GONDOZÁS Idősgondozó MODULFÜZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GONDOZÁS Idősgondozó MODULFÜZET"

Átírás

1 TÜ ISTÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZT GONDOZÁS Idősgondozó MODULFÜZT Miskolc, 2011 GYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG

2 Készítette adomszki Lászlóné Mgr. Kiss Andrea Projekt koordinátor Juga Aliz Szakmai koordinátor Simonné Bodolay nikő Szakmai lektor Hervay Beáta Nyelvi lektor Kis Gábor 2. ÁLTOZAT Kiadó TÜ ISTÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZT MISKOLCI IGAZGATÓSÁG 3518 Miskolc, renyő u. 1.; Levélcím: 3510 Miskolc, Pf. 560 Telefon: (46) ; Telefax: (46) mail: Felelős kiadó Andó Pál igazgató Készült a Trans-Fair program keretében A tananyag bármilyen módon történő sokszorosítása és terjesztése csak a TKKI előzetes hozzájárulásával történhet!

3 TATALOMJGYZÉK I. BZTÉS II. HASZNOS TUDNIALÓK A TANULÁSHOZ III. A MODUL CÉLJA I. ÉSZCÉLKITŰZÉSK LŐZTS FLTÉTLK I. TANULÁS SZ. TANULÁSI GYAKOLAT Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete A tanulás folyamata (elm.10 gyak.5.) SZ. TANULÁSI GYAKOLAT Az ellátott elszigetelődésnek megelőzése és megszüntetése A tanulás folyamata (elm.10.gyak.7.) SZ. TANULÁSI GYAKOLAT Biztonságos és egészséges élettér kialakítása A tanulás folyamata (elm.10 gyak.3) SZ. TANULÁSI GYAKOLAT Tanácsok az egészség megtartására A tanulás folyamata (elm. 6. gyak. 3.) II. FLMÉÉS: MODULZÁÓ IZSGA

4

5 I. BZTÉS Kedves Tanfolyami észtvevő! z a modulfüzet a TÁMOP Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és felnőttképzés területén pályázat keretében elnyert Trans-Fair, Gyakorlatorientált felnőttképzési módszerek, képzési- és tananyag-fejlesztési tapasztalatok átadása program keretében került kidolgozásra. A modulfüzet része az Idősgondozó képzési programnak. A program célja, olyan szakemberek képzése, akik a megszerzendő ismeretek birtokában képesek lesznek az idősgondozói feladatok ellátására úgy Magyarországon, mint Szlovákiában. Az idősgondozó elsősorban az időskorúak gondozását végzi team tagjaként egészségügyi vagy szociális szakember irányításával. Képesek házigondozási és alapápolási feladatokat ellátni, valamint rendelkeznek mindazon mentális képességgel, amelyek munkájuk ellátásához szükségesek. A tanfolyam során mint leendő idősgondozó itt kerül először kapcsolatba a gondozási ismeretekkel. A másokon való segítés az ember természetes tulajdonságai, közé tartozik. A gondoskodás alapvető teendőit a szocializáció során megtanulhatja az ember, ahhoz azonban, hogy ez a tevékenység szakmává váljon, tanulásra, az ismeretek gyarapítására van szükség. Köszönjük bizalmát, és hogy ilyen nemes feladatra vállalkozik. z egyben megtiszteltetés számunkra, hogy Ön a segítségünkkel kíván új ismereteket szerezni. Az Ön tudásának és készségének fejlesztése olyan feladat, amelyet tanáraival együttműködve kell megoldania. hhez kívánunk türelmet, kitartás és sok sikert a teljes tanulási folyamatban. II. HASZNOS TUDNIALÓK A TANULÁSHOZ A program fejlesztői olyan tananyagokból álló csomagot készítettek, amelyek azonos szerkezetben és formai megoldással készültek. Minden anyag kisebb tanulási egységekből modulokból áll. Ön minden modul bevezetőjéből megtudhatja, hogy melyek az adott tananyag követelményei, milyen kisebb egységekből épül fel az anyag, valamint azt is, hogy mennyi időt vesz igénybe a tanulás. A tananyag elsajátításához tanulási tanácsokat is biztosítunk Önnek. Javaslatunk az, hogy egyszerre csak egy egységet dolgozzon fel, de ne ragaszkodjon mereven a megjelölt időhöz. A feldolgozás két részből áll: először végezze el a tanulási gyakorlatokat, amelyhez szükséges az adott tanulási egységhez tartozó ismeretek (TUDNI KLL) elsajátítása. Kövesse a tanulási gyakorlatokhoz adott instrukciókat, olvassa el az anyagot, akár többször is. A tanulási folyamat második fázisa az önellenőrző feladatok megoldása, a kérdések megválaszolása. Ha tudását ellenőrizni szeretné, az alábbi lehetőségei vannak: - álaszoljon az ellenőrző kérdésekre, oldja meg a feladatokat. - Ha közvetlenül a megoldás után ellenőrizni szeretné válaszait, nézze meg a megoldások részt. 5

6 A TUDNI KLL rész ismerete és elsajátítása feltétlenül szükséges. Figyelmébe ajánlom a kiegészítő útmutatásokat és segédleteket, amelyek a tanulását megkönnyítik. Minden tananyagban kiemeltük a hangsúlyos anyagrészeket, definíciókat, melyeket Önnek feltétlenül meg kell tanulnia, illetve ezek gyakorlását javasoljuk. Teljesítményét oktatója a kompetenciafelmérő tesztlap kérdései szerint értékeli. A tanulás során a következő ikonokkal fog találkozni, melyek tájékoztatják és egyben útmutatást is adnak a tananyag egyes részeihez: llenőrző kérdések Fontos kérdések, összegzés, definíció Tanulási feladat Ajánlott szakirodalom llenőrző feladat 6 III. A MODUL CÉLJA A gondozás fogalmának, feladatainak és tevékenységi formáinak komplex ismertetése. A szellemi és fizikai képességek megőrzését, fejlesztését szolgáló foglalkoztatás főbb elveinek, formáinak rendszerezése. A hallgatónak érzékelni és tudni kell az emberi szükségletek jellemzőit. Továbbá ismernie kell a szükségletek kielégítésének lehetőségeit a szociális munka eszközeivel. Fontos, hogy jártas legyen társadalomismereti és szociálpolitikai ismeretekben, hogy ezek alapján felismerje az egyes társadalmi rétegek tipikus problémáit. Képes legyen betartani a személyes adatok védelmére, a szakmai titoktartásra vonatkozó jogi és etikai szabályokat. szközfeltételek: - Tanulási csomag (mi biztosítjuk) - A modul jellegéből adódóan számítógép konfiguráció, hiszen a tananyag CD mellékleten is megtalálható.

7 - gyéni tanuláshoz szükséges a multimédiás számítógép és az Internet hozzáférés. - Ajánlott szakirodalmak: [1] Dr. Bokor Nándor: Általános ápolástan-gondozástan [Medicina Könyvkiadó t.] [2] Bagyinszki Zoltánné - Kovács Ibolya - Péntek Beáta: Idősek szociális ellátása [NCsSzI] [3] ácz Tiborné: Gondozási ismeretek [NCsSzI] [4] Dr. xterdéné Zsurkai Ilona: Segítő kapcsolat [Inter Techno-H Kft.] Socialna starostlivost-helena Draganova a kollektiv, vagyis szocialis gondoskodás. Helena Draganovatol, ahol az idoskorra valo felkeszulessel foglalkoznak, tovabba hogyan valtozik az ember a korral, valamint az idosotthoni ellatassal. Organizacia zdravotnictva-tibor Sagat a kolaktiv, vagyis az egeszsegugy organizacioja, ahol a szociali segitsegnyujtast magyarazzak ha az idos ember anyagi gondokkal kuszkodik. ybrane kapitoly z medicinskej etiky-ladislav Soltes a kolektiv, vagyis az orvosi etika egyes reszei, ahol a geriatriai betegek problemait erintik. Somorjai Ildikó-Török mőke A játék lendületbe hoz (ICSSZésM)2006. Segítő kapcsolat Inter Techno-H Kft.Bp,1997. I. ÉSZCÉLKITŰZÉSK 1. Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete - Az idősgondozó legyen képes észrevenni az ellátást igénybevevő hiányzó vagy nem megfelelően kielégített (pszichés, szociális, közösségi) szükségleteit és ezekről tájékoztatni a szakembereket. 2. Az ellátott elszigetelődésnek megelőzése és megszüntetése - Tudjon segítséget nyújtani az ellátott elszigetelődésének megelőzésében, megszüntetésében, szabadidős, ünnepi programok szervezésében. 3. Biztonságos és egészséges élettér kialakítása - A gondozott meglévő tárgyi környezetének felhasználásával biztonságos és egészséges élettér kialakítása, a komfortérzet biztosítása, segítséget nyújtani a háztartási feladatok ellátásában munka és balesetvédelem betartásával. 4. Tanácsok az egészség megtartására - Tanácsokkal segíti az egészség megtartását (visszaállítását) és Magyarországon az ellátott érdekeiben eljár.. LŐZTS FLTÉTLK Nincs. 7

8

9 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete I. TANULÁS 1. SZ. TANULÁSI GYAKOLAT A részcélkitűzés száma: 1. A részcélkitűzés megnevezése: Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete 1.1. A tanulás folyamata (elm.10 gyak.5.) T ANULÁSI TÉKNYSÉG KIGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SGÉDLTK Hallgassa meg az instruktora előadását az ember alapvető szükségleteiről! A Tudni kell fejezet elolvasása után végezze el az alábbi gyakorlatokat! Készítsen jegyzetet! Gyakorolják a szükségletrendszer csoportosítását a következőpéldákon keresztül! Mondjon példát a saját életéből fiziológiai, biztonság, társadalmi és megbecsülés szükségletére! Az Ön környezetében van-e olyan idős ember, akinek egyik vagy másik szükséglete nem kielégített? Mondjon példát név nélkül! Gondolja át, hogy helyén van-e az önbizalma vagy időnként billeg? Élete mely helyzeteiben, és mely szereplőkkel kapcsolatban szokott meginogni? ajon miért? Írjon listát ezekről! Készítsen táblázatot, amiben felsorolja azokat a képességeit és azt a tudását, amiben bízik annyira, hogy belevágjon valamibe, hogy teljesítsen egy feladatot! Nem baj, ha még nem teljesen biztos benne, elég, ha már neki mer kezdeni! Milyen területen bízik meg ennyire önmagában? Mi az, amiben magabiztos? Mi az a terület, tevékenység, ahol tuja, hogy hogyan kell tenni a dolgát? Mely területeken áll közel ehhez? Mi hiányzik még hozzá? Gondolja át és játssza el a csoporttársával, hogy egy idős embernek hogyan mondaná el a számítógép és az internet pozitív hozadékát és hogyan motiválná a megismerésére! Ismételje át az ember alapvető szükségleteiről szóló Tudni kell fejezetet, és mélyítse el ismereteit! Olvassa át figyelmesen az [1]. ajánlott szakirodalmat ( oldalig)! 9

10 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete T UDNI KLL! KIGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SGÉDLTK Az ember alapvető szükségletei Az emberek testi-lelki-szociális szükségletei egyénenként változóak, és rendkívül széles körűek lehetnek. A szükséglethez igazodó segítségnyújtás mértékét és formáját akkor tudjuk meghatározni, ha a szerteágazó, minden igényt figyelembe vevő emberi szükségleteket valamilyen módon csoportosítjuk. A legismertebb szükségletrendszer csoportosítása Maslow nevéhez fűződik. Fontos! A szükségletek csoportjai és fajtái: - Fiziológiai szükségletek: táplálék és folyadék, védelem és megfelelő hőmérséklet, levegő, pihenés, alvás, életerő. Tanulmányozza az 1. ábrát! - Biztonság szükséglete: védettség, szervezettség, állandóság, fizikai, pszichikai ártalmaktól való mentesség. - Társadalmi szükségletek: valakihez való tartozás és szükségesség érzése, akarat, szeretet, megértés, mások általi elfo- mlékezzen vissza a már tanult modulokra! Mely témaköröket tudná gadás és tisztelet. kötni a szükségletek csoportjaihoz? - Megbecsülés szükséglete: önértékelés, önbizalom, büszkeség, tisztelet. Önmegvalósítás szükségessége: személyes fejlődés, alkotási vágy. Az első három szükséglettel más modulban részletesen foglalkoznak, ezért jelen tananyagban csak az utolsó kettőt fejtjük ki. A megbecsülés szükséglete Önbizalom és magabiztosság Az önbizalom és magabiztosság személyiségünk meghatározó tulajdonságai. Hatással vannak célkitűzéseinkre, döntéseinkre és még a cselekedeteink eredményességére is! Ha valaki természetéből adódóan vagy neveltetésétől fogva rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, akkor az illető erősnek, határozottnak és bátornak érzi magát, vagyis ezek elűzik a kétséget, kishitűséget és a félelmeket. A magabiztosság az önmagunkba vetett bizalom, tehát biztonságérzetet ad. Ki ne vágyna ezekre az érzésekre? an azonban a magabiztosságnak és az önbizalomnak árnyoldala is, ha túlzottabb mértékben van jelen, mint az szükséges lenne! Ilyenkor a hordozója elbízhatja magát, ettől pökhendivé, uralkodóvá válhat, mert azt gondolja, hogy ő több, többet ér a körülötte lévőknél. Döntései, célkitűzései túlzókká válhatnak és Tekintse meg A gondozott látogatása című fejezetet DD filmen! 1.sz. melléklet: Idősgondozó című DD 10

11 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete az így elmért célt nem fogja tudni teljesíteni. zek után vagy belátja tévedését (ez a ritkább), vagy hazugságokba, mások hibáztatásába menekül a felelősség felvállalása elől. A másik túlzás az önbizalom és magabiztosság alacsony szinten tartása. z nem csak olyankor esik meg, ha valakinek nem fejlődik ki, hanem egyesek azért nem merik vállalni valódi értékeiket, helyüket, nehogy többnek tűnjenek a környezetüknél. Aki több, arra ugyan felnéznek a tömegek, de ki is közösítik, hiszen nem hasonlít rájuk! A kiközösítés a szeretet elvesztésével jár. annak nagy emberek, akiket irigylünk nagyságukért és haragszunk rájuk és vannak, akiket imádunk és szeretünk ugyanezért. Nem mindegy tehát, hogy melyikről van az embernek tapasztalata, mert így akár félhet is a jogos naggyá válástól, de használhatja a szeretet megszerzésének kóros eszközéül is! Mások a kicsinységüket arra használják, hogy ezzel vívják ki a környezetük sajnálatát vagy arra, hogy saját magukat sajnálhassák - szerintük - jogosan! Az ilyen embernek nem is éri meg felnőnie, mert elveszíti ezzel az egyetlen szeretetforrását. llensúlyozásként: Az ilyen embernek meg kellene tanulnia önmagát elfogadni és szeretni, megbecsülni és elismerni, sőt elmehet a rajongásig is, így megadva önmagának mindazt, amire eddig a környezetét használta. annak olyan emberek is, akik azért tartják magukat kicsinek, mert ez a divat, álszerénységükkel próbálnak naggyá válni. z talán a legkórosabb, hiszen itt már sokszor félig tudatosan hazudik a személyiség önmagának és másoknak. Mi hát a megoldás? Önbizalom Nem jó tehát a túl sok önbizalom és a túl kevés sem! Mi és mennyi az ideális és mihez képest? Az nyilvánvaló, hogy nem a környezetünkhöz kell ezt igazítanunk, hiszen akkor egy gyenge képességű emberek csoportjában kevesebbnek éreznénk magunkat, az erősek között meg erősnek. Az önbizalomnak a saját képességeinket, tudásunkat és tehetségünket kell összességében megjelenítenie! Az önbizalom reálisan mutassa meg, hogy mennyire bízunk önmagunkban, a saját tudásunkban, ötletességünkben és problémamegoldó képességeinkben. z persze helyzetfüggő! Hiszen egy számunkra új helyzetben nem 11

12 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete vagyunk még biztosak a dolgunkban, itt nem lehetünk biztosak magunkban sem. Ne is legyünk! Ne akarjuk eljátszani a mindig magabiztos embert, ha egyszer ez nem így van! Nyugodtan fejezzük ki, hogy bizonytalanok vagyunk, nem ismerjük a képességeinket, nem tudjuk még, hogy hogyan teljesítünk majd! Ha nem ezt tesszük, akkor hazudunk! Amikor pedig tudjuk, érezzük, hogy menni fog, hogy értünk hozzá, akkor lehetünk magabiztosak. zzel fogjuk őszintén kifejezni a belső érzéseinket. Aki becsap másokat a kifelé mutatott önbizalmával, az saját magát is be fogja csapni és abból rossz döntések, túlzások vagy alulműködések születnek. Tehát a legjobb, ha mindig azt mutatjuk, ahogy érezzük magunkat! Így elengedhetjük a képmutatást, mert akkor úgyis látszik rajtunk, hogy mit érzünk! A helyes önbizalom csak a helyes önértékeléssel fejlődhet ki! Ha bármi másra alapozzuk ezt, abból nagy hazugság és sok kuszaság keletkezik! Magabiztosság A magabiztosság egy kicsit többet jelent, mint az önbizalom. Itt már nem csak bízunk, hanem biztosak is vagyunk abban, hogy menni fog az, aminek nekikezdtünk! A biztonságérzetünket az eddigi tapasztalatok adhatják, tehát a sikeres tapasztalatokat gyűjtve és felhasználva növelhető a magabiztosságunk is! Fontos, hogy ne csak gyűjtsük a tapasztalatokat, hanem időnként vonjuk is le a következtetéseket, összegezzük az elért és bizonyított eredményeket, különben nem alakul ki a magabiztosságunk! annak, akik ezt elmulasztják, így már mindenki biztos bennük, csak ők magukban nem azok! A szükségletek egymásra épülve (hierarchiában) helyezkednek el. A fizikai szükségletek alapvetőek, elemibbek, mint a szociális vagy önérvényesít szükségletek. A fizikai szükségletek alapvető jellegéből adódóan, ha kielégítésük nincs biztosítva kényszerítő motívumként hatnak és átmenetileg a magasabb rendű szükségletek iránti igény felfüggesztődik.. 12

13 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete Időskori alkotás és kreativitás 1. ábra Maslow-piramis ajon megőrizhetjük-e szellemi frissességünket, ha időskorban is alkotunk, kreatív elfoglaltságokat találunk magunknak? Igen, éljünk tevékeny életet, legyen részünk az alkotás örömében, hogy elkerüljük az üres hétköznapokat, s értelmet leljünk a mindennapokban! Önmegvalósítás időskorban Ha az időskori lelki egészségvédelemre gondolunk, fokozottan érvényesnek kell tekintenünk a már a görögök óta jól ismert ép testben, ép lélek gondolatot. Idősebb korban természetszerűleg nagyobb gondot kell fordítani a testi egészségre, de emellett a lélek egyensúlyát veszélyeztető tényezőkre is kiemelt figyelmet kell fordítani. Hiszen minél inkább ép egy idős szervezet, annál jobban megtartható a harmonikus testi működés, mely csak segíti a kiegyensúlyozott lelki világot, s így az alkotóképesség megtartását is. Az időskor lelki egészség védelmében ugyanis az egyik legfontosabb tényező az aktív életmód, és annak megtartása. Sok múlik azon, hogy az illető mennyire érzi magát fiatalnak, tevékenynek. Az aktivitás - ilyen formán - egy előrejelzője lehet a hosszabb életnek. z fordítva is igaz. A tétlenség, a monotónia elvezet az öregedéshez, a fizikai hanyatláshoz. zt lelkileg egyfajta belenyugvás, az elmúlás várása kíséri. Produktív időskor Miért fontos a tevékeny élet, a kreativitás, az alkotás időskorban? Hogyan járulnak ezek hozzá a harmonikus élethez? A lelki harmóniához szükséges, hogy képesek legyünk élvezni az életet, 13

14 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete ahogy Freud megfogalmazta: Aki örülni, dolgozni és szeretni tud, annak van rendben a lelke. Idős korban sok ember töpreng el azon, mit várhat még az élettől, milyen feladata van még, mit is szeretne még megvalósítani. Ha megfelelő a társadalmi hozzáállás, akkor sok idős ember kezd új dologhoz, folytat tanulmányokat, sőt, fordul olyan irányokba, amelyektől azelőtt el volt zárva. Az önmegvalósításban a társadalomnak is feladata van. Segítenie kell az idős ember foglalkoztatását és tevékenykedését, a közösséghez való alkalmazkodását. Szót kell ejtenünk a nyugdíjazás kérdéséről is. Akik nyugdíjazás után megfelelő elfoglaltságot találnak, feladatuk és szerepük van a társadalomban, egészségesebb és hosszabb életet tudnak élni, mint akiknek ez nem áll rendelkezésükre. Számos vizsgálat bizonyította, hogy a nyugdíj után is folyamatosan tevékenykedők egészségesebbek maradnak, mint akik inaktívvá válnak, tehát állandó elfoglaltság nélkül élnek. A nyugdíjba meneteltől sokan félnek: a tétlenségtől, a hanyatlástól, a betegségektől és végül, de nem utolsósorban attól a szörnyű érzéstől, hogy nincs rájuk szükség. Sok függ azonban attól, hogy mennyire készült fel a nyugdíjas erre az életszakaszra, milyen tervei vannak. Gondoskodni kell arról, hogy a nyugdíjasok tovább tevékenykedjenek. Fontos, hogy a nyugdíjas ne érezze magát feleslegesnek, továbbra is legyen meg a helye, feladata és jelentősége a dolgozó, alkotó, fejlődő emberi közösségben. Szuper-nagyi és társa A lelki egészségnek alapvető feltétele tehát az örömkészség, a fizikai aktivitás megtartása is. Az idős ember is lehet produktív, ha élethelyzetének megfelelően a legtöbbet hozza ki magából. A jókedélyű, aktív, tevékeny embernek jobb az önértékelése, kevésbé éri el a depresszió vagy az oly gyakori mellőzöttség, sértődöttség érzése. Gondoljunk csak a derűs, jó kapcsolatokkal rendelkező idős emberekre, akik gördülékenyen és hajlékonyan képesek beilleszkedni, akik ügyesen alkalmazkodnak az élet változásához, ahhoz, hogy nyugdíjasok lettek. Ők viselkedésükkel, tevékenységükkel, tetteikkel mindennapi életünk szerves részei. Nagy számban léteznek "szuper-nagyik" és "szuper-nagypapik", akik a családilag igencsak tevékeny nagyszülők, akiknek jelenlétét, munkáját, sőt, nevelését nem nélkülözhetik sem a fiatalok, sem az unokák. Ha pedig épp nincsenek jelen aktívan a fiatalság életében, főznek, sütögetnek, kötögetnek, varrnak, barkácsolnak, vagy épp szerelnek a gyerekeknek, unokáknak. Ugye szívet melengető látvány egy kötényben sütögető, igazi fánk illatú nagymama, és a szerszámosládában a kisunokával kotorászó nagypapa? Tekintse meg a 2. ábrát! 14

15 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete Kortalan kreativitás Időskorban nagyon fontos tehát, hogy legyen részünk az alkotás örömében! Ha aktív életszakaszainkban érdeklődési körünk sok tekintetben korlátok közé is van szorítva, az időskor lehetőséget adhat arra, hogy hódolhassunk régen titkolt szenvedélyeinknek, vágyainknak. Az alkotás örömét illetően pedig nem csak a szellemi termékekre kell gondolnunk! Az alkotni tudás élményében részesülhetünk, ha komolyan veszünk minden kínálkozó lehetőséget. Kinek-kinek a festés, a korongozás, a varrás, a zene vagy a barkácsolás szerezhet örömet. De bármilyen más hobbi a kertészkedéstől az asztrológiáig - pihentető kedvtelés lehet. Azt kell szem előtt tartani, hogy meg kell tanulni új módon élni, és elfogadható értelmet találni a hétköznapokban. Mindent meg kell tennünk azért, hogy ne váljon életünk üressé, céltalanná. Tekintse 3. ábrát! 2. ábra A gondozott hímez Magyarországon nem ennyire jó a helyzet, az idősek közül még kevesen kapcsolódtak be az informatikai hálózatba. Beillesztésük az információs társadalomba legegyszerűbben az idősekkel foglalkozó szervezetek, valamint a szakmai oldal összefogásával képzelhető el. ddig csupán néhány kezdeményezés történt arra, hogy speciálisan az idősek számára kínáljon számítástechnikai és/vagy internetes tanfolyamot. Magyarországon Kattints rá, nagyi! címmel indultak tanfolyamok. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy hazánkban ez nemcsak motiváció és kezdeményezés függvénye, hanem financiális kérdés is. Szakmai tapasztalatból elmondhatjuk, hogy a számítógépet és az internetet nagyon kevés idős ember ismeri és használja. Bár szinte minden idős ember hasznosnak ítéli meg ezeket az új eszközöket, ugyanakkor vagy nem is találkoztak még velük, vagy ha igen, akkor is idegenkedtek a használatuktól. Az időseket valószínűleg az fogja motiválni a számítástechnikai, illetve az internettel kapcsolatos ismeretek megszerzésében, ha belátják ennek személyes hasznát. A kapcsolattatás szempontjából is valóban 15

16 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete szükségük van rá. nnek hiányában az életük más területeire fordítják az időt és energiát. Az internet és a számítógép segítségével az idősek bekapcsolódhatnak az oktatás, művelődés vérkeringésébe, akkor is, ha nagyon messze laknak az adott intézménytől, vagy ha nem tudnak otthonról kimozdulni, mert betegségük ágyhoz köti őket. Önmegvalósítás szükséglete: személyes fejlődés, alkotási vágy. A szükségletek egymásra épülve (hierarchiában) helyezkednek el. A fizikai szükségletek alapvetők, elemibbek, mint a szociális vagy önérvényesítési szükségletek. A fizikai szükségletek alapvető jellegéből adódóan, ha kielégítésük nincs biztosítva, kényszerítő motívumként hatnak és átmenetileg a magasabbrendű szükségletek iránti igény felfüggesztődik. 3. ábra Gondozás alanya T ANULÁSI TÉKNYSÉG KIGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SGÉDLTK Hallgassa meg az előadást az öregedés biológiai, pszichológiai és szociálpszichológiai jellemzőiről! Az elmélet elsajátítása után gyakorolják az öregedés pszichológiai jellemzőinek felismerését! Készítsen jegyzetet! A 4. ábra megtekintése után ismertesse az öregedés biológiai jeleit! Ismételje át az öregedés biológiai, pszichológiai és szociálpszichológiai jellemzőiről szóló Tudni kell fejezetet, és mélyítse el ismereteit! Olvassa át figyelmesen a [2]. ajánlott szakirodalmat (40-től a 45. oldalig)! 16

17 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete T UDNI KLL! KIGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SGÉDLTK Az öregedés biológiai, pszichológiai, szociálpszichológiai jellemzői Az idősödés nagyban függ a fiatalabb korban kialakuló életmódtól, az érzelmi és tudati fejlődéstől, a magatartásformáktól, az érdeklődésüktől. Fontos! A szervrendszerekben tapasztalható változások: - A csont veszít szilárdságából, az izomerő gyengül, a szív megkisebbedhet. Az érrendszer változása jelentős: - Az erek fala megvastagszik. - Az erek rugalmatlanná válnak, meszesedni kezdenek. - A létfontosságú szervek vérellátása romolhat. - A stresszreakció fokozódik. - A tüdő veszít rugalmasságából az évek alatt. - A nemi tevékenység megváltozik. - Az érzékszervek működése is megváltozik. Az öregedés külső látható jelei 4. ábra Szépkorúak A bőrtakaró ráncossá, petyhüdtté válik, száraz foltokkal borított lesz. A szőrzet őszül. A testmagasság csökken, a víztartalom változik. A fogazat hiányossá válik. Az egészséges öregedés pszichológiai jellemzői A normális öregedés nemcsak szomatikusan, hanem pszichésen is észlelhető. A normális öregedés fokozatos folyamat, amely néhány jellemző változással jár: lassabb reflex, romló látás és hallás, gyengülő rövid távú memória. Az időskori személyiségváltozást meghatározza az idős ember 17

18 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete régi énje, a szomatikus betegségek, a fiatalkori ismeretek nagysága, az alkalmazkodási képességek változása. Az egészséges öregedés abban az esetben lehetséges, ha ez a folyamat különböző létfontosságú szervekben garantáltan harmonikusan zajlik. A kóros öregedés rizikófaktorai pl.: rossz szociális környezet, krónikus testi-lelki betegségek kialakulása, izolálódás. Az időskor jellemzői A teljesítőképesség, az alkalmazkodási képesség, az ellenálló képesség, az emlékezőképesség csökken. Az érzelmek, a lelki élet, a tapasztalatok, az ismeretek, az emlékek gyarapodnak, gazdagodnak. T ANULÁSI TÉKNYSÉG Hallgassa meg az előadást a szociális gondoskodás fogalmáról, a szociális gondoskodás elemeiről, valamint a szociális biztonság rendszeréről! Mondjon példát a környezetéből név nélkül a túlgondozásra és az alulgondozásra! KIGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SGÉDLTK Készítsen jegyzetet! Ismételje át a szociális gondoskodás fogalmáról, a szociális gondoskodás elemeiről, valamint a szociális biztonság rendszeréről szóló Tudni kell fejezetet, és mélyítse el ismereteit! Olvassa át figyelmesen a [3]. ajánlott szakirodalmat ( és oldal)! T UDNI KLL! KIGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SGÉDLTK Szociális gondoskodás és a szociális biztonság rendszer A szociális gondoskodás olyan komplex tevékenység, melynek célja: az idősek életminőségének javítása a vonatkozó törvények, rendeletek és etikai szabályok adta lehetőségek kihasználásával. A szociális gondozás a gondoskodás gyakorlati megvalósítását jelenti az eszközök és módszerek szintjén. A gondozás célja és feladata az ellátást igénylő ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás. A segítségnyújtás mértékét, terjedelmét, gyakoriságát és formáját 18

19 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete minden esetben a segítséget igénylő ember testi, lelki és szociális állapota határozza meg. A gondozás mértékét tekintve lehet túlgondozás vagy alulgondozás. Túlgondozásról akkor beszélünk, ha a gondozott személy körül olyan tevékenységeket is elvégzünk, amelyekre önmaga is képes lenne. Alulgondozásról akkor beszélhetünk, ha a gondozott az aktuális állapota alapján indokolt segítséget nem kapja meg a szükséges mértékben. A gondozás terjedelme Fontos! Mindkét gondozási tevékenység helytelen! Teljes gondozás A tehetetlen, önmaga ellátására még részben sem képes gondozott esetében minden olyan tevékenységet a gondozó végez, mely az életminőség fenntartásához elengedhetetlen. Tekintse meg az 5. ábrát! észgondozás Az önmagukat részben ellátni képes személyek csak bizonyos tevékenységek elvégzésére kérnek segítséget. A gondozás gyakorisága Mindennapos gondozás azt jelenti, hogy a személy ellátása napi többórás gondozást is jelenthet. Időszakos gondozás igénybevételénél a gondozott dönti el, hogy az év melyik szakában kéri a segítséget. A szociális gondozás elemei: fizikai ellátás, egészségügyi ellátás, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás, érdekvédelem. Fizikai ellátás: szűkebb és tágabb környezet, élelmezés, ruházat. gészségügyi ellátás: egészségügyi alapápolási feladatok ellátása, rendszeres orvosi felügyelet, szakorvosi ellátás, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, kórházi ápolás. Mentálhigiénés gondozás: mentális irányítás, egyéni bánásmód, társas kapcsolatok fenntartása, kiépítése, a környezet ártalmainak megelőzése. Foglalkoztatás: fizikai foglalkoztatás, szellemi és kulturális foglalkoztatás, szórakoztató foglalkoztatás. Fontos! A szociális biztonság rendszerének megteremtése állami feladat! 19

20 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete Érdekvédelem: hivatalos ügyek intézése, érdekvédelmi fórumok igénybevétele, személyiségi jogok védelme Magyarországon. Szlovákiában a szociális biztonságrendszert a társadalombiztosítás útján és a szociális ellátás intézményrendszerén keresztül valósítják meg. Az alapellátást az idős beteg lakóhelyén, ill. annak közelében kell biztosítani, részesüljön folyamatos egészségügyi ellátásban. Az évi III. tv célja, hogy meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit Magyarországon. Az állapot-és szükségletfelmérés módszerei: Az idősekkel végzett gondozás kiindulópontja az egyéni állapotés szükségletfelmérés. Természetesen ezek a szükségletek objektív és szubjektív feltételek alapján változnak, ekkor az új igény kielégítésére is módot kell találni. A szükséglet- és állapotfelmérések többféle formában történhetnek, és időszakonként ismétlődhetnek is. A felmérést többszöri személyes találkozás alkalmával, célzott beszélgetéssel és a felmérést végző szakember megfigyelése alapján célszerű elvégezni. izsgálni szükséges a következőket: - az önellátó képességét (táplálkozás, testi higiéné, öltözködés, járás, mobilitás az ágyban), - a mentális állapotot (kedélyállapot, tájékozódás, kommunikáció), - a gondozási és ápolási igényeket (fizikai ellátás, pszichés gondozás), - foglalkoztatási igény (hobbik, szabadidős tevékenységek). - Az állapot- és szükségletfelmérés után a komplex team, vagyis az ellátott, a gondozó, a háziorvos stb. működik együtt. Az egészségügyi ellátás során az idősgondozó köteles (szakmai team keretében) együttműködni az egészségügyi képesítéssel rendelkező kollégákkal. 20

GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok

GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Radomszki Lászlóné Mgr. Kiss Andrea Projekt koordinátor

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tamás Béláné. Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Tamás Béláné. Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között. A követelménymodul megnevezése: Tamás Béláné Gondoskodás, gondozás, ellátás, szolgáltatásnyújtás intézményi keretek között A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A

Részletesebben

ÁPOLÁS Idősgondozó MODULFÜZET

ÁPOLÁS Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET ÁPOLÁS Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Kiss Andrea Mgr. Góra Terézia Projekt koordinátor Juga Aliz Szakmai koordinátor

Részletesebben

Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai. Program Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai Program írta: Fábián Katalin Kiegészítések, helyi sajátosságok: Antal Éva Tóth Imréné Turczer Zoltánná Mozsárné Bordás Margit Markó Károlyné Kissné Fuglinszky Judit

Részletesebben

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA

BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége Igazgatója 47-4/204. ikt. számú rendelkezésének. számú Melléklete BAGLYASKŐ IDŐSEK OTTHONA IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJA 204 Szervezeti

Részletesebben

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program

Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési. Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program írta: Kiegészítések, helyi sajátosságok: Fábián Katalin Kóspál Zsuzsanna Godó Ágnes TARTALOMJEGYZÉK Jövőképünk Gyermekkép Óvodakép I. Helyi adottságaink.5. old.

Részletesebben

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja Dávid Andrea Dr. Gadó Márta Csákvári Judit Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja Útmutató látássérült emberek rehabilitációjával foglalkozó szakemberek számára book.indb B1 2008.11.30.

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE

Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JELIGE: VADGESZTENYE Az Egervári Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Az Egervári Óvoda nevelőtestülete 8913 Egervár, József Attila utca 13. JELIGE: VADGESZTENYE Ha a jövő évről akarsz gondoskodni - vess magot, ha egy évtizeddel

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Csopak, 2014. Az emberi élet telve van örömforrásokkal, amelyeknek mindegyikéből együttesen meríteni - ez adatik

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja

Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja Bábolnai Százszorszép Óvoda helyi nevelési programja 3. sz. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat 2013. 2 Az intézmény adatai Az intézmény neve: Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Székhelye,

Részletesebben

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS

A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Apor Vilmos Katolikus Főiskola Természettudományi és Matematikai Intézet 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. A METABOLIKUS X SZINDRÓMA ÉS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI, FÓKUSZBAN A LAKTO-VEGETARIANIZMUS Konzulens:

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

Komplex támogatási szükségletmérő eszköz

Komplex támogatási szükségletmérő eszköz Komplex támogatási szükségletmérő eszköz Útmutató a fogyatékos, pszichiátriai problémákkal élő, illetve szenvedélybeteg emberek támogatási szükségletének felmérésére kidolgozott módszerhez Kézenfogva Alapítvány,

Részletesebben

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

fos~ {X!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {X!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2013. évi szakmai és számviteli

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú Ó V O D A I P R O G R A M A T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A . Bevezetés 3 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI: 5 1. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja

Részletesebben

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben

Természetesen, tevékenyen

Természetesen, tevékenyen Természetesen, tevékenyen Természetközeli, a családokkal együttműködő Pedagógiai Program 2011-2016. Napsugár Óvoda és Bölcsőde, Polgár Felülvizsgálva: 2012. december A módosítás hatálybalépésének időpontja:

Részletesebben

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok

Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Derűs időskor aktív időskort támogató közösségi programok Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2007 A kiadvány, az Egészségügyi Minisztérium projekt támogatásával készült Tartalomjegyzék Bevezetés....................................................................

Részletesebben

Pedagógiai program 2008.

Pedagógiai program 2008. Pedagógiai program 2008. 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 2.1.1. Alapelvek: Iskolánk a Közoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA

TARTALOM BEVEZETÉS I. HELYZETELEMZÉS II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA - 2 - TARTALOM BEVEZETÉS...3 I. HELYZETELEMZÉS...4 II. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA...5 1. Az óvoda adatai...5 2. Az óvoda funkciói...5 3. Az óvoda személyi feltételei...6 4. Tárgyi- dologi eszközök bemutatása,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben