Tovább folyik az Egészségmegőrző Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tovább folyik az Egészségmegőrző Program"

Átírás

1 XVI. évfolyam 6. szám Kollektív Szerződés módosítás A Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén ismét kisebb korrekciókra került sor a Kollektív Szerződésünkben. A munkáltató a VSz és a VDSzSz támogatásával szigorította a szakszervezeti munkaidő-kedvezmény mértékére vonatkozó szabályokat. A KSZ 12. -ának módosítása értelmében a kedvezmény mértékének meghatározásakor a tagdíjlevonási megbízást adók létszáma az elsődleges szempont. A módosítással szakszervezetünk nem értett egyet elsősorban azért, mert álláspontunk szerint sérti a jóhiszeműség és tisztesség alapelvét, túlterjeszkedik az Mt. XIX. Fejezetében foglalt szabályokon és teljesen felesleges túlszabályozásként értékeljük. A Kollektív Szerződés másik módosítására egy PVDSz észrevétel következményeként került sor. A 49. új szövege az igazolt nyelvtudás alapbérben történő elismerésére vonatkozó szabályokat módosítja. Ezzel egyértelművé teszi, hogy azokban az esetekben, amikor a nyelvtudás nem feltétele a munkakör betöltésének (így nem elismert az alapbérben) a 7 százalékos alapbéremeléssel járó középfok megszerzését követően szerzett felsőfok esetén csak további 3 százalékos alapbéremelés jár. Ezzel egyforma helyzetet teremt a két lépésben megszerzett felsőfok 7+3 százalék és az egy lépésben megszerzett felsőfok (10 százalék) között. Egyes vasútvonalakon folyamatban lévő átépítési munkák idejére bővült a 10. sz. mellékletben felsorolt szolgálati helyek és munkakörök száma is. A módosítás a 100. vasútvonal Szolnok- Nyíregyháza vonalszakaszt érintette. A VÉT ülése előtt szakszervezetünk jelzést kapott arról, hogy elsősorban a TEB-es szakmai körökből azt kezdeményezték, hogy az általános munkarendű műszaki dolgozók esetében növekedjen a 72 órás lehetőség az eredeti munkakezdési és befejezési időpontoktól eltérő foglalkoztatásra. VÉT HÍREK Valószínűleg azért, mert több szakszervezet köztük a PVDSz is jelezte, hogy ilyen jellegű módosítást nem fog támogatni, a munkáltató ilyen javaslatot egyelőre nem terjesztett a szakszervezetek elé. Tovább folyik az Egészségmegőrző Program Mint köztudomású az eredetileg június 30-án záruló MÁV Zrt. Egészségmegőrző Program további folytatásáról januárban sikerült megállapodást kötni a munkáltatóval. E megállapodás eredményeként továbbra is lehetőség van a közlekedés biztonságával közvetlenül összefüggő munkakörökben foglalkoztatottak programban való részvételére. A augusztus 1. és 2015 június 30. között élő programra jelentkezni szeptember 12-ig lehetséges a szervezet humánpartnerétől igényelt Igénybejelentő lap kitöltésével. (Az igénybejelentő letölthető a oldalról is.) A fenti időszakra vonatkozó 550 férőhely betöltésénél azok élveznek előnyt akik az elmúlt években még nem vettek részt a programban. Mindezt a MÁV Zrt. azzal is nyomatékosítja, hogy a kedvezményezett fizikai munkakörökben elmúlt évben alkalmazott két munkanap munkavégzés alóli mentesítést csak azok kaphatnak, akik az elmúlt három évben nem jelentkeztek a programra. Az erről szóló megállapodást a VÉT soros ülésén szakszervezetünk is aláírta! Aktuális problémák A szokásoknak megfelelően a Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülése lehetőséget adott a szakszervezetek számára, hogy aktuális ügyeket tegyenek szóvá. Ennek keretében szó esett a pályavasúthoz érkező közmunkások foglalkoztatási nehézségeiről. A munkáltató elmondta, hogy a közfoglalkoztatás a vállalat számára is új dolog, vannak kiforratlan elemek. Tisztában vannak azzal, hogy a foglalkoztatási körülmények kívánni valót hagynak maguk után, tudják, hogy akadozik az eszköz és ruha ellátás. Mindezért némi türelmet kérnek az érdekképviseletektől. Szakszervezeti felvetésre szó esett a pályás szakaszokon felgyülemlett vashulladék okozta gondokról. Ezzel kapcsolatban a MÁV mossa kezeit, az ócskavas kérdésében a Nemzeti Vagyonkezelő az illetékes, az ő tulajdona, de többszöri jelzés ellenére sem történik intézkedés a sorsáról. A július 1-vel megvalósuló, rendkívül szerény mértékű (2,4 százalék) béremelés tette aktuálissá az egyik aláíró szakszervezet kezdeményezését a bérsáv maximumok 2,4 százalékos emelésére. A témával kapcsolatban szakszervezetünk annak a véleményének adott hangot, hogy a sávhatárok rendszeres karban tartását maga is szükségesnek tartja, ezért terjeszt elő mindig javaslatot az éves bértárgyalások során. A PVDSz szerint a sávhatárok karbantartásában az éves inflációnak, a munkavállalói bérek sávhatárokon belüli általános beállásának elemzése lehetne meghatározó. Javasoltuk, hogy erre vonatkozóan normatív szabályok kerüljenek megállapításra. A munkáltató ezzel kapcsolatos álláspontja elég egyszerűen összefoglalható, most nem fogják emelni a sávhatárokat, és ezt a problémát elsősorban pénzkérdésként kezeli. Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök

2 2 Ülésezett a MÁV Zrt. Esélyegyenlőségi Bizottsága A hozzávetőlegesen egy éve megalakult Esélyegyenlőségi Bizottság munkájáról nem sok hír érkezett az elmúlt időszakban, pedig tavalyi megalakulását nagy lelkesedés kísérte a MÁV és néhány szakszervezet részéről. Mindeddig annyi történt, hogy elkészült az egyébként szép gondolatokat tartalmazó, nem mellesleg jogszabály által előírt Esélyegyenlőségi Terv, melyet ünnepélyes keretek között, egy konferencián írtak alá a munkáltató és a képviselettel rendelkező szakszervezetek vezetői. A MÁV Zrt. Esélyegyenlőségi Terve arról rendelkezik, hogy a tervben megfogalmazottak teljesülésének elősegítésére a felek cselekvési programot dolgoznak ki, határidő és felelős megjelölésével. A május 30-i bizottsági ülés e cselekvési program összeállításáról folytatott tárgyalást. A szakszervezeti képviselők hozzászólásaikban az esélyegyenlőségi terv jobb reklámozásáról, a munkáltatói jogkörgyakorlók tájékoztatásának szükségességéről, a munkahelyi szociális létesítmények (öltözők, mosdók, ruházat, eszközök) színvonalának kiegyenlítéséről, rehabilitációs munkakörök létrehozásának szükségességéről fogalmaztak meg javaslatokat. A PVDSz arra hívta fel a figyelmet, hogy régóta fekszik a VÉT asztalán az a Kollektív Szerződés módosító javaslata, mely az orvosi alkalmatlanság esetén egyre gyakrabban történő munkáltatói munkaviszony megszüntetés hátrányainak mérséklésére irányul. Elmondtuk azt is, hogy bár egyetértenénk rehabilitációs munkakörök létrehozásával, arra a tapasztalatok birtokában nem sok esélyt látunk. A helyzet az, hogy napjainkra gyakorlatilag megszűntek az un. rehabilitációs munkakörök a MÁV-nál, így ezeknek a munkavállalóknak munkaviszony megszűntetés a sorsa. Méltánytalan velük szemben, és álláspontunk szerint sérti az egyenlő bánásmód elvét is, hogy hátrányosabb helyzetben vannak (rövidebb felmondási időben és kevesebb végkielégítésben részesülnek) azon munkavállalóknál, akiknek munkaviszonya a munkáltató oldalán felmerült okból szűnik meg. A munkáltató a cselekvési program tartalmára nem tett javaslatot, de ígéretet tett a felvetettek megvizsgálására. Azt azonban nem mulasztotta el hangsúlyozni, hogy lehetőség szerint a cselekvési programban meghatározott feladatokat pénzkímélő módon fogalmazzuk meg. Enzsöl Róbert Új társaság alakul a MÁV Csoportnál A tervek szerint október 1-vel új társaság MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. kezdi meg működését a vasút területén. Az új társaság a MÁV Ingatlankezelő Kft., a MÁV Vagyonkezelő Zrt., a MÁV Vasútőr Kft., és a MÁV Kert Kft. összeolvadásával jön létre. A szervezeti átalakulással megvalósulhat az ingatlanüzemeltetés, zöld terület karbantartás, valamint az őrzésvédelem egységes szakmai irányítása, mely az egységes csoportszintű teljes hálózatra kiterjedő tervezést és a tevékenység optimalizálását biztosíthatja. Az intézkedéstől várják a működési költségek csökkenését is. A megtakarítás a funkcionális szervezeti egységek (gazdálkodás, humán, beszerzés) adminisztratív tevékenységet ellátó és egyes központi szervezetek (ingatlan-bérbeadás és értékesítés, vezetők száma) összevonásától várható. Az új társaság esetében a MÁV Szolgáltató Központ fogja ellátni azokat a feladatokat, melyeket a MÁV Csoport többi tagjának is biztosít. Tehát az új társaság a szolgáltató központtól rendeli meg a beszerzési, logisztikai, készletgazdálkodási, bérszámfejtési, TB ügyintézési, oktatási környezetvédelmi, számviteli, stb tevékenységek végzését. Az eddigi társaságok munkavállalói a MÁV Létesítményüzemeltető és Vasútőr Kft. megfelelő szervezeteiben kerülnek továbbfoglalkoztatásra. Erre az Mt ában foglalt rendelkezések szerint a munkáltató személyében bekövetkező változás keretei között - kerül sor. A hatályos szabályok alapján az új munkáltató a működésétől számított egy évig, vagy egy új kollektív szerződés megkötéséig a munkaidőre, munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályok kivételével - köteles fenntartani a munkavállalókra aktuálisan hatályos kollektív szerződés rendelkezéseit. - enzsöl - Május 31-én, szombaton tartotta ülését a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Közgyűlése. A képviselők megtárgyalták az elnökség beszámolóját a szakszervezet évben végzett érdekvédelmi, szervezeti és gazdasági tevékenységéről, a évi költségvetés teljesüléséről. A testület tagjai a beszámolók nagy többséggel történő elfogadását követően vitát folytattak a szakszervezet jövőjéről, a hatékonyabb érdekvédelem lehető- Új miniszter a fejlesztési tárca élén június 6-án megalakult Magyarország Kormánya. A harmadik Orbán-kormányban Seszták Miklós lesz a nemzeti fejlesztési miniszter. Seszták miniszter-jelölti meghallgatásán a közösségi közlekedésről szólva kiemelte: a MÁV-csoport szerkezeti korszerűsítése költségvetési szempontból pozitív, mivel annak eredményeként a 2013-as évet nyereséggel zárták a csoporthoz tartozó vállalatok, és az átalakulás után kevesebb költségvetési pénz kell ezen társaságok finanszírozásához. Hozzáfűzte, hogy folytatni kell a MÁV működésének hatékonyságjavítását. Az új miniszter életútjáról az alábbi információk láttak napvilágot: Születési hely, idő: Budapest, október 31. Végzettség: jogász, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1994 Nyelvismeret: angol Szakmai életút: 2014-től nemzeti fejlesztési miniszter 2010-től országgyűlési képviselő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés tagja 1998-tól Kisvárda Város képviselőtestületének tagja egyéni ügyvéd/ügyvédi iroda ügyvédjelölt Bizottsági tagságok: 2010-től Országgyűlés Gazdasági bizottságának tagja Gazdasági és Vagyonbizottság elnöke (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei közgyűlés) 2010-től Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési bizottság elnöke (Kisvárda) Jogi és Ügyrendi bizottság elnöke (Kisvárda) Jogi és Ügyrendi bizottság külsős tagja (Kisvárda) Családi állapot: házas, két gyermek édesapja - a szerk - Megtartotta szokásos májusi közgyűlését a PVDSz ségeiről, a lehetséges szövetségesekkel történő együttműködésről valamint meghallgatta az érdekvédelmi alelnök beszámolóját a napirenden lévő, aktuális érdekvédelmi feladatokról. A közgyűlés határozatot fogadott el arról, hogy az elnökség a soron következő közgyűlésre készítsen előterjesztést a szervezet követendő szövetségi politikájáról. - a szerk -

3 3 Máris megreformálják a nyugdíjreformot Leszállítják a nyugdíjra jogosultak egy részének nyugdíjkorhatárát Németországban, kevesebb, mint fél évtizeddel azután, hogy két évvel megemelték az általános korhatárt. Miközben a világ fejlett országaiban általános tendencia a nyugdíjkorhatár emelése, Angela Merkel kormánya azt javasolja a parlamentnek, hogy a munkavállalók bizonyos csoportjai esetén mérsékeljék ezt a határt 63 évre. Ezzel részlegesen visszacsinálják a 2007-ben elindított nyugdíjreformot, amely 65 évről 67-re emelte az általános nyugdíjkorhatárt Németországban. A változtatást szintén Merkel regnálása alatt, előző kormánya idején fogadták el. Németország költségvetése ugyan jobb állapotban van, mint a legtöbb hozzá hasonlóan gazdag országé, ám ezzel egyidejűleg ez az egyik legidősebb népességgel rendelkező ország. A medián átlagéletkor 45 év, ami a legmagasabb az EU többi tagországával összehasonlításában. Ebből fakadóan az idősek aránya is igen nagy a munkaképes korú lakossághoz viszonyítva - idéz a Market- Watch egy nemrégiben megjelent szakértői tanulmányt. Azok a németek, akik legalább 45 éven át dolgoztak és ez alatt az idő alatt végig fizettek nyugdíjjárulékot, júliustól kezdődően 63 éves korukban is visszavonulhatnak - derül ki az új szabályból. A kormány számításai szerint a változtatás 50 ezer embert érinthet bevezetésének első évében. További újítás, hogy növelik az 1992 előtt született gyermekkel rendelkezők nyugdíját. Németországban az otthon maradó szülők is jogosultak nyugdíjra. Berlin a reform reformjával részben azokra a bírálatokra reagál, amelyek szerint a magas nyugdíjkorhatár diszkriminatív azokkal az emberekkel szemben, akik fizikai munkát végeznek. Ők ugyanis nehezen tudják tartani a tempót a hatvanas éveikben. Az új szabály láthatóan azokat segíti, akik korán kezdtek dolgozni, szemben azokkal, akik évekig egyetemre jártak, és nyugdíjjárulék-köteles jövedelem helyett diplomát szereztek. A kormány becslése szerint idén egymilliárd euróba kerül a könnyítés a költségvetésnek, 2030-ig pedig évi 5,2 milliárd euróra nő a kiadás. Az európai országok költségvetési deficitjei és államadóssága miatt aggódók - köztük a Merkel pártjából, a CDU-ból kilépet euroszkeptikusok - úgy vélik, hogy a kormány szakértői alulbecslik a költségeket. Ezért szerintük a módosítás hosszabb távon súlyos gondokat okozhat a német büdzsének. Merkelnek azonban arra is figyelnie kell, hogy a szeptemberi németországi választásokon meglehetősen magas volt a CDU szavazónak átlagéletkora. A teljes szavazásra jogosult népességen belül 36 százalék volt azok aránya, akik betöltötték a 60. életévüket, ám a konzervatív pártok bázisán belül 43 százalék volt ez az arány. (napi.hu) Egyszer volt, hol nem volt, a minden igaz és lehetséges országban, annak is a mászik ácsorog vár nevű nemzeti szoci ál kapitalista szükség kirakat vállalatánál, hogy az átlagban nagyon is jó keresettel rendelkező alkalmazottaknak sikeresen előadták és el is hitették azt a történetet, mely itt olvasható. Az előző rész mottója: S van annyi pénz, dicsőség és csillogás, mely cserébe a serpenyő másik felébe helyezve feloldja a tisztesség, jog és etikai szabály és eszközrendszerét. A jó gazda, a jó vezető megítélésének a kérdése nagyon szubjektív és erősen korlátozódik a véleményt nyilvánító helyzetéből, lehetőségeiből származó mozgástér adta információra. Az érintettség okán, minden érintettnek van, kell, hogy legyen véleménye, értékítélete az őt érintő szituációkról, emberekről, elképzelésekről. Sajnos a vélemények, javaslatok, elképzelések számos esetben nem jutnak el megvalósulási szintre. Itt is igaz a mottó, s ezért természetes, hogy a személyes érdekek az elsők, a másodikok, de még a harmadikok is. Az egyik baj ezzel az, hogy a közösség érdekei egyre erősebben kerülnek háttérbe, miközben komoly nehézséget okoz a romló állapotok, körülmények megmagyarázása és elfogadtatása. A munkavállalók, a tagság érdekeinek, védelmének a csorbulása, a tulajdonospárti érdekvédelem, mely mindent szépen letisztáz csak tovább növeli a vasutasok kedvezőtlen élethelyzetét és kilátásait. Itt azért rögzítsük az igazság és a tények kedvéért, hogy jellemzően, elsősorban a 13 MMK alatti besorolásban lévő munkavállalókról van szó. A másik baj az, hogy az igazi, valódi vasutas érdekvédőként megjelenő érdekszövetség jelentősen erősödik, erősödni fog, mert a megosztó politikájuk, tevékenységük, gazdasági nagyságuk legyűri a saját és tagságuk érdekeiért együttműködésre képtelen, totojázó kisebb, de jelentős szakszervezeteket. A lassan szlogenné avanzsáló mondás: Ti is tőlünk léptetek ki! Vajon elősegíti-e a csak egy maradhat elvének beteljesülését? A politika, gazdaság, stratégia világából jól ismert recept, a vedd meg, vagy iktasd ki vajon melyik része kinél, kiknél és hogyan működik? Mi a motivációja és haszna annak, mikor OLVASÓI LEVÉL REMÉNYEK ÉS POFONOK egy régi ismerőssel leülünk beszélgetni, s a beszélgetés közben egyszer csak jól pofán vág? S mikor ismét leülünk vele beszélgetni, s ismét pofon vágásban van részünk, mi vagyunk, legyünk megértőek? Normális, életszerű, hogy ezek után sietve megyünk a következő beszélgetésre, s mindezt jónak, hasznosnak állítjuk be? Vajon mennyi a motiváció? Az önrendelkezés és önvédelem képviseletét és egyben korlátozását, szűrését nem lehet a többség akaratával, érdekeivel ellentétes módon gyakorolni! A manipulátoroknak, a haszonlesőknek, a felelősséget, s egyben konfliktust felvállalni nem akaróknak távozni kell az érdekvédelem területéről, ha szükség van rájuk, akkor térjenek vissza eredeti foglalkozásukhoz, korábbi munkakörükhöz! Ja, ez fáj? A melósnak is fáj, hogy a munkáltató számára lehetővé tette az érdekvédelem a munkarend önkényes változtatásának a lehetőségét, a szombat, vasárnap leértékelését, a munka díjazásának csökkenését! Az is fájdalmas és felháborító, hogy az évtizedek során, munkásgenerációk által összerakott (téglajegy, kommunista szombat, társadalmi munka, stb.) szakszervezeti vagyon szét és újraosztása után, jelenleg is a vagyonkezelés, felügyelet megszerzése és megtartása, a működtetésből kivonható és felhasználható haszon realizálása az egyik fő téma. Eközben elnevetgélünk, elmeséljük a közbeszerzés furcsa és bonyolult rendszerét, s nem számít a munkaruha, ásványvíz hiánya. Jegeljük, mert kellemetlen, az utasítások előírásainak megfelelő munkáltatás biztosítottságának a problémáit, s ráadásul menetrendszerűen jön a kéretlen komment: a munkáltató jogszerűen jár el!. NO COMMENT. S az se semmi, mikor a jó zsaru rossz zsaru vasutas verziója megy adásba, ugyanis a munkavállalói oldal javaslataira általában az a válasz, hogy a tulajdonos nem tud erőforrást biztosítani a felmerült igényekre, így a munkáltatónak nem áll módjában a kérdésről dönteni. Persze nem kell megijedni, a varázslók és a bohócok már rég túl vannak az előjátékon, s közös megelégedettségüknek köszönhetően van, lesz kenyér és cirkusz a vasutasoknak is De, hogy kinek mekkora kenyér jut, marad, s jut-e reá zsír is, az egy másik fejezet. Bihary Ferenc

4 4 Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek A fesztiválok is besegítenek a MÁV-Startnak Kedvező hónapok következnek a MÁV- Start számára, legalábbis a nemzetközi és a balatoni forgalomban, ilyenkor ugyanis jelentősen megnő ezeken a vonalakon az utasok száma, amibe a fesztiválok is besegítenek. E közben azonban csökken az elővárosi vonalak forgalma, a vasúttársaság az igényváltozáshoz a járművek szezonális átcsoportosításával igazodik. A nyári szezonban akár ötven százalékkal többen is utazhatnak külföldre, mint a téli hónapokban illetve kora tavasszal a MÁV-Start járatian - tájékoztatta a Napi Gazdaságot a vasúttársaság, amely azt is hozzátette, hogy a nyári időszakban kiemelten és folyamatosan figyeli a vonatok foglaltságait, és szükség esetén többlet kocsit állítanak forgalomba, vagy a vonatok erősítésével oldják meg a jelentkező utas igények kiszolgálását. A MÁV-Start a nyári szezonban több tengerparti üdülőhelyekre - például Várnába, Burgaszba, Barba, Koperbe, Splitbe - új, közvetlen járatot is indít. Ugyanakkor továbbra is kedveltek az utasok körében a bécsi illetve egyéb ausztriai célállomások, valamint Berlin, München és Prága. Az utóbbi évekhez képest jelentősebb utasforgalomra számít a vasúttársaság Szlovákia felé, itt ugyanis új jegytípust vezetnek be. A külföldi utazások esetén a nyári szezon június és augusztus között csúcsosodik ki. Miközben nyáron megugrik a nemzetközi járatok forgalma, az iskolai tanítási időszak befejezését követően, illetve a szabadságolási időszakban az elővárosi és a távolsági forgalomban is csökkenést szokott tapasztalni a vasúttársaság. Ilyenkor a korábbi kapacitásnál kevesebb kocsi közlekedése is elegendő. A belföldi utazásokat az időjárás befolyásolja leginkább. Az idény jellegű vasúti forgalom a Balaton partján nő meg legjobban. A legnépszerűbb belföldi vonalak közé nyáron a Budapest Székesfehérvár Tapolca és a Budapest Székesfehérvár vasúti vonalak tartoznak. A déli parton a Budapest Siófok, az északi parton pedig a Budapest Balatonfüred viszonylat népszerű az utasok körében. Tavaly nyáron Siófokra nagyságrendileg 177 ezren utaztak, míg Balatonfüredre közel 62 ezer utas utazott. A balatonfenyvesi kisvasúton a nyári időszakban 2013 januárjában nagyságrendileg 1900 utas míg júliusban már több, mint 8000 utas választotta a kisvasutat, amely több, mint négyszeres növekedést jelent a téli hónapok átlagos utasforgalmi adataihoz képest. A balatoni utazások esetében a csúcsidőszakok hétfőre, péntekre és vasárnapra esnek, amelyek leginkább a turnusváltáshoz köthetők. A nyári fesztiválok is besegítenek a MÁV-Start-nak, a vasúttársaság számos fesztivál és egyéb rendezvény szervezővel tart kapcsolatot, és előfordulhat, a vonatok az igények szerint a menetrendben szereplőhöz képest több helyen megállnak, illetve egyes vonatok megerősítve, tehát több kocsival közlekednek. Tavaly a Balaton partján például az EFOTT és a Balaton Sound rendezvényre közlekedtek külön,- illetve mentesítő vonatok. Hasonlóan készül a MÁV-Start a Sziget fesztivál előtt és után jelentkező koncentrált utazási igényekre is. Arra a kérdésünkre, hogy rendelkezike a MÁV a nyáron megnövekvő igények kielégítésére szolgáló infrastruktúrával, a vasúttársaságtól azt a választ kaptuk, hogy a gördülőállomány (mozdonyok, motorvonatok, személykocsik) - mellyel a MÁV-Start gazdálkodik - mennyisége adott, ugyanaz a járműpark dolgozik minden évszakban. A hangsúly az igények változásához igazodó kapacitás elosztáson van - emelte ki a MÁV- Start, amely ehhez az igényváltozáshoz a járművek szezonális átcsoportosításával igazodik, amellyel biztosítani tudja a nyári balatoni forgalom kiszolgálásához szükséges többletkapacitást is. Újraindít a MÁV-Start egy rég nem látott szolgáltatást Újraindítja egyes balatoni vonalakon az étkezőkocsis szolgáltatást a MÁV-Start jelentette be a vasúttársaság. A Balatonnál több vonaton is újra közlekednek majd az étkezőkocsik idén nyáron közölte a MÁV-Start. A vasúttársaság június 4-én jelentheti be, pontosan melyik vonatokon indul újra a szolgáltatás. Emellett a MÁV-Start azt is közzétette, hogy júniustól ismét saját maga üzemelteti a nemzetközi járatokon közlekedő étkezőkocsikat. A MÁV-Start az étkezőkocsi üzemeltetés szervezettel és az Utasellátó Központtal biztosítja az érintett vonatokon az étkezési lehetőséget. A megújulás jegyében jelentősen emelkedhet a szolgáltatási színvonal, valamint új munkahelyek jöttek létre a vasúttársaságnál tették hozzá. A MÁV-Start 2012 júniusában szüntette meg az étkezőkocsikat a belföldi gyorsvonatokon és IC-ken (a nemzetközi járatokon továbbra is működtették ezeket a kocsikat). Akkor a cég azt közölte, számításai szerint az étkezőkocsikhoz közvetlenül kapcsolható éves kiadásuk mintegy 660 millió forint volt, a bevételük viszont csak 10,3 millió forint, mert az üzemeltetést a bérlő végezte. 300 milliót költött a GySEV Átadták a GySEV Zrt. teljes egészében felújított motorműhelyét Szombathelyen, a létesítményre állami támogatással csaknem 300 millió forintot költött a vasúttársaság közölte Rázó László szóvivő. Tájékoztatása szerint a műhelyt olyan modern eszközparkkal szerelték fel, amely alkalmassá teszi az új Flirt motorvonatok szerelésére. Ismertette: a társaság tavaly októberben kezdte el a 2000 négyzetméteres műhely teljes felújítását. Hozzáfűzte: a Flirt motorvonatok mellett a szombathelyi központtal közlekedő Jenbacher motorvonatok, a BR 232-es dízelmozdonyok és 25 személykocsi javítási és karbantartási munkálatait is a műhelyben végzik, ahol jelenleg húsz jármű-, és járművillamossági szerelő dolgozik. A kiadott közlemény idézi Kövesdi Szilárdot, a GySEV Zrt. vezérigazgatóját, aki szerint a vasúttársaság életében komoly mérföldkő volt, amikor az első Flirt motorvonat szolgálatba állt. Hozzátette: fontos, hogy javítani is tudják a villamos motorvonatokat, mert a következő hónapokban további 6 Flirt érkezik a GySEV-hez. InterCityért lobbiznak a polgármesterek Aláírásgyűjtést kezdeményezett Sárospatak és Sátoraljaújhely polgármestere annak érdekében, hogy a MÁV állítsa vissza az InterCity járatokat Sátoraljaújhely és Szerencs között - írta az Észak-Magyarország. Jelenleg, aki InterCityvel szeretne eljutni a két zempléni városból Budapestre, annak személyvonattal kell beutaznia Szerencsre és ott szállhat át a gyorsabb fővárosi elérést biztosító járatokra - olvasható a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei napilapban. A cikk megemlíti azt is: az aláírásgyűjtő íveket a két város polgármesteri hivatalában lehet elérni. Megállapodást írt alá a MÁV a V4-ek vasútjaival A régió versenyképes vasúti közlekedésének megvalósítását célzó megállapodást írtak alá a visegrádi négyek vasúti vezérigazgatói Balatonfüreden. A találkozón Németh Lászlóné leköszönő nemzeti fejlesztési miniszter hangsúlyozta, a következő uniós ciklus programjából Magyarország több mint ezermilliárd forintot fordíthat közlekedésfejlesztésre, ebből mintegy 430 milliárd forintot a nemzetközi vasúti és vízi elérhetőség javítására. A miniszter felhívta

5 5 Rövid hírek a figyelmet arra, hogy az uniós pénzek megszerzésének alapfeltétele a Nemzeti Közlekedési Stratégia elfogadása. Az uniós operatív program mellett 2016-ig az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz több mint 370 milliárd forintja is elérhető. Újabb polgárőr-egyesülettel működik együtt a vasút Az ötödik megállapodást kötötte a MÁV-Start, ezúttal a Balaton Vasúti Régió- Fonyód Polgárőr Egyesülettel. Az eddigi egyesületek (Vasúti Polgárőr Egyesület, az Első Pécsi Vasutas Polgárőr Egyesület, a Celldömölki Vasutas Polgárőr Egyesület, és a Városi Polgárőrség Záhony Egyesület) mellett immár a fonyódiak is komoly szerepet vállalnak a vonatok, az állomások biztonságának fenntartásában. A polgárőr egyesületek a munkát önként, fizetség nélkül végzik, az együttműködési egyezmény megkötése után immár mintegy 150 polgárőr segítségére számíthat a vasúttársaság. A polgárőrök a vasútőrökkel és a hatóságokkal együttműködve a járműrongálások és a lopások megelőzésére járőrszolgálatot látnak el, emellett vigyáznak az utasok és a jegyvizsgálók biztonságára. A polgárőr-egyesületekkel együttműködésre a jogszabályok változása adta meg a lehetőséget: a szolgálat ellátása már nem kötődik a polgárőrök székhelyéhez áll a MÁV-Start sajtóközleményében. Felhívás! Adománygyűjtés BÓVÁRI TEODÓRA részére, aki 2014-ben harmadszorra is felvette a harcot a rákkal: Ami velem történik bárkivel megeshet! Sajnos kortól, nemtől függetlenül. Három nagyon, nagyon nehéz csatám volt a kórral, amitől mindenki retteg. De tudom, hogy ezzel a csatával megnyertem a háborút. Rossz látni, hogy sokan ezt úgy fogják fel, mintha eljött volna a világvége... Pedig NEM! Az ember nem attól ember, hogy van-e lába, van-e haja, vagy éppen sovány-e vagy kövér. Az ember attól ember, ami a szívében van, amit a mosolyával és kitartásával és az élni akarásával adhat. Sokszor kerülünk a padlóra. De mi van akkor? Fel kell állni és le kell porolni a koszt a ruháról. És ha megint padlón vagyunk? Megint fel kell állni! Tudom, hogy Nekem és a családomnak is sokkal nehezebb időszak következik, de ugyanakkor sokkal, de sokkal jobb is. A bajban és küzdelemben ébred rá az ember, hogy semmi nem fontos, csak az, hogy igenis élek és igenis mosolygok! Nehéz nekem is elfogadnom a sorstól kapott életet, de tudom, hogy nyertem! És attól, hogy elveszítettem a lábam a harc alatt, attól én még ÉLEK! És ugyanaz az ember vagyok, aki voltam! / Bóvári Teodóra / Tisztelettel kérünk minden olyan magánszemélyt, civil szervezetet és vállalkozást, aki szeretne segíteni és van rá lehetősége, hogy pénzadománnyal járuljon hozzá egészségének javításához. Számlaszám, amire az adományokat szívesen várjuk: Bóvári Teodóra Kaposmenti Takarékszövetkezet Döbrököz Bóvári Teodóra és családja nevében hálásan köszönjük a támogatásokat! Alaptörvény-ellenes a Munka törvénykönyvének (Mt.) az a rendelkezése, amely szerint a várandós nőt csak akkor illeti meg a felmondási védelem, ha állapotáról még a felmondás közlése előtt beszámolt munkáltatójának mondta ki az Alkotmánybíróság (AB). Az alkotmánybíróság május 27-i határozatával megsemmisítette a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 65. (5) bekezdése a felmondás közlését megelőzően szövegrészt. Ennek értelmében a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 65. A várandóság magánügy, de jár a munkajogi védelem! (5) bekezdése a következő szöveggel marad hatályban: A (3) bekezdés a) és e) pontban meghatározott körülményre a munkavállaló csak akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót tájékoztatta. Mindezek alapján a felmondási védelem jogának érvényesítéséhez nem szükséges a munkáltató előzetes tájékoztatása a várandóságról. Az ombudsman indítványára indított eljárásban az AB megállapította, hogy a várandósság egyértelműen a gyermeket vállaló nő magán- vagy intimszférájába tartozó körülmény, ezért ennek a munkáltató részére történő kötelező kiszolgáltatása a magánszférába való beavatkozás. Az AB szerint az Mt. támadott rendelkezése alaptörvény-ellenesen korlátozta a gyermeket vállaló nők magánélethez és emberi méltósághoz való jogát. erobi Képzett operatõr családi események és rendezvények videofelvétel készítését vállalja. Tel.: 06-20/ Kíván olyan házban lakni ahol a költségek kevésbé emelkednek? Ehhez keresek munkatársakat. Rövid önéletrajzát a várom. Telefon: Köszönöm előre is. Sziklási Vince

6 6 MÁV Zrt. KÜT HÍRLEVÉL MÁJUS Közzéteszi: Káré István KÜT. tag A MÁV Zrt. KÜT ülése, május 6. Első napirendi pontként tájékoztató a MÁV Zrt évi létszám- és foglalkoztatási tervéről. A munkáltató részéről Wikidál István humánerőforrás gazdálkodási szervezet vezetője elmondta, hogy a tulajdonos 1,5 %-os létszámcsökkentést írt elő évre, de a vezetés eltekintett ettől, mert a MÁV Zrt. korfájának elkészítésekor szembesültek azzal, hogy egyes szakmai csoportok elöregedtek. A munkatársak pótlását a műszaki területen nem lehet egyik napról a másikra megoldani, figyelembe véve azt a tényt, hogy nincs állami képzés, ahol pedig van, ott az elszívó hatás érvényesül. Felgyorsultak a műszaki fejlesztések, melyeknél a felszabaduló létszám elenyésző, míg a felsővezeték hálózat bővítése következtében a karbantartási létszám növelésére van szükség. A pótlási lánc felülvizsgálatát megkezdték, illetve a nyugdíjas pótlást hosszabb távra tervezve átfedéssel valósítják meg. Befejeződött a közfoglalkoztatás keretében végzett állomástakarítás, de júniustól kezdődik a zöld terület karbantartási munka. A testület tagjai kérdéseket fogalmaztak meg a fizikai állomány korösszetételével, a fluktuáció nagyságával, az egyes szakmai területen lévő létszámhiánnyal kapcsolatban. Másodikként tájékoztató hangzott el a MÁV Zrt évi gazdálkodásának főbb jellemzőiről és a évi üzleti tervéről. A munkáltató részéről Bándonfainé Szikszay Erzsébet gazdasági vezérigazgató-helyettes és Balogh Éva kontrolling igazgató vettek részt. A gazdasági vezérigazgató-helyettes elmondta, hogy 2013-ban komoly változásokon ment át a MÁV Zrt. és a cégcsoport. Míg a MÁV Zrt ben 7 MrdFt-os veszteséggel zárt, addig ez 2013-ban nullszaldós lett. A tisztulási folyamat része volt a 2013-ban MNV Zrt. részére történő azon ingatlanok átadása, melyek nem a vasútüzem működéséhez kapcsolódnak. Másik fontos elem, hogy 2015-ig él a MÁV Állam pályavasúti szerződése. Abban vagyunk érdekeltek, hogy hosszú távú szerződésünk legyen a pálya működtetésére. Létrehoztuk a csoportirányító bizottságokat, melyek működése hat a stabil és hatékony gazdálkodásra. Cégcsoporton belül valamennyi cég nyereséges volt, kisebb-nagyobb mértékben. A csoport beruházásával valósul meg a hatékonyság javulás. Beruházásaink legfontosabb forrása az UNIO által biztosított támogatások. Folytatódik a közfoglaltatási program a zöldterület karbantartásával, melynek költsége nem a MÁV Zrt.-t terheli. Az ingatlangazdálkodás jelentős átalakítása a teljes hálózat felméréssel, gazdasági átvilágítással a év egyik akciója lesz. A KÜT tagjai az egyes cégek magas nyereségével, a létszámmal, a magánvasutak fizetési moráljával, a vasutas átlagbérrel kapcsolatban tettek fel kérdéseket. A különféléken belül kettő fő részére munkabérelőleg odaítélésében döntött a testület. A MÁV Zrt. KÜT soros ülése, május 20. Első napirendi pontként tájékoztató a lakáshitel törlesztés támogatással kapcsolatos munkáltatói javaslatról. A munkáltató részéről Wikidál István humánerőforrás gazdálkodási szervezet vezetője röviden ismertette az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályait. Elmondta, hogy a évi VBKJ-ból aki ezt az elemet választotta és a jogszabályi feltételeknek megfelel, csak az veheti igénybe. Vizsgálták azt, hogy mit jelent a korábbi lakástörlesztés szempontjából, valamint mit jelent a lakáscélú hitel kiváltása vonatkozásában. Összességében 400 főnek van lakáscélú megtakarítása, melyből 100- an vannak, akik a teljes összeget, vagyis Ft-ot lakáscélú megtakarításra tették. Mind a havi törlesztést, mind pedig az évest a pénzintézettel kell egyeztetni. A MÁV Zrt. az OTP-vel kíván szerződést kötni, úgy hogy csak a szabályozás kiadásának dátumától élhet a munkavállaló az adómentes lehetőséggel. A tömegtájékoztatásban megjelent hír, mely szerint a munkáltató 5 évente 5 millió forintig adómentesen adhat, az csupán lehetőség, de a MÁV Zrt. csak a VBKJ keretéből tudja ezt biztosítani. Második napirendként a MÁV Zrt évi tevékenységének eredményének értékelése, valamint év fő feladatait tárgyalta a testület. A munkáltató személyében Vólentné Sárvári Piroska üzemeltetési főigazgató a MÁV Zrt júniusi szervezeti átalakítása óta eltelt időszakot értékelte. Elmondta, hogy fontos volt az ingatlangazdálkodási tevékenység átalakítása, mely az év végéig megtörtént. A leányvállalatok számának jelentős csökkentése része a MÁV csoport koncentrációjának. A IV. vasúti csomag hatályba lépése az évvégére megvalósul, ehhez alkalmazkodni kell a pályának. A jövőben Holding központ cégformában kíván működni a MÁV. A főigazgató bemutatta a vonalankénti vonatsűrűséget, 2013-ban db vonat közlekedett le a MÁV Zrt. hálózatán. Javult az előző évhez képest a menetrendszerűség, de van még javítani való, db vágányzárat bonyolítottak le a hálózaton. A havária események kapcsán nem kímélte a sors a vasutat (árvíz, lopás, öngyilkosság). Az ügyfélkapcsolat elkészítette a vevő elégedettségi vizsgálatot, mely javuló tendenciát mutat. Az Alapító a közfeladat ellátása miatt jóváírásokat tett meg és a közszolgáltatási költségtérítést időben biztosította, mely működésünk fő bevétele, hangsúlyozta a főigazgató évben főbb eredményeink közé sorolható a Decs- Bátaszék vonalszakasz, Verőce balvágány felújítása, valamint 54 helyen vasút-közút szintbeli kereszteződések biztonságának növelése. Fő feladataink 2014-ben: folytatjuk a föld- épület- építmény leltárt, további vagyonrendezések, vagyonátadás keretében történő végrehajtását. Az állomásfejlesztési koncepciók előkészítése zajlik, főként az uniós pénzek felhasználását megcélozva. Főbb projektek Szajol- Püspökladány, Budapest-Pilisvörösvár, Szolnok-Szajol, valamint Békéscsaba, Vác, Székesfehérvár állomás, és Baté-Kaposvár vonal átépítése és híd-projektek. A szolgáltatás színvonal emelése érdekében vizuális utas tájékoztatók telepítése. Az állomásfejlesztés az integrált ügyfélszolgálati centrumok hozzájárulnak a vasút térnyeréséhez. A közlekedés biztonság javítása érdekében járműdiagnosztikai berendezések (hőfutásjelző, tengelyterhelés mérő). A szervezeti átalakítások terén év végére a Vagyonkezelő Zrt., az IK Kft., Vasútőr Kft., MÁV Kert Kft. egybeolvadása a cél, melynek előkészítési munkálatai megkezdődtek. Kérdésre válaszolva a főigazgató hangsúlyozta az együttműködés fontosságát, a menetrendszerűség javítása érdekében. Zárásként felvetődött még a közfoglalkoztatottak további alkalmazása a zöldterület karbantartása területén, a munkaruha ellátás anomáliái, valamint az MNV Zrt. részére átadott Hungária krt.-i lakótelepen lévők lakásbérleti szerződésének további sorsa. Különféléken belül egy fő munkavállaló részére munkabérelőleg, valamint egy fő temetési segély odaítélésében döntött, valamint egy kolléganőtől búcsúzott el a testület. Bodnár József KÜT Elnök sajtóreferens

7 7 A hó-nap bölcsessége A hó-nap esete A hó-nap kérdése A hosszú és jó életet nem évekkel, hanem élményekkel és megismeréssel mérik Pistike hazamegy az évzáróról, megkérdezi az anyja: Milyen lett a bizonyítványod? Katonás! Az meg milyen? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mi a különbség a színház és iskola között? A színházban bukás után nem kell ismételni... hív6sz! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait és címeit: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Dr. Laboda József elnök cím: Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök cím: Nagy Miklós szervezési alelnök cím: Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üz.rögz.) cím: Hegedűs István TEB alelnök és Káré István TEB referens cím: Tislér Gábor forgalmi alelnök Bátori István forgalmi referens cím: Kanzler Ferenc szervezési referens Fehérné Ragcsák Andrea irodavezető (üzemi tel./fax/üz.rögz.) cím: városi automata fax: városi fax/üzenetrögzítõ: TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI Budapest Fajka János (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Káré István (TEB) fax/üz.rögz: Pintér Miklós (Forg.) 06-22/ fax: 06-22/ Debrecen Papp Zoltán (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Horváth Imre (TEB) mobil: 06-30/ fax/üz.rögz: Dobos Bertalan (Forg.) fax: Miskolc Kolozsvári Sándor (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Szemán Dénes (TEB) fax.: Szuromi Jánosné (Forg.) fax.: Pécs Furulyás Róbert (Forg.) fax: mobil: 30/ Bihary Ferenc (TEB) fax: Karafiát Csilla (PML) fax: Szeged Kapitány András (Forg) fax: mobil: 30/ Darányi Zoltán (PML) fax: Seprenyi József (TEB) fax: Szombathely Kamondi Miklós (Forg.) fax: mobil: 30/ Süle István (PML) fax/üz.rögz: Németh Csaba (TEB) fax: Hanzmann Károly (GySEV) fax/üz.rögz: cím: vagy

8 8 Akarsz a PVDSz több ezres hívócsoportján belül ingyen telefonálni, vagy kedvezményesen mobil telefonkészüléket vásárolni? Ha igen és még nem vagy tagunk akkor LÉPJ BE A PVDSz-be ÉS MINDEZ TELJESÜL! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete ( PVDSz ) a tagjai részére kedvezményes mobiltelefon üzemeltetésről és vásárlásról kötött szerződést. A havidíjas előfizetés illetve kedvezményes készülék vásárlása esetén, 24 hónapos hűségnyilatkozat aláírása szükséges. Egy tag maximum 5 db előfizetést igényelhet, akár a családtagjainak is! A havi előfizetési díj (SIM kártyánként) mindössze 1.500FFt (ez nettó ár!) és ez teljes mértékben le is beszélhető. Ez a lebeszélhetőség a hálózaton belüli, és más belföldi mobil és belföldi vezetékes hálózatok előfizetői felé indított hívásokra használható fel. Az igényeket legalább egy havi - PVDSz tagság - után tudjuk teljesíteni. A PVDSz hívócsoport egy olyan egységes szolgáltatást valósít meg, melyet minden tagja ingyenesen vehet igénybe a hívócsoport összes tagjával történő kapcsolattartás keretén belül. HÍRLEVÉL A PVDSz hívócsoport -on belüli szolgáltatás havidíja kötelezően 300 Ft (ez nettó ár!), ami csak az előfizetéssel együtt rendelhető meg. Tehát aki tagja a PVDSz hívócsoport -nak, az mindössze havi 300 Ft-ért egész hónapban korlátlanul és díjmentesen telefonálhat a hívócsoporton belüli tagokkal (munkatársakkal, családtagokkal, stb). A szolgáltatás kizárólag belföldön vehető igénybe, nemzetközi barangolás esetén a díjazás a ECO díjcsomag szerint történik. Új előfizetések esetén a szolgáltató minden számhoz bekapcsol egy alap mobil internetet kettő hónapig, melynek a díja 190 Ft/hó. A mobil internetet első hónap után lehet lemondani. A harmadik hónaptól az internet előfizetése megemelkedik 1790 Ft/hó-ra. Aki az első hónap után nem igényli, a mobil internetet kérjük, jelezze a PVDSz felé az ismert elérhetőségeinken, vagy a szolgáltatónál lehet lemondani az 1435-ös számon. A kedvezményekkel csökkentett percdíjak szerzõdés aláírásakor a következõk (amelyek nettó árak): Hívásirányok Percdíjak A percdíjak például dominó esetén átlagosan. Hálózaton belüli hívás esetén minden idõben 11,50 Ft 25,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 11,50 Ft 25,00 Ft Belföldi, más mobil hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 19,50 Ft 35,00 Ft munkanapokon 11,50 Ft 25,00 Ft Hangpostás felhívása esetén 07:00 és óra között egyéb idõben Díjmentes! SMS küldés T-Mobile magyarországi hálózatába 18,00 Ft/db 30,00 Ft/db SMS küldés Pannon, ill. vezetékes hálózatba 20,00 Ft/db 35,00 Ft/db SMS küldés Vodafone hálózatba 20,00 Ft/db 40,00 Ft/db SMS küldés külföldi hálózatba 45,00 Ft/db 56,00 Ft/db Egyéb idõ: Munkanapokon 16:00 és 07:00, illetve munkaszüneti- és ünnepnapokon 0:00 és 24:00 óra között. (A forgalmi díjak mérése másodpercben történik és minden megkezdett hívás díjköteles.) Bennefoglalt adatforgalom Bruttó havidíj Nettó havidíj Plusz, ami csak mobil készülékre/számra lehet megigényelni: havi 500 MG/2 000 Ft; havi 100 MG/1 000 Ft. Túlforgalmazási díj Maximális elérhető le- és feltöltési sebesség túlforgalmazás esetén * BusinessNet M 4 GB Ft Ft 0 Ft 128 kbit/s BusinessNet L 10 GB Ft Ft 0 Ft 128 kbit/s BusinessNet XL 20 GB Ft Ft 0 Ft 128 kbit/s BusinessNet XXL 45GB Ft Ft 0 Ft 128 kbit/s BusinessNet XXXL 70GB Ft Ft 0 Ft 128 kbit/s Aki szeret SMS-t írni az havonta, 0 Ft-ért kap 30 db SMS-t, de ezt csak a hálózaton belül lehet felhasználni. Kedvezményes belföldi vezetékes hálózatba, ami a hívás esetén a percdíj 8,50 Ft. Ehhez a szolgáltatáshoz a PVDSz még kedvezményes mobil telefonkészülék vásárlást is biztosít, akár kamatmentes részletfizetésre is. A készülékek a szolgáltató honlapján az akciós árlista Előfizetés (24 hónap) oszlopaiból válaszhatóak ki, igény szerint. Az előfizetések (SIM kártyák ), illetve a telefon készülékek megrendelése kizárólag a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetén keresztül történik. Bővebb felvilágosításért Szentgyörgyi Mihályhoz lehet fordulni, a es vasútüzemi telefonszámon, illetve a címre üzenetet, megrendelést lehet küldeni, a telefonon történő rendelés felvétele kizárólag minden hétfőn között lehetséges. Mire van szüksége ahhoz, hogy netezhessen? NOTEBOOK Meglévő notebookjához vásárolhat mobilinternet-előfizetést. Válogathat számos akciós notebook csomagunk közül is. Amennyiben a hordozhatóság a lényeges, vegyen netbookot. MODEM A modem olyan eszköz, amely nélkülözhetetlen az internet kapcsolathoz. Notebookhoz USB-s modemet vásárolhat. Akciós notebook csomagjaink minden esetben tartalmazzák a szükséges modemet. MOBILINTERNET CSOMAG Számos mobilinternet csomag közül választhat. Arany- vagy platina kiemeltségi szint esetén kedvezőbb csomagok.

9 9

10 10

11 11

12 12 Alapítvány a Pályavasutasokért Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Zrt , Adószám: Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: Szakszervezetünk alapítványa a Munka törvénykönyve a alapján a MÁV Csoport és GySEV Zrt. munkavállalói esetében a szándékos, vagy súlyosan gondatlan károkozás kivételével maximum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszereséig megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK ÉLETBIZTOSÍTÁS bármely okból bekövetkezõ halál esetén Ft Ft BALESETI HALÁL esetén plusz! Ft Ft BALESETI ROKKANTSÁG már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft KÖZLEKEDÉSI BALESETI maradandó egészségkárosodás már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft BALESETI CSONTTÖRÉS csonttörés, csontrepedés esetén Ft Ft BALESETI ÉGÉS legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Ft Ft BALESETI MÚLÉKONY SÉRÜLÉS 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Ft Ft BALESETI KÓRHÁZI NAPI TÉRÍTÉS legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Ft Ft BETEGSÉGI KÓRHÁZI ÁPOLÁS legalább 5 nap elérése után - az 5-25 nap között - naponta Ft Ft BALESETI MÛTÉT esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft BETEGSÉGI MÛTÉTI térítés esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft KRITIKUS BETEGSÉGEK BEKÖVETKEZÉSE szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség Ft Ft BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 12 szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a betegségi kockázatoknál 1 hónap, a kritikus betegségeknél pedig 3 hónap a várakozási idõ) BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz RÁADÁS! A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Dr. Laboda József, elnök (tel.: ), Mobil: 30/ Fõszerkesztõ: Nagy Miklós, alelnök: (tel.: ), Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: Pannónia Nyomda Kft., 1139 Budapest, Frangepán u. 16. Tel.:

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám 2013. SZEPTEMBER 2013. szeptember XV. évfolyam 9. szám Gárdonyi Géza: Szeptember Elnémult a rigó. Az esteli csöndben az ősz bogár szomorú pri-pri dala szól már. A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:

Részletesebben

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább.

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább. XVI. évfolyam 2. szám FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

Gépjármű Használati Megállapodás

Gépjármű Használati Megállapodás 2013. JANUÁR 2013. január XV. évfolyam 1. szám A 2012. esztendő utolsó VÉT ülésén a munkáltató még nem tudott érdemi tárgyalásokat folytatni a 2013. évi béremelésről, foglalkoztatási körülményekről. A

Részletesebben

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések, 2011. NOVEMBER 2011. november XIII. évfolyam 11. szám Parlament előtt az új Munka Törvénykönyve Hiába volt minden? Informális egyeztetések, munkáltatói szervezetekkel, szakértőkkel folytatott tárgyalások,

Részletesebben

Nőtt a bérünk, de nem eléggé!

Nőtt a bérünk, de nem eléggé! XII. évfolyam 3. szám Nőtt a bérünk, de nem eléggé! Mint minden év márciusában, most is közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel

Részletesebben

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog,

Részletesebben

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2005. júl.-aug. VII. évfolyam 7-8. szám ITT A NYÁR! és minden ami vele jár... Újságunk tartalmából Pályavasutasok, akik Az 55. Vasutasnap alkalmából a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül sokan

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

SEGÉLY HELYETT ESÉLY! 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek

Részletesebben

Módosult a Kollektív Szerződés

Módosult a Kollektív Szerződés 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember XIV. évfolyam 9. szám A július 1-től hatályba lépő jogszabályi változások miatt, a nyár derekán folytatott tárgyalások a MÁV Zrt. szempontjából eredményesen zárultak:

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató IX. évfolyam 2. szám Újságunk tartalmából Tájékoztatás a foglalkoztatottak létszámának 2006. évi alakulásáról A MÁV ZRt. 2006. évi Üzleti tervét a MÁV ZRt. Igazgatósága 2006. február 21-én fogadta el,

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért XII. évfolyam 7. szám Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért A PVDSz Elnöksége tájékoztatja a tagjait, hogy központi költségvetéséből az árvíz-károsultak megsegítésére átutalást teljesített az

Részletesebben

Keress minket a VDSZ honlapján!

Keress minket a VDSZ honlapján! Ne morgolódj, mozgolódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. szeptember IX. 6. szám 2008. szeptember A 100 éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Mozgásban az ifjúsági tagozat A VDSZ Ifjúsági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XIV. évfolyam, 18. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2006. szeptember 13.

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XIV. évfolyam, 18. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2006. szeptember 13. MAGYAR KÖZLEKEDÉS Alapítva: 1870 www.magyarkozlekedes.hu 1996 2006 Nemzetközi Szállítmányozási Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 4. MÁV Kombiterminál Kft. 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. Telefon: 334-1174;

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XXI. évfolyam 12. szám Alapítás éve: 1892 2011. december Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Mozdonyvezetők Szakszervezete Felhívás Négy évszak

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Elfogadta az Országgyûlés az új Munka Törvénykönyvet Kormánypárti többséggel 255:98 arányban december

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Beszámolója

A Postás Szakszervezet Beszámolója Postásokkal, postásokért, felelôsen! A Postás Szakszervezet Beszámolója IV. Kongresszus 2005. november 24 26. Foglalkoztatási és szociális biztonság, bérfelzárkóztatás! Tartalomjegyzék Bevezetés...2 I.

Részletesebben

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009.

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009. 2009. FEBRUÁR Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó UNI Postakonferencia 2. oldal Budapest, 2009. 01. 28 30. 6. oldal Legyen minden nap nõnap! 10. oldal Nyugdíjpénztár Tanácsok, esélyek

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 7. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 1. ÁPRILIS 9. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN AZ OKTATÁS CSAPDÁI Az iskola célja mindig az kell legyen,

Részletesebben

ÖN K O R K É P. RET-KÓR reformkór A települések főként betonoznának. Fókuszban: a gyermekszegénység 21. oldal. Esélyek és lehetőségek. 7.

ÖN K O R K É P. RET-KÓR reformkór A települések főként betonoznának. Fókuszban: a gyermekszegénység 21. oldal. Esélyek és lehetőségek. 7. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2 0 0 7 5. s z á m ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 545 Ft tizenhetedik évfolyam, 160. szám RET-KÓR reformkór A települések főként betonoznának

Részletesebben

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! 13. évfolyam, 140. szám, 2012. március A Rotary Fúrási Zrt. R-67-es diesel-elektromos fúróberendezése a kurdisztáni (Irak) térségben (Aqra 1-es fúráspont) Fotó: Kádár Sándor (2012. március 8.) MOL Bányász

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. LXV. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2009. MÁJUS 8. ALAPÍTVA: 1945-BEN ÁLLAM AZ ÁLOMBAN A köz-sajtóban és a szakmai lapokban egyaránt tovább zajlik az iskolák

Részletesebben