Farsangi bálok szezonja kerületünkben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Farsangi bálok szezonja kerületünkben"

Átírás

1 BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM FEBRUÁR 20. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Farsangi bálok szezonja kerületünkben Korkedvezményes elsõbálozók bemutatója a polgári bálon a Törley pincében. Fotó: Papp Tibor. Törley-pince, Szelmann-ház, Baráti Körök Székház, egy sor iskola közös bennük, hogy farsangi bál színhelyei voltak. A polgári bál nyitóbeszédében Szabolcs Attila hangoztatta: nagy szükség van mostanság a jókedvre, hiszen nehéz idõk várnak ránk. A báli közönség hallgatott az intelemre: táncolt, viccelõdött, mulatott hajnalig. Az alaphangot iskolás lányok bemutató tánca adta meg, az õ felhõtlen jókedvük átragadt a felnõttekre is. Megjelenésünkkel egy idõben és még a következõ hétvégén is lesznek bálok, lesz tánc, mulatság. Utána észre sem vesszük, s már a nagyböjt következik. Daróczi Károly képviselõ, a kerületi cigány kisebbségi önkormányzat tagja nyilatkozott lapunknak a veszprémi gyilkosságról és a roma integrációról: Elvben és általában mindenki akarja a magyar roma rendõrjárõröket, csak amikor már konkrét tervek vannak, akkor fut zátonyra minden hasonló elképzelés. Emlékszem, gyermekkoromban már a rendõr puszta jelenléte is megfegyelmezte az embereket. Ez már a múlt, megroppant a rendõri tekintély, amin sürgõsen változtatni kell! Szeretném, ha a rendõrök is átéreznék a napi problémáinkat, fontos lenne egyfajta új hozzáállás (Az interjú a 4. oldalon olvasható) Rendõrségi pályázat roma fiatalok számára A budapesti rendõr-fõkapitányság újabb pályázatot hirdet olyan budapesti, cigány származású fiatalok középiskolai tanulmányainak támogatására, akik a szakközépiskola vagy gimnázium utolsó három évfolyamának tanulói és érdeklõdést tanúsítanak a rendõri pálya iránt. A sikeres pályázó ingyen veheti igénybe a menzát, évi 25 ezer forint értékû ruházkodási segélyt, ingyen tankönyveket, taneszköz-támogatást, valamint a tanulmányi eredménytõl függõen havi 2 4 ezer forint értékû ösztöndíjat kap. A pályázatokat március 20-ig kell benyújtani. Információ: Keszei Szilárd r. hadnagy, a BRFK oktatási csoportvezetõje, tel.: , / Karácsonyi ajándék baráti önkormányzatoknak! Megdöbbenve hallottuk, hogy az év végén, amikor már mindenki a válságról beszélt, a kormány sebtében kiosztott 5 milliárd forintot, de csakis az úgynevezett baráti önkormányzatoknak. Indokolt és fontos célokra kértek pénzt, de ez a lehetõség számunkra nem volt elérhetõ, nem volt meghirdetve. Szabolcs Attila polgármester interjúját a 3. oldalon olvashatják.

2 2 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó meghívó A Szerzõ és a Fidesz XXII. kerületi csoportja tisztelettel meghívja Önt TARLÓS ISTVÁN VENDÉGJÁRÁS BUDAPESTEN címû kötetének bemutatójára Idõpont: március 6. péntek óra Helyszín: Tóth József utcai Közösségi ház nagyterme (Bp. XXII., Tóth József utca 45.) A könyv bemutatásán a Szerzõ mellett részt vesz: MAKRAY KATALIN tornász olimpikon SCHMITT PÁL olimpikon, a MOB elnöke, az Európai Parlament képviselõje, a Fidesz EP-listavezetõje A helyszínen nagy kedvezménnyel megvásárolható könyvet a bemutató után Tarlós István, Makray Katalin és Schmitt Pál dedikálják. Kezünket kézfogásra nyújtva február 20. A képviselõ-testület február 12-én rendkívüli ülést tartott. A napirendi pontok között szerepelt a Javaslat az önkormányzat évi költségvetésére (általános vita) címû elõterjesztés. Az elõterjesztésben számos, az MSZP-frakció által túlzónak talált támogatást fedeztünk fel. Ilyen volt például a kerületi Promontor Televízió 11 millió forinttal történõ támogatása. A költségvetésre tett javaslatot a majdani részletes vitára továbbtárgyalásra alkalmasnak találtuk, s az MSZP-frakció ehhez nyolc pontos módosító javaslatot nyújtott be. A legfontosabbakat kiemelve: 1. Továbbra is fontosnak tartjuk a kerületi intézményhálózat épületfelújításait, melyekre a javaslatot még az elõzõ ciklusban fogadta el az MSZP vezette önkormányzat. Reméljük, idén talán újra indulhat ez a program. 2. Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk a budafoki szakrendelõ felújítását, a mûszer- és géppark cseréjét, fejlesztését. 3. A közoktatás területén a Kormány 2009-ben indítja az Új Tudás- Mûveltség Mindenkinek c. programot, melynek központjában az esélyteremtés áll. A programhoz való kapcsolódás az önkormányzatok részére pályázatok formájában realizálódik. Javasoljuk, hogy a költségvetésben különítsük el a pályázati önrészt és az elõzõ évekhez képest jelentõsen emeljük meg az összeget. 4. Továbbra is támogatandónak tartjuk a Panel Plusz program folytatását, az önkormányzati rész biztosítását. 5. Támogatjuk a közszférában foglalkoztatottak körében a 13. havi illetménynek megfelelõ összeg teljes körben való juttatását. Javasoljuk, hogy a 2008 decemberében, a kormány és a szakszervezetek között kialakított megállapodást figyelembe véve a költségvetésbe forint havi bérhatár feletti összeg kerüljön beállításra. Módosító javaslatainkat a testületi ülésen a Fidesz is támogatta. Reméljük, érdemesnek találják ezeket a fontos témákat arra is, hogy a végleges költségvetésbe is befogadják. Ebben az esetben valóban elmondhatjuk majd: kerületünk a béke szigete, hiszen a frakciók az egész világot érintõ gazdasági válsághelyzetben legalább itt, helyben képesek összefogni, s bölcsen irányítani kerületünket. Aszocialista frakció azt követelte az elmúlt számban megjelent frakciócikkében, hogy a Fidesz-Polgári Összefogás Képviselõcsoport kérjen tõlük bocsánatot. Õszintén sajnálom, hogy az MSZP új frakcióvezetõjének megválasztása alkalmából felajánlott együttmûködési szándékunkra ilyen válasz érkezett. Minden Budafok-tétényi lakótársunkkal együtt, mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a képviselõ-testületben vagdalkozásoktól mentes, tárgyilagos szakmai munka folyjon. Ennek azzal is tanúbizonyságát adtuk, hogy a kerületi költségvetés összeállítása elõtt tanácskozásra hívtuk a kerületi MSZP vezetését, és több javaslatukat be fogjuk építeni a költségvetésbe. Nekünk nem volt részünk hasonló gesztusban, amikor korábban mi dolgoztunk ellenzéki pozícióban a képviselõ-testületben. Ha mégis megbántottuk valamivel a kerületi MSZP-t, azért elnézésüket kérjük. Karsay Ferenc, a Fidesz Budafok-tétényi elnöke, alpolgármester Meghalt Gerlei György február 5-én súlyos betegség következtében 67 éves korában elhunyt Gerlei György, a polgármesteri hivatal biztonsági õre, aki 2003-tól dolgozott a Városházán február 18-án Kõbányán temették el. Szabolcs Attila polgármester az önkormányzat vezetõi és munkatársai nevében részvétét fejezte ki a családnak. Gerlei György korábban a Hajógyárban dolgozott, részt vett szíriai munkákban is. Özv. Gerlei Györgyné címe: 1108 Bp., Dombtetõ utca 6. fszt. 2. MSZP-FRAKCIÓ Scholtz Annamária iskolánk alapítása, 1970 óta tanára iskolánknak. Mint iskolánk alapító tagja, jelentõs részt vállalt az iskolaközösség szervezésében, alakításában. Kerületünkben õ szervezte meg a gitároktatást. Lelkes, odaadó nevelõ-oktató munkája eredményeképp néhány év alatt egyik legeredményesebb tanszakunkat alakította ki. Kiemelkedõen sok tanítványt irányított zenei pályára, közülük iskolánkban is többen tanítanak. Nyugdíjazása után is sokáig aktív tagja maradt tantestületünknek. Hosszú ideig tevékenykedett a Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezetének helyi titkáraként. Eredményeiért több magas szintû elismerést kapott: 1978 Szocialista Kultúráért kitüntetõ jelvény 1990 mûvelõdési miniszteri kitüntetés 1996 Arany Katedra Emlékplakett 1996 Pedagógus Szolgálati Emlékérem. Iskolánk tantestülete és tanítványai kegyelettel õrzik emlékét. Temetése február 19-én 11 órakor a Budafoki temetõben, 1222 Budapest, Temetõ u. 12. lesz.

3 2009. február 20. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 3 Rendkívüli testületi ülés A szokásosnál több érdeklõdõ gyûlt össze a Városháza Záborszky Nándor termében a február 12-én tartott rendkívüli képviselõ-testületi ülésen, ahol az önkormányzat évi költségvetése volt a fõ téma. A napirendet megelõzõen Szabolcs Attila polgármester bemutatta a Gazdasági Iroda új irodavezetõjét, Hauberl Juditot, majd javaslatot tett arra, hogy egy végelszámolási peres üggyel kapcsolatos elõterjesztést zárt ülésen tárgyalja a testület. Ezután került sor a költségvetési tervezet elõzetes vitájára. Az elõzetes egyeztetések ellenére számos kérdés merült fel a tervezett bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatban. Csobánki Jenõ, az MSZP frakcióvezetõje kérte az elõterjesztés Szabolcs Attila polgármester interjúja a költségvetésrõl kiegészítését azzal a nyolc pontba szedett javaslattal, melyet a frakció nevében korábban módosító indítványként benyújtott a polgármesternek. A vitát követõen a költségvetési elõterjesztést végül a módosításokkal együtt a képviselõ-testület további tárgyalásra alkalmasnak ítélte, és 17 igen, 3 nem, 2 tartózkodással megszavazta. A szociális segélyek iránti várhatóan megnövekvõ igények miatti aggodalmakra Németh Zoltán alpolgármester reagált. Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a kormány döntése nyomán nem változik az öregségi nyugdíjminimum, s emiatt nem nõ sok ellátás összege, s hogy sokan kiszorulnak az ellátásból. Karsay Ferenc alpolgármester a költségvetéssel kapcsolatban több felszólalásban is hangoztatott kételyekre adott választ. Rámutatott, hogy kiegyensúlyozott tervet készítettek, s kellõ tartalék van arra az esetre is, ha a forrásmegosztás nagyon kedvezõtlenül alakulna, és az állami támogatások mértéke is jelentõsen csökkenne. Egyetértett az MSZP-frakció javaslataival, de hozzáfûzte, hogy mindent nem lehet beépíteni a költségvetésbe. Az egészségügy, az oktatás és a szociális juttatások tervezésénél a tavalyi évet vették figyelembe. Az oktatási ágazat a tavalyinál jobb helyzetbe kerül, mert az intézmények visszakapják a dologi keretbõl tavaly elvont összeget, sõt ezt még 5%-kal meg is tudják emelni, és az állami döntéstõl függetlenül betervezték a közalkalmazottak 13. havi bérét is. Az ingatlanértékesítésekbõl és adókból befolyó összegeket reálisnak ítélte. Reisz Zoltán képviselõ azon felvetésére, hogy nem lenne szabad a Duna-part II. eladásából származó összeget egy év alatt felélni, azt válaszolta, hogy szó sincs felélésrõl: a pénzt nem a mûködésre szánják, hanem tartalékot képeznek belõle, mert vállalt feladataikat a legalacsonyabb állami normatíva mellett is meg tudják oldani. Szó esett még a VII. Utcai Óvoda felújítási munkáiról és a folyamatban lévõ közbeszerzési pályázatról. Szabolcs Attila javasolta az óvodabõvítésre szánt fedezet megemelését, ezt a képviselõ-testület minõsített többséggel elfogadta. A további három napirendi pontot vita és hozzászólás nélkül, egyhangúlag megszavazta a képviselõtestület. Hétfõn Gyurcsány Ferenc miniszterelnök bejelentette legújabb reformcsomagját, ami az ellenzék szerint nem jelent valódi szerkezetátalakítást, csak újabb jövedelemelvonást. Hetek óta tervezik a kerületi költségvetést, amelynek egyik bizonytalan eleme épp a szabályozók alakulása volt. Át kell számolni a kiadási és a bevételi oldalt? A most bejelentett újabb megszorítócsomag terheit mindenekelõtt a lakosság érzi meg, de az önkormányzatok is nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, hiszen az elvonások hatása meghaladja a Bokros csomagét is. Ha egy sor vállalkozó tönkremegy, s erre sajnos számítanunk kell, akkor nem fizetnek majd helyi adót sem, ami a bevételi oldalt csökkenti. Egyúttal növekednek majd a kiadásaink is, hiszen ha a vállalkozók elbocsátják munkavállalóikat, akkor õk az önkormányzatnál jelentkeznek majd segélyért. Háromszázalékos általános áfaemelés várható, nem vették figyelembe az ellenzéki javaslatot, s így az élelmiszerek forgalmi adója sem lesz kisebb, ami a legszegényebbeket sújtja leginkább. Mit tehet az önkormányzat? A megszorítások ezúttal is a legelesettebb rétegeket nyomorítják meg elsõként, de a vállalkozók is megérzik majd a keresletcsökkenést, jóllehet az adóátcsoportosításnál nekik akartak kedvezni. A jövedékiadó-emelés jelentkezik a benzinárakban is, amit tetéz az áfaemelés, s mindez beépül a fogyasztói árakba. Az önkormányzatok is nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, mivel végfelhasználók. Nekünk is talán ez lesz a legnagyobb problémánk, mi sem tudjuk senkire sem továbbterhelni a forgalmi adót. Hogy képet lehessen alkotni a többletköltségekrõl: a kerületi költségvetési tervbõl kiindulva a három százalékpont összességében több tízmilliós kiadásnövekedést idéz elõ, fõként a közüzemi díjaknál jelentkeznek majd ezek a tételek. A pluszkiadás miatt ugyanennyivel kevesebb jut az iskolákra, az egészségügyi ellátásra, szociális kiadásokra. A pályázatok, egyéb állami támogatások segíthetnek a kerületen? Eddig sajnos egyetlen nagyobb pályázatunkat sem fogadták el. Megdöbbenve hallottuk, hogy az év végén, amikor már mindenki a válságról beszélt, a kormány sebtében kiosztott 5 milliárd forintot, de csakis az úgynevezett baráti önkormányzatoknak. Gyöngyös például százmilliót kapott az Orczy-kastély felújítására, Jászberény százhúszat a népi együttes székházának renoválására, Miskolc pedig stadionrekonstrukcióra háromszázat. Indokolt és fontos célokra kértek pénzt, de ez a lehetõség számunkra nem volt elérhetõ, nem volt meghirdetve. Hírek szerint a kedvezményezett önkormányzatok is csak az utolsó pillanatban kaptak értesítést, hogy igényeljenek különbözõ beruházásokra pénzt, kapkodva állítottak össze terveket, hogy le ne maradjanak. BWGY Szerkesztõségünk kérdéseket tett fel a tavaly év végi kormánytámogatásról amelyben a szocialista önkormányzatok részesültek. Dr. Gyenesei István miniszter részére: Tisztelt miniszter úr! A XXII. kerületi önkormányzat hivatalos lapja, a Városházi Híradó szeretne választ kapni két kérdésre: Várható-e újabb minisztériumi, vagy uniós pályázat munkahelyteremtés elõsegítésére, ha igen, milyen feltételekkel lehet pályázni? Igaz-e az az állítás, hogy szocialista önkormányzatok az év végén 5 milliárd forint értékben kaptak különbözõ beruházásokhoz kormánytámogatást? Volt-e ehhez pályázatkiírás, s ha nem, akkor miként valósulhat meg így az esélyegyenlõség? Lapzártakor még nem kaptuk meg a minisztérium válaszát. Következõ számunkban visszatérünk a témára.

4 4 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó február 20. Vissza kell állítani a rendõrség tekintélyét! Hogyan látja a Veszprém utáni helyzetet Daróczi Károly képviselõ, a kerületi cigány kisebbségi önkormányzat tagja Életközi jelentés Felkorbácsolta az indulatokat az újabb súlyos bûncselekmény. Ön szerint mit tehetnek a cigány kisebbségi önkormányzatok? Mindenkit sokkoltak a veszprémi események, engem is, nem kérdés, hogy a bûnösöknek lakolniuk kell. Az eset fõként azért aggaszt, mert a cigányellenes közhangulat minden romára árnyékot vet. Komoly és kedvezõ változásokra lenne szükség, de úgy gondolom, hogy az én életemben valószínûleg már nem is változik a helyzetünk. Mi önmagunkban keveset tudunk tenni, a többszintû romabeilleszkedés támogatása többnyire éppen az érintettekhez nem jut el, az erre szánt pénzeszközök útközben sokszor eltévednek. Ez így volt a rendszerváltozás óta minden kormány esetében, a szándék létezik, csak megmarad a programok szintjén, a gyakorlati megvalósulás általában várat magára. A közvélemény szerint a rendõrség már tehetetlen, emiatt sokhelyütt önvédelmi osztagokat szerveznek. Amerikában akkor kezdõdött el a változás, amikor megjelentek a vegyes rendõri osztagok fehérek és színes bõrûek közösen harcolnak a bûnözés ellen. Nálunk mikor lesz fehér roma járõrözés? Ez egyhamar nem valósulhat meg. Elvben és általában mindenki akarja a vegyes rendõrséget, csak amikor már konkrét tervek vannak, akkor fut zátonyra minden hasonló elképzelés. Emlékszem, gyermekkoromban már a rendõr puszta jelenléte is megfegyelmezte az embereket. Ez már a múlt, megroppant a rendõri tekintély, amin sürgõsen változtatni kell! Szeretném, ha a rendõrök is átéreznék a napi problémáinkat, fontos lenne egyfajta új hozzáállás. Engem például minden ok nélkül többször igazoltattak, szerintem csak azért, mert roma vagyok. Kérdésemre válaszul csak annyit mondott a rendõr: ez egyfajta rutin. A jövõben ezt már nem fogom eltûrni. Hogyan lehet változtatni a jelenlegi gyakorlaton, amikor sokak állítása szerint a rendõröknek nincs elég eszközük a roma bûnözõkkel szemben? A cigány bûnözés a külföldi kriminológiában elfogadott fogalom, nálunk hivatalosan nem tartják számon a bõrszínt a bûnözõk esetében. Ez a kérdés megosztja a közvéleményt, önnek mi az álláspontja? Nem csak a romák ellen kell hatékonyabban fellépni, minden bûnözést vissza kell szorítani. Nincs kifogásom az ellen, ha megírják, hogy valamilyen bûncselekményt romák követtek el, de kizárólag akkor, ha beszámolnak arról is, hogy alkalmasint magyar, sváb, szerb vagy horvát gyilkol. Itt volt a kerületünkben például egy késelés, az áldozat és a gyilkos is fehér ember volt, öt árva maradt a gyilkosság után. Ennek az esetnek például semmilyen visszhangja sem volt. Egyébként sincs általában olyan, hogy magyar, mindenkinek van valamilyen más nemzetiségû õse. Én nem tartom magam sem kevésbé és jobban sem magyarnak csak azért, mert roma vagyok. Nagyapám és édesapám is nagyon határozott, kemény ember volt, nevelésünk nem volt más, mint iskolatársaim esetében. A családban ma már mindenki tanult ember, többen egyetemi diplomát is szereztek. A cigánykerék, a cigányzene mint fogalom elfogadott ma is, de a cigány megnevezést már általában sértõnek tartják. Önnek mi a véleménye? Mi a roma elnevezést tartjuk jobbnak, ez a mi nyelvünkön embert jelent. Önmagában a cigány elnevezés nem sértõ, de sértõ lehet a hangsúly, és az, ahogyan azt különbözõ helyzetekben használják. Sajnos a cigány szó használata ma már gyakran sértéssel párosul. Köszönjük, megvagyunk. A köz életének zavaros hullámain vergõdve, a közelmúltat jelentõ húsz év reménységeiben csalatkozva, a holnap bizonytalanságától rettegve, de még megvagyunk. Túl vagyunk már a ki tudja, mit hoz a tegnap félelmén, mert kiderült, a múlttal senki nem törõdik. Sok disznóság kiderült, fecseg a felszín, hallgat a mély, de azoknak sem lett következménye egy-két mûfelháborodáson kívül, ami meg ezután dõlne ki csontvázként a szekrénybõl, már elévült. Húsz év a fõbenjáró bûnök elévülési ideje. Pedig volt belõlük szép számmal. Egyik katonatársam, annak idején a Karancs szálló zenekarának nagybõgõse, az eskü szövegét megismerve, miszerint, ha eskümet megszegem, sújtson Népköztársaságunk törvénye és dolgozó népünk megvetése, olyképpen nyilatkozott, hogy a törvény még csakcsak, na de az a megvetés! Ma már ilyesmitõl sem kell tartani. Már csak irigykedés van társadalmi méretekben, mert az ebül szerzett jószágok megkaparintását és legalizálását általános elismerés övezi. Kurucos virtusnak számít a csalás, a törvények megkerülése, kijátszása. Ennek pedig három fõ oka lehet: a társadalmi morál elsorvasztása, a törvények sok esetben betarthatatlan, esetleg értelmetlen, de mindenképpen ellenõrizhetetlen volta, nem utolsósorban pedig a törvényhozók hiteltelensége. A joghézagok lovagjai, a zavarosban halászók ellenérdekeltek a világos szabályok megalkotásában. A ne ölj, ne lopj és ne paráználkodj, meg a többi hét erkölcsi alaptörvény elég jól eligazgatta Európát, miként lehet társadalmat szervezni, mûködtetni. Ma röhögnek ezeken, pedig ezer évig magunk is ezek szerint éltünk. A XX. század új embere kificamította, kigúnyolta, üldözte az e szerint élõ, szervezett formában, egymást erõsítve az erkölcsi törvényeket betartani igyekvõ közösségeket, mint részeg váltóõr, vakvágányra futtatta a társadalmat. Még nem siklott ki, de vége a sínnek. Döbbenetes mértékben szaporodik a reményvesztett, az önmagáért tenni egyre inkább képtelen emberek száma. A decemberi gázszámlák megérkeztek, a depressziós állapoton nem javítottak. Nem tudják kifizetni, akik átlagos jövedelemmel rendelkeznek. Egy fõre számítják a támogatást, pedig egy cirkóra vagy szobánként egy konvektorra kéne. Ahol gázzal fûtenek, többen melegedhetnek. Aki egyedül van, nem fûthet egy fõre jutó hõmérsékletre. A támogatás igénylésénél az utolsó havi jövedelmet kérték bevallani. Barátnõm hetvennégyezret kapott, a távhõ támogatása mértékének ez az alapja. Januárban már csak hatvanezer volt a fizetése. Ennyi lesz egész évben, decemberig. Akkor majd kap egy kicsit többet, jutalom, stb., ami megint vetítési alapot képez majd. Véletlen lehet ez? Esetleg szándékos? Erkölcstelen, az biztos. Pont olyan, amikor a hajléktalant valahogy fölélesztik a kórházban, majd tanáccsal ellátva, otthonába bocsátják. A bokorba, a nyúllal szembe. Ott lakik ugyanis. A bamba alkoholizmusba taszítottan, kihûlésre ítélve, lepusztult állapotban. Rezsije nincs ugyan, de reménye sem. Társadalomtudósok szerint az ilyen állapotba jutott ember már sem kognitív, sem emocionális kitörésre nem képes. Ha még nem beteg, nagyon hamar az lesz. Szervileg betegíti meg a depresszió. Amennyiben az állam akarná meggyógyítani, egyre nagyobb költséget igényelne az egyes ember. Õk viszont már gyarapodó százezres tömeget alkotnak, és a társadalom segítségére szorulnak. Emberek. Emberség? Beteg a társadalom. Gyomor, tüdõ, szív és érrendszeri, nem utolsó sorban elmebaj pusztít bennünket. Milyen reményünk lehet? Jön a tavasz. FÜRJ

5 2009. február 20. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 5 Mit várok 2009-tõl? Tisztelt olvasó! Elsõsorban szeretném megköszönni a körzetért velem dolgozóknak, illetve a nekem segítõknek a 2008-ban elvégzett munkát, különösen a parkfenntartásnak, és a Városüzemeltetési Irodának. Ezúton szeretném továbbra is kérni minden itt élõtõl, hogy keressen meg, és próbáljuk meg közösen megoldani a körzetet érintõ problémákat. Így sikerült a tavalyi évben több jelentõs, és kisebb, de szintén nagyon fontos sikert elérnünk. Régóta váratott magára a rendkívül rossz állapotban lévõ Gádor utca felújítása, amit folyamatában végigkísértünk, és minden ezzel kapcsolatos lakossági jelzést eljuttattunk a kivitelezõnek. Ezt követõen közel 1000 virágpalántát osztottunk ki a felújított úttest, és járda közé való beültetésre. Hosszú, és széles körû egyeztetés után sikerült elindítani az érintett területen élõk által nagyon régóta várt Háros utcai, illetve a Szoborpark környékén lakók közlekedését megkönnyítõ 150-es buszjáratot. Megújult az Elza utcai játszótér, és az év végére a játszótér kerítése is elkészült. A Háros utcában sebességmérõ készülék került felszerelésre. A tapasztalatok azt mutatják, hogy jelentõsen csökkent ezen a szakaszon a gyorshajtás, illetve a Háros és Széchenyi utca keresztezõdésében a balesetek száma. Öröm, hogy a 2007-es évben elmaradt, Komáromi utcai kiserdõ kiszáradt fáinak nagy számú pótlása tavaly megtörtént ben fontosnak tartanám, mint eddig is, hogy a hozzám érkezett, az illetékes irodáknak továbbított kérések, problémák orvoslásra kerülnének. Többek között a Háros, és Komáromi utca sarkának parkosítása. Itt rendszeresen illegális törmelék-, és szemétlerakás történik ami az itteni egyébként nagyon kulturált környezetet erõsen rongálja. Szeretném a körzetemben meglévõ játszótereket legalább egy-egy játszószerrel tovább bõvíteni, illetve a játszóterek õrzését szervezetten megoldani. A tõlem telhetõ legtöbbet megteszem, hogy az építési engedéllyel rendelkezõ utcák aszfaltburkolatot kapjanak, és csatornázottak legyenek. Sajnálatos, hogy a fõváros közel 2 éve kivette Teherforgalom: kisebb terhelést! Novemberben nem elõször tárgyalta a Fõvárosi Közgyûlés Budapest teherforgalmi stratégiáját. Az ülésen elfogadták a kerület módosító indítványát a stratégia jóváhagyásakor. A XXII. kerületi javaslatokat Németh Zoltán alpolgármester, fõvárosi képviselõ terjesztette be. Így a tervezetben szereplõnél kisebb terhelés érintheti a Nagytétényi út túlnyomó részét, viszont nem kell útdíjat fizetni a fuvarozóknak a legtöbb, kizárólag ipari övezeteket kiszolgáló úton. A jövõre vonatkozó tervekrõl tárgyal a kerület és a fõváros. A Teherforgalmi stratégia meghatározza azokat az útvonalakat, amelyeken a 12 tonnánál nagyobb teherjármûvek csak engedéllyel, díjfizetéssel közlekedhetnek (lényegében a kerület teljes területe tilalmi övezetet képez), illetve azokat, ahol nincs ilyen korlátozás (ezek a kivételek). A fõpolgármester-helyettes által novemberben elõterjesztett javaslat egyik táblázata hosszú távon korlátozás nélkül engedte volna a célforgalmat a Nagytétényi út Hunyadi János Budafoki út útvonalon közlekedni. A kerület ezt kifogásolta, mondván: az útvonalleírás nem egyértelmû (nem világos például, mi lenne a helyzet az említett utakat összekötõ Mária Terézia, Kossuth Lajos, Leányka utcákkal). A kerületi önkormányzat álláspontja szerint ez elfogadhatatlan terhelést jelentene az érintett utcákban fejtette ki Szabolcs Attila polgármester a fõpolgármesterhez írt levelében, jelezve, hogy a korábbi egyeztetéseken ezt a fõváros illetékesei elfogadták. Ebbõl indult ki Németh Zoltán módosító indítványa is. Az alpolgármester, fõvárosi képviselõ ebben javasolta rendezni a kérdést, és csak a teherszállítás az önkormányzat kezébõl a szennyvízcsatorna építésének jogát. Így a körzetemben csatorna nélkül élõk rendkívül kiszolgáltatott, és bizonytalan helyzetben érzik magukat, ugyanis azóta egy méter csatorna sem épült. Javasoltam a 2009-es költségvetésbe a Háros és Gádor utca úttest és járda közötti részének fákkal való betele- Kazinczy utca, fotó: Greenhu pítését. Többszöri egyeztetés után megnyugtatónak, és példaértékûnek tartanám, ha végleges, és mindenki számára hasznos megállapodás születne a Cankó tériek és az ökormányzat között a tér közösségi használatával kapcsolatban. Végül, de nem utolsósorban szempontjából legszükségesebb szakaszokon engedélyezni a fizetésmentes célforgalmat. A javaslatot az elõterjesztõ fõpolgármester-helyettes befogadta, kijelentve, hogy ez volt az eredeti szándék. Mint a közgyûlés szünetében folytatott egyeztetésen kiderült, alighanem tévedés történt: a Nagytétényi út helyett ugyanis a 6- os utat szerették volna szerepeltetni, míg a Nagytétényi útnak csak egyes szakaszaira kívánták ingyenesen ráengedni a célforgalmat. Végül tehát a módosító javaslat nyomán az utóbbi megoldást fogadta el a közgyûlés. Az eredeti elõterjesztéssel ellentétben díjfizetés nélkül engedik ugyanakkor a célforgalmat az ipari területet feltáró Gyár, Fonó és Bányalég utcákban. Ezt szintén a kerület javasolta, és az alpolgármester által beterjesztett javaslatot ugyancsak támogatta a fõpolgármester-helyettes. megköszönném az általam vezetett Városfejlesztési Bizottság minden tagjának a tavalyi évben a kerületért végzett együttmûködõ, és eredményes munkáját. Magyar Gábor 7. sz. vk. önkormányzati képviselõje Németh Zoltán elmondta: novemberben a fõvárosi Parking Kft illetékeseivel megegyezett arról is, hogy 2009 elején tárgyalnak a kertvárosi utak teherforgalmának csillapításáról. Ez jelentheti például a 3,5 illetve a 7,5 tonnás tilalmi övezetek kialakítását. Erre ugyanis jelenleg nincs elfogadott övezeti rendszer, csak Rózsavölgy egy részét érinti egy ilyen zóna, máshol különféle KRESZ-táblás korlátozások érintik (vagy nem) az egyes utcákat. A tárgyalássorozat januárban el is kezdõdött, a szakemberek vizsgálják, hogy milyen átfogó szabályozásra van lehetõség. A kerület problémásnak tartja azt is, hogy a kerületi fenntartású utakra kiadott engedélyek után a fõváros szedi be a pénzt, miközben a teherkocsik által okozott károk kijavítását, az útfelújítást a kerületnek kell fizetnie. A januári megbeszélésen Németh Zoltán kérte, hogy ezt az anomáliát rendezzék.

6 6 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó február 20. Közmûkrimi Kies barossi utcánkban, a XII.- ben elkezdett spriccelni a víz a víztelenítõ árkok egyikének oldalán. A ház tulajdonosa, aki elõtt az árok szépen telt a víztõl, megkért, szóljak a Vízmûveknek, mivel õ éppen elmenõben volt. Beszóltam kettõkor, délután fél háromkor már a helyszínen volt az ügyeleti. Öreg, tapasztalt szakik, akik nem kapkodják el a dolgot, rátették a burkolat síkjában lévõ tûzcsapra a nagy elzáró kulcsukat, nyitottak, zártak, meghallgatták a kulcsra tett kezüket, tudtam, megállapították a szökõ víz sustorgásából a repedés tényét, a továbbiakban nem lehet baj. Intézkedni fognak. Így is történt! Este 11-kor fölvonult az éjszakás mûszak és hajnali háromig törték a betont, dolgozott a markoló, egybõl teherautóra pakolva a földet, törmeléket, eltörve a tûzcsaptól majd két méterre lévõ, a víznyomó csövet keresztezõ csatornabekötést, kiemelve a tûzcsapot, megtoldva a nyomócsövet, ami a csatorna eltörésekor szintén eltörött, beépítve az új tûzcsapot. Azután elmentek. Újra lett víz a környéken. Csak a csatorna maradt bekötetlenül. Az eset hétfõn, február másodikán kezdõdött, szerdán jött is a Csatornázási mûvektõl egy nagy szerkocsi, amelynek személyzete alighanem megtekintette a hatalmas gödröt, benne a törött csatornával, de nem csináltak semmit. Illetõleg ebédeltek, újságot olvastak, stb., azután õk is elmentek. A törött csatornavég és a gödör a hét végi jó idõnek köszönhetõen kezdett szaglani, de 8-án, vasárnap délelõtt ismét jött az FCSM. Komoly szakemberek, nem holmi alvállalkozó. Neki is láttak a munkának, a szûkítõ beépítésének, mert az eredeti húsz centi átmérõjû csatornacsõ nem fért el a Vízmûvek csõkötés miatt kissé magasabbra sikeredett éjszakai mûszakos csõpótlása miatt. Õk is tudták, hogy a dugulás késõbbi feltételét alakítják ki, de mint mondták, nem tehetnek mást, mert a vízmûvesek nem hajlandók lejjebb vinni a csövüket. Ügyesen elfektették a harmincöt milliméterrel szûkebb idomokat, amit elõbb-utóbb ki kell cserélni, mert míg a víznyomó csõnél közömbös a lejtés, a gravitációs csatornacsõnél abszolúte fontos szempont. Amennyiben szûkítés nélkül kötik össze a csövet, kontraesést képeznek, ami szintén dugulást okoz a használat során. Nem mellesleg a szomszédom fizetett a bekötésért, nem ajándékba kapta, mint a Csatornázási Mûvek amelyik díjat szed a szállított szennyvíz után. Éjszakára nappal, vasárnapra hétfõ következik, ami a krimibe illõ közmûjavítás harmadik felvonásaként bohózattá változott. Hétfõn délben megjelent egy kotrógép, egy hat köbméter murvával töltött teherautó, és egy gólyadarus teherautó a Vízmûvektõl. A teherautó a gödörhöz tolatott, a kotró a megdöntött platóról a murvát a gödörbe kaparta, még a törött csatorna csõdarabot is benne hagyva teleöntötték. Tudni kell, hogy ezen a majdan helyreállított aszfaltút, amit szintén a lakók pénzébõl is finanszíroztak, nem sokáig állja a forgalmat. Behorpad, széttörik a réteges tömörítés hiánya miatt, mint a Bartók Béla út bekötései fölött a fölsõ szakaszon. A gödör két méter mély volt, minimum négy, öt rétegben kellett volna alaposan tömöríteni. E helyett a darus kocsiról leszedtek egy döngölõbékát (így hívják a robbanómotoros tömörítõ gépet) és megdöngölték egy kicsit a tetejét. Húsz év is eltelik, mire magától betömörödik úgy, hogy az út is, a vezetékek is biztonságban legyenek. A produkció még nem ért véget! A gödröt elkerítõ kerek talpakból kék és fehér mûanyag oszlopok álltak ki, ezek út felõli oldalán állt egy villogó sárga lámpa amely nem villogott, a bennük lévõ rések pedig a csíkozott deszkákat tartották. Egy kéket kapott el a dolgozó, kirángatta a súlyos talapzatából, ügyesen a terephez mérte, majd vasfûrésszel precízen leszabta és egy lapáttal az elzáró szerelvény védõcsöveként beleverte a murvába. Rádobta az aszfaltba való öntvényt, nemkülönben a tûzcsap öntvényházát ferdén, majd néhány lapát murvát hányt az aljuk köré. Úgy, ahogy visszarakták a korlátot, most már eggyel kevesebb oszlopra, visszavonszolták a békát az autóra, fölmásztak a gödörtõl két háznyira lévõ kerítés lábazatára, valószínûleg nádat akartak szerezni maguknak. Ott lógtak a kerítésen mind a hárman, kék egyenruhában. Igen szép látványt nyújtottak. Munka közben azon háborogtak, hogy õk nem szerepelnek a munkalapon, akkor meg miért õket küldték ide? Majd meg is mondják annak, hogy mit képzel? Õk voltak a sofõrök és a szakdolgozók is egyben, a teljes munka elkészítése 37 percet igényelt. A kotrós maradt még egy órát, újságot olvasott, azután õ is távozott. A beton és az aszfalt is elkészül egyszer, no meg az útszegély és a csapadékvíz szivárogtató árok. Esetleg szakszerûbben, de úgy is mindegy: dugulás lesz elõbbutóbb, az úttest be fog süppedni, a fagy föltöri a betont és lehet mindent elölrõl kezdeni. A fõvárosi közmû-üzemeltetõ vállalatokat annak idején a Stadinger elvtárs felügyelte. Érdekes módon akkor minden hasonló munkát csak egyszer kellett elvégezni, azután jó volt. Könyvbõl tanulták. FELHÍVÁS! Budapest XXII. Kerület Cigány Önkormányzata március 6- án 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Budapest XXII., Tóth József u. 47. szám alatti irodájában. Minden kerületi roma érdeklõdõt szeretettel várunk. Egyben szeretnénk segítséget kérni az érintettektõl abban, hogy milyen módon alakítsuk át KÖZÖSEN a mûködésünket. Célunk: a kialakult gazdasági és szociális helyzethez igazodva, a kerületi roma családok mind teljesebb megsegítése. Jöjjön el, beszéljük meg, csináljuk együtt! Tisztelettel: Daróczi Attila elnök FÜRJ

7 2009. február 20. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 7 A múlt tiszteletével történõ jövõépítés Budafok-Tétény és Újbuda határánál, a 7-es fõút Tétényi-fennsíkról a fõváros központja felé tartó kanyargós, szerpentines szakaszánál terül el a kevesek által ismert, ugyanakkor több száz éves múlttal rendelkezõ kánai apátság romja. A bokrok és fák gyûrûjében megbúvó elhanyagolt területet a közelmúltban kezdték el a környezetüket megóvni kívánó emberek az évek alatt felhalmozott szemétkupacoktól megtisztítani. Ettõl a helytõl nem messze, a Kamaraerdõ szomszédságában, a ma már részben felépült Újbuda-Tóváros lakópark és sportkomplexum területén 2003 szeptembere és 2005 augusztusa között nagyméretû régészeti feltárás zajlott. A kõérberki ásatás legkorábbi leletei a Krisztus elõtti 6. évezred neolit korszakából származnak, de a bronzkorból, a vaskorból, a római korból, az avar korból és az Árpád-korból is kerültek elõ használati tárgyak. Szirbik István, az Európa Parkprojekt ötletgazdája lapunknak elmondta, hogy nonprofit egyesületük, a Tiszta Magyarországot Mozgalom elsõsorban kulturális és környezetvédelmi célokat szolgáló mintaparkot társadalmi öszszefogással kívánja megvalósítani. Egyik sarkalatos alaptevékenységük a kulturális örökségvédelem, a történelmi múlt megõrzése, de a környezet megóvására is nagy hangsúlyt szeretnének fektetni. Ennek érdekében együttmûködési szerzõdést kötöttek az új városrészt megálmodó Demján cégcsoport érdekeltségébe tartozó MAC Kft.-vel, akik vállalták a Tóváros történelmi múltjának felkarolását, majd felvették a kapcsolatot Terei Györggyel, a Budapesti Történeti Múzeum régészével. Az együttmûködés eredményeként tekinthetõ meg a Kánai út 3. szám alatti épületben az ásatásokon feltárt leletanyagból létrehozott kiállítás, amelynek megnyitóját tavaly október közepén tekinthették meg az érdeklõdõk. A szervezõk minél több magánszemélyt köztük sportolókat, mûvészeket szeretnének bevonni ebbe a szervezõ-fejlesztõ tevékenységbe. Az épületegyüttesek, létesítmények kivitelezése mellett az építtetõk nagy hangsúlyt fektetnek a zöld környezet kialakítására: a mindennapi munkában megfáradt, kikapcsolódni vágyók számára a parkosítás mellett többek között sétányt valósítanak meg, ahol a magyarországi megyék, régiók jellegzetességeit állítják ki, így a közelrõl és távolról jött turista egyaránt megismerkedhetne hazánk különbözõ tájegységeinek a jellegzetességeivel. Az Európa Park részérõl Szirbik Istvánék szabadtéri múzeum, úgynevezett skanzen kialakítására vállalkoztak. A XI. és a XXII. kerület határán elterülõ kánai apátság romjainak a rendbetétele is a célkitûzéseik között szerepel, amely tevékenységet a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal támogatja. Az idén nyáron lenne egy nyitórendezvény, a park és skanzen érdemi megvalósulása az elkövetkezõ egy-két évben várható. Az igazgató fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az Európa Park megvalósítását a szomszédos Budafok-Tétény önkormányzatával összefogva kívánják megvalósítani, valamint számítanak egyéb más támogató cégek mellett a Campona bevásárlóközpontban mûködõ és nagy népszerûségnek örvendõ Tropicariumra, valamint a szintén jelentõs látogatottsággal bíró budatétényi Szoborparkra is. A lehetséges együttmûködésrõl a közelmúltban egyeztetett a projektet irányító Szirbik István vezette egyesület Szabolcs Attilával, kerületünk polgármesterével. Az Európa Park arca Bodnár Vivien színmûvész. A székesfehérvári Vörösmarty Színházban és a veszprémi Petõfi Színházban eltöltött évek után a jelenleg szabadúszó színmûvésznõ ezúttal a Tóvárosban zajló kulturális és szabadidõs tevékenységek szervezésében, az Európa Park-projekt arculatának kialakításában vállalt aktív szerepet. A mûvésznõ idén januárban ismerte meg a nagy volumenû programtervezetet felkaroló Tiszta Magyarországot Mozgalmat, amely azonnal elnyerte tetszését. Kulturális eseménnyel, koncerttel, mûvészeti elõadással szeretné mûvésztársaival változatossá tenni Újbuda-Tóváros és hozzá kapcsolódóan Budafok-Tétény mindennapi életét, valamint minél több támogatót szeretnének szerezni a kulturális-szabadidõs eseményeknek helyszínt adó épületek felépítésére, a park és a szabadtéri múzeum kialakításához. A Budapesti Történeti Múzeum nagyon jó gondolatnak tartja azt, hogy ezen a területen az ásatások befejezését követõen egy emlékhely jöjjön létre nyilatkozta Terei György régész, ásatásvezetõ. A Budapesti Történeti Múzeumban Kána falu feltárt leleteinek a kiállítása kapcsán tartottak elõadást tavaly novemberben. A középkori település és a fennsíkon elhelyezkedõ apátság területén talált leletek egy részének állandó kiállítását tervezik Újbuda-Tóvárosban, ahol információs pontokat állítanak fel az arrafelé közlekedõk számára, így azok is megismerhetik történelmünk egy kis szegletét, akik nem egy múzeumba tervezik aznapi programjukat. A régész fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a szakembereken kívül a széles nyilvánosság is tudomást szerezzen a leletmentõ munkálatokról, és a kiállítás megtekintése révén személyesen tehessen egyfajta idõutazást a múltba. A kollégáival egybehangzó véleménye szerint ez a kezdeményezés az országban egyedülálló, mivel a legtöbb esetben a nagyberuházások, építkezések során történt régészeti feltárásokat követõen visszatemetnek mindent, és az adott ásatási helyszínen dolgozó szakembereken kívül az utca embere nem sokat vagy semmit sem tud a lakóhelyén lezajlott ásatásokról. Örvendetes tény az is, hogy Újbuda-Tóváros Kána címû, tavaly októberben indult havilapjában egy tájékoztató összefoglaló szöveg jelenhetett meg a teljes feltárásról. A további lapszámokban szeretnének egy-egy korszakot bemutatni, továbbá elõadásokon mutatnák be a régészeti eredményeket. Az apátság területének a szeméttõl való megtisztítását követõen a lakópark területérõl egy kitáblázott erdei út vezetne a fennsíkon elterülõ apátsághoz, ahová Budafok-Tétény lakosai is a mostani körülményekhez képest lényegesen könnyebben juthatnának el. KERTÉSZ LÁSZLÓ

8 8 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó február 20. A hónap mûvésze: S. Hegyi Béla szobrászmûvész Ebben a hónapban S. Hegyi Béla büszkélkedhet kerületünk hónap mûvésze díjával, a szobrászmûvész egy kiállított alkotásával önök is találkozhatnak a Városházán. S. Hegyi Béla sok mindent kipróbált, míg eljutott ahhoz, hogy a képzõmûvészetnek szentelje életét, szobrain túl különbözõ épületek homlokzatai õrzik névjegyét, de nevével fémjelzett stúdiója restaurálást is vállal. A hónap mûvésze díj kapcsán beszélgettünk a mûvész pályájának alakulásáról. Ebben a hónapban ön a hónap mûvésze a kerületben, mit érez ennek kapcsán? Szerintem ez nem díj, inkább a kerület vezetésének a kulturális életre való odafigyelése vagy figyelmének a megjelenítése, és az jó érzés, hogy én is sorra kerültem. Ez azt jelenti, hogy tudnak rólam és a munkáimról. Mióta él itt Budafokon? Már 1976 óta. Vegyésztechnikusként végzett. Hogy lett önbõl mûvész? Egy idõ után úgy gondoltam, hogy pályát kell váltanom, vannak ezzel mások is így. Nincs különösebb oka, egyszerûen úgy gondoltam, hogy a képzõmûvészettel szeretnék a jövõben foglalkozni, mert az sokkal jobb lesz nekem. Gondolom, nem ment egyik napról a másikra a váltás Persze hogy nem. Vegyészként a Chinoin Gyógyszergyárban dolgoztam egy évet. Onnan kerültem a Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskolára, akkor még vegyipari gépész akartam lenni. Eredetileg nem is a Bánkit, hanem a Mûegyetemet gondoltam elvégezni, de mivel nem voltak fényesek az eredményeim a középiskolában, maradt a Bánki. Viszont nem a gépész, hanem az az évben indult rendszerszervezõ szakra vettek föl, végül azt kezdtem el, és egy teljes évet el is végeztem. Azután mûszaki tanár szakon folytattam a tanulmányaimat. Ehhez a változtatáshoz nagynéném férje, dr. Kiss Ernõ vegyészmérnök kellett, akivel sokat beszélgettem, hiszen akkoriban náluk laktam. A nagybácsim nagyszerû pedagógusszemélyiség, az õ hatására döntöttem én is a pedagógusi pálya mellett. Sõt, a döntésem eredménye a mûszaki pályától teljesen más irány, az ifjúságvédelem lett. Tehát elvégeztem a mûszaki tanári szakot, s végül egy nevelõotthonban kezdtem dolgozni. Ott egy év alatt kiderült, hogy amit a fõiskolán tanítanak, az egészen más, mint ami a valóság. Olyannyira mélyen érintett az ottani helyzet, és annyira tehetetlennek éreztem magam az ott élõ ifjúsági korosztálynak a problémáival szemben, hogy egy év után ott is hagytam, és elmentem egy általános iskolába tanítani, ami hat évig tartott. Ekkor még mindig nincs az életében a rajz Már kezdett képbe kerülni, mert azt még hozzá kell tennem, hogy volt a nevelõotthonban egy fiú, aki akkor a képzõmûvészeti gimnáziumba járt és otthon is rajzolt, mintázott. Vele nagyon sokat beszélgettem, s végül én is elkezdtem rajzolni. Ez volt az elsõ lépés, aztán a második a kerületben mûködõ Mészáros László Képzõmûvészkör volt. Arra jártam haza, és csak le kellett szállnom a buszról, egyszer így tettem, és onnan kezdve én is a kör tagja voltam. Mûszaki pályáján is kellett azért rajztehetség, nem? Hogyne, a rajz mindig is kedves tantárgyam volt. Míg a pedagógusmunka egy szinte tisztán szellemi tevékenység, ahol az eredmény csak hosszú távon jelentkezik és addig is számos körülmény befolyásolja, addig a képzõmûvészetben azonnal látszik az eredmény. Jó vagy rossz, de azonnal látszik. Mindig is hiányzott az, hogy a kezem és a szemem munkáját összekapcsolhassam. Korábbi tanítványai közül lettek sikeres emberek? Igen, nem is egy, büszke is vagyok rájuk. Sõt, van akikkel azóta is jó barátságban vagyok. Négy évig osztályfõnöke voltam egy osztálynak Érdligeten, onnan két olyan tanítványom is van, akikre Portré valóban büszke vagyok. Az egyik dr. Dombos Miklós PhD, õ ökológus. Nagyszerû, komoly munkát végez a MTA Talajtani Kutatóintézetében. Ebbõl az osztályból egy másik fiú, Harkai Gábor pedig pap lett. Õ is remek személyiség, ma négy faluban tevékenykedik. Aztán van még három fiú az iskolából, az Ostorházi testvérek, õket is ki kell emelnem. Õk hárman alapítottak egy céget, az Ostorházi Kft.-t, alapvetõen bevonattechnikával foglalkoznak, és már közös munkánk is volt. Min dolgoztak együtt? A belvárosban létrehozott Fashion Street saroképületének homlokzatát készítettük együtt. Ez egy 700 m 2 -es portál, ahol kb. 6 tonna dekoratív bronzplasztika van a homlokzaton, azon dolgoztunk együtt 2006-ban és ben. A munkában az Ostorházi Kft. volt a vállalkozói háttér. Kicsit visszatérve a tanításhoz: ön külföldön is oktatott rajzot. Valóban. Ugyan nem volt hoszszú idõ, csak kb. két hónapig tartott, de annál érdekesebb volt. Egy

9 2009. február 20. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 9 angol grafikusmûvész barátom a Kingston Universityn vezetett egy posztgraduális képzést, ahol már végzett szakemberek képezhették tovább magukat. Miután ismerte a munkáimat, úgy gondolta, hogy a segítségére lehetek. Ezért meghívott, s így két hónapig természet utáni rajzot tanítottam Londonban. Nagy élmény volt, hiszen a világ minden tájáról voltak ott fiatalok. Ma már inkább csak szobrot készít, mint rajzol? Nem, rajzolni mindig kell. A rajz a tárgyalkotó és a mûszaki ember gondolkodásának a primer lenyomata. Azzal kezdõdik minden. Egy mûtárgy gondolatának megfogalmazásakor rajz kapcsán mondja ki az ember az elsõ szavakat. A mû számomra a rajzzal kezdõdik. Mi a véleménye a négy nap alatt elsajátítható jobb agyféltekés rajzoktatásról? Nem ismerem a módszert, de négy nap alatt igen nagy koncentrációval sok mindent meg lehet tanulni. A kérdés az, hogy utána mit tud kezdeni ezzel a tudással az ember. A tanulási folyamat lényege nyilvánvalóan lebonyolódhat néhány nap alatt, de a rajzolás nem csak abból áll, hogy megérti az ember, hogy van keze és szeme, és ezt a kettõt össze tudja úgy kapcsolni, hogy ennek a közös munkának eredményeképpen papírra kerül valami érdekes dolog. Igazából a rajztudás a gyakorlás révén válik éretté. Meg lehet tanulni sok mindent négy nap alatt, sõt, azt is meg merem kockáztatni, hogy egészen rendkívüli dolgok is születhetnek néha, de ha valaki hosszú távon nem mûveli, nem gyakorolja a rajzolást, akkor az szerintem nem tekinthetõ teljesítményképesnek. Megrendelésre is készít szobrokat? Igen, hogyne, de alapvetõen kettõs életet élek. Van egy SHB Stúdió nevû vállalkozásom, vagyis egyrészt szobrász vagyok, másrészt a cégemmel az elsajátított technikai tudásomat felhasználva például restaurálok, vagy az építészethez kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatokat is vállalok. Ilyen szempontból egészen más vagyok, mint azok, akik csak és kizárólag a mûvészeti alkotásaikból, Szekerce illetve kiállításokból élnek. Nálam integrálódtak a különbözõ irányból szerzett tudásaimból fakadó feladatok. Ezekbõl élek elsõsorban, ezért ezek is hozzám tartoznak. DEÁKI TÍMEA BRIGITTA

10 10 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó február 20. Macinap a Kereszt Utcai Tagóvodában Hej, óvoda, óvoda, de fényes az ablaka, de tágas az ajtaja, de szép tiszta minden terme, zsibong a sok gyerek benne: olyan, mint egy kacsalábon forgó ékes palota. Kormos István: Vackor Hagyományteremtõ szándékkal, február harmadik napján Macinapot tartottunk a Kereszt Utcai Tagóvodában. A gyermekek nem kis örömére névadóra is sor került, hiszen a Maci Óvoda nevet szeretnénk majd felvenni. A történteket még a Promontor Televízió is rögzítette, hogy kerületünk minden lakosa láthassa és át is élhesse életünknek ezt a nagy-nagy eseményét. Nagyon örültünk, hogy az Egyesített Óvoda vezetõsége is elfogadta a meghívásunkat: a naphoz igen illõ ajándékkal érkeztek, mézes mackókkal lepték meg a csoportokat. Hetek óta különös izgalommal készülõdtünk. Az óvodánk macidíszbe öltözött, ami az óvodapedagógusok ötletességét, ügyességét dicséri. Sok-sok maci mosolygott ránk a faliújságokról, a csoportszobák falairól, s szemet gyönyörködtetõ látvány volt a gyermekek kedvenceibõl összeállított macikiállítás is, melyhez a belépõjegy egyegy macival kapcsolatos rajz, báb, méz, szörp vagy mézeskalács volt. A délelõtt arcfestéssel, drámajátékkal, barlangépítéssel, énekekkel, mesékkel, tánccal, versenyjátékokkal telt. Gyermekeink nagy lelkesedéssel ízlelgették, kóstolgatták az igazi maciknak is való csemegéket: a mézet, szörpöt, lekvárt és mézeskalácsot. Aztán délben, a sok-sok élménytõl alaposan elfáradva, az otthonról ez alkalomra elhozott macikat átölelve, természetesen egy macimesét hallgatva aludhattak el a gyermekek. A Macinap délutánja kézmûves-tevékenységekkel telt, amiket az óvodapedagógusok igazgattak. A jelenlévõk nagy buzgalommal készítettek bábokat, de sokan választották a macis pólók díszítését, festését is, vagy éppen különleges fóliára medált festettek, amiket az óvó nénik kisütve kisebbre varázsoltak. Ezekbõl a medálokból damilra fûzve, remek karkötõket és nyakláncokat varázsoltak. Jólesõ érzés volt látni az elmélyülten tevékenykedõ gyermekeket, testvéreket, szülõket és óvó néniket. Miközben az új és új alkotások születtek, meg is tanulták az addig ismeretlen kézmûves-technikákat. Külön öröm volt, hogy az apukák igen aktívan kivették részüket a történésekbõl, s fõleg a gyöngyfûzésben jeleskedtek, természetesen a gyermekeikkel együtt. Miután mindenki kiélhette kreativitását, következett a várva várt bábelõadás, amit az ovisok nagyon élveztek. A Macinap végén pedig mindenkinek jólesett egy-egy pohár finom meglepetés mézes tea, és egy-egy szelet zsíros kenyér MÁRKI GYÖRGYNÉ TAGÓVODA-VEZETÕ Segítõ kezek Huszonkét évvel ezelõtt történt. Az elsõ hittanórára gyûltek össze a tíztizennégy éves gyerekek, hogy megismerkedjenek a katolikus hit alapjaival. A kerület minden részérõl érkeztek, de elsõsorban Budafokról és Nagytéténybõl jöttek sokan. Szinte hihetetlen, hogy annyira jól érezték magukat egymás társaságában, hogy az elsõ áldozást, majd bérmálkozást követõen sem széledtek szét, együtt nõttek fel hitben, emberségben, s nagy összetartozó szeretetben. Varga Péterné hittanár mellett a hittanon kívül megtanulták, hogyan lehet önzetlenül élni és mindenféle ellenszolgáltatás nélkül segíteni másokon. Közben telt-múlt az idõ, a gyerekekbõl diplomás fiatalok lettek, majd családanyák és édesapák, de a csapat együtt maradt. Egyesületet alapítottak, hogy lehetõségeik kitáguljanak, ne kelljen örökösen segítségért folyamodniuk csak azért, hogy segíthessenek. Maguk akartak felelni tetteikért, biztosítani kívánták együttléteikhez a jogi formát is. Alig több mint tíz éve annak, hogy megkapták a kiemelkedõen közhasznú minõsítést, és elsõdleges tevékenységüket, a tanítást saját bérleményükben, az Andra utcában végezhetik. A 31 tagot számláló Aquila Egyesület tagjai a tanár, az orvos, a mérnök, a pszichológus munka után elõször nem a Tescoba sietnek, hanem a Szent Imre Kórház III. Belosztályára, hogy lelki segítséget nyújtsanak a haldoklóknak. Késõ délutánonként elsõ útjuk nem haza vezet, hanem Budafokra, hogy matematikából, nyelvekbõl és más tantárgyakból segítsenek a különbözõ korú, tanulásban lemaradt gyerekeknek. Estékbe nyúlóan végzik áldozatos tevékenységüket, hogy az embereket boldogabbá és a világot szebbé tegyék. Varga Péterné, az Aquila Egyesület elnöke azt reméli, hogy az idén is támogatókra lelnek, és nem lesz akadálya, hogy megkezdett munkájukat folytassák. Tavaly az 1%-okból 524 ezer forint folyt be az egyesület számlájára, mely összeg segítségével az oktatásra és lelki segítségnyújtásra, valamint a nyári táborozásra szolgáló bérleményeiket ki tudták fizetni. Az idén is azt kéri a kerület lakosaitól, hogy amennyiben fontosnak tartják a rászorult gyermekek ingyenes korrepetálását, a nyelvvizsgákra való térítésmentes felkészítést azok számára, akik ezáltal munkalehetõséghez juthatnak, a haldoklóknak nyújtott lelki vigaszt, támogassák adójuk 1%-ával az Aquila Egyesületet (számlaszám: ), melyrõl bõvebb információt honlapján, a oldalon találhatnak. ZÁRKIRÁLY BT. ZÁR, KILINCS, LAKAT, VASALAT 1027 Bp., Margit krt. 54. T: Bp., Fehérvári út 24. T: Nyitva: H-p: 9-18, szo: SZOLGÁLTATÁSAINK: KULCSMÁSOLÁS: lakás, autó, speciális és mágnes ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA EGYFORMA ZÁRLATÚ és FÕKULCSOS rendszerek HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi méret is ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDERZÁRBETÉTEK CSERÉJE 10%! szombat! T. A.

11 2009. február 20. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 11 Mitõl véd a védõnõ? Még tisztán emlékszem arra, amikor megtudtam, útban van az elsõ babám. Izgatott voltam, tele kérdésekkel már az elsõ pillanattól kezdve. Kérdeztem ettõl, kérdeztem attól, bújtam az internetet. Aztán amikor elmentem a terhesgondozási kiskönyvemért, tudtam, hogy van egy bizonyos személy, akihez bármikor mehetek kérdéseimmel, és ez a védõnõ. Nemrég kedves telefont kapott a szerkesztõség. Szabó Adrienn, a hat hónapos Máté édesanyja szerette volna elmondani, hogy bár mi megszoktuk és természetesnek vesszük mennyire szerencsések vagyunk a helyi védõnõi hálózattal. Õ maga legalábbis nagyon elégedett, hiszen nem csak a terhesség alatt, de mióta Máté megszületett rendszeresen él a védõnõk nyújtotta szolgáltatásokkal. Jártak és járnak baba-mama klubba, meghallgatták az elõadásokat, részt vettek a gyakorlati foglalkozásokon, tanultak babamasszázst. Mindezt helyben, az itteni védõnõk közremûködésével. Azóta is szívesen megosztja más kerületekben élõ tapasztalatlan kismamákkal, anyukákkal a tanultakat, mert nem mindenhol mûködik ilyen jól a rendszer. Kovácsné Brauner Mártával, a kerületi védõnõi szolgálat vezetõjével a helyi eredményekrõl és az itteni védõnõi munkáról beszélgettünk. Maga a szó: védõnõ, mindenki számára ismerõsen hangzik, de tulajdonképpen mivel is foglalkoznak pontosan? A védõnõk egészségügyi diplomával rendelkezõ szakemberek, akik a családok, várandós anyák, csecsemõk, gyermekek preventív (megelõzõ, tanácsadó) ellátását végzik az adott területen lévõ védõnõi körzetekben, oktatási-nevelési intézményekben, családvédelmi szolgálatnál és kórházakban. A magyar családoknak alanyi jogon jár ez a szolgáltatás. Saját védõnõjét mindenki a lakóhelyhez vagy tartózkodási helyhez legközelebb lévõ gyermekrendelõn keresztül találhatja meg. Ha több lakóhellyel rendelkezik valaki, ott érdemes jelentkezni, ahol a legtöbbet tartózkodik. Mit várhatunk tõlük, miben tudnak segíteni? A védõnõk speciálisan arra lettek felkészítve, hogy a várandós nõk terhességének lefolyását kontrollálják, segítséget nyújtsanak a helyes életmód kialakításában, a gyermek fogadására való felkészülésrõl, szülésrõl beszélgessenek a kismamával, valamint a születés után figyelemmel kísérjék a gyermek fejlõdését, tanácsot adjanak az életkornak megfelelõ gondozásról, táplálásról, nevelési elvekrõl, a gyermek személyiségfejlõdésérõl. Bár a védõnõk sokat dolgoznak házon kívül, milyen körülmények között mûködnek a telephelyek? A területi védõnõk mûködési feltételeinek javítása érdekében fejlesztettük a számítógép-hálózatot. Vásároltunk számítógépet, nyomtatót és monitorokat. A számítógépek beszerzésével az új védõnõi program használata is megkezdõdött, amely nagyban megkönnyíti a munkánkat. A Skype rendszer használata a telephelyeink közötti kapcsolattartást segíti, és a telefonköltségünket jelentõsen csökkentette. Mi a tapasztalat a kerületben, sokan veszik igénybe a szolgáltatásokat? Rengetegen. De nemcsak a szigorúan védõnõi szolgáltatásokat, hanem a csoportos egészségnevelési programokat is rendszeresen látogatják ban szerveztük az elsõ Baba-Mama Klubot, ahol alkalmanként kismama, ill. anyuka is összegyûlik, így lassan szûkössé vált a hely. Örömünkre szolgál, hogy az önkormányzat megértette problémánkat, és várhatóan még 2009-ben a Káldor utcai tanácsadó várója, öltözõhelyisége átalakításra kerül, ezzel nagyobb terület áll majd rendelkezésünkre és kulturált körülmények között végezhetjük munkánkat. De más klubok, tanfolyamok is folynak kerületszerte. Ilyen például a nagytétényi telephelyünkön a Down Klub és a Leányka utcai bölcsõdében évek óta sikeresen mûködõ csecsemõmasszázs-tanfolyam. Nem szeretném statisztikákkal fárasztani az olvasót, de néhány adat mindenképp idekívánkozik. A kerületi védõnõk összesen 2937 családot gondoztak a tavalyi évben (ez azt jelenti, hogy átlagosan 183 család jut egy védõnõre és egy védõnõ átlag 738 családlátogatást végez egy évben). Ami jó hír, hogy a terhességek száma feltûnõen megugrott a kerületben. Míg 2007-ben 487, addig a 2008-ban 556 kismama jelentkezett terhesgondozási kiskönyvért. Mi az, amire kiemelten odafigyelnek a gondozás közben? Kiemelt védõnõi feladatnak tartjuk a szoptatás minden módon való népszerûsítését, általánossá, természetessé tételét. Szeretnénk elérni, hogy a kismamák minél tovább akár egy éves kor után is szoptassák babáikat, és ha lehet, hat hónapig kizárólag anyatejet kapjanak. Ezen a téren is jók az eredmények a kerületben ban az 1 éven túli kisdedek 44%-a szopott, ami fantasztikus. Ez talán annak is köszönhetõ, hogy tavaly harmadik alkalommal Anyatejes világnap címmel kerületi szintû rendezvényt szerveztünk, óriási sikerrel és látogatottsággal, ahol a meghívottak a kerületben élõ várandós, az 1 éven túl szoptató, valamint az anyatejet adó édesanyák voltak. Persze ezeket az eredményeket mind a kolléganõknek köszönhetjük, akik hihetetlen lelkesedéssel és lelkiismeretesen végzik munkájukat. Plusz feladatokat vállalnak, nem ritka, hogy privát mobilszámukat is megadják az aggódó anyukának, így bármikor elérhetõvé válnak. Van egy oldal az interneten, amely mindenképp egyedinek számít (www.keruletivedonok.hu), hiszen a kerületi kismamák és anyukák tájékoztatására, informálására jött létre tudom meg az intézményvezetõtõl. Némethné Tolvaj Diána, a lap megálmodója és kezelõje maga is egy egyéves baba anyukája. Mint mondja, szülés után jött az ötlet, hogy jó volna egy mindenki számára könnyen elérhetõ helyen közzétenni a helyi baba-mama információkat. Voltak kérdései, kapott anyagokat a védõnõtõl, keresgélt az interneten, de nem volt olyan hely, ahol minden, számára lényeges információt megtalált. Így megkereste a kerületi védõnõket és azóta is folyamatosan tartják a kapcsolatot. Az oldal mûködik. Diána megkapja a fénymásolt anyagokat, amelyek aztán felkerülnek a honlapra sok más olyan értékes információval egyetemben, mint a családtámogatási rendszer, az orvosok és védõnõk rendelési ideje és baba-mama programok a kerületben. Egész kis kincsestár egy gyakorló anyukának. SCHOLTZ VIKTÓRIA

12 12 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó február 20. Tanácsok a tanácstalanoknak Az utóbbi néhány hét csütörtök estéjén dr. Veres Mónika fogadta a jogi tanácsot kérõ, segítségre szoruló kerületieket a Klauzál Gábor Mûvelõdési Központ egyik emeleti szobájában. Egyre többen veszik igénybe a november végétõl mûködõ, ingyenes szolgáltatást, így nem csoda, hogy a heti két óra néha kevésnek bizonyul. Nagyon nagy igény mutatkozik a tanácsadásra, sok a megoldhatatlannak tûnõ jogi kérdés, így a jelentkezõknek két-három hetet is kell már várniuk, míg segítséget kaphatnak. Dr. Veres Mónikával Mária Terézia utcai irodájában beszélgettünk, a Klauzál-házban ugyanis már csak március közepére kaptunk volna idõpontot. VH: Milyen kérdésekben tud segítséget nyújtani? V. M.: Büntetõ joggal nem foglalkozom, csak polgári joggal, azon belül azonban szinte mindennel. Több éve dolgozom a kerületi Családvédelmi Központban, ahol jogászként próbálok segíteni a bajbajutottakon. A szociális munkás kollégák a regisztrált ügyfelek lakásproblémáira, rezsikifizetésekre, családi élethelyzetekre keresnek megoldást, míg én azok jogi hátterével, jogkövetkezményeivel, a banki hitelekkel, önkormányzati lakásokkal, családjogi kérdésekkel foglalkozom. VH: Milyen tapasztalatokat szerzett a mûvelõdési házban tartott két órákon? V. M.: Az emberek megdöbbentõen tájékozatlanok. Sok jelentéktelennek tûnõ, ám fontos dolog elkerüli a figyelmüket. A hitelszerzõdéseket vagy el sem olvassák, vagy csak nagyon felületesen, ami addig nem okoz gondot, míg fizetni tudják a részleteket. De ha csak egyszer is késnek a befizetéssel, annak komoly következményei lehetnek. Az is gondot jelent, hogy sokan csak az internetrõl tájékozódnak, és elhiszik az olvasottakat, pedig ott sokszor téves, sõt teljesen hibás információkat közölnek, miközben azokat megalapozottnak és hitelesnek állítják be. Az eddigi tanácsot kérõk többnyire általános jogi kérdésekben kérték a véleményemet, de elõfordultak már bontóperrel, adóés ingatlanügyekkel kapcsolatos kérdések is. VH: Ha elkerülhetetlen a per, mit javasol az ügyfeleinek? V. M.: Azokat az embereket, akik sovány pénztárcájuk miatt nem tudják kifizetni az ügyvédi munkát, és ez ügyük rendezéséhez szükséges, a nép ügyvédjéhez irányítom, ugyanis az állam által alkalmazott ügyvédek a peres képviseletet is ellátják ingyen. VH: A közlekedés is sok jogi problémát vet fel. Ezzel kapcsolatban is megkeresik? V. M.: Igen, de ez egy speciális terület. Csak addig foglalkozom ezzel, amíg ez az általános polgári jogi keretek között kezelhetõ. A Rózsavölgyben lakó fiatal ügyvéd legszívesebben cég- és ingatlanjoggal foglalkozik, munkajogi kérdésekkel ritkábban. Másfél éve praktizál Budafokon, és mint mondta, nagyon ragaszkodik a kerülethez. Örül, hogy szakmáját az irodáján kívül is gyakorolhatja a Családvédelmi Központban és most már a Klauzál Gábor Mûvelõdési Központban is. TAMÁS ANGÉLA Tavaszi Pincenap Budafokon! A Budafoki Borút szervezésében a Pincészetek április 18- án (szombaton) és óra között kinyitnak és szeretettel várják vendégeiket. Változatos programok, pinceséta, élõ zene, házias ételek, borok és pezsgõk Magyarország borvidékeirõl. Kedvezményes kóstolási lehetõségek! Bor és kultúra: látogatás a Nagytétényi Kastélymúzeumban ingyenes kiszállítással a BCE Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola udvaráról, Budapest XXII. ker., Kossuth L. u. 83. (Indulás: óráig 45 percenként) Vendéglátó Pincészetek: Kõnig Pincészet, Budapest XXII. ker., Sörház u. 37. Sümegi és Fiai Pincészet, Budapest XXII. ker., Tóth J. u. 53. Lics Pincészet, Budapest XXII. ker., Kossuth L. u. 44. Garamvári Szõlõbirtok, Budapest XXII. ker., Sörház u. 20. Törley Pezsgõpincészet, Budapest XXII. ker., Anna u Záborszky Pince, Budapest XXII. ker., Nagytétényi u Promontorbor, Budapest XXII. ker., Kossuth L. u. 84. Debreczeni Szõlõbirtok és Pincészet, Budapest XXII. ker., Nagytétényi u. 18. Ferenczi Szõlõbirtok, Budapest XXII. ker., Nagytétényi u. 18. Promontor Schola Szõlõskert, Budapest XXII. ker., Jósika u. 12. (Plébánia u. vége) Héleman Borbarlang, Budapest XXII. ker., Nagytétényi u INGYENES JOGI TANÁCSADÁS a Klauzálházban, dr. Veres Mónika ügyvédhez lehet fordulni családjogi, munkajogi, ingatlanjogi és cégjogi kérdésekben csütörtökönként 18 és 20 óra között. Elõzetes idõpont-egyeztetés az vagy a Mûvelõdési Központ titkárságán: vagy a /10-es mellék. Akár 40%-kal csökkentheti fûtésszámláját dryvitszigeteléssel! Külsõ homlokzati hõszigetelõ rendszerek kivitelezése budafoki referenciákkal. Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat készítés. Társasházak részére vállaljuk a Panel Plusz Program keretei között meghirdetett munkálatok komplett kivitelezését, elõkészítési munkálatokkal együtt. Bõvebb információért kérem, hívja az alábbi telefonszámokat! Telefon: , ,

13 2009. február 20. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 13 Változások a MÁV menetrendjében Február 22-tõl a Budapest Székesfehérvár vonalon változik néhány személyszállító vonat menetrendje az utasforgalom megfelelõbb kiszolgálása érdekében olvasható a MÁV-START honlapján. A változások: A számú vonat Tapolca Székesfehérvár Budapest-Déli pályaudvar viszonylatban közlekedik. Székesfehérvárra érkezik: 7.17, továbbindul: 7.30, Budapest Déli pu. érkezik Megállási helyek. Székesfehérvár Budapest-Déli pályaudvar között. Gárdony, Érd-felsõ, Budapest-Kelenföld. A számú vonat Nagykanizsa Székesfehérvár Budapest-Déli pályaudvar viszonylatban közlekedik. Székesfehérvárra érkezik: 6.27, továbbindul: 6.43, Budapest-Déli pu. érkezik Megállási helyek: Gárdony, Érd-felsõ, Budapest-Kelenföld. A számú vonat Budapest-Déli pályaudvar Székesfehérvár Tapolca viszonylatban közlekedik. Budapest-Déli pályaudvarról indul 15.18, Székesfehérvár érkezik: 16.33, továbbindul Megállási helyek: Budapest-Kelenföld, Érd-felsõ és Gárdony. A számú vonat Budapest-Déli pályaudvar Székesfehérvár Nagykanizsa viszonylatban közlekedik. Budapest, Déli pályaudvarról indul: 16.13, Székesfehérvárra érkezik: 17.20, továbbindul: Megállási helyek Budapest-Kelenföld, Gárdony. A székesfehérvári zónázó vonatok Budatétény megállóhelyen is megállnak. A menetrendi módosításokról az utasok a MÁV-START Zrt. honlapján, a pályaudvarok és vasútállomások fali hirdetményein és a helyi tarifával hívható MÁVDIREKT vonalon, a 06 (40) es telefonszámon tájékozódhatnak. A menetrendi módosításokat tartalmazó táblázat letölthetõ a MÁV-START honlapjáról. Rendõrségi hírek Február 4-én egy Dézsmaház utcai lakásba törtek be. A tulajdonos délután 17 óra körül ért haza, és arra lett figyelmes, hogy a lakás oldalsó ajtaját befeszítették, a hálószobát felforgatták. A lakásból eltûnt euró, egy digitális távmérõ és egy digitális fényképezõgép 300 ezer Ft értékben, további forintos rongálási kár keletkezett. Február 6-án a tulajdonos este negyed nyolc körül érkezett haza a IV-ik utcai ingatlanjára. A lakásba belépve, annak minden helyiségében kutatás nyomait vélte felfedezni. Valamint azt tapasztalta, hogy a két hátsó szobának az ablaka be van feszítve. A lakásból készpénz és ékszerek tûntek el. A kár kb. 300 ezer Ft, további 60 ezer Ft a rongálási kár. Február 6-án a bejelentõ délelõtt 11 órakor ért haza a Tolcsvai utcai lakásába. A lakás ajtajához érve látta, hogy annak zárja meg van rongálva, valamint az ajtó tárva-nyitva van. A lakásban körülnézve azt tapasztalta, hogy a szobákban lévõ szekrényekbõl ki vannak szórva a ruhák, valamint szerteszét van dobálva minden egyéb tárgya. 230 ezer Ft lopási, Ft rongálási kár érte a tulajdonost. Február 6-án a Rózsakert utcai otthonukba kora délután érkeztek haza az ott lakók, amikor azt tapasztalták, hogy a lakás bejárati ajtaja résnyire nyitva van. A lakásba benéztek és azt látták, hogy minden össze van forgatva. A kár Ft.

14 14 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó február 20. GEBE Víz-, gáz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás , AUTOMATA- MOSÓGÉP-JAVÍTÁS garanciával, Energomat, Minimat, Zanussi, Whirlpool, stb. Hétvégén is! : MOGYORÓSI Vízvezeték-szerelõ E.K. KFT. Bojlerjavítás, -csere, vízkõtelenítés. Mindenféle vízvezeték-szerelési munka gyors elvégzése! : , TÉTÉNY TEHER Költöztetés-, irodák-, páncél-, konténeres sittszállítás : mobil: MEGOLDÁS DÉL-BUDA GYORSSZERVIZ Lakásán minden típusú HÁZTARTÁSI GÉP javítása garanciával! , Mikrosütõ sugárzásmérése más gép javításánál ingyen! Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes körû kivitelezés. Gázmûveknél való engedélyeztetés. Gázkészülékek javítása, cseréje. Nagy László épületgépész. Tel.: Budafoki fogstúdió és fogtechnika Fogsorok készítése, javítása, törhetetlen (Walplast) fogsorok, hidak, koronák. Teljes fogorvosi ellátás. Alsó, felsõ kivehetõ fogsor már 45 ezer Ft-tól. Cím: 1222 Bp., Mezõ u.13. Tel.: Új épület kivitelezése, régi épület felújítása. Teljes szakipari munkák garanciával. Ingyenes felmérés. Kisebb munkát is vállalunk. Szili Tibor: , REDÖNY, napellenzõ, szalagfüggöny, szúnyogháló rendszerek, roletta, reluxa gyártása, szerelése, javítása garanciával. Németh Miklós: Elcserélném vagy eladnám Kamaraerdõ fölött lévõ 160 m 2, többgenerációs, bõvíthetõ házamat, kisebb házat vagy egyéb ingatlant, üzletet beszámítok, értéke: 52,9 millió, tel.: , ANTIALKOHOLISTA csapat szobafestést, mázolást, tapétázást, szõnyegpadlózást, csempézést, kõmûvesmunkát, gipszkartonozást, víz-, villanyszerelést, ablakcserét, parkettázást, ácsmunkát vállal. Tel.: 06 (20) , tel./fax: ÉPÍTÉSZ Lakóházak tervezése rövid határidõvel, felelõs mûszaki vezetése. Tel.: Kéménybélelés, kéményépítés, központifûtés-, vízvezeték-, gázvezeték-szerelés, javítás garanciával, ügyintézéssel. Ingyenes felmérés. Wiesler Tamás, tel.: XXII. nagytétényi postánál családi ház ELADÓ vagy KIADÓ. Riasztó, garázs, kábel-tv, gondozott kert. 26,2 M Ft. Tel.: Garázs eladó: belmagasság 3 m, alapterület 13 nm, bepolcozott, riasztó, világítás van. Érdeklõdni az esti órákban lehet, tel.: MATEMATIKA-, ANGOLTANÍTÁST vállal egyetemet végzett tanár JAKAB LAJOS 1224 Bp., Mátyás kir. u (egész nap), (este). RAKTÁR, FÖLDTERÜLET BÉRBE ADÓ a XXII. kerületben, a 6-os út és a Duna-holtág közötti területen. Tel.: , mobil: TAVASZI KERTI MUNKÁK Metszés, gallyazás, fakivágás, lemosó permetezés, gépi kapálás. Kerti nyesedék elszállítása, egyéb kerti munkák KERTÉSZMÉRNÖKTÕL. Tel.: Zenés nosztalgiaest minden páros héten pénteken 18 órától a XXII., Angeli út 64. szám alatt. Sport Vendéglõ Jógaórák! Kiscsoportos jógaórák kedden és csütörtökön ig az Ipartestület Székházában. Cím: 1221 Budapest, Mária Terézia u. 60. Ragadd meg a pillanatot! Tel.: Hasított tûzifa folyamatosan megrendelhetõ vagy vásárolható. Bp. XXII., 7-es fõút és a Csúcs u. sarkán lévõ telepen. Tel.: Montessori Óvodánkban tartandó elõadásra szeretettel várunk minden érdeklõdõt, szülõket, nagyszülõket, pedagógusokat. Témája: a Montessori-módszer és eszközei. Idõpont: február óra, helyszín: Bp. XXII., Nagytétényi út 67. Az elõadás ingyenes. Tel.: , Autósiskola angolul, németül is a BNA Gimnáziumban. Tel.: , Jogosítványosoknak gyakorlóórák. TÉVÉJAVÍTÁS azonnal, helyszínen, garanciával! Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Schneider, Dual. Tel.: Egészségstúdió Alakformálás, szépségszalon 1066 Teréz krt. 18., (az Oktogonnál), A XXII. kerületi önkormányzat lapja Megjelenik kéthetente Fõszerkesztõ: B. Walkó György Kiadja: Budafok-Tétény, Budapest XXII. Kerület Önkormányzata Felelõs kiadó: Boor Géza Munkatársak: Hajnal Éva, Kenesei Gábor Szerkesztõség címe: 1221 Budapest, Városház tér 11. Telefon/fax: A lap számai olvashatók: Hirdetésfelvétel: Ügyfélszolgálati Iroda pénztárában (Városház tér 11.) Telefon: /108 mellék, illetve: Sprint Kft Budapest, Újpesti rkp. 7. Tel.: Terjesztõ: Nagy Mária Telefon: Nyomdai elõállítás: Ringier Nyomda HARBOR PARK 1225 Budapest Campona u. 1. Tel: Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató

15 2009. február 20. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 15 Igazi tél, medvékkel február 14-én, szombaton megnéztük, milyen is az igazi tél. Megnéztük, milyen az egész nap szakadó hóesés, meg a hófúvás, és belemásztunk az egy méteres hóba is. Mindezért elég messze kellett elbuszozni, egészen Észak-Szlováki- Liptai Barbara 12 éves (Matild Média Iskola, Mûsorvezetõ tagozat) Dél körül megérkeztünk a Csorba-tóhoz. Már akkor is esett a hó, de ez még semmi nem volt az esti- ahol kézi fafaragásokat, sajtokat, kötött holmikat lehetett venni. Beer Marcó 13 éves (Matild Média Iskola, Film tagozat) Miután megnéztük a Csorba-tavat, elmentünk egy önkiszolgáló egyetlen sínen (egy kötéllel húzzák egymást). Amikor középen találkoznak, a sín kettényílik, és elmennek egymás mellett. Elég félelmetes látvány, hiszen pont olyan, mintha összeütköznének. Veiner Vivien 13 éves (Matild Média Iskola, Mûsorvezetõ tagozat) Mikor felértünk Tarajkára, nagy hóvihar fogadott. Itt megbeszéltük, hogyan kell irányítani a szánkót. Aztán elindultunk. Az elején sokat borultunk Marcóval. A többieknek egész jól ment. Fél óra alatt érkeztünk le a 4 kilométeres pálya végére. Barbi és Dóri fentragadtak. Vártunk rájuk, de nem jöttek. Arra gondoltunk, fölsétálunk. Felmentünk a feléig, és velük együtt még egyszer lecsúsztunk. Most már mindenkinek jobban ment, mint az elsõnél. A vége felé Markóval egy éles kanyarban kicsúsztunk, és beleestünk a nagy hóba. Farkas Soma 14 éves (Matild Média Iskola Fotó tagozat) ába, a Magas-Tátrába. A Matild Média Iskolások írták le havas élményeiket. Reggel fél hétkor indultunk el Budafokról Az ötórás út közben sem unatkoztunk, ugyanis sok érdekességet láthattunk. Mivel nem sokkal késõbb, miután átértünk a határon, egy kis havas domb mögött két hatalmas medvét pillantottunk meg, amint a hóban játszottak. Ezután egyre magasabbra mentünk, és egyre több hó volt mindenhol. Délre megérkeztünk a Magas-Tátrába. Felfele menet megtudtuk, hogy 2004 õszén keletkezett egy tornádó a Csorba-tónál, amely egy óra alatt tönkretette év szépségét. A km/h-s sebességgel forgó tornádó 40 kilométeres utat tett meg, és elpusztított csaknem mindent. Bizonyítékul szolgált az a szörnyû látvány, hogy hatalmas területet láttunk lucfenyõk nélkül, kopáran. Csak félbetört fák és kiforgatott gyökerek voltak mindenhol hez képest. Persze, ezt mi még akkor nem is sejthettük. A tó felé menet, elõttünk állt egy akadály, amit meg kellett másznunk ahhoz, hogy a Csorba-tó látványa elénk táruljon. Az akadály egy magas domb volt, ahol sikerült térdig süllyednünk a hóban. Kitartásunk azonban meghozta gyümölcsét, és egykét esés után végre megérkeztünk a célállomásra, a 26 méter mély Csorba-tóhoz, szlovák nevén Strbské Plesóhoz. A tavat nagy köd vette körül, de azért így is átláttunk a túlsó partra. A víz körös-körül be volt fagyva, így rámerészkedtünk. Igaz, elõször csak a part szélén próbálgattuk, mit bír a jég. (Késõbb megtudtuk, hogy 40 centi jég volt alattunk, ami egy harckocsit is elbírt volna.) Mivel elég stabilnak tûnt, így a hó letakarítása után lett egy kisebb koripályánk. Csúszkálás után felfedezõútra indultunk, és sikerrel is jártunk, hiszen több a tó jegébõl kilógó hatalmas gránitsziklát is találtunk. Útközben még elhaladtunk pár stand elõtt is, étterembe. Itt mindenki azt ehetett, amit csak akart. Páran szegedinszki gulást kértek knédlivel, ami székely káposztára hasonlított. A többiek rántott sajtot ettek sült krumplival és tartármártással. Ott a tartárt tatarszka omacskának hívják. Ebéd után visszaindultunk a kisbuszhoz. Séta közben még megálltunk egy háznál, aminek a cserepe végén nagy jégcsapok lógtak. Ahogy odaértünk a buszhoz, mindenki beszállt, és elindultunk Ótátrafüredre, a szánkópályához. Aszódi Dóri 13 éves (Matild Média Iskola, Újságíró tagozat) Fél óra múlva már az ótátrafüredi lanovkánál voltunk. A lanovka egy 2007-ben felújított hegyi siklóvasút, amely felviszi a síelni vagy szánkózni vágyókat a felsõ állomására, Tarajkára (szlovákul: Hrebienok). Mi is ezzel jutottunk fel a szánkópályára. Ez az egész úgy mûködik, hogy amikor az egyik szerelvény elindul lentrõl, ugyanakkor indul el a fönti is, A szánkózás után sajnos el kellett indulnunk Magyarországra. Mindenki vidáman, de fáradtan szállt be a buszba. Alig indultunk el, beleütköztünk az elsõ nehézségbe. A jeges dombon nem tudott felmenni a buszunk. De nem aggódtunk, mert tudtuk, hogy mi mindent megoldunk. Kiszálltunk a buszból, és megtoltuk. Amikor kicsit megindult a busz, akkor mindenki nagyon boldog volt. Volt segítségünk is, két kedves magyar. Odajöttek hozzánk, és így már tízen próbálkoztunk. Hamarosan sikerült is, és elindulhattunk. De a hátralevõ út se volt semmi. Az út nagyon csúszott és néha-néha emberek futkároztak át elõttünk. Nagyon kellett vigyázni, hogy a jeges szerpentineken minden rendben legyen. Különösen nagy volt a hófúvás Donovalynál, az Alacsony- Tátrában. Szemben elakadt kamiont is láttunk. Besztercebányán pihentünk egy kicsit a Mekiben, és meg is vacsoráztunk. Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük ezt a kirándulást, nagy élmény volt. Jövõre is jövünk! Mezriczky Fanni 13 éves (Matild Média Iskola, Mûsorvezetõ tagozat)

16 16 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó február 20. Kedves mindenki! Elkezdtem olvasgatni egy blogot, amit egy magyar srác írt, amíg Tajvanon volt, ugyancsak élményeirõl számolt be. Ezen felbuzdulva és ihletet merítve elõször is realizáltam, hogy szégyellnem kéne magam, amiért ilyen ritkán írok, másodsorban az utóbbi idõben elég üres és száraz bejegyzéseket írtam. Ennek igyekszem véget vetni. Próbáltam újságcentrikus, mindenki számára élvezhetõ dolgokat írni, de nem ez vagyok, és nem csak ez van itt. Ennél sokkal több. És azzal, hogy elolvastam ezt a másik blogot, ötletet is merítettem, hogy mi az, amit valóban nem írtam le, pedig valószínûleg mindenkinek tetszene. Akkor kezdem is egy listával. Néhány dolgot felhasználok a másik bejegyzésbõl, néhány dologgal pedig kiegészítem azt a listát, amit csak úgy hívunk (mi, a külföldön élõ magyarok), hogy Túl régen élsz egy helyen, ez esetben Tajvanon (sajnos néha tényleg magamra ismerek). 20 fokban fázol (nos, képen is meg van örökítve, ahogy 23 fokban a legvastagabb pulcsimat és sálamat magamra öltve didergek a szobámban. Ezenkívül azon a héten elõkerült a téli kabátom is). 3 embert látsz egy robogón, és azon gondolkodsz, elférnének azon 4-en is, nos valóban, van, hogy egész családok utaznak egyegy robogón, de egyébként volt szerencsém pótkerekes robogókhoz is. A tûzijátékokat nem ritkaságnak fogod fel, meg hogy milyen szép, mert igazából már észre sem veszed, ha valaki épp meggyújt egyet, ezenkívül édesdeden tudsz elaludni még akkor is, ha a kolesz tövében játszanak vele. Meg tudod különböztetni a Changokat, a Liket és a Wangokat egymástól, ez igazából azt akarja jelenteni, hogy nem sárga, húzott szemû egyedeket látsz már, hanem észreveszed, ha valakinek kicsit sötétebb a bõre (khm), kerekebb a szeme, nem is olyan csont sovány, mint a legtöbb lány, esetleg létezik egész helyes kínai srác is, stb. Amikor a barátaid már nem kérdezik, hogy mikor jössz haza, azért még 5 hónap után is akadnak (Lányoknál) csizmát húzol a miniszoknyádhoz a plusz 35 fokban, de csak mert már november van. (Fiúknál) vállon hordható retikülszerû NY Yankees táskát hordasz, aminek a színe remekül harmonizál a sötétkék kontaktlencsédhez, és a lencse nélküli szemüvegkerethez. az új bútorokról nem veszed le a mûanyag csomagolást, vagy egyenesen becsomagológépet vásárolsz, hogy az anno kibontott tárgyaidat (különösen a távirányítódat) megóvhasd a további rongálódásoktól. A villa furának tûnik, késsel meg már nem is tudsz enni. Papucsban és egyszerre nagykabátban mész dolgozni/iskolába. Nyugati slágerek kínai verziója jobban tetszik, mint az eredeti. Megbámulod a külföldieket. Nem állsz meg motorral a piros lámpánál vagy nem lepõdsz meg, ha a taxis nem áll meg a piros lámpánál. Amikor a telefont már úgy veszed fel Wei? (kínaiul a Halló?) Magyarországon automatikusan leinted a buszt, hogy megálljon neked. ha valaki éppen fényképez, automatikusan formálod a V -t a mutató és a középsõ ujjaddal, miközben a hüvelykujjaddal lefeded a gyûrûs és a kisujjadat. Tapasztaltabbak az állukat is kitámaszthatják vele, esetleg hunyoríthatnak, hogy minél élethûbb legyen a kép. Valami vicceset látsz, hallasz, olvasol: a tenyeredet gyorsan és ütemesen csapkodod vihorászás közepette. A helyzet az, hogy néha kezdem azt érezni, az asszimiláció áldozatává válok én is. Igazából inkább akkor gáz, amikor már mások veszik ezt észre. Mivel igazából csak most ocsúdtam fel abból, hogy mennyire beszûkült a látóköröm ezen az unalmas helyen, és mennyi minden vár még felfedezésre, azonkívül a kínaimat sem ártana tovább fejleszteni, ezért amint úgy tûnik, hogy rendbe jönnek a dolgaim, elkezdem kutatni az aktuális érdekességeket, pl. legközelebb a kínai újévrõl írok, mint ahogy azt már meg is ígértem egyszer. Csocsi CSALÁDSEGÍTÉS, TANÁCSADÁS HELYSZÍNVÁLTOZÁS! A XXII. kerületi önkormányzat Szociális Szolgálata ezúton tájékoztatja a kerület lakosságát, hogy február 23. (hétfõ) naptól az Életfa Családsegítõ Csoport szolgáltatásai irányítószám szerint KÉT MÁSIK CÍMEN VEHETÕK IGÉNYBE. A változásra a Norvég Alaptól elnyert és az önkormányzat által kiegészített összegbõl megvalósuló akadálymentesítési és felújítási munkák miatt kerül sor. Anna u. 10.: postai irányítószám szerint az as körzetek lakosai, telefon: (20) Nagytétényi út 264.: postai irányítószám szerint az ös körzetek lakosai, telefon: (20) Nyitva tartás: hétfõ 8 18, kedd, szerda: 8 16, csütörtök: 8 12, péntek: A szolgálat által nyújtott tanácsadások a XVI. u. 22.-ben vehetõk igénybe (megközelíthetõ a 114, 214-es számú autóbuszokkal a XVI. utcai megállóig utazva). Pszichológiai tanácsadásra bejelentkezés a (20) os telefonszámon. Mentálhigiénés segítõ beszélgetésre idõpont-egyeztetés a (20) ös telefonszámon. Jogi tanácsadásra bejelentkezés a (20) es telefonszámon. Elektronikus elérhetõségünk: Ha kétsége van, hívhatja a központi vonalas számot: Gyilkosság a nyílt utcán Nagytétényben, az Erdélyi utca egyik kapualjában gyilkosságba torkollt a vita két férfi között. A késelõt õrizetbe vették. Az eddig tisztázatlan okból kitört veszekedés dulakodássá fajult, majd az egyik férfi egy késsel többször megszúrta 37 éves ellenfelét, aki a támadás következtében a helyszínen életét vesztette. Az elkövetõ a helyszínrõl elmenekült, de a rendõrség rövid idõn belül elfogta a XI. kerületi Sáfrány utcában lévõ lakásában. A 35 éves férfit õrizetbe vették. Tisztelt támogatóink! A XXII. kerület Egyesített Bölcsõdék APRÓK HÁZA ALAPÍTVÁNYA köszöni a évi személyi jövedelemadójuk 1%-ból felajánlott forintot. Az alapítvány a bölcsõdés gyermekek tárgyi környezetének fejlesztését támogatta, a szobák berendezését korszerûsítette. Aprók Háza Alapítvány adószáma: Számlaszáma: Címe: 1221 Budapest, Leányka u. 40/a Látogasson el honlapunkra: Köszönjük, hogy támogatásával segítette a XXII. kerületi bölcsõdéket! A Nagytétényi Kastély Közalapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk egy százalékát az alapítvány javára felajánlották. Kérjük idén is azok támogatását, akik a kerület kulturális örökségének megõrzésére kívánják fordítani adójuk egy százalékát. Adószám: Nagytétényi Kastély Közalapítvány kuratóriuma

17 2009. február 20. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 17 Programajánló RÓZSAVÖLGYI KÖZÖSSÉGI HÁZ 1221 Budapest, Ady Endre út 25. Tel.: , Hét közben: hétfõ 18 óra: torna, szerda 18.30: pingpong, csütörtök 16.30: gyermektáncház, 18.30: torna, 19.30: jóga. Balázs Márti a Szivárvány Táncszínházban szerdán és pénteken órától várja az érdeklõdõ fiúkat és lányokat 7 éves kortól. Február 28., szombat Rózsavölgyi esték: ig. Konferencia a paraszti világ felélesztésérõl. 18 óra: Rózsavölgyi esték. Mit eszünk holnap? Vendégünk: dr. Magyar Gábor orvos. Belépõ: 500 Ft/fõ. Március 2., hétfõ 14 óra: Nyugdíjasklub Az orchideákról és A változó Kelet-Kína és Vietnam múltja és jelene. Máté Ferenc vetítése és elõadása. Március 7., szombat 10 óra: Zeneovi 5-6 éveseknek zeneiskolai elõkészítõ Belejné Agócs Emília vezetésével. 17 óra: Egyszer volt, hol nem volt. Benedek Elek emlékére, mesedélután gyermekeknek. P. Kovács Szilvia meseillusztrációi és a Szivárvány Táncszínház mesemûsora. Belépõ: 400 Ft/fõ. Március 13., péntek óra: Széki Táncház. Játszik a Szilvórium zenekar ráadástéma: fújják itt is, ott is Vaskó Zsolt hangszerbemutatója. Belépõ: 400 Ft/fõ. Március 14., szombat 10 óra: Hol sírjaik domborulnak Séta a Kerepesi temetõben, jelentkezés: Találkozás: a Köz. Ház elõtt 10 órakor, ill. a temetõ bejáratánál kor. 18 óra: Rózsavölgyi esték: Gondolkodó magyarok Szent Istvántól Babitsig. Történelmi múltunk aktualitásai. Vendégünk: dr. Szigethy Gábor irodalomtörténész. Belépõ: 500 Ft/fõ. Március 16., hétfõ 15 óra: az Otthon Segítünk Szolgálat. A Budafok-Tétény Baráti Körök Egyesülete 1222 Budapest, Tóth József utca 45., telefon: , fax: Aktuális programjainkról, egyesületünk életérõl, a velünk összefüggõ eseményekrõl tájékozódhatnak a honlapunkon: de felvehetik velünk a kapcsolatot az címen is. Program Baráti Körök Kupája MCM Sportpisztolyos Lövészverseny február 28. (szombat) 8 óra. Helyszín: Tétény-Promontor Polgári Lövész Egylet lõtere, 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 60. Klubjaink Asztrológia minden hétfõn óra. Vezeti: Kozák Gábor. Egyesületi Nyugdíjasklub minden szerdán Erkel Ferenc Mûvész Klub, Promontor Dalárda minden héten csütörtökön óra, vezeti: Hering Wels Dianna. Sakk-kör minden szerdán 17 19, vezeti Horváth Gyula. Turisztikai és Gyalogtúraklub minden hónap utolsó szerdáján 16 18, vezeti: dr. Bálint Eszter és Bozsó Gy. Zsoltné, gyalogtúra-vezetõ: Simon László. Új tanfolyam Kismama jóga csütörtökönként , kezdés: szeptember 11- tõl, vezeti: Keszi Ildikó: (30) , Tanfolyamok Aerobic szerdán és pénteken Budafoki Kempo Karate Klub kezdõknek és haladóknak, minden hétfõn , csütörtökön , pénteken Hastánc- és jazzbalett-tanfolyam vezeti: Diófási Orsolya. Idõpontok a oldalon. Inf.: (30) Hatha jóga tanfolyam minden hétfõn és pénteken Vezeti: Bartal Lászlóné jógaoktató. Játékos mozgáskoordinációt fejlesztõ torna óvodásoknak mindennap Vezeti: Szabó Csilla fejlesztõpedagógus, mozgásterapeuta, (30) Nõi alakformáló torna, vezeti: Mócsánné Karakai Márta gyógytestnevelõ, aerobictanár. Kedden , csütörtökön Törpördög és Tinitündér Tánc-Tanoda vezeti: Perényi Nóra (20) , Tánciskola, versenytánc tánciskola kezdõ: vasárnap 16 17; haladó: vasárnap Versenytánc holiday: szerdán Standard és latin-amerikai: szerdán és pénteken , vasárnap Tanárok: Závodszky F. Zsuzsanna, Vass Zsolt és Práger Kitty. Baross Gábor Telepi Polgári Kör Budapest XXII. ker., XVI. u. 22. Március 3., kedd 16 óra: Nyugdíjasklub, vezeti Bíró Mihályné. Egészségügyi tornát tartja: Zsámbokiné Vágner Ildikó : Zenés nõi kondicionáló torna, vezeti Zsámbokiné Vágner Ildikó. 4., szerda 18 óra: Polgári Kör összejövetele. Vezeti: Pelikán Imre. 5., csütörtök 17 óra: Fotóklub, vezeti: Kutas Endre. 18 óra: Ki mit gyûjt? klub, vezeti: dr. Rácz István. 18 óra: Zenés kondicionáló torna, vezeti: Sümegi János. 6., péntek óra: Zenés kondicionáló torna. 10., kedd 16 óra: Nyugdíjasklub. Egészségügyi torna : Zenés nõi kondicionáló torna. 11., szerda 18 óra: Barossi Rovó Társaság összejövetele, vezeti: Molnár Pál. 12., csütörtök 17 óra: Öreg cserkészek találkozója, vezeti: Simon László. 18 óra: Zenés kondicionáló torna, vezeti: Sümegi János. A Polgári Kör ifjúsági tagozata minden vasárnap szórakoztató táncestet tart óra között. Jelentkezõket vár: ifj. Hámori Gyula. A Polgári Kör ifjúsági zenekara, a TOS CREM minden vasárnap a pince klubszobájában próbát tart óra között. Vezeti: Házy Gergely. Nagytétényi Polgári Kör Szelmann-ház (Nagytétényi út 306.) Tel.: , RINGATÓ bébiprogram: minden hétfõn óráig. Vezeti: Bauerné Tóth Katalin. KÉZIMUNKASZAKKÖR: kéthetenként ig, vezeti: Szárazné Becze Anna. BÉLYEGGYÜJTÕ KLUB: péntek ig. Vezeti: Csáfordi Lajos. SAOLIN KUNGFU: hétfõ szerda ig. Vezeti: Kovács Géza többszörös magyar bajnok és háromszoros világbajnok. JAZZBALETT: kedd , szerda , péntek Vezeti: Bánhidi Petra többszörös Európa- és világbajnok. VERSENYTÁNC: kedd , csütörtök , péntek Vezeti: Becz Attila, a Profi Tánc Sport Szövetség elnöke. NYUGDIJASKLUB: minden hétfõn órától óráig, vezeti: Kovacsics Lászlóné klubvezetõ. TÉTÉNY REX ASZTALTÁRSASÁG: minden csütörtökön CSERKÉSZEK ÖSSZEJÖVETELE: minden hónap elsõ hétfõjén. FÚVÓSPARTY: minden hónap elsõ vasárnapján , vezeti : Schnatz Tivadar. CSALÁDI VASÁRNAP: minden hónap második vasárnapján órától. Vezeti: Landi János és Haraszti Ferenc. KÁRTYAPARTI: minden hétfõn órától óráig. Az Ipartestület székháza (1221 Bp., Mária Terézia u. 60.) programjai: MADARAK Házibuli-zenekar koncertje: március 6-án 20 órától. Kristály duó zenés, táncos estje: február 27-én 18 órától. Gyerekjóga nyílt nap: február 28-án óráig. Farsangi mulatság vacsorával, élõ zenével: február 28-án 19 órakor. Orchideakiállítás és -vásár március 7-én és 8-án 1018 óráig. Bruno Gröning Baráti Kör: március 9-én 16 órától.

18 18 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó február 20. Meghívók Szeretettel meghívjuk kerületünk vállalkozóit, kedves hozzátartozóit, barátait, munkatársait az Ipartestület Székházának Ezüst Platán Dísztermében február 28-án 19 órakor kezdõdõ VÁLLALKOZÓK BÁLJA rendezvényünkre Vendégeinket üdvözlõitallal fogadjuk vacsora: burgonyás-magos cipóban sült pástétom, barackkal töltött jércemell paradicsomlekvárral, sertéskaraj roston erdei gombával, vadrizskonfetti, burgonyapüré, somlói galuska, éjfélkor töltött káposzta Vendégek köszöntése, rövid üdvözlõbeszéd mûsor: népszerû operett- és musicalrészletek, dalok, magyar nóták, közremûködõ mûvészek: Kecskeméti Rita és Csák József, az Operaház magánénekese, valamint a Petõfi Musical ének- és tánckara. Éjfélkor tombola, kitûnõ zene, tánc, mulatság reggelig. A rendezvény fõvédnöke Szabolcs Attila polgármester, védnöke. dr. Dávid Ferenc, a VOSZ fõtitkára. Belépõdíj Ft/fõ, jegyek kaphatók az Ipartestület irodájában (Mária T. u. 60.). Tel.: , (70) , (20) , (30) A Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti és Általános Iskola szeretettel várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket március 7-én (szombaton) óráig Ép testben ép lélek! sportoljunk, mozogjunk játékosan címû játszóházába. Helyszín: 1221 Budapest, Szent István tér 1. MEGHÍVÓ március 15-e alkalmából a Klauzál-emléktáblához Szeretettel meghívjuk önt és családját a Klauzál Gábor Társaság nevében a nemzeti ünnepünkön tartandó rendezvényre, az elsõ budatétényi március 15-i emlékhelyre március 14. szombat, 1223 Budapest, Klauzál Gábor u. 9., Klauzál-villa : Üdvözlés, dr. Dobos Károly, 15.10: Klauzál Gábor és március 15., rövid megemlékezést tart Karacs Zsigmond történész : Koszorúzás az emléktáblánál. A Budatétényi Polgári Kör szeretettel meghívja önt családtagjaival és barátaival együtt a Radóczy Mária Galériába (Budatétény, Dézsmaház u. 27.) március 7-én szombaton délután 2 5 óráig Lim-Lom bemutatóra, interaktív kiállításra, ami a nagymama ládájából elõkerül, a kiállítás rendezése, hozott tárgyak bemutatása, szemrevételezése! 17 órától a Sörgyári capriccio címû Oscar-díjas film vetítése. A program ingyenes. Süteményt, nassolnivalót köszönettel elfogadunk! Érdeklõdni lehet: telefon: (20) ROGALAND YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA (Norvégia) szimfonikus hangversenye február 27-én, pénteken 18 órakor a Klauzál Gábor Budafok-Tétény Mûvelõdési Központ színháztermében. A belépés díjtalan. Mûsoron: Berlioz, Dvorak, és norvég szerzõk mûvei. Vojnovich-Huszár -Villa: február 27. péntek A semmittudás egyeteme, Sándor György estje. Sándor György új mûsoráról így ír a Színházajánló internetes portál: Miközben látjuk, halljuk, élvezzük páratlanul gazdag szófüzéreit, kommentárjait, néha már vesébe hatolóan fájdalmas poénjait, olybá tûnik, mintha ez az ember valami különös titkot hordozna. Mintha beavatott lenne, tudna valamit, amit rajta kívül senki más. Jegyár: 3000 Ft, diák és nyugdíjas: 2000 Ft, családi: 7000 Ft Jegyrendelés: , Az est fogadással zárul. A Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény szeretettel várja minden kedves támogatónk évi jövedelemadójának 1%-át. Az alapítvány célja a XXII. kerület területén a bûnözés visszaszorítása, a felderítés eredményességének fokozása, a közrend, közbiztonság megszilárdítása, valamint a drogprevenciós program folyamatos végrehajtása. Adószám: Számlaszám: Segítõ támogatásukat köszönjük! Kedves Szülõk, kedves vendégeink! Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával az elõzõ évben úszóiskolánk alapítványát támogatták. A befolyt összegbõl az uszoda kertjében látható pavilon készült. Nagyon köszönjük segítségüket! Kérjük, támogassák alapítványunkat ebben az évben is! HÓFEHÉR FÓKA A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY Adószám: Dr. Gömöry Géza, az alapítvány kuratóriumának elnöke Kedvezményes táborozási lehetõség Balatonakaliban Várjuk családok, iskolák, ifjúsági szervezetek jelentkezését Balatonakaliban található üdülõnkbe nyaralásra, táborozásra! Diákoknak az elhelyezés 4 12 fõs fa- és kõházakban történik. Családoknak 3-6 személyes komfortos faházakat tudunk biztosítani fedett terasszal. Háromhektáros gondozott park, erdei környezet, strandröplabdapálya, pingpongasztalok, játszótér, saját medence áll rendelkezésre. Kirándulási és sportolási lehetõségek. Túrázáshoz az üdülõ területén kerékpárkölcsönzõ található. A közeli Balaton-parton kiváló homokos strand található. Szállás: elõszezon ( ; ); fõszezon ( ) Gyermek: 1200 Ft 1580 Ft Felnõtt: 1500 Ft 2200 Ft Teljes ellátás: 1850 Ft/fõ/nap. Az ellátás napi három étkezést tartalmaz; igény esetén speciális menüt (pl. diétás) is biztosítunk csekély többletdíj ellenében. Szolgáltatásainkhoz tartozik az ágynemûkölcsönzés, ennek ára 450 Ft/garnitúra. 40 fõs (diák) foglalás esetén a kísérõknek kedvezményes elhelyezést tudunk biztosítani. Egyéni megbeszélés alapján az igényeket figyelembe vevõ, kedvezõ ajánlatot tudunk összeállítani. XXII. kerületi lakosoknak kedvezményt biztosítunk létszámtól függõen. Idegenforgalmi adó fizetendõ a 18 és 70 év közötti személyek által. Ennek mértéke: május 1 31.: 280 Ft/fõ/éj. Június 1. augusztus 31.: 350 Ft/fõ/éj. További információ: KÖSZ 22. Budafok-Tétényi Közösségi Szolgáltató Kft., ügyfélszolgálat: Börcsök Nikoletta. Tel./fax.: , e- mail:

19 2009. február 20. V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó 19 Budafok Tétény, Budapest XXII. Kerületi Önkormányzatának képviselõ-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A szakasza alapján pályázatot hirdet az alábbi munkakörökre: 1. A nyolcévfolyamos Kempelen Farkas Gimnázium igazgatói (magasabb vezetõ) munkakörének betöltésére. A munkavégzés helye: 1223 Budapest, Közgazdász utca Pályázati feltételek: egyetem, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: emelt szintû szakképesítés, közoktatás-vezetõi szakvizsga, vezetõi gyakorlat legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, az oklevelek másolata, a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások, nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szakértõi véleményezéshez, valamint a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban augusztus 1-jétõl tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: március 2. A pályázat elbírálásának határideje: május 21. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2513/2009/XII., valamint a munkakör megnevezését: Középiskolai igazgató. 2. a Nevelési tanácsadó intézményvezetõi (magasabb vezetõ) munkakörének betöltésére. A munkavégzés helye: 1221 Budapest, Szent István tér 1. Pályázati feltételek: egyetem, gyógypedagógiai tapasztalat legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közoktatás-vezetõi szakvizsga, vezetõi tapasztalat legalább 5 év feletti vezetõi tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az oklevelek másolata, a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások, nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szakértõi véleményezéshez, valamint a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban augusztus 1-jétõl tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: március 2. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2516/2009/XII., valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus, gyermekpszichiáter, gyógypedagógus. A pályázat elbírálásának határideje: május A Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetõi (magasabb vezetõ) munkakörének betöltésére. A munkavégzés helye: 1223 Budapest, Kápolna utca 2 4. Pályázati feltételek: egyetem, gyógypedagógiai tapasztalat legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közoktatás-vezetõi szakvizsga, vezetõi tapasztalat legalább 5 év feletti vezetõi tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az oklevelek másolata, a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások, nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szakértõi véleményezéshez, valamint a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban augusztus 1-jétõl tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: március 2. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2515/2009/XII., valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus. A pályázat elbírálásának határideje: május A Hugonnai Vilma Általános Iskola iskolaigazgató (magasabb vezetõ) munkakörének betöltésére. A munkavégzés helye: 1225 Budapest, Nagytétényi út 291. Pályázati feltételek: fõiskolai vagy egyetemi pedagógusi végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, büntetlen elõélet. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közoktatás-vezetõi szakvizsga. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi, eredeti erkölcsi bizonyítvány, az oklevelek másolata, a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások, nyilatkozat, arról, hogy a pályázó a szakértõi véleményezéshez, valamint a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban augusztus 1-jétõl tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: március 2. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2502/2009/XII., valamint a munkakör megnevezését: tanár vagy tanító. A pályázat elbírálásának határideje: május 21. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízások idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, július 31-ig szól. Illetmény és juttatások: az illetmény és a juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A pályázati kiírásokkal kapcsolatosan további információt Mátésné Pataki Ágnes nyújt a os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Budafok-Tétény, Budapest Fõváros XXII. Kerület Önkormányzat Képviselõ-testülete címére történõ megküldésével (1221 Budapest, Városház tér 11.). A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatot négy példányban kell benyújtani. A KÖSZ 22 Kft., mint a tulajdonos Budafok-Tétény Budapest XXII. Ker. Önkormányzat megbízottja a vásárokról és piacokról szóló 30/2003. (XII. 23.) Ör. számú rendelet elõírásai szerint meghirdeti a Budapest, XXII. ker., Játék u sz. alatti piac 23. SZ. PAVILONJÁNAK HASZNÁLATI JOGÁT A helyiség alapterülete: 25 m 2 profilja: kereskedelmi, szolgáltató (külön megegyezés szerint) havi költsége: Ft területhasználati díj + rezsi, az egyéb költségek az Ör. rendelet 8. (1) bek. c) pont, 12. (3) bek. szerint fizetendõk. További információkat és a helyiség megtekintésére lehetõséget a piac-felügyelõség biztosít. Tel:

20 20 V Á R O S H Á Z I H Í R A D Ó február 20.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

(Hozzászólás nem hangzik el.)

(Hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 302-1/2013.

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2014. február 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 8/2014. (II. 11.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi 18. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak:mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához 1. 2. 3. 4. Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslatához Javaslattevő Javaslat tartalma Javaslat összege Forrás megjelölés Megjegyzés GPB Szász

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. KISPIRIT Szám: 342-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kispirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29-én (hétfőn) 10,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 32-6/2016. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 139, 140, 141, 142/2016. (IV. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő utca 63- szám alatt 2010. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat február 15-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat február 15-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 03-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Boros Lajosné, Juhász

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 412/30/2013. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 19-én 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 10/2012. ERNŐ J e g y z ő k ö n y v Készült: Egyek Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2012. december 12.-én Egyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ó n o d K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 20-án (csütörtökön) 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. február 17-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 98 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2013. március 20. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Palsics János

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben