TURAI HIRLAP. Durva kampánynyitó. Az 5. számú választókerület országgyûlési képviselõ-jelöltjei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURAI HIRLAP. Durva kampánynyitó. Az 5. számú választókerület országgyûlési képviselõ-jelöltjei"

Átírás

1 Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP FEBRUÁR Önkormányzati hírek Pályázat a szennyvízdíj támogatására Január 16. A szennyvízdíj állami támogatásának elnyerésére idén is pályázatot nyújt be városunk. Ehhez szükséges volt a szennyvíz hatósági árának meghatározása, amely a testületi döntés értelmében köbméterenként 400 Ft. (Ez természetesen nem azonos a közületi illetve a lakossági díjtétellel; ezek mértékét a pályázati úton elnyert pénzöszszeg ismeretében fogják megállapítani.) A szennyvízdíj biztosan magasabb lesz a tavalyinál, ami az önkormányzati intézmények úgymint nagyfogyasztók számára jelentõs többletkiadást jelent majd, éppen ezért Jenei Csabáné kiadáscsökkentõ Átmeneti pénzügyi gondok az Architektonnál TuraTherm Kft.: minden megy tovább A január 16-i testületi ülés végén képviselõi kérdésre válaszolva Tóth István polgármester arról számolt be, hogy a TuraTherm Kft-ben ötven százalékos tulajdoni aránnyal rendelkezõ Architekton Rt. pénzügyi gondokkal küszködik, ami egyelõre nem veszélyezteti a turai termálprojekt megvalósítását. Az építõipari cég mûemlékfelújítási üzletága jelentõs kintlevõségekkel rendelkezik. Mint azt a Népszabadság január 16-i számából megtudhattuk, az Ar- intézkedések kidolgozását kérte. Baranyi Károly a Kommunál Kft. jövõjének áttervezését (profilbõvítést, a mûködtetés további racionalizálását) javasolta. Bár a Gödöllõi és Galgamenti Kistérségi Társulás megszûnõben van, a Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium az elsõ félévben még mindig támogatást nyújt annak. Mint ahhoz a grémium is hozzájárult, a támogatásnak az aszódi társuláshoz csatlakozott Tura idei költségvetésében is szerepelnie kell igaz, csupán technikai tételként, azaz a pénzöszszeg nem kerül a város kasszájába. chitekton munkatársai novemberben másfél hónap munka után a likviditási problémák miatt hagyták félbe a székesfehérvári Hiemer-Font-Caraffa épülettömb felújítását. (Az elsõ ütem 615 millió forintba kerül és augusztus 31-ig kellett volna befejezni az Architekton ezt az összeget vélhetõen már nem tudta megelõlegezni. A fehérvári önkormányzat azóta új pályázatot írt ki a munkálatok elvégzésére.) Gergely Zsolt, az Architekton Rt. marketingigazgatója, egyúttal a TuraTherm Kft. ügyve- Január 30. A testületi ülés kezdetén Tóth István polgármester virággal köszöntötte a nyugdíjba vonuló Kiss Margit Zsuzsannát, az Igazgatási és Okmányiroda vezetõjét. A lejárt határidejû önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása után az idei vízdíjak megállapítása következett. Ritecz György, a Galgamenti Regionális Vízmû Rt. ügyvezetõ igazgatója az írásos elõterjesztés kiegészítéseként elmondta: Mivel díjaik a pályázati küszöbérték alatt vannak, éves szinten millió Ft állami támogatástól esnek el, (folytatás a 2. oldalon) Az 5. számú választókerület országgyûlési képviselõ-jelöltjei zetõje lapunk kérdésére megerõsítette: cégük pillanatnyi anyagi gondjai nem befolyásolják a turai termálprojekt megvalósítását, tovább folytatják a befektetõkeresést. A projekt bekerült a Nemzeti Fejlesztési Terv 2007 és 2013 között megvalósuló, kiemelt támogatásra számot tartó beruházásai közé. Ha a tervek mindenben megfelelnek az NFT által támasztott követelményeknek, a turai termálprojekt megvalósításához jelentõs EU-támogatás megpályázására lesz lehetõségük. H. Sz. Durva kampánynyitó Csúnya incidenssel kezdõdött a választási kampány városunkban, s emiatt Tura ismét egy negatív hír kapcsán szerepelt a médiában. Mint arról január 29-én este a HÍR TV is beszámolt, ismeretlen tettesek letépték és meggyalázták a FIDESZ-MPSZ zászlaját, amely a párt turai szervezetének Tabán úti irodája falán függött. Vélhetõen az elkövetõk dobtak viccnek szánt (?) küldeményt az iroda postaládájába. A Gödöllõi Rendõrkapitányság nyomozást folytat az ügyben. A FIDESZ-MPSZ Turai Szervezetének közleményét lapunk 4. oldalán olvashatják. Szelektív hulladékgyûjtés Már az óvodában is... (6. oldal) Lopják a fát, egyre fogy a Honvéderdõ (9. oldal) Zenészlegendák: Tóth Péter László ( oldal)

2 Önkormányzati hírek Folytatják a megfeneklett tárgyalásokat (folytatás az 1. oldalról) amit belsõ intézkedésekkel kell kitermelniük. Kuti József kérdésére vani úti sitt-lerakó telepen egy köbméterig továbbra is ingyenes az elhelyezés, afölött köb- és azzal harmonizáló intézkedésként január elsejétõl két településre (Tura és Galgahévíz) talmi elemein így az ügyeleti személygépkocsi és az ahhoz tartozó URH rádió megvásárlá- válaszolva Pásztor Gábor, a méterenként 500 Ft-ot kell fi- csökkent a Turai Gyámhivatal sán, valamint az eszköz- és mû- Turai Vízmû vezetõje elmondta: a Kommunál Kft-t ingyenes zetni. Elsõsorban az egyedül élõ, s ezért kevesebb hulladékot illetékességi területe, mert Valkón, Vácszentlászlón és Zsámbokon szerpark tervezett fejesztésén a szigorú elõírások miatt nem adatszolgáltatással (a szennyvízdíj termelõ kisnyugdíjasokra már a Gödöllõi Gyámhi- lehetett spórolni. ) Kuti József, a megállapításához szükséges gondolva Korsós Attila és Jenei vatal illetékes. Megtakarítási Fejlesztési Bizottság elnöke ja- vízóraállásokkal) támogatja a Csabáné a hulladékdíj-fizetési célból a Gyámhivatalt mint önálló vasolta, hogy az Egészségügyi részvénytársaság. Az ügyvezetõ igazgató Acsa és körzetét említette rendszer átgondolását sürgette. Tóth István polgármester a ki- belsõ szervezeti egységet megszüntették, az egy fõ gyám- és Szociális Bizottság egyeztessen a háziorvosokkal az építé- ellenpéldaként, ahol a sebb edények és alacsonyabb hivatali ügyintézõt az Igazgatási szeti kialakítás részleteirõl. szennyvízkezelõ cég szolgáltatói adatonként 85 Ft + ÁFA (!) összeget fizet az ottani vízszolgáltatónak. Nagy-Tóth István, a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság számlázási díjak bevezetésének technikai akadályai miatt a szociális támogatási rendszer kialakítását javasolta. Nagy-Tóth István a hulladék súlya utáni díjfizetést és Okmányirodán belül helyezték el. Az átláthatóbb mûködés érdekében az ügykezelõk, a személyzeti és munkaügyi elõadó, valamint a rendszergazda Horkai István, a Polgármesteri Hivatal informatikusa az intézményben elvégzett és tervezett fejlesztésekrõl tartott beszámolót. A tervek között szerepel tartaná a legigazságo- elnöke elfogadásra javasolta a részvételével, az aljegyzõ veze- valamennyi irodai munkaállo- tavalyinál kb. négy százalékkal sabb megoldásnak (ám technikailag tésével Jegyzõi Iroda alakul. más jogtiszta operációs rend- egyelõre ez sem megold- magasabb díjakat. Eszerint az A hivatal dolgozói létszámát szerrel történõ ellátása. A muntésével 3 ivóvíz hatósági ára 320 Ft/m, a ható), így azt javasolta: az nem érintõ belsõ átszervezést kavégzést ingyenes irodai programcsomagok 3 lakossági vízfogyasztásé 6 m /2 3 hó alatt 156 Ft/m, afölött Ft/m, míg a közületi vízfogyasztás Egészségügyi és Szociális Bizottság mielõbb készítsen megoldási javaslatot. az önkormányzat SZMSZ-ének módosításával elfogadták a képviselõkgítik. használatával se- Lehetõség van a földhivatali nyilvántartás minden eddirenként. díja 255 Ft köbméte- A képviselõk elfogadták a Ezután két, ingatlanokkal ginél kedvezõbb költségû eléré- A grémium módosította az testület elsõ félévi munkatervét, majd a könyvvizsgálói pályázat kapcsolatos napirendi pont következett. Az egyetlen beérkezett sére a Takarnet -rendszeren keresztül, emellett új iktatórend- egyes helyi közszolgáltatások elbírálása következett. Bár az pályázat alapján 400 ezer szer bevezetését is tervezik. A igénybevételérõl szóló rendeletét. egyik pályázó éves szinten 24 Ft + ÁFA összegért ekelt a telefonköltségek csökkentése Benke Sándor, a Szelektív ezer Ft-tal kedvezõbb áraján- többször eredménytelenül érdekében január elsejétõl tele- Kft. ügyvezetõje elmondta: lattal jelentkezett, Nagy-Tóth meghirdetett Alsóerdõsor u. 65. fonos díjszámláló rendszer mûködik 2004-hez képest a begyûjtött István a feladatot évek óta ellátó szám alatti önkormányzati in- a Városházán, ami méri nedves hulladék mennyisége és éppen ezért a turai gatlan. A Lukácsi és Társa Kft. a mellékállomásokról kezdemé- öt, a száraz hulladék tizenöt, önkormányzati gazdálkodás mint a Vásártér mentén korábban nyezett beszélgetések idõtarta- míg a komposzt huszonkét százalékkal helyzetét alaposan ismerõ tíz éves idõtartamra 720 mát. Hónap végén a munkatárnyezett nõtt. A Turáról a te- Tóth János könyvvizsgáló és a 2 m területet bérlõ, ám a cég eladása saknak be kell fizetniük a malepre szállított hulladék menynyisége Dr. Schmidt Géza Bt. közös miatt 2004-tõl a bérleti gánjellegû hívások utáni pénzsaknak tavaly tonna volt. Az ügyvezetõ jelezte, hogy a Zsámboki úton kialakult helyzetre pályázatát javasolta elfogadásra. A képviselõk egyhangúlag elfogadták a köztisztviselõk díjat nem fizetõ Géczi és Társa Kft. jogutódja kérésére a képviselõ-testület december összeget. A képviselõ-testület december 31-ig változatlan, 20 ezer mielõbb megoldást kell évi teljesítményértékelésének 31-i hatállyal felbontotta a terü- Ft/hó bérleti díj megfizetése találni, ott ugyanis túl sok a alapjául szolgáló kiemelt célok letbérleti szerzõdést. A 135 ezer mellett meghosszabbította dr. nemfizetõ polgárok által kirakott meghatározását tartalmazó javaslatot. Ft díjhátralék kiegyenlítését a Várkonyi Péter helyiségbérleti hulladék, munkatársait pedig A kiemelt célok elsõd- testület február 28-i és március szerzõdését, ami a Központi legutóbb késsel fenyegették meg. legesen az önkormányzat Szervezeti 31-i fizetési határidõvel két Orvosi Rendelõben heti egy al- A hulladékot ilyen körülmények és Mûködési Szabályza- egyenlõ részletben határozta kalommal tartandó nõgyógyá- között is elszállítják (nehogy tán (SZMSZ), ügyrendjén, cik- meg. szati járóbeteg szakellátási tevé- az erdõszélen kössön ki), lusprogramján és munkatervén A Turai Központi Orvosi kenység folytatásához biztosít de a helyzet lassan tarthatatlanná válik. A taggyûlés kérését alapulnak. Emellett figyelembe vehetõk a település fejlesztési Ügyelet létrehozásában résztvevõ nyolc település mintegy hat helyiséget. Ezután egy július 27-én tolmácsolva Benke Sándor teendõi, a közszolgáltatások minõségi és félmillió forint támogatásra kelt adásvételi szerzõdés fel- arra is utalt, hogy idén változások színvonalának emelése, nyújtott be pályázatot az Egészbontásáról döntött a képviselõ- lesznek a lomtalanítás és az a helyi lakossággal való kapcsolattartás, ségügyi Minisztériumhoz. Az testület. A vevõ megváltozott évi egyszeri veszélyeshulladékgyûjtési akció lebonyolításában. A testület döntése értelmében a térségi együttmûköségügyi dése, a humánus és jogszerû hivatali mûködés és a helyi intéz- elnyert összeg 5 millió 900 ezer Ft, ezért Korsós Attila alpolgármester javaslatára a grémium családi és anyagi helyzete miatt nem tudta kifizetni az akkori, 91 ezer 900 Ft-os vételárat. A a szelektív hulladékgyûjtés ményrendszer továbbfejleszté- az önrész változatlanul hagyása másfél évtizede húzódó ügy ledése, éves díja idén ingatlanonként sével összefüggõ teendõk. mellett hozzájárult a pályázat zárásaként az önkormányzat eltekint a vételár-hátraléktól, egy Ft, amibõl az önkormányzat 1000 Ft-ot átvállal. A Hat- lások lehatárolásához igazodó téséhez. (A pályázat további tarúttal intézkedik az A többcélú kistérségi társu- építészeti tartalmának csökken- önkormány FEBRUÁR TURAI HÍRLAP

3 a Volánbusz Rt-vel zatra vonatkozó tulajdonjog visszaírásáról. A képviselõk jóváhagyták a Turai Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat Alapító Okiratát, majd tulajdonosi hozzájárulást adtak a T-Kábel számára a turai kábeltelevíziós hálózat építési munkálataihoz. Ugyancsak tulajdonosi hozzájárulást adott a testület a V Kristály 95 Kft. részére a Nefelejcs utcai középnyomású gázelosztó vezeték 21 folyóméterrel történõ meghosszabbításához, amit a TIGÁZ Rt. szakemberei végeznek el. Korsós Attila alpolgármester a Pest Megye Biztonságos Települése címmel járó pénzjutalom felhasználásáról tájékoztatta képviselõtársait. A Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület részére 250 ezer Ft értékben gépjármûvet, a Tura Önkéntes Tûzoltó Egyesület részére pedig 200 ezer Ft-ért tûzoltó szakfelszereléseket vásároltak, valamint híradópultot alakítottak ki. Az Aszód Városért Közalapítvány számlájára a rendõri jelenlét fokozása érdekében civil nyomozói személygépjármû vásárlásához Ft-ot utaltak át. A Hevesy György Általános Iskola Ft értékben 65 kötetes minikönyvtárral gazdagodott, amely az áldozatvédelem és a bûnmegelõzés témakörében segítheti a pedagógiai munkát. A két turai óvoda összesen Ft értékben közlekedési oktatókészleteket és a közlekedési pályán használható rollereket kapott. A képviselõ-testület felhatalmazta Diós István képviselõt a Volánbusz Rt-vel történõ tárgyalások folytatására. Erre azért volt szükség, mert a turai buszjáratok sûrítését és az utasok érdekeit is szem elõtt tartó racionalizálását hivatalos levelezés útján mindeddig nem sikerült elérni. Az Egyebek napirendi pontban szó esett arról, hogy a II. számú Óvoda tetõfelújításához, valamint a Park út szélesítéséhez és a csapadékvíz-elvezetõ árok kialakításához február 15- ig lehet pályázatot benyújtani. Kálna Tibor néhány kisebb rendezvény támogatásáról, valamint egy turai Trianon-emlékoszlop felállításának tervérõl tájékoztatta képviselõtársait. A jelenlévõk végezetül Korsós Attilát köszöntötték abból az alkalomból, hogy sokéves tevékenysége eredményeként az I. Osztályú Honvédelemért kitüntetõ címet vehette át Juhász Ferenc honvédelmi minisztertõl. H. Sz. Megkezdõdött a kampány Az 5. számú választókerület képviselõ-jelöltjei A Belügyminisztériumban még el sem kezdték postázni az április 9-i (eredménytelen forduló esetén április 23-án ismétlésre kerülõ) országgyûlési képviselõ választás ajánlószelvényeit és a választópolgárok adatait tartalmazó kopogtatócédulákat, máris megteltek a postaládák a jelöltek szóróanyagaival. Alapkõletétel Gödöllõn és Kartalon Iskola és kollégium épül Január 27-én Gödöllõn rel. Talán az aktuális felvételi Magyar Bálint oktatási miniszter vizsgák elõkészületeinek tud- jelenlétében (képünkön ható be, hogy a rendezvényen Gémesi György polgármesterrel) mindössze négy középiskola helyezték el hazánk elsõ, magántõkébõl épülõ kollégiumának képviseltette magát. Február 3-án Kartalon is alapkövét. A Magyar alapkõletételre került sor: a Universitas Program keretében 1,5 milliárd forintos költséggel megvalósuló 464 férõhelyes település 608 millió Ft címzett támogatást nyert el a Könyves Kálmán Általános Iskola felsõ diákhotelt a Szent Ist- tagozatának rekonstrukciójá- ván Egyetem jelenlegi kollégiuma mellett építi fel, majd üzemelteti húsz évig a Strabag Rt. A közel m alap- 2 területû épületegyüttes szeptemberben nyílik meg 2, 4 és 8 férõhelyes lakóegységekkel. ra. Az ünnepségen részt vett Szabó Imre, Pest Megye Közgyûlésének elnöke. Az átadást augusztus végére tervezik, a minél zavartalanabb építkezést az iskola tanévrövidítéssel biztosítja (a felsõsök Az alapkõletételre a körzet szeptember óta szom- közel húsz középiskolájának igazgatóját is meghívták, ahol baton is iskolába járnak, ezért már április végén felírhatják a kötetlen beszélgetésre nyílt táblára a VAKÁCIÓ szót). volna lehetõségük a miniszter- B. G. H. Sz. Lapzártánk idején Pest megye 5. számú választókerületében öten jelezték részvételüket a választási küzdelemben. Az utóbbi két ciklusban képviselõi mandátumot szerzett Tóth Gábor (FIDESZ-MPSZ) egyik ellenfele most is Szabó Imre (MSZP), Pest Megye Közgyûlésének elnöke lesz. Városunk polgármestere, Tóth István az MDF színeiben, dr. Basa János a MIÉP és a Kisgazdapárt közös jelöltjeként, Bódi Gábor pedig az SZDSZ képviseletében indul a megmérettetésen. Megnyílta turai FIDESZ-iroda Február elsején megnyílt Tóth Gábor országgyûlési képviselõ, illetve a FIDESZ-MPSZ Turai Szervezetének irodája. A Tabán u. 42. szám alatt keddtõl péntekig naponta 14 és 18 óra között fogadják az érdeklõdõ illetve ügyükben segítségre szoruló polgárokat. Az iroda munkatársai a es és a es telefonszámokon is elérhetõk. TURAI HÍRLAP FEBRUÁR 3

4 Nem ezt ígérték... Hol szerezzem meg a jogosítványom? Elkezdtük a 2006-os évet, s mint minden évben, izgatottan figyeljük környezetünket, mi az, ami új, mi az, ami változik, mi az, ami kedvezõbbé teszi életünket. Újra és újra megfogadjuk, hogy nem dõlünk be a különféle csábítási trükköknek, mégis kíváncsian nézzük a postaládánkat, milyen ajánlatot találunk benne? Kíváncsian nézzük a plakátokat, milyen pénztárcakímélõ hirdetéssel találkozunk? A mindennapi rohanás mellett nincs idõ átgondolni, mi az, ami tényleg kell s jó is nekünk. Ám álljunk meg egy szóra! Hová is hajszoljuk a környezetünkben lévõ kereskedõket és egyéb szolgáltatókat? Azzal, hogy állandóan olcsóbban szeretnénk vásárolni, szolgáltatást igénybe venni, önmagunk ellen fordítjuk a minõség mellõzését! Hová tûnnek a nagy áruházakból, bevásárlóközpontokból a minõségi áruk? Belelovalltuk õket az olcsósági versenybe azzal, hogy a piacon és a házalóktól vesszük meg a cipõt, a ruhát, az egyéb használati eszközt, méghozzá rövid idõn belül többször is, mert hamar tönkremennek. Ezzel szemben a jobb minõségû áru bár kétszer annyiba került háromszor annyi ideig tartott. Miért vagyunk a saját pénzünk ellenségei? Miért nem szeretjük azt, ha a pénzünkért jobbat, többet kapunk? Ma már minden embernek szüksége van jogosítványra, mert az életben sokkal könynyebben boldogul, akinek van. Épp ezért sokan az utolsó fillérjeiket is összekuporgatják, hogy utána könnyebben boldogulhassanak. Elsõsorban nekik, de mindenki másnak is szeretném felhívni a figyelmét arra a jelenségre, mely a fõvárosból indult, s már a Galgamentére is begyûrûzött. Szerezzen olcsón jogosítványt! Jogosítvány: ért! Ilyen és ehhez hasonló mézes- 4 madzaggal csábítanak autósiskolák önmagukhoz tanulókat, s utána olyan feltételekkel végzik a szolgáltatást, melynél csak késõbb jön rá a tanuló, hogy át lett vágva! A legtöbbje akkor kezd el gondolkodni, amikor már túllépte a Ft-ot: hiszen nem ezt ígérték! Egy kis gondolkodásra késztetés: Nem az autót nehéz megvenni, hanem azt fenntartani (folyamatosan tankolni, szervizelni, javítani stb.). Akkor mennyibe kerül fenntartani azt az autót, amivel oktatást végeznek? Amivel napról napra fõ tanul vezetni? Amikor egy fõnek min. 30 órát kell vezetnie, hogy a forgalmi vizsgáig eljusson? Hogyan tudja megoldani az oktató az elméleti oktatást (ami után neki fizetés jár), a gyakorlati oktatást (ami után neki fizetés és jármûüzemeltetési költség jár) 30 órában a meghirdetett Ft-ból? Hát én elmondom! Úgy, hogy a gyakorlati órán nem tanít, csak ott van; az órákat nem 50 percig tartja, csak percig. A többit elbeszélgetik, cigarettáznak, vásárolnak, ügyintéznek stb. Kérdem én: miért nem jó az, ha az autósiskola azt mondja: ez meg ez meg ez ennyibe kerül, s még plusz kapunk hozzá olyan szolgáltatást, amely saját elhatározásból még többe kerülne? Miért nem jó az, ha elõre tudom, mennyit kell rászánnom, s azt, mennyi idõ alatt tudom elõteremteni, illetve kifizetni? Miért megyek bele olyan csiki-csuki helyzetbe, ahol mindig utólag mondanak még egy-egy összeget, hogy még ezt meg ezt be kell fizetni? Ez csak egy kis gondolatébresztõ így az új év elején. Nem mindig az olcsó az OLCSÓ! Egy picivel több figyelemmel jobb minõségû áruhoz és jobb minõségû szolgáltatáshoz juthatunk. Óvjuk meg magunkat a selejtes áruktól, a hiányos szolgáltatásoktól! Keressük a minõséget korrekt árakon is! - topi - Persze a boldog végkifejlet hamar feledteti a feleslegesen kiadott óradíjak keltette bosszúságot. Az esetleg az oktatás hiányosságainak (is) betudható si- A szerk. megjegyzése: a fenti levélben olvasható megállapításokról bizonyára kinek-kinek megvan a maga véleménye, illetve tapasztalata. Mielõtt valamennyi gépjármûoktató vállalkozó felháborodna olvasónk kritikus hangvételû megállapításain, hozzá kell tennünk: hisszük, hogy vannak megbízható és korrekt oktatócégek, melyek tevékenységérõll ügyfeleik többsége elégedetten nyilatkozik. (Azért csupán többség- rõl beszélek, mert az sem állítható, hogy minden ügyfél ideális tanuló...) Tudomásul kell venni, hogy a jó ügyfél kelti a legjobb reklámot, ami pedig a negatív észrevételeket illeti: akinek nem inge, ne vegye magára. * Saját tapasztalatból mondhatom: a jelenség korántsem újkeletû. Közel húsz évvel ezelõtt a fõvárosban tanultam az autóvezetés fortélyait. Bár a tansem. kertelen vizsga viszont órák mindig egy órán át tartot FEBRUÁR tak, gyakran ejtettük útba pl. mesterem városszéli otthonát, s pár percig mindannyiszor õriztem az autóját a ház elõtt. A hab a tortán azonban az volt, amikor huszonnégy úgy-ahogy levezetett tanóra után (állítólag tévedésbõl ) a külön befizetett próbavizsga helyett éles gyakorlati vizsgán találtam magam. Mindennek szerencsére csupán két negatív következménye lett: a vizsgabiztos által kért Yforduló helyett csinos csillagot alkottam a ferencvárosi aszfalton, a sikeres vizsga miatti örömömben pedig nem figyeltem eléggé, és másfél metrómegállónyi távot gyalogoltam a szakadó áprilisi esõben. soha- Kampánynyitó gyermekcsínnyel Hivatalosan is kezdetét vette a választási kampány. Ennek egyik elsõ jele az volt, hogy letéptek egy zászlót a helyi FIDESZ-iroda homlokzatáról, és az ott elhelyezett postaládába is belekerült egy humorosnak szánt, valójában mélységesen primitív és otromba küldemény. A cselekmény motiváltságát és szellemi színvonalát tekintve valószínûleg, nem többrõl van szó, mint egyszerû gyermekcsínyrõl Mégis szabadjon elmondani néhány gondolatot a választási küzdelem moráljáról: A demokratikus választások célja a választópolgárok bizalmának elnyerése, nem pedig a politikai vetélytárs elnémítása, ellehetetlenítése! A csínytevõ gyerek még nem tudhatja, hogy a másik fél véleményének és létének tiszteletben tartása (amely nem jelent azonosulást), a többpárti parlamentarizmus lényege. Aki bármelyik párt zászlaját, plakátját leszakítja, vagy leragasztja, az nem lehet politikailag és erkölcsileg hiteles, hiszen a demokrácia alappilléreit támadja: a szabad véleménynyilvánítás és információáramlás jogát. Az utcai vandalizmus valamennyiünk jogát sérti: világnézettõl és pártállástól függetlenül. A szabadság felelõsséggel jár. Vigyázzunk közös értékeinkre! Vigyáznunk kell gyermekeinkre, ne hagyjuk, hogy rossz példákat másoljanak! Közös felelõsséggel tartozunk jövõjük iránt! FIDESZ-MPSZ Turai Szervezete TURAI HÍRLAP

5

6 Fórum az állati hulladékok ártalmatlanításának megoldásáról A szigorú feltételekhez igazodva körzeti telep létesül Hatvan mellett Magyarországon a településeken keletkezõ állati tetemek ártalmatlanításáról illetve kezelésérõl az önkormányzatok kötelessége gondoskodni. A jogszabály szigorítása miatt január 1-tõl a dögkutak üzemeltetésével ez a kötelezettség már nem teljesíthetõ. Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól szóló rendelet alapján valamennyi jelenleg üzemelõ állatihulladék-temetõ (dögkút) mûködését környezetvédelmi szempontból felül kell vizsgálni. Az állatihulladékokat december 31-ig lehetett elhelyezni állati hulladéktemetõben. Új Szelektív hulladékgyûjtés Már az óvodában is... Az év elejétõl pandák, békák és tigrisek segítik a szelektív hulladékgyûjtésben a turai, a galgahévízi, a vácszentlászlói, valamint a zsámboki gyerekeket. A települések iskoláiban és óvodáiban ugyanis állatfigurás szelektív hulladékgyûjtõ edényeket helyezett ki a Szelektív Kft., így a gyerekek már nemcsak otthon, de az oktatási és nevelési intézményekben is különválogatva gyûjthetik a hulladékot. A szelektív hulladékgyûjtés e gyermekközpontú formáját az érintett települések öt óvodájában és négy iskolájában, mintegy 150 gyûjtõponton alakították ki. A pandákat, a békákat és a szelíd tigriseket, amelyek az ÖKO-Pannon állati hulladéktemetõ területén 30 évig mezõgazdasági mûvelést nem szabad folytatni, ezt a tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba kell jegyezni. A dögkutakat rekultiválni kell. Újabban a kihelyezett konténerekbe történõ begyûjtés is nagyon szigorú feltételekhez kötött. A saját telken történõ elásás továbbra is megengedett, azonban csak korlátozott fajtájú állat tetemek esetén, és maximum 50 kg-ig január 1-tõl a nem elásható valamennyi képzõdött állati tetem ártalmatlanítását ill. kezelését kizárólag csak szakcég végezheti. Az önkormányzatoknak ezen kötelezettségeik teljesíthetõsége érdekében meg kell szervezniük a képzõdött állati eredetû Kht. jóvoltából kerültek az oktatási intézményekbe, nagy örömmel vették használatba a gyerekek. (Az Öko-Pannon Kht. sajtóközleménye) hulladékok maximum 24 órán belül történõ begyûjtését és ártalmatlanítását. Ha az ártalmatlanítás 24 órát meghaladóan történik, a hulladék megfelelõ feltételek mellett történõ átmeneti tárolását is meg kell oldani. A jelenlegi elképzelés szerint Hatvan város külterületén a vonatkozó elõírásoknak megfelelõ korszerû gyûjtõ-átrakó telepet terveznek létrehozni, ahol az átmeneti tárolást hûtõberendezésekkel valósítják meg. A fentieket Simon Attila hatvani környezetvédelmi szakreferens ismertette azon a turai lakossági fórumon, ahol mindössze négy érdeklõdõ jelent meg. Felhívás Takács Pál A Magyar Vöröskereszt Országos Titkársága felhívással fordult mindenkihez, aki tárgyi emlékkel rendelkezik a Magyar Vöröskereszt szervezésében rendezett elsõsegélynyújtó versenyekrõl. Keressük mindazokat, akik versenyzõként vagy szervezõként az elmúlt évtizedekben részt vettek elsõsegélynyújtó versenyeken, és arról tárgyi emlékeket is õriznek. Szóljon családtagjainak, barátainak, ismerõseinek is, hogy jelentkezzen nálunk, ha rendelkezik személyes illetve családi dokumentumokkal. Közlemény Bezárták a Sóbarlangot A nagy számú érdeklõdõre való tekintettel sajnálattal közöljük, hogy rajtunk kívül álló mûszaki hiba (vízbetörés) miatt a kastélykerti 1. sz. Óvodában jelenleg nem tudjuk a Sóbarlangot üzemeltetni. A hiba megszüntetésére keressük a megoldást, de ez elõreláthatólag hosszú idõt fog igénybe venni. Amennyiben sikerül újra megnyitni a klímatermet, a Turai Hírlapban ezt közzétesszük. A Veresegyházi Misszió által a sóbarlang mûködtetésére nyújtott támogatásról lemondtunk. Kérjük megértésüket. Gólya Istvánné óvodavezetõ A Vöröskereszt múltja nyomában Lévai Gabriella a Bóbita Alapítvány elnöke Telefon (visszahívjuk): 06-1/ Levél: Magyar Vöröskereszt Elsõsegélynyújtás 1367 Budapest, Pf.: 121. Jellemzõ dokumentumcsoportok: fotók, levelezõlapok, hivatalos dokumentumok, emléktárgyak, amatõr filmek, naplók, levelek, hangfelvételek. Az adományozott dokumentumokat archiváljuk (digitalizáljuk), rendszerezzük, közreadjuk, elemezzük. Ha az emlékek õrzésérõl valaki nem kíván lemondani például azok személyes jellege, esetleg érzelmi kötõdés miatt, akkor azokat lemásoljuk, és utána természetesen visszaadjuk. Köszönjük, hogy Ön is hozzájárul, hogy a ma elsõsegélynyújtói megismerjék elõdeinket! Magyar Vöröskereszt FEBRUÁR TURAI HÍRLAP

7 Nissan Gödöllõ Kft Gödöllõ, Blaháné út 2. Tel.: Fax: honlap:

8 Báloztak a polgárõrök és támogatóik Lada Nivát vennének a bevétel egy részébõl Január 21-én szép számú résztvevõvel illetve fellépõvel és hajnalig tartó mulatozással rendezte meg zenés-táncostombolás jótékonysági bálját a Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület. A Bartók Béla Mûvelõdési Házban tartott rendezvény bevétele 632 ezer 800 Ft, amit az egyesület egy Lada Niva terepjáró vásárlására és a járõrszolgálat fenntartására fordít. A szervezõk ezúton is köszönik a pénzadományokat és az ajándéktárgyak felájánlóinak támogatását. Támogatók: Adidas bolt, Ali Lakáskultúra, Aqua Fontis Patika, Dr. Hajdú Pálné állateledel-boltja, Bababolt (Piactér), Bartók Béla Mûvelõdési Ház, Batta Erzsébet (Gödör Kocsma), Bábu Virágbolt, Bendzsó Beton Kft, Calypsó Zenekar, Csányi István italboltja, Csilla Fotó, Darnyik Dénes (Galgahévíz), Demény Zsolt zöldségboltja, Diófa Büfé, Diós István vegyesboltja, Dolányi Róbertné, Domoszlai Kálmán péksége, Ezermester Barkácsbolt, Galga Bau Bácskai Elemér és Farkas Mihály, Galga-Coop Rt., Galgamenti Szövetkezet, Galgamenti Vízközmû Kft, Géczi István egyéni vállalkozó, Gyöngyház Ruhabolt, Hadrik József (Sped-Spack Kft.), Hantai József ruhaboltja (Tabán), Hatalyák Látszerészet (Piactér), Turai Hírlap Szerkesztõsége, Hóka Antal, Hóka Tamás, Horák Zoltán (Macskaszem), Incze Imréné (Napsugár Élelmiszer), Tura Invest Kft., Kastély Vegyesbolt, Kajtor Péter méhész, Kedvi Vegyesbolt, Király Elek (Sláger ABC), Kristály Kuckó, Kövi-Security Bt., Loby Autósbolt, Libra Könyvesbolt, Luxi Villamosság, Lukács István egyéni vállalkozó, Maldrik András, Marcsi Falatozó, Maros Épker, Márvány Csempebolt, Mészáros István zöldségboltja, Németi Péter és Németi Péterné játékboltja (Piactér)/, Niki Ékszerbolt, Papír-írószer (Piactér), Palackozott italok boltja, Kiss Judit Piactér), Pászti Vili tûzijátékboltja, Pintérné (virágos), Polgármesteri Hivatal, Póló Divatház, Pusztai István 100 Ft-os boltja, Sára Péter Gazdaboltja, Sápi Anita virágboltja, Schiess Otto Elmotech Kft., Seres László, Sima Mária vegyesboltja, Sportland (Piactér), Szabó József (Szabó Vill Bt.), Szaszkó József méhész, Számítástechnikai Bolt (Piactér), Szovics Autósbolt, Szénási Istvánné Tabán úti vegyesboltja, Szélyes József (OMV Benzinkút), Szilka Ruhaszalon (Piactér), Szilágyi Gábor, Tóth Józsefné (Gerberás), Tóth Mihályné virágüzlete (Zsámboki út), Tóth Tiborné cipõboltja (Piactér), Tomy Biztonságtechnika, Turai Takarékszövetkezet és dolgozói, I. sz. Óvoda, Varga Istvánné könyvelõ, Virganc Lászlóné festékboltja, Zágoni Szabó István CBA üzlete, Zséli Erzsébet, Zsuzsi Bútorbolt. A talpalávalót a Polgárõr Band (a Calypso Zenekar) szolgáltatta Újévi koncert a mûvelõdési házban A Kastélyzenekar ismét remekelt Már tavaly is csodálatos opera- és operettválogatással lepte meg városunk zenekedvelõ lakóit a Kastélyzenekar, így nem csoda, hogy a zord idõjárás ellenére az idei koncerten is csaknem teltház fogadta a mûvészeket a mûvelõdési házban. A mintegy másfél órás mûsorban a közönség nagy örömére az elõzetesben jelzettnél jóval több mûvész lépett színpadra: Molnár Marica, az Interoperett primadonnája, az Erkel Színház magánénekese; Pánti Anna és Tóth János, a Magyar Állami Operaház énekese; Vágó Zsuzsanna, a Budapesti Operett Színház táncos-komikusa; Petõz András, a Pécsi Színház és a Budapesti Operett Színház táncos-komikusa, valamint Gyetván Anna, Herceg Csilla, ifj. Rónai Lajos és Végsõ Zsolt, a bagi Muharay Elemér Népi Együttes táncosai no és természetesen a 25 tagú Kastélyzenekar Farkas Pál karmester és Király Gyöngyi koncertmester vezetésével. Külön jólesõ gesztus volt a mûsor szervezõitõl, hogy a mûsor elsõ számaként a Himnuszt hallgattuk a zenekartól, amelyet a közönség éneke kísért. Takács Pál A szerzõ felvételei Hárman a koncert résztvevõi közül: Molnár Marica, Vágó Zsuzsanna és Petõz András FEBRUÁR TURAI HÍRLAP

9 Rendõrségi hírek Lopják a fát, egyre fogy a Honvéderdõ Január 2-án két épülõ családi házban is hívatlan látogatók jártak. A Fûzfa utcában a betörõk ajtófelfeszítéssel jutottak az épületbe, ahonnan egy cirkót, egy televíziót és egy UPC-dekódert vittek el; a lopási kár 230 ezer, a rongálási kár 5 ezer forint. A Gyóni Géza utcában az ablakon bemászó elkövetõk gázkazánt, gáztûzhelyt és lakásfelszerelési eszközöket zsákmányoltak negyedmillió Ft értékben. Január 15-én és 20-án ismét fatolvajokat értek tetten az egyre fogyatkozó Honvéderdõben. Az elkövetõk nem elõször kerültek rendõrkézre. Ide tartozik egy sajnálatos adat: januárban tizenöt (!) alkalommal tettek falopás miatt szabálysértési feljelentést Turán. A rendõrök és a polgárõrök továbra is fokozottan ellenõrzik a városkörnyéki erdõket (amíg még van mit). Január 18-án egy hétvégi házból 350 ezer forint értékben mûszaki berendezéseket és ruhanemûket vittek el ismeretlen tettesek. Öt nappal késõbb három betörõ egy nem sokkal korábban Bagról ellopott személygépkocsival a turai Fûzfa-REÁL ABC-bõl másfélmillió forint értékû árut vitt el. Az elkövetõk közül ketten már elõzetes letartóztatásban vannak. Lakossági közremûködéssel ugyancsak lefülelték azt a két turai illetõt, akik több boltban hamis pénzzel fizettek. Az egyik üzlet tulajdonosának feltûnt a kétes kinézetû húszezres (amire egy kétezres bankó fémszálját ragasztották), ezért értesítette a turai rendõröket, akik tíz percen belül elfogták az elkövetõket. (Ezalatt õk még egy boltban sikerrel jártak. Jól nézzük meg, milyen pénzt veszünk át!) A turai bûnügyek sorát két rejtély zárja: a Magdolna utcában és környékén ismeretlen elkövetõ mérgezi a kutyákat, a Kossuth Lajos utcában pedig egy üzemben lévõ gáznyomáscsökkentõnek kelt lába. Lapzártánkig idén mindöszsze két bejelentett baleset történt Turán, szerencsére személyi sérülés nélkül. Mindkét esetben a figyelmetlen vezetés volt a kiváltó ok. A Bartók Béla úti esetnél komolyabb kár keletkezett az autókban, míg a Zsámboki úton csak a visszapillantó tükrök törtek össze. Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület Éjjel-nappal hívható számaink: Számlaszámunk: Turai Takarékszövetkezet A dó sz á munk, a mely re k ö sz ön ett el fo g ad j uk j öved elema dó j uk 1 % -á na k fela j á nlá s át : Kérjük, segítsen, hogy segíthessünk! TURAI HÍRLAP FEBRUÁR 9

10 Zenészlegendák: Tóth Péter László kántor-karnagy Az iskoláskori templomi orgonálásoktól a turai A zene szeretete gyerekkorától végigkíséri. A templomi egyházi muzsika és sokféle más zene keveredik az életében. A szülõk támogatásával konzervatóriumot végzett, majd kántor lett. Pesten kezdte meg hivatását; hosszú évek után hazatért, gyerekkori álmát váltva ezzel valóra. Idén évét kezdte meg kántori munkájában. Turán tizennyolc éve végzi a kántori, hitoktatói, közéleti feladatait; munkáját ben Turáért Emlékéremmel ismerték el. - Az eredeti Tóth-porta a Bikakósor és az Alvég között volt. Ott lakott az elsõ õsünk, akirõl írásos emlékünk van, Keresztfai Tóth Péternek hívták kezdte családja bemutatását vendéglátóm. Azért volt a Keresztfai elõtag, mert valamikor ott keresztfa állt; mivel már akkor is sok Tóth nevezetû ember élt Turán, így különböztették meg egymástól õket. Õ egyébként az üknagyapám volt, akinek a Historia Domus -ban is találkoztam a nevével, ugyanis András atyával nézegettük, kik segítették a templom 1911-es bõvítését, felújítását, s ott bukkantunk rá, hogy a Mária oltárt a buzgó és jámbor lelkû Keresztfai Tóth Péter hozatta Ausztriából. - Ha már az õsöknél tartunk érdekes, hogy benneteket mégis Tóth Ödönöknek hívnak. Honnan ered ez a ragadványnév? - A dédnagyapám, aki egy végtelenül jó ember volt, Tóth Andrásnak hívták ben, Ödön napján született. Kedvenc gyerek volt, ezért az édesapja elnevezte Ödönkének. Innen ered a család neve, s így lett az összes rokonságba tartozó Tóth ragadványneve Ödön. Egyébként az édesanyám Kuti, a családi ragadványneve pedig Bóha. - Nagy család a tiétek; hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra? - Szeretettel és jó érzéssel gondolok azokra, akikkel akkor együtt lehettem annak ellenére, hogy a kertekben sokat dolgoztunk. Több generáció együtt lakott akkor. A nagyapám rengeteget mesélt. Amikor a család disznótorokban, lakodalmak- 10 életed mégis a zene irányába fordult. focipályára járt ki; itt jártunk át mindig a mérkõzésekre. Egyszer harmincegyedik - Ehhez tudni kell egy történetet, amit az édesanyám mesélt, mégpedig a kezdetekrõl, amint mentem, megláttam náluk, a nyári konyhában egy kis harmonikát, amit az unokatestvérem amikor jóapámmal összeházasodni kapott. Mindenki készültek. Akkor egy rokon kiment a meccsre, de én ott ra- asszony azt mondta, gadtam. Amikorra hazajöttek, anyámnak: - Te Manci, vigyázz, az Ödönöknél munka van meg templom! És valóban, ez a két dolog meghatározó volt az életünkben. A zenei irányt a templom határozta meg, ugyanis az édesapám a templomi kórus oszlopos tagja volt. A kezdõ indítást az adta, amikor a nagyapámmal mindig az orgona mellett álltam, és szájtátva figyeltem hogyan szólaltatja meg az akkori kántor, Német József, aki jezsuita szerzetes volt. Titkon felosztottam magamban a klaviatúrát, melyik része az enyém. Ekkor, az ötvenes évek végén öt-hat éves lehettem tól Tóth János orgonált (aki késõbb a Jászberényi Múzeum igazgatója volt), majd Csányi István. egy nótát már játszottam rajta. Másodikos voltam, amikor karácsonyra kaptam én is egy fehér kis harmonikát. Édesapámék is látták, hogy komolyan érdekel, ezért elvitt a kultúrházba Sára Ferenchez, hogy tanítson. Az alapokat itt kaptam meg, ami a legfontosabb volt a továbbiakban. - Gyorsan haladtál a zenetanulásban... - Fél év után Feri bácsi szólt édesapámnak, hogy nagyobb hangszer kell a gyereknek. Ekkor Turán vett nekem egy harminckét regiszteres, kék színû, csontbillentyûs hangszert, egy Hohnert, ami ezer forintba került (az édesapám fizetése 1200 Ft volt akkoriban). - Az orgona iránti szereteted azért megmaradt. Õk már olyan szinten tudtak orgonálni, hogy az akkori élmény - Olyannyira, hogy kilencéves a mai napig meghatáro- lehettem, amikor Gólya József zó az életemben. - Ekkor döntötted el, hogy tanított harmóniumon játszani. Annyira jól ment, hogy ötödikes megtanulsz hangszeren játszanifõbb koromban, 1965-ben leg- vágyam teljesült és vasárnap én orgonálhattam a nagymisén egy éneket. Életemben még úgy soha nem izgultam. Ettõl én szárnyakat kaptam és egyre több éneket tanultam kezdetleges szinten orgonálni. Német atya nem bánta, sõt örült neki, hogy én játszom az orgonán, nem csak hétvégén, de már hétköznap is. Hatodikos koromban már egy misét is rám bízott. Ennek azonban az volt a veszélye, hogy elhittem, én már mindent tudok. ban összejött, mindig énekeltünk, mókáztunk. Igaz, hangszeres zenész nem volt a családban, de mindenki jó fülû volt, egy hamis hangot sem lehetett hallani a nótázásokkor. Az összes rokon jó zenei hallással megáldott ember, de nem Mester és tanítvány: Gergely Ferenc orgonamûvésszel a turai templom kórusán Énekszóval a húsvéti körmenetben csak az apai a Tóth Ödönök, hanem édesanyám, a Kuti Bóhák részérõl is. - Annak ellenére, hogy nem volt zenész a famíliában, az FEBRUÁR - Tudatosan nem, de a kezdés ez volt. A döntõ lökést más adta, hogy elsõs koromban vasárnap mindig meccsre jártunk. Andris bátyámék kertje a 1965-ben volt még egy nagy élményem, ugyanis a szüleim ekkor vettek nekem egy zongorát, ami akkor kb. négyhavi fizetés volt. Innentõl kezdve minden héten kétszer Hatvanba jártam át zeneiskolába. TURAI HÍRLAP

11 egyházzenei élet újraindításáig - Ekkor már tudatosult benned, hogy zenei pályát választod? - Biztos voltam benne. Nyolcadikos koromig jártam Hatvanba. A zongoratanárom, Mezei Gyula javasolta édesapámnak, hogy zenei pályán tanuljak tovább. A zongoratanárom révén kerültem Kõbányára zeneiskolába Zilcz Györgyhöz, aki az operaház elsõ pozanosa, harsonása volt. Meghallgatott, hogyan zongorázom, majd ideadta a pozant. Életemben elõször ekkor találkoztam ezzel a hangszerrel, fogalmam sem volt, hogyan kell megszólaltatni. Eközben Turán tizennégy évesen már harmonikával muzsikáltam lagziban többek között olyan idõs cigányzenészekkel is, mint Bagi Dezsõ bácsi, aki bõgõs volt. Négy-öt évig lagziztam, de édesapám nem nézte jó szemmel. Félt, hogy abbahagyom a zenetanulást. - Miért választottál fúvós hangszert, amikor a billentyûsöket szeretted? - Azért, mert a zongoratanárom szerint mivel én ötödikesen kezdtem el zongorázni, mások pedig már elsõs koruktól, így nagy volt a lemaradásom, amit már nem hozhattam be. Így fúvós hangszerrel kezdtem. Egy idõ után már ezen is jól muzsikáltam. Ez nyolcadikos koromban volt. Tavasszal felvételiztem a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakiskolába. Harsonából megfeleltem, így felvettek. Itt ért az elsõ döbbenet: vidéki gyerekként, mivel már templomban is orgonáltam, azt gondoltam, hogy már képzett muzsikus vagyok. Itt szembesültem a ténnyel, milyen meszszi vagyok még a tudástól. Olyan gyerekek jártak ide, mint Schiff András zongoramûvész, aki osztálytársam volt, Kocsár Tibor, Szecsõdi Ferenc Liszt-díjas hegedûmûvész vagy Ökrös Oszkár, a cimbalom virtuóza. - Mennyire tört meg lelkileg a felismerés, hogy még távol vagy a tudástól? - Nem tört meg, de mindenképpen kellett, hogy helyretegyen, hol is tartok igazából. Négy évig jártam ide harsona szakra, persze emellett mindenkinek kötelezõ volt a zongora is. A konzi után nem sikerült továbbtanulnom, így egy évig dzsesszt tanultam Pesten. A katonaság után Turán dr. Bálint József volt a kántor, aki szintén jezsuita szerzetes volt. Mellette szintén orgonáltam a templomban. Õ szólt, hogy kántort keresnek Pesten, az Üllõi úton. Elmentem a kántorválasztásra, ahol tizenöt emberbõl második lettem. kor 1988-ban jött egy lehetõség, hogy cseréljünk, így én jöttem Turára az itteni kántor, õ pedig elment Bagra. A gyerekkori álmom valóra vált: hazatértem oda, ahonnan a gyerekkori élmények útnak indítottak. Ekkor már elvégeztem a teológiát és a karnagyképzõt. - Milyen érzésekkel és új feladatokkal vágtál bele a munkába? - Felemelõ volt itthon lenni. Sok feladatom volt. Újra kellett szervezni a kórust, irányítani és összefogni õket. A mai napig, amikor a templomban megszólal az orgona és a kórus, a A turai Nagyboldogasszony Plébániatemplom énekkarával Késõbb ismét szólt az atya, hogy lenne egy másik hely. Így kerültem Pestre, a Szondi utcába, a Szent Család templomba kántornak, január negyedikén. Nem volt meg a kántor oklevelem, ott kezdtem el és végeztem el a kántorképzõt. Négy évig voltam ott, ekkor nõsültem meg. - Gondoltál arra, hogy jó lenne Turán kántornak lenni? - Természetesen, de ha nem is Turára, de legalább közelebb az otthoniakhoz. Elõször Boldogra, majd három hónap után Bagra kerültünk Ilonkával, a feleségemmel. Boldog voltam, mivel itt sokkal jobb volt az orgona, és ott volt az összes zenész, ismerõs. Ott születtek a gyerekek. Gyönyörû és tartalmas éveket éltünk meg Bagon. Tíz évig voltam ott kántor, ami- lelkem megtelik gyönyörûséggel. Az egyházközösség új orgonát épített az én kántorságom alatt. Ez ritka dolog egy kántor életében. Emellett szívügyem volt, hogy legyen népzenei oktatás Turán. Az énekkarral sok munka van, de megéri. Elõadtuk Handel Hallelujaját zenekarral, Mozart c-dúr miséjét zenekari kísérettel, ami azt jelenti, hogy megannyi tehetséges ember van Turán. Külön ki kell emelnem Sára Balázst, aki kitûnõ segítségem az énekkar orgonakíséretében. Többször voltunk a kórussal Felvidéken, Erdélyben, Ausztriában, Mariazell-ben. Itt kaptam életem egyik legnagyobb dicséretét. A szépen sikerült szentmise és szereplés után az ottani magyar lelkész a következõket mondta: - Végy egy jó mestert, és ne szólj bele a munkájába. Egy másik felemelõ élmény volt, amikor Turán vendégszerepelt a Mátyás-templom ének- és zenekara a volt tanárom, Tardi László karnagy vezetésével. A közéletben is sokat próbálok részt venni, bár a félreértések, a féltékenység, az irigység sokszor kedvemet szegi. - A sok feladat mellett otthon elõveszed néha a régi hangszereket, amikkel kezdted a zenetanulást? - Nagyon ritkán. A pozant már nem tudnám megszóltatni, de szívesen muzsikálok régi zenész barátaimmal összejöveteleken. Egyébként mindenféle zenét szeretek. A cigányzenét kiváltképpen: nálunk nem múlhatott el lagzi cigányzenészek nélkül. - Te voltál a családod elsõ képzett zenésze. A gyermekeid követni fognak a zenei pályán? - A legkisebb gyerekem, Sebestyén igen. Igaz, hogy az elsõ megrökönyödésemre cimbalmon kezdett el tanulni. Õ a Zagyva Banda tagja. - A kántorságod alatt sok mindent elértél; van valami, ami még meg szeretnél valósítani? - Tényleg elmondhatom, hogy mindig zenét szeretõ plébánosokkal dolgoztam együtt, akik segítették a munkámat. Nagyon örültem az András atyával szerkesztett Turai Énekeskönyv nek. A hitoktatásban, a gyerekektõl kapom a legtöbb szeretet vissza. Mindig megvalósultak a terveim, elértem mindent, boldog ember vagyok, amiért a feleségemnek is köszönettel tartozom. Szénási József TURAI HÍRLAP FEBRUÁR 11

12 Tóth Gerda a versek és az informatika kapcsolatáról 12 A költészet is problémamegoldó tevékenység Talán nem kell olvasóinknak bemutatni Tóth Gerdát, hiszen annak idején, még kislány korában lapunkban is jelentek meg versei. A már közel 250 verssel büszkélkedhetõ Gerdát épp a Magyar Kultúra Napján kerestem fel. A még mindig ezer színben ragyogó karácsonyfa melletti íróasztalnál ülve találtam azon az estén. Rögtön rá is kérdeztem: vajon nem lesz egyszerre sok ennyi verseskötetet lapozgatni? - Tessék csak jobban megnézni mondta Gerda, ezek nem verseskötetek, hanem tankönyvek és szakkönyvek. A harmadik félév sikeres befejezése után megkezdtem a felkészülést a negyedik félév végén esedékes vizsgákra. - Melyik egyetemen tanulsz? - Újabban akadémiának is titulálják, de az igazi neve Szent István Egyetem Infor- Felhívás Értesítjük mindazokat, akik ismerték, becsülték, segítették Lajtos Istvánt, könyvtárunk egykori vezetõjét, hogy február 18- án, szombaton 14 órakor baráti találkozót tartunk emlékére a Városi Könyvtárban. Szeretettel hívunk mindenkit, aki szívesen emlékezik az egykori íróolvasó találkozókra, a könyvtárbarátok összejöveteleire, az akkori irodalmi mûsorokra. A beszélgetés után kb. 16 óra- matikai, Statisztikus, Gazdasági Tervezõ Szak. Gerda észrevette meglepõdésemet és rögtön hozzátette: a versírással továbbra sem hagyott fel, minden szabadidejét a költészet társaságában tölti el. - De hát hogyan lehet összeegyeztetni ezt a szakot a költészettel? - Úgy vélem, semmi ellentmondás nincs a választott szakmám és a versírás között. Az én jövendõbeli foglalkozásom ugyanis a fõnök és beosztottjai közötti információs lánc megteremtése lesz. Ez tulajdonképpen közvetítõi szerep, ami egy vállalat mûködésének a gördülékenységét segíti a menet közben felmerülõ problémák megoldásával. Az a véleményem, hogy a versírás sem más, mint problémamegoldás. A költõ a problémáit teszi közzé, amikor megírja a versét, az olvasó ugyancsak problémáinak megoldása érdekében olvassa el esetleg többször is a legjobban odaillõ verset. Persze itt elsõsorban a lelki problémák kerülnek terítékre... Õszintén szólva soha nem olvasom újra a saját költeményeimet, sõt, más költõk verseit is csak ritkán olvasom el. Mindezt azért teszem, mert szeretném, hogy saját stílusom alakuljon ki, minden befolyásoltság nélkül. De azért szeretek olvasni, elsõsorban regényeket. Legutóbb Lajtos Istvánra emlékezünk kor felkeressük Lajtos István sírját a temetõben és elhelyezzük az emlékezés koszorúját. Jöjjön el Ön is, hozza el családtagjait, barátait! Kérjük, ha tulajdonában van vele ill. a könyvtár akkori mûködésével, rendezvényeivel kapcsolatos bármi dokumentum (fénykép, meghívó, újságcikk stb.), hozza el az összejövetelre, hogy megismerjük. A szervezõk FEBRUÁR Vass Albert: Fontinelli boszorkány címû mûvét olvastam. Ez a könyv Erdélyben élõ emberek életével foglalkozik; a regény középpontjában egy nõ áll, aki apa és anya nélkül éli le az életét. Jártam én is a közelmúltban Erdélyben, az ottani szindrómák szólítottak meg a könyv olvasása közben. Takács Pál Mint Bárcsak olyan lennék, Mint egy apró forrás, És ontanám magamból A derûs verseket, Mint az ontja magából A tiszta, meleg vizet. Bár csak olyan lennék, Mint az alkonyat. Bársony ruhában táncolnék A szürke ég alatt. Szerelmes ajkára a csókot hoznám, S öreg szívekbõl a bút elkoboznám. De leginkább esõ lennék, Bús és ostoba, Leveleket símító Ezerarcú csoda. Bartók Béla Mûvelõdési Ház Nyugalom Rád süt a Nap És úgy simogat, Mint egy puha, anyai kéz. Nézz föl az égre, Fentrõl kacsintanak le rád a csillagok. Ha félsz, bújj a fához, Árnyéka megóv és szeret, Puha homokból építs várat, Mint egy rózsaszínarcú gyerek. Magad vagy s mégis többen vagytok, Szeretitek a tavat, a nyarat, a vizet. Visszabújnátok a bölcsõbe, Dá már nem lehet. Nézz a Napra és érezd, Ahogy arcodat simítja, Talán mégse kell a bölcsõ, Sem a feledés édes mámora. Izzó reggel Mintha tûz imádná körbe a hajnalt És ráolvadna a fénye a kákra. Csiklandoz, apró haraggal Visszalök a reggel az ágyba... Kúszik föl a tûz az ágyra S ágyról a pucér lábra. Perzselõ sugárt vet a bõrre, Eszembe jut kezed érintése. Februári programajánló Kedves Filmrajongók! Februártól újra indul a Turai Mozgó Videófilmklub! Ezúttal magyar filmekkel szeretnénk megismertetni a turai közönséget. Érdeklõdni személyesen vagy a mûvelõdési ház telefonszámain lehet: 28/ , , vagy Minden új és régi érdeklõdõt szeretettel várunk a vetítéseken! Világjárás a Bartók Béla Mûvelõdési Ház szervezésében Február 19-én vasárnap 17 órai kezdettel Bejárjuk Velencét, Firenzét, Arezzot, Siennát és a csodálatos Toscanát egy diavetítéssel egybekötött útibeszámoló segítségével! Minden kalandort szeretettel várnak a szervezõk és az elõadók! Ismét autóbuszos színházlátogatásokat szervezünk! A részletekrõl érdeklõdjön a mûvelõdési házban! TURAI HÍRLAP

13 Betonüzem: Tura, Haraszti Major Tel/Fax: 06-28/ Tel: , Tüzéptelep: Tura, Vasútállomás Tel/Fax: (28) Tel: Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig szombaton TURAI HÍRLAP FEBRUÁR 13

14

15 Labdarúgás Javában tart a felkészülési mérkõzések idõszaka Újpest FC Tura VSK 5-0 (3-0) Szusza Ferenc Stadion, mûfüves-pálya, 150 nézõ. Gólszerzõ: Tóth B., Rajczi (4) Lejátszotta idei elsõ edzõmérkõzését csapatunk, s mindjárt a lehetõ legnehezebb ellenféllel szemben. Az NB I õszi bajnoka látott minket vendégül a Szusza Ferenc Stadion melletti mûfüves edzõpályán. Vérmes reményeink nem lehettek az eredményt illetõen, fõleg úgy, hogy az újonnan igazolt játékosok most játszottak elõször a csapatban, illetve hogy kapusunk lázasan védett 70 percen keresztül. Ettõl függetlenül az eredmény reális, hûen tükrözi a két csapat közötti jelenlegi különbséget. Mészöly Géza: - Elégedett vagyok a látottakkal, jól teljesítettek a fiúk. Jelen pillanatban még nincs elég dinamika a játékunkban, de ez nem is baj, hiszen nem tartunk a felkészülés azon fázisában. Tetszett, hogy valamennyi játékosom nagy kedvvel és jó hozzáállással, koncentráltan játszot- ta végig a mérkõzést. Egy Újpestnek minden ellenfelet komolyan kell vennie. Ez a mentalitás hozzásegíthet minket a jó felkészüléshez, amely elengedhetetlen céljaink eléréséhez. Aczél Zoltán: - Nagy megtiszteltetés, hogy az õszi bajnok velünk játszotta elsõ hivatalos edzõmérkõzését, köszönjük az edzõknek, a vezetõségnek, hogy erre sor kerülhetett. A mérkõzéssel kapcsolatban már kicsit szomorúbb vagyok. Mi még nem tartunk a felkészülés azon fázisában, hogy nagyobb ellenállást tudjunk kifejteni. Az Újpest fizikálisan és mentálisan is komolyan vette a mérkõzést, ezért ennél jobb eredmény elérésére ezúttal nem volt lehetõségünk. REAC - Tura VSK 5:3 (2:0) Újpest FC (U-19) - Tura VSK 0:2 (0:2) Gól: Gyõri Z. (2) Harmadik hely a Galga-kupán A Galga-kupa végeredménye: 1. Bag 2. Aszód 3. Tura VSK 4. Iklad 5. Hévízgyörk 6. Galgahévíz. Eredmények: Aszód - Hévízgyörk 3-0 (2-0), Bag- Galgahévíz 4-0 (3-0), Iklad - Tura VSK 2-2 (1-2), Aszód - Bag 1-5 (0-3) Hévízgyörk - Iklad 0-3 (0-1), Galgahévíz - Tura VSK 0-2 (0-1), Bag - Iklad 7-3 (3-1), Aszód - Galgahévíz 4-0 (2-0), Hévízgyörk - Tura VSK 1-3 (0-0), Galgahévíz - Iklad 3-2 (0-2), Aszód- Tura VSK 3-3 (2-2), Hévízgyörk-Bag 1-4 (1-0), Aszód - Iklad 1-1 (0-0), Hévízgyörk - Galgahévíz 4-2 (4-1), Bag - Tura VSK 2-0 (1-0). Vasas U-19 - Tura VSK 1:2 (0:0) Fót - Tura VSK 1:1 (0:1) Forrás: Péter Zsolt A PR Ó H I R D E T É S E K 1988-as évjáratú LADY utánfutó szeptemberig érvényes mûszaki vizsgával eladó. Tel.: (8-20 óra között). TURAI HÍRLAP FEBRUÁR 15

16 Üvegkoporsóból figyeli majd barátait és tisztelõit hétfõ este Halász Péter avantgard írórendezõ-színész, amikor is élete utolsó fellépéseként a halálos beteg alkotó felravatalozását rendezik meg sajátságos színházi performanszként a fõvárosi Mûcsarnok szoborcsarnokában olvasható a Magyar Távirati Iroda honlapján február 5-én közzétett cikkben. (Az eseményrõl azóta a televízió is beszámolt; igaz, az üvegkoporsót nyitott fakoporsó váltotta fel a szerk. ) A májrákban szenvedõ mûvész a szokatlan búcsút követõen az Egyesült Államokba utazik, ahol egyik közeli barátja szerint még vár rá egy kezelés, ehhez azonban nem sok reményt fûznek. Az avantgárd író-rendezõ-színész már a 70- es évek közepén figyelemreméltó alkotótevékenységet tudhatott maga mögött. (A figye- Áldó hatalm ak oltalm ában Áldó hatalmak oltalmába rejtve, Csak várjuk mindazt ami jõ, Mert Isten õriz híven reggel, este,... (Dietrich Bonhoeffer) Lapzárta Turai vonatkozású érdekesség... Utolsó fellépés a Mûcsarnokban lemreméltó jelzõ egyben azt is jelenti, hogy színházát és õt magát éveken át megfigyelték lásd a mûvész hivatalos honlapján: ) ban amerikai emigrációba vonult, ahonnan 1991-ben tért haza. Ezalatt az USA-ban világhírnévre tett szert lakásszínháza révén. Herminamezõ - Szellemjárás címû filmjét február elején mutatták be a 37. Magyar Filmszemlén. (Ezen alkotásáért épp a performansz elõestéjén vehette át a kísérleti film kategória fõdíját.) Halász Péter munkássága turai vonatkozással is bír: a 2001-ben részben a Schossberger-kastélyban forgatott Az új faj ( The Breed ) címû horrorfilmben (lásd szeptemberi számunkat) a vámpírok vezérét alakította. H. Sz. Libra-sarok Rejtvényünkben egy, lapunk legfrissebb számával kapcsolatos kérdésre várjuk Olvasóink helyes válaszát, amelyet nyílt levelezõlapon, felragasztott rejtvényszelvénnyel várunk címünkre március 3-ig. A nyeremény a Libra Könyvesbolt 1500 Ft értékû könyvutalványa. (Aki a rejtvényt és a Libra-sarok megfejtését is beküldi, mindkét sorsoláson részt vesz.) E havi kérdésünk: A körzetben hány óvodai-iskolai gyûjtõponton helyezték el a szelektív hulladékgyûjtõ kukákat? Elõzõ kérdésünkre a helyes válasz: Három tagú (Corelli Trió) Nyertesünk: Lukács Miklósné (Aradi út 70.) Gratulálunk! Vízszintes: 1. Az idézet befejezõ sorának elsõ része, zárt betû: I. 12. Szomorú angolul (SAD) 13. Tiltószó 14. Ruhát vízbe tesz 15. Zé! 16. Iskola 18. Országos Rendezõ Iroda 19. Vérfaktor 20. Erkölcstan 22. Fél zsák! 23. Jód, oxigén 24. Az idézet befejezõ sorának második része. 25. Maga 26. Elme 27. Járda 28. Dehogy! 29. Szülõhöz ragaszkodó 31. Félsz! 32. Az út jele a fizikában 33. Tapint 35. Liter 36. Vés 37. -zavar 39. Betéti Társaság 40. Mint a kámfor 42. Tök szélek! 43. Középen szól! 44. Eddig a napig 45. Rabolni kezd 46. Varr 48. Adathordozó 49. Kórház 50. Észak-magyarországi folyónk 52. Telesport 53. Erika becézve 55. Ak! 56. Arra a helyre vágtat. 2. Függõleges: 1. Évszak 2. Feltéve 3. Hûsítõ 4. El! 5. Nõi név 6. Szintén ne 7. Zé! 8. Juh 9. Esõben áll 10. Részvénytársaság 11. Mária becézve 17. Kopár 18. Oxigén 20. Hullajt 21. Amper 24. Szomszédos állam 25. Tölt 26. Valamint 29. Duplán II. VH-s hatalom 30. Munkahelyen az alkalmazott tölti be 33. Kispatak 34. Tavaszi virág 36. Toldalék 38. Nagyapa nagyapja 40. Hónap közepe 41. A föld felett lengedez 43. A remény színe 44. Római Tanuló vezetõ 49. Vízben élõ kopoltyús állat 51. Olló szélek! 52. Fél tyúk! 54. -re párja 57. Nitrogén 58. Sugár jele. -fnényílt levelezõlapon * A megfejtést a lap aljáról kivágott rejtvényszelvénnyel ellátott, küldhetik be a Városi Könyvtár címére (Bartók tér 3.) március 3-ig. A megfejtõk között a Galga Coop Ft-os, illetve a Fénysugár ezoterikus bolt 1500 Ft-os vásárlási utalványát sorsoljuk ki. Januári számunk megfejtése: Néha a legapróbb családi hagyományok szülik a legdrágább emléket. A Ft értékû vásárlási utalványt Gyuricza Józsefné (Kossuth L. u. 147.), az 1500 Turai Hírlap közé leti havilap Felelõs szerkesztõ: Hídi Szilveszter Munkatársak: Balázs Gusztáv, Szénási József, Péter Zsolt, Takács Pál Lapterjesztés: Éliás Zoltán Ft-os vásárlási utalványt pedig Gyenes Lászlóné (Zsámboki u. 22.) kedves olvasónk nyerte. Gratulálunk! Nyereményüket postán küldjük el. Nytsz: B/BHF/567/P/91 Levélcím: Városi Könyvtár Tura, Bartók tér 3. Készült 850 példányban az ArtWind-Nyomda Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn

TURAI HIRLAP. Alig hitt a szemének a teherautó-átadásra érkezõ miniszter

TURAI HIRLAP. Alig hitt a szemének a teherautó-átadásra érkezõ miniszter Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. FEBRUÁR Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Kistérségi mûködés turai központtal Városunkban hamarosan megalakul a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete,

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Minden engedély rendelkezésre áll a tervezés megkezdéséhez Már az idén megépülhet a turai szélerõmûpark

TURAI HIRLAP. Minden engedély rendelkezésre áll a tervezés megkezdéséhez Már az idén megépülhet a turai szélerõmûpark Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. JANUÁR Minden engedély rendelkezésre áll a tervezés megkezdéséhez Már az idén megépülhet a turai szélerõmûpark December 13. A képviselõ-testületi ülésen

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Mihály atya életútja. Turán kevésbé emelték a szennyvízdíjat, mint Galgahévízen

TURAI HIRLAP. Mihály atya életútja. Turán kevésbé emelték a szennyvízdíjat, mint Galgahévízen Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. ÁPRILIS Szentendrei HÉV-talpfából turai utcakõ? Idén legalább öt utca szilárd burkolatot kaphat A március 28-i képviselõtestületi ülés elején Nagy-Tóth István,

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Harminchétmillió forintra pályázik városunk. Megelevenedett történelmünk. (kép es b esz ám oló nk a 10-11.

TURAI HIRLAP. Harminchétmillió forintra pályázik városunk. Megelevenedett történelmünk. (kép es b esz ám oló nk a 10-11. Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP A-PDF MERGER DEMO KÖZÉLETI HAVILAP 2004. JÚLIUS Önkormányzati hírek Harminchétmillió forintra pályázik városunk Június 29-i ülésén a képviselõtestület elfogadta a Hevesy György

Részletesebben

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. MÁRCIUS Elfogadták Tura idei költségvetését Az ötvennégym illiós hiány mellett nyolc fõs létszámleépítésre is sor kerü l Február 15-én a képviselõ-testület

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Búcsú Turától. In memoriam Kardoss Imre. Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme

TURAI HIRLAP. Búcsú Turától. In memoriam Kardoss Imre. Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. AUGUSZTUS Követelésvásárlási ajánlat a Váci Egyházmegyétõl Felgyorsulhat az iskolabõvítés üteme Július 25. Az önkormányzat folyamatos likviditási gondjainak

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Új elnök, új járõrkocsi a turai polgárõrségnél. Célegyenesben a szélerõmûpark (7. oldal)

TURAI HIRLAP. Új elnök, új járõrkocsi a turai polgárõrségnél. Célegyenesben a szélerõmûpark (7. oldal) Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. SZEPTEMBER Hosszú idõ után ismét benépesült a kastélypark Százszobás szállodát építenének a Schossberger-kastély mellé A Schossberger-kastély környékén az

Részletesebben

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes ingyenes közéleti havilap 2010. December S.I.: Lélektánc Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET Kora hajnalban igyekszünk, Rorátéra a sötét leple alatt Szakad az eső, fújnak a szelek, fázósan bújunk kabátunk

Részletesebben

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával!

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 8. szám 2013 OKTÓBER Gyermekeinké a jövő! Bővebben: 6-7. oldal Fotó: Szikura Tamás, Tóth Anita Október 23. Tura Város Önkormányzata az 1956. évi forradalom és szabadságharc

Részletesebben

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN

TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN ingyenes közéleti havilap 2010 június TOMBOLÓ TERMÉSZET TURÁN Fotó: Nagy Roland Május és június hónapokban közvetlenül is megtapasztalhattuk Petőfi gondolatainak igazságát: Azért a víz az úr! Az égi áldás

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 10. szám 2012 DECEMBER A Turai Hírlap szerkesztôsége és lapunk fenntartója, Tura Város Önkormányzata ezúton köszöni meg kedves olvasóinak ezévi érdeklôdését,

Részletesebben

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009.

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009. ingyenes kiadvány ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek Aszód továbbra is megvenné az épületet A város továbbra is szeretné megszerezni a volt Nõtlen Tiszti Szálló épületét

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám 2012 MÁRCIUS Fotó: Jenei Csabáné, Napraforgó Fotókör TÉLBÚCSÚZTATÓ - TAVASZKÖSZÖNTŐ A Kónya-tó és a Csontospart a téli sportok kedvelőinek állandó

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

» Mi lesz veled, TV-Cell? » Emelkedô díjszabások » Nádasdy Lajos 95 éves » Négy között a szuperligában 12. A Városi Általános Iskola elsô bálja

» Mi lesz veled, TV-Cell? » Emelkedô díjszabások » Nádasdy Lajos 95 éves » Négy között a szuperligában 12. A Városi Általános Iskola elsô bálja Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 116 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM (462) 2008. FEBRUÁR 8. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Mi lesz veled, TV-Cell? 3.» Emelkedô

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából ingyenes kiadvány I ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód A Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján húsz éves futamidõre, három év türelmi

Részletesebben

2014 DECEMBER. XXIII. évfolyam 9. szám. Harang csendül... tel várunk!

2014 DECEMBER. XXIII. évfolyam 9. szám. Harang csendül... tel várunk! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIII. évfolyam 9. szám 2014 DECEMBER Fotó: Kastélykerti Óvoda Harang csendül... Bántja lelkem a nagy város Durva zaja, De jó volna ünnepelni Odahaza. De jó volna tiszta szívből

Részletesebben

4/2. Szükséglakások kiutalása 4/3. A Vízmû Kft. ügyvezetõjének béremelése

4/2. Szükséglakások kiutalása 4/3. A Vízmû Kft. ügyvezetõjének béremelése HÍREK, INFORMÁCIÓK Július havi képviselõ-testületi ülés 2000. július 5-én 18.00 órai kezdettel ülést tartott Pécel város Képviselõtestülete. Az ülés helyszíne: a Zeneiskola Hangver-senyterme A meghirdetett

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben