Az osteoporosis és a táplálkozás kapcsolata az emberré válás története során

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az osteoporosis és a táplálkozás kapcsolata az emberré válás története során"

Átírás

1 I NTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM Ö SSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY 39 Az osteoporosis és a táplálkozás kapcsolata az emberré válás története során KISS Zoltán, KISS István, JÓZSA László ASSOCIATION BETWEEN OSTEOPOROSIS AND NUTRITION DURING THE HISTORY OF HUMAN EVOLUTION Az ôskôkortól a 20. századig lényegesen változtak a táplálkozási szokások, a tápanyagok minôsége és összetétele. A korábbi emberfajok fehérjealapú kalóriafelvételét a neolit forradalom (a termelô gazdálkodásra történt áttérés) óta felváltotta a szénhidrátalapú táplálkozás. Az élelemtermelés kezdete a tápanyagok skálájának változását, a mozgásszegény életmód kezdetét is jelentette. Ezzel egy idôben, mintegy ötezer évvel napjaink elôtt megjelent az osteoporosis. A szerzôk röviden ismertetik a korai emberfajok ôskôkori és a Homo sapiens újkôkori, ókori, középkori és újkori táplálkozási szokásait, eledeleit és a táplálkozás, valamint a csontritkulás lehetséges kapcsolatát. emberré válás, táplálkozási szokások, osteoporosis From the Palaeolithic age to the twentieth century, nutritional habits as well as the quality and composition of nutritients changed dramatically. The protein-based calorie intake of former Homo species had been replaced by a carbohydrate-based nutrition since the Neolithic revolution (the transition to agriculture). The start of food production also changed the range of nutrients and the start of sedentary lifestyle. At the same time, approximately five thousand years ago osteoporosis appeared. In this paper, the authors give a short review of eating habits and foods of early Homo species in the Palaeolithic Age and of Homo sapiens in Neolithic Age, Antiquity, Middle Ages and Modern Age, and discuss the possible relationship of nutrition and osteoporosis. human evolution, nutritional habits, osteoporosis dr. KISS Zoltán (levelezô szerzô/correspondent): Aesculap Akadémia, Doktorjelöltek Iskolája/School for Ph.D. candidates of Aesculap Academy; Budapest dr. KISS István: Dél-budai Nephrologiai Központ (Szent Imre Oktató Kórház, Nephrologia-Hypertonia Profil B.Braun Avitum 1.sz. Dialízisközpont) és Geriátriai Tanszéki Csoport (Semmelweis Egyetem, II. Belgyógyászati Klinika)/South-Buda Nephrology Centre and Department Section of Geriatrics of Semmelweis University; Budapest dr. JÓZSA László: Országos Baleseti és Sürgôsségi Intézet/National Institute of Accident and Emergency; Budapest Érkezett: július 27. Elfogadva: augusztus 22. Az osteoporosis kóreredetében számos tényezô szerepel. Mindenekelôtt a genetikai sajátosságokat és a mozgás menynyiségét és típusát kell említenünk. Természetesen a fentiek a legfontosabb patogenetikai faktorok, de harmadikként a táplálkozási szokások, a tápanyagok összetétele és kalóriatartalma említhetô. Áttekintésünk célja, hogy röviden számba vegyük a különbözô korok és emberfajták táplálkozási szokásait, és vizsgáljuk az ezzel kapcsolatba hozható csontritkulás elôfordulását. Eljárások elôdeink táplálékainak kimutatására Mindenekelôtt említjük az ôsemberi és késôbbi korok emberének szeméttelepeit, a kihajigált A rovat vezetôje: dr. Korányi László, DRC Kft., 8230 Balatonfüred, Ady Endre u

2 40 I NTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM Ö SSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A viszonylag magas kort megértek csontozata is vaskos, nyoma sincs az idôskori involúciónak. csontokon található vágás-, kaparásnyomokat, amelyek a zsákmány darabolására, feldolgozására utalnak. A csontanyagból következtethetünk az elfogyasztott hús eredetére (1 3). Jóval kisebb jelentôségû, de olykor hasznos ismereteket nyújt a kôeszközök élének, valamint az ôskôkori primitív ôrlôkövekrôl vett anyagok vizsgálata. Szerencsés esetekben a régész felszínre hozhatja a megkövesedett emberi ürüléket (emészthetetlen növényi magvak és más részek), amelynek elemzésével szintén a táplálkozási szokásokra kapunk felvilágosítást. A csont és fogak kollagénjeibôl detektálhatók stabil izotópok (Δ 13 C, Δ 15 N, Δ 34 S, Δ 75 Se), és mennyiségük mérhetô (4). Ugyanezek az izotópok, valamint az aminosav-összetétel, az egyes aminosavak aránya a múmiák hajából is meghatározhatók, és fontos felvilágosítással szolgálnak a táplálkozásra (5). Végül, de nem utolsósorban meg kell említenünk a fogkövek mikroszkópos vizsgálatát (6 8), amelyekbe beágyazódva (és konzerválódva) keményítôszemcsék, fitolitok (9), kollagénrostok, izomelemek, esetenként pollenszemcsék mutathatók ki, sôt olykor az is meghatározható, hogy a kollagénrost-tartalmú élelmet nyersen, vagy hôkezelést (sütést, fôzést) követôen fogyasztották (10). Az ôskori emberfajok táplálkozása és csontozata Az emberré válás két és fél-három millió éves történetében mindössze öt-hatezer évvel ezelôtt jelent meg a csontritkulás. A korábbi emberfajok, a Homo habilis, H. ergaster, H. erectus, H. neanderthalensis genetikai adottságai, csontozatának tömege és életmódja merôben más volt, mint a mindössze háromszázezer éve kialakult modern emberé, a H. sapiensé. Az elsô Homo faj(ok) Afrikában fejlôdtek ki, mintegy két-három millió évvel napjaink elôtt (1. táblázat). Csontozatuk robusztus, élettartamuk rövid (körülbelül év) lehetett, és a kevés lelet alapján fel sem merül a csontritkulás gyanúja. A H. habilis, H. ergaster és H. erectus vadászattal, dögevéssel és némi növényi táplálékkal csillapította éhségét. A H. neanderthalensis termetében, testarányaiban és csontozatában is különbözött a mai embertôl. Több száz (többé-kevésbé teljes) csontvázukat ismerjük, közöttük akadtak, akik megérték a 60 évet. A viszonylag magas kort megértek csontozata is vaskos, nyoma sincs az idôskori involúciónak. A jégkorszak nagy részét átvészelô neandervölgyi ember bazális anyagcsererátája, energiafelhasználása sokkal nagyobb volt, mint a modern emberé. Nyáron a nôk átlagosan 4029, télen 5274, a férfiak 5159, illetve 6754 kcal-t használtak el. Táplálékuk többségét a nagy növényevôk húsa, zsírja, egyéb testrészei képezték, és csak minimális mennyiségben fogyasztott növényi eledelt, puhatestûeket vagy vízi élôlényeket (11). A szénhidrátok nem játszottak lényeges szerepet táplálkozásukban (12). Richards és Trinkaus (13) stabil 13 C és 15 N izotópos vizsgálataik alapján állítják, hogy míg a neandervölgyiek szinte kizárólag húson éltek, addig az ôket felváltó H. sapiens archaicus diétája gyökeresen megváltozott. 1. táblázat. Különbözô emberfajok legfontosabb táplálkozás- és csontminôségi jellemzôi H. habilis, H. neander- H. sapiens H. sapiens Az elsô Középkori Honfoglalás, Váci H. erectus thalensis archaicus sapiens európai ember ember Árpád-kor múmiák Megjelenés 2, év év 5000 év i. sz ideje (év) 3 millió év év század Élettér Afrika Afrika (európai Afrika (európai valamennyi Európa Nyugat- és Kárpát- Vác megjelenése megjelenés kontinens (Alpok) Dél-Európa, medence körülbelül körülbelül Amerika év) év) Életmód vadászó- vadászó- vadászó- növény- növény- növény- növény- hasonló gyûjtögetô gyûjtögetô gyûjtögetô termesztés és termesztés és termesztés és termesztés és a maihoz állattenyésztés állattenyésztés állattenyésztés állattenyésztés (feltételezhetô a több mozgás) Fô táplálék hús és dög hús, rovarok hús, rovarok, növények növények fôként vegyes vegyes vadon élô (Európa: növények, táplálkozás táplálkozás növények gabona, kevés állati Ázsia: rizs, eredetû Amerika: táplálék kukorica, burgonya) Osteoporosis nem ismert nem ismert nem ismert nem ismert megjelenik, de nagyon ritka nagyon ritka nagyon ritka nagyon ritka

3 KISS: AZ OSTEOPOROSIS ÉS A TÁPLÁLKOZÁS KAPCSOLATA AZ EMBERRÉ VÁLÁS TÖRTÉNETE SORÁN ábra. Villendorfi Vénusz (Ausztria), mészkôidol, i. e év [magasság: 65 mm, haskörfogat: 102 mm, becsült testtömege (150 cm testmagasság esetén): kg] A H. sapiens archaicus (a mai ember közvetlen ôse) körülbelül éve alakult ki, és Európába , Ázsiába és Ausztráliába éve vándorolt be. A H. sapiens archaicus táplálkozása lényegesen eltért a megelôzô emberfajokétól. A lassú felmelegedéssel együtt mind több növényt fogyasztott, és kimutathatóan kedvelte a rovarokat, puhatestûeket. Étrendje változatosabb volt, mint elôdeié. Kezdetben még fô tápláléka a fehérje (hús, hal, puhatestûek, rovarok), késôbb azonban egyre több növény is került az étlapjára. A rovarok, illetve azok álcáinak fogyasztása a kalciumfelvétel szempontjából jelentôs, ugyanis a kalciumtartalmuk igen magas (116 mg/100 g), és ebbôl kiszámítható, hogy 1000 kcal felvételekor 714 mg kalcium került ôseink szervezetébe. Ha meggondoljuk, hogy a férfiaknak minimálisan 4000, a nôknek 3500 kcal-ra volt szükségük, akkor azt mondhatjuk, hogy több mint duplája volt a kalciumfelvételük, mint a kortársainké. Becslések (és szórványos ôskori leletek) szerint a vadászó-gyûjtögetô társadalmak tagjai 130-féle növényt, féle rovart, különbözô puhatestûeket ettek (14). A vadon termô növények nagy részének magas a kalciumtartalma. A különbözô vad hüvelyes növények termésével 1000 kcal felvételekor mg, vadon élô gumókkal mg, gyümölcsökkel mg kalcium jut a szervezetbe. Az ôsember által fogyasztott vadon tenyészô növények (a számításba vett 130 fajta) átlagosan 132 mg/100 g kalciumot és 682 mg foszfort tartalmaznak. A Homo sapiens genetikailag gracilisabb csontozattal alakult ki, a döntô fordulat a táplálkozásban és mozgásban akkor következett be, amikor a H. sapiens archaicus a vadászó-gyûjtögetô élelemszerzésrôl áttért a növénytermelô, állattenyésztô életmódra. Nem mondható, hogy az ôskôkorban (napjaink elôtt évig) mindig és mindenütt elégtelenül táplálkoztak. Ellenkezôleg, az ôskôkorban és az átmeneti kôkor idején is voltak elhízottak (fôként nôk), és ha az ôsember szobrocskáiból következtetni lehet, akkoriban éppen (a mai mércével mérve) a mértéktelenül elhízott asszony jelentette a szépségideált (15, 16) (1. ábra). Pár ezer évvel késôbb az élelemtermelô újkôkori ember étlapján kevés új táplálék (tej, tejtermékek, tojás) jelent meg, viszont igen sok növény fogyasztásáról leszokott. A termelô gazdálkodásra áttért ember mozgásmennyisége felére-harmadára csökkent, emellett a táplálék összetétele is jelentôsen változott. Többé nem a fehérje jelentette a fô energiaforrást, hanem a szénhidrátok (Európában és Nyugat-Ázsiában a gabonafélék, Kelet- és Dél- Ázsiában a rizs, Amerikában a burgonya és a kukorica). Az életmódban bekövetkezett kettôs változás (a kevesebb mozgás, valamint az ételek választékának beszûkülése) az évezredek alatt oda vezetett, hogy megjelent a csontozat gracilizálódása, és ha megérték, az idôskori involúció. Nem véletlen, hogy az eddig ismert legôsibb (oszteometriával bizonyított) osteoporosis napjaink elôtt 5000 körülrôl származik (17). Azt is mondhatnánk, hogy ötezer éve van osteoporosis (18). Természetesen akkor és még hosszú idôn át nagy ritkaság volt a csontritkulás, ám a menü lényegében nem változott. Az állatok háziasítása évvel korunk elôtt kezdôdött, oly módon, hogy a befogott vad egyedek inait átvágták, ezzel és karámok kialakításával mozgásukat jelentôsen korlátozták. Drew és munkatársai (19) hisztomorfometriai vizsgálatai hívták fel a figyelmet arra, hogy az i. e évezredbôl származó, háziasított juhok, kecskék és szarvasmarhák csontjainak szerkezete eltér a vad egyedekéitôl. A csont tömege csökkent, a lacunák nagyobbak, a corticalis porosusabb. Az állatok mozgásmennyiségének csökkenése, táplálékának megváltozása és talán genetikai változás is szerepet játszik a csonttömeg megfogyatkozásában, a csontkéreg szerkezeti átalakulásában. Az 5200 éves elsô európai (az Alpokban talált jégmúmia ) menüje döntôen növényi elemekbôl állt, noha állattenyésztô volt. A hasonló korú ôsindiánok étrendjének 90%-át tengeri élôlények (halak, kagylók, puhatestûek) alkották. A négyezer éves egyiptomi múmiákból kimutatták, hogy életük során étrendjükben elôkelô helyet foglaltak el a halak, de jelentôs menynyiségû növényi táplálékot is fogyasztottak. Az i. sz körül élt kopt múmiák között kettôsség található, amit a szerzôk a gazdasági és A rovarok, illetve azok álcáinak fogyasztása a kalciumfelvétel szempontjából jelentôs.

4 kiss.qxd :39 Page 42 INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A középkori táplálkozási szokások 2. ábra. Szt. Efraim temetése a pusztában. Ikon. Több remete fokozott háti kyphosisa, a vállakon ülô fej, a görnyedt testtartás osteoporosisra utal Az ôskôkorban és az átmeneti kôkor idején is voltak elhízottak. szociális különbözôséggel magyaráznak. Egyik csoportjuk fehérjedús diétán élt, a másik szinte vegetáriánus kosztot fogyasztott. Persigian (20) két, az 5 9. századokban élt ôsindián populáció csontjait tette vizsgálat tárgyává. A földmûves (kukoricatermelô) népesség tagjain szignifikánsan gyakoribb volt a csontritkulás, mint a vadászók-gyûjtögetôk körében. Pfeiffer és King (21) i. sz. 500 körül élt ôsindián populációk csontjainak corticalisát hasonlították egymáshoz, összefüggést találtak a csontkéreg vastagsága és a táplálék összetétele (gyûjtögetôvadászó versus földmûvelô, kukoricatermesztô) között. A nem termelôk kalcium- és foszforfelvételét ideálisnak, míg a földmûvesekét elégtelennek mondják. A tengerpartok mentén élô ôsindiánok étrendjének 90%-át tengeri élôlények (halak, kagylók, rákok, puhatestûek, olykor egy-egy tengeri emlôs) alkották (5). LAM KID 2012;2( 3) : Korunkban és a közelmúlt évszázadaiban egyetlen embercsoport, az eszkimók táplálkoztak kizárólag állati fehérjékkel és zsírokkal, és ebbôl a szempontból diétájuk igen hasonlított az ôskôkorihoz. Zimmerman (22, 23) súlyos és generalizált osteoporosist talált az 1520-as években baleset következtében elhunyt, és éves eszkimó nôk múmiáiban. Nagyobb anyagon végzett megfigyelések bizonyították, hogy a középkorban a fiatal eszkimókon is sûrûn fordult elô csontritkulás (24), amit a magas fehérjetartalmú táplálkozás okozta metabolikus acidózis következményének is tartanak. Azt állítják, hogy napjainkban is gyakori és igen fiatal korban lép fel csontritkulás az eszkimók között. Különösen érdekesek Choy és munkatársainak (25) a megfigyelései, akik i. sz századi vázleletek Δ13C- és Δ15N-tartalmát határozták meg koreaiakon. Mint ismeretes, a mongolid rassz tagjaiban ritka és kései életkorban alakul ki a csontritkulás, ezért érdemel különös figyelmet, mit ettek azok a középkori emberek, akiknek nem volt csontritkulásuk. Fô táplálékuk növényi eredetû, és csak kiegészítésként fogyasztottak halat. Jelentôs megfigyelésrôl számolnak be Fuller és munkatársai (26) a római kori Britannia területérôl. Az alsó társadalmi osztályokhoz tartozók fogkövében csaknem kizárólag növénymaradványokat tudtak kimutatni. Tök, káposzta, bab lehetett a római kori plebs legfôbb tápláléka (9). A bizánci Theophanész szerzetes a 752 körül keletkezett Khronographia címû mûvében (27) számba veszi a néptáplálékokat: árpa, hüvelyesek, csillagfürt, olaj és bor. Theodorosz Prodromosz egyik versében tételesen felsorolta a drága, csak kiváltságosok által megfizethetô ételeket: rák, tokhal, puttonyhal és a néptápláléknak számító olcsókat, a halikrát, sózott tonhalat, szardíniát, babot, pirított babot, sajtot, kenyeret. Tej fogyasztásáról csak elvétve szerezhetünk tudomást, a tejtermékek közül viszont a különféle sajtok, vaj a szegények részére is megfizethetô. A part menti lakosság többsége a tengervíz állataiból (hal, polip, kagyló) készítette ételeit. A tenger élôlényei tartósított formában (füstölt, sózott hal, ikra) a távolabbi szárazföldi területekre is eljutottak. A kereszténység kezdeti századaiban tömegesen (egyes becslések szerint több százezren) vonultak a pusztákba remetének. Mozgásszegény életmódjukkal, valamint minôségileg és mennyiségileg elégtelen táplálkozásukkal szinte önmagukon hozták létre az osteoporosist. A Bizánci Birodalom ( ) más emberi leletein nem tudtak kimutatni csontritkulást, egyedül a pusz-

5 KISS: AZ OSTEOPOROSIS ÉS A TÁPLÁLKOZÁS KAPCSOLATA AZ EMBERRÉ VÁLÁS TÖRTÉNETE SORÁN ábra. 11. századból származó, részlegesen gyógyult, pertrochantericus combcsonttörés (a budapesti Fertály utcai temetô anyagából) tai remeték körében (18, 28). Mûvészi alkotásaikon kizárólag a remetéken ábrázolták a csontritkulást (2. ábra). A 4 6. századból származó núbiai remetemúmiákon, a harmadik ötödik decenniumban elhunytakon is gyakori a csontritkulás, de White és munkatársai (29, 30) kizártnak tartják, hogy ez a táplálkozási szokások következménye lenne. Holk (31) 186 viking és késô középkori norvég vázlelet BMD- (bone mineral density) meghatározását végezte el. A viking és késô középkori, valamint a falusi és városi lakosok között nem talált különbséget, de a kolostorlakók csontjaiban szignifikánsan alacsonyabb BMDértékeket mért. Ekenman és munkatársai (32) a stockholmi parlament építkezésekor elôkerült, a századokban élt 380 személy femurjának, radiusának és metacarpusának radiológiai és DXA vizsgálatakor azt észlelték, hogy valamenynyi korcsoportban, mindkét nemben, az összes csont BMD- és BMC- (bone mineral content) értéke szignifikánsan nagyobb, mint a ma élô kontrolloké. Jóllehet a két nem közötti csonttömegkülönbséget minden korcsoportban kimutatták, de még a posztmenopauzális korú nôkben sem találtak csontritkulást. Ezek az adatok azért érdemelnek különös figyelmet, mert napjainkban éppen Skandináviában a leggyakoribb az osteoporosis. Összehasonlítva a vikingek étrendjét a mai svédekével és norvégokéval, lényegében egyetlen számottevô különbséget látunk, nevezetesen, hogy napjainkban sokkal több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak. A nyugati kolostorokban másfajta étkezés és más mozgáskultúra volt szokásban. A sûrû böjtnapokon ugyan nem fogyaszthattak húsételt, azonban halat, rákot, más vízi élôlényeket igen. A szerzetesek étrendjébôl hiányoztak a gyümölcsök és zöldségek, mert ezekre a táplálékokra úgy tekintettek, mint az olyan ennivalóra, amit az ember csak akkor fogyaszt, ha nincs más kéznél. Ámde az egyoldalú étrend megbosszulhatta magát, mert a szerzetesek átlagos élettartama 35 év volt, ha magasabb kort értek meg, csaknem valamennyiükben enyhébb-súlyosabb csontritkulás alakult ki. A Kanári-szigetek i. sz századi ôslakóinak csontozatát és táplálkozási szokásait Reimers és munkatársai (33) vizsgálták. A tengerpart közelében lakók, és döntôen tengeri élôlényeket fogyasztók között (hisztomorfometriai eljárással) nem lehetett kimutatni osteoporosist. Ezzel szemben a hegyekben élô földmûvesek maradványain gyakorta súlyos, és fiatalon (40 életévük körül) jelentkezô csontritkulást figyeltek meg. A honfoglaló és Árpád-kori magyarok körében a csontritkulás nagy ritkaságnak számított. Korábban a században élt, 391 felnôtt magyar lakos (198 férfi és 193 nô) csontmaradványait (közülük 43 férfi és 27 nô 60 évesnél idôsebb korban halt meg) vizsgáltuk. A 60 év alatti férfiak között nem, a 60 év alatti nôk között 1,6%-ban fordult elô csontritkulás. A 60 évnél hosszabb ideig élt férfiakon 6%-ban, nôkön 16%-ban kórismézhetô osteoporosis. Osteoporoticus combcsonttörés mindössze három eset ismert a (hazai) középkorból (34) (3. ábra) (körülbelül háromszázezer vázlelet között), csuklótáji törés pedig egyetlen sem (35, 36). Összehasonlításképpen: az egykori Országos Traumatológiai Intézet bonctermi anyagában (az 1990-es években) a 60 éven felüli nôk több mint 90%- ában, a férfiak nem egészen 70%-ában találtunk osteoporosist. Mint korábban egyikünk kimutatta, a századi magyarok bôségesen és mai mérce szerint is helyesen táplálkoztak. Növénytermesztésükben a gabonafélék álltak elsô helyen, de káposztát, babot, lencsét, borsót, hagymát, tököt, legalább tízféle gyümölcsöt termeltek és fogyasztottak. Húsfogyasztásukban mennyiségileg a birka, marha és sertés a sorrend, de nem elhanyagolható a baromfi és hal sem. A hatalmas számosállat bôséges tej- és tejtermékellátást tett lehetôvé. Számítások szerint az átlagos napi tej-, illetve tejtermékfogyasztás (tejre átszámítva) 2 2,5 liter között lehetett (35). Még a hadba vonulók is igényelték a rendszeres tejivást. Bölcs Leó (bizánci) császár így ír a portyázó magyar hadfiakról: Követi ôket nagy csapat ló és kanca, részint táplálékul, és tejivás végett A török idôkben a termelésbe vont növények köre jelentôsen bôvült. Megjelent a törökbúza (kukorica) mellett a paprika, paradicsom, burgonya is, és ezekkel együtt csökkent (legalábbis a nagy töme- Ötezer éve van osteoporosis.

6 44 I NTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM Ö SSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY a) b) 4. ábra. a) Középkori nôi combcsont proximális vége. A combnyak rövid és vaskos. b) 20. századi nôi combcsont proximális vége. A combnyak megnyúlt, elvékonyodott, a distalis corticalis keskeny Elõdeink életmódja, sok és megterhelõ mozgása kompenzálni tudta a tömeges csontritkulást. gek körében) a húsfogyasztás. A csontok szerkezetének idôbeni vizsgálatakor figyelembe kell venni, hogy genetikai és életmódban bekövetkezett hatásokra csupán egyezer év alatt is lényeges strukturális változások jöttek létre. Erre kiváló példa a combcsont proximális végének alaki változása az elmúlt ezer év során. Napjaink emberének a combcsontja gracilisabb és a combcsont nyaka megnyúlt (4. ábra), amely utóbbi a töréseknek sokkal kevésbé ellenálló (37). A kora újkori táplálkozás A századi britek táplálkozási szokásait ismerjük. A szegények és középréteg ritkán evett húst, többnyire növényi eleséggel csillapították éhségüket. Az ipari forradalmat követôen tömegesen jelentkezett a rachitis (angolkór!), ami D- vitamin-hiányukat és talán az ásványianyag-felvételük elégtelenségét bizonyítja. Less és munkatársai (38) a londoni spitalfieldsi templom kriptájába a században eltemetett személyek egyikén sem találtak osteoporosist, még a 80 év feletti korban elhunyt nôkön sem. Mays (39) ugyancsak londoni, századi skeletonokon, a végtagcsontok corticalis vastagságának korral járó csökkenését mutatta ki, de osteoporosis elôfordulását nem észlelte. A középkori és kora újkori csontmaradványokon elvétve fordul elô csontritkulás és az életkorral csak minimálisan csökken a csonttömeg. Vácon ben nagyszámú múmiára bukkantak egy templom tatarozása közben. Jelentôségüket növeli, hogy pontos életkorukról, foglalkozásukról, társadalmi és szociális állásukról hiteles írásos feljegyzések maradtak (40, 41). Az közötti évszázadban eltemetett váci polgárok maradványai közül eddig 31, 60 évesnél idôsebb személy proximalis femurvégének és distalis radiusvégének DXA-vizsgálata készült el. Ezek a ma még befejezetlen oszteometriás megfigyelések is amellett szólnak, hogy évvel ezelôtt nagyon ritkán fordult elô enyhe osteoporosis. A századi múmiák fogkövének elemzése azt mutatta, hogy egyaránt fogyasztottak búzából, burgonyából, kukoricából készített ételeket, azonban rizskeményítôt egyetlen esetben sem lehetett kimutatni. A felsoroltakon kívül többféle, de nem azonosítható keményítôt és fitolitokat találtak. Viszonylag kevés fogkô tartalmazott húsmaradványokat, viszont többségük kollagénrostokat és azok hôhatásra (fôzés vagy sütés okozta eltéréseket) utaló jeleket mutattak (42). Az osteoporosis szempontjából szintén fontos D-vitamin- és ásványianyag-ellátottságra csak közvetett adataink vannak, ám az a tény, hogy a rachitis hosszú idôn át elvétve fordult elô, arra utal, hogy a bôrben keletkezett és a táplálékkal felvett D-vitamin együttesen elégséges lehetett ôseinknél. A táplálékoknak a zsíros halak és a gombák kivételével nincs jelentôs D-vitamintartalma (43). Bár a megelôzô korokban esetenként ezekbôl a táplálékokból többet fogyaszthattak az emberek, feltételezhetôen a direkt bôrt érô napsugárzásnak lehetett inkább nagyobb jelentôsége. Az emberiség történetében az Afrikából irányuló vándorlás során ôseinket még sok-sok évezreden át kellô mennyiségû napsugárzás érhette. Viszont különösen az utóbbi évszázadban a bôrt érô napsugárzás mennyisége alapvetôen megváltozott a konzervatív öltözködési szokások és a döntôen zárt térben való tartózkodás miatt, amely szintén hozzájárulhatott az osteoporosis tömeges megjelenéséhez is. Összegzés Röviden áttekintettük az ember kialakulása (2-3 millió év) alatt ismert táplálkozási szokásokat, fô ételeket. Az emberi törzsfejlôdés során a H. sapiensnél, a termelô gazdálkodásra való áttéréskor, a neolitforradalom idején csökkent elôször jelentôsen a csonttömeg. Ekkor szûnt meg a H. sapiens archaicus (mai emberéhez képest) robusztus csontozata, és alakult ki a modern ember (H. sapiens sapiens) sokkal gracilisabb vázrendszere, amely az adott életkörülmények között még évezredekig alkalmas volt arra, hogy ne fejlôdjön ki osteoporosis és fokozott fragilitás. Lényeges változás akkor következett be a táplálkozásban, amikor a mai ember közvetlen ôse áttért a termelô gazdálkodásra, és ezzel tápanyagainak

7 KISS: AZ OSTEOPOROSIS ÉS A TÁPLÁLKOZÁS KAPCSOLATA AZ EMBERRÉ VÁLÁS TÖRTÉNETE SORÁN 45 nagy többsége növényi eredetûvé, kalóriaszükségletének fedezése szénhidrátalapúvá lett. A lassan fogyatkozó csonttömeg körülbelül évvel ezelôtt teremtette meg az osteoporosis kialakulásának lehetôségét, de elôdeink életmódja, sok és megterhelô mozgása kompenzálni tudta a tömeges csontritkulást, és valószínûleg ezért nem volt nagyszámú és súlyos osteoporosis a múlt századig. Úgy tûnik, hogy az europid és indián lakosság körében a vegetáriánus konyhát vezetôk között alakult ki több és súlyosabb osteoporosis, míg a vadászó-gyûjtögetô életmódot folytatók körében elvétve. Kivételt képez az eszkimó népesség, amelynek tagjain, az egyoldalú állati eredetû étrend ellenére korai életkorban bekövetkezô csontritkulás gyakori. Azonban a történelem folyamán nem lehetett kimutatni egyértelmû összefüggést a táplálék minôsége, a kalorikus megoszlás és az osteoporosis gyakorisága között. Valószínûleg a genetikai adottságok, a mozgás mennyisége és az életmód együtt nagymértékben befolyásolták a csont szerkezetének alakulását, és így a táplálkozásból adódó csonthatások nem mindig tudtak megjelenni, azok nem váltak dominálóvá. Az osteoporosis megjelenése megközelítôleg 5000 évvel ezelôttre tehetô, és a mai népbetegséggé válása csak az utóbbi évszázadban alakult ki, valószínûleg az emberi életmód és környezet drámai változásának eredményeképpen. Irodalom 1. Bunn HT. Archaeological evidence for meateating by Plio- Pleistocene hominids from Koobi Fora and Olduvai Gorge. Nature 1981;291: Leakey MD, Roe DA. Olduvai Gorge: Excavations in Beds III. IV and the Masek Beds, Vol 5. Cambridge: Cambridge University Press; Steele TE. A unique hominin menu dated to 1.95 million years ago. PNAS 2010;107: Ambrose SH, Norr L. Experimental evidence for the relationship of the carbon isotope ratios of whole diet and dietary protein to those of bone collagen and carbonate. In: Lambert JB, Grupe G (eds.). Prehistoric human bone archaeology at the molecular level. Berlin: Springer; pp Macko SA, Engel MH, Andrusevich V, et al. Documenting the diet in ancient human populations through stable isotope analysis of hair. Phil Trans R Soc Lond B 1999;354: Lieverse AL. Diet and the aetiology of dental calculus. Int J Osteoarcheol 1999;9: Piperno DR, Dillehay TD. Starch grains on human teeth reveal early broad crop diet in northern Peru. PNAS 2008;105: Piperno DR, Ranere AJ, Holst I, Iriarte J, Dickau R. Starch grain and phytolith evidence for early ninth millennium B.P. maize from the Central Balsas River Valley, Mexico. PNAS 2009;106: Fox LC, Juan J, Albert RM. Phytolith analysis on dental calculus, enamel surface, and burial soil: Information about diet and paleoenviromental. Am J Phys Anthropol 1998;101: Török K, Pap I, Józsa L. Microscopic study of the dental calculus of the mummies from the 18th-19th centuries. Anthrop Közl 1998;39: Snodgrass JS, Leonard WR. Neanderthal energetics revisited: Insights into population dynamics and life history evolution. PaleoAnthropology 2009;7: Leonard WR. Food for thought: dietary change was a driving force in human evolution. Scientific American 2002;287: Richards MP, Trinkaus E. Isotopic evidence for the diets of European Neanderthals and early modern humans. PNAS 2009;106: Eaton BS, Nelson DA. Calcium in evolutionary perspective. Am J Clin Nutr 1991;54:S Józsa L. Az elhízás és ábrázolása az ôskôkorban. Orvosi Hetilap 2008;149: Józsa L. Obesity in the paleolithic era. Hormones 2011; 10: Frigo P, Lang C, Lauerman W, et al. Osteoporosis in a woman of the early bronze age. New Engl J Med 1995;333: Józsa L. Mióta van osteoporosis? M Traumatológia 2011; 54: Drew IA, Perkins D, Dal P. Prehistoric domestication of animals: effects on bone structure. Sience 1971;171: Persigian A. Osteoporotic bone loss in two prehistoric Indian population. Am J Phys Anthrop 1973;39: Pfeiffer S, King P. Cortical bone formation and diet among prehistoric Iroquoians. Am J Phys Anthropol 1983;60: Zimmerman MR. Aleutian and Alaskan mummies. In: Cockburn A (ed.). Mummies, diseases and ancient cultures. London: Cambridge Univ Press; Zimmerman MR, Aufderheide AC. The froozen family of Utqiagvik: The autopsy finding. Arctic Anthropol 1984; 21: Zimmerman MR. Paleopathology in Alaskan mummies. Am Sci 1985;73: Choy K, Jeon OR, Fuller BT, Richards MP. Isotopic evidence of dietary variations and weaning practices in the Gaya cemetery at Yeanri, Gimhae, South Korea. Am J Phys Anthropol 2010;14: Fuller BT, Molleson TI, Harris DA, Gilmour LT, Hedges RE. Isotopic evidence for breastfeeding and possible adult dietary differences from Late/Sub-Roman Britain. Am J Phys Anthropol 2006;129: Theophanész. Khronographia. Theodorosz Prodromosz. Az apáturak ellen. In: Hadzisz D. A bizánci irodalom kistükre. Budapest: Európa Kiadó; p. 106, Józsa L. Az osteoporosis elôfordulása idôben és térben. Osteologiai Közl 2007;15: White CD, Schwarz HP. Temporal trends in stable isotopes for Nubian mummy. Am J Phys Anthrop 1994;93: White CD, Armelagos GJ. Osteoporosis and isotopes in X-group Nubians (Abstr.). Am J Phys Anthrop 1996;22(Suppl.): Holck P. Bone mineral densities in the prehistoric, Viking-Age and medieval populations of Norway. Int J Osteoarchaeol 2007;17: Ekenman I, Eriksson SAV, Lindgren JH. Bone density in Medieval skeletons. Calcif Tissue Int 1995;56: Reimers EG, Arnay De La Rosa M, Martin LG, et al. Bone histology of the prehispanic inhabitants of Grand Canaria. J Paleopathol 1988;2: Fóthi E, Józsa L. Részlegesen gyógyult pertrochantericus törés középkori leleten. M Traumatológia 2004;47: Józsa L. A honfoglaló és Árpád-kori magyarság egészsége és betegségei. Budapest: Gondolat; Józsa L. The antiquity of osteoporosis. Acta Biol (Szeged) 1997;42: Sievinän H, Józsa L, Pap I, Järvinen M, Järvinen TA, Kannus P, et al. Fragile external phenotype of modern human proximal femur in comparison with Medieval bone. J Bone Mineral Res 2007;22: Lees B, Molleson T, Anett TR, Stevenson JC. Differences in proximal femur bone density over two centuries. Lancet 1993;341: Mays S. Age-dependent cortical bone loss in women from 18th and early 19th century London. Am J Phys Anthropol 2000;112: Pap I, Susa É, Józsa L. Mummies from the 18-19th century Dominican church of Vác, Hungary. Acta Biol (Szeged) 1997;42: Susa É, Pap I, Józsa L. A váci múmiák antropológiai vizsgálata. Magyar Múzeumok 1996;2: Török K, Pap I, Józsa L. A századi váci múmiák fogköveinek mikroszkópos vizsgálata. Fogorvosi Szemle 1999;92: Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med 2007; 357:

A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma

A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma (L)Egyél zöldebben A magyar háztartások fogyasztásának ökológiai lábnyoma Forrás: Csutora, Mária and Tabi, Andrea and Vetőné Mózner, Zsófia (2011) A magyar háztartások ökológiai lábnyomának vizsgálata.

Részletesebben

Az anyagcseretípusok fejlődése 2.

Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Kedves Olvasó! A Természetes EgyenSúly című online magazin 6. számát tartod a kezedben. Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Dél-India csak az egyik példa, amelyen keresztül egy anyagcseretípus keletkezése

Részletesebben

E-vitamin és a tüdőrák

E-vitamin és a tüdőrák E-vitamin és a tüdőrák Nagyobb mennyiségű E-vitamin fogyasztása felére csökkenti a tüdőrák kialakulásának valószínű Az E-vitamin vegyületeknek két fő csoportja létezik, a tokoferol és a tokotrienol. Mindkét

Részletesebben

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK -olcsók, könnyen beszerezhetők gyakoriak -100 kg évente -napi élelem egyötöde -arányuk általában nem kielégítő -nyersen, feldolgozva, tartósítva -gyökér, gumó, hagyma, szár, levél,

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén 9. i, c Termelés elmélet 1. Vendéglátás feladatai 2. Vendéglátás jelentősége 3. A vendéglátás tevékenységi körei: főfolyamatok: árubeszerzés, áruszállítás 4. Főfolyamatok: áruátvétel, raktározás 5. Főfolyamatok:

Részletesebben

Az elhízás korszerű diétás

Az elhízás korszerű diétás XII. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia Balatonfüred, 2010.Szeptember 10. Az elhízás korszerű diétás kezelése Dr.Pados Gyula c.egyetemi docens, kandidátus Szent Imre Kórház Lipid Részleg Vezető

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

Az osteoporosis elõfordulása idõben és térben

Az osteoporosis elõfordulása idõben és térben 2007/2 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 75 Az osteoporosis elõfordulása idõben és térben Józsa László dr. Országos Traumatológiai Intézet, Pathológiai és Szövetkonzerváló Osztály Budapest Összefoglalás: Az osteoporosis

Részletesebben

Tudománytörténet. 1. Előadás Őskor

Tudománytörténet. 1. Előadás Őskor Tudománytörténet 1. Előadás Őskor Tudománytörténet előadás Óraszám/hét: 2 Kreditszám: 2 Tantárgyteljesítési követelmény: kollokvium Évközi feladatok: zh + beadandó dolgozat + kiselőadás (Határidő: 2012.

Részletesebben

Ásványi anyagok, nyomelemek

Ásványi anyagok, nyomelemek Ásványi anyagok, nyomelemek Makroelemek Mikroelemek - Nyomelemek Makroelemek Kalcium (Ca) Egészséges felnõttek esetén a napi szükséglet 800 mg. Serdülõ- és idõskorban, valamint terhesség, szoptatás esetén

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 Mit is jelent az egészséges táplálkozás? Az egészséges táplálkozás a különféle ételek és italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő változatossággal történő, rendszeres fogyasztását jelenti. Nincsenek

Részletesebben

Diabéteszes nefropátia étrendi kezelése Diabétesz Életmód és terápia június 2., szombat

Diabéteszes nefropátia étrendi kezelése Diabétesz Életmód és terápia június 2., szombat Diabéteszes nefropátia étrendi kezelése Diabétesz 2007. Életmód és terápia 2007. június 2., szombat Papp Rita, dietetikus tudományos főmunkatárs Fresenius Kabi Hungary Kft., Budapest Megelőzés Törekvés

Részletesebben

A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása

A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása Összefoglaló Ajánlások a felnőttek tej- és tejtermék-fogyasztására A felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása A tej és tejtermékekből származó

Részletesebben

K 2 vitamin álom és valóság

K 2 vitamin álom és valóság K 2 vitamin álom és valóság dr. Szili Balázs Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika XIII. Étrend-kiegészítő szakmai konferencia, Bükfürdő, 2016.04.08. Tények a K-vitaminról A K 1 -vitamint 1929-ben

Részletesebben

A különböző fajtájú húsok és táplálékok hazai fogyasztási statisztikai adatai hús fogyasztás és a betegségek megjelenésének lehetséges kapcsolata

A különböző fajtájú húsok és táplálékok hazai fogyasztási statisztikai adatai hús fogyasztás és a betegségek megjelenésének lehetséges kapcsolata A különböző fajtájú húsok és táplálékok hazai fogyasztási statisztikai adatai hús fogyasztás és a betegségek megjelenésének lehetséges kapcsolata Dr. Kukovics Sándor Tóth Péter Kukovics Ferenc A konferencia

Részletesebben

Hüvelyesek szerepe az egészséges táplálkozásban

Hüvelyesek szerepe az egészséges táplálkozásban Hüvelyesek szerepe az egészséges táplálkozásban Nagy Gábor Zsolt 1,2 - Simonné Dr. Sarkadi Livia 2 1 Eszterházy Károly Egyetem, Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont 2 Szent István Egyetem, Élelmiszerkémiai

Részletesebben

Az elhízás szövődményei és kezelése

Az elhízás szövődményei és kezelése SOTE Könyvtár 2011. június 20. Az elhízás szövődményei és kezelése Dr.Audikovszky Mária Szent Imre Kórház Lipidológiai Profil Profilvezető főorvos I. Az elhízás diétás kezelése 1. Az energia-bevitel csökkentése

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Kevesebb ajánlásra és több információra volna szükség. Gerald Raeven Egészségkárosító egészségvédelem A közegészségügyi

Részletesebben

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK KÉSZÍTETTE: GAÁL ELEONÓRA OKLEVELES TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI SZAKEMBER DEBRECENI EGYETEM Egészséges alapanyagok egészséges táplálkozás mintaprojekt a közétkeztetés minőségi

Részletesebben

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM EGYESÜLT ÁLLAMOK KITERJESZTETTÉK A DDGS KIVITELÉT Az Egyesült Államok továbbra is jelentős mennyiségben exportálnak DDGS-t. (distiller s dried grains with solubles szárított

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Vesebetegségek

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Vesebetegségek TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB201220022 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN Vesebetegségek Leggyakoribb vesebetegségek: - vesekövesség - gyulladások - veseelégtelenség Az étrendi kezelés alapja:

Részletesebben

5. Egészséges emésztés

5. Egészséges emésztés 5. Egészséges emésztés A súlykontroll az egészséges emésztéssel kezdődik Az emésztőrendszered az egész szervezeted egyik legfontosabb része. Egy új felmérés szerint az embereket nagyon érdeklik az egészséges

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

Földpörgetők A Julianna Általános Iskola Természettudományos Házi Versenye. I. Forduló 5 6. évfolyam

Földpörgetők A Julianna Általános Iskola Természettudományos Házi Versenye. I. Forduló 5 6. évfolyam 1. feladat A C-vitamin felfedezése és elterjedése előtt számos olyan betegség volt rendkívül gyakori, amelyek ma már a helyes táplálkozás és az orvosi módszerek segítségével könnyen megelőzhetők. Az úgynevezett

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 9 Issue 3 Különszám/Special Issue Gödöllő 2013 209 A HAZAI ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSAI A HONFOGLALÁSTÓL-NAPJAINKIG

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk?

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? CUkorBETEgEk étrendje = EgészségEs TáPlálkozás KICSÁK MARIAN, NAGY KRISZTINA Az oktatóanyag A MAgyAr diabetes TársAság vezetôsége MEgBízásáBÓl, A sanofi TáMogATásávAl készült

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS

TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS -egészséges táplálkozáshoz való jog (!?) TÁPLÁLKOZÁS ÉS ÉLELMEZÉS -százmilliók éheznek, milliárdok táplálkoznak egészségtelenül -a helytelen táplálkozás kockázata: hiánybetegségek, szív-érrendszeri betegségek,

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Az Árpád-kori Kána falu állatcsontjainak vizsgálata

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Az Árpád-kori Kána falu állatcsontjainak vizsgálata Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Daróczi-Szabó Márta Az Árpád-kori Kána falu állatcsontjainak vizsgálata Történelemtudományi Doktori Iskola Dr. Székely Gábor DSc,

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

táplálkozásunkplálkoz

táplálkozásunkplálkoz Előtte Utána - 15 KG Mi befolyásolja olja az egészséget? get? stressz ökológia Genetikus adottságok táplálkozásunkplálkoz 15 Mi az egészs szséges és s táplt pláló étkezés? Hogyan hat a táplálkozás az egészségre?

Részletesebben

Csont, csontritkulás, megelőzés

Csont, csontritkulás, megelőzés Csont, csontritkulás, megelőzés Szabó Tünde Budapest., II. EÜSZ Kapás utcai Rendelő Röntgen Osztály A csont összetétele 40 %-a víz, 60 % szárazanyag tartalom 35% szerves anyag (fehérjék) 65 % szervetlen

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN

DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN A magasvérnyomás-betegség ( hipertonia ) kezelésében a diétának fontos, meghatározó szerepe van. A nem gyógyszeres kezelés a következ beavatkozásokból áll: Elhízás esetén

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL!

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Az influenza ellen nem a C-, hanem a D-vitamin véd. A magyarok több mint 90 százaléka azonban tél végére D-vitaminhiányos. A tél végére

Részletesebben

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára.

KITTEN 1-12 HÓNAP. Teljes értékű, kiegyensúlyozott táplálék kiscicák, vemhes vagy szoptató macskák számára. www.farmina.hu A MATISSE termékcsalád a kiváló minőségű macskatápok teljes választékát kínálja mindenfajta macska számára, melyek: Étvágygerjesztőek, így a legigényesebb és legkényesebb ízlés kielégítésére

Részletesebben

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Kibocsátás, agrár-külkereskedelem 23. lecke Többfunkciós (multifunkcionális)

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás Az 1956-os forradalom sok kiváltó oka közül a parasztságot sújtó embertelen begyűjtés, ami sokszor a szó szoros értelmében padláslesöprést jelentett,

Részletesebben

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére Nagyon kevés tényező befolyásolja a keresletet a mezőgazdasági termékek iránt

Részletesebben

Fókuszban a tejtermékek!

Fókuszban a tejtermékek! Fókuszban a tejtermékek! Fogyasztói igények és szokások változása napjainkban V. Tejágazati Konferencia 2015. november 26 Csillag-Vella Rita GfK 1 Magyarország vásárlóerejének Európa átlagához viszonyított,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika

Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét. Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Mikor kezdjük a hozzátáplálást és a gliadin bevitelét Arató András Semmelweis Egyetem I. Gyermekklinika Változatlan elvek Hat hónapos kor után már indokolt elkezdeni a hozzátáplálást, mert ekkor már az

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

Testanyagaink állandóan változnak

Testanyagaink állandóan változnak Testanyagaink állandóan változnak Az emberi szervezetet mintegy 100 trillió (100 milliószor millió) sejt alkotja. Ezek közül óránként mintegy 100 milliárd sejt elhal, de helyüket és szerepüket azonnal

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ELÔIRAT AZ ERÔS ÉS RUGALMAS CSONTOKÉRT E G Y S Z E R. Alk.elôírás 3/24/05 12:38 PM Page 1. www.teva.hu

ALKALMAZÁSI ELÔIRAT AZ ERÔS ÉS RUGALMAS CSONTOKÉRT E G Y S Z E R. Alk.elôírás 3/24/05 12:38 PM Page 1. www.teva.hu Alk.elôírás 3/24/05 12:38 PM Page 1 70 mg 4x tabletta alendronát www.teva.hu AZ ERÔS ÉS RUGALMAS CSONTOKÉRT ALKALMAZÁSI ELÔIRAT TRABECAN HETENTE E G Y S Z E R OGYI-T-9997/01-02. Alkalmazási elôírás 1322/40/2005

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

TUDOMÁNYOS ÉLETMÓDTANÁCSOK III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Tisztelt Olvasó! A MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉnek (MDOSZ) hangsúlyozott célja, hogy a hazai médiában dolgozó szakembereket folyamatosan forrásanyaggal és hiteles információkkal lássa el az

Részletesebben

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésnek

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA HÍRLEVÉL 9. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR Inzulinrezisztencia TISZTELT OLVASÓ! A TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA HÍRLEVÉL 7. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2014. AUGUSZTUS GÉNMÓDOSÍTOTT ÉLELMISZEREK TISZTELT OLVASÓ! A TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles Az elmúlt évek

Részletesebben

Osteoporosis következtében kialakuló csonttörés szekunder prevenciójának finanszírozási protokollja

Osteoporosis következtében kialakuló csonttörés szekunder prevenciójának finanszírozási protokollja Osteoporosis következtében kialakuló csonttörés szekunder prevenciójának finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest,

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Központi vastagbéldaganat rizikó felmérési kérdőív 2012-2013-14. évi eredményei Dr.

Részletesebben

Őskor- Történelem előtti kor

Őskor- Történelem előtti kor AZ ŐSKOR KULTÚRÁJA Őskor- Történelem előtti kor Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Felosztása: 1. Paleolitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz:

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN Szôcs Emese¹, Lanszki József², Heltai Miklós¹ és Szabó László¹ ¹Szent István Egyetem, Vadbiológiai

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál. A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek

DR. IMMUN Egészségportál. A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek A haj és a vitaminok A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek Hajunk állapotát nagyban befolyásolja, hogy milyen ételeket fogyasztunk. A hajhagymák vitamin vagy nyomelemhiánya

Részletesebben

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN

A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN A HAZAI ZÖLDSÉGFOGYASZTÁS ELEMZÉSE AZ OLEF FELMÉRÉS ALAPJÁN Gilingerné dr Pankotai Mária Dr Bíró Lajos Munkánkban a hazai zöldségfogyasztást, ezen belül a hajtatott zöldségek fogyasztását próbáljuk felmérni.

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Fogyókúrák. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyókúrák. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyókúrák Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Sztárok Sztárok fogyókúra után http://www.rtlklub.hu/bulvar/video/54598 Fatorexia Az újabb testkép zavar Míg a legtöbb ember tisztában van a súlyfeleslegével,

Részletesebben

Készítette: Bruder Júlia

Készítette: Bruder Júlia Készítette: Bruder Júlia tápanyagok ballasztanyagok alaptápanyagok védőtápanyagok járulékos tápanyagok fehérjék zsiradékok szénhidrátok ALAPTÁPANYAGOK FEHÉRJÉK ZSIRADÉKOK SZÉNHIDRÁTOK Sejtépítők Energiát

Részletesebben

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK TÁRSÁLLATAINK IDEÁLIS TESTSÚLYÁVAL ÉS FOGYASZTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK TÁRSÁLLATAINK IDEÁLIS TESTSÚLYÁVAL ÉS FOGYASZTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN TÉNYEK ÉS TÉVHITEK TÁRSÁLLATAINK IDEÁLIS TESTSÚLYÁVAL ÉS FOGYASZTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN DR. FODOR KINGA PH.D EGYETEMI ADJUNKTUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR AZ IDEÁLIS TESTSÚLY MEGHATÁROZÁSA

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, május

Mezőgazdasági termelői árak, május Közzététel:. július 12. Sorszám: 108. Következik:. július 13. Fogyasztói árak,. június Mezőgazdasági termelői árak,. május Az agrár termelőiár-szintje májusában 0,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához

Részletesebben

A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések. megelőzésében. Dr. Czakó Tibor 2013.10.22.

A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések. megelőzésében. Dr. Czakó Tibor 2013.10.22. A táplálkozás szerepe a szív érrendszeri megbetegedések megelőzésében Dr. Czakó Tibor 2013.10.22. Mottó: A táplálékban keressétek gyógyulásotokat Hippokratesz 2001-ben 17 millió ember halt meg keringési

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 7. ASZÓD KISTÉRSÉG A MikroLEF 7 keresztmetszeti vizsgálat, amely a lakosság pillanatnyi egészségi állapotáról, az egészséghez, mint értékhez való viszonyról ad tájékoztatást.

Részletesebben

AZ OSTEOPOROSIS VIZSGÁLAT SUGÁRTERHELÉSE. Készítette: Illés Zsuzsanna biológia környezettan tanári szak 2007.

AZ OSTEOPOROSIS VIZSGÁLAT SUGÁRTERHELÉSE. Készítette: Illés Zsuzsanna biológia környezettan tanári szak 2007. AZ OSTEOPOROSIS VIZSGÁLAT SUGÁRTERHELÉSE Készítette: Illés Zsuzsanna biológia környezettan tanári szak 2007. Motiváció, kitűzött célok a betegség főként nőket érint szakirodalomi adatok vajon nem becsülik

Részletesebben

P Európa: ország P Ázsia: 1 ország P Afrika: 2 ország P É-Amerika: < USA (10) < Kanada < Nyugat-Indiák. P D-Amerika < Argentína, Chile, Peru

P Európa: ország P Ázsia: 1 ország P Afrika: 2 ország P É-Amerika: < USA (10) < Kanada < Nyugat-Indiák. P D-Amerika < Argentína, Chile, Peru Dámszarvas Nagyvadállományok hasznosítása A dám jellemzése P Elõ- és Kisázsiából származik < Európai és mezopotámiai v. perzsa dám 100000 éve élt Európában egy hasonló faj K-Macedóniában 4600-1900 évvel

Részletesebben

KENYÉR VILÁGNAPJA október.16.

KENYÉR VILÁGNAPJA október.16. KENYÉR VILÁGNAPJA 2013.október.16. TÍZEDIK ALKALOMMAL KERÜL MEGRENDEZÉSRE MAGYARORSZÁGON A KENYÉR VILÁGNAPJA. táplálkozásunkba. A kenyér, mint alapvető élelmiszer, évezredek óta jelen van az emberiség

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

HONVÉD TESTALAKATI PROGRAM (HTP)

HONVÉD TESTALAKATI PROGRAM (HTP) HONVÉD TESTALAKATI PROGRAM (HTP) MH EK VEI KJSZ Egészségfejlesztési Osztály Dr. Juhász Zsolt alezredes programvezető Pápa, 2015. november 12. Az előadás vázlata I. Jogszabályi háttér (10/2015. (VII. 30.)

Részletesebben

egészségére és adja tovább! Váljék Étkezési kisokos Egészséges gondolatok az étkezésrôl Cukorbetegeknek

egészségére és adja tovább! Váljék Étkezési kisokos Egészséges gondolatok az étkezésrôl Cukorbetegeknek Étkezési kisokos ököl = 1 pohár (2.5 dl) Az Ön esetében = 2 adag tészta vagy zabpehely hüvelykujj Az Ön esetében = 1 adag sajt marék Az Ön esetében 3 6 dkg mag egészségére Váljék és adja tovább! tenyér

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Az egészséges ember számára megfogalmazott táplálkozási ajánlások érvényesek a különböző sporttevékenységet végzők számára is. Kiegyensúlyozott

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Dr. Barna István Vérnyomás A szűrésben részvevők 29 százalékának normális a vérnyomása; 23 százalék az emelkedett

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

volt szó. Szénhidrát A szénhidrátok az

volt szó. Szénhidrát A szénhidrátok az Táplálkozási ismeretek haladóknak II. Az előző fejezetben a fehérjéket alkotó aminosavakról volt szó. Most folytassuk a szénhidrátokkal. Azt az alapismeretek III. részében már megtanultuk, hogyan kell

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok TÁPLÁLKOZÁSTAN, GASZTRONÓMIA. Elhízás és kóros soványság 2016.05.02. A vegetarianizmus

Táplálkozási tanácsok TÁPLÁLKOZÁSTAN, GASZTRONÓMIA. Elhízás és kóros soványság 2016.05.02. A vegetarianizmus Táplálkozási tanácsok TÁPLÁLKOZÁSTAN, GASZTRONÓMIA Mindent mértékkel fogyasszunk Ne fogyasszunk a szükségesnél kevesebbet, legyengít a szervezetet Ne fogyasszunk túl sokat, csökken az emésztőerő, betegségek

Részletesebben

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Egy bölcs mondás szerint az leszel, amit eszel, vagyis elmondhatjuk, hogy létünk, így az egészségünk A szervezetünk nem működik megfelelően, ha nem kapja meg

Részletesebben

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Magas koleszterinszint

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Magas koleszterinszint TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB201220022 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN Magas koleszterinszint Tudja e Ön, hogy mennyi az átlagos koleszterinbevitel a magyar lakosság körében? 500-600

Részletesebben

A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései

A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései 2006/3 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 153 A teriparatid (Forsteo) kezelés aktuális kérdései Új tetracyclin-jelöléses módszer az anabolikus kezelés rövid távú hatásainak longitudinális vizsgálatára egyszeri crista

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. július 10.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. július 10. STATISZTIKAI TÜKÖR 215. július 1. Élelmiszermérlegek és tápanyagfogyasztás, 213 215/41 Tartalom Bevezető...1 Mérséklődött az állati eredetű termékek fogyasztása...2 Mérséklődő zsiradékfogyasztás...3 Több

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN CÍMŰ KONFERENCIA

VÁLTOZÁSOK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN CÍMŰ KONFERENCIA Közétkeztetési rendelet kapcsán felmerülő táplálkozás-egészségügyi feladatok Barnáné Susa Éva dietetikus okleveles táplálkozástudományi szakember Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

UFS Productspecification

UFS Productspecification Page 1 of 5 Általános információk Dry mixture for preparing a celery carrot Soup Cluster name: DS Celery Carrot CC06a FS DWIN da1 Exemption Flags Terméknév Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting

Részletesebben