Valtozasok es regeneracias eselyek a Tibanyi-felsziget gyepeiben. Szent rstvan Egyerem, Gi5dolI6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Valtozasok es regeneracias eselyek a Tibanyi-felsziget gyepeiben. Szent rstvan Egyerem, Gi5dolI6"

Átírás

1 NOE:NYTERMELES, Tom. 52, No. 2. /67 altozasok es regeneracias eselyek a Tibanyi-felsziget gyepeiben t PENK,SZA felaroly- BARCZ ATTLA-2NERATH MELKDA- 3PNTER BALAZS Szent rstvan Egyerem, Gi5dol6 2K6rnyezetvedettni fvfinizterium, Terrne'szetveddmi Hiyarat, Budapest kioneal A[apitYdriy, Ters&gi Kutatasok ntezete, ac Os szefoglalis A mintateroieteken a taposis es a nalzott legeltete's hatdsha a teriilet novdnyzete jelent6s vaitozast szenvedett, egyre inkabb antropogai tarsulasok iranyaba tol&dott el, arnit az 994-ben kesziiit felveteiezesek rnutatnak_ Ug-yanakkor a legeltet6s szabilyozasa vagy eimaradasa utan a noveilyzetben visszarendez&des tortenik. A taposott tertileteken a ket idapont felvetelezeseinek a fajosszet&cle jelentosen nern vaitozott. A. Nyereg-hegy sziklagyepeiben a es felvetelezesek alapjan a tetmeszetesek gyepek fajamak aranya nagy vok, a nehdny e ve feleagyou legeltetds megsztritete -set kovetve a faj6sszetetelben pozitiv viitozis alit be_ A 2002-ben keszult felvetelezesekben viszont a bokorerd6 olyan mertekhen ellirethrt, bogy a sziklagyepeknek, lejtosztyeppeknek helyet mar atig hagyott. A ad-parlag teriileten, ahol a legregebben bagy -ta.k fel a legeltetessel, meg l994-ben is intenziv legeltetem folytattak_ Az eltelt idaszakban a gyep regeneracioja jelent6sen megindult, fajban gazdagabb, az uralkodo pazsitfaajoic term is szerlesebb fajszamot jefenta, veszeiyes gyomokban szegenyebb oavenyzet keth kiaiak -u-- ni. A tarackthan (Eivrnus repens) mennyrsege leestikkent, a gyepalkoth Fest4ca fajok fajszarna n6tt_ Az Ujorinan megjelen6 fajok szatna jelent6s, melyek kozott v&lett fajok is elofordulnak Gtiedicago Paronyehia cphaloies). A Bels6-to deli partszegelyen tapasztaltuk a legnagyobb valtozast. A kaszalot legelove alakitotta_k at A fajok szarna jelentosen megm5u, az tijonnan rnegjeren5 fajok nagy resze a termeszetes flor -a atkotoja, sot vedat faj is megjeient (Lotus borbasii), A talajok degradacioja a ka.i ' -osito hatasok megsziintetes6vel merkketheto folyamat, ugyanakkor az eredeti talajallapot mar nem, vagy csak hosszit ido alatt allithate vissza_ A talajok tovabbi pusztula.5a e,,seten a novenytarsulasokban a za_razsagtar6- es gyomfajok betelepede8enek kedvezhetnek. Kulesszavak; legeltete's, taposis, eanologiai felmeres, talajvizsgalatok

2 68 Penksza K. et al.: Witozasok es regeneracios esolyek a Tihanyi-felsziget gyepeiben Chances of regeneration after changes in utilization in grasslands on the Tihany peninsula 'K. PENKSZA 'A. BARCZ- 2 M. NERATH-3B. PNTER Szent st-vin University, &Mono 2Nature Conservation Office, Ministry for Environment Protection, Budapest 3 Gonci5 Foundation nstitute for Regional Research, ac Su mma ry n the course research on the vegetational and edaphic conditions of the Tihany peninsula, a greatly modified natural landscape was founds on this much-frequented area, rich in natural and cultural values. A great proportion of the peninsula was grazed up to the early 90s, and on some areas there was intensive disturbance, especially due to tourism. Over the past 8 years there have been important changes in utilization. The proportion of abandoned areas has increased also on hillsides and on areas covered with a mosaic of rocky grasslands and scrub forests. The greatest change was that the area used earlier as a hayfield on the southern coastline of the nner Lake was turned into a pasture for Hungarian Grey cattle. The investigations covered the state and composition of the vegetation on grasslands abandoned in the 90s, the cdaphic characters of the examined areas, the changes in the vegetation over the past 8 years, the chances of the grasslands being regenerated, and how feeding affected important grass and papilionaceous species (/inczeffy 200). One important question was how the species composition had changed on the southern coastline of the nner Lake due to its conversion from a hayfield to a pasture. The prominent role of anthropogenic influences on edaphic changes could be detected throughout the area. The following results were obtained, n the course of disturbance the percentage cover with grassland species decreased, and natural pioneer species disappeared compared to the vegetation of near by areas that could be considered as control areas. The proportion of species and weeds tolerating disturbance increased significantly and Lolium pe ehne became dominant. On the rocky grassland, the original composition changed towards a higher proportion of mesophilic species, and the original area of rocky grassland decreased substantially after grazing stopped. The total elimination of the grassland can be expected in the future. n the ad-parlag area, which was intensively grazed in 994, the grassland shows signs of regeneration. The composition has changed and the proportion of dominant grass species and papilionaceous species has increased. The greatest change could be detected in the composition of the area near the nner Lake, where the number of species has almost doubled since it was converted from a hayfield into a pasture. The number of dominant grass species has greatly increased and the area is beginning to revert into a steppe meadow. n summary, the species composition on the intensively disturbed areas has not changed greatly over the past 8 years. On the rocky grassland, the termination of grazing has led to the spread of shrubby vegetation, ithteateming valuable gra.ssiands The aoandoning of intensively grazed areas has allowed the grassland vegetation to be regenerated. The change from a hayfield to a pasture has resulted in a wider variety of Species, including protected species, which is beneficial not only for nature conservation, but also for landscape utilization. Key words: grazing, trampling, phytosociological studies, soil analysis Revezetes Hazankban a vedett teriiletek kozatt ha-on tertileti reszesedesiiket tekintve a rnisodik helyen a gyepterilletek taialhatok. Ezeken az osgyepeken soli esetben legeltetest is folytatnak. Termeszeti adot -tsagainkbol, a gazdasagi helyzetiinkb5, valamint az EU csatiakozasi feladatunkbal egyarant kävetkezik, hogy ezeken a terilleteken is 6ssze kell hangolni a meztigazdasigi hasznositast es a termeszetvedeimi eelokat. A vedett

