HELYBIZTOSÍTÁSI JEGYZÉK RESERVIERUNGSÜBERSICHT LISTE DE RESERVATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYBIZTOSÍTÁSI JEGYZÉK RESERVIERUNGSÜBERSICHT LISTE DE RESERVATION"

Átírás

1 MAGYA ÁLLAMVASUTAK UNGAISCHE STAATSEISENBAHNEN CHEMINS DE FE DE L'ÉTAT HONGOIS HELYBIZTOSÍTÁSI JEGYZÉK ESEVIEUNGSÜBESICHT LISTE DE ESEVATION Maves2006b.doc

2 TATALOMJEGYZÉK 1. Tájékoztató, jelzések és rövidítések Helybiztosító irodák címe 3. Megrendelési határidők 4/A Helybiztosítással közlekedő nemzetközi vonatok 4/B Helybiztosítással közlekedő belföldi vonatok 5 A MÁV-állomások "EPA" kódszámai INHALTSVEZEICHNIS 1. Hinweise, Erklärungen der Zeichen und Abkürzungen eservierungsstellen 3. Bestellungsfristen 4/A Züge und Wagen mit Platzreservierung im Internationalen Verkehr 4/A Züge und Wagen mit Platzreservierung im Binnenverkehr 5. Bahnhofsnummern der MAV für die "EPA" SOMMAIE 1. Note explicative, explication des signes et des abréviations Bureaux de réservation 3. Délais de demande 4/A Trains et voitures internationales avec réservation 4/B Trains et voitures nationales avec réservation 5. Les codes "EPA" pour les gares des MAV Maves2006b.doc

3 1. Tájékoztató I. Általános megjegyzések 1. Ez a Helybiztosítási jegyzék tartalmazza azokat a vonatokat és kocsikat, amelyekre a magyar állomásokról ülő-, fekvő-, és hálóhelyek foglalhatók. Az idegen vasutak állomásairól történő helyfoglalásokra az illető vasút helybiztosítási jegyzéke érvényes. A helybiztosítás a vonat indulása előtt ülő- fekvő és hálóhelyekre 3 hónappal korábban igényelhető. A hely lemondásának legkésőbbi határideje azonos a megrendelés elfogadásának legkésőbbi határidejével. 3. Az ülő-, fekvő-, és hálóhelyeket az UIC 170, 171 és az OSZZSD 120, sz. döntvényei szerint kell megrendelni. 4. A pénztárak a jegyzékben szereplő összeköttetések helyeit, egyének és legfeljebb 36 fős csoportok részére - elektronikus helybiztosítási berendezéssel igénylik. Készülékkel nem rendelkező szolgálati helyek a közvetítő irodájukat vegyék igénybe. 5. A nemzetközi vonatokon - csak belföldi viszonylat igénybevétele esetén - helybiztosítás nélküli IC pótdíj megfizetése mellett utazhatnak. A helyfoglalás a 4. rész 4. hasábjában feltüntetett vonatszám szerint történik. 6. Nemzetközi viszonylatban a helybiztosítás a 4. rész 1. hasábjában feltüntetett nemzetközi vonatszám alatt lehetséges. ) = helyjegy váltható + = helyjegy váltása kötelező * = a Magyarországról induló kocsikba helyjegy váltása kötelező φ = nemzetközi forgalomban helyjegy váltható, belföldi forgalomban IC- pótjegy váltása kötelező ψ = nemzetközi forgalomban a helyjegyváltás, belföldi forgalomban IC- pótjegy váltása kötelező WLAB = hálókocsi S, D, T3 AcBc = fekvőhelyes kocsi 1-2 osztály Bc = fekvőhelyes kocsi osztály A = 1. osztály AB = 1 osztály B = osztály = kerekesszékkel történő utazásra alkalmas vonat γ = mozgássérültek részére fenntartott hely = kerékpárszállítás EPA = elektronikus helybiztosítási berendezés MÁVES = MÁV Helyelosztó és Információs Központ AZ = autószállítás 0 = fekvőszakasz LM = (Last Minute) helybiztosítás az utolsó percig IC (Inter City apid) = klimatizált kocsik, dohányzás csak a kijelölt kocsiban, Maves2006b.doc

4 1. Hinweise I. Allgemeines 1. Diese eservierungsübersicht enthält die Züge und Wagen in denen Sitz-, Liege-, und Bettplätze ab ungarischen Bahnhöfen reserviert werden können. Für eservierung ab Bahnhöfen im Bereich anderer Bahnen gelten die eservierungsübersichten der betreffenden Bahnen. Die Bestellungen können für Sitz-, Liege-, und Bettplätzen drei Monate vor der eisetag beantragt werden. Ab- und Umbestellungen sind spätestens bis zum Bestellschluss zugelassen. 3. Die Anforderungen von Sitz-, Liege- und Bettplätzen müssen laut den Abschnitten 170, 171 UIC-Merkblattes und 120 OSShD angemeldet und gebucht werden. 4. Die Annahmestellen buchen Plätze für Verbindungen dieser Übersicht für Einzelnreisende und Gruppen bis 36 Personen mit dem Buchungspult über die EPA. Stellen ohne Buchungspult bedienen sich dazu Ihrer Vermittlungsstelle. 5. Internationale Züge kann man bei eisen nur auf den Binnenstrecken mit IC-Zuschlag ohne Platzkarten in Anspruch nehmen. Die eservierung muss unter der Zugnummer buchen, die im Abschnitt 4, Spalte 4 angegeben ist. 6. Platzreservierung im Auslandsverkehr ist mit internationaler Zugnummer möglich, die im Abschnitt 4, Spalte 1 angegeben ist. ) = Platzreservierung möglich + = Platzkarten pflichtig * = Platzkartenpflichtig in den von Budapest abfahrenden Wagons φ = Im internationalen Verkehr ist Platzreservierung möglich, im Binnenverkehr ist IC-Zuschlag zu zahlen ψ = Im internationalen Verkehr besteht Platzkartenpflicht, im Binnenverkehr ist IC- Zuschlag zu zahlen WLAB = Schlafwagen S, D, T3 AcBc = Liegewagen 1-2 Klasse Bc = Liegewagen Klasse A = 1. Klasse AB = 1-2 Klasse B = Klasse = Für ollstuhlfahrer geeignet γ = Für Behinderten = Fahrradbeförderung EPA = Elektronische Platzbuchungsanlage MÁVES = Zentralbüro für Platzreservierung der MÁV AZ = Auto im Zug 0 = Liegestrecke LM = Buchung bis zur letzten Minute IC (Inter City apid) = Klimatisierte Wagen, aucher nur im gekennzeichneten Wagen Maves2006b.doc

5 1. Généralités 1. La présente liste de réservation indique les trains et les voitures pour lesquels places assises, les couchettes où les places wagon-lits peuvent être retenues pour les voyages au départ des gares hongroises. Pour les réservations au départ des gares étrangères les listes de réservation des réseaux intéressés sont á utiliser. La réservation des places assises des couchettes et des places voiture-lits peut être demandée au plus tôt 3 mois avant le départ du train. Le dernier délai de l'annulation de la réservation des places est identique au dernier délai de l'acceptation de la demande. 3. Les places assises les couchettes et les places voiture-lits peuvent être demandées en vertu des fiches N o 170 et 171 de l'uic et de la fiche N o 120 de l'osjd par formule spéciale introduite à cet effet. 4. Les bureaux émetteurs réservent les places, sur les relations de liste de réservation pour voyageurs individuels et groupes n'excédant pas 36 personnes par l'intermédiaire du terminal EPA. Les bureaux non pourvus d'un terminal de réservation commandent les réservations auprès de leur bureau de rattachement. 5. Utilisation des trains internationaux a relation nationale seulement possible avec Supplément IC sans billet de réservation de place. Il faut réserver avec le No. de train, donné au chapitre 4, colonne éservation de place pour relation internationale est possible avec le No. international de train, donné au chapitre 4, colonne 1. ) = Possibilité de réservation + = éservation obligatoire des places * = éservation des places est obligatoire dans les voitures prendrant le départ de Budapest φ = Possibilité de réservation en trafic international, en trafic national supplément IC obligatoire ψ = En trafic international réservation obligatoire, en trafic national supplément IC obligatoire WLAB = Wagon-lits S, D, T3 AcBc = Voiture couchettes 1 - classes Bc = Voiture couchettes classe A = 1. classe AB = 1 - classe B = classe = Facilités pour personnes á mobilité réduite γ Pour handicapes = Emplacements pour bicyclettes EPA = éservation électronique des places MÁVES = Bureau de réservation des MÁV AZ = Train autos accompagnées 0 = Couchettes en position de nuit LM = La dernière minute IC (Inter City apid) = Voitures climatisées, fumer seulement dans les voitures marquées. Maves2006b.doc

6 Helybiztosító irodák eservierungsstellen Bureau de réservation Postai cím Postanschrift Adresse postale MÁV Helyelosztó és Információs Központ "MÁVES" H-1087 Budapest Baross tér 11/b Győr HAK Fonyód HAK Miskolc HK Debrecen HK Szeged HK Békéscsaba HAK Pécs HK Kaposvár HAK Szombathely HK Sopron GYSEV Helyféleség Platzart Catégorie de place Belföldi ülőhelyek Sitzplätze im Binnenverkehr Places assises au trafic intérieur Nemzetközi ülő-, fekvő- és hálóhelyek Sitz-Liege und Bettplätze im Internationalen Verkehr Places assises, couchettes et de voiture-lits internationals Csoportos helybiztosítás Gruppenreservierung éservation en groupe Postai Post Postale Telex Telefon Hivatalos idő Dienststun den Heure de service Vasúti Bahn Ferroviaire Postai Post Postale 2186 (361) (361) (361) Telefax: (361) / / / / / / / / / / Vasúti Bahn Ferroviaire / / / / / / / / / / , Maves2006b.doc

7 3. Megrendelési határidő Bestellungsfristen Délais de demande Helyféleség Platzart Catégorie de places Ülő- és fekvőhelyek Sitz- und Liegeplätze Place assise et couchettes Hálóhely Bettplätze Voiture-lits Helyféleség Platzart Catégorie de places Ülő- és fekvőhelyek Sitz- und Liegeplätze Places assises et couchettes Hálóhelyek Bettplätze Voiture-lits Megrendelés Anforderung Commande de places Legkorábban 3 hónappal az indulás előtt* Frühestens 3 Monate vor dem eisetag* Au plus tôt 3 mois avant le jour du départ* Legkorábban 6 hónappal az indulás előtt, írásban Frühestens 6 Monate vor dem eisetag, schriftlich Au plus tôt 6 mois avant le jour du départ par écrit Helykiutalás Platzzuteilung Attribution des places Legkorábban 3 hónappal az indulás előtt* Frühestens 3 Monate vor dem eisetag* Au plus tôt 3 mois avant le jour du départ* Legkorábban 3 hónappal az indulás előtt Frühestens 3 Monate vor dem eisetag Au plus tôt 3 mois avant le jour du départ Az igénylés módja Az igénylések elfogadásának legkésőbbi ideje Art der Bestellung Der späteste Zeitpunkt der Bestellungsannahme Catégorie de la commande Le dernier délai d'acceptation de la commande Írásban A vonat indulási napja előtt 15 nap Schriftlich 15 Tage vor dem Tag der Abfahrt des Zuges Par écrit 15 jours avant le départ du train Telexen A vonat indulási napja előtt 3 nap Durch Telex 3 Tage vor dem Tag der Abfahrt des Zuges Par télex 3 jours avant le départ du train Távbeszélőn A 4. rovatban feltüntetett időpontig. Durch Fernsprecher Bis zum Zeitpunkt laut Spalte 4. Par téléphone Jusqu' á 1'heure indiquée á la colonne 4. * Belföldi forgalomban 2 hónappal az indulás előtt. * Im Binnenverkehr frühestens 2 Monate vor dem eisetag. * elation nationale 2 mois avant le jour du départ. Maves2006b.doc

8 4/A Helybiztosítással közlekedő nemzetközi vonatok Züge und Wagen mit Platzreservierung im Internationalen Verkehr Trains et voitures internationaux avec réservation Maves2006b.doc

9 16 Tisza Vonat Zug Train A vonat, illetve a közvetlen kocsi útvonala Zug oder Kurswagenlauf Parcours des trains et voitures directs Kocsiosztály Klasse Classe Belföldi forgalom Binnenverkehr elation nationale Jegyzet Bemerkung Observation WLB (UZ) Szolnok - Debrecen Nyiregyháza Zugnr: 628 Záhony Csop - Lvov Szolnok Debrecen Nyiregyháza Záhony Csop Lvov - Ternopol Vinnica Kazatin - Kiev Pass (Zagreb - ) Szolnok Debrecen Nyiregyháza Záhony Csop Lvov - Ternopol Vinnica Kazatin - Kiev Pass. (Beograd - ) Szolnok Debrecen Nyiregyháza Záhony Csop Lvov - Ternopol Vinnica Kazatin - Kiev Pass Szolnok Debrecen Nyiregyháza Záhony Csop Lvov - Ternopol Vinnica - Kiev Nejin Chernigov Teriuha Gomel Jlobin Berezina Osipowichi Puchowici - Minszk Pass Szolnok Debrecen Nyiregyháza Záhony Csop Lvov - Ternopol Vinnica Kiev Konotop Briansk - Moskva K. (Zagreb - ) Szolnok Debrecen Nyiregyháza Záhony Csop Lvov - Ternopol Vinnica Kiev Konotop Briansk - Moskva K. WLB (UZ) WLAB (UZ) WLAB (UZ) Lásd/Siehe: HZ Übersicht Vonatszám/Zugnr: 205 Közlekedik/Verkehrt: 6 Lásd/Siehe: JZ Übersicht Vonatszám/Zugnr: 344 WLB (BC) Közlekedik/Verkehrt: WLB (ZD) WLAB (ZD) Lásd/Siehe: HZ Übersicht Vonatszám/Zugnr: 205 Közlekedik/Verkehrt: 257 Maves2006b.doc

10 EC 24 φ Businessabteil: Code: 21 Győr Hegyeshalom IC- (PC Stekdosen nur bei Bruck a.d.l. - Wien Westbf Linz Passau Nürnberg Würzburg - Frankfurt a.m -. Mainz Bonn Köln Hbf - Solingen-Ohlings. Wuppetal Hbf -. Hagen Hbf - Dortmund Hbf eservierung LM Fensterplätzen) EC 40 Lehár φ Győr Hegyeshalom Bruck a.d.l.- Wien Südbf. IC- eservierung LM Businessabteil: Code: 21 (PC Stekdosen nur bei Fensterplätzen) Damenabteil Code: 74 IC 47 Traianus ψ (Wien Westbf - ) Budapest-Keleti pu 9.35 Szolnok Békéscsaba Lökösháza Curtici Arad - Timisoara N.. IC- eservierung Zugnr: 730 Lásd/Siehe: DB/ÖBB Übersicht Vonatszám/Zugnr: 269 (München Hbf - ) Szolnok Békéscsaba Lökösháza Curtici Arad - Timisoara N. WLAB (CF) Lásd/Siehe: DB Übersicht IC 49 + Körös / Cris Szolnok Békéscsaba Lökösháza Curtici Arad - Timisoara N.. Platzkartenpficht Zugnr: 746 EC 52 Goldoni φ 8.25 Siófok Nagykanizsa Gyékényes Koprovnica Zagreb Gl..- Dobova Zidani Most.- Ljubljana Villa Opicina - Venezia Mestre - Venezia S.L.. IC- eservierung Lásd/Siehe: FS Übersicht EC 62 Bartók Béla φ Győr Hegyeshalom Bruck a.d.l. - Wien Westbf Linz Salzburg - München Hbf. IC- eservierung LM Businessabteil: Code: 21 (PC Stekdosen nur bei Fensterplätzen) Damenabteil Code: 74 EC 170 ) Hungaria EC 170 ) Hungaria Stúrovo - Bratislava hl st. Kuty Breclav Brno - Kolin - Praha Hol. Decin Dresden - Berlin Ostbf - Berlin Zoo Stúrovo - Bratislava hl st. Kuty Breclav Brno - Kolin - Praha Hol. Decin Dresden - Berlin Südkreuz Berlin Hbf. Berlin-Gesundbrunnen. LM Közlekedik / Verkehrt: bis LM Közlekedik / Verkehrt: von Maves2006b.doc

11 EC 174 ) LM Közlekedik / Verkehrt: Stúrovo - Bratislava hl st. Kuty bis Breclav Brno Kolin - Praha Hol. Decin Dresden - Berlin Ostbf - Berlin Zoo - Berlin Spandau Wittenberge Hamburg Hbf - Hamburg Altona EC 174 ) 6.50 Stúrovo - Bratislava hl st. Kuty Breclav Brno Kolin - Praha Hol. Decin Dresden - Berlin Südkreuz -Berlin Hbf - Berlin Spandau Wittenberge Hamburg Hbf - Hamburg Altona 204 ) Maestral Siófok - Nagykanizsa Murakeresztúr Kotoriba Cakovec Varasdin - Zagreb GK.. LM Közlekedik / Verkehrt: von Zugnr: Siófok - Nagykanizsa Murakeresztúr Kotoriba Cakovec Varasdin Zagreb GK. (825) - Karlovac Ogulin Knin Perkovic - Split WLAB (MÁV) AcBc (MÁV). Zugnr: 856 Közlekedik/Verkehrt: Közlekedik/Verkehrt : 5 0 Siófok- Split Lásd/Siehe: HZ Übersicht Siófok - Nagykanizsa Murakeresztúr Kotoriba Cakovec Varasdin Zagreb GK. (1984) - Karlovac- Ogulin Delnice - ijeka AcBc (MÁV) Közlekedik/Verkehrt: Siófok- ijeka 234 ) Amicus Budapest-Nyugati pu Stúrovo - Nové Zámky Galanta - Bratislava hl.st Kuty - Brno hl. n.. Zugnr: 2106 EN 240 Venezia φ Siófok Nagykanizsa Gyékényes Koprovnica - Zagreb Gl..- Dobova - Zidani Most. - Ljubljana Villa Opicina - Venezia Mestre - Venezi S.L. WLAB (MÁV) Bc 4/6 (MÁV) Lásd/Siehe: FS Übersicht 0 Gyékényes Trieste IC 246 Citadella φ Budapest-Déli pu. 155 Veszprém Boba - Zalaegerszeg Hodos - Murska Sobota Pragersko - Zidani Most - Ljubljana. IC- eservierung Zugnr: Maves2006b.doc

12 Budapest-Déli pu Budapest-Kelenföld Sárbogárd Dombóvár Sásd Szentlőrinc Platzkartenpficht Zugnr: 816/818 Pécs Villány Magyarbóly Beli Manistir Osijek Doboj - Sarajevo Budapest-Déli pu Budapest-Kelenföld Sárbogárd Dombóvár Sásd Szentlőrinc Pécs Villány Magyarbóly Beli Manistir Osijek Doboj Sarajevo (391)- Bradina Konjic Mostar Metkovic - Ploce Közlekedik/Verkehrt: EN 268 φ Kálmán Imre Győr Hegyeshalom Bruck a.d. L. - Wien Westbf Linz - Salzburg osenheim München Ostbf - München Hbf WLAB (MÁV) Bc 4/6 (MÁV) Binnenverkeh: IC- eservierung 0 Budapest-München Női fülke/damenabteil EC 278 ) Jaroslav Hasek Budapest Keleti pu Stúrovo - Nové Zámky.- Bratislava hl st. Kuty Breclav Brno - Ceská Trebova Pardubice - Praha hl. n ) Báthory Budapest-Kelenföld Győr ajka - Bratislava hl.st. Zilina Cadca Zwardon - Katowice Warszawa C. - Warszawa Wsch. WLAB (M/P) Bc 4/6 (M/P) 0 Budapest-Warszawa Közlekedik/Verkehrt: Budapest-Kelenföld Győr ajka - Bratislava hl.st. Zilina Cadca Zwardon - Katowice Terespol Brest Minszk Orsa Dno - S. Peterburg V Budapest-Kelenföld Győr ajka - Bratislava hl.st. Zilina Cadca Zwardon - Katowice Terespol Brest Minszk Gomel Brjansk - Michurinsk U- Saratov Pass WLAB (ZD) WLAB (ZD) Közlekedik/Verkehrt: bis /-ig 01.06I. és/und vom /-tól Szükség szerin /nach Bedarf Maves2006b.doc

13 WLAB (ÖBB) Kiskunhalas - Kelebia Subotica Bc (ÖBB) Vrbas - Novi Sad - Beograd 341 ) Beograd Lásd/Siehe: ÖBB Übersicht Vonatszám/Zugnr.: Kiskunhalas - Kelebia Subotica Vrbas - Novi Sad - Beograd (841) Valjevo Pozega Prijepolje Majkovac - Kolasin Bar WLAB (JZ) Bc (JZ) 0 Subotica Bar Szükség szerint/ nach Bedarf Lásd/Siehe: JZ Übersicht Kiskunhalas Kelebia Subotica Vrbas - Novi Sad - Beograd (491) Nis-Dimitrovgrad- Sofia WLAB (BDZ) Lásd/Siehe: ÖBB Übersicht Vonatszám/Zugnr.: 347 Lásd/Siehe: JZ Übersicht IC 344 Avala φ (Beograd -) Kelebia 145 Kiskunhalas Kunszentmiklós- Tass - Budapest-Keleti pu (15.50) - Győr Hegyeshalom - Bruck a.d.l- Wien Westbf. von Budapest IC- eservierung von Budapest Keleti pu Zugnr: 793 Lásd/Siehe: JZ Übersicht von Budapest Budapest Keleti pu Győr Hegyeshalom Bruck a.d.l.- Wien Westbf Linz Wels Passau - Nürnberg Hbf Göttingen - Hannover Hbf - Hamburg Hbf - Hamburg Altona Bc 4/6 (MÁV) 0 Wien W-Hamburg Globáldíj/Globalpreiss IC 345 Avala φ (Wien Westbf -) Budapest Keleti pu Kunszentmiklós-Tass Kiskunhalas Kelebia Subotica - Novi Sad- Beograd. IC- eservierung nach Budapest Keleti pu. Zugnr. 794 Lásd/Siehe: ÖBB Übersicht 346 ) Dacia (Bucuresti N.-) 6.05 Győr Hegyeshalom Bruck a.d.l.- Wien Westbf. Lásd/Siehe: CF Übersicht Von Budapest ) Dacia (Wien Westbf ) Szolnok Békéscsaba Lökösháza Curtici Arad Alba Iulia Sighisoara Brasov Predeal Sinaia - Bucuresti N.. Lásd/Siehe: ÖBB Übersicht Maves2006b.doc

14 Bega Szolnok Békéscsaba Lökösháza Curtici Arad - Timisoara N 365 Ady Endre 369 Szamos Budapest Keleti pu Szolnok Püspökladány Biharkeresztes - Episcop Bihor Oradea - Cluj Napoca azboieni - Targu Mures Budapest Keleti pu Szolnok Debrecen Mátészalka Tiborszállás Carei - Satu Mare. Platzkartenpflicht Zugnr: 644. Platzkartenpflicht Zugnr: 624 EN 371 Ister ψ Békéscsaba Arad Teius Brasov Predeal - Ploiesti Vest - Bucuresti N. WLAB (CF) Bc 4/6 (CF) IC- eservierung 0 Budapest - Bucuresti 374 ) Pannonia (Bucuresti -) Lökösháza Békéscsaba.- Szolnok - (19.55) Győr Mosonmagyaróvár ajka - Bratislava hl st. Kuty Breclav Brno - Praha hl n. WLAB (CD) Bc 4/6 (CD) Lásd/Siehe: CF Übersicht 0 Budapest-Praha 375 * Pannonia (Praha hl. n. -) 8.15 Szolnok Békéscsaba Lőkösháza Curtici Arad Sighisoara Brasov Predeal - Bucuresti N.. Lásd/Siehe: CD Übersicht Budapest-Kelei pu Szolnok Békéscsaba Lőkösháza Curtici Arad Sighisoara Brasov Predeal - Bucuresti N.- Giurgiu use Kaspican - Varna Budapest-Kelei pu Szolnok Békéscsaba Lőkösháza Curtici Arad Sighisoara Brasov Predeal - Bucuresti N.- Giurgiu - use Kaspican - Burgas (Bratislava h -l) Budapest-Kelei pu Szolnok Békéscsaba Lőkösháza Curtici Arad - Sighisoara-Brasov-Predeal- Bucuresti N.- Giurgiu use Kaspican - Burgas WLAB (MÁV) Közlekedik/Verkehrt: Zugnr beim ückfahrt: 9622 WLAB (MÁV) Közlekedik/Verkehrt: Zugnr beim ückfahrt: 1182 Bc (ZSSK) Közlekedik/Verkehrt: Lásd/Siehe: ZSSK Übersicht Maves2006b.doc

15 WLAB (PKP) Hatvan - Miskolc-Tiszai pu. Bc 4/6 (PKP) Hidasnémeti Kosice Presov. Plavec Muszyna - Nowy Sacz Tarnow - Krakow Pl - Krakow Gl. 380 ) Cracovia 0 Budapest-Krakow Közlekedik/Verkehrt: Corona Budapest-Nyugati pu Szolnok Püspökladány Biharkeresztes - Episcopia Biho r- Oradea - Cluj Napoka Dej Calatori Deda Toplita Gheorghieni - Miercurea Ciuc - Baile Tusnad - Sfántu Georghe - Brasov WLAB (MÁV) AcBc (MÁV) Közlekedik/Verkehrt: ig/bis ; és/und tól/ von Budapest-Brasov 412 ) ákóczi 6.15 Hatvan - Miskolc-Tiszai pu. Hidasnémeti - Kosice (606 - Margecany-Spiska Nová Ves- Poprad Tatry ( -Bratislava hl. st.) Lásd/Siehe:ZSSK Übersicht Transbalkán Szolnok Békéscsaba - Lőkösháza Curtici Arad Deva Simeria - Targu Jiu Craiova Videle - Bucuresti Nord WLAB (CF) Szolnok Békéscsaba Lőkösháza Curtici Arad Deva - Simeria - Targu Jiu Craiova - Videle - Giurgiu - usse -Gorna Oriahovice Pleven - Sofia WLAB (BDZ) 0 Budapest-Craiova Szolnok Békéscsaba Lőkösháza-Curtici-Arad-Deva- Simeria-Targu Jiu-Craiova-Caracal- Videle-Giurgiu -usse-gorna Oriahovice-Pleven-Mezdra-Sofia- Kulata-Promachon-Strymon- Thessaloniki WLAB (MÁV) Bc 4/6 (MÁV) 0 1. Budapest-Craiova, 2 Sofia-Thessaloniki Közlekedik/Verkehrt: Szolnok-Békéscsaba-Lőkösháza- Curtici-Arad-Deva-Simeria-Targu Jiu-Craiova-Videle- Bucuresti Nord (499) Giurgiu-usse-Gorna Oriahovice- Stara Zagora-Dimitrovgrad- Svilengrad-Kapikule- Istanbul S. AcBc (MÁV) 0 1. Budapest-Craiova G. Oriahovice-Istanbul Közlekedik/Verkehrt: naponta/ täglich kivétel/außerdem Lásd/Siehe: CF Übersicht Maves2006b.doc

16 EN 466 φ Wiener Walzer Győr Hegyeshalom Bruck a.d. L.- eservierung Wien Westbf Győr-Hegyeshalom-Bruck a.d. L.- Wien Westbf - Linz- Salzburg- Innsbruck-Feldkirch-Buchs SG- Sargans- Zürich HB Bc 4/6 (MÁV) 0 Wien-Zürich HB Globáldíj/Globalpreiss Női fülke/damenabteil IC 536 Hernád/ Hornad ψ Miskolc-Tiszai pu.-hidasnémeti- Kosice eservierung IC 620 Bereg 7.05 Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen- Nyiregyháza-Kisvárda-Záhony Chop Platzkartenplicht Internationalverkehr: im bestimten Wagen ohne eservierung IC 623 Bereg Chop Záhony (13.13) -Kisvárda- NyiregyházaDebrecen- Hajdúszoboszló-Püspökladány- Szolnok-. Platzkartenplicht Internationalverkehr: im bestimten Wagen ohne eservierung IC 624 Latorca Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen- Nyiregyháza-Kisvárda-Záhony Chop Platzkartenplicht Internationalverkehr: im bestimten Wagen ohne eservierung IC 627 Latorca Chop 5.45 Záhony (05.00) -Kisvárda- NyiregyházaDebrecen- Hajdúszoboszló-Püspökladány- Szolnok-. Platzkartenplicht Internationalverkehr: im bestimten Wagen ohne eservierung IC 916 φ Halászbástya Győr-Csorna-Szombathely- Szentgothárd- Graz Platzkartenplicht IC 930 φ Bp.Kelenföld-Tatabánya-Győr- Csorna Sopron Wiener Neustadt IC 938 φ Bp.Kelenföld-Tatabánya-Győr- Csorna Sopron Wien Südbf. 1.2 Platzkartenplicht 1.2 Platzkartenplicht Maves2006b.doc

17 ) Lökösháza Bp. Kelenföld-Tatabánya-Tata- Komárom-Győr-ajka- Mosonmagyaróvár-Hegyeshalom- ajka-usovce- Bratislava Hl IC 982 Corvinus φ Pécs Szigetvár-Barcs-Gyékényes- Nagykanizsa-Zalaszentiván- Szombathely-Sopron-Mattersburg- Wiener Neustadt Baden - Wien Meidling- Wien Süd IC- eservierung Keszthely- Tapolca Celldömölk-Sárvár- Szombathely-Sopron-Mattersburg- Wiener Neustadt Baden - Wien Meidling- Wien Süd. Ohne eservierung Maves2006b.doc

18 4/B Helybiztosítással közlekedő belföldi vonatok Züge und Wagen mit Platzreservierung im Binnenverkehr Trains et voitures nationaux avec réservation Maves2006b.doc

19 Vonat Zug Train A vonat illetve a kocsi útvonala Zug oder Kurswagenlauf Parcours des trains et voitures Directs Kocsiosztály Klasse Classe Belföldi forgalom Binnenverkehr reservations Jegyzet Bemerkung Observation EC 24 φ 9.20 Bp. Kelenföld-Győr- Hegyeshalom (-Dortmund Hbf) EC 25 φ (-Dortmund Hbf) Hegyeshalom Győr-Bp.Kelenföld EC 40 Lehár EC 41 Lehár φ φ EC 52/IC 864 φ Goldoni /Balaton Bp. Kelenföld-Győr- Hegyeshalom (-Wien Südbf.) (-Wien Südbf.) Hegyeshalom Győr-Bp.Kelenföld 8.25 Bp. Kelenföld-Székesfehérvár- Siófok-B.Földvár-B.Lelle-Fonyód- B.Szentgyörgy-Nagykanizsa- Gyékényes (-Venezia S.L.) Bp.Kelenföld-Székesfehérvár- Siófok-B.Földvár-B.Lelle-Fonyód- B.Szentgyörgy- Keszthely. Helybiztosítás eservierung. Helybiztosítás eservierung. Helybiztosítás eservierung. Helybiztosítás eservierung. Helybiztosítás eservierung EC 53/IC 861 φ Goldoni/Balaton (-Venezia S.L.) Gyékényes Nagykanizsa- B.Szentgyörgy- Fonyód-B.Lelle-B.Földvár-Siófok- Székesfehérvár-Bp. Kelenföld Keszthely B.szentgyörgy-Fonyód-B.lelle- B.földvár-Siófok-Székesfehérvár- Bp.Kelenföld Budapest-Déli pu.. Helybiztosítás eservierung EC 62 Bartók Béla φ Bp. Kelenföld-Győr- Hegyeshalom (-München Hbf). Helybiztosítás eservierung Maves2006b.doc

20 EC 63 φ (-München Hbf). Helybiztosítás Bartók Béla Hegyeshalom Győr-Bp.Kelenföld EN 240 Venezia φ Bp. Kelenföld-Székesfehérvár- Siófok-B.Földvár-B.Lelle-Fonyód- B.Szentgyörgy- Nagykanizsa (-Venezia S.L.) eservierung. Helybiztosítás eservierung EN 241 Venezia φ (-Venezia S.L.) Nagykanizsa B.szentgyörgy-Fonyód-B.lelle- B.földvár-Siófok-Székesfehérvár- Bp.Kelenföld-. Helybiztosítás eservierung EN 269/ IC 730 φ Kálmán Imre/ Traianus (-München Hbf) Hegyeshalom Győr-Bp.Kelenföld Szolnok-Békéscsaba Lökösháza (-Timisoara). Helybiztosítás eservierung EN 370 Ister EN 371 Ister EN 466 Wiener Walzer EN 467 Wiener Walzer IC 501 Hámor ψ ψ φ φ (-Bucuresti) Lökösháza Békéscsaba-Szolnok Szolnok -Békéscsaba- Lökösháza (-Bucuresti) Bp. Kelenföld-Győr- Hegyeshalom (-Zürich HB) (-Zürich HB) Hegyeshalom Győr-Bp.Kelenföld- Miskolc Füzesabony Helybiztosítás eservierung Helybiztosítás eservierung y Helybiztosítás eservierung Helybiztosítás eservierung Maves2006b.doc

21 IC 503 Miskolc Közlekedik/Verkehrt: Lillafüred Füzesabony 1-5; 7 IC 504 Lillafüred 100 Füzesabony Miskolc (IP 35406) IC 506 Deák Ferenc Miskolc Közlekedik/Verkehrt: 1-5 IC 508 Hámor Füzesabony Miskolc Közlekedik/Verkehrt: 1-5; 7 IC 509 Deák Ferenc IC 520 Bodrog Miskolc(IP 5409, IP 35000) Budapest-Keleti pu Füzesabony-Mezőkövesd-Miskolc- Szerencs-Sárospatak Sátoraljaújhely Közlekedik/Verkehrt: 1-6 IC 521 Zemplén Sátoraljaújhely Sárospatak-Szerencs-Miskolc (IP 5403, IP 35006)-Füzesabony IC 523 Bodrog Sátoraljaújhely 145 Sárospatak-Szerencs-Miskolc (IP35004)-Füzesabony IC 524 Zemplén Füzesabony-Miskolc-Szerencs- Sárospatak Sátoraljaújhely IC 527 Füzér Sátoraljaújhely Sárospatak-Szerencs-Miskolc- Mezőkövesd-Füzesabony IC 528 Füzér Füzesabony-Miskolc-Szerencs- Sárospatak Sátoraljaújhely IC 536 Hernád ψ Füzesabony-Miskolc-Tiszai pu.- Hidasnémeti (-Kosice) Helybiztosítás eservierung Maves2006b.doc

22 IC 537 Hernád ψ (-Kosice) Helybiztosítás Hidasnémeti Miskolc-Tiszai pu. eservierung IC 556 / 566 DobóIstván/Tokaj IC 559 / 569 Dobó István/Tokaj Füzesabony- Eger Füzesabony-Miskolc (IP 5408, IP35003)-Szerencs-Tokaj- Nyíregyháza Eger Füzesabony Nyíregyháza Tokaj-Szerencs-Miskolc- Füzesabony- Nem közl. /Verkehrt nicht: 24.1 und Nem közl. /Verkehrt nicht: und IC 560 TVK Füzesabony-Miskolc (IP 5402, IP 35007)-Szerencs-Tokaj- Nyíregyháza IC 561 Avas Nyíregyháza (IP 36103) Tokaj-Szerencs-Miskolc (IP 35401) -Füzesabony- IC 562 Takta Füzesabony-Miskol-Szerencs-Tokaj- Nyíregyháza IC 563 Takta Nyíregyháza Tokaj-Szerencs-Miskolc-(IP5406, IP 35005) Füzesabony- IC 564 Avas Füzesabony-Miskolc (IP 5406, IP 35005)-Szerencs-Tokaj- Nyíregyháza IC 565 TVK Nyíregyháza Tokaj-Szerencs-Miskolc (IP 5405) Füzesabony- Maves2006b.doc

23 IC 600 Szabolcs Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen (IP IP36102) Nyíregyháza IC 601 Nyírség Nyíregyháza Debrecen-Hajdúszoboszló- Püspökladány-Szolnok- IC 602 Hortobágy Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen Nyíregyháza IC 603 Hortobágy Nyíregyháza 110 Debrecen.Hajdúszoboszló- Püspökladány (IP 6405)-Szolnok- IC 604 Nyírség 105 Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen (IP36604) Nyíregyháza IC 605 / 645 Szabolcs/ Ady Endre Nyíregyháza Debrecen.Hajdúszoboszló- Püspökladány-Szolnok- Biharkeresztes Püspökladány-Szolnok- IC 606 Baross Gábor Debrecen (IP 36608) Nyíregyháza Közlekedik/Verkehrt: 1-5 IC 607 Délibáb Nyíregyháza Debrecen.Hajdúszoboszló- Püspökladány-Szolnok- Közlekedik/Verkehrt: 1-6 IC 608 Délibáb Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen Nyíregyháza (IP 36008) Közlekedik/Verkehrt: 1-5, 7 IC 609 Baross Gábor Nyíregyháza Debrecen. Közlekedik/Verkehrt: 1-6 Maves2006b.doc

24 IC 611 Hajdú Nyíregyháza Közlekedik/Verkehrt: Debrecen (IP 36601)- 1-5, 7 Hajdúszoboszló-Püspökladány - Szolnok- IC 613 Civis Nyíregyháza (IP 36005) Debrecen.Hajdúszoboszló- Püspökladány-Szolnok- IC 614 / 644 Hajdú/Ady Endre Szolnok-Püspökladány - Hajdúszoboszló-Debrecen Nyíregyháza Szolnok-Püspökladány- Biharkeresztes IC 618 Civis Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen Nyíregyháza IC 620 / 632 Bereg/Kraszna Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen- Nyíregyháza IP 36002) -Kisvárda Záhony Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen- Hajdúsámson-Nyíradony-Nyírbátor Mátészalka (IP 6304) IC 621 Várda Nyíregyháza (IP 36103) Debrecen-Hajdúszoboszló- Püspökladány-Szolnok- IC 622 Várda Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen (IP 36604) Nyíregyháza Maves2006b.doc

25 IC 623 / 635 Záhony Bereg/Kraszna Kisvárda-Nyíregyháza-Debrecen (IP 36605) -Hajdúszoboszló- Püspökladány-Szolnok- Mátészalka (IP 6305) 155 Nyírbátor-Nyíradony-Hajdúsámson- Debrecen-Hajdúszoboszló- Püspökladány-Szolnok- IC 624/638 Latorca/Szamos Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen- Nyíregyháza -Kisvárda Záhony Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen- Mátészalka (IP 6308) IC 625 étköz Záhony Kisvárda-Nyíregyháza-Debrecen- Hajdúszoboszló-Püspökladány- Szolnok- IC 626 étköz Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen- Nyíregyháza(IP 36108)-Kisvárda Záhony IC 627/639 Latorca/Szamos Záhony Kisvárda-Nyíregyháza (IP 36009, IP 36109)-Debrecen-Hajdúszoboszló- Püspökladány (IP 6409)-Szolnok- Mátészalka Nyírbátor-Nyíradony-Hajdúsámson- Debrecen-Hajdúszoboszló- Püspökladány-Szolnok- IC 700 Napfény Budapest-Nyugati pu Kőbánya-Kispest-Kecskemét- Kiskunfélegyháza Szeged IC 701 Maros Szeged Kiskunfélegyháza-Kecskemét- Kőbánya-Kispest Budapest-Nyugati pu. Nem közl. /Verkehrt nicht: 24.1 und Maves2006b.doc

HELYBIZTOSÍTÁSI JEGYZÉK RESERVIERUNGSÜBERSICHT LISTE DE RESERVATION

HELYBIZTOSÍTÁSI JEGYZÉK RESERVIERUNGSÜBERSICHT LISTE DE RESERVATION MAGYAR ÁLLAMVASUTAK UNGARISCHE STAATSEISENBAHNEN CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT HONGROIS HELYBIZTOSÍTÁSI JEGYZÉK RESERVIERUNGSÜBERSICHT LISTE DE RESERVATION 08. 1 2012-14. 1 2013. - 1 - Stand 04.112- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IC pót-és helyjeggyel igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes 2013. augusztus 26 - december 14.között)

IC pót-és helyjeggyel igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes 2013. augusztus 26 - december 14.között) IC pót-és igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes 2013. augusztus 26 - december 14.között) Vonatszám 15 naponta Tisza Záhony 6:32 Kisvárda, Demecser, Nyíregyháza, Debrecen, Hajdúszoboszló,

Részletesebben

IC pót-és helyjeggyel igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes 2013. december 15-2014. április 5. között)

IC pót-és helyjeggyel igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes 2013. december 15-2014. április 5. között) IC pót-és igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes 2013. december 15-2014. április 5. között) Vonatszám /magyaror Közbenső ok Magyarországon Cél/magy 15 naponta Tisza Záhony 6:32 Kisvárda,

Részletesebben

IC pót-és helyjeggyel igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes: augusztus 31 - december 12. között)

IC pót-és helyjeggyel igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes: augusztus 31 - december 12. között) IC pót-és igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes: 2015. augusztus 31 - december 12. között) Vonatszám /magyaror Cél/magy 33 IC naponta Latorca Záhony 14:40 Bp-Nyugati 18:37 Pót-és

Részletesebben

IC pót-és helyjeggyel igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes: 2015. december 13-tól)

IC pót-és helyjeggyel igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes: 2015. december 13-tól) IC pót-és igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes: 2015. december 13-tól) Vonatszám /magyaror Cél/magy 33 IC naponta Latorca Záhony 14:40 Bp-Nyugati 18:37 Pót-és helyjegy 34 IC naponta

Részletesebben

Feláras vonatokra alkalmazott díjak belföldi forgalomban (érvényes december 9-től)

Feláras vonatokra alkalmazott díjak belföldi forgalomban (érvényes december 9-től) Feláras vonatokra alkalmazott díjak belföldi forgalomban (érvényes 2012. december 9-től) Vonat-szám vonattípus 41 rj naponta Hegyeshalom 7:58 42 rj naponta Bp-Keleti 17:10 49 rj naponta Hegyeshalom 10:58

Részletesebben

IC pót-és helyjeggyel igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes: augusztus 29-december 10. között)

IC pót-és helyjeggyel igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes: augusztus 29-december 10. között) IC pót-és igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes: 2016. augusztus 29-december 10. között) Vonatszám /magyaror Cél/magy 33 IC naponta Latorca Záhony 14:40 Bp-Nyugati 18:37 Pót-és

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2. sz. Módosítás 1. füzet. a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2. sz. Módosítás 1. füzet. a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. Módosítás 1. füzet a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2014. június 21-től 26634-1/2014/START Mező Oldal Változások 34 Budapest-Keleti

Részletesebben

Belföldi. 2. sz. melléklet a 42570/2015/START számú megállapodáshoz. Pénztári szolgálati helyek besorolása

Belföldi. 2. sz. melléklet a 42570/2015/START számú megállapodáshoz. Pénztári szolgálati helyek besorolása 2 Ács 2 Agárd 2 Ajka 1 Albertirsa 1 Alsógalla 2 Alsógöd 3 Alsóörs 1 Árpád-híd 2 Aszód 3 Bácsalmás 3 Badacsony 3 Bag 2 Baja 3 Bakonyszentlászló 2 Balassagyarmat 3 Balatonakarattya 3 Balatonaliga 3 Balatonalmádi

Részletesebben

Nemzetközi vonatok összeállítása International train composition

Nemzetközi vonatok összeállítása International train composition ÖBB 21 ÖBB 22 ÖBB 23 ÖBB 24 ÖBB 25 ÖBB 26 ÖBB 27 Railjet vonatok Budapestről induló járatok: RJ 42 (Salzburg felé), RJ 60 (München felé), RJ 62 (München felé), RJ 64 (München felé), RJ 66 (München felé),

Részletesebben

Nemzetközi vonatok összeállítása International train composition

Nemzetközi vonatok összeállítása International train composition ÖBB 21 ÖBB 22 ÖBB 23 ÖBB 24 ÖBB 25 ÖBB 26 ÖBB 27 Railjet vonatok Budapestről induló járatok: RJ 42 (Salzburg felé), RJ 60 (München felé), RJ 62 (München felé), RJ 64 (München felé), RJ 66 (München felé),

Részletesebben

Átalány-kártérítést teljesítő pénztár. Általány-kártérítés elbírálásának, kifizetésének igénylése. Pénztár nyitvatartási idejében

Átalány-kártérítést teljesítő pénztár. Általány-kártérítés elbírálásának, kifizetésének igénylése. Pénztár nyitvatartási idejében Átalány-kártérítést teljesítő pénztár Ács Agárd Ajka Albertirsa Alsógalla Alsógöd Alsóörs Aszód Árpád híd Bácsalmás Badacsony Bag Baja Bakonyszentlászló Balassagyarmat Balatonakarattya Balatonalmádi Balatonberény

Részletesebben

Nemzetközi vonatok összeállítása International train composition

Nemzetközi vonatok összeállítása International train composition ÖBB 21 ÖBB 22 ÖBB 23 ÖBB 24 ÖBB 25 ÖBB 26 ÖBB 27 Railjet vonatok Budapestr l induló járatok: RJ 42 (Salzburg felé), RJ 60 (München felé), RJ 62 (München felé), RJ 64 (München felé), RJ 66 (München felé),

Részletesebben

START Klub Kártya átvevő helyek

START Klub Kártya átvevő helyek START Klub Kártya átvevő helyek Balassagyarmat, vasútállomás: 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula u. u. 1/a Kunszentmiklós-Tass, vasútállomás: 6090 Kunszentmiklós-Tass, Vasút u. 9. H-V: 00:00-24:00 H-V:

Részletesebben

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól 4. sz. Esztergom - Almásfüzitő (Komárom) vonal: Lemondva: 32910, 32914, 32924, 32946, 32918, 32928, 32919, 32939, 32929, 32917, 32915,

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Economic and Social Council

Economic and Social Council UNITED NATIONS E Economic and Social Council Distr. GENERAL TRANS/SC.2/2002/7 12 July 2002 Original: ENGLISH ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE INLAND TRANSPORT COMMITTEE Working Party on Rail Transport (Fifty-sixth

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

A határállomások, illetve Budapest kilométer-távolsága a határpontoktól

A határállomások, illetve Budapest kilométer-távolsága a határpontoktól A határállomások, illetve Budapest kilométer-távolsága a határpontoktól Viszonylat Határállomás Sorszám Határállomások távolsága a határponttól (km) Átmenet Bp. km távolsága a határállomástól Bp. km távolsága

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2. sz. Módosítás. 1. füzet. a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2. sz. Módosítás. 1. füzet. a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖREN MKÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2. sz. Módosítás 1. füzet a 2014-2015. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2015. június 20-tól 29514-1/2015/START Mez Oldal Változások zöld 145 Az

Részletesebben

szolgálati hely nappal éjszaka

szolgálati hely nappal éjszaka 1 Budapest-Keleti Ferencváros Kelenföld tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy), külső forgalmi tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy),

Részletesebben

Változások a 2013/2014. évi menetrendben

Változások a 2013/2014. évi menetrendben Változások a 2013/2014. évi menetrendben 1 sz. vonal Budapest Hegyeshalom oh.: A 346/347 sz. Dacia vonat újra naponta közlekedik Bucuresti Wien között, változatlan menetrendi fekvésben. Az Adventi ünnepkör

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy június 18-tól augusztus 28-ig

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy június 18-tól augusztus 28-ig Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2016. június 18-tól 2016. augusztus 28-ig Székesfehérvár állomáson végzett pályakarbantartási munkák miatt a [Budapest ] Székesfehérvár vasútvonalon az alábbi módosított

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

2015. KÜLÖNSZÁM III.

2015. KÜLÖNSZÁM III. 2015. KÜLÖNSZÁM III. Egyéb közlemények Megállapodás egyes stratégiai munkakörök alapbér-kiegészítő pótlékáról 2 Egyéb közlemények ÉRTESÍTŐ Megállapodás egyes stratégiai munkakörök alapbér-kiegészítő pótlékáról

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

2016. április 29-től május 9-ig

2016. április 29-től május 9-ig Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2016. április 29-től 2016. május 9-ig Szántód-Kőröshegy Balatonszárszó állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest Székesfehérvár Nagykanizsa

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Nyári menetrendi módosítások

Nyári menetrendi módosítások Nyári menetrendi módosítások Változások Budapest elővárosában 80 sz. Budapest Miskolc vasútvonal Kínálatbővítésként az 5108-as gyorsvonat megáll Pécel, Isaszeg és Tura állomásokon. Ezáltal az esti órákban

Részletesebben

2016. május 10-től május 23-ig

2016. május 10-től május 23-ig Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2016. május 10-től 2016. május 23-ig Szántód-Kőröshegy Balatonszárszó állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest Székesfehérvár Nagykanizsa

Részletesebben

Vágányzári információ Track reconstruction information

Vágányzári információ Track reconstruction information Vágányzári információ Track reconstruction information Székesfehérvár állomás átépítése, valamint a dél-balatoni vasútvonal felújítása miatt 2016. május 11-én 00.00 órától 2016. május 13-án 11.00 óráig

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK. Molnár Richárd régióvezető

EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK. Molnár Richárd régióvezető EU TÁMOGATÁSÚ VASÚTFEJLESZTÉSEK Molnár Richárd régióvezető TARTALOM VASÚTI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉS KÖZLEKEDÉS OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) Keretek Projektek megvalósítása Eredmények NIF VASÚTKORSZERŰSÍTÉS

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

30 [Budapest ] Székesfehérvár Gyékényes Érvényes: ig

30 [Budapest ] Székesfehérvár Gyékényes Érvényes: ig Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 216. május 24-től 216. június 1-ig Szántód-Kőröshegy Balatonszárszó állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest Székesfehérvár Nagykanizsa vasútvonalon

Részletesebben

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy Értesítjük Tsztelt Utasank, hogy 5 állomáson végzett pályakarbantartás munkák mt a hrdetményen szereplő vonok módosított menetrend szernt közlekednek. ő ő állomások között vonpótló autóbuszok közlekednek.

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

Rail Cargo Hungaria Zrt. Árudíjszabás. 1.sz. melléklet ÁRUDÍJSZABÁSI KILOMÉTERMUTATÓ I III. RÉSZ

Rail Cargo Hungaria Zrt. Árudíjszabás. 1.sz. melléklet ÁRUDÍJSZABÁSI KILOMÉTERMUTATÓ I III. RÉSZ Rail Cargo Hungaria Zrt. Árudíjszabás 1.sz. melléklet ÁRUDÍJSZABÁSI KILOMÉTERMUTATÓ I III. RÉSZ Érvényes: 2011. szeptember 1-jétől A Rail Cargo Hungaria. kiadása 2 sorszáma A módosítás (hatósági) jóváhagyásának

Részletesebben

Teljesárú menetdíj. Kocsiosztály 1. 2. A kiválasztott utazáshoz szükséges jegyek. Menetjegy -- Összesen fizetendő:

Teljesárú menetdíj. Kocsiosztály 1. 2. A kiválasztott utazáshoz szükséges jegyek. Menetjegy -- Összesen fizetendő: Kocsi 06:10 11:09 2 4:59 204 -- en -- - : 204 Budapest-Déli 06:10 4520 személy ( - Székesfehérvár) Székesfehérvár 07:10 Székesfehérvár 07:22 +>> 9712 személy ( - Tapolca) Tapolca 10:22 Tapolca 10:50 +>>

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

DACIA SAVARIA-CIKLÁMEN. railjet

DACIA SAVARIA-CIKLÁMEN. railjet HIRDETMÉNY Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy a Bp.-Déli - Hegyeshalom vasútvonalon Budaörs-Biatorbágy állomások között 2010. szeptember 27-én 0 00 -tól 2010.november 3-án 24 00 -ig pályaépítési munkálatok

Részletesebben

A NIF ZRT. VASÚTFEJLESZTÉSI PROJEKTJEI

A NIF ZRT. VASÚTFEJLESZTÉSI PROJEKTJEI A NIF ZRT. ASÚTFEJLESZTÉSI PROJEKTJEI Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. asutak Fejlesztési Programiroda Molnár Richárd régióvezető 1. A NIF ZRT. FOLYAMATBAN LEŐ ÉS 2013 (2015) ÉGÉIG MEGALÓSÍTANDÓ KIITELEZÉSEI

Részletesebben

Országos Környezeti Kármentesítési Program Jelentés 2008. évről. MÁV Vasúti Alprogram. adatok ezer Ft-ban. Kármentesítési feladat 2008.

Országos Környezeti Kármentesítési Program Jelentés 2008. évről. MÁV Vasúti Alprogram. adatok ezer Ft-ban. Kármentesítési feladat 2008. Országos Környezeti Kári Program Jelentés. évről 9. sz. melléklet A programrész megnevezése A progra m rész kezdő éve Költségráfordítás 2007.ig bezárólag MÁV Vasúti Alprogram adatok ezer Ftban Kári feladat.ben*.

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8.

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza, 41. sz. főút 8172

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

MELLÉKLET LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOK A 2006/2007. ÉVI MENETRENDBEN

MELLÉKLET LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOK A 2006/2007. ÉVI MENETRENDBEN MELLÉKLET LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOK A 2006/2007. ÉVI MENETRENDBEN NEMZETKÖZI VASÚTI ÖSSZEKÖTTETÉS Budapest Wien közötti összeköttetésben 2 pár minőségi vonattal bővül a kínálat, így Budapest Győr között

Részletesebben

Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi

Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzıi 3.3... sz. melléklet Fısorszám tengelyes be sorolt Villamosított (/) Vonali rádió (van (Mhz)/) Vonatbefolyásolás (/) Rola közlekedés lehetısége (/) 68/00.

Részletesebben

Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12

Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Tabelle bis 2.000 kg (Stückgut) / Table up to 2,000 kg (general cargo) Entfernungs-Gewichts-Tabelle für Sendungen bis 2.000 kg / Distance-Weight-Table for consigments up to 2,000 kg Zone 0 Zone 1 Zone

Részletesebben

Vonali menetrend 20/25. Budapest Székesfehérvár Veszprém Zalaegerszeg. Érvényes: 2013. december 15-től

Vonali menetrend 20/25. Budapest Székesfehérvár Veszprém Zalaegerszeg. Érvényes: 2013. december 15-től Vonali menetrend 20/25 Budapest Székesfehérvár Veszprém Zalaegerszeg Érvényes: 2013. december 15-től Kedves Utasunk! 2013. december 15-től új menetrendi struktúrát vezetünk be Zalaegerszeg, Szombathely,

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Vasúti Menetdíjtáblázatok. II. Kötet Nemzetközi 2011/2012. 2. sz. módosítással egységes szerkezetben. Hivatali példány

Vasúti Menetdíjtáblázatok. II. Kötet Nemzetközi 2011/2012. 2. sz. módosítással egységes szerkezetben. Hivatali példány Vasúti Menetdíjtáblázatok II. Kötet Nemzetközi 2011/2012 2. sz. módosítással egységes szerkezetben Hivatali példány Érvényes: 2011. december 11-től VASÚTI MENETDÍJTÁBLÁZATOK II. Kötet Nemzetközi 2. sz.

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Módosító javaslat

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Módosító javaslat ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály 94. (1) bekezdése alapján az Országos

Részletesebben

IC pót-és helyjeggyel igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes: 2016. június 18 - augusztus 28. között)

IC pót-és helyjeggyel igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes: 2016. június 18 - augusztus 28. között) IC pót-és igénybevehető vonatok jegyzéke belföldi forgalomban (érvényes: 2016. június 18 - augusztus 28. között) Vonatszám /magyaror Cél/magy 33 IC naponta Latorca Záhony 14:40 Bp-Nyugati 18:37 Pót-és

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás 1. füzet. a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás 1. füzet. a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3. sz. Módosítás 1. füzet a 2013-2014. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2014. szeptember 1-jét l 47401-1/2014/START Jó ajánlatokban utazunk

Részletesebben

HELYBIZTOSÍTÁSI JEGYZÉK RESERVIERUNGSÜBERSICHT LISTE DE RESERVATION

HELYBIZTOSÍTÁSI JEGYZÉK RESERVIERUNGSÜBERSICHT LISTE DE RESERVATION MAGYAR ÁLLAMVASUTAK UNGARISCHE STAATSEISENBAHNEN CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT HONGROIS HELYBIZTOSÍTÁSI JEGYZÉK RESERVIERUNGSÜBERSICHT LISTE DE RESERVATION 11. 1 2011-08. 1 201-1 - Stand 11.111.- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Közszolgáltatási menetrend változások

Közszolgáltatási menetrend változások 2012. november 10. szombat, 00.00 / Utolsó módosítás: 2014. augusztus 19. kedd, 11.48 A MÁV-START Zrt. a 2012/2013. évi menetrendi időszakban számos menetrendi fejlesztést vezet be több esetben a pályafejlesztések

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Magyarország vasúti infrastruktúrafejlesztése

Magyarország vasúti infrastruktúrafejlesztése Magyarország vasúti infrastruktúrafejlesztése 2014-2020. között Tulik Károly MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság 2014. február 7. 1 Adottságok 169 % hálózati sűrűség az Uniós átlaghoz viszonyítva

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

Kijelölt postahelyek

Kijelölt postahelyek Kijelölt postahelyek Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. Budapest Cegléd Szolnok Debrecen Nyíregyháza Záhony

Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére. Budapest Cegléd Szolnok Debrecen Nyíregyháza Záhony MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére 100 Budapest Cegléd Szolnok Debrecen Nyíregyháza Záhony Érvényes: 2011. december 11-től Gy. 148-1970/2011.

Részletesebben

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 5630 Békés, Kossuth utca 3.

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

A 2009/2010. évi menetrend változásai vasútvonalanként megjelenítve

A 2009/2010. évi menetrend változásai vasútvonalanként megjelenítve A 2009/2010. évi menetrend változásai vasútvonalanként megjelenítve Országos megrendeléső személyszállítási szolgáltatások 1. Budapest Gyır Hegyeshalom vonal: 7 pár Railjet vonat közlekedik Budapest Bécs/München

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

30 [Budapest ] Székesfehérvár Nagykanizsa Érvényes: Kiindulási állomás Kaposvár Pécs. Végállomás Tapolca Tapolca

30 [Budapest ] Székesfehérvár Nagykanizsa Érvényes: Kiindulási állomás Kaposvár Pécs. Végállomás Tapolca Tapolca Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2016. december 11-től 2017. június 16-ig Szántód-Kőröshegy Balatonszentgyörgy állomások között és Sávoly állomáson végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest

Részletesebben

A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím

A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím Balmazújváros Balmazújváros posta 4061 Balmazújváros Dózsa György utca 5-7. Berettyóújfalu Berettyóújfalu 1 posta

Részletesebben

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs,

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14.

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. město adresa Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Ajka Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. Baja Tóth Kálmán tér 1. Baja Vörösmarty

Részletesebben

AUCHAN ÁRUHÁZ Kecskemét AUCHAN ÁRUHÁZ Miskolc AUCHAN ÁRUHÁZ Maglód

AUCHAN ÁRUHÁZ Kecskemét AUCHAN ÁRUHÁZ Miskolc AUCHAN ÁRUHÁZ Maglód Megnevezés Helyszín Mennyiség m2 Év VIBRÁLT KERÁMIAPADLÓ Frissítve: 2010.12.16 PRAKTIKER ÁRUHÁZ Budapest Mester utca 10490 2000 PRAKTIKER ÁRUHÁZ Budapest Bécsi út 1460 2000 PRAKTIKER ÁRUHÁZ Pécs 900 2004

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei. Előadó: Mayer András irodavezető

A NIF Zrt. vasútfejlesztési projektjei. Előadó: Mayer András irodavezető Előadó: Mayer András irodavezető 1. A BEMUTATÓ TARTALMA 1. FOLYAMATBAN LEVŐ ÉS TERVEZETT ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK 2. PRIORITÁS 2. FOLYAMATBAN LEVŐ ÉS TERVEZETT ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK 5. PRIORITÁS 3. A FOLYAMATBAN

Részletesebben

VASÚTFEJLESZTÉS EU TÁMOGATÁSSAL. Hollósi László régióvezető

VASÚTFEJLESZTÉS EU TÁMOGATÁSSAL. Hollósi László régióvezető ASÚTFEJLESZTÉS EU TÁMOGATÁSSAL Hollósi László régióvezető TARTALOM ASÚTI INFRASTRUKTÚRA KORSZERŰSÍTÉS KÖZLEKEDÉS OPERATÍ PROGRAM (2007-2013) Keretek Projekt előkészítés Projekt kivitelezés árható forrásfelhasználás

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Akcióban részt vevő posták listája

Akcióban részt vevő posták listája Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Apc posta 3032 Apc Petőfi út 7. Aszód posta 2170 Aszód Kossuth Lajos utca

Részletesebben

Közúti projektlista. TEN-T közúti projektlista

Közúti projektlista. TEN-T közúti projektlista 1. melléklet az 1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozathoz Közúti projektlista TEN-T közúti projektlista Kivitelezés alatt álló KözOP-IKOP szakaszolt projektek M4 Abony - Törökszentmiklós közötti szakasz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás a 2009/2010. évi MENETRENDHEZ. ÉRVÉNYES: 2010.

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 3. sz. Módosítás a 2009/2010. évi MENETRENDHEZ. ÉRVÉNYES: 2010. MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 3. z. Módoítá 2009/2010. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2010. uguztu 30-tól Gy. 20-525/2010. 2 Mező Oldl változáok R.1 76 A { lábjegyzetben

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

FÖLDFELSZÍNI, ORSZÁGOS, DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÁS A HÁLÓZAT (DVB-T) STATIONS IN THE NATIONAL NETWORK A OF DIGITAL TELEVISION BROADCAST (DVB-T)

FÖLDFELSZÍNI, ORSZÁGOS, DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÁS A HÁLÓZAT (DVB-T) STATIONS IN THE NATIONAL NETWORK A OF DIGITAL TELEVISION BROADCAST (DVB-T) FÖLDFELSZÍNI, ORSZÁGOS, DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÁS A HÁLÓZAT (DVB-T) STATIONS IN THE NATIONAL NETWORK A OF DIGITAL TELEVISION BROADCAST (DVB-T) (Frissítve: 2016.11.01./Updated on 01.11.2016) Ssz.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben