20. Nagykanizsa, január 6. Nagykanizsai keresztény egyesületek támogatásukról biztosítják Rott Nándor szombathelyi megyéspüspököt az

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20. Nagykanizsa, 1922. január 6. Nagykanizsai keresztény egyesületek támogatásukról biztosítják Rott Nándor szombathelyi megyéspüspököt az"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Bevezető... 5 Németh László - Paksy Zoltán: Zsidók Zala megye társadalmában A zsidóság Zala megye társadalmában, a népszámlálások tükrében Dokumentumok a zala megyei zsidóság történetéből Tapolca és Diszel, szeptember 9. A tapolcai és diszeli pogrom Zalaegerszeg, szeptember 10. Berger Vilmos és neje alapítványa a hadiárvák részére Zalaszentgrót, szeptember 17. Zsidóellenes zavargások Zalaszentgróton és Zalabéren Budapest, november 12. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja keresztény sajtóirodát hoz létre a zsidó befolyás kiküszöbölésére Csabrendek, november december. Dr. Winkler Sándor csabrendeki főrabbi elleni vád Zalaegerszeg, Nagykanizsa, december. Részletek a Zala megyei katonai parancsnokság Nagykanizsáról adott hangulatjelentéséből és a polgármester válaszából Nagykanizsa, január 14. A Zalai Közlöny c. napilap cikke a zsidókról a parlamenti választások kapcsán Budapest, március 26. Részlet Fangler Béla zalabaksai képviselőnek, az Osztrák-Magyar Bank által kibocsátott bankjegyek felülbélyegzéséről szóló törvényjavaslat vitájában elmondott parlamenti beszédéből Zalaszentgrót, április 13. Kivonat a Horthy-féle Nemzeti Hadsereg javára Zala megyében megindult gyűjtés anyagából Budapest, április 14. Részlet dr. Hegedüs György letenyei képviselőnek, az évi államháztartásnak február-április hónapjaiban való viteléről szóló törvényjavaslat vitájában elmondott parlamenti beszédéből Tapolca, április május. Pollák Pál névmagyarosítási ügye Keszthely, augusztus Zsidóellenes hangulatkeltés a Keszthelyi Újságban Zalaegerszeg, október 4. A főispán kifogást emel a bíróság mellé kirendelt laikus személyek ellen és kéri az igazságügyminisztert, hogy ebbe a pozícióba zsidót ne válasszanak be Zalaegerszeg, november. Antiszemita atrocitás Zalaegerszegen Zalaegerszeg, november 27. Neumark Béla keszthelyi orvos fegyelmi ügye a Tanácsköztársaság alatt tanúsított magatartása miatt Zalaegerszeg, december 11. Zsidó összeesküvésről szóló rémhír Zalaegerszeg, május 29. A Zalaegerszegi Izraelita Hitközség alapszabályai Zalaegerszeg, július 6. Zalaegerszeg város képviselőtestülete visszaadja az izraelita hitközségnek a Tompa utcai iskolát Hahót, november 7. Kohn Miksáné és Kohn Irén névmagyarosítása

2 Nagykanizsa, január 6. Nagykanizsai keresztény egyesületek támogatásukról biztosítják Rott Nándor szombathelyi megyéspüspököt az állítólagos zsidó-szabadkőműves támadások miatt Keszthely, február 19. A Keszthelyi Újság olvasói levele nehezményezi, hogy zsidó nyomdák készítik a keresztény bálok meghívóit Zalaegerszeg, március 10. A Zalaegerszegi Kereskedelmi Kör alapítványa Breisach Sámuel pályafutásának 50. évfordulóján Nagykanizsa, szeptember 27. A nagykanizsai járásbíróság ítélete a Sternberg Adolfot és fiát ért becsületsértési ügyben Nagykanizsa, április 8. Komolyzenei koncert a Kaszinóban Nagykanizsa, április 29. A nagykanizsai zsidó hitközség hódoló üdvözlete a városba látogató Horthy Miklós előtt Nagykanizsa, június 26. Grünhut Alfréd nekrológja Nagykanizsa, június 30. Egy kocsmai verekedés - két olvasatban Nagykanizsa, június 30. Kertész Józsefné tanítónő 40 éves oktatói jubileumi ünnepsége Budapest, október 24. Lőwinger Imre névváltoztatása Zalaegerszeg, november 4. Breisach Sámuel életrajza kitüntetésre való felterjesztése kapcsán Nagykanizsa, Részletek a nagykanizsai felső kereskedelmi iskola értesítőiből Budapest, Nagykanizsa, Sümeg, május. A nagykanizsai és a sümegi rabbi segélyügye Zalalövő, július 6. A Zalalövői Izraelita Hitközség gyászmiséje Zalaegerszeg, július 24. Zalaegerszeg város képviselőtestülete felemeli az izraelita hitoktatók órabérét Zalaegerszeg, április 21. A katolikus hívek felháborodása Mándi Jenő gyógyszerész vallássértő cselekedete miatt Zalaegerszeg, április június. Pongor Henrik vezérigazgató felterjesztése kormányfőtanácsosi kitüntetésre Zalaegerszeg, június 24. Zalaegerszeg város képviselőtestülete hozzájárul az izraelita temető kerítésfalának költségeihez Budapest Zalaegerszeg, augusztus november. A Stádium sajtóvállalat a zsidó konkurencia kiküszöböléséért lobbizik Zalaegerszeg, február 25. Zalaegerszeg város képviselőtestülete hozzájárul a zsinagóga előtti járda aszfaltozásának költségeihez Zalaegerszeg, április 19. Zalaegerszeg város képviselőtestülete megemlékezése az elhunyt Berger Béla hitközségi elnökről Nagykanizsa, augusztus. Rotschild Jakab, a Nagykanizsai Izraelita Hitközség elnökének felterjesztése kitüntetésre Zalaegerszeg, december október. Fenyvesi Simon zalaegerszegi bankár ügye a főispánnal Nagykanizsa, március 28. A Nagykanizsai Izraelita Hitközség közgyűlése Nagykanizsa, május 30. A zsidó hősök temetőjének felavatása Nagykanizsa, október 8. Nagykanizsa legtöbb adót fizető polgárai Kaposvár, november 2. A zala-somogyi izraelita községkerület közgyűlése Nagykanizsa, december 8. Sterneck Zsigmond zenepedagógus nekrológja

3 48. Nagykanizsa, december 13. Látogatás az Izraelita Nőegylet népkonyháján Nagykanizsa, december 27. A Nagykanizsai Kaszinó közgyűlése Nagykanizsa, január 15. A nagykanizsai zsinagóga felújítása Nagykanizsa, február 13. A Nagykanizsai Izraelita Nőegylet bálja Nagykanizsa, március 2. Móra Ferenc és Pécsi Blanka vendégszereplése a Nagykanizsai Izraelita Leányegyesület kultúrestjén Nagykanizsa, június 3. Winkler Ernő főrabbi írása Trianon évfordulóján Zalaegerszeg, január 9. Dr. Halász Miksa járási tiszti orvos életpályája, kitüntetésre való felterjesztése kapcsán Zalaegerszeg, 1920-as évek vége. Kivonat a zalaegerszegi egyesületek jegyzékéből Balatonfüred, január 12. A balatonfüredi főszolgabíró kormánykitüntetésre terjeszti fel dr. Stolczer József járási körorvost Keszthely, május 19. A kereskedők országos nagygyűlése Keszthelyen két olvasatban Zalaegerszeg, november 23. Rosenthal Jenő, a zalaegerszegi izraelita hitközség elnökének felterjesztése kitüntetésre Nagykanizsa, március 19. Hirschler Sándor bankigazgató felterjesztése kitüntetésre Nagykanizsa, Zalaegerszeg, március augusztus. A volt belatinci és alsólendvai hitközségi kerületek Magyarországon maradt falvainak Zala megyei hitközséghez csatolása Zalaegerszeg, december 7. A kilencedik (Zala és Somogy vármegyére kiterjedő) izraelita községkerület jelentése az évi működéséről Zalaegerszeg, december 12. Zalaegerszeg város virilisei Nagykanizsa és Zalaegerszeg, az es tanév. Középiskolai statisztikai kimutatások Zalaegerszeg, március 24. Boschán Gyula, a zalaegerszegi hitközség elnökének életrajza kitüntetésre való felterjesztése kapcsán Keszthely, november 27. Singer Izidor keszthelyi szatócs adóhátraléka elengedését kéri Zalaegerszeg, április június. Gábor Béla moziügye Keszthely Zalaegerszeg, május 25. Weisz Lajos életrajza, kormányfőtanácsosi kitüntetésre való felterjesztése kapcsán Tapolca, június 9. Német úrlovasok afférja Tapolcán Nagykanizsa, szeptember 24. A Magyar Zsidók Pro Palesztína Szövetsége nagykanizsai fiókjának működése Zalaegerszeg, november 30. A Zala megyei nyilas mozgalom antiszemita propagandájának bemutatása az ellenük folyó bírósági perben Nagykanizsa, február 1. A Nagykanizsai Izraelita Óvoda-egyesület alapszabályai Tapolca, július augusztus. Részletek Kocsis Géza egyetemi hallgató Jó Hír c. lapjának cikkeiből Keszthely, december 1. Mérei Ignác keszthelyi könyvkereskedő az elmaradt házbért kéri a kormánypárt által irodahelyiségnek használt háza után Zalaegerszeg, május 12. Részlet Teleki Béla főispánnak a vármegyei közgyűlésben elmondott beszédéből, amelyben üdvözli az Anschlusst, a győri fegyverkezési program bejelentését és a második zsidótörvényt

4 Budapest, május 13. Meizler Károly keszthelyi képviselőnek, az első zsidótörvény vitájában elmondott parlamenti beszéde Zalaszentgrót, május 13. Zalaszentgróti keresztény kiskereskedők panasza a zsidó nagykereskedők ellen Budapest Zalaegerszeg, május, június. Marton Béla országgyűlési képviselő zsidó visszaélésekre hívja fel a főispán figyelmét Zalaegerszeg, Nova, június 30. Teleki Béla főispán kéri a novai postahivatal zsidó alkalmazottjának eltávolítását Zalaegerszeg, augusztus 22. A Zalaegerszegi Pénzügyigazgatóság vezetője ismerteti a minisztériumi rendelkezéseket a zsidó italmérési engedélyekkel kapcsolatban Zalaegerszeg, szeptember 27. Teleki Béla főispán a miniszterelnök kívánságára kifejti nézeteit Zala megye gazdasági viszonyairól Zalaegerszeg, szeptember 30. Teleki főispán megakadályozza anyja zsidó vallása miatt dr. Balassa László bírói kinevezését Zalaegerszeg, Budapest, október Teleki Béla főispán gondoskodik a nagykanizsai toloncház zsidó tisztviselőjének más beosztásba helyezéséről Pacsa, október november. Nyomozás azon pacsai zsidók ellen, akik állítólag pénzt gyűjtöttek a németek ellen harcoló csehek részére Budapest, Zalaegerszeg, október február. A Balatoni Kurír c. lap ügye Zalaegerszeg, december 7. Zalaegerszeg város virilisei Tapolca, december 22. Tapolcai keresztény előkelőségek levele Teleki Pál miniszterelnökhöz a zsidó sajtó ellen Zalaegerszeg, június 9. Nyilas országgyűlési képviselők ankétra hívják a zalaegerszegi iparosokat Budapest, Zalaegerszeg, július. Adatgyűjtés Zala Vármegye Törvényhatósági Bizottságának zsidótörvény alá eső tagjairól Budapest, szeptember 9. A Sümeg környéki bauxitbányák ügye Zalaegerszeg, október január. Schmercz Imre, leánya és Sternthal Bernát tanúsítványa Zalabér, november január. A Magyar Élet Pártja zalabéri vezetői zsidó uralomról panaszkodnak Zalaegerszeg, december 7. Schmercz Imre kéri maga és leánya mentesítését a második zsidótörvény hatálya alól Nagykanizsa, április 19. A Batthyány-Strattmann uradalom intézője szorgalmazza, hogy a hercegi család örökösödési illetékének megváltása a zsidó bérlők kezén lévő birtoktestekből történjen Zalaegerszeg, április 20. Kormánypárti országos napilapok propagálása Zalaegerszeg, június 17. Zsidó birtokok Zala megyében Kiskomárom, (Ormándpuszta), november - december. Gr. Sommsich Antal földbirtokos és Német József kisgazda tiltakozik a második zsidótörvény alkalmazása miatt Berger Béla kiskereskedő ügyében Tapolca, Zalaegerszeg, január február. Teleki Béla főispán kéri a MÁV vezérigazgatóját, hogy távolítsa el a vasút kötelékében dolgozó zsidó alkalmazottakat Hahót, február. Nyomozás a Hahót és környékén érezhető tengelyellenes hangulatról

5 99. Budapest, július 2. Részlet Eitner Ákos nyilas képviselőnek a harmadik zsidótörvény vitájában elmondott parlamenti beszédéből Zalaegerszeg, Dióskál, július augusztus. Teleki Béla főispán arra kéri a magyar posta vezérigazgatóját, hogy távolítsa el a posta kötelékében dolgozó zsidó postamesternőt Budapest, szeptember 3. Egy nagykanizsai kereskedő telefonvonal felszerelését kéri Szombathely, szeptember 5. A horvát usztasák zsidóellenes támadásai a Muraközben Csáktornya, november 19. A Csáktornyai Gőzmalom Részvénytársaság ügye Zalaegerszeg, november. Hatósági intézkedések a zsidótörvény következetes végrehajtása érdekében Zalaegerszeg Csáktornya, december július. Kérelmek a második zsidótörvény hatályának mentesítése alól a visszafoglalt Muraközből Légrád, március. A Kovács család kiutasítása Magyarországról Nagykanizsa, augusztus 12. Villányi Henrik a felső kereskedelmi iskola nyugalmazott igazgatójának nekrológja Nagykanizsa, augusztus 26. Unger-Ullmann nagykanizsai vaskereskedő a főispán közbenjárását kéri cége áruellátása érdekében Zalaboldogfa, november 18. A zalaboldogfai tanító feljelentése szabotázs vádjával Budapest, december 9. Schilling Endre budapesti ügyvéd balatoni villavásárlási ügye Nagykanizsa, december 13. A Zala megyei Baross szervezetek nagygyűlése és határozata Budapest, április 8. Vitéz Csenkey vezérőrnagy az elkobzott Balaton melléki zsidó földbirtokokból kér magának részt az alispántól Nagykanizsa, A Nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegylet százéves évfordulója Zalaegerszeg, március 19. Schütz Frigyes gondnokság alá helyezési lapja Keszthely, április 1. Jelentés a keszthelyi zsidó üzletek lezárásáról Keszthely, április 10. A Keszthelyi Izraelita Hitközség jelentése a Központi Zsidó Tanácsnak a helyi hitközség állapotáról Zalaegerszeg, április 11. Dr. Berger Imre a Zalaegerszegi Izraelita Hitközség elnökének jelentése a Zsidó Központi Tanácsnak a helyi hitközség állapotáról Nagykanizsa, április. A Nagykanizsai Izraelita Hitközség jelentése a Zsidó Központi Tanácsnak a helyi hitközség állapotáról Nagykanizsa, A Nagykanizsai Hitközség évi zárszámadása és évi költségvetési előirányzata Zalaegerszeg, április 15. Zalaegerszeg város közgyűlése a második zsidó törvény értelmében nyugdíj és végkielégítés nélkül küldi el dr. Susitzky György zsidó kórházi főorvost Szombathely, április 19. A Magyar királyi szombathelyi III. csendőrkerület 3. nyomozó alosztályának bizalmas távmondata a főispánnak a zsidók ékszereinek lefoglalásáról

6 122. Zalaegerszeg, április 20. Teleki Béla főispán felhívása a zsidók utazásának korlátozásáról Zalaegerszeg, április 22. A főispán előterjesztése a M. kir. Kereskedelmi és Közlekedésügyi miniszterhez a zsidó üzletekben felhalmozott árukészletek arányos elosztására Nagykanizsa, április 23. Részlet Pauk Anna visszaemlékezéseiből Pauk Anna verse Kaposvár, április 25. Egy taliándörögdi zsidó birtok sorsa Zalaegerszeg, április 27. A BM 6136/1944. VII. res. rendelete a zsidó lakások összeírásáról Zalaegerszeg, április 28. Zalaegerszeg város polgármesterének felhívása a városban élő izraeliták összeírására Zalaegerszeg, április 29. A zalaegerszegi polgármester hirdetménye a zsidók lakásbevallásáról Zalaegerszeg, május. Kimutatás a Zalaegerszegen tevékenykedő zsidó kereskedőkről Zalaegerszeg, május 2. Az alispán-helyettes előterjesztése a főispánhoz a Csáktornyai Izraelita Egyesület feloszlatásáról Zalaegerszeg, május 3. Hunyadi László alispán-helyettes, vármegyei főjegyző Zalaegerszegen, a vármegyeházán tartott értekezleten elhangzott szóbeli utasításai a zsidók gettósítása tárgyában Zalaegerszeg, május 4. A zsidók lakásának és lakóhelyének kijelölése Zalaegerszeg, május 4. Dr. Berger Imre zsidóvezető rendelkezései a zsidóknak Zalaegerszegen meghatározott utcarészekbe való átköltözéséről május 5. A sajtó híradása a zsidók kötelező készpénzbeszolgáltatásáról Zalaegerszeg, május 6. A Zalamegyei Újság híradása a Zalaegerszegen felállítandó gettóról Zalaegerszeg, május 6. A zalaegerszegi gettó kijelölése Zalaegerszeg, május 8. Zala vármegye alispánjának véghatározata Dr. Schmidt István letenyei tb. főszolgabíró fegyelmi ügyében Keszthely, május 8. A zsidó üzletek bezárása Keszthelyen. Dr. Csiszár János keszthelyi segédjegyző fegyelmi ügye Budapest, május 9. Endre László államtitkár utasítása a zsidók gettósítása tárgyában Zalaegerszeg, május 9. Polgármesteri hirdetmény Keszthely, május 9. Dr. Büchler Sándor keszthelyi főrabbi lakásáról felvett leltár Budapest, május 11. A BM 31001/1944. sz. rendelete eligazítást nyújt arra az esetre, ha a zsidók gettósítása akadályba ütközne Zalaegerszeg, május 12. A zalaegerszegi járás főszolgabírájának utasítása a körjegyzőkhöz a zsidók gettóba szállításáról Lenti, május 13. A lenti főszolgabíró távirata a zalaegerszegi polgármesterhez a járása területéről érkező zsidókról Zalaegerszeg, május 13. Dr. Büchler Mór zalaegerszegi ügyvéd irodájában felvett leltár Zalaegerszeg, május 13. A zalaegerszegi I. sz. plébániahivatal kérelme a megkeresztelkedett zsidók gettón belüli elkülönítéséről május 15. Salamon Karolin 22 éves szenterzsébethegyi zsidó alkalmazásban álló cselédlány internálása

7 149. Perlak, május 15. A perlaki járási főszolgabíró jelentése a főispánnak a zsidó, illetve angolbarát érzelmű tisztviselőkről Nagykanizsa, május 15. Nagykanizsa város polgármesterének jelentése a főispánhoz az évi XV. tc. alapján zsidónak tekintendő köztisztviselőkről Zalaegerszeg, május 15. Kimutatás a zsidó származásuk miatt a munkavégzés alól felmentett, illetve nyugdíjazott zalaegerszegi orvosokról Zalalövő, május 15. A Zalalövőről vonaton Zalaegerszegre utazó zsidók névjegyzéke május 16. A Zalamegyei Újság tudósítása a zalaegerszegi gettó bezárásáról Zalaegerszeg, május 16. A zalaegerszegi polgármester jelentése az alispánhoz a zsidók lakásának és lakhelyének kijelöléséről Zalaegerszeg, május 16. A zalaegerszegi járási főszolgabíró véghatározata a zsidó gettó kerítésének anyagigényéről Keszthely, május 16. A kiskorú Rosenberger János és Nóra örökbefogadása Keszthely, május 11., 17., június 9. A Keszthelyi Zsidó Tanács jelentése a Központi Zsidó Tanácsnak a helyi zsidók ellen foganatosított rendelkezésekről és a létrehozott gettó életéről Nagykanizsa, május. Részlet Pauk Anna visszaemlékezéseiből Pacsa, május szeptember. A pacsai gettó története Keszthely, május 18. Zádor Lajos keszthelyi zsidó vaskereskedő műkincs ügye Nagykanizsa, április, május. A Nagykanizsai Zsidó Tanács jelentése a Budapesti Zsidó Tanácsnak a városban történtekről és a gettó életéről Nagykanizsa március 18. A nagykanizsai zsidó gyűjtőtáborban 1944 májusában elhunytak halálesetének anyakönyvi bejegyzése Nagykanizsa, május. Részlet Pauk Anna visszaemlékezéseiből Zalaegerszeg, május 22. Zalaegerszeg város polgármesterének jelentése az alispánnak, a zsidó negyed teljes lezárásáról és annak költségeiről Zalaegerszeg, május 22. A zalaegerszegi polgármester határozata a keresztényeknek zsidók részére kijelölt zárt területen történő elhelyezéséről Zalaegerszeg, május 22. Teleki Béla főispán levele Jaross Andor belügyminiszterhez, melyben a Zala vármegye területén megszüntetendő zsidó gyógyszertárak keresztény kézbe adása kapcsán tesz javaslatokat Nagykanizsa, május 23. A Baross Szövetség nagykanizsai szervezete beadványt intéz a főispánhoz a zsidómentes gazdasági környezet megteremtéséért Budapest, május 23. Pesty László, a Tudor Accumulator Gyár Rt. ügyvezető igazgatójának levele Teleki Béla főispánhoz, melyben a zalaegerszegi Galvani Kft. megszerzéséhez kér segítséget Zalaegerszeg, május 24. Dr. Junger Mózes zalaegerszegi főrabbi internálásáról ad hírt a Zalamegyei Újság Zalaegerszeg, május 24. A zalaegerszegi polgármester hirdetménye a kiürített zsidó lakások lakbéréről Keszthely, május. Utasítás a zsidó lakásokat leltározó hivatalos közegek eljárásáról

8 172. Zalaegerszeg, május 26. Hunyadi László alispán-helyettes felhívása a közigazgatási vezetőkhöz a zsidóktól őrizetbe vett egészségügyi célokat szolgáló készülékek, orvosi műszerek és gyógyszerek raktározására Zalaegerszeg, május 31. A zalaegerszegi polgármester jelentése az alispánnak a zsidók gettóba telepítéséről Zalaegerszeg, május, június. Fekete Miksa zsidóvezető kérelmei Zalaegerszeg város polgármesteréhez a gettó biztonsága, tisztántartása és a halottak méltó eltemetése érdekében Zalaegerszeg, június 10. A Zala Vármegyei Gazdasági Felügyelőség határozata az XV. tc. hatálya alá eső zsidó erdő és mezőgazdasági ingatlanok sürgős átmeneti hasznosításáról Alsódomború, június. Alsódomború község lakói és elöljárósága kéri a főispánt, hogy engedélyezze a deportált dr. Braun Nándor helyi körorvos faluba való visszatérését Zalaegerszeg, június 12. Teleki Béla főispán a zsidó tulajdonban volt műkincsekből Göcseji Múzeum létesítését tervezi Keszthely, június 14. A keszthelyi járási zsidóvezető felhívása a Festetics-féle Újmajorban történő munkavégzésre Budapest, június 16. Dr. Csánky Dénes kormánybiztos válasza Teleki Bélához a Göcseji Múzeum létesítése ügyében Zalaegerszeg, június 17. Dr. Sommer Jenő és Dr. Vidor Gábor zalaegerszegi lakosok által hátrahagyott ingóságok leltára Budapest, június 19. Dr. Csánky Dénes levele a főispánhoz, melyben dr. Darnay Béla múzeumigazgató panaszának kivizsgálását kéri Zalaegerszeg, június 19. Tífusz védőoltás a Zala vármegyei gettókban Zalaegerszeg, június 21. A zalaegerszegi férfiszabók és készruha-kereskedők a bezáratott zsidó üzletek árukészletét igénylik a főispántól Zalaegerszeg, június 30. A Zalamegyei Újság hírt ad a zalai zsidók teljes felszámolásáról Zalaegerszeg, június 30. Távmondat a zsidóktól származó értékek bejelentési kötelezettségéről Zalaegerszeg, június 30. A zalaegerszegi honvéd állomásparancsnokság igénybejelentése a zsidó hitközség épületére Zalaegerszeg, június. Kimutatás a megszűnt zalaegerszegi zsidó ügyvédi irodákról és az azokat átvett keresztény ügyvédekről Zalalövő, július 1. A zalalövői Chevra Kadisa Szentegylet feloszlatása Zalaegerszeg, július 5. Endre László államtitkár zalaegerszegi látogatása Zalaegerszeg, július 6. A feloszlatott zalaegerszegi zsidó egyesületek betétkönyveinek áttétele a pénzügyigazgatósághoz Alsólendva, július 10. Alsólendva községben az XV. tc. hatálya alá tartozó 5. kat. holdnál nagyobb zsidó ingatlanok átengedésre kijelölése Balatonfüred, július 11. Széchenyi György balatonfüredi főszolgabíró jelentése az ellene felhozott vádak tárgyában Zalaegerszeg, július 11. Sági László és Borza János asztalosmesterek levele az alispánhoz, melyben a zalaegerszegi gettó felállítása miatti káruk kompenzálását kérik Óhid, július 13. Vitéz Korniss Elemér országgyűlési képviselő a vidék orvoshiányára hívja fel a főispán figyelmét

9 195. Tapolca, július 18. A tapolcai helyettes főjegyző levele a főispánhoz, melyben a község zsidó lakosságától visszamaradt könyveknek a könyvtár részére történő átadását kéri Zalalövő, július 23., július 29. és november 25. Az árvaszék a deportált Kuhn család hátramaradt javai kezelésére gondnokot rendel Keszthely, július 26. Véghatározat a keszthelyi zsinagóga és a hévízszentandrási imaház lebontásáról Zalaegerszeg, július 27. A Zalamegyei Újság hírt ad a megnyíló zalaegerszegi zsidó raktárakról július 29. Községi tisztviselők és alkalmazottak származásának igazolása Nagykanizsa, augusztus 10. Tarnóczky Géza nagykanizsai kereskedő levele a főispánhoz, melyben helyi zsidó nagykereskedők áruraktárának megvételét kéri augusztus 10. Bosnyák Zoltán, a Zsidókutató Magyar Intézet igazgatójának köszönőlevele a zalalövői jegyzői hivatalnak Zalaegerszeg, augusztus 16. Kimutatás a zsidók deportálásánál közreműködő ékszerészekről és motozó szülésznőkről Zalaegerszeg, augusztus 17. A vármegyei igazgatás zsidó ingatlanokat igényel Zalaegerszeg, augusztus 21. A Magyar Királyi Államvasutak Zalaegerszegi Osztálymérnökségének levele a polgármesterhez, melyben a vasútállomás Bak felőli oldalán a zsidó internáltak részére létesített latrina kapcsán kér intézkedést Zalaegerszeg, augusztus 31. Kimutatás a zalaegerszegi volt zsidó kereskedelmi üzletekhez kirendelendő vállalatvezetőkről augusztus 31. Teleki Béla főispán értekezletet hív össze a közigazgatási vezetőknek, a zsidók lezárt üzleteiben levő árukészletek értékesítésére Zalaegerszeg, szeptember 1. A lezárt zsidó üzletek értékesítésében szerepet vállaló, a Baross Szövetség zalaegerszegi szervezete által delegált kereskedő szakértők névsora Zalaegerszeg, szeptember október. A Zala Vármegyei Gazdasági Felügyelőség tájékoztatást ad a zsidó haszonbérletek megszüntetését kimondó kormányrendelet végrehajtásáról Zalaegerszeg, szeptember október. A fronton harcoló Gilde Barna százados Zala megyei, zsidó bérlőtől felszabadult birtok után érdeklődik szeptember 11. Teleki Béla főispán intézkedése a zsidók által elhagyott ingóságok értékesítéséről Botfa, szeptember 12. A zalaegerszegi járási főszolgabíró véghatározata Hüvös József Salamon botfai zsidó lakos kastélyának igénybevételéről szeptember 12. Kimutatás a továbbra is fenntartandónak minősülő zsidó üzletekről Zalaegerszeg, szeptember 15. Zsidó üzletekben lévő zárolt sókészletek eladása Keszthely, szeptember 16. Dr. Darnay Béla múzeumigazgató levele Teleki Béla főispánhoz, melyben a zsidóvagyonból származó műtárgyak elszállításához kér segítséget szeptember 18. Teleki Béla főispán intézkedése a zsidók által elhagyott ingóságok gyorsabb értékesítésére

10 216. Nagykanizsa, október 8. Főispáni intézkedés a zsidók által elhagyott ruházati cikkek felhasználásáról Zalaegerszeg, október 18. Ki tekintendő zsidónak? Zala megye, október. Zsidó földbérlők Zala megyében Zalaegerszeg, október 28. A zalaegerszegi Böhm-féle malom vízhasználati engedélyének felülvizsgálata Zalaegerszeg, október 28. Csomay Miklós főispán kérelme a belügyminiszterhez, melyben a Gábor Béla-féle zsidó mozi engedélyének Bencze István általi elnyerését sürgeti Sümeg, október 28. Sümegi zsidóüzletek értékesítése november 5. Dr. Gera József pártvezető felhívása a zsidó vagyon tárgyában Keszthely, november 24. Dr. Darnay Béla múzeumigazgató levele a főispánhoz, melyben a Zalaegerszegen felhalmozott zsidóvagyonból származó műtárgyak értékességét taglalja Zalaegerszeg, november 24. A zalaegerszegi zsidókórház egy részének leltára Zalaegerszeg, december 5. Zsidó üzletekből származó árukészletek kiárusításának elrendelése Zalaegerszeg, január 12. Barcsay Árpád jelentése a polgármesternek a zsidó üzletek kiárusításában való közreműködéséről Zalaegerszeg, február 12. A zalaegerszegi rendőrhatóság jelentése a főispánnak a zsidók városban rejtőzködéséről Zalaegerszeg, február 12. Bahár László, a Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom zalaegerszegi városvezetőjének kérelme a főispánhoz, melyben a rendőrkapitányság által lefoglalt Prélecz István-féle ingatlanok felszabadítását kéri Zalaegerszeg, február 16. Zsidó értékek eladásából befolyt összegek felhasználása Zalaegerszeg, február 19. Zsidó ingóságok eladásából befolyt ellenérték elszámolása Sopronkövesd, február 20. A zalaegerszegi zsidók elszállításával kapcsolatos költségek megtérítése a városnak Nagykanizsa, március 1. A Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom Zala megyei vezetőjének utasítása a Muraszombaton tárolt zsidó vagyonról Zalaegerszeg, március 5. A m. kir. pénzügyigazgató kérelme a főispánhoz, melyben teherautókat igényel a zsidó értékek Kőszegre szállításához Zalaegerszeg, március 9. A zalaegerszegi Nyilaskeresztes Párt Hungarista Mozgalom városvezetője államosítja a zsidó vagyont Zalaegerszeg, március 14. Zsidó üzletek értékesítése Zalaegerszeg, május 10. A Zalaegerszegi Zsidó Tanács jelentése a polgármesterhez, melyben a zsidó ingóságok felkutatásáról számol be Zalaegerszeg, május, szeptember. Zsidó orvosok műszereinek és felszereléseinek felkutatása Miháld, május 22. A miháldi Oblath és Klein családok tagjainak holttá nyilvánítása június. A menekültek és hazatérő deportáltak szociális gondozása Zalaegerszeg, június 20. Zalaegerszeg város polgármestere az orosz parancsnokság utasítására betiltja a Zalaegerszegi Zsidó Tanács működését

11 241. Keszthely, június 29. Kovács Endre deportált ügyvéd, a keszthelyi zsidó gettó vezetőjének igazoló jelentése Nagykanizsa, Kimutatás a Nagykanizsára hazatért menekültekről és deportáltakról Budapest, július 19. A munkaszolgálatból hazatért zalaegerszegi kereskedővel, Braun Gyulával felvett jegyzőkönyv Budapest, október 9. A munkaszolgálatból visszatért zalaegerszegi Klein Tiborral felvett jegyzőkönyv Nagykanizsa, Tapolca, október, november. A letétbe helyezett zsidó értékek felszabadítása Zalaegerszeg, október 20. Az Elhagyott Javak Kormánybiztosságának kelet-zalai megbízottja sürgeti a zsidó ingóságok értékesítéséből befolyt összegek pénzügyigazgatóságtól való átutalását Balatonfüred, október 25. A balatonfüredi deportált zsidók szövetségének megalakítása Nagykanizsa, július 18. Részletek dr. Hegyi Lajosnak, Nagykanizsa volt polgármester-helyettesének, háborús és népellenes bűntett miatt indított népbírósági peréből Nagykanizsa (Gelse) október 9. A gelsei Grünbaum-család tagjainak holttá nyilvánítása Zalaegerszeg, július 5. A Zalaegerszegi Izraelita Hitközség meghívója gyászistentiszteletre Rövidítésjegyzék Névmutató

A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai

A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai Dokumentumok a Békés Megyei Levéltárból Válogatta és sajtó alá rendezte: K. Cseh Edit Gyula, 2002 Tartalom BEVEZETŐ 15 ADATOK A BÉKÉSI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETÉHEZ

Részletesebben

Szederj esi Cecília - Tyekvicska Árpád SENKIFÖLDJÉN. Adatok, források, dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság holocaustjáról

Szederj esi Cecília - Tyekvicska Árpád SENKIFÖLDJÉN. Adatok, források, dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság holocaustjáról Szederj esi Cecília - Tyekvicska Árpád SENKIFÖLDJÉN Adatok, források, dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság holocaustjáról Stúdium Libra / Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmat - Salgótarján, 2006 Részletes

Részletesebben

Adattár. Alsópetény. Az 1941. évi országos népszámlálás a 900 lakosból mindössze 6 fõt tüntet fel izraelita felekezetûként.

Adattár. Alsópetény. Az 1941. évi országos népszámlálás a 900 lakosból mindössze 6 fõt tüntet fel izraelita felekezetûként. Adattár Alsópetény 1746-ban mindössze egyetlen izraelita házaspár lakott a faluban, Jelen Lõrinc, nejével és kislányával. Mikor azonban 1783-ban megjelent II. József türelmi rendelete ebben engedélyezte,

Részletesebben

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE Tartalomjegyzék Bevezetés 1. oldal 1. A magyar zsidóság története dióhéjban 2. oldal 2. A gyulai zsidóság története a kezdetektől a letelepedésig 3. oldal 3. Hitélet

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA 1. doboz 1903 1914. 1903. I. 1-17 80 p. 1. Napló (Kroller Miksa apáti beiktatása) 1903. július 9.-december 29. 2. Nagy- és Kisradai határárkok

Részletesebben

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Írta és szerkesztette: Frank Gabriella Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény, 2004. A LŐRINCI ZSIDÓSÁG

Részletesebben

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940)

Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) Az erdélyi zsidóság történeti kronológiája (1918 1940) 1918 október 28. A kolozsvári ortodox hitközség elöljárósági ülésén amelyen részt vesznek Eisler Mátyás kolozsvári neológ fõrabbi és az Ezra zsidó

Részletesebben

A zsidóság története Kalocsán

A zsidóság története Kalocsán SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED A zsidóság története Kalocsán Készítette: dr. Magóné Tóth Gyöngyi kiegészítő levelezős hallgató Témavezető: Dr. Pihurik Judit 2004 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gidó Attila Sólyom Zsuzsa

Gidó Attila Sólyom Zsuzsa STUDII DE ATELIER. CERCETAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA WORKING PAPERS IN ROMANIAN MINORITY STUDIES MŰHELYTANULMÁNYOK A ROMÁNIAI KISEBBSÉGEKRŐL Nr. 35 Gidó Attila Sólyom Zsuzsa Kolozsvár, Nagykároly

Részletesebben

9. A ZENTAI ZSIDÓSÁG ÉS A VÉSZKORSZAK

9. A ZENTAI ZSIDÓSÁG ÉS A VÉSZKORSZAK 9. A ZENTAI ZSIDÓSÁG ÉS A VÉSZKORSZAK Könyvünk olyan fejezetéhez értünk, amelyet nehéz tárgyilagosan megírni (és elolvasni). A náci ideológia egy olyan, a gyakorlatba is átültetett szörnyszülöttjéről kell

Részletesebben

A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET 1945-IG

A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET 1945-IG Szmodits László, Dobson Szabolcs A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET 1945-IG Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MAGYAR ZSIDÓSÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZET A XIX. SZÁZAD VÉGÉIG 4

Részletesebben

2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM

2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM 2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 9 770039 809004 1 4 0 0 6 SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM Romsics Ignác: A Numerus Clausustól a Holokausztig Molnár Judit: A zsidók utazásának korlátozásától korlátlan deportálásukig

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az iratanyag sorsa. A második világháború után az óriási papírhiány miatt két országos

BEVEZETÉS. Az iratanyag sorsa. A második világháború után az óriási papírhiány miatt két országos ,l BEVEZETÉS A Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltárában őrzött iratok a magyar művészképzés kiemelkedő jelentőségű forrásai. Mint arról a későbbiekben még szó lesz, ennek az iratanyagnak rendkívül hányatott

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

A német megszállást követő időszakról jogtörténész szemmel: a személyes szabadságtól való megfosztás: a gettóba zárás és a deportálás Lehotay

A német megszállást követő időszakról jogtörténész szemmel: a személyes szabadságtól való megfosztás: a gettóba zárás és a deportálás Lehotay Magyar Holokauszt Emlékév 2014 A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében Konferencia A német megszállást követő időszakról

Részletesebben

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Varga Papi László 1 Zsidó magyarok Szegeden Örülök, ha használhatónak találod, s ha hivatkozol e helyre, megköszönöm! Varga Papi László Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Bába Kiadó Szeged

Részletesebben

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében.

1735 A Conscriptio Judaeorum még csupán 890 zsidót talált Bereg, Ung, Máramaros és Ugocsa megyében. 1 ZSIDÓK KÁRPÁTALJÁN: KRONOLÓGIA (1648 2012) * Összeállította: Fedinec Csilla (MTA TK Kisebbségkutató Intézet) 1648 1657 Bogdan Hmelnickij hetman kozákjai által elűzött vagy előlük menekülő zsidók érkeztek

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók

Bolvári-Takács Gábor. A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók Bolvári-Takács Gábor A sárospataki öregdiák mozgalom 19 21. századi kronológiája Intézménytörténet és közművelődési dimenziók A kutatómunkát támogatta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (intézménytörténet)

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

Róbert Péter. 1938-1944 Hat év a magyar zsidóság történetéből Dokumentáció a Múlt és Jövő évfolyamainak alapján

Róbert Péter. 1938-1944 Hat év a magyar zsidóság történetéből Dokumentáció a Múlt és Jövő évfolyamainak alapján Róbert Péter 1938-1944 Hat év a magyar zsidóság történetéből Dokumentáció a Múlt és Jövő évfolyamainak alapján Ezzel a munkával egy értékes és fontos folyóirat nehéz körülmények között, szomorú időszakban

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást.

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást. Eseménytár az 1997. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 5. Kovács László külügyminisztert izraeli látogatásán fogadta Benjamin Netanjahu izraeli államfő, akinek hivatalos magyarországi látogatásra

Részletesebben

Közlemények 449. 56/1947 Tárgya: Elsőfokú iparhatóságok megkeresése nyomdavállalatok adatai tbn.

Közlemények 449. 56/1947 Tárgya: Elsőfokú iparhatóságok megkeresése nyomdavállalatok adatai tbn. Közlemények 449 Tragikus nyomdászsorsok, megsemmisült nyomdák. A nemzeti könyvtár irattárábanfölleltadatok a magyarországi nyomdákat ért 1944-1945-ös háborús pusztításokról. Az Országos Széchényi Könyvtár

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

DEBRECENI EGYESÜLETEK

DEBRECENI EGYESÜLETEK DEBRECENI EGYESÜLETEK Egyesület: Személyeknek valamely közös és állandó célra való társulásából keletkezett, jóváhagyott alapszabályok szerint, többnyire hatósági felügyelet alatt működő szervezete, testület

Részletesebben