természettudományi kutatásának eredményei, Resultationes investigationum rerum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "természettudományi kutatásának eredményei, Resultationes investigationum rerum"

Átírás

1

2

3 Á Bakony természettudományi kutatásának eredményei, IX. Resultationes investigationum rerum naturalium Montium Bakony, IX. Dr. Bayerné Károlyi Gabrielladr. Kaplayné Schey Ilona dr.: A Bakony földtani őslénytani bibliográfiája Ceologisch-paläontologische Bibliographie des Bakony-Gebirges Zirc, 1975

4 Szerzők: DR. RAYERN fi KÁROLYI GABRIELLA az Országos Széchenyi Könyvtár nyugalmazott csoportvezetője (Budapest) DR. KAPLAYNE SCHEY ILONA DR. a Magyar Állami Földtani Intézet Könyvtárának vezetője (Budapest) Autoren: DIL GABRIELLA BAYER-KÁROLYI pensionierte Arbeitsgruppenleiter der Landesbibliothek Széchenyi (Budapest) DR. ILONA KAPLAY-SCHEY Leither der Bibliothek der Ungarischen Geologischen Landesanstalt (Budapest) Lektorok Lektoren: DR. KRETZÔT MIKLÖS tanszékvezető egyetemi tanár, a földtani tudományok doktora (Kossuth Lajos Tudomány Egyetem, Debrecen) DR. M. KRETZOt. Universitätsprofessor, Leiter von Lehrstuhl, Doktor der Geowissen schaflen (Kossuth-La jos-uni versi tat, Debrecen) VARGA BELA könyvtárigazgató (Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém) B. VARGA, Direktor von Bibliothek (Károly-Eötvös-Bibliolhek des Komi tales Veszprém, Veszprém) Fordító: KECSKÉS BELA a Magyar Állami Köldtani Intézel csoportvezetője Übersetzer: BELA KECSKÉS Arbeitsgruppenleiter der Ungarischen Geologischen Landesanstalt Szerkesztő: DR. TÓTH SÁNDOR muzeológus (Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc) Redakteur: DR. S. TOTH Museolog (Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc) Kiadja: Veszprém Megye Múzeumi Igazgatósága, Veszprém Felelős kiadó : Dr. Kralovánszky Alá n, megyei múzeumigazgató Herausgeber: Direktion der Museen von Komitat Veszprém, Veszprém Für die Ausgabe verantwortlich: Dr. A. Kralovánszky, Direktor der Komitatsmuseen, Veszprém

5 A Bakony természettudományi kutatásának eredményei IX. BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ZÍRC

6

7 Bevezetés Jelen munka a Ve-zprém Megyei Múzeumi Igazgatóság kiadásában megjelenő A Bakony természettudományi kutatásának eredményei" című sorozat harmadik (már a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum által szerkesztett) bibliográfiai kötete, mely a Bakonyra vonatkozó földtani és őslénytani szakirodalom gyűjteménye. Alig kél évtizeddel ezelőtt még az ipar tengelyének neveztük középhegység vonulatunkat. Azóta ugyan céltudatos és tervszerű ipartelepítéssel, iparunk igen lényeges objektumai az Alföldre vagy a Dunántúl nem középhegységi vidékeire települtek át, egész nehéziparunk ásványi nyersanyagbázisa azonban változat!; nui ebben a középhegységi..tengek '"-ben húzódik végig. Ezek közt is súlyponti beivel foglal el ásványi nyersanyagaival a Bakony. De a nehézipari nyersanyagbázis szerepe csak egyike a Bakony népgazdasági jelentőségét befolyásoló tényezőknek. A Bakony lábánál végighúzódó Balaton, mint az ország európai hírnevű üdülőcentruma, a Bakony né'kül nem csak turisztikailag volna egyoldalú, de hévízkiegészítését, ipari és ivóvízellátását is a Bakonyból, illetőleg ennek geológiai szerepétől függő adottságokból nyeri..mindezekhez jön a Bakony történelmi, műemléki, természeti objektumokban és tájképi szépségekben gazdag területének a Balatonéval párosult szerepe, mely kulturális szempontból is nemzeti kinccsé avatja. Érthető, hogy a Bakonyt sokirányú fontossága és érdekessége évszázadok óta egész sor tudományterület érdeklődésének középpontjába vonta, nem is említve a szélesebb rétegek tudásvágyát és kíváncsiságát kielégíteni hivatott ismeretterjesztő irodalom gazdagságát. Nem véletlen, hogy a magyar szakirodalom egyik legnagyobb tudományos vállalkozása, a századforduló táján születeti...\ Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei" című vaskos monográfia, a Balaton melleit gyakorlatilag a Bakony sokoldalú megismerését is szolgálja. Azóta a Bakonnyal foglalkozó irodalom éppen a téridet fontossága és feléje irányuló minden ágú érdeklődés m'ait alapjaiból kinőve olyan mennyiségű lett, hogy mind a szakember, mind pedig az o.yos problémák iránt érdeklődő kívülálló számára, gyakorlatilag szinte áttekinthetetlenné és hozzáférhetelenné vált. Ezen a nehézségen kíván a Bakony [\ dományos felkutatásának és megismerésének hivatott, irányítója szerepét betöltő Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, a Bakonnyal foglalkozó bibliográfiák tudomány- és ismeretiéiületekre bontott sorozatával segíteni. E sorozat egyik füzete A Bakony földtani-őslénytani bibliográfiája", melynek célja a Bakony földtudományi (geofizikai, morfológiai, ásványtani, kőzettani, teleptani, geokémiai, vízföldtani, bányászali, íöldfan-rétegtani, földtörténeti és a kapcsolódó egyéb rokon tudományok területére kitekintő) szak- és ismeretterjesztő irodalmának szükségszerint rövid tartalmi utasításokkal kezelhetőbbé tett összeállítása. Minthogy a kötetünket megelőző botanikai és zoológiai bibliográfia anyaga is kileljed a szomszédos társtudományok határára, úgy a földtan sem maradhatott a szigorúan vett tudomány halálán belül. Természeténél fogva a földtan szorosan kapcsolódik a szomszédos tudományterületekhez. Elsősorban a földtan és az ősiéin tan képez szerves egészet, szinte alig határolható el egymástól. I'. kapcsolat tovább folytatódik az. ásvány-kőzetlannal, a geokémiával, a hidrológiával, valamint a gyakorlat igényeiből kinőtt rokon tudományokkal. Az őslénytan viszont elsősorban a botanika és a zoológia felé mutat, kapcsolatokat.

8 De nemcsak az egyes rokontudományok képeznek szerves egységet és nem határolhatók el egymástól, hanem maguk a földrajzi határok sem vonhatók meg szigorúan, a Bakonyhegységre vonatkozóan, ugyanúgy, mint az előző bibliográfiák esetében is. Ezért a bibliográfia anyagának összeállításánál gyűjtésünk kiterjedt a Bakomnál geológiai szempontból összefüggő területekre is, elsősorban a tágabb értelemben vett Bakony területére. E terület magában foglalja a Balatontól északra elterülő hegyvidéket és a közrezárt medencéket. A tágabb értelemben vett Bakony részei a Keszthelyi-hegység, a Balaton-felvidék, a Déli- és az Északi-Bakony, valamint a Bakonyalja. A medencék közül legjelentősebb a Tapolcaimedence. Jelen bibliográfia számbaveszi tehát a fenti tájegységről szóló műveket, a bel- és a külföldieket egyaránt. Célunk, hogy munkánk mind a tudományos mind a gyakorlati vagy ismeretterjesztő feladatok teljesítésében, felhasználható legyen. Az anyag összegyűjtését egy régen időszerű és sürgető igény váltotta ki. Tulajdonképpen mindennemű szakmai bibliográfia nélkül, egy alapbibliográfiát kellett teremleni, melyre majd felépíthető legyen a jövőben egy teljességében és tartalomdokiimentálásában modern bibliográfia. A művek leírása a legszükségesebb adatokat közli, tekintetbe véve a fenti sorozatban már megjelent bibliográfiákban lefektetett alapelveket, továbbá bizonyos gyakorlati szempontokat és a felhasználók széles rétegét. A többszerzős művek esetében pl. a könyvtári szokástól eltérően, minden egy r es szerző nevére is utalunk. Hogy a bibliográfia nemzetközileg is felhasználható legyen, zárójelben a magyar nyelvű cikkek német címfordítását is megadjuk. A művek felsorolása mellett részletes tárgymutatót is készítettünk. A szerzők nevének betűrendes regiszterét maga a szoros betűrendben összeállított dolgozatok jegyzéke képezi. Szakmutatónk a felsorolt tanulmányokat a legfontosabb szakcsoportokban közli, sorszámuk alapján. A földrajzi mutató a műveket, illetőleg azok sorszámát a nagyobb tájegységeknek megfelelő bontásban, illetőleg községenként adja meg. Azokat a munkákat, melyek a Bakonyról általában szólnak, a Bakony címszó alatt foglaltuk egybe. Gyűjtőmunkánk legnagyobb részét a Magyar Állami Földtani Intézet Könyvtárában, az Országos Széchenyi Könyvtárban, a Természettudományi Múzeum Könyvtárában, az Egyetemi Földtani Intézet Könyvtárában, és a többi rokontárgyat gyűjtő könyvtárakban végeztük. Az adatgyűjtést 1969 decemberében zártuk le. Reméljük, hogy vállalkozásunk, mely minden bizonnyal magán viseli az e témakörbeli úttörő munkák fogyatékosságait, hibái ellenére is hasznos segítséget fog nyújtani az elméleti és gyakorlati szakemberek és a tudományos kérdések iránt érdeklődő szélesebb rétegek számára egyaránt. Köszönetet mondunk mindazokrak. akik hasznos tanácsokkal vagy egyéb módon munkánkat támogatták, elsősorban a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóságnak, mely lehetővé tette bibliográfiánk kiadását. Budapest, 1970 december havában. A szerzők

9 Einleitung Die vorliegende Arbeit ist der drille Bibliographien-Band der durch das Bakony-Muscum von Veszprém herausgegebenen Serie..Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Untersuchungen des Bakony-Gebirges", in welchem das geologische und paläontologische Schrifttum über das Bakony-Gehirge zusammengesammelt ist. Vor kaum zwei Jahrzehnten nannte man noch den ungarischen Mittelgebirgszug die Achse der Industrie von Ungarn. Obwohl seldom durch ziolbewusste Induslrieplanierung und -entwicklung wesentliche Objekte unserer Industrie auf die Ungarische Tiefebene oder in die ausserhalb des Mittelgebirges gelegenen Gebiete Transdanubiens übersiedeil wurden, ist die mineralische Rohstoffbasis unserer ganzen Schwerindustrie, nach wie vor, längs dieser Mittelgebirgsachse konzentriert. Seilst innerhalb dieser Zone nimmt das Bakony-Gebirge mit ihren Tagerställen von nutzbaren Bodenschätzen eine Schwerpunktstellung ein. Seine Rolle als Rohstoffbasis der Schwerindustrie ist nur einer der Faktoren, welche die volkswirtschaftliche Bedeutung des Bakony-Gebirges beeinflussen. Wäre das Bakony- Gebirge nicht vorhanden, so wäre der sich am Fusse des Bakony erstreckende Balatonsee, als Ungarns Kurortszentrum von europäischen Ruf, äusserst einseitig, was nicht nur vom Gesichtspunkt des Fremdenverkehrs zu verstehen, sondern auch darauf zurückzuführen ist, dass die Balatongegcnd bezüglich des Nachschubs ihrer Thermalwasservorräte, sowie ihrer Versorgung mit Industrie- und Trinkwasser auf das Bakony-Gebirge angewiesen ist, bzw. diese Möglichkeiten den durch den geologischen Bau dieses Gebirges bedingten günstigen Verhältnissen zu verdanken hat. Zu den obigen Begünstigungen kommt noch die Vergesellschaftung des Reichtums des Bakony-Gebirges an historischen und architektonischen Denkmälern und Sehenswürdigkeiten, sowie an Naturobjekten und Landschaftsschönheiten mit denjenigen des Balatonsees, hinzu, was dieses Gebiet auch in kultureller Hinsieht zu einem Nationalschatz macht. Wegen seiner vielseitigen Wichtigkeil und Mannigfaltigkeit steht das Bakony-Gebirge seit: Jahrhunderten im Mittelpunkt des Interesses einer Reihe von Wissenschaftszweigen, geschweige denn von dem Reichtum der populärwissenschaftlichen Literatur, welche den Wissensdrang und die Neugier dci breitesten Schichten der Bevölkerung zu befriedigen hat. Fs ist kein Zufall, dass die an der Jahrhundertwende erschienene, stattliche Monographie über die Ergebnisse des wissenschaftlichen Studiums des Balatonsees" eine der giösslen wissenschaftlichen Unternehmungen der ungarischen Fachliteratur die vielseitige Erkennung nicht nur des Balatonsees, sondern auch des Bakony-Gebirges gefördert hal. Seitdem hat sieb das Schrifttum über das Bakony-Gebirge gerade wegen der Wichtigkeit des Gebietes und des allerseitigen Interesses dafür so weit entwickelt, dass nunmehr die Verlroter der einzelnen Fachgebiete sich praktisch in der ungeheueren Menge von Arbeiten und Aufsätzen fast überhaupt nicht auskennen können und den einzelnen Fachleuten die sie interessierenden Arbeiten praktisch nicht mehr zugängig sind. Um diese Schwierigkeiten zu überwinden, gibt die Verwaltung der Museen des Komb tales Veszprém, als berufener Manager der wissenschaftlichen Erforschung des Bakony- Gebirges, eine Serie von spezialisierten (nach Wissenschaftszweigen) Bibliographien über das Bakony-Gebirge heraus. Ein Heft dieser Serie ist,,die Geologisch-Paläontologische Bibliographie des Bakony-Gebirges", welche bezweckt, die fachliche und populärwissenschaftliche Literatur des Bakony-Gebirges im Bereich der Geowissenschafton (Geophysik, Geomorphologie, Mineralogie, Pétrographie, Lagerstättenkunde, Geochemie, Hydrogeologie, Bergbau, Stratigraphie und anschliessende verwandte Wissenschaften) zusammenzustehen und die bibliographischen Angaben je nach Bedarf mit kurzen Hinweisen auf den Inhalt

10 der betreffenden Arbeiten zu ergänzen und dadurch die Behandlung dieser reichliehen Information zu erleichtern. Gleich wie das Material der vor unserem Band erschienenen botanischen und zoologischen Bibliographie die Grenzgebiete der benachbarten Disziplinen umfasst. ist auch dieser Band nicht vollkommen auf die streng genommenen Geowissenschaften beschränkt. Durch ihre Natur bedingt, ist die Geologie eng an die benachbarten Wissenschaftsgebiete gebunden. Vor allem bilden Geologie und Paläontologie ein organisches Ganzes und können kaum voneinander getrennt werden. Diese Verbindung setzt sieh mit der Minéralogie-Pétrographie, Geochemie, Hydrologie, sowie mit den, aus den Erfordernissen der Praxis erwachsenen verwandten Wissenschaften fort. Die Paläontologie weist ihrerseits Beziehungen zur Botanik und Zoologie auf. Aber nicht nur die einzelnen verwandten Wissenschaften sind voneinander unabgrenzbar, sondern auch die geographischen Grenzen können weder im FaPe des Bakony-Gebirges, noch in jenem der bisherigen Bibliographien nach strengen Prinzipien gezogen werden. Daher haben wir bei der Zusammenstellung des Materiales der Bibliographie auch die mit dem Bakony benachbarten Gebiete, vor allem aber das Territorium des Bakony-Gebirges in breiterem Sinne berücksichtigt. Dieses Gebiet umfasst die nördlich vom Balalonsce gelegene Gebirgslandschaft und die umschlossenen Becken. Teile des Bakony-Gebirges in breiterem Sinne sind: das Keszthelyer Gebirge, das Balatonhochland, das südliche und nördliche Bakony-Gebirge, sowie das Bakonyvorland (Bakonyalja). Am wichtigsten unter den Becken ist das Tapolcacr Becken. Die vorliegende Bibliographie beinhallet also die Literaturangaben der Arbeiten über die obige Region, sowohl die in-, als auch die ausländischen. Unser Ziel ist die Brauchbarkeit sowohl zu wissenschaftlichen, als auch zu praktischen oder populärwissenschaftlichen Zwecken. Anlass zur Aufsammlung des Materiales ergab sich aus einem, schon langher aktuellen und dringenden Bedarf. Eigentlich mussten wir ohne das Vorliegen einer Fachbibliographie eine Grundbibliographie schaffen, woraus in der Zukunft eine vollständigere und inhaltlich repräsentativere, moderne Bibiliographie entwickelt werden kann. In den kurzen Erläuterungen zu den einzelnen Arbeiten haben wir die notwendigsten Angaben mitgeteilt, festhaltend an die, in den bereits erschienen Bibliographien-Heften festgelegten Prinzipien, sowie unter Berücksichl'gung gewisser praktischer Erwägungen und des breiten Kreises der Benutzer. Bei den Arbeiten mit mehreren Verfassern wird beispielweise abweichend von den üblichen Katalogen der Name jedes einzelnen Verfassers mitgeteilt. Um die internationale Gebräuchlichkeit der Bibliographie zu ermöglichen, geben wir auch die deutschen Übersetzungen der ungarischen Titel mit. Neben der Anführung der Arbeiten haben wir auch ein ausführliches Register der' Namen der Verfasser zusammengestellt. Das alphabetische Register der Verfassernamen ist eigentlich ein streng alphabetisiertes \ T erzcic!inis der Arbeiten. Unser Fachkatalog teilt die angeführten Arbeiten nach wichtigstem Fachgruppen, auf Grund der laufenden Nummer der Arbeiten, mit. Der geographische Index gibt die Arbeiten bzw. deren laufende Nummer nach Aufteilung in grosse: e Landschaft seinheilen bzw. nach Gemeinden an. Die Arbeiten über das Rakony-Gebirge im allgemeinen sind unter dem Titel Bakony" zusammengefasst. Den Grossteil unserer Sammelarbeit haben wir in der Bibliothek der Unoarischen Geologischen Anstalt, in der Széchenyi Landesbib'.iotbek. in der Bibliothek des Naturhistorischen Museums und in anderen Bibliotheken von verwandtem Profil durchgeführt. Die Dalensammlung wurde in Dezember 1969 abgeschlossen. Wir hoffen, das unsere Unternehmung, die zwar aller' Wahrscheinlichkeit nach gewisse, durch die bahnbrechende Natur dieser Arbeit bedingte Mangelhaftigkeiten nicht entbehrt, trotz dieser Fehler sowohl für die Theoretiker und Praktiker, als auch für die breiteren Kreise der an wissenschaftlichen Fragen Interessierten von Nutzen sein kann. Allen diejenigen, die unsere Arbeit mit wertvollen Ratschlägen oder auf andere Weise unterstützt und dadurch die Herausgabe der vorliegenden Bibliographie ermöglicht haben vor allem der ^ erwaltung der Museen des Komilutes Veszprém sagen wir aufrichtigsten Dank. Budapest, Dezember 1970 Die Verfasser

11 i. térkép. A Bakony földrajzi elhelyezkedése Magyarország nagytájainál; [eltüntetésével (Bulla nyomán, 1962): l. Aljöld, 2. KU-Alföld, 3. Alpokalja, 4. Dunántúli dombság, 5. Dunántúli Középhegység (melynek résziája a Bakony4iegység) és 6. Északi-Középhegység. Karte 1. Geographische Lagerung des Bakony-Gebirges, mit Angabe der Grosslandschaf len Ungarns (nach Bulla, 1962): 1. Kis-Alföld, 2. Kleine ungarische Tiefebene, 3. Alpenvorland, 4. Hügelland Transdanubiens, 5. Tronsdanubische Mittelgebirge (dessen Teilgegend der Bakony ist) 6. Nördliche Mittelgebirge.

12 Jelmagyarázat : Zeichenerklärung: A Bakony határa Grenze des Bakony A Bakony résztájainak a határa Grenze der Teil regionén des Bakony Szintvonalak 100 m-ként Segédszintvonalak 50 m-ként Vízfolyás Település lühenlinien je 100 m Hilfshöhenlinien je 50 m Wasserlauf Ansiedhing

13 A folyóiratok címrövidítésének jegyzéke Verkürzungs-Verzeichnis der Zeitschriften-Titel Acta Arch. Acta Biol. Acad. Sc. Hung. Acta Bot. Hung. Acta Geol. Acad. Sc. Hung-. Állati. Közi. Annal. Biol. Tihany Annal. Mus. Hung. Annal. Univ. Sc. Bp. Bal. Tud. Tan. Ered. Bâny. Koh. K. Bány. Kut. Int. Közi. Beilr. z. Paläont. u. Geol. Österreich Ung. B. Soc. Geol. de France Biol. Kut. Int. Münk. Centralbl. f. Minerai. Geol. u. Paleont. Dunántúli Tud. Gyűjt. Föld t. Ért. Földt. Int. alk. Kiadv. Földt. Int. Évi Jel. Földt. Int. Évk. Földt. Közi. Földt. Kut. Földi. Szemle Földr. Ért. Földr. Zscbk. Geol. ilung. Ser. Geol. Geol. Hong. Ser. Paleont. Hidrol. Közi. 1 Üdrol. Tájékoztató Jb. der. k. k. Geolog. Reichsanstalt. Karszt és Bari. Karszt és Bari. Kut. Tájékozt. Acta Archeolcgiea Academiae Scientiarum Hungariace Acta Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae Állattani Közlemények MTA Tihanyi Biológiai Kutató Intézetének Évkönyve Annales Historico-natuiales Musei Nationabs Hungarici Annales Universitalis Scientiarum Budapesliensis A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei Bányászati és Kohászati Lapok Bányászati Kutató Intézet Közleményei Beiträge zur Paläontologie und Geologie Österreich Ungarn des Orients Bulletin de la Société Géologique de France A Magyar Biológiai Kutatóintézet Munkái Cenlralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie Dunántúli Tudományos Gyűjtemény Földtani Értesítő Magyar Állami Földtani Intézet alkalmi kiadványai Magyar Állami Földtani Intézet Evi Jelentése Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve Földtani Közlöny, A Magyarhoni Földtani Társulat folyóirata Földtani kutatás Földtani Szemle Földrajzi Értesítő Földrajzi Zsebkönyv Geologica Hungarica. Series Geolog'ca Geologica Hungarica. Series Paleontologica I lidrológiai Közlöny II idrológiai Tájékoztató Jahrbuch der Karszt és Barlang Karszt és Barlangkutatási k. k. Geologischen Reichsanstalt Tájékoztató 2. térkép. A Bakony tennészet földrajzi tájbeosztása: l. Északi- (üreg-) Bakony. 2. Déli-Bakony, 3. Balaton-felvidék, 4. Tapolcai-medence, 5. Keszthelyi-Hegység, 6. Bakonyalja a Pannonhalmi-dombsággal. Karte 2. Physico-Geographische Regions-Einteilung des Bakony: 1, Nord- (Alt-)Bakony, 2. Süd-Bakony, 3. Balaton-Oberland, 4. Tapolcaer-Becken, 5. Keszthely er-gebirge, 6. Bakony-Vorland mit dem Hügelland von Pannonhalma. (Kisalföld = Kleine Ungarische Tiefebene, Marcal-medence Marcaler-Becken, Vértes = Vértes, Mezőföld = Mezőföld.)

14 MTA Dunántúli Tud. Int. Értek. MTA Föld. és Bánv. Tud. 0. Közi. MTA Műsz. Tud. 0. KözJ. Math. Term. tud. Közi. Math. Term. tud. Ért. Mitt. aus dem Jb. der k. ung. Geol. Anstalt Neues.11). für Mineral. U. Paleont. Ost. Rev. Ost. Z. f. Berg u. Hüttenwesen Rev. Mieropal. Sitzungsher. Ost. Akad. d. Wiss. Term. lud. F 'uz. Term. Tud. Kol. Transact, of the Geol. Soc. Turisták L. Verh. d. k. k. Geol. Reicbsanstalt Verh. Naturk. Pressburg Veszpr. Múz. Évi Jel. Z. deutschen Geol. Gesellschaft Magyar Tudományos Akadémiai Dunántúli Tudományos Intézetének Értekezései Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osz 1 áiyá nak Közleményei Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei Mathematikai és Természettudományi Közlemények Mathematikai és Természettudományi Értesítő Mitteilungen aus dem Jahrbuche der königlich ungarischen Geologischen Anstalt Neues Jahrbuch für Mineralogie und Osterreichische Bevue Paläontologie österreichische Zeitschrift für Berg und Hüttenwesen Bevue de Micropaläontologie Sitzungsberichte österreichische Akademie der Wissenschaften Természettudományi Füzetek Természettudományi Közlöny Transactions of the Geological Society Turisták Lapja Verhandlungen der kaiserlich-königlichen Geologischen Reichsanstalt Verhandlungen des Voreins für Naturkunde zu Pressburg Veszprémvármegyei Múzeumi Bizottság és Múz.cumegylet Évi Jelentése Zeitschrift der deutschen Geologischen Gesellschaft

15 A Bakony földtani-őslénytani irodalmának felsorolása, a lényeges adatok ismertetésével Aufzählung der geologisch-paläontologischen Fachliteratur des Bakony-Gebirges, mit Bekanntmachung der wesentlichen Angaben 1. ABRAHAM SÁNDOR: A trasz ós alkalmazása. (Der Trass und dessen Anwendung.) Bány. Koh. L., 1916, 49. évf. p Balatonkörnyéki előfordulásokról is. Auch über die Vorkommen der Balatongegend. 2. ÁDÁM LÁSZLÓ- A móri árok és északi előterének kialakulása és fejlődéstörténete. Ausbildung und Entwicklungsgeschichte des Mórcr Grabens und seines nördlichen Vorfeldes. Földr. En., 1959, 8. évf. p Az árok fejlődéstörténete szoros kapcsolatban van a Bakony és Vértes szerkezeti kialakulásával. Die Entwicklungsgeschichte des Grabens stein in enger Verbindung mit der Tektogenese des Bakony-Gebirges und des Vértes-Gebirges. 3. ÁDÁM LÁSZLÓ: A móri árok és északi előterének morfológiája. Morphologie des Grabens von Mór und seines nördliche Vorfeldes. Földr. En., 1959, S. évf. p ÁDÁM LÁSZLÓ, lásd 861. szám alatt is. - ADORJÁN ANNA MÁRIA, alatt, Kedves Miklósnál is. lásd 585. szám 4. AJTAY ZOLTÁN: A magyar bauxit bánva r. t. alumíniumérc bányászata. (Aluminium- -erzförderung der Ungarischen Bauxilboi'irbauwerke A. G.) Bány. Koh. L., 1941, 74. évf. p Nyirádi, Bakonynánai bányák érofajtá". Erztypen der Gruben von Nyirácl und Bakony nana. 5. AJTAY ZOLTÁN: A triász dolomit hidrológiai viszonyai különös tekintettel a víznyerésre és a vízleadásra. (Hydrologische Verhältnisse triadischer Dolomite unter besonderer Berücksichtigung der \Vassergew r m:umg und -abgäbe.) MTA Míísz. O. Közi, 1Q~>3, 8. köt. p Tárgyalja a Bakony-hegység vízviszonyait is. Auch die WasserverhäTnisse des Bakony-Gebirges werden besprochen. 6. ÁBEL FERENC: Ujabb elgondolások a karsztvíz kérdéssel kapcsolatban. Neue Vorstellungen in Zusammenhang m't dem Karstwasseiproblem. Ilidről. Köz' évf. p A bányákban lévő vízve z'ly leküzdésének problémaia bakonyi adatokkal is. Das Problem der Bekämpfung der Wusse: gefahr in den Grubeft auch anhand von Angaben aus dem Bakony-Gebirge.. ALFÖLDI LÁSZLÓ: A Városlőd környéki meszes konglomerátum - összlet réteg'.ani kérdései. Problèmes s'.iatigraphiques du complexe de conglomérat calcaires dans les environs de Városlőd. Földt. Int. Evi Jel, 1960, p A konglomerátum-összlet képződési és korviszonyai. Bildung??- und.ajlersvcrhältnisse des Konglomcratkomplexes.. ALMÁSSÁ' BÁLINT: A Csőszpusztai Áll. Gazdaság vízellátása. (Die Wasserversorgung des Staatsgutes von Csőszpuszta.) Ilid-ol. Közi, 1954, 34. évf. p A Várpalota környékén lévő különböző puszták geológ'ai viszonyairól is. Auch über die geologischen Verhältnisse des verschiedeneu Meierhöfe in der Umgebung von Várpalota. - ALMÁSSÁ* ENDRE, lásd szám alatt 9. A NDR RÁNSZKY GÁBOR: Baumstämme aus der unteren Kreidezeit. (Fatörzsek az alsó krétakorból.) Földt. Közi, 1949, 79. köt. ;> Eplényi és úrkúii gyűjtés. Kovás szenes darabok, melyek Araucarioxylon gyüjtőgénuszba tartoznak. Egy új gyűjtőgénusz felállítása Simp'ncioxylon néven. Sammlungen aus Úrkút und Eplény. Verkieselte kohlige Holzstücke, die zur Sammelgattung Araucarioxylon gehören. Aufstellung einer neuen Sammelgattung unter dem Namen Simplicioxylon. 10. ANDREÁNSZKY GABOR: Az ősnövény kutatások története és a fiatalabb harmad időszaki flórák időbeli egymásutánja. Rückblick auf die bisherigen paläophytologischen Forschungen und die zeitliche Gliederung der jüngeren Tertiärfloren in Un-

16 gam. Földt. Int. Ëvk., 1955, 44. köt. p Balaton vidék, Várpalota, Szentgál. Balaton-Gegend, Várpalota, Szenlgál. 11. ANDREÂNSZKY GÁBOR: Ösnövénytan. (Paläobotanik.) Bp., 1954, p. 320, 16 t. - Bakonyi adatokkal is. Auch mit Angaben über das Bakony-Gebirge. 12. ANDREÁNSZKY GABOR: La répartition des forêts de platanes en Hongrie a l'époque tertiaire. Acta Biol. Acad. Sc. Hung., 1952, Tom. 3. p Iszkaszontgyörgy, Bakonybél, Herend, Szentgál, stb., alsó eocén famaradványokról. Uber untereozäne Holzreste von Iszkaszentgyörgy, Bakonybél, Herend, Szcntgál. 13. ANDREÁNSZKY GÁBOR - SÁRKÁNY SÁNDOR: Adatok a hazai fiatalabb harmadidőszaki kovásodott fatörzsek ismeretéhez. Beiträge zur Kenntnis der verkieselten Baumstämme aus dem ungarischen Jungtet tinr. Földt. Int. Evk., 1955, 44. köt. p Lelőhely a várpalotai barnakőszénbánya. Fundort: die Braunkohlengrube von Várpalota. 14. ARTHABER GUSZTÁV: A déli Bakony werfeni rétegeiből és kagylómészből származó új cephalopoda faunájának revíziója. (Revision der neuen Ccphalopoden-Fauna aus den Werfener Schichten und dem Muschelkalk des südlichen Bakony-Gebirges.) Bal. Tud. Tan. Ered., 1911, 1. köt. 1 r. Paleolit, függ. 3. köt. p. 1 26, 2 t. 15. ASBÖTH JÁNOS: Reise von Keszthely in Szaiader Comitate nach Veszprim. (Utazás a zalamegyei Keszthelyről Veszprémbe.) Beiträge zur Topographie des Königreichs Ungarn. Wien, 1803, Bd. 2. p A Balaton vidék bazaltos kőzeteiről is. Auch über die Basaltgesleine der Balalongegcnd. - BACHMACHER, FRIEDRICH, lásd szám alatt, Végb Sándornál is. 16. BAGÖ FERENC: A halimbai bauxit bányák bányaföldtani és bányafeltárási helyzete. Die Lage der Bauxitgruben von Halimba, betrachtet vom Gesichtspunkte der Grubengeologie und Grubenaufschlusses. Bány. Koh. L., 1958, 91. évf. p A DNY-i Bakonyban végzett felderítő kutatások adatai. Angaben der im SW-Teil des Bakony-Gebirges durchgeführten Sucharbeiten. 17. Balatonmelléki kőzetek, vizek és gáz chemiai elemzése. (Chemische Analysen von Gesteinen, Wässern, und Gas der Balatongegend.) Bal. Tud. Tan. Ered. 1911, 1 köt. 1. r. Geol. függ. 8. cikk p A Balaton vizének komplex egészségügyi vizsgálata. Comprehensiv sanitary investigation of water from Lake Bal.ton. Hidrol. Közi., 1960, 40. évf. p BALÁZS DÉNES: Szpeleográfiai terepszende az észak Bakonyban. (Speläologische Geländcbcsichtigung im nördlichen Bakony- Gebirge.) Karszt és Barl. Kut. Tájckozt., 1962, p Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Porva, Csesznek, stb. vidéki munkákról. Uber die Arbeiten in der Umgebung von Bakonyszentlászló, Fenyőfő, usw. 20. BÄLDINE BEKE MÁRIA: Alsókréta képző 'menyeink Coccolithophorida faunája. Untei'kietazische Cnccdithonhori'Vn uina,?, aus Ungarn. Földt. Int. Evi Jel., 1962, p t. A vizsgált minlák nagy része a Bakony hegységből származik. Der Grossleil der untersuchten Proben stammt aus dem Bakony-Gebirge. 21. BAI DINÉ BEKE MÁRIA: A magyarországi Nannoconusok (protozoa inc. sedis.). The genus Nonnoconus (Protozoa inc. sedis.). Geol. Flung. Ser. Paleont. Fasc , p t. Lókút. Zirc. Sümeg, stb. vidéke. Uber die Umgebung von Lókút, Zirc, Sümeg, usw. 22. BÄLDINE BEKE MÁRIA: A Nannoconus nemzetség földtani szerepe. Geological importance of the Nannoconus. Földt. Int. Evi Jel, p A képződményre jellemző, hogy makrofaunája gyér, mikrofaunája Tintinninákban és Radioláriákban gazdag. Sümeg, Bakonybél, Zirc, stb. környéke. Für die Formation ist es charakteristisch, dass ihre Makrofauna arm und ihre Mikrofauna an Tinlinnien und lladiolarien reich ist. Umgebung von Sümeg, Bakonybél, Zirc, usw. 23. BALLÁ ZOLTÁN: A Dunántúl perm előtti képződményeinek szerkezetéről. 'Über die Struktur der prä-permischen Ablagerungen Transdanubiens.) Földt. Közl., 1967, 97. köt. ]) A balatonmelléki prevariszlikum jellemző csapása valószínűleg KKK-i. Das charakteristische Streichen des Prä-Varislikums der Balatongegend ist wahrscheinlich NNO. 24. BALLÁ ZOLTÁN: A Magyar Középhegység szerkezeti főirányairól, (über die tektoniseben Hauplriehtungen des Ungarischen Mittelgebirges.) Földt. Közl., 1967, 97. köt. p Balaton környéki adatok. Angaben über die Umgebung des Balatons. 25. BALLENEGGER ROBERT: A tihanyi félsziget talajviszonyainak áttekintése. Ubersicht der Bodenverhältnisse der Halbinsel von Tihany. Biol. Kut. Int. Münk., 1942,

17 14, köt. p A félsziget geológiai felépítéséről, és a felépítésben szerepet játszó pannóiiiai-poiitusi üledékek homok és iszaprétegeiről. Uber den geologischen Bau der Halbinsel und die an ihrem Bau beteiligten pannonisch-pontisehen Sand- und Sehl uff schichten. 26. BALLENEGGER ROBERT - LÁSZLÓ GABOR: A Balatonvidék talajviszonyainak vázlata. (Skizze der Bodenverhältnisse der Balalongegend.) Bal. Tud. Tan. Ered. 1. köt. 1. r. p A Bakony északnyugati részével is foglalkozik. Der Aufsatz beschäftigt sich auch mit dem NW-Teil des Bakony-Gebirges. 27. BALOGH JENŐ: A hévízhasznosítás helyzete Magyarországon, (über den Stand der Thermalv. assernutzung in Ungarn.) Ilidről. Tájékoztató, 1966, p Hévízről is. A feltárás eredményei, a hasznosítás helyzete, lehetőségei. Auch über Hévíz. Die Ergebnisse der Aufschlussarbeiten und die Möglichkeiten der Nutzung und deren gegenwärtiger Stand. 28. BALOGH KÁLMÁN: A Fö'dtani intézet száz éve rélegtani síkon. (Die hundert Jahre der Geologischen Anstalt im Bereiche der Stratigraphie.) (Száz) 100 éves a Magyar Állami Földtani Intézet, Bp., 1969, p A Bakony és vidékének rétegtanát is tárgyalja. Auch über die Stratigraphie des Bak'jiy-Gebirges und Umgebung. 29. ; AÍOGH KÁLMÁN: The hundred years of the Hungarian Geological Institute: s a- tigraphic aspect. (A Magyar Geológiai Intézet száz éve: szlraligráfiai szempontok.) (One hundred) 100 years of the Hungarian Geological Institute. Bp., 1969, p BARABÁS ANDOR, lásd szám alatt. Székyné lux Vilmánál. 30. BÁRDOS B. MIKLÓS: Az iszkaszentgyörgyi bauxitterület földtani és hidrogeológiai viszonyai. Geologische und hydrogeologisch Verhältnisse des Bauxitgebirges von Iszkaszentgyörgy. Bány. Koh. L., 1967, WO évf. p ' 31. BÄRDOSSY GYÖRGY: Adatok a cserszegtomaji kaolinites tűzálló agyag telepek ismeretéhez. (Beilrag zur Kenntnis der kaolinilführenden feuerfesten Tonlager von Csorszegtomaj.) Földt. Int. Evk., 1961, 49. köt. p A környéken lévő kaolin lelőhelyek földtani felépítése, az üledékföldtani anyagvizsgálat eredményei. Geologischer Bau der Kaolinlagerstätten der Lhngebung und Ergebnisse der sedimentpetrographischen Substanzprüfungen, 32. BÁRDOSSY GYÖRGY: A bauxitföldtan jelenlegi állása a nemzetközi irodalom tükrében. Gegenwärtiger Stand der Bauxitgeologie im Spiegel der internationalen Literatur. MTA Főid és Bány. tud. O. Közl., 1968, 2. köt. p Bakonyi adatok is. Auch mit Angaben über das Bakony- Gebirge. 33. BÄRDOSSY GYÖRGY: Contributions to the knowledge of the kaolinitic refractory clay deposits of Csersz.egtomaj. [Adalékok Cserszegtomaj kaolinos refraktoros (nehezen megmunkálható) agvagüledékeinek ismeretéhez.] Földt. Int. Évk., 1962, 49. köt. p BÁRDOSSY GYÖRGY: Az. Eplény környéki bauxit. Le gisement de bauxite d'eplény. Földt. Közl., 1968, 98. köt. p Az Eplény közelében ismeretes két kis bauxit lencse részletes ismertetése. Ausführliche Beschreibung der beden, in der Nähe von Eplény bekannten kleinen Bauxitlin en. 35. BÄRDOSSY GYÖRGY: The geochemistry of Hungarian bauxites. P (A magyar bauxitok geokémiája.) Acta Geo!. Acad. Sc. Hung., 1958, Tom, 5. p Bakonyi adatok is. Auch mit Angaben über das Bakony-Gebirge. 36. BÁRDOSSY GYÖRGY: The geochemistry of Hungarian bauxites. P (A magyar bauxitok geokémiája.) Ada Geol. Acad. Sc. Hung., 1962, Tom. 6. p Bakonyi adatok is. Auch mit Angaben über das Bakony-Gebirge. 37. BÁRDOSSY GYÖRGY: A magyar bauxit geokémiai vizsgálata. Examen géoohimique des bauxites hongroises. Földt. Int. A halmi Kiadv., 19ol, p mell. - Bakonyi adatok is. Auch mit Angaben über das Bakony-Gebirge. 38. BÁRDOSSY GYÖRGY: A magyar bauxit összetételének és keletkezésének kérdései. (Fragen der Zusammensetzung und Genese des ungarischen Bauxits.) Földt. Int. Evk., 1961, 49. köt. p A Bakony területén lévő bauxitról is. Auch über die Bauxite des Bakony-Gebirges. 39. BÄRDOSSY GYÖRGY: Melanterit a szőci bauxitban. (Melanterit im Bauxit von Szőc.) Földt. Közl, 1954, 84. köt. p A Melanterit keletkezése és leírása. Die Entstehung und Beschreibung des Bauxits. 40. BÁRDOSSY GYÖRGY: Les minéraux bydrosilicatés (argileux) de la bauxite. Acta

18 Geol. Acad. Sc. Hung., 1966, Tom. 10. p Bakonyi adatok is. Auch mit Angaben über das Bakony-Gebirge. 41. BÄRDOSSY GYÖRGY: New date on bauxite occurence of the southwestern Bakony mountains (Hungary). (Ujabb adatok a Délnyugati-Bakony bauxit előfordulásához.) Acta Geol. Acad. Sc. Hung., 1955, Tom Halimba, Szőc, Nyirád környéki bauxit genezise, elemzése. Die Genese und Analysen des Bauxits der Umgebung von Halimba, Szőc, Nyirád. 42. BÄRDOSSY GYÖRGY: The relation kaolini tic clay deposits of the Bakony mountains to the deposits of bauxite. (A Bakonyhegység kaolinos agyag üledékei és a baux t lelőhelyek kapcsolata.) Acta Geol. Acad. Sc. Hung.,' 1962, Tom. 6. p Petrográfiai és mineralógiai felépítése a bakonyi bauxitnak. Petrograpfrsche und mineralogische Zusammensetzung der Bakony er Bauxite. 43. BABDOSSY GYÖRGY: Sur la composition et la o-enése des bauxites rie la Hongrie. Földt. Int. Evk., 1962, 49. köt. p A Bakony területén lévő bauxitról is. Auch über die Bauxite des Bakony- Gebirges. 44. BÄRDOSSY GYÖRGY: A Sümeg körméki bauxit. Der Bauxit in der Umgebung von Sümeg. Bány, L., 1961, 94. évf A kutatások történeléről, települési viszonyokról és a további kutatások irányairól Uber die Geschichte der Erkundung und Forschung, über die Lagerungsverhältnisse und die Richtung weiterer Erkundungsarbeiten. - BÄRDOSSY GYÖRGY, lásd 235. szám alatt is. - BÁRDOSSY GYÖRGY, lásd 712. szám alatt is. 45. BÁRDOSSY - GYÖRGY CS AJÄGHY GA BOR: Geochemical data on the mesozoic of Hungary. (Geokémiai adatok Magyarország mezozoikumából.) Acta Geol. Acad. Se. Ifang Tom. 10. p Magyarországi mezozoós kőzetek geckém'ai szerkezelének tanulmányozása bakonyi adatokkal is. Studium der geochemischen Struktur der mesozoischen Gesteine von Ungarn, auch anhand von Bakonyer Angabc n. 46. BÄRDOSSY GYÖRGY SA.IGÖ CS.: Aluminit in den Bauxitlagerställen von Szőc, Ungarn. (Aluminit a magyarországi Szőc bauxitlelőhclvein.) Ada Geol Acad. Sc. Hung., 1968, Tom. 12. p BARNABAS KAIMAN: Bauxifföldtani kutatások Magyarországon 1! között. Bauxitgeologische Untersuchungen in Ungarn in den Jahren Földt Int. Evk., 1957, 46. köt. p Halimba, Nyirád, Szőc, Dudar, Bakonybél, stb. vidéke és a bauxitképződés korára vonatkozó új megállapítások. Die Umgebung von Hátimba, N irád. Szőc. Dudar. Bakony!>él usw., und neue Feststellungen bezüglich des Alters (1er Bauxilbildung. 48. BARNABÁS KÁLMÁN: Bauxitkütátásunk eredményei és további feladatai. (Die Ergebnisse von Bauxi erkundung und deren weitere Aufgaben.) Földt. Kut., 1966, 9. évf. 4. sz. p Dalimba, Nyirád, Városlőd, Iszkaszentgyörgy, stb. vidéke. Umgebung von Halimba, Nyirád, Városlőd, Iszkaszentgyörgy, usw. 49. BARNABAS KÁLMÁN: A halimbai és nyirádi bauxitterület földtani kutatása. Geologische Untersuchung des Bauxitgebietes vom Halimba und Nyirád. Földt. Int. Evk., 1957, 46. köt. p A bauxit rétegtani vonatkozásában új megvilágítása a kérdésnek. Der Aufsatz stellt die Fragen in neues Licht in Bezug auf die Stratigraphie der Bauxite. 50. BARNABAS KAïMAN: A magyarországi bauxitbányászat földtani fe télelei. Die geologischen Verhältnisse des ungarischen Bauxitbergbaus. Báni;. L.. 195!: 88. évf. p Sümeg, Nyirád, Sz.o stb. környéki bauxit előfordulásokról is. Am' über die Bauvill -erstatten der Umgebung Sümeg, Nyirád, Szőc, usw. 51. BARNABAS KAI.MAN: A magyarországi kréta bauxit-előfordulások rétegtani helyzete. (Stiatigraphisebe Stellung der ungarischen Baux'te.) Földt. Int. Evk., köt. o Tihany, Várpalota, Hévíz környéki bauxilelőfordulások. Bauxitvorkommen in der Umgebung von Tihany, Vár pali ta. I lex íz. 52. BARNABAS KÁLMÁN: A nyirádi bauxit terület további kutatásának várhaló eredményessége. The expectab'e efficiency of further exploration on the Nyirád bauxit territory. Földt. Kut., 1968, U. évf. p Jelentős mennyiségű bauxitot találtak, melynek feltárása igen gazdaságos. Eine beträchtliche Menge von Bauxitvorräten wurde erkundet. Ihr Erschliessen ist sehr wirtschaftlich. 53. BABNABÄS KÁLMÁN: Die stratigraphische Lage der Bauxit Vorkommnisse der Kreidezeit in Ungarn. (A krétakori bauxitelő-

19 fordulások sztratigrafikus fekvése Magyarországon.) Földt. Int. Evk., 1962, 49. köt. p Bakonyi adatok is. Mit Angaben auch über das Bakony-Gebirge. 54. BARNABAS KÁLMÁN : A sümegi felsőkréta rétegek földtani és őslénytani viszonyai. (Geologische und paläontologische Verhältnisse der Oberkreide-Schichten von Sümeg.) Bp., 1937, p BARTA GYÖRGY: A tihanyi geofizikai Observatorium. The Geophisical Observatory of Tihany. Geofizikai Közl., 1956, 5. köt. p Az itt végzett vizsgálatok előterébe a mágneses tér rövid periódusú változásai lépnek. In den Vordergrund der Untersuchungen, die hier durchgeführt werden, treten die Kurzperiodenveränderungen des geomagnetischen Feldes. 56. BARTHA FERENC: A Balaton környéki felső pannóniai korú képződmények finomrétegtani vizsgálatának eredményei. Geologische Ergebnisse von feinstratigraphischen Untersuchungen an oberpannonischen Bildungen von der Umgebung des Balaton sees. Földt. Közl, 1959, 89. köt. p A hazai felsőpannonnak eddiginél sokkal pontosabb tagolása. Eine im Vergleich mit den früheren Arbeiten viel genauere Gliederung des oberen Pannons von Ungarn. 57. BARTLIA FERENC: A Déli Rakony felsőkréta kőszénösszletének biosztratigráfiai vizsgálata. Biostratigraphische Untersuchung der oberkretazischen kohlenführenden Bildungen des Südlichen Bakonv-Gebirges. Földt. Közl, 1962, 92. köt. p '. 58. BARTHA FERENC: Examen bioslratigraphique du complexe houiller du crétacé supérieur de la partie méridionale de la montagne; Bakony. Acta Geol Acad Sc. Hung., 1962, Tom] 7. p Sümeg, Ajka, Padrag környékén végzett vizsgálatok eredményei. Ergebnisse der in der Umgebung von Sümeg, Ajka und Padrag durchgeführten Untersuchungen. 59. BARTHA FERENC: A Heteraster zirrensis Szörényi biometrikus vizsgálata. L'analyse biométrique de l'héteraster zircensis Szörényi. Földt. Közl, 1954, 84. köt. p RARTHA FERENC: Lázi felső-pannóniai korú faunájának biosztratigráfiai vizsgálata. Dépouillement biostratigraphique de la faune Pannonieime supérieure de la localité Lázi. Földt. Int. Evi Jel, 1960, p Lázi az első hazai Congeria ungula caprae-s lelőhely. Lázi ist erste Fundort von Congeria ungula caprae in Ungarn. 61. BARTHA FERENC: Pliocén puhatestű fauna öcsről. Die Pliozäne Molluskenfauna von öcs. Földt. Int. Evk., 1954, 42. köt. p t. A mészkőréteg alatti felső pliocén réteg faunája. Die Fauna der unter der Kalksleinschicht lagernden oberpliozänen Schicht. 62. BARTHA FERENC-SOOS LAJOS: Die pliozäne Molleskenfauna von Balatonszentgyörgy. (A balatonszentgyörgyi pliocén Molluszkafauna.) Annal. Mus. Hung., 1955, Tom. 6. p Strobilops tiarula pachychilus Soós in Bartha-Soós 1955; Valvata (Cincinna) molnáráé Soós in Bartha- Soós 1955, leírása. Beschreibung von Strobilus tiarula pachyllus Soós in Bartha-Soós 1955; Valvata (Cincinna) molnáráé Soós in Bartha-Soós BARTHA FERENC: Rétegtani és faunisztikai vizsgálat középdunántúli pliocén lelőhelyeken. Examen stratigraphique et fa unique des gisement fossilifères pliocenes de la partie centrale du Dunántúl. (Transdanubie.) Földt. Int. Evi Jel, 1954, p Öcs, Balatonszentgyörgy, Balatonfűzfő, Várpalota pliocén kori Mollusca-faunájának feldolgozása. Bearbeitung der pliozänen Molluskenfauna von öcs, Balatonszentgyörgy, Balatonfűzfő und Várpalota. 64. BARTHA FERENC: A várpalotai pliocén puhatestű fauna biosztratigráfiai vizsgálata. Untersuchungen zur biostratigraphie der Pliozänem Molluskenfauna von Várpalota. Földt. Int. Evk., 1955, 43. köt. p A gyűjtés eredménye 81 faj. A leggyakoribb a Melanopsis-faj. Ennek részletes őslénytani feldolgozása. Die Sammlung hat 81 Arten geliefert. Am häufigsten ist die Melanopsis-Art vertreten. Diese wird paläontologisch ausführlich und eingehend bearbeitet. - BARTHA FERENC, lásd szám alatt is, Zalányi Bélánál. 65. BARTKO LAJOS: Milyen volt hazánk területének harmadkori éghajlata? (Wie war das tertiäre Klima unseres Landesterritoriums?) Földt. En., 1938, U.F. 3. p Az alsókrétában keletkezett bauxit, ugyanolyan éghajlati tényezők hatására keletkezett, mint ma a vörösagyag a forró égöv alatt. Ez vonatkozik a Bakonyra is. Die Unterkreide-Bauxite entstanden unter der Wrikung derselben klimatischen Faktoren, wie der rote Ton unter dem heutigen tropischen Klima. Das gilt auch für das Bakony-Gebirge. 66. BATHER, F. A.: A Bakony triászkorú tüskésbőrűi. (Triadischc Echinodermen des

20 Bakonyer Waldes.) Bal. Tud. Tan. Er., 1912, 1. köt. 1. r. Paleont, függ. p Számos rendszertani és származástani kérdés tisztázása. 23 Crinoidea és 45 tengerisün fajt ismertet. Veszprém területén két különböző endemikus jellegű faunát mutat ki. Zahlreiche Fragen der Systematik und Genetik werden geklärt. 23 Arten von Crinoideen und 45 Arten von Seeigeln werden auch mit beischrieben. Es werden zwei verschiedene Faunen endemischen Charakters auf dem Territorium von Veszprém nachgewiesen. - BELTEK Y LAJOS, lásd I253. szám alatt. 67. BENDA LÁSZLÓ: Magyarország történeti geológiája. (Historische Geologie von Ungarn.) Szombathely, 1932, Dunántúli Tanítók L., sz. p Gazdag bakonyi adatok. Reiche Angaben über das Bakony-Gebirge. 68. BENDEFY LÁSZLÓ: A Bakony-hegység geokinetikai viszonyainak földkéregszerkezeti vonatkozásai. Die Rolle der Geokinetik bei der Erforschung der Erdkrustenstruktur im Bakony-Gebirge. Veszprém, 1967, p A Bakony természettudományi kutatásának eredményei BENDEFY LÁSZLÓ: A Balaton vízszintjének változásai a neolitikum lói napjainkig. (Veränderungen des Wasserslandes im Balaton seit dem Neolithikum bis zur Gegenwart.) Hidrol. Közl, 1968, 48. évf. p BENDEFY LÁSZLÓ: A magyar-medence mélyszerkezetének balkáni, dinári és keletalpi vonatkozásai. The Balkan, dinari and east-alpine relations of the deep structure of the Hungarian basin. Földr. Erl., 1965, 14. évf. p Nyirád, Ajka, Iszkaszentgyörgyöt magálja foglaló bakonyi övezet ma is a legnagyobb mértékű mozgást mutatja, és a szerkezeti határ kü'önböző faciesjelleggel kifejlődött északi-déli Bakony között. Die Bakonyer Zone von Nyirád-Ajka -Iszkaszentgyörgy weist auch zur Zeit den höchsten Grad von Beweglichkeit auf und stellt eine strukturelle Grenze zwischen dem faziell unterschiedlichem nördlichen und südlichen Teil des Bakony-Gebirges dar. 71. BENDEFY LÁSZLÓ V. NAGY IMRE: A Ba'aton évszázados partvonal változásai. (Sekulare Veränderungen der Uferlinie des Balatonsees.) Bp., 1969, p A Balaton keletkezésének kérdését tárgyalja, melyszerint a Bakony déli előterében törésvonalak mentén a pleisztocén időszak végén, részben az óholocénben szakaszos süllyedéssel keletkezett. Die Frage der Entstehung des Balatonsees wird angeschnitten und dabei wird eine Theorie vorgelegt, wonach der See im südliehen Vorraum des Bakony-Gebirges, längs Bruchstörungen am Ende Pleistozän bzw. Anfang Holozän durch stufenweises Absinken entstanden wäre. 72. BENDERNE KELEMEN OLGA- VAR ROK KO R N ELI A REM EN Yl GYÖRGY: A t'hanyi Observatorium környékén végzett földtani, földmágneses és gravitációs vizsgálatok. Geologische, geomagnetische und gravimetrische Untersuchungen in der Umgebung des Observatoriums von Tihany. Geofizikai Közl., 1966, 15. köt. p A félsziget földtani felépítése, földtani fejlődéstörténete és a végzett kutatások eredményeként készült térképek ismertetése. Angaben über den geologischen Bau, geologische Entwicklungsgeschichte und die aufgrund der Forschungsergebnisse hergestellten Karten der Ha hinsei. 73. BENKO MIHÁLY: Tihany. (Tihany.) Turisták L., 1913, 25. évf. p A félsziget földrajza, geológiai múltja, a remetebailangok leírása, stb. Geographie, geologische Geschichte der Halbinsel und Beschreibung der Eremitenhöhlen (Einsiedlerholden) von Tihany, usw. 74. BENKONE CZABALAY LENKE: Apti és alliai Nerineák a Bakony hegységből. Nerinées aptiennes et albiennes de la montagne Bakony. Földt. Int. Evi Jel., 1959, p t. Nerinea coquandiana d'orbigny: Nerinea coquand.ana ajkaensis n.ssp.; Nerinea baconica n.sp. stb. leírása. Beschreibungen von Nermea coquandiana d'orbigny; Nerinea coquandiana ajkaensis n. ssp.; Neiunea baconica n. sp. usw. 74. BENKONE CZABALAY LENKE: A Bakony hegység apti, albai és cenomán Gastropodái. Les Gastéropodes de l'aptien, de FAlbien et du Cénomanien de la Montagne Bakony. Geol. Hung. Ser. Paleont. Fase., p t. - Bakonynána, Ajka, Csingervöigy, Pénzeskút, Olaszfalu környékén talált őslénytani anyag feldolgozása. Bearbeitung des in der Umgebung von Bakonynána, Ajka, Csingervöigy, Pénzeskút, Olaszfalu, usw. gefundenen paläontologischen Materials. 76. BENKONE CZABALAY LENKE: A Bakony-hegység kréta molluszka faunái. (Kretazische Mollusken des Bakony-Gebirges.) Bp., 1964, p BENKONE CZABALAY LENKE: A bakonyi apti-szenon csiga faunák feji'ídéstörténeti vázlata. Entwicklungsgeschichtliche

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

A KEHIDA-ZALAUDVARNOKI TERÜLET MÉLYFÖLDTANI VISZONYAI

A KEHIDA-ZALAUDVARNOKI TERÜLET MÉLYFÖLDTANI VISZONYAI A KEHIDA-ZALAUDVARNOKI TERÜLET MÉLYFÖLDTANI VISZONYAI KŐHÁTI ATTILA* (z ábrával) Összefoglalás : A DNy-Dunántúlon, a nagylengyeli területtől ÉK-re levő kehida zalaudvarnoki terület földtani felépítése

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2.

VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2. VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2. Ritka nagyemlősök a régi Állatkertben 1 Irta: Anghi Csaba Budapest Főváros Állat- és Növénykertje, Budapest 1966-ban

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül)

ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül) Adattár III. Folyóiratok 379 ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül) Azon magyarországi folyóiratok adatai, amelyekben jelenleg vagy a múltban az ásványtannal

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 Tartalomjegyzék Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9 -kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 -kiselosztók 138-197 63 A-ig, 3-54 osztásegység, IP 54-65 Elosztószekrények ajtóval 198-277 250 A-ig,

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA

BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA BODNÁR MÓNIKA Balogh Béla nevével először debreceni egyetemistaként találkoztam, mikor a néprajzi tanszék hallgatójaként részt vettem az akkor induló Gömör-kutatásban.

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Quattromed IV-S MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Ergonomische Massage mit WohlfühlgARAntie ERGONÓMIKUS MASSZÁZS A KÉNYELEMÉRZÉS GARANCIÁJÁVAL QUATTROMED IV-s MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Unsere Wirbelsäule

Részletesebben

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre)

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre) Die Formbarkeit des Betons, die Edelkeit und die vielfältige Struktur seines Oberflächendesigns sowie seine hohe Festigkeit bieten fast uneingeschränkte Möglichkeiten für Architekten, Garten- und Möbelplaner.

Részletesebben

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén írta : S z u n y o g h y János, Budapest A T e r m é s z e t t u d o m á n y i Társulat egykori Állattani Szakosztályának 405.

Részletesebben

Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 2008/09

Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 2008/09 Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 28/9 Zum Projekt Interkulturalität und Mehrsprachigkeit Auch im Schuljahr 28/9

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 16 bis 19 Jahren Niveaustufe B2 AutorInnen Boócz-Barna Katalin, Jaszenovics Sándor A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program

Részletesebben

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Családi pótlék sz. Kindergeld-Nr. Familienkasse Az igénylést benyújtó személy adóazonosító száma Németországban (feltétlenül kitöltendő) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise Hírlevél Transzferár ellenőrzés Az előző évekhez hasonlóan idén is a figyelem középpontjában marad a kapcsolt vállalkozások közötti transzferár-képzés, különösen a pénzügyi műveleteket illetően. A NAV

Részletesebben

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009

Kombi-V15. pellet / hasábfa kombikazán. Teljesítmény. 4-14,9 kw. Verzió: 1 / 2009 Kombi-V15 pellet / hasábfa kombikazán Teljesítmény 4-14,9 kw Termékismertető Verzió: 1 / 2009 Szerző: W.Pöllabauer Perhofer GmbH (Magyar képviselet: Szalontai RGB Bt.) Kombi-V20 adatlap Oldal 1 Változtatás

Részletesebben

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk Önöket a 282/2011/ EU végrehajtási rendelet fő tartalmi elemeiről, amely

Részletesebben

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt. DK Workshop Zukunftsorientierte Fahrrinnenparameter für die Wasserstraße Donau Budapest 29.09.2010. Attila Bencsik Europäische Fluß-Seetransport

Részletesebben

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ Ungarische Rechtsgelehrte IV. Az olvasó a kiemelkedő magyar (magyarországi) jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat negyedik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, a második

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben

Könyv és Nevelés 2006/4.

Könyv és Nevelés 2006/4. Könyv és Nevelés 2006/4. Tartalom Balogh Mihály: Mustra 5 KÖNYVTÁR Tafferner Tamás: Iskolai könyvtári feladatok, források, fejlesztések 7 Balogh Mihály: Töprengés az iskolai könyvtári szakfelügyeletrõl

Részletesebben

13-14. SZÁZADI ÁLLATCSONTLELETEK A BUDAI SZT. GYÖRGY TÉR DÉLNYUGATI RÉSZÉRŐL

13-14. SZÁZADI ÁLLATCSONTLELETEK A BUDAI SZT. GYÖRGY TÉR DÉLNYUGATI RÉSZÉRŐL BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXVIII. 2004. CSIPPÁN PÉTER 13-14. SZÁZADI ÁLLATCSONTLELETEK A BUDAI SZT. GYÖRGY TÉR DÉLNYUGATI RÉSZÉRŐL Dolgozatom témája az egykori Királyi Istálló területén folyt ásatás során feltárt

Részletesebben

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Immer mehr Bürger lehnen die Sommerzeit ab Der Widerstand gegen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. szeptember 22-én, 19.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: CHSH Dezső, 1011 Budapest,

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓI 1995. DECEMBER 31-IG

A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓI 1995. DECEMBER 31-IG A FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÓI 1995. DECEMBER 31-IG Alapítók: Aquarius Vízbeszerzési és Vízvédelmi Kft. Budapest BKMI Bányászat és Környezete Mérnöki Iroda Kft. Budapest 75.000,- Ft 75.000,-

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József -

A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről. - Palov József - BMMK 16 (1996) 437-447. A szarvasi múzeum múltjáról és jelenéről - Palov József - Szarvason és környékén az első régészeti kutatások 1870-től 1920-ig folytak Haan Lajos, Zsilinszky Mihály, Benka Pál, Krecsmarik

Részletesebben

A KÜLFEJTÉSSEL KAPCSOLATOS FÖLDTANI ADATFELDOLGOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA MŰSZAKI-MATEMATIKAI MÓDSZE KEKKEL

A KÜLFEJTÉSSEL KAPCSOLATOS FÖLDTANI ADATFELDOLGOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA MŰSZAKI-MATEMATIKAI MÓDSZE KEKKEL A KÜLFEJTÉSSEL KAPCSOLATOS FÖLDTANI ADATFELDOLGOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA MŰSZAKI-MATEMATIKAI MÓDSZE KEKKEL MÁRIAI PÁL* (4 ábrával) Összefoglalás: Külfejtések tervezésének komplex, egymáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 107 117 A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN I. A fontosabb államelleni bűncselekmények és ezek elhatárolása Az 1878-as

Részletesebben

Mercedes Benz: Termelékenységfejlesztés,Mitarbeiter (-in ) Produktivitätsentwicklung und Projektmanagement Office,Werk Kecskemét,Ungarn

Mercedes Benz: Termelékenységfejlesztés,Mitarbeiter (-in ) Produktivitätsentwicklung und Projektmanagement Office,Werk Kecskemét,Ungarn Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes Benz: Termelékenységfejlesztés,Mitarbeiter (-in ) Produktivitätsentwicklung und Projektmanagement Office,Werk Kecskemét,Ungarn

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

A DÉL-ALFÖLD FÉRFI FEHÉRRUHÁI

A DÉL-ALFÖLD FÉRFI FEHÉRRUHÁI A DÉL-ALFÖLD FÉRFI FEHÉRRUHÁI A népi öltözködéssel foglalkozó szakirodalmunk minden esetben tárgyalja a férfi ruházat alapját, az inget és a gatyát. Adatait a levéltárakból, korabeli metszetekről 1 és

Részletesebben

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna

Curriculum Vitae Prof. Dr. Mezey Barna CurriculumVitae Prof.Dr.MezeyBarna Ungarischer Rechtshistoriker, Universitätsprofessor, Vertreter in der Generalversammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Gelehrter der ungarischen Verfassungs

Részletesebben

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Részletesebben

IFRS (IAS) INFORMATIONSBRIEF SONDERAUSGABE IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM

IFRS (IAS) INFORMATIONSBRIEF SONDERAUSGABE IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM IFRS (IAS) HÍRLEVÉL KÜLÖNSZÁM Jelen hírlevél különszám kiadásának indoka, hogy Magyarország Európai Unióba való belépésével egyre sürgetőbbé válik a számviteli rendszerek fejlesztése, a beszámolók nemzetközi

Részletesebben

Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér

Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér Die Rückkehr von Interreg Az Interreg visszatér Austria-Hungary Interreg V-A RECOM Abschlussveranstaltung Sopron, 27.11.2014 RECOM zárórendezvény 27.11.2014 RECOM Abschlusskonferenz - RECOM zárórendezvény

Részletesebben

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések

Lead Partner Seminar. Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Lead Partner Seminar Berichte auf Projektebene / Projektszintű jelentések Sopron, 18.04.2012 Projektänderungen / Projekt módosítások Lóránth Kinga Joint Technical Secretariat 18.04.2012 Reporting Seminar

Részletesebben

PARASITOLOGY HUNGARICA

PARASITOLOGY HUNGARICA PARASITOLOGY HUNGARICA PARASITOLOGY HUNGARICA 8. kötet Tomus 8. Szerkeszti Dr. KASSAI Tibor és Dr. MURAI Éva A Magyar P a r a z i t o l ó g u s o k Társasága és a Természettudományi M ú z e u m folyóirata

Részletesebben

A CSONGRÁD-BOKROSI VASESZKÖZLELET* SIMON KATALIN

A CSONGRÁD-BOKROSI VASESZKÖZLELET* SIMON KATALIN A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1980 81 jl A CSONGRÁD-BOKROSI VASESZKÖZLELET* SIMON KATALIN (Szeged, Móra Ferenc Múzeum) 1979-ben, a hódoltság kori Gyója falu ásatásának befejezése után, a Tisza III. Vízlépcső

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

Geschichte: Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei

Geschichte: Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei honfoglalásához köthető. Ettől kezdve több mint 1000 éven át Magyarország története a Kárpát-medence történetével volt azonos. A magyar

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

activity-show im Fernsehen

activity-show im Fernsehen activity-show fast wie im Fernsehen Modultyp Projekte im Deutschunterricht Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1+ Autorinnen Grossmann Erika, Molnár Andrea A kiadvány az Educatio Kht.

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN Földrajz német nyelven középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. AUFGABE

Részletesebben

Adalékok Erdély kaszáspókfaunájához.

Adalékok Erdély kaszáspókfaunájához. 9 Adalékok Erdély kaszáspókfaunájához. Irta: Kolosváry Gábor. (Egy térképvázlattal és három képpel). A magyar Tudományos Akadémia anyagi támogatásával dr. Éhi k Gyula és Dr. Kolosváry Gábor 1942 év nyarán

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN Földrajz német nyelven középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. AUFGABE

Részletesebben

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok Deutsch4 Rund um das Jahr 5 Stunden per Woche Klasse 4 Célok, feladatok Életkorának megfelelően ismerje meg a német nemzetiség kultúráját, hagyományait. Értsen meg egyszerű kérdéseket és utasításokat és

Részletesebben

Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban:

Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban: Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban: I. Nyomtatott sajtó: MTI Híranyag: Tudomány - Megalakult az Imre Samu Nyelvi Intézet Bécs, 2007. november 23., péntek (MTI) - A Magyar Tudományos

Részletesebben

Őslénytan előadás. II. földtudományi BSc. Kázmér Miklós. Őslénytani Tanszék Déli tömb szoba /8627

Őslénytan előadás. II. földtudományi BSc. Kázmér Miklós. Őslénytani Tanszék Déli tömb szoba /8627 Őslénytan előadás II. földtudományi BSc Kázmér Miklós Őslénytani Tanszék Déli tömb 0.211. szoba /8627 mkazmer@gmail.com http://kazmer.web.elte.hu 1 Időbeosztás 1 Hétfő du. 2-5 3 x 45 perc Mikor kezdjünk?

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Munkaidő: 30 perc Elérhető pontszám: 30 pont Kódszám: Figyelmesen

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 3.forduló

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BAKONY TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÁSÁRÓL, 1968 1971

BESZÁMOLÓ A BAKONY TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÁSÁRÓL, 1968 1971 BESZÁMOLÓ A BAKONY TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÁSÁRÓL, 1968 1971 Bevezetés A Bakony természeti képe" kutatóprogram megvalósítása 1962-ben kezdődött meg a veszprémi Bakonyi Múzeum szervezésében. A röviden Bakonykutatásként

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

MATEMATIKA NÉMET NYELVEN

MATEMATIKA NÉMET NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 3. MATEMATIKA NÉMET NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN Földrajz német nyelven középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. Teil

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

Szerkesztette: Technikai szerkesztő: Feketéné Bíró Edit. A kötet megjelenését Komlóska Község Önkormányzata és a Komlóskáért Alapítvány támogatta.

Szerkesztette: Technikai szerkesztő: Feketéné Bíró Edit. A kötet megjelenését Komlóska Község Önkormányzata és a Komlóskáért Alapítvány támogatta. Szerkesztette: Veres László Viga Gyula Technikai szerkesztő: Feketéné Bíró Edit A kötet megjelenését Komlóska Község Önkormányzata és a Komlóskáért Alapítvány támogatta. ISSN 1785 0177 ISBN 978 963 9271

Részletesebben

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 261-278. A MEZŐBERÉNYI NÉMETEK LAKÓ- ÉS NYÁRI KONYHÁINAK LEÍRÁSA. - Csete Gyula - Bevezetés

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 261-278. A MEZŐBERÉNYI NÉMETEK LAKÓ- ÉS NYÁRI KONYHÁINAK LEÍRÁSA. - Csete Gyula - Bevezetés A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 261-278. A MEZŐBERÉNYI NÉMETEK LAKÓ- ÉS NYÁRI KONYHÁINAK LEÍRÁSA - Csete Gyula - Bevezetés Mezőberény nagyhatárú mezőváros Békés megyében, külterületén nagykiterjedésű

Részletesebben