1.1. Természeti környezetünk Saját helyi óvodai programunk A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A víz 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. Természeti környezetünk 3. 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5. 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A víz 5"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Bemutatkozás Természeti környezetünk Társadalmi környezetünk Saját helyi óvodai programunk A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A víz Állóvizek élővilága környékünkön megfigyelhető növények-állatok Megfigyelések ajánlott ideje 8 Tevékenységek (terepi) a balatoni séták során Érzékszerveink bevonása a megfigyelésekbe Tevékenység ajánlatok 9 2. Téma ajánlatok 2.1. Első ajánlat ( Kerti Teréz óvodapedagógus) Második ajánlat ( Andrejkáné Dalman Szilvia óvodapedagógus ) 15 Felhasznált irodalom Szöveggyűjtemény Mellékletek 1.SZ.MELLÉKLET : FAMODELL (nevelésünk tartalma) 2.SZ.MELLÉKLET : ZÖLDFAL LEÍRÁSA 2

3 Bevezetés Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize,pillangója,madara. Van virágja,rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik! Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ szépségeiből csodálatosképpen megmaradt. Wass Albert Örvendjünk, itt van a Balaton nekünk! A Balaton helyi adottságaink egyike, ezért a különböző nevelési területek során kötelességünknek éreztük, hogy Kippkopp Helyi Óvodai Programunkban kiemelt helyet kapjon, mindennapjaink részévé váljon, hiszen a környezeti nevelésünk egyik meghatározó helyszíne. 1. Bemutatkozás 1.1.Természeti környezetünk Balatonkenese a Balaton északi partján elhelyezkedő üdülőhely. Három oldalról szőlőhegyek, a negyedik oldalról a Balaton határolja. A hegy- völgy alkotta felszín és az északi szelektől való védettsége kitűnő helyet kínált az emberi letelepedésre. Már a rómaiaknak is lehettek itt villáik, de honfoglaláskor már biztosan lakott volt. Ezért, természeti, és történelmi látnivalókban gazdag vidék. Természeti ritkaságaink a Soós-hegyen találhatók, ide vezet az egyetlen turistaút is (Tátorján tanösvény). Aki felmászik ide, csodálatos panorámában gyönyörködhet. Tiszta időben az egész Balatont megcsodálhatjuk. Itt virágzik május- június között a tátorján. Ekkora tömegben Európában csak itt található. Természetvédelmi területünkön más védett növény is megtalálható, mint a törpe nőszirom vagy a bíborkosbor. A meredek partfalba vájt barlangokról azt tartja a helyi monda, hogy az emberek idebújtak a tatárok elől, ezért nevezik Tatárlikaknak. 3

4 Közigazgatásilag hozzánk tartozó Balatonakarattya, a Balaton kapuja, ha Budapest felől érkezik valaki. Az akarattyai magaspartok messze híresek. Itt található a mára már kiszáradt Rákóczi- szilfa emlékhelye. Balatonkenese területe, majdnem teljesen kultúr terület, szőlők, szántók veszik körül Társadalmi környezetünk : Óvodáink bemutatása A balatonkenesei Óvodánk (székhely) egy liget közepén található, a Balatontól csak egy műút választja el. Az 1977-ben épült és 2009 nyarán a KDOP /2F Közoktatás Infrastrukturális fejlesztése c. nyertes pályázat keretében felújított, korszerűsített (környezetbarát megoldásokat alkalmazva) óvodánkban méltó környezetet biztosítunk kis óvodásainknak őszétől 3 óvodai csoporttal és egy bölcsődei csoporttal működünk. Óvodánkhoz tartozik az akarattyai és a világosi tagóvoda. Balatonakarattyai tagóvodánk 1954 óta működik óvodaként. Az infrastrukturális pályázat keretében az óvoda teljes átépítésére,bővítésére került sor. Az emelet hozzáépítése során korszerű tornateremmel, tágas nevelői szobával, zuhanyzókkal lettünk gazdagabbak. Az egy csoportos óvoda igazán ideális, családias körülményeket biztosít a gyermekeknek.. Az akarattyai magaspartok,a Balaton szintén nagyon közel van óvodánkhoz.. Világos, természetes fényű, tágas, otthonos berendezésű csoportszobáinkban a gyerekeknek esztétikus, biztonságos, barátságos környezetet tudunk biztosítani. Belépve óvodánkba és csoportjainkba - a hozzánk betérők véleménye alapján - a természetes anyagokhoz, színekhez való vonzódás, kreativitás, igényesség,melegség tükröződik vissza. Az óvodáinkban a zöld szín az uralkodó. A csoportszobáink az ott dolgozó óvónők egyéniségét is tükrözi. A csoportjainkban gazdag, kincsekkel teli természetsarok található. A szelektív szemétgyűjtés megszokott a gyerekek körében, törekszünk az újrahasznosításra. Udvaraink tágasak, gondozottak, udvari játékaink változatosak. Minden csoportnak saját udvarrésze,virágoskertje, virágos ládája van, amit a gyerekekkel együtt gondoznak. Udvarainkon megtalálható a veteményeskerttől, komposztálótól kezdve, a madáretetőig 4

5 és itatóig, sőt a madárodúkig minden, ami segítheti a közvetlen (terepi) tapasztalatszerzést, környezetbarát szemléletet formálását. Mindkét óvodánk elnyerte a Madárbarát óvoda és a Zöld Óvoda címet. Balatonvilágosi tagóvoda től intézményünk 2. tagóvodájaaz óvoda épülete az 1980-as években épült, előre gyártott elemekből. Azóta az épület több funkciót is betöltött, volt már vendéglő, nagyüzemi konyha. Ezek nyomai a mai napig fellelhetők. Időszakos, apróbb javítások történtek csupán az elmúlt évtizedekben. Az óvodához közel csodálatos panoráma nyílik a Balatonra Saját helyi óvodai programunk Kippkopp HOP : Marék Veronika (meseíró-rajzoló) gesztenyefáról lepottyant, mindenre kíváncsi figurája, Kippkopp a gesztenyegyerek méltón képviseli sajátos, KIPPKOPP nevet, ehhez kapcsolódóan tagóvodánk csoportját TIPPTOPP csoportnak neveztük el. Sajátos helyzetünk, bennünket körülvevő gazdag élővilág, a Balaton, a csodálatos természeti kincsek, településünk (2009 óta városunk) több, mint 1000 éves múltja eleve elkötelezett bennünket arra, hogy a Kippkopp helyi óvodai programunk fő sajátossága a környezeti nevelésen alapuljon. Pontosabban a természet szeretetére és védelmére való tudatos nevelés, szoros összefüggésben a népszokások, hagyományok megismerésével, őrzésével. Tevékenységeinket az évszakok, a természet változásai, a megjelenő népszokásőrző, természetóvó és zöld jeles napok, ünnepkörök határozzák meg. Az éves ritmus, az évszakok körforgása egyrészt a folyamatosságot, másrészt az integrált ismeretszerzést biztosítják gyerekeinknek, ugyanakkor elősegítik a sokoldalú tapasztalást A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A VÍZ Ha a nap a teremtés apja, akkor a víz az anyja. ( régi indiai közmondás ) A gyermekek már nagyon korán bőséges ismeretekkel rendelkeznek a vízzel kapcsolatosan: megtapasztalják, hogy mosakodáshoz, fürdéshez,íváshoz,mosáshoz, főzéshez,takarításhoz vízre van szükség. Nyaralásuk során lubickolnak benne, hajóznak rajta, 5

6 esőben tocsognak a tócsákban, télen hógolyóznak, szánkóznak,síelnek, korcsolyáznak, nyáron saraznak a víz partján, köveket dobálnak a folyóba, tóba, úsznak az uszodában, a Balatonban, vagy éppen a tengerben és gyűjtik a kagylókat. Megfigyelhetik, hogy bepárásodik az autó ablaka, vagy jégcsapok lógnak az ereszről. A mi feladatunk ezeknek az ismereteknek az előhívása,felelevenítése,rendszerezése, bővítése, felmerülő kérdések megválaszolása, alkalmazása a gyakorlatban, s a helyes környezetvédelmi megoldások közreadása. A vízzel kapcsolatos ismeretek átadására számos tevékenységet, tapasztalási lehetőséget nyújtunk óvodásaink számára. A víz jellemző tulajdonságai, halmazállapota, matematikai kísérletek (elsüllyed, lebeg), űrtartalom, a víz, mint élettér, a víz szerepe az egészséges életmódban, higiéniai szokások, sportolás, gyógyvizek, a víz ereje(rombolóépítő) és még lehetne sorolni, hogy mi mindennel foglakozunk a mindennapok során. Ezek közül az Állóvizek élővilágának megismertetését egész évben a Balaton biztosítja számunkra. Minden évszakban más-más élmény- és tapasztalatszerzési lehetőséget nyújt és ezeket az elemeket szerves egységgé formáltuk az évek során. Balatoni sétáink alkalmával megkeressük a már ismert növényeket, állatokat (nád,békalencse,békafajok,récék, teknősök, halfajok ), újakkal ismerkedünk (vízisikló stb.). Megfigyeljük miként alkalmazkodnak a vízi, és víz közeli életmódhoz testfelépítésükkel, (úszóhártya,csőr,láb,stb. ) ; kültakaróval (pikkely), mozgással (siklik, úszik,bukik), utódaik gondozásával (fészkelés, elrejtés ) és táplálkozásukkal (zsákmányejtés). A kompetencia alapú óvodai programcsomagon belül több lehetőség közül válogathatunk. A négy őselem közül a Víz témakörön belül az Állóvizek és élővilága c. ( Fantázianeve : Nádi hegedű) témajavaslatok is rengeteg ötletet tartogat az óvodapedagógus számára. A drámapedagógiai feldolgozás, az ezzel a módszerrel kiemelten foglalkozó csoportunk ( Ficánka csoport ) gyakorlatára építve alakult ki. Zöld jeles napjaink közül a Víz világnapja tevékenységi körét is gazdagítva, minden évben, március végén játsszuk el a Balatonról tanultak drámajátékon alapuló összefoglalását, az Utazás a Balaton körül címmel,amit 2009 ben óvodai évzárónkon önálló műsorként is bemutatattunk. 6

7 A drámapedagógia eszközrendszerével a gyermek képzelőerejére, ismeretanyagára építünk. Minden nevelési területet felölel, különféle változatos technikákat alkalmazva tevékenykedteti a gyereket, miközben azt játéknak éli meg. Az ismeretek feldolgozásába aktívan bevonjuk a szülőket is pl. gyűjtőmunka, megfigyelések, kirándulások,túrák alkalmával. A versek mesék nagy részét óvodamúzeumi anyagból, a Balatoni Visszhang c. kiadványból gyűjtöttük össze, valamint Lipták Gábor : Aranyhíd c. óvodai szöveggyűjteményből. Célunk: *A Balaton természeti környezetének, növény- és állatvilágának megismertetésén keresztül szűkebb környezetünk megszerettetése. * A Balaton és más vizek (tavak,folyók) védelmére, a víz tisztaságának a megőrzésére való környezettudatos nevelés szemléletformálás. *A Balatonhoz kapcsolódó mondák,regék, versek, dalok továbbadása. *Néhány balatoni település (épített környezet) bemutatása, óvodáink elhelyezkedése. *Közlekedési ismeretek bővítése * A drámajátékok segítségével fejlődjön szociális, empatikus érzékük. Mindezeket az ismereteket aktívan, cselekedtetéssel sajátítsák el. Várható eredmény : a gyermekek a tevékenységek során ismereteket szereznek a szűkebb-tágabb természeti és épített környezetünkről, a Balatonról. Alakul környezettudatos magatartásuk, ezáltal formálva a szülők szemléletét is. Minél több érzékszerv bevonásával, érzelmeikre hatva, komplex módon segítjük hozzá a gyermeket a sokrétű tapasztalatszerzéshez, s ezen keresztül megtanulják tisztelni és szeretni környezetüket, s ezáltal óvni, védeni is Állóvizek élővilága Környékünkön megfigyelhető növények állatok Jellegzetes vízi növényeink: hínár, káka, sás-gyékény, nádas, zsombékos Jellegzetes szárazföldi növényeink: csenkesz, árvalányhaj, lila szalma virág, galagonya, kökény, törpe nőszirom, tátorján. Fűz,nyár, mézgáséger. 7

8 Környékünkön élő víziállatok (vízben, víz közelben) : keszeg, dévér, ponty, harcsa, csuka, compó, kárász, angolna, hattyú, vadlúd, tőkés réce, vízityúk, sirály, vízi sikló, vízimolnárka,vízi csiga,kecskebéka,közönséges szitakötő,mocsári teknős Szárazföldi állatok: róka, őz, vaddisznó, nyúl, fogoly, fácán, vadlúd, ölyv, vércse, dolmányos varjú, feketerigó, gyurgyalag Megfigyelések ajánlott ideje : ŐSZ TÉL TAVASZ NYÁR ELEJE Növények Állatok Szárazföldi madarak *nád, gyékény, kosárkötő fűz *galagonya,kökény,csipkebogyó *nád, kosárkötő fűz *galagonya,kökény,csipkebogyó *úszó békaszőlő,százszorszép, hínár,káka,sás, gyékény, nádas, zsombékos, kosárkötő fűz *galagonya, kökény, tátorján, árvalányhaj, törpe nőszirom, lila szalma virág vadlúd, tőkés réce (vadkacsa), vízityúk, gólya Sirály egész évben közönséges szitakötő lárva keszeg, dévér, ponty, harcsa, csuka, compó, kárász, angolna, hattyú, vízi sikló, vízimolnárka,vízi csiga,kecskebéka,közönséges szitakötő,mocsári teknős,tőkés réce,vadlúd Feketerigó egész évben gólya gyurgyalag Tevékenységek (terepi) a balatoni séták során : ŐSZ Gyűjthető:*gyékény szára,virágzata (buzogány), kavicsok, * csipkebogyó Lehetőségek: a Balatonból vízminta vétele és a külső tulajdonságainak összehasonlítása a csapvízzel (szín,átlátszóság, szag). Kacsázás a víz színén, formák kirakása kavicsokból, kavicsnyomatok a parton.. Olyan dolgok keresése, ami nem oda való(kesztyűben). TÉL TAVASZ NYÁR ELEJE Gyűjthető: *Nád, elhullajtott madár tollak (kesztyűben), *csipkebogyó,kökény Lehetőségek: Befagyott tó, a nyári, őszi és téli növényzet közötti különbség megláttatása.vadkacsák,hattyúk etetése. Állatnyomok keresése,beazonosítása nyomkalauz segítségével. Csipkebogyó ízlelése, teafőzés Gyűjthető: barka, elhullajtott madártollak, csigaházak (kesztyűben), kavicsok Lehetőségek:Élő élettelen tárgyak. A tocsogókban az élet megjelenésének nyomon követése,a békák és szúnyogok szaporodásának, fejlődésének megbeszélése. Az ebihalak,szúnyoglárvák megfigyelése nagyítókkal, A sarjadó gyékény,új fűzhajtások megfigyelése. Vízhőmérséklet megtapasztalása. A béka hangjának, mozgásának utánzása. Barkácsolt csónakok úsztatása. Olyan dolgok keresése, ami nem oda való(kesztyűben). 8

9 Érzékszerveink bevonása a megfigyelésekbe Látás Tapintás Észrevehetjük a formákat, színeket ébredő természet zöldárnyalatai, vagy az ősz színeit, a fajon belüli jellegzetességeket ( tőkés réce ), a táj szépségeit. Megtapasztaljuk a víz nedvességét,hidegségét,hullámzását,mozgását; növények és kövek, kavicsok simogatásával azok felületét, érdességét,simaságát,nyálkásságát, nedvességét,szárazságát, a talaj jellemzőit. Bőrünkön érezzük a levegő mozgását, a szellő simogatását,vagy az orkánszerű hideg szelet. Szaglás Kellemes és kellemetlen szagokat különböztetünk meg pl. : víz, láp,tőzeg,hal,virágok, rothadás Hallás Figyelhetjük meg a természet neszeit,zajait. Pl.: vízcsobbanás,nádsusogás,madárhangok Tevékenység ajánlatok Vizuális tevékenységek Festés,rajzolás zsírkrétával,ceruzával: élményrajzok víz élővilága, vízi járművek Mintázás : élőlények,járművek Tépés,vágás,ragasztás :akvárium,terráriumkészítés,plakátkészítés, mozaikképek, montázsok, textilképek Hajtogatás : hajók, állatok,növények Gyöngyfűzés: állatok, növények Barkácsolás : természetes anyagok felhasználásával nád,sás,fa pl. nádból és leveléből vitorlás,tutaj, csónak, szemeteszsákból hullámok, papírzacskóból halak Szövés : a vízparton található növénylevelek felhasználásával ismerkednek a szövés alapjaival Mese-vers,bábozás, anyanyelvi játékok Mesék : *Puskin : Az öreg halász és a nagyravágyó felesége *Andersen: A rút kiskacsa *M óra Ferenc: A világ vándora, Lipták Gábor: *Rege a tihanyi visszhangról*a kecskeköröm mondája (Aranyhíd : Balatoni mondák és legendák), * Balatoni visszhang c. gyűjtemény : A sirály sapkája, A póruljárt Potyka Grimm : * Vadhattyúk, *Kormos István: Az aranyhalacska és a csuka Népmesék : * A hattyú, a csuka, meg a rák *Farkas és a bárány Versek : Szalai Borbála : Papírhajó ;Csodakút * Zelk Zoltán : Hová szaladsz vízipók?, Balaton parton, Tó vize * Weöres Sándor : Kacsaúsztató, Éren-nádon, *Darázs Endre : Csukák királya *Balatoni visszhang - Balatoni versikék : * Dr.Lintnerné Fittler Vilma: Játékra hívogató, Éjjel a Balatonon, Madár a viharban, Utazás a Balaton körül, *Jászayné Holczer Magda : Szép vagy Balaton, A Balatonba,De szeretnék,halászgyerek, Hajós az én apám, Balatoni madarak,a sirály tanyája, A szomorú béka, *Jankovich Ferenc: Megy a hajó, Halász nóta,hajótörés Báb: Békatánc óvónők bábjátéka 9

10 Anyanyelvi játékok : hangutánzó szavak sorolása a víz hangjára pl. : csobog,locsog,csordogál, zúg, csöppen,csurog loccsan, csobban Fogalmak :* vízzel kapcsolatos foglalkozások : révész, hajóskapitány,tutajos, *Biztonsággal kapcsolatos : mentőöv,mentőmellény,mentőcsónak *Halfogással kapcsolatos: halász,horgász, pecázás, horgászbot, csali, varsa, háló, szák stb. Találós kérdések : Nagy hidegben jég leszek, nagy melegben pára, szárazságban rálocsolnak olnak fűre,meg fára. Mi az? ( a víz) Mikor lehet a vízen száraz lábbal átkelni? ( ha befagy) Egyszer locsog, máskor csobog, te vödörben hordod. Mi az? ( víz) Közmondások : A víz szalad, a kő marad. A hideg víz sok bajt elvisz. Lassú víz, partot mos. Követ dobott az állóvízbe. Bedobták a mélyvízbe. Tiszta vizet öntött a pohárba. Ének-zene A témának megfelelően válogatunk az ÉZÓ és Törzsök Béla : Zenehallgatás az Óvodában tárházából, de kiegészítjük a saját lakóhely szerinti dalokkal,dalos játékokkal. Mondókák: Réce-ruca, vadliba, Vitorlásom Dalos játékok: Kis kacsa fürdik ; Mély kútba tekintek ; Víz,víz, tiszta víz; Népdalok, műdalok : Balatoni népdalok (CD), Hej halászok,halászok, Háp,háp,jönnek a kacsák; Száraz tónak ;Jaj,de friss,itt a víz ( saját dallamra ) ; Hajótörés - Evezzünk a Balatonba ( Megy a gyűrű dallamára ), Balatonba született három kicsi ponty Mozgásos és drámajátékok (néhány példa ) Halász játék: A lányok körben állnak felemelt karral. A fiúk ki-be szaladgálnak a körbe.amikor a zene elhallgat, a háló bezárul, a bennrekedt halak beállnak a lányok közé, a körbe, ők is a háló részei lesznek., Az nyer. aki utoljára kerül a hálóba. A következő játékban cserélnek a fiúk és a lányok. Halászfogó : A gyerekek szaladgálnak,két halász összefogódzkodva igyekszik elkapni a halakat.akit elkapnak, beáll a hálóba fogónak. Vigyázni kell, hogy a háló ne szakadjon el. Horgász-csali játék : 7-8 gyerek horgászbotot tart cikk-cakk alakzatban. A többi gyerek, a kis halak egymás után sorban mennek,feladat, hogy kikerüljék a belógó horgászbotokat a csalikkal. Gólyás játék : Körkötélből tavat formálunk. Középen áll a gólya, kívül a békák. A békák be-, kiugrálnak a tóba, miközben mondogatják : Gólya,gólya, brekeke,megfognál, ha lehetne! A gólya megpróbál fél lábon ugrálva elkapni egy békát. Akit elkap az lesz a következő gólya.nehezítés : a gyerekek békaugrásban mozognak. A csuka mondja : szóbeli utasítás alapján - az óvónő a csuka, ha simán utasít, akkor azt kell a halacskáknak végrehajtani, ha hozzá teszi, hogy a csuka mondja, akkor a nem szabad csinálni. Pl. Óvónő (csuka) mondja : - emeld fel a kezed a gyerekek végrehajtják. Óvónő (csuka ) mondja : A csuka mondja, emeld fel a kezed a gyerekek nem csinálják Tutajos : szükséges 3 nagyobb pléd vagy anyag a csoport létszámától függően. Zene alatt összevissza járkálás, a leterített plédre nem szabad rálépni. Ha a zene leáll, fel kell kapaszkodni a tutajra. A plédet ( tutaj) mindig egyre kiesebbre hajtjuk. 10

11 Kalóz játék : Nagy anyagot leterítünk, a közepére ül a kalóz, köré szórjuk a kincseket ( kagyló, gyöngy, drágakövek (kavicsok). 4-5 fő a kincsvadász,akiknek el kell lopni a kincseket, de nem léphetnek rá az anyagra. Ha a kalóz megérinti, vissza kell tenni a kincseket. Dagály játék: Körben ülnek a székeken, egy gyerek a kör közepén,aki adja az utasításokat, a szék eggyel kevesebb. Utasítások : Hullám jobbról akkor balra kell dőlni vagy Hullám balról, akkor jobbra kell dőlni, ha dagályt mond, akkor helyet kell cserélni és akinek nem jutott hely az mondja tovább ( a kör közepén). Hullám játék : egymás mögött sorban leülnek, vállfogással. Hullám jobbról balra, hullám balról - jobbra, hullám elölről hátra, hullám hátulról, akkor előre dőlés. Hajóvontató : bizalom játék. Párosával állnak a gyerekek, egymás vállát fogva. Az első gyerek csukott szemmel áll, a hátsó kézmozdulattal irányítja. Leselkedő csuka (szoborjáték) : a csuka becsukott szemmel áll, a halacskák úszkálnak körülötte. Ha kinyitja a szemét, a halacskák kővé vállnak. Mit visz a kishajó? : fából, üvegből stb. a gyerekeknek kell sorolni az abból készült tárgyakat. Harcsa : a gyerekek körben állnak, a harcsa középen. A harcsa elindul valaki felé, aki felé megy,az rögtön mondja a baloldali szomszédja nevét. Ha nem elég gyors a harcsa bekapja, vagyis ő lesz a harcsa. Csoportalakítás : Attól függ, hogy hány tagú csoportot akarunk kialakítani. 20 főnél 5 négytagú csapatot tudunk kialakítani. Az előre megrajzolt vízi eszközöket (5 fajta * 4 db ) lefordítva elszórjuk a vízben ( szőnyegen). Zenére össze-vissza járkálás, ha a zene leáll, mindenki felvesz egy kártyát és az azonos ábrák alapján megkeresik egymást (azonosítás) és csapatot alkotnak. Feladat ahhoz a vízi-járművel kapcsolatos vízi-biztonsági szabályokat kell elmondani. Eszközök - Játékeszközök Párosítók memória játékok : halakról, vízi járművekről Vigyázz rám c. balatoni társasjáték Horgászjáték : horgászbotok, halacskák Vízvizsgálati eszközök, nagyítók, térképek Thury Attiláné intézményvezető 11

12 2. Téma ajánlatok alkalmak A feldolgozásra két lehetőséget mutatunk be : egy szabadabb téma ajánlatot, valamint egy kidolgozott témahetet, mindkettő az Utazás a Balaton körül c. drámajátékkal zárul AJÁNLAT ( Kerti Teréz óvodapedagógus) 1.alkalom : Balatonos puzzle kirakása,beszélgetés, hogyan alakul ki egy tó, mi van a tó fenekén? Vízzel kapcsolatos ismeretek, tavak,folyók védelme. Mozgásos játék : víz mozgásának érzékeltetése ( kendőkkel zenére ) hullámzás, örvény Barkácsolás- varázsszemüveget felvesszük és megnézzük mi van a tó fenekén? : közösen egy tó kialakítása ( makett vagy rajz). Énekes játékok: Jaj,de friss, itt a víz. ; Víz,víz,víz tiszta víz.. Vers-mese : Balaton parton ; Balatoni rege ; Kecskekörmök legendája Drámajáték : A hullám c. és a Dagály c.játék 2.alkalom: Milyen növények élnek a tóban? ( nád-sás,gyékény stb.) Barkácsolás : Az elkészített tófenék növénnyel való betelepítése Nádból,gyékényből sárkány, síp,tutaj,kosár,váza,terítő Énekes játékok: Száraz tónak, Víz,víz,víz tiszta víz Vers-mese: Balaton parton ; Szép vagy Balaton ; A sirály tanyája ; Rege a tihanyi visszhangról 3.alkalom : Milyen állatok élnek a Balatonban? Élmények felelevenítése,képek nézegetése. Barkácsolás : Vers-mese : Drámajáték : hattyúk, halak hajtogatása Az aranyhalacska és a csuka c. mese ; A sirály sapkája A csuka mondja ; A harcsa ( névtanuló) Az elkészített halak mozgatása (zenére rajban, külön ) 12

13 4.alkalom : Barkácsolás: Közlekedési eszközök a Balatonon, a vízi biztonság szabályai Hajókikötő készítés a készülő tavon,hajók, vitorlások, csónakok készítése különböző technikákkal (hajtogatás,ragasztás, dióhéj stb.) Énekes játék : Vers-mese : Drámajáték : Hajótörés ; Mély kútba tekintek Vitorlásom ; Utazás a Balaton körül Kalóz c. és Tutajos c. szituációs játék az utazás szabályairól 5.alkalom : vízi sportok télen-nyáron, a vízi biztonság szabályai beszélgetés Mozgásos játék : Barkácsolás : Vers-mese : evezés,úszás,vízi-biciklizés vízi sporttelep készítése a készülő tóra Vitorlásom kiszámoló 6.alkalom : vízi állatok-növények összefoglaló beszélgetés Barkácsolás : Vers-mese : Drámajáték : közös tó folytatása halak, horgászbotok készítése Halászgyerek Horgászos c., Hullám c., Dagály c., Tutaj c. játék 7.alkalom: vízi közlekedés és a vízi sportok összefoglalása Énekes játékok: Vers mese : Drámajáték : Hajótörés ; Kis kacsa fürdik. ;Jaj, de friss, itt a víz.. Vitorlásom. ; Utazás a Balaton körül ; Éjjel a Balatonon. Kalóz c. és a Mit visz a kishajó c. játék 8.alkalom: A tó partja Badacsony Tihanyi félsziget Lakóhelyünk-óvodáink Barkácsolás : Játék : tavunk partjának kialakítása Vigyázz rám Balatoni társasjáték ( megrendelhető) Balaton felvidéki Nemzeti Park-ról szóló kisfilm megtekintése Vers mese : Utazás a Balaton körül; Tó partján 9.alkalom: beszélgetés horgászatról-halakról ( hogyan fogják,készítik el a haléteket) Barkácsolás : Vers-mese : Drámajáték : A közös tó befejezése Halász gyerek ;Halásznóta Horgász-csali c. és Halas c. játék 13

14 10.alkalom : Utazás a Balaton körül - összefoglaló drámajáték Az aranyhalacska és a csuka c.mese alapján A gyerekek leülnek a szőnyegre: beszélgetés hol lakunk? * víz varázs,hullám készítés ( kék szemeteszsákból ) * varázsszemüveg - mi van a víz alatt? * halak készítése ( pl. papírzacskó, szemeteszsákból, hajtogatás ) * halak úsztatása az elkészített halakkal - külön rajban a végén a halak az iszapba mennek aludni, (zenére : Vangelis CD). A gyerekek lefekszenek a szőnyegen. Az óvónő elvarázsolja őket kis halakká. Ez a kendő nem kendő, ez a kendő varázskendő. ( Varázslás a gyerekek kis halakká változnak ) *Az óvónő mesél : Az aranyhalacska és a csuka c. mese * a gyerekek felkelnek nyújtózkodnak, majd elindulnak az iskolába *Az iskolában verseket mondanak, körjátékokat játszanak : Vitorlásom ( kiszámolós mondóka ) * versek : Éjjel a Balatonon, Szép vagy Balaton * Körjátékok : Kis kacsa fürdik ;Mély kútba ;Víz,víz tiszta víz (kiolvasó ) ;Jaj, de friss itt a víz.; Az Utazás a Balaton körül c.vers alatt vitorlásokkal jelölték meg a Balaton körüli a versben említett településeket. Indulás haza az iskolából : a hazafelé út tele volt veszélyekkel, amit drámajátékokkal tettünk érdekessé drámajátékok : *horgászok* A csuka mondja *Hullám vihar * Vadászik a csuka Hal mama fogadja őket otthon, beszámoltatja a kis halacskákat az iskolai tevékenységekről és a haza felé vezető útról, Visszavarázslás ( Vangelis zenére ), a kis halak vissza változnak gyerekekké : Ez a kendő..*ébredés (nyújtózkodás) * beszélgetés az útról, a veszélyekről, mire vigyázzunk. 14

15 2.2. AJÁNLAT ( Andrejkáné Dalman Szilvia óvodapedagógus ) Előzmények Évszakonkénti megfigyelések a Balatonról (séták) Tátorján túra (tanösvény) Kippkopp tábor Gyűjtögetések(kavics,nád,sás,csiga) Képek állatokról, növényekről, közlekedési eszközökről Előkészület Balaton, Velencei és Fertő tó előre elkészített formái Vers mese Utazás a Balaton körül.. Zelk Zoltán : Megy a vonat Megy a hajó; Balaton parton; Tó vize Hol lakik a halacska? Vitorláson (számolós mondóka) A Balaton regéje A kecskeköröm legendája Ének-énekes játékok Jön a kocsi Csipp-csepp Zenehallgatás : Balatoni népdalok : Balatoni legények Balaton közepe Széles a Balaton vize Hej halászok Áll a hajó. Utazás a Balaton körül Külső világ tevékeny megismerése Hol lakunk? Térképnézegetés, főbb településeink kiemelése, hajózás Vaktérkép-keresd meg a saját utcád Lakóhelyünk nevezetességei Vizi közlekedés és szabályok Jellegzetes növények,állatok Magyarország tavai Balaton állat és növényvilága Drámajáték Barkácsolás-ábrázolás Matematikai tartalom Hullám Hajóvonató(vakvezető) Leselkedő csuka Csuka mondja Balaton térkép készítés Halak készítése papírzacskóból,hullámok szemeteszsákból Hajók hajtogatása Saját Balaton készítése (gyurma, kő, nád, kagyló) Relációk,összehasonlítás Rövid-hosszú Kövér-sovány Több-kevesebb Messze-közel Kisebb-nagyobb 71-es autóút-számlálás Árnyjáték Mi halad gyorsabban 15

16 Hétfő Téma : Lakóhelyünk, szűk környezetünk ismerete, megismerése, jellegzetes közlekedési eszközök, Óvodáink helye, a Balaton nevezetesebb települései Megelőző tapasztalatszerzés: séta a főbb útvonalakon. A ligetben kihelyezett térkép nézegetése, vízi közlekedési eszközök gyűjtése (otthoni feladat) Ráhangolódás: Balatoni rege, Kenese és Balaton térkép nézegetése, beszélgetés Keneséről, Csoportalakítás (közlekedési eszköz 4 féle) Cél: mindenki tudja, hol lakik. (pontos cím) Ismerjék a főbb útvonalakat, városunkban található nevezetességeket, természeti kincseket. Tudják, hogy a Balaton a legnagyobb tavunk. Nevezetesebb településeket ismerjék, a megismert vers segítségével tudják elhelyezni a térképen. Mivel lehet eljutni ezekre a helyekre? -A közvetlen környezetünkben használt közlekedési eszközök felsorolása.. (busz, vonat, hajó, autó) Feladat:Térkép előkészítése, nagyobb tavaink összehasonlítása, Balaton jellegzetes vízi járműveinek a kiválogatása Eszköz : madzag, vaktérkép csoportonként, képek a kirándulásról, tavaink méretarányos formái (mely közlekedési eszközökön utaztunk) Drámajáték: Hajóvontatós bizalomjáték Hullám jobbról Vers : Utazás a Balaton körül Kedd Téma: A Balaton és lakóhelyünk jellegzetes növényei ( tátorján ), Megelőző tapasztalatszerzés : séta a Balaton parton gyűjtés ( nád,gyékény, sás, kövek,kavicsok ) Ráhangolódás: tapintás útján a gyűjtött kincsek felismerése szenzitív játékkal Cél : ismerjék meg a Balaton növényvilágát, tudják, hogy fontos a védelmük, a tó megmaradása érdekében. Feladat: a gyűjtött növények kihelyezése letakarva Balaton elkészítése, ismeretek felelevenítése. 16

17 Eszközök : növényekről képek, gyűjtött növények, kavicsok,lisztgyurma, peremes tálca, doboztető Drámajáték : Hullám jobbról Leselkedő csuka Vers : Tó vize Szerda Téma : a Balaton állatvilága Megelőző tapasztalatszerzés : séta a Balaton parton, halas memóriajáték, képek rendszerezése Ráhangolódás: Vigyázz rám társasjátékkal Célja : Ismerjék fel az őshonos állatvilágot, halfajtákat Tudatosodjon a védelem fontossága, környezettudatos magatartás, berögzült nem szeretem állatok elfogadása,megtűrése Feladat : a Balaton jellegzetes állatvilágának megismerése, élmények felelevenítése hangok, képek alapján összehasonlítás válogatás Eszközök : Vigyázz rám társasjáték, Halas puzzle, egyéb vízi állatok képei Drámajáték : A csuka mondja c. Csütörtök Téma : ismeretek összegzése Ráhangolódás : gyűjtött kincsek, képek összeömlesztve, letakarva, társasjáték Célja : a héten szerzett ismeretek rögzüljenek a gyerekekben Feladat : az eddig alkalmazott módszerek és eszközök segítségével az ismeretek elmélyítése Kiemelt módszer ablak módszer : - halas képek segítségével csoportalkotás 4 csoportra 4 térkép ( Balaton települései- állat- növény közlekedés ) egymás ellenőrzése körforgásszerűen. 17

18 Péntek Utazás a Balaton körül - összefoglaló drámajáték Az aranyhalacska és a csuka c.mese alapján A gyerekek leülnek a szőnyegre: beszélgetés hol lakunk? * víz varázs,hullám készítés ( kék szemeteszsákból ) * varázsszemüveg - mi van a víz alatt? * halak készítése ( pl. papírzacskó, szemeteszsákból, hajtogatás ) * halak úsztatása az elkészített halakkal - külön rajban a végén a halak az iszapba mennek aludni, (zenére : Vangelis CD). A gyerekek lefekszenek a szőnyegen. Az óvónő elvarázsolja őket kis halakká. Ez a kendő nem kendő, ez a kendő varázskendő. ( Varázslás a gyerekek kis halakká változnak ) *Az óvónő mesél : Az aranyhalacska és a csuka c. mese * a gyerekek felkelnek nyújtózkodnak, majd elindulnak az iskolába *Az iskolában verseket mondanak, körjátékokat játszanak : Vitorlásom ( kiszámolós mondóka ) * versek : Éjjel a Balatonon, Szép vagy Balaton * Körjátékok : Kis kacsa fürdik ;Mély kútba ;Víz,víz tiszta víz (kiolvasó ) ;Jaj, de friss itt a víz.; Az Utazás a Balaton körül c.vers alatt vitorlásokkal jelölték meg a Balaton körüli a versben említett településeket. Indulás haza az iskolából : a hazafelé út tele volt veszélyekkel, amit drámajátékokkal tettünk érdekessé drámajátékok : *horgászok* A csuka mondja *Hullám vihar * Vadászik a csuka Hal mama fogadja őket otthon, beszámoltatja a kis halacskákat az iskolai tevékenységekről és a haza felé vezető útról, Visszavarázslás ( Vangelis zenére ), a kis halak vissza változnak gyerekekké : Ez a kendő..*ébredés (nyújtózkodás) * beszélgetés az útról, a veszélyekről, mire vigyázzunk. 18

19 Felhasznált irodalom Cini.cini muzsika óvodások verses könyve Móra Ferenc könyvkiadó Bauer Gabriella : Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény Tankönyvkiadó Bp.1996 Fehér Anna : A természet közelségével KOKOSZ Óvodai Munkacsoportja 2009 Forrai Katalin : Ének az óvodában (ÉZÓ ) Kiadó: Editio Musica Bp Törzsök Béla : Zenehallgatás az óvodában Zeneműkiadó 1982 Balatoni visszhang Beszélgetések,versek,játékok,mesék óvodai és iskolai használatra Óvodamúzeumi anyag Minerva

20 SZÖVEGGYŰJTEMÉNY A Balaton keletkezése (monda) A legenda szerint a történelem előtti időben valaha óriások lakták e tájat, amit a Jóisten is örömében teremtett. A Badacsony tágas fennsíkján élte minden napjait Balaton, az utolsó óriás a lányával Haláppal. Jó viszonyban voltak a hegy lábánál élő emberekkel, Halápnak játszótársa is akadt közöttük. A fiatal emberlány azonban hamar felcseperedett és végleg elhagyta óriás játszótársát. Halápot hamar elemésztette a bánat, amit egyedülléte miatt érzett. Miközben Balaton leánya síremlékét építette egy nagy kőre lelt. Emlékezett rá, hogy ez a kő valamikor a sellők oltára volt. Amint megemelte,elveszítette egyensúlyát és a súlyos teher maga alá temette. Az elmozdított kő alól víz tört föl és csak folyt megállíthatatlanul. Míg egy napon az emberek arra ébredtek, hogy a hegy lába előtt szelíden hullámzó tó simogatja lágyan a nap sugarait. A nagy tó vizét az óta Balatonnak hívják. Jászayné Holczer Magda Balatoni versei Szép vagy Balaton Jaj de szép vagy Balaton, De még szebb vagy ezüstös Napsugár-ruhádban! Holdsugár palástban, Ezer apró fény nevet, Csodálnak az angyalok Minden fodrocskádban. Az ég ablakában. Habos hullám Gyöngyös cseppje, Hullj ide a Tenyerembe! Fröcsköld tele Nyakam, karom. A Balatonba Hintáztass meg A hátadon! Ha utána Elfáradtam, Nagyot alszom A homokban. De szeretnék De szeretnék fürdőruhát Siófoktól a nagy hajót Húzni! Várni De szeretnék Balatonba Gyönyörű szép nagy tavunkat, Úszni! Mosolygó Balatonunkat Mezítláb a lágy homokba Hű kis gyermeki szívembe Járni! Zárni! 20

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1 2. Óvodáink bemutatása 4 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 2.3.Balatonvilágosi tagóvoda

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4

TARTALOM. Bevezetés 1. 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 TARTALOM Bevezetés 1 1.ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA 2 1.1.Természeti környezetünk bemutatása 2 1.2. Óvodáink bemutatása 2 1.3. Óvodánk szerkezete 4 2.KIPPKOPP HOP 5 2.1. Kippkopp Helyi Óvodai Programunk 5

Részletesebben

2009. szeptember 7-október 2-ig. Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú csoportja

2009. szeptember 7-október 2-ig. Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú csoportja B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Városi Óvoda Óvoda Pörböly TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0062 2009. szeptember 7-október 2-ig Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program KÉK BOLYGÓ, BESZÁMOLÓJA SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Készítették: Judtné Berényi Tímea Priskin Ágota Bükkösd, 2010. május 5. A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció)

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció) Tanácsadó és Szolgáltató Kft. TÁMOP 3.1.4. 08/2-2009-0151 A feladat ellátási hely pontos megnevezése: Napköziotthonos óvoda A feladat ellátási hely pontos címe: 6070, Izsák, Kodály Z.u.2. Madarásszunk!

Részletesebben

MESEFELDOLGOZÁS ÖTLETTÁRA - Innováció -

MESEFELDOLGOZÁS ÖTLETTÁRA - Innováció - MESEFELDOLGOZÁS ÖTLETTÁRA - Innováció - Készítette: Erdős Gyuláné Varga Zoltánné Aranykapu Óvoda Jánossomorja 2010. 1 Az ötletgyűjtemény létrehozásával segítséget szeretnénk adni a Komplex óvodai programcsomag

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet Kísérleti tankönyv 2 Olvasókönyv I. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és

Részletesebben

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0162 INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében A VÍZ AZ ÉLET EGYIK LÉTELEME (A KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA) Készítette: Bócsa Barnabásné Kipróbálás

Részletesebben

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt KMCSSZ Óvodai Program Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt 2005 KMCSSZ 2 Óvodai program Tartalomjegyzék Kedves Vezető!... 3 1. Karácsony... 4 2. Húsvét... 5 3. Töktündér (Halloween)...

Részletesebben

5. KISISKOLÁSOK (4 írás)

5. KISISKOLÁSOK (4 írás) 5. KISISKOLÁSOK (4 írás) Kozma Lászlóné: Kisiskolások környezeti nevelése Rácsodálkozni, megismerni, megszeretni, megvédeni. Fogékony életkorról lévén szó, a kisiskolások minden tantárgya alkalmas környezeti

Részletesebben

Környezetünk az erdő. Az erdő felfedezése évszakonként, közös erdőjárás.

Környezetünk az erdő. Az erdő felfedezése évszakonként, közös erdőjárás. 1 Környezetünk az erdő. Az erdő felfedezése évszakonként, közös erdőjárás. Készítette: MENYHÁRT ILDIKÓ Óvodapedagógus Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Sopron 2010 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Üdvözlet az Olvasónak! Az év rovara: a hétpettyes katica

Üdvözlet az Olvasónak! Az év rovara: a hétpettyes katica Üdvözlet az Olvasónak! És köszönet mindenkinek, aki nem csak megélte (megtervezte, megszervezte), hanem közkinccsé is tette azokat a programokat, játékokat, feladatokat, olvasmányokat, amik szeptemberi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ 2010. Környezettudatos magatartás kialakítása KÉSZÍTETTE: Kaszás Ferencné Tubicsák

Részletesebben

VÍZ, VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ

VÍZ, VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ TÁMOP 3.1.4/8/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Telefon: 36-66-515-500 Telefax:

Részletesebben

A környezettudatos magatartás kialakításának programja

A környezettudatos magatartás kialakításának programja INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ A környezettudatos magatartás kialakításának programja 2010. 11 Intézményünket Csongrád megye három kis településének- Csanytelek, Tömörkény, Felgyő- óvodái alkotják. A helyi sajátosságokhoz,

Részletesebben

SAJÁT INNOVÁCIÓ. Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben. Pályázó címe 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

SAJÁT INNOVÁCIÓ. Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben. Pályázó címe 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 1 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben SAJÁT INNOVÁCIÓ Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Pályázat címe Kompetencia alapú oktatás a

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM VÁMOSGYÖRK TULIPÁN ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAM Néphagyományőrző Óvodai Program Néphagyományőrző, természet közeli, családokkal együttműködő óvodai program Készült: az országos Néphagyományőrző Óvodai

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 1 TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné 2 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0162

Részletesebben

Vízi közlekedés projekt

Vízi közlekedés projekt Százszorszép óvoda 1024. Budapest Fillér utca 29. Katica csoport Vízi közlekedés projekt Projekt időtartama: 2010. március 10. - április 2. Projektet kidolgozók: Gór Gyuláné, Mágó Bea Kompetencia alapú

Részletesebben

Gyerekközpontú módszerek. Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból

Gyerekközpontú módszerek. Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból Gyerekközpontú módszerek Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012 Pedagógiai alternatívák Közoktatási Osztály, Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Útmutató óvodáskorú gyermekek környezetvédelmi neveléséhez A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő természetet, annak varázsát.

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 Intézmény neve: Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvodája 4700 Mátészalka, Móricz Zs.út 17. Önálló innováció:

Részletesebben

2010. március-április IX. évfolyam 4. szám

2010. március-április IX. évfolyam 4. szám 2010. március-április IX. évfolyam 4. szám Fanfár... 1 Rügyfakadás Tündérkertben... 2 Hegyen-völgyön Meseföldön... 6 Meseország vándorai... 8 Varázsceruza... 10 Kattintgató... 11 Figurafaggató... 12 Terülj,

Részletesebben

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN Winkler Márta 3 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült Projekt száma: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 Főkedvezményezett: Educatio

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

Fényprojekt az óvodában. Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes

Fényprojekt az óvodában. Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes Fényprojekt az óvodában Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes 1 Mert a világ siet, s most kerül dűlőre: Érdemesek vagyunk e Életre,

Részletesebben

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés NATURA 2000 Tananyagfejlesztés MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Óvodapedagógusok részére Írta és szerkesztette: Sebők Éva Lektorálta: Kanczler Gyuláné dr. 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3

Részletesebben

Őszi levelekből készítette Földi Vivien-pillangó csoport

Őszi levelekből készítette Földi Vivien-pillangó csoport Őszi levelekből készítette Földi Vivien-pillangó csoport Kedves Napsugár / Vadvirág Óvodás Szülők és Gyerekek! Szeretettel köszöntök minden kedves Gyermeket és Szülőt, köztük az újonnan érkező Gyerekeket

Részletesebben