ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010"

Átírás

1 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám június Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt néhány év elég mozgalmasan telt a Balatonmáriafürdői önkormányzatnál. A mindennapi kötelező munka mellett programokat szerveztünk, kapcsolatokat építettünk, felújítottunk, csúszdát bontottunk, azonosultunk az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal, a LEADER közösség tagjai lettünk. Közben megismerkedtünk a pályázati rendszerek előnyeivel és hátrányaival. A fenntartható működés feltételeinek biztosítása mellett igyekeztünk kihasználni azokat a pályázati lehetőségeket melyek a nemzeti fejlesztési program keretén belül lehetőségként szóba jöhettek. Ennek eredménye, hogy megújult Balatonmáriafürdő központja. Felújítottuk oktatási intézményünket, az óvodát. Utakat újítottunk fel. Strandjainkon jelentős, a kényelmet és a biztonságot növelő fejlesztéseket valósítottunk meg. Még ebben az évben megszépül a csatornapart hajóállomás környéke. Több utcában megújul a belvízelvezető rendszer. Szörényiné Dr. Kukorelli Irén az MTA doktora azt írta: akkor sikeres a vidéki tér, ha van népességmegtartó ereje, ha van közösségformáló ereje. Részlet Galácz György megnyitó beszédéből /Folytatás az 5. oldalon /

2 MáriaInfo június BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEIRŐL Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete május 19-én, órai kezdettel nyilvános testületi ülést tartott. Aképviselő-testület elfogadta: - lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztést és a Gyermekjóléti Szolgálat, az Alapszolgáltatási Központ, valamint a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda beszámolóit, - a június 5-én (szombaton), órakor megrendezésre kerülő üdülőhelyi fórum időpontját, helyét és napirendjeit, - a Településüzemeltetési Iroda nyári idegenforgalmi szezonra történő felkészüléséről szóló beszámolóját, - a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 2009/2010. nevelési évről szóló beszámolóját, - a helyi hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról adott beszámolót, amely esetében az alábbi feladatokat határozta meg: a lakosság figyelmének felhívása a környezettudatos magatartás kialakítására, a környezetvédelem jelentőségére vonatkozóan (tájékoztatók, szóróanyagok, helyi újság segítségével), községi takarítási akciók szervezése a civilszervezetek bevonásával, - az LDSZ Vagyonvédelmi Kft. biztonsági videó megfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó ajánlatát, mely szerint 2 db beltéri éjjel látó színes és 4 db kültéri éjjel látó színes kamera kerül elhelyezésre 8-as rögzítővel a központi fizetőstrandon; a rendszer kiépítésének költségét Ft + 25 % ÁFA összegben, az Önkormányzat évi költségvetéséből, az általános tartalék terhére biztosítja, - a Keszthelyi Városüzemeltető Kft. Közlekedési és Belvízvédelmi Ágazat Parkolási Részlegének ajánlatát, az Önkormányzat tulajdonát képező 2 db Parkline 2001 típusú parkoló automata értékesítésére vonatkozóan, - a Complette Bt. ajánlatát a strandi jegyértékesítő és beléptető rendszer kiépítésére vonatkozóan, mely a fizetőstrandon kerül telepítésre. A képviselő-testület jóváhagyta a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda házirendjének módosítását. A képviselő-testület tudomásul vette az Alapszolgáltatási Központ 2010.június 1. napján hatályba lépő Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint Szakmai Programját. A képviselő-testület támogatta a Helyi Építési Szabályzat olyan irányú módosítását, mely az elő-, oldal-, és hátsókert tekintetében csak az OTÉK (országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet) előírásai alapján szabályoz. A képviselő-testület a Pétfürdői Településvédő és Szépítő Egyesület javaslatára együttműködési megállapodást kezdeményezett Pétfürdő településsel abból a célból, hogy a civilszervezetek kapcsolatot alakíthassak ki egymással (pl. a kulturális és sportrendezvények területén). A képviselő-testület megtárgyalta a TravelMateCard Kft. (Nagyvázsony) Útitárskártya hálózatra vonatkozó együttműködési javaslatát, mellyel nem kíván élni. A képviselő-testület Bíró István vállalkozó kérelmét megtárgyalta és hozzájárult ahhoz, hogy a Balatonmáriafürdő, Ady E. u. 1. számú, 416 hrsz-ú közterületen a járda és az úttest között kiemelt szegély járda felőli peremén, fapallóból kialakított ülő felületet helyezhessen ki, a saját költségén, azzal, hogy a fapallóból kialakított ülő felület karbantartása és a zöldfelület tisztántartása a vállalkozó feladata. A képviselő-testület a Balatonmáriafürdő község közvilágításának bővítésére (VI. ütem Gróf Széchényi Imre tér) vonatkozó részvény átruházási és vállalkozási szerződéseket megtárgyalta és felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a vállalkozási szerződést a KÖZVIL Zrt-vel, a részvény átruházási szerződést pedig az ELMIB Zrt-vel megkösse. A képviselő-testület a Kristóf és Kristóf Kft. (Balatonberény) hirdetőtábla elhelyezéssel kapcsolatos kérelmét megtárgyalta és nem járult hozzá ahhoz, hogy a község Ady utcai részén, a fizetőstrand bejáratánál a hirdetőtábla kihelyezésre kerüljön. A képviselő-testület Pihés Panna, balatonkeresztúri lakos gyógykezelése céljából, Ft anyagi támogatást nyújtott az Önkormányzat évi szociális kerete terhére. Aképviselő-testület május 20-án, órai kezdettel rendkívüli testületi ülést tartott, ahol az alábbiakról döntött: A képviselő-testület Zalamek Tamásné balatonkeresztúri lakos részére a Balatonmáriafürdő Temető utcai szabadstrandi (1175/3 hrsz.) büfé-, falatozó egységre a február 7-én megkötött bérleti szerződés alapján, valamint a május 17-én érkezett kérelmére, a évi bérleti díj első részletének megfizetésére július 31. napjáig haladékot biztosított. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010.(I.28.) kormányrendelet 5.. (1) bekezdés e. pontja alapján nyújtson be pályázatot, az Önkormányzat tulajdonát képező balatonmáriafürdői 209/15 hrsz-ú és a 209/3 hrsz-ú fizetőstrandi partvédőműben okozott károk enyhítésére. A képviselő-testület a következő nyilvános testületi ülését augusztus 25-én (szerdán), órai kezdettel tartja, melynek helye: az önkormányzati épület emeleti tanácskozó terme. Galácz György polgármester ÚJ KAPCSOLATOK!! FÜRDŐ TELEPÜLÉSEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE (PÉTFÜRDŐ ÉS BALATON- MÁRIAFÜRDŐ) A Pétfürdői Településvédő és Szépítő Egyesület elnöke Dr. Kovácsné Dr. Haller Annamária megkereste Önkormányzatunkat azzal a szándékkal, hogy működjünk együtt Pétfürdő településsel és támogassuk, hogy a civilszervezetek, művészeti csoportok kapcsolatot alakíthassak ki egymással, (pl. a kulturális és sportrendezvények területén). Pétfürdő település kezdeményezését a képviselő-testület a 101/2010.(V.19.) számú határozatával elfogadta és felhatalmazott az együttműködési megállapodás aláírására, amelyre előreláthatólag szeptember hónapban kerül sor Pétfürdőn, a hagyományteremtő Feketedió nap alkalmával. Az együttműködés a későbbiek folyamán a Fürdő Nevű Települések Szövetségévé bővülne ki. Galácz György polgármester

3 MáriaInfo június KÖZLEMÉNYEK FIZETŐSTRAND HASZNÁLAT Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a május 19-ei testületi ülésén úgy döntött, hogy a balatonmáriafürdői fizető strandra jegyértékesítő és beléptető rendszert telepít. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületének a községi strandok működéséről, szolgáltatási díjairól szóló 13/2007.(VI.29.) rendeletének 5.. (3) bekezdése szerint: TILOS A KÖZTERÜLETEKEN AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS! Az elmúlt évek idegenforgalmi szezonjában jelentős károkozások történtek önkormányzatunk közterületein, az ott elhelyezett tárgyakban, eszközökben. Ezen túlmenően a környezetükre igénytelen személyek szemetelése éjszakai, közterületi italozása egyre nagyobb méreteket ölt. A április havi testületi ülésen elhangzott a helyi Rendőrőrs beszámolója során, hogy e személyek elleni fellépésre a helyi rendelet konkrét rendelkezésének hiányában nincs lehetőség. Ezért a község környezetvédelméről, köztisztaságáról szóló rendeletet a képviselő-testület módosította a közterületen történő szeszesitalfogyasztás és szemetelés konkrét szabályozásával és szabálysértéssé nyilvánításával. Szabálysértést követ el és amennyiben a cselekmény, vagy mulasztás súlyosabbnak nem minősül Ft pénzbírsággal sújtható, továbbá tettenérés esetén helyszínbírsággal sújtható az az elkövető, aki: a közterületet szennyezi, illetőleg közterületen szeszesitalt fogyaszt. ÜGYINTÉZÉS RENDJE Értesítjük a Tisztelt Ingatlan tulajdonosokat, Ügyfeleket, hogy kiemelt építéshatósági (építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésmód változási, építésrendészeti) ügyekben az ügyintézés és ügyfélfogadás Marcali Város Polgármesteri Hivatalának Műszaki Irodájában (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) történik. Ügyintézők: Balatonkeresztúr: Majorné Baumgartner Katalin Balatonmáriafürdő: Kovács Mónika (Telefon: 85 / ) a balatonmáriafürdői és balatonkeresztúri állandó bejelentett lakcímmel rendelkező gyermekek 18 éves korig a strandot belépőjegy nélkül személyazonosságuk igazolásával (személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány) látogathatják. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy amennyiben a beléptető rendszernél nem tudják igazolni a személyazonosságukat, akkor az ingyenes belépést nem tudjuk biztosítani! AMÖ 2010 Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal a évi XXIV. törvény előírásai alapján Általános mezőgazdasági összeírást hajt végre2010. június között. Az összeírás célja, hogy a magyar mezőgazdaságról pontos és hiteles képet adjon a gazdaságirányítás, az Európai Unió és a gazdálkodók részére. Összeíróink valamennyi településen gyűjtik az adatokat, amelyek a statisztikai törvény rendelkezései szerint kizárólag statisztikai célokra használhatók. Az adatszolgáltatás kötelező! Kérjük, fogadják bizalommal, az igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek segítségükre az összeírás gyors és szakszerű lebonyolításában. Ingyenesen hívható zöld szám: Központi Statisztikai Hivatal Ügyfélfogadás: Hétfő: , Szerda: Péntek: , Pályázat lakhatási támogatásra A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve a Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából és támogatásával minden régióban pályázati támogatás igényelhető a szeptember 30- át követően kilakoltatott, azaz önálló lakhatását elveszített, kiskorú (18 év alatti) gyermeket nevelő családok önálló lakhatásának elősegítésére. Részletek az Önkormányzatnál CSILLAGVIRÁG MŰVÉSZETI MODELLÓVODA Június án Ó. N. M. E. Somogy Megyei Munkaközösségének IX. Nyári Esztétikai Alkotó Műhelye, Balatonmáriafürdő Idei téma: Afelnőttkori kreativitás fejlesztése Humor, felfedezés, művészet! Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődő szülőt, az előadásokra és a kézműves foglalkozásokra. Köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak a Kedves Szülőknek, akik gyermekeik elhelyezéséről gondoskodnak csütörtökön és pénteken, így nevelőtestületünk megfelelően fel tud készülni, a szakmai továbbképzésre. Nyári festés mázolás: aug. 16-tól szeptember 3-ig. Évnyitó: szeptember 6-án! Családi program Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatától! Helyszín: Óvoda kert (rosszidő esetén óvoda épülete) Színház az egész világ! Belépés ingyenes! Július 09. péntek 17 órakor MárkusZínház: Laci királyfi (mese ) 20 órakor Petőfi Sándor A helység kalapácsa Felnőtteknek Augusztus 06. péntek 17 órakor Súgólyuk színház, Komló: Bódé bódék és gubancos gubancok Zenés mesejáték gyermekeknek 20 órakor Súgólyuk színház - Komló: Árva szívek istállója Vígjáték felnőtteknek

4 MáriaInfo június KISTÉRSÉGI SZEZONNYITÓ FALUNAP 2010 Kitüntetések a falunap alkalmából Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete Balatonmáriafürdőért Kitüntető Címet adományozott : Thomas Kock Úr német állampolgárnak, mint a zene nagykövetének a nemzetközi civil kapcsolatok ápolásáért, a Nemzetek Fesztiváljával kapcsolatban végzett szervező munkájáért. ( Adíjat később veszi át). Zentai Tiborné, szül : Papp Éva Balatonmáriafürdő, Vasút u. 5. sz. alatti lakosnak több évtizedes közéleti tevékenységéért. Életpálya: Született 1935-ben. A nagyszülőknél nevelkedett, majd szüleivel a mai vasúti őrházban éltek a faluközpontban. Első munkahelye a Bódis féle vegyeskereskedés. Férjével néhány évig Marcaliban éltek, kereskedelmi, később vendéglátós végzettséget szerzett től ismét Márián telepedtek le. 10 évig gondnok a Touring Hotelben től nyugdíjazásáig a helyi ÁFÉSZnél könyvelő volt. Éva néni írja magáról: 1966-tól a tanács megalakulástól kezdve a Balatonmáriai Községi Tanácsnál tanácstag voltam, tizenkét éven át, ahol képességeim és jóakaratom szerint a község javáért dolgoztam. Utána az Egészségügyi és Szociális Bizottságban nyolc éven át vezetőségi tag voltam től, amikor megalakult a Balatonmáriafürdőért Közalapítvány, a szervezet vezető-helyettese, majd vezetője lettem, később az alapítvány megszűnt. Eközben minden közösségi feladatban segítettem ahol kellett. Egész életemben, a községemért, annak lakóiért dolgoztam, a legnagyobb szeretetben. Ősz Idő Nyugdíjasklub szervezetnek a kulturális élet területén végzett tevékenységükért, több évtizedes közösségi és önkéntes társadalmi munkájukért Aklub október 2-án vöröskeresztes aktivistákból alakult meg Balatonmáriafürdő-alsón, az akkori orvosi rendelő melletti helyiségben. (A háború előtt ez volt a leventék otthona.) Ez idő tájt 46 tag volt. Elnök: Göttli Józsefné, elnökhelyettes: Czipót Antalné, klubháziasszonyok: Zsinkó Lászlóné, Kázsmér Sándorné. Minden szerdán 14 órától tartották a foglalkozásokat. Aktívan közreműködtek a véradás szervezésében, jótékony adományok gyűjtésében, a klub szobája kialakításában, községi rendezvények szervezésében. Bálokat rendeztek ben költözött Balatonmáriafürdő, Nefelejcs u. 164/A. szám alá Mohácsról Käsz József és felesége. Zentai Tiborné javaslatára léptek be a klubba. (Amit azóta sem bántak meg.) Ivánczi László javaslatára 2003-ban választották meg, azóta sikeresen vezetik a klubot. A Nyugdíjas Klub tagsága Balatonkeresztúr, Balatonfenyves és Balatonmáriafürdő időskorú lakóiból tevődik össze, és sokan látogatják a nyaralók közül is. A Klub a helyi társadalmi szervezetekkel, kulturális csoportokkal és az önkormányzati intézményekkel jó kapcsolatot ápol. A helyi rendezvények szervezésében aktívan részt vesznek, a település kulturális és társadalmi életének meghatározó szereplői. Munkájukkal sok eredményt értek el, számos elismerést szereztek a településnek. Gratulálunk a kitüntetetteknek! Kiállítás megnyitó A Strandépület emeleti kiállítótermében megnyílt Gyurina Pálné Harangozó Ilona Kaposváron élő művész kiállítása. A művész a Pannon Art Alkotóművészeti Egyesület tagja ben állított ki először. Főleg tájképeket, realista stílusú olajcsendéleteket alkot. Galácz György megnyitójában arról beszélt, hogy elnézve a műveket, az életteli színekkel megfestett erdőket, vidámság és béke érzése tölti el a befogadót. Erre a derűre, mosolyra pedig manapság igencsak szükségünk van. Akiállítás a hónap végéig látogatható. Elkészült a szabadtéri színpad és a strandépület felújítása (Folytatás a címoldalról) Ennek érdekében szükség van egy fenntartott és fenntartható gazdasági, társadalmi, kulturális, politikai és környezeti változásoknak egy olyan szándékosan megtervezett folyamatára, mely a helyi lakosság életminőségének javításához járul hozzá. Az életminőség javításának egyik fontos színtere az integrált közösségi szolgáltató tér kialakítása, az ahhoz szükséges infrastruktúra-fejlesztése fontos feladatunk. Ennek a programnak az a célja, hogy a vidéki lakosság megtartása érdekében, a helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával, a többnyire kihasználatlan épületek felújítása és műszaki korszerűsítése révén. Nekünk helyi döntéshozóknak a felelőssége is, hogy a lehetőségekkel élve Balatonmáriafürdő kiemelt üdülő település szolgáltatási struktúrájának fejlődését elősegítsük, hogy meg tudjunk felelni az alapvető követelményeknek, a hatékonyságnak, a gyorsaságnak, pontosságnak, hogy a közérdekű információkhoz való hozzáférés biztosításával a helyi szintű döntésekben a partnerség érvényesülni tudjon. Ennek egyik bázisa lesz majd a Bajcsy Zs. utcában lévő Ősz Idő nyugdíjas klub épülete. Átalakítása reményeink szerint a nyár folyamán elkezdődik. Átadására október 1-jén kerül sor. Ennek a folyamatnak egy jelentős állomása a ma átadásra kerülő szabadtéri színpad és a mögöttem lévő épület is. Itt is tartalmas programok, szolgáltatások megvalósítását tervezzük. Már látogatható a helytörténeti gyűjteményünk, időszaki kiállítások színtere, civil szervezetek háza. Tervezzük a turisztikai információs iroda, a település működtetéséhez szükséges szervezet kiszolgáló létesítményeinek kialakítását, valamint egyéb szolgáltatások elhelyezését. Az épület belső részének felújítása jelenleg is folyamatban van. Az épület létét a kormány 20 éves balatoni fejlesztési tervének köszönheti, ami 1962-ben jelent meg ben a Balatoni Intéző Bizottság terveket készített az új emeletes kabinsoros fürdő építésére. Komoly változást 1968 hozott. A Központi Fejlesztési Alapból 35 millió forintból indultak meg az építkezések. Ekkor épült meg a Touring Hotel, a Delta étterem és a strandfürdő kabinsor. A kabinsor az idő múlásával elvesztette funkcióját, nem volt igény ilyen jellegű szolgáltatásra után pályázati pénzből falakat építettek. Az épületnek a szociális helyiségen kívül még ekkor sem volt igazán funkciója.

5 MáriaInfo június Ma már van! Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének Falumegújítás, - fejlesztése című pályázaton 15 millió Ft támogatáshoz jutottunk ennek az épületnek a külső felújítására, a tetőszerkezet megépítésére. A színpad megépítésével együtt a beruházás bruttó 27 millió Ft-ba került. Tervező: Schaffer Zoltán építőmérnök Balatonmáriafürdő, Kovács Ferenc építészmérnök Fonyód. Kivitelező: Pandur Tibor vállalkozó Somogyszentpál. Itt szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, akik együttműködtek és együtt működnek velünk a sikeres projektek megvalósításában tól 367millió Ft értékű beruházást valósítottunk, illetve valósítunk meg Balatonmáriafürdőn. Ebből 254 millió Ft támogatáshoz jutottunk, 113 millió Ft-ot saját forrásból biztosítottunk. Kellemes nyári napokat kívánok mindenkinek! Galácz György polgármester Köszöntjük az idén született kisbabákat! évben, Bándi Margit, Balatonmáriafürdő, Vilma u. 20. szám alatti lakos díszpolgár hagyományt teremtő javaslata alapján: Köszönetet mondunk a Viktor Bor- és Vendégháznak, a verseny lebonyolításában nyújtott segítségéért. Vendégek a falunapon A falunapot megtisztelte Hoffmanné Dr. Német Ildikó a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője. Dr. Sütő László, a marcali többcélú, kistérségi társulás elnöke köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a kistérség többi településének is lehetősége nyílik a kiállított sátrakkal a bemutatkozásra Márián. A sikeres rendezvények pedig összehangoltan egymásra épülnek. Tengerdi Győző a megyei közgyűlés elnökének megbízottja az idegenforgalom szereplőinek gondjairól beszélt (Áfa, Kurtaxa) Azt mondta: Mária pozitív példa helyi erők összefogására! A Balatoni identitástudat jobb, mint valaha. Csak így tovább Mária! Dr. Gyenesei István a Somogyért Egyesület elnöke és a kiállító települések, szomszédos falvak polgármesterei is eljöttek. Megkoszorúzták a Balatont! Ezúttal rendhagyó módon egy úszó vitte be a koszorút. Marcali önálló sátorral a Fürdőbe hívott. Fonyód és Balatonfenyves új vendégek voltak, Dr. Sütő László kistérségi elnök köszöntőjében külön üdvözölte a részvételüket. Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesülete önálló sátrában sokan voltak, helyismereti játékban vehettek részt és vitték a prospektusokat. Az Egészség Sátornál egész nap sorban álltak az emberek. A kedves munkatársak türelemmel mértek, tanácsot adtak, segítettek, fontos módja ez is a helyes életmódra nevelésnek. A színpadon Fotó: Vágó Zoltán Az újonnan átadott színpad jól vizsgázott. Egész délután váltották egymást a szereplők. Az óvodások után táncoltak a Fergeteges Forgatag Táncbarát kör tagjai, énekelt a Bárdos Lajos Női Kar, az Ősz Idő Nyugdíjas Klub színjátszóin jókat derültünk és zenélt a Balaton M&K. De volt ütő-együttes, country- zene, pop - rock és tartott késő estig az utcabál és mulatság évek között településünkön 30 gyermeket avattak Balatonmáriafürdő Ifjú Polgáraivá. Idén a április 30-ig született gyermekeket fogjuk köszönteni, név szerint az alábbiakat: Bojti Gergő Szabolcs, Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 30. Gulyás Karina Petra, Balatonmáriafürdő, Vilma u. 26/a. Mester Keve, Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 92. Sárközi Bálint, Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 92. Szabó Kamilla Anna, Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 9. Borverseny eredményhirdetése A borverseny zsűrije: Ifj. Bujdosó Ferenc, Szládovics László, Garai József voltak. A2010-es év Mária Bora címet nyerte a Balla és fiai pincészet cabernet sauvignon 2009-es bora. Kiállítók új résztvevők! Fotó: Vágó Zoltán Az idén a kistérség 38 települése közül ismét sokan eljöttek és a bemutatták jellemző értékeiket. Főleg a turisztikai vonzerőt jelentő sajátosságokat ismertették és a nyári rendezvényekre invitálták a nézőket. Többek között a Marót-völgye kistérség részletes ismertetővel volt jelen. Nikla a Mézes Napok eseményeit és Méz-lovagrendet mutatta meg a kiállításán. Vése a Kovács-találkozóra invitált. Balatonújlakról a Sportkör életét láthattuk, Balatonberény történeti emlékeit mutatta meg és a következő rendezvényére vár bennünket: Barják Judit kultúrház-vezető elmondta, hogy június 27-én a búcsú alkalmával hagyományteremtő programok lesznek: kézműves vásárral, műsorral, néptánc találkozóval és meghívták a Zalai Csikósokat egy látványos lovas bemutatóra. Idén eljöttek Mesztegnyő és Nagyszakácsi képviselői is, a szintén hagyományos gasztronómiai rendezvények ismertetőjével. Fotó: Vágó Zoltán A vacsorát az Önkormányzat biztosította. Idén a Marcali GYÉK -ben főzték a különleges vadpörköltöket és még szürkemarhát is. Az étel kiosztásában most is az idősklub tagjai segédkeztek. A Kistérségi Szezonnyitó ünnep késő este látványos tűzijátékkal ért véget, amely idén a VG Komplex Kft. felajánlásával valósult meg. Beszámoló: Benczik Ildikó Fotó: Vágó Zoltán

6 Strandélet Balatonmáriafürdon anno / Képeslap: Sándor Csaba gyűjteménye/ A XX. század fordulóján a mai strand területe egészen másként nézett ki. A vízpart egészen a Békefi-kanyarnál volt, a strandépület helyén pedig stégek álltak, amelyeken be lehetett menni a vízben álló fürdőkabinokhoz ben Sági János a következőt írta: A vízben 40 fürdőbódé tekintget szét a remek vidékre. A víz talaja itt is finom homok fürdőegylet alakult, amely célul tűzte ki a község fölvirágoztatását, a part befásítását. / Képeslap: Sándor Csaba gyűjteménye/ Az ekkor megalakult Fürdőegyesület hosszú évekig kocsmát, kabinokat és csónakkölcsönzőt üzemeltetett. Az első világháború előtt, 1912-ben már egy szép fürdőház állt a parton. A 20-as években a mai körforgalom helyétől egy sétány indult le a partra, amelynek az elején egy kapu állt, a következő felirattal: Bejárat a fürdőegylet fürdőjéhez és csúszdájához. / Barcza család, forrás:tengerdi Győző/ 1957-ben magalakult a Balatoni Intéző Bizottság és utak, parkok, vízelvezetés fejlesztése kezdődött. Ekkor épülhetett meg az a kút is, ami a felszabadulási, később halas szökőkút mellett állt ben készültek el a tervek a település turisztikai fejlesztéséről ban 35 millió forintból építették fel a Touring Hotelt, a Delta éttermet és a strandi emeletes kabinsort is. Az akkor korszerűnek mondott strand épület a 90-es évekre elvesztette a korábbi funkcióját, a nyitott oldalát felfalazták belül pedig elbontották a kabinokat, gokart pálya épült mellette, benne műhelyet hozott létre GAMESZ. Időszakosan festmény árusok vették bérbe az emeletet, a tetőn pedig felállította a keszthelyi TV az adótornyát. A község alapításának 100. évfordulójakor időszaki kiállítást hoztak létre az emeleten és az ünnepségek is a frissen felavatott gróf Széchényi Imre térre koncentrálódtak. 10 évvel később egy új időszaki kiállítással tisztelegtünk az alapítás korszaka előtt, majd 2009-ben elkészült a Balatonmáriafürdői Helytörténeti Gyűjtemény állandó kiállítása és időszaki kiállítóterme. Az épületben több éve működik a Fesztivál Iroda, a Településüzemeltetési Iroda telephelye, irodái és a strand WC-je és zuhanyzója is. A 2010-ben a felépített tetővel és színpaddal teljesen átalakult az épület formája. A következőkben a közösségi terek tovább bővülnek és a műhely is máshova kerül majd. Huszár Mihály Egy kis nosztalgia Szakos Gézáné Ilonka nénivel keressük elő a családi képek közül a strandot és környékét ábrázoló régi fotókat. A háború utáni időkben az 1950 es évek végére megindult a fürdőélet. Balatoni Intéző Bizottság kezdeményezésére megkezdődik a kulturált üdülést biztosító létesítmények építése (víz, szennyvíz, utak, parkok) településünkön is. A léckerítéssel határolt területen, földszintes, csinos tornyokkal megépített tégla kabinsor készült el, deszka ajtókkal. A húszas években elkészült csúszda, stégrendszer, napozóval és a csónakkölcsönzővel különleges élményt nyújtott a nyaralóvendégeknek. / Szakos Gézáné a kabinsor előt /

7 A büfét a Somogy Megyei Vendéglátó Vállalat működtette, Ilonka néni nyarán dolgozott ott, később az ÁFÉSZ vette át és dolgozott benne pl. Álmos Éva. A60-as évek elején kabinosok voltak: Kamarás Imréné, Andrásevics Zoltánné, Gaál Ibolya. Később a bejárat melletti büfében sok éven át volt (sokan emlékezünk rá jó szívvel) Székely János, mellette a palacsintázóban Székely Jánosné. A csónakos a 60-as évek elején Oltvári Tibor, és két fiatal (akkor) egyetemi hallgató látta el a mentős munkáját: Vétek József és Páhi Imre, akik ma elismert orvosok. A fürdőzőket hozta Marcaliból, Kanizsa környékéről a vonat. Kis családi villák épültek. Zajlott a fürdőélet. /Képeslap: Touring Hotel / A mai strand-bejárat területét feltöltötték, készült egy vízmű, ami strandot és a tanácsházát látta el vezetékes vízzel. /Szakos Géza egy baráttal a strand előtt1959/ 1962-ben megjelent a kormány 20 éves balatoni fejlesztési terve. Balatonmáriafürdőn 1963-tól kezdve mutatkoztak a fejlődés komolyabb jelei. Szakosné, Ilonka néni 1965-től az akkori Községi Tanács alkalmazottja lett, a Tanácsház a Rákóczi utcában a ma Fővárosi Gyermeküdülő épületében volt. ( Én arra emlékszem, nagy könyvmolyként, hogy a mellette levő kisházba olvasnivalóért jártam- a könyvtáros Simon István bácsi volt.) 1969 létrejött Balatonkeresztúrral és Balatonújlakkal a Közös Községi Tanács és május 1-jén költözött az új, ma is szolgáló épületébe ben a Balatoni Intéző Bizottság terveket készített az új emeletes kabinsoros fürdő építésére ban a Központi Fejlesztési Alapból 35 millió forintból indultak meg az építkezések. A Delta Éttermet és a Touring Hotelt a Pannónia Vendéglátó Vállalat, a Strandot a Helyi tanács építette. /Szakos Klára a víztározó előtt/ 1969-ben átadták az emeletes kabinos épület alul öltözővel, kiszolgáló létesítményekkel, mosdókkal. / Képeslap: Strandépület 1970./ 2010-től az épület ismét megújult formában szolgálja a faluközösséget. /Képeslap: Delta étterem, kb / Ilonka Néni visszaemlékezése szerint, hogy ezekből a fejlesztésekre szánt összegekből Máriára is jusson, nem kis része van Borbándi Ambrus akkori tanácselnöknek, aki Novák József V.B. titkárral együtt felkereste a hivatalokat - mai szóval, lobbizott- és közbenjárt Borbándi Jánosnál (!) a Központi Bizottság titkáránál is. Köszönöm a Szakos család fotóit, segítségét! Benczik Ildikó

8 MáriaInfo június HÍREK VIHAROS NYÁRELŐ Május közepétől csapadékos, viharos időket vészelünk át. A Medárd idején megszokott esős, tartósan hűvös időt a rendkívül erős széllökések kísérték az egész ország területén hirtelen lezúduló hatalmas csapadékmennyiséggel. A megduzzadt folyóvizek sehol nem bírják a terhelést, folyók, patakok áradnak. Mi eddig megúsztuk kidőlt fákkal, kisebb károkkal, de Marcali tűzoltóságnak a kritikus napokban így is számtalan esetben kellett vezetékekre dőlt fákat, házakat veszélyeztető ágakat eltávolítani Mária és Keresztúr területén. Éves legtöbb csapadék 927 mm, 1965 ben fordult elő, és a legszárazabb évünk 1968 volt amikor csak 407 mm csapadék esett között csupán mm éves eső mellett a 2003 ban a nyári forróságban szinte kiszárad a Balaton. Olyan alacsony volt a vízállás, hogy hajmeresztő és képtelen ötletek sora bukkant fel a vízpótlásra. A Balaton a történelem folyamán többször is kiszáradt vagy igen alacsonyra csökkent a szintje, de számos alkalommal ki is lépett a medréből. Történelmi feljegyzésekből ismert, hogy 1867-ben annyira kiszáradt a tó, hogy néhány helyen gyalog át lehetett kelni rajta Mért adatok 1876-tól kezdve vannak, amikor megkezdték a vízállásmérő hálózat kiépítését. A közlések a Siófoki vízmérce adatait jelentik. Lásd táblázat adatai, forrás: Barton Gábor A mai közlés: júniusi 1-jén, Siófokon 125 cm, Balaton átlag:119 cm. Az ország más tájain, Észak-Magyarországon, főleg Borsodban katasztrofális helyzeteket teremtett az áradás. A Magyar Vöröskereszt továbbra is várja a 1749-es számra érkező hívásokat, és az "ARVIZ" vagy "ÁRVÍZ" szót tartalmazó sms-eket. Az egyenként 200 forintba kerülő hívások és sms-ek díját egy az egyben továbbítják a segélyszervezetnek, amely elsősorban tartós élelmiszerekkel, fertőtlenítőszerekkel segíti az árvíz által leginkább sújtott települések lakóit, illetve építőanyagok vagy egyéb eszközök biztosításával otthonainak újjáépítésében is részt vállal. Szerk: Benczik Ildikó A csapadékelvezető árkok sem bírták a nagymennyiségű vizet. Fenyvesen súlyosabb volt a helyzet, erősebb a szél, mivel még alacsonyabban fekszik, ott a Balaton magas vízállása is gondot okoz, úsznak a vízparti telkek. A leeresztés a Sió felé a szükségesnél lassabban lehetséges a vízgyűjtő terület védelme miatt. Balatonmárián az Önkormányzat figyelemmel kíséri a helyzetet. Az időjárási előrejelzések semmi jóval nem bíztatnak, a meteorológusok szerint csapadékos nyár elé nézünk. Mint bizonyára tudják, Béri Ilona nyugdíjas tanárnő látja el helyi adatokkal az Országos Meteorológiai Szolgálatot. A méréseket az Intézet megbízására Vöröskőy István kántortanító kezdte ben, a tanárnő folytatja mai napig 1951 óta. Lelkiismeretes munkájáért magas kitüntetésben is részesült. A továbbiakban az ő helyi adatait ismertetem: 2010.május ig 81.7 mm csapadék hullott községünkben. Ebből 13- án 31.7 mm, melyet helyenként km -es széllökések kísértek. Sokéves átlag: 600 mm eső. Hasonló kiemelkedő mennyiség esett május 22- én, 56 mm, de a mostanit ez messze nem éri el. Balaton cm mbf Dátum / év Térfogat Terület Legnagyobb vízállás , ,45 km 3 847,18 km 2 Legkisebb vízállás , ,71 km 3 561,46 km májusi vízállás , ,04 km 3 593,11 km 2 Vízállás én Vízmérce nulla-pontja 103,40-1,93 km 3 571,63 km 2 Impresszum Mária Info; Havonta megjelenő információs újság; Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8648 Balatonkeresztúr, Ady u. 52. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/2007. Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 350 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Csokonai u. 8. (82)

9 MáriaInfo június RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK ÍRÓ OLVASÓ TALÁLKOZÓ A KÖNYVTÁRBAN A vendég: Búza Péter író, publicista. A nem túl nagy számú érdeklődőnek a legutóbbi: Kalapdoboz című könyvének keletkezési körülményeiről, az anyaggyűjtésről mesélt. Majd kérdésekre válaszolva falunk Fenyvessel közös múltjáról esett szó, a települések születése, kialakulása kapcsán. Az ötvenes évek Imre Majori munkatáboráról a szűkösen fellelhető források miatt ma sem tudnak a kutatók pontos adatokat. Az író elmesélte, hogy éppen egy borászattal a kapcsolatos könyvön dolgozik, a kadarkáról gyűjt anyagot. A beszélgetésben hangsúlyozta, hogy milyen fontosnak tartja a helytörténet iskolai oktatását. Benczik Ildikó TÁJÉKOZTATÓ HORGÁSZ- VERSENYRŐL Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr és Környéke Horgász Egyesület május 8-án a fonyódligeti horgásztavon tartotta meg tavaszi horgászversenyét. A helyszín kiválasztása sikeresebbnek bizonyult az előző évihez képest, mivel a 43 fő összesen 360,7 kg halat fogott. Felnőtt kategóriában első helyezett Steinbacher Karl lett 31,9 kg-mal, második László Tamás 23,7 kg-mal, harmadik Tőke Ferenc 22,25 kg-mal. Ifjúsági kategóriában első helyezett Csíkos Péter lett kg-mal, második Lakatos Dominik 15,8 kg mal, harmadik Virág Gergő 2,85 kg-mal. A legnagyobb halat egy 3 kg-mos pontyot SolczAndrás fogta. A verseny két fordulós volt. Az első forduló délelőtt 08 és 12 óra között zajlott. A déli mérlegelést követően az egyesület a versenyzőket ebéddel vendégelte meg, majd 13,30-tól 16 óráig folytatódott a verseny. Az utolsó fél órában érkező zivatar sem szegte kedvét a résztvevőknek. A felnőtt és ifjúsági kategóriákban 5-5 helyezett Ft értékben vehetett át vásárlási utalványt. A következő egyesületi versenyünk várhatóan szeptember elején lesz, aminek helyéről és idejéről hirdetőtábláinkon és Végh József gazdasági felelősünktől lehet majd információt beszerezni. Tájékoztatni szeretném Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községek polgárait, hogy egyesületünk a Nemzeti Civil Alapprogram pályázaton nyert pénzből és saját erőből a Nyugati-övcsatorna, 7 es főútvonaltól délre horgász pihenő park kialakítását kezdte meg. Elsőként padokat és asztalokat helyeztünk ki, az utat töltéssel megerősítettük és a terület északi oldalán kerítést építettünk, hogy az autósok ne a parkon keresztül járjanak be az árokpartra. A jövőben, ha anyagi lehetőségünk engedi a parkban esőbeállót, bográcsozó helyet és gyermekjátékokat helyezünk ki. Bende Ottó egyesület elnöke A Gyöngyvirág Nyugdíjasklub és Népdalkör szeretettel és tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt a június 26-án (szombaton), órai kezdettel tartandó Népdalkörös Találkozóra és az azt követő utcabálra. Helye: Balatonkeresztúr, Szent István tér (Üzletközpont), rossz idő esetén Bene Ferenc Sportcsarnok ISKOLA HÍREK - MÁJUSI SOROLÓ Május 3-7. Németh Bernadett és Somogyi Zsolt vezetésével tanulóink német nyelvi táborozáson vettek részt az ausztriai Hohenberg városában. A gyerekek élményekkel gazdagon tértek haza. Május 11. A 7. osztály tanulmányi kiránduláson vett részt, bejárták a Káli medencét, megismerkedtek a Bakonyi kalandparkkal és a Hegyes-tűvel. Május 12-én papírgyűjtés volt, 13-án óvodások látogattak az iskolánkba. Május 19. A 4. osztály Budapestre, a 8. osztály Pécsre kirándult. Május 26. Országos kompetenciamérésen vettünk részt, iskolánkból a 4., 6., 8. osztály írt magyar nyelv és irodalomból, matematikából. A felkészítésre nagy gondot fordítottunk. Sokat foglalkoztunk az értő olvasással, a világ dolgaira való reflektálással, hiszen ezen képességek fejlesztése által lesznek képesek diákjaink jó eredményeket elérni. Május osztály és a 6. osztály kirándult Budapestre, Esztergomba, Visegrádra. Május 30. Gyermeknapot szerveztünk a Szülői Munkaközösséggel közösen. Az iskolai színjátszó kör előadta: Fésűs Éva: Palacsintás király című mesejátékát. Az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő szolgálata által meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésén minden tanuló tárgynyereményben részesült, aki a pályázaton részt vett. A mi iskolánk képeiből kiállítást szervezünk. Részletek Meretei Jánosné beszámolójából Hirdetés! Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyermekünk, Pihés Panna gyógykezeléséhez támogatást nyújtottak. Boross Beáta és Pihés Gábor Tanárnő tanulói felkészítést vállal főleg matematika, kémia, fizika tantárgyakból, a nyárra is. Mobil: 06/ (Balatonfenyves)

10 MáriaInfo június KIRÁNDULT AZ ŐSZ IDŐ NYUGDÍJASKLUB a tapasztalaton alapuló józan célszerűség és ésszerűség alakított ki. A pünkösdöt követően kirándulni indult a klubtagság többsége. Reggel korán szálltunk a kényelmes autóbuszba, úti célunk, Burgenlandban a magyar főúri családok emléke és az őrség nevezetességeinek megtekintése. Rövid pihenőre megálltunk Léka váránál, amely a Kanizsaiaké, Nádasdyaké és Esterházyaké volt egykoron. Legendák övezik, úgy tartják, valaha templomos lovagok birtoka, szabadkőműves találkozóhely volt. Érdekes látnivaló volt Borostyánkő, a múzeumban berendezett bánya mutatja, ahogyan a különböző kristályokat: gipszet, smaragdot, opált és a világon egyedül itt fellelhető nemes szerpentint bányászták régen. Amagángyűjtemény és kiállítás Otto Potsch úr munkája, aki egyedülálló művésze a kő megmunkálásának. A vártúra következő állomása Fraknó a 17. század óta a kor leggazdagabb nemesi családja, az Esterházyak birtokában van. Ez a legszebb állapotban megmaradt egykori magyar végvár, hiszen olyan jól védhető magaslatra épült, hogy sem a törökök, sem később az osztrák csapatok nem vették be. A múzeumban több kiállítás is van, minket a lelkes és kedves fiatal idegenvezető a gazdag fegyver gyűjteményen és hadifelszereléseket bemutató tárgyak során kalauzolt végig. Nagyon érdekes, de így is elég fárasztó volt a lépcsőmászás. Más részein a várnak antik óragyűjtemény, ötvösmunkák, elefántcsontból faragott művek, kincsek és a különleges ősök galériája látható de minden nem férhet egy napba! A csapat az udvari kútnál egy kis dalolással zárta a vártúrát. A következő szépség és főúri lak Kismartonban várt ránk! Az Esterházy-kastély, mely több mint 300 évig a hercegi család fő lakhelye volt, Burgenland legjelentősebb kulturális műemléke. Az ünnepi díszben pompázó termek életre keltik a múltat. Eddig Burgenland Tartományi Központ hivatali székhelye volt, 2010-től az Esterházy Alapítvány kezeli és a család történetét bemutató kiállítás látható benne. A szépséges színházterem Joseph Haydn zenei működésére emlékeztet, akit Esterházy Pál herceg fogadott pártfogásába. Az éjszakát már hazai földön a szombathelyi kempingben töltöttük. Reggel a belvárost és a legismertebb Európai szent, az itt született Szent Márton emlékére emelt templomot néztük meg, majd az Őrség felfedezésére indultunk. Szalafő- Pityerszeren a Szabadtéri Néprajzi Múzeum házai azért is külön nevezetesek, mert a 18. századi népi építészeti emlékek az eredeti helyükön maradtak és a hagyományos szer-es paraszti építkezés és életforma megtekinthető itt. Érdekes volt látni a gerendaházakat, a füstös, majd rakott tűzhelyes konyhát, gazdasági épületeket, kamrát (kástu), amelyet Egyeseknek a családi emlékekből bizony akadtak ismerős berendezési tárgyak. Nem hagytuk ki és nagy élmény volt a 13. században épült Árpád-kori Szentháromság templom, melyet Aquila János körül készült freskói tették világhírűvé. Nemrégiben megfejtették, hogy a furcsa szögben épült ablakokon beszűrődő fények járása mindig éppen az aktuális, az egyházi év eseményeit megörökítő freskó képét világítja meg. Magyarszombatfán a népi kismesterségek között a helyi agyag felhasználására épülő fazekasság múltjával ismerkedtünk. A gerencsérek nehéz munkáját a mai hagyományőrzők viszik tovább, persze már korszerű kemencékben égnek ki a cserepek. Még egy vadászati kiállítás fért a délutánba, aztán egy nagyon szép, a tájba illő és mégis modern panzióban pihentünk meg a finom vacsora mellett. Elmondhatom, hogy gazdag, színes programunk volt sok-sok látnivalóval, amely épülésünkre szolgált. Minden elismerés megilleti a szervezőket és a kedves rendkívül felkészült idegenvezetőnket. A kirándulást a Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke Ft-al támogatta. Köszönjük! Köszönöm a klubtagoknak, a klub vezetőknek, hogy velük tarthattam az idei kiránduláson. Benczik Ildikó

PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM. Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe

PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM. Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM Május 01. vasárnap Anyák Napja Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe Május 03. kedd Csillagvirág Látogatás,

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

45. ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ

45. ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ 45. ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ HEGYHÁTSZENTJAKAB 2015. május 29. május 31. 1 45. ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ HEGYHÁTSZENTJAKAB 2015. május 29. május 31. A találkozó célja: Rendezvényünkkel

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya és általános szabályok

I. fejezet A rendelet hatálya és általános szabályok Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005.(X.31.) számú rendelete a helyi önkormányzat címer, zászló és pecsét használatának rendjéről. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-92/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16.

Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület beérkezett projektötletek rendszerezve 2011.03.16. A projektötlet-gyűjtés eredményei A projektötlet-gyűjtést honlapon és e-mailben is népszerűsítettük. A 70 projektötlet-adatlapból 19 érkezett e-mailben, 11-et adtak fel postai úton vagy faxon, és 40 készült

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 15,00 óra Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2016. február 22. (hétfő) 18,00 óra Pénzügyi

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme Pétfürdő Nagyközség Polgármesterétől 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452. Telefon.: 06 (88) 476-015 Tel./fax: 06 (88) 588-930 e-mail: polgarmester@petfurdo.hu Értesítem Önt, hogy Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/495/2013/I Üi.: Györbiró-Szabó András/dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Leader pályázatokhoz

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. Tel.: 283--0270 www.pesterzsebet.hu Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás kötése Iktatószám: 5181/2015 A napirend előterjesztője:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A kivitelezés ideje: 2013. 03. 07. 2013. 06. 28. Az építtető neve és elérhetősége: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Kivitelező neve

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

45t. számú előterjesztés

45t. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 45t. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az idősek üdültetéséről szóló pályázati kiírásról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 5-ei rendkívüli ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 5-ei rendkívüli ülésére Budakalász Város Polgármestere 1/2012. (I.5.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. január 5-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház fejlesztésére Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. szeptember 12. (hétfő) 16,00 óra Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. szeptember 13. (kedd) 17,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

IPA BRFK Közhasznú Szervezet horgászversenye

IPA BRFK Közhasznú Szervezet horgászversenye XVIII. évfolyam IX. szám Az IPA világszerte a rendvédelmi szervek aktív és nyugalmazott állományából toborozza tagságát, célja a formális, szakmai kereteken túlmutató személyes kapcsolatok kialakítása,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/ , 88/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/ , 88/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-3 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. november 14. (hétfő) 16,00 óra Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. november 15. (kedd) 17,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 15.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak: Kaszanyi

Részletesebben