ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 2010/16. szám Budapest, június 15. Szám: 16358/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. A turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtására Együttműködési megállapodások: 1. Országos Rendőr-főkapitányság és a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület között kötött együttműködési megállapodás (2010. május 17.) Irányelvek: 1. A Rendőrség számviteli politikájáról szóló 1/1008. (OT 27.) ORFK irányelv módosításáról 2010/16. szám Budapest, június 15.

2 2 2010/16. szám Budapest, június 15. I. rész UTASÍTÁSOK Szám: 30/2010. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 30/2010. (OT 16.) ORFK UTASÍTÁSA a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtására Minden év június 1-jétől augusztus 31-ig, a fővárosban június 1-jétől szeptember 30-ig, valamint a Tisza-tó régiójában június 15-től augusztus 31-ig tartó időszakban (a továbbiakban: turisztikai idény) a hazai és külföldi turisták személy- és vagyonbiztonságának megteremtése, a turistaforgalom nemkívánatos jelenségeinek visszaszorítása így különösen a bűncselekmények és a szabálysértések kiemelt turisztikai centrumokban, valamint az ország idegenforgalmi szempontból jelentős területein történő megelőzése, felderítése érdekében jelentkező rendőri feladatok egységes, hatékony és szakszerű végrehajtása érdekében kiadom az alábbi u t a s í t á s t : 1. Az utasítás hatálya kiterjed az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK), valamint a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, továbbá a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre. I. Általános feladatok 2. A megyei rendőrfőkapitányok és a budapesti rendőrfőkapitány (a továbbiakban együtt: rendőrfőkapitányok), valamint a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója az illetékességi területük sajátosságainak megfelelően az anyagi lehetőségeik figyelembevételével kötelesek a szükséges intézkedéseket megtenni a turisztikai idény feladatainak komplex kezelésére a turistaforgalom által érintett területeken, így különösen a közterületeken, a tömegközlekedési eszközökön, a közutakon, a sportolásra, fürdőzésre alkalmas szabad vizeken a szélsőségektől mentes közbiztonsági viszonyok megteremtésére. Ennek érdekében: a) fokozott tájékoztató tevékenységet kell kifejteni a média nyújtotta lehetőségek széleskörű igénybevételével, bűn- és baleset-megelőzési tanácsokat tartalmazó szóróanyagok terjesztésével, strandfelügyeletek megszervezésével, valamint a közterületi rendőri jelenlét célirányos növelésével; b) a külföldiekkel való kommunikáció biztosítása céljából olyan panaszfelvevő helyeket, információs centrumokat kell kialakítani, ahol idegen nyelveket beszélő rendőrök és szezonálisan alkalmazott diáktolmácsok tevékenykednek;

3 3 c) a szükséges intézkedéseket foganatosítani kell a nagy értékű személygépkocsik, motorkerékpárok eltulajdonítása, a rablások, betöréses és trükkös lopások, zseblopások, a kábítószerrel visszaélés bűncselekmények felderítésére, a tiltott kéjelgés és a tiltott szerencsejáték, valamint az ittas járművezetés visszaszorítására; d) a turisztikai szempontból frekventált helyekre közlekedő, valamint a nemzetközi személyszállító vonatok, illetőleg MÁV és autóbusz pályaudvarok közbiztonsági helyzetének javítása érdekében minden lehetséges eszközt alkalmazni kell. II. A turisztikai idényből eredő rendőri feladatok végrehajtása 3. A rendőrfőkapitányok a turisztikailag frekventált területeken jelentkező többletfeladatokat elsősorban a saját erők és eszközök átcsoportosításával kötelesek végrehajtani. 4. A turizmussal kapcsolatos feladatok végrehajtására biztosított megerősítő erőket a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságra kell vezényelni. A rendőrfőkapitányok saját hatáskörben intézkednek az erők és technikai eszközök elosztásáról. 5. A megerősítő erőként vezényelt állomány kizárólag közterületi szolgálat ellátására vehető igénybe, objektumőri, fogdaőri, kísérőőri és ügyeleti szolgálatra nem oszthatók be. 6. A vezénylések anyagi, technikai és pénzügyi feltételei tekintetében: a) a megerősítő erőt vezénylő szerv biztosítja: aa) a vezényelt állomány személyi juttatásait és az ahhoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő járulékokat, ab) a munkába járással összefüggő kiadásokat; b) a fogadó szerv biztosítja: ba) a vezényelt állomány elhelyezésével kapcsolatos kiadásokat, bb) a vezényelt állomány természetbeni étkeztetésének kiadásait. 7. A turisztikai idényben az együttműködési megállapodásokban meghatározottak alapján a hazánkba érkező külföldi rendőrök elhelyezésével, ellátásával kapcsolatos költségeket a fogadó szervek finanszírozzák. 8. A rendőrfőkapitányok a rendészeti szakközépiskolák első évfolyamát sikeresen befejezett tanulóiból, valamint a Rendőrtiszti Főiskola hallgatóiból a tanintézetekkel kötött megállapodások alapján a gyakorlati képzés végrehajtására szükség szerint gyakorló őrsöket hozhatnak létre, amelyek működtetése az oktatási követelmények megtartásával történik. 9. A rendőrfőkapitányok intézkednek szállodai kapcsolattartó rendszer működtetésére, amely érdekében az illetékes rendőrkapitányságok bűnügyi állományából kijelölnek egy-egy fő összekötőt, továbbá felveszik a kapcsolatot a szállodák igazgatóival az összekötő bemutatása és a feladatok egyeztetése érdekében.

4 4 10. Az összekötő: a) folyamatos kapcsolatot tart a szállodákkal, valamint b) azokban a szállodákban, ahová külföldiek rendszeresen, csoportosan érkeznek, igény esetén a turisták közös tájékoztatásán, figyelemfelhívásán részt vesz. III. Fokozott ellenőrzés 11. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok illetékességi területükön fokozott és összehangolt bűnügyi, ifjúságvédelmi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, idegenrendészeti, határrendészeti célú ellenőrzéseket szerveznek, amelyek tervezéséhez és végrehajtásához igényelhetik Nemzeti Turisztikai Bizottság, valamint a helyi polgárőr szervezetek és egyéb lakossági önvédelmi szervezetek információit és segítségét. 12. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok a fokozott ellenőrzés céljától függően összehangolják a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségek, munkaügyi felügyelőségek, valamint munkaügyi központok, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságai, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, a Vám- és Pénzügyőrség, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal területi, illetőleg helyi szerveinek munkatársaival, a polgármesteri hivatalok szakigazgatási szerveinek vezetőivel a feladatok végrehajtását. IV. Végrehajtási terv 13. A rendőrfőkapitányok kötelesek intézkedni az aktuális végrehajtási tervek kidolgozására, amelyet minden évben május 15-ig felterjesztenek az ORFK rendészeti főigazgatójának. 14. A végrehajtási terv tartalmazza: a) az illetékességi terület turizmussal összefüggő általános feladatait; b) a turisztikailag frekventált helyek felsorolását, azok rendőri ellenőrzésének módszerét; c) az információs centrumok létesítésének helyeit és működésük szabályozását; d) a folyamatos rendőri jelenlétet biztosító mozgóőri szolgálati helyek felsorolását; e) a 24 órás idegen nyelvű panaszfelvételi helyeket, azok városi telefonszámát, a diák tolmácsok foglalkoztatási rendszerét. V. Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság 15. A regionális feladatok végrehajtása érdekében a turisztikai idényben június 1-jétől szeptember 15-ig Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottságot (a továbbiakban: BKKB) kell működtetni, amelynek illetékessége a balatoni régióra, valamint a Velencei-tó és környékére terjed ki. 16. A BKKB vezetője az utasítás hatályba lépésének évében a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója, majd ezt követően évente váltja egymást a Fejér, a Veszprém, a Zala és a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója.

5 5 17. A BKKB munkájában részt vesz: a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatósága, az ORFK Rendészeti Főigazgatósága, valamint a Készenléti Rendőrség által delegált 1-1 fő koordinátor; b) a Fejér, a Veszprém, a Zala, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság által delegált 2-2 fő (1 fő közbiztonsági, 1 fő bűnügyi) koordinátor. 18. A BKKB vezetője: a) felelős a Balaton, valamint a Velencei-tó és környéke térségében a megyei rendőr-főkapitányságok és a rendőrkapitányságok turisztikával kapcsolatos rendőri feladatok területén kifejtett tevékenységének szakszerű összehangolásáért; b) meghatározza a BKKB összetételét; c) kidolgozza a BKKB programját, a koordináció rendjét, amelyet az ORFK rendészeti főigazgatójának és a bizottsági tagokat delegáló szervezeti elemek, szervek vezetőinek küld meg. VI. Tisza-tavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs Bizottság 19. A regionális feladatok végrehajtása érdekében a turisztikai idényben június 15-étől augusztus 31-ig Tisza-tavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs Bizottságot (a továbbiakban: Régiós Bizottság) kell működtetni, amelynek illetékessége a Tisza-tó régiójára terjed ki. 20. A Régiós Bizottság vezetője az utasítás hatályba lépésének évében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója, majd ezt követően évente váltja egymást a Heves, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság rendészeti igazgatója. 21. A Régiós Bizottság munkájában részt vesz: a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatósága, az ORFK Rendészeti Főigazgatósága, valamint a Készenléti Rendőrség által delegált 1-1 fő koordinátor; b) a Jász-Nagykun-Szolnok, a Heves és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság által delegált 1-1 fő koordinátor. 22. A Régiós Bizottság vezetője: a) felelős a Tisza-tó térségében a megyei rendőr-főkapitányságok és a rendőrkapitányságok turisztikai területén kifejtett tevékenységének, feladatainak szakszerű összehangolásáért; b) meghatározza a Régiós Bizottság összetételét; c) kidolgozza a Régiós Bizottság programját, a koordináció rendjét, amelyet az ORFK rendészeti főigazgatójának és a bizottsági tagokat delegáló szervek, szervezeti elemek vezetőinek küld meg. VII. Különös feladatok 23. A rendőrfőkapitányok: a) elemzik az illetékességi területük közlekedésbiztonsági helyzetét, amely alapján hétvégeken, és az azon kívüli munkaszüneti napokon az illetékességi területükhöz tartozó egy- és kétszámjegyű utaknak az idegenforgalom miatt nagy közúti forgalmat lebonyolító, és ezért közlekedésbiztonsági szempontból fokozottan veszélyes szakaszain biztosítják a

6 6 forgalom segítéséhez, illetve a közlekedési szabályokat megszegők hatékony kiszűréséhez szükséges rendőri jelenlétet; b) biztosítják az illetékességi területükhöz tartozó autópályákon és autóutakon a hétvégét megelőző utolsó munkanapon délután és az azt követő napon délelőtt a jobb pályatesten haladó forgalom, illetve a hét utolsó munkaszüneti napján, vagy az azt követő munkaszüneti napon délután a bal pályatesten haladó forgalom folyamatos áramlásának fenntartásához, a rendkívüli események gyors felszámolásához, a közlekedési szabályokat megszegők hatékony kiszűréséhez szükséges rendőri jelenlétet; c) intézkednek az együttműködő szervek, szervezetek elérhetőségét és a kapcsolattartás rendjét is tartalmazó terelési (havária) tervek elkészítésére, illetve alkalmazhatóságának megteremtésére, szükség szerint új tervek elkészítésére, illetve a rendelkezésre álló tervek aktualizálására; d) intézkednek a szabad vizek, bányatavak, horgásztavak (a továbbiakban: vízfelületek) területének felmérésére; e) intézkednek a vízfelületek környezetében a fürdési tilalmat jelző táblák meglétének ellenőrzésére, amennyiben hiányosság tapasztalható, úgy a hiány pótlása érdekében a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben meghatározott illetékes jegyző vagy a kistérségi intézet irányába megteszik a szükséges intézkedést; f) a nyári gyermek- és ifjúsági táborok környékén visszatérően rendőri ellenőrzést biztosítanak a gyanús személyek kiszűrése érdekében; g) a parkokban, ligetekben, fás, bokros közterületeken gondoskodnak a visszatérő rendőri ellenőrzés biztosításáról, illetve szükség esetén a szolgálati állatok igénybevételéről; h) anyagi lehetőségeik függvényében nyári baleset-megelőzési táborokat szerveznek, illetve részt vesznek egyéb nyári táborokban baleset-megelőzési témájú előadások, tájékoztatók megtartásával; i) intézkednek az illegális migráció, és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növeléséről, illetve összehangolásáról szóló 8/2010. (II. 19.) IRM-SZMM-PM-KHEM együttes utasításban megfogalmazottak végrehajtására. 24. A fenti feladatok végrehajtásához lehetőség szerint elsősorban a körzeti megbízottakat kell kijelölni, illetve a természetvédelmi őrök, hivatásos vadászok, halászati őrök és mezőőrök segítségét, valamint az együttműködő szervek támogatását kell igénybe venni. 25. A budapesti rendőrfőkapitány gondoskodik: a) a BKKB-val történő információcsere megszervezéséről; b) folyamatos és fokozott rendőri jelenlét biztosításáról a történelmi Belváros, a Budai Vár, a Citadella, a Margitsziget, a Hősök tere, a Városliget, valamint a nemzetközi utasforgalmat lebonyolító pályaudvarok területén; c) a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Készenléti Rendőrség és a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság közötti rendőri együttműködés folyamatos koordinációját biztosító operatív munkacsoport működtetéséről, amelynek vezetője a budapesti rendőrfőkapitány rendészeti helyettese; d) a fővárosból kivezető utakon kiemelt figyelmet fordítva az autópályákra a hétvégét megelőző utolsó munkanapon délután és az azt követő napon délelőtt a Budapestről kifelé haladó forgalom, illetve a hét utolsó munkaszüneti napján, vagy az azt követő

7 7 munkaszüneti napon délután Budapest irányába haladó forgalom folyamatos áramlásának, szükség esetén a forgalomirányításba beavatkozással történő biztosításáról; e) a közlekedési helyzetre figyelemmel a forgalomirányítással kapcsolatos intézkedések megtételéről, így különösen forgalomsegítő helyek kijelöléséről, jelzőlámpák ideiglenes kikapcsolásáról. 26. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője gondoskodik: a) a Dunakanyar, Szentendre, valamint az illetékességi területéhez tartozó, jelentős idegenforgalommal érintett egyéb régiók turizmussal összefüggő rendőri feladatainak végrehajtásáról; b) a Budapesti Rendőr-főkapitányság által működtetett operatív munkacsoportba egy fő összekötő delegálásáról. 27. A Készenléti Rendőrség parancsnoka intézkedik: a) a Balatonkiliti repülőtérre egy helikopter kezelőszemélyzettel együtt történő vezénylésére július 1-jétől augusztus 31-ig, amely igénybevételének engedélyezésére aa) rendkívüli esemény (különösen vízi baleset, vagy veszélyhelyzet, súlyos közúti közlekedési baleset esetén légi koordináció, súlyos bűntett elkövetőjének felderítése, elfogása, vagy menekülési útvonalának figyelemmel kísérése) bekövetkezésekor a Bizottság vezetője, ab) előre tervezhető egyéb feladat-végrehajtás esetén (bűnügyi, közbiztonsági, közlekedési fokozott ellenőrzés) a BKKB és a Régiós Bizottság vezetőjének kezdeményezésére a Készenléti Rendőrség parancsnoka jogosult; b) a Budapesti Rendőr-főkapitányság által működtetett operatív munkacsoportba egy fő összekötő tiszt delegálására; c) a BKKB és a Régiós Bizottság munkájának támogatásához 1-1 fő összekötő tiszt delegálására; d) a Légirendészeti Parancsnokság szolgálati helikoptereinek a hétvégét megelőző utolsó munkanapon délután a fővárosból kivezető, valamint a hét utolsó munkaszüneti napján délután a fővárosba vezető utak felett 2-2 óra időtartamban történő szolgálatteljesítésére, elsősorban a forgalom áramlásának elősegítése és az előre tervezhető feladatok végrehajtásában való segítségnyújtás érdekében, valamint rendkívüli események bekövetkezése esetére; e) az ORFK rendészeti főigazgatójának utasítása alapján a közbiztonsági helyzetnek megfelelően a Készenléti Rendőrség állományának vezénylésére és technikai eszközeinek biztosítására a turisztikailag frekventált területen működő rendőrkapitányságok megerősítése érdekében. 28. Az ORFK Hivatal Szóvivői Iroda vezetője gondoskodik: a) a turisztikai szezon kezdetén és annak zárását követően nemzetközi sajtótájékoztató szervezéséről, amelyre a kormányzati szervek, illetve a Vám- és Pénzügyőrség turizmussal foglalkozó képviselőit is meg kell hívni; b) a rendőri tevékenységek népszerűsítése érdekében a turizmussal összefüggő fontosabb, közérdeklődésre számot tartó ügyekben sajtótájékoztató szervezéséről, illetve a médián keresztül az idegenforgalommal kapcsolatos aktuális kérdésekről történő folyamatos tájékoztatásról. VIII. Vegyes rendelkezések

8 8 29. Ugyanazon autópálya, autóút teljes szakaszán, azonos pályaoldalon és azonos időszakban történő rendőri jelenlét biztosítása érdekében szükséges szolgálatszervezési feladatok koordinálására, illetve a gyorsforgalmi utak speciális körülményeire tekintettel, a végrehajtás módjára az ORFK rendészeti főigazgatója külön feladattervben intézkedik. 30. Az ORFK bűnügyi, valamint rendészeti főigazgatója gondoskodik a turisztikai idény rendőri feladatai végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, szakmai segítséget nyújtanak a szakszerű rendőri tevékenység folytatásához. 31. Az ország kiemelt turisztikai szempontból frekventált területeinek bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről, a végrehajtott rendőri feladatokról és azok tapasztalatairól a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok rendészeti igazgatói, valamint a Készenléti Rendőrség parancsnoka havonta értékelő jelentést, valamint az utasítás melléklete szerinti összesített statisztikai táblát készítenek, amelyet a tárgyhónapot követő hónap 10-ig tájékoztatásul felterjesztenek az ORFK rendészeti főigazgatójának. 32. A turisztikai idényről a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok rendészeti igazgatói, a Készenléti Rendőrség parancsnok-helyettes rendészeti igazgatója és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság rendészeti helyettese összefoglaló jelentést és az utasítás melléklete szerinti összesített statisztikai táblát készítenek, amelyet minden év október 10-ig felterjesztenek az ORFK rendészeti főigazgatójához. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztályának vezetője a beérkezett jelentések alapján október 30-ig összefoglaló jelentést készít a turisztikai idény rendőri tapasztalatairól, amelyet felterjeszt az országos rendőrfőkapitánynak. IX. Záró rendelkezések 33. A 13. pont alapján elkészítendő végrehajtási terveket első alkalommal az utasítás hatályba lépésétől számított 15 munkanapon belül kell megküldeni az ORFK rendészeti főigazgatójának. Ez a rendelkezés az utasítás hatályba lépését követő 16. napon hatályát veszti. 34. Jelen utasítás a közzététele napját követő harmadik napon 1 lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 32/2008. (OT 17.) ORFK utasítás. Dr. Bencze József r. altábornagy sk. 1 Hatályba lépés napja: június 18.

9 9 Melléklet a(z) 30/2010. (OT 16.) ORFK utasításhoz KIMUTATÁS... rendőr-főkapitányság (havi) statisztikai adatairól Ismertté vált bcs.-k száma össz.: emberölés súlyos testi sértés rablás betöréses lopás zseblopás gépkocsi lopás gépkocsi feltörés jármű önkényes elvétele garázdaság ittas járművezetés Külföldi gyanúsítottak száma Végrehajtott intézkedések: Elfogás összesen: Előállítás összesen: Biztonsági int. összesen: Szabs. felj. összesen: ittas járművezetés tulajdon elleni szabs. rendzavarás közbizt.-ra kül. vesz. eszközök kiemelt közúti közl.-i szabs. tiltott kéjelgés jogosulatlan kereskedés vasúti szabs. vízrendészeti szabs. koldulás Külf. szabs. elkövetők száma: Helyszíni bírság fő össz.: forint (ezer) külföldi jogellenes tartózkodása kiutasítás/kitoloncolás Előző (bázis év) Tárgy év %

10 Közlekedési balesetek össz.: halálos súlyos könnyű sérülésmentes vízből mentés/fő vízbefulladás külföldi sérelmére bcs. külföldi sérelmére szabs. Rendkívüli események: fegyverhasználat jogos/jogtalan fegyelemsértés alapos gyanúja rendőri bcs. alapos gyanúja Panaszok össz.: külföldi jogos/megalapozatlan önkormányzattól 10

11 11 Szám: /2010. ált. II. rész EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK amely létrejött egyrészről az másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG (1139 Budapest, Teve u.4-6. képviselő: dr. Bencze József r.altábornagy rendőrfőkapitány) FEHÉR GYŰRŰ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET az Európai Áldozatvédő Szervezet tagja (1055 Budapest, Szent István körút 1. képviselő: Fügedi László elnök) (továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és időben. Jelen megállapodás célja a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV. törvény VII. fejezetében előírt együttműködési kötelezettség teljesítése az áldozati jogok érvényesülésének elősegítésében, a másodlagos áldozattá válás megelőzésében és az áldozatok segítése terén. I. Az együttműködés alapját képező jogszabályok 1) A jelen együttműködési megállapodást a Felek az alábbi jogszabályok alapján kötik meg: a) a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/ (X.28) OGY határozat, mely prioritásként kezeli a megelőzést, áldozatsegítést, kompenzációt; b) a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló évi CXXXV. törvény (Ást.); c) az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet; d) a rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 17/2007. (III.17.) IRM rendelet, valamint e) a Rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 50/2008. (OT 29.) ORFK utasítás. 2) A Felek megállapodnak abban, hogy a fenti normákban részletezett áldozatvédelmi előírásokat betartják.

12 12 II. Az Országos Rendőr-főkapitányság feladatai 3) Az Országos Rendőr-főkapitányság szakirányítása során intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a Rendőrség szerveinél: a) kiemelt hangsúlyt kapjanak az áldozatvédelemmel, áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok annak érdekében, hogy a sértettek jogai maradéktalanul érvényesüljenek; b) az áldozatok meghallgatása személyiségi jogainak maradéktalan tiszteletben tartásával történjen; c) gondoskodjanak arról, hogy a Rendőrséghez forduló sértettek ne szenvedjenek további pszichés sérüléseket (másodlagos áldozattá válás elkerülése); d) gondoskodjanak az ismételt áldozattá válás kockázatának csökkentéséről; e) a potenciális, az átlagostól nagyobb áldozati kockázattal bíró sértetti kör (gyermekek, betegek, idősek, nők, kiszolgáltatott helyzetben lévők, kisebbség; bizonyos munkakörök, úgymint pénzintézetek, lottózók, patikák, postahivatalok, éjszaka nyitvatartóz kereskedelmi egységek, töltőállomások dolgozói, ügyfelei, vásárlói) folyamatos felvilágosítása, védelmének megszervezése biztosított legyen; f) a büntetőeljárás rendőrségi szakaszában a sértettet tájékoztassák jogairól, kárigényének érvényesítési lehetőségeiről, és arról, hogy különböző állami és társadalmi szervektől a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesülettől (továbbiakban: Egyesület) milyen segítséget kaphat; továbbá g) valamennyi rendőr-főkapitányság, rendőrkapitányság ügyeleti helységében, illetve annak előterében elhelyezésre kerüljön az Egyesület által elkészített és a kapitányságokra eljuttatott magyar, angol, német, orosz nyelvű tájékoztató. 4) Az Országos Rendőr-főkapitányság előzetes egyeztetést követően szakmai segítséget nyújt, előadót biztosít az Egyesület szervezésében megvalósuló áldozatvédelmi témájú hazai és nemzetközi konferenciák lebonyolításához. III. Az Egyesület feladatai 5) Az európai áldozatvédő normák szerint működő Egyesület feladata, hogy konkrét és közvetlen támogatást adjon, valamint anyagi, jogi, pszichikai és egyéb segítséget nyújtson a bűncselekmények, főleg a szociális helyzetük miatt rászoruló áldozatainak (hozzátartozóinak), továbbá kiálljon és fellépjen a sértettek érdekeinek védelmében. Az Egyesület az áldozattá válás megelőzése érdekében bűnmegelőző tevékenységet folytat. 6) Az Egyesület bűncselekmények áldozatainak tekinti, és kiemelten foglalkozik azokkal a rendőrökkel, akik szolgálati feladataik ellátása során testi, lelki sérüléseket szenvednek. 7) A hazánkban áldozattá vált magyar és nem magyar állampolgárok részére az Egyesület: a) emberi vigaszt és személyes gondoskodást nyújt a bűncselekményt követően; b) tájékoztatást nyújt az áldozatok részére a büntetőeljárás folyamatáról, díjtalan jogsegély szolgálatot működtet;

13 13 c) igény esetén segítséget nyújt a hatóságoknál történő eljárásban, az ellopott, úti vagy személyes okmányok pótlásában; d) segítséget nyújt a rokonokkal, barátokkal, országuk külképviseletével való kapcsolatfelvételben; e) szükség esetén segítséget nyújt más szervezetek, intézmények által nyújtott szolgáltatások közvetítésében; f) a bűncselekmények áldozatává vált magyar és nem magyar állampolgárok részére indokolt és szükséges esetben szállást és étkezés biztosít, amennyiben az a bűncselekmény színhelyéről nem tud haza-, vagy a szállására utazni (Budapesten egész évben, a Balaton északi partján júniustól szeptemberig, a déli parton májustól október végéig); g) a Rendőrség kérésére a tanúként beidézett személyek részére szükséges és indokolt esetben, szállást, étkezést és úti költséget biztosít; h) az utógondozás érdekében értesíti az áldozat állampolgársága szerinti nemzeti áldozatvédő szervezetet a bűncselekményről és a kapott támogatásokról; i) mindent megtesz annak érdekében, hogy az áldozattá vált külföldi elkerülje az ismételt áldozattá válást; j) szükség szerint gondoskodik a kapitányságokon elhelyezett, az áldozatvédő szervezet tevékenységét bemutató tájékoztatók, több nyelvű szóró anyagok pótlásáról; k) lehetőségéhez mérten közreműködik az idősek áldozattá válásának megelőzését célzó rendezvények szervezésében, tájékoztató előadások tartásában; l) anyagi lehetőségei függvényében vállalja többnyelvű, idényjellegű bűnmegelőzési tájékoztató kiadványok megjelentetését (nyaralás, halottak napja, karácsony, stb.); m) közreműködik a Rendőrség által készíttetett, áldozattá válás megelőzését célzó videofilmek, spotok bevásárló központokban, önkormányzatoknál, orvosi rendelőkben való kihelyezésében; valamint n) vállalja a Rendőrséggel közösen megtartott rendezvényeken áldozatvédelemmel, áldozatsegítéssel kapcsolatos előadások tartását. IV. Közös feladatok 8) A Felek kölcsönösen segítik a bűncselekmények elkerülésére, megakadályozására vonatkozó felvilágosító és bűnmegelőző tevékenységet. E feladatok végrehajtása érdekében támogatják a nemzetközi bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tapasztalatok, tudományos kutatások eredményeinek hazai adaptálását. 9) A Felek törekednek arra, hogy a médiával jó együttműködést alakítsanak ki az áldozattá válás elkerülését segítő műsorok készítésében, bemutatásában. A Felek közreműködnek az áldozatok által a különböző állami és társadalmi szervektől igényelhető segítségről való tájékoztatásban. 10) A Felek megállapodnak abban, hogy egymás kapcsolódó rendezvényein részt vesznek és igény szerint abban közreműködnek. Amennyiben lehetőség van rá, közösen pályázatot írnak és nyújtanak be. 11) A Felek szükség esetén szakmai megbeszélés keretében értékelik az együttműködési megállapodásban foglalt célok, feladatok megvalósulását és döntenek az együttműködés szélesítéséről, szűkítéséről vagy annak módosításáról.

14 14 V. Záró rendelkezések 12) A Felek a jelen együttműködési megállapodást közös céljaik megvalósítása érdekében tartják fenn, amely anyagi-pénzügyi kötelezettségvállalást nem keletkeztethet, és amellyel kapcsolatban ilyen jellegű kötelezettségvállalás nem hagyható jóvá. A folyamatos kapcsolattartás során az Egyesületet annak elnöke, az Országos Rendőr-főkapitányságot annak áldozatvédelmi referense képviseli. 13) A jelen együttműködési megállapodás az aláírás napján 2 lép hatályba, határozatlan időre szól, módosítását bármely fél írásban kezdeményezheti, vagy azt 30 napos felmondási idővel felmondhatja. Budapest, május 17. Dr. Bencze József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány sk. Fügedi László Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület Elnök sk. 2 Hatályba lépés napja: május 17.

15 15 III. rész IRÁNYELVEK Szám: 1/2010. Az országos rendőrfőkapitány 1/2010. (OT 16.) ORFK irányelve a Rendőrség számviteli politikájáról szóló 1/1008. (OT 27.) ORFK irányelv módosításáról A Rendőrség számviteli politikájáról szóló 1/1008. (OT 27.) ORFK irányelv módosítására kiadom a következő i r á n y e l v e t. 1. A Rendőrség számviteli politikájáról szóló 1/1008. (OT 27.) ORFK irányelv Rendőrség eszközeinek és forrásainak leltározási és leltárkészítési szabályzatáról szóló 2. melléklete a következő 57/A. ponttal egészül ki: 57/A. A leltárellenőr a leltározás során felhasznált valamennyi leltárfelvételi jegyet, leltárfelvételi ívet, valamint leltár jegyzőkönyvet köteles oldalankét aláírni. 2. Ezen irányelv a közzétételét követő 8. napon lép hatályba 3 és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Dr. Bencze József r. altábornagy sk. 3 Hatályba lépés napja: június 23.

30/2010. (OT 16.) ORFK utasítás. a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtására. I. Általános feladatok

30/2010. (OT 16.) ORFK utasítás. a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtására. I. Általános feladatok 30/2010. (OT 16.) ORFK utasítás Szám: 30/2010. a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtására Minden év június 1-jétől augusztus 31-ig, a fővárosban június 1-jétől szeptember 30-ig, valamint a

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. 2012/3. szám Budapest, 2012. február 09. Szám: 6024/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 1/2012. (II. 02.) ORFK utasítás a turisztikai

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/17. szám Budapest, 2012. október 03. Szám: 32541/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.

-=- ~li~~ll AMELY LÉTREJÖTT A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012. -=- ~li~~ll ~6~-)liOA~kT EGYÜTTMŰKÖDÉSI AMELY LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁS, A CSONGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VALAMINT A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRÖR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE KÖZÖTT 2012.!- L 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás 2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet és a Rendőrség által a minősített időszakban, valamint a minősített időszakot el nem érő katasztrófahelyzetben és veszélyhelyzetben történő

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/9. szám Budapest, 2011. augusztus 03. Szám: 22127/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Utasítások: Tartalomjegyzék 1. 11/2011. (VII. 21.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2014. április 30. Ózd Város

Részletesebben

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II.

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II. 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás Szám: 43/2010. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.

Részletesebben

31/2008. (OT 17.) ORFK utasítás. a Rendőrség minőségügyi tevékenységéről. I. Általános rendelkezések

31/2008. (OT 17.) ORFK utasítás. a Rendőrség minőségügyi tevékenységéről. I. Általános rendelkezések 31/2008. (OT 17.) ORFK utasítás a Rendőrség minőségügyi tevékenységéről Szám: 5-1/31/2008. TÜK A Rendőrség által nyújtott szolgáltatásoktól elvárható, hogy a kor fejlettségének megfelelő színvonalon valósuljanak

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM

A KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM A KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM POLGÁRŐR SZOLGÁLAT FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN OPSZ programindító fórum 2014. 02. 15. ZÁMBÓ PÉTER OPSZ alelnök, zambo.peter1@chello.hu, 06309010218

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

(2-3. oldal) (4. oldal) (4. oldal) (5-6. oldal)

(2-3. oldal) (4. oldal) (4. oldal) (5-6. oldal) (2-3. oldal) (4. oldal) (4. oldal) (5-6. oldal) 1 FŐKAPITÁNY AJÁNLÁSÁVAL Kedves Olvasó! Tisztelettel ajánlom a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2015. július

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

POLGÁRŐR PROGRAMOK TAPASZTALATAI, AKTUÁLIS FELADATOK JÁRÁSI KOORDINÁTOROK FÓRUMA 2015.02.14.

POLGÁRŐR PROGRAMOK TAPASZTALATAI, AKTUÁLIS FELADATOK JÁRÁSI KOORDINÁTOROK FÓRUMA 2015.02.14. POLGÁRŐR PROGRAMOK TAPASZTALATAI, AKTUÁLIS FELADATOK JÁRÁSI KOORDINÁTOROK FÓRUMA 2015.02.14. A POLGÁRŐRSÉG MINŐSÉGE JÁRÁSI KOORDINÁTOROK JÁRÁSI KOORDINÁTOROK 2015. 2. 16. zambop@orfk.police.hu 2 GYEREKBESZÉD

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 56. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 56. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 56. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. november 15., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 44/2013. (XI. 15.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 20036 21/2013. (XI. 15.)

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 22922/2013. ált. Utasítások:

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. Szám: 22922/2013. ált. Utasítások: 2013/13. szám Budapest, 2013. június 14. Szám: 22922/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 24/2013. (VI. 12.) ORFK utasítás a szolgálati

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 13/2014. (V. 16.) ORFK UTASÍTÁSA. u t a s í t á s t: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 13/2014. (V. 16.) ORFK UTASÍTÁSA. u t a s í t á s t: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 13/2014. (V. 16.) ORFK UTASÍTÁSA a prostitúcióval összefüggő jogsértések és az emberkereskedelem kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A jogalkotásról szóló

Részletesebben

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41459/2008. CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi)

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA (2009. évi) 1. Fejezet száma, megnevezése: XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai - Törzskönyvi

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A Veszprém Megyei Államigazgatási Kollégium 2013. éves tevékenységének értékelése

A Veszprém Megyei Államigazgatási Kollégium 2013. éves tevékenységének értékelése A Veszprém Megyei Államigazgatási Kollégium 2013. éves tevékenységének értékelése Bevezető: A közigazgatás a végrehajtó hatalom része, mely a legnagyobb szakigazgatási rendszer. A közigazgatás igazgatási

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/4. szám Budapest, 2009. február 20. Szám:6727/2009.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2009. (OT 4.) ORFK utasítás a Rendőrség személyi

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2010/29. szám Budapest, 2010. december 17. Szám: 33728/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 49/2010. (OT 29.) ORFK utasítás az Európai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én tartandó testületi ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: Az előterjesztés előadója: A térfigyelő kamerák

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

B E S Z Á M O L Ó. Kardoskút község. közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetéről. Szám: 04050/2781-1/2009.ált. OROSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉS RENDÉSZETI OSZTÁLY Orosháza, Szabadság tér 2. Pf: 111 Tel: (68) 411-344 IRM (33) 55-40 Fax: 55-01 E-mail: oroshaza.rk@bekes.police.hu Szám: 04050/2781-1/2009.ált.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

FEBRUÁR 22. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA

FEBRUÁR 22. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA FEBRUÁR 22. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját, e napot - az Európai Áldozatvédő Fórum javaslatára - a kontinens

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/19. szám Budapest, 2012. október 30. Szám: 35941/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 4/2012. (OT 19.) ORFK intézkedés a Személy-,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat)

Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) Az 54 861 01 OKJ számú Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (kivonat) 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés

Részletesebben

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07

Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 7. 52/375-133 IRM tel.: 32/59-07 Fax.: 59-07 Szám: 09010/ /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Uzonyi Attila r. ezredes kapitányságvezető

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

Országos Rendőrfőkapitányság

Országos Rendőrfőkapitányság Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Helyzetkép 215.VIII. Magyar III./ 1. Határrendészeti szakterület intézkedéseinek összetétele III./ 2. Illegális migrációhoz kapcsolódó cselekmények III./ 3.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/4. szám Budapest, 2011. május 06.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/4. szám Budapest, 2011. május 06. 2011/4. szám Budapest, 2011. május 06. Szám: 13626/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 1 BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG H - 8220 Balatonalmádi, Jókai Mór utca 12. BESZÁMOLÓ BALATONKENSE VÁROS 2012. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 2 B E V E Z E T É S A Balatonalmádi Rendőrkapitányság az elmúlt

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor.

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

a rendőrség további lehetőségei első sorban

a rendőrség további lehetőségei első sorban Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Magyarország közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése, a rendőrség további lehetőségei első sorban a halálos

Részletesebben

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében Kiss Csaba r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, az ORFK-OBB főtitkára Baleset-megelőzés a XXI. században, a hazai tendenciák tükrében

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.

Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police. Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetője 7150. Bonyhád, Kossuth L. u. 1-3. 74/550-951, BM: 23/6411, Fax: 23/6493 marcseks@tolna.police.hu Szám: 17020/900/2014.-ált. Beszámoló Hőgyész közbiztonsági helyzetéről,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

20/2011. (X. 7.) ORFK utasítás. a támadásjelző rendszer működtetéséről. I. Általános rendelkezések

20/2011. (X. 7.) ORFK utasítás. a támadásjelző rendszer működtetéséről. I. Általános rendelkezések 20/2011. (X. 7.) ORFK utasítás a támadásjelző rendszer működtetéséről Szám: 22/2011. A pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatással foglalkozó piaci szereplők elleni közvetlen támadások visszaszorítása

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról I. FEJEZET

7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás. a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról I. FEJEZET 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról Szám: 7/2012. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 18/A-18/E.

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben