Koronária-intervención átesett betegek trombocitaaggregáció-gátló kezelése aggregometriás vizsgálatok fényében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Koronária-intervención átesett betegek trombocitaaggregáció-gátló kezelése aggregometriás vizsgálatok fényében"

Átírás

1 Eredeti közlemények Cardiologia Hungarica 2005; 35 : Locksley Hall Media Koronária-intervención átesett betegek trombocitaaggregáció-gátló kezelése aggregometriás vizsgálatok fényében Komócsi András, Tahin Tamás, Pintér Tünde, Kónyi Attila, Habon László, Jáksó Krisztián, Horváth Iván Gábor, Papp Lajos PTE OEC, Szívgyógyászati Klinika, Intervencionális Kardiológiai Osztály, Pécs Levelezési cím: Dr. Komócsi András Ph.D. Pécsi Tudományegyetem OEC, Szívgyógyászati Klinika Intervencionális Kardiológiai Osztály 7623 Pécs Ifjúság út Tel.: 72/ Fax.: 72/ Kulcsszavak: trombocitaggregáció-gátló kezelés, koronária-intervenció, aggregometria Keywords: antiplatelet agents and therapy, PTCA, aggregometry A stent implantációt követõ, trombózis következtében kialakuló, stent elzáródás kivédésében elsõdleges jelentõségû a koronária-intervención átesett betegek megfelelõ trombocitaaggregáció-gátló (TAG) kezelése. Az egységes gyógyszerelés mellett a betegekben egyénenként változó hatékonyságú aggregáció-gátlás figyelhetõ meg. Célkitûzés: Célunk a krónikusan szedett aggregáció-gátló kezelés hatásosságának aggregometriás vizsgálata volt. Betegek és módszerek: 215 PTCA-n átesett, TAG-kezelést kapó beteg aggregometriás vizsgálatának eredményeit dolgoztuk fel. Carat Diagnosztika TX4 típusú aggregométerrel, különbözõ induktorok hatására [ADP 5 µm, 10 µm, kollagén (COLL) 2 µg/ml, adrenalin 10 µm] létrejövõ aggregáció mértékét mértük és hasonlítottuk össze a különbözõ kezelést kapó csoportokban. Eredmények: A betegek közt 144 férfi és 71 nõ volt (átlagéletkor 58,6±10,9 év). 87 beteg napi mg aszpirin (ASA), 29 beteg napi 75 mg clopidogrel (C), 7 beteg napi 500 mg ticlopidin (T), 57 clopidogrel és aszpirin (C+A), 35 ticlopidin és aszpirin (T+A) kezelésben részesült. A T+A kombinált kezelés additívnak bizonyult mind ADP mind COLL indukciót követõen. A T és C kezelt betegek közt észlelt, nem szignifikáns, a C esetén hatásosabb aggregáció-gátlás trendje aszpirin kombináció esetén megfordult; hatásosabb aggregáció-gátlást okozott a T+A mint a C+A csoportban. Következtetések: Vizsgálatunkban a C+A kezelés kevésbé hatásos aggregáció-gátló hatását mutattuk ki. Az aggregometria alkalmas a TAG-kezelésre adott egyéni variációk kimutatására. További vizsgálatokat tartunk szükségesnek annak vizsgálatára, hogy az észlelt aggregometriás jellemzõk milyen összefüggést mutatnak a klinikai végpontokkal. Inhibition of Thrombocyte-Aggregation After Stent Implantation in the Light of Aggregometry. Acute stent occlusion can be effectively prevented with adequate inhibition of thrombocyte aggregation. Individual variabilities to the uniform therapy have been observed. Our aim was to examine the efficacy of the chronic thrombocyte-aggregation (TA) inhibitor therapy in post-pci patients. Method: Aggregometry results of 215 post-pci patients receiving anti-ta agent(s) has been evaluated. Platelet aggregation was measured to several inductors (adenosine-diphosphate (ADP) 5 µm, 10 µm, collagen (COLL) 2 µg/ml, epinephrine 10 µm) and compared among the different treatment groups. Results: Among the patients were 144 male and 71 female, age was 58,6±10,89 years. 87 patients (pts) received mg aspirin daily (A), 29 pts 75 mg clopidogrel daily (C), 7 pts 500 mg ticlopidine daily (T), 57 pts combination of clopidogrel and aspirin (C+A), and 35 pts ticlopidine and aspirin (T+A) were administered. The T+A combination treatment proved to be additive at ADP and COLL induction. T treatment resulted in not significantly more effective inhibition than C. In combination T+A was significantly more effective than C+A. Conclusions: In our in vitro study the C+A combination showed less effective TA inhibition. Aggregometry provides a useful tool for monitoring the efficacy of antiplatelet therapy and may reveal variations in therapeutic response. Further investigations are needed to explore the underlying causes and to study the relationship of the in vitro measured TA inhibition to the stent occlusion. Cardiologia Hungarica 2005; 35 : 1

2 Napjainkban a perkután transzluminális koronária-angioplasztika (PTCA) a koronáriák arterioszklerózisának gyógyításában egyre növekvõ szerepet játszik. A beavatkozások közt a ballonos angioplasztika (POBA) aránya visszaszorulóban van, míg a ballonra applikált fémháló (stent) beültetése válik dominálóvá. A perkután koronária-intervenció (PCI) során a betegek érrendszerébe implantált stent, amíg a koszorúsér endothelje be nem fedi, trombogén felszínt alkot. Az endothelizáció periódusának jelentõsége, a klinikai gyakorlatban mind elterjedtebb, proliferáció-gátló gyógyszerkibocsátó stentek alkalmazása miatt a közelmúltban tovább növekedett. Az akut stent okklúzió megelõzésére amelynek kialakításában jelentõs szerepet játszik a trombocitadús fehér thrombus aggresszív, kombinált trombocitaaggregáció- és alvadásgátlási protokollt alkalmazunk. Ennek részeként aszpirin, thienopyridin típusú és a trombocita glikoprotein II/b-III/a-receptor (tct GP II/b-III/a) szelektív antagonistákat használunk fel (1). A stent implantációját követõen a trombociták a szabaddá vált subendotheliális kötõszövethez kötõdnek. Ennek során a subendotheliális mikrofibrillumok von Willebrand faktor (vwf) multimereken keresztül a trombocita membrán GP I/b-vel kapcsolódnak, valamint a kollagén és GP I/a segítségével trombocita-érfal, majd nagyszámú adhéziós fehérje részvételével trombocita-trombocita interakciók játszódnak le. Ezek eredményeként a szabaddá váló GP II/b-III/areceptor-komplex másodlagos kötõdést létesít a vwfral, ami tovább erõsíti az adhéziót. A tct GP II/b-III/a felszíni receptor szelektív gátlása a trombocitaaggregáció és thrombusképzõdés ellen ható, hatásos mechanizmus. A hazánkban is elérhetõ eptifibatid és tirofiban nagy szelektivitású, rövid hatású inhibitora a fibrinogén tct GP II/b-III/a kötõdésnek, azonban mivel csak intravénás alkalmazásra van lehetõség, valamint e szerek igen magas ára miatt, csak korlátolt ideig történõ, perioperatív alkalmazására van lehetõség. A trombocitaadhézió egy sor metabolikus reakciót indít el, amelyek a granulumokban tárolt bioaktív anyagok kibocsátásához vezetnek, alakváltozást és aggregációt eredményeznek. A granulumok tartalma ADP, szerotonin, fibrinogén, lizoszomális enzimek, trombomodulin és heparin neutralizáló faktor felszabadul. Aktiválódik a trombociták prosztaglandin szintézise, amely labilis TXA 2 képzõdéséhez vezet, ennek következménye a trombocita ciklikus AMP (camp)-szintjének csökkenése, ami megindítja a degranulációt. E folyamatok egy többszörös, negatív és pozitív visszacsatolásokkal tarkított, második jelátvivõ rendszer segítségével alakítják ki azt a kényes egyensúlyt, ami a trombociták összecsapzódását a biológiailag szükségszerû mértékûre korlátozza. A stent implantáción átesett betegeknél alkalmazott gyógyszerek ezen a szinten, a trombociták aktivációs folyamatainak szintjén avatkoznak be az ciklooxigenáz enzim, illetve a P 2Y12 ADP-receptor gátlása útján. Célunk a koronária-intervención átesett betegek által krónikusan szedett trombocitaaggregáció-gátló kezelés hatásosságának aggregometriás vizsgálata volt. Betegek és módszerek Kardiológiai centrumunkban januárjáig PTCA-n átesett, trombocitaaggregáció-gátló kezelést kapó 215 beteg aggregometriás vizsgálatának eredményeit dolgoztuk fel. A trombocita aggregometriás vizsgálatokba az intézethez földrajzilag közel lakó, a kontrollvizsgálat céljából mobilizálható betegek kerültek bevonásra. A betegeknek legalább 4 hete, változatlan, rendszeres, per os gyógyszeres kezelésben kellett részesülniük. Trombocitaaggregáció gátlására amennyiben a betegnél túlérzékenység nem áll fenn rutinszerûen, 3 napig 300 mg, majd mg aszpirint és legalább 1 hónapig mg ticlopidint vagy 300 mg telítõ dózist követõen napi 75 mg clopidrogelt adtunk. A kombinált kezelést egyénenként változó idõtartam (1 9 hónap) után ASA-monoterápiára történõ váltás követte. Thienopyridin monoterápiát aszpirinallergia vagy gasztrointesztinális intolerancia miatt alkalmaztunk. Ennek megfelelõen a monoterápiás csoportokban az intervenció és az aggregometria közti idõtartam átlagosan kétszerese volt a kombinált kezelést kapó csoporténak. A vizsgálatban az aggregáció mértékét mértük Carat Diagnosztika TX4 típusú aggregométerrel, különbözõ induktorok hatására [ADP 5 mm, 10 mm, kollagén (COL) 2 mg/ml, adrenalin (ADR 10 mm)] és hasonlítottuk össze a különbözõ kezelést kapó csoportokban. Az aggregometriás mérések során a maximális aggregáció (MA) mellett az aggregátum képzõdés egyéb kinetikai jellemzõit is próbáltuk meghatározni, így a mérés végére kialakuló végleges aggregáció (FA), az aggregáció kezdeti sebességét jelzõ meredekség (slope, SL) mértékét, valamint az aggregátum stabilitására jellemzõ MA/FA hányadost (1. ábra). Az adatokat SPSS 11.0 statisztikai programcsomaggal dolgoztuk fel. A normáleloszlás vizsgálatára Kolgomorov Smirnov-tesztet használtunk. Mivel a mért értékek egyes szegmensei a normáleloszlástól szignifikánsan eltértek, a statisztikai feldolgozás során Mann-Whitney, illetve Fisher-féle egzakt tesztet és Spearman korrelációs vizsgálatot alkalmaztunk, p<0,05-t tekintettünk szignifikánsnak. Az adatokat átlagérték ± szórás formában adjuk meg. Eredmények A betegek közt 144 férfi és 71 nõ volt, átlagéletkoruk 58,6±10,89 év volt. Cardiologia Hungarica 2005; 35 : 2

3 87 beteg napi mg aszpirin (ASA), 29 beteg napi 75 mg clopidogrel (C), 7 beteg napi 500 mg ticlopidin (T), 57 clopidogrel és aszpirin (C + A), 35 ticlopidin és aszpirin (T + A) kezelésben részesült. A vizsgálatok során jól reprodukálhatónak találtuk a maximális (MA) és a 8. percben mért végsõ aggregáció (FA) mértékét, valamint e két értékbõl származtatott reverzibilitási mutatót (RM), amit akkor tekintettünk pozitívnak, ha az FA alacsonyabb volt, mint az MA 75%-a. Ezzel szemben nem ítéltük megbízhatónak és reprodukálhatónak sem az automatikus, sem a kézi korrekcióval történõ meredekség (SL), sem az induktor beadásától a görbe felfutásáig tartó idõ vizsgálatát (TL). A validálási adatokat terjedelmi okok miatt nem részletezzük. Az maximális aggregáció (MA) vizsgálata adrenalinnal történt indukciót követõen statisztikailag hatásosabb gátlást mutatott a T + A kezelés esetén az ASA-csoporthoz képest (p<0,05). A csoportokban mért MA-értékeket grafikusan ábrázolva feltûnõ, a nagyobb létszámú ASAés C-csoport kettõs eloszlása (Kolmogorov-teszttel p<0,05 és p=0,056). A T-csoport alacsony létszáma miatt ez nem megítélhetõ. Míg a kombinációs csoportokban is láthatóak kiugróan magasabb értéket, azaz kevésbé hatásos gátlást mutató betegek, azonban itt a mért értékek alacsonyabbak (2/A ábra, és 1. táblázat). Az FN-értékek az MA-értékekhez hasonlóan alakultak. Kollagén indukció esetén a monoterápiás csoportokban mért értékek nagy szórás mellett hasonló nagyságrendbe estek, míg a kombináció additívnak bizonyult (2/B ábra). Statisztikailag a C kevésbé volt hatásos, mint az ASA (p<0,05), a kombinációban történõ alkalmazás additív hatása jelentõsnek mutatkozott. A C + A és T + A csoportot összevetve az utóbbi jelentõsen effektívebbnek tûnt (p<0,001) (1. táblázat). Az FN-értékekbõl a fentieknek megfelelõ következtetések voltak levonhatóak, bár itt az értékek jelentõsen nagyobb szórást mutattak. Az ADP-indukciót a nemzetközi irodalomban alkalmazott két induktorkoncentráció alkalmazásával is elvégeztük (5 mm, 10 mm), ennek során az aggregációs görbe adatai közt jelentõs eltérés nem volt megfigyelhetõ. Ez alól a kivételt képez a reverzibilis aggregáció kialakulását jelzõ 2 fázisú ( crescendo-decrescendo ) görbe, ami az alacsonyabb induktorkoncentráció mellett gyakrabban volt megfigyelhetõ. Az alábbiakban a kisebb koncentráció esetén kapott adatokat ismertetjük (2/B ábra). ADP-indukciót követõen a maximális aggregáció (MA) mértéke T és C esetén az ASA-csoporthoz képest jelentõsen csökkent (p<0,01, illetve p<0,001) (1. táblázat). A kombinált alkalmazás esetén a T + A további szignifikáns hatásfokozódást eredményezett (p<0,05). Az A + C kombinációnál azonban ezzel ellentétes hatást észleltünk; az MA értékek C + A kombinációban a C-monoterápiától nem szignifikánsan, a T + A kezeléshez képest szignifikánsan gyengébb aggregáció-gátlást mutattak (p<0,001). A 8 percnél mért FA-értékek a fentiekhez hasonlóan jelentõs csökkenés mutattak thienopyridin alkalmazása esetén, a két kombináció közül a T + A-nál jelentõsen alacsonyabb értékeket észleltünk (p<0,05). Reverzibilis aggregáció jelenségét jelentõsen gyakrabban figyeltük meg thienopyridin monoterápia alkalmazása esetén az ASA-csoporthoz képest (86%, 79% vs. 40% p<0,01), ennek aránya a C + A kombinációs kezelés esetén még tovább növekedett (84% az ASAcsoporttal összevetve p<0,0001), a különbözõ thienopyridinnel kezelt csoportok közt azonban nem észleltünk statisztikailag kimutatható különbséget. A csoportokon belül a különbözõ induktorokkal elért aggregációs értékek közt szignifikáns fokú, jellemzõen pozitív korreláció volt kimutatható. Az ASA-csoportban a 12 adrenalin stimulációt követõen a kezeletlen normáltartományba esõ FA-értékû beteg ADPstimulációt követõen mért értékei nem különböztek a csoport többi tagjánál mért értékektõl. Megbeszélés A nemzetközi irodalomban ismertetett adatok alapján a stent implantációt követõen kombinált aggregációgátló terápia folytatása indokolt, azonban ennek idõ- 1. táblázat. A trombocita-aggregometriás vizsgálatok során, különbözõ induktorok alkalmazását követõen mért maximális aggregáció értékek összehasonlítása az aggregáció-gátló kezelés szerint kialakított csoportokban T C T + A C + A ADR COLL ADP ADR COLL ADP ADR COLL ADP ADR COLL ADP ASA N.S. N.S. ** N.S. * *** * *** *** N.S. ** *** T N.S. N.S. N.S. N.S. ** * N.S. * N.S. C N.S. *** ** N.S. *** N.S. T+A N.S. *** *** Rövidítések: Betegcsoportok: ASA: napi mg aszpirin; C: napi 75 mg clopidogrel; T: napi mg ticlopidin; T + A: ticlopidin és aszpirin; C + A clopidogrel és aszpirin. Induktorok: ADR: adrenalin 10 mm; COLL: kollagén 2 mg/ml; ADP: 5 mm Statisztika Mann Whitney-teszt: N.S.: nem szignifikáns; *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001. Cardiologia Hungarica 2005; 35 : 3

4 Aggr. (%) BL SL MA IT TL tartamáról, az alkalmazott szer/szerek kiválasztásáról ez idáig nem született egyértelmû állásfoglalás. A klinikai gyakorlatban a kb. 4 hétig tartó alkalmazást a PCI-CURE és a CREDO vizsgálatok alapján az elhúzódó 9 12 hónapig tartó kezelés váltotta fel, annak ellenére, hogy a két vizsgálat bizonyító erejét ebben a kérdésben több kritika érte (2) A jelenlegi európai ajánlás elektív stent beültetés esetén clopidogrel vagy ticlopidin adását (I/A-indikáció) míg ST-elevációval nem járó akut koronária szindrómában PCI esetén clopidogrel és aszpirin adását javasolja, míg a régebbi keletû ACC/AHA ajánlás a két szert nem választja el, alkalmazásukat I. szintû indikációval javasolja (3, 4). Az aszpirin, a thienopyridin típusú és a tct GP II/b- III/a-receptor szelektív antagonistáinak felhasználásán alapuló kombinált kezelés, klinikai tanulmányok alapján alkalmas, angioplasztikát követõen az akut/szubakut trombotikus reokklúzió megelõzésére. Számos kérdés merül fel a thienopyridin kiválasztásával és a kombinált kezelés optimális idõtartamával kapcsolatban. A clopidrogel gyógyszerpiaci megjelenését követõen világszerte az intervencionális kardiológusok egyre gyakrabban használták az új szert annak ellenére, hogy a kezdetben napvilágra került, 5 randomizált vizsgálat eredményei alapján csak az aszpirin-ticlopidin kombináció alkalmazásával kapcsolatban álltak rendelkezésre bizonyítékok. Ezek szerint ez egyértelmûen jobbnak bizonyult a stent trombózis és a kardiológiai elsõdleges végpontok megelõzésében az aszpirin vagy az aszpirin és krónikus antikoagulálás együttes alkalmazásával szemben. Ezidõtájt a clopidogrelt illetõen hiányoztak a hasonló megalapozottságú tanulmányok (5 9). A két thienopyridint összehasonlító tanulmányok közül a vizsgálatunk beteganyagát tekintve a TOPPS és FA t (min) 1. ábra. Born-féle optikai módszerrel mért trombocitaaggregációs görbe. A görbét napi 75 mg clopidogrelt szedõ betegnél 5 mm ADP-indukciót követõen Carat TX4 aggregométerrel rögzítettük. Technikai részleteket illetõen utalunk a Módszerek bekezdésre. Rövidítések: MA: maximális aggregáció; FA: végleges aggregáció; SL: az aggregáció kezdeti sebességét jelzõ meredekség (slope); BL: alapvonal; IT: az induktor beadási idõpontja; TL: az induktor beadásától az aggregáció megkezdéséig eltelt idõ. a CLASSICS a kiemelendõ. A TOPPS: A Ticlid or Plavix Post-Stents (TOPPS) vizsgálatban, 1016 sikeres stent implantáción átesett beteget randomizáltak és kezeltek ticlopidin (500 mg telítõ dózis, majd mg 14 napig) vagy clopidogrel (300 mg telítõ dózis majd napi 75 mg 14 napig) és aszpirin kombinációjával. A 30 napos követési eredmények nem mutattak statisztikailag jelentõs különbséget a két csoport közt. Gyakorlatilag hasonló eredmény született a CLASSICS elnevezésû (Clopidogrel Aspirin Stent International Cooperative Study) kettõs vak tanulmányban. Ezen tanulmányok értékeléséhez fontos figyelembe venni a stent trombózisnak a megfigyelési idõ alatt észlelt igen alacsony számát. Ez a tény vezet ahhoz például a CLASSICS esetében, hogy a két csoport közti különbség valójában 1 stent trombózis esetet jelent (10). A TOPPS-vizsgálat alapján készült becslés szerint a két szer közti különbség kimutatásához mintegy 8000 beteg bevonására lenne szükséges. Mivel valószínûtlen, hogy ekkora méretû randomizált prospektív vizsgálatot valaha lebonyolítsanak, Bhatt és munkatársai, az 5 randomizált vizsgálat és 7 centrum közölt regisztereinek metaanalízisét végezték el. Az így vizsgált, összesen 13,955 beteg adatai alapján, a clopidogrel bizonyult hatásosabbnak stent trombózis és a mortalitási adatokban (11). Ezen eredményekkel kapcsolatban a vizsgálók is figyelmeztetnek, hogy a 3 randomizált vizsgálat (12 14) során jelentõs protokollbeli eltérések mutatkoztak, illetve arra, hogy a regiszterek adatainak értékelése komplex kérdés, a gyógyszerelési szokások megváltozásával párhuzamosan az alkalmazott eszközök és az indikáció fejlõdése is hathat az itt található eredményekre és a formális protokoll, valamint a randomizáció hiánya az intention-to-treat analízist nehézzé, közel lehetetlenné teszi (15). Jelen ismereteink alapján a clopidogrel kezelés lényegesen kevesebb mellékhatással jár. A randomizált vizsgálatokba bevont közel clopidogrellel kezelt beteg közt TTP nem jelentkezett. Az idõközben ismertetett TTP-s esetek a ticlopidinnel kapcsolatosakkal szemben jobb indulatú lefolyást mutattak és elõfordulási gyakorisága nem tûnik magasabbnak az idiopátiás TTP-énál (16, 17). A terápiás mértékû trombocitaaggregáció eléréséhez szükséges idõ rövidebb clopidogrel, mint ticlopidin esetén. Ehhez ticlopidin szokásos dózisa mellett 5 nap szükséges. A mindennapos gyakorlatban a diagnosztikus katéterezéssel egy ülésben végezzük a stent implantációt és emiatt a betegek többségében így rendszerint elõkezelésre nincs mód. 500 mg-os lökés loading ticlopidint a betegek általában jól tolerálják, és ez az adag valamivel csökkenti a terápiás szint eléréséhez szükséges idõt, ennél nagyobb adag azonban gasztrointesztinális panaszok miatt rendszerint nem alkalmazható. Ezek a Cardiologia Hungarica 2005; 35 : 4

5 % % % A) Adrenalin 10 mm (norm ) A T C T + A B) Kollagén 2 mg/ml (norm ) A T C T + A C) ADP 5 mm (norm ) C+A C+A A T C T+A C+A 2. ábra. 10 mm Adrenalin (A), 2 mg/ml Kollagén (B) és 5 mm ADP (C) indukciót követõen mért, maximális aggregáció értékek alakulása a trombocitaaggregáció-gátló kezelést kapó betegcsoportokban. Rövidítések: ASA: napi mg aszpirin; C: napi 75 mg clopidogrel; T: napi mg ticlopidin; T + A: ticlopidin és aszpirin; C + A clopidogrel és aszpirin. hatásdinamikai tulajdonságok okozzák, hogy az implantációt követõ elsõ 24 órában amikor az akut stent trombózis legvalószínûbb amennyiben nem történt ticlopidin elõkezelés, a ticlopidin és aszpirin együtt nem hatásosabb, mint a kumarin és aszpirin (7, 9, 18). Az aggregació-gátlás mértéke humán adatok szerint a két szernek hasonló nagyságrendû (19). Állatkísérletes adatok alapján ismert, hogy a clopidogrel, mint a ticlopidin gátolja a trombocitaaggregációt, hatása a stent trombózis megelõzésében effektívebb, mint az aszpirin, és hatása azzal szinergetikus (20, 21). Az aszpirin a prosztaglandin bioszintézis korai szakaszában a cikclooxigenáz (COX) enzim gátlásával fejti ki hatását azáltal, hogy azt irreverzibilisen acetilálja. A clopidogrel szelektíven és irreverzibilisen gátolja az ADP-nek a trombociták receptorán (P 2Y12, vagy P 2cyc purinerg receptoron) való kötõdését (22). A ticlopidin in vitro hatástalan, valószínûleg egy metabolitja az, ami elsõsorban az ADP által kiváltott aggregációt gátolja, oly módon, hogy képes a kötõhelyet módosítani, és a fibrinogénnek a már kifordult GP II/b-III/a komplexhez az ADP által mediált kötõdését is gátolja (23). Az aggregometria során használt induktorok hatása összetett. A legelterjedtebben aggregáció mérésekre használt induktor: az ADP, a kollagén és az adrenalin. Ezen szerek kiválasztásában fontos szerepet játszott, hogy elméleti és gyakorlati megfontolások alapján az egyes gyógyszerek által kiváltott aggregáció-gátlás mérését teszik viszonylag szelektíven lehetõvé. Bár egyszerûsítésként az adrenalin és a kollagén indukció a COX-gátlás, az ADP pedig a thienopyridinek hatásának kimutatására alkalmas, a többszörös interakció ismeretében, a különbözõ induktorok hatására kialakult aggregációs görbék együtt értékelendõek. In vitro vizsgálatunk során a T + A kombinált kezelés additívnak bizonyult mind ADP, mind kollagén indukciót követõen. A T- és C-vel kezelt betegek közt észlelt, nem szignifikáns, a C esetén hatékonyabb aggregáció-gátlás trendje aszpirin kombináció esetén megfordult; hatásosabb aggregáció-gátlást okozott a T + A, mint a C + A csoportban. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az aggregometria végzését a nemzetközi ajánlások nem tartják szükségesnek a terápiás aggregáció-gátlás hatásosságának ellenõrzésére és követésére (3). A trombocitaaggregáció-gátló szerek általánosan elismert, nagy nemzetközi tanulmányokkal alátámasztott hatékonysága ellenére az aggregációban résztvevõ többszörös szinergista és antagonista mechanizmusok ismeretében nem meglepõ, hogy egyre szaporodik az ezen gyógyszerekkel szembeni rezisztencia irodalma (24, 25). Ezen kutatások ellenére még a viszonylag gyakorinak tartott aszpirinrezisztencia tekintetében sincs elfogadott nemzetközi konszenzus a jelenség definícióját és beosztását illetõen. Weber és munkatársai tipológiai alapon történõ beosztásjavaslata, amely az orálisan és intravénásan adott aszpirin hatására jelentkezõ tromboxán szintézis és trombocitaaggregáció-gátlás alapján farmakokinetikai, farmakodinámiás és pszeudo rezisztenciára történõ felbontást javasolt, jól mutatja a jelenség feltehetõen többtényezõs eredetét (26). Macchi és munkatársai az aszpirinrezisztens betegekben ADP hatására fokozott aggregációt mutattak ki (27). Részint ezek az adatok képezték az elméleti alapját a non-reszponder betegekben alkalmazott, thienopyridinre történõ váltásnak. Vizsgálatunk során a publikálttól eltérõ metodikával, ezeket az eredményeket nem tudtuk reprodukálni. Bár vizsgálatunkban a non- Cardiologia Hungarica 2005; 35 : 5

6 reszponder betegek önkontrollos vizsgálata nem szerepelt a monoterápiás csoportban észlelt bimodális eloszlás és ennek a kombinált kezelést kapó csoportokban történõ eltûnése miatt, magas tromboembóliás rizikó esetén kombinált aggregáció-gátló kezelés, alacsonyabb rizikó esetén ADP-antagonistára történõ váltást és a hatás ismételt kontrollját tartjuk indokoltnak. Ezt a stratégiát alátámasztja a magyar szerzõk által végzett vizsgálat során az aszpirinrezisztens betegeknél thienopyridinre történõ váltást követõen megfigyelt mortalitáscsökkenés (28). A multicentrikus nagy beteganyagon végzett randomizált vizsgálatok elvitathatatlan elõnyei mellett viszonylag ritkán vesszük figyelembe, hogy az így kapott eredmények során az egyes betegnél meglévõ különbségek belemosódnak az átlageredményekbe. Minél nagyobb létszámú és multinacionális a vizsgálat, annál nagyobb annak esélye, hogy a ritka, esetleg regionálisan halmozódó egyedi jellemzõk hatása nem mutatható ki. A fenti vizsgálatok során szerzett tapasztalatok által kialakított terápiás irányvonalaknak tehát az adott beteg kezelése során, annak egyéni jellemzõihez történõ módosítása válhat szükségessé. A mechanizmusaiban még nem kellõen feltárt, a aggregáció-gátló kezelésre adott egyéni variációk kimutatására és követésére alkalmas lehet a részletezett aggregometria, ami lehetõvé teszi a kezelés kontrollált módosítását. További, követéses vizsgálatokat tartunk azonban szükségesnek annak vizsgálatára, hogy az észlelt aggregometriás jellemzõk, köztük a reverzibilis aggregáció jelensége milyen összefüggést mutat a klinikai végpontok rövid és hosszú távú jelentkezésével. Irodalom 1. Reynolds MR, et al. Current clinical characteristics and economic impact of subacute stent thrombosis. J Invasive Cardiol 2002; 14 (7): Eriksson P. Long-term clopidogrel therapy after percutaneous coronary intervention in PCI-CURE and CREDO: the Emperor s New Clothes revisited. Eur Heart J 2004; 25 (9): Patrono C, et al. Expert consensus document on the use of antiplatelet agents. The task force on the use of antiplatelet agents in patients with atherosclerotic cardiovascular disease of the European society of cardiology. Eur Heart J 2004; 25 (2): Smith SC, Jr., et al. ACC/AHA guidelines for percutaneous coronary intervention (revision of the 1993 PTCA guidelines)-executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines (Committee to revise the 1993 guidelines for percutaneous transluminal coronary angioplasty) endorsed by the Society for Cardiac Angiography and Interventions. Circulation 2001; 103 (24): Hall P, et al. A randomized comparison of combined ticlopidine and aspirin therapy versus aspirin therapy alone after successful intravascular ultrasound-guided stent implantation. Circulation 1996; 93 (2): Urban P, et al. Randomized evaluation of anticoagulation versus antiplatelet therapy after coronary stent implantation in high-risk patients: the multicenter aspirin and ticlopidine trial after intracoronary stenting (MATTIS). Circulation 1998; 98 (20): Schomig A, et al. A randomized comparison of antiplatelet and anticoagulant therapy after the placement of coronary-artery stents. N Engl J Med 1996; 334 (17): Leon MB, et al. A clinical trial comparing three antithrombotic-drug regimens after coronary-artery stenting. Stent Anticoagulation Restenosis Study Investigators. N Engl J Med 1998; 339 (23): Bertrand ME, et al. Randomized multicenter comparison of conventional anticoagulation versus antiplatelet therapy in unplanned and elective coronary stenting. The full anticoagulation versus aspirin and ticlopidine (fantastic) study. Circulation 1998; 98 (16): Bertrand ME, et al. Double-blind study of the safety of clopidogrel with and without a loading dose in combination with aspirin compared with ticlopidine in combination with aspirin after coronary stenting: the clopidogrel aspirin stent international cooperative study (CLASSICS). Circulation 2000; 102 (6): Bhatt DL, et al. Meta-analysis of randomized and registry comparisons of ticlopidine with clopidogrel after stenting. J Am Coll Cardiol 2002; 39 (1): Easton JD. Clinical aspects of the use of clopidogrel, a new antiplatelet agent. Semin Thromb Hemost 1999; 25 (Suppl 2): Taniuchi M, et al. Randomized comparison of ticlopidine and clopidogrel after intracoronary stent implantation in a broad patient population. Circulation 2001; 104 (5): Muller C, et al. A randomized comparison of clopidogrel and aspirin versus ticlopidine and aspirin after the placement of coronary-artery stents. Circulation 2000; 101 (6): Klein LW, et al.. Use of clopidrogel in coronary stenting: what was the question? J Am Coll Cardiol 1999; 34 (7): Bennett CL, et al. Thrombotic thrombocytopenic purpura associated with clopidogrel. N Engl J Med 2000; 342 (24): Torok TJ, et al. Increasing mortality from thrombotic thrombocytopenic purpura in the United States analysis of national mortality data, Am J Hematol 1995; 50 (2): Rupprecht HJ, et al. Comparison of antiplatelet effects of aspirin, ticlopidine, or their combination after stent implantation. Circulation 1998; 97 (11): Boneu B, Destelle G. Platelet anti-aggregating activity and tolerance of clopidogrel in atherosclerotic patients. Thromb Haemost 1996; 76 (6): Makkar RR, et al. Effects of clopidogrel, aspirin and combined therapy in a porcine ex vivo model of high-shear induced stent thrombosis. Eur Heart J 1998; 19 (10): Harker LA, et al. Clopidogrel inhibition of stent, graft, and vascular thrombogenesis with antithrombotic enhancement by aspirin in nonhuman primates. Circulation 1998; 98 (22): Aktas B, et al. Inhibition of platelet P 2 Y 12 and alpha2a receptor signaling by cgmp-dependent protein kinase. Biochem Pharmacol 2002; 64 (3): Eggenhoffer J. ADP-receptor antagonisták. Gyógyszereink 2001; 51 (2): Bhatt DL. Aspirin resistance: more than just a laboratory curiosity. J Am Coll Cardiol 2004; 43 (6): Wiviott SD, et al. Clopidogrel resistance: a new chapter in a fast-moving story. Circulation 2004; 109 (25): Weber AA, et al. Towards a definition of aspirin resistance: a typological approach. Platelets 2002; 13 (1): Macchi L, Christiaens L, Brabant S, et al. Resistance to aspirin in vitro is associated with increased platelet sensitivity to adenosine diphosphate. Thromb Res 2002; 107 (1 2): Kiss R, Preda I. Continuation of aspirin therapy despite aspirin resistance is associated with higher mortality. A two-year follow-up, five-centre experience in 921 cardiovascular patients. ESC Congress 2004 Munich Cardiologia Hungarica 2005; 35 : 6

A thrombocyta gátló kezelt beteg elektív és sürgős perioperatív ellátása Dr.Mühl Diana

A thrombocyta gátló kezelt beteg elektív és sürgős perioperatív ellátása Dr.Mühl Diana A thrombocyta gátló kezelt beteg elektív és sürgős perioperatív ellátása Dr.Mühl Diana PTE, AITI Ajánlások Az EÜM Szakmai Irányelve: A thromboembolia kockázatának csökkentése és kezelése. Magyar Thrombosis

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

TELJES VÉRT ALKALMAZÓ MÓDSZEREK VIZSGÁLATA KÜLÖ BÖZŐ TÍPUSÚ HAEMOSTASIS ZAVAROKBA

TELJES VÉRT ALKALMAZÓ MÓDSZEREK VIZSGÁLATA KÜLÖ BÖZŐ TÍPUSÚ HAEMOSTASIS ZAVAROKBA TELJES VÉRT ALKALMAZÓ MÓDSZEREK VIZSGÁLATA KÜLÖ BÖZŐ TÍPUSÚ HAEMOSTASIS ZAVAROKBA Ph.D. tézis Szerző: Dr. Tóth Orsolya Témavezető: Prof. Dr. Losonczy Hajna Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

Aszív- és érrendszeri megbetegedések különösen a felgyorsult

Aszív- és érrendszeri megbetegedések különösen a felgyorsult 07-Circulation_1:Circulation 7/13/11 3:45 PM Page 49 Diabetes és cardiovascularis Genetics betegségek Cukorbetegség és thrombocytagátló kezelés akut coronariaszindrómában José Luis Ferreiro, MD; Dominick

Részletesebben

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Tıkés-Füzesi Margit PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézete, Pécs Aspirin(ASA) non responder betegek 30-40%a További kezelési

Részletesebben

A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika

A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika A stroke secunder gyógyszeres prevenciója; evidenciák és dilemmák. Dr. Fehér Gergely PTE KK Neurológiai Klinika A stroke rizikófaktorai Megalapozott: hypertonia diabetes pitvarfibrillatio korábbi stroke

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI

Leukotriénekre ható molekulák. Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI Leukotriénekre ható molekulák Eggenhofer Judit OGYÉI-OGYI Mik is azok a leukotriének? Honnan ered az elnevezésük? - először a leukocitákban mutatták ki - kémiai szerkezetükből vezethető le - a konjugált

Részletesebben

VI/1. Poli-ADP-ribóz polimeráz-1 (PARP-1) aktiváció akut miokardiális iszkémiareperfúzió

VI/1. Poli-ADP-ribóz polimeráz-1 (PARP-1) aktiváció akut miokardiális iszkémiareperfúzió A 2003-2006. közötti években elért tudományos eredmények összefoglalása I. Az iszkémiás szívbetegség új altípusa: slow coronary flow phenomenon A morfológiailag ép epikardiális koronáriákban észlelhető

Részletesebben

soló szerek gyógyszer

soló szerek gyógyszer A haemostasist és s a vérkv rképzést befolyásol soló szerek gyógyszer gyszerészi szi kémik miája I. Véralvadásgátlók (antikoagulánsok): warfarin, acenokumarol, heparin, komplexképzők II. Trombocita aggregáció

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

A prokalcitonin prognosztikai értéke

A prokalcitonin prognosztikai értéke A prokalcitonin prognosztikai értéke az első 24 órában Dr. Tánczos Krisztián SZTE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Carlet et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2012, 1:11 Carlet

Részletesebben

7. ifj. Sorszám. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol)

7. ifj. Sorszám. Szerzők neve. Cím (magyar) Cím (angol) Sorszám 7. ifj. Aradi Dániel, Pintér Tünde, Kónyi Attila, Horváth Iván, Kovács Erik, Magyari Balázs, Komócsi András, PTE Szívgyógyászati Klinika 150 mg fenntartó dózisú clopidogrel csökkenti a magas reziduális

Részletesebben

Számos vizsgálat bizonyítja, hogy

Számos vizsgálat bizonyítja, hogy N. Gassanov n E. Caglayan n E. Erdmann n F. Er ADP-receptor-antagonisták: új adatok az isémiás szívbetegség kezelésérôl és megelôzésérôl 8 Kommentár: Dr. Becker Dávid Az adenozin-difoszfáttal (ADP) indukált

Részletesebben

Új antitrombotikus gyógyszerek coronária intervencióban Prof. Keltai Mátyás (Budapest)

Új antitrombotikus gyógyszerek coronária intervencióban Prof. Keltai Mátyás (Budapest) Új antitrombotikus gyógyszerek coronária intervencióban Prof. Keltai Mátyás (Budapest) Anticoaguláns kezelés PCI előtt és alatt Percután coronaria intervenció során a koszorúérbe számos thrombogén eszközt

Részletesebben

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai 34/42 A. Alkalmazási előírás 4.1 Terápiás javallatok [a jelenleg elfogadott indikációk törlendők és a következőkkel

Részletesebben

Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen)

Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen) Kardiológiai betegek perioperatív kivizsgálása és előkészítése Prof. Fülesdi Béla, Dr. Páll Dénes, Dr. Molnár Csilla (Debrecen) A kardiovaszkuláris rizikófaktorral és/vagy manifeszt kardiológiai betegséggel

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG (EMA) ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, A POZITÍV VÉLEMÉNY, AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

Részletesebben

A pulzáló és folyamatos norfloxacin itatás összehasonlító vizsgálata csirkében és pulykában. Sárközy Géza

A pulzáló és folyamatos norfloxacin itatás összehasonlító vizsgálata csirkében és pulykában. Sárközy Géza A pulzáló és folyamatos norfloxacin itatás összehasonlító vizsgálata csirkében és pulykában Sárközy Géza Gyógyszertani és Méregtani tanszék Állatorvos-tudományi fakultás Szent István Egyetem Budapest 2002

Részletesebben

CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben

CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben Bádogos Ágnes DE-ÁOK V. évfolyam Témavezető: Dr. Bagoly Zsuzsa Debreceni Egyetem, Általános

Részletesebben

Középtávú kimenetel bifurkációs koszorúér-szűkületek crush stenteléssel történő intervencióját követően saját regiszterünk alapján

Középtávú kimenetel bifurkációs koszorúér-szűkületek crush stenteléssel történő intervencióját követően saját regiszterünk alapján Középtávú kimenetel bifurkációs koszorúér-szűkületek crush stenteléssel történő intervencióját követően saját regiszterünk alapján dr. Fogarassy György, dr. Apró Dezső, dr. Faluközy József, dr. Bujáky

Részletesebben

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása

Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Szívkatéterek hajlékonysága, meghajlítása Összefoglalás A szívkatéter egy olyan intravaszkuláris katéter, amelyet a szívbe vezetnek, ültetnek be diagnosztikus vagy terápiás célból. A katéterek felvezetés/eltávolítás

Részletesebben

Mit tegyünk, ha a beteg műtét előtt trombocita aggregáció gátlót szed? dr Jáksó Krisztián PTE KK AITI

Mit tegyünk, ha a beteg műtét előtt trombocita aggregáció gátlót szed? dr Jáksó Krisztián PTE KK AITI Mit tegyünk, ha a beteg műtét előtt trombocita aggregáció gátlót szed? dr Jáksó Krisztián PTE KK AITI Aktualitás. TV reklámok Aktualitás. TV reklámok Szavazás 01 65 éves ffi beteg Anamnézis: - AMI 3 éve

Részletesebben

KUTATÓI ZÁRÓ JELENTÉS 2004-2007. Készítette: dr.tóth Zsámboki Emese

KUTATÓI ZÁRÓ JELENTÉS 2004-2007. Készítette: dr.tóth Zsámboki Emese KUTATÓI ZÁRÓ JELENTÉS 2004-2007 A pathológiás thrombocyta aktiváció és az antithrombotikumok szerepe az ischaemiás szívbetegség különböző megjelenési formáiban című OTKA pályázathoz Készítette: dr.tóth

Részletesebben

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre.

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre. dr. Simon Attila 1, dr. Tiringer István 2, dr. Berényi István 1, dr. Gelesz Éva 1, Prof. dr. Veress Gábor 1 1: Állami Szívkórház, Balatonfüred 2: PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet Alacsony iskolázottság

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1/33 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Resolor 1 mg-os filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 mg prukaloprid filmtablettánként (prukaloprid-szukcinát formájában).

Részletesebben

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban.

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban. Zárójelentés A kutatás fő célkitűzése a β 2 agonisták és altípus szelektív α 1 antagonisták hatásának vizsgálata a terhesség során a patkány cervix érésére összehasonlítva a corpusra gyakorolt hatásokkal.

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

"Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek

Surviving Sepsis Campaign irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek "Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest Az ellenfél: Prof. Rudas László, Szeged A vizsgálat célja:

Részletesebben

BELGYÓGYÁSZAT. Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban

BELGYÓGYÁSZAT. Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban BELGYÓGYÁSZAT Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban Írta: DR. VALLUS GÁBOR, DR. DLUSTUS BÉLA, DR. NAGY BÁLINT, DR. PAPP ZOLTÁN, DR. ROMICS LÁSZLÓ, DR. KARÁDI

Részletesebben

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban. Dr. Ofner Péter

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban. Dr. Ofner Péter A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban Dr. Ofner Péter Infarctus Regiszter Pilóta Vizsgálat- Magyarországi Infarctus Regiszter 2007-2011 Szent János Kórház Budapest Infarctus

Részletesebben

KEZELÉSI ALGORITMUS. CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) amlodipine 5-10 mg. perindopril 4-8 mg

KEZELÉSI ALGORITMUS. CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) amlodipine 5-10 mg. perindopril 4-8 mg KEZELÉSI ALGORITMUS CÉLVÉRNYOMÁS: < 140/90 Hgmm vagy < 130/80 Hgmm (diabetes) 19,257 hipertóniás beteg kezeletlen beteg RR>160/100 Hgmm kezelt beteg RR>140/90 Hgmm amlodipine 5-10 mg perindopril 4-8 mg

Részletesebben

Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban

Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban Tényeken Alapuló Orvoslás (TAO) Gyógyszeres kezelés a szekunder cardiovascularis prevencióban DR. CZURIGA ISTVÁN Számos klinikai tanulmány egyértelmûen igazolta a rizikófaktor-intervenciók, valamint bizonyos

Részletesebben

IV. melléklet. Tudományos következtetések

IV. melléklet. Tudományos következtetések IV. melléklet Tudományos következtetések 61 Tudományos következtetések Háttér-információ A ponatinib egy tirozin-kináz inhibitor (TKI), amelyet a natív BCR-ABL, valamint minden mutáns variáns kináz beleértve

Részletesebben

AMI-STEMI. Rudas László. Szeged, November 19.

AMI-STEMI. Rudas László. Szeged, November 19. AMI-STEMI Rudas László Szeged, 2014. November 19. A szívinfarktus kifejezés ischaemiás eredetű szívizom elhalást jelent. Thygesen K Circulation. 2012;126:2020-2035 spontán esemény Nem-plakk ruptúra eredetűek

Részletesebben

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis

Tapasztalataink súlyos pikkelysömör adalimumab kezelésével* Adalimumab treatment of severe psoriasis BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 85. ÉVF. 6. 283 288. Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika (igazgató:

Részletesebben

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban

A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban A kardiológiai regiszter szerepe a hatékony prevencióban és gyógyításban Dr. Ofner Péter ELTE EGK- AstraZeneca Egészség-gazdaságtani Szimpózium 2011. november 18. CENO0090HU20111116 Infarctus Regiszter

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei. Szalka András Szent Imre Kórház

ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei. Szalka András Szent Imre Kórház ESBL termelő baktériumok okozta infekciók kezelési lehetőségei Szalka András Szent Imre Kórház Mortality and delay in effective therapy associated with extended-spectrum β-lactamase production in Enterobacteriaceae

Részletesebben

Trombocita aggregáció gátló kezelés hatékonyságának genetikai és metodikai aspektusai koronária intervención átesett betegek körében

Trombocita aggregáció gátló kezelés hatékonyságának genetikai és metodikai aspektusai koronária intervención átesett betegek körében Trombocita aggregáció gátló kezelés hatékonyságának genetikai és metodikai aspektusai koronária intervención átesett betegek körében Ph.D. tézis Írta: Rideg Orsolya M.S. Témavezetők: Dr. Miseta Attila

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara

Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2014 90. ÉVF. 6. 293 297. Újdonságok a krónikus urticaria területén* New aspects in the field of chronic urticara SZEGEDI ANDREA DR. Debreceni Egyetem, Klinikai Központ,

Részletesebben

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ph.D. disszertáció tézisei A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ungi Tamás Fizika Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem, Radiológiai Klinika Szeged, 2010 Iskolavezető: Prof.

Részletesebben

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja

Részletesebben

IV. Nemzeti Szívinfarktus Regiszter

IV. Nemzeti Szívinfarktus Regiszter IV. Nemzeti Szívinfarktus Regiszter A szívinfarktus miatt kezelt betegek ellátásának és prognózisának fontosabb adatai - 2015 Dr. Jánosi András A Nemzeti Szívinfarktus Regiszter (NSZR) a hazai egészségügyi

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Doktori értekezés. Dr. Béres Bernát János. Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola

Doktori értekezés. Dr. Béres Bernát János. Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola A trombocita alpha-2 A adrenerg receptorának szerepe a thienopyridin rezisztencia kialakulásában stabil koronária betegekben A gátlószer rezisztencia klinikai vonatkozásai és kezelési lehetőségei Doktori

Részletesebben

Stroke prevenció: a carotis stent behelyezés szerepe és az antithrombotikus kezelés gyakorlata. PhD értekezés tézisei.

Stroke prevenció: a carotis stent behelyezés szerepe és az antithrombotikus kezelés gyakorlata. PhD értekezés tézisei. Stroke prevenció: a carotis stent behelyezés szerepe és az antithrombotikus kezelés gyakorlata PhD értekezés tézisei Sztriha László Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinika Szeged 2008 2 Bevezetés A

Részletesebben

Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben. Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika

Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben. Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika Carotis dezobliteráció Történeti áttekintés 1953 De Bakey, Houston - CEA 1954 Eastcott

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján

A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján Dr. Kósa István Ph.D. osztályvezető főorvos, egyetemi docens Honvédkórház Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs

Részletesebben

Perzisztens ST-elevációval nem járó akut koronária szindróma (ACS) kezelése ESC guideline - 2012. Dr. Habon Tamás (Pécs)

Perzisztens ST-elevációval nem járó akut koronária szindróma (ACS) kezelése ESC guideline - 2012. Dr. Habon Tamás (Pécs) Perzisztens ST-elevációval nem járó akut koronária szindróma (ACS) kezelése ESC guideline - 2012. Dr. Habon Tamás (Pécs) A kardiovaszkuláris betegségek a fejlett országokban a halálozási statisztikák élén

Részletesebben

Sepsis management state-of-art

Sepsis management state-of-art Gondos Tibor Sepsis management state-of-art Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest A Surviving Sepsis Campaign A kezdet Barcelona Declaration (2002. 10. 02.) European Society of Intensive Care

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Alvadológiai kezelések. perioperatív irányítása. Dr Rudas László, Szeged, 2013 szeptember 20

Alvadológiai kezelések. perioperatív irányítása. Dr Rudas László, Szeged, 2013 szeptember 20 Alvadológiai kezelések perioperatív irányítása Dr Rudas László, Szeged, 2013 szeptember 20 Vérlemezke Aggregáció Gátlók (TAG) Pucér fém-stent (BMS) Jó tulajdonság: -kivédi az ér visszakonyulását (recoil)

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS AZ INTRACORONARIÁS STENT IMPLANTÁCIÓT KIEGÉSZÍTİ CLOPIDOGREL-KEZELÉS SÉMÁINAK ELEMZÉSE

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS AZ INTRACORONARIÁS STENT IMPLANTÁCIÓT KIEGÉSZÍTİ CLOPIDOGREL-KEZELÉS SÉMÁINAK ELEMZÉSE EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS AZ INTRACORONARIÁS STENT IMPLANTÁCIÓT KIEGÉSZÍTİ CLOPIDOGREL-KEZELÉS SÉMÁINAK ELEMZÉSE Dr. Szők Tibor Témavezetı: Dr. Édes István egyetemi tanár Debreceni Egyetem Orvos-

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril.

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK NEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁJÁNAK ÉS HATÁSERŐSSÉGÉNEK, AZ ÁLLATFAJNAK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK

Részletesebben

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Semmelweis Egyetem ÁOK Kardiológiai Központ Dr. Merkely Béla Ischaemiás szívbetegség klinikai formái tünetmentes (silent ischaemia!) congestiv functiozavar / /

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerterápiás Bizottsága 7601-Pécs, Honvéd u. 3., Pf. 99 Ikt. sz.:v-287/2002. 2002.március 11.

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerterápiás Bizottsága 7601-Pécs, Honvéd u. 3., Pf. 99 Ikt. sz.:v-287/2002. 2002.március 11. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerterápiás Bizottsága 7601-Pécs, Honvéd u. 3., Pf. 99 Ikt. sz.:v-287/2002. 2002.március 11. Emlékeztető a PTE ÁOK Gyógyszerterápiás Bizottság 2002.02.20-i

Részletesebben

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből Zacher Gábor A mázli faktor Az ellátott mérgezett betegek kb. 5%-nál szerepel olyan ágens, mely a véralvadási kaszkádra hatással lehet Szerencsére azonban az

Részletesebben

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása Infarktus Regiszter adatok Dr. Ofner Péter Cél: A STEMI és NSTEMI diagnózissal kezelt betegek demográfiai adatainak, a társbetegségeknek

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István

Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István Kardiovaszkuláris betegségek prevenciójának és rehabilitációjának aktuális kérdései Prof. Czuriga István (Egészségügyi Járóbeteg Központ, Debrecen, Debreceni Egyetem, Kardiológiai Intézet) A kardiovaszkuláris

Részletesebben

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja.

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. Kiszerelés Dózis Térítési díj 90% kiemelt támogatás esetén (HUF) Fraxiparine 0,2 ml 1 900 NE

Részletesebben

Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben. Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE

Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben. Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE Antibiotikus kezelési stratégia a Sürgősségi Egységben Vass Péter, Berényi Tamás Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház Budapest SBC-SBE Antibiotikus kezelés indikációi a Sürgősségi Egységben Súlyos szepszis

Részletesebben

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében Gyimesi András dr. Kelet-magyarországi Diabetes Hétvége Szeged, 2009 október

Részletesebben

Hungarian Society of Cardiology

Hungarian Society of Cardiology Hungarian Society of Cardiology WORKING GROUP ON INTERVENTIONAL CARDIOLOGY President: Imre Ungi MD, PhD Mail: Pecsi u. 4. SZEGED, Hungary 6720 Phone: +36 203323963 Fax: +36 62545801 Email: ungi.imre@gmail.com

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, ami lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

Minden adag Azomyr szájban diszpergálódó tabletta 5 mg dezloratadint tartalmaz.

Minden adag Azomyr szájban diszpergálódó tabletta 5 mg dezloratadint tartalmaz. 1 A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Azomyr 5 mg szájban diszpergálódó tabletta 2 MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Minden adag Azomyr szájban diszpergálódó tabletta 5 mg dezloratadint tartalmaz A segédanyagok teljes

Részletesebben

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika, Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola A BALNEOTERÁPIA HATÁSA KRÓNIKUS DERÉKFÁJÁSBAN, ÉS KÉZ KISÍZÜLETI VAGY TÉRD ARTHROSISBAN

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

Az intravénás immunglobulin hatásmechanizmusa és alkalmazási köre a klinikai immunológiában

Az intravénás immunglobulin hatásmechanizmusa és alkalmazási köre a klinikai immunológiában Az intravénás immunglobulin hatásmechanizmusa és alkalmazási köre a klinikai immunológiában Dr. Bazsó Anna ORFI Klinikai Immunológiai, Felnőtt-és Gyermekreumatológiai Osztály Haladás a reumatológia, immunológia

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Új terápiás lehetőségek helyzete Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Mucopolysaccharidosisok MPS I (Hurler-Scheie) Jelenleg elérhető oki terápiák Enzimpótló kezelés

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Instent resztenózis és stent trombózis vizsgálata perkután koronária intervención átesett betegeken. Dr. Berta Balázs

Instent resztenózis és stent trombózis vizsgálata perkután koronária intervención átesett betegeken. Dr. Berta Balázs Instent resztenózis és stent trombózis vizsgálata perkután koronária intervención átesett betegeken Doktori tézisek Dr. Berta Balázs Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Program:

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Orális antikoaguláns kezelés biztonságos monitorozása kórházi környezetben, elsıdleges betegellátásban és beteg önellenırzés során

Orális antikoaguláns kezelés biztonságos monitorozása kórházi környezetben, elsıdleges betegellátásban és beteg önellenırzés során Orális antikoaguláns kezelés biztonságos monitorozása kórházi környezetben, elsıdleges betegellátásban és beteg önellenırzés során Ajzner Éva Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jósa András Oktató Kórház, Központi

Részletesebben

Helyi érzéstelenítők farmakológiája

Helyi érzéstelenítők farmakológiája Helyi érzéstelenítők farmakológiája SE Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika BUDAPEST Definíció Farmakokinetika: a gyógyszerek felszívódásának, eloszlásának, metabolizmusának és kiürülésének

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások Megjegyzés: Ezen alkalmazási előírás, betegtájékoztató és cimkeszöveg a referál eljárás eredményeként

Részletesebben

Az antikoaguláns és thrombocytaaggregáció-gátló kezelés és az emésztőrendszeri endoszkópia

Az antikoaguláns és thrombocytaaggregáció-gátló kezelés és az emésztőrendszeri endoszkópia ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK Az antikoaguláns és thrombocytaaggregáció-gátló kezelés és az emésztőrendszeri endoszkópia SZÉKELY HAJNAL DR. 1 TULASSAY ZSOLT DR. 1, 2 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Orális antikoaguláció és vérzéses szövődményei. Dr. Fogas János, Kaposvár

Orális antikoaguláció és vérzéses szövődményei. Dr. Fogas János, Kaposvár Orális antikoaguláció és vérzéses szövődményei Dr. Fogas János, Kaposvár Az új orális antikoagulánsok (NOAC) 1. Direkt thrombin antagonisták dabigatran 2. Direkt Xa antagonisták rivaroxaban apixaban Xa

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben