I. BIANCHI FONYÓD KUPA NYÍLT ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRVERSENY VERSENYKIÍRÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. BIANCHI FONYÓD KUPA NYÍLT ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRVERSENY VERSENYKIÍRÁS"

Átírás

1 I. BIANCHI FONYÓD KUPA NYÍLT ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRVERSENY VERSENYKIÍRÁS A VERSENY CÉLJA A kaposvári székhelyő Bianchi Club Kerékpáros Egyesület elkötelezett Somogy Megye, illetve a Dél- Dunántúli régió, valamint a Balaton partvidék kerékpáros sportja fejlesztéséért. Az egyesület tevékenységének újabb állomásaként kerül megrendezésre az I. Bianchi Fonyód Kupa, amely a szervezık célja szerint egy hagyományteremtı kerékpáros fesztivál, amely élettel telíti meg a Balaton parti települést és környékét az elıszezoni idıszakban, elkalauzolja a versenyzıket és kísérıket, valamint a médián keresztül minden érdeklıdıt a Fonyódtól délre elterülı Somogyi Dombvidék tájaira, és hathatósan hozzájárul a Fonyódi és Dél-Balatoni kerékpáros sportélet fejlesztéséhez és az aktív turizmus felvirágoztatásához. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Szervezık: Az amatır országúti kerékpárverseny szervezıje a kaposvári Bianchi Club Kerékpáros Egyesület, társzervezı Fonyód Önkormányzata és a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség (MKSzSz). A verseny a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) amatır versenyekre ajánlott szabályainak, illetve jelen versenykiírásnak megfelelıen kerül lebonyolításra. A verseny fıvédnöke: Hidvégi József, Fonyód polgármestere A szervezık elérhetıségei: Bianchi Club Kerékpáros Egyesület Levelezési cím: 1211 Budapest Központi út 22. Fıszervezı: Szél Attila, Bianchi Club KE, Elnök Társrendezı: Ányos Viktor, Balatoni Úszóiskola Kft. Versenyigazgató: Árvai Attila, Bianchi Club KE, Szakmai igazgató Mobil: Fax: RENDEZVÉNY HELYE, IDEJE A verseny idıpontja: május 6., vasárnap, 11:00 óra A verseny helyszíne: 8640 Fonyód, Kossuth Erdı Rajt / Cél terület: 8640 Fonyód, Kossuth Erdı Bartók Béla utca (http://maps.google.com/ térkép alapján Edison utcaként jelölve!) Versenyközpont Rajtszám átvétel és helyszíni nevezés: Panoráma Étterem 8640 Fonyód, Kossuth Erdı Márffy tér (a Kossuth Erdı közepén) Öltözı és zuhanyzási lehetıség: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola 8640 Fonyód, Fı utca 8. (Kossuth erdı mellett) 1

2 A VERSENY RÉSZTVEVİI, KORCSOPORTOK A verseny egyben a Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség (MKSzSz) versenyrendszere keretén belül meghirdetett 8 állomásból álló évi Vision Magyar Kupa sorozat idei második versenye. A verseny nyílt, azon amatır sportolók és igazolt versenyzık egyaránt elindulhatnak. - A sportkedvelı, de megfelelı edzettségi szinttel és versenyzési tapasztalattal nem rendelkezı résztvevık figyelmébe ajánljuk a Fonyód Nagydíj néven meghirdetett futamokat a Rövid táv 1 és Rövid táv 2 versenytávokon, ahol az egyes versenytávokhoz tartozóan ajánlott korcsoportok kerültek meghatározásra, de bárki bármelyik versenytávra benevezhet. - A megfelelı edzettségi szinttel és kellı versenytapasztalattal rendelkezık a Vision Magyar Kupa versenysorozatban meghirdetett Magyar Kupa futamok egyikére nevezhetnek az életkoruk (születési dátumuk) alapján meghatározott korcsoport besorolásnak megfelelı versenytávra. - Igazolt versenyzık csak a Magyar Kupa futamok versenyeire nevezhetnek. A korcsoportok a születési év alapján kerülnek kiszámításra (a születés hónapjától és napjától függetlenül). A rendezıknek joga van a nevezık létszámától függıen a korcsoportok összevonásával rajtoltatni, külön értékelés mellett. Magasabb korcsoportba (a kiírásnak megfelelı egyel hosszabb versenytáv futamára) felnevezésre van lehetıség amennyiben ezt szervezıknek elıre ben jelzik. Ez esetben az értékelés az adott versenytávon induló korcsoporti kategória szerint történik, és nem a tényleges életkor szerint számított korcsoportban. Korcsoportok: Születési év Férfi sportkedvelı verseny-résztvevı és fiú iskolai futam Férfi amatır vagy igazolt versenyzı Kategóriák Férfi sportkedvelı verseny-résztvevı és lány iskolai futam Nıi amatır vagy igazolt versenyzı Fonyód Nagydíj Vision Magyar Kupa Fonyód Nagydíj Vision Magyar Kupa korcsoport U13 WU13 Nıi 1. korcsoport korcsoport U15 WU korcsoport U17 WU17 Nıi 2. korcsoport korcsoport U19 WU korcsoport Elit+U23 Nıi 3. korcsoport korcsoport Elit Nı korcsoport Master korcsoport Senior korcsoport Senior 2 Nıi 4. korcsoport Senior Nı VERSENYTÁVOK A különbözı korcsoport kategóriák különbözı versenytávokon indulhatnak. Az Fonyód Nagydíj résztvevıi számára meghatározott versenytávok ajánlott versenytávok, de bárki bármelyik versenytávra benevezhet. Díjazás a kiírásnak megfelelı kategóriákban történik. A különbözı versenytávok külön indítással kerülnek megrendezésre. 2

3 Versenytávok: Verseny neve Versenytáv Versenypálya Rövid táv 1 12,7 km - 2 kör a fonyódi kiskörön Rövid táv 2 41,1 km - 2 kör a fonyódi kiskörön, - majd Lengyeltóti fordítóig és vissza, - a végén befutó Közép táv 81,4 km - 2 kis a fonyódi kiskörön, - majd 1 nagy kör, - a végén célvonal után +1 kör Hosszú táv 115 km - 2 kis a fonyódi kiskörön, - majd 2 nagy kör, - a végén célvonal után +1 kör Férfi Fonyód Nagydíj (ajánlott) Ffi 1. kcs Ffi 2. kcs Ffi 3. kcs Ffi 7. kcs Ffi 8. kcs Ffi 9. kcs Ffi 4. kcs Ffi 5. kcs Ffi 6. kcs Korcsoportok Férfi Vision Magyar Kupa U13 U15 U17 Senior 2 U19 Senior 1 Master Nıi Fonyód Nagydíj (ajánlott) Nıi 1. kcs Nıi 2. kcs Nıi 4. kcs Nıi 3. kcs Nıi Vision Magyar Kupa WU13 WU15 WU17 WU19 Senior Nı Rajtidı 11:00 12:00 (3. rajtrács) Elit Nı 12:00 (2. rajtrács) Elit+U23 12:00 (1. rajtrács) Pálya információ Rövid táv 1: A Rövid táv 1 versenyek résztvevıi a rajthoz egységesen állnak fel és a fonyódi kis körön versenyeznek. Rajthoz állás ideje: 10:45 óra. Rajtidı: 11:00 óra. Élesrajt. Pálya információ Hosszú táv, Közép táv és Rövid táv 2: A Hosszú táv, a Közép táv és a Rövid táv 2 versenyek résztvevıi a rajthoz egymást követı zónákba állnak fel. A zónákat egy-egy felvezetı motoros választja el, egyértelmő versenytáv jelzéssel ellátva. Rajthoz állás ideje: 11:45 óra. Az egyes versenytávok szerinti mezınyökön belül az igazolt versenyzık (Magyar Kupa résztvevık) és az amatır versenyzık (nem igazolt versenyzık, Amatır Kupa résztvevık) egymást követı zónákba állnak fel. Ezen zónák közt nem közlekedik külön felvezetı motoros, de kiemelten kérünk minden versenyzıt a biztonságos közlekedés szabályainak betartására, és a lassúrajt során az elızések mellızésére! A Hosszú táv, a Közép táv és a Rövid táv 2 mezınyök 12:00 órakor egyszerre lassúrajttal indulnak. A lassúrajt autós felvezetéssel és záró motoros általi mezıny-biztosítással történik. A felvezetı autót megelızni tilos! A felvezetı autó megelızése a versenybıl való automatikus kizárás vonhat maga után. A lassúrajt mezınyönként az elsı lejtıt követı keresztezıdésig tart. A keresztezıdés elérésekor pillanatnyi megállás után a verseny élesrajttal folytatódik. Ez a pont hivatalos idımérés kezdete. Az élesrajt során az egyes mezınyök 2, illetve 1 perces közökkel rajtolnak a következık szerint: - Hosszú táv rajt: a lassúrajtot követıen közvetlenül - Közép táv rajt: a Hosszú táv rajt után 2 perccel - Rövid táv 2 rajt: a Közép táv rajt után 1 perccel 3

4 A mezınyök a fonyódi kis körön 2 teljes kört tesznek meg. A 3. kör megkezdése után a körbıl kihaladnak Lengyeltóti irányába. A csapatok kísérıkocsijai a rajtot megelızıen 15 perccel hajthatnak be a Fı utcába. és a 3. versenykörben a Fı utca végén csatlakozhatnak rendezıi irányítás mellett a megfelelı mezıny végéhez. A rendezık a kísérıkocsik sorszámának megfelelı sorrendben engedik a kísérıkocsikat a mezıny után. 11:45 után kísérıkocsi áthaladás a versenypálya Bartók Béla utcai (Edison utcai) szakaszán nem megengedett. Az a kísérıkocsi, amelyik nem állt be a kísérı kocsi sorba a rajtot megelızıen, csak a Hosszú táv + Közép táv + Rövid táv 2 egyesített mezınye utolsó versenyzıjének 3. versenyköre megkezdését követıen (a Rajt/Cél vonalon való áthaladását követıen) hajthat be a Fı utcába, és csatlakozhat a megfelelı mezınyéhez. A lassúrajt során bekövetkezı esetleges technikai hiba (pl. defekt) esetén a versenyzı felzárkózhat a saját versenytávja mezınyébe, ebben az esetben rajszám-ellenırzés mellett a motoros engedélyezheti a megelızést, de csak ebben az esetben. A lassúrajtot követı éles rajt után az általános felzárkóztatási szabályok lépnek életbe. A fonyódi kis körök során bekövetkezı technikai hiba (pl. defekt) esetén a rendezık által biztosított neutrál kocsik biztosítják a technikai segítséget. A neutrál kocsik egyértelmő jelzéssel vannak ellátva, és a Hosszú táv valamint a Közép táv fımezınyei után haladnak. Versenyprogram: Verseny neve Versenytáv Versenypálya Rajthoz állás ideje Rajtidı Rövid táv 1 12,7 km - 2 kör a fonyódi kiskörön 10:45 11:00 Rövid táv 2 41,1 km - 2 kör a fonyódi kiskörön, 11:45 12:00 - majd Lengyeltóti fordítóig és vissza, - a végén befutó Közép táv 81,4 km - 2 kis a fonyódi kiskörön, 11:45 12:00 - majd 1 nagy kör, - a végén célvonal után +1 kör Hosszú táv 115 km - 2 kis a fonyódi kiskörön, 11:45 12:00 - majd 2 nagy kör, - a végén célvonal után +1 kör Befutók várható ideje: Versenytáv Éles rajt ideje Várható beérkezés ideje Rövid táv 1 12,7 km 20 km/h 11:00 11:35 25 km/h 11:00 11:30 30 km/h 11:00 11:25 Rövid táv 2 41,1 km 30 km/h 12:08 13:32 35 km/h 12:08 13:20 40 km/h 12:08 13:11 Közép táv 81,4 km 38 km/h 12:07 14:16 40 km/h 12:07 14:10 42 km/h 12:07 14:04 Hosszú táv 115 km 38 km/h 12:05 15:08 40 km/h 12:05 15:01 42 km/h 12:05 14:51 4

5 Versenypálya térkép / Rövid táv 1: Versenypálya térkép / Rövid táv 2: 5

6 Versenypálya térkép / Közép táv: Versenypálya térkép / Hosszú táv: 6

7 Figyelem! Vasúti átkelık: A versenypálya teljes hosszában 3 helyen keresztez vasutat. A vasúti átkelık a Rövid táv 2, a Közép táv és Hosszú táv mezınyök versenyútvonalán az alábbiak szerint merülnek fel: Fonyódi vasúti keresztezıdés (Felsıbézsenyi út) (fénysorompó) Lengyeltóti vasúti keresztezıdés (teljes szakállas sorompó) Öreglaki vasúti keresztezıdés (félsorompó) Rövid táv 2 2x Közép táv 2x 1x 1x Hosszú táv 2x 2x 2x A vasúti menetrend szerinti lezárások a fımezınyöket a várható áthaladások idıpontjaiban nem fogják feltartani. Tilos jelzés esetén bármely versenyzı köteles megállni a vasúti keresztezıdés elıtt. Esetleges lezárás esetén a versenybírói autóval kísért bolyok részére a versenyidı meghatározáskor idıjóváírás van. Egyéb, nem kísért bolyokban haladó versenyzık részére idıjóváírásra nincs lehetıség. Vasúti áthaladási idıpontok: Fonyódi vasúti keresztezıdés (Felsıbézsenyi út) (fénysorompó) Lengyeltóti vasúti keresztezıdés (teljes szakállas sorompó) Öreglaki vasúti keresztezıdés (félsorompó) Fonyód Kaposvár vonat 11:50 12:10 12:20 Kaposvár Fonyód vonat 14:48 14:30 14:20 Mindenkitıl fokozott figyelmet kérünk a vasúti keresztezıdésekben történı áthaladáskor! NEVEZÉS HELYSZÍNI NEVEZÉS: Helyszíni nevezés helye: Panoráma Étterem 8640 Fonyód, Kossuth Erdı Márffy tér (a Kossuth Erdı közepén) Rajtszám átvétel és helyszíni nevezés: óráig ELİNEVEZÉS: Elınevezés az interneten: Online nevezés menüpont alatt. Elınevezés en: A kiírásban mellékelt adatlap kitöltésével és elküldésével a címre. Elınevezési határidı: április 29. Az ezt követıen beérkezett nevezéseket nem áll módunkban elınevezésként elfogadni! A nevezés a helyszíni nevezési díj befizetésével válik érvényessé. A szervezık korlátozott számú lehetıséget biztosítanak helyszíni nevezésre. 7

8 NEVEZÉSI DÍJAK: Férfi Verseny neve Versenytáv Fonyód Nagydíj (ajánlott) Rövid táv 1 12,7 km Ffi 1. kcs Ffi 2. kcs Ffi 3. kcs Ffi 7. kcs Ffi 8. kcs Ffi 9. kcs Rövid táv 2 41,1 km Ffi 4. kcs Ffi 5. kcs Ffi 6. kcs Korcsoportok Férfi Vision Magyar Kupa U13 U15 U17 Senior 2 Közép táv 81,4 km U19 Senior 1 Master Nıi Fonyód Nagydíj (ajánlott) Nıi 1. kcs Nıi 2. kcs Nıi 4. kcs Nıi 3. kcs Nıi Vision Magyar Kupa WU13 WU15 Elınevezés esetén Nevezési díj Helyszíni nevezés esetén Ft Ft WU17 WU19 Senior Nı Ft Ft Elit Nı Ft Ft Hosszú táv 115 km Elit+U Ft Ft Csapat nevezés esetén minden 10. versenyzı nevezése ingyenes. (Iskolai nevezés esetén ez a csapatként leadott nevezések esetében érvényesíthetı, ezért kérjük a testnevelı tanárokat a nevezések összegyőjtésére és ko-ordinálására). A csapatvezetık részére nincs meghatározva külön nevezési díj. Elınevezéskor az egyes csapatok 5 benevezett versenyzınként 1 db kísérı kocsi sorszám-matricát kapnak térítésmentesen. Minden további kísérı kocsi sorszám, valamint a helyszíni nevezésnél igényelt kísérı kocsi sorszám ára: Ft/sorszám. A nevezési díj minden esetben tartalmazza: - Forgalomtól részlegesen elzárt, biztosított versenypálya használat - Ételjegy a versenyt követıen (14:00 órától) - Támogatói ajándékok a startcsomagban - Kategóriánkénti 1-3 helyezett érem díjazás - A felajánlott kiemelt nagydíjak kupa és támogatói ajándékcsomag díjazása - Automatikus részvétel a versenyt követı sorsoláson, amelyen az indulók között kisorsolunk egy Ft értékő Bianchi versenykerékpárt - Kedvezményes helyszíni vásárlási lehetıségre jogosító kedvezménykupon a Bianchi termékekre A szervezık az egyes kiemelt támogatói nagydíjakra a felajánlások függvényében külön tárgynyereményeket és pénzdíjazást is igyekeznek biztosítani. A pontos és végleges tárgyjutalmakról és pénzdíjazásról a szervezık folyamatosan beszámolnak a oldalon a legfrissebb Hírek között. Magyar Kupa nevezés: Bankszámla szám: MKB Bank Amatır versenyzık esetén megjegyzésben kérjük feltüntetni: Bianchi Fonyód Kupa, Magyar Kupa + Név + Születési idı + R1 (= Rövid táv 1) vagy R2 (= Rövid táv 2) vagy K (=Közép táv) vagy H (= Hosszú táv) - Igazolt versenyzık esetén megjegyzésben kérjük feltüntetni: Bianchi Fonyód Kupa + Egyesület neve + Versenyzı neve + Születési idı + Kategória + opcionálisan felnevezés Fonyód Nagydíj nevezés: Bankszámla szám: MKB Bank Megjegyzésben kérjük feltüntetni: Bianchi Fonyód Kupa, Fonyód Nagydíj + Név + Születési idı + R1 (= Rövid táv 1) vagy R2 (= Rövid táv 2) 8

9 A helyszíni nevezés, rajtszámok átvételének idıpontja a versenyszervezési szabályok miatt korlátozott óra után nem áll módunkban nevezést elfogadni! A nevezés feltétele továbbá a Versenyzıi felelısségvállalási nyilatkozat elfogadása, kitöltése és aláírása a rajtszám átvételekor. A versenykiírás értelmében az MKSZSZ évi hivatalos listája tartalmazza azon licencel rendelkezı versenyzık névsorát, akik a fentiek értelmében csak az igazolt kategóriába nevezhetnek. Technikai értekezlet csapatvezetık és egyéni amatır résztvevık számára: 10:15 órakor a Rajt/Cél területen EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJAZÁS Eredményhirdetés és díjátadó ünnepség közvetlenül az utolsó befutót követıen perccel, elıreláthatóan 15:00 órai kezdettel. A verseny kiemelt futamairól a szervezık további tájékoztatást a oldalon tesznek közzé. Korcsoportonként az 1-3. helyezettek érem-díjazásban és értékes tárgyjutalomban részesülnek. A különbözı korcsoportok gyıztesei serleget kapnak. A támogatók által kiírt kiemelt kupafutamok a versenyt megelızı idıszakban kerülnek meghirdetésre. ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS VERSENYZİI SZABÁLYOK A verseny nyílt, azon amatır és igazolt kerékpárosok egyaránt indulhatnak a számukra meghirdetett kategóriákban és részvételi ajánlással (lásd. Verseny résztvevıi, korcsoportok rész / 2. oldal). A versenyen azok a kerékpárosok indulhatnak, akik: - elfogadják a versenyszabályokat, és vállalják jelen versenykiírásban (illetve annak bármilyen formában kommunikált esetleges módosított verzióiban) foglaltakat - megfelelıen beneveztek a versenyre, - befizették a nevezési díjat, - érvényes, a szövetség által kiállított versenyzıi licensszel rendelkeznek (igazolt versenyzık esetén), - a táv teljesítésére alkalmas, biztonságos országúti kerékpárral és megfelelı védıfelszereléssel (kemény héjú fejvédı) rendelkeznek. Orvosi Igazolás: - Bármelyik versenyen induló 18 év alatti résztvevıknek 6 hónapnál nem régebbi, érvényessportorvosi/ orvosi igazolással kell rendelkezniük. A sportorvosi igazolást a regisztrációnál a rendezık kérésére be kell mutatni. Orvosi igazolás nélkül a Bianchi Fonyód Kupán nem indulhat 18 év alatti résztvevı. - Bármelyik versenyen induló felnıtt (18 év feletti) résztvevıknek (nem igazolt versenyzı) ajánlott a 6 hónapnál nem régebbi orvosi engedély / sportorvosi igazolás. - Igazolt versenyzıknek (aki mindenképpen a Magyar Kupa korcsoportjának megfelelı versenytávú futamán vagy felnevezés esetén annál a kiírás szerinti egyel hosszabb versenytávú futamán indul) az összes korosztály esetében kötelezı a 6 hónapnál nem régebbi orvosi engedély / sportorvosi igazolás. Technikai felszerelések: - A versenyzık részére a versenyen során végig az UCI szabálykönyvnek megfelelıen bukósisak (zárt, kemény héjú fejvédı) viselése KÖTELEZİ! - A versenyen könyöktámasz (könyöklı) használata TILOS! 9

10 Rajtszámok: - A versenyzıknek a szervezık által számukra biztosított rajtszámokban kell versenyezniük. - A számokat behajtani, azokból levágni vagy bármi más módon átalakítani TILOS! - A rajtszámokat minden körülmények között tisztán látható módon kell viselni. - A rajtszámot a kerékpáros mez hátának közepétıl jobb oldalra, a hátsó zsebre kell elhelyezni! - A versenyen az idımérést chip-es idımérési rendszer biztosítja. A chip a kerékpárok kormányára, illetve a fék- és váltóbowdenekre helyezendık fel. - Esıkabát vagy más hasonló ruhadarab viselése abban az esetben lehetséges, ha az átlátszó anyagból készült, és ezáltal a rajtszámok tiszta láthatósága biztosított. Versenypálya: - A verseny forgalomtól részlegesen elzárt, biztosított versenypályán (országúton), autós és/vagy motoros felvezetéssel, valamint mezınyönként záró motorossal halad. - A versenypálya térképe az egyes versenytávok szerinti futamokra jelen versenykiírásban bemutatásra kerülnek. Mőszaki hiba esetén: - Kerékcsere, technikai hiba javítása csak az út jobb oldalán megengedett. Mőszaki hiba, vagy bukás következménye miatt lemaradt versenyzıt a saját kísérı autója (amelynek sofırje érvényes csapatvezetıi licensszel rendelkezik) az UCI nemzetközi szabályoknak megfelelıen az elızıekben elfoglalt verseny pozícióba visszasegítheti. A felzárkóztatott versenyzı a versenybíró engedélyével állhat vissza a mezınybe. Minden alkalmazott szabályt az UCI szabálykönyv tartalmazza. Kísérés: - Hivatalos, gépkocsival történı kisérés feltétele a gépkocsi sorszám. Ennek hiányában sem a rendırség, sem a rendezık a gépkocsit nem engedik be a leszakadó kerékpárosok mellett a fımezınyhöz. - Elınevezéskor az egyes csapatok 5 benevezett versenyzınként 1 db matricát kapnak térítésmentesen. Minden további kísérı kocsi sorszám, valamint a helyszíni nevezésnél igényelt kísérı kocsi sorszám ára: Ft/sorszám. Limit idı: - Az egyes versenytávokra limit idı nincs meghatározva. Mindazonáltal a rendezık helyszíni döntés alapján fenntartják maguknak a jogot, hogy a leszakadt versenyzıket a versenybírókkal egyeztetve egyéni döntés alapján Közlekedés a mezınyben és KRESZ szabályok betartása: - A versenyzık a saját felelısségükre versenyeznek. - A KRESZ szabályok betartása minden versenyzıre nézve kötelezı! - Kérünk minden, a versenypályán közlekedı, illetve különösen a bolyokból lemaradt versenyzıt résztvevıt, hogy a KRESZ szabályait fokozott mértékben tartsák be! - A biztosított mezınyökben is a versenyzıknek lehetıség szerint az úttest menetirány szerinti forgalmi sávjában, az útpálya bal oldalát szabadon hagyva kell haladniuk, hogy (1) a versenyt kísérı gépjármő elhaladását ne akadályozzák, illetve (2) a szembeforgalmú (álló vagy mozgó) jármővek melletti elhaladás balesetmentesen történhessen. - Nagy bolyról (mezınyrıl) való leszakadás esetén a rendıri útvonal-biztosítás megszőnik, a versenyzık a biztosított mezınyökön kívül csak az úttest jobb oldalán, egymás mögött haladhatnak. - A versenyzıknek követniük kell a rendırség vagy a biztosítást végzı egyéb szervek utasításait. Helyezések eldöntése: - Gyıztes az a versenyzı, aki a szabályok betartásával a legrövidebb idı alatt teljesíti az adott korcsoport számára kiírt versenytávot. - A versenyidı chip-es idıméréssel kerül meghatározásra. Szoros befutó esetén a helyezéseket a versenybíróság hivatott eldönteni célfotó használatával. 10

11 Díjazás és különdíjak: - Korcsoportonként az 1-3. helyezettek érem-díjazásban és értékes tárgyjutalomban részesülnek. A különbözı korcsoportok gyıztesei serleget kapnak. - A támogatók által kiírt kiemelt kupafutamok a versenyt megelızı idıszakban kerülnek meghirdetésre. Díjkiosztó ünnepség: - A verseny utáni eredményhirdetésen a következı versenyzıknek kötelezı a részvétel: az egyes korosztályos futamok helyezettjei (1-3. helyezett). - A díjkiosztó ünnepségre a verseny az egyes korosztályos futamok befutóját követıen kerül sor. Az eredményhirdetés elıre láthatólag 15:00 órakor kezdıdik. A díjkiosztó ünnepséggel a szervezık nem kötelesek minden versenyzı célba érkezését megvárni. Sportszerőség: - A versenyzıknek sportszerő magatartást kell tanúsítaniuk a verseny folyamán, és az azon kívüli idıszakokban is. - A versenyzık nem húzhatják, vagy lökhetik meg egymást, vagy egy másik versenyzıt. A versenyzık nem közlekedhetnek gépjármő szélárnyékában (kivéve mőszaki hiba utáni visszasegítés saját kísérıkocsi által). A versenyzık semmilyen esetben nem húzathatják magukat gépjármővel, illetve nem lökhetik el magukat arról. Szankciók: - A verseny során esetleges büntetések az UCI szabálykönyve szerint kerülnek kiszabásra. Legsúlyosabb büntetésként a versenybıl való kizárás alkalmazható, az adott versenyzı elért eredményeinek törlésével. - A szabályok betartását és betartatását az MKSzSz kirendelt versenybírói ellenırzik. Hivatalos panasz: - Bármilyen hivatalos panaszt csak írásos formában lehet beadni, Ft óvási díj megfizetése mellett, a versenybíróság elnökének az esemény megtörténtét követı 1 órán belül. - A beadott panaszok ügyében a Versenybíróság dönt, a döntése végleges. Szervezés: - A szervezı Bianchi Club Kerékpáros Egyesület és a társszervezı Fonyód Város Önkormányzata és Balatoni Úszóiskola felelısséget vállalnak a verseny szervezéséért és lebonyolításáért. Mindent szükséges intézkedést megtesznek, hogy biztosítsák a szabályok betartását és a verseny biztonságos lebonyolítását minden résztvevı számára. A versenyen a szabályok betartását a Versenybíróság közremőködésével, a Versenybíróság elnöke ellenırzi. - Minden versenyben résztvevı versenyzınek, a hivatalos személyeknek, valamint a meghívott vendégeknek is be kell tartaniuk a szervezık utasításait. A versenyzık felelıssége és felelısségvállalási nyilatkozata: - A versenyben mindenki saját felelısségére indul, és kötelezett a KRESZ betartására. Alkalmasságát a rajtszámok átvételével egyidejőleg-, illetve azt megelızıen egy felelısségvállalási nyilatkozat kitöltésével igazolja. Ebbıl adódóan a szervezıt az esetleges bukásokból és balesetekbıl adódó felelısség nem terheli kártérítésre nem kötelezhetı. - A szervezı a versenyen bekövetkezett esetleges balesetért és harmadik fél számára okozott kárért nem vállal felelısséget, kártérítésre nem kötelezhetı. - A nevezés és a versenyen való indulás feltétele a Versenyzıi felelısségvállalási nyilatkozat elfogadása, kitöltése és aláírása a rajtszám átvételekor. Egyéb versenyszabályok: - A Versenybíróság és a szervezık fenntartják a jogot a szabályok megváltoztatására speciális körülmények esetén. A szabályok esetleges megváltoztatásáról minden résztvevı a helyszínen szóbeli tájékoztatást kap. Minden versenyben résztvevı személy, akár versenyzı, akár hivatalos vagy egyéb személy, kijelenti, hogy tudomásul veszi, és aláveti magát a Versenykiírásban foglaltaknak, különös tekintettel a biztonságra vonatkozó részekre, valamint nevezésével megerısíti a versenyzıi felelısség-vállalási nyilatkozatban tett deklarációit. 11

12 ELSİSEGÉLY ÉS ORVOSI SZOLGÁLTATÁS Elsısegély a verseny ideje alatt: Fonyódi Orvosi Ügyelet 8640 Fonyód, Szent István utca 27. Telefon: 85 / Mentık: A szervezık helyszíni mentıkocsit biztosítanak. Egyéb esetekben mentık telefonszám: 104 TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓ A verseny honlapja: Szállásfoglalás tippek: Hotel DAM *** Fonyódliget, Virág utca 34. (http://www.dam-apartman.hu/; 85/ ; 70/ ) Hotel Balaton *** Fonyód, Szent István u. 1. (http://www.hotelbalaton.hu; 85/ ) Juhász Fogadó, Fonyód, Turul u. 44. (www.juhaszfogado.hu/; 85/ ; 30/ ) Tünde Villa Fogadó (szallasinfo.hu/tundi_villa_fonyod) Fonyód Gyöngye Nyaraló (szallasinfo.hu/fonyod_gyongye_nyaralo) Idıjárás info: Mindenkinek eredményes felkészülést és jó versenyzést kívánunk! 12

13 NEVEZÉSI LAP EGYÉNI VERSENYZİK RÉSZÉRE A Bianchi Club Kerékpáros Egyesület szervezésében án (vasárnap) Fonyódon megrendezésre kerülı I. Bianchi Fonyód Kupa kerékpárversenyre (Vision Magyar Kupa forduló) nevezést nyújtok be az alábbiak szerint: Verseny neve (a megfelelı verseny neve mellé kérjük, tegyen X -et): I Bianchi Fonyód Kupa Fonyód Nagydíj Indulók: - Sportkedvelık - Szabadidıs versenyzık I Bianchi Fonyód Kupa Vision Magyar Kupa / Amatır versenyzı Indulók: - Megfelelı edzettségi szinttel és versenytapasztalattal rendelkezı amatır sportolók, versenyzık I Bianchi Fonyód Kupa Vision Magyar Kupa / Igazolt versenyzı Indulók: - Érvényes évi MKSZ licensszel rendelkezı igazolt versenyzık Versenyzı neve: Születési idı: UCI kód (igazolt versenyzı esetén): Elérhetıség: Telefonszám: cím: Nevezés címe: vagy Elı nevezési határidı: (vasárnap) óráig. Elınevezés esetén a nevezési díjat a nevezési határidıig be kell fizetni. Az átutalásról szóló igazolást a rajtszám átvételekor be kell mutatni. Bankszámlaszám a nevezési díj befizetéséhez: Fonyód Nagydíj nevezés: Bankszámla szám: MKB Bank Megjegyzésben kérjük feltüntetni: Bianchi Fonyód Kupa, Fonyód Nagydíj + Név + Születési idı + R1 (= Rövid táv 1) vagy R2 (= Rövid táv 2) Magyar Kupa nevezés: Bankszámla szám: MKB Bank Amatır versenyzık esetén megjegyzésben kérjük feltüntetni: Bianchi Fonyód Kupa, Magyar Kupa + Név + Születési idı + R1 (= Rövid táv 1) vagy R2 (= Rövid táv 2) vagy K (=Közép táv) vagy H (= Hosszú táv) - Igazolt versenyzık esetén megjegyzésben kérjük feltüntetni: Bianchi Fonyód Kupa + Egyesület neve + Versenyzı neve + Születési idı + Kategória + opcionálisan felnevezés A helyszíni nevezés, rajtszámok átvételének idıpontja a versenyszervezési szabályok miatt 10:00 óra. Ezen idıpont után nem áll módunkban rajtszámot kiadni és nevezést elfogadni! 13

14 NEVEZÉSI LAP EGYESÜLETEK / CSAPATOK ÉS ISKOLÁK RÉSZÉRE A Bianchi Club Kerékpáros Egyesület szervezésében án (vasárnap) Fonyódon megrendezésre kerülı I. Bianchi Fonyód Kupa kerékpárversenyre (Vision Magyar Kupa forduló) nevezést nyújtok be az alábbiak szerint: Egyesület neve (név és cím): Versenyzık: Sorszám Versenyzı neve Születési idı UCI kód Csapatvezetı(k): Sorszám Csapatvezetı / edzı neve UCI kód Kísérıkocsi sorszámot igényel (X) Csapatvezetı / kapcsolattartó elérhetısége: Telefonszám: cím: Nagyobb versenyzıi létszám esetén több nevezési lap kitöltése szükséges, ezek automatikusan összesítésre kerülnek az adott egyesület nevezése alatt. Nevezés címe: vagy Elı nevezési határidı: (vasárnap) óráig. Elınevezés esetén a nevezési díjat a nevezési határidıig be kell fizetni. Az átutalásról szóló igazolást a rajtszám átvételekor be kell mutatni. Bankszámlaszám a nevezési díj befizetéséhez: Magyar Kupa nevezés: Bankszámla szám: MKB Bank Amatır versenyzık esetén megjegyzésben kérjük feltüntetni: Bianchi Fonyód Kupa, Magyar Kupa + Név + Születési idı + R1 (= Rövid táv 1) vagy R2 (= Rövid táv 2) vagy K (=Közép táv) vagy H (= Hosszú táv) - Igazolt versenyzık esetén megjegyzésben kérjük feltüntetni: Bianchi Fonyód Kupa + Egyesület neve + Versenyzı neve + Születési idı + Kategória + opcionálisan felnevezés A helyszíni nevezés, rajtszámok átvételének idıpontja a versenyszervezési szabályok miatt 10:00 óra. Ezen idıpont után nem áll módunkban rajtszámot kiadni és nevezést elfogadni! 14

Félsziget Kupa versenykiírás

Félsziget Kupa versenykiírás III. Félsziget Kupa versenykiírás 1. A rendezvény célja: A versenyezni kívánó amatőr és igazolt kerékpárosok felkészültségének felmérése. A hazai és nemzetközi sportkapcsolatok elmélyítése. Tihany, a Balaton

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KERÉKPÁROS SZÖVETSÉG. Balla Viktor Emlékverseny a Látóképi Csárdánál

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KERÉKPÁROS SZÖVETSÉG. Balla Viktor Emlékverseny a Látóképi Csárdánál Hajdú-Bihar Megyei Területi Évadnyitó Kerékpárverseny Balla Viktor Emlékverseny a Látóképi Csárdánál 1. A verseny célja: a 2015. évi országúti kerékpáros versenyszezon megnyitása 2. A verseny rendezői:

Részletesebben

HAJDÚ KUPA, 2015. április 18-19.

HAJDÚ KUPA, 2015. április 18-19. HAJDÚ KUPA, 2015. április 18-19. Időfutam és mezőnyverseny Versenykiírás 1. A verseny célja: A kerékpársport népszerűsítése, és minden korcsoport részére versenylehetőség biztosítása többszakaszos verseny

Részletesebben

Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny. Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága

Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny. Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága Versenykiírás: 1. A verseny jellege: nyílt nemzetközi kerékpárverseny 2. A verseny célja: Magyarország Kerékpáros

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI TRIATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI TRIATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI TRIATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A triatlon sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség ZEBRA VERSENYSZABÁLYZAT 2014 Magyar Kajak-Kenu Szövetség KOROSZTÁLYOK, VERSENYTÍPUSOK, NEVEZÉS ÉS INDULÁS FELTÉTELEI AZ MKKSZ AMATŐR VERSENYRENDSZERÉBEN RÉSZVÉTEL AZ MKKSZ VERSENYRENDSZERÉBEN Az MKKSZ

Részletesebben

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2014/15 TANÉV VERSENYKIÍRÁS

MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2014/15 TANÉV VERSENYKIÍRÁS MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2014/15 TANÉV VERSENYKIÍRÁS 1 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. Telefon: (06-1) 460-6825 Fax: (06-1) 252-3296 E-Mail:

Részletesebben

BÜKFÜRDŐ RALLYE 2014 Bükfürdő, 2014. május 9-11.

BÜKFÜRDŐ RALLYE 2014 Bükfürdő, 2014. május 9-11. 2 3 4 5 6 FIGYELEM! 7 ISMÉT! RALLYE2 NAPI LICENCE Ha szeretnél belekóstolni a Rallye2 Bajnokság versenyébe, itt a remek alkalom! RALLYE2 NAPI LICENCE Rövidebb időre, azaz egy alkalomra, versenyre szól,

Részletesebben

Szélrózsa Nagydíj, Távolsági Túrafutam BALATON, 2015. JÚLIUS 31 - AUGUSZTUS 01 (TELIHOLD IDEJÉN)

Szélrózsa Nagydíj, Távolsági Túrafutam BALATON, 2015. JÚLIUS 31 - AUGUSZTUS 01 (TELIHOLD IDEJÉN) 1 Szélrózsa Nagydíj, Távolsági Túrafutam BALATON, 2015. JÚLIUS 31 - AUGUSZTUS 01 (TELIHOLD IDEJÉN) VERSENYKIÍRÁS V. kategóriájú verseny, melyen engedélyezett az amatőr versenyzők részvétele is. A verseny

Részletesebben

VOLÁN RALLYE HISTORIC hagyományőrző veteránautós túra 2015. május 16-17.

VOLÁN RALLYE HISTORIC hagyományőrző veteránautós túra 2015. május 16-17. VOLÁN RALLYE HISTORIC hagyományőrző veteránautós túra 2015. május 16-17. Részletes kiírás Tartalomjegyzék 1. Szervező 1.1 Hivatalos elérhetőségek 1.2 Zsűri 2. A rendezvény jellege 2.1. Résztvevők száma

Részletesebben

I.SUZUKI-KAISER ÓZD POWERSPRINT

I.SUZUKI-KAISER ÓZD POWERSPRINT VERSENYKIÍRÁS I.SUZUKI-KAISER ÓZD POWERSPRINT 2014. Május 17-18. Az AMTOSZ- Powersprint Bajnokság 2014. évi I. futama Fővédnök : Riz Gábor a térség országgyűlési képviselője a B-A-Z Megyei Közgyűlés alelnöke

Részletesebben

XI.SUZUKI-KAISER ÓZD-RALI

XI.SUZUKI-KAISER ÓZD-RALI VERSENYKIÍRÁS XI.SUZUKI-KAISER ÓZD-RALI Az MNASZ által regisztrált verseny 2013. Május 11-12. A Rali- Túra Bajnokság 2013. évi 2. futama RTE A bajnokság honlapja: www.rte.hu A verseny hivatalos honlapja:

Részletesebben

X.SUZUKI-KAISER ÓZD-RALI

X.SUZUKI-KAISER ÓZD-RALI VERSENYKIÍRÁS X.SUZUKI-KAISER ÓZD-RALI Az MNASZ által regisztrált verseny 2012. Május 19-20. Rali- Túra Bajnokság 2012. évi 2. futama RTE A bajnokság honlapja: www.rte.hu A verseny hivatalos honlapja:

Részletesebben

XII.SUZUKI-KAISER ÓZDNATURALI

XII.SUZUKI-KAISER ÓZDNATURALI VERSENYKIÍRÁS XII.SUZUKI-KAISER ÓZDNATURALI 2014. Május 17-18. Az AMTOSZ- / Rali- Túra Biatlon/ NATURALI Bajnokság 2014. évi I. futama Fővédnök : Riz Gábor a térség országgyűlési képviselője a B-A-Z Megyei

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 22. kiadás, érvényes 2007. június 1.-tıl

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 22. kiadás, érvényes 2007. június 1.-tıl ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT 22. kiadás, érvényes 2007. június 1.-tıl Kiadja a Magyar Lovas Szövetség 1087 Budapest Kerepesi út 7. Tel: +36 1 3232 640 Fax: +36 1 3232 641 www.lovasszovetseg.hu Fordította: Erdélyi

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok Versenykiírás

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok Versenykiírás Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok Versenykiírás 2014 1. A VERSENYEK CÉLJA A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2014. évi úszóbajnoki

Részletesebben

Székesfehérvár Rally 2015.06.12-14. TARTALOM. 1., BEVEZETÉS 3. oldal. 2., RENDEZÉS 3. oldal. 3., PROGRAM 4. oldal. 4., NEVEZÉSEK 6.

Székesfehérvár Rally 2015.06.12-14. TARTALOM. 1., BEVEZETÉS 3. oldal. 2., RENDEZÉS 3. oldal. 3., PROGRAM 4. oldal. 4., NEVEZÉSEK 6. TARTALOM 1., BEVEZETÉS 3. oldal 2., RENDEZÉS 3. oldal 3., PROGRAM 4. oldal 4., NEVEZÉSEK 6. oldal 5., BIZTOSÍTÁS 8. oldal 6., REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 9. oldal 7., GUMIABRONCSOK 9. oldal 8., ÜZEMANYAG 9.

Részletesebben

TASZÁRI SZLALOM MAJÁLIS. Amatőr autós ügyességi szlalomverseny. Versenykiírás

TASZÁRI SZLALOM MAJÁLIS. Amatőr autós ügyességi szlalomverseny. Versenykiírás TASZÁRI SZLALOM MAJÁLIS Amatőr autós ügyességi szlalomverseny 1. Program Versenykiírás 08:00 Nevezés és kategóriába besorolás kezdete (pályarajz kifüggesztése) 08:05 Gyalogos pályabejárás kezdete 09:35

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS VERSENYKIÍRÁS. 13. MISKOLC RALLY 2006. április 28-30. BEVEZETÉS 1. PROGRAM

VERSENYKIÍRÁS VERSENYKIÍRÁS. 13. MISKOLC RALLY 2006. április 28-30. BEVEZETÉS 1. PROGRAM 13. MISKOLC RALLY 2006. április 28-30. A 13. Miskolc Rally Versenykiírása az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, az összes FIA Rallye Bajnokságra vonatkozó Általános Előírások és a Magyar Nemzeti

Részletesebben

Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014.

Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014. Budapest, 2013. augusztus 21. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége TANAK Diákolimpiai Bajnokságai 2013-2014. FODISZ országos diáksport versenynaptár Sportág A verseny megnevezése Korcsoport

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2015 évi Versenykiírása 1. A VERSENYEK CÉLJA A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2015. évi

Részletesebben

Tisztelt Kosaras Barátunk!

Tisztelt Kosaras Barátunk! Tisztelt Kosaras Barátunk! Ebben az évben, úgy látszott, hogy nem tudjuk megrendezni, a Pest Megyei Utcai Kosárlabda Bajnokságot. Ennek okai, természetesen az anyagiakban kereshetőek. Támogatást, sehonnan

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Országos Meghívásos rallye verseny magyar és külföldi Licences és Amatőr versenyzők részvételével. Szilveszter Rallye Legend betétfutam

VERSENYKIÍRÁS. Országos Meghívásos rallye verseny magyar és külföldi Licences és Amatőr versenyzők részvételével. Szilveszter Rallye Legend betétfutam VERSENYKIÍRÁS Országos Meghívásos rallye verseny magyar és külföldi Licences és Amatőr versenyzők részvételével Szilveszter Rallye Legend betétfutam MNASZ Regisztráció folyamatban GPS: N 47 35'00.65 EO

Részletesebben

LICENCES INDULÓK RÉSZÉRE

LICENCES INDULÓK RÉSZÉRE 1 A verseny neve: 17. Mikulás Rallye licences résztvevők számára A verseny időpontja: 2013. december 7-8. A verseny szervező: LAROCO MSC 8200. Veszprém, Gábor Á u. 2/C Tel/fax : 88/ 407-639; email: laroco@chello.hu

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. XVI. Szilveszter Rallye 2014. Mogyoród Hungaroring 2014. december 28 29.

VERSENYKIÍRÁS. XVI. Szilveszter Rallye 2014. Mogyoród Hungaroring 2014. december 28 29. VERSENYKIÍRÁS XVI. Szilveszter Rallye 2014 Mogyoród Hungaroring 2014. december 28 29. Országos Meghívásos rallye verseny magyar és külföldi Licences és Amatőr versenyzők részvételével GPS: N 47 35'00.65

Részletesebben

TARTALOM. 3. sz. MELLÉKLET VERSENYZŐ ÖSSZEKÖTŐ NEVE és FÉNYKÉPE 19. oldal. 6. sz. MELLÉKLET KIEGÉSZÍTÉS A HISTORIC BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐINEK 22.

TARTALOM. 3. sz. MELLÉKLET VERSENYZŐ ÖSSZEKÖTŐ NEVE és FÉNYKÉPE 19. oldal. 6. sz. MELLÉKLET KIEGÉSZÍTÉS A HISTORIC BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐINEK 22. 1 TARTALOM 1., BEVEZETÉS 3. oldal 2., RENDEZÉS 3. oldal 3., PROGRAM 4. oldal 4., NEVEZÉSEK 6. oldal 5., BIZTOSÍTÁS 9. oldal 6., REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 9. oldal 7., GUMIABRONCSOK 10. oldal 8., ÜZEMANYAG

Részletesebben

Szabályzat 2011. dátum: 2011/08/07

Szabályzat 2011. dátum: 2011/08/07 Szabályzat 2011 dátum: 2011/08/07 Tartalomjegyzék 1. Általános tudnivalók...3 1.1. Ring Challenge...3 1.2. Fogalmak, alap információk...3 1.2.1. Rendező...3 1.2.2. Résztvevő...3 1.2.3. Szabályzat...3 1.2.4.

Részletesebben

TARTALOM. 1., BEVEZETÉS 3. oldal. 2., RENDEZÉS 3. oldal. 3., PROGRAM 4. oldal. 4., NEVEZÉSEK 6. oldal. 5., BIZTOSÍTÁS 8. oldal

TARTALOM. 1., BEVEZETÉS 3. oldal. 2., RENDEZÉS 3. oldal. 3., PROGRAM 4. oldal. 4., NEVEZÉSEK 6. oldal. 5., BIZTOSÍTÁS 8. oldal 1 TARTALOM 1., BEVEZETÉS 3. oldal 2., RENDEZÉS 3. oldal 3., PROGRAM 4. oldal 4., NEVEZÉSEK 6. oldal 5., BIZTOSÍTÁS 8. oldal 6., REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 8. oldal 7., GUMIABRONCSOK 8. oldal 8., ÜZEMANYAG

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. KORCSOPORT Fonyódliget Erzsébet Tábor 2015. május 20-21. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA K Ö S Z Ö N T Ő Kedves Diákok, kedves Pedagógusok, kedves Szülők!

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Székhely: Cím: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5. Telefon:

Részletesebben