HELYBIZTOSÍTÁSI JEGYZÉK RESERVIERUNGSÜBERSICHT LISTE DE RESERVATION

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYBIZTOSÍTÁSI JEGYZÉK RESERVIERUNGSÜBERSICHT LISTE DE RESERVATION"

Átírás

1 MAGYA ÁLLAMVASUTAK UNGAISCHE STAATSEISENBAHNEN CHEMINS DE FE DE L'ÉTAT HONGOIS HELYBIZTOSÍTÁSI JEGYZÉK ESEVIEUNGSÜBESICHT LISTE DE ESEVATION Maves2006b.doc

2 TATALOMJEGYZÉK 1. Tájékoztató, jelzések és rövidítések Helybiztosító irodák címe 3. Megrendelési határidők 4/A Helybiztosítással közlekedő nemzetközi vonatok 4/B Helybiztosítással közlekedő belföldi vonatok 5 A MÁV-állomások "EPA" kódszámai INHALTSVEZEICHNIS 1. Hinweise, Erklärungen der Zeichen und Abkürzungen eservierungsstellen 3. Bestellungsfristen 4/A Züge und Wagen mit Platzreservierung im Internationalen Verkehr 4/A Züge und Wagen mit Platzreservierung im Binnenverkehr 5. Bahnhofsnummern der MAV für die "EPA" SOMMAIE 1. Note explicative, explication des signes et des abréviations Bureaux de réservation 3. Délais de demande 4/A Trains et voitures internationales avec réservation 4/B Trains et voitures nationales avec réservation 5. Les codes "EPA" pour les gares des MAV Maves2006b.doc

3 1. Tájékoztató I. Általános megjegyzések 1. Ez a Helybiztosítási jegyzék tartalmazza azokat a vonatokat és kocsikat, amelyekre a magyar állomásokról ülő-, fekvő-, és hálóhelyek foglalhatók. Az idegen vasutak állomásairól történő helyfoglalásokra az illető vasút helybiztosítási jegyzéke érvényes. A helybiztosítás a vonat indulása előtt ülő- fekvő és hálóhelyekre 3 hónappal korábban igényelhető. A hely lemondásának legkésőbbi határideje azonos a megrendelés elfogadásának legkésőbbi határidejével. 3. Az ülő-, fekvő-, és hálóhelyeket az UIC 170, 171 és az OSZZSD 120, sz. döntvényei szerint kell megrendelni. 4. A pénztárak a jegyzékben szereplő összeköttetések helyeit, egyének és legfeljebb 36 fős csoportok részére - elektronikus helybiztosítási berendezéssel igénylik. Készülékkel nem rendelkező szolgálati helyek a közvetítő irodájukat vegyék igénybe. 5. A nemzetközi vonatokon - csak belföldi viszonylat igénybevétele esetén - helybiztosítás nélküli IC pótdíj megfizetése mellett utazhatnak. A helyfoglalás a 4. rész 4. hasábjában feltüntetett vonatszám szerint történik. 6. Nemzetközi viszonylatban a helybiztosítás a 4. rész 1. hasábjában feltüntetett nemzetközi vonatszám alatt lehetséges. ) = helyjegy váltható + = helyjegy váltása kötelező * = a Magyarországról induló kocsikba helyjegy váltása kötelező φ = nemzetközi forgalomban helyjegy váltható, belföldi forgalomban IC- pótjegy váltása kötelező ψ = nemzetközi forgalomban a helyjegyváltás, belföldi forgalomban IC- pótjegy váltása kötelező WLAB = hálókocsi S, D, T3 AcBc = fekvőhelyes kocsi 1-2 osztály Bc = fekvőhelyes kocsi osztály A = 1. osztály AB = 1 osztály B = osztály = kerekesszékkel történő utazásra alkalmas vonat γ = mozgássérültek részére fenntartott hely = kerékpárszállítás EPA = elektronikus helybiztosítási berendezés MÁVES = MÁV Helyelosztó és Információs Központ AZ = autószállítás 0 = fekvőszakasz LM = (Last Minute) helybiztosítás az utolsó percig IC (Inter City apid) = klimatizált kocsik, dohányzás csak a kijelölt kocsiban, Maves2006b.doc

4 1. Hinweise I. Allgemeines 1. Diese eservierungsübersicht enthält die Züge und Wagen in denen Sitz-, Liege-, und Bettplätze ab ungarischen Bahnhöfen reserviert werden können. Für eservierung ab Bahnhöfen im Bereich anderer Bahnen gelten die eservierungsübersichten der betreffenden Bahnen. Die Bestellungen können für Sitz-, Liege-, und Bettplätzen drei Monate vor der eisetag beantragt werden. Ab- und Umbestellungen sind spätestens bis zum Bestellschluss zugelassen. 3. Die Anforderungen von Sitz-, Liege- und Bettplätzen müssen laut den Abschnitten 170, 171 UIC-Merkblattes und 120 OSShD angemeldet und gebucht werden. 4. Die Annahmestellen buchen Plätze für Verbindungen dieser Übersicht für Einzelnreisende und Gruppen bis 36 Personen mit dem Buchungspult über die EPA. Stellen ohne Buchungspult bedienen sich dazu Ihrer Vermittlungsstelle. 5. Internationale Züge kann man bei eisen nur auf den Binnenstrecken mit IC-Zuschlag ohne Platzkarten in Anspruch nehmen. Die eservierung muss unter der Zugnummer buchen, die im Abschnitt 4, Spalte 4 angegeben ist. 6. Platzreservierung im Auslandsverkehr ist mit internationaler Zugnummer möglich, die im Abschnitt 4, Spalte 1 angegeben ist. ) = Platzreservierung möglich + = Platzkarten pflichtig * = Platzkartenpflichtig in den von Budapest abfahrenden Wagons φ = Im internationalen Verkehr ist Platzreservierung möglich, im Binnenverkehr ist IC-Zuschlag zu zahlen ψ = Im internationalen Verkehr besteht Platzkartenpflicht, im Binnenverkehr ist IC- Zuschlag zu zahlen WLAB = Schlafwagen S, D, T3 AcBc = Liegewagen 1-2 Klasse Bc = Liegewagen Klasse A = 1. Klasse AB = 1-2 Klasse B = Klasse = Für ollstuhlfahrer geeignet γ = Für Behinderten = Fahrradbeförderung EPA = Elektronische Platzbuchungsanlage MÁVES = Zentralbüro für Platzreservierung der MÁV AZ = Auto im Zug 0 = Liegestrecke LM = Buchung bis zur letzten Minute IC (Inter City apid) = Klimatisierte Wagen, aucher nur im gekennzeichneten Wagen Maves2006b.doc

5 1. Généralités 1. La présente liste de réservation indique les trains et les voitures pour lesquels places assises, les couchettes où les places wagon-lits peuvent être retenues pour les voyages au départ des gares hongroises. Pour les réservations au départ des gares étrangères les listes de réservation des réseaux intéressés sont á utiliser. La réservation des places assises des couchettes et des places voiture-lits peut être demandée au plus tôt 3 mois avant le départ du train. Le dernier délai de l'annulation de la réservation des places est identique au dernier délai de l'acceptation de la demande. 3. Les places assises les couchettes et les places voiture-lits peuvent être demandées en vertu des fiches N o 170 et 171 de l'uic et de la fiche N o 120 de l'osjd par formule spéciale introduite à cet effet. 4. Les bureaux émetteurs réservent les places, sur les relations de liste de réservation pour voyageurs individuels et groupes n'excédant pas 36 personnes par l'intermédiaire du terminal EPA. Les bureaux non pourvus d'un terminal de réservation commandent les réservations auprès de leur bureau de rattachement. 5. Utilisation des trains internationaux a relation nationale seulement possible avec Supplément IC sans billet de réservation de place. Il faut réserver avec le No. de train, donné au chapitre 4, colonne éservation de place pour relation internationale est possible avec le No. international de train, donné au chapitre 4, colonne 1. ) = Possibilité de réservation + = éservation obligatoire des places * = éservation des places est obligatoire dans les voitures prendrant le départ de Budapest φ = Possibilité de réservation en trafic international, en trafic national supplément IC obligatoire ψ = En trafic international réservation obligatoire, en trafic national supplément IC obligatoire WLAB = Wagon-lits S, D, T3 AcBc = Voiture couchettes 1 - classes Bc = Voiture couchettes classe A = 1. classe AB = 1 - classe B = classe = Facilités pour personnes á mobilité réduite γ Pour handicapes = Emplacements pour bicyclettes EPA = éservation électronique des places MÁVES = Bureau de réservation des MÁV AZ = Train autos accompagnées 0 = Couchettes en position de nuit LM = La dernière minute IC (Inter City apid) = Voitures climatisées, fumer seulement dans les voitures marquées. Maves2006b.doc

6 Helybiztosító irodák eservierungsstellen Bureau de réservation Postai cím Postanschrift Adresse postale MÁV Helyelosztó és Információs Központ "MÁVES" H-1087 Budapest Baross tér 11/b Győr HAK Fonyód HAK Miskolc HK Debrecen HK Szeged HK Békéscsaba HAK Pécs HK Kaposvár HAK Szombathely HK Sopron GYSEV Helyféleség Platzart Catégorie de place Belföldi ülőhelyek Sitzplätze im Binnenverkehr Places assises au trafic intérieur Nemzetközi ülő-, fekvő- és hálóhelyek Sitz-Liege und Bettplätze im Internationalen Verkehr Places assises, couchettes et de voiture-lits internationals Csoportos helybiztosítás Gruppenreservierung éservation en groupe Postai Post Postale Telex Telefon Hivatalos idő Dienststun den Heure de service Vasúti Bahn Ferroviaire Postai Post Postale 2186 (361) (361) (361) Telefax: (361) / / / / / / / / / / Vasúti Bahn Ferroviaire / / / / / / / / / / , Maves2006b.doc

7 3. Megrendelési határidő Bestellungsfristen Délais de demande Helyféleség Platzart Catégorie de places Ülő- és fekvőhelyek Sitz- und Liegeplätze Place assise et couchettes Hálóhely Bettplätze Voiture-lits Helyféleség Platzart Catégorie de places Ülő- és fekvőhelyek Sitz- und Liegeplätze Places assises et couchettes Hálóhelyek Bettplätze Voiture-lits Megrendelés Anforderung Commande de places Legkorábban 3 hónappal az indulás előtt* Frühestens 3 Monate vor dem eisetag* Au plus tôt 3 mois avant le jour du départ* Legkorábban 6 hónappal az indulás előtt, írásban Frühestens 6 Monate vor dem eisetag, schriftlich Au plus tôt 6 mois avant le jour du départ par écrit Helykiutalás Platzzuteilung Attribution des places Legkorábban 3 hónappal az indulás előtt* Frühestens 3 Monate vor dem eisetag* Au plus tôt 3 mois avant le jour du départ* Legkorábban 3 hónappal az indulás előtt Frühestens 3 Monate vor dem eisetag Au plus tôt 3 mois avant le jour du départ Az igénylés módja Az igénylések elfogadásának legkésőbbi ideje Art der Bestellung Der späteste Zeitpunkt der Bestellungsannahme Catégorie de la commande Le dernier délai d'acceptation de la commande Írásban A vonat indulási napja előtt 15 nap Schriftlich 15 Tage vor dem Tag der Abfahrt des Zuges Par écrit 15 jours avant le départ du train Telexen A vonat indulási napja előtt 3 nap Durch Telex 3 Tage vor dem Tag der Abfahrt des Zuges Par télex 3 jours avant le départ du train Távbeszélőn A 4. rovatban feltüntetett időpontig. Durch Fernsprecher Bis zum Zeitpunkt laut Spalte 4. Par téléphone Jusqu' á 1'heure indiquée á la colonne 4. * Belföldi forgalomban 2 hónappal az indulás előtt. * Im Binnenverkehr frühestens 2 Monate vor dem eisetag. * elation nationale 2 mois avant le jour du départ. Maves2006b.doc

8 4/A Helybiztosítással közlekedő nemzetközi vonatok Züge und Wagen mit Platzreservierung im Internationalen Verkehr Trains et voitures internationaux avec réservation Maves2006b.doc

9 16 Tisza Vonat Zug Train A vonat, illetve a közvetlen kocsi útvonala Zug oder Kurswagenlauf Parcours des trains et voitures directs Kocsiosztály Klasse Classe Belföldi forgalom Binnenverkehr elation nationale Jegyzet Bemerkung Observation WLB (UZ) Szolnok - Debrecen Nyiregyháza Zugnr: 628 Záhony Csop - Lvov Szolnok Debrecen Nyiregyháza Záhony Csop Lvov - Ternopol Vinnica Kazatin - Kiev Pass (Zagreb - ) Szolnok Debrecen Nyiregyháza Záhony Csop Lvov - Ternopol Vinnica Kazatin - Kiev Pass. (Beograd - ) Szolnok Debrecen Nyiregyháza Záhony Csop Lvov - Ternopol Vinnica Kazatin - Kiev Pass Szolnok Debrecen Nyiregyháza Záhony Csop Lvov - Ternopol Vinnica - Kiev Nejin Chernigov Teriuha Gomel Jlobin Berezina Osipowichi Puchowici - Minszk Pass Szolnok Debrecen Nyiregyháza Záhony Csop Lvov - Ternopol Vinnica Kiev Konotop Briansk - Moskva K. (Zagreb - ) Szolnok Debrecen Nyiregyháza Záhony Csop Lvov - Ternopol Vinnica Kiev Konotop Briansk - Moskva K. WLB (UZ) WLAB (UZ) WLAB (UZ) Lásd/Siehe: HZ Übersicht Vonatszám/Zugnr: 205 Közlekedik/Verkehrt: 6 Lásd/Siehe: JZ Übersicht Vonatszám/Zugnr: 344 WLB (BC) Közlekedik/Verkehrt: WLB (ZD) WLAB (ZD) Lásd/Siehe: HZ Übersicht Vonatszám/Zugnr: 205 Közlekedik/Verkehrt: 257 Maves2006b.doc

10 EC 24 φ Businessabteil: Code: 21 Győr Hegyeshalom IC- (PC Stekdosen nur bei Bruck a.d.l. - Wien Westbf Linz Passau Nürnberg Würzburg - Frankfurt a.m -. Mainz Bonn Köln Hbf - Solingen-Ohlings. Wuppetal Hbf -. Hagen Hbf - Dortmund Hbf eservierung LM Fensterplätzen) EC 40 Lehár φ Győr Hegyeshalom Bruck a.d.l.- Wien Südbf. IC- eservierung LM Businessabteil: Code: 21 (PC Stekdosen nur bei Fensterplätzen) Damenabteil Code: 74 IC 47 Traianus ψ (Wien Westbf - ) Budapest-Keleti pu 9.35 Szolnok Békéscsaba Lökösháza Curtici Arad - Timisoara N.. IC- eservierung Zugnr: 730 Lásd/Siehe: DB/ÖBB Übersicht Vonatszám/Zugnr: 269 (München Hbf - ) Szolnok Békéscsaba Lökösháza Curtici Arad - Timisoara N. WLAB (CF) Lásd/Siehe: DB Übersicht IC 49 + Körös / Cris Szolnok Békéscsaba Lökösháza Curtici Arad - Timisoara N.. Platzkartenpficht Zugnr: 746 EC 52 Goldoni φ 8.25 Siófok Nagykanizsa Gyékényes Koprovnica Zagreb Gl..- Dobova Zidani Most.- Ljubljana Villa Opicina - Venezia Mestre - Venezia S.L.. IC- eservierung Lásd/Siehe: FS Übersicht EC 62 Bartók Béla φ Győr Hegyeshalom Bruck a.d.l. - Wien Westbf Linz Salzburg - München Hbf. IC- eservierung LM Businessabteil: Code: 21 (PC Stekdosen nur bei Fensterplätzen) Damenabteil Code: 74 EC 170 ) Hungaria EC 170 ) Hungaria Stúrovo - Bratislava hl st. Kuty Breclav Brno - Kolin - Praha Hol. Decin Dresden - Berlin Ostbf - Berlin Zoo Stúrovo - Bratislava hl st. Kuty Breclav Brno - Kolin - Praha Hol. Decin Dresden - Berlin Südkreuz Berlin Hbf. Berlin-Gesundbrunnen. LM Közlekedik / Verkehrt: bis LM Közlekedik / Verkehrt: von Maves2006b.doc

11 EC 174 ) LM Közlekedik / Verkehrt: Stúrovo - Bratislava hl st. Kuty bis Breclav Brno Kolin - Praha Hol. Decin Dresden - Berlin Ostbf - Berlin Zoo - Berlin Spandau Wittenberge Hamburg Hbf - Hamburg Altona EC 174 ) 6.50 Stúrovo - Bratislava hl st. Kuty Breclav Brno Kolin - Praha Hol. Decin Dresden - Berlin Südkreuz -Berlin Hbf - Berlin Spandau Wittenberge Hamburg Hbf - Hamburg Altona 204 ) Maestral Siófok - Nagykanizsa Murakeresztúr Kotoriba Cakovec Varasdin - Zagreb GK.. LM Közlekedik / Verkehrt: von Zugnr: Siófok - Nagykanizsa Murakeresztúr Kotoriba Cakovec Varasdin Zagreb GK. (825) - Karlovac Ogulin Knin Perkovic - Split WLAB (MÁV) AcBc (MÁV). Zugnr: 856 Közlekedik/Verkehrt: Közlekedik/Verkehrt : 5 0 Siófok- Split Lásd/Siehe: HZ Übersicht Siófok - Nagykanizsa Murakeresztúr Kotoriba Cakovec Varasdin Zagreb GK. (1984) - Karlovac- Ogulin Delnice - ijeka AcBc (MÁV) Közlekedik/Verkehrt: Siófok- ijeka 234 ) Amicus Budapest-Nyugati pu Stúrovo - Nové Zámky Galanta - Bratislava hl.st Kuty - Brno hl. n.. Zugnr: 2106 EN 240 Venezia φ Siófok Nagykanizsa Gyékényes Koprovnica - Zagreb Gl..- Dobova - Zidani Most. - Ljubljana Villa Opicina - Venezia Mestre - Venezi S.L. WLAB (MÁV) Bc 4/6 (MÁV) Lásd/Siehe: FS Übersicht 0 Gyékényes Trieste IC 246 Citadella φ Budapest-Déli pu. 155 Veszprém Boba - Zalaegerszeg Hodos - Murska Sobota Pragersko - Zidani Most - Ljubljana. IC- eservierung Zugnr: Maves2006b.doc

12 Budapest-Déli pu Budapest-Kelenföld Sárbogárd Dombóvár Sásd Szentlőrinc Platzkartenpficht Zugnr: 816/818 Pécs Villány Magyarbóly Beli Manistir Osijek Doboj - Sarajevo Budapest-Déli pu Budapest-Kelenföld Sárbogárd Dombóvár Sásd Szentlőrinc Pécs Villány Magyarbóly Beli Manistir Osijek Doboj Sarajevo (391)- Bradina Konjic Mostar Metkovic - Ploce Közlekedik/Verkehrt: EN 268 φ Kálmán Imre Győr Hegyeshalom Bruck a.d. L. - Wien Westbf Linz - Salzburg osenheim München Ostbf - München Hbf WLAB (MÁV) Bc 4/6 (MÁV) Binnenverkeh: IC- eservierung 0 Budapest-München Női fülke/damenabteil EC 278 ) Jaroslav Hasek Budapest Keleti pu Stúrovo - Nové Zámky.- Bratislava hl st. Kuty Breclav Brno - Ceská Trebova Pardubice - Praha hl. n ) Báthory Budapest-Kelenföld Győr ajka - Bratislava hl.st. Zilina Cadca Zwardon - Katowice Warszawa C. - Warszawa Wsch. WLAB (M/P) Bc 4/6 (M/P) 0 Budapest-Warszawa Közlekedik/Verkehrt: Budapest-Kelenföld Győr ajka - Bratislava hl.st. Zilina Cadca Zwardon - Katowice Terespol Brest Minszk Orsa Dno - S. Peterburg V Budapest-Kelenföld Győr ajka - Bratislava hl.st. Zilina Cadca Zwardon - Katowice Terespol Brest Minszk Gomel Brjansk - Michurinsk U- Saratov Pass WLAB (ZD) WLAB (ZD) Közlekedik/Verkehrt: bis /-ig 01.06I. és/und vom /-tól Szükség szerin /nach Bedarf Maves2006b.doc

13 WLAB (ÖBB) Kiskunhalas - Kelebia Subotica Bc (ÖBB) Vrbas - Novi Sad - Beograd 341 ) Beograd Lásd/Siehe: ÖBB Übersicht Vonatszám/Zugnr.: Kiskunhalas - Kelebia Subotica Vrbas - Novi Sad - Beograd (841) Valjevo Pozega Prijepolje Majkovac - Kolasin Bar WLAB (JZ) Bc (JZ) 0 Subotica Bar Szükség szerint/ nach Bedarf Lásd/Siehe: JZ Übersicht Kiskunhalas Kelebia Subotica Vrbas - Novi Sad - Beograd (491) Nis-Dimitrovgrad- Sofia WLAB (BDZ) Lásd/Siehe: ÖBB Übersicht Vonatszám/Zugnr.: 347 Lásd/Siehe: JZ Übersicht IC 344 Avala φ (Beograd -) Kelebia 145 Kiskunhalas Kunszentmiklós- Tass - Budapest-Keleti pu (15.50) - Győr Hegyeshalom - Bruck a.d.l- Wien Westbf. von Budapest IC- eservierung von Budapest Keleti pu Zugnr: 793 Lásd/Siehe: JZ Übersicht von Budapest Budapest Keleti pu Győr Hegyeshalom Bruck a.d.l.- Wien Westbf Linz Wels Passau - Nürnberg Hbf Göttingen - Hannover Hbf - Hamburg Hbf - Hamburg Altona Bc 4/6 (MÁV) 0 Wien W-Hamburg Globáldíj/Globalpreiss IC 345 Avala φ (Wien Westbf -) Budapest Keleti pu Kunszentmiklós-Tass Kiskunhalas Kelebia Subotica - Novi Sad- Beograd. IC- eservierung nach Budapest Keleti pu. Zugnr. 794 Lásd/Siehe: ÖBB Übersicht 346 ) Dacia (Bucuresti N.-) 6.05 Győr Hegyeshalom Bruck a.d.l.- Wien Westbf. Lásd/Siehe: CF Übersicht Von Budapest ) Dacia (Wien Westbf ) Szolnok Békéscsaba Lökösháza Curtici Arad Alba Iulia Sighisoara Brasov Predeal Sinaia - Bucuresti N.. Lásd/Siehe: ÖBB Übersicht Maves2006b.doc

14 Bega Szolnok Békéscsaba Lökösháza Curtici Arad - Timisoara N 365 Ady Endre 369 Szamos Budapest Keleti pu Szolnok Püspökladány Biharkeresztes - Episcop Bihor Oradea - Cluj Napoca azboieni - Targu Mures Budapest Keleti pu Szolnok Debrecen Mátészalka Tiborszállás Carei - Satu Mare. Platzkartenpflicht Zugnr: 644. Platzkartenpflicht Zugnr: 624 EN 371 Ister ψ Békéscsaba Arad Teius Brasov Predeal - Ploiesti Vest - Bucuresti N. WLAB (CF) Bc 4/6 (CF) IC- eservierung 0 Budapest - Bucuresti 374 ) Pannonia (Bucuresti -) Lökösháza Békéscsaba.- Szolnok - (19.55) Győr Mosonmagyaróvár ajka - Bratislava hl st. Kuty Breclav Brno - Praha hl n. WLAB (CD) Bc 4/6 (CD) Lásd/Siehe: CF Übersicht 0 Budapest-Praha 375 * Pannonia (Praha hl. n. -) 8.15 Szolnok Békéscsaba Lőkösháza Curtici Arad Sighisoara Brasov Predeal - Bucuresti N.. Lásd/Siehe: CD Übersicht Budapest-Kelei pu Szolnok Békéscsaba Lőkösháza Curtici Arad Sighisoara Brasov Predeal - Bucuresti N.- Giurgiu use Kaspican - Varna Budapest-Kelei pu Szolnok Békéscsaba Lőkösháza Curtici Arad Sighisoara Brasov Predeal - Bucuresti N.- Giurgiu - use Kaspican - Burgas (Bratislava h -l) Budapest-Kelei pu Szolnok Békéscsaba Lőkösháza Curtici Arad - Sighisoara-Brasov-Predeal- Bucuresti N.- Giurgiu use Kaspican - Burgas WLAB (MÁV) Közlekedik/Verkehrt: Zugnr beim ückfahrt: 9622 WLAB (MÁV) Közlekedik/Verkehrt: Zugnr beim ückfahrt: 1182 Bc (ZSSK) Közlekedik/Verkehrt: Lásd/Siehe: ZSSK Übersicht Maves2006b.doc

15 WLAB (PKP) Hatvan - Miskolc-Tiszai pu. Bc 4/6 (PKP) Hidasnémeti Kosice Presov. Plavec Muszyna - Nowy Sacz Tarnow - Krakow Pl - Krakow Gl. 380 ) Cracovia 0 Budapest-Krakow Közlekedik/Verkehrt: Corona Budapest-Nyugati pu Szolnok Püspökladány Biharkeresztes - Episcopia Biho r- Oradea - Cluj Napoka Dej Calatori Deda Toplita Gheorghieni - Miercurea Ciuc - Baile Tusnad - Sfántu Georghe - Brasov WLAB (MÁV) AcBc (MÁV) Közlekedik/Verkehrt: ig/bis ; és/und tól/ von Budapest-Brasov 412 ) ákóczi 6.15 Hatvan - Miskolc-Tiszai pu. Hidasnémeti - Kosice (606 - Margecany-Spiska Nová Ves- Poprad Tatry ( -Bratislava hl. st.) Lásd/Siehe:ZSSK Übersicht Transbalkán Szolnok Békéscsaba - Lőkösháza Curtici Arad Deva Simeria - Targu Jiu Craiova Videle - Bucuresti Nord WLAB (CF) Szolnok Békéscsaba Lőkösháza Curtici Arad Deva - Simeria - Targu Jiu Craiova - Videle - Giurgiu - usse -Gorna Oriahovice Pleven - Sofia WLAB (BDZ) 0 Budapest-Craiova Szolnok Békéscsaba Lőkösháza-Curtici-Arad-Deva- Simeria-Targu Jiu-Craiova-Caracal- Videle-Giurgiu -usse-gorna Oriahovice-Pleven-Mezdra-Sofia- Kulata-Promachon-Strymon- Thessaloniki WLAB (MÁV) Bc 4/6 (MÁV) 0 1. Budapest-Craiova, 2 Sofia-Thessaloniki Közlekedik/Verkehrt: Szolnok-Békéscsaba-Lőkösháza- Curtici-Arad-Deva-Simeria-Targu Jiu-Craiova-Videle- Bucuresti Nord (499) Giurgiu-usse-Gorna Oriahovice- Stara Zagora-Dimitrovgrad- Svilengrad-Kapikule- Istanbul S. AcBc (MÁV) 0 1. Budapest-Craiova G. Oriahovice-Istanbul Közlekedik/Verkehrt: naponta/ täglich kivétel/außerdem Lásd/Siehe: CF Übersicht Maves2006b.doc

16 EN 466 φ Wiener Walzer Győr Hegyeshalom Bruck a.d. L.- eservierung Wien Westbf Győr-Hegyeshalom-Bruck a.d. L.- Wien Westbf - Linz- Salzburg- Innsbruck-Feldkirch-Buchs SG- Sargans- Zürich HB Bc 4/6 (MÁV) 0 Wien-Zürich HB Globáldíj/Globalpreiss Női fülke/damenabteil IC 536 Hernád/ Hornad ψ Miskolc-Tiszai pu.-hidasnémeti- Kosice eservierung IC 620 Bereg 7.05 Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen- Nyiregyháza-Kisvárda-Záhony Chop Platzkartenplicht Internationalverkehr: im bestimten Wagen ohne eservierung IC 623 Bereg Chop Záhony (13.13) -Kisvárda- NyiregyházaDebrecen- Hajdúszoboszló-Püspökladány- Szolnok-. Platzkartenplicht Internationalverkehr: im bestimten Wagen ohne eservierung IC 624 Latorca Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen- Nyiregyháza-Kisvárda-Záhony Chop Platzkartenplicht Internationalverkehr: im bestimten Wagen ohne eservierung IC 627 Latorca Chop 5.45 Záhony (05.00) -Kisvárda- NyiregyházaDebrecen- Hajdúszoboszló-Püspökladány- Szolnok-. Platzkartenplicht Internationalverkehr: im bestimten Wagen ohne eservierung IC 916 φ Halászbástya Győr-Csorna-Szombathely- Szentgothárd- Graz Platzkartenplicht IC 930 φ Bp.Kelenföld-Tatabánya-Győr- Csorna Sopron Wiener Neustadt IC 938 φ Bp.Kelenföld-Tatabánya-Győr- Csorna Sopron Wien Südbf. 1.2 Platzkartenplicht 1.2 Platzkartenplicht Maves2006b.doc

17 ) Lökösháza Bp. Kelenföld-Tatabánya-Tata- Komárom-Győr-ajka- Mosonmagyaróvár-Hegyeshalom- ajka-usovce- Bratislava Hl IC 982 Corvinus φ Pécs Szigetvár-Barcs-Gyékényes- Nagykanizsa-Zalaszentiván- Szombathely-Sopron-Mattersburg- Wiener Neustadt Baden - Wien Meidling- Wien Süd IC- eservierung Keszthely- Tapolca Celldömölk-Sárvár- Szombathely-Sopron-Mattersburg- Wiener Neustadt Baden - Wien Meidling- Wien Süd. Ohne eservierung Maves2006b.doc

18 4/B Helybiztosítással közlekedő belföldi vonatok Züge und Wagen mit Platzreservierung im Binnenverkehr Trains et voitures nationaux avec réservation Maves2006b.doc

19 Vonat Zug Train A vonat illetve a kocsi útvonala Zug oder Kurswagenlauf Parcours des trains et voitures Directs Kocsiosztály Klasse Classe Belföldi forgalom Binnenverkehr reservations Jegyzet Bemerkung Observation EC 24 φ 9.20 Bp. Kelenföld-Győr- Hegyeshalom (-Dortmund Hbf) EC 25 φ (-Dortmund Hbf) Hegyeshalom Győr-Bp.Kelenföld EC 40 Lehár EC 41 Lehár φ φ EC 52/IC 864 φ Goldoni /Balaton Bp. Kelenföld-Győr- Hegyeshalom (-Wien Südbf.) (-Wien Südbf.) Hegyeshalom Győr-Bp.Kelenföld 8.25 Bp. Kelenföld-Székesfehérvár- Siófok-B.Földvár-B.Lelle-Fonyód- B.Szentgyörgy-Nagykanizsa- Gyékényes (-Venezia S.L.) Bp.Kelenföld-Székesfehérvár- Siófok-B.Földvár-B.Lelle-Fonyód- B.Szentgyörgy- Keszthely. Helybiztosítás eservierung. Helybiztosítás eservierung. Helybiztosítás eservierung. Helybiztosítás eservierung. Helybiztosítás eservierung EC 53/IC 861 φ Goldoni/Balaton (-Venezia S.L.) Gyékényes Nagykanizsa- B.Szentgyörgy- Fonyód-B.Lelle-B.Földvár-Siófok- Székesfehérvár-Bp. Kelenföld Keszthely B.szentgyörgy-Fonyód-B.lelle- B.földvár-Siófok-Székesfehérvár- Bp.Kelenföld Budapest-Déli pu.. Helybiztosítás eservierung EC 62 Bartók Béla φ Bp. Kelenföld-Győr- Hegyeshalom (-München Hbf). Helybiztosítás eservierung Maves2006b.doc

20 EC 63 φ (-München Hbf). Helybiztosítás Bartók Béla Hegyeshalom Győr-Bp.Kelenföld EN 240 Venezia φ Bp. Kelenföld-Székesfehérvár- Siófok-B.Földvár-B.Lelle-Fonyód- B.Szentgyörgy- Nagykanizsa (-Venezia S.L.) eservierung. Helybiztosítás eservierung EN 241 Venezia φ (-Venezia S.L.) Nagykanizsa B.szentgyörgy-Fonyód-B.lelle- B.földvár-Siófok-Székesfehérvár- Bp.Kelenföld-. Helybiztosítás eservierung EN 269/ IC 730 φ Kálmán Imre/ Traianus (-München Hbf) Hegyeshalom Győr-Bp.Kelenföld Szolnok-Békéscsaba Lökösháza (-Timisoara). Helybiztosítás eservierung EN 370 Ister EN 371 Ister EN 466 Wiener Walzer EN 467 Wiener Walzer IC 501 Hámor ψ ψ φ φ (-Bucuresti) Lökösháza Békéscsaba-Szolnok Szolnok -Békéscsaba- Lökösháza (-Bucuresti) Bp. Kelenföld-Győr- Hegyeshalom (-Zürich HB) (-Zürich HB) Hegyeshalom Győr-Bp.Kelenföld- Miskolc Füzesabony Helybiztosítás eservierung Helybiztosítás eservierung y Helybiztosítás eservierung Helybiztosítás eservierung Maves2006b.doc

21 IC 503 Miskolc Közlekedik/Verkehrt: Lillafüred Füzesabony 1-5; 7 IC 504 Lillafüred 100 Füzesabony Miskolc (IP 35406) IC 506 Deák Ferenc Miskolc Közlekedik/Verkehrt: 1-5 IC 508 Hámor Füzesabony Miskolc Közlekedik/Verkehrt: 1-5; 7 IC 509 Deák Ferenc IC 520 Bodrog Miskolc(IP 5409, IP 35000) Budapest-Keleti pu Füzesabony-Mezőkövesd-Miskolc- Szerencs-Sárospatak Sátoraljaújhely Közlekedik/Verkehrt: 1-6 IC 521 Zemplén Sátoraljaújhely Sárospatak-Szerencs-Miskolc (IP 5403, IP 35006)-Füzesabony IC 523 Bodrog Sátoraljaújhely 145 Sárospatak-Szerencs-Miskolc (IP35004)-Füzesabony IC 524 Zemplén Füzesabony-Miskolc-Szerencs- Sárospatak Sátoraljaújhely IC 527 Füzér Sátoraljaújhely Sárospatak-Szerencs-Miskolc- Mezőkövesd-Füzesabony IC 528 Füzér Füzesabony-Miskolc-Szerencs- Sárospatak Sátoraljaújhely IC 536 Hernád ψ Füzesabony-Miskolc-Tiszai pu.- Hidasnémeti (-Kosice) Helybiztosítás eservierung Maves2006b.doc

22 IC 537 Hernád ψ (-Kosice) Helybiztosítás Hidasnémeti Miskolc-Tiszai pu. eservierung IC 556 / 566 DobóIstván/Tokaj IC 559 / 569 Dobó István/Tokaj Füzesabony- Eger Füzesabony-Miskolc (IP 5408, IP35003)-Szerencs-Tokaj- Nyíregyháza Eger Füzesabony Nyíregyháza Tokaj-Szerencs-Miskolc- Füzesabony- Nem közl. /Verkehrt nicht: 24.1 und Nem közl. /Verkehrt nicht: und IC 560 TVK Füzesabony-Miskolc (IP 5402, IP 35007)-Szerencs-Tokaj- Nyíregyháza IC 561 Avas Nyíregyháza (IP 36103) Tokaj-Szerencs-Miskolc (IP 35401) -Füzesabony- IC 562 Takta Füzesabony-Miskol-Szerencs-Tokaj- Nyíregyháza IC 563 Takta Nyíregyháza Tokaj-Szerencs-Miskolc-(IP5406, IP 35005) Füzesabony- IC 564 Avas Füzesabony-Miskolc (IP 5406, IP 35005)-Szerencs-Tokaj- Nyíregyháza IC 565 TVK Nyíregyháza Tokaj-Szerencs-Miskolc (IP 5405) Füzesabony- Maves2006b.doc

23 IC 600 Szabolcs Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen (IP IP36102) Nyíregyháza IC 601 Nyírség Nyíregyháza Debrecen-Hajdúszoboszló- Püspökladány-Szolnok- IC 602 Hortobágy Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen Nyíregyháza IC 603 Hortobágy Nyíregyháza 110 Debrecen.Hajdúszoboszló- Püspökladány (IP 6405)-Szolnok- IC 604 Nyírség 105 Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen (IP36604) Nyíregyháza IC 605 / 645 Szabolcs/ Ady Endre Nyíregyháza Debrecen.Hajdúszoboszló- Püspökladány-Szolnok- Biharkeresztes Püspökladány-Szolnok- IC 606 Baross Gábor Debrecen (IP 36608) Nyíregyháza Közlekedik/Verkehrt: 1-5 IC 607 Délibáb Nyíregyháza Debrecen.Hajdúszoboszló- Püspökladány-Szolnok- Közlekedik/Verkehrt: 1-6 IC 608 Délibáb Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen Nyíregyháza (IP 36008) Közlekedik/Verkehrt: 1-5, 7 IC 609 Baross Gábor Nyíregyháza Debrecen. Közlekedik/Verkehrt: 1-6 Maves2006b.doc

24 IC 611 Hajdú Nyíregyháza Közlekedik/Verkehrt: Debrecen (IP 36601)- 1-5, 7 Hajdúszoboszló-Püspökladány - Szolnok- IC 613 Civis Nyíregyháza (IP 36005) Debrecen.Hajdúszoboszló- Püspökladány-Szolnok- IC 614 / 644 Hajdú/Ady Endre Szolnok-Püspökladány - Hajdúszoboszló-Debrecen Nyíregyháza Szolnok-Püspökladány- Biharkeresztes IC 618 Civis Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen Nyíregyháza IC 620 / 632 Bereg/Kraszna Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen- Nyíregyháza IP 36002) -Kisvárda Záhony Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen- Hajdúsámson-Nyíradony-Nyírbátor Mátészalka (IP 6304) IC 621 Várda Nyíregyháza (IP 36103) Debrecen-Hajdúszoboszló- Püspökladány-Szolnok- IC 622 Várda Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen (IP 36604) Nyíregyháza Maves2006b.doc

25 IC 623 / 635 Záhony Bereg/Kraszna Kisvárda-Nyíregyháza-Debrecen (IP 36605) -Hajdúszoboszló- Püspökladány-Szolnok- Mátészalka (IP 6305) 155 Nyírbátor-Nyíradony-Hajdúsámson- Debrecen-Hajdúszoboszló- Püspökladány-Szolnok- IC 624/638 Latorca/Szamos Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen- Nyíregyháza -Kisvárda Záhony Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen- Mátészalka (IP 6308) IC 625 étköz Záhony Kisvárda-Nyíregyháza-Debrecen- Hajdúszoboszló-Püspökladány- Szolnok- IC 626 étköz Szolnok-Püspökladány- Hajdúszoboszló-Debrecen- Nyíregyháza(IP 36108)-Kisvárda Záhony IC 627/639 Latorca/Szamos Záhony Kisvárda-Nyíregyháza (IP 36009, IP 36109)-Debrecen-Hajdúszoboszló- Püspökladány (IP 6409)-Szolnok- Mátészalka Nyírbátor-Nyíradony-Hajdúsámson- Debrecen-Hajdúszoboszló- Püspökladány-Szolnok- IC 700 Napfény Budapest-Nyugati pu Kőbánya-Kispest-Kecskemét- Kiskunfélegyháza Szeged IC 701 Maros Szeged Kiskunfélegyháza-Kecskemét- Kőbánya-Kispest Budapest-Nyugati pu. Nem közl. /Verkehrt nicht: 24.1 und Maves2006b.doc

UIC 108-1 elektronikus adatbázis kivonata frekventált viszonylatokra

UIC 108-1 elektronikus adatbázis kivonata frekventált viszonylatokra K-5062/2011 KÜLÖNLEGES NEMZETKÖZI SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK HELYBIZTOSÍTÁST NEM TARTALMAZÓ MENETJEGYEKKEL TÖRTÉNŐ UTAZÁSRA UIC 108-1 elektronikus adatbázis kivonata frekventált viszonylatokra ÚJ KIADÁS Hatályos:

Részletesebben

Egységes nemzetközi árufuvarozási kilométer-mutató szolgáltatási és rakodóhelyek listája 2014. december 14-ei kiadás

Egységes nemzetközi árufuvarozási kilométer-mutató szolgáltatási és rakodóhelyek listája 2014. december 14-ei kiadás DIUM HU No./Nr. 8700.00 Distancier international uniforme marchandises: liste des gares liste des lieux ferroviaires de prise en charge / de livraison Edition du 14 er Decembre 2014 Einheitlicher Entfernungszeiger

Részletesebben

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve 3261 Abasár 8440 Herend posta 3881 Abaújszántó 3360 Heves 2740 Abony posta 8381 Hévíz posta 8401 Ajka 1 posta 6801 Hódmezővásárhely 1 2730 Albertirsa posta 6805 Hódmezővásárhely Tesco 2351 Alsónémedi posta

Részletesebben

Változások a 2013/2014. évi menetrendben

Változások a 2013/2014. évi menetrendben Változások a 2013/2014. évi menetrendben 1 sz. vonal Budapest Hegyeshalom oh.: A 346/347 sz. Dacia vonat újra naponta közlekedik Bucuresti Wien között, változatlan menetrendi fekvésben. Az Adventi ünnepkör

Részletesebben

18. szám 122. évfolyam 2007. május 18. TARTALOM

18. szám 122. évfolyam 2007. május 18. TARTALOM 18. szám 122. évfolyam 2007. május 18. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2007. (V. 18. MÁV Ért. 18.) ÜÁVIGH. sz. üzletági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

A 2009/2010. évi menetrend változásai vasútvonalanként megjelenítve

A 2009/2010. évi menetrend változásai vasútvonalanként megjelenítve A 2009/2010. évi menetrend változásai vasútvonalanként megjelenítve Országos megrendeléső személyszállítási szolgáltatások 1. Budapest Gyır Hegyeshalom vonal: 7 pár Railjet vonat közlekedik Budapest Bécs/München

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 3. számú melléklet Hatályos: 2011.01.01. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017 III. Kormányrendeletek A Kormány 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelete az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat a OTP MasterCard kuponos árakcióhoz 2014. október 1. november 30. A OTP MasterCard kuponos árakció a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak (1117 Budapest,

Részletesebben

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021

1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 1011 Budapest Fő u. 68 Budapest 1011 Budapest MÉSZÁROS U. 19 Budapest 1015 Budapest Csalogány u 55 Budapest 1016 Budapest Mészáros u 56 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi u 118 Budapest 1021 Budapest Hűvösvölgyi

Részletesebben

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció a MOL-töltőállomásokon A fogyasztói promóció szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21.)

Részletesebben

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1. sz. Módosítás 1. füzet. a 2011/2012. évi MENETRENDHEZ

MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 1. sz. Módosítás 1. füzet. a 2011/2012. évi MENETRENDHEZ MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖR EN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. sz. Módosítás 1. füzet. 2011/2012. évi MENETRENDHEZ ÉRVÉNYES: 2012. április 15-t l Gy. 29-18/2012. Mez Oldl Változások 15 A jel mgyráztát

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 47. szám 13603 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata (a módosításokkal

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye Rendkívüli tájékoztatás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye az OTP Bank által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírokká átalakítása során cserére

Részletesebben

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14.

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8630 Balatonboglár, Dózsa út 53-59. 8230 Balatonfüred, Arácsi út

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 20. szám 126. évfolyam 2011. október 14. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítások 40/2011. (X. 14. MÁV Ért. 20.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: vasútfejlesztési

Részletesebben

Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím

Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím Üzletszám Üzlettípus Ir.szám Város Cím 10 City SPAR 1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 63 11 SPAR 1031 Budapest Monostori út 3 14 SPAR 1036 Budapest Pacsirtamező utca 49 15 SPAR 1039 Budapest Viziorgona

Részletesebben

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő perselyei a Magyar Posta hálózatában Megye Posta neve Posta címe Bács-Kiskun Ágasegyháza posta 6076 Ágasegyháza Kossuth utca 11. Bács-Kiskun Akasztó posta 6221 Akasztó Fő utca 47. Bács-Kiskun Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás Hősök tere 11.

Részletesebben

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003

2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 2. melléklet 99 2. A ( / ) 1998 *, 1999, 2000, 2002, 2003 Felsőoktatásba felvettek száma (F) / 12. osztály létszáma (L) A táblázatban csak azok a középiskolák szerepelnek, amelyeknek ebből az öt évből

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013

Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013 Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2013. január 1. Gazetteer of Hungary 1 st January, 2013 Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Budapest, 2013 Központi Statisztikai

Részletesebben

Annual General Meeting Announcement of OTP Bank Plc.

Annual General Meeting Announcement of OTP Bank Plc. Annual General Meeting Announcement of OTP Bank Plc. Reference number: BKO-090/2014 Budapest, 26 March 2014 The Board of Directors of OTP Bank Plc. (registered office: H-1051 Budapest, Nádor u. 16., registered

Részletesebben

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei

A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A Philips Perfect Care árengedmény értékesítési akció szabályzata és feltételei A jelen dokumentum tartalmazza a "Philips Perfect Care árengedmény" értékesítési akció (a továbbiakban csak: "értékesítési

Részletesebben

Boltszám Irsz Település Cím

Boltszám Irsz Település Cím 2. számú Melléklet Áruház típusa Boltszám Irsz Település Cím Hipermarket 41770 8400 Ajka Fő út 66. Hipermarket 41650 6500 Baja Gránátos u. 11. Hipermarket 41019 2660 Balassagyarmat Mikszáth Kálmán u. 56.

Részletesebben

1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése

1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése 1. táblázat A középiskolák felsőoktatási felvételi arányainak mutatói az arányok fejlődése A táblázatban azok az iskolák szerepelnek, amelyeknek az öt évből legalább négynek az adatai rendelkezésre állnak.

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról

13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról 13/2013. (VII.9.) KIM rendelet a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott

Részletesebben