is kiemelkedô fontosságú, az intézmény sorsát meghatározó kérdésként

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "is kiemelkedô fontosságú, az intézmény sorsát meghatározó kérdésként"

Átírás

1 V. évfolyam 1. szám, január Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Hat évesek lettünk... Tél van, elvileg hideg január, nekünk ünnep a Misszió születésnapját ünnepeljük. Az eltelt hat évben a Misszió Kht. vezetô szerepet töltött be az irányított betegellátási modellkísérletben és ez a szándéka a jövôben is. E kísérlet célja az ellátó rendszer hatékonyságának növelése és a lakosság egészségi állapotának, életminôségének javítása az ellátás folyamatainak ésszerûsítésével és a modellben résztvevô egészségügyi szolgáltatók együttmûködésének jobbításával. Az országban mûködô 18 modellkísérlet közül a Misszió Modell mûködési területe a legnagyobb. Jelenleg több mint 140 háziorvos (Budapestrôl, Pest és Heves megyékbôl), és közel 240 ezer lakos tartozik hozzánk. A modell a betegségügy helyett valódi egészségügyet kíván megvalósítani. Keretében számos betegségmegelôzô és egészségfejlesztô, -nevelô program indult, melyek célja az egészségben töltött élet meghosszabbítása. Ezeknek csupán egyike az asztmás betegek részére indított program, mely már négy éve mûködik sikeresen, és a résztvevôk állapotuk stabilizálódásáról, panaszaik csökkenésérôl számolnak be. Az elmúlt években nem csak Veresegyház, hanem a környék településeinek egészségügyi ellátása is sokat javult a modellbôl származó többletforrásnak köszönhetôen. A háziorvosi és szakorvosi rendelôkben, együttmûködô kórházakban felújítások kezdôdtek, új mûszereket szereztek be, fejlôdött az intézmények informatikai háttere. A felújításokból a Misszió Ház sem marad ki. Folynak a karbantartási munkálatok, hogy az épület ugyanilyen szép maradjon a jövôben is. Elôre is elnézésüket kérjünk a kellemetlenségekért, melyekkel e munka járhat. Hiszünk abban, hogy az ellátás nem történhet futószalagszerûen, az orvos és betege közötti bizalmi kapcsolat kialakulásához idô kell, a betegre szánt elegendô idô. Az elôjegyzési rendszerrel sikerült biztosítanunk, hogy megfeleljünk ennek a követelménynek. A rendszer bevezetésében úttörôk voltunk, és elértük, hogy a rendeléseken rendszerint nem kell órákon át ülni és várni. Azóta számos intézet követte példánkat. A jobb telefonos elérhetôség érdekében egy fôvel nôtt a recepción dolgozók száma, bár néha különösen a reggeli órákban még ez sem bizonyul elegendônek. A bejelentkezés kapcsán azt is meg kell említeni, hogy sok a panasz az elôjegyzések idôtartamára. Valóban, néhány szakrendelésünkön akár heteket is kell várniuk a betegeknek az idôpontra. Ennek oka az, hogy az intézmény jelenleg az engedélyezett és az OEP által finanszírozott rendelési óraszámát maximálisan kihasználja, azaz a társadalombiztosítás terhére több beteget nem láthat el. Idén a várakozási idô csökkentése érdekében pályáztunk további rendelési óraszám engedélyeztetésére, s ha ezt elnyerjük, részben orvosolhatjuk e problémákat. Ugyanakkor a várakozási Folytatás a következô oldalon Vezetôváltás a Missziónál december 18-val Jobban Eszter távozott a Misszió Egészségügyi Központ igazgatói posztjáról. Helyette a tulajdonosok Dr. Horváth Ágnes orvos-közgazdászt bízták meg az intézmény vezetésével, aki korábban mind a járóbetegszakellátásban, mind az irányított betegellátási területen tevékenykedett. A megújult menedzsment a térség lakosságának a Misszióban történô egészségügyi ellátásának fejlesztése mellett az irányított betegellátási modellben való részvételt is kiemelkedô fontosságú, az intézmény sorsát meghatározó kérdésként kezeli. Fogyhatnak tovább Januárban is folytatódik a Missziós FOGYI KONDI torna. Mindazokat szeretettel várjuk kortól és nemtôl függetlenül, akik fogyni, erôsödni, izmosodni szeretnének, vagy kondíciójuk, jó közérzetük visszaszerzésére, megôrzésére törekednek. A torna helye a Misszió Egészségügyi Központ Kht. (Veresegyház, Gyermekliget út 30.). A foglalkozások keddenként és csütörtökönként 18 órától 19 óráig tartanak. A részvétel díja 3000 Ft/hó. További információkért kérjük hívják Balázs Annamáriát a (30) es vagy a (20) es telefonszámon. Jön az adófelajánlás A Misszió Egészségügyi Központ munkatársai nevében köszönjük a tavalyi évi adó 1% felajánlásokat. Tisztelettel kérjük, hogy az ország egyik legszebb egészségügyi intézményének megóvásához, fejlesztéséhez adója 1%-ának felajánlásával szíveskedjék hozzájárulni. Felajánlását a Misszió Az Életért Alapítvány javára teheti meg, melynek adószáma: Reméljük elégedett a Misszió Egészségügyi Központ szakemberei által nyújtott szolgáltatásokkal, köszönjük a megtisztelô bizalmat és támogatását. Bízunk abban, hogy továbbra is intézményünkhöz fordul.

2 2 Misszió Világ Hat évesek lettünk... Folytatás az elôzô oldalról idô csökkentésében az is nagy segítség lenne, ha a betegek jeleznék a recepció felé, amennyiben a megbeszélt idôpontban nem tudják felkeresni a rendelést. A rehabilitációs osztályon is hosszú a felvételre várók listája. A társadalombiztosítás mindössze 20 rehabilitációs ágyunk üzemeltetését finanszírozza, a többit kizárólag költségtérítéssel lehet igénybe venni. A modell missziója Különlegessége a háznak a földszinten üzemelô nappali kórház, mely minden hétköznap 8- tól fogad betegeket. Itt infúzió-, illetve injekciókúrákat vehetnek igénybe a bejáró páciensek, anélkül, hogy kórházba kellene befeküdniük. A Misszió Egészségügyi Központban van a sürgôs beavatkozást igénylô eseteket ellátó ügyeleti szolgálat is, mely reményeink szerint januárjában megújul, és ellátási területe a teljes kistérségre kiterjed. Az ügyelet a jövôben is hétköznapokon este 6-tól, hétvégén egész nap vehetik igénybe az akut panasszal hozzánk fordulók. Bízva abban, hogy intézményünk tevékenysége valamenynyiük megelégedésére szolgál, a Misszió Egészségügyi Központ új vezetôjeként és a központ munkatársai nevében ez úton is kívánok békés, boldog évet. Dr. Horváth Ágnes ügyvezetô igazgató Az irányított betegellátási modell az elmúlt évek egyik legjelentôsebb egészségpolitikai reformtörekvése Magyarországon. Elôször irányított betegellátási modellkísérletnek nevezték, késôbb modellnek, majd irányított betegellátási rendszernek. Kezdetben júliusában még csak 12 háziorvos és 12 ezer ember ellátása tartozott a Misszió Egészségügyi Központhoz, ebbôl fejlôdött ki mára a 145 háziorvos és 8 partner intézmény együttmûködésével 62 település 240 ezer lakójáról gondoskodó Misszió Modell. Az irányított betegellátás újat hozott a magyar egészségügyben abban, hogy az addig elszigetelten dolgozó családorvosok között kapcsolatot teremtett, és egységes szakmai koncepciót alkalmaz a leggyakoribb betegségek kezelésére, gondozására. A szervezô az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) kinyújtott karjaként tevékenykedik, sajátjaként felügyeli a kifizetéseket, így kisebb költséggel oldja meg a betegellátást. A hatékonyságból keletkezett megtakarítás nemcsak a betegségek gyógyítására, hanem egészségügyi fejlesztésre, betegségmegelôzésre is használható. A tudomány, így az orvoslás területén is hihetetlen mértékben és gyorsasággal szaporodnak az információk, melyekkel igen nehéz lépést tartani. Ezért a csatlakozott háziorvosok részére továbbképzéseket szervezünk, melynek középpontjában a leggyakoribb és népegészségügyi szempontból igen fontos betegségekkel kapcsolatos tudományos ismeretek állnak. Az elméleti képzést távoktatási rendszerben, az internet segítségével folytatjuk. Egy-egy régió családorvosai azonban kéthetenként személyesen is találkoznak, ekkor a tanulságos esetek és a közös ellátási koncepciók megbeszélésére kerül sor. Az irányított betegellátás szervezôinek az OEP forrást biztosít a betegségmegelôzést, egészségfejlesztést és -nevelést segítô programok szervezésére és mûködtetésére. A Misszió prevenciós tevékenysége igen széleskörû: az iskolai egészségnevelési programtól, az óvodai készségfejlesztô játékok vásárlásán, az egészséges testmozgást és táplálkozást segítô helyi programok támogatásán át, a kérdôíves rizikószûrésen keresztül az újság és a honlap (www.misszio.hu) szerkesztéséig terjed. Az ellátás ésszerûbb megszervezésére ösztönöz a rendszer újszerû finanszírozása, aminek lényege egy elvi számla, melynek a pozitív egyenlegét nevezzük megtakarításnak. A bevételi oldalon könyveli az OEP a szervezô részére a csatlakozott lakosság létszámával felszorzott havi fejkvóta összegét. A fejkvóta abból jön ki, hogy az országban egy év alatt átlagosan mekkora öszszeget tervezett a biztosító egy állampolgár öszszes egészségügyi ellátására. A kiadási oldalon pedig levonják a modellen belüli tényleges költségeket, a kórházi ellátásért, a szakrendelés igénybevételéért kifizetett összegeket, a gyógyszer-, és a gyógyászati segédeszköz-támogatást, valamint a háziorvos kártyapénzét. Amennyiben a szervezô jól gazdálkodik a rábízott lakosokra jutó összeggel, vagyis a hozzá tartozó emberek ellátását hatékonyabban szervezi meg, s a betegségek megelôzésére helyezi a hangsúlyt, akkor az év végén valószínûleg megtakarítást könyvelhet el. A keletkezett megtakarítást a modellben résztvevô háziorvosi praxisok, szakrendelôk és kórházak a betegellátás színvonalát emelô beruházásokra fordíthatják. A megtakarítás nem felesleges pénz, amire nincsen szükség az egészségügyben, hanem a jobb szervezéssel, átgondolt orvosszakmai munkával felszabadított forrás, ami segíthet a kórházaknak, szakrendelôknek és a háziorvosoknak abban, hogy beszerezzék a még jobb ellátáshoz szükséges eszközöket, és felújítsák, kényelmesebbé tegyék a rendelôket.

3 2005. január 3 Mindennapi rendellenességeink Még nem is kell, hogy leessen az elsô igazi hó, vagy reggelre lefagyjanak a járdákon a vizes foltok... Elegendô csupán egy kis latyak. Amikor a traumatológus reggel kinéz az ablakon, és meglátja a hókásás járdát, az égre emeli tekintetét, és magában kérdôre vonja a Legfôbb Meteorológust, hogy miért tesz vele ilyet? Aztán ahogy visszanéz a járdára, már látja is azt a földön fekvô ruhacsomót, ami az elôbb még a 70 éves szomszédasszony képében óvatoskodott a csúszós járdán. Megvan a mai nap elsô páciense gondolja traumatológusunk. Mire beér a munkahelyére, a szomszédasszony már megröntgenezve, lelettel a kezében várja, hogy valaki végre elmagyarázza neki, mi is az a combnyaktörés? Körülötte még néhány hordágyon hasonló panaszokkal, hasonló életkorú, többnyire nôk fekszenek. Miért is? A csontok miatt, melyek erôsségét különféle ásványi anyagok túlnyomórészt kalcium biztosítják. A kalciumháztartást pedig nôk esetében a nemi hormonok is befolyásolják. A változó kort követôen e hormonok egy részének termelése lecsökken, az eddig stabilnak látszó egyensúly felborul, s így gyengül a csontozat. Napjainkban sokan részesülnek ebben a korban hormonpótlásban, ami e folyamatot is lassítja, vagyis részben megelôzhetô a baj. A legkritikusabb hely a test tömegének nagy részét hordozó combcsont, annak is a viszonylag vékony, úgynevezett combnyaki része. Egy rossz mozdulat, szerencsétlen esés, és a combnyak különféle módon eltörik. E sérülések egy részét operálják, a többit konzervatív módon kezelik, azaz fektetik a beteget, míg a csont rendbe nem jön. Mindkét módszernek megvannak a veszélyei. A tartós fekvés, mozdulatlanság még a mûtött betegeknél is magában hordozza a mélyvénás trombózis Normálisan az embernek naponta van széklete. Ha néha de nem rendszeresen naponta kétszerháromszor is, vagy egy-két napra kimarad, az még nem jelent bajt. Rendesen a produktum közepes keménységû, formált, barna. A színe azonban változhat, lehet egészen világos, agyagszerû, epés tartalom esetén zöldes, vagy pirosas, illetve véres, esetleg nyákkal keveredett. Ha emésztett vért tartalmaz, akkor szurokfekete, ha az ember vasat szed, akkor fémes-fekete. Egyes ételek is megfesthetik, például a céklától sötétvörös lehet. Megváltozhat az állaga is. Ha lágy, vizes, folyékonyabb, akkor hasmenésrôl beszélünk, mely lehet nyákos, egészen híg, vízszerû is. Ennek veszélyes következménye a kiszáradás lehet, ami különösen a csecsemôket, kisgyermekeket és idôseket fenyegeti. A széklet gyakoribbá, illetve hasmenésessé válása legtöbbször átmeneti, vagy következményei miatt gyorsan orvoshoz viszi a beteget. A ritmus a másik irányban is eltolódhat. A székrekedés ritka vagy nehéz székelést, vagy a tökéletlen kiürülés érzését jelenti. Ez a népesség viszonylag nagy részét érinti. Hirtelen fellépô székrekedés általában szervi baj miatt alakul ki. Bélelzáródás, súlyos hasi megbetegedések (hashártyagyulladás, hasnyálmirigy-gyulladás), gerinc- és fejsérülések, mûtéti altatás, ágyhoz kötöttség (különösen idôs embereknél), valamint gyógyszerek Folytatás a következô oldalon Tél a baleseti sebész szemével és a tüdôgyulladás veszélyét. A mûtét többnyire csontegyesítô jellegû, de elôfordulhatnak olyan szerencsétlen törések is, hogy azonnal csípôprotézist kell beültetni. Az idôs emberek ennyi bajjal egyszerre ritkán tudnak csak megbirkózni. Emiatt veszélyes különösen az idôskori combnyaktörés. A csontritkulás miatt nem csak a comb törik könnyebben. A csuklótáji sérülések is gyakoribbak: amikor esésnél valaki kitámasztja magát a karjával, akkor fordulnak elô ezek a törésfajták. A csontváz bármely pontján elôfordulhatnak a megszokottnál kisebb terhelésre is törések, csigolya összeroppanások. A balesetek nemcsak a csúszós járdán következhetnek be, hanem a biztonságosnak gondolt lakásban is. A veszélyes helyek közé tartozik a konyha és a fürdôszoba. Ezekben óhatatlanul is kerül víz a kövezetre, ami csúszásveszéllyel jár. Sokan a fürdôszobákba, WC-be már beszereltették, az idôs szülôkre gondolva, azokat a kapaszkodókat, melyek megkönnyítik a közlekedést, megnehezítik az elesést. A megelôzés érdekében otthon ennél többet aligha tudunk tenni. Persze még annyit mindenképpen, hogy többszintes családi palotákban a nagyszülôt nem ûzzük a legfelsô emeletre. Kétségtelen, hogy a vendégsereget ott zavarja a legkevésbé, viszont a lépcsôn közlekedve belátható idôn belül baleset fogja érni. Tehát a megelôzés egyrészrôl az otthoni, mozgást segítô kapaszkodók kiépítésén, másrészt a csontritkulás megelôzésén alapul. Ortopédiai, máshol nôgyógyászati rendeléseken vizsgálják a csontok sûrûségét (denzitását). Ez alapján tesznek javaslatot a szakemberek a megelôzés pontos módjaira. Maga a mérés nem fájdalmas, nem kellemetlen. Szakítson rá idôt, ha úgy érzi, abba a korba lépett, ahol már minden további lépés veszélyes lehet. dr. G. G.

4 4 Misszió Világ Folytatás az elôzô oldalról okozhatnak gyorsan fellépô székszorulást. Itt lényeges a jelenség gyors felismerése, s az okot tisztázó mihamarabbi orvosi kivizsgálás. Az idült székrekedés hátterében is lehetnek szervi okok: rejtett betegség okozta legyengülés, pajzsmirigy-alulmûködés, veseelégtelenség, kalciumanyagcsere-zavarok, Parkinson-kór, gyógyszerek stb. Leggyakoribbak azonban a pszichés tényezôk, a megváltozott életvitel és étrendi szokások, valamint az elôrehaladott életkor. A civilizált életmód is kedvez a szorulás kialakulásának. Ha nem teszünk ellene, évtizedekig okozhat panaszokat. Ezért érdemes külön is számba venni a megoldást is megmutató lehetséges okokat: Táplálkozási helytelenségek. Csekély folyadékfogyasztás, melynek következtében a széklet besûrûsödik, valamint a rostszegény étrend. (Az emberi fejlôdés megindulása során az étrend rostban gazdag volt a bélrendszer ennek megfelelôen fejlôdött ki, a rostszegénység csak az utóbbi évtizedek sajátossága.) A székelési reflex zavarának fellépése. Normálisan a végbélben széklet csak átmenetileg tartózkodik, s ha valaki a székelési ingereket elnyomja (székletét visszatartja), a késôbbiekben a bélsár ide jutása már nem vált ki ingert (a reflex kialszik), és a széklet a végbélben összegyûlik. DIÉTA IDÜLT HASMENÉSBEN Cél a bélfal kémiai és mechanikus ingerlésének elkerülése. A diéta legyen bôséges fehérjékben. Fontos az ásványi anyagok (elsôsorban a kalcium, a vas, a nátrium és a kálium) veszteségének pótlása, valamint a vitaminhiány elkerülése. Ajánlott: -Italok: gyenge tea, szénsavmentes ásványvíz, higított gyümölcslé. -Fehérjék: puha húsok, szárnyas, hal, tojás. -Gabonatermékek: fehér kenyér (pirítva), rizs, tészta, kukorica. -Tejszármazékok (kivéve tejérzékenység esetén). -Gyümölcsök: csak a teljesen érettek fogyasztása javasolt. A banán, sárgabarack és narancs sok káliumot tartalmaz és így alkalmasak a veszteség pótlására. -Zöldségfélék: burgonya (fôve vagy pürében), illetve a kevés rostot tartalmazók (pürében vagy párolva): zeller, sárgarépa. -Cukrozott termékek: méz, lekvár, gyümölcskompót, csokoládé (szárított gyümölcs nélkül). -Különféle polivitaminok. Nem ajánlott: -Italok: kávé és erôs tea, szénsavas vizek, alkohol, jeges italok. -Mindenféle fûszer. -Zöldségfélébôl a nagy rosttartalmúak (káposzta, kelkáposzta, kerti saláta) és a bélgázképzôk (lencse, borsó, száraz bab). -Nyers és száraz gyümölcsök. -Zsírban, olajban sült ételek. -Hentesáruk (kolbász stb.), rostos és zsíros húsok. DIÉTA IDÜLT SZÉKSZORULÁSBAN Cél a széklet térfogatának növelése és a bélmozgás fokozása cellulóz-rostban gazdag ételekkel. Ajánlott: -Gabonafélék: teljes kenyér (rozs-, illetve barna kenyér). -Zöldségek: répa, káposzta, kelkáposzta, endívia, hagyma, borsó, kerti saláta, paradicsom. A nyers fogyasztás elônyösebb, mert a fôtt rostok bélmozgást serkentô hatása kevésbé erôs. -Száraz gyümölcsök: elsôsorban az aszalt szilva és a szárított füge, melyek rosttartalma 20% körüli. Célszerû ezekbôl esténként 5-6 darabot egy pohár vízben ázni hagyni és másnap reggel éhgyomorra megenni. Nem ajánlott: -Tészta, rizs. -Kakaó, csokoládé, cukrászsütemények. -Hal. -A tejszármazékok közül a sajtok kevés maradékot hagynak emésztés után, ezért fogyasztásuk csak kis mennyiségben célszerû. A tej és a joghurt viszont, laktóz-tartalma miatt segíti a bélmozgást. Ülô életmód. Ez csökkenti a vastagbél mozgékonyságát. Pszichés zavarok. A székszorulás gyakran valamilyen lelki probléma megnyilvánulási formája, következménye. Fájdalmas végbéltáji elváltozások. Például begyulladt aranyér, mely a fájdalom miatt gátolja a székürítési ingert és az ezzel kapcsolatos reflexeket. A székszorulás, ha nincs is szervi oka, kiválthat ilyen elváltozásokat (például aranyérrel kapcsolatos problémák, hashajtók túlzott használatából eredô betegségek, ritkábban olyan nagy székletgolyó kialakulása a végbélben, mely igazi elzáródást is okozhat). A komolyabb gondokat megelôzendô, a következô kezelési módok ajánlottak: Étrendi változtatás, azaz sok növényi rost fogyasztása és bôséges folyadékbevitel. A székürítési reflex helyreállítása: ehhez a beteg adott órában (ajánlottan étkezés után) üljön a WC-re, még akkor is, ha nincs ingere. Glicerinkúp használatával stimulálhatja a székürítési reflexet. Emellett több mozgásra is szüksége van a mindennapjaiban. A hashajtók használata kerülendô. Összefoglalva: a rövid idô alatt nem múló, vagy hirtelen és bôséges hasmenés, a jelentôs székletszínváltozás (például fekete-, véres széklet) mielôbb orvosi vizsgálatot igényel. A hirtelen fellépô székszorulás (a hátterében lévô esetleg súlyos elváltozás miatt) gyorsan, székletritmus-változás (fokozódó székszorulás, hasmenés és székszorulás váltakozása) belátható idôn belül orvosi konzultációt igényel. Az idült székrekedés megszüntetése étrendi és életmód-változásokkal, valamint a székürítési reflex helyreállításával kísérelhetô meg.

5 2005. január 5 Hogyan NE fogyókúrázzunk 2005-ben? Az újév egyik leggyakoribb fogadalma: elkezdek fogyókúrázni... A cél azonban itt egyáltalán nem szentesíti az eszközt. Kifejezetten veszélyes lehet, ha a kívánt eredményt néhány hét alatt drasztikus és egyoldalú csodadiétákkal kívánjuk elérni. Ennek ellenére sokan folyamodnak a különféle divatos fogyasztószerek (ital- és pudingporok, zsírégetôk, zsírmágnesek, emésztést serkentô rostkapszulák, étvágycsökkentôk, hashajtók stb.) használatához. Erre látszólag még a tudomány is ösztönzi ôket: idôrôl idôre megjelennek olyan fogyókúrás könyvek, melyek az összes addig megjelent mûvet élesen kritizálják, hirdetve, hogy ezekkel ellentétben most megtalálták az egyedül üdvözítô megoldást. Az értelmes olvasóban persze már annak is fel kellene keltenie a gyanút, hogy a több száz, magát az egyedül hatásosnak hirdetô diéta között mennyi szélsôséges található és már az alapelveikben is mennyire ellentmondanak egymásnak. A sokféle diétás javaslat között alig van olyan, amelynek az alkalmazása során ne lépne fel valamilyen hiány a szervezetben. Ezért az orvosok és táplálkozási szakemberek azt vallják: csak végszükség esetén használják a villámdiétákat, kéthárom havonta legfeljebb egyszer, s akkor is csak 4-5 napig folytassák! De nézzük, mi is az, amirôl a csodadiéták kitalálói nem szoktak beszélni! A könnyebb áttekinthetôség kedvéért négy nagy csoportba rendezve tallózunk a legdivatosabbak között. ZSÍRDÚS ÉTRENDEK Dr. Robert C. Atkins az 1970-es évek elején alkotta meg Amerika legnépszerûbb, ugyanakkor legvitatottabb diétáját. Ennek lényege, hogy a táplálkozás alapját a zsírok és fehérjék alkossák, s a szénhidrátok fogyasztása minimálisra csökkenjen. Megjegyzendô, hogy Amerikában tényleg jellemzô a túlzott szénhidrátfogyasztás, így ennek mérséklése valóban kívánatos lenne, ám az európai emberek táplálkozási szokásai eltérnek az amerikaitól. Az Atkins-diéta elônye, hogy a fogyókúrázók gyorsan és látványosan fogynak, mivel a szénhidráthiány miatt elsôsorban a zsírokat mozgósítja a szervezet, ha energiára van szüksége. Azonban emellett rengeteg nemkívánatos, sôt, sokszor egészségkárosító hatása is van ennek a módszernek. Egyik nagy hátránya, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozási ajánlások szerinti energiaszázalékos szénhidrát-fehérje-zsír arány megbomlik, s nagymértékben eltolódik a zsírok és a fehérjék javára. Ez már rövid távon is egészségi problémákat okozhat. A nagy zsírbevitel növeli a szív és a keringési rendszer betegségeinek kockázatát, míg a sok fehérje a vese, a máj és az ízületek károsodását idézi elô. Növeli a kalciumnak a vizelettel való ürítését, ami gyorsítja csontritkulást. A szénhidráthiány akadályozza a teherbe eséshez szükséges hormonok mûködését, ezen felül oka lehet a szédülésnek, fejfájásnak, ájulásnak, hasi görcsöknek, székrekedésnek, a szervezet elsavasodásának, depressziónak, s általában a szellemi és fizikai teljesítôképesség csökkenésének. A Lutz-féle diéta a húsfogyasztást helyezi elôtérbe, miközben csekély szénhidrátfelvételt engedélyez. Ez is magas koleszterinszintet eredményez. Az úgynevezett anyagcsere-diétában (amellyel a párizsi Brigitte Klinika fogyókúrás étrendje szinte megegyezik) az étrend ugyan tartalmaz zöldség- és gyümölcsféléket, de alapjaiban a fehérjéken és a koleszterinben gazdag tojáson alapul. A Harvey-féle tojáskúra során a fogyókúrázónak gyakorlatilag naponta nyolc tojást kell elfogyasztania, ekképp ezt koleszterinbombának is nevezhetjük. A tejszínhab és az eper az elsô olvasásra igen jónak hangzik, de próbáljon csak meg valaki tíz napon keresztül ezen az állati zsírokban igen gazdag, ám fehérjében szegény étrenden élni. A Mayo-étrend a napi 1500 kcal energia felvételét burgonyából, zöldségfélékbôl, teljes kiôrlésû lisztbôl készült pékárukból, húsból és reggelire kéthárom darab tojásból kívánja megvalósítani. Változatosabb, mint az elôzô étrendek, de ugyanúgy nagy a koleszterintartalma. A pontdiétában a tápanyagok pontértéket kapnak: míg a zsírok, zsíros ételek egy-két pontot érnek, addig a szénhidrátok akár több száz pontot is érhetnek, miközben a napi élelmiszer-fogyasztás a negyven pontot nem haladhatja meg. Az ilyen diéta a koleszterinszintet emeli, ezért érelmeszesedésre hajlamosít. FEHÉRJEDIÉTÁK A Banting-diéta g állati fehérje, g kenyér és némi zsiradék elfogyasztását jelenti naponta. Ez nemcsak egyhangú, hanem ilyen sok állati fehérje fogyasztása egészségtelen is. A Cooly-féle diéta ( Edd magad soványra ) 50% fehérjefogyasztást engedélyez, s a zsírt kiiktatja az étrendbôl. A napi 750 kilokalóriás fogyókúra csak rövidtávon eredményez fogyást, mert a csökkent energia-felvételre a szervezet anyagcserecsökkentéssel reagál. Vitaminpótlásra van szükség kb. tíz nap után. A Hollywood-diéta nagyon hasonló ehhez. Az 1920-as és 1930-as években vált közkedveltté. Folytatás a következô oldalon

6 6 Misszió Világ Hogyan NE fogyókúrázzunk 2005-ben? Folytatás az elôzô oldalról Alapja naponta három-hat tojás, továbbá sovány húsok, hal és szója. A keményítôtartalmú élelmiszerek mellôzésével kb. 700 kcal energia-felvétellel jár. A probléma hasonló, mint az elôzô esetben, vagyis a csekély energia-felvételre a szervezet anyagcsere-csökkentéssel reagál, ugyanakkor az étrend koleszterinben gazdag. A félcsirke-diéta napi 40 dkg csirke, valamint zöldség és burgonya fogyasztását engedélyezi. Nagyon kis energiatartalom és egyhangúság jellemzi. A rotációs diéta azt jelenti, hogy bizonyos idôközönként (négyhetenként) a fogyókúra energiatartalma 600 és 1500 kcal között váltakozik. Ez az alapanyagcserét igen kedvezôtlenül befolyásolja. SZÉNHIDRÁTDÚS KÚRÁK A Pritkin-féle diéta nyers vagy párolt zöldségfélékbôl álló, húst és sajtot csak ízesítésre alkalmazó, igen fehérjeszegény étrend. A rizsdiéta csak rizs fogyasztását engedélyezi. Nagyon egyhangú, vitamin- és fehérjehiányos étrend, amely kiszáradásra vezethet. A Schrott-kúra során hetenként két nagy és két kis borivó napot tartanak, míg a hét fennmaradó három napja száraz, amikor is sült szilva és zsemle fogyasztható napi 700 kcal mennyiségig. Egyértelmûen tápanyag- (fehérje-, vitamin- és ásványianyag-) hiányos állapothoz vezet. A burgonya- és tojásdiéta azt jelenti, hogy a fogyókúra során a burgonya mellett öt-hat tojás fogyasztható naponta. Fehérje-, vitamin-, ásványianyag-hiányt okoz, ráadásul koleszterinben gazdag. A burgonyadiéta napi 1 kg burgonyából áll, amelyet sós vízben kell megfôzni. A burgonyának ugyan nagy tápértéke van, de ez a diéta fehérje- és vitaminhiányos állapotokra vezethet. EGYÉB DIVATOK Idetartozik a testkontroll-diéta, amelynek osztott étrendre vonatkozó tanácsait a tudományos vizsgálatok nem igazolták. A diéta alapelvei közé tartozik, hogy a nap folyamán délelôtt csak gyümölcs és zöldség, délután állati eredetû (kis mennyiségben) és nagy szénhidráttartalmú növényi élelmiszer is fogyasztható, de csak külön étkezés keretében. A tej és tejtermék fogyasztását nem ajánlja. Összességében a kívánatosnál csekélyebb cink-, D-vitamin- és B 12 -vitamin-fogyasztásra vezet, általában hiányos fehérjefogyasztással egyidejûleg. A tej és tejtermékek kiiktatása hátrányos a kalciumfelvétel csökkenése miatt. A testkontrolldiétával valóban elérhetô fogyás, mert a kis energiatartalmú gyümölcsök és zöldségek fogyasztására helyezi a súlyt. Az étrend betartása esetén a napi kalóriafelvétel 30-50%-kal is csökkenhet, de az említett hátrányos következmények miatt a fogyókúrázók számára sem megfelelô módszer. Napjaink egyik új diétás irányzata a vércsoportdiéta, amelyet hazánkban dr. Peter J. D Adamónak Az AB0 terv címû könyve tett ismertté. A szerzô módszerével kapcsolatban számos kétség merül fel. Diétájának elve a táplálékok széles körében megtalálható bizonyos fehérjék (a lektinek) hatásán alapul, amelyek a szerzô szerint vércsoporttól függôen gyakorolnak káros hatást az emberek szervezetére. Így a különbözô vércsoportú emberek számára nemegyszer gyökeresen eltérô diétát javasol. Így a 0-vércsoportúaknak lényegében nagy hústartalmú, ugyanakkor csekély tej-, tejtermék- és cereáliatartalmú étrendet tart kívánatosnak. Az A-vércsoportúak étrendi javaslata vegetáriánus jellegû, kevés tej és tejtermék fogyasztásával. A B-vércsoportúaknak vegyes étrendet, az AB-vércsoportúaknak pedig kis hús- és gabonatartalmú étrendet tart megfelelônek. A könyv szerzôje nem ismertet tudományosan meggyôzô vizsgálati eredményeket, ugyanakkor ajánlásának némely vonatkozása ellentmond a jelenleg elfogadott táplálkozás-egészségügyi elveknek. Bizonyos esetekben meglehetôsen egyoldalú táplálkozást, fontos táplálékféleségek mellôzését javasolja, amely hiányállapotokat okozhat, illetve betegségre hajlamosíthat. Asztrodiéta avagy a fogyás a jegyek jegyében mottója: De hiszen ez a sorsod...! Meg van az írva a csillagokban. A Skorpió a hasára, a Nyilas a combjaira, a Halak az arcára hízik. Vajon, akkor hogyan fogy? Ez is benne van a csillagokban. Összességében ugyanaz mondható rá, mint a vércsoportdiétára, azaz alapvetôen nem ettôl függ az, hogy kinek milyen módszer a hatásos. Ne kövessük kontroll nélkül javaslatait. A Maradj fiatal és élj tovább! elnevezésû diéta a napi 1200 kcal energia-felvétel felét fehérjével fedezi. Van a kúrában csukamájolaj, növényi olaj és sörélesztô is. Hátránya a nagy fehérjetartalom, amely magas húgysavszintet, következésképp köszvényt vagy köszvényes rohamot válthat ki az erre hajlamosaknál. Az Edd a háromszorosát! kúrának az a lényege, hogy legalább 6000 kilokalóriányit eszik a fogyókúrázó naponta, s ettôl egy idô múltán undort érez, amely hirtelen fogyáshoz vezet. A kérdés csak az: addig mennyit szedett fel még magára a fogyókúrázó? A koplalás vagy 0 -diéta csak orvosi ellenôrzéssel alkalmazható. Ilyenkor a szervezet nagy

7 2005. január 7 mennyiségben veszít vizet (a benne oldott ásványi anyagokkal és vitaminokkal együtt). A szervezet általában alapanyagcsere-csökkentéssel védi magát, amely akár a 20-25%-ot is elérheti. Ennek következménye az, hogy, ha a koplalást szigorú diéta váltja fel, akkor is napi kb. 1 kg testtömegnövekedés tapasztalható! A 0 -diéta esetén gondoskodni kell arról, hogy esszenciális aminosavakat, ásványi anyagokat, vitaminokat megkapja a szervezet, mert egyébként szívizomrost-károsodás, szívritmuszavar, köszvényes, veseköves és pszichés tünetek jelenhetnek meg. NINCS MEGOLDÁS? A felsorolt csodamódszerek java része azon alapul, hogy valamely tápanyagféleségen kívül a többit kizárjuk az étrendbôl, s emiatt az egyoldalú étkezés egy idô múltán teltségérzést vált ki a fogyókúrázóban, ezért kevesebbet eszik. Az eredmény azonban csak rövid távú lehet, mert e diétákat képtelenek tartani a fogyókúrázók. Az eredmény: hiány okozta egészségügyi kockázatok, kudarcérzés, majd újabb súlyfelesleg... Az eredményes diétás kezelésnél a hangsúlyt a kiegyensúlyozott, mértékletes étkezésre, s nem bizonyos ételfajták, illetve tápanyagok kerülésére kell helyezni. Az egészséges étrend esetén ajánlott energiaszázalékos arány a fogyókúra ideje alatt is helyes, esetleg a 30 százaléknyi zsírt célszerû 25-re csökkenteni. A fogyókúra után fokozatosan kell visszatérni a normál étkezéshez, ami természetesen nem lehet teljesen ugyanaz, mint a diéta elôtt. De ez az idôszak jó alkalom arra, hogy a korábbinál kiegyensúlyozottabb, egészségmegôrzô táplálkozási szokást alakítsunk ki a magunk számára. Varga Teréz dietetikus MÉDIAAJÁNLAT A Misszió Világ minden hónap közepén 65 ezer családhoz, 240 ezer emberhez jut el Pest és Heves megye 60 településén. Hirdetési árak: 1/8 (81 x 61 mm) ,- 1/4 (81 x 122 mm) ,- 1/2 (168 x 122 mm) ,- 1/1 (168 x 244 mm) ,- (az árak forintban és áfa nélkül értendõk) A hirdetések megrendelése ügyében Ivicsics Viktort, Varga Teréziát vagy Kárpáti Gyulát keressék. Telefon: (06-28) , fax: (06-28) TIPPELJEN ÉS NYERJEN! Hányadik születésnapját fogja ünnepelni idén a Misszió? X 6. Melyik izületben jelenik meg leggyakrabban a köszvény? 1 nagylábujj 2 váll X térd Mennyi szénhidrát található 100 gramm burgonyában? 1 20 gramm 2 50 gramm X 80 gramm Melyik betegség ellen nem kapnak kötelezô védôoltást a gyermekek? 1 mumpsz 2 bárányhimlô X rózsahimlô Kell-e a reumatológiára háziorvosi beutaló? 1 igen 2 nem A nyaki csigolyák meszesedése melyik tünetet nem okozza? 1 karzsibbadás 2 szédülés X látásromlás Hány pályázatot támogat a Misszió idén a fejlesztési pályázat keretén belül? X 39 A helyes válaszokat neve, címe és a megjelenési hónap feltüntetésével február15-ig küldje el a Misszió címére. A hibátlan válaszokat beküldôk között Missziós pólókat sorsolunk ki. Decemberi tippszelvényünk helyes válaszai: a vörösvérsejt felelôs az oxigén szállításáért; a test legkeményebb anyaga a fogzománc; 5-10 nap alatt esik le a köldökcsonk az újszülöttrôl; sarkunkon a legvastagabb a bôrünk; a szem színét a szivárványhártya határozza meg; a lábboltozat süllyedését lúdtalpnak hívják; 4 mellékpajzsmirigyünk van. Novemberi kvízünk nyertesei: Polényi Istvánné (Isaszeg), Tölgyesi Józsefné (Hort). Gratulálunk! Nyereményüket postán küldjük!

8 8 Misszió Világ Téli bajok a légutakban Az orr, a torok, a garat, a gége és a légcsô nyálkahártyájának heveny gyulladásáért az esetek túlnyomó többségében különféle vírusokat terhel a felelôsség. A felsô légutak egy meghûlés után fogékonyabbá válnak a fertôzésre, a környezetünkben gyakorlatilag állandóan jelenlévô kórokozók pedig ilyenkor télen különösen gyorsan élnek a lehetôséggel. A betegség általában torokkaparással vagy orrfolyással kezdôdik, amit torokfájás, köhögés, gyakori fejfájás, illetve ezek mellett rossz közérzet és fáradékonyság követ. Az esti borzongás ilyenkor hôemelkedésre vagy lázkiugrásra utal. A tünetek az elsô három nap folyamán a legnyilvánvalóbbak, majd gyors javulást követôen egy héten belül általában teljesen eltûnnek. Szövôdmény ritkán jelentkezik, ilyen a mandulagyulladás, az arcüreggyulladás, az inkább gyermekeknél (a dohányos szülôk gyermekeinél gyakrabban!) jelentkezô középfülgyulladás, valamint a tüdôgyulladás. Ezekben az esetekben a vírusos meghûlést általában baktériumok okozta felülfertôzôdés, majd a szövôdmény kialakulása követi. A megfelelô fizikai kondíció fenntartása, a rövid hidegzuhany a tusolás végén, a sok zöldséget és gyümölcsöt tartalmazó étrend, az optimális vitamin- és nyomelembevitel mind-mind védô szerepet játszik a fertôzésekkel szemben. Betegek társaságában lehetôség szerint ne idôzzünk sokat, kerüljük a fizikai érintkezést, mossunk gyakran kezet, ügyeljünk a tisztaságra. Amennyiben mégiscsak utolér bennünket a kórság, fontos tudnunk, hogy a betegség magától is igen jól gyógyul, tehát kezeléssel vagy anélkül a szervezet néhány nap alatt legyûri a fertôzést. A kezelés célja tehát az, hogy a kellemetlen tüneteket minél gyorsabban és könnyebben vészeljük át. Legfontosabb az ágy- és szobanyugalom (egy nagy alvás csodákat mûvel), valamint a bôséges folyadékbevitel. Törôdjünk a testünkkel, zuhanyozzunk naponta legalább kétszer (felfrissít, tisztántart, csillapítja a lázat), váltsunk gyakran alsó- és hálónemût, cseréljük az ágynemût, szabaduljunk meg elhasznált zsebkendôinktôl. Kerüljük a nagyon hideg, sôt a nagyon forró italokat is, a dohányzást és a feketekávét, a csípôs és erôsen fûszeres ételeket és a szénsavas italokat (ez az utóbbiak izgatják a már egyébként is gyulladt nyálkahártyát, és fôképp súlyosbítják a köhögést). Az inhalálás kedvezô hatású lehet, azonban vigyázzunk a túl forró gôz belélegzésének elkerülésére, párásító készülékeknél az eszköz fertôtlenítésére. Közismert, hogy a szervezet C-vitamin igénye ilyenkor jelentôsen megnövekszik, ezt az ebben gazdag élelmiszerek (citrom, grapefruit, narancs, paprika, savanyú káposzta, csipkebogyó), valamint vitaminkészítmények fogyasztásával elégíthetjük ki. Orrlégzési nehézségek, valamint a melléküregek és a fül gyulladására utaló jelek esetén (arcduzzanat, elôrehajlás esetén arc- vagy homloktáji fájdalom) jó hatásúak a néhány napon, legfeljebb egy-két héten át helyileg alkalmazható orrcseppek, amelyek lelohasztják az orrüregi nyálkahártyát és ezáltal biztosítják a melléküregek és a fülkürt szellôzését is, ami ezen szerveknél a gyógyulás alapfeltétele. Az alkalmazható általános gyógyszerek közül elsô helyen állnak a láz- és fájdalomcsillapítók, amelyeket gyakran kombinálnak köhögéscsillapítókkal, C-vitaminnal és (csak felnôtteknél) az élénkítô hatású koffeinnel. A köptetôk alkalmazása nálunk igen gyakori (az angolszász országokban használatuk nem jellemzô). Az antibiotikumok alkalmazása a felsô légúti megbetegedésekben általában nem indokolt. Vírusfertôzés esetén a baktériumok bizonyos fajtáira ható antibiotikumok hatástalanok, és bár a bakteriális felülfertôzôdés okozta szövôdmények száma így csökkenthetô, a gyógyszer okozta mellékhatások száma nô. Konkrét példával: torokgyulladásban szenvedô gyermekek esetén átlagosan 30 (felnôtteknél 145!) beteget kell antibiotikummal kezelnünk ahhoz, hogy egy középfülgyulladást megelôzzünk. Minden 16. esetben azonban jelentôs mellékhatás jelentkezik! Összegzésként elmondható, hogy a betegség bár nem súlyos, ellenben igen gyakori, idônként mindannyian átesünk rajta. Kis figyelemmel és törôdéssel segítsük ilyenkor szervezetünket, engedjük, hogy meggyógyítsa magát! Dr. Udvaros István fül-orr-gégész szakorvos IMPRESSZUM A Misszió Világ havilapot szerkeszti a szerkesztõ bizottság. Kiadja a Misszió Egészségügyi Központ Kht. Felelõs kiadó: Dr. Horváth Ágnes ügyv. igazgató. Tördelés: Graphisto Kft., felelõs vezetõ: Szabó Béla ügyv. igazgató. Nyomdai elôállítás: Szikra Lapnyomda Rt., felelôs vezetô: Matolcsy Miklós vezérigazgató. Hirdetési képviselet: Ivicsics Viktor (tel.: , fax: ). Megjelenés: minden hónap közepén. Példányszám: A szerkesztõség és a kiadó postacíme: Misszió Világ, 2112 Veresegyház, Gyermekliget út 30. Drótposta: web: ISSN:

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk?

MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? MIT TEgyEk, Hogy jól EgyEk? CUkorBETEgEk étrendje = EgészségEs TáPlálkozás KICSÁK MARIAN, NAGY KRISZTINA Az oktatóanyag A MAgyAr diabetes TársAság vezetôsége MEgBízásáBÓl, A sanofi TáMogATásávAl készült

Részletesebben

Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben

Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben PTE-ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Készítette: Szekeresné Szabó Szilvia Dietetika II. 2012 Vizsgálati

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Az egészséges ember számára megfogalmazott táplálkozási ajánlások érvényesek a különböző sporttevékenységet végzők számára is. Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Miért fontos a szervezetnek a vas? A vas számos enzim összetevője, így fontos kémiai reakciókban vesz részt. A hemoglobin és a

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Vesebetegségek

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Vesebetegségek TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB201220022 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN Vesebetegségek Leggyakoribb vesebetegségek: - vesekövesség - gyulladások - veseelégtelenség Az étrendi kezelés alapja:

Részletesebben

S EMMELWEIS EGYETEM TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK ÉRELMESZESEDÉSBEN SZENVEDŐ BETEGEKNEK, MAGAS KOLESZTERIN ÉS VÉRZSÍR SZINT ESETÉN

S EMMELWEIS EGYETEM TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK ÉRELMESZESEDÉSBEN SZENVEDŐ BETEGEKNEK, MAGAS KOLESZTERIN ÉS VÉRZSÍR SZINT ESETÉN S EMMELWEIS EGYETEM Általános Orvostudományi Kar VÁROSMAJORI SZÍV-ÉS ÉRGYÓGYÁSZATI KLINIKA Igazgató: Dr. Merkely Béla egyetemi tanár 1122 Budapest, Városmajor u. 68. Tel.: 458-6840, Fax: 458-6842 E-mail:

Részletesebben

5. Egészséges emésztés

5. Egészséges emésztés 5. Egészséges emésztés A súlykontroll az egészséges emésztéssel kezdődik Az emésztőrendszered az egész szervezeted egyik legfontosabb része. Egy új felmérés szerint az embereket nagyon érdeklik az egészséges

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 Mit is jelent az egészséges táplálkozás? Az egészséges táplálkozás a különféle ételek és italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő változatossággal történő, rendszeres fogyasztását jelenti. Nincsenek

Részletesebben

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: )

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: ) Mérési azonosító (Nem kell kitöltened!) Egészség kérdőív 6. osztályos tanulók részére Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: 2005.10.12.) Kérlek, hogy válaszodat jelöld így! (Ha elrontottad a választ,

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

HepAsHAke májdiéta Az első hét eltelt!

HepAsHAke májdiéta Az első hét eltelt! Hepashake májdiéta Az első hét eltelt! Premium Diet Hepashake Hogy érzi magát? Van észrevehető változás? Mi az, ami még mindig nehéz? Mi az, ami könnyű? Mi a teendő éhség esetén? Növelje a zöldségmennyiséget

Részletesebben

Csont, csontritkulás, megelőzés

Csont, csontritkulás, megelőzés Csont, csontritkulás, megelőzés Szabó Tünde Budapest., II. EÜSZ Kapás utcai Rendelő Röntgen Osztály A csont összetétele 40 %-a víz, 60 % szárazanyag tartalom 35% szerves anyag (fehérjék) 65 % szervetlen

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék

Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe. Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Daganatos betegségek megelőzése, a szűrés szerepe Juhász Balázs, Szántó János DEOEC Onkológiai Tanszék Carcinogenesis mechanizmusa A daganatos átalakulás a normálistól eltérő DNS szintézisével kezdődik,

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN

DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN A magasvérnyomás-betegség ( hipertonia ) kezelésében a diétának fontos, meghatározó szerepe van. A nem gyógyszeres kezelés a következ beavatkozásokból áll: Elhízás esetén

Részletesebben

Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése

Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése Krónikus veseelégtelenség ( urémia ) étrendi kezelése Krónikus veseelégtelenségben szenved beteg szérumjának kreatinin szintje magas, s ha napi 50-60 g fehérjét kap úgy állapota lassan tovább romlik. Ha

Részletesebben

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Magas koleszterinszint

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Magas koleszterinszint TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB201220022 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN Magas koleszterinszint Tudja e Ön, hogy mennyi az átlagos koleszterinbevitel a magyar lakosság körében? 500-600

Részletesebben

A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A KÓRHÁZI FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA FAO / IAEA KUTATÁSI PROGRAM Lőrinczné Táborfi Julianna, Dr. Kovács Viktória Anna Budapest, 20. VI. 2. VÁZLAT A vizsgálat célja A legyengült immunrendszerű betegek

Részletesebben

Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre

Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre Hidegen sajtolt mákolaj, a csontok őre Készítette: Martincsevicsné Jenei Gizella Ki vagyok én? Szeretettel üdvözöllek! Martincsevicsné Jenei Gizella vagyok, egészségőr, hidegen sajtolt olajok szakértője,

Részletesebben

TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE. Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009.

TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE. Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009. TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009. Hogyan terjed az influenza? Mint bármely más influenza járvány,

Részletesebben

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment

ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK. -jelentős források: vitamin, ásványi elem, élelmi rost, szerves sav, pigment ZÖLDSÉGEK, GYÜMÖLCSÖK -olcsók, könnyen beszerezhetők gyakoriak -100 kg évente -napi élelem egyötöde -arányuk általában nem kielégítő -nyersen, feldolgozva, tartósítva -gyökér, gumó, hagyma, szár, levél,

Részletesebben

A várandós nõk táplálkozása

A várandós nõk táplálkozása A várandós nõk táplálkozása Fontos, hogy az étrend igazodjon a kismama testtömeg-indexéhez, alapanyagcseréjéhez, az aktuális állapotához, és az ízléséhez. Vegyes táplálkozással, jól megválogatott, jó minõségû

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Hírlevél. Hogyan étkezzünk egészségesebben?

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Hírlevél. Hogyan étkezzünk egészségesebben? 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Hírlevél Hogyan étkezzünk egészségesebben? Kiadó: Gönc Város Önkormányzata Abaúj-Hegyköz Egészségfejlesztési Iroda Telefon: +36 46 588 058 Web: www.goncefi.hu EGÉSZSÉGES

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

A bőséges folyadékfogyasztás szükségessége 2013.

A bőséges folyadékfogyasztás szükségessége 2013. A bőséges folyadékfogyasztás szükségessége 2013. Az éltető Kép beszúrásához kattintson az ikonra víz A napi folyadék szükséglet 2-2,5 l. A víz élettani szerepe a szervezetben összetett és sokrétű lehetővé

Részletesebben

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Egy bölcs mondás szerint az leszel, amit eszel, vagyis elmondhatjuk, hogy létünk, így az egészségünk A szervezetünk nem működik megfelelően, ha nem kapja meg

Részletesebben

egészségére és adja tovább! Váljék Étkezési kisokos Egészséges gondolatok az étkezésrôl Cukorbetegeknek

egészségére és adja tovább! Váljék Étkezési kisokos Egészséges gondolatok az étkezésrôl Cukorbetegeknek Étkezési kisokos ököl = 1 pohár (2.5 dl) Az Ön esetében = 2 adag tészta vagy zabpehely hüvelykujj Az Ön esetében = 1 adag sajt marék Az Ön esetében 3 6 dkg mag egészségére Váljék és adja tovább! tenyér

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA HÍRLEVÉL 9. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR Inzulinrezisztencia TISZTELT OLVASÓ! A TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Pádár Katalin Programstatisztika 2010-2011 Összesen 332 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 192 1 229 616 átfogó vizsgálat

Részletesebben

Az orvosnál Orvosi ügyintézés Ajánlott szűrővizsgálatok

Az orvosnál Orvosi ügyintézés Ajánlott szűrővizsgálatok Down Alapítvány TÁMOGATOTT ÜGYINTÉZÉS 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel.: (061) 363-63-53 e-mail: down@downalapitvany.hu Az orvosnál Orvosi ügyintézés Ajánlott szűrővizsgálatok Milyen esetekben fordulunk

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND

Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Tihanyi András Tihanyi András WELLNESS ÉTREND Mindennapi útmutató a testi-lelki egészséghez * Diétás szakácskönyvek White Golden Book Budapest A könyv szerzője TIHANYI ANDRÁS dietetikus Lektorálta DR.

Részletesebben

Sebestyén Szilvia: Egészséges és harmonikus élet természetes ételekkel

Sebestyén Szilvia: Egészséges és harmonikus élet természetes ételekkel Sebestyén Szilvia: Egészséges és harmonikus élet természetes ételekkel MAKROBIOTIKA INTÉZET Ételek Oktatás Könyvek Tanácsadás Fő az egészség a fazékban Fitten, vonzóan, tele energiával és kortalanul fiatalosan

Részletesebben

A kiválasztó szervrendszer és betegségei

A kiválasztó szervrendszer és betegségei A kiválasztó szervrendszer és betegségei A szervezetben az anyagcsere során számtalan káros és felesleges anyag képződik. A sejtek bomlástermékei, a bekerült mérgezőanyagok, mind-mind eltávolításra várnak.

Részletesebben

Életerő, Sport és Fittség

Életerő, Sport és Fittség Életerő, Sport és Fittség Guarana Tabletta Tapasztalja meg a Guarana élénkítő hatását A Guarana egy Dél-Amerikában őshonos cserje, koffein tartalma, élénkítő serkentő hatásai miatt használják Kényelmes

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A cukorbetegség A cukorbetegség - diabetes mellitus A cukorbetegség élethossziglan tartó, jelen tudásunk szerint nem gyógyítható betegség, amelyben a szervezet nem tudja a táplálékból nyert szõlõcukrot

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

1. Figuactiv Levesek és Shake-ek

1. Figuactiv Levesek és Shake-ek 1. Figuactiv Levesek és Shake-ek Ajánlott napi fogyasztás: A diéta program során a kívánt eredmény elérése érdekében a napi 3 fő étkezésünk közül kettőt Figuactiv Levesre és/vagy Shake-re kell cserélnünk.

Részletesebben

(Energiaszegény. ny étrend) Ok: csökkent energia felhasználás Belső: hormolális. lis. genetikai vegetatív v idegrendszeri. gek. gek.

(Energiaszegény. ny étrend) Ok: csökkent energia felhasználás Belső: hormolális. lis. genetikai vegetatív v idegrendszeri. gek. gek. Elhízás étrendi kezelése (Energiaszegény ny étrend) Ok: Külső: : túlzott t energia felvétel csökkent energia felhasználás Belső: hormolális lis genetikai vegetatív v idegrendszeri Kockázat: szív- érrendszeri

Részletesebben

Új Étrend-kiegészítők, vitaminok

Új Étrend-kiegészítők, vitaminok Új Étrend-kiegészítők, vitaminok Étrend-kiegészítők, vitaminok Az átlagos napi táplálkozás nem képes fedezni minden olyan tápanyag bevitelét, melyekre szervezetünknek szüksége van! Egészségünk megóvása

Részletesebben

Sütőipari termékkoncepciók

Sütőipari termékkoncepciók Sütőipari termékkoncepciók Ismerkedjen meg legsikeresebb és legkedveltebb koncepcióinkkal! A Zeelandia termékfejlesztése a nemzetközi fogyasztói piac felmérésein alapszik. Termékkoncepcióit ez alapján

Részletesebben

Fogyókúrák. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyókúrák. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyókúrák Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Sztárok Sztárok fogyókúra után http://www.rtlklub.hu/bulvar/video/54598 Fatorexia Az újabb testkép zavar Míg a legtöbb ember tisztában van a súlyfeleslegével,

Részletesebben

Mik az egészséges táplálkozás alap pillérei, melyre mindenkinek érdemes oda figyelni?

Mik az egészséges táplálkozás alap pillérei, melyre mindenkinek érdemes oda figyelni? Kedves Olvasó! Vaskút Község Önkormányzata által elnyert Egészségre nevelő életmódprogramok Vaskút községben elnevezésű pályázat keretein belül lehetőség nyílt ismeret átadó cikkek elkészítésére. A cél,

Részletesebben

Földpörgetők A Julianna Általános Iskola Természettudományos Házi Versenye. I. Forduló 5 6. évfolyam

Földpörgetők A Julianna Általános Iskola Természettudományos Házi Versenye. I. Forduló 5 6. évfolyam 1. feladat A C-vitamin felfedezése és elterjedése előtt számos olyan betegség volt rendkívül gyakori, amelyek ma már a helyes táplálkozás és az orvosi módszerek segítségével könnyen megelőzhetők. Az úgynevezett

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az szinte már népbetegség

Részletesebben

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen!

Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 VI. Népegészségügyi Konferencia Budapest, 2015. február 25. Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen! Dr. med.habil Martos Éva

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február

Az onkológia alapjai. Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Az onkológia alapjai Szántó János DE OEC Onkológiai Tanszék ÁNTSZ 2010. február Statisztika Megbetegedés halálozás Világ: 15 20 M 7-8 M Mo.: 70.000 36.000 Azaz hazánkban minden negyedik állampolgár daganatos

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére július 28-án tartják a fertőző májgyulladás elleni küzdelem világnapját, melynek idei mottója: Gondolja át újra!

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A koleszterin A koleszterin A koleszterin egy zsírfajta, amely majdnem minden állati eredetû élelmiszerben megtalálható. Az emberi szervezet számára a hormonok és az új szövetek elõállításához nélkülözhetetlen,

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok TÁPLÁLKOZÁSTAN, GASZTRONÓMIA. Elhízás és kóros soványság 2016.05.02. A vegetarianizmus

Táplálkozási tanácsok TÁPLÁLKOZÁSTAN, GASZTRONÓMIA. Elhízás és kóros soványság 2016.05.02. A vegetarianizmus Táplálkozási tanácsok TÁPLÁLKOZÁSTAN, GASZTRONÓMIA Mindent mértékkel fogyasszunk Ne fogyasszunk a szükségesnél kevesebbet, legyengít a szervezetet Ne fogyasszunk túl sokat, csökken az emésztőerő, betegségek

Részletesebben

A menza-rendelet. Ruis Zsuzsanna dietetikus. 2015. május 21.

A menza-rendelet. Ruis Zsuzsanna dietetikus. 2015. május 21. A menza-rendelet Ruis Zsuzsanna dietetikus 2015. május 21. 37/2014. (IV. 30.)EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó ajánlásokról Érvénybe lépés: 2015. január 1. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. A

Részletesebben

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 1. óra Készült az Európai

Részletesebben

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási

Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerzők: Belláné Apostol Mária, Vereckei Katalin, Dr. Müller Cecília, Dr. Gömöri Gábor Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésnek

Részletesebben

Tájékoztató a szívbarát étrendrôl

Tájékoztató a szívbarát étrendrôl Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintô figyelmet szentelünk gyertyánknak, sokáig fog égni. (Manfred Kets De Vries) Tájékoztató a szívbarát étrendrôl Szívbarát étrend Ez az

Részletesebben

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV

ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV ELHÍZÁS KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV Kedves páciensem, kérem, válaszoljon részletesen minden kérdésre, mielőtt a tanácsadást elkezdenénk. Eljövetelének motivációja: barátok, ismerősök ajánlása önálló kezdeményezés

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI. Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med.

VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI. Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med. VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med. 2 BIZTŐSÍTSUNK MAGUNKNAK ELEGENDO MENNYISÉGŰ VITAMINT! HOGYAN? VÁLTOZATOS ÉTREND SEGÍTSÉGÉVEL! A TÁPLÁLKOZÁS PIRAMIS MINDEN EGYES

Részletesebben

Megszívlelendô tanácsok

Megszívlelendô tanácsok ÉTRENDI TANÁCSOK hipertóniásoknak Megszívlelendô tanácsok hipertóniásoknak Lektorálta: Cseri-Holzmann Brigitta dietetikus ReceptDoki Gyógyszered legyen az ételed, s ételed legyen a gyógyszered Hippokratész

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

Rotavírus infectio Adatok az alapellátók oltási gyakorlatáról

Rotavírus infectio Adatok az alapellátók oltási gyakorlatáról Rotavírus infectio Adatok az alapellátók oltási gyakorlatáról D R. DOLOWSCHIÁK ANNAMÁRIA K Á V É S Z Ü N E T K O N F E R E N C I A S I Ó F O K 2 0 1 2. Az előadás a GlaxoSmithKline Kft. támogatásával készült

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN CÍMŰ KONFERENCIA

VÁLTOZÁSOK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN CÍMŰ KONFERENCIA Közétkeztetési rendelet kapcsán felmerülő táplálkozás-egészségügyi feladatok Barnáné Susa Éva dietetikus okleveles táplálkozástudományi szakember Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja Formula 1 Shake Formula 2 Multivitaminkomplex Rost tabletta Herbalife Formula 1 shake - egészséges étkezés Az ízletes Formula 1 shake finom, könnyen elkészíthető egészséges

Részletesebben

S EMMELWEIS EGYETEM TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK CUKORBETEGEK RÉSZÉRE

S EMMELWEIS EGYETEM TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK CUKORBETEGEK RÉSZÉRE S EMMELWEIS EGYETEM Általános Orvostudományi Kar VÁROSMAJORI SZÍV-ÉS ÉRGYÓGYÁSZATI KLINIKA Igazgató: Dr. Merkely Béla egyetemi tanár 1122 Budapest, Városmajor u. 68. Tel.: 458-6840, Fax: 458-6842 E-mail:

Részletesebben

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK

VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK VITAMINOK JELENTŐSÉGE ÉS FORRÁSAIK KÉSZÍTETTE: GAÁL ELEONÓRA OKLEVELES TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI SZAKEMBER DEBRECENI EGYETEM Egészséges alapanyagok egészséges táplálkozás mintaprojekt a közétkeztetés minőségi

Részletesebben

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

Mi a csontritkulás? A csontritkulás (osteoporosis) olyan betegség, ahol a csontállomány fokozódó csökkenésének révén a csont szerkezetét alkotó

Mi a csontritkulás? A csontritkulás (osteoporosis) olyan betegség, ahol a csontállomány fokozódó csökkenésének révén a csont szerkezetét alkotó Mi a csontritkulás? A csontritkulás (osteoporosis) olyan betegség, ahol a csontállomány fokozódó csökkenésének révén a csont szerkezetét alkotó gerendák elvékonyodnak, felszívódnak, vagy átszakadoznak.

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az éltetõ vitaminok A vitaminok olyan szerves vegyületek, amelyek feltétlenül szükségesek testünk kifogástalan mûködéséhez. A vitamin elnevezés a vita (élet) és az amin (NH2-tartalmú kémiai gyök) szavakból

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN!

LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! LÉLEGEZZEN KÖNNYEBBEN TERMÉSZETESEN! A FOLYAMATOSAN NÖVEKVÕ LEVEGÕSZENNYEZÉSSEL EGYENES ARÁNYBAN NÖVEKSZIK A LÉGÚTI BETEGSÉGEKBEN SZENVEDÕK SZÁMA, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKNÉL. HASZNÁLD A TERMÉSZET EREJÉT //

Részletesebben

1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk?

1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk? Téma 1: Egészséges test 1. Szerinted mit tehetünk azért, hogy egészségesek legyünk? 2. Mik az egészséges ember jellemzői? A, egészséges csontok, izmok B, elvékonyodott haj, töredezett körmök C, Betegség

Részletesebben

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok.

Kiegyensúlyozott táplálkozás. Energiát adó tápanyagok. Energia. Kiegyensúlyozott étrend. Energiát nem szolgáltató tápanyagok. Nem lehet elég korán kezdeni Kiegyensúlyozott táplálkozás Energia- és tápanyagszükséglet és a fogyasztás közötti egyensúly RENDSZERESSÉG+VÁLTOZATOSSÁG+MÉRTÉKLETESSÉG Életműködésekhez alapanyagcsere Növekedéshez

Részletesebben

Hogyan mentsd meg a szíved?

Hogyan mentsd meg a szíved? Hogyan mentsd meg a szíved? Mivel minden második haláleset oka szív- és érrendszeri betegségbõl adódik, a statisztikán sokat javíthatunk, ha tudjuk, hogyan is küzdjünk e probléma ellen. Pl. már minimális

Részletesebben

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Bartyik Tünde Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály Budapest, 2014. február 18. Tejtermékek

Részletesebben

Kedves Olvasó! Az utóbbi években többször figyelhető meg hazánkban is rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás.

Kedves Olvasó! Az utóbbi években többször figyelhető meg hazánkban is rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás. HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE Kedves Olvasó! Az utóbbi években többször figyelhető meg hazánkban is rendkívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás. A kánikula bárkinek okozhat egészségügyi panaszokat,

Részletesebben

Cukorbetegek étrendi kezelése

Cukorbetegek étrendi kezelése Cukorbetegek étrendi kezelése A cukorbetegség komplex anyagcserezavar, ahol a szénhidrát anyagcsere zavara dominál. A betegség okai: abszolút vagy relatív inzulinhiány. Klinikai tünetei : - fokozott étvágy

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek

Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Mozgásszervi fogyatékossághoz vezető kórképek Dr Élő György Miért szükséges ismeretek ezek? Tudni kell a funkció károsodás okát, ismerni a beteg általános állapotát, hogy testi, szellemi és lelki állapotának

Részletesebben

táplálkozásunkplálkoz

táplálkozásunkplálkoz Előtte Utána - 15 KG Mi befolyásolja olja az egészséget? get? stressz ökológia Genetikus adottságok táplálkozásunkplálkoz 15 Mi az egészs szséges és s táplt pláló étkezés? Hogyan hat a táplálkozás az egészségre?

Részletesebben

Az Egészségügyi Centrumok működése

Az Egészségügyi Centrumok működése ellátásáért a gazdasági válság árhullámaival szemben Az Egészségügyi Centrumok működése Dr. Kass Ferenc MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT - magyar katolikus jótékonysági hálózat, kiemelkedően közhasznú szervezet,

Részletesebben

Elixír az izületek védelmére

Elixír az izületek védelmére Elixír az izületek védelmére Glükozamin Segíti az ízületi porcok és kötőszövetek épülését Eredmeny mar 1 7 nap utan Porcképző szulfátok Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatás Collagén peptid Elősegíti

Részletesebben

Vastagbéltükrözés (Kolonoszkópia)

Vastagbéltükrözés (Kolonoszkópia) Vastagbéltükrözés (Kolonoszkópia) ÁLLAMI SZŰRŐPROGRAM A RÁKMEGELŐZŐ ELVÁLTOZÁSOK, ILLETVE A VASTAG- ÉS VÉGBÉLRÁK SZŰRÉSÉRE ÉS KORAI FELISMERÉSÉRE Ideje, hogy önmagára gondoljon. A vastagbél jellemzői és

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben