ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010"

Átírás

1 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám június Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt néhány év elég mozgalmasan telt a Balatonmáriafürdői önkormányzatnál. A mindennapi kötelező munka mellett programokat szerveztünk, kapcsolatokat építettünk, felújítottunk, csúszdát bontottunk, azonosultunk az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal, a LEADER közösség tagjai lettünk. Közben megismerkedtünk a pályázati rendszerek előnyeivel és hátrányaival. A fenntartható működés feltételeinek biztosítása mellett igyekeztünk kihasználni azokat a pályázati lehetőségeket melyek a nemzeti fejlesztési program keretén belül lehetőségként szóba jöhettek. Ennek eredménye, hogy megújult Balatonmáriafürdő központja. Felújítottuk oktatási intézményünket, az óvodát. Utakat újítottunk fel. Strandjainkon jelentős, a kényelmet és a biztonságot növelő fejlesztéseket valósítottunk meg. Még ebben az évben megszépül a csatornapart hajóállomás környéke. Több utcában megújul a belvízelvezető rendszer. Szörényiné Dr. Kukorelli Irén az MTA doktora azt írta: akkor sikeres a vidéki tér, ha van népességmegtartó ereje, ha van közösségformáló ereje. Részlet Galácz György megnyitó beszédéből /Folytatás az 5. oldalon /

2 MáriaInfo június BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEIRŐL Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete május 19-én, órai kezdettel nyilvános testületi ülést tartott. Aképviselő-testület elfogadta: - lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést és a Gyermekjóléti Szolgálat, az Alapszolgáltatási Központ, valamint a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda beszámolóit, - a június 5-én (szombaton), órakor megrendezésre kerülő üdülőhelyi fórum időpontját, helyét és napirendjeit, - a Településüzemeltetési Iroda nyári idegenforgalmi szezonra történő felkészüléséről szóló beszámolóját, - a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 2009/2010. nevelési évről szóló beszámolóját, - a helyi hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról adott beszámolót, amely esetében az alábbi feladatokat határozta meg: a lakosság figyelmének felhívása a környezettudatos magatartás kialakítására, a környezetvédelem jelentőségére vonatkozóan (tájékoztatók, szóróanyagok, helyi újság segítségével), községi takarítási akciók szervezése a civilszervezetek bevonásával, - az LDSZ Vagyonvédelmi Kft. biztonsági videó megfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó ajánlatát, mely szerint 2 db beltéri éjjel látó színes és 4 db kültéri éjjel látó színes kamera kerül elhelyezésre 8-as rögzítővel a központi fizetőstrandon; a rendszer kiépítésének költségét Ft + 25 % ÁFA összegben, az Önkormányzat évi költségvetéséből, az általános tartalék terhére biztosítja, - a Keszthelyi Városüzemeltető Kft. Közlekedési és Belvízvédelmi Ágazat Parkolási Részlegének ajánlatát, az Önkormányzat tulajdonát képező 2 db Parkline 2001 típusú parkoló automata értékesítésére vonatkozóan, - a Complette Bt. ajánlatát a strandi jegyértékesítő és beléptető rendszer kiépítésére vonatkozóan, mely a fizetőstrandon kerül telepítésre. A képviselő-testület jóváhagyta a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda házirendjének módosítását. A képviselő-testület tudomásul vette az Alapszolgáltatási Központ 2010.június 1. napján hatályba lépő Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint Szakmai Programját. A képviselő-testület támogatta a Helyi Építési Szabályzat olyan irányú módosítását, mely az elő-, oldal-, és hátsókert tekintetében csak az OTÉK (országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet) előírásai alapján szabályoz. A képviselő-testület a Pétfürdői Településvédő és Szépítő Egyesület javaslatára együttműködési megállapodást kezdeményezett Pétfürdő településsel abból a célból, hogy a civilszervezetek kapcsolatot alakíthassak ki egymással (pl. a kulturális és sportrendezvények területén). A képviselő-testület megtárgyalta a TravelMateCard Kft. (Nagyvázsony) Útitárskártya hálózatra vonatkozó együttműködési javaslatát, mellyel nem kíván élni. A képviselő-testület Bíró István vállalkozó kérelmét megtárgyalta és hozzájárult ahhoz, hogy a Balatonmáriafürdő, Ady E. u. 1. számú, 416 hrsz-ú közterületen a járda és az úttest között kiemelt szegély járda felőli peremén, fapallóból kialakított ülő felületet helyezhessen ki, a saját költségén, azzal, hogy a fapallóból kialakított ülő felület karbantartása és a zöldfelület tisztántartása a vállalkozó feladata. A képviselő-testület a Balatonmáriafürdő község közvilágításának bővítésére (VI. ütem Gróf Széchényi Imre tér) vonatkozó részvény átruházási és vállalkozási szerződéseket megtárgyalta és felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a vállalkozási szerződést a KÖZVIL Zrt-vel, a részvény átruházási szerződést pedig az ELMIB Zrt-vel megkösse. A képviselő-testület a Kristóf és Kristóf Kft. (Balatonberény) hirdetőtábla elhelyezéssel kapcsolatos kérelmét megtárgyalta és nem járult hozzá ahhoz, hogy a község Ady utcai részén, a fizetőstrand bejáratánál a hirdetőtábla kihelyezésre kerüljön. A képviselő-testület Pihés Panna, balatonkeresztúri lakos gyógykezelése céljából, Ft anyagi támogatást nyújtott az Önkormányzat évi szociális kerete terhére. Aképviselő-testület május 20-án, órai kezdettel rendkívüli testületi ülést tartott, ahol az alábbiakról döntött: A képviselő-testület Zalamek Tamásné balatonkeresztúri lakos részére a Balatonmáriafürdő Temető utcai szabadstrandi (1175/3 hrsz.) büfé-, falatozó egységre a február 7-én megkötött bérleti szerződés alapján, valamint a május 17-én érkezett kérelmére, a évi bérleti díj első részletének megfizetésére július 31. napjáig haladékot biztosított. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010.(I.28.) kormányrendelet 5.. (1) bekezdés e. pontja alapján nyújtson be pályázatot, az Önkormányzat tulajdonát képező balatonmáriafürdői 209/15 hrsz-ú és a 209/3 hrsz-ú fizetőstrandi partvédőműben okozott károk enyhítésére. A képviselő-testület a következő nyilvános testületi ülését augusztus 25-én (szerdán), órai kezdettel tartja, melynek helye: az önkormányzati épület emeleti tanácskozó terme. Galácz György polgármester ÚJ KAPCSOLATOK!! FÜRDŐ TELEPÜLÉSEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE (PÉTFÜRDŐ ÉS BALATON- MÁRIAFÜRDŐ) A Pétfürdői Településvédő és Szépítő Egyesület elnöke Dr. Kovácsné Dr. Haller Annamária megkereste Önkormányzatunkat azzal a szándékkal, hogy működjünk együtt Pétfürdő településsel és támogassuk, hogy a civilszervezetek, művészeti csoportok kapcsolatot alakíthassak ki egymással, (pl. a kulturális és sportrendezvények területén). Pétfürdő település kezdeményezését a képviselő-testület a 101/2010.(V.19.) számú határozatával elfogadta és felhatalmazott az együttműködési megállapodás aláírására, amelyre előreláthatólag szeptember hónapban kerül sor Pétfürdőn, a hagyományteremtő Feketedió nap alkalmával. Az együttműködés a későbbiek folyamán a Fürdő Nevű Települések Szövetségévé bővülne ki. Galácz György polgármester

3 MáriaInfo június KÖZLEMÉNYEK FIZETŐSTRAND HASZNÁLAT Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a május 19-ei testületi ülésén úgy döntött, hogy a balatonmáriafürdői fizető strandra jegyértékesítő és beléptető rendszert telepít. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének a községi strandok működéséről, szolgáltatási díjairól szóló 13/2007.(VI.29.) rendeletének 5.. (3) bekezdése szerint: TILOS A KÖZTERÜLETEKEN AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS! Az elmúlt évek idegenforgalmi szezonjában jelentős károkozások történtek önkormányzatunk közterületein, az ott elhelyezett tárgyakban, eszközökben. Ezen túlmenően a környezetükre igénytelen személyek szemetelése éjszakai, közterületi italozása egyre nagyobb méreteket ölt. A április havi testületi ülésen elhangzott a helyi Rendőrőrs beszámolója során, hogy e személyek elleni fellépésre a helyi rendelet konkrét rendelkezésének hiányában nincs lehetőség. Ezért a község környezetvédelméről, köztisztaságáról szóló rendeletet a képviselő-testület módosította a közterületen történő szeszesitalfogyasztás és szemetelés konkrét szabályozásával és szabálysértéssé nyilvánításával. Szabálysértést követ el és amennyiben a cselekmény, vagy mulasztás súlyosabbnak nem minősül Ft pénzbírsággal sújtható, továbbá tettenérés esetén helyszínbírsággal sújtható az az elkövető, aki: a közterületet szennyezi, illetőleg közterületen szeszesitalt fogyaszt. ÜGYINTÉZÉS RENDJE Értesítjük a Tisztelt Ingatlan tulajdonosokat, Ügyfeleket, hogy kiemelt építéshatósági (építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésmód változási, építésrendészeti) ügyekben az ügyintézés és ügyfélfogadás Marcali Város Polgármesteri Hivatalának Műszaki Irodájában (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) történik. Ügyintézők: Balatonkeresztúr: Majorné Baumgartner Katalin Balatonmáriafürdő: Kovács Mónika (Telefon: 85 / ) a balatonmáriafürdői és balatonkeresztúri állandó bejelentett lakcímmel rendelkező gyermekek 18 éves korig a strandot belépőjegy nélkül személyazonosságuk igazolásával (személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány) látogathatják. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy amennyiben a beléptető rendszernél nem tudják igazolni a személyazonosságukat, akkor az ingyenes belépést nem tudjuk biztosítani! AMÖ 2010 Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a évi XXIV. törvény előírásai alapján Általános mezőgazdasági összeírást hajt végre2010. június között. Az összeírás célja, hogy a magyar mezőgazdaságról pontos és hiteles képet adjon a gazdaságirányítás, az Európai Unió és a gazdálkodók részére. Összeíróink valamennyi településen gyűjtik az adatokat, amelyek a statisztikai törvény rendelkezései szerint kizárólag statisztikai célokra használhatók. Az adatszolgáltatás kötelező! Kérjük, fogadják bizalommal, az igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek segítségükre az összeírás gyors és szakszerű lebonyolításában. Ingyenesen hívható zöld szám: Központi Statisztikai Hivatal Ügyfélfogadás: Hétfő: , Szerda: Péntek: , Pályázat lakhatási támogatásra A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve a Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából és támogatásával minden régióban pályázati támogatás igényelhető a szeptember 30- át követően kilakoltatott, azaz önálló lakhatását elveszített, kiskorú (18 év alatti) gyermeket nevelő családok önálló lakhatásának elősegítésére. Részletek az Önkormányzatnál CSILLAGVIRÁG MŰVÉSZETI MODELLÓVODA Június án Ó. N. M. E. Somogy Megyei Munkaközösségének IX. Nyári Esztétikai Alkotó Műhelye, Balatonmáriafürdő Idei téma: Afelnőttkori kreativitás fejlesztése Humor, felfedezés, művészet! Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődő szülőt, az előadásokra és a kézműves foglalkozásokra. Köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak a Kedves Szülőknek, akik gyermekeik elhelyezéséről gondoskodnak csütörtökön és pénteken, így nevelőtestületünk megfelelően fel tud készülni, a szakmai továbbképzésre. Nyári festés mázolás: aug. 16-tól szeptember 3-ig. Évnyitó: szeptember 6-án! Családi program Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatától! Helyszín: Óvoda kert (rosszidő esetén óvoda épülete) Színház az egész világ! Belépés ingyenes! Július 09. péntek 17 órakor MárkusZínház: Laci királyfi (mese ) 20 órakor Petőfi Sándor A helység kalapácsa Felnőtteknek Augusztus 06. péntek 17 órakor Súgólyuk színház, Komló: Bódé bódék és gubancos gubancok Zenés mesejáték gyermekeknek 20 órakor Súgólyuk színház - Komló: Árva szívek istállója Vígjáték felnőtteknek

4 MáriaInfo június KISTÉRSÉGI SZEZONNYITÓ FALUNAP 2010 Kitüntetések a falunap alkalmából Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete Balatonmáriafürdőért Kitüntető Címet adományozott : Thomas Kock Úr német állampolgárnak, mint a zene nagykövetének a nemzetközi civil kapcsolatok ápolásáért, a Nemzetek Fesztiváljával kapcsolatban végzett szervező munkájáért. ( Adíjat később veszi át). Zentai Tiborné, szül : Papp Éva Balatonmáriafürdő, Vasút u. 5. sz. alatti lakosnak több évtizedes közéleti tevékenységéért. Életpálya: Született 1935-ben. A nagyszülőknél nevelkedett, majd szüleivel a mai vasúti őrházban éltek a faluközpontban. Első munkahelye a Bódis féle vegyeskereskedés. Férjével néhány évig Marcaliban éltek, kereskedelmi, később vendéglátós végzettséget szerzett től ismét Márián telepedtek le. 10 évig gondnok a Touring Hotelben től nyugdíjazásáig a helyi ÁFÉSZnél könyvelő volt. Éva néni írja magáról: 1966-tól a tanács megalakulástól kezdve a Balatonmáriai Községi Tanácsnál tanácstag voltam, tizenkét éven át, ahol képességeim és jóakaratom szerint a község javáért dolgoztam. Utána az Egészségügyi és Szociális Bizottságban nyolc éven át vezetőségi tag voltam től, amikor megalakult a Balatonmáriafürdőért Közalapítvány, a szervezet vezető-helyettese, majd vezetője lettem, később az alapítvány megszűnt. Eközben minden közösségi feladatban segítettem ahol kellett. Egész életemben, a községemért, annak lakóiért dolgoztam, a legnagyobb szeretetben. Ősz Idő Nyugdíjasklub szervezetnek a kulturális élet területén végzett tevékenységükért, több évtizedes közösségi és önkéntes társadalmi munkájukért Aklub október 2-án vöröskeresztes aktivistákból alakult meg Balatonmáriafürdő-alsón, az akkori orvosi rendelő melletti helyiségben. (A háború előtt ez volt a leventék otthona.) Ez idő tájt 46 tag volt. Elnök: Göttli Józsefné, elnökhelyettes: Czipót Antalné, klubháziasszonyok: Zsinkó Lászlóné, Kázsmér Sándorné. Minden szerdán 14 órától tartották a foglalkozásokat. Aktívan közreműködtek a véradás szervezésében, jótékony adományok gyűjtésében, a klub szobája kialakításában, községi rendezvények szervezésében. Bálokat rendeztek ben költözött Balatonmáriafürdő, Nefelejcs u. 164/A. szám alá Mohácsról Käsz József és felesége. Zentai Tiborné javaslatára léptek be a klubba. (Amit azóta sem bántak meg.) Ivánczi László javaslatára 2003-ban választották meg, azóta sikeresen vezetik a klubot. A Nyugdíjas Klub tagsága Balatonkeresztúr, Balatonfenyves és Balatonmáriafürdő időskorú lakóiból tevődik össze, és sokan látogatják a nyaralók közül is. A Klub a helyi társadalmi szervezetekkel, kulturális csoportokkal és az önkormányzati intézményekkel jó kapcsolatot ápol. A helyi rendezvények szervezésében aktívan részt vesznek, a település kulturális és társadalmi életének meghatározó szereplői. Munkájukkal sok eredményt értek el, számos elismerést szereztek a településnek. Gratulálunk a kitüntetetteknek! Kiállítás megnyitó A Strandépület emeleti kiállítótermében megnyílt Gyurina Pálné Harangozó Ilona Kaposváron élő művész kiállítása. A művész a Pannon Art Alkotóművészeti Egyesület tagja ben állított ki először. Főleg tájképeket, realista stílusú olajcsendéleteket alkot. Galácz György megnyitójában arról beszélt, hogy elnézve a műveket, az életteli színekkel megfestett erdőket, vidámság és béke érzése tölti el a befogadót. Erre a derűre, mosolyra pedig manapság igencsak szükségünk van. Akiállítás a hónap végéig látogatható. Elkészült a szabadtéri színpad és a strandépület felújítása (Folytatás a címoldalról) Ennek érdekében szükség van egy fenntartott és fenntartható gazdasági, társadalmi, kulturális, politikai és környezeti változásoknak egy olyan szándékosan megtervezett folyamatára, mely a helyi lakosság életminőségének javításához járul hozzá. Az életminőség javításának egyik fontos színtere az integrált közösségi szolgáltató tér kialakítása, az ahhoz szükséges infrastruktúra-fejlesztése fontos feladatunk. Ennek a programnak az a célja, hogy a vidéki lakosság megtartása érdekében, a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek felújítása és műszaki korszerűsítése révén. Nekünk helyi döntéshozóknak a felelőssége is, hogy a lehetőségekkel élve Balatonmáriafürdő kiemelt üdülő település szolgáltatási struktúrájának fejlődését elősegítsük, hogy meg tudjunk felelni az alapvető követelményeknek, a hatékonyságnak, a gyorsaságnak, pontosságnak, hogy a közérdekű információkhoz való hozzáférés biztosításával a helyi szintű döntésekben a partnerség érvényesülni tudjon. Ennek egyik bázisa lesz majd a Bajcsy Zs. utcában lévő Ősz Idő nyugdíjas klub épülete. Átalakítása reményeink szerint a nyár folyamán elkezdődik. Átadására október 1-jén kerül sor. Ennek a folyamatnak egy jelentős állomása a ma átadásra kerülő szabadtéri színpad és a mögöttem lévő épület is. Itt is tartalmas programok, szolgáltatások megvalósítását tervezzük. Már látogatható a helytörténeti gyűjteményünk, időszaki kiállítások színtere, civil szervezetek háza. Tervezzük a turisztikai információs iroda, a település működtetéséhez szükséges szervezet kiszolgáló létesítményeinek kialakítását, valamint egyéb szolgáltatások elhelyezését. Az épület belső részének felújítása jelenleg is folyamatban van. Az épület létét a kormány 20 éves balatoni fejlesztési tervének köszönheti, ami 1962-ben jelent meg ben a Balatoni Intéző Bizottság terveket készített az új emeletes kabinsoros fürdő építésére. Komoly változást 1968 hozott. A Központi Fejlesztési Alapból 35 millió forintból indultak meg az építkezések. Ekkor épült meg a Touring Hotel, a Delta étterem és a strandfürdő kabinsor. A kabinsor az idő múlásával elvesztette funkcióját, nem volt igény ilyen jellegű szolgáltatásra után pályázati pénzből falakat építettek. Az épületnek a szociális helyiségen kívül még ekkor sem volt igazán funkciója.

5 MáriaInfo június Ma már van! Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének Falumegújítás, - fejlesztése című pályázaton 15 millió Ft támogatáshoz jutottunk ennek az épületnek a külső felújítására, a tetőszerkezet megépítésére. A színpad megépítésével együtt a beruházás bruttó 27 millió Ft-ba került. Tervező: Schaffer Zoltán építőmérnök Balatonmáriafürdő, Kovács Ferenc építészmérnök Fonyód. Kivitelező: Pandur Tibor vállalkozó Somogyszentpál. Itt szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, akik együttműködtek és együtt működnek velünk a sikeres projektek megvalósításában tól 367millió Ft értékű beruházást valósítottunk, illetve valósítunk meg Balatonmáriafürdőn. Ebből 254 millió Ft támogatáshoz jutottunk, 113 millió Ft-ot saját forrásból biztosítottunk. Kellemes nyári napokat kívánok mindenkinek! Galácz György polgármester Köszöntjük az idén született kisbabákat! évben, Bándi Margit, Balatonmáriafürdő, Vilma u. 20. szám alatti lakos díszpolgár hagyományt teremtő javaslata alapján: Köszönetet mondunk a Viktor Bor- és Vendégháznak, a verseny lebonyolításában nyújtott segítségéért. Vendégek a falunapon A falunapot megtisztelte Hoffmanné Dr. Német Ildikó a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője. Dr. Sütő László, a marcali többcélú, kistérségi társulás elnöke köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a kistérség többi településének is lehetősége nyílik a kiállított sátrakkal a bemutatkozásra Márián. A sikeres rendezvények pedig összehangoltan egymásra épülnek. Tengerdi Győző a megyei közgyűlés elnökének megbízottja az idegenforgalom szereplőinek gondjairól beszélt (Áfa, Kurtaxa) Azt mondta: Mária pozitív példa helyi erők összefogására! A Balatoni identitástudat jobb, mint valaha. Csak így tovább Mária! Dr. Gyenesei István a Somogyért Egyesület elnöke és a kiállító települések, szomszédos falvak polgármesterei is eljöttek. Megkoszorúzták a Balatont! Ezúttal rendhagyó módon egy úszó vitte be a koszorút. Marcali önálló sátorral a Fürdőbe hívott. Fonyód és Balatonfenyves új vendégek voltak, Dr. Sütő László kistérségi elnök köszöntőjében külön üdvözölte a részvételüket. Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesülete önálló sátrában sokan voltak, helyismereti játékban vehettek részt és vitték a prospektusokat. Az Egészség Sátornál egész nap sorban álltak az emberek. A kedves munkatársak türelemmel mértek, tanácsot adtak, segítettek, fontos módja ez is a helyes életmódra nevelésnek. A színpadon Fotó: Vágó Zoltán Az újonnan átadott színpad jól vizsgázott. Egész délután váltották egymást a szereplők. Az óvodások után táncoltak a Fergeteges Forgatag Táncbarát kör tagjai, énekelt a Bárdos Lajos Női Kar, az Ősz Idő Nyugdíjas Klub színjátszóin jókat derültünk és zenélt a Balaton M&K. De volt ütő-együttes, country- zene, pop - rock és tartott késő estig az utcabál és mulatság évek között településünkön 30 gyermeket avattak Balatonmáriafürdő Ifjú Polgáraivá. Idén a április 30-ig született gyermekeket fogjuk köszönteni, név szerint az alábbiakat: Bojti Gergő Szabolcs, Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 30. Gulyás Karina Petra, Balatonmáriafürdő, Vilma u. 26/a. Mester Keve, Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 92. Sárközi Bálint, Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 92. Szabó Kamilla Anna, Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 9. Borverseny eredményhirdetése A borverseny zsűrije: Ifj. Bujdosó Ferenc, Szládovics László, Garai József voltak. A2010-es év Mária Bora címet nyerte a Balla és fiai pincészet cabernet sauvignon 2009-es bora. Kiállítók új résztvevők! Fotó: Vágó Zoltán Az idén a kistérség 38 települése közül ismét sokan eljöttek és a bemutatták jellemző értékeiket. Főleg a turisztikai vonzerőt jelentő sajátosságokat ismertették és a nyári rendezvényekre invitálták a nézőket. Többek között a Marót-völgye kistérség részletes ismertetővel volt jelen. Nikla a Mézes Napok eseményeit és Méz-lovagrendet mutatta meg a kiállításán. Vése a Kovács-találkozóra invitált. Balatonújlakról a Sportkör életét láthattuk, Balatonberény történeti emlékeit mutatta meg és a következő rendezvényére vár bennünket: Barják Judit kultúrház-vezető elmondta, hogy június 27-én a búcsú alkalmával hagyományteremtő programok lesznek: kézműves vásárral, műsorral, néptánc találkozóval és meghívták a Zalai Csikósokat egy látványos lovas bemutatóra. Idén eljöttek Mesztegnyő és Nagyszakácsi képviselői is, a szintén hagyományos gasztronómiai rendezvények ismertetőjével. Fotó: Vágó Zoltán A vacsorát az Önkormányzat biztosította. Idén a Marcali GYÉK -ben főzték a különleges vadpörköltöket és még szürkemarhát is. Az étel kiosztásában most is az idősklub tagjai segédkeztek. A Kistérségi Szezonnyitó ünnep késő este látványos tűzijátékkal ért véget, amely idén a VG Komplex Kft. felajánlásával valósult meg. Beszámoló: Benczik Ildikó Fotó: Vágó Zoltán

6 Strandélet Balatonmáriafürdon anno / Képeslap: Sándor Csaba gyűjteménye/ A XX. század fordulóján a mai strand területe egészen másként nézett ki. A vízpart egészen a Békefi-kanyarnál volt, a strandépület helyén pedig stégek álltak, amelyeken be lehetett menni a vízben álló fürdőkabinokhoz ben Sági János a következőt írta: A vízben 40 fürdőbódé tekintget szét a remek vidékre. A víz talaja itt is finom homok fürdőegylet alakult, amely célul tűzte ki a község fölvirágoztatását, a part befásítását. / Képeslap: Sándor Csaba gyűjteménye/ Az ekkor megalakult Fürdőegyesület hosszú évekig kocsmát, kabinokat és csónakkölcsönzőt üzemeltetett. Az első világháború előtt, 1912-ben már egy szép fürdőház állt a parton. A 20-as években a mai körforgalom helyétől egy sétány indult le a partra, amelynek az elején egy kapu állt, a következő felirattal: Bejárat a fürdőegylet fürdőjéhez és csúszdájához. / Barcza család, forrás:tengerdi Győző/ 1957-ben magalakult a Balatoni Intéző Bizottság és utak, parkok, vízelvezetés fejlesztése kezdődött. Ekkor épülhetett meg az a kút is, ami a felszabadulási, később halas szökőkút mellett állt ben készültek el a tervek a település turisztikai fejlesztéséről ban 35 millió forintból építették fel a Touring Hotelt, a Delta éttermet és a strandi emeletes kabinsort is. Az akkor korszerűnek mondott strand épület a 90-es évekre elvesztette a korábbi funkcióját, a nyitott oldalát felfalazták belül pedig elbontották a kabinokat, gokart pálya épült mellette, benne műhelyet hozott létre GAMESZ. Időszakosan festmény árusok vették bérbe az emeletet, a tetőn pedig felállította a keszthelyi TV az adótornyát. A község alapításának 100. évfordulójakor időszaki kiállítást hoztak létre az emeleten és az ünnepségek is a frissen felavatott gróf Széchényi Imre térre koncentrálódtak. 10 évvel később egy új időszaki kiállítással tisztelegtünk az alapítás korszaka előtt, majd 2009-ben elkészült a Balatonmáriafürdői Helytörténeti Gyűjtemény állandó kiállítása és időszaki kiállítóterme. Az épületben több éve működik a Fesztivál Iroda, a Településüzemeltetési Iroda telephelye, irodái és a strand WC-je és zuhanyzója is. A 2010-ben a felépített tetővel és színpaddal teljesen átalakult az épület formája. A következőkben a közösségi terek tovább bővülnek és a műhely is máshova kerül majd. Huszár Mihály Egy kis nosztalgia Szakos Gézáné Ilonka nénivel keressük elő a családi képek közül a strandot és környékét ábrázoló régi fotókat. A háború utáni időkben az 1950 es évek végére megindult a fürdőélet. Balatoni Intéző Bizottság kezdeményezésére megkezdődik a kulturált üdülést biztosító létesítmények építése (víz, szennyvíz, utak, parkok) településünkön is. A léckerítéssel határolt területen, földszintes, csinos tornyokkal megépített tégla kabinsor készült el, deszka ajtókkal. A húszas években elkészült csúszda, stégrendszer, napozóval és a csónakkölcsönzővel különleges élményt nyújtott a nyaralóvendégeknek. / Szakos Gézáné a kabinsor előt /

7 A büfét a Somogy Megyei Vendéglátó Vállalat működtette, Ilonka néni nyarán dolgozott ott, később az ÁFÉSZ vette át és dolgozott benne pl. Álmos Éva. A60-as évek elején kabinosok voltak: Kamarás Imréné, Andrásevics Zoltánné, Gaál Ibolya. Később a bejárat melletti büfében sok éven át volt (sokan emlékezünk rá jó szívvel) Székely János, mellette a palacsintázóban Székely Jánosné. A csónakos a 60-as évek elején Oltvári Tibor, és két fiatal (akkor) egyetemi hallgató látta el a mentős munkáját: Vétek József és Páhi Imre, akik ma elismert orvosok. A fürdőzőket hozta Marcaliból, Kanizsa környékéről a vonat. Kis családi villák épültek. Zajlott a fürdőélet. /Képeslap: Touring Hotel / A mai strand-bejárat területét feltöltötték, készült egy vízmű, ami strandot és a tanácsházát látta el vezetékes vízzel. /Szakos Géza egy baráttal a strand előtt1959/ 1962-ben megjelent a kormány 20 éves balatoni fejlesztési terve. Balatonmáriafürdőn 1963-tól kezdve mutatkoztak a fejlődés komolyabb jelei. Szakosné, Ilonka néni 1965-től az akkori Községi Tanács alkalmazottja lett, a Tanácsház a Rákóczi utcában a ma Fővárosi Gyermeküdülő épületében volt. ( Én arra emlékszem, nagy könyvmolyként, hogy a mellette levő kisházba olvasnivalóért jártam- a könyvtáros Simon István bácsi volt.) 1969 létrejött Balatonkeresztúrral és Balatonújlakkal a Közös Községi Tanács és május 1-jén költözött az új, ma is szolgáló épületébe ben a Balatoni Intéző Bizottság terveket készített az új emeletes kabinsoros fürdő építésére ban a Központi Fejlesztési Alapból 35 millió forintból indultak meg az építkezések. A Delta Éttermet és a Touring Hotelt a Pannónia Vendéglátó Vállalat, a Strandot a Helyi tanács építette. /Szakos Klára a víztározó előtt/ 1969-ben átadták az emeletes kabinos épület alul öltözővel, kiszolgáló létesítményekkel, mosdókkal. / Képeslap: Strandépület 1970./ 2010-től az épület ismét megújult formában szolgálja a faluközösséget. /Képeslap: Delta étterem, kb / Ilonka Néni visszaemlékezése szerint, hogy ezekből a fejlesztésekre szánt összegekből Máriára is jusson, nem kis része van Borbándi Ambrus akkori tanácselnöknek, aki Novák József V.B. titkárral együtt felkereste a hivatalokat - mai szóval, lobbizott- és közbenjárt Borbándi Jánosnál (!) a Központi Bizottság titkáránál is. Köszönöm a Szakos család fotóit, segítségét! Benczik Ildikó

8 MáriaInfo június HÍREK VIHAROS NYÁRELŐ Május közepétől csapadékos, viharos időket vészelünk át. A Medárd idején megszokott esős, tartósan hűvös időt a rendkívül erős széllökések kísérték az egész ország területén hirtelen lezúduló hatalmas csapadékmennyiséggel. A megduzzadt folyóvizek sehol nem bírják a terhelést, folyók, patakok áradnak. Mi eddig megúsztuk kidőlt fákkal, kisebb károkkal, de Marcali tűzoltóságnak a kritikus napokban így is számtalan esetben kellett vezetékekre dőlt fákat, házakat veszélyeztető ágakat eltávolítani Mária és Keresztúr területén. Éves legtöbb csapadék 927 mm, 1965 ben fordult elő, és a legszárazabb évünk 1968 volt amikor csak 407 mm csapadék esett között csupán mm éves eső mellett a 2003 ban a nyári forróságban szinte kiszárad a Balaton. Olyan alacsony volt a vízállás, hogy hajmeresztő és képtelen ötletek sora bukkant fel a vízpótlásra. A Balaton a történelem folyamán többször is kiszáradt vagy igen alacsonyra csökkent a szintje, de számos alkalommal ki is lépett a medréből. Történelmi feljegyzésekből ismert, hogy 1867-ben annyira kiszáradt a tó, hogy néhány helyen gyalog át lehetett kelni rajta Mért adatok 1876-tól kezdve vannak, amikor megkezdték a vízállásmérő hálózat kiépítését. A közlések a Siófoki vízmérce adatait jelentik. Lásd táblázat adatai, forrás: Barton Gábor A mai közlés: júniusi 1-jén, Siófokon 125 cm, Balaton átlag:119 cm. Az ország más tájain, Észak-Magyarországon, főleg Borsodban katasztrofális helyzeteket teremtett az áradás. A Magyar Vöröskereszt továbbra is várja a 1749-es számra érkező hívásokat, és az "ARVIZ" vagy "ÁRVÍZ" szót tartalmazó sms-eket. Az egyenként 200 forintba kerülő hívások és sms-ek díját egy az egyben továbbítják a segélyszervezetnek, amely elsősorban tartós élelmiszerekkel, fertőtlenítőszerekkel segíti az árvíz által leginkább sújtott települések lakóit, illetve építőanyagok vagy egyéb eszközök biztosításával otthonainak újjáépítésében is részt vállal. Szerk: Benczik Ildikó A csapadékelvezető árkok sem bírták a nagymennyiségű vizet. Fenyvesen súlyosabb volt a helyzet, erősebb a szél, mivel még alacsonyabban fekszik, ott a Balaton magas vízállása is gondot okoz, úsznak a vízparti telkek. A leeresztés a Sió felé a szükségesnél lassabban lehetséges a vízgyűjtő terület védelme miatt. Balatonmárián az Önkormányzat figyelemmel kíséri a helyzetet. Az időjárási előrejelzések semmi jóval nem bíztatnak, a meteorológusok szerint csapadékos nyár elé nézünk. Mint bizonyára tudják, Béri Ilona nyugdíjas tanárnő látja el helyi adatokkal az Országos Meteorológiai Szolgálatot. A méréseket az Intézet megbízására Vöröskőy István kántortanító kezdte ben, a tanárnő folytatja mai napig 1951 óta. Lelkiismeretes munkájáért magas kitüntetésben is részesült. A továbbiakban az ő helyi adatait ismertetem: 2010.május ig 81.7 mm csapadék hullott községünkben. Ebből 13- án 31.7 mm, melyet helyenként km -es széllökések kísértek. Sokéves átlag: 600 mm eső. Hasonló kiemelkedő mennyiség esett május 22- én, 56 mm, de a mostanit ez messze nem éri el. Balaton cm mbf Dátum / év Térfogat Terület Legnagyobb vízállás , ,45 km 3 847,18 km 2 Legkisebb vízállás , ,71 km 3 561,46 km májusi vízállás , ,04 km 3 593,11 km 2 Vízállás én Vízmérce nulla-pontja 103,40-1,93 km 3 571,63 km 2 Impresszum Mária Info; Havonta megjelenő információs újság; Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8648 Balatonkeresztúr, Ady u. 52. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/2007. Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 350 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Csokonai u. 8. (82)

9 MáriaInfo június RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK ÍRÓ OLVASÓ TALÁLKOZÓ A KÖNYVTÁRBAN A vendég: Búza Péter író, publicista. A nem túl nagy számú érdeklődőnek a legutóbbi: Kalapdoboz című könyvének keletkezési körülményeiről, az anyaggyűjtésről mesélt. Majd kérdésekre válaszolva falunk Fenyvessel közös múltjáról esett szó, a települések születése, kialakulása kapcsán. Az ötvenes évek Imre Majori munkatáboráról a szűkösen fellelhető források miatt ma sem tudnak a kutatók pontos adatokat. Az író elmesélte, hogy éppen egy borászattal a kapcsolatos könyvön dolgozik, a kadarkáról gyűjt anyagot. A beszélgetésben hangsúlyozta, hogy milyen fontosnak tartja a helytörténet iskolai oktatását. Benczik Ildikó TÁJÉKOZTATÓ HORGÁSZ- VERSENYRŐL Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr és Környéke Horgász Egyesület május 8-án a fonyódligeti horgásztavon tartotta meg tavaszi horgászversenyét. A helyszín kiválasztása sikeresebbnek bizonyult az előző évihez képest, mivel a 43 fő összesen 360,7 kg halat fogott. Felnőtt kategóriában első helyezett Steinbacher Karl lett 31,9 kg-mal, második László Tamás 23,7 kg-mal, harmadik Tőke Ferenc 22,25 kg-mal. Ifjúsági kategóriában első helyezett Csíkos Péter lett kg-mal, második Lakatos Dominik 15,8 kg mal, harmadik Virág Gergő 2,85 kg-mal. A legnagyobb halat egy 3 kg-mos pontyot SolczAndrás fogta. A verseny két fordulós volt. Az első forduló délelőtt 08 és 12 óra között zajlott. A déli mérlegelést követően az egyesület a versenyzőket ebéddel vendégelte meg, majd 13,30-tól 16 óráig folytatódott a verseny. Az utolsó fél órában érkező zivatar sem szegte kedvét a résztvevőknek. A felnőtt és ifjúsági kategóriákban 5-5 helyezett Ft értékben vehetett át vásárlási utalványt. A következő egyesületi versenyünk várhatóan szeptember elején lesz, aminek helyéről és idejéről hirdetőtábláinkon és Végh József gazdasági felelősünktől lehet majd információt beszerezni. Tájékoztatni szeretném Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községek polgárait, hogy egyesületünk a Nemzeti Civil Alapprogram pályázaton nyert pénzből és saját erőből a Nyugati-övcsatorna, 7 es főútvonaltól délre horgász pihenő park kialakítását kezdte meg. Elsőként padokat és asztalokat helyeztünk ki, az utat töltéssel megerősítettük és a terület északi oldalán kerítést építettünk, hogy az autósok ne a parkon keresztül járjanak be az árokpartra. A jövőben, ha anyagi lehetőségünk engedi a parkban esőbeállót, bográcsozó helyet és gyermekjátékokat helyezünk ki. Bende Ottó egyesület elnöke A Gyöngyvirág Nyugdíjasklub és Népdalkör szeretettel és tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt a június 26-án (szombaton), órai kezdettel tartandó Népdalkörös Találkozóra és az azt követő utcabálra. Helye: Balatonkeresztúr, Szent István tér (Üzletközpont), rossz idő esetén Bene Ferenc Sportcsarnok ISKOLA HÍREK - MÁJUSI SOROLÓ Május 3-7. Németh Bernadett és Somogyi Zsolt vezetésével tanulóink német nyelvi táborozáson vettek részt az ausztriai Hohenberg városában. A gyerekek élményekkel gazdagon tértek haza. Május 11. A 7. osztály tanulmányi kiránduláson vett részt, bejárták a Káli medencét, megismerkedtek a Bakonyi kalandparkkal és a Hegyes-tűvel. Május 12-én papírgyűjtés volt, 13-án óvodások látogattak az iskolánkba. Május 19. A 4. osztály Budapestre, a 8. osztály Pécsre kirándult. Május 26. Országos kompetenciamérésen vettünk részt, iskolánkból a 4., 6., 8. osztály írt magyar nyelv és irodalomból, matematikából. A felkészítésre nagy gondot fordítottunk. Sokat foglalkoztunk az értő olvasással, a világ dolgaira való reflektálással, hiszen ezen képességek fejlesztése által lesznek képesek diákjaink jó eredményeket elérni. Május osztály és a 6. osztály kirándult Budapestre, Esztergomba, Visegrádra. Május 30. Gyermeknapot szerveztünk a Szülői Munkaközösséggel közösen. Az iskolai színjátszó kör előadta: Fésűs Éva: Palacsintás király című mesejátékát. Az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő szolgálata által meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésén minden tanuló tárgynyereményben részesült, aki a pályázaton részt vett. A mi iskolánk képeiből kiállítást szervezünk. Részletek Meretei Jánosné beszámolójából Hirdetés! Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyermekünk, Pihés Panna gyógykezeléséhez támogatást nyújtottak. Boross Beáta és Pihés Gábor Tanárnő tanulói felkészítést vállal főleg matematika, kémia, fizika tantárgyakból, a nyárra is. Mobil: 06/ (Balatonfenyves)

10 MáriaInfo június KIRÁNDULT AZ ŐSZ IDŐ NYUGDÍJASKLUB a tapasztalaton alapuló józan célszerűség és ésszerűség alakított ki. A pünkösdöt követően kirándulni indult a klubtagság többsége. Reggel korán szálltunk a kényelmes autóbuszba, úti célunk, Burgenlandban a magyar főúri családok emléke és az őrség nevezetességeinek megtekintése. Rövid pihenőre megálltunk Léka váránál, amely a Kanizsaiaké, Nádasdyaké és Esterházyaké volt egykoron. Legendák övezik, úgy tartják, valaha templomos lovagok birtoka, szabadkőműves találkozóhely volt. Érdekes látnivaló volt Borostyánkő, a múzeumban berendezett bánya mutatja, ahogyan a különböző kristályokat: gipszet, smaragdot, opált és a világon egyedül itt fellelhető nemes szerpentint bányászták régen. Amagángyűjtemény és kiállítás Otto Potsch úr munkája, aki egyedülálló művésze a kő megmunkálásának. A vártúra következő állomása Fraknó a 17. század óta a kor leggazdagabb nemesi családja, az Esterházyak birtokában van. Ez a legszebb állapotban megmaradt egykori magyar végvár, hiszen olyan jól védhető magaslatra épült, hogy sem a törökök, sem később az osztrák csapatok nem vették be. A múzeumban több kiállítás is van, minket a lelkes és kedves fiatal idegenvezető a gazdag fegyver gyűjteményen és hadifelszereléseket bemutató tárgyak során kalauzolt végig. Nagyon érdekes, de így is elég fárasztó volt a lépcsőmászás. Más részein a várnak antik óragyűjtemény, ötvösmunkák, elefántcsontból faragott művek, kincsek és a különleges ősök galériája látható de minden nem férhet egy napba! A csapat az udvari kútnál egy kis dalolással zárta a vártúrát. A következő szépség és főúri lak Kismartonban várt ránk! Az Esterházy-kastély, mely több mint 300 évig a hercegi család fő lakhelye volt, Burgenland legjelentősebb kulturális műemléke. Az ünnepi díszben pompázó termek életre keltik a múltat. Eddig Burgenland Tartományi Központ hivatali székhelye volt, 2010-től az Esterházy Alapítvány kezeli és a család történetét bemutató kiállítás látható benne. A szépséges színházterem Joseph Haydn zenei működésére emlékeztet, akit Esterházy Pál herceg fogadott pártfogásába. Az éjszakát már hazai földön a szombathelyi kempingben töltöttük. Reggel a belvárost és a legismertebb Európai szent, az itt született Szent Márton emlékére emelt templomot néztük meg, majd az Őrség felfedezésére indultunk. Szalafő- Pityerszeren a Szabadtéri Néprajzi Múzeum házai azért is külön nevezetesek, mert a 18. századi népi építészeti emlékek az eredeti helyükön maradtak és a hagyományos szer-es paraszti építkezés és életforma megtekinthető itt. Érdekes volt látni a gerendaházakat, a füstös, majd rakott tűzhelyes konyhát, gazdasági épületeket, kamrát (kástu), amelyet Egyeseknek a családi emlékekből bizony akadtak ismerős berendezési tárgyak. Nem hagytuk ki és nagy élmény volt a 13. században épült Árpád-kori Szentháromság templom, melyet Aquila János körül készült freskói tették világhírűvé. Nemrégiben megfejtették, hogy a furcsa szögben épült ablakokon beszűrődő fények járása mindig éppen az aktuális, az egyházi év eseményeit megörökítő freskó képét világítja meg. Magyarszombatfán a népi kismesterségek között a helyi agyag felhasználására épülő fazekasság múltjával ismerkedtünk. A gerencsérek nehéz munkáját a mai hagyományőrzők viszik tovább, persze már korszerű kemencékben égnek ki a cserepek. Még egy vadászati kiállítás fért a délutánba, aztán egy nagyon szép, a tájba illő és mégis modern panzióban pihentünk meg a finom vacsora mellett. Elmondhatom, hogy gazdag, színes programunk volt sok-sok látnivalóval, amely épülésünkre szolgált. Minden elismerés megilleti a szervezőket és a kedves rendkívül felkészült idegenvezetőnket. A kirándulást a Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke Ft-al támogatta. Köszönjük! Köszönöm a klubtagoknak, a klub vezetőknek, hogy velük tarthattam az idei kiránduláson. Benczik Ildikó

Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot!

Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 7. szám www.fonyod.hu 2014. július Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Május 1. Gyerekprogramok

Május 1. Gyerekprogramok 2. oldal 2013. június Május 1. Gyerekprogramok Fotó: Lukácsi Tibor Gyermekrajz pályázat A hely, ahol élünk Óvodás kategória: 1. hely: Buda Vanessza 2. hely: Horváth Boglárka Takács Adél Mós Anna 3. hely:

Részletesebben

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja 2013. augusztus 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja Augusztus 2. 17 óra Magyar Fotómûvészek Szövetsége Senior csoport kiállítása A kiállítást megnyitja

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

Nőnap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatokat kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának.

Nőnap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatokat kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának. Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. MÁRCIUS 14. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2009. AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!

ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk! M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 12. szám 2011. december Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk! MáriaInfo

Részletesebben

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 32. szám 2011. szeptember 29.

Kanizsa. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? XXIII. évfolyam 32. szám 2011. szeptember 29. Szeretne rengeteg pénzt megtakarítani házépítése, lakásfelújítása során? Garantálom a legalacsonyabb beruházási költségek elérését a kivitelezõk megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás, beruházás-lebonyolítás,

Részletesebben

Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között

Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között Levél Önkormányzatának időszaki lapja Kerékpárút építése Mosonmagyaróvár Levél Hegyeshalom Országhatár között Önkormányzatunk konzorciumi megállapodást kötött Mosonmagyaróvár és Hegyeshalom Önkormányzatával

Részletesebben

Befejezéséhez közeledik az új ravatalozó építése és a főbejárati út szépítése Fotó: Katona Csaba (21. oldal)

Befejezéséhez közeledik az új ravatalozó építése és a főbejárati út szépítése Fotó: Katona Csaba (21. oldal) Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 7. (285.) szám 2014 július A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Befejezéséhez közeledik az új ravatalozó építése és a főbejárati út szépítése Fotó: Katona

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK!

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK! 1. évfolyam, 1. szám 2011. 07. 15. Bakonyjákó Község Önkormányzatának 4 havonta megjelenő, ingyenes kiadványa. MAJÁLIS A Vadvirág Néptáncegyüttes tagjai a nézőket is táncba hívták Mindenik embernek a lelkében

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Köszöntés 2013 karácsonyán

Köszöntés 2013 karácsonyán XIII. évfolyam. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Köszöntés 20 karácsonyán Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Lukács ev. 2,4 Minden évben megállít

Részletesebben

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt fűzfőiek!

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt fűzfőiek! 2. OLDAL 2010. JÚNIUS A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR JÚNIUS JÚLIUS HAVI PROGRAMJA JÚNIUS JÚLIUS Június 14. 8 óra Bringás körtúra az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

Húsz év eredményei, értékei

Húsz év eredményei, értékei 2009. április 1. XVIII. évfolyam 4. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Húsz év eredményei, értékei Húsz év lakóhelyünk történetében elég hosszú idő ahhoz, hogy felnőjön egy új nemzedék, amely semmilyen

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

250 fő befogadására alkalmas az új rendezvénytér lelátója

250 fő befogadására alkalmas az új rendezvénytér lelátója Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2013. NOVEMBER 15. AJÁNLÓ Stabil önkormányzati gazdálkodás...................... 4 Az ötvenes évek szűk levegője.......................... 5 670

Részletesebben