TURAI HIRLAP. Durva kampánynyitó. Az 5. számú választókerület országgyûlési képviselõ-jelöltjei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TURAI HIRLAP. Durva kampánynyitó. Az 5. számú választókerület országgyûlési képviselõ-jelöltjei"

Átírás

1 Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP FEBRUÁR Önkormányzati hírek Pályázat a szennyvízdíj támogatására Január 16. A szennyvízdíj állami támogatásának elnyerésére idén is pályázatot nyújt be városunk. Ehhez szükséges volt a szennyvíz hatósági árának meghatározása, amely a testületi döntés értelmében köbméterenként 400 Ft. (Ez természetesen nem azonos a közületi illetve a lakossági díjtétellel; ezek mértékét a pályázati úton elnyert pénzöszszeg ismeretében fogják megállapítani.) A szennyvízdíj biztosan magasabb lesz a tavalyinál, ami az önkormányzati intézmények úgymint nagyfogyasztók számára jelentõs többletkiadást jelent majd, éppen ezért Jenei Csabáné kiadáscsökkentõ Átmeneti pénzügyi gondok az Architektonnál TuraTherm Kft.: minden megy tovább A január 16-i testületi ülés végén képviselõi kérdésre válaszolva Tóth István polgármester arról számolt be, hogy a TuraTherm Kft-ben ötven százalékos tulajdoni aránnyal rendelkezõ Architekton Rt. pénzügyi gondokkal küszködik, ami egyelõre nem veszélyezteti a turai termálprojekt megvalósítását. Az építõipari cég mûemlékfelújítási üzletága jelentõs kintlevõségekkel rendelkezik. Mint azt a Népszabadság január 16-i számából megtudhattuk, az Ar- intézkedések kidolgozását kérte. Baranyi Károly a Kommunál Kft. jövõjének áttervezését (profilbõvítést, a mûködtetés további racionalizálását) javasolta. Bár a Gödöllõi és Galgamenti Kistérségi Társulás megszûnõben van, a Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium az elsõ félévben még mindig támogatást nyújt annak. Mint ahhoz a grémium is hozzájárult, a támogatásnak az aszódi társuláshoz csatlakozott Tura idei költségvetésében is szerepelnie kell igaz, csupán technikai tételként, azaz a pénzöszszeg nem kerül a város kasszájába. chitekton munkatársai novemberben másfél hónap munka után a likviditási problémák miatt hagyták félbe a székesfehérvári Hiemer-Font-Caraffa épülettömb felújítását. (Az elsõ ütem 615 millió forintba kerül és augusztus 31-ig kellett volna befejezni az Architekton ezt az összeget vélhetõen már nem tudta megelõlegezni. A fehérvári önkormányzat azóta új pályázatot írt ki a munkálatok elvégzésére.) Gergely Zsolt, az Architekton Rt. marketingigazgatója, egyúttal a TuraTherm Kft. ügyve- Január 30. A testületi ülés kezdetén Tóth István polgármester virággal köszöntötte a nyugdíjba vonuló Kiss Margit Zsuzsannát, az Igazgatási és Okmányiroda vezetõjét. A lejárt határidejû önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása után az idei vízdíjak megállapítása következett. Ritecz György, a Galgamenti Regionális Vízmû Rt. ügyvezetõ igazgatója az írásos elõterjesztés kiegészítéseként elmondta: Mivel díjaik a pályázati küszöbérték alatt vannak, éves szinten millió Ft állami támogatástól esnek el, (folytatás a 2. oldalon) Az 5. számú választókerület országgyûlési képviselõ-jelöltjei zetõje lapunk kérdésére megerõsítette: cégük pillanatnyi anyagi gondjai nem befolyásolják a turai termálprojekt megvalósítását, tovább folytatják a befektetõkeresést. A projekt bekerült a Nemzeti Fejlesztési Terv 2007 és 2013 között megvalósuló, kiemelt támogatásra számot tartó beruházásai közé. Ha a tervek mindenben megfelelnek az NFT által támasztott követelményeknek, a turai termálprojekt megvalósításához jelentõs EU-támogatás megpályázására lesz lehetõségük. H. Sz. Durva kampánynyitó Csúnya incidenssel kezdõdött a választási kampány városunkban, s emiatt Tura ismét egy negatív hír kapcsán szerepelt a médiában. Mint arról január 29-én este a HÍR TV is beszámolt, ismeretlen tettesek letépték és meggyalázták a FIDESZ-MPSZ zászlaját, amely a párt turai szervezetének Tabán úti irodája falán függött. Vélhetõen az elkövetõk dobtak viccnek szánt (?) küldeményt az iroda postaládájába. A Gödöllõi Rendõrkapitányság nyomozást folytat az ügyben. A FIDESZ-MPSZ Turai Szervezetének közleményét lapunk 4. oldalán olvashatják. Szelektív hulladékgyûjtés Már az óvodában is... (6. oldal) Lopják a fát, egyre fogy a Honvéderdõ (9. oldal) Zenészlegendák: Tóth Péter László ( oldal)

2 Önkormányzati hírek Folytatják a megfeneklett tárgyalásokat (folytatás az 1. oldalról) amit belsõ intézkedésekkel kell kitermelniük. Kuti József kérdésére vani úti sitt-lerakó telepen egy köbméterig továbbra is ingyenes az elhelyezés, afölött köb- és azzal harmonizáló intézkedésként január elsejétõl két településre (Tura és Galgahévíz) talmi elemein így az ügyeleti személygépkocsi és az ahhoz tartozó URH rádió megvásárlá- válaszolva Pásztor Gábor, a méterenként 500 Ft-ot kell fi- csökkent a Turai Gyámhivatal sán, valamint az eszköz- és mû- Turai Vízmû vezetõje elmondta: a Kommunál Kft-t ingyenes zetni. Elsõsorban az egyedül élõ, s ezért kevesebb hulladékot illetékességi területe, mert Valkón, Vácszentlászlón és Zsámbokon szerpark tervezett fejesztésén a szigorú elõírások miatt nem adatszolgáltatással (a szennyvízdíj termelõ kisnyugdíjasokra már a Gödöllõi Gyámhi- lehetett spórolni. ) Kuti József, a megállapításához szükséges gondolva Korsós Attila és Jenei vatal illetékes. Megtakarítási Fejlesztési Bizottság elnöke ja- vízóraállásokkal) támogatja a Csabáné a hulladékdíj-fizetési célból a Gyámhivatalt mint önálló vasolta, hogy az Egészségügyi részvénytársaság. Az ügyvezetõ igazgató Acsa és körzetét említette rendszer átgondolását sürgette. Tóth István polgármester a ki- belsõ szervezeti egységet megszüntették, az egy fõ gyám- és Szociális Bizottság egyeztessen a háziorvosokkal az építé- ellenpéldaként, ahol a sebb edények és alacsonyabb hivatali ügyintézõt az Igazgatási szeti kialakítás részleteirõl. szennyvízkezelõ cég szolgáltatói adatonként 85 Ft + ÁFA (!) összeget fizet az ottani vízszolgáltatónak. Nagy-Tóth István, a Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság számlázási díjak bevezetésének technikai akadályai miatt a szociális támogatási rendszer kialakítását javasolta. Nagy-Tóth István a hulladék súlya utáni díjfizetést és Okmányirodán belül helyezték el. Az átláthatóbb mûködés érdekében az ügykezelõk, a személyzeti és munkaügyi elõadó, valamint a rendszergazda Horkai István, a Polgármesteri Hivatal informatikusa az intézményben elvégzett és tervezett fejlesztésekrõl tartott beszámolót. A tervek között szerepel tartaná a legigazságo- elnöke elfogadásra javasolta a részvételével, az aljegyzõ veze- valamennyi irodai munkaállo- tavalyinál kb. négy százalékkal sabb megoldásnak (ám technikailag tésével Jegyzõi Iroda alakul. más jogtiszta operációs rend- egyelõre ez sem megold- magasabb díjakat. Eszerint az A hivatal dolgozói létszámát szerrel történõ ellátása. A muntésével 3 ivóvíz hatósági ára 320 Ft/m, a ható), így azt javasolta: az nem érintõ belsõ átszervezést kavégzést ingyenes irodai programcsomagok 3 lakossági vízfogyasztásé 6 m /2 3 hó alatt 156 Ft/m, afölött Ft/m, míg a közületi vízfogyasztás Egészségügyi és Szociális Bizottság mielõbb készítsen megoldási javaslatot. az önkormányzat SZMSZ-ének módosításával elfogadták a képviselõkgítik. használatával se- Lehetõség van a földhivatali nyilvántartás minden eddirenként. díja 255 Ft köbméte- A képviselõk elfogadták a Ezután két, ingatlanokkal ginél kedvezõbb költségû eléré- A grémium módosította az testület elsõ félévi munkatervét, majd a könyvvizsgálói pályázat kapcsolatos napirendi pont következett. Az egyetlen beérkezett sére a Takarnet -rendszeren keresztül, emellett új iktatórend- egyes helyi közszolgáltatások elbírálása következett. Bár az pályázat alapján 400 ezer szer bevezetését is tervezik. A igénybevételérõl szóló rendeletét. egyik pályázó éves szinten 24 Ft + ÁFA összegért ekelt a telefonköltségek csökkentése Benke Sándor, a Szelektív ezer Ft-tal kedvezõbb áraján- többször eredménytelenül érdekében január elsejétõl tele- Kft. ügyvezetõje elmondta: lattal jelentkezett, Nagy-Tóth meghirdetett Alsóerdõsor u. 65. fonos díjszámláló rendszer mûködik 2004-hez képest a begyûjtött István a feladatot évek óta ellátó szám alatti önkormányzati in- a Városházán, ami méri nedves hulladék mennyisége és éppen ezért a turai gatlan. A Lukácsi és Társa Kft. a mellékállomásokról kezdemé- öt, a száraz hulladék tizenöt, önkormányzati gazdálkodás mint a Vásártér mentén korábban nyezett beszélgetések idõtarta- míg a komposzt huszonkét százalékkal helyzetét alaposan ismerõ tíz éves idõtartamra 720 mát. Hónap végén a munkatárnyezett nõtt. A Turáról a te- Tóth János könyvvizsgáló és a 2 m területet bérlõ, ám a cég eladása saknak be kell fizetniük a malepre szállított hulladék menynyisége Dr. Schmidt Géza Bt. közös miatt 2004-tõl a bérleti gánjellegû hívások utáni pénzsaknak tavaly tonna volt. Az ügyvezetõ jelezte, hogy a Zsámboki úton kialakult helyzetre pályázatát javasolta elfogadásra. A képviselõk egyhangúlag elfogadták a köztisztviselõk díjat nem fizetõ Géczi és Társa Kft. jogutódja kérésére a képviselõ-testület december összeget. A képviselõ-testület december 31-ig változatlan, 20 ezer mielõbb megoldást kell évi teljesítményértékelésének 31-i hatállyal felbontotta a terü- Ft/hó bérleti díj megfizetése találni, ott ugyanis túl sok a alapjául szolgáló kiemelt célok letbérleti szerzõdést. A 135 ezer mellett meghosszabbította dr. nemfizetõ polgárok által kirakott meghatározását tartalmazó javaslatot. Ft díjhátralék kiegyenlítését a Várkonyi Péter helyiségbérleti hulladék, munkatársait pedig A kiemelt célok elsõd- testület február 28-i és március szerzõdését, ami a Központi legutóbb késsel fenyegették meg. legesen az önkormányzat Szervezeti 31-i fizetési határidõvel két Orvosi Rendelõben heti egy al- A hulladékot ilyen körülmények és Mûködési Szabályza- egyenlõ részletben határozta kalommal tartandó nõgyógyá- között is elszállítják (nehogy tán (SZMSZ), ügyrendjén, cik- meg. szati járóbeteg szakellátási tevé- az erdõszélen kössön ki), lusprogramján és munkatervén A Turai Központi Orvosi kenység folytatásához biztosít de a helyzet lassan tarthatatlanná válik. A taggyûlés kérését alapulnak. Emellett figyelembe vehetõk a település fejlesztési Ügyelet létrehozásában résztvevõ nyolc település mintegy hat helyiséget. Ezután egy július 27-én tolmácsolva Benke Sándor teendõi, a közszolgáltatások minõségi és félmillió forint támogatásra kelt adásvételi szerzõdés fel- arra is utalt, hogy idén változások színvonalának emelése, nyújtott be pályázatot az Egészbontásáról döntött a képviselõ- lesznek a lomtalanítás és az a helyi lakossággal való kapcsolattartás, ségügyi Minisztériumhoz. Az testület. A vevõ megváltozott évi egyszeri veszélyeshulladékgyûjtési akció lebonyolításában. A testület döntése értelmében a térségi együttmûköségügyi dése, a humánus és jogszerû hivatali mûködés és a helyi intéz- elnyert összeg 5 millió 900 ezer Ft, ezért Korsós Attila alpolgármester javaslatára a grémium családi és anyagi helyzete miatt nem tudta kifizetni az akkori, 91 ezer 900 Ft-os vételárat. A a szelektív hulladékgyûjtés ményrendszer továbbfejleszté- az önrész változatlanul hagyása másfél évtizede húzódó ügy ledése, éves díja idén ingatlanonként sével összefüggõ teendõk. mellett hozzájárult a pályázat zárásaként az önkormányzat eltekint a vételár-hátraléktól, egy Ft, amibõl az önkormányzat 1000 Ft-ot átvállal. A Hat- lások lehatárolásához igazodó téséhez. (A pályázat további tarúttal intézkedik az A többcélú kistérségi társu- építészeti tartalmának csökken- önkormány FEBRUÁR TURAI HÍRLAP

3 a Volánbusz Rt-vel zatra vonatkozó tulajdonjog visszaírásáról. A képviselõk jóváhagyták a Turai Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat Alapító Okiratát, majd tulajdonosi hozzájárulást adtak a T-Kábel számára a turai kábeltelevíziós hálózat építési munkálataihoz. Ugyancsak tulajdonosi hozzájárulást adott a testület a V Kristály 95 Kft. részére a Nefelejcs utcai középnyomású gázelosztó vezeték 21 folyóméterrel történõ meghosszabbításához, amit a TIGÁZ Rt. szakemberei végeznek el. Korsós Attila alpolgármester a Pest Megye Biztonságos Települése címmel járó pénzjutalom felhasználásáról tájékoztatta képviselõtársait. A Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület részére 250 ezer Ft értékben gépjármûvet, a Tura Önkéntes Tûzoltó Egyesület részére pedig 200 ezer Ft-ért tûzoltó szakfelszereléseket vásároltak, valamint híradópultot alakítottak ki. Az Aszód Városért Közalapítvány számlájára a rendõri jelenlét fokozása érdekében civil nyomozói személygépjármû vásárlásához Ft-ot utaltak át. A Hevesy György Általános Iskola Ft értékben 65 kötetes minikönyvtárral gazdagodott, amely az áldozatvédelem és a bûnmegelõzés témakörében segítheti a pedagógiai munkát. A két turai óvoda összesen Ft értékben közlekedési oktatókészleteket és a közlekedési pályán használható rollereket kapott. A képviselõ-testület felhatalmazta Diós István képviselõt a Volánbusz Rt-vel történõ tárgyalások folytatására. Erre azért volt szükség, mert a turai buszjáratok sûrítését és az utasok érdekeit is szem elõtt tartó racionalizálását hivatalos levelezés útján mindeddig nem sikerült elérni. Az Egyebek napirendi pontban szó esett arról, hogy a II. számú Óvoda tetõfelújításához, valamint a Park út szélesítéséhez és a csapadékvíz-elvezetõ árok kialakításához február 15- ig lehet pályázatot benyújtani. Kálna Tibor néhány kisebb rendezvény támogatásáról, valamint egy turai Trianon-emlékoszlop felállításának tervérõl tájékoztatta képviselõtársait. A jelenlévõk végezetül Korsós Attilát köszöntötték abból az alkalomból, hogy sokéves tevékenysége eredményeként az I. Osztályú Honvédelemért kitüntetõ címet vehette át Juhász Ferenc honvédelmi minisztertõl. H. Sz. Megkezdõdött a kampány Az 5. számú választókerület képviselõ-jelöltjei A Belügyminisztériumban még el sem kezdték postázni az április 9-i (eredménytelen forduló esetén április 23-án ismétlésre kerülõ) országgyûlési képviselõ választás ajánlószelvényeit és a választópolgárok adatait tartalmazó kopogtatócédulákat, máris megteltek a postaládák a jelöltek szóróanyagaival. Alapkõletétel Gödöllõn és Kartalon Iskola és kollégium épül Január 27-én Gödöllõn rel. Talán az aktuális felvételi Magyar Bálint oktatási miniszter vizsgák elõkészületeinek tud- jelenlétében (képünkön ható be, hogy a rendezvényen Gémesi György polgármesterrel) mindössze négy középiskola helyezték el hazánk elsõ, magántõkébõl épülõ kollégiumának képviseltette magát. Február 3-án Kartalon is alapkövét. A Magyar alapkõletételre került sor: a Universitas Program keretében 1,5 milliárd forintos költséggel megvalósuló 464 férõhelyes település 608 millió Ft címzett támogatást nyert el a Könyves Kálmán Általános Iskola felsõ diákhotelt a Szent Ist- tagozatának rekonstrukciójá- ván Egyetem jelenlegi kollégiuma mellett építi fel, majd üzemelteti húsz évig a Strabag Rt. A közel m alap- 2 területû épületegyüttes szeptemberben nyílik meg 2, 4 és 8 férõhelyes lakóegységekkel. ra. Az ünnepségen részt vett Szabó Imre, Pest Megye Közgyûlésének elnöke. Az átadást augusztus végére tervezik, a minél zavartalanabb építkezést az iskola tanévrövidítéssel biztosítja (a felsõsök Az alapkõletételre a körzet szeptember óta szom- közel húsz középiskolájának igazgatóját is meghívták, ahol baton is iskolába járnak, ezért már április végén felírhatják a kötetlen beszélgetésre nyílt táblára a VAKÁCIÓ szót). volna lehetõségük a miniszter- B. G. H. Sz. Lapzártánk idején Pest megye 5. számú választókerületében öten jelezték részvételüket a választási küzdelemben. Az utóbbi két ciklusban képviselõi mandátumot szerzett Tóth Gábor (FIDESZ-MPSZ) egyik ellenfele most is Szabó Imre (MSZP), Pest Megye Közgyûlésének elnöke lesz. Városunk polgármestere, Tóth István az MDF színeiben, dr. Basa János a MIÉP és a Kisgazdapárt közös jelöltjeként, Bódi Gábor pedig az SZDSZ képviseletében indul a megmérettetésen. Megnyílta turai FIDESZ-iroda Február elsején megnyílt Tóth Gábor országgyûlési képviselõ, illetve a FIDESZ-MPSZ Turai Szervezetének irodája. A Tabán u. 42. szám alatt keddtõl péntekig naponta 14 és 18 óra között fogadják az érdeklõdõ illetve ügyükben segítségre szoruló polgárokat. Az iroda munkatársai a es és a es telefonszámokon is elérhetõk. TURAI HÍRLAP FEBRUÁR 3

4 Nem ezt ígérték... Hol szerezzem meg a jogosítványom? Elkezdtük a 2006-os évet, s mint minden évben, izgatottan figyeljük környezetünket, mi az, ami új, mi az, ami változik, mi az, ami kedvezõbbé teszi életünket. Újra és újra megfogadjuk, hogy nem dõlünk be a különféle csábítási trükköknek, mégis kíváncsian nézzük a postaládánkat, milyen ajánlatot találunk benne? Kíváncsian nézzük a plakátokat, milyen pénztárcakímélõ hirdetéssel találkozunk? A mindennapi rohanás mellett nincs idõ átgondolni, mi az, ami tényleg kell s jó is nekünk. Ám álljunk meg egy szóra! Hová is hajszoljuk a környezetünkben lévõ kereskedõket és egyéb szolgáltatókat? Azzal, hogy állandóan olcsóbban szeretnénk vásárolni, szolgáltatást igénybe venni, önmagunk ellen fordítjuk a minõség mellõzését! Hová tûnnek a nagy áruházakból, bevásárlóközpontokból a minõségi áruk? Belelovalltuk õket az olcsósági versenybe azzal, hogy a piacon és a házalóktól vesszük meg a cipõt, a ruhát, az egyéb használati eszközt, méghozzá rövid idõn belül többször is, mert hamar tönkremennek. Ezzel szemben a jobb minõségû áru bár kétszer annyiba került háromszor annyi ideig tartott. Miért vagyunk a saját pénzünk ellenségei? Miért nem szeretjük azt, ha a pénzünkért jobbat, többet kapunk? Ma már minden embernek szüksége van jogosítványra, mert az életben sokkal könynyebben boldogul, akinek van. Épp ezért sokan az utolsó fillérjeiket is összekuporgatják, hogy utána könnyebben boldogulhassanak. Elsõsorban nekik, de mindenki másnak is szeretném felhívni a figyelmét arra a jelenségre, mely a fõvárosból indult, s már a Galgamentére is begyûrûzött. Szerezzen olcsón jogosítványt! Jogosítvány: ért! Ilyen és ehhez hasonló mézes- 4 madzaggal csábítanak autósiskolák önmagukhoz tanulókat, s utána olyan feltételekkel végzik a szolgáltatást, melynél csak késõbb jön rá a tanuló, hogy át lett vágva! A legtöbbje akkor kezd el gondolkodni, amikor már túllépte a Ft-ot: hiszen nem ezt ígérték! Egy kis gondolkodásra késztetés: Nem az autót nehéz megvenni, hanem azt fenntartani (folyamatosan tankolni, szervizelni, javítani stb.). Akkor mennyibe kerül fenntartani azt az autót, amivel oktatást végeznek? Amivel napról napra fõ tanul vezetni? Amikor egy fõnek min. 30 órát kell vezetnie, hogy a forgalmi vizsgáig eljusson? Hogyan tudja megoldani az oktató az elméleti oktatást (ami után neki fizetés jár), a gyakorlati oktatást (ami után neki fizetés és jármûüzemeltetési költség jár) 30 órában a meghirdetett Ft-ból? Hát én elmondom! Úgy, hogy a gyakorlati órán nem tanít, csak ott van; az órákat nem 50 percig tartja, csak percig. A többit elbeszélgetik, cigarettáznak, vásárolnak, ügyintéznek stb. Kérdem én: miért nem jó az, ha az autósiskola azt mondja: ez meg ez meg ez ennyibe kerül, s még plusz kapunk hozzá olyan szolgáltatást, amely saját elhatározásból még többe kerülne? Miért nem jó az, ha elõre tudom, mennyit kell rászánnom, s azt, mennyi idõ alatt tudom elõteremteni, illetve kifizetni? Miért megyek bele olyan csiki-csuki helyzetbe, ahol mindig utólag mondanak még egy-egy összeget, hogy még ezt meg ezt be kell fizetni? Ez csak egy kis gondolatébresztõ így az új év elején. Nem mindig az olcsó az OLCSÓ! Egy picivel több figyelemmel jobb minõségû áruhoz és jobb minõségû szolgáltatáshoz juthatunk. Óvjuk meg magunkat a selejtes áruktól, a hiányos szolgáltatásoktól! Keressük a minõséget korrekt árakon is! - topi - Persze a boldog végkifejlet hamar feledteti a feleslegesen kiadott óradíjak keltette bosszúságot. Az esetleg az oktatás hiányosságainak (is) betudható si- A szerk. megjegyzése: a fenti levélben olvasható megállapításokról bizonyára kinek-kinek megvan a maga véleménye, illetve tapasztalata. Mielõtt valamennyi gépjármûoktató vállalkozó felháborodna olvasónk kritikus hangvételû megállapításain, hozzá kell tennünk: hisszük, hogy vannak megbízható és korrekt oktatócégek, melyek tevékenységérõll ügyfeleik többsége elégedetten nyilatkozik. (Azért csupán többség- rõl beszélek, mert az sem állítható, hogy minden ügyfél ideális tanuló...) Tudomásul kell venni, hogy a jó ügyfél kelti a legjobb reklámot, ami pedig a negatív észrevételeket illeti: akinek nem inge, ne vegye magára. * Saját tapasztalatból mondhatom: a jelenség korántsem újkeletû. Közel húsz évvel ezelõtt a fõvárosban tanultam az autóvezetés fortélyait. Bár a tansem. kertelen vizsga viszont órák mindig egy órán át tartot FEBRUÁR tak, gyakran ejtettük útba pl. mesterem városszéli otthonát, s pár percig mindannyiszor õriztem az autóját a ház elõtt. A hab a tortán azonban az volt, amikor huszonnégy úgy-ahogy levezetett tanóra után (állítólag tévedésbõl ) a külön befizetett próbavizsga helyett éles gyakorlati vizsgán találtam magam. Mindennek szerencsére csupán két negatív következménye lett: a vizsgabiztos által kért Yforduló helyett csinos csillagot alkottam a ferencvárosi aszfalton, a sikeres vizsga miatti örömömben pedig nem figyeltem eléggé, és másfél metrómegállónyi távot gyalogoltam a szakadó áprilisi esõben. soha- Kampánynyitó gyermekcsínnyel Hivatalosan is kezdetét vette a választási kampány. Ennek egyik elsõ jele az volt, hogy letéptek egy zászlót a helyi FIDESZ-iroda homlokzatáról, és az ott elhelyezett postaládába is belekerült egy humorosnak szánt, valójában mélységesen primitív és otromba küldemény. A cselekmény motiváltságát és szellemi színvonalát tekintve valószínûleg, nem többrõl van szó, mint egyszerû gyermekcsínyrõl Mégis szabadjon elmondani néhány gondolatot a választási küzdelem moráljáról: A demokratikus választások célja a választópolgárok bizalmának elnyerése, nem pedig a politikai vetélytárs elnémítása, ellehetetlenítése! A csínytevõ gyerek még nem tudhatja, hogy a másik fél véleményének és létének tiszteletben tartása (amely nem jelent azonosulást), a többpárti parlamentarizmus lényege. Aki bármelyik párt zászlaját, plakátját leszakítja, vagy leragasztja, az nem lehet politikailag és erkölcsileg hiteles, hiszen a demokrácia alappilléreit támadja: a szabad véleménynyilvánítás és információáramlás jogát. Az utcai vandalizmus valamennyiünk jogát sérti: világnézettõl és pártállástól függetlenül. A szabadság felelõsséggel jár. Vigyázzunk közös értékeinkre! Vigyáznunk kell gyermekeinkre, ne hagyjuk, hogy rossz példákat másoljanak! Közös felelõsséggel tartozunk jövõjük iránt! FIDESZ-MPSZ Turai Szervezete TURAI HÍRLAP

5

6 Fórum az állati hulladékok ártalmatlanításának megoldásáról A szigorú feltételekhez igazodva körzeti telep létesül Hatvan mellett Magyarországon a településeken keletkezõ állati tetemek ártalmatlanításáról illetve kezelésérõl az önkormányzatok kötelessége gondoskodni. A jogszabály szigorítása miatt január 1-tõl a dögkutak üzemeltetésével ez a kötelezettség már nem teljesíthetõ. Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól szóló rendelet alapján valamennyi jelenleg üzemelõ állatihulladék-temetõ (dögkút) mûködését környezetvédelmi szempontból felül kell vizsgálni. Az állatihulladékokat december 31-ig lehetett elhelyezni állati hulladéktemetõben. Új Szelektív hulladékgyûjtés Már az óvodában is... Az év elejétõl pandák, békák és tigrisek segítik a szelektív hulladékgyûjtésben a turai, a galgahévízi, a vácszentlászlói, valamint a zsámboki gyerekeket. A települések iskoláiban és óvodáiban ugyanis állatfigurás szelektív hulladékgyûjtõ edényeket helyezett ki a Szelektív Kft., így a gyerekek már nemcsak otthon, de az oktatási és nevelési intézményekben is különválogatva gyûjthetik a hulladékot. A szelektív hulladékgyûjtés e gyermekközpontú formáját az érintett települések öt óvodájában és négy iskolájában, mintegy 150 gyûjtõponton alakították ki. A pandákat, a békákat és a szelíd tigriseket, amelyek az ÖKO-Pannon állati hulladéktemetõ területén 30 évig mezõgazdasági mûvelést nem szabad folytatni, ezt a tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba kell jegyezni. A dögkutakat rekultiválni kell. Újabban a kihelyezett konténerekbe történõ begyûjtés is nagyon szigorú feltételekhez kötött. A saját telken történõ elásás továbbra is megengedett, azonban csak korlátozott fajtájú állat tetemek esetén, és maximum 50 kg-ig január 1-tõl a nem elásható valamennyi képzõdött állati tetem ártalmatlanítását ill. kezelését kizárólag csak szakcég végezheti. Az önkormányzatoknak ezen kötelezettségeik teljesíthetõsége érdekében meg kell szervezniük a képzõdött állati eredetû Kht. jóvoltából kerültek az oktatási intézményekbe, nagy örömmel vették használatba a gyerekek. (Az Öko-Pannon Kht. sajtóközleménye) hulladékok maximum 24 órán belül történõ begyûjtését és ártalmatlanítását. Ha az ártalmatlanítás 24 órát meghaladóan történik, a hulladék megfelelõ feltételek mellett történõ átmeneti tárolását is meg kell oldani. A jelenlegi elképzelés szerint Hatvan város külterületén a vonatkozó elõírásoknak megfelelõ korszerû gyûjtõ-átrakó telepet terveznek létrehozni, ahol az átmeneti tárolást hûtõberendezésekkel valósítják meg. A fentieket Simon Attila hatvani környezetvédelmi szakreferens ismertette azon a turai lakossági fórumon, ahol mindössze négy érdeklõdõ jelent meg. Felhívás Takács Pál A Magyar Vöröskereszt Országos Titkársága felhívással fordult mindenkihez, aki tárgyi emlékkel rendelkezik a Magyar Vöröskereszt szervezésében rendezett elsõsegélynyújtó versenyekrõl. Keressük mindazokat, akik versenyzõként vagy szervezõként az elmúlt évtizedekben részt vettek elsõsegélynyújtó versenyeken, és arról tárgyi emlékeket is õriznek. Szóljon családtagjainak, barátainak, ismerõseinek is, hogy jelentkezzen nálunk, ha rendelkezik személyes illetve családi dokumentumokkal. Közlemény Bezárták a Sóbarlangot A nagy számú érdeklõdõre való tekintettel sajnálattal közöljük, hogy rajtunk kívül álló mûszaki hiba (vízbetörés) miatt a kastélykerti 1. sz. Óvodában jelenleg nem tudjuk a Sóbarlangot üzemeltetni. A hiba megszüntetésére keressük a megoldást, de ez elõreláthatólag hosszú idõt fog igénybe venni. Amennyiben sikerül újra megnyitni a klímatermet, a Turai Hírlapban ezt közzétesszük. A Veresegyházi Misszió által a sóbarlang mûködtetésére nyújtott támogatásról lemondtunk. Kérjük megértésüket. Gólya Istvánné óvodavezetõ A Vöröskereszt múltja nyomában Lévai Gabriella a Bóbita Alapítvány elnöke Telefon (visszahívjuk): 06-1/ Levél: Magyar Vöröskereszt Elsõsegélynyújtás 1367 Budapest, Pf.: 121. Jellemzõ dokumentumcsoportok: fotók, levelezõlapok, hivatalos dokumentumok, emléktárgyak, amatõr filmek, naplók, levelek, hangfelvételek. Az adományozott dokumentumokat archiváljuk (digitalizáljuk), rendszerezzük, közreadjuk, elemezzük. Ha az emlékek õrzésérõl valaki nem kíván lemondani például azok személyes jellege, esetleg érzelmi kötõdés miatt, akkor azokat lemásoljuk, és utána természetesen visszaadjuk. Köszönjük, hogy Ön is hozzájárul, hogy a ma elsõsegélynyújtói megismerjék elõdeinket! Magyar Vöröskereszt FEBRUÁR TURAI HÍRLAP

7 Nissan Gödöllõ Kft Gödöllõ, Blaháné út 2. Tel.: Fax: honlap:

8 Báloztak a polgárõrök és támogatóik Lada Nivát vennének a bevétel egy részébõl Január 21-én szép számú résztvevõvel illetve fellépõvel és hajnalig tartó mulatozással rendezte meg zenés-táncostombolás jótékonysági bálját a Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület. A Bartók Béla Mûvelõdési Házban tartott rendezvény bevétele 632 ezer 800 Ft, amit az egyesület egy Lada Niva terepjáró vásárlására és a járõrszolgálat fenntartására fordít. A szervezõk ezúton is köszönik a pénzadományokat és az ajándéktárgyak felájánlóinak támogatását. Támogatók: Adidas bolt, Ali Lakáskultúra, Aqua Fontis Patika, Dr. Hajdú Pálné állateledel-boltja, Bababolt (Piactér), Bartók Béla Mûvelõdési Ház, Batta Erzsébet (Gödör Kocsma), Bábu Virágbolt, Bendzsó Beton Kft, Calypsó Zenekar, Csányi István italboltja, Csilla Fotó, Darnyik Dénes (Galgahévíz), Demény Zsolt zöldségboltja, Diófa Büfé, Diós István vegyesboltja, Dolányi Róbertné, Domoszlai Kálmán péksége, Ezermester Barkácsbolt, Galga Bau Bácskai Elemér és Farkas Mihály, Galga-Coop Rt., Galgamenti Szövetkezet, Galgamenti Vízközmû Kft, Géczi István egyéni vállalkozó, Gyöngyház Ruhabolt, Hadrik József (Sped-Spack Kft.), Hantai József ruhaboltja (Tabán), Hatalyák Látszerészet (Piactér), Turai Hírlap Szerkesztõsége, Hóka Antal, Hóka Tamás, Horák Zoltán (Macskaszem), Incze Imréné (Napsugár Élelmiszer), Tura Invest Kft., Kastély Vegyesbolt, Kajtor Péter méhész, Kedvi Vegyesbolt, Király Elek (Sláger ABC), Kristály Kuckó, Kövi-Security Bt., Loby Autósbolt, Libra Könyvesbolt, Luxi Villamosság, Lukács István egyéni vállalkozó, Maldrik András, Marcsi Falatozó, Maros Épker, Márvány Csempebolt, Mészáros István zöldségboltja, Németi Péter és Németi Péterné játékboltja (Piactér)/, Niki Ékszerbolt, Papír-írószer (Piactér), Palackozott italok boltja, Kiss Judit Piactér), Pászti Vili tûzijátékboltja, Pintérné (virágos), Polgármesteri Hivatal, Póló Divatház, Pusztai István 100 Ft-os boltja, Sára Péter Gazdaboltja, Sápi Anita virágboltja, Schiess Otto Elmotech Kft., Seres László, Sima Mária vegyesboltja, Sportland (Piactér), Szabó József (Szabó Vill Bt.), Szaszkó József méhész, Számítástechnikai Bolt (Piactér), Szovics Autósbolt, Szénási Istvánné Tabán úti vegyesboltja, Szélyes József (OMV Benzinkút), Szilka Ruhaszalon (Piactér), Szilágyi Gábor, Tóth Józsefné (Gerberás), Tóth Mihályné virágüzlete (Zsámboki út), Tóth Tiborné cipõboltja (Piactér), Tomy Biztonságtechnika, Turai Takarékszövetkezet és dolgozói, I. sz. Óvoda, Varga Istvánné könyvelõ, Virganc Lászlóné festékboltja, Zágoni Szabó István CBA üzlete, Zséli Erzsébet, Zsuzsi Bútorbolt. A talpalávalót a Polgárõr Band (a Calypso Zenekar) szolgáltatta Újévi koncert a mûvelõdési házban A Kastélyzenekar ismét remekelt Már tavaly is csodálatos opera- és operettválogatással lepte meg városunk zenekedvelõ lakóit a Kastélyzenekar, így nem csoda, hogy a zord idõjárás ellenére az idei koncerten is csaknem teltház fogadta a mûvészeket a mûvelõdési házban. A mintegy másfél órás mûsorban a közönség nagy örömére az elõzetesben jelzettnél jóval több mûvész lépett színpadra: Molnár Marica, az Interoperett primadonnája, az Erkel Színház magánénekese; Pánti Anna és Tóth János, a Magyar Állami Operaház énekese; Vágó Zsuzsanna, a Budapesti Operett Színház táncos-komikusa; Petõz András, a Pécsi Színház és a Budapesti Operett Színház táncos-komikusa, valamint Gyetván Anna, Herceg Csilla, ifj. Rónai Lajos és Végsõ Zsolt, a bagi Muharay Elemér Népi Együttes táncosai no és természetesen a 25 tagú Kastélyzenekar Farkas Pál karmester és Király Gyöngyi koncertmester vezetésével. Külön jólesõ gesztus volt a mûsor szervezõitõl, hogy a mûsor elsõ számaként a Himnuszt hallgattuk a zenekartól, amelyet a közönség éneke kísért. Takács Pál A szerzõ felvételei Hárman a koncert résztvevõi közül: Molnár Marica, Vágó Zsuzsanna és Petõz András FEBRUÁR TURAI HÍRLAP

9 Rendõrségi hírek Lopják a fát, egyre fogy a Honvéderdõ Január 2-án két épülõ családi házban is hívatlan látogatók jártak. A Fûzfa utcában a betörõk ajtófelfeszítéssel jutottak az épületbe, ahonnan egy cirkót, egy televíziót és egy UPC-dekódert vittek el; a lopási kár 230 ezer, a rongálási kár 5 ezer forint. A Gyóni Géza utcában az ablakon bemászó elkövetõk gázkazánt, gáztûzhelyt és lakásfelszerelési eszközöket zsákmányoltak negyedmillió Ft értékben. Január 15-én és 20-án ismét fatolvajokat értek tetten az egyre fogyatkozó Honvéderdõben. Az elkövetõk nem elõször kerültek rendõrkézre. Ide tartozik egy sajnálatos adat: januárban tizenöt (!) alkalommal tettek falopás miatt szabálysértési feljelentést Turán. A rendõrök és a polgárõrök továbra is fokozottan ellenõrzik a városkörnyéki erdõket (amíg még van mit). Január 18-án egy hétvégi házból 350 ezer forint értékben mûszaki berendezéseket és ruhanemûket vittek el ismeretlen tettesek. Öt nappal késõbb három betörõ egy nem sokkal korábban Bagról ellopott személygépkocsival a turai Fûzfa-REÁL ABC-bõl másfélmillió forint értékû árut vitt el. Az elkövetõk közül ketten már elõzetes letartóztatásban vannak. Lakossági közremûködéssel ugyancsak lefülelték azt a két turai illetõt, akik több boltban hamis pénzzel fizettek. Az egyik üzlet tulajdonosának feltûnt a kétes kinézetû húszezres (amire egy kétezres bankó fémszálját ragasztották), ezért értesítette a turai rendõröket, akik tíz percen belül elfogták az elkövetõket. (Ezalatt õk még egy boltban sikerrel jártak. Jól nézzük meg, milyen pénzt veszünk át!) A turai bûnügyek sorát két rejtély zárja: a Magdolna utcában és környékén ismeretlen elkövetõ mérgezi a kutyákat, a Kossuth Lajos utcában pedig egy üzemben lévõ gáznyomáscsökkentõnek kelt lába. Lapzártánkig idén mindöszsze két bejelentett baleset történt Turán, szerencsére személyi sérülés nélkül. Mindkét esetben a figyelmetlen vezetés volt a kiváltó ok. A Bartók Béla úti esetnél komolyabb kár keletkezett az autókban, míg a Zsámboki úton csak a visszapillantó tükrök törtek össze. Tura Közbiztonságáért 2002 Polgárõr Egyesület Éjjel-nappal hívható számaink: Számlaszámunk: Turai Takarékszövetkezet A dó sz á munk, a mely re k ö sz ön ett el fo g ad j uk j öved elema dó j uk 1 % -á na k fela j á nlá s át : Kérjük, segítsen, hogy segíthessünk! TURAI HÍRLAP FEBRUÁR 9

10 Zenészlegendák: Tóth Péter László kántor-karnagy Az iskoláskori templomi orgonálásoktól a turai A zene szeretete gyerekkorától végigkíséri. A templomi egyházi muzsika és sokféle más zene keveredik az életében. A szülõk támogatásával konzervatóriumot végzett, majd kántor lett. Pesten kezdte meg hivatását; hosszú évek után hazatért, gyerekkori álmát váltva ezzel valóra. Idén évét kezdte meg kántori munkájában. Turán tizennyolc éve végzi a kántori, hitoktatói, közéleti feladatait; munkáját ben Turáért Emlékéremmel ismerték el. - Az eredeti Tóth-porta a Bikakósor és az Alvég között volt. Ott lakott az elsõ õsünk, akirõl írásos emlékünk van, Keresztfai Tóth Péternek hívták kezdte családja bemutatását vendéglátóm. Azért volt a Keresztfai elõtag, mert valamikor ott keresztfa állt; mivel már akkor is sok Tóth nevezetû ember élt Turán, így különböztették meg egymástól õket. Õ egyébként az üknagyapám volt, akinek a Historia Domus -ban is találkoztam a nevével, ugyanis András atyával nézegettük, kik segítették a templom 1911-es bõvítését, felújítását, s ott bukkantunk rá, hogy a Mária oltárt a buzgó és jámbor lelkû Keresztfai Tóth Péter hozatta Ausztriából. - Ha már az õsöknél tartunk érdekes, hogy benneteket mégis Tóth Ödönöknek hívnak. Honnan ered ez a ragadványnév? - A dédnagyapám, aki egy végtelenül jó ember volt, Tóth Andrásnak hívták ben, Ödön napján született. Kedvenc gyerek volt, ezért az édesapja elnevezte Ödönkének. Innen ered a család neve, s így lett az összes rokonságba tartozó Tóth ragadványneve Ödön. Egyébként az édesanyám Kuti, a családi ragadványneve pedig Bóha. - Nagy család a tiétek; hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra? - Szeretettel és jó érzéssel gondolok azokra, akikkel akkor együtt lehettem annak ellenére, hogy a kertekben sokat dolgoztunk. Több generáció együtt lakott akkor. A nagyapám rengeteget mesélt. Amikor a család disznótorokban, lakodalmak- 10 életed mégis a zene irányába fordult. focipályára járt ki; itt jártunk át mindig a mérkõzésekre. Egyszer harmincegyedik - Ehhez tudni kell egy történetet, amit az édesanyám mesélt, mégpedig a kezdetekrõl, amint mentem, megláttam náluk, a nyári konyhában egy kis harmonikát, amit az unokatestvérem amikor jóapámmal összeházasodni kapott. Mindenki készültek. Akkor egy rokon kiment a meccsre, de én ott ra- asszony azt mondta, gadtam. Amikorra hazajöttek, anyámnak: - Te Manci, vigyázz, az Ödönöknél munka van meg templom! És valóban, ez a két dolog meghatározó volt az életünkben. A zenei irányt a templom határozta meg, ugyanis az édesapám a templomi kórus oszlopos tagja volt. A kezdõ indítást az adta, amikor a nagyapámmal mindig az orgona mellett álltam, és szájtátva figyeltem hogyan szólaltatja meg az akkori kántor, Német József, aki jezsuita szerzetes volt. Titkon felosztottam magamban a klaviatúrát, melyik része az enyém. Ekkor, az ötvenes évek végén öt-hat éves lehettem tól Tóth János orgonált (aki késõbb a Jászberényi Múzeum igazgatója volt), majd Csányi István. egy nótát már játszottam rajta. Másodikos voltam, amikor karácsonyra kaptam én is egy fehér kis harmonikát. Édesapámék is látták, hogy komolyan érdekel, ezért elvitt a kultúrházba Sára Ferenchez, hogy tanítson. Az alapokat itt kaptam meg, ami a legfontosabb volt a továbbiakban. - Gyorsan haladtál a zenetanulásban... - Fél év után Feri bácsi szólt édesapámnak, hogy nagyobb hangszer kell a gyereknek. Ekkor Turán vett nekem egy harminckét regiszteres, kék színû, csontbillentyûs hangszert, egy Hohnert, ami ezer forintba került (az édesapám fizetése 1200 Ft volt akkoriban). - Az orgona iránti szereteted azért megmaradt. Õk már olyan szinten tudtak orgonálni, hogy az akkori élmény - Olyannyira, hogy kilencéves a mai napig meghatáro- lehettem, amikor Gólya József zó az életemben. - Ekkor döntötted el, hogy tanított harmóniumon játszani. Annyira jól ment, hogy ötödikes megtanulsz hangszeren játszanifõbb koromban, 1965-ben leg- vágyam teljesült és vasárnap én orgonálhattam a nagymisén egy éneket. Életemben még úgy soha nem izgultam. Ettõl én szárnyakat kaptam és egyre több éneket tanultam kezdetleges szinten orgonálni. Német atya nem bánta, sõt örült neki, hogy én játszom az orgonán, nem csak hétvégén, de már hétköznap is. Hatodikos koromban már egy misét is rám bízott. Ennek azonban az volt a veszélye, hogy elhittem, én már mindent tudok. ban összejött, mindig énekeltünk, mókáztunk. Igaz, hangszeres zenész nem volt a családban, de mindenki jó fülû volt, egy hamis hangot sem lehetett hallani a nótázásokkor. Az összes rokon jó zenei hallással megáldott ember, de nem Mester és tanítvány: Gergely Ferenc orgonamûvésszel a turai templom kórusán Énekszóval a húsvéti körmenetben csak az apai a Tóth Ödönök, hanem édesanyám, a Kuti Bóhák részérõl is. - Annak ellenére, hogy nem volt zenész a famíliában, az FEBRUÁR - Tudatosan nem, de a kezdés ez volt. A döntõ lökést más adta, hogy elsõs koromban vasárnap mindig meccsre jártunk. Andris bátyámék kertje a 1965-ben volt még egy nagy élményem, ugyanis a szüleim ekkor vettek nekem egy zongorát, ami akkor kb. négyhavi fizetés volt. Innentõl kezdve minden héten kétszer Hatvanba jártam át zeneiskolába. TURAI HÍRLAP

11 egyházzenei élet újraindításáig - Ekkor már tudatosult benned, hogy zenei pályát választod? - Biztos voltam benne. Nyolcadikos koromig jártam Hatvanba. A zongoratanárom, Mezei Gyula javasolta édesapámnak, hogy zenei pályán tanuljak tovább. A zongoratanárom révén kerültem Kõbányára zeneiskolába Zilcz Györgyhöz, aki az operaház elsõ pozanosa, harsonása volt. Meghallgatott, hogyan zongorázom, majd ideadta a pozant. Életemben elõször ekkor találkoztam ezzel a hangszerrel, fogalmam sem volt, hogyan kell megszólaltatni. Eközben Turán tizennégy évesen már harmonikával muzsikáltam lagziban többek között olyan idõs cigányzenészekkel is, mint Bagi Dezsõ bácsi, aki bõgõs volt. Négy-öt évig lagziztam, de édesapám nem nézte jó szemmel. Félt, hogy abbahagyom a zenetanulást. - Miért választottál fúvós hangszert, amikor a billentyûsöket szeretted? - Azért, mert a zongoratanárom szerint mivel én ötödikesen kezdtem el zongorázni, mások pedig már elsõs koruktól, így nagy volt a lemaradásom, amit már nem hozhattam be. Így fúvós hangszerrel kezdtem. Egy idõ után már ezen is jól muzsikáltam. Ez nyolcadikos koromban volt. Tavasszal felvételiztem a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakiskolába. Harsonából megfeleltem, így felvettek. Itt ért az elsõ döbbenet: vidéki gyerekként, mivel már templomban is orgonáltam, azt gondoltam, hogy már képzett muzsikus vagyok. Itt szembesültem a ténnyel, milyen meszszi vagyok még a tudástól. Olyan gyerekek jártak ide, mint Schiff András zongoramûvész, aki osztálytársam volt, Kocsár Tibor, Szecsõdi Ferenc Liszt-díjas hegedûmûvész vagy Ökrös Oszkár, a cimbalom virtuóza. - Mennyire tört meg lelkileg a felismerés, hogy még távol vagy a tudástól? - Nem tört meg, de mindenképpen kellett, hogy helyretegyen, hol is tartok igazából. Négy évig jártam ide harsona szakra, persze emellett mindenkinek kötelezõ volt a zongora is. A konzi után nem sikerült továbbtanulnom, így egy évig dzsesszt tanultam Pesten. A katonaság után Turán dr. Bálint József volt a kántor, aki szintén jezsuita szerzetes volt. Mellette szintén orgonáltam a templomban. Õ szólt, hogy kántort keresnek Pesten, az Üllõi úton. Elmentem a kántorválasztásra, ahol tizenöt emberbõl második lettem. kor 1988-ban jött egy lehetõség, hogy cseréljünk, így én jöttem Turára az itteni kántor, õ pedig elment Bagra. A gyerekkori álmom valóra vált: hazatértem oda, ahonnan a gyerekkori élmények útnak indítottak. Ekkor már elvégeztem a teológiát és a karnagyképzõt. - Milyen érzésekkel és új feladatokkal vágtál bele a munkába? - Felemelõ volt itthon lenni. Sok feladatom volt. Újra kellett szervezni a kórust, irányítani és összefogni õket. A mai napig, amikor a templomban megszólal az orgona és a kórus, a A turai Nagyboldogasszony Plébániatemplom énekkarával Késõbb ismét szólt az atya, hogy lenne egy másik hely. Így kerültem Pestre, a Szondi utcába, a Szent Család templomba kántornak, január negyedikén. Nem volt meg a kántor oklevelem, ott kezdtem el és végeztem el a kántorképzõt. Négy évig voltam ott, ekkor nõsültem meg. - Gondoltál arra, hogy jó lenne Turán kántornak lenni? - Természetesen, de ha nem is Turára, de legalább közelebb az otthoniakhoz. Elõször Boldogra, majd három hónap után Bagra kerültünk Ilonkával, a feleségemmel. Boldog voltam, mivel itt sokkal jobb volt az orgona, és ott volt az összes zenész, ismerõs. Ott születtek a gyerekek. Gyönyörû és tartalmas éveket éltünk meg Bagon. Tíz évig voltam ott kántor, ami- lelkem megtelik gyönyörûséggel. Az egyházközösség új orgonát épített az én kántorságom alatt. Ez ritka dolog egy kántor életében. Emellett szívügyem volt, hogy legyen népzenei oktatás Turán. Az énekkarral sok munka van, de megéri. Elõadtuk Handel Hallelujaját zenekarral, Mozart c-dúr miséjét zenekari kísérettel, ami azt jelenti, hogy megannyi tehetséges ember van Turán. Külön ki kell emelnem Sára Balázst, aki kitûnõ segítségem az énekkar orgonakíséretében. Többször voltunk a kórussal Felvidéken, Erdélyben, Ausztriában, Mariazell-ben. Itt kaptam életem egyik legnagyobb dicséretét. A szépen sikerült szentmise és szereplés után az ottani magyar lelkész a következõket mondta: - Végy egy jó mestert, és ne szólj bele a munkájába. Egy másik felemelõ élmény volt, amikor Turán vendégszerepelt a Mátyás-templom ének- és zenekara a volt tanárom, Tardi László karnagy vezetésével. A közéletben is sokat próbálok részt venni, bár a félreértések, a féltékenység, az irigység sokszor kedvemet szegi. - A sok feladat mellett otthon elõveszed néha a régi hangszereket, amikkel kezdted a zenetanulást? - Nagyon ritkán. A pozant már nem tudnám megszóltatni, de szívesen muzsikálok régi zenész barátaimmal összejöveteleken. Egyébként mindenféle zenét szeretek. A cigányzenét kiváltképpen: nálunk nem múlhatott el lagzi cigányzenészek nélkül. - Te voltál a családod elsõ képzett zenésze. A gyermekeid követni fognak a zenei pályán? - A legkisebb gyerekem, Sebestyén igen. Igaz, hogy az elsõ megrökönyödésemre cimbalmon kezdett el tanulni. Õ a Zagyva Banda tagja. - A kántorságod alatt sok mindent elértél; van valami, ami még meg szeretnél valósítani? - Tényleg elmondhatom, hogy mindig zenét szeretõ plébánosokkal dolgoztam együtt, akik segítették a munkámat. Nagyon örültem az András atyával szerkesztett Turai Énekeskönyv nek. A hitoktatásban, a gyerekektõl kapom a legtöbb szeretet vissza. Mindig megvalósultak a terveim, elértem mindent, boldog ember vagyok, amiért a feleségemnek is köszönettel tartozom. Szénási József TURAI HÍRLAP FEBRUÁR 11

12 Tóth Gerda a versek és az informatika kapcsolatáról 12 A költészet is problémamegoldó tevékenység Talán nem kell olvasóinknak bemutatni Tóth Gerdát, hiszen annak idején, még kislány korában lapunkban is jelentek meg versei. A már közel 250 verssel büszkélkedhetõ Gerdát épp a Magyar Kultúra Napján kerestem fel. A még mindig ezer színben ragyogó karácsonyfa melletti íróasztalnál ülve találtam azon az estén. Rögtön rá is kérdeztem: vajon nem lesz egyszerre sok ennyi verseskötetet lapozgatni? - Tessék csak jobban megnézni mondta Gerda, ezek nem verseskötetek, hanem tankönyvek és szakkönyvek. A harmadik félév sikeres befejezése után megkezdtem a felkészülést a negyedik félév végén esedékes vizsgákra. - Melyik egyetemen tanulsz? - Újabban akadémiának is titulálják, de az igazi neve Szent István Egyetem Infor- Felhívás Értesítjük mindazokat, akik ismerték, becsülték, segítették Lajtos Istvánt, könyvtárunk egykori vezetõjét, hogy február 18- án, szombaton 14 órakor baráti találkozót tartunk emlékére a Városi Könyvtárban. Szeretettel hívunk mindenkit, aki szívesen emlékezik az egykori íróolvasó találkozókra, a könyvtárbarátok összejöveteleire, az akkori irodalmi mûsorokra. A beszélgetés után kb. 16 óra- matikai, Statisztikus, Gazdasági Tervezõ Szak. Gerda észrevette meglepõdésemet és rögtön hozzátette: a versírással továbbra sem hagyott fel, minden szabadidejét a költészet társaságában tölti el. - De hát hogyan lehet összeegyeztetni ezt a szakot a költészettel? - Úgy vélem, semmi ellentmondás nincs a választott szakmám és a versírás között. Az én jövendõbeli foglalkozásom ugyanis a fõnök és beosztottjai közötti információs lánc megteremtése lesz. Ez tulajdonképpen közvetítõi szerep, ami egy vállalat mûködésének a gördülékenységét segíti a menet közben felmerülõ problémák megoldásával. Az a véleményem, hogy a versírás sem más, mint problémamegoldás. A költõ a problémáit teszi közzé, amikor megírja a versét, az olvasó ugyancsak problémáinak megoldása érdekében olvassa el esetleg többször is a legjobban odaillõ verset. Persze itt elsõsorban a lelki problémák kerülnek terítékre... Õszintén szólva soha nem olvasom újra a saját költeményeimet, sõt, más költõk verseit is csak ritkán olvasom el. Mindezt azért teszem, mert szeretném, hogy saját stílusom alakuljon ki, minden befolyásoltság nélkül. De azért szeretek olvasni, elsõsorban regényeket. Legutóbb Lajtos Istvánra emlékezünk kor felkeressük Lajtos István sírját a temetõben és elhelyezzük az emlékezés koszorúját. Jöjjön el Ön is, hozza el családtagjait, barátait! Kérjük, ha tulajdonában van vele ill. a könyvtár akkori mûködésével, rendezvényeivel kapcsolatos bármi dokumentum (fénykép, meghívó, újságcikk stb.), hozza el az összejövetelre, hogy megismerjük. A szervezõk FEBRUÁR Vass Albert: Fontinelli boszorkány címû mûvét olvastam. Ez a könyv Erdélyben élõ emberek életével foglalkozik; a regény középpontjában egy nõ áll, aki apa és anya nélkül éli le az életét. Jártam én is a közelmúltban Erdélyben, az ottani szindrómák szólítottak meg a könyv olvasása közben. Takács Pál Mint Bárcsak olyan lennék, Mint egy apró forrás, És ontanám magamból A derûs verseket, Mint az ontja magából A tiszta, meleg vizet. Bár csak olyan lennék, Mint az alkonyat. Bársony ruhában táncolnék A szürke ég alatt. Szerelmes ajkára a csókot hoznám, S öreg szívekbõl a bút elkoboznám. De leginkább esõ lennék, Bús és ostoba, Leveleket símító Ezerarcú csoda. Bartók Béla Mûvelõdési Ház Nyugalom Rád süt a Nap És úgy simogat, Mint egy puha, anyai kéz. Nézz föl az égre, Fentrõl kacsintanak le rád a csillagok. Ha félsz, bújj a fához, Árnyéka megóv és szeret, Puha homokból építs várat, Mint egy rózsaszínarcú gyerek. Magad vagy s mégis többen vagytok, Szeretitek a tavat, a nyarat, a vizet. Visszabújnátok a bölcsõbe, Dá már nem lehet. Nézz a Napra és érezd, Ahogy arcodat simítja, Talán mégse kell a bölcsõ, Sem a feledés édes mámora. Izzó reggel Mintha tûz imádná körbe a hajnalt És ráolvadna a fénye a kákra. Csiklandoz, apró haraggal Visszalök a reggel az ágyba... Kúszik föl a tûz az ágyra S ágyról a pucér lábra. Perzselõ sugárt vet a bõrre, Eszembe jut kezed érintése. Februári programajánló Kedves Filmrajongók! Februártól újra indul a Turai Mozgó Videófilmklub! Ezúttal magyar filmekkel szeretnénk megismertetni a turai közönséget. Érdeklõdni személyesen vagy a mûvelõdési ház telefonszámain lehet: 28/ , , vagy Minden új és régi érdeklõdõt szeretettel várunk a vetítéseken! Világjárás a Bartók Béla Mûvelõdési Ház szervezésében Február 19-én vasárnap 17 órai kezdettel Bejárjuk Velencét, Firenzét, Arezzot, Siennát és a csodálatos Toscanát egy diavetítéssel egybekötött útibeszámoló segítségével! Minden kalandort szeretettel várnak a szervezõk és az elõadók! Ismét autóbuszos színházlátogatásokat szervezünk! A részletekrõl érdeklõdjön a mûvelõdési házban! TURAI HÍRLAP

13 Betonüzem: Tura, Haraszti Major Tel/Fax: 06-28/ Tel: , Tüzéptelep: Tura, Vasútállomás Tel/Fax: (28) Tel: Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig szombaton TURAI HÍRLAP FEBRUÁR 13

14

15 Labdarúgás Javában tart a felkészülési mérkõzések idõszaka Újpest FC Tura VSK 5-0 (3-0) Szusza Ferenc Stadion, mûfüves-pálya, 150 nézõ. Gólszerzõ: Tóth B., Rajczi (4) Lejátszotta idei elsõ edzõmérkõzését csapatunk, s mindjárt a lehetõ legnehezebb ellenféllel szemben. Az NB I õszi bajnoka látott minket vendégül a Szusza Ferenc Stadion melletti mûfüves edzõpályán. Vérmes reményeink nem lehettek az eredményt illetõen, fõleg úgy, hogy az újonnan igazolt játékosok most játszottak elõször a csapatban, illetve hogy kapusunk lázasan védett 70 percen keresztül. Ettõl függetlenül az eredmény reális, hûen tükrözi a két csapat közötti jelenlegi különbséget. Mészöly Géza: - Elégedett vagyok a látottakkal, jól teljesítettek a fiúk. Jelen pillanatban még nincs elég dinamika a játékunkban, de ez nem is baj, hiszen nem tartunk a felkészülés azon fázisában. Tetszett, hogy valamennyi játékosom nagy kedvvel és jó hozzáállással, koncentráltan játszot- ta végig a mérkõzést. Egy Újpestnek minden ellenfelet komolyan kell vennie. Ez a mentalitás hozzásegíthet minket a jó felkészüléshez, amely elengedhetetlen céljaink eléréséhez. Aczél Zoltán: - Nagy megtiszteltetés, hogy az õszi bajnok velünk játszotta elsõ hivatalos edzõmérkõzését, köszönjük az edzõknek, a vezetõségnek, hogy erre sor kerülhetett. A mérkõzéssel kapcsolatban már kicsit szomorúbb vagyok. Mi még nem tartunk a felkészülés azon fázisában, hogy nagyobb ellenállást tudjunk kifejteni. Az Újpest fizikálisan és mentálisan is komolyan vette a mérkõzést, ezért ennél jobb eredmény elérésére ezúttal nem volt lehetõségünk. REAC - Tura VSK 5:3 (2:0) Újpest FC (U-19) - Tura VSK 0:2 (0:2) Gól: Gyõri Z. (2) Harmadik hely a Galga-kupán A Galga-kupa végeredménye: 1. Bag 2. Aszód 3. Tura VSK 4. Iklad 5. Hévízgyörk 6. Galgahévíz. Eredmények: Aszód - Hévízgyörk 3-0 (2-0), Bag- Galgahévíz 4-0 (3-0), Iklad - Tura VSK 2-2 (1-2), Aszód - Bag 1-5 (0-3) Hévízgyörk - Iklad 0-3 (0-1), Galgahévíz - Tura VSK 0-2 (0-1), Bag - Iklad 7-3 (3-1), Aszód - Galgahévíz 4-0 (2-0), Hévízgyörk - Tura VSK 1-3 (0-0), Galgahévíz - Iklad 3-2 (0-2), Aszód- Tura VSK 3-3 (2-2), Hévízgyörk-Bag 1-4 (1-0), Aszód - Iklad 1-1 (0-0), Hévízgyörk - Galgahévíz 4-2 (4-1), Bag - Tura VSK 2-0 (1-0). Vasas U-19 - Tura VSK 1:2 (0:0) Fót - Tura VSK 1:1 (0:1) Forrás: Péter Zsolt A PR Ó H I R D E T É S E K 1988-as évjáratú LADY utánfutó szeptemberig érvényes mûszaki vizsgával eladó. Tel.: (8-20 óra között). TURAI HÍRLAP FEBRUÁR 15

16 Üvegkoporsóból figyeli majd barátait és tisztelõit hétfõ este Halász Péter avantgard írórendezõ-színész, amikor is élete utolsó fellépéseként a halálos beteg alkotó felravatalozását rendezik meg sajátságos színházi performanszként a fõvárosi Mûcsarnok szoborcsarnokában olvasható a Magyar Távirati Iroda honlapján február 5-én közzétett cikkben. (Az eseményrõl azóta a televízió is beszámolt; igaz, az üvegkoporsót nyitott fakoporsó váltotta fel a szerk. ) A májrákban szenvedõ mûvész a szokatlan búcsút követõen az Egyesült Államokba utazik, ahol egyik közeli barátja szerint még vár rá egy kezelés, ehhez azonban nem sok reményt fûznek. Az avantgárd író-rendezõ-színész már a 70- es évek közepén figyelemreméltó alkotótevékenységet tudhatott maga mögött. (A figye- Áldó hatalm ak oltalm ában Áldó hatalmak oltalmába rejtve, Csak várjuk mindazt ami jõ, Mert Isten õriz híven reggel, este,... (Dietrich Bonhoeffer) Lapzárta Turai vonatkozású érdekesség... Utolsó fellépés a Mûcsarnokban lemreméltó jelzõ egyben azt is jelenti, hogy színházát és õt magát éveken át megfigyelték lásd a mûvész hivatalos honlapján: ) ban amerikai emigrációba vonult, ahonnan 1991-ben tért haza. Ezalatt az USA-ban világhírnévre tett szert lakásszínháza révén. Herminamezõ - Szellemjárás címû filmjét február elején mutatták be a 37. Magyar Filmszemlén. (Ezen alkotásáért épp a performansz elõestéjén vehette át a kísérleti film kategória fõdíját.) Halász Péter munkássága turai vonatkozással is bír: a 2001-ben részben a Schossberger-kastélyban forgatott Az új faj ( The Breed ) címû horrorfilmben (lásd szeptemberi számunkat) a vámpírok vezérét alakította. H. Sz. Libra-sarok Rejtvényünkben egy, lapunk legfrissebb számával kapcsolatos kérdésre várjuk Olvasóink helyes válaszát, amelyet nyílt levelezõlapon, felragasztott rejtvényszelvénnyel várunk címünkre március 3-ig. A nyeremény a Libra Könyvesbolt 1500 Ft értékû könyvutalványa. (Aki a rejtvényt és a Libra-sarok megfejtését is beküldi, mindkét sorsoláson részt vesz.) E havi kérdésünk: A körzetben hány óvodai-iskolai gyûjtõponton helyezték el a szelektív hulladékgyûjtõ kukákat? Elõzõ kérdésünkre a helyes válasz: Három tagú (Corelli Trió) Nyertesünk: Lukács Miklósné (Aradi út 70.) Gratulálunk! Vízszintes: 1. Az idézet befejezõ sorának elsõ része, zárt betû: I. 12. Szomorú angolul (SAD) 13. Tiltószó 14. Ruhát vízbe tesz 15. Zé! 16. Iskola 18. Országos Rendezõ Iroda 19. Vérfaktor 20. Erkölcstan 22. Fél zsák! 23. Jód, oxigén 24. Az idézet befejezõ sorának második része. 25. Maga 26. Elme 27. Járda 28. Dehogy! 29. Szülõhöz ragaszkodó 31. Félsz! 32. Az út jele a fizikában 33. Tapint 35. Liter 36. Vés 37. -zavar 39. Betéti Társaság 40. Mint a kámfor 42. Tök szélek! 43. Középen szól! 44. Eddig a napig 45. Rabolni kezd 46. Varr 48. Adathordozó 49. Kórház 50. Észak-magyarországi folyónk 52. Telesport 53. Erika becézve 55. Ak! 56. Arra a helyre vágtat. 2. Függõleges: 1. Évszak 2. Feltéve 3. Hûsítõ 4. El! 5. Nõi név 6. Szintén ne 7. Zé! 8. Juh 9. Esõben áll 10. Részvénytársaság 11. Mária becézve 17. Kopár 18. Oxigén 20. Hullajt 21. Amper 24. Szomszédos állam 25. Tölt 26. Valamint 29. Duplán II. VH-s hatalom 30. Munkahelyen az alkalmazott tölti be 33. Kispatak 34. Tavaszi virág 36. Toldalék 38. Nagyapa nagyapja 40. Hónap közepe 41. A föld felett lengedez 43. A remény színe 44. Római Tanuló vezetõ 49. Vízben élõ kopoltyús állat 51. Olló szélek! 52. Fél tyúk! 54. -re párja 57. Nitrogén 58. Sugár jele. -fnényílt levelezõlapon * A megfejtést a lap aljáról kivágott rejtvényszelvénnyel ellátott, küldhetik be a Városi Könyvtár címére (Bartók tér 3.) március 3-ig. A megfejtõk között a Galga Coop Ft-os, illetve a Fénysugár ezoterikus bolt 1500 Ft-os vásárlási utalványát sorsoljuk ki. Januári számunk megfejtése: Néha a legapróbb családi hagyományok szülik a legdrágább emléket. A Ft értékû vásárlási utalványt Gyuricza Józsefné (Kossuth L. u. 147.), az 1500 Turai Hírlap közé leti havilap Felelõs szerkesztõ: Hídi Szilveszter Munkatársak: Balázs Gusztáv, Szénási József, Péter Zsolt, Takács Pál Lapterjesztés: Éliás Zoltán Ft-os vásárlási utalványt pedig Gyenes Lászlóné (Zsámboki u. 22.) kedves olvasónk nyerte. Gratulálunk! Nyereményüket postán küldjük el. Nytsz: B/BHF/567/P/91 Levélcím: Városi Könyvtár Tura, Bartók tér 3. Készült 850 példányban az ArtWind-Nyomda Kft. nyomdaüzemében, Gödöllõn

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1 A KÉPVISELŐ TESTÜLET IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1 2008. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. december 17-én (csütörtök) 18,00 órára összehívom. Az ülés helyszíne: Az önkormányzat

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről 2 A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: HATÁROZAT

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI Ikt.szám: 1/144-8/2012. KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2012.

Részletesebben

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14- ei ülésére. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére Határozati javaslat: Nyergesújfalu

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tagok: Tóth Sándor, Bobál Imréné, Varga Józsefné, Bárczi László Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2 0 1 6. j a n u á r 2 7. Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből

HATÁROZAT KIVONAT május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből Iktatószám: T-128/2007. 06/2007. I. a HATÁROZAT KIVONAT 2007. május 10 ei rendes képviselő-testületi ülés nyílt jegyzőkönyvéből 256/2007. (V.10.) B-L.Ö.h. 22 igen szavazattal, egyhangúlag tárgyalásra elfogadta

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 17 órától

Részletesebben

2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 2892/2015. (XII.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dózsa György Művelődési Ház hivatalos helyiségében 2015. június 12-én megtartott képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dózsa György Művelődési Ház hivatalos helyiségében 2015. június 12-én megtartott képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dózsa György Művelődési Ház hivatalos helyiségében 2015. június 12-én megtartott képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak:, Varga András, Deli József, Gyóni János, Katona

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. július 11-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 17ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 250/2013.(XII.17.) 251/2013.(XII.17.) Napirendi

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a137/2013.(xii.16.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2014. január 1től 2014.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirend: Napirend:

JEGYZŐKÖNYV. Napirend: Napirend: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. szeptember 09.-én 16:00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő Testületének képviselő testületi üléséről. Helyszín: Községháza Bakonybánk Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 13-án a Mérges Községházban közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

J E G Y ZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2011. január 3. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter Mihály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének június 17-i. rendkívüli képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének június 17-i. rendkívüli képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2016. június 17-i rendkívüli képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2016. június 17-én. Ülés helye:

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ! Ják község Képviselő-testülete 2012. október 25-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a jáki Polgármesteri Hivatalban testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Budapesti Trolibusz-közlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ), a BKV közreműködésével az Országos Trolibusz Szakmai Találkozót. A március 20-tól 22-ig tartó

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

A bizottság 4 egyhangú szavazattal egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint:

A bizottság 4 egyhangú szavazattal egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint: Jegyzőkönyv Készült: 2013.juniu 13-án megtartott Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság ülésén. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr Héczei Eszter jegyző Tóth Istvánné Echbauerné

Részletesebben