is kiemelkedô fontosságú, az intézmény sorsát meghatározó kérdésként

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "is kiemelkedô fontosságú, az intézmény sorsát meghatározó kérdésként"

Átírás

1 V. évfolyam 1. szám, január Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Hat évesek lettünk... Tél van, elvileg hideg január, nekünk ünnep a Misszió születésnapját ünnepeljük. Az eltelt hat évben a Misszió Kht. vezetô szerepet töltött be az irányított betegellátási modellkísérletben és ez a szándéka a jövôben is. E kísérlet célja az ellátó rendszer hatékonyságának növelése és a lakosság egészségi állapotának, életminôségének javítása az ellátás folyamatainak ésszerûsítésével és a modellben résztvevô egészségügyi szolgáltatók együttmûködésének jobbításával. Az országban mûködô 18 modellkísérlet közül a Misszió Modell mûködési területe a legnagyobb. Jelenleg több mint 140 háziorvos (Budapestrôl, Pest és Heves megyékbôl), és közel 240 ezer lakos tartozik hozzánk. A modell a betegségügy helyett valódi egészségügyet kíván megvalósítani. Keretében számos betegségmegelôzô és egészségfejlesztô, -nevelô program indult, melyek célja az egészségben töltött élet meghosszabbítása. Ezeknek csupán egyike az asztmás betegek részére indított program, mely már négy éve mûködik sikeresen, és a résztvevôk állapotuk stabilizálódásáról, panaszaik csökkenésérôl számolnak be. Az elmúlt években nem csak Veresegyház, hanem a környék településeinek egészségügyi ellátása is sokat javult a modellbôl származó többletforrásnak köszönhetôen. A háziorvosi és szakorvosi rendelôkben, együttmûködô kórházakban felújítások kezdôdtek, új mûszereket szereztek be, fejlôdött az intézmények informatikai háttere. A felújításokból a Misszió Ház sem marad ki. Folynak a karbantartási munkálatok, hogy az épület ugyanilyen szép maradjon a jövôben is. Elôre is elnézésüket kérjünk a kellemetlenségekért, melyekkel e munka járhat. Hiszünk abban, hogy az ellátás nem történhet futószalagszerûen, az orvos és betege közötti bizalmi kapcsolat kialakulásához idô kell, a betegre szánt elegendô idô. Az elôjegyzési rendszerrel sikerült biztosítanunk, hogy megfeleljünk ennek a követelménynek. A rendszer bevezetésében úttörôk voltunk, és elértük, hogy a rendeléseken rendszerint nem kell órákon át ülni és várni. Azóta számos intézet követte példánkat. A jobb telefonos elérhetôség érdekében egy fôvel nôtt a recepción dolgozók száma, bár néha különösen a reggeli órákban még ez sem bizonyul elegendônek. A bejelentkezés kapcsán azt is meg kell említeni, hogy sok a panasz az elôjegyzések idôtartamára. Valóban, néhány szakrendelésünkön akár heteket is kell várniuk a betegeknek az idôpontra. Ennek oka az, hogy az intézmény jelenleg az engedélyezett és az OEP által finanszírozott rendelési óraszámát maximálisan kihasználja, azaz a társadalombiztosítás terhére több beteget nem láthat el. Idén a várakozási idô csökkentése érdekében pályáztunk további rendelési óraszám engedélyeztetésére, s ha ezt elnyerjük, részben orvosolhatjuk e problémákat. Ugyanakkor a várakozási Folytatás a következô oldalon Vezetôváltás a Missziónál december 18-val Jobban Eszter távozott a Misszió Egészségügyi Központ igazgatói posztjáról. Helyette a tulajdonosok Dr. Horváth Ágnes orvos-közgazdászt bízták meg az intézmény vezetésével, aki korábban mind a járóbetegszakellátásban, mind az irányított betegellátási területen tevékenykedett. A megújult menedzsment a térség lakosságának a Misszióban történô egészségügyi ellátásának fejlesztése mellett az irányított betegellátási modellben való részvételt is kiemelkedô fontosságú, az intézmény sorsát meghatározó kérdésként kezeli. Fogyhatnak tovább Januárban is folytatódik a Missziós FOGYI KONDI torna. Mindazokat szeretettel várjuk kortól és nemtôl függetlenül, akik fogyni, erôsödni, izmosodni szeretnének, vagy kondíciójuk, jó közérzetük visszaszerzésére, megôrzésére törekednek. A torna helye a Misszió Egészségügyi Központ Kht. (Veresegyház, Gyermekliget út 30.). A foglalkozások keddenként és csütörtökönként 18 órától 19 óráig tartanak. A részvétel díja 3000 Ft/hó. További információkért kérjük hívják Balázs Annamáriát a (30) es vagy a (20) es telefonszámon. Jön az adófelajánlás A Misszió Egészségügyi Központ munkatársai nevében köszönjük a tavalyi évi adó 1% felajánlásokat. Tisztelettel kérjük, hogy az ország egyik legszebb egészségügyi intézményének megóvásához, fejlesztéséhez adója 1%-ának felajánlásával szíveskedjék hozzájárulni. Felajánlását a Misszió Az Életért Alapítvány javára teheti meg, melynek adószáma: Reméljük elégedett a Misszió Egészségügyi Központ szakemberei által nyújtott szolgáltatásokkal, köszönjük a megtisztelô bizalmat és támogatását. Bízunk abban, hogy továbbra is intézményünkhöz fordul.

2 2 Misszió Világ Hat évesek lettünk... Folytatás az elôzô oldalról idô csökkentésében az is nagy segítség lenne, ha a betegek jeleznék a recepció felé, amennyiben a megbeszélt idôpontban nem tudják felkeresni a rendelést. A rehabilitációs osztályon is hosszú a felvételre várók listája. A társadalombiztosítás mindössze 20 rehabilitációs ágyunk üzemeltetését finanszírozza, a többit kizárólag költségtérítéssel lehet igénybe venni. A modell missziója Különlegessége a háznak a földszinten üzemelô nappali kórház, mely minden hétköznap 8- tól fogad betegeket. Itt infúzió-, illetve injekciókúrákat vehetnek igénybe a bejáró páciensek, anélkül, hogy kórházba kellene befeküdniük. A Misszió Egészségügyi Központban van a sürgôs beavatkozást igénylô eseteket ellátó ügyeleti szolgálat is, mely reményeink szerint januárjában megújul, és ellátási területe a teljes kistérségre kiterjed. Az ügyelet a jövôben is hétköznapokon este 6-tól, hétvégén egész nap vehetik igénybe az akut panasszal hozzánk fordulók. Bízva abban, hogy intézményünk tevékenysége valamenynyiük megelégedésére szolgál, a Misszió Egészségügyi Központ új vezetôjeként és a központ munkatársai nevében ez úton is kívánok békés, boldog évet. Dr. Horváth Ágnes ügyvezetô igazgató Az irányított betegellátási modell az elmúlt évek egyik legjelentôsebb egészségpolitikai reformtörekvése Magyarországon. Elôször irányított betegellátási modellkísérletnek nevezték, késôbb modellnek, majd irányított betegellátási rendszernek. Kezdetben júliusában még csak 12 háziorvos és 12 ezer ember ellátása tartozott a Misszió Egészségügyi Központhoz, ebbôl fejlôdött ki mára a 145 háziorvos és 8 partner intézmény együttmûködésével 62 település 240 ezer lakójáról gondoskodó Misszió Modell. Az irányított betegellátás újat hozott a magyar egészségügyben abban, hogy az addig elszigetelten dolgozó családorvosok között kapcsolatot teremtett, és egységes szakmai koncepciót alkalmaz a leggyakoribb betegségek kezelésére, gondozására. A szervezô az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) kinyújtott karjaként tevékenykedik, sajátjaként felügyeli a kifizetéseket, így kisebb költséggel oldja meg a betegellátást. A hatékonyságból keletkezett megtakarítás nemcsak a betegségek gyógyítására, hanem egészségügyi fejlesztésre, betegségmegelôzésre is használható. A tudomány, így az orvoslás területén is hihetetlen mértékben és gyorsasággal szaporodnak az információk, melyekkel igen nehéz lépést tartani. Ezért a csatlakozott háziorvosok részére továbbképzéseket szervezünk, melynek középpontjában a leggyakoribb és népegészségügyi szempontból igen fontos betegségekkel kapcsolatos tudományos ismeretek állnak. Az elméleti képzést távoktatási rendszerben, az internet segítségével folytatjuk. Egy-egy régió családorvosai azonban kéthetenként személyesen is találkoznak, ekkor a tanulságos esetek és a közös ellátási koncepciók megbeszélésére kerül sor. Az irányított betegellátás szervezôinek az OEP forrást biztosít a betegségmegelôzést, egészségfejlesztést és -nevelést segítô programok szervezésére és mûködtetésére. A Misszió prevenciós tevékenysége igen széleskörû: az iskolai egészségnevelési programtól, az óvodai készségfejlesztô játékok vásárlásán, az egészséges testmozgást és táplálkozást segítô helyi programok támogatásán át, a kérdôíves rizikószûrésen keresztül az újság és a honlap (www.misszio.hu) szerkesztéséig terjed. Az ellátás ésszerûbb megszervezésére ösztönöz a rendszer újszerû finanszírozása, aminek lényege egy elvi számla, melynek a pozitív egyenlegét nevezzük megtakarításnak. A bevételi oldalon könyveli az OEP a szervezô részére a csatlakozott lakosság létszámával felszorzott havi fejkvóta összegét. A fejkvóta abból jön ki, hogy az országban egy év alatt átlagosan mekkora öszszeget tervezett a biztosító egy állampolgár öszszes egészségügyi ellátására. A kiadási oldalon pedig levonják a modellen belüli tényleges költségeket, a kórházi ellátásért, a szakrendelés igénybevételéért kifizetett összegeket, a gyógyszer-, és a gyógyászati segédeszköz-támogatást, valamint a háziorvos kártyapénzét. Amennyiben a szervezô jól gazdálkodik a rábízott lakosokra jutó összeggel, vagyis a hozzá tartozó emberek ellátását hatékonyabban szervezi meg, s a betegségek megelôzésére helyezi a hangsúlyt, akkor az év végén valószínûleg megtakarítást könyvelhet el. A keletkezett megtakarítást a modellben résztvevô háziorvosi praxisok, szakrendelôk és kórházak a betegellátás színvonalát emelô beruházásokra fordíthatják. A megtakarítás nem felesleges pénz, amire nincsen szükség az egészségügyben, hanem a jobb szervezéssel, átgondolt orvosszakmai munkával felszabadított forrás, ami segíthet a kórházaknak, szakrendelôknek és a háziorvosoknak abban, hogy beszerezzék a még jobb ellátáshoz szükséges eszközöket, és felújítsák, kényelmesebbé tegyék a rendelôket.

3 2005. január 3 Mindennapi rendellenességeink Még nem is kell, hogy leessen az elsô igazi hó, vagy reggelre lefagyjanak a járdákon a vizes foltok... Elegendô csupán egy kis latyak. Amikor a traumatológus reggel kinéz az ablakon, és meglátja a hókásás járdát, az égre emeli tekintetét, és magában kérdôre vonja a Legfôbb Meteorológust, hogy miért tesz vele ilyet? Aztán ahogy visszanéz a járdára, már látja is azt a földön fekvô ruhacsomót, ami az elôbb még a 70 éves szomszédasszony képében óvatoskodott a csúszós járdán. Megvan a mai nap elsô páciense gondolja traumatológusunk. Mire beér a munkahelyére, a szomszédasszony már megröntgenezve, lelettel a kezében várja, hogy valaki végre elmagyarázza neki, mi is az a combnyaktörés? Körülötte még néhány hordágyon hasonló panaszokkal, hasonló életkorú, többnyire nôk fekszenek. Miért is? A csontok miatt, melyek erôsségét különféle ásványi anyagok túlnyomórészt kalcium biztosítják. A kalciumháztartást pedig nôk esetében a nemi hormonok is befolyásolják. A változó kort követôen e hormonok egy részének termelése lecsökken, az eddig stabilnak látszó egyensúly felborul, s így gyengül a csontozat. Napjainkban sokan részesülnek ebben a korban hormonpótlásban, ami e folyamatot is lassítja, vagyis részben megelôzhetô a baj. A legkritikusabb hely a test tömegének nagy részét hordozó combcsont, annak is a viszonylag vékony, úgynevezett combnyaki része. Egy rossz mozdulat, szerencsétlen esés, és a combnyak különféle módon eltörik. E sérülések egy részét operálják, a többit konzervatív módon kezelik, azaz fektetik a beteget, míg a csont rendbe nem jön. Mindkét módszernek megvannak a veszélyei. A tartós fekvés, mozdulatlanság még a mûtött betegeknél is magában hordozza a mélyvénás trombózis Normálisan az embernek naponta van széklete. Ha néha de nem rendszeresen naponta kétszerháromszor is, vagy egy-két napra kimarad, az még nem jelent bajt. Rendesen a produktum közepes keménységû, formált, barna. A színe azonban változhat, lehet egészen világos, agyagszerû, epés tartalom esetén zöldes, vagy pirosas, illetve véres, esetleg nyákkal keveredett. Ha emésztett vért tartalmaz, akkor szurokfekete, ha az ember vasat szed, akkor fémes-fekete. Egyes ételek is megfesthetik, például a céklától sötétvörös lehet. Megváltozhat az állaga is. Ha lágy, vizes, folyékonyabb, akkor hasmenésrôl beszélünk, mely lehet nyákos, egészen híg, vízszerû is. Ennek veszélyes következménye a kiszáradás lehet, ami különösen a csecsemôket, kisgyermekeket és idôseket fenyegeti. A széklet gyakoribbá, illetve hasmenésessé válása legtöbbször átmeneti, vagy következményei miatt gyorsan orvoshoz viszi a beteget. A ritmus a másik irányban is eltolódhat. A székrekedés ritka vagy nehéz székelést, vagy a tökéletlen kiürülés érzését jelenti. Ez a népesség viszonylag nagy részét érinti. Hirtelen fellépô székrekedés általában szervi baj miatt alakul ki. Bélelzáródás, súlyos hasi megbetegedések (hashártyagyulladás, hasnyálmirigy-gyulladás), gerinc- és fejsérülések, mûtéti altatás, ágyhoz kötöttség (különösen idôs embereknél), valamint gyógyszerek Folytatás a következô oldalon Tél a baleseti sebész szemével és a tüdôgyulladás veszélyét. A mûtét többnyire csontegyesítô jellegû, de elôfordulhatnak olyan szerencsétlen törések is, hogy azonnal csípôprotézist kell beültetni. Az idôs emberek ennyi bajjal egyszerre ritkán tudnak csak megbirkózni. Emiatt veszélyes különösen az idôskori combnyaktörés. A csontritkulás miatt nem csak a comb törik könnyebben. A csuklótáji sérülések is gyakoribbak: amikor esésnél valaki kitámasztja magát a karjával, akkor fordulnak elô ezek a törésfajták. A csontváz bármely pontján elôfordulhatnak a megszokottnál kisebb terhelésre is törések, csigolya összeroppanások. A balesetek nemcsak a csúszós járdán következhetnek be, hanem a biztonságosnak gondolt lakásban is. A veszélyes helyek közé tartozik a konyha és a fürdôszoba. Ezekben óhatatlanul is kerül víz a kövezetre, ami csúszásveszéllyel jár. Sokan a fürdôszobákba, WC-be már beszereltették, az idôs szülôkre gondolva, azokat a kapaszkodókat, melyek megkönnyítik a közlekedést, megnehezítik az elesést. A megelôzés érdekében otthon ennél többet aligha tudunk tenni. Persze még annyit mindenképpen, hogy többszintes családi palotákban a nagyszülôt nem ûzzük a legfelsô emeletre. Kétségtelen, hogy a vendégsereget ott zavarja a legkevésbé, viszont a lépcsôn közlekedve belátható idôn belül baleset fogja érni. Tehát a megelôzés egyrészrôl az otthoni, mozgást segítô kapaszkodók kiépítésén, másrészt a csontritkulás megelôzésén alapul. Ortopédiai, máshol nôgyógyászati rendeléseken vizsgálják a csontok sûrûségét (denzitását). Ez alapján tesznek javaslatot a szakemberek a megelôzés pontos módjaira. Maga a mérés nem fájdalmas, nem kellemetlen. Szakítson rá idôt, ha úgy érzi, abba a korba lépett, ahol már minden további lépés veszélyes lehet. dr. G. G.

4 4 Misszió Világ Folytatás az elôzô oldalról okozhatnak gyorsan fellépô székszorulást. Itt lényeges a jelenség gyors felismerése, s az okot tisztázó mihamarabbi orvosi kivizsgálás. Az idült székrekedés hátterében is lehetnek szervi okok: rejtett betegség okozta legyengülés, pajzsmirigy-alulmûködés, veseelégtelenség, kalciumanyagcsere-zavarok, Parkinson-kór, gyógyszerek stb. Leggyakoribbak azonban a pszichés tényezôk, a megváltozott életvitel és étrendi szokások, valamint az elôrehaladott életkor. A civilizált életmód is kedvez a szorulás kialakulásának. Ha nem teszünk ellene, évtizedekig okozhat panaszokat. Ezért érdemes külön is számba venni a megoldást is megmutató lehetséges okokat: Táplálkozási helytelenségek. Csekély folyadékfogyasztás, melynek következtében a széklet besûrûsödik, valamint a rostszegény étrend. (Az emberi fejlôdés megindulása során az étrend rostban gazdag volt a bélrendszer ennek megfelelôen fejlôdött ki, a rostszegénység csak az utóbbi évtizedek sajátossága.) A székelési reflex zavarának fellépése. Normálisan a végbélben széklet csak átmenetileg tartózkodik, s ha valaki a székelési ingereket elnyomja (székletét visszatartja), a késôbbiekben a bélsár ide jutása már nem vált ki ingert (a reflex kialszik), és a széklet a végbélben összegyûlik. DIÉTA IDÜLT HASMENÉSBEN Cél a bélfal kémiai és mechanikus ingerlésének elkerülése. A diéta legyen bôséges fehérjékben. Fontos az ásványi anyagok (elsôsorban a kalcium, a vas, a nátrium és a kálium) veszteségének pótlása, valamint a vitaminhiány elkerülése. Ajánlott: -Italok: gyenge tea, szénsavmentes ásványvíz, higított gyümölcslé. -Fehérjék: puha húsok, szárnyas, hal, tojás. -Gabonatermékek: fehér kenyér (pirítva), rizs, tészta, kukorica. -Tejszármazékok (kivéve tejérzékenység esetén). -Gyümölcsök: csak a teljesen érettek fogyasztása javasolt. A banán, sárgabarack és narancs sok káliumot tartalmaz és így alkalmasak a veszteség pótlására. -Zöldségfélék: burgonya (fôve vagy pürében), illetve a kevés rostot tartalmazók (pürében vagy párolva): zeller, sárgarépa. -Cukrozott termékek: méz, lekvár, gyümölcskompót, csokoládé (szárított gyümölcs nélkül). -Különféle polivitaminok. Nem ajánlott: -Italok: kávé és erôs tea, szénsavas vizek, alkohol, jeges italok. -Mindenféle fûszer. -Zöldségfélébôl a nagy rosttartalmúak (káposzta, kelkáposzta, kerti saláta) és a bélgázképzôk (lencse, borsó, száraz bab). -Nyers és száraz gyümölcsök. -Zsírban, olajban sült ételek. -Hentesáruk (kolbász stb.), rostos és zsíros húsok. DIÉTA IDÜLT SZÉKSZORULÁSBAN Cél a széklet térfogatának növelése és a bélmozgás fokozása cellulóz-rostban gazdag ételekkel. Ajánlott: -Gabonafélék: teljes kenyér (rozs-, illetve barna kenyér). -Zöldségek: répa, káposzta, kelkáposzta, endívia, hagyma, borsó, kerti saláta, paradicsom. A nyers fogyasztás elônyösebb, mert a fôtt rostok bélmozgást serkentô hatása kevésbé erôs. -Száraz gyümölcsök: elsôsorban az aszalt szilva és a szárított füge, melyek rosttartalma 20% körüli. Célszerû ezekbôl esténként 5-6 darabot egy pohár vízben ázni hagyni és másnap reggel éhgyomorra megenni. Nem ajánlott: -Tészta, rizs. -Kakaó, csokoládé, cukrászsütemények. -Hal. -A tejszármazékok közül a sajtok kevés maradékot hagynak emésztés után, ezért fogyasztásuk csak kis mennyiségben célszerû. A tej és a joghurt viszont, laktóz-tartalma miatt segíti a bélmozgást. Ülô életmód. Ez csökkenti a vastagbél mozgékonyságát. Pszichés zavarok. A székszorulás gyakran valamilyen lelki probléma megnyilvánulási formája, következménye. Fájdalmas végbéltáji elváltozások. Például begyulladt aranyér, mely a fájdalom miatt gátolja a székürítési ingert és az ezzel kapcsolatos reflexeket. A székszorulás, ha nincs is szervi oka, kiválthat ilyen elváltozásokat (például aranyérrel kapcsolatos problémák, hashajtók túlzott használatából eredô betegségek, ritkábban olyan nagy székletgolyó kialakulása a végbélben, mely igazi elzáródást is okozhat). A komolyabb gondokat megelôzendô, a következô kezelési módok ajánlottak: Étrendi változtatás, azaz sok növényi rost fogyasztása és bôséges folyadékbevitel. A székürítési reflex helyreállítása: ehhez a beteg adott órában (ajánlottan étkezés után) üljön a WC-re, még akkor is, ha nincs ingere. Glicerinkúp használatával stimulálhatja a székürítési reflexet. Emellett több mozgásra is szüksége van a mindennapjaiban. A hashajtók használata kerülendô. Összefoglalva: a rövid idô alatt nem múló, vagy hirtelen és bôséges hasmenés, a jelentôs székletszínváltozás (például fekete-, véres széklet) mielôbb orvosi vizsgálatot igényel. A hirtelen fellépô székszorulás (a hátterében lévô esetleg súlyos elváltozás miatt) gyorsan, székletritmus-változás (fokozódó székszorulás, hasmenés és székszorulás váltakozása) belátható idôn belül orvosi konzultációt igényel. Az idült székrekedés megszüntetése étrendi és életmód-változásokkal, valamint a székürítési reflex helyreállításával kísérelhetô meg.

5 2005. január 5 Hogyan NE fogyókúrázzunk 2005-ben? Az újév egyik leggyakoribb fogadalma: elkezdek fogyókúrázni... A cél azonban itt egyáltalán nem szentesíti az eszközt. Kifejezetten veszélyes lehet, ha a kívánt eredményt néhány hét alatt drasztikus és egyoldalú csodadiétákkal kívánjuk elérni. Ennek ellenére sokan folyamodnak a különféle divatos fogyasztószerek (ital- és pudingporok, zsírégetôk, zsírmágnesek, emésztést serkentô rostkapszulák, étvágycsökkentôk, hashajtók stb.) használatához. Erre látszólag még a tudomány is ösztönzi ôket: idôrôl idôre megjelennek olyan fogyókúrás könyvek, melyek az összes addig megjelent mûvet élesen kritizálják, hirdetve, hogy ezekkel ellentétben most megtalálták az egyedül üdvözítô megoldást. Az értelmes olvasóban persze már annak is fel kellene keltenie a gyanút, hogy a több száz, magát az egyedül hatásosnak hirdetô diéta között mennyi szélsôséges található és már az alapelveikben is mennyire ellentmondanak egymásnak. A sokféle diétás javaslat között alig van olyan, amelynek az alkalmazása során ne lépne fel valamilyen hiány a szervezetben. Ezért az orvosok és táplálkozási szakemberek azt vallják: csak végszükség esetén használják a villámdiétákat, kéthárom havonta legfeljebb egyszer, s akkor is csak 4-5 napig folytassák! De nézzük, mi is az, amirôl a csodadiéták kitalálói nem szoktak beszélni! A könnyebb áttekinthetôség kedvéért négy nagy csoportba rendezve tallózunk a legdivatosabbak között. ZSÍRDÚS ÉTRENDEK Dr. Robert C. Atkins az 1970-es évek elején alkotta meg Amerika legnépszerûbb, ugyanakkor legvitatottabb diétáját. Ennek lényege, hogy a táplálkozás alapját a zsírok és fehérjék alkossák, s a szénhidrátok fogyasztása minimálisra csökkenjen. Megjegyzendô, hogy Amerikában tényleg jellemzô a túlzott szénhidrátfogyasztás, így ennek mérséklése valóban kívánatos lenne, ám az európai emberek táplálkozási szokásai eltérnek az amerikaitól. Az Atkins-diéta elônye, hogy a fogyókúrázók gyorsan és látványosan fogynak, mivel a szénhidráthiány miatt elsôsorban a zsírokat mozgósítja a szervezet, ha energiára van szüksége. Azonban emellett rengeteg nemkívánatos, sôt, sokszor egészségkárosító hatása is van ennek a módszernek. Egyik nagy hátránya, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozási ajánlások szerinti energiaszázalékos szénhidrát-fehérje-zsír arány megbomlik, s nagymértékben eltolódik a zsírok és a fehérjék javára. Ez már rövid távon is egészségi problémákat okozhat. A nagy zsírbevitel növeli a szív és a keringési rendszer betegségeinek kockázatát, míg a sok fehérje a vese, a máj és az ízületek károsodását idézi elô. Növeli a kalciumnak a vizelettel való ürítését, ami gyorsítja csontritkulást. A szénhidráthiány akadályozza a teherbe eséshez szükséges hormonok mûködését, ezen felül oka lehet a szédülésnek, fejfájásnak, ájulásnak, hasi görcsöknek, székrekedésnek, a szervezet elsavasodásának, depressziónak, s általában a szellemi és fizikai teljesítôképesség csökkenésének. A Lutz-féle diéta a húsfogyasztást helyezi elôtérbe, miközben csekély szénhidrátfelvételt engedélyez. Ez is magas koleszterinszintet eredményez. Az úgynevezett anyagcsere-diétában (amellyel a párizsi Brigitte Klinika fogyókúrás étrendje szinte megegyezik) az étrend ugyan tartalmaz zöldség- és gyümölcsféléket, de alapjaiban a fehérjéken és a koleszterinben gazdag tojáson alapul. A Harvey-féle tojáskúra során a fogyókúrázónak gyakorlatilag naponta nyolc tojást kell elfogyasztania, ekképp ezt koleszterinbombának is nevezhetjük. A tejszínhab és az eper az elsô olvasásra igen jónak hangzik, de próbáljon csak meg valaki tíz napon keresztül ezen az állati zsírokban igen gazdag, ám fehérjében szegény étrenden élni. A Mayo-étrend a napi 1500 kcal energia felvételét burgonyából, zöldségfélékbôl, teljes kiôrlésû lisztbôl készült pékárukból, húsból és reggelire kéthárom darab tojásból kívánja megvalósítani. Változatosabb, mint az elôzô étrendek, de ugyanúgy nagy a koleszterintartalma. A pontdiétában a tápanyagok pontértéket kapnak: míg a zsírok, zsíros ételek egy-két pontot érnek, addig a szénhidrátok akár több száz pontot is érhetnek, miközben a napi élelmiszer-fogyasztás a negyven pontot nem haladhatja meg. Az ilyen diéta a koleszterinszintet emeli, ezért érelmeszesedésre hajlamosít. FEHÉRJEDIÉTÁK A Banting-diéta g állati fehérje, g kenyér és némi zsiradék elfogyasztását jelenti naponta. Ez nemcsak egyhangú, hanem ilyen sok állati fehérje fogyasztása egészségtelen is. A Cooly-féle diéta ( Edd magad soványra ) 50% fehérjefogyasztást engedélyez, s a zsírt kiiktatja az étrendbôl. A napi 750 kilokalóriás fogyókúra csak rövidtávon eredményez fogyást, mert a csökkent energia-felvételre a szervezet anyagcserecsökkentéssel reagál. Vitaminpótlásra van szükség kb. tíz nap után. A Hollywood-diéta nagyon hasonló ehhez. Az 1920-as és 1930-as években vált közkedveltté. Folytatás a következô oldalon

6 6 Misszió Világ Hogyan NE fogyókúrázzunk 2005-ben? Folytatás az elôzô oldalról Alapja naponta három-hat tojás, továbbá sovány húsok, hal és szója. A keményítôtartalmú élelmiszerek mellôzésével kb. 700 kcal energia-felvétellel jár. A probléma hasonló, mint az elôzô esetben, vagyis a csekély energia-felvételre a szervezet anyagcsere-csökkentéssel reagál, ugyanakkor az étrend koleszterinben gazdag. A félcsirke-diéta napi 40 dkg csirke, valamint zöldség és burgonya fogyasztását engedélyezi. Nagyon kis energiatartalom és egyhangúság jellemzi. A rotációs diéta azt jelenti, hogy bizonyos idôközönként (négyhetenként) a fogyókúra energiatartalma 600 és 1500 kcal között váltakozik. Ez az alapanyagcserét igen kedvezôtlenül befolyásolja. SZÉNHIDRÁTDÚS KÚRÁK A Pritkin-féle diéta nyers vagy párolt zöldségfélékbôl álló, húst és sajtot csak ízesítésre alkalmazó, igen fehérjeszegény étrend. A rizsdiéta csak rizs fogyasztását engedélyezi. Nagyon egyhangú, vitamin- és fehérjehiányos étrend, amely kiszáradásra vezethet. A Schrott-kúra során hetenként két nagy és két kis borivó napot tartanak, míg a hét fennmaradó három napja száraz, amikor is sült szilva és zsemle fogyasztható napi 700 kcal mennyiségig. Egyértelmûen tápanyag- (fehérje-, vitamin- és ásványianyag-) hiányos állapothoz vezet. A burgonya- és tojásdiéta azt jelenti, hogy a fogyókúra során a burgonya mellett öt-hat tojás fogyasztható naponta. Fehérje-, vitamin-, ásványianyag-hiányt okoz, ráadásul koleszterinben gazdag. A burgonyadiéta napi 1 kg burgonyából áll, amelyet sós vízben kell megfôzni. A burgonyának ugyan nagy tápértéke van, de ez a diéta fehérje- és vitaminhiányos állapotokra vezethet. EGYÉB DIVATOK Idetartozik a testkontroll-diéta, amelynek osztott étrendre vonatkozó tanácsait a tudományos vizsgálatok nem igazolták. A diéta alapelvei közé tartozik, hogy a nap folyamán délelôtt csak gyümölcs és zöldség, délután állati eredetû (kis mennyiségben) és nagy szénhidráttartalmú növényi élelmiszer is fogyasztható, de csak külön étkezés keretében. A tej és tejtermék fogyasztását nem ajánlja. Összességében a kívánatosnál csekélyebb cink-, D-vitamin- és B 12 -vitamin-fogyasztásra vezet, általában hiányos fehérjefogyasztással egyidejûleg. A tej és tejtermékek kiiktatása hátrányos a kalciumfelvétel csökkenése miatt. A testkontrolldiétával valóban elérhetô fogyás, mert a kis energiatartalmú gyümölcsök és zöldségek fogyasztására helyezi a súlyt. Az étrend betartása esetén a napi kalóriafelvétel 30-50%-kal is csökkenhet, de az említett hátrányos következmények miatt a fogyókúrázók számára sem megfelelô módszer. Napjaink egyik új diétás irányzata a vércsoportdiéta, amelyet hazánkban dr. Peter J. D Adamónak Az AB0 terv címû könyve tett ismertté. A szerzô módszerével kapcsolatban számos kétség merül fel. Diétájának elve a táplálékok széles körében megtalálható bizonyos fehérjék (a lektinek) hatásán alapul, amelyek a szerzô szerint vércsoporttól függôen gyakorolnak káros hatást az emberek szervezetére. Így a különbözô vércsoportú emberek számára nemegyszer gyökeresen eltérô diétát javasol. Így a 0-vércsoportúaknak lényegében nagy hústartalmú, ugyanakkor csekély tej-, tejtermék- és cereáliatartalmú étrendet tart kívánatosnak. Az A-vércsoportúak étrendi javaslata vegetáriánus jellegû, kevés tej és tejtermék fogyasztásával. A B-vércsoportúaknak vegyes étrendet, az AB-vércsoportúaknak pedig kis hús- és gabonatartalmú étrendet tart megfelelônek. A könyv szerzôje nem ismertet tudományosan meggyôzô vizsgálati eredményeket, ugyanakkor ajánlásának némely vonatkozása ellentmond a jelenleg elfogadott táplálkozás-egészségügyi elveknek. Bizonyos esetekben meglehetôsen egyoldalú táplálkozást, fontos táplálékféleségek mellôzését javasolja, amely hiányállapotokat okozhat, illetve betegségre hajlamosíthat. Asztrodiéta avagy a fogyás a jegyek jegyében mottója: De hiszen ez a sorsod...! Meg van az írva a csillagokban. A Skorpió a hasára, a Nyilas a combjaira, a Halak az arcára hízik. Vajon, akkor hogyan fogy? Ez is benne van a csillagokban. Összességében ugyanaz mondható rá, mint a vércsoportdiétára, azaz alapvetôen nem ettôl függ az, hogy kinek milyen módszer a hatásos. Ne kövessük kontroll nélkül javaslatait. A Maradj fiatal és élj tovább! elnevezésû diéta a napi 1200 kcal energia-felvétel felét fehérjével fedezi. Van a kúrában csukamájolaj, növényi olaj és sörélesztô is. Hátránya a nagy fehérjetartalom, amely magas húgysavszintet, következésképp köszvényt vagy köszvényes rohamot válthat ki az erre hajlamosaknál. Az Edd a háromszorosát! kúrának az a lényege, hogy legalább 6000 kilokalóriányit eszik a fogyókúrázó naponta, s ettôl egy idô múltán undort érez, amely hirtelen fogyáshoz vezet. A kérdés csak az: addig mennyit szedett fel még magára a fogyókúrázó? A koplalás vagy 0 -diéta csak orvosi ellenôrzéssel alkalmazható. Ilyenkor a szervezet nagy

7 2005. január 7 mennyiségben veszít vizet (a benne oldott ásványi anyagokkal és vitaminokkal együtt). A szervezet általában alapanyagcsere-csökkentéssel védi magát, amely akár a 20-25%-ot is elérheti. Ennek következménye az, hogy, ha a koplalást szigorú diéta váltja fel, akkor is napi kb. 1 kg testtömegnövekedés tapasztalható! A 0 -diéta esetén gondoskodni kell arról, hogy esszenciális aminosavakat, ásványi anyagokat, vitaminokat megkapja a szervezet, mert egyébként szívizomrost-károsodás, szívritmuszavar, köszvényes, veseköves és pszichés tünetek jelenhetnek meg. NINCS MEGOLDÁS? A felsorolt csodamódszerek java része azon alapul, hogy valamely tápanyagféleségen kívül a többit kizárjuk az étrendbôl, s emiatt az egyoldalú étkezés egy idô múltán teltségérzést vált ki a fogyókúrázóban, ezért kevesebbet eszik. Az eredmény azonban csak rövid távú lehet, mert e diétákat képtelenek tartani a fogyókúrázók. Az eredmény: hiány okozta egészségügyi kockázatok, kudarcérzés, majd újabb súlyfelesleg... Az eredményes diétás kezelésnél a hangsúlyt a kiegyensúlyozott, mértékletes étkezésre, s nem bizonyos ételfajták, illetve tápanyagok kerülésére kell helyezni. Az egészséges étrend esetén ajánlott energiaszázalékos arány a fogyókúra ideje alatt is helyes, esetleg a 30 százaléknyi zsírt célszerû 25-re csökkenteni. A fogyókúra után fokozatosan kell visszatérni a normál étkezéshez, ami természetesen nem lehet teljesen ugyanaz, mint a diéta elôtt. De ez az idôszak jó alkalom arra, hogy a korábbinál kiegyensúlyozottabb, egészségmegôrzô táplálkozási szokást alakítsunk ki a magunk számára. Varga Teréz dietetikus MÉDIAAJÁNLAT A Misszió Világ minden hónap közepén 65 ezer családhoz, 240 ezer emberhez jut el Pest és Heves megye 60 településén. Hirdetési árak: 1/8 (81 x 61 mm) ,- 1/4 (81 x 122 mm) ,- 1/2 (168 x 122 mm) ,- 1/1 (168 x 244 mm) ,- (az árak forintban és áfa nélkül értendõk) A hirdetések megrendelése ügyében Ivicsics Viktort, Varga Teréziát vagy Kárpáti Gyulát keressék. Telefon: (06-28) , fax: (06-28) TIPPELJEN ÉS NYERJEN! Hányadik születésnapját fogja ünnepelni idén a Misszió? X 6. Melyik izületben jelenik meg leggyakrabban a köszvény? 1 nagylábujj 2 váll X térd Mennyi szénhidrát található 100 gramm burgonyában? 1 20 gramm 2 50 gramm X 80 gramm Melyik betegség ellen nem kapnak kötelezô védôoltást a gyermekek? 1 mumpsz 2 bárányhimlô X rózsahimlô Kell-e a reumatológiára háziorvosi beutaló? 1 igen 2 nem A nyaki csigolyák meszesedése melyik tünetet nem okozza? 1 karzsibbadás 2 szédülés X látásromlás Hány pályázatot támogat a Misszió idén a fejlesztési pályázat keretén belül? X 39 A helyes válaszokat neve, címe és a megjelenési hónap feltüntetésével február15-ig küldje el a Misszió címére. A hibátlan válaszokat beküldôk között Missziós pólókat sorsolunk ki. Decemberi tippszelvényünk helyes válaszai: a vörösvérsejt felelôs az oxigén szállításáért; a test legkeményebb anyaga a fogzománc; 5-10 nap alatt esik le a köldökcsonk az újszülöttrôl; sarkunkon a legvastagabb a bôrünk; a szem színét a szivárványhártya határozza meg; a lábboltozat süllyedését lúdtalpnak hívják; 4 mellékpajzsmirigyünk van. Novemberi kvízünk nyertesei: Polényi Istvánné (Isaszeg), Tölgyesi Józsefné (Hort). Gratulálunk! Nyereményüket postán küldjük!

8 8 Misszió Világ Téli bajok a légutakban Az orr, a torok, a garat, a gége és a légcsô nyálkahártyájának heveny gyulladásáért az esetek túlnyomó többségében különféle vírusokat terhel a felelôsség. A felsô légutak egy meghûlés után fogékonyabbá válnak a fertôzésre, a környezetünkben gyakorlatilag állandóan jelenlévô kórokozók pedig ilyenkor télen különösen gyorsan élnek a lehetôséggel. A betegség általában torokkaparással vagy orrfolyással kezdôdik, amit torokfájás, köhögés, gyakori fejfájás, illetve ezek mellett rossz közérzet és fáradékonyság követ. Az esti borzongás ilyenkor hôemelkedésre vagy lázkiugrásra utal. A tünetek az elsô három nap folyamán a legnyilvánvalóbbak, majd gyors javulást követôen egy héten belül általában teljesen eltûnnek. Szövôdmény ritkán jelentkezik, ilyen a mandulagyulladás, az arcüreggyulladás, az inkább gyermekeknél (a dohányos szülôk gyermekeinél gyakrabban!) jelentkezô középfülgyulladás, valamint a tüdôgyulladás. Ezekben az esetekben a vírusos meghûlést általában baktériumok okozta felülfertôzôdés, majd a szövôdmény kialakulása követi. A megfelelô fizikai kondíció fenntartása, a rövid hidegzuhany a tusolás végén, a sok zöldséget és gyümölcsöt tartalmazó étrend, az optimális vitamin- és nyomelembevitel mind-mind védô szerepet játszik a fertôzésekkel szemben. Betegek társaságában lehetôség szerint ne idôzzünk sokat, kerüljük a fizikai érintkezést, mossunk gyakran kezet, ügyeljünk a tisztaságra. Amennyiben mégiscsak utolér bennünket a kórság, fontos tudnunk, hogy a betegség magától is igen jól gyógyul, tehát kezeléssel vagy anélkül a szervezet néhány nap alatt legyûri a fertôzést. A kezelés célja tehát az, hogy a kellemetlen tüneteket minél gyorsabban és könnyebben vészeljük át. Legfontosabb az ágy- és szobanyugalom (egy nagy alvás csodákat mûvel), valamint a bôséges folyadékbevitel. Törôdjünk a testünkkel, zuhanyozzunk naponta legalább kétszer (felfrissít, tisztántart, csillapítja a lázat), váltsunk gyakran alsó- és hálónemût, cseréljük az ágynemût, szabaduljunk meg elhasznált zsebkendôinktôl. Kerüljük a nagyon hideg, sôt a nagyon forró italokat is, a dohányzást és a feketekávét, a csípôs és erôsen fûszeres ételeket és a szénsavas italokat (ez az utóbbiak izgatják a már egyébként is gyulladt nyálkahártyát, és fôképp súlyosbítják a köhögést). Az inhalálás kedvezô hatású lehet, azonban vigyázzunk a túl forró gôz belélegzésének elkerülésére, párásító készülékeknél az eszköz fertôtlenítésére. Közismert, hogy a szervezet C-vitamin igénye ilyenkor jelentôsen megnövekszik, ezt az ebben gazdag élelmiszerek (citrom, grapefruit, narancs, paprika, savanyú káposzta, csipkebogyó), valamint vitaminkészítmények fogyasztásával elégíthetjük ki. Orrlégzési nehézségek, valamint a melléküregek és a fül gyulladására utaló jelek esetén (arcduzzanat, elôrehajlás esetén arc- vagy homloktáji fájdalom) jó hatásúak a néhány napon, legfeljebb egy-két héten át helyileg alkalmazható orrcseppek, amelyek lelohasztják az orrüregi nyálkahártyát és ezáltal biztosítják a melléküregek és a fülkürt szellôzését is, ami ezen szerveknél a gyógyulás alapfeltétele. Az alkalmazható általános gyógyszerek közül elsô helyen állnak a láz- és fájdalomcsillapítók, amelyeket gyakran kombinálnak köhögéscsillapítókkal, C-vitaminnal és (csak felnôtteknél) az élénkítô hatású koffeinnel. A köptetôk alkalmazása nálunk igen gyakori (az angolszász országokban használatuk nem jellemzô). Az antibiotikumok alkalmazása a felsô légúti megbetegedésekben általában nem indokolt. Vírusfertôzés esetén a baktériumok bizonyos fajtáira ható antibiotikumok hatástalanok, és bár a bakteriális felülfertôzôdés okozta szövôdmények száma így csökkenthetô, a gyógyszer okozta mellékhatások száma nô. Konkrét példával: torokgyulladásban szenvedô gyermekek esetén átlagosan 30 (felnôtteknél 145!) beteget kell antibiotikummal kezelnünk ahhoz, hogy egy középfülgyulladást megelôzzünk. Minden 16. esetben azonban jelentôs mellékhatás jelentkezik! Összegzésként elmondható, hogy a betegség bár nem súlyos, ellenben igen gyakori, idônként mindannyian átesünk rajta. Kis figyelemmel és törôdéssel segítsük ilyenkor szervezetünket, engedjük, hogy meggyógyítsa magát! Dr. Udvaros István fül-orr-gégész szakorvos IMPRESSZUM A Misszió Világ havilapot szerkeszti a szerkesztõ bizottság. Kiadja a Misszió Egészségügyi Központ Kht. Felelõs kiadó: Dr. Horváth Ágnes ügyv. igazgató. Tördelés: Graphisto Kft., felelõs vezetõ: Szabó Béla ügyv. igazgató. Nyomdai elôállítás: Szikra Lapnyomda Rt., felelôs vezetô: Matolcsy Miklós vezérigazgató. Hirdetési képviselet: Ivicsics Viktor (tel.: , fax: ). Megjelenés: minden hónap közepén. Példányszám: A szerkesztõség és a kiadó postacíme: Misszió Világ, 2112 Veresegyház, Gyermekliget út 30. Drótposta: web: ISSN:

Gondold meg és igyál. Gyarapodnánk Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár idén is írt ki pályázatot az irányított betegellátási modellkísérletben

Gondold meg és igyál. Gyarapodnánk Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár idén is írt ki pályázatot az irányított betegellátási modellkísérletben III. évfolyam 4. szám, 2003. április www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Gondold meg és igyál Szervezetünk legfontosabb szabályozó eleme a víz: benne oldódnak fel fontos vitaminok

Részletesebben

Gyöngyöspatai születésnap Két éves születésnapját ünnepelte január végén, a Gyöngyöspatán mûködô Fogy a falu súlya! elnevezésû

Gyöngyöspatai születésnap Két éves születésnapját ünnepelte január végén, a Gyöngyöspatán mûködô Fogy a falu súlya! elnevezésû V. évfolyam 2. szám, 2005. február www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Jobb kérdezni, mint mérgezni Naponta többször halljuk a rádióból, látjuk a televízió reklámjaiban ezt

Részletesebben

II. évfolyam 11. szám, 2002. november Misszió Világ

II. évfolyam 11. szám, 2002. november Misszió Világ II. évfolyam 11. szám, 2002. november www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Harc a daganatokkal Normális körülmények között szervezetünk sejtjei növekednek, osztódnak és életciklusuk

Részletesebben

Új mûszerek Egerben Nagy értékû SPECT, CT és MRI berendezéseket helyeztek üzembe június elején az egri Markhot Ferenc

Új mûszerek Egerben Nagy értékû SPECT, CT és MRI berendezéseket helyeztek üzembe június elején az egri Markhot Ferenc III. évfolyam 7. szám, 2003. július www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Gyarapszik a család Június elején az OEP fõigazgatója kihirdette az irányított betegellátási modellkísérlet

Részletesebben

Kezdôdik a téli felkészülés

Kezdôdik a téli felkészülés III. évfolyam 11. szám, 2003. november www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Kezdôdik a téli felkészülés Amikor megérkezik a hûvös ôsz, a médiumok rendre felszólítanak: itt az

Részletesebben

Kedvelje meg az életét!

Kedvelje meg az életét! II. évfolyam 1. szám, 2002. január www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Kedvelje meg az életét! Az idõszakos levertség, nyomott hangulat, a múlandó szomorúság hozzátartozik az

Részletesebben

Misszió Világ. Iszik? Nem iszik? Sokat? Keveset? Pár-tréning Szadán. A Misszió Egészségügyi Kht. támogatásával

Misszió Világ. Iszik? Nem iszik? Sokat? Keveset? Pár-tréning Szadán. A Misszió Egészségügyi Kht. támogatásával VI. évfolyam 2. szám, 2006. február www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Iszik? Nem iszik? Sokat? Keveset? Mindenkinek de legalábbis a középkorú korosztálynak ismerôs a jelmondat:

Részletesebben

magazin Az egészség szószólója Interjú Zentai Péterrel Fülön csípett betegségek Fényterápia Mire jó a géntérképezés?

magazin Az egészség szószólója Interjú Zentai Péterrel Fülön csípett betegségek Fényterápia Mire jó a géntérképezés? Gyógyhír V. évfolyam 1 szám 2010. január magazin Az egészség szószólója Interjú Zentai Péterrel Fényterápia Fülön csípett betegségek Mire jó a géntérképezés? Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

Magazin. Testmozgás hidegben PATIKA. www.patikamagazin.hu. Tápláló étrend idôskorban is A fogyás pszichológiája A kisbabák bôrének ápolása

Magazin. Testmozgás hidegben PATIKA. www.patikamagazin.hu. Tápláló étrend idôskorban is A fogyás pszichológiája A kisbabák bôrének ápolása PATIKA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XIV. évfolyam 2. szám 2009. február Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu Tápláló étrend idôskorban is A fogyás pszichológiája

Részletesebben

TÉGY. Egészséges táplálkozás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA

TÉGY. Egészséges táplálkozás. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA Európai Szociális Alap TÉGY TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0058 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 5700 Gyula, Béke sgt. 39. %()(.7(7e6 $ -g9ė%( AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Örömteli szex. Szemvédô tippek. Néma járvány: a csontritkulás. Találkozzunk az Egy Csepp Világnapon! Interjú Szellô Istvánnal

Gyógyhír. magazin. Örömteli szex. Szemvédô tippek. Néma járvány: a csontritkulás. Találkozzunk az Egy Csepp Világnapon! Interjú Szellô Istvánnal VI. évfolyam 11. szám 2011. november magazin Találkozzunk az Egy Csepp Világnapon! Interjú Szellô Istvánnal Szemvédô tippek Örömteli szex Néma járvány: a csontritkulás november impresszum Felelôs kiadó:

Részletesebben

E G É S Z S É G É S É L E T M Ó D M A G A Z I N 4. ÉVFOLYAM / 2. SZÁM 2014 NYÁR INGYENES MAGAZIN NYÁR NYÁRI ÖRÖMÖK GONDTALANUL

E G É S Z S É G É S É L E T M Ó D M A G A Z I N 4. ÉVFOLYAM / 2. SZÁM 2014 NYÁR INGYENES MAGAZIN NYÁR NYÁRI ÖRÖMÖK GONDTALANUL E G É S Z S É G É S É L E T M Ó D M A G A Z I N 4. ÉVFOLYAM / 2. SZÁM 2014 NYÁR INGYENES MAGAZIN NYÁR NYÁRI ÖRÖMÖK GONDTALANUL OLASZ NATÚRKOZMETIKUMOK Anyajegyvédő Stift SPF 50+ Ultra magas védelem az

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS

AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS 1 Az egészséges táplálkozás és életmód Az egészséges táplálkozás témájában is nagyon sok - akár egymással ellentétes - tanácsot, szabályt találhatunk, és ember legyen a talpán,

Részletesebben

Nátha vagy influenza? HOGYAN NÉZZÜNK SZEMBE AZ ELBOCSÁTÁSSAL? EGY CSEPP VILÁGNAP 2009. november 15. Interjú CSONKA ANDRÁSSAL. Gyógyszertárunk ajándéka

Nátha vagy influenza? HOGYAN NÉZZÜNK SZEMBE AZ ELBOCSÁTÁSSAL? EGY CSEPP VILÁGNAP 2009. november 15. Interjú CSONKA ANDRÁSSAL. Gyógyszertárunk ajándéka XIV. évfolyam 11. szám 2009. november HOGYAN NÉZZÜNK SZEMBE AZ ELBOCSÁTÁSSAL? EGY CSEPP VILÁGNAP 2009. november 15. Interjú CSONKA ANDRÁSSAL Nátha vagy influenza? www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka

Részletesebben

magazin egy csepp figyelem influenza: fókuszban a megelôzés kordában tartott vérnyomás beigli cukorbetegeknek

magazin egy csepp figyelem influenza: fókuszban a megelôzés kordában tartott vérnyomás beigli cukorbetegeknek IV. évfolyam 12. szám 2009. december magazin egy csepp figyelem Interjú erôs Antóniával influenza: fókuszban a megelôzés kordában tartott vérnyomás beigli cukorbetegeknek Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk

Részletesebben

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu XIV.évfolyam 10. szám 2009. október NYUGTALAN LÁBAK IZOMMEREVSÉG Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL Beindul a hajtás! www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka Védelem dohányosoknak A dohányzás ártalmai és azok

Részletesebben

Telefonon jön a segítség

Telefonon jön a segítség II. évfolyam 10. szám, 2002. október www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Telefonon jön a segítség Vasárnap 24 órás ügyeleti szolgálatban voltam a Misszió Egészségügyi Központban.

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Csontvédô tippek. Visszerek és seprûvénák. Napozzunk okosan! A mosoly gyógyít Interjú Liber Renátával

Gyógyhír. magazin. Csontvédô tippek. Visszerek és seprûvénák. Napozzunk okosan! A mosoly gyógyít Interjú Liber Renátával Gyógyhír VII. évfolyam 6. szám 2012. június magazin A mosoly gyógyít Interjú Liber Renátával Csontvédô tippek Napozzunk okosan! Visszerek és seprûvénák Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek: Gyógyhír

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Medicina kertben, cserépben. Munka mindhalálig? A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek!

Gyógyhír. magazin. Medicina kertben, cserépben. Munka mindhalálig? A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek! Gyógyhír I. évfolyam 5. szám 2006. május Kebelbarát melltartók Medicina kertben, cserépben Diéta vesebetegeknek Munka mindhalálig? magazin Figyelem élethosszig a cukorbetegség A Gyógyhír Magazint gyógyszertára

Részletesebben

Gyógyhír magazin I. évfolyam 6. szám 2006. június Bosszantó feledékenység Konyha cukor nélkül A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek!

Gyógyhír magazin I. évfolyam 6. szám 2006. június Bosszantó feledékenység Konyha cukor nélkül A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek! Gyógyhír magazin I. évfolyam 6. szám 2006. június Ésszel a napon Vigyázat! Kullancsok! Bosszantó feledékenység Konyha cukor nélkül Társ egy életre a herpesz A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta

Részletesebben

Az élet szerelmese Interjú Oszter Alexandrával. +8 oldal. Pasziánsz a pirulákkal. Genetikai diagnosztika ki a gyermekem apja?

Az élet szerelmese Interjú Oszter Alexandrával. +8 oldal. Pasziánsz a pirulákkal. Genetikai diagnosztika ki a gyermekem apja? II. évfolyam 10. szám 2007. október z élet szerelmese Interjú Oszter lexandrával Pasziánsz a pirulákkal +8 oldal Genetikai diagnosztika ki a gyermekem apja? Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja

Súlyos kérdések 2011/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával. A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja 2011/2 A Magyar Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Betegség-e az elhízás? Súlyos kérdések A Tudomány Kiadó betegtájékoztató lapja A Tudomány Kiadó kiadványa a Magyar Társaság

Részletesebben

Január, a nagy lehetôségek hónapja

Január, a nagy lehetôségek hónapja VII. évfolyam 1. szám, 2007. január www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Január, a nagy lehetôségek hónapja Hosszú évek tapasztalata, hogy a karácsonyi ajándékokon kívül néhány,

Részletesebben

magazin Gyógyfürdôk és gyógymódok A hospice Alapítvány önkéntese Interjú Dobó Katával Koleszterindiéta Böjt vagy fogyókúra?

magazin Gyógyfürdôk és gyógymódok A hospice Alapítvány önkéntese Interjú Dobó Katával Koleszterindiéta Böjt vagy fogyókúra? IV. évfolyam 3. szám 2009. március magazin A hospice Alapítvány önkéntese Interjú Dobó Katával Böjt vagy fogyókúra? Koleszterindiéta Gyógyfürdôk és gyógymódok Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek:

Részletesebben

Január specialistája Dr. Berta Gyula

Január specialistája Dr. Berta Gyula GYÓGYHÍR 2015. január X. évfolyam 1. szám Digitális tartalommal www.gyogyhir.hu magazin Influenza A védőoltás járulékos előnyei Január specialistája Dr. Berta Gyula Szellemi frissesség Elmeélező ételek

Részletesebben

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÁS GYERMEKKORBAN

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÁS GYERMEKKORBAN VÉDŐNŐ XXI. évfolyam 1. szám melléklete Szerző: Helik Gabriella Szerkesztő: Csordás Ágnes EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÁS GYERMEKKORBAN GYERMEKKORBAN MEGELŐZHETŐ FELNŐTTKORI MEGBETEGEDÉSEK Impresszum A kiadvány a

Részletesebben

magazin Zümmögô orvoslók rovatunk: A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek! REJTVÉNYEK I. évfolyam 2. szám / 2006.

magazin Zümmögô orvoslók rovatunk: A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek! REJTVÉNYEK I. évfolyam 2. szám / 2006. Gyógyhír magazin Hasadt elmével a skizofrénia I. évfolyam 2. szám / 2006. február Medicina külhonból Zümmögô orvoslók ÚJ rovatunk: REJTVÉNYEK Koleszterin: áldás vagy átok? A Gyógyhír Magazint gyógyszertára

Részletesebben

magazin Az olimpia jegyében Interjú Fábián Lászlóval Fogyókúra: egészséges választás Kullancsok és kórságok Tavaszi megújulás csírákkal

magazin Az olimpia jegyében Interjú Fábián Lászlóval Fogyókúra: egészséges választás Kullancsok és kórságok Tavaszi megújulás csírákkal III. évfolyam 4. szám 2008. április magazin Az olimpia jegyében Interjú Fábián Lászlóval Tavaszi megújulás csírákkal Kullancsok és kórságok Fogyókúra: egészséges választás Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk

Részletesebben

Édes-keserû betegség. melynek keretében a bíráló bizottság érdemesnek találta pályamunkánkat,

Édes-keserû betegség. melynek keretében a bíráló bizottság érdemesnek találta pályamunkánkat, VI. évfolyam 5. szám, 2006. november www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Édes-keserû betegség A glükóz hétköznapi nevén szõlõcukor vagy krumplicukor az emberi szervezet legfontosabb

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Reklám szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Reklám szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Reklám szakirány A WELLNESS JELENTŐSÉGE A CIVILIZÁCIÓS BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE VALAMINT A GAZDASÁG

Részletesebben