ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 2010/16. szám Budapest, június 15. Szám: 16358/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. A turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtására Együttműködési megállapodások: 1. Országos Rendőr-főkapitányság és a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület között kötött együttműködési megállapodás (2010. május 17.) Irányelvek: 1. A Rendőrség számviteli politikájáról szóló 1/1008. (OT 27.) ORFK irányelv módosításáról 2010/16. szám Budapest, június 15.

2 2 2010/16. szám Budapest, június 15. I. rész UTASÍTÁSOK Szám: 30/2010. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 30/2010. (OT 16.) ORFK UTASÍTÁSA a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtására Minden év június 1-jétől augusztus 31-ig, a fővárosban június 1-jétől szeptember 30-ig, valamint a Tisza-tó régiójában június 15-től augusztus 31-ig tartó időszakban (a továbbiakban: turisztikai idény) a hazai és külföldi turisták személy- és vagyonbiztonságának megteremtése, a turistaforgalom nemkívánatos jelenségeinek visszaszorítása így különösen a bűncselekmények és a szabálysértések kiemelt turisztikai centrumokban, valamint az ország idegenforgalmi szempontból jelentős területein történő megelőzése, felderítése érdekében jelentkező rendőri feladatok egységes, hatékony és szakszerű végrehajtása érdekében kiadom az alábbi u t a s í t á s t : 1. Az utasítás hatálya kiterjed az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK), valamint a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, továbbá a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre. I. Általános feladatok 2. A megyei rendőrfőkapitányok és a budapesti rendőrfőkapitány (a továbbiakban együtt: rendőrfőkapitányok), valamint a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója az illetékességi területük sajátosságainak megfelelően az anyagi lehetőségeik figyelembevételével kötelesek a szükséges intézkedéseket megtenni a turisztikai idény feladatainak komplex kezelésére a turistaforgalom által érintett területeken, így különösen a közterületeken, a tömegközlekedési eszközökön, a közutakon, a sportolásra, fürdőzésre alkalmas szabad vizeken a szélsőségektől mentes közbiztonsági viszonyok megteremtésére. Ennek érdekében: a) fokozott tájékoztató tevékenységet kell kifejteni a média nyújtotta lehetőségek széleskörű igénybevételével, bűn- és baleset-megelőzési tanácsokat tartalmazó szóróanyagok terjesztésével, strandfelügyeletek megszervezésével, valamint a közterületi rendőri jelenlét célirányos növelésével; b) a külföldiekkel való kommunikáció biztosítása céljából olyan panaszfelvevő helyeket, információs centrumokat kell kialakítani, ahol idegen nyelveket beszélő rendőrök és szezonálisan alkalmazott diáktolmácsok tevékenykednek;

3 3 c) a szükséges intézkedéseket foganatosítani kell a nagy értékű személygépkocsik, motorkerékpárok eltulajdonítása, a rablások, betöréses és trükkös lopások, zseblopások, a kábítószerrel visszaélés bűncselekmények felderítésére, a tiltott kéjelgés és a tiltott szerencsejáték, valamint az ittas járművezetés visszaszorítására; d) a turisztikai szempontból frekventált helyekre közlekedő, valamint a nemzetközi személyszállító vonatok, illetőleg MÁV és autóbusz pályaudvarok közbiztonsági helyzetének javítása érdekében minden lehetséges eszközt alkalmazni kell. II. A turisztikai idényből eredő rendőri feladatok végrehajtása 3. A rendőrfőkapitányok a turisztikailag frekventált területeken jelentkező többletfeladatokat elsősorban a saját erők és eszközök átcsoportosításával kötelesek végrehajtani. 4. A turizmussal kapcsolatos feladatok végrehajtására biztosított megerősítő erőket a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságra kell vezényelni. A rendőrfőkapitányok saját hatáskörben intézkednek az erők és technikai eszközök elosztásáról. 5. A megerősítő erőként vezényelt állomány kizárólag közterületi szolgálat ellátására vehető igénybe, objektumőri, fogdaőri, kísérőőri és ügyeleti szolgálatra nem oszthatók be. 6. A vezénylések anyagi, technikai és pénzügyi feltételei tekintetében: a) a megerősítő erőt vezénylő szerv biztosítja: aa) a vezényelt állomány személyi juttatásait és az ahhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő járulékokat, ab) a munkába járással összefüggő kiadásokat; b) a fogadó szerv biztosítja: ba) a vezényelt állomány elhelyezésével kapcsolatos kiadásokat, bb) a vezényelt állomány természetbeni étkeztetésének kiadásait. 7. A turisztikai idényben az együttműködési megállapodásokban meghatározottak alapján a hazánkba érkező külföldi rendőrök elhelyezésével, ellátásával kapcsolatos költségeket a fogadó szervek finanszírozzák. 8. A rendőrfőkapitányok a rendészeti szakközépiskolák első évfolyamát sikeresen befejezett tanulóiból, valamint a Rendőrtiszti Főiskola hallgatóiból a tanintézetekkel kötött megállapodások alapján a gyakorlati képzés végrehajtására szükség szerint gyakorló őrsöket hozhatnak létre, amelyek működtetése az oktatási követelmények megtartásával történik. 9. A rendőrfőkapitányok intézkednek szállodai kapcsolattartó rendszer működtetésére, amely érdekében az illetékes rendőrkapitányságok bűnügyi állományából kijelölnek egy-egy fő összekötőt, továbbá felveszik a kapcsolatot a szállodák igazgatóival az összekötő bemutatása és a feladatok egyeztetése érdekében.

4 4 10. Az összekötő: a) folyamatos kapcsolatot tart a szállodákkal, valamint b) azokban a szállodákban, ahová külföldiek rendszeresen, csoportosan érkeznek, igény esetén a turisták közös tájékoztatásán, figyelemfelhívásán részt vesz. III. Fokozott ellenőrzés 11. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok illetékességi területükön fokozott és összehangolt bűnügyi, ifjúságvédelmi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, idegenrendészeti, határrendészeti célú ellenőrzéseket szerveznek, amelyek tervezéséhez és végrehajtásához igényelhetik Nemzeti Turisztikai Bizottság, valamint a helyi polgárőr szervezetek és egyéb lakossági önvédelmi szervezetek információit és segítségét. 12. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok a fokozott ellenőrzés céljától függően összehangolják a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségek, munkaügyi felügyelőségek, valamint munkaügyi központok, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságai, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a Vám- és Pénzügyőrség, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal területi, illetőleg helyi szerveinek munkatársaival, a polgármesteri hivatalok szakigazgatási szerveinek vezetőivel a feladatok végrehajtását. IV. Végrehajtási terv 13. A rendőrfőkapitányok kötelesek intézkedni az aktuális végrehajtási tervek kidolgozására, amelyet minden évben május 15-ig felterjesztenek az ORFK rendészeti főigazgatójának. 14. A végrehajtási terv tartalmazza: a) az illetékességi terület turizmussal összefüggő általános feladatait; b) a turisztikailag frekventált helyek felsorolását, azok rendőri ellenőrzésének módszerét; c) az információs centrumok létesítésének helyeit és működésük szabályozását; d) a folyamatos rendőri jelenlétet biztosító mozgóőri szolgálati helyek felsorolását; e) a 24 órás idegen nyelvű panaszfelvételi helyeket, azok városi telefonszámát, a diák tolmácsok foglalkoztatási rendszerét. V. Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság 15. A regionális feladatok végrehajtása érdekében a turisztikai idényben június 1-jétől szeptember 15-ig Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottságot (a továbbiakban: BKKB) kell működtetni, amelynek illetékessége a balatoni régióra, valamint a Velencei-tó és környékére terjed ki. 16. A BKKB vezetője az utasítás hatályba lépésének évében a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója, majd ezt követően évente váltja egymást a Fejér, a Veszprém, a Zala és a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója.

5 5 17. A BKKB munkájában részt vesz: a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatósága, az ORFK Rendészeti Főigazgatósága, valamint a Készenléti Rendőrség által delegált 1-1 fő koordinátor; b) a Fejér, a Veszprém, a Zala, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság által delegált 2-2 fő (1 fő közbiztonsági, 1 fő bűnügyi) koordinátor. 18. A BKKB vezetője: a) felelős a Balaton, valamint a Velencei-tó és környéke térségében a megyei rendőr-főkapitányságok és a rendőrkapitányságok turisztikával kapcsolatos rendőri feladatok területén kifejtett tevékenységének szakszerű összehangolásáért; b) meghatározza a BKKB összetételét; c) kidolgozza a BKKB programját, a koordináció rendjét, amelyet az ORFK rendészeti főigazgatójának és a bizottsági tagokat delegáló szervezeti elemek, szervek vezetőinek küld meg. VI. Tisza-tavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs Bizottság 19. A regionális feladatok végrehajtása érdekében a turisztikai idényben június 15-étől augusztus 31-ig Tisza-tavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs Bizottságot (a továbbiakban: Régiós Bizottság) kell működtetni, amelynek illetékessége a Tisza-tó régiójára terjed ki. 20. A Régiós Bizottság vezetője az utasítás hatályba lépésének évében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója, majd ezt követően évente váltja egymást a Heves, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság rendészeti igazgatója. 21. A Régiós Bizottság munkájában részt vesz: a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatósága, az ORFK Rendészeti Főigazgatósága, valamint a Készenléti Rendőrség által delegált 1-1 fő koordinátor; b) a Jász-Nagykun-Szolnok, a Heves és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság által delegált 1-1 fő koordinátor. 22. A Régiós Bizottság vezetője: a) felelős a Tisza-tó térségében a megyei rendőr-főkapitányságok és a rendőrkapitányságok turisztikai területén kifejtett tevékenységének, feladatainak szakszerű összehangolásáért; b) meghatározza a Régiós Bizottság összetételét; c) kidolgozza a Régiós Bizottság programját, a koordináció rendjét, amelyet az ORFK rendészeti főigazgatójának és a bizottsági tagokat delegáló szervek, szervezeti elemek vezetőinek küld meg. VII. Különös feladatok 23. A rendőrfőkapitányok: a) elemzik az illetékességi területük közlekedésbiztonsági helyzetét, amely alapján hétvégeken, és az azon kívüli munkaszüneti napokon az illetékességi területükhöz tartozó egy- és kétszámjegyű utaknak az idegenforgalom miatt nagy közúti forgalmat lebonyolító, és ezért közlekedésbiztonsági szempontból fokozottan veszélyes szakaszain biztosítják a

6 6 forgalom segítéséhez, illetve a közlekedési szabályokat megszegők hatékony kiszűréséhez szükséges rendőri jelenlétet; b) biztosítják az illetékességi területükhöz tartozó autópályákon és autóutakon a hétvégét megelőző utolsó munkanapon délután és az azt követő napon délelőtt a jobb pályatesten haladó forgalom, illetve a hét utolsó munkaszüneti napján, vagy az azt követő munkaszüneti napon délután a bal pályatesten haladó forgalom folyamatos áramlásának fenntartásához, a rendkívüli események gyors felszámolásához, a közlekedési szabályokat megszegők hatékony kiszűréséhez szükséges rendőri jelenlétet; c) intézkednek az együttműködő szervek, szervezetek elérhetőségét és a kapcsolattartás rendjét is tartalmazó terelési (havária) tervek elkészítésére, illetve alkalmazhatóságának megteremtésére, szükség szerint új tervek elkészítésére, illetve a rendelkezésre álló tervek aktualizálására; d) intézkednek a szabad vizek, bányatavak, horgásztavak (a továbbiakban: vízfelületek) területének felmérésére; e) intézkednek a vízfelületek környezetében a fürdési tilalmat jelző táblák meglétének ellenőrzésére, amennyiben hiányosság tapasztalható, úgy a hiány pótlása érdekében a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben meghatározott illetékes jegyző vagy a kistérségi intézet irányába megteszik a szükséges intézkedést; f) a nyári gyermek- és ifjúsági táborok környékén visszatérően rendőri ellenőrzést biztosítanak a gyanús személyek kiszűrése érdekében; g) a parkokban, ligetekben, fás, bokros közterületeken gondoskodnak a visszatérő rendőri ellenőrzés biztosításáról, illetve szükség esetén a szolgálati állatok igénybevételéről; h) anyagi lehetőségeik függvényében nyári baleset-megelőzési táborokat szerveznek, illetve részt vesznek egyéb nyári táborokban baleset-megelőzési témájú előadások, tájékoztatók megtartásával; i) intézkednek az illegális migráció, és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növeléséről, illetve összehangolásáról szóló 8/2010. (II. 19.) IRM-SZMM-PM-KHEM együttes utasításban megfogalmazottak végrehajtására. 24. A fenti feladatok végrehajtásához lehetőség szerint elsősorban a körzeti megbízottakat kell kijelölni, illetve a természetvédelmi őrök, hivatásos vadászok, halászati őrök és mezőőrök segítségét, valamint az együttműködő szervek támogatását kell igénybe venni. 25. A budapesti rendőrfőkapitány gondoskodik: a) a BKKB-val történő információcsere megszervezéséről; b) folyamatos és fokozott rendőri jelenlét biztosításáról a történelmi Belváros, a Budai Vár, a Citadella, a Margitsziget, a Hősök tere, a Városliget, valamint a nemzetközi utasforgalmat lebonyolító pályaudvarok területén; c) a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség és a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság közötti rendőri együttműködés folyamatos koordinációját biztosító operatív munkacsoport működtetéséről, amelynek vezetője a budapesti rendőrfőkapitány rendészeti helyettese; d) a fővárosból kivezető utakon kiemelt figyelmet fordítva az autópályákra a hétvégét megelőző utolsó munkanapon délután és az azt követő napon délelőtt a Budapestről kifelé haladó forgalom, illetve a hét utolsó munkaszüneti napján, vagy az azt követő

7 7 munkaszüneti napon délután Budapest irányába haladó forgalom folyamatos áramlásának, szükség esetén a forgalomirányításba beavatkozással történő biztosításáról; e) a közlekedési helyzetre figyelemmel a forgalomirányítással kapcsolatos intézkedések megtételéről, így különösen forgalomsegítő helyek kijelöléséről, jelzőlámpák ideiglenes kikapcsolásáról. 26. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője gondoskodik: a) a Dunakanyar, Szentendre, valamint az illetékességi területéhez tartozó, jelentős idegenforgalommal érintett egyéb régiók turizmussal összefüggő rendőri feladatainak végrehajtásáról; b) a Budapesti Rendőr-főkapitányság által működtetett operatív munkacsoportba egy fő összekötő delegálásáról. 27. A Készenléti Rendőrség parancsnoka intézkedik: a) a Balatonkiliti repülőtérre egy helikopter kezelőszemélyzettel együtt történő vezénylésére július 1-jétől augusztus 31-ig, amely igénybevételének engedélyezésére aa) rendkívüli esemény (különösen vízi baleset, vagy veszélyhelyzet, súlyos közúti közlekedési baleset esetén légi koordináció, súlyos bűntett elkövetőjének felderítése, elfogása, vagy menekülési útvonalának figyelemmel kísérése) bekövetkezésekor a Bizottság vezetője, ab) előre tervezhető egyéb feladat-végrehajtás esetén (bűnügyi, közbiztonsági, közlekedési fokozott ellenőrzés) a BKKB és a Régiós Bizottság vezetőjének kezdeményezésére a Készenléti Rendőrség parancsnoka jogosult; b) a Budapesti Rendőr-főkapitányság által működtetett operatív munkacsoportba egy fő összekötő tiszt delegálására; c) a BKKB és a Régiós Bizottság munkájának támogatásához 1-1 fő összekötő tiszt delegálására; d) a Légirendészeti Parancsnokság szolgálati helikoptereinek a hétvégét megelőző utolsó munkanapon délután a fővárosból kivezető, valamint a hét utolsó munkaszüneti napján délután a fővárosba vezető utak felett 2-2 óra időtartamban történő szolgálatteljesítésére, elsősorban a forgalom áramlásának elősegítése és az előre tervezhető feladatok végrehajtásában való segítségnyújtás érdekében, valamint rendkívüli események bekövetkezése esetére; e) az ORFK rendészeti főigazgatójának utasítása alapján a közbiztonsági helyzetnek megfelelően a Készenléti Rendőrség állományának vezénylésére és technikai eszközeinek biztosítására a turisztikailag frekventált területen működő rendőrkapitányságok megerősítése érdekében. 28. Az ORFK Hivatal Szóvivői Iroda vezetője gondoskodik: a) a turisztikai szezon kezdetén és annak zárását követően nemzetközi sajtótájékoztató szervezéséről, amelyre a kormányzati szervek, illetve a Vám- és Pénzügyőrség turizmussal foglalkozó képviselőit is meg kell hívni; b) a rendőri tevékenységek népszerűsítése érdekében a turizmussal összefüggő fontosabb, közérdeklődésre számot tartó ügyekben sajtótájékoztató szervezéséről, illetve a médián keresztül az idegenforgalommal kapcsolatos aktuális kérdésekről történő folyamatos tájékoztatásról. VIII. Vegyes rendelkezések

8 8 29. Ugyanazon autópálya, autóút teljes szakaszán, azonos pályaoldalon és azonos időszakban történő rendőri jelenlét biztosítása érdekében szükséges szolgálatszervezési feladatok koordinálására, illetve a gyorsforgalmi utak speciális körülményeire tekintettel, a végrehajtás módjára az ORFK rendészeti főigazgatója külön feladattervben intézkedik. 30. Az ORFK bűnügyi, valamint rendészeti főigazgatója gondoskodik a turisztikai idény rendőri feladatai végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, szakmai segítséget nyújtanak a szakszerű rendőri tevékenység folytatásához. 31. Az ország kiemelt turisztikai szempontból frekventált területeinek bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről, a végrehajtott rendőri feladatokról és azok tapasztalatairól a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok rendészeti igazgatói, valamint a Készenléti Rendőrség parancsnoka havonta értékelő jelentést, valamint az utasítás melléklete szerinti összesített statisztikai táblát készítenek, amelyet a tárgyhónapot követő hónap 10-ig tájékoztatásul felterjesztenek az ORFK rendészeti főigazgatójának. 32. A turisztikai idényről a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok rendészeti igazgatói, a Készenléti Rendőrség parancsnok-helyettes rendészeti igazgatója és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság rendészeti helyettese összefoglaló jelentést és az utasítás melléklete szerinti összesített statisztikai táblát készítenek, amelyet minden év október 10-ig felterjesztenek az ORFK rendészeti főigazgatójához. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztályának vezetője a beérkezett jelentések alapján október 30-ig összefoglaló jelentést készít a turisztikai idény rendőri tapasztalatairól, amelyet felterjeszt az országos rendőrfőkapitánynak. IX. Záró rendelkezések 33. A 13. pont alapján elkészítendő végrehajtási terveket első alkalommal az utasítás hatályba lépésétől számított 15 munkanapon belül kell megküldeni az ORFK rendészeti főigazgatójának. Ez a rendelkezés az utasítás hatályba lépését követő 16. napon hatályát veszti. 34. Jelen utasítás a közzététele napját követő harmadik napon 1 lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 32/2008. (OT 17.) ORFK utasítás. Dr. Bencze József r. altábornagy sk. 1 Hatályba lépés napja: június 18.

9 9 Melléklet a(z) 30/2010. (OT 16.) ORFK utasításhoz KIMUTATÁS... rendőr-főkapitányság (havi) statisztikai adatairól Ismertté vált bcs.-k száma össz.: emberölés súlyos testi sértés rablás betöréses lopás zseblopás gépkocsi lopás gépkocsi feltörés jármű önkényes elvétele garázdaság ittas járművezetés Külföldi gyanúsítottak száma Végrehajtott intézkedések: Elfogás összesen: Előállítás összesen: Biztonsági int. összesen: Szabs. felj. összesen: ittas járművezetés tulajdon elleni szabs. rendzavarás közbizt.-ra kül. vesz. eszközök kiemelt közúti közl.-i szabs. tiltott kéjelgés jogosulatlan kereskedés vasúti szabs. vízrendészeti szabs. koldulás Külf. szabs. elkövetők száma: Helyszíni bírság fő össz.: forint (ezer) külföldi jogellenes tartózkodása kiutasítás/kitoloncolás Előző (bázis év) Tárgy év %

10 Közlekedési balesetek össz.: halálos súlyos könnyű sérülésmentes vízből mentés/fő vízbefulladás külföldi sérelmére bcs. külföldi sérelmére szabs. Rendkívüli események: fegyverhasználat jogos/jogtalan fegyelemsértés alapos gyanúja rendőri bcs. alapos gyanúja Panaszok össz.: külföldi jogos/megalapozatlan önkormányzattól 10

11 11 Szám: /2010. ált. II. rész EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK amely létrejött egyrészről az másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG (1139 Budapest, Teve u.4-6. képviselő: dr. Bencze József r.altábornagy rendőrfőkapitány) FEHÉR GYŰRŰ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET az Európai Áldozatvédő Szervezet tagja (1055 Budapest, Szent István körút 1. képviselő: Fügedi László elnök) (továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és időben. Jelen megállapodás célja a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV. törvény VII. fejezetében előírt együttműködési kötelezettség teljesítése az áldozati jogok érvényesülésének elősegítésében, a másodlagos áldozattá válás megelőzésében és az áldozatok segítése terén. I. Az együttműködés alapját képező jogszabályok 1) A jelen együttműködési megállapodást a Felek az alábbi jogszabályok alapján kötik meg: a) a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/ (X.28) OGY határozat, mely prioritásként kezeli a megelőzést, áldozatsegítést, kompenzációt; b) a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV. törvény (Ást.); c) az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet; d) a rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 17/2007. (III.17.) IRM rendelet, valamint e) a Rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 50/2008. (OT 29.) ORFK utasítás. 2) A Felek megállapodnak abban, hogy a fenti normákban részletezett áldozatvédelmi előírásokat betartják.

12 12 II. Az Országos Rendőr-főkapitányság feladatai 3) Az Országos Rendőr-főkapitányság szakirányítása során intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a Rendőrség szerveinél: a) kiemelt hangsúlyt kapjanak az áldozatvédelemmel, áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok annak érdekében, hogy a sértettek jogai maradéktalanul érvényesüljenek; b) az áldozatok meghallgatása személyiségi jogainak maradéktalan tiszteletben tartásával történjen; c) gondoskodjanak arról, hogy a Rendőrséghez forduló sértettek ne szenvedjenek további pszichés sérüléseket (másodlagos áldozattá válás elkerülése); d) gondoskodjanak az ismételt áldozattá válás kockázatának csökkentéséről; e) a potenciális, az átlagostól nagyobb áldozati kockázattal bíró sértetti kör (gyermekek, betegek, idősek, nők, kiszolgáltatott helyzetben lévők, kisebbség; bizonyos munkakörök, úgymint pénzintézetek, lottózók, patikák, postahivatalok, éjszaka nyitvatartóz kereskedelmi egységek, töltőállomások dolgozói, ügyfelei, vásárlói) folyamatos felvilágosítása, védelmének megszervezése biztosított legyen; f) a büntetőeljárás rendőrségi szakaszában a sértettet tájékoztassák jogairól, kárigényének érvényesítési lehetőségeiről, és arról, hogy különböző állami és társadalmi szervektől a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesülettől (továbbiakban: Egyesület) milyen segítséget kaphat; továbbá g) valamennyi rendőr-főkapitányság, rendőrkapitányság ügyeleti helységében, illetve annak előterében elhelyezésre kerüljön az Egyesület által elkészített és a kapitányságokra eljuttatott magyar, angol, német, orosz nyelvű tájékoztató. 4) Az Országos Rendőr-főkapitányság előzetes egyeztetést követően szakmai segítséget nyújt, előadót biztosít az Egyesület szervezésében megvalósuló áldozatvédelmi témájú hazai és nemzetközi konferenciák lebonyolításához. III. Az Egyesület feladatai 5) Az európai áldozatvédő normák szerint működő Egyesület feladata, hogy konkrét és közvetlen támogatást adjon, valamint anyagi, jogi, pszichikai és egyéb segítséget nyújtson a bűncselekmények, főleg a szociális helyzetük miatt rászoruló áldozatainak (hozzátartozóinak), továbbá kiálljon és fellépjen a sértettek érdekeinek védelmében. Az Egyesület az áldozattá válás megelőzése érdekében bűnmegelőző tevékenységet folytat. 6) Az Egyesület bűncselekmények áldozatainak tekinti, és kiemelten foglalkozik azokkal a rendőrökkel, akik szolgálati feladataik ellátása során testi, lelki sérüléseket szenvednek. 7) A hazánkban áldozattá vált magyar és nem magyar állampolgárok részére az Egyesület: a) emberi vigaszt és személyes gondoskodást nyújt a bűncselekményt követően; b) tájékoztatást nyújt az áldozatok részére a büntetőeljárás folyamatáról, díjtalan jogsegély szolgálatot működtet;

13 13 c) igény esetén segítséget nyújt a hatóságoknál történő eljárásban, az ellopott, úti vagy személyes okmányok pótlásában; d) segítséget nyújt a rokonokkal, barátokkal, országuk külképviseletével való kapcsolatfelvételben; e) szükség esetén segítséget nyújt más szervezetek, intézmények által nyújtott szolgáltatások közvetítésében; f) a bűncselekmények áldozatává vált magyar és nem magyar állampolgárok részére indokolt és szükséges esetben szállást és étkezés biztosít, amennyiben az a bűncselekmény színhelyéről nem tud haza-, vagy a szállására utazni (Budapesten egész évben, a Balaton északi partján júniustól szeptemberig, a déli parton májustól október végéig); g) a Rendőrség kérésére a tanúként beidézett személyek részére szükséges és indokolt esetben, szállást, étkezést és úti költséget biztosít; h) az utógondozás érdekében értesíti az áldozat állampolgársága szerinti nemzeti áldozatvédő szervezetet a bűncselekményről és a kapott támogatásokról; i) mindent megtesz annak érdekében, hogy az áldozattá vált külföldi elkerülje az ismételt áldozattá válást; j) szükség szerint gondoskodik a kapitányságokon elhelyezett, az áldozatvédő szervezet tevékenységét bemutató tájékoztatók, több nyelvű szóró anyagok pótlásáról; k) lehetőségéhez mérten közreműködik az idősek áldozattá válásának megelőzését célzó rendezvények szervezésében, tájékoztató előadások tartásában; l) anyagi lehetőségei függvényében vállalja többnyelvű, idényjellegű bűnmegelőzési tájékoztató kiadványok megjelentetését (nyaralás, halottak napja, karácsony, stb.); m) közreműködik a Rendőrség által készíttetett, áldozattá válás megelőzését célzó videofilmek, spotok bevásárló központokban, önkormányzatoknál, orvosi rendelőkben való kihelyezésében; valamint n) vállalja a Rendőrséggel közösen megtartott rendezvényeken áldozatvédelemmel, áldozatsegítéssel kapcsolatos előadások tartását. IV. Közös feladatok 8) A Felek kölcsönösen segítik a bűncselekmények elkerülésére, megakadályozására vonatkozó felvilágosító és bűnmegelőző tevékenységet. E feladatok végrehajtása érdekében támogatják a nemzetközi bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tapasztalatok, tudományos kutatások eredményeinek hazai adaptálását. 9) A Felek törekednek arra, hogy a médiával jó együttműködést alakítsanak ki az áldozattá válás elkerülését segítő műsorok készítésében, bemutatásában. A Felek közreműködnek az áldozatok által a különböző állami és társadalmi szervektől igényelhető segítségről való tájékoztatásban. 10) A Felek megállapodnak abban, hogy egymás kapcsolódó rendezvényein részt vesznek és igény szerint abban közreműködnek. Amennyiben lehetőség van rá, közösen pályázatot írnak és nyújtanak be. 11) A Felek szükség esetén szakmai megbeszélés keretében értékelik az együttműködési megállapodásban foglalt célok, feladatok megvalósulását és döntenek az együttműködés szélesítéséről, szűkítéséről vagy annak módosításáról.

14 14 V. Záró rendelkezések 12) A Felek a jelen együttműködési megállapodást közös céljaik megvalósítása érdekében tartják fenn, amely anyagi-pénzügyi kötelezettségvállalást nem keletkeztethet, és amellyel kapcsolatban ilyen jellegű kötelezettségvállalás nem hagyható jóvá. A folyamatos kapcsolattartás során az Egyesületet annak elnöke, az Országos Rendőr-főkapitányságot annak áldozatvédelmi referense képviseli. 13) A jelen együttműködési megállapodás az aláírás napján 2 lép hatályba, határozatlan időre szól, módosítását bármely fél írásban kezdeményezheti, vagy azt 30 napos felmondási idővel felmondhatja. Budapest, május 17. Dr. Bencze József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány sk. Fügedi László Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület Elnök sk. 2 Hatályba lépés napja: május 17.

15 15 III. rész IRÁNYELVEK Szám: 1/2010. Az országos rendőrfőkapitány 1/2010. (OT 16.) ORFK irányelve a Rendőrség számviteli politikájáról szóló 1/1008. (OT 27.) ORFK irányelv módosításáról A Rendőrség számviteli politikájáról szóló 1/1008. (OT 27.) ORFK irányelv módosítására kiadom a következő i r á n y e l v e t. 1. A Rendőrség számviteli politikájáról szóló 1/1008. (OT 27.) ORFK irányelv Rendőrség eszközeinek és forrásainak leltározási és leltárkészítési szabályzatáról szóló 2. melléklete a következő 57/A. ponttal egészül ki: 57/A. A leltárellenőr a leltározás során felhasznált valamennyi leltárfelvételi jegyet, leltárfelvételi ívet, valamint leltár jegyzőkönyvet köteles oldalankét aláírni. 2. Ezen irányelv a közzétételét követő 8. napon lép hatályba 3 és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Dr. Bencze József r. altábornagy sk. 3 Hatályba lépés napja: június 23.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/15. szám Budapest, 2011. október 14. Szám: 30249/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttes intézkedés: 1. 1/2011. (OT 15.) BÁH-ORFK együttes

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(.

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(. BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer Európai Szociális Alap %()(.7(7e6 $ -g9ė%( 3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bűnmegelőzés I. Bűnmegelőzés

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/18. szám Budapest, 2009. augusztus 27. Szám: 27710/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 33/2009. (OT 18.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/7. szám Budapest, 2012. április 26. Szám: 14969/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás a polgári

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA Készítette: a Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság és Nagyvázsony Község Önkormányzata 1 T a r t a l o

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Hévízi Kistérség Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója 2008. december 2 I. Bevezető. A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által

Részletesebben

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája Balatonfüred, 2012. október 25 26. Budapest, 2012. november Szerkesztette: Dr. Baranyó György A konferencia előadói: Dr. Balázs

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Balatonföldvár, 2006. július

Balatonföldvár, 2006. július A Balatonföldvári Többcélú i Társulás Bűnmegelőzési stratégiája Balatonföldvár, 2006. július 1 1. Bevezetés A rendszerváltást követően Magyarországon robbanásszerűen megnövekedett a bűnözés. A bűncselekmények

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. 1. Értelmező rendelkezések melléklet a BM /2011. számú előterjesztéshez../2011. ( ) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásáról A katasztrófavédelemről

Részletesebben

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról Szám: 23/2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (2)

Részletesebben