3 NOENYTERELES, Torn. 52. No, teruleteken es azok ved6ovezeteiben talalhato gyeptergleteken a hagyornanyos, extenziv gazdalkodas a termeszetvedelernmel nemesak osszeegyeztethet6, hanem termeszetvedelmi kezelesi szempontbol az esetek tobbsegeben szukseges is. A kormany 2253/999. (X_ 7.) Komi. Hatarozata a Nernzeti Agrar-komyezetvedelmi Programrol (NAkP) es a bevezetesehez szakseges intezkedesekr6 rendelkezik annak erdekeben, hogy olyan mezoga.idasigi gyakorlat alakuljon ki, amely a termeszeti er6- forr.5sok fenntarthato hasznalata meliert a tenneszeti ertekek, a biocliverzitas meg5rzesen, a taj ertekeinek megovasan es egeszseges terinekek eloallitasan alapszik. A NAkP korriyezetbarat rnez6gazdasagi faldhasznalatot tamogato celprogramjai ket fo tipusba sorolhatok: horizontalis vagy orszagos celprogramok alkotjak, amelyek a hazai mezogazdasagi foidhasznalat telies teraletere kiterjednek. Aprogramok celkinazese az, hogy tarnogatasi rendszert nyfijtsanak a kiilonfele faldhasznalati agakban a kiimyezetbarat termelesi, gazdalkodasi eljarisokriak, elosegitve a hazai agrargazdasig hosszia tavon is fenntarthato, de emellett versenykepes fejlod6set zonalis vagy tersegi celprogramok, amelyek adott terseg konlyezet- es termeszetvedelmi szemponth specialis mez6gazdasagi faldhasznalatat segitik el6, els6sorban a terilleten el6fordul6 termeszeti ertekek meerzese es fenntartasa celjabal. Az fijfajta taniogatasi rendszer megvalosulasaval lehet6seg nyilik termeszeti ertekekben gazdag tertileteken a termiszetvedelmi szempontokat is figyelernbe vev6 ntivelesi agak tamogatasara is. bsen peidaul a Tihanyi-felsziget is. A magyar mezi5gazdasag agrookologiai potencialjanak ertekelese kozott szerepelt az is, hogy a meteorologiai es hidrologiai viszonyokon tillmen6en a termesztthst elsosorban a talaj termekenysege Cs a felhasznalhato teralet kiterjedese hatarozza meg (Lang et al. 983). A produktivitas alapvettien a term6fold vedelmen es a racionalis foldhasznalaton rritilik_ A botanikai es a talajtani szempontok eg -yiittes figyelernbevetele lokalisan vagy nagyobb regi6kra vonatkortatva eppen ezert fontos es megkonnyitheti a Nemzeti Agrar-komyezetvedelmi Rendszer altal tamogathato tertiletek kijelbleset es az abban rnegfogalmazott elvek ervenyesiteset is. A Tihanyi-fesziget novenyzeti es talajtani viszonyainak feltarasa soran a frekventalt, termeszeti es kulturalis ertekekben gazdag terilleten jelent6sen atalakitott terrneszeti tajjai talalkozunk. A felsziget nagy hanyadan meg a kozelmilitban, a 90-es evek elejeig is legeltettek, bizonyos teraletein pedig er6teljes taposas folyt (Penksza et al_ 994), els6- sorban a nehezen szabilyozhat6 turzmus miart. A legnapobb vakozas a BeJs6-t6 deli partszegelyen korabban kaszalokent ha_sznalt terillet szurkemarha-egelove valtasa volt, A kavetkez6 kerdeselue kerestak a valaszt. Milyen - a 90-es evek legehetessel felhagyott gyepteruletein a vegetacio allapota, fajosszetetele. Ezzel parhuzarnosan milyen talajtani adottsaggal rendelkeznek a vizsgalt terszinek. Az altalunk vizsgalt ket idi5pont kozott az eltelt nyolc elf alatt a novenyzet fajasszeteteleben, az egyes fajok boritasi ertekeiben milyen valtozasok mentek vegbe. olt-e eselye a gyepeknek a legeltetes felhagyasa utan regeneral6dni, es a regenerkeios folyamatok takarmanyozastani szempontb6 milyen aranytlak. A fontos pazsitffifajok es piang6sok (inczeffii 200) milyen aranyban jelenhettek rneg ijra. A gyepek szempontjab6 a ragast, a tiprist, a taposist biro

4 70 Perisza K. et al.: atozasok as regencraeios eselyek a Tihanyi-fthlsziget gyepeiben fajok aranya hogyan valtozott (Barcsak et at 978, inczejfr 200). A felhagyast kavet6en mennyire valtozott meg az intenziven taposott savok fajosszetetee. Milyen iranyba tolodott el az adott tertilet gyornosszetetele. Milyen a sziklagyepek megmaradasi eselye, nern fenyeget-e a beerd6sodes veszelye, mint amire Szetnan (994-95) a Matraban is felhivta a figyelmet. A vizsgalat egyik legerdekesebb kerdese pedig az volt, hogy a jelent6sen megvaltortatott teraleten, a Bels6-t6 deli parti savjaban a kaszalob6 legel6ve atalakitott tertilet fajosszetetele hogyan valtozott meg. A Balaton korilli rnagasabb renal novenyek els6 reszletes florisztikai feldolgozasa Borbas (900) nevehez ftiz6dik. A felsziget -vegetaciojaral els6kent Soo (928, 932) kozolt adatokat, a sztyeppekr6 Rychnovska (965) es Karpciti Cs Karpati (965) publikalt kutatasi eredmenyeket. Penk.cza et at (994) asszefoglalast ad a Tihanyi-felsziget novenyzetenek valto7asarol a taposas Cs legeltetes hatasara. Tihany talajaival szamos dolgozat foglalkozik (Treitz 905, Ballenegger 942, Teareok es Sarkadi 949, Goczan 970). A legiajabb Barczi (2000) reszletes (:0 000) terkep alapjan a felsziget talajai a sztyepp erd6 zonak hataran alakultak ki. Az uralkoda erdo- es mez6segi talajok =nett valtozatos kbzethatasu, valamint tobbletvizhatasra kialakult talajok szinesitik Tihany talajtakarojat. Anyag es modszer A Tihanszigeten talalhata mintatetiileteinket az. cibra rnutatja, arnelyek a kovetkezok; A Nyereg-hegy taposott osvenyei es a rnellettiik hilzed6 sziklagyepek A Nyere0e_gy sziklagyepei (a egeltetessel mar korabban, a 990-es evek el6tt felhagytak) glad-parlag (az 990-es evek elejen meg intenziven legeltetett) A Bels646 deli partvonala (volt kaszalo, most szurkemarha-lege6). 992-tol rendszeres terepbejarasokat vegeztiink az :0 000 leptekli EOTR domborzati terkepek (43-42 sz. Tihany, sz. Balatonfiired) es ezzel megegyez6 eptek6 legi felvetelek ( datumozasu infravoras legifoto, FOM archivum) alapjan. A teruletek conologiai felvetelezeset 994. junius elejen es majus vegen vegeztak el Braun-Blanquet (95) modszeret hasznalva, de a fajok boritasi &tacit %-ban jeg-yeztiik fel. A gyepek feivetelezesere 22 m-es mintaterteteket jeloltiink ki. A ta.posas hatasanak vizsgalatara 0.5 x0.5 m-es mintanegyzeteket vizsgaltunk. A Nyereg-hegy eszaki lejtojen a felvetelezesek az alabbi elveket kovettek: at felvetel keszult a turistak altal taposott savokban, at fevetel pedig a taposott Osvenyekt6 2-3 m tavolsagban. A boritasi ertekeket minden felvetelben azert adtuk meg %-ban mert igy barmilyen, a conologia gyakorlatban es a gazdalkodisi szemleletu (Balazs 949) vegetaciovizsgalati megkozelitesben is ertekelni lehet az eredmenyeket,

5 NOENYTERNELES, Tom, 52. No. 2.. abra. A mintoveteli teraieteic livryereg-hegy E. 2. ad-parlag, 3. A Beisd-to D, 4, A.Nyereg --hegy )) Figure 2. San-5ing areas (. Nyereg-hegy N, 2. ad-parlag, 3. nner Lake S, 4, Nycreg -hcgy S) A talajok felveteiezesehez els6 lepesben szireibotos technikat alkalmaztunk (Finnern 994) 7 amellyel jolelki.ili5nitheti3k voltak a talajtipusok. A felveteeket a botanikai szernpontb6 is vizsgalt pontokon vegeztak el. A taposas hatasanak ertekeleset a helyszini nriorfologiai vizsgalatok, valamint az eroclaltsag fokanak megallapitasa alapjan vegeztiik. Ebben segits4inkre volt a G6ezan (970) altal rajzolt :0 000 leptekil genetikus talajterkep, a Tihanyi-felsziget fij genetikus talajterkepe (Barczi 2000), valamint a Goczcin Kath altal keszitett Lefolyas Teri* (970) es a terkep- es adatallomanyok alapjan rajzolt, Egyeternes Talajvcsztesi Egyenletre (LSLE) alapozott erozias t6rkep (Centeri 2002a, b). A fajnevek Simon (2000), a tarsulasnevek SoO (9S0) es Borhidi (996) nornenklat-itr6jat kovetik, a talajtipusok megnevezese Stefanovits et at. (999) renclsierenek megfele6.

6 72 Peaks= K. et aitozasok es regenerados eselyek a Tihanyi-felsziget gyepeiben Eredrnenyek A vizs,ezit teriiktek botanikai vizsgakti eredmenyei Az. tablcizat tartalmazza a twist& altal megvaltortatott iisvenyeken talalhato novenyfajokat es boritasi ertekeiket. Az eltelt nyolc ev alatt jelent6s valtozas nern tortent, alapvet6en a taposast is jol afro fajok, a pizsitfavek kazii els6sorban az angolperje (Loll= perenne) maradtak meg. Ernellett a pazsitftivek kozei a taraekbilza (Ely us repens) es a gurnas perj e (Poa buibosa) el6forduasa j eent6s. A jelenlev6 fajok nagy resze a zayarast jal bird (Simon 2000) taxonokbot all (Potentilla arenaria, Convolvulus arvensis, Euphorbia cyparissia.$). Meglepd volt viszont, hogy a 2002-es felvetelekben a vedett ketnenytayisif lucema (Medicago rigidula) is el6fordult. A 2. teiblazat fevetelezesei az intenziven taposott gyalogutak me6 2-3 m tayolsagban talalhato gyepekben keszultek. A masodlagos teruleteket joggal sorolhatnank a puszta- Elves lejtosztyeppret degradalt tipusaba, a Potentillo-Festuceturn pseudovinae So tarsulasba, viszont az uralkoclo pazsitfcifaj nem az aljub csenkesz (Festuca pseudovina), hanem meg a taposott terilleten is a yekonylevelii csenkesz (Festuca valesiaca) volt. A felvetelezesek alapjan inkabb a pusztafiives lejtosztyepp [Cieistogeno-Festucetum rupicolae (Soo 930) Zolyotni 958j vekonyleveii csenkesz szubasszociaeiajaba (festucetosum valesiacae) tartozik. A ket id6pont felveteleinek a fajosszetetele jelent6sen nem Altozott. A gyepekben az eltelt nyolc en, alatt az intenziv turizmust kovetve keves gyorn faj elszaporodott (Trifolium ar.vense), kiemelked6 mennyisegben fordul ebb p. a medd6 rozsnok (Bromus steriiis) is. A degradaciara utal a fenyerfu (Botriochloa ischaemum) megjelenese is A asulisa sziklagyepeiben az 994-es felvetelezesek keszitesekor orommel nyugtaztuk, hogy a termeszetes gyepek aranya kietnelked6en nagy (3. tablazat), a legeltetes megszanteteset Jo -Wet-Ye a fajosszetetethen pozitiv valtozas alit be, es fajgazdag, vedett fajokban is kierneled6 erteket kepvisel6 sziklagyepek alakult ak ki. A fajosszetetel azt rnutatta, hogy a gyepek regeneracioja terrneszetyedelmi szempontok szerint, fajgazdagsag es vedett fajok (ris purnila, Stipa pulcherrima stb.) aranyiban kedvez6en alakult. A pillangosok fajszama is nagy. A 2002-ben keszalt felvetelezesek aapvet6en nem effoljak az 994-es allapotokat. A felvetelezesek keszitesekor viszont rendkivill megdobbent6 helyzet fogadutt rninket, mivel a felvetelezesek szinte megismetelhetetlenek voltak, inert a teriileten a bokorerd6 olyan mertekben el6retort, hogy a sziklagyepeknek, lejt6sztyeppeknek helyet mar alig hagyott. A vedett fajok kozi.i eltint az eziistaszott (Paronychia cephalotes), a fekete kokoresin (Pulsatilla nigricans), es csokkent a torpe n6szirom (ris pumila) mennyisege is. Az efemer fajok eseteben is jelent6s csokkenes alit be (Papaver dubium, Reseda phyteuma), arni va6szini.ileg a za..rodo bokorerd6 lotivetkezmenyekent jeentkezik. Az uralkoda pazsitffifajok dorninaneiaerteke is eltoladon, nagyon nagy mertekben el6terbe kerult a csinos arvalanyhaj (Stipa puicherrim4 A vekonyevelii csenkesz (Festuca valesiaca) mennyisege leesokkent, es a mezofilabb karnyezetben gyakoribb barazdalt csenkesz (Festuca rupicola) boritasi erteke n6tt meg. Nagyobb mennyisegben fordult eld a sima konthesin (Phieum phleoides) es a degraddeiora is utaln fenyerfii. (Bothriochioa ischaemum). A felvetelezesek tobb uj gyomfajt is tartalmaznak: Bromus stertlis, iola kitaiheliana,

7 NOENYTERMELES, 2003, Tom. 52, No tablkzat. A Cleistogeni Festucetumrapicolae tarsulas festueetogum valesiacae szubasszocidei6janak conoedgeae tabelidja 6.aposait tertile0 A felve'telers eve () felvwleze sek seas (2) ' Chenopodietea, Plantaginetalia fajok (4) Convolvulus arvensis Eupharbia 9parissias Lolium perenne. S. A-D K... Boritis r/0 (3) Festuco Brornetea fajok (4), Potentlila argengea Elyrnus repens Thymus pan. onicus Eryngium cqrnpesrre Potentilla arenaria Achillea coilina Bromus moths -2 Pva bulbasa 5 Medicago minima 2-3 Cuoinepharetaiia faj (4) EM lle ME Trifolium ar-vense..m.. _ EN N 2-2 H i... M.. w..4 k-4 '... > > Festuca vatesiara Arenaria serpyilifolia Poa campressa Cerastiurn sp, Eraphilarna eyalica anengis Schleranthus annuus Medicago rigidula Ornizhogalum umbellatum Capsela hursa-pastoris BrOMMS Geranium pus!turn 0 E Table. Coenological table of the Cleistogem Festuceum rupicolae fesrueetosum. vale-siacae stibassociation (trampled area) () Year of survey, (2) Sample number, (3) Cover (%), (4) Species, (5) Other species (2002). A ad-parlag tertieten (4, tithicizat) 994-ben meg legeltetest folytattak, in* fokozatosan felhagya a legeltetessel, a gyep fajosszeteteleben jelentos valtozas alit be a felhagyas titan. A ta.rackbfiza (Ely/ma tepens) mennyisege jaentosen lecsokkept A gyepaikoto Festuca fajok fajszarna rnegnott. A terulet vegetaci6jat 994-ben egyertelrniien a Potentilio-Festuceturn pseudovinae So6 940 tarsuiasba soroltuk be. A 2002-es felvetelek viszont azt mutatjak, bogy a gyep regeneracieja megindult, es ha degradaciora utao fajok meg vannak is ami a tcriilet rendkivin vek- ony ta)air6tege miatt is adbclik a terrnezetes lejthsztyeppfajoit is megjelennelc A tergzin novenyzete fokozato-

8 74 Periksza K. et al.. altozisok es regeneratios eselyek a Tihanyi -felsziget gyepeihen 2, tablizat. A Cleistogeni Fesmeetum rupicolae terr.sul es ' festucetosum valesiacee szubasszociaciojdnek eanoikiai tabeliaja 0ontroli terillet) Corynephoretalia faj (4) arvense Chenopodietea, Plantagineralia fajok (4) A felvetelez 'es eve () 2002 A fevetelezesck sorszama (2) , 5. ' A-D K. 2. 3, A-Li K Boritis [a'/0] (3) : Festuco Brometea fajok (4) Potentilla argentea Elymus repens Thymus pannonieu iii 4 Eryngwm catnpestre Polentilla arenaria 3 Achillea collina Bromus moths Pettorhagia prolifera Phteum phieoides -5 Acinos arverais kfedicago falcate Sedum se.xangulare 2 2 Poa buitiosa 2-3 Tri_folitarn campestre. -2 icia angustifolia Medicago minima 2-5 Festucetalia vaginatee, vatesiaceae es Festucion rupicolae fajok (4) ArtemiSia au.s triaca.m Convolmius ar ensis Euphorbia cyparissies 3erterioa incana Falcarta vulgaris E fajok (2002) (5) F...-. l. 4-). 5 t T 2: Yestuca rupieola i 0 Festure valesieca Orlaya grandiflora 5-5 Koeleria cristata 3 3 :3-5 Ceragtzunt sp. 2-0 Erophilci verna 2-3 icia lathyroicles Cruciata pedemontana l Achillea pannonica 2 Asperula glance 2-5 Elyttuts. hispidus -2 Bromus squerrosus i 2-4 Dianthus poraedetee Botriochloa ischaemm 3. Sanguisorbe minor 2 Asperula rynanchica r Ficia hirsute 2 Yalerianella locusta 2 Bmtrius steriks 0 0 Geranium pusillum Trifelium striatum 5 5 Table 2. Coenologica table of the Cieistagetti Festucetion rupicolae itstucttosusri valtsiacae subassociation (control area) () Year of survey, (2) Sample number, (3) Cover (%), (4) Species, (5) Other species (2002), ri W el "' C9 ri.-, r - (N - r ^ (".-. ei (-4 --,

9 ( NOENYTERvELES, Torn. 52. No., tabiazat. A Cleistogeno Festuoetum rupiculae tarsulcis conologiai tabell aja (Nyemg-hegy) A felvetelezes dye () A felvetelezesek sorslarna (2) MO A-D Mill 4. A-3 K Barites % (3) il NM 60 : 50 W 60 Brorrio--Fesrucion pa/lends faj (4) Paronychiu cephafotes Brometalia fajok (4) Convoivuius contabrica Sangursorba minor Chrysopog-on glyllus krj Quereetea pubescentf petraeae es Orno--Corinetalia fajok (4) Colutea arbore$cens Campanula bononiensis i Carex halleriana Brornetalia fajok (4) Elytntz repens Alyssum alyssoides Botht*.ehloa 4cchaemzeorr Ti Dianthus pontederae Hypericr4 perforarum Koeferia cristuta fa. Lindria genislifolia Poa btdbosa Potenrilia aremtria 4- Teucriwn chamaedrys Thymus pannonicu,s Tragopogon dubius Cherropodietea, Aperetalia es Secalinerea fa ok (4) Euphorbia cyperissias Myosotis arvensis Papaw dubium S kr) Festuca vagina tae, valesiacoe es Festucion rupicolae fajok (4) 0 2 [7.. - ri rn tr`-. el en tel ;MO 5 ' Achillea nobdis Acinos arvensis Alliurn jaavum /Mum rotundum Arenaria serpyllifolia -5 Arremisia austriaca 5-0 Astragalus onobrychis -5 Bromus squarrostz i Cenrdurea micranthos -5 Crupina vuigaris -3 Festuca valesiaca Fragaria virith's ) Galiurn glaucum l-5 Heijararn rn he U ? -5 ill - - C.

10 gyepeltien 3. tablazat folytatisa. A Cleistogeno Festuoeturri rupicolae tarsuay conologiai tatmlicija (Nyereg-hegy) A felveteleze;s eve () 994 BEDE 2002 A fetvetelezksek / 4, A-D 4, A-D sorszima (2) Boritas rid (3) EC D Man Festuca vaginatae, valesiacae es Festucion rupicolae fajok (folytatis) (4) inula oculus-chrati ris pronfla Linum austriacum i Afedicago minima 5 ) -5 \' Yelica ciliata 5-5 LE/mania glomeraza Oraya giancliflora, 2 Puisatffia nigricans 5 5 Reseda phyteuma i Siderigis montana 2 2 Stipa capillata Stipa pulcherrinla Trigonella monspeliaca 5 alerianella coranata erbascum phoeniceum L -5 ill 2 tinca herbacea Arrhenatheretea faj (4) Coronilla varia Egyeb fajok (2002) (5) Brornta sterais Festuca rupicola Aspenila glauca Elymus hispidus Cerastitan sp. Sedum album i , 3 kr F cfd 7_ r T -3 Fraxinus ornus 3 r Ornithogahim urnbellanan, 2 li -5 Sedum..e..rangula e -2 Lithospennum arvense -2 H Ma& kitaibeliana Care-i lyparicarpos -2 H Aster lynositis -3 Phlearn phleoides ' / larippocrepis caniasa -5 Seabiosa ochroteca - 2 YaleHanella locusta Arteini.yia canvestre 2 2 Eryngiwn campestre 5 Cruciata pedemonfana 5 Muscari comosum Petrarkagia pmiifera Table 3. Coenoiogicai table of the Cleistogeno Festucetum rupicolae association (Nyereg-hegy). () Year of survey, (2) Sample. nut-ober, (3) Cower ("%), #.4) Species, (5) Other species (2002). 2-

11 NOkNYTERMELES, Tom. 52. No tablazat. A Potentillo,FesNeetum pseudovinae tarsulds cernoiagfai tabellaja (Fad parlay.) A felvetelczes eve () A felvetelezesek sorszarna (2) Boritis [ ajed (3) Festuceturn pseudovinae faj (4) Festuca eseuclovina Festucrometea fajok (4) Achiika collina AgrimOilia eupatoria Elymus repens Alyssum alyssoides Asperula cymanchica Bothriochoa ischaemurn Brome...s mollzs Eryngfum campestre Galium verum Afedicago mi nima Petrorhagia prolifera Poa angustifolia Scabiosa ochroieuca Sedum sexangulare Tel crium chanzapthys Thymus pannonicus TrifOlium campestre Colynepkoretalia faj (4) Trifollurn arvense Chenopodietect, Plantaginetalia fajok (4) Ambrosia arternissifona Artemis:a absinithzurn Bertel-oa incana Bromus steriiis Carduus acanthoities Cirsium arvense Convnlvulus vulgaris Descurainia sophia Echium viilgare Erigeron canadensis Euphorbia cyparissias Falcana vulg-uris Lactuca serriola Lepidiurn draba Medicago sativa Onopordwn acanthium Polygonum aviculare Portielaca. oleracea Salvia nemorosa erbascum thapsus A-D iv ry

12 LAX.O Leill et vai[ozasek es regeneracios esdlyek a Tihanyi-feisziget gyepciberi 4, tabli.r.at folyta_tasa. A Potentille Festucetum pseudovinac zarsuicis conoldgeaz tabelithia (ad-parlag) A. %iv '6.e.le-zis. '6 -v (.) A felveteleesek sorszarna (2) / '7. A-D 4. A-D Boritas ro] (3) S E M Fesrucetalia vaginatae, valesiaceae es Festucion upicolae fajok (4) Anclrosace elongata Arenaria serpyllifolfa ' -2 Artemis:a austrlaea Brontus squarrosus Buplearurn fa/ovum Ceitaurea rtricranthos Le.] Chondritla juncea 5 5 -Typericum perforatum i Marrubium peregrinurn 'Whoa ciliata Minuartia gloperata Sideritis montana Stipa capellata 0 li li Arthenatheretea es Afolinietalia fajok (4) Plantago laaceolata Arrhenathenim elari= alums carota Odontites rubra Quercetea pubescenli petraeae es Prunetalia fajok (4) Primus spinosa itis sp. Egyeb fajok (2002) (5) FeStUal valesiaca Alumina pontica Potentilia argentea Poa hulbosa Convolvulus arvensis /,5iragaills oriobrychrs Cerastitan sp. Erodium cicutarium iola hirsuta -2 cia angustifi3lia -2 eronica arvensis Koeleria cristara -j-5 Orlaya grandiflora 2-0 Cruciata pearemontana -3 Larniutn purpureum 2 Trifohron striatum 5 Me di cog rigiduia 0 Festuca ruptcota 5 Dactylis glomerate 3 Table 4 Coetioogical table of the Potentillo Festucetum pseudovinue assoc ation (acl-parlag) () Year of survey, (.2)Sarnple number,. (3) Cover (%), (4) Species, (5) Other species (2002), C, S-S

13 NOENYTERMELES, 2003, Tom, 52, No san megy at a lejt6sztyepp fele. A vekonylevelli csenkesz (Festuca valesiaca) mar jelent6s boritasi ertekkel jelent tneg azujabb felvetelezesekben, Az fijonnan medelen6 fajok szatna nagy, melyek kozott vedett fajok is el6fordulnak, rnegjelent a kemenytovis -ii lucema (Medicago rigidula) es az eziistaszott (Parottychia cephalotes) is. A fajszam is jelentosen megrat, ugyanakkor az 994-es felvetelezesekhez kepest DT) veszelyes gyorn (Onopordurn acanthium, Portulaca oleracea, Lepidium draba, erbaseum ti apsus stb.) viszont elt-cint, vagy hkterbe szorult. A ad-parlag teriiieten a legeltetes teljes megsztintetese, a thlegeltetes megsziinese a gyepregeneralodas szempontjab6 jo hatassal volt. A legnagyobb valtozast a Bels6-to delizegoyen. tapaaztalwk tablazat). Ennek oka reszben a megvaltortatott gyephasznklat, hi3zen a hajdani kaszalo legelove alakult at. Rendkiviil erdekesen valtozott meg a terulet fajstrukturaja. Reszben a legeltetes kiivetkezteben a fajok szama jelent6sen rnegn6tt, a felvetelezesi terilleteken 37-rol 55-re emelkedett, Ezen az ujonnan megjeleno fajok nagy resze nem gym, hanem a tertneszetes flora alkotoja, edett faj is e6fordult (Lotus borbasii). Az eferner nfivenyek szama novekedett (eronica arvensis, Arenaria serpyilifolia), es megrat a szarazgyepi fajok arariya is (Thymus pannonicus, Festuca vatesiaca). Ezzel a valtozassal a fajszam is n8tt, de ezen beliil megnbvekeidett a pillangosok mennyisege 7-rol 5- re. A pazsitffifajok szama is ra valtozott, A pazsitfiivek fajszamvaitozasa mellett a k.aszalas kovetkezteben dominilo Daetylis glomerata es Arrhenatherum elatius fajok boritasi erteke jelent6sen visszaesett. A. felhagyott teridetekre jellemz6 cserjek el6retarese helyett azok visszaszontlasa figyeleto meg. A mintaterideteken a Rosa canina, a Crataegus monogyna, a Prunus spinosa fajok vagy eitantek, vagy boritasi ertekeik jelent6sen lecs6kkentek. A vizsgalt teridetek talajtani vizsgdlat( eredinenyel A vizsgall teruleteken rninden terszinen er6sen erz6dott az antropogen hatasok talajformai6 szerepe. A Nyereg-hegy rnintatergleten felvetelezett talajokra az eras talajkopas jellemzo. Az itt megfigyelt talajok a koves-sziklas vaztalajok es kisebb mertekben a fekete nyirok -talajok tipusaiba sorolhatok. A helyszin talajai Cs nehany meteres komyezettik (turistak dital kitaposott Osvenyek) eseteben vastagabb talajkepz6dmenyeket varhatnank. Ugyanakkor a siknak mondh,at6, szintvonalon futo teridetek is szinte az alapkbzetig kopottak, amit az erozio onmagaban nern indokolhat, tehat az antropogen hatas er6siti fel a talajpuszt-dast. A helyszin talajai eras lejton fekszenek, tell& ebben az esetben az erozio termeszetes talajtant folyamat. A Wd-parlag eseteben a teriilet lejtain koves-sziklas vaztalajok, rnig a melyebb reszeken lejtohordalek-talajok alakultak ki. A lejt6s talajmozgasra utalnak a szeivenyekben a j6 megtartasia kozetdarabok is (alapk6zet: bazalttufa, tufa anyagil lejt6t6rnielek), arnelyek egyenletes eloszlasban talalhatok meg a talajszeiv6nyekben. A korabbi talajfeivetelezesek atapjin ieirt reti csernozjom taiajok en5sen erodalikitak, illetve a felhaimozodasi teraleteken hordalekreteg fedte be iiket. Amint Gronas es Lorrinezi (200) terkepen is kozoltek, az erozi6b6 eredd talajrnozgas iranya a Kills646 fele rnutat, ami termeszet- es komyezetvedelmi szempontbol is veszelyes lehet, kulonosen akkor, ha az aklatmulalodo fejtohordatek miltragyat, novenyvec6 szert vagy nds, emberi erecietd szennyez6dest hordoz.

14 renksza et al: vaitozasok es regenerici6$ eselyek a Tihanyi-felsziget gyepeiben 5. tablitrat. A volt icaszal6 (Festuceturn rupieolae) thrsuleis conologiai tabellerja (Bels5-44, A fetveteleies eve () A felvertelezesek sorszama (2) ill 2. ill 4. 5, A-D 2, 4 5. A-D K Boritis [%] (3) ciiim 80 El Festucetalia vaginatae,valesiaceae es Festucion rupicolae fajok (4) Astragalus ricer Festuca rupicola Ortayei grandifona Festuco Brometea fajok (4) Achillea coilina Agrimonia eupatoria Elymus. repens Eryngium campestre Arrhenatheretea cs fajok (4) Arrhenatherum elathis Centaurea pannonica Criehorlion mtybus Coronilla voria Dactylis glomerata Punpinella saxifraga Plantago lanceolate Platztago media Potentilla reptans Trifothan pratense rrifolfum repens Quercetea pubescenti petraeae es Pr-unetalza fajok (4) Gaiium verum 0-0 Hy,pericum petforatum Medicago hipulina Onosis spinosa Poa angustifoli a Prunella laciniatci Salvia pratensis Teucrium chamaecirys Clinopodium vulgate Crataegus monogyna Galium mollugo Prunus spina= Rosa canina Chenopodzetea, Plantaginetaia es Secatietea fajok (4) Carduus aoanthoides Convolvulus arvensis [ Echium itaheum Lathyrus tuberosus 2-2 Lepidizon draba Salvia nvrtorasa, -5! S 3 2 "cr '" {- in Tr ri i

15 NOENYTERMEL 'ES, Tom. 52. No. 2. 5, tablizat folytatasa. A volt kaszeil6 (Festucetum rupicolac) tarsul 'as conologiai tabeffaja (Bels5-6) A felveteez6s eve () A felvotelez6ek sorszitma (2) Boritas F./6' (3) Egyeb fajok (2002) (5) Festuca valesraca Festuca arundinacea Medieago laical-a Thymus pannonicus Ranunculus polyanthemos Erodium cicutarium Eidphorbia cyparissias Seneeio jakobea Sanguisorba minor. El A-D. 65 NM , FM Thesium lynophillon Prunelli2 vulgaris 2 Law borba.sti 2 Medicago minima ida lathyroides Cynodon dactylon 4-5 eron ica prostrate Arenaria serpyllifolia -3 eronica arvensis -2 rrifolium aimpestre 2 Fragaria viridis -5 lcia argersq(clia -2 D Cuscutnr epithyrnum -2 aromas sterilis Lfnum austriacum 2 Potentilla recta 2 icia hirsuta [ Orobanche sp. Nonea pulla -2 Rhinanthus minor -4.,elilow of cinalis eronica austriaca subsp. teucritan 2 Picris hieracioides. 3 Table 5. Coenological table of the Festucetum rupicolae (nner Lake). () Year of survey, (2) Sample number, (3) Cover (%), (4) Specks, (5) Other vccies (2002 tri r-,-.. w-i N N N ti-.4- eq wd- N en A-D K L A Belso-tó parti savjaban az 970-es talajterkepen reti csernozjomn.ak hatirozott talajok az utabbi 6vek szarazs6ga es a veget6ciotipus (kaszi6) kbvetkezteben egyre inkabb a szarazabb csernozjott jelleg hajlanak, A terillet talajainak kialakulasat nemesak a kaszalas befolyasolta, harem a horgaszat es a turizmus is. A talajok A-szintj e a fentiekbal erect6 taposas ktivetkezteben porosan morzsas, szetes6 szerkezett. A kisebb iejtoszag rniatt eraziiira k-evesbe erzekerly a teriilet a taiajmozgiis iranya in is a belt6 fele mutat.

16 ... v 4..}LOK es regentraems es6lyek a Tihanyi-faisziget gyepeibcii Kovetkeztetesek A taposas fermmaradasa soran a gyep fajainak boritasi ertekei csakkennek. A Urnyezeteben levy kontroll mintateriileteken a termeszetes pionirok aranya csokken, a termeszetes zavarastdrok es a gyomok aranya jelentosen tnegn6, uralkod6 fajja a Lotium perenne valik. Ez minden szempontb6, terrneszetvedelmi es gazdalkodasi erdekeket is nezne karos. A gyep fajosszetetele teljesen rnegvaltozik, ruderalis tarsulasok iranyaba tolodik el. A gyepnele, a regeneracios eselye minimalis. A Nyereg-hegy szikagyepeiben a ket felveteiezes ci5zott eltelt nvac ev a.l.att, methogy a gyepek fajosszetetele jelent6sen nern valtozort, a vedett fajok is fennmaradtak. A gyepek amellett, hogy a gyep regenerki6s kepesoge jo, a terilletiik viszont drasztikusan csokkent. EL Osszevag Csontos et at. (200) es Kaiapos es Csontos (2002) megallapitasaval i tuiszerint az obligett sziklagyepeket kiveve a haboritatlan gyepekben a cserjesedes megindul. Szerintiik is fdeg a cserszombrce (Cotinus coggygria) es a viragos koris (Fraxinus ornus) tor &ore. A Killegeltetett -\i'ad-parlag tertileten a legeltetes febagyasa a gyepregeneracio, a fajszarnnovekedes, a pillangosok, a vedett fajok aranya alapjan rendkiviil eloriyos volt. A tertilet rendkiviii vekony talajtakari5j a csak sziklagyep kialakalasahoz vezethet, a beerddsiiles veszelye csekely, egyben ezaltal a teriilet a legeltetesre is erzekenyebben rea0. Ezt a joveibeli esetleges legeltethsriai gye e k e kemaa A Bels5-to deli parti terdleten a kaszalas helyett a siiirkemarba-legeli5 kiaakitasa rendkival eltinyos volt. A gyepben a fajosszetetel szinte inegduplazodott, a legsikeresebb gyepregeneracias folyamat itt zajlott le. A mostani felmeres a jelvdbei valtozasok nyornan kovetes&re j0 asszehasonlitaskent szolgalhat maid, Es az eltartokepesseg fblotti allatallornanya esetleges karos veszeiyere a fajosszetetelben es aranyokban bektivetkezett valtozisaval jelzesertekii lehet. A volt kaszaio reti csernozjorn talajan a szerkezet szetesese jellemzki, ezze na az erazio iranti erzekenyseg. Ujabb gondot esetleg a talaj tombrodese jelenthet. A tobbi taposott es legeltetett, illetve a legetetesbd mar kivont terilleteken (., 2. es 4. helyszin) az erozio fokozodott. Az eltelt 'vole ev alatt a legeitetes megszunteteseve viszont az et6z,i4s a di.l.s.abb Neptitikmak xs licbszbninethen csakent. A Goczan es 'az6 altal keszitett Lefolyas Terkep (970) volt az els6 terkep, amely a genetikai talajtipusok lejtfikategoria-tartomanyonkent mert lefolyasertekeit abrazolta. Ez a terkep nem prognosztizalt eroziat a Belso-to vizsgalati terdlethel, rnashol csak kis- vagy kazepes mertekii thritetett fel (a.d-parlag, Nyereg-hegy). A z erozios viszonyok az eltelt idaszakban jelentosen rnegvaltortak, Cs amint Centeri es Csaszar (2003) terkepevel is al& tamasztott vizsgalatairik mutatjak, ma mar a Belso-tó kivetelevel (kis merteldi erazi6) a tobbi vizsgatati teraleten kozepes vagy ergs etozi6s hati5 figyelhethibecsiilheto meg. Ez a szerkezet romlasivo., a temthreteg csokkenesevel, vaz- es lejtohordalek-talajok aranyanak novekedesevel jar egyiitt. A pusztit45 talajoknak sekely a termoretege es eras a kiszaraciasra valo hajla.ma, mig a lejt6k hordaleka az ertekes beltavak fee mozogva veszelyt jelenthet az ott kialakult Okosziszternakra.

17 NOENYTERMELES, Tom. 52, No_ 2_ RODALO /4560 es : 964, infravores lagifelvetel, FOM archivurn Balaz.s. F: 949- A gycpek terrneshecslese nilvenyszociologiai felvetelek alapjan. Agrartudomany, Budapest, :09-8. Baltenegger K A Tihanyi felsziget talajviszonyainak attekintese. Magy, Biol. Kut. nt. Munkai Barczi A.: A Tihanyi-felsziget talajai, A Bakony Termeszettudornklyi Kutadishnak Ered.menyei 24. Bares dk L-Baskay T B.-Prieger K.: 978. Gyeptermesztes es hasznosit6.s, Mezogazdasagi Kiada, 326, Budapest. Rorhidi A.: 996. An annotated cheklist of the Hungarian plant communities,. The non-forest vegetation in: Borhidi A. (ed.): Critiea revision of the Hungarian- plan: cotniminit.zes Janus Pannonjus University; Pecs. Sorbets : 900. A Balaton tavanak es partmellekenek nevenyfi3ldrajza es edenyes nisvenyzete. A Balaton Tud. Tanulrn, Eredm. 2, Braun-Blanquetl Pflanzeusoziologic,. Wien. Centeri Cs.-Cscisvir A.: A talajkpzi6ctes es az creizio altal kivaltott ta[afpusztulas kapcsclata a Tihanyifelsziget peldijan, TajOkologiai Lapok,.' Centeri Cs.: 2002a. The role of vegetation cover in soil erosion on the Tihany Peninsula, Acta Bot. Acad. Sci, Hung. Cenceri Cs.: 2002b. importance of kcal soil eroclibility measurements in soil loss prathchon. Acta Agonornka Hungarie a 50, = Csontos P-Ta76S J.-Kalapos T: 200- Correlation between age and basal diameter of Fraxinus ornus L. in three ecologically contrasting habitats. Acta Dot- Sci. Hung_ 43: EOTR Balatonfilred terkeplap.4.v Orszagos Foldagyi es Terkapeszeti Hivatal, 983, :0 000 EOTR Tihany t6rkeplap. tviem Orszagos FoldUgyi es Terkepeszeti Hivata, 983, :0 000 fi'innern,. H. (ed.): 994. Bodenkundlichc Kartieranlcitung. 4. verbe-sserte und erweitertc Auflage. Hannover. Gocnin L.- Kato 8.: 970, A Tihanyi-felsziget talajtipusainak vizgazclalkoasi viszonyai. n: Magyaraza a Balaton kornyeke :0 000 epit6sfolcitani terk6psorczatalloz. Tihany. Magyar Allami Foldtani ntezet, Budapest. Cocain L.: 970- A Tihauyi-felszigct talajviszonyai. n: Magyaraz6 a Balaton kernyeke :0 000 epitesfdldtani terkepsorozataoz. Tihany, MAF Budepest, Grondis -L5rincri R.: 200. Die Modelherung der landwirtschaftliehen Flkhennutzung ant' der Halbinsel Tihany (Nationalpark Plattensec - Oberland) in Ungarn unit geografischen nforrnationssystemen (GS). Natur und Landschafr 76: 534. Katapos T.-Csontos ariation in structural and functional leaf characteristics of manna ash (Fraxinus or.tz.s. L.) population in ecological contrasting habitats. - Plant Biosystenu (in press) Karpciri 965. Adatok a Tihanyi-felsziget sztyeppvegotacioja atologiai viszonvaihoz.. A ruitimveteli h&yek &'s az ra2i alt novenyi canozisok Jcitasa, A Tihanyi Biol. Kur, Eykony-rpre Ling-.-Csele L.-Harno5 (szerk.): 983, A magyar mezisgaalasag agrookologiai potencialja az ezredfordulon. Mez6gazdasigi Kiado, Budapest, Penksza K.-Barczi. A. -.Wrtith G.-Cenzeri Cs..' 994- Changes in the vegetation of Tiharyi-falsziget (Tihany peninsula, near fake Balaton, Hungary) as a resuft of treading and grazing. Antropization and environment of rural settlements flora and vegetation_ Proceedings of nternational Conference, SatoraljaUjhely_ Rychnovslai M.: 965. Contribution to the ecology of the steppe vegetation of the Tihany Peninsula. : Estimation of drought res.istatca based on the sate ration of water defi cit. A Tihariyi Biol, Kut. EN..kiinyve 3.2: Simon 7'.' A magyarorszagi edenyes flora hatarozoja TankonyvkiadO, Budapest, SoO R.: 928. Adatok a Balatonvidek florajanak cs vegetaeiaj anal( isrnerctehez (Beitrage zur Kenntnis de Flora und egetation des Balaton-Gebiets). Magy. Biol. Kut, nt. Munk Soo R.: 932. Adatok a Balatorrvidek florajanak cs vegetaciojanak isrricretehez (Beitrage zur Kenntnis der Flora und egetation des Balaton-Gebiets)., Magy. Biol_ Kul nt. Munk. 5: 2-20.

18 84 Penksza et al,: altozlisok es regencraciiis eselyek a Tihanyi-felsziget gycpeihen Soo R.: A rnavar flora es vegetaci6 rendszert4ni-ovenyroldrajzi kezikbnyvo. Akadomiai Budapest. Sze nan L-: Grassland Yiad and seed prepw ation. BuAlittin f the UniNtt. silt,3 f.kgcttultvcal stimt.m Gild 06 Slefutovas.P-Fetep G.-v.-Ftileky Cr f999, TaCajtan. fdezogazda fuado. Huila-pest Te6relik J.-Sarkadi : 949. Siofok l'slyft. terkeplap. Szim: lkil.:,(03/949 L, :50 DM Taajtarii es Agrokerniai Kutatt5incezet TeTkeptara, Budapest. Treitz P.: 905. icentas az 904-ik t.vben vgzett agrogeologia feivetelekral..5cit, frt. evi. Jai MAR., Budapest. Finczeffy., - 200, Leketosegeink a iegelieteses arlartartasban. Gyepgazdilkodasu nk helyzete es kilatasai Budapest. Erkezett: 2002, A szerzok levelcirne - Address of the authors: Penksza Karoly-Dr. Barczi Attila Szent st-van Egyetem God66 P.iter K. u., H-203 Nerath Melinda Karriyezetvidelrai Minis zieriuni, Terrneszetve- deind Hivatai Budapest K.6t6- u Pinter Baps Gana! Alapitvany, Torse. g.i Kutatasclik 446zete ac H-2600

Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy)

Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy) Somogyi Múzeumok Közleményei B Természettudomány 17: 69 82 (2006) Kaposvár, 2007 Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy) SZABÓ ISTVÁN KERCSMÁR VILMOS H. SZÕNYI ÉVA L. NYÉKI

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ

Részletesebben

Botanikai vizsgálatok a Péterhidai Fás Legelõn BÖRCSÖK ZOLTÁN University of West-Hungary, Faculty of Forest Engineers, Department of Botany; H-9400 Sopron, Ady E. u. 5., HUNGARY; E-mail: borcsokz@emk.nyme.hu

Részletesebben

A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN

A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN Tájökológiai Lapok 3 (1): 99 117. (2005) 99 A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN TINYA FLÓRA, TÓTH ZOLTÁN ELTE TTK, Növényrendszertani és Ökológiai

Részletesebben

Szikes növénytársulások összetételének és talajának hosszú távú változása a Szabadkígyósi pusztán

Szikes növénytársulások összetételének és talajának hosszú távú változása a Szabadkígyósi pusztán Crisicum 5. pp.71-83. Szikes növénytársulások összetételének és talajának hosszú távú változása a Szabadkígyósi pusztán Margóczi Katalin - Rakonczai János - Barna Gyöngyi - Majláth Imre Abstract: The change

Részletesebben

A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN

A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN Crisicum I. pp. 18-34. A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN Biró Marianna & Tóth Tamás Abstract Landscape history and a reconstruction

Részletesebben

Talaj és vegetációváltozások tájrehabilitáció keretében végzett földmunkák után sziki gyepterületeken

Talaj és vegetációváltozások tájrehabilitáció keretében végzett földmunkák után sziki gyepterületeken Tájökológiai Lapok 7 (1): 155 160 (2009) 155 Talaj és vegetációváltozások tájrehabilitáció keretében végzett földmunkák után sziki gyepterületeken Novák Tibor József 1, Csontos Bianka 2 1 Debreceni Egyetem,

Részletesebben

A Medicago rigidula (L.) All. elterjedése és élőhely-választása a Pannonicumban

A Medicago rigidula (L.) All. elterjedése és élőhely-választása a Pannonicumban xx KITAIBELIA XV. évf. 1 2. szám pp.: xx zz. Debrecen 2010 A Medicago rigidula (L.) All. elterjedése és élőhely-választása a Pannonicumban MOLNÁR Csaba 1 CSIKY János 2 (1) H-3932 Vilyvitány, Somogyi u.

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ 212 A doktori

Részletesebben

A természetbarát visszagyepesítés technológiai lehetőségei

A természetbarát visszagyepesítés technológiai lehetőségei A természetbarát visszagyepesítés technológiai lehetőségei Horváth András 1 Szemán László 2 Bartha Sándor 1 Virágh Klára 1 Bölöni János 1 Fülöp Gyula 3 Rév Szilvia 4 1 MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete,

Részletesebben

GYEPTERÜLETEK TERMÉSZETVÉDELMI GYEPGAZDÁLKODÁSI VIZSGÁLATAI

GYEPTERÜLETEK TERMÉSZETVÉDELMI GYEPGAZDÁLKODÁSI VIZSGÁLATAI GYEPTERÜLETEK TERMÉSZETVÉDELMI GYEPGAZDÁLKODÁSI VIZSGÁLATAI (LEGELŐK, KASZÁLÓK, FÁS LEGELŐK, FELHAGYOTT, ILLETVE VETETT GYEPEK, GYEPTÖREDÉKEK FLORISZTIKAI, CÖNOLÓGIAI, GYEPGAZDÁLKODÁSI ÉRTÉKELÉSE, ÉLŐHELY-

Részletesebben

AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET SÉRÜLÉKENY

AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET SÉRÜLÉKENY AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET SÉRÜLÉKENY EGYÜTTÉLÉSE A HÁRMASHATÁR-HEGY PÉLDÁJÁN A DÉRI CLAUDIA ÖKOLÓGUS ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATA Készítette: Türke Ildikó Judit biológus V. évf. 2005 Amikor a civilizált emberiség

Részletesebben

IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ

IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ Írták: Nagy Gergő Gábor (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) Déri Eszter (Debreceni

Részletesebben

Gyepterületeink védelme: kutatás, kezelés, rekonstrukció és gazdálkodás IV. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia műhelytalálkozó Tokaj, 2007. március 29-31. Program Előadások és poszterek összefoglalói

Részletesebben

KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K

KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K LATE QUATERNARY QUNATITATIVE ENVIRONMENTAL AND CLIMATE RECONSTRUCTIONS IN THE SOUTH CARPATHIANS KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K A DE LI KA RPA TOKBAN PROLONG PROJEKT

Részletesebben

UJABB ADATOK A BARCSI TÁJVÉDELMI KÖRZET FLÓRÁJÁHOZ

UJABB ADATOK A BARCSI TÁJVÉDELMI KÖRZET FLÓRÁJÁHOZ Dunántúli Dolgozatok Természettudományi sorozat 5: 35-50. Pécs, Hungária, 1985. UJABB ADATOK A BARCSI TÁJVÉDELMI KÖRZET FLÓRÁJÁHOZ JUHÁSZ Magdohut-SZERDAHELYI Tibor SZOLLÁT György JUHÁSZ, M. - SZERDAHELYI,

Részletesebben

A rákosi vipera védelme. Conservation of the Hungarian Meadow Viper ROSALIA. 3. kötet. A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei

A rákosi vipera védelme. Conservation of the Hungarian Meadow Viper ROSALIA. 3. kötet. A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993 óta foglalkozik kiemelt programként a rákosi vipera védelmével. Ez a faj a 20. század során folyamatosan tűnt el ismert előfordulási helyeiről. Felismerve

Részletesebben

Dunakeszi repülőtér Helyi jelentőségű védett terület. Általános információk

Dunakeszi repülőtér Helyi jelentőségű védett terület. Általános információk Általános információk 1. Általános jellemzők 1.1. Összefoglaló adatok Tervezési terület neve: Dunakeszi repülőtér Helyrajzi szám: 062/2 hrsz Művelési ág: kivett, repülőtér Kiterjedés 89 1036 m2 Tulajdonos:

Részletesebben

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke

Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszéke RS&GIS Távérzékelési, fotogrammetriai, térképészeti és térinformatikai szakfolyóirat III. évfolyam / 1. 2013. június A Távérzékelési technológiák és térinformatika a szolgáltatók és felhasználók folyóirata.

Részletesebben

Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS

Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS Tájökológiai Lapok 12 (1): 137 147. (2014) 137 Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS KÖRNYEZETÉNEK tájhasználatintenzitás-vizsgálata Krausz Edina 1, Saláta Dénes 2, Bidló András 1, Pető Ákos 3 1 Nyugat-magyarországi

Részletesebben

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN 2008 32 2008 32 A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS Címlap: CSONT ISTVÁN Lektorok: DR. FÛKÖH LEVENTE DR. KORSÓS ZOLTÁN

Részletesebben

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN 1 A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN Szilassi Péter 1 1. Bevezetés, kutatási előzmények A fenntartható

Részletesebben

A világ természetvédelmének története 1961 és 1965 között (védett területek alapítása)

A világ természetvédelmének története 1961 és 1965 között (védett területek alapítása) Tájökológiai Lapok 8 (1): 207 219. (2010) 207 A világ természetvédelmének története 1961 és 1965 között (védett területek alapítása) Centeri Csaba 1, Pottyondy Ákos 1, Gyulai Ferenc 2 1 SzIE-Gödöllő, Környezet-

Részletesebben

A HÉVÍZI-TÓ KÖRNYEZETI, TERMÉSZETI ÉS GYÓGY- IDEGENFORGALMI JELENTŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

A HÉVÍZI-TÓ KÖRNYEZETI, TERMÉSZETI ÉS GYÓGY- IDEGENFORGALMI JELENTŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA A HÉVÍZI-TÓ KÖRNYEZETI, TERMÉSZETI ÉS GYÓGY- IDEGENFORGALMI JELENTŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Megbízó: HÉVÍZGYÓGYFÜRDŐ ÉS SZENT ANDRÁS REUMAKÓRHÁZ KHT. Budapest, 2008. november Vezetői összefoglaló A 4,4 ha kiterjedésű

Részletesebben

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004.

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. 1 Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. Felelős kiadó: Haraszthy László helyettes államtitkár Összeállították: Papp Beáta ökológiai felügyelő (Duna-Ipoly Nemzeti

Részletesebben

A környezetkímélő talajművelés hatása a madárfaunára

A környezetkímélő talajművelés hatása a madárfaunára A környezetkímélő talajművelés hatása a madárfaunára BENKE SZABOLCS, MADARÁSZ BALÁZS, BÁDONYI KRISZTINA, KERTÉSZ ÁDÁM MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, benke.szabi@gmail.com

Részletesebben

Régészeti kutatások Magyarországon 2009

Régészeti kutatások Magyarországon 2009 Szentpéteri József Interdiszciplináris kutatások a Bács-Kiskun megyei Solt, Tételhegy lelôhelyen Beszámoló a Castrum Tetel Program (2007 2009) fôbb eredményeirôl A 2005-ben megkezdett régészeti terepbejárások

Részletesebben

Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására

Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására Természetvédelmi Közlemények 13, pp. 249-258, 2007 Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására Báldi András 1, Batáry Péter 2, Erdős Sarolta 2,3, Kisbenedek Tibor 1,4, Orci Kirill Márk

Részletesebben

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25.

Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. Talajtani Vándorgyűlés Sopron, 2006. augusztus 23 25. 1 Talajvédelem különszám Talajtani Vándorgyűlés 2006 Talajvédelmi Alapítvány Budapest, 2007 2 Talajvédelem A Talajvédelmi Alapítvány kiadványa Különszám

Részletesebben

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben