IVÁNYI-GRÜNWALD BÉLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IVÁNYI-GRÜNWALD BÉLA"

Átírás

1 GRÓF ALMÁS Y -TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. IVÁNYI-GRÜNWALD BÉLA ( ) MŰVÉSZI HAGYATÉKÁNAK KIÁLLÍTÁSA RENDEZTE PETROVICS ELEK BUDAPEST, 1941 JANUÁR GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE KIADÁSA VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8.

2 ELŐSZÓ Drága emléke volt a múltnak, szép, fehér lobogója nagy hagyományoknak, de egyszemélyben olyan tevékeny munkása a jelennek, hogy nem tudtuk, mit csodáljunk jobban: lankadatlan buzgóságát-e, vagy lelkének ifjúságát és kezének könnyűségét. Évről évre jobban megingatta azt a hiedelmet, hogy a magyar művészek korán hervadnak, akárcsak a keleti nők. Művésznek a javából való volt, embernek szelíd, jóságos, halk és kedves, hűszívű barát, a bohémségnek es az úri érzésnek hódító keveréke, ízes dunántúli beszédével öröme a hallgatónak, csöndes okossá'gával, jóakaratú pártatlanságával a művészeti közéletnek is bizalmat érdemlő, hasznos embere. Sokat, nagyon sokat vesztettünk vele. Ha olyan szót keresünk, amely legjobban kifejezi Íványi-Grünwald Béla művészi jellemének esszenciáját, talán akkor járunk legközelebb az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy az ecset kitűnő lírikusa volt. Hajlékony, simulni kész lénye érzékeny volt a hatások iránt, hoszszú útja folyamán sokat kanyargott, de gyöngéd, lírikus egyénisége sohasem sikkadt el útközben. Mint ifjú művész, Bastien-Lepage finom, szürke naturalizmusán nevelődött, de már ekkor kibuggyant lírájának bőven ömlő forrása: olyan meleg hangot ütött meg, amely hiányzik első nagy mintaképének hűvösebi) művészetében. Azután Nagybánya következett, felszabadító, bátorító levegőjével, kitűnő pályatársak serkentő és emelő példájával, áldott nyaraknak, gyümölcsös őszöknek termékeny sorával. Itt Grünwald Béla művészete is kiszélesedett és megbátorodott, a finom és részletező előadást sommásabbal cserélte fel, a tartózkodó színezéstől a legáthatóbb erejű kolorizmushoz érkezett el. De lírája 3

3 ekkor is tovább zengett, a naturalizmus harsogó hangja nem tudta elnyomni gyöngéd dallamát, s megszülettek az Est a karámban, a Bércek között és a Tavaszi kirándulás. Eddig fejlődése meglehetősen rokon volt Ferenczy Károlynak, a nagyerélyű, bátor kezdeményezőnek sorsával, akit elkísért egészen az intenzív fényfestés állomásáig. Útjuk akkor vált el, mikor Grünwald 1904-ben Rómába ment, hogy ösztöndíjasként a Fraknói-házban dolgozzék. A cézárok és pápák Rómája, a roppant arányú emlékek és a nagy stílusok városa, ahol a hatalmasok óriási alkotások emelésével próbáltak védekezni a mulandóság ellen, vájjon Róma hogyan hatott Grünwaldunk művészetére? Azt kell mondanunk: ennek a Rómának nyoma sincs Grünwaldnál. Abból, amit Róma kínál,, ő a déli természet szépségét vette észre, a holdas est, a romok, a csobogó szökőkutak költészete ragadta meg, a nyári éjszaka titokzatossága vonzotta, s római képeit megtöltötte sejtelmes romantikával. Róma nem adott neki stílust, de talán észrevétlenül is előkészítette erre. Bizonyos feltételek megvoltak hozzá eredendő hajlamaiban. Már Réti István jól állapította meg Nagybánya történetében, hogy Grünwald Béla tehetségének széles és gazdag skálájában kiváló helyet foglalt el komponáló képessége. Másik erénye volt nagy érzéke a színek dekoratív harmóniája iránt. Az a mozgalom, mely nálunk 1906 táján,,a természet zsarnoksága" ellen indult meg és főképpen Gauguin-t választotta eszményül, Grünwald Béla szemében csábító alkalom volt arra, hogy ezeket a hajlamait szabadabban élje ki. Ez lehetett az oka, hogy gyorsan rálépett az új útra és tehetségének ösztönszerű könnyűségével hamar kialakította díszítő célzatú új stílusát. A tájképpel pár évre szakitott, emberi alakokból tudatosan felépített csoportokat festett, köztük a budai Révay-villa nagyfalképét, a Tavaszt, egyik legelső, egyben legszerencsésebb ilyenfajta művét. Másfélék voltak ezek, mint mindaz, amit előbb láttunk tőle, de lírája a régi maradt. Űj- 4

4 fajta képein is, legalább a jobbakon, kedélyének kedves mosolya játszott, s magától értetődő, gondtalan könynyűségükben mintha egykori mesterének, Lotznak halvány emléke kísértett volna. De ezt a nyomot nem soká követte, pályájának ez a szakasza epizód maradt, kecskeméti epizódnak nevezhetnék, mert nagyobbrészt kecskeméti tartózkodása alatt játszódott le. A kiszámított kompozíciótól Grünwald Béla csakhamar visszatért a természet közvetlen tolmácsolásához. Ezt az utolsó naturalista korszakát egészen a magyar föld és élet szépségének szentelte. A Balaton lett most múzsája, a világháború óta ott töltötte minden nyarát, s ahány nyár, annyi gazdag termés. Súlyos, barnás tónusú, földes ízű. képek nyitották meg a sort, mintha Munkácsy és Paál László hagyományai bujkáltak volna bennük. De a Balaton tündértaván csoda történt: Iványi-Grünwald Béla géniusza egyre fiatalabb lett, s amilyen mértékben szürkültek fürtjei, olyan mértékben derültek fel és színesedtek meg kepei. Évről évre frissebb és közvetlenebb lett kézírása, mind könnyebb és levegősebb képeket festett, finom, világos színekből, villogó fényekből, áttetsző, könnyű árnyékokból egyre üdébb színpoémákat költött. Mint egész pályáján, most sem feledte egy percre sem Szinyeinek azt a megállapítását, hogy a festőnek, mint a billiárdjátékosnak, legalább féllábbal a földön kell állania ahhoz, hogy gilt" legyen a lökés, másrészt szeme mind beljebb hatolt azokba a régiókba, ahol a levegő csodái történnek és illanó fények űznek tündérjátékokat. Ezüstös harmóniák és égi csaták tűzijátékai váltották fel képein egymást, a magyar nyár heve, az ősz fátyolos szépsége ömlött el rajtuk. Nagy kedvvel festett virágcsendéleteket is, köztük néhány olyan ragyogóan frisset, illatosat és költészettel teljeset, hogy színe-javához tartoznak annak, amit ebben a nemben a magyar festészet termelt. így pengette lantját szinte haláláig, olyan magától értetődő könnyűséggel ontva képeit, ahogyan a fa levelet hajt vagy gyümölcsöt terem. Az természetes, hogy Ö

5 az ilyen alkotásmóddal az értékek ingadozása jár együtt, de gyöngébb műveire is valamelyes fényt vetettek az erősebbek és valamennyit besugározta kedélyének melegsége és lényének szeretetreméltósága. Művész és ember tökéletes összhangban olvadt össze nála s abban, ami műveiből maradandó, az utókornak nemcsak művészi kiválóságát, hanem finom és meleg emberségét is módjában lesz megismerni. PETROVICS (A Hid, 1940 október 4.) ELEK ()

6 TÁJÉKOZÁSUL. A kiállítás Iványi-Grünwald Bélának csak olyan műveit mutatja be, amelyek hagyatékában maradtak és eladók. Kevés kivétellel a művész utolsó éveiben, leginkább Balatonlellén készültek és nagyrészük még nem volt kiállítva. Egy később rendezendő emlékkiállítás feladata lesz, hogy a művésznek köz- és magántulajdonban lévő munkáit is felölelje és egész fejlődését bemutassa. ELSŐ TEREM 1. Kukoricafosztó Balaton 1100, 3. Reggelizők Csendélet Cséplés Csendélet Cigányok Cséplés Kocsmai árus Istállórészlet Utcarészlet Istállóinterieur Rózsacsendélet 450. MÁSODIK TEREM 14. Csendélet fekete vázával Naplemente a Balatonon IC. Virágcsendélet gyümölcsökkel Leilei berek Virágcsokor az ablakban Boglári földek Virágcsendélet Leilei kertrészlet Nyitott ablak 900.

7 23. Virágok és gyümölcsök Napos szoba Virágok kék vázában Uzsonnaasztal Mezei virágok Csendélet 800. HARMADIK TEREM 29. Nyári zivatar Virágok porcellánban Asztal virággal Balaton /a. Sárga ház paddal Virág és gyümölcs kosárban Nyitott ablaknál San Remo Faluvége ködben Kék csendélet Nagybányai táj NEGYEDIK TEREM 39. Búzatábla Őszi virágok Naplemente a Balatonon Őszi kert Születésnap nyaralóban Balatonföldvár Csendélet kék háttérrel Virágok korsóban és tálon Üvegházak Virágok és cseresznye Cigányok az erdőben Virágok sárga fal előtt Kertekalja Érett vetés

8 ÖTÖDIK TEREM 53. Tanyai ház Szérűskertek Mezei virágok Szélmalom Falusi utcarészlet Virágok lábasban Cigányok Bazsarózsák Gladiolus sárga háttérrel Születésnap nyaralóban. Vázlat Csendélet Vázlat 450. HATODIK TEREM 65. Orgonák Balatoni fürdőzök 500, 67. Csendélet Erdőszéle Csendélet Parasztudvar Mezei virágok 72. Csendélet Halas csendélet NAGY TEREM 74. Sárga tulipánok Vonat az éjszakában Csendélet Vásári részlet Fehér virágok Cigánysoron Csendélet

9 Vasalónő 82. Virágok Olajfa Parasztszoba Delelés Kompozíció Hazafelé Virágok 600 8S. Nyár a Balatonon Virágcsendélet Alföld 800 S2. Balatoni est Napraforgós virágcsendélet Faluvége Gyümölcs-csendélet Kisjaludi-Stróbl Zsigmond- Iványi-Grünwald Béla mellszobra 10

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. MOST JELENT MEG: \ ERNST-MÜZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA:

A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA: A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA: SÁGI JÁNOS. A SZERZŐ MINDEN JOGOT FENTART. KESZTHELY,

Részletesebben

MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV EMLÉKKIÁLLÍTÁSA

MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV EMLÉKKIÁLLÍTÁSA MAGYAR- MANNHEIMER GUSZTÁV H A G YATÉ K Á NAK EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A SZINYEI-MERSE PÁL TÁRSASÁG MEGBÍZÁSÁBÓL D R RENDEZTE: JESZENSZKY SÁNDOR KERNSTOK KÁROLY FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

Á nos amours passés! *

Á nos amours passés! * Á nos amours passés! * Vendégségben Mészöly Dezsőnél Mészöly Dezső Kossuth-díjas író, költő, műfordító 1918. augusztus 27-én született Budapesten. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának elvégzése

Részletesebben

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH

KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA M A G Y A R F E S T É S Z E T KIESELBACH KIESELBACH GALÉRIA Kieselbach Galéria, Budapest, V. Szent István krt. 5. Telefon: 00-36-1-269-3148, 00-36-1-269-3149, Fax: 00-36-1-269-2219

Részletesebben

A SKARLÁT BETŰ NATHANIEL HAWTHORNE FORDÍTOTTA BÁLINT GYÖRGY TARTALOM

A SKARLÁT BETŰ NATHANIEL HAWTHORNE FORDÍTOTTA BÁLINT GYÖRGY TARTALOM NATHANIEL HAWTHORNE A SKARLÁT BETŰ FORDÍTOTTA BÁLINT GYÖRGY TARTALOM ELŐSZÓ A MÁSODIK ANGOL KIADÁSHOZ A VÁMHÁZ (BEVEZETÉS A SKARLÁTBETŰ-HÖZ) I. A BÖRTÖNKAPU II. A PIACTÉR III. A FELISMERÉS IV. A BESZÉLGETÉS

Részletesebben

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS 1800 1954 ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER A CÍMLAPON IZSÓ MIKLÓS: TÁNCOLÓ PARASZT C. MŰVI Bíráló bizottság tagjai : Bánó Endre Béres Jenő Ék Sándor Ferenczv

Részletesebben

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás)

Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Antal Margit Kiegészítés Reményik Sándor portréjához (folytatás) Reményik Sándor és az Erdélyi Helikon kapcsolata Sokak keserűségét fejezték ki a Végvári néven fellépő Reményik sorai: Eredj, ha tudsz [

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY TARTALOM KÖNYVRŐL KÖNYVRE A TESTVÉR-KÖLTŐ BALASSA EGY OLASZ VERSESKÖNYV JÓKAI ÉS TÓTH ISTVÁN ESZTERGOMI

Részletesebben

A kolozsvári Nemzeti Képzőművészeti és Építészeti Kiállítás tanulságai

A kolozsvári Nemzeti Képzőművészeti és Építészeti Kiállítás tanulságai 423 az Erdélyi Ritkaságok sorozatában a legutóbbi sok szempontból hibáztatható kötet után Biró Sándor hozzáértéssel és gondossággal az Erdélyi Nemzeti Múzeumnak egyik kéziratát ilyen mintaszerűen tette

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS PÁRTHARCOK A 48-49-ES MAGYAR FORRADALOMBAN

TÁRSADALMI ÉS PÁRTHARCOK A 48-49-ES MAGYAR FORRADALOMBAN S Z A B Ó E R V I N TÁRSADALMI ÉS PÁRTHARCOK A 48-49-ES MAGYAR FORRADALOMBAN HORVÁTH ZOLTÁN ELŐSZAVÁVAL JÁSZI OSZKÁR BEVEZETŐ TANULMÁNYÁVAL N É P S Z A V A K Ö N Y V K I A D Ó Szabó Ervin történelemszemlélete

Részletesebben

Írók a szülőföldről.. Kozma László. Ünnepi színpad

Írók a szülőföldről.. Kozma László. Ünnepi színpad Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen IV. évfolyam 2012 4. szám T A R T A L O M ÍRÓK A SZÜLŐFÖLDRŐL Kozma László: Ünnepi színpad... 3 Fülöp Lajos: Az

Részletesebben

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14.

OMOGYI MUZSUM SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA EMLÉKÉRE 14. OMOGYI MUZSUM 14. SÍRFELIRAT RUDNAY GYULA 1881 1957 EMLÉKÉRE SOMOGYI MÚZEUM FÜZETEI Kiadja a Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár, Postafiók 70. Szerkeszti: Takáts Gyula l. A RIPPL-RÓNAI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK

Részletesebben

Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY. (1906 1944) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig

Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY. (1906 1944) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig Merítés a KUT-ból XIV. SZIN GYÖRGY (1906 1944) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2010. október 14-től november 27-ig Kilátás a műteremből 1934 körül olaj, vászon, 69x56 cm Halász 1934

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

KARÁCSONY FELÉ. Juhász Gyula

KARÁCSONY FELÉ. Juhász Gyula KARÁCSONY FELÉ Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben....bizalmas szívvel járom a világot,

Részletesebben

ujmuveszetfolyoirat.hu

ujmuveszetfolyoirat.hu 998 ft ujmuveszetfolyoirat.hu ABSZOL ÚT: MALEVICS, NOLDE PÁRIZS A MI BAKONYUNK BIZARR(T): FREUD, CHAPMANS, HALÁLOS TERMÉSZET... IDENTITY CARD MÉDIUMKÍSÉRLETEK INTERJÚ MOLNÁR ANIVAL II. ORSZÁGOS RAJZTRIENNÁLE

Részletesebben

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom

Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Magasi Németh Gábor festômûvész (1883-1953) emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban 2006. április 30 október 1. Esztergom Hálával adózunk a hagyaték gondozásáért a mûvész fia, dr. Németh Gábor esztergomi

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA i SZERKESZTIK: DR. BORBÉLY ISTVÁN, DR. FERENCZY GÉZA, DR. KISS ELEK és* VÁRI ALBERT MINT SZERKESZTŐBIZOTTSÁG. FŐMUNKATÁRSAK; BENCZÉDI PÁL, KAUNTZNÉ

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgtés Böszörményi Gyulával. Ember és gondolat Kázmér Zsigmond. Interjú Murányi Gáborral Rott Józseffel Vujity Tvrtkóval

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgtés Böszörményi Gyulával. Ember és gondolat Kázmér Zsigmond. Interjú Murányi Gáborral Rott Józseffel Vujity Tvrtkóval KONYVHET VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2003. JANUÁR 9. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Kázmér Zsigmond Sári László Az ifjú Lin-csi vándorévei 13. Írófaggató Sándor Iván Nyerges András

Részletesebben

Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat

Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat 2009. I. MIKSZ Móri Amatőr Irodalmi és Képzőművészeti folyóirat Mór, I. évfolyam 1. szám - 2009. december Nagy F. Luca: Téli táj Gergye László: Pince utca régen 1 MIKSZ 2009. I. Gergye László: Pince utca

Részletesebben

16 IX. évfolyam 3. szám

16 IX. évfolyam 3. szám 16 IX. évfolyam 3. szám A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira eseti lapja IX. évfolyam 3. szám 2011. szeptember 30. ingyenes kiadvány A Szivárványhíd Alapítvány 2011. 09. 06. án ülésezett:

Részletesebben

Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ

Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ NYOMATOTT BUDAPESTEN A KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 350 ÉVES JUBILÁRIS ESZTENDEJÉBEN 1577-1927 ELŐSZÓ. Művem

Részletesebben

FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK!

FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK! SZEKFŰ ANDRÁS FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK! Jancsó Miklós filmjeiről Magvető Könyvkiadó, Budapest Szekfű András, 1974 B. Nagy László emlékének Meghalt 1973. április 18-án, Balatonszárszón Jutka: Az első kérdés

Részletesebben

LÁZI DOMBI TAVASZ A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2013. MÁJUS 30.

LÁZI DOMBI TAVASZ A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2013. MÁJUS 30. LÁZI DOMBI TAVASZ A LÁZI DOMBI KULTURÁLIS EGYESÜLET KIADVÁNYA 2013. MÁJUS 30. Kedves Olvasó! Reméljük elnézi nekünk, hogy mindjárt itt a nyár és mi a tavaszról írunk. Úgy gondoljuk, hogy így össze tudjuk

Részletesebben

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről PPEK 787 Mácz István: Örülj velem! Mácz István Örülj velem! Lírai sorok az örömről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

TÚL AZ ERKÖLCS VILÁGÁN...

TÚL AZ ERKÖLCS VILÁGÁN... NIETZSCHE TÚL AZ ERKÖLCS VILÁGÁN... (JENSEITS VON GUT UND BÖSE) HENRI LICHTENBERGER BEVEZETÉSÉVEL FORDÍTOTTA: VÁLYI BÓDOG TARTALOM A FORDÍTÓ ELŐSZAVA. BEVEZETÉS. NIETZSCHE. NIETZSCHE: TÚL AZ ERKÖLCS VILÁGÁN...

Részletesebben

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1931. Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (R: Czakó Elemér dr.)

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1931. Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (R: Czakó Elemér dr.) Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1931. Budapest VIII, Múzeum-körút 6. (R: Czakó Elemér dr.) Jancsó Benedek Emlékkönyv az EFE Jancsó Benedek Társasága megbízásából szerkesztette Asztalos Miklós Az emlékkönyv

Részletesebben