20. Nagykanizsa, január 6. Nagykanizsai keresztény egyesületek támogatásukról biztosítják Rott Nándor szombathelyi megyéspüspököt az

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20. Nagykanizsa, 1922. január 6. Nagykanizsai keresztény egyesületek támogatásukról biztosítják Rott Nándor szombathelyi megyéspüspököt az"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Bevezető... 5 Németh László - Paksy Zoltán: Zsidók Zala megye társadalmában A zsidóság Zala megye társadalmában, a népszámlálások tükrében Dokumentumok a zala megyei zsidóság történetéből Tapolca és Diszel, szeptember 9. A tapolcai és diszeli pogrom Zalaegerszeg, szeptember 10. Berger Vilmos és neje alapítványa a hadiárvák részére Zalaszentgrót, szeptember 17. Zsidóellenes zavargások Zalaszentgróton és Zalabéren Budapest, november 12. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja keresztény sajtóirodát hoz létre a zsidó befolyás kiküszöbölésére Csabrendek, november december. Dr. Winkler Sándor csabrendeki főrabbi elleni vád Zalaegerszeg, Nagykanizsa, december. Részletek a Zala megyei katonai parancsnokság Nagykanizsáról adott hangulatjelentéséből és a polgármester válaszából Nagykanizsa, január 14. A Zalai Közlöny c. napilap cikke a zsidókról a parlamenti választások kapcsán Budapest, március 26. Részlet Fangler Béla zalabaksai képviselőnek, az Osztrák-Magyar Bank által kibocsátott bankjegyek felülbélyegzéséről szóló törvényjavaslat vitájában elmondott parlamenti beszédéből Zalaszentgrót, április 13. Kivonat a Horthy-féle Nemzeti Hadsereg javára Zala megyében megindult gyűjtés anyagából Budapest, április 14. Részlet dr. Hegedüs György letenyei képviselőnek, az évi államháztartásnak február-április hónapjaiban való viteléről szóló törvényjavaslat vitájában elmondott parlamenti beszédéből Tapolca, április május. Pollák Pál névmagyarosítási ügye Keszthely, augusztus Zsidóellenes hangulatkeltés a Keszthelyi Újságban Zalaegerszeg, október 4. A főispán kifogást emel a bíróság mellé kirendelt laikus személyek ellen és kéri az igazságügyminisztert, hogy ebbe a pozícióba zsidót ne válasszanak be Zalaegerszeg, november. Antiszemita atrocitás Zalaegerszegen Zalaegerszeg, november 27. Neumark Béla keszthelyi orvos fegyelmi ügye a Tanácsköztársaság alatt tanúsított magatartása miatt Zalaegerszeg, december 11. Zsidó összeesküvésről szóló rémhír Zalaegerszeg, május 29. A Zalaegerszegi Izraelita Hitközség alapszabályai Zalaegerszeg, július 6. Zalaegerszeg város képviselőtestülete visszaadja az izraelita hitközségnek a Tompa utcai iskolát Hahót, november 7. Kohn Miksáné és Kohn Irén névmagyarosítása

2 Nagykanizsa, január 6. Nagykanizsai keresztény egyesületek támogatásukról biztosítják Rott Nándor szombathelyi megyéspüspököt az állítólagos zsidó-szabadkőműves támadások miatt Keszthely, február 19. A Keszthelyi Újság olvasói levele nehezményezi, hogy zsidó nyomdák készítik a keresztény bálok meghívóit Zalaegerszeg, március 10. A Zalaegerszegi Kereskedelmi Kör alapítványa Breisach Sámuel pályafutásának 50. évfordulóján Nagykanizsa, szeptember 27. A nagykanizsai járásbíróság ítélete a Sternberg Adolfot és fiát ért becsületsértési ügyben Nagykanizsa, április 8. Komolyzenei koncert a Kaszinóban Nagykanizsa, április 29. A nagykanizsai zsidó hitközség hódoló üdvözlete a városba látogató Horthy Miklós előtt Nagykanizsa, június 26. Grünhut Alfréd nekrológja Nagykanizsa, június 30. Egy kocsmai verekedés - két olvasatban Nagykanizsa, június 30. Kertész Józsefné tanítónő 40 éves oktatói jubileumi ünnepsége Budapest, október 24. Lőwinger Imre névváltoztatása Zalaegerszeg, november 4. Breisach Sámuel életrajza kitüntetésre való felterjesztése kapcsán Nagykanizsa, Részletek a nagykanizsai felső kereskedelmi iskola értesítőiből Budapest, Nagykanizsa, Sümeg, május. A nagykanizsai és a sümegi rabbi segélyügye Zalalövő, július 6. A Zalalövői Izraelita Hitközség gyászmiséje Zalaegerszeg, július 24. Zalaegerszeg város képviselőtestülete felemeli az izraelita hitoktatók órabérét Zalaegerszeg, április 21. A katolikus hívek felháborodása Mándi Jenő gyógyszerész vallássértő cselekedete miatt Zalaegerszeg, április június. Pongor Henrik vezérigazgató felterjesztése kormányfőtanácsosi kitüntetésre Zalaegerszeg, június 24. Zalaegerszeg város képviselőtestülete hozzájárul az izraelita temető kerítésfalának költségeihez Budapest Zalaegerszeg, augusztus november. A Stádium sajtóvállalat a zsidó konkurencia kiküszöböléséért lobbizik Zalaegerszeg, február 25. Zalaegerszeg város képviselőtestülete hozzájárul a zsinagóga előtti járda aszfaltozásának költségeihez Zalaegerszeg, április 19. Zalaegerszeg város képviselőtestülete megemlékezése az elhunyt Berger Béla hitközségi elnökről Nagykanizsa, augusztus. Rotschild Jakab, a Nagykanizsai Izraelita Hitközség elnökének felterjesztése kitüntetésre Zalaegerszeg, december október. Fenyvesi Simon zalaegerszegi bankár ügye a főispánnal Nagykanizsa, március 28. A Nagykanizsai Izraelita Hitközség közgyűlése Nagykanizsa, május 30. A zsidó hősök temetőjének felavatása Nagykanizsa, október 8. Nagykanizsa legtöbb adót fizető polgárai Kaposvár, november 2. A zala-somogyi izraelita községkerület közgyűlése Nagykanizsa, december 8. Sterneck Zsigmond zenepedagógus nekrológja

3 48. Nagykanizsa, december 13. Látogatás az Izraelita Nőegylet népkonyháján Nagykanizsa, december 27. A Nagykanizsai Kaszinó közgyűlése Nagykanizsa, január 15. A nagykanizsai zsinagóga felújítása Nagykanizsa, február 13. A Nagykanizsai Izraelita Nőegylet bálja Nagykanizsa, március 2. Móra Ferenc és Pécsi Blanka vendégszereplése a Nagykanizsai Izraelita Leányegyesület kultúrestjén Nagykanizsa, június 3. Winkler Ernő főrabbi írása Trianon évfordulóján Zalaegerszeg, január 9. Dr. Halász Miksa járási tiszti orvos életpályája, kitüntetésre való felterjesztése kapcsán Zalaegerszeg, 1920-as évek vége. Kivonat a zalaegerszegi egyesületek jegyzékéből Balatonfüred, január 12. A balatonfüredi főszolgabíró kormánykitüntetésre terjeszti fel dr. Stolczer József járási körorvost Keszthely, május 19. A kereskedők országos nagygyűlése Keszthelyen két olvasatban Zalaegerszeg, november 23. Rosenthal Jenő, a zalaegerszegi izraelita hitközség elnökének felterjesztése kitüntetésre Nagykanizsa, március 19. Hirschler Sándor bankigazgató felterjesztése kitüntetésre Nagykanizsa, Zalaegerszeg, március augusztus. A volt belatinci és alsólendvai hitközségi kerületek Magyarországon maradt falvainak Zala megyei hitközséghez csatolása Zalaegerszeg, december 7. A kilencedik (Zala és Somogy vármegyére kiterjedő) izraelita községkerület jelentése az évi működéséről Zalaegerszeg, december 12. Zalaegerszeg város virilisei Nagykanizsa és Zalaegerszeg, az es tanév. Középiskolai statisztikai kimutatások Zalaegerszeg, március 24. Boschán Gyula, a zalaegerszegi hitközség elnökének életrajza kitüntetésre való felterjesztése kapcsán Keszthely, november 27. Singer Izidor keszthelyi szatócs adóhátraléka elengedését kéri Zalaegerszeg, április június. Gábor Béla moziügye Keszthely Zalaegerszeg, május 25. Weisz Lajos életrajza, kormányfőtanácsosi kitüntetésre való felterjesztése kapcsán Tapolca, június 9. Német úrlovasok afférja Tapolcán Nagykanizsa, szeptember 24. A Magyar Zsidók Pro Palesztína Szövetsége nagykanizsai fiókjának működése Zalaegerszeg, november 30. A Zala megyei nyilas mozgalom antiszemita propagandájának bemutatása az ellenük folyó bírósági perben Nagykanizsa, február 1. A Nagykanizsai Izraelita Óvoda-egyesület alapszabályai Tapolca, július augusztus. Részletek Kocsis Géza egyetemi hallgató Jó Hír c. lapjának cikkeiből Keszthely, december 1. Mérei Ignác keszthelyi könyvkereskedő az elmaradt házbért kéri a kormánypárt által irodahelyiségnek használt háza után Zalaegerszeg, május 12. Részlet Teleki Béla főispánnak a vármegyei közgyűlésben elmondott beszédéből, amelyben üdvözli az Anschlusst, a győri fegyverkezési program bejelentését és a második zsidótörvényt

4 Budapest, május 13. Meizler Károly keszthelyi képviselőnek, az első zsidótörvény vitájában elmondott parlamenti beszéde Zalaszentgrót, május 13. Zalaszentgróti keresztény kiskereskedők panasza a zsidó nagykereskedők ellen Budapest Zalaegerszeg, május, június. Marton Béla országgyűlési képviselő zsidó visszaélésekre hívja fel a főispán figyelmét Zalaegerszeg, Nova, június 30. Teleki Béla főispán kéri a novai postahivatal zsidó alkalmazottjának eltávolítását Zalaegerszeg, augusztus 22. A Zalaegerszegi Pénzügyigazgatóság vezetője ismerteti a minisztériumi rendelkezéseket a zsidó italmérési engedélyekkel kapcsolatban Zalaegerszeg, szeptember 27. Teleki Béla főispán a miniszterelnök kívánságára kifejti nézeteit Zala megye gazdasági viszonyairól Zalaegerszeg, szeptember 30. Teleki főispán megakadályozza anyja zsidó vallása miatt dr. Balassa László bírói kinevezését Zalaegerszeg, Budapest, október Teleki Béla főispán gondoskodik a nagykanizsai toloncház zsidó tisztviselőjének más beosztásba helyezéséről Pacsa, október november. Nyomozás azon pacsai zsidók ellen, akik állítólag pénzt gyűjtöttek a németek ellen harcoló csehek részére Budapest, Zalaegerszeg, október február. A Balatoni Kurír c. lap ügye Zalaegerszeg, december 7. Zalaegerszeg város virilisei Tapolca, december 22. Tapolcai keresztény előkelőségek levele Teleki Pál miniszterelnökhöz a zsidó sajtó ellen Zalaegerszeg, június 9. Nyilas országgyűlési képviselők ankétra hívják a zalaegerszegi iparosokat Budapest, Zalaegerszeg, július. Adatgyűjtés Zala Vármegye Törvényhatósági Bizottságának zsidótörvény alá eső tagjairól Budapest, szeptember 9. A Sümeg környéki bauxitbányák ügye Zalaegerszeg, október január. Schmercz Imre, leánya és Sternthal Bernát tanúsítványa Zalabér, november január. A Magyar Élet Pártja zalabéri vezetői zsidó uralomról panaszkodnak Zalaegerszeg, december 7. Schmercz Imre kéri maga és leánya mentesítését a második zsidótörvény hatálya alól Nagykanizsa, április 19. A Batthyány-Strattmann uradalom intézője szorgalmazza, hogy a hercegi család örökösödési illetékének megváltása a zsidó bérlők kezén lévő birtoktestekből történjen Zalaegerszeg, április 20. Kormánypárti országos napilapok propagálása Zalaegerszeg, június 17. Zsidó birtokok Zala megyében Kiskomárom, (Ormándpuszta), november - december. Gr. Sommsich Antal földbirtokos és Német József kisgazda tiltakozik a második zsidótörvény alkalmazása miatt Berger Béla kiskereskedő ügyében Tapolca, Zalaegerszeg, január február. Teleki Béla főispán kéri a MÁV vezérigazgatóját, hogy távolítsa el a vasút kötelékében dolgozó zsidó alkalmazottakat Hahót, február. Nyomozás a Hahót és környékén érezhető tengelyellenes hangulatról

5 99. Budapest, július 2. Részlet Eitner Ákos nyilas képviselőnek a harmadik zsidótörvény vitájában elmondott parlamenti beszédéből Zalaegerszeg, Dióskál, július augusztus. Teleki Béla főispán arra kéri a magyar posta vezérigazgatóját, hogy távolítsa el a posta kötelékében dolgozó zsidó postamesternőt Budapest, szeptember 3. Egy nagykanizsai kereskedő telefonvonal felszerelését kéri Szombathely, szeptember 5. A horvát usztasák zsidóellenes támadásai a Muraközben Csáktornya, november 19. A Csáktornyai Gőzmalom Részvénytársaság ügye Zalaegerszeg, november. Hatósági intézkedések a zsidótörvény következetes végrehajtása érdekében Zalaegerszeg Csáktornya, december július. Kérelmek a második zsidótörvény hatályának mentesítése alól a visszafoglalt Muraközből Légrád, március. A Kovács család kiutasítása Magyarországról Nagykanizsa, augusztus 12. Villányi Henrik a felső kereskedelmi iskola nyugalmazott igazgatójának nekrológja Nagykanizsa, augusztus 26. Unger-Ullmann nagykanizsai vaskereskedő a főispán közbenjárását kéri cége áruellátása érdekében Zalaboldogfa, november 18. A zalaboldogfai tanító feljelentése szabotázs vádjával Budapest, december 9. Schilling Endre budapesti ügyvéd balatoni villavásárlási ügye Nagykanizsa, december 13. A Zala megyei Baross szervezetek nagygyűlése és határozata Budapest, április 8. Vitéz Csenkey vezérőrnagy az elkobzott Balaton melléki zsidó földbirtokokból kér magának részt az alispántól Nagykanizsa, A Nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegylet százéves évfordulója Zalaegerszeg, március 19. Schütz Frigyes gondnokság alá helyezési lapja Keszthely, április 1. Jelentés a keszthelyi zsidó üzletek lezárásáról Keszthely, április 10. A Keszthelyi Izraelita Hitközség jelentése a Központi Zsidó Tanácsnak a helyi hitközség állapotáról Zalaegerszeg, április 11. Dr. Berger Imre a Zalaegerszegi Izraelita Hitközség elnökének jelentése a Zsidó Központi Tanácsnak a helyi hitközség állapotáról Nagykanizsa, április. A Nagykanizsai Izraelita Hitközség jelentése a Zsidó Központi Tanácsnak a helyi hitközség állapotáról Nagykanizsa, A Nagykanizsai Hitközség évi zárszámadása és évi költségvetési előirányzata Zalaegerszeg, április 15. Zalaegerszeg város közgyűlése a második zsidó törvény értelmében nyugdíj és végkielégítés nélkül küldi el dr. Susitzky György zsidó kórházi főorvost Szombathely, április 19. A Magyar királyi szombathelyi III. csendőrkerület 3. nyomozó alosztályának bizalmas távmondata a főispánnak a zsidók ékszereinek lefoglalásáról

6 122. Zalaegerszeg, április 20. Teleki Béla főispán felhívása a zsidók utazásának korlátozásáról Zalaegerszeg, április 22. A főispán előterjesztése a M. kir. Kereskedelmi és Közlekedésügyi miniszterhez a zsidó üzletekben felhalmozott árukészletek arányos elosztására Nagykanizsa, április 23. Részlet Pauk Anna visszaemlékezéseiből Pauk Anna verse Kaposvár, április 25. Egy taliándörögdi zsidó birtok sorsa Zalaegerszeg, április 27. A BM 6136/1944. VII. res. rendelete a zsidó lakások összeírásáról Zalaegerszeg, április 28. Zalaegerszeg város polgármesterének felhívása a városban élő izraeliták összeírására Zalaegerszeg, április 29. A zalaegerszegi polgármester hirdetménye a zsidók lakásbevallásáról Zalaegerszeg, május. Kimutatás a Zalaegerszegen tevékenykedő zsidó kereskedőkről Zalaegerszeg, május 2. Az alispán-helyettes előterjesztése a főispánhoz a Csáktornyai Izraelita Egyesület feloszlatásáról Zalaegerszeg, május 3. Hunyadi László alispán-helyettes, vármegyei főjegyző Zalaegerszegen, a vármegyeházán tartott értekezleten elhangzott szóbeli utasításai a zsidók gettósítása tárgyában Zalaegerszeg, május 4. A zsidók lakásának és lakóhelyének kijelölése Zalaegerszeg, május 4. Dr. Berger Imre zsidóvezető rendelkezései a zsidóknak Zalaegerszegen meghatározott utcarészekbe való átköltözéséről május 5. A sajtó híradása a zsidók kötelező készpénzbeszolgáltatásáról Zalaegerszeg, május 6. A Zalamegyei Újság híradása a Zalaegerszegen felállítandó gettóról Zalaegerszeg, május 6. A zalaegerszegi gettó kijelölése Zalaegerszeg, május 8. Zala vármegye alispánjának véghatározata Dr. Schmidt István letenyei tb. főszolgabíró fegyelmi ügyében Keszthely, május 8. A zsidó üzletek bezárása Keszthelyen. Dr. Csiszár János keszthelyi segédjegyző fegyelmi ügye Budapest, május 9. Endre László államtitkár utasítása a zsidók gettósítása tárgyában Zalaegerszeg, május 9. Polgármesteri hirdetmény Keszthely, május 9. Dr. Büchler Sándor keszthelyi főrabbi lakásáról felvett leltár Budapest, május 11. A BM 31001/1944. sz. rendelete eligazítást nyújt arra az esetre, ha a zsidók gettósítása akadályba ütközne Zalaegerszeg, május 12. A zalaegerszegi járás főszolgabírájának utasítása a körjegyzőkhöz a zsidók gettóba szállításáról Lenti, május 13. A lenti főszolgabíró távirata a zalaegerszegi polgármesterhez a járása területéről érkező zsidókról Zalaegerszeg, május 13. Dr. Büchler Mór zalaegerszegi ügyvéd irodájában felvett leltár Zalaegerszeg, május 13. A zalaegerszegi I. sz. plébániahivatal kérelme a megkeresztelkedett zsidók gettón belüli elkülönítéséről május 15. Salamon Karolin 22 éves szenterzsébethegyi zsidó alkalmazásban álló cselédlány internálása

7 149. Perlak, május 15. A perlaki járási főszolgabíró jelentése a főispánnak a zsidó, illetve angolbarát érzelmű tisztviselőkről Nagykanizsa, május 15. Nagykanizsa város polgármesterének jelentése a főispánhoz az évi XV. tc. alapján zsidónak tekintendő köztisztviselőkről Zalaegerszeg, május 15. Kimutatás a zsidó származásuk miatt a munkavégzés alól felmentett, illetve nyugdíjazott zalaegerszegi orvosokról Zalalövő, május 15. A Zalalövőről vonaton Zalaegerszegre utazó zsidók névjegyzéke május 16. A Zalamegyei Újság tudósítása a zalaegerszegi gettó bezárásáról Zalaegerszeg, május 16. A zalaegerszegi polgármester jelentése az alispánhoz a zsidók lakásának és lakhelyének kijelöléséről Zalaegerszeg, május 16. A zalaegerszegi járási főszolgabíró véghatározata a zsidó gettó kerítésének anyagigényéről Keszthely, május 16. A kiskorú Rosenberger János és Nóra örökbefogadása Keszthely, május 11., 17., június 9. A Keszthelyi Zsidó Tanács jelentése a Központi Zsidó Tanácsnak a helyi zsidók ellen foganatosított rendelkezésekről és a létrehozott gettó életéről Nagykanizsa, május. Részlet Pauk Anna visszaemlékezéseiből Pacsa, május szeptember. A pacsai gettó története Keszthely, május 18. Zádor Lajos keszthelyi zsidó vaskereskedő műkincs ügye Nagykanizsa, április, május. A Nagykanizsai Zsidó Tanács jelentése a Budapesti Zsidó Tanácsnak a városban történtekről és a gettó életéről Nagykanizsa március 18. A nagykanizsai zsidó gyűjtőtáborban 1944 májusában elhunytak halálesetének anyakönyvi bejegyzése Nagykanizsa, május. Részlet Pauk Anna visszaemlékezéseiből Zalaegerszeg, május 22. Zalaegerszeg város polgármesterének jelentése az alispánnak, a zsidó negyed teljes lezárásáról és annak költségeiről Zalaegerszeg, május 22. A zalaegerszegi polgármester határozata a keresztényeknek zsidók részére kijelölt zárt területen történő elhelyezéséről Zalaegerszeg, május 22. Teleki Béla főispán levele Jaross Andor belügyminiszterhez, melyben a Zala vármegye területén megszüntetendő zsidó gyógyszertárak keresztény kézbe adása kapcsán tesz javaslatokat Nagykanizsa, május 23. A Baross Szövetség nagykanizsai szervezete beadványt intéz a főispánhoz a zsidómentes gazdasági környezet megteremtéséért Budapest, május 23. Pesty László, a Tudor Accumulator Gyár Rt. ügyvezető igazgatójának levele Teleki Béla főispánhoz, melyben a zalaegerszegi Galvani Kft. megszerzéséhez kér segítséget Zalaegerszeg, május 24. Dr. Junger Mózes zalaegerszegi főrabbi internálásáról ad hírt a Zalamegyei Újság Zalaegerszeg, május 24. A zalaegerszegi polgármester hirdetménye a kiürített zsidó lakások lakbéréről Keszthely, május. Utasítás a zsidó lakásokat leltározó hivatalos közegek eljárásáról

8 172. Zalaegerszeg, május 26. Hunyadi László alispán-helyettes felhívása a közigazgatási vezetőkhöz a zsidóktól őrizetbe vett egészségügyi célokat szolgáló készülékek, orvosi műszerek és gyógyszerek raktározására Zalaegerszeg, május 31. A zalaegerszegi polgármester jelentése az alispánnak a zsidók gettóba telepítéséről Zalaegerszeg, május, június. Fekete Miksa zsidóvezető kérelmei Zalaegerszeg város polgármesteréhez a gettó biztonsága, tisztántartása és a halottak méltó eltemetése érdekében Zalaegerszeg, június 10. A Zala Vármegyei Gazdasági Felügyelőség határozata az XV. tc. hatálya alá eső zsidó erdő és mezőgazdasági ingatlanok sürgős átmeneti hasznosításáról Alsódomború, június. Alsódomború község lakói és elöljárósága kéri a főispánt, hogy engedélyezze a deportált dr. Braun Nándor helyi körorvos faluba való visszatérését Zalaegerszeg, június 12. Teleki Béla főispán a zsidó tulajdonban volt műkincsekből Göcseji Múzeum létesítését tervezi Keszthely, június 14. A keszthelyi járási zsidóvezető felhívása a Festetics-féle Újmajorban történő munkavégzésre Budapest, június 16. Dr. Csánky Dénes kormánybiztos válasza Teleki Bélához a Göcseji Múzeum létesítése ügyében Zalaegerszeg, június 17. Dr. Sommer Jenő és Dr. Vidor Gábor zalaegerszegi lakosok által hátrahagyott ingóságok leltára Budapest, június 19. Dr. Csánky Dénes levele a főispánhoz, melyben dr. Darnay Béla múzeumigazgató panaszának kivizsgálását kéri Zalaegerszeg, június 19. Tífusz védőoltás a Zala vármegyei gettókban Zalaegerszeg, június 21. A zalaegerszegi férfiszabók és készruha-kereskedők a bezáratott zsidó üzletek árukészletét igénylik a főispántól Zalaegerszeg, június 30. A Zalamegyei Újság hírt ad a zalai zsidók teljes felszámolásáról Zalaegerszeg, június 30. Távmondat a zsidóktól származó értékek bejelentési kötelezettségéről Zalaegerszeg, június 30. A zalaegerszegi honvéd állomásparancsnokság igénybejelentése a zsidó hitközség épületére Zalaegerszeg, június. Kimutatás a megszűnt zalaegerszegi zsidó ügyvédi irodákról és az azokat átvett keresztény ügyvédekről Zalalövő, július 1. A zalalövői Chevra Kadisa Szentegylet feloszlatása Zalaegerszeg, július 5. Endre László államtitkár zalaegerszegi látogatása Zalaegerszeg, július 6. A feloszlatott zalaegerszegi zsidó egyesületek betétkönyveinek áttétele a pénzügyigazgatósághoz Alsólendva, július 10. Alsólendva községben az XV. tc. hatálya alá tartozó 5. kat. holdnál nagyobb zsidó ingatlanok átengedésre kijelölése Balatonfüred, július 11. Széchenyi György balatonfüredi főszolgabíró jelentése az ellene felhozott vádak tárgyában Zalaegerszeg, július 11. Sági László és Borza János asztalosmesterek levele az alispánhoz, melyben a zalaegerszegi gettó felállítása miatti káruk kompenzálását kérik Óhid, július 13. Vitéz Korniss Elemér országgyűlési képviselő a vidék orvoshiányára hívja fel a főispán figyelmét

9 195. Tapolca, július 18. A tapolcai helyettes főjegyző levele a főispánhoz, melyben a község zsidó lakosságától visszamaradt könyveknek a könyvtár részére történő átadását kéri Zalalövő, július 23., július 29. és november 25. Az árvaszék a deportált Kuhn család hátramaradt javai kezelésére gondnokot rendel Keszthely, július 26. Véghatározat a keszthelyi zsinagóga és a hévízszentandrási imaház lebontásáról Zalaegerszeg, július 27. A Zalamegyei Újság hírt ad a megnyíló zalaegerszegi zsidó raktárakról július 29. Községi tisztviselők és alkalmazottak származásának igazolása Nagykanizsa, augusztus 10. Tarnóczky Géza nagykanizsai kereskedő levele a főispánhoz, melyben helyi zsidó nagykereskedők áruraktárának megvételét kéri augusztus 10. Bosnyák Zoltán, a Zsidókutató Magyar Intézet igazgatójának köszönőlevele a zalalövői jegyzői hivatalnak Zalaegerszeg, augusztus 16. Kimutatás a zsidók deportálásánál közreműködő ékszerészekről és motozó szülésznőkről Zalaegerszeg, augusztus 17. A vármegyei igazgatás zsidó ingatlanokat igényel Zalaegerszeg, augusztus 21. A Magyar Királyi Államvasutak Zalaegerszegi Osztálymérnökségének levele a polgármesterhez, melyben a vasútállomás Bak felőli oldalán a zsidó internáltak részére létesített latrina kapcsán kér intézkedést Zalaegerszeg, augusztus 31. Kimutatás a zalaegerszegi volt zsidó kereskedelmi üzletekhez kirendelendő vállalatvezetőkről augusztus 31. Teleki Béla főispán értekezletet hív össze a közigazgatási vezetőknek, a zsidók lezárt üzleteiben levő árukészletek értékesítésére Zalaegerszeg, szeptember 1. A lezárt zsidó üzletek értékesítésében szerepet vállaló, a Baross Szövetség zalaegerszegi szervezete által delegált kereskedő szakértők névsora Zalaegerszeg, szeptember október. A Zala Vármegyei Gazdasági Felügyelőség tájékoztatást ad a zsidó haszonbérletek megszüntetését kimondó kormányrendelet végrehajtásáról Zalaegerszeg, szeptember október. A fronton harcoló Gilde Barna százados Zala megyei, zsidó bérlőtől felszabadult birtok után érdeklődik szeptember 11. Teleki Béla főispán intézkedése a zsidók által elhagyott ingóságok értékesítéséről Botfa, szeptember 12. A zalaegerszegi járási főszolgabíró véghatározata Hüvös József Salamon botfai zsidó lakos kastélyának igénybevételéről szeptember 12. Kimutatás a továbbra is fenntartandónak minősülő zsidó üzletekről Zalaegerszeg, szeptember 15. Zsidó üzletekben lévő zárolt sókészletek eladása Keszthely, szeptember 16. Dr. Darnay Béla múzeumigazgató levele Teleki Béla főispánhoz, melyben a zsidóvagyonból származó műtárgyak elszállításához kér segítséget szeptember 18. Teleki Béla főispán intézkedése a zsidók által elhagyott ingóságok gyorsabb értékesítésére

10 216. Nagykanizsa, október 8. Főispáni intézkedés a zsidók által elhagyott ruházati cikkek felhasználásáról Zalaegerszeg, október 18. Ki tekintendő zsidónak? Zala megye, október. Zsidó földbérlők Zala megyében Zalaegerszeg, október 28. A zalaegerszegi Böhm-féle malom vízhasználati engedélyének felülvizsgálata Zalaegerszeg, október 28. Csomay Miklós főispán kérelme a belügyminiszterhez, melyben a Gábor Béla-féle zsidó mozi engedélyének Bencze István általi elnyerését sürgeti Sümeg, október 28. Sümegi zsidóüzletek értékesítése november 5. Dr. Gera József pártvezető felhívása a zsidó vagyon tárgyában Keszthely, november 24. Dr. Darnay Béla múzeumigazgató levele a főispánhoz, melyben a Zalaegerszegen felhalmozott zsidóvagyonból származó műtárgyak értékességét taglalja Zalaegerszeg, november 24. A zalaegerszegi zsidókórház egy részének leltára Zalaegerszeg, december 5. Zsidó üzletekből származó árukészletek kiárusításának elrendelése Zalaegerszeg, január 12. Barcsay Árpád jelentése a polgármesternek a zsidó üzletek kiárusításában való közreműködéséről Zalaegerszeg, február 12. A zalaegerszegi rendőrhatóság jelentése a főispánnak a zsidók városban rejtőzködéséről Zalaegerszeg, február 12. Bahár László, a Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom zalaegerszegi városvezetőjének kérelme a főispánhoz, melyben a rendőrkapitányság által lefoglalt Prélecz István-féle ingatlanok felszabadítását kéri Zalaegerszeg, február 16. Zsidó értékek eladásából befolyt összegek felhasználása Zalaegerszeg, február 19. Zsidó ingóságok eladásából befolyt ellenérték elszámolása Sopronkövesd, február 20. A zalaegerszegi zsidók elszállításával kapcsolatos költségek megtérítése a városnak Nagykanizsa, március 1. A Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom Zala megyei vezetőjének utasítása a Muraszombaton tárolt zsidó vagyonról Zalaegerszeg, március 5. A m. kir. pénzügyigazgató kérelme a főispánhoz, melyben teherautókat igényel a zsidó értékek Kőszegre szállításához Zalaegerszeg, március 9. A zalaegerszegi Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom városvezetője államosítja a zsidó vagyont Zalaegerszeg, március 14. Zsidó üzletek értékesítése Zalaegerszeg, május 10. A Zalaegerszegi Zsidó Tanács jelentése a polgármesterhez, melyben a zsidó ingóságok felkutatásáról számol be Zalaegerszeg, május, szeptember. Zsidó orvosok műszereinek és felszereléseinek felkutatása Miháld, május 22. A miháldi Oblath és Klein családok tagjainak holttá nyilvánítása június. A menekültek és hazatérő deportáltak szociális gondozása Zalaegerszeg, június 20. Zalaegerszeg város polgármestere az orosz parancsnokság utasítására betiltja a Zalaegerszegi Zsidó Tanács működését

11 241. Keszthely, június 29. Kovács Endre deportált ügyvéd, a keszthelyi zsidó gettó vezetőjének igazoló jelentése Nagykanizsa, Kimutatás a Nagykanizsára hazatért menekültekről és deportáltakról Budapest, július 19. A munkaszolgálatból hazatért zalaegerszegi kereskedővel, Braun Gyulával felvett jegyzőkönyv Budapest, október 9. A munkaszolgálatból visszatért zalaegerszegi Klein Tiborral felvett jegyzőkönyv Nagykanizsa, Tapolca, október, november. A letétbe helyezett zsidó értékek felszabadítása Zalaegerszeg, október 20. Az Elhagyott Javak Kormánybiztosságának kelet-zalai megbízottja sürgeti a zsidó ingóságok értékesítéséből befolyt összegek pénzügyigazgatóságtól való átutalását Balatonfüred, október 25. A balatonfüredi deportált zsidók szövetségének megalakítása Nagykanizsa, július 18. Részletek dr. Hegyi Lajosnak, Nagykanizsa volt polgármester-helyettesének, háborús és népellenes bűntett miatt indított népbírósági peréből Nagykanizsa (Gelse) október 9. A gelsei Grünbaum-család tagjainak holttá nyilvánítása Zalaegerszeg, július 5. A Zalaegerszegi Izraelita Hitközség meghívója gyászistentiszteletre Rövidítésjegyzék Névmutató

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

Emlékezz! Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938-1945. A kötet összeállításában részt vettek:

Emlékezz! Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938-1945. A kötet összeállításában részt vettek: Emlékezz! Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938-1945 A kötet összeállításában részt vettek: KATONA CSABA, ÓLMOSI ZOLTÁN, OROSS ANDRÁS, SOÓS LÁSZLÓ, P.

Részletesebben

10. Csáktornya, 1918. december 24. Slavko Kvaternik, a Muraközt megszálló jugoszláv hadsereg parancsnokának kiáltványa...110 11. Zalaegerszeg, 1919.

10. Csáktornya, 1918. december 24. Slavko Kvaternik, a Muraközt megszálló jugoszláv hadsereg parancsnokának kiáltványa...110 11. Zalaegerszeg, 1919. TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Politikai küzdelmek Zala megyében 1918-1931...7 1. A megye népessége...7 2. Zala megye politikai viszonyai a dualizmus utolsó évtizedeiben...17 3. A háborús vereség következményei

Részletesebben

Dokumentumok Zala megye törteneteböl 1944-1947

Dokumentumok Zala megye törteneteböl 1944-1947 Dokumentumok Zala megye törteneteböl 1944-1947 ZALAI GYÜJTEMENY 37. ZALAEGERSZEG, 1995. TARTALOMJEGYZEK BEVEZETÖ : 5 MIKÖ ZSUZSA: Adatok Zala megye közigazgatäs- es politikatörtenetehez 1945 7 KALI CSABA:

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai

A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai Dokumentumok a Békés Megyei Levéltárból Válogatta és sajtó alá rendezte: K. Cseh Edit Gyula, 2002 Tartalom BEVEZETŐ 15 ADATOK A BÉKÉSI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETÉHEZ

Részletesebben

ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE

ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE 1 2. Zsidó szimbólumok a dunacsébi téglatöredékeken (Menore iz Čelareva, 151. p.) 3 4. Ezüstdénárok IV. Béla korából (ZVM Numizmatikai gyűjtemény) 5. Az imaház telke a Halász-birtokkönyvben,

Részletesebben

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pölöske, Petőfi út 177. 10.15-11.45 Pacsa, Rajki út 13. 13.15-14.45 Misefa, Ország út 11. 15.00-16.30

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében

A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc, 2014. október 15.

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY

HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY LAJSTROM VI/3 Sümegi felső leányiskola, állami, majd romai katolikus polgári leányiskola Terjedelme: 1 doboz Helyrajzi jelzete: 1924-1949 Sorszám Az iratanyag megnevezése Az irat

Részletesebben

I/17. Csány, 1840. szeptember 17. Csány László levele Csillagh Lajoshoz...45 I/18. [Zalaegerszeg, 1841. január 11. előtt] Csány László megyegyűlési

I/17. Csány, 1840. szeptember 17. Csány László levele Csillagh Lajoshoz...45 I/18. [Zalaegerszeg, 1841. január 11. előtt] Csány László megyegyűlési TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. CSÁNY LÁSZLÓ LEVELEI, BESZÉDEI, ÍRÁSAI 1817-1848...15 I/1. Alsócsány, 1817. június 23. Csány László levele özvegy Darvay Józsefné, Spissich Katalinhoz...17 I/2. [Csány,

Részletesebben

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 Terjedelme: 31 doboz = 3,41 ifm Helyrajzi

Részletesebben

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker.

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pölöske, Petőfi út 177. 10.15-11.45 Pacsa, Rajki út 13. 13.15-14.45 Zalaszentmihály, Jókai út 3. 15.00-16.30

Részletesebben

2016. január 1. 2016. január 2.

2016. január 1. 2016. január 2. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Egervár, Széchenyi út 75. 10.15-11.45 74-es főút 41+850 kmsz. 13.15-14.45 76-os főút 41+770 kmsz. 15.15-16.30

Részletesebben

TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye)

TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye) TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye) 1. 2. 08.40-19.20 08.20-18.50 08.20-19.00 10.00-16.00 08.40-19.20 Keszthely, Georgikon út Keszthely, Zsidi út Keszthely, Lehel utca Ny-i fele Alsópáhok, 75-ös főút

Részletesebben

V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/

V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/ V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/ Terjedelem 1 : 294,03 fm, 1931 doboz, 703 kötet, 8 köteg 2642 raktári egység Raktári helye: Nk0, 14. terem, 74-78., 185-499., és

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.20-09.20 Zeg.Göcseji út 09.30-10.30 Zeg. Köztársaság út 10.40-11.40 Zeg. Göcseji út 13.00-14.00 Zeg. Zrínyi

Részletesebben

2015. május 1. 2015. május 2.

2015. május 1. 2015. május 2. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Söjtör, Deák út 80. 10.15-11.45 75-ös főút 29+600 kmsz 13.15-14.45 76-os főút 47+225 kmsz. 15.00-16.30 Zalaegerszeg,

Részletesebben

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ 1. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Családi állapota: Állampolgársága: Foglalkozása: Elhalálozás helye, ideje: Megjegyzés: kérjük csatolni a halotti anyakönyvi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

A zsidó anyakönyvezés Magyarországon. Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár

A zsidó anyakönyvezés Magyarországon. Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár A zsidó anyakönyvezés Magyarországon Toronyi Zsuzsanna, Magyar Zsidó Levéltár Pre-modern zsidó közösségek Communitas Judaeorum Autonóm közösségek, egy összegben fizetnek adót az államnak; Önálló belső

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Polgármesteri összeférhetetlenség megszüntetéséhez hozzájárulás kérése

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat 19/2012. (III. 12.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat 20/2012. (III. 12.) számú Kt.

Városlőd Község Önkormányzat 19/2012. (III. 12.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat 20/2012. (III. 12.) számú Kt. Városlőd Község Önkormányzat 19/2012. (III. 12.) számú Kt. határozata: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Kiss Béla 8200 Veszprém, Tiszafa u. 39. szám alatti lakos Városlőd és Csehbánya

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR száma, neve, terjedelme: 6 doboz = 0,66 ifm Összes raktári és terjedelme: 6 doboz = 0,66 ifm Helyrajzi jelzete:03. raktár, 13. állvány, D. oszlop, 4.polc-5.polc (ideiglenes hely) Segédlet készítésének

Részletesebben

KIMUTATÁS a tömegtartózkodásra alkalmas hűtött helyekről (Az üzletek vasárnapi zárvatartásának figyelembevételével)

KIMUTATÁS a tömegtartózkodásra alkalmas hűtött helyekről (Az üzletek vasárnapi zárvatartásának figyelembevételével) KIMUTATÁS a tömegtartózkodásra alkalmas hűtött helyekről (Az üzletek vasárnapi zárvatartásának figyelembevételével) Fsz. ZALAEGERSZEG JÁRÁS ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN 1. INTERSPAR Hipermarket Zalaegerszeg

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 3. Bogyai család iratai 1761-1880 (1915) Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm 1 raktári =

Részletesebben

XXIII. 22c. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Jegyzőkönyvek, munkatervek 1953-1990

XXIII. 22c. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Jegyzőkönyvek, munkatervek 1953-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 22c. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Jegyzőkönyvek, munkatervek 1953-1990 Terjedelme: 34 doboz = 3,74 ifm Helyrajzi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2015. december 1. 2015. december 2.

2015. december 1. 2015. december 2. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 76-os főút 68+150 kmsz 10.15-11.45 Zalalövő, Kossuth út 18. 13.15-14.45 Bagod, Kisfaludy út 31. 15.00-16.30

Részletesebben

2015. január 2. 2015. január 3.

2015. január 2. 2015. január 3. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 16.25-17.00 M7 jobb pálya 190+100 kmsz. 08.40-09.50 7-es sz. főút 212/800 kmsz. 10.00-11.00 7-es sz. főút 201/500 kmsz.

Részletesebben

ZV.-08/2012. Érvényes: 2012. december 9-től

ZV.-08/2012. Érvényes: 2012. december 9-től ZV.-08/2012. Érvényes: 2012. december 9-től ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től

ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK

Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK Készítette: Horváth Eszter, Kovács Noémi, Németh Szabolcs Csapatnév: HERMANOSOK Előzmények: Gunter Demnig német művész volt az első, aki betonkockára applikált réztáblácskába véste az elhurcoltak nevét,

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér

Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér LAJSTROM IX/3 Takács Zsigmond sümegi ügyvéd iratai 883-944 Terjedelme: 4 doboz Helyrajzi jelzete: doboz Levelezőlap Sümeg, pallium. 883.május 5. 2. Levél

Részletesebben

I R A T J E G Y Z É K

I R A T J E G Y Z É K Budapesti Nyomozó Ügyészség Nyom. 375/2012. I R A T J E G Y Z É K a több emberen elkövetett emberöléssel megvalósított háborús bűntett és más bűncselekmény miatt Biszku Béla ellen indult bűnügyben keletkezett

Részletesebben

2016. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2016. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 1. 08.30-10.00 Zalalövő, Petőfi út 129. sz. 10.30-11.45 Kálócfa, Kossuth utca 12. (20+900 kmsz) 13.15-14.45 Zalaszentgyörgy,

Részletesebben

2014. november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 06.35-08.35 71-es főút, 106 km 900 m 08.50-10.50 Alsópáhok, Dózsa György út 11.00-12.30 Felsőpáhok,

Részletesebben

45/A. Zalaegerszeg, 1833. március 18. Donászy Alajos zalaegerszegi vámos kérelme a vármegyéhez, melyben az egerszegi és olai helységben lakó

45/A. Zalaegerszeg, 1833. március 18. Donászy Alajos zalaegerszegi vámos kérelme a vármegyéhez, melyben az egerszegi és olai helységben lakó TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A Zala megyei zsidóság történetének bibliográfiája... 10 A zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849... 13 1. Zalaegerszeg, 1716. november 4.

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

VIII. 621. 7-13. doboz = 22. raktár 7. állvány A oszlop 2. polc. 1-6. doboz = 22. raktár 7. állvány A oszlop 1. polc

VIII. 621. 7-13. doboz = 22. raktár 7. állvány A oszlop 2. polc. 1-6. doboz = 22. raktár 7. állvány A oszlop 1. polc ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 621 XXIV. 721a. Zala vármegye szabadművelődési felügyelőjének iratai 1946-1950 Terjedelme: 44 doboz = 4,84 ifm 11 kötet

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata

A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata A helyi választási iroda vezetőjének 2/2014.(VI.19.) számú határozata Sződ község területén a 2014. évi helyhatósági választásokon alkalmazásra kerülő szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános iratok 1950-1988

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános iratok 1950-1988 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság a. Általános 1950-1988 Terjedelme: 209 doboz = 22,99 ifm 63 kötet = 1,58 ifm Összesen:

Részletesebben

VII. 2/d. Zalaegerszegi Törvényszék iratai Cégbírósági iratok (Társas cégek) Cégirattári iratok

VII. 2/d. Zalaegerszegi Törvényszék iratai Cégbírósági iratok (Társas cégek) Cégirattári iratok ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM VII. 2/d. Zalaegerszegi Törvényszék iratai Cégbírósági iratok (Társas cégek) Cégirattári iratok Elhelyezve:61.4.B. C.2. Terjedelem: 40 doboz,

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

2015. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2015. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Kálócfa, Kossuth utca 27. (bolt előtt) 10.15-11.45 86-os főút 26+845 kmsz. 13.15-14.45 Bagod, Kisfaludy út 31.

Részletesebben

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki.

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki. Tisztelt Ügyfeleink! A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a szolgáltatásait jelenleg több mint 110 település önkormányzata és több mint 150 ezer fős lakossága, valamint a hozzájuk tartozó intézményhálózat

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

IV. 2/d. Vegyes árvaügyi iratok 1790-1830. Acta orphanalia Ab anno 1790.

IV. 2/d. Vegyes árvaügyi iratok 1790-1830. Acta orphanalia Ab anno 1790. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM Terjedelme: 11 doboz = 1,21 ifm IV. 2/d. Vegyes árvaügyi 1790-1830. Acta orphanalia Ab anno 1790. Helyrajzi jelzete: 3. raktár 18. állvány C

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. július 11-én (csütörtök) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

2015. március 1. 2015. március 2. 2015. március 3.

2015. március 1. 2015. március 2. 2015. március 3. március hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.45-09.45 Nagykanizsa, Miklósfa u. 68. 10.00-11.00 Nagykanizsa, Csengery u. 111. 11.10-11.50 Nagykanizsa, Petőfi

Részletesebben

A német megszállást követő időszakról jogtörténész szemmel: a személyes szabadságtól való megfosztás: a gettóba zárás és a deportálás Lehotay

A német megszállást követő időszakról jogtörténész szemmel: a személyes szabadságtól való megfosztás: a gettóba zárás és a deportálás Lehotay Magyar Holokauszt Emlékév 2014 A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében Konferencia A német megszállást követő időszakról

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

T/13860. számú. törvényjavaslat

T/13860. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13860. számú törvényjavaslat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvénynek, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.

Részletesebben

TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1.

TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1. TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1. 09.00-12.00 Nagylengyel belterülete 13.15-16.35 Bak belterülete 16.45-19.00 Zalatárnok belterülete 8.30-10.00 Keszthely, Georgikon út 10.10-11.30

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2.NAPIREND Ügyiratszám: 1/669-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. október 26-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 16-i rendkívüli ülésére. Szabó Loránd polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 16-i rendkívüli ülésére. Szabó Loránd polgármester 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. elszámolásához

Részletesebben

XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) a/ A Szobi Főjegyzői Hivatal iratai 1945-1950 (1957) 5,38 fm

XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) a/ A Szobi Főjegyzői Hivatal iratai 1945-1950 (1957) 5,38 fm XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) A Szobi járás Főjegyzősége 1945-1950-ig működött, kirendeltségeit Nagymarosra és Vámosmikolára telepítették, -től központi székhelye Szobra

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Hatályon kívül helyezte: 24/2011. (XI. 21.) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégium V e z e t ő j e 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. t. 06 56 501 410 f. 06 56 410 906 e. birosag@szolnokit.birosag.hu http://www.szolnokitorvenyszek.birosag.hu

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 55/2012. (VII. 31.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló, többször

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 a/ Elnöki /bizalmas/ iratok 1898-1924 0,10 fm b/ Általános iratok /1884-/ 1898-1944 70,25 fm c/ Kihágási iratok 1898-1929 1,94 fm d/ Katonai

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (V.1.) r e n d e l e t e a helyi kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről. (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló

Részletesebben

3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél a per tárgya szerint

3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél a per tárgya szerint 3. 2. 2. Első fokú polgári peres ügyek a törvényszékeknél Fővárosi Törvényszék Vagyonjogi per 1 276 2 021 2 129 23 29 51 Közigazgatási jogkörben okozott károk 144 100 114 megtérítése Bíróságok elleni kártérítési

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XV. 12. Zala megyei terület- és településrendezési tervek XX. század második fele Raktári egység száma, neve, terjedelme: 114 doboz =

Részletesebben