Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG"

Átírás

1 A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/4. április Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja

2

3 Tisztelt Olvasó! Sok szó esik manapság akár a készülô hungarikumtörvény, akár a központi agrármarketing szervezet mûködése kapcsán arról, hogy a magyar élelmiszergazdaság számára mennyire is jelenthetnek kitörési pontot az ágazat világszerte elismert hagyományai, a sokat emlegetett termelési-gazdálkodási tradíciók. Ilyenkor általában a kötelezô sztereotípiák szegedi szalámi, gyulai kolbász, szabolcsi alma vagy tokaji bor szoktak beugrani az általános gondolkodásban, de a szakemberek pontosan tudják, ezek olyan értékek, amelyeket naponta kell újrateremteni ahhoz, hogy fennmaradhassanak. E számunk mellékletében a szôlô- és borágazat gondjai között errôl is szót ejtünk, és a kép, amirôl beszámolhatunk, nem túlságosan rózsás. A napi értékesítés kegyetlen üzleti feltételei között ôrlôdô borászok miként a húsosok vagy akár a pékek túlságosan sokat nem pepecselhetnek a közös tradíció építgetésével-megôrzésével. Ráadásul a piaci versenyképességnek, különösen a bevétel zömét hozó tömegfogyasztásban, a minôségi szempontok bizonyos mértéken felüli szem elôtt tartása mostanában inkább árt, mint használ. Ilyen idôket élünk, mondhatjuk egyenáruk sora az egyenpolcokon, és aki ebbe a trendbe nem akar beilleszkedni, annak valami egészen különlegeset kell kínálnia, különben nyakán marad az áru. Sokan ezért inkább a sodródást választják, beállnak a sorba, és akár a hagyományok diktálta minôségre is kevésbé ügyelve kezdenek a tömegáru gyártásába. A készülô kormányzati agrárstratégia legalábbis a kiszivárgó hírek szerint elsôsorban a minôségi és a magyar hagyományokat továbbvivô ágazatok támogatásában, elôállítóik pozitív megkülönböztetésében gondolkodik. Ebben a megfontolásban kétségkívül van megfogható jövôkép: az istenadta éghajlatot, termôföldet, gazdálkodói tudást bizonyosan így lehetne a legnagyobb értékteremtésre felhasználni. Csakhogy eközben számtalan magyar család mindennapi megélhetése immár a forgalmat uraló tömegigény kiszolgálására épült rá, s egy bizonyos nyilatkozatokban paradigmaváltásként megjelölt drasztikus szabályozás-átállítás nekik bizony nagyon rosszul jönne. Ha ezeket az érdekeket sikerülne összehangolni, az már önmagában is komoly stratégiai eredmény lenne. Tamás Gábor Kamara 4 Munkamegosztás, de közös döntések 5 A Csongrád Megyei Agrárkamara szerepe a megye ában Agrárgazdaság 6 Magyar élelmiszer-gazdaság, 2010 Agrárstratégia 8 Áfacsökkentésre várva Növénytermesztés 12 Ahol belvíz, ott csak a remény Állattenyésztési és takarmányozási melléklet 24 A sertés-, marha- és baromfipiac 26 Nagygazdaságoké a jövô 32 Vemhes kocák takarmányozása 36 Tejelô állatok fehérjeellátása 42 A magyar baromfiszektor exportteljesítménye 2010-ben Együttmûködô partnereink: Tartalom 43 Ketrectilalom nehéz helyzetben a tojáságazat 46 Nemzetközi hírek Vidékgazdaság 47 Foglalkoztatás vidéken Kertészet 50 Fedezzük fel a rukolát! Környezetgazdálkodás 56 Vörösiszappal elárasztott mezôgazdasági területek hasznosítása Vízgazdálkodás 58 Vízügyi kárelhárítás és téli belvízvédekezés Logisztika 62 A Gyôr-Gönyû Országos közforgalmú Kikötô Paragrafus 64 Az alanyi adómentesség feltételei tartalom

4 4 Kamara Munkamegosztás, de közös döntések Segít a kamarai tanácsadó! Gyalogh Mátyás példaértékû kétnemzedékes családi gazdaságot hozott létre a Vas megyei Kemenesmagasiban. A közel negyven év alatt lépésrôl lépésre felépített gazdaságba ugyanis a szakirányú iskolák elvégzése után két fia is bekapcsolódott. A munkát megosztják, a döntéseket azonban együtt hozzák. A tét nagy: három család és három állandó alkalmazott megélhetése. A fejlesztésekhez uniós támogatásokra is támaszkodnak, melyek kapcsán Kovácsné Pécsy Eszter kamarai tanácsadó a legfôbb segítôjük. A fokozatos bôvítések eredményeként 80 tejelô marhát és annak szaporulatát gondozzák a Vas megyei gazdaságban. A szabadtartásos istálló elsô felét 2005-ben önerôbôl alakították ki, ahogyan a tejcsarnokot és fejôházat is saját forrásból építették. Az újabb 900 négyzetméteres istálló viszont már az állattartó telepek korszerûsítése jogcímen elnyert uniós támogatásból készült el, a minden elôírást maradéktalanul kielégítô trágyatárolóval, és a trágyarakodógépet is abból a támogatásból vásárolták. Nagyon szeretnének már hozzákezdeni a telep infrastrukturális fejlesztéseihez és a korszerû siló építéséhez is. A takarmány tárolására ugyanis év végéig ugyanolyan szigorú elôírásoknak kell megfelelniük, mint a trágyatárolásnál, az erre vonatkozóan 2009-ben beadott támogatási kérelemnek a jóváhagyása azonban még várat magára. Az állattenyésztéshez kapcsolódik a takarmánytermesztés. A felkínált földek megvásárlásával mára 250 hektárra növelték a szántót, amelynek közel 70 százaléka a sajátjuk. A fejlesztéseknek köszönhetôen takarmánykeverôt is üzemeltetnek, a fölösleges gabonát pedig az 1100 négyzetméteres fedett magtárban tárolják. A gépparkot részben az EMVA gépvásárlási támogatásból újították fel és bôvítették ki, annak keretében szerezték be a korszerû bálázót is. Ugyancsak az uniós gépvásárlási támogatás eredménye az automatikus adagolórendszerrel felszerelt tejesautó, amelybôl 40 kilométeres körzetben közvetlenül értékesítik a zárt rendszerben lefejt, és a csarnokban nagyon gyorsan 4 C-ra hûtött napi liter tej harmadát. A többit kezdetektôl a Pannontej hûtôtartályai szállítják a feldolgozóba, és a beszállított tej kiváló minôségét mi sem bizonyítja jobban, hogy több évben is elnyerték a legjobb beszállítónak járó elismerést. A kamarai tanácsadó ösztönzésére a gazdálkodási naplót már számítógépen vezetik, és az elektronikus levelezésre áttérés az információáramlást is gyorsítja. A kötelezô elektronikus nitrát-, valamint a monitoring adatszolgáltatást azonban továbbra is a tanácsadó továbbította, és a közremûködésével nyújtják be majd május közepéig az egységes kérelmet is. Az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az idén elôször meghirdetett, a tejágazat szerkezetátalakítását kísérô állatjóléti támogatásról szintén Kovácsné Pécsy Eszter tájékoztatta a gazdálkodókat. Kovácsné Pécsy Eszter a családi gazdaság második nemzedékének egyik tagjával, ifjabb Gyalogh Mátyással Az öt évre szóló normatív, vissza nem térítendô, kompenzációs támogatásból azok a tejhasznú szarvasmarhát tartók részesülhetnek, akik önkéntesen a hatályos jogszabályban elôírtaknál magasabb színvonalú állatjóléti követelmények betartását vállalják magyarázta a kamarai tanácsadó, ami ismerve a precíz munkájukat, a Gyalogh-gazdaságban nem lesz nehéz. A támogatási kérelmet között postai úton lehet benyújtani az MVH-hoz, és ugyancsak papír alapon igényelhetô május 15-ig a tejtermelôk különleges támogatása. A Vas megyei családi gazdaság az elôremenekülés útját az állatlétszám növelésében látja, amihez persze újabb istálló és korszerûbb géppark is szükséges, a támogatásokra tehát továbbra is nyitottak. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával.

5 Kamara 5 A Csongrád Megyei Agrárkamara szerepe a megye ában A Csongrád Megyei Agrárkamara immár harmadik alkalommal kap lehetôséget, hogy az Agrárium c. lapban tájékoztatást adjon tevékenységérôl, illetve terveirôl. Sajnálatos módon az elmúlt három év a gazdasági válság idôszaka volt, mely a mezôgazdaságban is éreztette hatását, több ágazat különösen az abrakfogyasztók komoly problémákkal küzd jelenleg is, és ezen kihívásokhoz az agrárkamara is próbál alkalmazkodni. A grárkamaránk tagjainak továbbra is nyújtjuk az eddig megszokott szolgáltatásokat, melyek egy része ingyenes számukra, illetve a térítési díjakból (tagdíjhátralékkal nem rendelkezô) jelentôs kedvezményeket kapnak. A Csongrád Megyei Agrárkamara mint a többi agrárkamara köztestületként tevékenykedik, érdekképviseletként lehetôségei korlátozottak. Ennek ellenére a szakminisztériumokhoz közvetlenül vagy a Magyar Agrárkamarán keresztül küldött megkeresésekkel próbáljuk a felmerülô gondokat megoldani. Jó példa erre a mezôgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezôgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel vontatott pótkocsival történô közúti szállításáról szóló rendelet szakképzettséggel kapcsolatos pontjának enyhítése, valamint a környezetvédelmi termékdíj bevallási/fizetési kötelezettség körüli probléma, melyre a Csongrád Megyei Agrárkamara hívta fel a figyelmet. A további egyeztetések eredményeként megszületett egy törvénymódosítás, mely különösen a kisebb vállalkozások számára jelentett jelentôs könnyítést. A Csongrád Megyei Agrárkamara a felmerülô gazdálkodói igényeknek is folyamatosan meg kíván felelni szolgáltatási körének kialakításakor. Erre jó példa a tápanyag-gazdálkodási terv készítése, mellyel a jövôben is állunk a megye termelôinek különösen az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) intézkedésen belül nyertesek rendelkezésére. Agrárkamaránk a évben GPS eszközzel történô területmérési szolgáltatásunk keretében 113 AKGnyertes kistermelô 2345 ha területét mérte fel. Ezen szolgáltatásunkkal a továbbiakban is állunk tagjaink, a gazdaságok rendelkezésére, hiszen az egységes támogatási kérelmek beadásakor is szükséges területeik méretének pontos ismerete. A külföldi ismeretek átadása érdekében kamaránk 2011-ben már 7. alkalommal szervez szakmai utat, mely keretében idén terveink szerint a Fendt cég dél-németországi gyárát kívánjuk meglátogatni. Már az is hagyománynak tekinthetô, hogy az Alföldi Állattenyésztési és Mezôgazda Napok keretein belül tájékoztató rendezvényeken társszervezôként közremûködünk, ahol külföldi szakemberekkel ismertetjük meg a megye mezôgazdaságát, illetve segítünk az üzleti kapcsolatok kialakításában. Az idei évben Határon átnyúló együttmûködési lehetôségek címmel fórumra kerül sor a Takács Ferenc Képzô Központban a kiállítás pénteki napján, 14 órától, melyen részt vesz André Sergent, a franciaországi Finister megye agrárkamarájának alelnöke, Kun Mihály, a Magyar Agrárkamara megbízott elnöke, illetve határon túli (szerbiai, romániai) gazdasági kamarák, valamint a Csongrád Megyei Agrárkamara. A Hód Mezôgazda Zrt. valamint Agrárkamaránk szervezésében megvalósuló rendezvényen elôadások fognak elhangozni, valamint konzultációra kerül sor, ahol különösen a nemzetközi és határon átnyúló gazdasági kapcsolatok javításának lehetôségei, illetve a különbözô országokban tevékenykedô kamarák eltérô jogszabályi hátterébôl, mûködésébôl adódó tapasztalatok kerülnek terítékre. A Csongrád Megyei Agrárkamara mind a hatósági szereplôkkel, mind a megye ában tevékenykedô egyéb szervezetekkel, vállalkozásokkal is folyamatosan együttmûködik. A Csongrád Megyei MgSZH-val, valamint az MVH Csongrád Megyei Kirendeltségével közösen 2011-ben is segítjük a gazdálkodókat az egységes támogatási kérelem elektronikus benyújtásában, melynek határideje május 15. A Gabonakutató Kft.-vel, valamint a Csongrád Megyei Növényvédô Mérnöki Kamarával együttmûködve ben immár második éve közös szervezésben kerül megrendezésre növényvédelmi aktualitásokkal foglalkozó rendezvénysorozatunk, ahol az érdeklôdôk gazdasági növények köré csoportosítva hallhatnak növényvédelmi újdonságokról, illetve az agrárkamara tolmácsolásában aktuális gazdálkodási információkról. Fentieken túlmenôen agrárkamaránk megragad minden lehetôséget (rendezvények, média stb.), hogy segítse a megye termelôinek, gazdaságainak boldogulását információk átadásával. Úgy gondolom a fentiekbôl is látható, hogy a Csongrád Megyei Agrárkamara reagálva a kihívásokra tagjai, a megye termelôi érdekében kíván a jövôben is tevékenykedni. Kiss Gábor, titkár Csongrád Megyei Agrárkamara

6 6 Agrárgazdaság Magyar élelmiszer-gazdaság, 2010 A mezôgazdaság tradicionálisan fontos, gazdasági súlyát messze meghaladó szerepet játszik hazánkban, bár a nemzetgazdaságon belüli részaránya mérséklôdik. A mezôgazdaság részaránya 2010-ben a bruttó hazai termék elôállításában tovább csökkent, mintegy 2,2%-ot ért el (2004-ben még 4% felett volt ez az érték). Cikkünkben a magyar élelmiszergazdaság évi teljesítményét foglaltuk össze. A mezôgazdasági foglalkoztatás (4,4%) és a beruházások nemzetgazdaságon belüli részaránya (4,5%) is számottevôen csökkent. Az élelmiszeripar teljesítménye stabilabb, 2010-ben a nemzetgazdasági GDP-termelésbôl 1,9%-ot teljesített, a foglalkoztatásból 3,5%-kal, a beruházásokból 2,4%-kal részesedett. Csökkenô termôterület Az elmúlt évben az ország területének 81,2%-a, 7551 ezer hektár volt termôterület, 18,8%-a 1752 ezer hektár pedig mûvelés alól kivett. A termôterület 73,3%-át (5,5 millió hektár) a szûkebb értelemben vett mezôgazdasági terület tette ki, 25,3%-át erdô borította, a maradék 1%-át nádasként, illetve halastóként hasznosították. A földhasználat szerkezetében az elôzô évekhez képest érzékelhetô változás történt. Két év alatt az erdôterület 2%-kal, a halastó terület 3%-kal nôtt, miközben 4%-kal csökkent a gyümölcsterület. A mûvelés alól kivont terület 14%-kal nôtt, ami a termôterület 3%-os csökkenését eredményezte. A lakossági munkaerô-felmérés adatai szerint 2010-ben a nemzetgazdaságban foglalkoztatottak mintegy 4,4%-a, fô dolgozott a mezô-, vad- és erdôgazdálkodásban, valamint a halászatban, 4000 fôvel kevesebb, mint az elôzô évben. A bruttó átlagkereset 30%-kal, a nettó átlagkereset pedig 24%-kal alacsonyabb a nemzetgazdasági átlagnál ben a mezôgazdasági termelôeszközök kereskedelme az elôzô évihez viszonyítva folyó áron 32%-kal csökkent. A mezôgazdasági gépek értékesítése 68%-kal esett vissza, 43,4 milliárd Ft-ra. A mûtrágya-forgalmazás 10%-kal (75,5 milliárd Ft-ra), a növényvédô szereké pedig 6%-kal (74,7 milliárd Ft-ra) csökkent. A mezôgazdasági beruházások több mint 20%-kal maradtak el az elôzô évitôl. Az agrártámogatások összege tôl minden évben 400 milliárd Ft felett alakult, szemben az azt megelôzô évek 200 milliárd Ft körüli összegével. A magyar mezôgazdaság (az erdészettel, vadászattal és halgazdasággal együtt) 2010-ben 540 milliárd Ft támogatásban részesült nemzeti és európai uniós forrásból. A évi kifizetés alatta maradt az elôzô évi 631 milliárd Ft-os támogatási szintnek, melynek alakításában pillanatnyi hatások (árfolyamnyereség, cukortámogatás, elôre hozott kifizetések) játszottak szerepet. Az agrártámogatás egyre nagyobb arányát finanszírozzák közösségi források. Ez a tendencia az elmúlt években is folytatódott, 2010-ben a támogatások közel 80%-a közösségi forrásból, 20%-a pedig a hazai költségvetésbôl származott. A Mezôgazdasági Számlák Rendszerének (MSZR) elôzetes adatai alapján a mezôgazdaság teljes bruttó kibocsátásának volumene 2010-ben 6,2%- kal alacsonyabb volt az elôzô évinél. Növénytermesztés 2010-ben a növényi termékek termelésének volumene 11,5%-kal csökkent, az állatoké és állati termékeké 0,6%- kal nôtt 2009-hez viszonyítva. A es évet a növényi termékek alacsonyabb termésmennyisége jellemezte. Búzából 15, kukoricából 7%-kal kevesebbet takarítottak be az egy évvel korábbihoz képest. A napraforgótermés 21%-kal kevesebb volt, a cukorrépa mennyisége megközelítette a évit. A hazai gyümölcstermesztésben az alma meghatározó szerepet tölt be, az összes gyümölcsmennyiség 55%-át adja. A leszüretelt szôlô mennyisége 35%-kal volt kevesebb, mint az elôzô évi termés. Állattenyésztés A korábbi éveket jellemzô állatállomány-csökkenési tendencia 2010-ben is folytatódott. A szarvasmarha-állomány a december 1-jei 700 ezres állományhoz képest decemberre 681 ezerre csökkent. Ezen belül a tehénállomány erôteljesen visszaesett, december 1-jén 309 ezer darab volt. A vágómarha-termelés is csökkent, 2010-ben 74 ezer tonnát állítottak elô. A tejtermelésben a nyomott árak miatt 8%-os csökkenés történt. Az ország sertésállománya 3 millió 168 ezer volt 2010 decemberében, ami az elôzô évhez képest 2%-os, 2008-hoz képest viszont mintegy 4%-os visszaesés. A decemberben felmért 219 ezer anyakoca a két évvel korábbinál 5%- kal kevesebb. A juhállomány 3%-kal csökkent az elmúlt évekhez képest. A baromfiágazatban az elmúlt évek emelkedô tendenciájához képest 2010-ben visszaesés mutatkozott. A tyúkfélék állománya decemberben közel félmillió darabbal elmaradt a évitôl. Az agrártermékek termelôiár-szintje 2010-ben 16,8%-kal nôtt, ami a növényi termékek árszínvonalának 27,6; illetve az élô állatok és állati termékek árainak 1,8%-os növekedésébôl adódott. Az inputok árindexe 4,6%- kal nôtt. A gabonafélék és az olajos magvak termelôi ára emelkedett. A világpiaci események (fekete-tengeri térség terméskiesése, kiviteli korlátozások, tôzsdei spekulációk, ausztráliai árvíz, az

7 Agrárgazdaság 7 * Elôzetes adatok Forrás: KSH, saját számítás * Elôzetes adatok Forrás: KSH, saját számítás 1. táblázat. A fontosabb növények termelése Betakarított terület, 1000 hektár Összes termés, 1000 tonna Megnevezés Termésátlag, kg/hektár * * * Búza Rozs Árpa Zab Kukorica Cukorrépa Napraforgó Repce Lucerna Burgonya amerikai kontinens száraz idôjárása) mellett a hazai szélsôségesen csapadékos évjárat kedvezôtlen hatásai is érvényesültek. Ezek hatására az étkezési búza termelôi ára 31, a takarmánykukoricáé közel 50, a napraforgómagé 52, a repcemagé 11%-kal volt magasabb 2010-ben, mint 2009-ben. A magyarországi sertésárak ben 7%-kal alacsonyabbak voltak, mint egy évvel korábban. Az árak egész évben követték az uniós sertésárak tendenciáját. A sertésállomány csökkenése miatt a hazai alapanyag továbbra sem fedezte a vágóhidak szükségletét, csaknem minden ötödik vágásra kerülô sertés importból származott. Az import sertést közel 6%-kal alacsonyabb áron vásárolták a vágóhidak, mint a hazai termelésbôl származót. A vágómarha termelôi ára 4%-kal csökkent 2010-ben. A vágócsirke élôsúlyos termelôi ára 1%-kal, a tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 5%- kal csökkent 2010-ben. Mindkét termék ára az uniós átlagár közelében alakult. A nyerstej átlagára 71,30 Ft/kg volt 2010-ben, 19%-kal emelkedett az elôzô évihez képest. A nyerstej kiviteli ára 8 Ft/kg-mal volt magasabb az átlagárnál, amit elsôsorban az olasz nyerstej spot árának hazainál erôteljesebb növekedése okozott. Az EU-csatlakozás óta eltelt idôszakban 2009-ig a mezôgazdasági vállalkozások jövedelmei (adózás elôtti eredmény) dinamikusan növekedtek. A pozitív tendenciájú folyamat az uniós támogatások növekedésének tudható be. A Mezôgazdasági Számlák Rendszere (MSZR) elôzetes számításai alapján 2010-ben a mezôgazdaság teljes kibocsátása folyó alapáron 10%- 2. táblázat. Vágóállat- és állatitermék-termelés Megnevezés Mértékegység * Vágóállat összesen, ezer tonna Ebbôl: vágómarha ezer tonna vágósertés ezer tonna vágójuh ezer tonna vágóbaromfi ezer tonna Áruhal ezer tonna Tehéntej millió liter Tyúktojás millió darab Gyapjú tonna kal emelkedett. A bruttó hozzáadott érték 21%-kal, a mezôgazdasági tevékenységbôl származó nettó vállalkozói jövedelem pedig 40%-kal magasabb, mint 2009-ben ben az egy teljes munkaidôs dolgozóra számított mezôgazdasági tevékenységbôl származó reáljövedelem 15%-kal nôtt az elôzô évhez viszonyítva. Az élelmiszeripar aggasztó helyzetét mi sem jelzi jobban, mint hogy 2003 óta év kivételével minden évben mérséklôdött az iparágból piacra kerülô termékmennyiség. Így 2003-hoz képest 2010-re 80%-ra mérséklôdött a hazánkban elôállított élelmiszerek volumene! A gazdasági válsághoz való alkalmazkodási folyamat révén az elôzetes adatok alapján az iparág adózás elôtti eredménye a évi érték körül alakult. Az élelmiszerek kiskereskedelmi forgalma 2010-ben mindössze 2%-kal csökkent, miközben a kiskereskedelem összesen 3%-kal maradt el az elôzô évitôl. Agrár-külkereskedelmi mérleg A évi visszaesés után 2010-ben ismét emelkedett az agrár-külkereskedelmi forgalom ban rekord méretû kereskedelmi mérlegtöbbletet és a csatlakozás óta eltelt öt év legjelentôsebb exportárbevételét sikerült elérnünk ben megállt a növekedés, a forgalom 12%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól második negyedévétôl kezdôdôen újra emelkedni kezdett az agrár-külkereskedelmi forgalom, és a kivitel 5,8 milliárdra, a behozatal 3,7 milliárd euróra nôtt. Az elôzetes adatok alapján az egyenleg 2,1 milliárd euró volt, 9%-kal meghaladva a évi kiugróan magas, 1,9 milliárd eurót. Az agrárexport szerkezete a gabonaexport csökkenése miatt némileg változott 2010-ben. Az alapanyagok részesedése az elôzô évi 43%-ról 42%-ra mérséklôdött, az elsôdleges feldolgozottságú termékeké 19%, a magas feldolgozottságú termékek részesedése 39% volt. Az importban a mezôgazdasági alapanyagok aránya 24%-ra emelkedett, de a magas feldolgozottságú termékek aránya valamelyest csökkent. Dr. Vágó Szabolcs, Petôné Varga Éva Agrárgazdasági Kutatóintézet

8 8 Agrárstratégia Áfacsökkentésre várva Élelmiszeráfát csökkentene a vidékfejlesztési tárca, és ebben gyakorlatilag a teljes agrárlobbi támogatásán túl maga mellett tudja a miniszterelnök elvi egyetértését is. Ez utóbbi sokat segíthet a Matolcsy-vezette gazdasági minisztériummal való várható hadakozásban, mivel a terv már jövôre nagyjából 250 milliárdos lyukat üthetne az adóbevételek oldalán. Az elképzelés az úgynevezett alapvetô élelmiszerekre vonatkozik, ezek közé pedig a kenyereket, lisztet és más pékárukat, a nyers baromfi- és sertéshúst, a tojást, a tejet és egyes tejtermékeket, az étolajat és esetleg a cukrot sorolná az agrártárca. A napisajtóban megjelent hírek szerint az agrártárca 5 százalékra csökkentené az úgynevezett alapélelmiszerek általános forgalmi adóját. A 2012-ben életbe lépô változásról a tervek szerint még áprilisban egyeztet a kormány. A döntés egyik alapja a Vidékfejlesztési Minisztérium tanulmánya lesz a csökkentés várható gazdaságpolitikai hatásairól, költségvetési összefüggéseirôl. Az ügyben már megkérdezték a miniszterelnököt is, aki kijelentette, támogatja az elképzelést, amelyrôl egyébként már régebben gondolkodik a kormány. Orbán Viktor nyilatkozata szerint elsôsorban azt vizsgálják, miként lehetne úgy csökkenteni az áfát, hogy a kereskedôk ne nyelhessék le az adócsökkentést. Azok határozottan állítják, nem fogják. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség fôtitkárának napisajtóban megjelent nyilatkozata szerint az üzletek között olyan éles a verseny, hogy a létezô legkisebb árelônyt is igyekeznek kihasználni a boltok az október óta töretlenül növekvô beszállítói árakra sem tettek rá gyakorlatilag egy fillérnyi pluszt sem. Font Sándor parlamenti mezôgazdasági bizottsági elnök szerint a csökkentést az agrárszakma egységesen támogatja (és lapunknak is pontosan ezt mondták a legnagyobb ágazati érdekképviseleti szervezetek szakértôi), azonban tartanak a gazdasági tárca ellenkezésétôl, mivel a jelenlegi költségvetési viszonyok között aligha lehet betömni egy váratlanul keletkezô 250 milliárd forintos lyukat a VM számításai szerint ugyanis ez lenne a legalapvetôbb élelmiszerek áfacsökkentésének közvetlen hatása. Az áfa és alapáru-dilemma A kérdés azonban mégsem ez, hanem az, hogy ha érzékelhetôen csökkenteni akarja a kormányzat az élelmiszeráfát (ha nem is öt százalékra, de a mai huszonötrôl legalább két számjeggyel), milyen mértékben és termékköre gondolja ezt érvényesíteni. Ez nagyon súlyos eldöntendô kérdés, amit az Agráriumnak nyilatkozó egyik tárcaszakértô alapáru-dilemmának nevezett. A VM elôterjesztése ugyanis csak a kenyérre, a tejre, a nyers sertés- és baromfihúsokra, a tojásra és esetleg az étolajra, illetve a cukorra vonatkozik. Ezek viszont önmagukban a teljes kiskereskedelmi élelmiszer forgalom alig negyedét teszik ki. A fogyasztói szokások változásával, a kész- vagy félkész élelmiszerek forgalmi arányának növekedésével párhuzamosan ez az arány várhatóan még tovább csökken. Nem véletlen tehát, hogy a kereskedôk azt mondják, a bolti árak érzékelhetô változásához széles körû áfacsökkentésre van szükség. Szegények és gazdagok Vegyünk egy egyszerû példát: az átlagpárizsiban jó, ha tíz százalék a tôkehústartalom, ennek a tíz százaléknak az áfa-mérséklése jelenhet meg a bolti árban. A narancs.hunak Vágó András kereskedelmi szakértô kiszámolta, mit is jelent ez a gyakorlatban: Ha ezer forint a mai bolti ár és a hús áfája húsz százalékkal csökken, akkor tehát 800 forint nettó árból kilencven százalék (720 forint) marad a 25 százalékos áfakörben, ennek bruttó ára 900 forint. A 80 forintos nettó árú hústartalom áfája lesz 5 százalék (4 forint), ezt felfelé kerekítve tehát a párizsi új ára 985 forint lesz ezt aligha nevezhetjük érzékelhetô változásnak. Ha azonban ezen egyszerû, ám mindenképpen népfogyasztási cikknek számító készítmény maga is bekerül a kedvezményes körbe, akkor viszont a csökkenés 160 forint, amit már valóban észrevesz az átlagos vásárló. (Mindez persze csak akkor igaz teljesen, ha a készítés során keletkezô közterhek, energiaköltségek legalább szinten maradnak, ellenben a felhasznált egyéb adalékanyagok áfája is bekerül a kedvezményes körbe.) Ezen a ponton azonban már könnyû határt téveszteni: egy ilyen kiterjesztésû csökkentés már nem 250 milliárdba kerülne, hanem jóval többe. Emiatt aztán leszûkül a pénzügyi játéktér, és megelôlegezhetjük: nagyon széles körû élelmiszeráfa-csökkentés nem lesz, de a bevont termékek kulcsa is közelebb lesz a 15-höz, mint a 10-hez már ha valóban lesz ilyen döntés. Van azonban más megközelítés is. És e ponton érdemes idézni Éder Tamásnak, a kiterjedt élelmiszer-ágazati érdekeltségekkel rendelkezô Bonafarm Zrt. vállalati kapcsolatok és PR-igazgatójának, az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetségének, valamint a Hússzövetség elnökének tavaly leírt, de ma is érvényes gondolataiból. Mindenekelôtt ismételten meg kell állapítanunk, hogy az élelmiszerek nagy többségére alkalmazott 25 százalékos áfa, a kép-

9 Agrárstratégia 9 zeletbeli EU-dobogó legfelsô fokán áll a hasonló mértékû dán áfával együtt. A régi tagországok többségénél az élelmiszereket egy számjegyû áfával terhelik, és négy tagországban 0 százalékos kulcsot alkalmaznak. A környezetünkben is többségben vannak a magyarnál lényegesen alacsonyabb kulcsokat alkalmazó országok. Így például Ausztriában és Csehországban 10 százalék, Németországban 7 százalék, Lengyelországban 3 és 7 százalék, Szlovéniában 8,5 százalék adó terheli az élelmiszereket, és csak a szlovák 19 százalék és a román 24 százalékos kulcs közelít a magyarhoz. A más országokban alacsony szinten tartott élelmiszer áfa mögött alapvetôen két gazdaságpolitikai megfontolást vélhetünk felfedezni. Az egyik az, hogy az élelmiszerek elsôsorban az átlagos, illetve az alatti jövedelemmel rendelkezô rétegek fogyasztói kosarában bírnak a legnagyobb súlylyal, tehát relatíve ôket sújtja a legjobban a magas áfa. Nem kívánok ugyanakkor azok közé az»érdekképviselôk«közé besorolni, akik az általuk képviseltektôl távol esô társadalmi rétegekre való hivatkozással próbálnak meg egy az általuk képviseltek számára pozitív döntést megindokolni. Így nem is arra hivatkozva próbálom a politikai döntéshozókat rávenni egy élelmiszeráfa-csökkentésre, hogy azzal a szegényebb rétegek számára adnának könnyítéseket. Ugyanis ennek az érmének is van egy másik oldala, mégpedig az, hogy az alacsony áfa a gazdagabbak fogyasztásánál is ugyanúgy megjelenik. Vagyis az ô terheik is csökkennek, miközben az általuk vásárolt élelmiszerek egy jelentôs része akár a prémium vagy luxus kategóriába tartozik. Szólnak ugyanis érvek amellett is, hogy miért kellene alacsonyabban adóztatni a jelenleginél az ötezer forintos import sajtot, vagy az egzotikus trópusi gyümölcsöket stb., hiszen az ezen termékek vásárlói számára még a 25 százalékos áfa kifizetése sem okoz különösebb nehézséget. Normál esetben az áfa egyébként is a legigazságosabb adónemek közé tartozik, hiszen a fogyasztás arányában fizetendô és ellentétben a jövedelmekkel, nem vonható ki könnyen az adózás alól. A kormányzathoz forduló legális sertés- és baromfitartók mindazonáltal azt hangoztatják, hogy az áfacsökkentésnek lenne fehérítô hatása az alapanyag-termelésben: sok eddig szürkében utazó termelô megjelenne a regisztrált forgalomban az eléggé alacsony forgalmi adó hatására. Az mindenesetre tény, hogy a szabályosan mûködô cégek versenyhátránya az áfamérsékléssel csökkenne a feketézôkkel szemben, és azért ez sem mellékes szempont. Ám a feketekereskedelem lényegébôl az fakad, hogy annak minden láncszeme kerüli hivatalos nyilvánosságot. Feketén vett vagy regisztrálatlanul termelt saját kukoricát eszik a feketén eladott, netán feldolgozott tanyasi baromfik, feketén csúszik a bélbe az udvaron feldarabolt disznóból készült házikolbász. Aki ebbôl a láncból kilép, az saját jól bejáratott értékesítési csatornáin óhatatlanul hátrányba kerül, mert onnantól nem adhatja a házi füstölt kolbász kilóját ezerkettôért. És még olyan nagyon félnie sem kell a hatóságoktól, mert éppen az elmúlt hónapokban született néhány olyan döntés, amelyek pontosan ezen a területen lazítottak a már korábban sem feszes szabályokon. A termelôk éppen ezért azt is kezdeményezik, hogy az esetleges áfacsökkentést egyéb piacszabályozó lépések, a forgalom további tisztulását célzó rendelkezések egészítsék ki. Ebben szerintük nagy szerepe lehetne a termelôkkel lényegében napi kapcsolatot tartó állatorvosok, az élelmiszerellenôrzô hatóságok és tárca más szakhivatalai, valamint nem utolsó sorban az adó- és vámszervek hatékonyabb, az eddigieknél összefogottabb fellépésére is. T. G. A tisztulás felé Ám sokan mégis ezt teszik. Az élelmiszer-ágazat legális kiskereskedelmi forgalma nagyjából háromezermilliárd forint, ennyit húznak le a bolti pénztárgépeken és azon ritka piaci árusítóhelyeken, ahol a vásárolt tételekrôl blokkot adnak. A becsült illegális forgalom aránya viszont a teljes ágazati bevételnek negyede (optimista változat), vagyis ezermilliárd forint. Ez önmagában forrása lehetne egy jelentôsebb ágazati áfamérséklésnek, már ha az állam elszorítaná azokat a csatornákat, amelyeken ez a pénz elfolyik. Immár húsz éve, a zöldséges maszekvilágot felváltó ôstermelôi (adóelkerülési) rendszer kialakulása óta tudja azt minden érintett hatóság és szakértô, merre is húzódnak ezek a búvópatakok, de valamiért nem akaródzik egyik politikai hatalomnak sem vállból nekiállni és betömni azokat. Ez az ódzkodás persze nem véletlen, hiszen olyan érdekviszonyokba kellene durván belepiszkálni, amelyek viszont valóban több százezer, a lehetetlen közgazdasági helyzet kialakulásában vétlen vidéki család közvetlen megélhetését fenyegetnék.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

szolgálatában 37 évvel ezelőtt négy német nemesítőház összefogásából jött létre a RAPOOL-RING GmbH.

szolgálatában 37 évvel ezelőtt négy német nemesítőház összefogásából jött létre a RAPOOL-RING GmbH. A repce bűvöletében 1986 a 00-minőség általánossá válása 2001 a világ első gyökérgolyva-rezisztens hibridrepcéje 1995 a világ első MSL-hibridrepcéje 2009 új generációs hibridek megjelenése, jelentős teljesítményugrás

Részletesebben

A repce bűvöletében. AgroBras Wagrowiec / Lengyelország www.agrobras.pl. RAPOOL CZ Brno / Csehország www.rapool.cz

A repce bűvöletében. AgroBras Wagrowiec / Lengyelország www.agrobras.pl. RAPOOL CZ Brno / Csehország www.rapool.cz AgroBras Wagrowiec / Lengyelország www.agrobras.pl RAPOOL CZ Brno / Csehország www.rapool.cz RAPOOL Slovakia Piestany / Szlovákia www.rapool.sk RAPOOL rus Moskau / Oroszország www.rapool.ru RAPOOL Kasachstan

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára

Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára 211/31 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 31. szám 211. május 23. Mezőgazdasági termelői árak és hatásuk az élelmiszerek fogyasztói árára A tartalomból 1 Bevezetés 1 Élelmiszerek

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Kibocsátás, agrár-külkereskedelem 23. lecke Többfunkciós (multifunkcionális)

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005 2300/9/2005. GYŐR 2005. november Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Vas megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Növénytermesztés

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja Tisztelt Olvasók! Kalászos és repce fajtabemutatóinkra invitáló Híradónk ez évi nyári számának írásaiban is igyekszünk a múló, de

Részletesebben

Mezőgazdaság számokban

Mezőgazdaság számokban Mezőgazdaság számokban Jász-Nagykun-Szolnok megyei információk a 1 11. oldalon A mezőgazdaság teljesítménye % 18 16 14 12 1 8 A mezőgazdaság bruttó termelése (2=1%) 6 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02

Mezőgazdaság és agrár- élelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 Mezőgazdaság és agrárélelmiszeripar Lengyelországban 2015-12-16 18:47:02 2 A teljes mezőgazdasági termelés Lengyelországban 2011-ben 1,1%-kal, ezen belül a növénytermesztés 3,8%-kal nőtt. Csökkent az állattenyésztés

Részletesebben

Az élelmiszeripar jelene, jövője

Az élelmiszeripar jelene, jövője Az élelmiszeripar jelene, jövője dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár 2012. április 25. Élelmiszergazdaság jelentősége Stratégiai jelentőségű ágazat:

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Kecskés Gábor Berzence

Kecskés Gábor Berzence Kecskés Gábor Berzence 2013.09.27. Az előző eladásomban kitértem a NyugatEurópát sújtó esőzésekre és árvizekre, azóta sajnos túl vagyunk már egy igen száraz, aszályos időszakon is mely szintén nem segítette

Részletesebben

szolgálatában 37 évvel ezelőtt négy német nemesítőház összefogásából jött létre a RAPOOL-RING GmbH.

szolgálatában 37 évvel ezelőtt négy német nemesítőház összefogásából jött létre a RAPOOL-RING GmbH. A repce bűvöletében 2 Erős partnerek a repce szolgálatában 37 évvel ezelőtt négy német nemesítőház összefogásából jött létre a RAPOOL-RING GmbH. Deutsche Saatveredelung AG NPZ Norddeutsche Pflanzenzucht

Részletesebben

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen,

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, Lokális cselekvés Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, 2011. 05.27. Felvezető: Tiboldi Lajos Név: Ica Apja neve: 15548 SAPHIR-ET Eredményei: 2009 Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései

A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései A termıföldkérdés vidékfejlesztési összefüggései Varga Péter Stratégia Kft. 2011. február 3. Kelebia Egy kis bevezetés - A közlegelık tragédiája (Hardin, 1968) Adva van egy közlegelı, amelyen a faluban

Részletesebben

FINO CSOPORT 2013.11.06.

FINO CSOPORT 2013.11.06. FINO CSOPORT 2013.11.06. FINO CSOPORT Földrajzi elhelyezkedés Mezőgazdasági vertikum 100% magyar családi tulajdonban ÁLLATTENYÉSZTÉS 2013 2014 Tejelő tehén állomány (fő): 2.500 3.300 Tejtermelés (Liter/nap):

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

NETYE BÁLINT Nyugat-Békés megye netye.balint@trigo.hu +36 30 536 8020 1 HORVÁTH PÉTER. Zala, Nyugat-Somogy 2 KASÓ ANDRÁS

NETYE BÁLINT Nyugat-Békés megye netye.balint@trigo.hu +36 30 536 8020 1 HORVÁTH PÉTER. Zala, Nyugat-Somogy 2 KASÓ ANDRÁS 2015 1 HORVÁTH PÉTER 10 Zala, Nyugat-Somogy 8 horvath.peter@trigo.hu 9 5 12 +36 30 251 0178 1 2 KASÓ ANDRÁS 13 11 Baranya, Somogy megye 6 2 kaso.andras@trigo.hu 4 +36 30 525 1775 3 LUDÁNYI PÉTER Baranya,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Csongrád megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás... 5 Mezőgazdaság... 7 Ipar...

Részletesebben

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok)

Állatállomány, 2013. június 1., (előzetes adatok) 213/85 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 85. szám 213. október 25. Állatállomány, 213. június 1., (előzetes adatok) A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány

Részletesebben

Kapronczai István. egyes mezőgazdasági ágazatokban. NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31.

Kapronczai István. egyes mezőgazdasági ágazatokban. NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31. Kapronczai István Rövid távú, éven belüli piaci kilátások az egyes mezőgazdasági ágazatokban NAPI GAZDASÁG AGRÁRKONFERENCIÁJA Budapest, 2011. május 31. A CRB élelmiszer-alindex alakulása (1960. január

Részletesebben

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11. A nagy termés nyomában Mezőhegyes, 2014. szeptember 11. Időjárás Trágyázás, növénytáplálás, talaj- és növénykondícionálás Levegőből támadó rovarok Levegőből támadó gombák Herbicid-használat Vetésidő Talajlakó

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában

Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Az ágazat helyzete, tendenciák a gyümölcslé, gyümölcsital és ásványvízfogyasztás alakulásában Bikfalvi Istvánné Magyarországi Üdítőital-, Gyümölcslé- és Ásványvízgyártók Szövetsége Zöldség és gyümölcslevek

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban

Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban GYURICZA CSABA ASZÁLY NAPI RENDEZVÉNY BUDAPEST, 2015. JÚNIUS 17. Megbeszélendők 1. Tendenciák a talajművelésben 2. Okszerű talajművelés feltételei

Részletesebben

GABONAPIACI HELYZETKÉP

GABONAPIACI HELYZETKÉP GABONAPIACI HELYZETKÉP Malom és sütőipari Osztályülés, Budapest 2017. április 10. Mátyus Kornél NAK A világ gabonakészleteinek várható alakulása Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)

Részletesebben

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/18

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 8. szám A Kormány 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozata a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány megállapítja a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt.

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 25. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával.

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával. DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám Dekalb repce Akadémia Müller Gábor Repce állományszárítás Roundup Mega használatával Czepó Mihály Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

A hazai hús és zöldség-gyümölcstermékpálya helyzetének alakulása

A hazai hús és zöldség-gyümölcstermékpálya helyzetének alakulása Gazdálkod lkodás s Baráti Köre K Gazdálkod lkodás s Szerkesztőbizotts bizottsága Agrárgazdas rgazdasági gi Kutató Intézet EU-tagságunk 10 évének agrár- és vidékgazdasági tapasztalatai Budapest, 2014. április

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

Állatállomány, 2013. december 1.

Állatállomány, 2013. december 1. 214/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. Állatállomány, 213. december 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 állomány...2 Baromfiállomány...3

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Állatállomány, 2012. június 1.

Állatállomány, 2012. június 1. 212/56 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 56. szám 212. augusztus 3. Állatállomány, 212. június 1. A tartalomból 1 Bevezető 1 Szarvasmarha-állomány 2 állomány 3 Baromfiállomány

Részletesebben

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás 2012/7 A KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány júniusban 733 ezer egyed, 41 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. A tehénállomány 8 ezerrel haladja meg a tavaly júniusit, 335 ezer darab. E pozitív

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz.

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/19

Részletesebben

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében

Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Agrárgazdaságunk jelene és jövője az EU tagság tükrében Kapronczai István 52. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Az induló állapot Kérdés: Felkészült agrárgazdasággal csatlakoztunk

Részletesebben

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések

A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések A Sertésstratégia eredményei, jövőbeni intézkedések Horváth István Kiemelt programokért felelős miniszteri biztos, Országgyűlési képviselő Gödöllő, 2015. 05.05. 1 2012 augusztus 30-án Magyarország Kormánya

Részletesebben

Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben

Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben Innovatív technológiák és technológiai megoldások a tógazdasági haltermelésben Egyed Imre Czikkhalas Kft. Debrecen 2011. Innováció Innováció: az a társadalmi jelenség, amely a technikai eszközök, technológiák

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

SERTÉSPIAC 2015 Világ- és európai piaci tendenciák

SERTÉSPIAC 2015 Világ- és európai piaci tendenciák SERTÉSPIAC 2015 Világ- és európai piaci tendenciák Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériuma (USDA) szerint a sertéshús globális termelése 111,5 millió tonna volt 2015-ben, alig 1 százalékkal haladta

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN

HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, TŐKEHÚSOK A FOGYASZTÓK KOSARÁBAN Magyar Húsiparosok Szövetsége Sajtótájékoztató Vella Rita, GfK Hungária Kft. 2013. Március 13. GfK 2012 Húskészítmények, tőkehúsok a fogyasztók kosarában

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016

VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 VIDÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE 2016 (Jelen információk tájékoztató jellegűek, az Egyesület munkatársainak információi alapján kerültek összeállításra!) VP1-1.1.1-16 Agrárgazdálkodási

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom II. negyedévében :54:45

Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom II. negyedévében :54:45 Lengyel-magyar külkereskedelmi forgalom 2011. II. negyedévében 2015-12-16 18:54:45 2 2011. második negyedévében a Magyarországra irányuló lengyel export dinamikája jelentősen lassult. Folyó év első negyedéve

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása II. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2003. II. 1 A II. ben az értékpapírpiac általunk vizsgált egyetlen szegmensében sem történt lényeges arányeltolódás az egyes tulajdonosi szektorok között. Az

Részletesebben

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember

Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Helyzetkép 2013. augusztus - szeptember Gazdasági növekedés Ez év közepén részben váratlan események következtek be a világgazdaságban. Az a korábbi helyzet, mely szerint a globális gazdaság növekedése

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata:

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: 1. Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: Termesztés céljai, jelentősége (fő- és melléktermékek felhasználása) Fajtaismeret (fontosabb

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR július 28.

STATISZTIKAI TÜKÖR július 28. VIII. évfolyam 15. szám 214. február 21. 214/78 STATISZTIKAI TÜKÖR 214. július 28. www.ksh.hu Állatállomány, 214. június 1. Tartalom Bevezető...1 Szarvasmarha-állomány...1 Sertésállomány...2 Baromfiállomány...2

Részletesebben

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány

ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja. Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány ŐSTERMELŐ Gazdálkodók Lapja Jónásné Zselezni Borbála programmenedzser PRIMOM Alapítvány Kezdetek A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.26.) kormányrendelet meghatározta a mezőgazdasági

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, április

Mezőgazdasági termelői árak, április Közzététel:. június 15. Sorszám: 96. Következik:. június 18. Létszám és kereset a nemzetgazdaságban Mezőgazdasági termelői árak,. április Az agrár termelőiár-szintje áprilisában 5,7%-kal csökkent az előző

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben