GONDOZÁS Idősgondozó MODULFÜZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GONDOZÁS Idősgondozó MODULFÜZET"

Átírás

1 TÜ ISTÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZT GONDOZÁS Idősgondozó MODULFÜZT Miskolc, 2011 GYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG

2 Készítette adomszki Lászlóné Mgr. Kiss Andrea Projekt koordinátor Juga Aliz Szakmai koordinátor Simonné Bodolay nikő Szakmai lektor Hervay Beáta Nyelvi lektor Kis Gábor 2. ÁLTOZAT Kiadó TÜ ISTÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZT MISKOLCI IGAZGATÓSÁG 3518 Miskolc, renyő u. 1.; Levélcím: 3510 Miskolc, Pf. 560 Telefon: (46) ; Telefax: (46) mail: Felelős kiadó Andó Pál igazgató Készült a Trans-Fair program keretében A tananyag bármilyen módon történő sokszorosítása és terjesztése csak a TKKI előzetes hozzájárulásával történhet!

3 TATALOMJGYZÉK I. BZTÉS II. HASZNOS TUDNIALÓK A TANULÁSHOZ III. A MODUL CÉLJA I. ÉSZCÉLKITŰZÉSK LŐZTS FLTÉTLK I. TANULÁS SZ. TANULÁSI GYAKOLAT Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete A tanulás folyamata (elm.10 gyak.5.) SZ. TANULÁSI GYAKOLAT Az ellátott elszigetelődésnek megelőzése és megszüntetése A tanulás folyamata (elm.10.gyak.7.) SZ. TANULÁSI GYAKOLAT Biztonságos és egészséges élettér kialakítása A tanulás folyamata (elm.10 gyak.3) SZ. TANULÁSI GYAKOLAT Tanácsok az egészség megtartására A tanulás folyamata (elm. 6. gyak. 3.) II. FLMÉÉS: MODULZÁÓ IZSGA

4

5 I. BZTÉS Kedves Tanfolyami észtvevő! z a modulfüzet a TÁMOP Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és felnőttképzés területén pályázat keretében elnyert Trans-Fair, Gyakorlatorientált felnőttképzési módszerek, képzési- és tananyag-fejlesztési tapasztalatok átadása program keretében került kidolgozásra. A modulfüzet része az Idősgondozó képzési programnak. A program célja, olyan szakemberek képzése, akik a megszerzendő ismeretek birtokában képesek lesznek az idősgondozói feladatok ellátására úgy Magyarországon, mint Szlovákiában. Az idősgondozó elsősorban az időskorúak gondozását végzi team tagjaként egészségügyi vagy szociális szakember irányításával. Képesek házigondozási és alapápolási feladatokat ellátni, valamint rendelkeznek mindazon mentális képességgel, amelyek munkájuk ellátásához szükségesek. A tanfolyam során mint leendő idősgondozó itt kerül először kapcsolatba a gondozási ismeretekkel. A másokon való segítés az ember természetes tulajdonságai, közé tartozik. A gondoskodás alapvető teendőit a szocializáció során megtanulhatja az ember, ahhoz azonban, hogy ez a tevékenység szakmává váljon, tanulásra, az ismeretek gyarapítására van szükség. Köszönjük bizalmát, és hogy ilyen nemes feladatra vállalkozik. z egyben megtiszteltetés számunkra, hogy Ön a segítségünkkel kíván új ismereteket szerezni. Az Ön tudásának és készségének fejlesztése olyan feladat, amelyet tanáraival együttműködve kell megoldania. hhez kívánunk türelmet, kitartás és sok sikert a teljes tanulási folyamatban. II. HASZNOS TUDNIALÓK A TANULÁSHOZ A program fejlesztői olyan tananyagokból álló csomagot készítettek, amelyek azonos szerkezetben és formai megoldással készültek. Minden anyag kisebb tanulási egységekből modulokból áll. Ön minden modul bevezetőjéből megtudhatja, hogy melyek az adott tananyag követelményei, milyen kisebb egységekből épül fel az anyag, valamint azt is, hogy mennyi időt vesz igénybe a tanulás. A tananyag elsajátításához tanulási tanácsokat is biztosítunk Önnek. Javaslatunk az, hogy egyszerre csak egy egységet dolgozzon fel, de ne ragaszkodjon mereven a megjelölt időhöz. A feldolgozás két részből áll: először végezze el a tanulási gyakorlatokat, amelyhez szükséges az adott tanulási egységhez tartozó ismeretek (TUDNI KLL) elsajátítása. Kövesse a tanulási gyakorlatokhoz adott instrukciókat, olvassa el az anyagot, akár többször is. A tanulási folyamat második fázisa az önellenőrző feladatok megoldása, a kérdések megválaszolása. Ha tudását ellenőrizni szeretné, az alábbi lehetőségei vannak: - álaszoljon az ellenőrző kérdésekre, oldja meg a feladatokat. - Ha közvetlenül a megoldás után ellenőrizni szeretné válaszait, nézze meg a megoldások részt. 5

6 A TUDNI KLL rész ismerete és elsajátítása feltétlenül szükséges. Figyelmébe ajánlom a kiegészítő útmutatásokat és segédleteket, amelyek a tanulását megkönnyítik. Minden tananyagban kiemeltük a hangsúlyos anyagrészeket, definíciókat, melyeket Önnek feltétlenül meg kell tanulnia, illetve ezek gyakorlását javasoljuk. Teljesítményét oktatója a kompetenciafelmérő tesztlap kérdései szerint értékeli. A tanulás során a következő ikonokkal fog találkozni, melyek tájékoztatják és egyben útmutatást is adnak a tananyag egyes részeihez: llenőrző kérdések Fontos kérdések, összegzés, definíció Tanulási feladat Ajánlott szakirodalom llenőrző feladat 6 III. A MODUL CÉLJA A gondozás fogalmának, feladatainak és tevékenységi formáinak komplex ismertetése. A szellemi és fizikai képességek megőrzését, fejlesztését szolgáló foglalkoztatás főbb elveinek, formáinak rendszerezése. A hallgatónak érzékelni és tudni kell az emberi szükségletek jellemzőit. Továbbá ismernie kell a szükségletek kielégítésének lehetőségeit a szociális munka eszközeivel. Fontos, hogy jártas legyen társadalomismereti és szociálpolitikai ismeretekben, hogy ezek alapján felismerje az egyes társadalmi rétegek tipikus problémáit. Képes legyen betartani a személyes adatok védelmére, a szakmai titoktartásra vonatkozó jogi és etikai szabályokat. szközfeltételek: - Tanulási csomag (mi biztosítjuk) - A modul jellegéből adódóan számítógép konfiguráció, hiszen a tananyag CD mellékleten is megtalálható.

7 - gyéni tanuláshoz szükséges a multimédiás számítógép és az Internet hozzáférés. - Ajánlott szakirodalmak: [1] Dr. Bokor Nándor: Általános ápolástan-gondozástan [Medicina Könyvkiadó t.] [2] Bagyinszki Zoltánné - Kovács Ibolya - Péntek Beáta: Idősek szociális ellátása [NCsSzI] [3] ácz Tiborné: Gondozási ismeretek [NCsSzI] [4] Dr. xterdéné Zsurkai Ilona: Segítő kapcsolat [Inter Techno-H Kft.] Socialna starostlivost-helena Draganova a kollektiv, vagyis szocialis gondoskodás. Helena Draganovatol, ahol az idoskorra valo felkeszulessel foglalkoznak, tovabba hogyan valtozik az ember a korral, valamint az idosotthoni ellatassal. Organizacia zdravotnictva-tibor Sagat a kolaktiv, vagyis az egeszsegugy organizacioja, ahol a szociali segitsegnyujtast magyarazzak ha az idos ember anyagi gondokkal kuszkodik. ybrane kapitoly z medicinskej etiky-ladislav Soltes a kolektiv, vagyis az orvosi etika egyes reszei, ahol a geriatriai betegek problemait erintik. Somorjai Ildikó-Török mőke A játék lendületbe hoz (ICSSZésM)2006. Segítő kapcsolat Inter Techno-H Kft.Bp,1997. I. ÉSZCÉLKITŰZÉSK 1. Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete - Az idősgondozó legyen képes észrevenni az ellátást igénybevevő hiányzó vagy nem megfelelően kielégített (pszichés, szociális, közösségi) szükségleteit és ezekről tájékoztatni a szakembereket. 2. Az ellátott elszigetelődésnek megelőzése és megszüntetése - Tudjon segítséget nyújtani az ellátott elszigetelődésének megelőzésében, megszüntetésében, szabadidős, ünnepi programok szervezésében. 3. Biztonságos és egészséges élettér kialakítása - A gondozott meglévő tárgyi környezetének felhasználásával biztonságos és egészséges élettér kialakítása, a komfortérzet biztosítása, segítséget nyújtani a háztartási feladatok ellátásában munka és balesetvédelem betartásával. 4. Tanácsok az egészség megtartására - Tanácsokkal segíti az egészség megtartását (visszaállítását) és Magyarországon az ellátott érdekeiben eljár.. LŐZTS FLTÉTLK Nincs. 7

8

9 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete I. TANULÁS 1. SZ. TANULÁSI GYAKOLAT A részcélkitűzés száma: 1. A részcélkitűzés megnevezése: Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete 1.1. A tanulás folyamata (elm.10 gyak.5.) T ANULÁSI TÉKNYSÉG KIGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SGÉDLTK Hallgassa meg az instruktora előadását az ember alapvető szükségleteiről! A Tudni kell fejezet elolvasása után végezze el az alábbi gyakorlatokat! Készítsen jegyzetet! Gyakorolják a szükségletrendszer csoportosítását a következőpéldákon keresztül! Mondjon példát a saját életéből fiziológiai, biztonság, társadalmi és megbecsülés szükségletére! Az Ön környezetében van-e olyan idős ember, akinek egyik vagy másik szükséglete nem kielégített? Mondjon példát név nélkül! Gondolja át, hogy helyén van-e az önbizalma vagy időnként billeg? Élete mely helyzeteiben, és mely szereplőkkel kapcsolatban szokott meginogni? ajon miért? Írjon listát ezekről! Készítsen táblázatot, amiben felsorolja azokat a képességeit és azt a tudását, amiben bízik annyira, hogy belevágjon valamibe, hogy teljesítsen egy feladatot! Nem baj, ha még nem teljesen biztos benne, elég, ha már neki mer kezdeni! Milyen területen bízik meg ennyire önmagában? Mi az, amiben magabiztos? Mi az a terület, tevékenység, ahol tuja, hogy hogyan kell tenni a dolgát? Mely területeken áll közel ehhez? Mi hiányzik még hozzá? Gondolja át és játssza el a csoporttársával, hogy egy idős embernek hogyan mondaná el a számítógép és az internet pozitív hozadékát és hogyan motiválná a megismerésére! Ismételje át az ember alapvető szükségleteiről szóló Tudni kell fejezetet, és mélyítse el ismereteit! Olvassa át figyelmesen az [1]. ajánlott szakirodalmat ( oldalig)! 9

10 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete T UDNI KLL! KIGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SGÉDLTK Az ember alapvető szükségletei Az emberek testi-lelki-szociális szükségletei egyénenként változóak, és rendkívül széles körűek lehetnek. A szükséglethez igazodó segítségnyújtás mértékét és formáját akkor tudjuk meghatározni, ha a szerteágazó, minden igényt figyelembe vevő emberi szükségleteket valamilyen módon csoportosítjuk. A legismertebb szükségletrendszer csoportosítása Maslow nevéhez fűződik. Fontos! A szükségletek csoportjai és fajtái: - Fiziológiai szükségletek: táplálék és folyadék, védelem és megfelelő hőmérséklet, levegő, pihenés, alvás, életerő. Tanulmányozza az 1. ábrát! - Biztonság szükséglete: védettség, szervezettség, állandóság, fizikai, pszichikai ártalmaktól való mentesség. - Társadalmi szükségletek: valakihez való tartozás és szükségesség érzése, akarat, szeretet, megértés, mások általi elfo- mlékezzen vissza a már tanult modulokra! Mely témaköröket tudná gadás és tisztelet. kötni a szükségletek csoportjaihoz? - Megbecsülés szükséglete: önértékelés, önbizalom, büszkeség, tisztelet. Önmegvalósítás szükségessége: személyes fejlődés, alkotási vágy. Az első három szükséglettel más modulban részletesen foglalkoznak, ezért jelen tananyagban csak az utolsó kettőt fejtjük ki. A megbecsülés szükséglete Önbizalom és magabiztosság Az önbizalom és magabiztosság személyiségünk meghatározó tulajdonságai. Hatással vannak célkitűzéseinkre, döntéseinkre és még a cselekedeteink eredményességére is! Ha valaki természetéből adódóan vagy neveltetésétől fogva rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, akkor az illető erősnek, határozottnak és bátornak érzi magát, vagyis ezek elűzik a kétséget, kishitűséget és a félelmeket. A magabiztosság az önmagunkba vetett bizalom, tehát biztonságérzetet ad. Ki ne vágyna ezekre az érzésekre? an azonban a magabiztosságnak és az önbizalomnak árnyoldala is, ha túlzottabb mértékben van jelen, mint az szükséges lenne! Ilyenkor a hordozója elbízhatja magát, ettől pökhendivé, uralkodóvá válhat, mert azt gondolja, hogy ő több, többet ér a körülötte lévőknél. Döntései, célkitűzései túlzókká válhatnak és Tekintse meg A gondozott látogatása című fejezetet DD filmen! 1.sz. melléklet: Idősgondozó című DD 10

11 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete az így elmért célt nem fogja tudni teljesíteni. zek után vagy belátja tévedését (ez a ritkább), vagy hazugságokba, mások hibáztatásába menekül a felelősség felvállalása elől. A másik túlzás az önbizalom és magabiztosság alacsony szinten tartása. z nem csak olyankor esik meg, ha valakinek nem fejlődik ki, hanem egyesek azért nem merik vállalni valódi értékeiket, helyüket, nehogy többnek tűnjenek a környezetüknél. Aki több, arra ugyan felnéznek a tömegek, de ki is közösítik, hiszen nem hasonlít rájuk! A kiközösítés a szeretet elvesztésével jár. annak nagy emberek, akiket irigylünk nagyságukért és haragszunk rájuk és vannak, akiket imádunk és szeretünk ugyanezért. Nem mindegy tehát, hogy melyikről van az embernek tapasztalata, mert így akár félhet is a jogos naggyá válástól, de használhatja a szeretet megszerzésének kóros eszközéül is! Mások a kicsinységüket arra használják, hogy ezzel vívják ki a környezetük sajnálatát vagy arra, hogy saját magukat sajnálhassák - szerintük - jogosan! Az ilyen embernek nem is éri meg felnőnie, mert elveszíti ezzel az egyetlen szeretetforrását. llensúlyozásként: Az ilyen embernek meg kellene tanulnia önmagát elfogadni és szeretni, megbecsülni és elismerni, sőt elmehet a rajongásig is, így megadva önmagának mindazt, amire eddig a környezetét használta. annak olyan emberek is, akik azért tartják magukat kicsinek, mert ez a divat, álszerénységükkel próbálnak naggyá válni. z talán a legkórosabb, hiszen itt már sokszor félig tudatosan hazudik a személyiség önmagának és másoknak. Mi hát a megoldás? Önbizalom Nem jó tehát a túl sok önbizalom és a túl kevés sem! Mi és mennyi az ideális és mihez képest? Az nyilvánvaló, hogy nem a környezetünkhöz kell ezt igazítanunk, hiszen akkor egy gyenge képességű emberek csoportjában kevesebbnek éreznénk magunkat, az erősek között meg erősnek. Az önbizalomnak a saját képességeinket, tudásunkat és tehetségünket kell összességében megjelenítenie! Az önbizalom reálisan mutassa meg, hogy mennyire bízunk önmagunkban, a saját tudásunkban, ötletességünkben és problémamegoldó képességeinkben. z persze helyzetfüggő! Hiszen egy számunkra új helyzetben nem 11

12 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete vagyunk még biztosak a dolgunkban, itt nem lehetünk biztosak magunkban sem. Ne is legyünk! Ne akarjuk eljátszani a mindig magabiztos embert, ha egyszer ez nem így van! Nyugodtan fejezzük ki, hogy bizonytalanok vagyunk, nem ismerjük a képességeinket, nem tudjuk még, hogy hogyan teljesítünk majd! Ha nem ezt tesszük, akkor hazudunk! Amikor pedig tudjuk, érezzük, hogy menni fog, hogy értünk hozzá, akkor lehetünk magabiztosak. zzel fogjuk őszintén kifejezni a belső érzéseinket. Aki becsap másokat a kifelé mutatott önbizalmával, az saját magát is be fogja csapni és abból rossz döntések, túlzások vagy alulműködések születnek. Tehát a legjobb, ha mindig azt mutatjuk, ahogy érezzük magunkat! Így elengedhetjük a képmutatást, mert akkor úgyis látszik rajtunk, hogy mit érzünk! A helyes önbizalom csak a helyes önértékeléssel fejlődhet ki! Ha bármi másra alapozzuk ezt, abból nagy hazugság és sok kuszaság keletkezik! Magabiztosság A magabiztosság egy kicsit többet jelent, mint az önbizalom. Itt már nem csak bízunk, hanem biztosak is vagyunk abban, hogy menni fog az, aminek nekikezdtünk! A biztonságérzetünket az eddigi tapasztalatok adhatják, tehát a sikeres tapasztalatokat gyűjtve és felhasználva növelhető a magabiztosságunk is! Fontos, hogy ne csak gyűjtsük a tapasztalatokat, hanem időnként vonjuk is le a következtetéseket, összegezzük az elért és bizonyított eredményeket, különben nem alakul ki a magabiztosságunk! annak, akik ezt elmulasztják, így már mindenki biztos bennük, csak ők magukban nem azok! A szükségletek egymásra épülve (hierarchiában) helyezkednek el. A fizikai szükségletek alapvetőek, elemibbek, mint a szociális vagy önérvényesít szükségletek. A fizikai szükségletek alapvető jellegéből adódóan, ha kielégítésük nincs biztosítva kényszerítő motívumként hatnak és átmenetileg a magasabb rendű szükségletek iránti igény felfüggesztődik.. 12

13 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete Időskori alkotás és kreativitás 1. ábra Maslow-piramis ajon megőrizhetjük-e szellemi frissességünket, ha időskorban is alkotunk, kreatív elfoglaltságokat találunk magunknak? Igen, éljünk tevékeny életet, legyen részünk az alkotás örömében, hogy elkerüljük az üres hétköznapokat, s értelmet leljünk a mindennapokban! Önmegvalósítás időskorban Ha az időskori lelki egészségvédelemre gondolunk, fokozottan érvényesnek kell tekintenünk a már a görögök óta jól ismert ép testben, ép lélek gondolatot. Idősebb korban természetszerűleg nagyobb gondot kell fordítani a testi egészségre, de emellett a lélek egyensúlyát veszélyeztető tényezőkre is kiemelt figyelmet kell fordítani. Hiszen minél inkább ép egy idős szervezet, annál jobban megtartható a harmonikus testi működés, mely csak segíti a kiegyensúlyozott lelki világot, s így az alkotóképesség megtartását is. Az időskor lelki egészség védelmében ugyanis az egyik legfontosabb tényező az aktív életmód, és annak megtartása. Sok múlik azon, hogy az illető mennyire érzi magát fiatalnak, tevékenynek. Az aktivitás - ilyen formán - egy előrejelzője lehet a hosszabb életnek. z fordítva is igaz. A tétlenség, a monotónia elvezet az öregedéshez, a fizikai hanyatláshoz. zt lelkileg egyfajta belenyugvás, az elmúlás várása kíséri. Produktív időskor Miért fontos a tevékeny élet, a kreativitás, az alkotás időskorban? Hogyan járulnak ezek hozzá a harmonikus élethez? A lelki harmóniához szükséges, hogy képesek legyünk élvezni az életet, 13

14 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete ahogy Freud megfogalmazta: Aki örülni, dolgozni és szeretni tud, annak van rendben a lelke. Idős korban sok ember töpreng el azon, mit várhat még az élettől, milyen feladata van még, mit is szeretne még megvalósítani. Ha megfelelő a társadalmi hozzáállás, akkor sok idős ember kezd új dologhoz, folytat tanulmányokat, sőt, fordul olyan irányokba, amelyektől azelőtt el volt zárva. Az önmegvalósításban a társadalomnak is feladata van. Segítenie kell az idős ember foglalkoztatását és tevékenykedését, a közösséghez való alkalmazkodását. Szót kell ejtenünk a nyugdíjazás kérdéséről is. Akik nyugdíjazás után megfelelő elfoglaltságot találnak, feladatuk és szerepük van a társadalomban, egészségesebb és hosszabb életet tudnak élni, mint akiknek ez nem áll rendelkezésükre. Számos vizsgálat bizonyította, hogy a nyugdíj után is folyamatosan tevékenykedők egészségesebbek maradnak, mint akik inaktívvá válnak, tehát állandó elfoglaltság nélkül élnek. A nyugdíjba meneteltől sokan félnek: a tétlenségtől, a hanyatlástól, a betegségektől és végül, de nem utolsósorban attól a szörnyű érzéstől, hogy nincs rájuk szükség. Sok függ azonban attól, hogy mennyire készült fel a nyugdíjas erre az életszakaszra, milyen tervei vannak. Gondoskodni kell arról, hogy a nyugdíjasok tovább tevékenykedjenek. Fontos, hogy a nyugdíjas ne érezze magát feleslegesnek, továbbra is legyen meg a helye, feladata és jelentősége a dolgozó, alkotó, fejlődő emberi közösségben. Szuper-nagyi és társa A lelki egészségnek alapvető feltétele tehát az örömkészség, a fizikai aktivitás megtartása is. Az idős ember is lehet produktív, ha élethelyzetének megfelelően a legtöbbet hozza ki magából. A jókedélyű, aktív, tevékeny embernek jobb az önértékelése, kevésbé éri el a depresszió vagy az oly gyakori mellőzöttség, sértődöttség érzése. Gondoljunk csak a derűs, jó kapcsolatokkal rendelkező idős emberekre, akik gördülékenyen és hajlékonyan képesek beilleszkedni, akik ügyesen alkalmazkodnak az élet változásához, ahhoz, hogy nyugdíjasok lettek. Ők viselkedésükkel, tevékenységükkel, tetteikkel mindennapi életünk szerves részei. Nagy számban léteznek "szuper-nagyik" és "szuper-nagypapik", akik a családilag igencsak tevékeny nagyszülők, akiknek jelenlétét, munkáját, sőt, nevelését nem nélkülözhetik sem a fiatalok, sem az unokák. Ha pedig épp nincsenek jelen aktívan a fiatalság életében, főznek, sütögetnek, kötögetnek, varrnak, barkácsolnak, vagy épp szerelnek a gyerekeknek, unokáknak. Ugye szívet melengető látvány egy kötényben sütögető, igazi fánk illatú nagymama, és a szerszámosládában a kisunokával kotorászó nagypapa? Tekintse meg a 2. ábrát! 14

15 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete Kortalan kreativitás Időskorban nagyon fontos tehát, hogy legyen részünk az alkotás örömében! Ha aktív életszakaszainkban érdeklődési körünk sok tekintetben korlátok közé is van szorítva, az időskor lehetőséget adhat arra, hogy hódolhassunk régen titkolt szenvedélyeinknek, vágyainknak. Az alkotás örömét illetően pedig nem csak a szellemi termékekre kell gondolnunk! Az alkotni tudás élményében részesülhetünk, ha komolyan veszünk minden kínálkozó lehetőséget. Kinek-kinek a festés, a korongozás, a varrás, a zene vagy a barkácsolás szerezhet örömet. De bármilyen más hobbi a kertészkedéstől az asztrológiáig - pihentető kedvtelés lehet. Azt kell szem előtt tartani, hogy meg kell tanulni új módon élni, és elfogadható értelmet találni a hétköznapokban. Mindent meg kell tennünk azért, hogy ne váljon életünk üressé, céltalanná. Tekintse 3. ábrát! 2. ábra A gondozott hímez Magyarországon nem ennyire jó a helyzet, az idősek közül még kevesen kapcsolódtak be az informatikai hálózatba. Beillesztésük az információs társadalomba legegyszerűbben az idősekkel foglalkozó szervezetek, valamint a szakmai oldal összefogásával képzelhető el. ddig csupán néhány kezdeményezés történt arra, hogy speciálisan az idősek számára kínáljon számítástechnikai és/vagy internetes tanfolyamot. Magyarországon Kattints rá, nagyi! címmel indultak tanfolyamok. Itt azonban meg kell jegyezni, hogy hazánkban ez nemcsak motiváció és kezdeményezés függvénye, hanem financiális kérdés is. Szakmai tapasztalatból elmondhatjuk, hogy a számítógépet és az internetet nagyon kevés idős ember ismeri és használja. Bár szinte minden idős ember hasznosnak ítéli meg ezeket az új eszközöket, ugyanakkor vagy nem is találkoztak még velük, vagy ha igen, akkor is idegenkedtek a használatuktól. Az időseket valószínűleg az fogja motiválni a számítástechnikai, illetve az internettel kapcsolatos ismeretek megszerzésében, ha belátják ennek személyes hasznát. A kapcsolattatás szempontjából is valóban 15

16 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete szükségük van rá. nnek hiányában az életük más területeire fordítják az időt és energiát. Az internet és a számítógép segítségével az idősek bekapcsolódhatnak az oktatás, művelődés vérkeringésébe, akkor is, ha nagyon messze laknak az adott intézménytől, vagy ha nem tudnak otthonról kimozdulni, mert betegségük ágyhoz köti őket. Önmegvalósítás szükséglete: személyes fejlődés, alkotási vágy. A szükségletek egymásra épülve (hierarchiában) helyezkednek el. A fizikai szükségletek alapvetők, elemibbek, mint a szociális vagy önérvényesítési szükségletek. A fizikai szükségletek alapvető jellegéből adódóan, ha kielégítésük nincs biztosítva, kényszerítő motívumként hatnak és átmenetileg a magasabbrendű szükségletek iránti igény felfüggesztődik. 3. ábra Gondozás alanya T ANULÁSI TÉKNYSÉG KIGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SGÉDLTK Hallgassa meg az előadást az öregedés biológiai, pszichológiai és szociálpszichológiai jellemzőiről! Az elmélet elsajátítása után gyakorolják az öregedés pszichológiai jellemzőinek felismerését! Készítsen jegyzetet! A 4. ábra megtekintése után ismertesse az öregedés biológiai jeleit! Ismételje át az öregedés biológiai, pszichológiai és szociálpszichológiai jellemzőiről szóló Tudni kell fejezetet, és mélyítse el ismereteit! Olvassa át figyelmesen a [2]. ajánlott szakirodalmat (40-től a 45. oldalig)! 16

17 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete T UDNI KLL! KIGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SGÉDLTK Az öregedés biológiai, pszichológiai, szociálpszichológiai jellemzői Az idősödés nagyban függ a fiatalabb korban kialakuló életmódtól, az érzelmi és tudati fejlődéstől, a magatartásformáktól, az érdeklődésüktől. Fontos! A szervrendszerekben tapasztalható változások: - A csont veszít szilárdságából, az izomerő gyengül, a szív megkisebbedhet. Az érrendszer változása jelentős: - Az erek fala megvastagszik. - Az erek rugalmatlanná válnak, meszesedni kezdenek. - A létfontosságú szervek vérellátása romolhat. - A stresszreakció fokozódik. - A tüdő veszít rugalmasságából az évek alatt. - A nemi tevékenység megváltozik. - Az érzékszervek működése is megváltozik. Az öregedés külső látható jelei 4. ábra Szépkorúak A bőrtakaró ráncossá, petyhüdtté válik, száraz foltokkal borított lesz. A szőrzet őszül. A testmagasság csökken, a víztartalom változik. A fogazat hiányossá válik. Az egészséges öregedés pszichológiai jellemzői A normális öregedés nemcsak szomatikusan, hanem pszichésen is észlelhető. A normális öregedés fokozatos folyamat, amely néhány jellemző változással jár: lassabb reflex, romló látás és hallás, gyengülő rövid távú memória. Az időskori személyiségváltozást meghatározza az idős ember 17

18 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete régi énje, a szomatikus betegségek, a fiatalkori ismeretek nagysága, az alkalmazkodási képességek változása. Az egészséges öregedés abban az esetben lehetséges, ha ez a folyamat különböző létfontosságú szervekben garantáltan harmonikusan zajlik. A kóros öregedés rizikófaktorai pl.: rossz szociális környezet, krónikus testi-lelki betegségek kialakulása, izolálódás. Az időskor jellemzői A teljesítőképesség, az alkalmazkodási képesség, az ellenálló képesség, az emlékezőképesség csökken. Az érzelmek, a lelki élet, a tapasztalatok, az ismeretek, az emlékek gyarapodnak, gazdagodnak. T ANULÁSI TÉKNYSÉG Hallgassa meg az előadást a szociális gondoskodás fogalmáról, a szociális gondoskodás elemeiről, valamint a szociális biztonság rendszeréről! Mondjon példát a környezetéből név nélkül a túlgondozásra és az alulgondozásra! KIGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SGÉDLTK Készítsen jegyzetet! Ismételje át a szociális gondoskodás fogalmáról, a szociális gondoskodás elemeiről, valamint a szociális biztonság rendszeréről szóló Tudni kell fejezetet, és mélyítse el ismereteit! Olvassa át figyelmesen a [3]. ajánlott szakirodalmat ( és oldal)! T UDNI KLL! KIGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÁSOK, SGÉDLTK Szociális gondoskodás és a szociális biztonság rendszer A szociális gondoskodás olyan komplex tevékenység, melynek célja: az idősek életminőségének javítása a vonatkozó törvények, rendeletek és etikai szabályok adta lehetőségek kihasználásával. A szociális gondozás a gondoskodás gyakorlati megvalósítását jelenti az eszközök és módszerek szintjén. A gondozás célja és feladata az ellátást igénylő ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás. A segítségnyújtás mértékét, terjedelmét, gyakoriságát és formáját 18

19 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete minden esetben a segítséget igénylő ember testi, lelki és szociális állapota határozza meg. A gondozás mértékét tekintve lehet túlgondozás vagy alulgondozás. Túlgondozásról akkor beszélünk, ha a gondozott személy körül olyan tevékenységeket is elvégzünk, amelyekre önmaga is képes lenne. Alulgondozásról akkor beszélhetünk, ha a gondozott az aktuális állapota alapján indokolt segítséget nem kapja meg a szükséges mértékben. A gondozás terjedelme Fontos! Mindkét gondozási tevékenység helytelen! Teljes gondozás A tehetetlen, önmaga ellátására még részben sem képes gondozott esetében minden olyan tevékenységet a gondozó végez, mely az életminőség fenntartásához elengedhetetlen. Tekintse meg az 5. ábrát! észgondozás Az önmagukat részben ellátni képes személyek csak bizonyos tevékenységek elvégzésére kérnek segítséget. A gondozás gyakorisága Mindennapos gondozás azt jelenti, hogy a személy ellátása napi többórás gondozást is jelenthet. Időszakos gondozás igénybevételénél a gondozott dönti el, hogy az év melyik szakában kéri a segítséget. A szociális gondozás elemei: fizikai ellátás, egészségügyi ellátás, mentálhigiénés gondozás, foglalkoztatás, érdekvédelem. Fizikai ellátás: szűkebb és tágabb környezet, élelmezés, ruházat. gészségügyi ellátás: egészségügyi alapápolási feladatok ellátása, rendszeres orvosi felügyelet, szakorvosi ellátás, gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, kórházi ápolás. Mentálhigiénés gondozás: mentális irányítás, egyéni bánásmód, társas kapcsolatok fenntartása, kiépítése, a környezet ártalmainak megelőzése. Foglalkoztatás: fizikai foglalkoztatás, szellemi és kulturális foglalkoztatás, szórakoztató foglalkoztatás. Fontos! A szociális biztonság rendszerének megteremtése állami feladat! 19

20 Az ellátást igénybevevők szükségleteinek ismerete Érdekvédelem: hivatalos ügyek intézése, érdekvédelmi fórumok igénybevétele, személyiségi jogok védelme Magyarországon. Szlovákiában a szociális biztonságrendszert a társadalombiztosítás útján és a szociális ellátás intézményrendszerén keresztül valósítják meg. Az alapellátást az idős beteg lakóhelyén, ill. annak közelében kell biztosítani, részesüljön folyamatos egészségügyi ellátásban. Az évi III. tv célja, hogy meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit Magyarországon. Az állapot-és szükségletfelmérés módszerei: Az idősekkel végzett gondozás kiindulópontja az egyéni állapotés szükségletfelmérés. Természetesen ezek a szükségletek objektív és szubjektív feltételek alapján változnak, ekkor az új igény kielégítésére is módot kell találni. A szükséglet- és állapotfelmérések többféle formában történhetnek, és időszakonként ismétlődhetnek is. A felmérést többszöri személyes találkozás alkalmával, célzott beszélgetéssel és a felmérést végző szakember megfigyelése alapján célszerű elvégezni. izsgálni szükséges a következőket: - az önellátó képességét (táplálkozás, testi higiéné, öltözködés, járás, mobilitás az ágyban), - a mentális állapotot (kedélyállapot, tájékozódás, kommunikáció), - a gondozási és ápolási igényeket (fizikai ellátás, pszichés gondozás), - foglalkoztatási igény (hobbik, szabadidős tevékenységek). - Az állapot- és szükségletfelmérés után a komplex team, vagyis az ellátott, a gondozó, a háziorvos stb. működik együtt. Az egészségügyi ellátás során az idősgondozó köteles (szakmai team keretében) együttműködni az egészségügyi képesítéssel rendelkező kollégákkal. 20

GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok

GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET GONDOZÁS Idősgondozó Ellenőrző feladatlapok Megoldókulcsok Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Radomszki Lászlóné Mgr. Kiss Andrea Projekt koordinátor

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Tihanyi András Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Mindennapi útmutató a testi-lelki egészséghez * Diétás szakácskönyvek White Golden Book Budapest A könyv szerzője TIHANYI ANDRÁS dietetikus Lektorálta DR.

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Humán szükségletek alakulása

Humán szükségletek alakulása Humán szükségletek alakulása Lakossági felmérés eredményei Széchenyi István Egyetem, Szociális Tanulmányok Tanszék MTA KRTK RKI NYUTO Zárókonferencia Széchenyi István Egyetem, 2014. szeptember 25-26 A

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról

Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Beszámoló Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley

16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley 16. Az időskorra vonatkozó vélekedések, jellemzők D.B. Bromley Életünknek mintegy negyedét töltjük azzal, hogy felnőttekké fejlődünk, és háromnegyedét azzal, hogy öregszünk. Az öregedés mindenkit személyesen

Részletesebben

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell!

Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Program címe: Csecsemőgondozási tanfolyam Minden amit a csecsemő-, és kisdedgondozásról, gyermeknevelésről tudni kell! Tanúsítvány : 8/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező

Részletesebben

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja Formula 1 Shake Formula 2 Multivitaminkomplex Rost tabletta Herbalife Formula 1 shake - egészséges étkezés Az ízletes Formula 1 shake finom, könnyen elkészíthető egészséges

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat!

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat! 2 A képzés tananyaga: Konyhatechnika és vendéglátási ismeretek Háztartási és háztartásgazdasági ismeretek Egészségügy és gondozás Idegenforgalom és idegenvezetés (A tantárgyak elnevezése korábbi tételsorokhoz

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

táplálkozásunkplálkoz

táplálkozásunkplálkoz Előtte Utána - 15 KG Mi befolyásolja olja az egészséget? get? stressz ökológia Genetikus adottságok táplálkozásunkplálkoz 15 Mi az egészs szséges és s táplt pláló étkezés? Hogyan hat a táplálkozás az egészségre?

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

Közösségi szolgálati napló

Közösségi szolgálati napló Élményeim, tapasztalataim: Közösségi szolgálati napló Név:... Oktatási azonosító:... Kedves középiskolás Diák! Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról, és foglalkoztat a kérdés: Miért éppen

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

A MAGYAR IDŐSGONDOZÁS HELYZETE

A MAGYAR IDŐSGONDOZÁS HELYZETE Manapság alapkövetelmény: az életednek mindössze két szakasza lehet, gyermekkor és ifjúság. Utóbbi kb. hetven évig tartson! -Vavyan Fable 1 Amikor fiatal az ember, nem gondol bele, hogy egyszer majd öreg

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA

SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA SZÜKSÉGLETEK ÉS IGÉNYEK KOMPLEX FELMÉRÉSE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBEVEVŐ ÉRTELMI FOGYATÉKOS ÜGYFELEK SZÁMÁRA Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel:

Részletesebben

HepAsHAke májdiéta Az első hét eltelt!

HepAsHAke májdiéta Az első hét eltelt! Hepashake májdiéta Az első hét eltelt! Premium Diet Hepashake Hogy érzi magát? Van észrevehető változás? Mi az, ami még mindig nehéz? Mi az, ami könnyű? Mi a teendő éhség esetén? Növelje a zöldségmennyiséget

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben