Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa"

Átírás

1 Tartalom Újévi köszöntô Dr. Mikola Bálint 3 Aktuális Reform, vagy csak a szokásos rombolás? Dr. doc. Simon Kis Gábor 4 A parlamenti bizottságok ajánlásai a T/ sz. törvényjavaslathoz Szerkesztôség 5 A salátatörvény végszavazása Szerkesztôség 6 Levél Orbán Viktorhoz MOSZinfo 11 Áttekintés a Gyftv. módosításáról Dr. Borsy János 12 MOSZ javaslat a miniszternek Szerkesztôség 14 A miniszter válaszol Szerkesztôség 15 Tanulmány Adó- és járulékváltozások I. rész Szmicsek Sándor 16 A férfiegészség védelme Prosztata Komplex-szel Boromisza Piroska 18 Vélemény Karácsonyi ajándék Dr. Sánta Zsuzsanna 19 Beszámoló A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság munkájáról Dr. Hankó Balázs 20 Szervezeti élet Gyógyszertár-mûködtetés MOSZinfo 23 A kozmetikus tanácsolja A lélekgyógyító smink Barabás Éva 24 Nyitott szemmel zetközi és hazai sajtófigyelô Dr. Horváth Csaba, Dr. Pintér László 25 Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment Dr. doc. Simon Kis Gábor B III Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár VIII. évf. 11. szám 1

2 Életmûdíjasok prof. dr. Nikolics Károly 1996 dr. Pap Endre 1996 Újévi köszöntô Fordulatra várva A világban számos kultúra saját idôszámítást vezetett be és tart fenn ma is. dr. Lantosi István 1997 dr. Fodorné dr. Novák Alexandra 1997 prof. dr. Szász György 1998 dr. Mohr Tamás 1998 dr. Pávics László 1999 prof. dr. Erôs István 2000 dr. Simon Kis Gábor 2000 dr. Mikola Bálint 2001 dr. Écsy Zoltán 2002 dr. Komáry Kázmér 2002 prof. dr. Vincze Zoltán 2003 dr. Szabó Sándor 2003 dr. Hankó Zoltán 2004 prof. dr. Stájer Géza 2004 prof. dr. Dick R. Gourley 2005 dr. Samu Antal 2005 dr. Csejtei Mariann 2006 dr. Orbán István 2006 dr. Várszegi László 2006 prof. dr. Zalai Károly 2007 Az iszlám kultúrkör, akik Mohamed próféta hidzsrájától (Mekkából Medinába me - nekült 622-ben) jegyzik az idôk kezdetét, az esztendôben jár. A dalai láma által kiadott hivatalos naptár a év kezdetét jegyzi, hiszen ôk királyuk, Nyatri Tsenpo trónra lépésétôl (Kr.e. 127.) veszik számba az idôt. A zsidóság Krisztus elôtt 3761-re teszi a világ keletkezését, így ná - luk most kezdôdött az esztendô. Dionysius Exiguus római fôapát számolta ki Jézus születésének pontos dátumát 525- ben. A Galileai Jézus Nagy Heródes alatt született, akinek halála körüli bizonytalanság lehetségessé teszi a Meg váltó világra jövetelének néhány nappal való el térését. Erre alapozott egyes kutatások sze rint most nem 2010-t, hanem 2014-t írunk. A nap mozgását veszi alapul XIII Gergely pápa, amikor Julius Caesar felkérésére 1852-ben pontosította a naptárat. A naptár megalkotásánál már felhívta arra a figyelmet, hogy a négyévenkénti szökônap beiktatásával korrigált 365 napból álló év 128 évenként még így is kiigazításra szorul. Csak így kerülhet a nap mozgása hosszabb távon összhangba a csillagászati évvel. Oroszország, ahol a Gergely naptár által kiigazított idôszámítást csak 1918-ban ve - zették be ugyancsak jó néhány nappal ko - rábbinak ismeri egyes jelentôs történelmi eseményeit. Ezzel is összefüggésben ugyanitt a pravoszláv egyház a mai na pig január 6-án tartja a karácsonyt. A kínai és a hindu kultúrák idôszámítását a ciklikusság jellemzi, amelynek változó a kezdôpontja. A kínaiak az aktuális uralkodó trónra lépését teszik rendszerük mérföldkövének. Az indiai rendszer jóval bonyolultabb, hiszen ôk tízezer éves rendsze - rük végére a világ végét is megjósolják. A négy-, három-, kettô- és egy évezredes ciklus végére kihal az emberiség, és megkezdôdik az újjászületés. A gyógyszerészetnek is van saját idôszámítása Magyarországon a XII. századra tehetô elôször a szerzetesi kórházakhoz kötôdôen a gyógyszertárak kialakulásának kezdete. A Budai Törvénykönyv (Statuta civitatis Budensis 1244.) már említést tesz nyilvános budai gyógyszertárakról is. A kezdeti orvos-gyógyszerész idôszakot követôen megszületett a mai értelemben vett gyógyszertár, az orvosi és gyógyszerész szakma különvált. Ezt megerôsítvén a Bécsi Kódex 1450-ben már határozottan patikáriust, önálló gyógyszerész pol - gárt említ. A XVI-XVII. századra a gyógyszerészet már megbecsült, önálló hivatássá vált. A gyógyszerészek jelentôs szakértelmet és anyagi bázist képviselve meghatározó szerepet játszottak az értelmiség, a polgárság soraiban is. Magyarországon a XVII. században összesen 27 patika mûködött, a következô század végén a patikaszerek száma megközelítette a há - romezret, amelyek 95%-a a patikában készült. Mária Terézia 1743-ban elôírta vármegyénként legalább egy patika létesítését. Ezzel is összefüggésben a század végére már közel 200 patika biztosította a gyógyszerellátást, s a gyógyszerészkép - zés is megoldást nyert a Budára, majd Pest - re költözött nagyszombati orvosi karon. Az idôben nagyot ugorva a gyógyszergyártás és kereskedelem önállósulását követô gyógyszerészet szinte töretlen fejlôdését a múlt század közepi államosítás törte derékba, s tartotta parkolópályán egészen a rendszerváltásig. Hihetetlen horizont nyílt a szakmafejlesztésben az 1990-es évtized kezdetétôl számítva, majd 12 esztendôn át. A korábbi prés alól kikerülve, óriási energiával párosuló kreativitással, fénysebességgel épült újra a gyógyszerészi hivatás, s ismét felnôtt az európai szintre. mi állítjuk, Európa minôsített bennünket. Sokan nem tûrték, nem viselték el ezt a tempót. Sokakat irritált, hogy visszahoztuk a gyógyításban, a társadalomban és a gazdaságban a ko - rábbi, XVIII-XIX. században már elért és elismert, a mai kornak és színvonalnak megfelelô pozícióinkat , 2006., 2008., Mind mind egy jelentôs állomása az új nyomásgyakorlásnak, a hitegetésnek, az önös érdekek gátlástalan érvényesítésének, a szakma, a hivatás, a szürkeállomány leépítésének. Itthon és Európában egyaránt értetlenül nézzük az értékek tudatos rombolását. Pedig most igazán nagy szükségünk lenne minden eredmény megtartására, minden megszerzett érték megôrzésére. Kedves Kollegáim! Ne adjuk fel. Várjuk a tavaszt, várjuk az új idôszámítást. Eredményes, kiszámítható és kiegyensú - lyozott Újévet kívánok minden gyógyszerész sorstársamnak! Dr. Mikola Bálint Mátyásné dr. Simon Zsuzsa 2007 dr. Váczi Józsefné 2008 dr. Baranyi Judit 2008 dr. Horváth Dénes 2009 Gyógyszertár IX. évf. 1. szám 3

3 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Reform vagy csak a szokásos rombolás?! Kedves Olvasó! Mielôtt vitaanyagom elolvasásába kezdene arra kérem, hogy gondolatban fussa át lakóhelye környékét, hogy mi minden ment tönkre az utóbbi húsz évben hazánkban. Hány gyár, üzem, me - zôgazdasági létesítmény szûnt meg, ment tönkre vagy éppen csak vegetál. Mindez csodavárásunk és reformdühünk következmé - nyeként. Másfél millió munkahely szûnt meg hazánkban, nem maradt nemzetközi színvonalú produktumunk egy sem, amivel labdába rúghatnánk a világpiacon. Reformközgazdászaink más néven az udvaronc közgazdászok Bok - rossal és Békesivel az élen még mindig a neoliberális tanokat hirdetik, miközben több mint tíz éve a Nobel díjas Joseph Stieglitz vezette amerikai gazdasági szakemberek elméletileg bizonyítják, hogy ez az út járhatatlan. A pénzügyi világválság pedig gyakorlatban igazolta, hogy a piac mindenhatósága, a versenyfetisizálás tévút. Hazánk pedig a saját bôrén tapasztalhatja, hogy a magyar ipar lerombolása, a mezôgazdaság szétzüllesztése kilátástalan helyzetbe hozta az országot e tanoknak köszönhetôen. A reform düh mégsem csillapodik, jelenleg az oktatás és az egész - ségügy irányába tolódik. Az oktatási reform elsô szakaszában universitasokat hoztak létre. Így alakult ki az a képtelen helyzet pl. hogy a Mûszaki Egyetemen gazdasági szakember képzés is indult. Senkit sem zavart, hogy a két terület mûszaki és gazdasági homlokegyenest ellenkezô ha - bitusú embereket igényel. Az oktatási reform következô fázisában bedobták a gyeplôt és mindenki azt csinálhatott, amit csak akart. Gombamód szaporodtak az egyetemek és a fôiskolák, amihez meg felelô színvonalú oktató gárda máig nem áll rendelkezésre. Tömegessé vált a gyenge diplomások kibocsátása ezekrôl az ún. egyetemekrôl és fôiskolákról. Következô fázis a bolognai képzés átvétele volt, nem elég, hogy szakmailag gyenge az utánpótlás, de legalább fele idô alatt képzôdik ki. A képzési reform talán legszomorúbb tapasztalatáról a falurombolásról már szó sem esik. A falvak ellehetetlenítése az iskolabezárásokkal tetôzött. Az már csak hab a tortán, hogy a posta is bezárt, nincs orvosi rendelô és már a vonat sem jár. Ezt Ceausescu is megirigyelhetné. A rendszerváltás óta a magyar egészségügy folyamatosan válsággal küszködik, de fennmaradt. Ez a tény erény vagy hiba?! Evidenciaként sulykolják a reformközgazdászok, hogy a magyar egészségügy: pazarló, nem hatékony és alapvetô reformokra szorul, miközben egyre kevesebb pénzbôl gazdálkodtatják, a közvéleményt az egészségügy ellen hergelik egy-egy kirívó eset kapcsán vagy fatális véletlen általánosításával, ahány miniszter, annyi reformelképzelést veretnek végig az egészségügyi ellátó hálózaton, kórházak és egészségügyi intézmények menedzsereit állandó létbizonytalan-ságban tartják, és közben folyamatosan vonják ki a pénzt az egészségügybôl. Hungarikumnak tekintendô pl. ahogyan a teljesítményelvû finanszírozást megfejelték teljesítményvolumen korláttal (TVK). Még formállogikailag is akkora az ellentmondás, amit bûn volt szó nélkül hagyni. De a kórházigazgatók felé uralkodik az oszd meg és uralkodj elv. lázadtak fel és nem léptek egységesen. Mindenki tisztelet a nagyon kevés kivételnek arra számított, hogy a konkurens kórház kerül még nehezebb helyzetbe. Akkor léptek fel egységesen a kórházigazgatók, amikor az egészségügyi miniszter taktikai hibát vétve bázisfinanszírozást hirdetett meg. Csak ekkor jöttek rá, hogy mindannyian rosszul járnak. A közös fellépés felemás eredménye arra utal, hogy a hangadó kórházigazgatókat elég könnyû leszerelni és/vagy átverni. Az oszd meg és uralkodj elv továbbra is él. Tényként kezelik azt a reformközgadászok által terjesztett tévhitet, hogy sok a kórház. Megint minden kórházigazgató arra számít, hogy az ô kórháza megmarad, sôt több pénzhez jut a bezárt kórházak büdzséjébôl. Igaz, hogy erre eddig még nem volt példa, pedig Lipótmezôt, Or - vos továbbképzôt, Svábhegyi Gyerekkórházat stb. már bezárták és hol a pénz? Ha tekintetbe vesszük a világbanki követelményeket, akkor tudhat - juk, hogy nem is lesz pénz, akkor miért is szajkózza a szakma is, hogy sok a kórház? Lesz hozadéka a kisebb kórházak bezárásának, csak nem többlet - juttatás formájában, hanem a faluromboláshoz hasonlóan a kisvárosok tönkretételének megindításában. Kisvárosainkban az ipar zsugorodása, megszûnése miatt a kórház a legnagyobb munkáltató. Ezek a kis kórházak nemcsak munkáltatók, hanem fazont is adnak egy-egy városnak. Bezárásuk kapcsán az adott település erodálódása anyagi, erkölcsi ellehetetlenülése indul be és az egész ország egyre gyorsuló ütemben tovább süllyed. Végiggondolták ezt a következményt a hangadó kórházigazgatóink, amikor nevüket, presztízsüket adják a kórház bezárásokban kulmináló ún. reformokhoz? A magyar egészségügy mára már azon ritka ágazatok közé tartozik, amelyik az egyre romló körülmények dacára mûködik és megôrizte identitását. Bebizonyosodott, hogy életképes, bármit is követtek el ellene, túlélte hatékony: ilyen kevés pénzbôl sehol a világon nem tudnak ellátást biztosítani a teljes lakosság vonatkozásában. Az egészségügyben felhalmozódott tudás és tapasztalat az egyik legértékesebb még épen maradt nemzeti kincsünk. Ne hagyjuk végképp tönkretenni! Dr. doc. Simon Kis Gábor Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Körhinta Lehet, hogy sohasem tanulunk? Lassan észre kellene vennünk, hogy 2006 óta minden tavaszunk, minden nyarunk, minden ôszünk és telünk egyforma. Legalábbis ami a szakmapolitikai tevékenységünket illeti. De a karácsonyi ajándék is rendre megegyezô ezekben az utóbbi években. Kezdjük talán ezen a végén a sort tól kezdôdôen minden év végén, rendre megszületik a gyógyszerészet sorsát alapvetôen befolyásoló aktuális jogszabály ban Molnár miniszter úr verte át a parlamentet azzal, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvényben foglalt liberalizációs környezet kialakítása része a kötelezô uniós jogharmonizációnak. Mi már akkor is hangoztattuk, de ma ez már Luxem - burg, május 19. után európai evidencia- mindenki által ismerten hamis állítás volt. A rákövetkezô tavasszal a döntéshozatal maga volt az empátia. Egyeztessünk, javasoljunk, találkozzunk, készítsünk elemzéseket, kérjük ki a szakma és a társszervezetek véleményét stb., hogyan tudjuk közösen javítani a helyzetet. Lelkesen dolgoztunk. Kazalnyi érvanyagot gyártva véleményünk igazolására, idôt, erôt, egészséget nem kímélve, jóhiszemûen segítettük az aktuális döntéselôkészítôket a korrekciók joganyagban való megjelenítésében. Tavasz végén rendre parlamenti képviselôi találkozókat szerveztünk. Kormánypárttal és ellenzékkel egyaránt kiegyezve a sarokpontokban nekiláttunk a módosító indítványok megfogalmazása segítésének. A nyár rendre az informális kapcsolatok ideje volt. Baráti, szakmai, társasági kis- és nagy körökben fáradhatatlanul érvelve próbáltunk biztonságot teremteni a változtatások végrehajtásának kényszerûségében. Az ezt követô ôszi aktuális, törvényt módosító kormány-elôterjesztések mákszemnyi mértékben igazolták vissza a heroikus erôfeszítéseket, de még akkor sem csüggedtünk. Folytattuk az érvelést a törvényhozás képviselôinél. Ismét fórumokat szerveztünk, hogy nyilvánvalóvá tegyük a szakma egységes elhatározását abban, hogy a gyógyszerészet az hivatás, hogy a gyógyszerellátás az nem kereskedelem, hogy a gyógyszertár az nem szatócsbolt hanem közegészségügyi intézmény, hogy definitív alapellátás nincs szakmailag megalapozott, etikus gyógyszerészet nélkül, hogy Európa már bôven visszafelé jön azon az úton, amin mi még nyomulunk elôre. Megértô, mélyen a szembe nézô válaszokat kapva kísértük figyelemmel a parlamenti bizottságokban folyó vitákat. Hit - tünk abban, hogy felülkerekedik a ráció. (Ilyenkor azért menet közben felerôsödött hol a Gazdasági Versenyhivatal, hol az APEH, hol a Fogyasz tóvé - delmi Felügyelôség, hol a Munkaügyi Hivatal, hol a Vám- és Pénzügyôrség gyógyszertárakat ellenôrzô tevékenysége. Nyilván csak a segítô szándék volt a motiváció, s nem az, hogy a gyógyszerészek azért tanulják már meg, hogy hol van a határ!) A döntési mechanizmusokon elôrehaladva aztán egyre fo - gyott a tavasszal beígért és egyeztetett, a nyáron kimunkált, a törvénymódosítási javaslatban már majdnem elveszettnek látszó lényeg. Még mindig találtunk elhivatott és tettre kész társat a törvényhozásban, aki utolsó leheletéig segítette a gyógyszerészet ügyét. A parlamenti részletes viták már sejtették, hogy különalkuk vannak készülôben, teljesen új arcok vetnek fel sületlenségeket, s mire a végszavazásig jutottunk, a lényeg 90%-ban eltûnt. És mit gondoltok kedves kollegáim mi következik? Hát a tavasz! A döntéshozatal maga az empátia. Naponta kér véleményt a megszavazott törvény végrehajtására születendô joganyagokról, kedvesen, megértôen meghallgatja gondjainkat és megkéri, hogy tegyünk javaslatokat. Az Úr esztendejében járunk. Elég volt! Bizottsági ajánlások a részletes vita megkezdéséhez. Az Országgyûlés Dr. Mikola Bálint Egészségügyi, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának, Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának, Gazdasági és informatikai bizottságának, Költségvetési, pénzügyi és számvevôszéki bizottságának, Oktatási és tudományos bizottságának, Önkormányzati és terület fejlesztési bizottságának ajánlása az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslat részletes vitájához 4 Gyógyszertár IX. évf. 1. szám Gyógyszertár IX. évf. 1. szám 5

4 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Tisztelt Országgyûlés! Az Országgyûlés Egészségügyi bizottsága, elsô helyen kijelölt bi zottságként, Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Foglalkoztatási és mun ka ügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gaz da sági és informatikai bizottsága (továbbiakban: Gazdasági bi zottság), Költségvetési, pénzügyi és számvevôszéki bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság), Oktatási és tudományos bi zottsága (továbbiakban: Oktatási bizottság), valamint Önkormány zati és területfejlesztési bizottsága (továbbiakban: Önkormányzati bizottság), megvitatta az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/ számon be - ter jesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/ 10977/2. és T/10977/7-62. számú módosító javaslatot. 56. Dr. Böhm András képviselô a törvényjavaslat ának az elhagyását javasolja, a Gyftv. 49. (3) bekezdése b)-c) pontjára vonatkozóan: [100. A Gyftv. 49. (3) bekezdés b) c) pontjai helyébe (a Korm. eredeti javaslata szerint /szerk./) a következô Dr. Böhm András rendelkezés lép: [(3) A (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott feltételek fennállásától függetlenül engedélyezhetô az új gyógyszertár létesítése a (2) bekezdés szerinti településen, ha a kérelmezô vállalja, hogy az új közforgalmú gyógyszertár a mûködésének megkezdésétôl számított legalább 3 évig] b) legalább heti 84 órában tart nyitva, és folyamatos ügyeletet lát el, c) és a b) pontban foglalt esetben a külön jogszabályban meghatározottak szerinti fekvôbetegek részére a betegek kérésére a gyógyszert a mûködés helyszínétôl számított legalább 2 km-es körzetben, külön díj felszámítása nélkül kiszállítja vagy gyógyszerek interneten történô rendeléséhez szükséges honlapot mûködtet, melynek keretében a gyógyszerek házhozszállítását a gyógyszertár mûködésének helyszínétôl számított legalább 2 km-es körzetben, külön díj felszámítása nélkül biztosítja. ] Indokolás: Lásd a T/10977/50. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot: az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja a Gazdasági biz. nem támogatja az Elôterjesztô képviselôje nem ért egyet 57. Herényi Károly képviselô a törvényjavaslat ának a következô mó - do sítását javasolja a Gyftv. 49., 50., 55. -aira vonatkozóan: 100. W A Gyftv. 49. (3) bekezdés b)-c) pontjai helyébe a következô rendelkezés lép: [A (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatáro - Herényi Károly zott feltételek fennállásától függetlenül engedélyezhetô az új gyógyszertár létesítése a (2) bekezdés szerinti településen, ha a kérelmezô vállalja, hogy az új közforgalmú gyógyszertár a mûködésének megkezdésétôl számított legalább 3 évig] b) legalább heti [84 órában tart nyitva, és folyamatos ügyeletet lát el, és] (helyett/szerk./) ba) 60 órában nyitva tart, vagy bb) 40 órában tart nyitva és folyamatos készenlétet biztosít, c) [és] a ba) és a bb) pontokban foglalt esetekben a külön jogszabályban meghatározottak számított legalább 2 km-es körzetben, külön díj felszámítása nélkül kiszállítja vagy gyógyszerek interneten történô rendeléséhez szükséges honlapot mûködtet, melynek keretében a gyógyszerek házhozszállítását a gyógyszertár mûködésének helyszínétôl számított legalább 2 km-es körzetben, külön díj felszámítása nélkül biztosítja, vagy d) laborvényezôt tart fenn, mely vállalással összhangban magisztrális termék elôállítását vállalja. (2) A Gyftv a az alábbi (5) és (6) bekezdéssel egészül ki. (5) Közforgalmú gyógyszertárban laborvényezô kialakítása nem kötelezô. (6) Közforgalmú gyógyszertár esetén a vényköteles gyógyszer kivételével bármely termék tetszôleges elrendezésben árusítható. (3) A Gyftv a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Fiókgyógyszertárban laborvényezô kialakítása nem kötelezô. (4) A Gyftv. 55. (6) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: (6) A gyógyszertár számára közfinanszírozott gyógyszer ellenérték nélkül nem adható, nem szállítható és nem ajánlható fel. (5) A Gyftv. 55. (7) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: (7) A gyógyszertárak mûködésének személyi és tárgyi feltételeit, ideértve a helyiségeinek, berendezésének, felszerelésének körét, szükséges mértékét, valamint az informatikai és nyilvántartási rendszerére vonatkozó követelményeket jelen törvény keretei között jogszabály állapítsa meg. A közforgalmú gyógyszertár egyes magisztrális gyógyszerkészítési feladatainak ellátására másik közforgalmú gyógyszertárral megállapodást köthet. A megállapodást az egészségügyi államigazgatási szervnek be kell mutatni. Indokolás: Lásd a T/10977/31. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot : az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja a Gazdasági biz. nem támogatja az Elôterjesztô képviselôje nem ért egyet 58. Dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály, dr. Nyúl István és dr. Tóth István képviselô a törvényjavaslat át a következô új (2) bekezdéssel javasolja kiegészíteni a Gyftv. 49. (5) bekezdésére vonatkozóan: 100. (A Gyftv. 49. (3) bekezdés b)-c) pontjai helyébe a következô rendelkezés lép: (2) A Gyftv a a következô (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az egészségügyi államigazgatási szerv ellátási érdekbôl felmentést adhat a (3) bekezdés b) pontjában elôírt folyamatos ügyelet biztosítására vonatkozó követelmény alól és engedélyezheti az új gyógyszertár létesítését, amennyiben a kérelmezô folyamatos készenlét biztosítását vállalja. Indokolás: Lásd a T/10977/44/7. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot: az Egészségügyi biz. támogatja a Gazdasági biz. támogatja az Elôterjesztô képviselôje egyetért Dr. Kökény Mihály Dr. Tóth István 61. Herényi Károly képviselô a törvényjavaslatot a következô új sal javasolja kiegészíteni a Gyftv. 62. (2) bekezdésére vonatkozóan: 104. A Gyftv. 62. (2) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: (2) A gyógyszertár vezetôje az általa vezetett közforgalmú gyógyszertárhoz tartozó fiókgyógyszertár és a 86. (2) bekezdés szerinti fiókgyógyszertárból átalakult közforgalmú gyógyszertár kivételével csak két gyógyszertárat vezethet, más gyógyszertárban munkaviszonyt vagy közalkalmazotti jogviszonyt nem létesíthet. Indokolás: Lásd a T/10977/33. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot: az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja a Gazdasági biz. nem támogatja az Elôterjesztô képviselôje nem ért egyet 63. Dr. Schvarcz Tibor és dr. Nyúl István képviselô törvényjavaslatot a következô új sal javasolja kiegészíteni a Gyftv. 73. (1) bekezdésére vo - nat kozóan: 104. A Gyftv. 73. (1) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: 73. (1) Gyógyszertárat mûködtetô gazdasági társaság a gyógyszertár vezetôjét, valamint a gyógyszertárban szakellátási feladatokat ellátó személyeket gyógyszerellátással kapcsolatos szakmai kérdésekben, így különösen a gyógyszerek kiadása, eltartása, a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási tevékenység tekintetében nem utasíthatja. A gyógyszertárat mû - ködtetô gazdasági társaság legfôbb szerve (tagok gyûlése, taggyûlés, közgyûlés) kizárólag a gyógyszertár szakmai vezetését ellátó személyi jogos gyógyszerész igenlô szavazatával hozhat határozatot a gyógyszertár szakmai vezetésével, irányításával és a közfinanszírozással kapcsolatos szakmai kérdésekben. Az ezzel ellentétes bármely határozat, intézkedés, megállapodás semmis. lndokolás: Lásd a T/10977/47. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot: az Egészségügyi biz. támogatja a Gazdasági biz. nem támogatja az Elôterjesztô képviselôje nem ért egyet Dr. Schvarcz Tibor Dr. Nyúl István 64. Dr. Mikola Ist ván, Soltész Mik lós, dr. Hor váth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Kupper And rás, dr. Heintz Tamás, dr. Nagy Kálmán, dr. Pus kás Tivadar képviselô törvényjavaslatot a következô új sal javasolja kiegészíteni a Gyftv. 74. (3) bekezdésére vonatkozóan: Dr. Mikola István Soltész Miklós Dr. Horváth Zsolt 104. A Gyftv. 74. (3) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: (3) Közfinanszírozásban részesülô gyógyszer kiszolgáltatására szerzôdött gyógyszertárat mûködtetô társaságban a számvitelrôl szóló évi C. törvény 3. -a (2) bekezdésének 4. pontja szerinti értelemben közvetlen és közvetett módon mértékadó befo - lyást gyógy szergyártási, gyógyszer-nagykereskedelmi engedélylyel rendelkezô gazdálkodó szervezet, illetve gyógyszerek külön jogszabály szerinti támogatással történô gyógyszerrendelésére jo - gosult orvos nem szerezhet. Indokolás: Lásd a T/10977/59. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot: az Egészségügyi biz. nem támogatja a Gazdasági biz. nem támogatja a Költségvetési biz. nem támogatja az Elôterjesztô képviselôje nem ért egyet 65. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselô törvényjavaslatot a következô új sal javasolja ki - egészíteni a Gyftv. 74. (5)-(6) bekezdésére vonatkozóan: Dr. Pesti Imre Dr. Molnár Ágnes Dr. Kupper András 104. A Gyftv a a következô (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: (5) Az a gazdasági társaság, amelynek székhelye, telephelye olyan államban van, amelyben a külföldi személy jövedelmére jogszabály nem ír elô társasági adó- vagy annak megfelelô adókötelezettséget, vagy az adóévre fizetendô, a társasági adónak megfelelô adó és az adózás elôtti eredménynek megfelelô összeg százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 19. (1) bekezdésében elôírt mérték kétharmadát, a közfinanszírozásban részesülô gyógyszer kiszolgáltatására szerzôdött gyógyszertárat mûködtetô társaságban tulajdonosi részesedést nem szerezhet. (6 A3 és (5) bekezdésben foglaltakkal ellentétes megállapodás semmis. Indokolás: Lásd a T/10977/60. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot: az Egészségügyi biz. nem támogatja a Gazdasági biz. nem támogatja a Költségvetési biz. nem támogatja az Elôterjesztô képviselôje nem ért egyet 66. Dr. Mikola István, Soltész Miklós, dr. Horváth Zsolt, dr. Pesti Imre, dr. Molnár Ágnes, dr. Kupper András, dr. Heintz Tamás, dr. Nagy Kálmán, dr. Puskás Tivadar képviselô a törvényjavaslatot a következô új sal javasolja kiegészíteni a Gyftv ára vonatkozóan: 104. A Gyftv a helyébe a következô rendelkezés lép: 75. (1) A gyógyszertárat mûködtetô vállalkozások összefonódása esetén a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tptv.) VI. fejezetében foglalt rendelkezéseket az e -ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 6 Gyógyszertár IX. évf. 1. szám Gyógyszertár IX. évf. 1. szám 7

5 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Dr. Heintz Tamás Dr. Nagy Kálmán Dr. Puskás Tivadar (2) Gyógyszertárat mûködtetô vállalkozások összefonódásához akkor kell a Gazdasági Versenyhivatal engedélye, ha a) az érintett vállalkozáscsoportok, valamint az érintett vállalkozáscsoportok tagjai és más gyógyszerforgalmazásban érintett vállalkozások által közösen irányított vállalkozások gyógyszer-kiskereskedelmi forgalmazásból származó elôzô üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen az egymilliárd forintot meghaladja, és b) az érintett vállalkozáscsoportok között van legalább egy olyan gyógyszerforgalmazásban érdekelt vállalkozáscsoport, melynek a gyógyszer-kiskereskedelmi forgalmazásból származó elôzô évi nettó árbevétele a vállalkozáscsoport tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások e tevékenységbôl származó nettó árbevételével együtt százmillió forint felett van, és c) a tervezett összefonódás eredményeképpen az irányítás alá kerülô további gyógyszertár telephelyének ca) községben elhelyezkedô gyógyszertár esetén 25 km-es, cb) városban elhelyezkedô gyógyszertár esetén 5 km-es, vagy cc) fôvárosban elhelyezkedô gyógyszertár esetén 2 km-es sugarú körrel meghatározott földrajzi körzetében lévô gyógyszertárak 5%- át meghaladó számú gyógyszertár kerülne az adott vállalkozás vagy vállalkozáscsoport közvetlen vagy közvetett irányítása alá. (3) A c) pont szerinti engedélykérési kötelezettség arra az esetre is Szavazás adatai Szavazási mód Listás -ek száma 193 -ek száma 151 Tartózkodások 3 Összes szavazat 347 Elfogadás Elfogadott Megjegyzés Szavazatok képviselôcsoportok szerint vonatkozik, ha az irányítást megszerzô vállalatcsoport a ca)-cc) pont szerinti földrajzi körzetben még nem rendelkezik gyógyszertárral. (4) Az összefonódások versenyhatásainak értékelésekor a Gaz - dasági Versenyhivatal az összefonódásban résztvevô vállalkozás csoportba tartozó gyógyszertárak számán túlmenôen, az érintett gyógyszertárak közfinanszírozott gyógyszer-kiskereskedelmi forgalomból való részesedésének mértékét is köteles figyelembe venni. valósítható meg olyan összefonódás, amelynek eredményeképpen a (2) bekezdés c) pontja szerinti arány meghaladná a 10%-át. (6) Az (1)-(5) bekezdés szerinti rendelkezés nem érinti a törvény hatálybalépése elôtt irányítási joggal rendelkezônek a korábban szerzett irányítási jogai gyakorlását. (7) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazása során a használt fogalmak értelmezése tekintetében a Tptv aiban használt fogalmakat kell irányadónak tekinteni. (8) A (2) bekezdés alapján indított versenyfelügyeleti eljárások esetén, amennyiben az összefonódásban érintett vállalatok forgalma nem éri el a Tptv ában meghatározott küszöbértéket, az eljárás díja a Tptv ában meghatározott érték 20%-a. Indokolás: Lásd a TI10977/51. számú módosító javaslat indokolását. A módosító javaslatot: az Egészségügyi biz. nem támogatja a Gazdasági biz. nem támogatja a Költségvetési biz. nem támogatja az Önkormányzati biz. nem támogatja az Elôterjesztô képviselôje nem ért egyet :02:12-i szavazás Szavazásra bocsátott indítványok Iromány Biz.aj. Pont Cím Benyújtók Szavazás oka Képviselô T/10977 Az egyes kormány az önálló egészségügyi (egészségügyi indítvány tárgyú törvények miniszter) elfogadása módosításáról Frakció Tart. Ig.táv. Távol Össz. Döntés Frakció elleni szavazat MSZP % 1 1% 0 0% 0 0% 8 4% 189 Támogatja 1 Fidesz 1 1% % 1 1% 9 6% 7 5% 139 Ellenzi 1 KDNP 0 0% 21 91% 0 0% 2 9% 0 0% 23 Ellenzi 0 SZDSZ 10 56% 2 11% 1 6% 2 11% 3 17% 18 Támogatja 3 Független 2 13% 6 40% 1 7% 4 27% 2 13% 15 Ellenzi 2 Összesen % % 3 1% 17 4% 20 5% 384 Kocsi László (MSZP) szav. Dr. Kolber István (MSZP) Kormos Dénes (MSZP) Korózs Lajos (MSZP) Koscsó Lajos (MSZP) Kovács Tibor (MSZP) Dr. Kozma József (MSZP) Kôhegyi István (MSZP) Dr. Kökény Mihály (MSZP) Kránitz László (MSZP) Laboda Gábor (MSZP) Dr. Lamperth Mónika (MSZP) Dr. Legény Zsolt (MSZP) Lénárt László (MSZP) Lendvai Ildikó (MSZP) Lombos István (MSZP) Lukács Zoltán (MSZP) Dr. Magda Sándor (MSZP) Mandur László (MSZP) Márfai Péter (MSZP) Mécs Imre (MSZP) Dr. Mester László (MSZP) szav. Mesterházy Attila (MSZP) Mohácsi József (MSZP) Molnár Albert (MSZP) Dr. Molnár Csaba (MSZP) Molnár Gyula (MSZP) Molnár László (MSZP) Dr. Molnár Zsolt (MSZP) Dr. Nagy Imre (MSZP) Nagy Jenô (MSZP) Nagy László (MSZP) Nyakó István (MSZP) Dr. Nyul István (MSZP) Dr. Oláh Lajos (MSZP) Dr. Orosz Sándor (MSZP) Paizs József (MSZP) Pál Béla (MSZP) Pál Tibor (MSZP) Papp József (MSZP) Páva Zoltán (MSZP) Dr. Perjési Klára (MSZP) Podolák György (MSZP) Puch László (MSZP) Rába László (MSZP) Rákóczy Attila István (MSZP) Rónavölgyi Endréné (MSZP) Rózsa Endre (MSZP) Sándor István (MSZP) Dr. Schiffer János (MSZP) Dr. Schvarcz Tibor (MSZP) Schwartz Béla (MSZP) Simon Gábor (MSZP) Dr. Simon Gábor (MSZP) Sós Tamás (MSZP) Dr. Steiner Pál (MSZP) Dr. Suchman Tamás (MSZP) Dr. Szabadkai Tamás (MSZP) Szabados József (MSZP) Dr. Szabó Éva (MSZP) Szabó György (MSZP) Szabó Gyula (MSZP) Szabó Imre (MSZP) Szabó Lajos (MSZP) Szabó Vilmos (MSZP) Dr. Szabó Zoltán (MSZP) Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP) Dr. Szakács László (MSZP) Dr. Szanyi Tibor (MSZP) Dr. Szekeres Imre (MSZP) Dr. Szép Béla (MSZP) Dr. Szili Katalin (MSZP) Szirbik Imre (MSZP) Szqcs Erika (MSZP) Tatai-Tóth András (MSZP) Teleki László (MSZP) Dr. Tittmann János (MSZP) Tóbiás József (MSZP) Dr. Tompa Sándor (MSZP) Tóth András (MSZP) Tóth Gyula (MSZP) Dr. Tóth István (MSZP) Tóth József (MSZP) Dr. Tóth József (MSZP) Tóth Károly (MSZP) Tóth Tiborné dr. (MSZP) Török Zsolt (MSZP) Tukacs István (MSZP) Dr. Ujhelyi István (MSZP) Dr. Vadai Ágnes (MSZP) Dr. Varga László (MSZP) Varga Zoltán (MSZP) Varju László (MSZP) Vécsi István (MSZP) Végh Tibor (MSZP) Velez Árpád (MSZP) Dr. Veres János (MSZP) Veress József (MSZP) Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi (MSZP) Vitányi Iván (MSZP) Dr. Vojnik Mária (MSZP) Warvasovszky Tihamér (MSZP) Dr. Wiener György (MSZP) Winkfein Csaba (MSZP) Zatykó János (MSZP) Ágh Péter (Fidesz) Dr. Ángyán József (Fidesz) Babák Mihály (Fidesz) Dr. Bácskai János (Fidesz) Bagi Béla (Fidesz) Balla György (Fidesz) Balla Mihály (Fidesz) Balog Zoltán (Fidesz) Ig. távol Balogh József (Fidesz) Dr. Balsai István (Fidesz) Tart. Bánki Erik (Fidesz) Ig. távol Bányai Gábor (Fidesz) Bebes István (Fidesz) Becsó Zsolt (Fidesz) Bencsik János (Fidesz) Bernáth Ildikó (Fidesz) Bíró Ildikó (Fidesz) szav. Bodó Imre (Fidesz) Dr. Bóka István (Fidesz) Borsos József (Fidesz) Dr. Braun Márton (Fidesz) Csampa Zsolt (Fidesz) Cseresnyés Péter (Fidesz) Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) Czerván György (Fidesz) Dr. Czira Szabolcs (Fidesz) Czomba Sándor (Fidesz) Dr. Dancsó József (Fidesz) Demeter Ervin (Fidesz) Domokos László (Fidesz) Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) Ékes Ilona (Fidesz) Ékes József (Fidesz) Erdôs Norbert (Fidesz) Farkas Flórián (Fidesz) Farkas Sándor (Fidesz) Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) Fehérvári Tamás (Fidesz) szav. Dr. Fónagy János (Fidesz) Font Sándor (Fidesz) Fülöp István (Fidesz) Dr. Gógl Árpád (Fidesz) Dr. Gruber Attila (Fidesz) Gulyás Dénes (Fidesz) Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) Gyopáros Alpár (Fidesz) Hadházy Sándor (Fidesz) Halász János (Fidesz) Ig. távol Dr. Heintz Tamás (Fidesz) Ig. távol Dr. Hende Csaba (Fidesz) Hirt Ferenc (Fidesz) Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Horváth István (Fidesz) Dr. Horváth János (Fidesz) Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) (Fidesz) Dr. Hörcsik Richard (Fidesz) Dr. Iván László (Fidesz) szav. Ivanics Ferenc (Fidesz) Jakab István (Fidesz) Járvás István (Fidesz) Kékkôi Zoltán József (Fidesz) Dr. Kelemen András (Fidesz) Dr. Kerényi János (Fidesz) Kiss Attila (Fidesz) Dr. Kontrát Károly (Fidesz) Kontur Pál (Fidesz) Ig. távol Kósa Lajos (Fidesz) Koszorús László (Fidesz) Kovács Ferenc (Fidesz) Dr. Kovács Zoltán (Fidesz) Dr. Kövér László (Fidesz) Ig. távol Kubatov Gábor (Fidesz) Dr. Kupper András (Fidesz) László Tamás (Fidesz) Lasztovicza Jenô (Fidesz) Dr. Lázár János (Fidesz) szav. Lezsák Sándor (Fidesz) Ig. távol Mádi László (Fidesz) Manninger Jenô (Fidesz) Márton Attila (Fidesz) Dr. Matolcsy György (Fidesz) szav. Dr. Mátrai Márta (Fidesz) Meggyes Tamás (Fidesz) Dr. Mikola István (Fidesz) Dr. Molnár Ágnes (Fidesz) Molnár Oszkár (Fidesz) szav. Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Nagy István (Fidesz) Nagy Sándor (Fidesz) Dr. Navracsics Tibor (Fidesz) Németh Szilárd István (Fidesz) Németh Zsolt (Fidesz) Nógrádi Zoltán (Fidesz) Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) Nyitray András (Fidesz) Dr. Ódor Ferenc (Fidesz) Dr. Orbán Viktor (Fidesz) szav. Örvendi László József (Fidesz) Pánczél Károly (Fidesz) Pelczné Dr. Gáll Ildikó (Fidesz) Ig. távol Dr. Pesti Imre (Fidesz) Pokorni Zoltán (Fidesz) Dr. Pósán László (Fidesz) Potápi Árpád János (Fidesz) Püski András (Fidesz) Rácz István (Fidesz) Rácz Róbert (Fidesz) Dr. Répássy Róbert (Fidesz) Révész Máriusz (Fidesz) Rogán Antal (Fidesz) Schmidt Ferenc (Fidesz) Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) Dr. Simon Miklós (Fidesz) Dr. Spiák Ibolya (Fidesz) Ig. távol Dr. Szabó Erika (Fidesz) Dr. Szakács Imre (Fidesz) Szalay Ferenc (Fidesz) Szatmáry Kristóf (Fidesz) Szijjártó Péter (Fidesz) Dr. Szqcs Lajos (Fidesz) Tállai András (Fidesz) Tasó László (Fidesz) Tellér Gyula (Fidesz) Dr. Tiba István (Fidesz) Dr. Tilki Attila (Fidesz) Tóth Ferenc (Fidesz) Tóth Gábor (Fidesz) Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) V. Németh Zsolt (Fidesz) Varga József (Fidesz) Varga Mihály (Fidesz) Vígh Ilona (Fidesz) Vigh László (Fidesz) Vincze László (Fidesz) Dr. Vitányi István (Fidesz) Wittner Mária (Fidesz) Dr. Zombor Gábor (Fidesz) Zsigó Róbert (Fidesz) Básthy Tamás (KDNP) Firtl Mátyás (KDNP) Dr. Hargitai János (KDNP) Harrach Péter (KDNP) Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP) Kuzma László (KDNP) Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) Dr. Latorcai János (KDNP) Dr. Lukács Tamás (KDNP) Dr. Medgyasszay László (KDNP) Molnár Béla (KDNP) Móring József Attila (KDNP) Dr. Nagy Andor (KDNP) Dr. Nagy Kálmán (KDNP) Nógrádi László (KDNP) Ig. távol Dr. Puskás Tivadar (KDNP) Dr. Rétvári Bence (KDNP) Dr. Rubovszky György (KDNP) Dr. Salamon László (KDNP) Dr. Semjén Zsolt (KDNP) Ig. távol Dr. Simicskó István (KDNP) Soltész Miklós (KDNP) Szászfalvi László (KDNP) Béki Gabriella (SZDSZ) Tart. Dr. Bôhm András (SZDSZ) Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) Ig. távol Geberle Erzsébet (SZDSZ) Gusztos Péter (SZDSZ) Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) Horn Gábor (SZDSZ) Ikvai-Szabó Imre (SZDSZ) Jelen, nem szav. Dr. Kóka János (SZDSZ) Kovács Kálmán (SZDSZ) Kuncze Gábor (SZDSZ) Lakos Imre (SZDSZ) Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) Jelen, nem szav. Dr. Molnár Lajos (SZDSZ) Ig. távol Dr. Petô Iván (SZDSZ) Dr. Sándor Klára (SZDSZ) Velkey Gábor (SZDSZ) Dr. Világosi Gábor (SZDSZ) Jelen, nem szav. Almássy Kornél (független) Dr. Csáky András (független) Ig.távol Dr. Csapody Miklós (független) Császár Antal (független) Dr. Dávid Ibolya (független) Ig. távol Dr. Dragon Pál (független) Gulyás József (független) Tart. Dr. Gyenesei István (független) szav. Herényi Károly (független) Ig. távol Hock Zoltán (független) szav. Karsai Péter (független) Ig. távol Katona Kálmán (független) Pettkó András (független) Tóth András (független) Dr. Vas János (független) Alexa György (MSZP) Alföldi Albert (MSZP) Arató Gergely (MSZP) Dr. Avarkeszi Dezsô (MSZP) Dr. Baja Ferenc (MSZP) Balogh József (MSZP) Dr. Balogh László (MSZP) Barabásné Czövek Ágnes (MSZP) Dr. Bárándy Gergely (MSZP) Dr. Baráth Etele (MSZP) Bedô Tamás (MSZP) Bókay Endre (MSZP) Boldvai László (MSZP) Borenszki Ervin (MSZP) Dr. Bóth János (MSZP) szav. Botka Lajosné (MSZP) Dr. Botka László (MSZP) Burány Sándor (MSZP) Dr. Buzás Péter (MSZP) Dr. Csákabonyi Balázs (MSZP) Dr. Csiha Judit (MSZP) Csizmár Gábor (MSZP) Csontos János (MSZP) Dr. Czinege Imre (MSZP) Deák Istvánné (MSZP) Demendi László (MSZP) Dér Zsuzsanna (MSZP) Donáth László (MSZP) Ecsôdi László (MSZP) Érsek Zsolt (MSZP) Dr. Faragó Péter (MSZP) Farkas Imre (MSZP) Fedor Vilmos (MSZP) Fetser János (MSZP) Filló Pál (MSZP) Fogarasiné Deák Valéria (MSZP) Földesi Zoltán (MSZP) Frankné dr. Kovács Szilvia (MSZP) Gál J. Zoltán (MSZP) Dr. Gál Zoltán (MSZP) Dr. Garai István Levente (MSZP) Gazda László (MSZP) Dr. Géczi József Alajos (MSZP) Dr. Gedei József (MSZP) Godó Lajos (MSZP) Gôgös Zoltán (MSZP) Göndör István (MSZP) Gúr Nándor (MSZP) Gy. Németh Erzsébet (MSZP) Gyárfás Ildikó (MSZP) Gyula Ferencné (MSZP) Gyurcsány Ferenc (MSZP) Jelen, nem szav. Hagyó Miklós (MSZP) Jelen, nem szav. Dr. Hajdu Attila (MSZP) Hajdu László (MSZP) Halmai Gáborné (MSZP) Hárs Gábor (MSZP) Dr. Havas Szófia (MSZP) Herbály Imre (MSZP) Dr. Hiller István (MSZP) Horn Gyula (MSZP) szav. Horváth Csaba (MSZP) Dr. Horváth Klára (MSZP) Dr. Ipkovich György (MSZP) szav. Iváncsik Imre (MSZP) Dr. Jánosi György (MSZP) Jauernik István (MSZP) Dr. Józsa István (MSZP) Juhász Ferenc (MSZP) Juhász Gábor (MSZP) Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP) Káli Sándor (MSZP) Dr. Kálmán András (MSZP) Dr. Kapolyi László (MSZP) Kárpáti Tibor (MSZP) Dr. Karsai József (MSZP) szav. Katanics Sándor (MSZP) Dr. Katona Béla (MSZP) Dr. Kékesi Tibor (MSZP) Keleti György (MSZP) Keller László (MSZP) Kis Péter László (MSZP) Kiss Ferenc (MSZP) Kiss Péter (MSZP) 8 Gyógyszertár IX. évf. 1. szám Gyógyszertár IX. évf. 1. szám 9

6 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Levél Orbán Viktorhoz kivonat Információ Helyzetértékelés Vélemények Továbbképzés Aktualitások Fizesse elô 2010-ben is! Megújult tartalommal kilencedik évfolyamát indítja a közvetlen lakossági ellátásban dolgozó gyógyszerészek havi magazinja a Gyógyszertár. A MOSZ mértékadó szakmapolitikai kiadványa szerkesztôi 2010-ben is ellátják Önt egyedülállóan bemutatott ismeretekkel. Megrendelhetô: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6.,Telefon: Fax: Dr. Orbán Viktor úrnak Fidesz Magyar Polgári Szövetség elnöke Budapest Budapest, december 15. a levélbôl Tisztelt Elnök Úr! Szövetségünk Országos Választmánya decemberi megbeszélésén értékeltük a patikák számára írott levelét. Meg - nyugvást jelent számunkra, hogy Ön ilyen kitüntető figyelmet tanúsít a hazai gyógyszerellátás, a nemzeti gyógyszerészet sorsa irányában. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége közel ezer tagpatikája húszéves, civil szerveződésként tömöríti azokat a személyi jogos gyógyszerészeket, akik nemzeti érdekkörben kívánják tartani és fejleszteni a közvetlen lakossági gyógyszerellátást Magyarországon. Az elmúlt nyolc évben tapasztalható folyamatos forráskivonás okán egyre nehezebben tudjuk tartani szakmai pozíciónkat. Szilárd meggyőződésünk, hogy az egészségügyi és gazdasági racionalitás a jövőben egyre inkább az alapellátás irányába fogja motiválni a beteget, ahol a háziorvos alapvetően gyógyszerrel gyógyít. Ezzel is összefüggésben, valamint a napi (!) gyógyszertárba betérő paciens létszám okán, hitünk szerint a jövőben is szakmai kézben kell tartanunk a nemzeti gyógyszerellátást. A jelenlegi liberalizációs környezetben jórészt indokolatlanul létesült mintegy félezer új gyógyszertár, miközben gazdasági versenyt hozott létre, ellehetetlenítette az egyébként is kiszolgáltatott kistérségek betegellátását. Ebben a körben, ahol a patika amúgy is sokkal több, mint gyógyszer-kiszolgáltató intézmény ma több, mint ötszáz gyógyszertár áll végérvényesen felszámolás alatt. Információink szerint több multinacionális befektetői lánc várja, hogy gyártó- és nagykereskedelmi (utóbbi már implicite patika) tulajdont is felvásárolva, kedvező áron jusson hozzá a magyar nemzeti gyógyszerellátás teljes vertikumához. Egy több évszázados szakma, a gyógyszerészi hivatás tudatos lerombolása folyik ma Magyarországon. A globális merkantil, kereskedelmi szemléletû egészségpolitika következményei már tetten érhetőek az utánpótlás hiátusaiban, a hivatás iránti elkötelezettség fellazulásában, az egyetemre való jelentkezések csökkenésében egyaránt. A december 14-i egészségügyi tárgyú, gyógyszerügyet is tartalmazó salátatörvény tárgyában született parlamenti döntés ismételten és végérvényesen megerősített minket abban, hogy a jelenlegi politikai vezetésnek minden hazai és nemzetközi jelzés, érvelés ellenére esze ágában sincs az ágazatra nehezedő nyomást enyhíteni, a téves irányokat korrigálni. Mi már megkezdtük a visszaszámlálást. Vágjuk a centit. Valamennyi hozzánk betérő pacienst biztatunk, és fogunk biztatni arra, hogy tartsunk ki a hátralévő időben. Várjuk a tavaszt. Szövetségünk december 14-el befejezte a jelenlegi kormányzattal való egyeztetést és a gyógyszerellátás liberalizációs környezete módosítása, megszüntetése irányába tervezett kezdeményezéseket. Jövő év elején új akciótervet dolgozunk ki a nemzeti gyógyszerészet és gyógyszerellátás megmentésére, fejlesztésére. Ennek bejelentése éves, márciusi közgyûlésünkön várható. Tisztelettel: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Alapítva Gyógyszerellátása nálunk biztos kézben Dr. Mikola Bálint elnök Gyógyszertár IX. évf. 1. szám 11

7 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény módosításáról. Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Javaslat szerint A 34. (6) bekezdése a javaslat szerint azt is kimondta volna, hogy a házhoz szállítás esetén a termék gyógyszertárból vagy gyógyászati segédeszköz szaküzletbôl történô kiszállítása és a beteg által történô átvétele azonos naptári napra kell hogy essen. A térítési díj megfizetését, a termék átvételét a térítési díj megfize - tésérôl szóló bizonylat kézhez vételét, továbbá a szükséges tájékoztatás meg - történtét a beteg átvételkor a vényen aláírásával személyesen igazolja. Az elôterjesztésben a (7) bekezdés a támogatással rendelt kötszer házhozszállítását kizárólag a gyógyszertárak számára tette volna lehetôvé. Elfogadott módosítás Ez utóbbi rendelkezés nem került elfogadásra. került elfogadásra. Szerzô véleménye Szerencsére, hiszen az amúgy is adminisztrációval terhelt gyógyszerészeket még néhány aláírás beszerzésével kellett volna sújtani. Arról nem is beszélve, hogy ha olyan betegnél kerül felhaszná - lásra a segédeszköz, aki nem tud, nem képes írni. Sajnos A Parlament a december 14.-i ülésnapján, a késô esti órákban fogadta el a évi XCVIII törvény módosításáról szóló rendelkezéseket, melyek az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosítására vonatkozó jogszabályban került elhelyezésre. A mó - dosítás elfogadását hosszas vita elôzte meg, amely ez év szeptemberétôl zajlott. Ennek során az érintett társadalmi szervezeteknek is megküldésre került, így a Magángyógyszerészek Országos Szö vet - sége is megkapta azt. A teljesség kedvéért meg kell jegyeznem, hogy az ülésnapot követô napon a portálon az elfogadott törvények között még nem az elfogadott változat került közzétételre, így félre - értésekre adhatott okot. Azt hiszem a pontos és hiteles tájékoztatáshoz fûzôdô érdek ismét némi csorbát szenvedett Az elfogadott módosítás indokolása szerint ezen változtatások célja többek között az volt, hogy az egyes egészségügyi tárgyú törvények, a hatályos jogszabályokkal és az európai uniós jogi aktu - sokkal összhangba kerüljenek, valamint az egyes egészségügyi jogszabályok alkalmazása során felmerülô legfontosabb anomáliák orvoslása megtörténjen, a jogalkalmazás körében elôsegítse a törvényi fogalmak pontosítását és bevezessen új fogalmakat. Ezzel egyidejûleg az egészségbiztosítás rendszerének átláthatóbbá tétele, a fenntartható és minôségi gyógyászatisegédeszköz-ellátás jogi alapjainak lefektetése, a költségvetési terhek csökkentése, az Egészségbiztosítási Alap védelmének biztosítása is a célok között szerepel. Mostani elemzésem célja annak bemutatása, hogy a kiindulási állapot (módosítási javaslat) és az elfogadott törvény között mekkora különbségek vannak, azaz a gyógyszerészek lassan már lehetetlen helyzetének orvoslására vonatkozó javaslat, mint ötlet, nem lett vol - na rossz, ám ismét elveszett a törvényalkotás útvesztôiben. Természetesen a hivatkozott törvény lényegesen több szabályt érint, a Gyftv. tekintetében is sokszorosa a változás annak, amit most ki - emeltem, de a magam részérôl ezeket tartottam olyan súlyúnak, ami magyarázatra szorul, a törvény mellet is megtalálható indokoláson túl is. Részleteiben vizsgálódva: A 35. (1) és (2) bekezdései vonatkozásában az elôterjesztés a gátnélküli kedvezmények nyújtásának kívánt korlátot szabni, azzal, hogy megtiltotta támogatási összegtôl és térítési díjtól való eltérést. A 36 vezette volna be azt az új elvonást, amely szerint a tb támogatásnak csak 98,7 %-ra lett volna jogosult a közforgalmú gyógyszertár. A 49. módosítása nehezítette volna az új közforgalmú gyógyszertárak létesítését, amikor vagy 84 órás heti nyitva tartást, vagy állandó ügyeleti szolgálat vállalását tervezte elôírni, továbbá a beteg kérésére külön díj nélkül a házhozszállítást is vállalnia kellett volna. Ez így lett volna január 1. nap - jáig, amikortól a teljes liberalizáció következett volna be. Elfogadásra került. került elfogadásra. Az elfogadott módosítás ezen rendelkezéseket teljesen kihagyta, helyette a 2013-tól bevezetni kí - vánt rendelkezés más most 2010 január 1.-tôl elfogadásra került. Közforgalmú gyógyszertár mûködtetését az e törvényben, valamint a külön jog - szabályokban meghatározott feltételek teljesítése esetén az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi. Remélhetôleg az ellenôrzés sza - bályai és a szankciók is meg - állapításra kerülnek. Véleményemet a Gyógyszertár novemberi száma tartalmazta, melyet most nem ismételek meg. Azt, hogy melyek ezek a feltételek jelenleg nem tudjuk. Javaslat szerint 17. (7) bekezdés: Tilos a támogatással rendelhetô gyógyászati segédeszközök reklámozása, kivéve a gyógyászati segédeszközöket rendeltetésük és funkcionalitásuk szempontjából bemutató, gyógyászati segédeszköz-szaküzletben, gyógyszertárban közvetlenül a beteg számára átadott tájékoztató anyagokat, azzal hogy azok nem tartalmazhatják a gyógyászati segédeszköz nevét és gyártójának nevét. A 21 szerinti gyógyászati segédeszköz forgalmazóra vonatkozó szabályaiban a forgalmazás mellett, a készletben tar tási kötelezettség megszegését is szankcionálta volna. Az új 21/A szerint az OEP internetes gyógyászati segédeszköz katalógust fog mûködtetni. Elfogadott módosítás került elfogadásra Az elfogadott változat már csak a forgalmazást említi. Elfogadásra került. Szerzô véleménye Szerencsére, mert a rendelkezés utolsó mondata alapján teljesen értelmetlennek tûnt volna, egy olyan reklám, amelybôl csak azt nem tudja meg a célközönség, hogy mi is az amit reklámoznak, és azt ki gyártja. Akkor meg minek? Érthetetlen a döntés az ellátás folyamatosságának esetleges hiánya miatt. Reméljük nem a gyártó és a termék megnevezésének el - hagyásával. Az 55. a gyermekek részére történô gyógyszer kiszolgálást csak a vényköteles termékekre akarta korlátozni. Az elôterjesztésben nem szerepelt, a törvény 63. (2) bekezdésének mó - dosítására vonatkozó javaslat, amely önálló módosítási indítvány után került végül a törvény módosításba. A liberalizáció hatásainak vizsgálatára július 1.-ig került volna sor. került elfogadásra. 60 napon túl alkalmazott felelôs vezetô esetén, ezen személyre is a személyi jogos gyógyszerésszel szembeni követelmények vonatkoznak. A hatásvizsgálatra 2010 október 1. napjáig kerül sor. Gyógyszertár nyugdíjazás miatt saját ingatlanban eladó. Tel: Tehát a 13 éves még orrcseppet sem vehet a gyógyszertárban, de vehet a benzinkúton. A módosítás magyarázata az anomáliák fel - oldásáról beszélt. Lehet, hogy mégsem sikerült?! Ennek értelmében a jövôben a fe lelôs vezetô is csak megfelelô gyakorlati idôvel rendelkezô személy lehet, ha 60 napnál hoszszabb idôre kerül alkalmazásra. tudom lesz-e még mit vizsgálni, az elfogadott módosítás hatálybalépését követôen. No comment... Almási és Borsy Ügyvédi Iroda Dr. Borsy János ügyvéd társasági jogi és cégjogi szakjogász 12 Gyógyszertár IX. évf. 1. szám Gyógyszertár IX. évf. 1. szám 13

8 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Szakszerûtlen, színvonal alatti helyzet MOSZ javaslat a miniszternek Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Szakszerûtlen, színvonal alatti helyzet A miniszter válaszol Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Alapítva Gyógyszerellátása nálunk biztos kézben Dr. Székely Tamás Miniszter Egészségügyi Minisztérium Budapest Budapest, november 13. Arany János u. 6-8.sz. T: H1N1 véd oltás I: 288-I/09 Tisztelt Miniszter Úr! A H1N1 véd oltással összefügg forgalmazási kérdéseket elemezve, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége segítségét ajánlja a szaktárca részére. A WHO jelzései és a környez országok morbiditási adatai okán is egyértelm en fontosnak tartjuk a lakosság minél szélesebb körben való vakcinációját. Tájékozódásunk és a gyakorlat alapján a lakosság átoltására való szakmai törekvések, a vakcina orvosokhoz és gyógyszertárakhoz való közvetítése, logisztikai problémákat vet fel. Ezzel összefüggésben, a kiemelked en problémás pandémiás helyzetre való tekintettel javasoljuk megfontolásra egyes országokban rutineljárásként alkalmazott módon - a lakosság patikákban való véd oltása lehet ségének hazai megvalósítását. Az adminisztrációs tevékenységet és a betegutakat is egyszer sít javaslatunk kedvez elbírálása esetén a MOSZ 850, többségében gyógyszerészi gondozási tevékenységet is végz tagpatikája körében haladéktalan szervezést indítunk be a gyógyszertári véd oltások lebonyolítására. A technikai felkészüléshez igényelni fogjuk az ÁNTSZ szakmai segítségét. Várva Miniszter Úr reflexióját, tisztelettel: Dr. Mikola Bálint a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöke 14 Gyógyszertár IX. évf. 1. szám Gyógyszertár IX. évf. 1. szám 15

9 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Adó- és járulékváltozások (1. rész) 2009-ben négyszer módosították a jövedelmeket érintô adó- és járulékszabályokat, legutoljára december 14-én. Jelen cikkben a 2010-ben hatályba lépô fôbb jövedelemadózási változásokat, míg a következô számban az egyéb változásokat és az új járuléksza - bályokat mutatjuk be. Szuperbruttó A személyi jövedelemadózásban a legnagyobb változás nem is a mértékek, hanem a szuperbruttósítás. Ennek lényege, hogy összevonandó jövedelmek (ilyen a munkajövedelem, önálló tevékenység - bôl származó jövedelem pl. megbízási díj, vagy az egyéb jöve - de lem) adóalapja a jövedelem 27%-kal növelt összege (azaz a bruttó jövedelmet megnöveljük a TB járulék vagy EHO általános mértékével). Így például ha a havi munkabér forint, akkor ennek 1,27 szerese, azaz forint az adó alapja. Az új adó tábla a következô: Bruttó jövedelem Adóalap=Bruttó jövedelem Adómérték *127% A jövedelem: az adóköteles bevétel, vagy annak költségekkel csökkentett része, vagy a bevételnek a törvényben meghatározott hányada Az összevont adóalap: az összevonandó jövedelmek 27%-kal növelt összege Az összes jövedelem: az összevonandó jövedelmek 27%-kal növelt összege plusz a külön adózó jövedelmek (pl. osztalék, kamat, árfolyamnyereség, ingatlanból származó jövedelem, stb.) Amennyiben van úgynevezett adóterhet nem viselô járandóság is (pl. nyugdíj, munkáltatói lakástámogatás, családi pótlék), úgy azt az adószámítás során nem kell szuperbruttósítani (nem kell az adó számításhoz 27%-kal felszorozni). Egyéni vállalkozó, társas vállalkozás személyesen közremûködô tagja A másik jelentôs változás a tevékenységre jellemzô kereset fogalmának bevezetése. Eddig szabad választás kérdése volt, hogy a személyes közremûködés ellenértékét milyen mértékben számolja el az egyéni vállalkozó kivétként (munkabér jellegû kifizetésként), a többi jövedelmet pedig osztalékként adózta le tôl a szabá - lyozás elôírja, mennyi minimális kivétet köteles elszámolni a vál - lalkozó. Természetesen ennél többet is el lehet számolni, de kevesebbet nem. A minimális kivét összege a tevékenységre jellemzô kereset. Ez persze csak akkor lehetséges, ha a tevékenység nem veszteséges. A tevékenységre jellemzô kereset meghatározására a törvény három módszert határoz meg: Hasonló tevékenységre jellemzô kereset: az adott tevékenység földrajzi térség, a vállalkozás körülményei, a tevékenységet végzô személy képzettsége és gyakorlottsága, befektetett munkaideje alapján az erre a tevékenységre szokásosan fizetendô kereset. Ezt sokszor nehéz meghatározni, mert általában nincsenek olyan független forrásból elérhetô információk, amelyek bizonyítható módon alátámasztanák, mekkora a tevékenységre jellemzô szokásos kereset. A maradékelv módszere: Az összes bevételbôl le kell vonni a költségeket, ráfordításokat, ki - véve a vállalkozói kivétet. Ezt követôen meg kell határozni az ilyen tevékenységet végzô vállalkozásokra jellemzô szokásos hasznot (itt is probléma, hogy milyen független forrásból lehet bizonyítható módon a megfelelô szokásos piaci hasznot alátámasztani). A kettô különbsége a vállalkozói kivét, vagy személyes közremûködés ellenértéke, beleértve annak járulékfizetési kötelezettségeit. A vélelmezett haszon elve: Az összes bevételbôl le kell vonni a költségeket, ráfordításokat, ki - véve a vállalkozói kivétet. Ennek 80%-a tekintendô a vállalkozói Egy társas vállalkozásban a tag három módon mûködhet közre: munkaviszonyban megbízási jogviszonyban személyes közremûködés formájában A fenti szabályok a harmadik esetre vonatkoznak. Ha a tevékenység ellenértékét az elsô két formának megfelelôen díjazzák, úgy erre a fentebb leírt szabályok nem alkalmazandók. Kézenfekvônek tûnik az, hogy amennyiben a tevékenységre jellemzô szokásos ke - reset alkalmazását el szeretnék kerülni, úgy a vállalkozás a taggal erre a tevékenységre vagy munkaszerzôdést vagy megbízási szerzôdést köt. Ekkor viszont tekintettel kell lenni a minimálbérre vonatkozó elôírásokra, illetve a vonatkozó járulékminimum szabályokra. A vállalkozói személyi jövedelemadó kulcsa 19%-ra emelkedik, de megszûnik a különadó (hasonlóan a társasági adóalanyokhoz). Az osztalék adózása nem változik, az osztalékadó általános mértéke továbbra is 25%. Cafeteria A harmadik legnagyobb változás a természetbeni juttatásokat érinti. Általános jellemzô, hogy ezen juttatások adója 2010-ben nô. Négy kategóriát különböztet meg a szabályozás: az adómentes természetbeni juttatást, a 25%-kal adózó természetbeni juttatáso - kat, az 54%-kal adózó természetbeni juttatásokat (ez utóbbi esetében az adóalap a természetbeni juttatás értékének a TB járulékkal növelt összege, azaz a juttatás 127%-a), valamint a nem munkaviszonyban adott adóköteles természetbeni juttatások (ekkor az adó alapja megegyezik a juttatás értékével, itt nem kell azt 27%-kal növelni). A következô táblázat a leggyakoribb juttatásokat és azok adó- és járulékterheit sorolja fel: % felett felett 32% kivéttel kapcsolatos összes kiadásnak (kivét plusz járulékok). Itt Juttatás Szja Járulék is azonban figyelembe kell venni a tevékenységet végzô személy Számítógép- és egyé ni körülményeit (képzettség, gyakorlat, a tevékenységre fordított internethasználat 0% nem járulék-köteles Az adójóváírás az adóalap 17%-a, de havonta maximum tényleges idô, stb.) valamint a vállalkozás adott tevékenysé- Védôoltás (pl. H1N1) 0% nem járulékköteles forint. Ez csak akkor érvényesíthetô, ha az éves összes gére jellemzô körülményeket, azaz ettôl a 80%-tól el lehet térni, Üdülési csekk (éves jövedelem nem haladja meg a forintot, e felett fokozatosan amennyiben ez indokolt és bizonyítható. minimálbér összegéig) 25% nem járulék-köteles csökken az adójóváírás összege, és forint Melegétkezési utalvány összes jövedelem elérésekor megszûnik az adójóváírás lehetôsége. A fentiek alapján kell meghatározni a társas vállalkozás személyesen közremûködô tagjának a közremûködésért fizetett díját is. Iskolakezdési támogatás 25% nem járulék-köteles (havi forintig) A fentiek alapján tehát három különbözô kategóriát kell megkülönböztetni: A törvény szerint ha egy magánszemélynek több ilyen jogviszonya 25% nem járulék-köteles (minimálbér 30%-áig) Helyi bérlet 25% nem járulék-köteles van (pl. amikor egy személynek több társas vállalkozásban végez Magánnyugdíj-pénztári személyes közremûködést, vagy akkor, ha egyéni vállalkozóként 25% nem járulék-köteles tagdíjkiegészítés is és társaság személyesen közremûködô tagjaként is végez te - Munkáltatói hozzájárulás vékenységet), akkor elég a fenti szabályokat csak egy ilyen jogviszonyban alkalmazni. Erre az esetre a törvény azt az iránymuta - 25% nem járulék-köteles az önkéntes kölcsönös tást adja, hogy a fenti szabályt abban a jogviszonyban kell al - nyugdíjpénzárba (max. kalmazni, amelyben a fôtevékenységre jellemzô kereset a legmagasabb. kell ezt a rendelkezést alkalmazni azokban az esetekben, amikor a tag nem részesül osztalékban (osztalékelôlegben), ha a vállalkozás EVA adóalany, ha a tag az ekho szabályai szerint adózik, vagy ha a kivét illetve a személyes közremûködés díja eléri a tevékenységre jellemzô szokásos keresetet. A tevékenységre jellemzô keresetet minden ezen szabály hatálya alá tartozó jogviszonyra meg kell határozni, és írásban rögzíteni (nyilvántartási kötelezettség). Az ez után számítandó adót az összevonandó jövedelmek adózása szerint kell megállapítani (azaz az adóalap a kivét/személyes közremûködés díjának 127%-a). Ezt a számítást az adóév utolsó napjára kell elvégezni, hiszen akkor válik világossá, hogy a vállalkozásnak mennyi az összes bevétele és költsége. A társas vállalkozás a személyes közremûködés díjának fenti módszer szerint számított összegérôl január 31-ig igazolást ad ki a tag számára, amennyiben a személyes közremûködés díja nem éri el a tevékenységre jellemzô szokásos keresetet. Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány a minimálbér 50%-áig Munkáltatói hozzájárulés az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba (max. a minimálbér 30%-áig) Hidegétkezési utalvány (max 6000 Ft/hó) Csekély értékû ajándék (max. 3 alkalommal, a minimálbér 10%-áig) Mûvelôdési intézményi szolgáltatás (évente a minimálbér összegéig) Legalább két éve használt számítógép ingyenes vagy kedvezményes juttatása 25% nem járulék-köteles 54% (alapja: juttatás 127%-a) 54% (alapja: juttatás 127%-a) 54% (alapja: juttatás 127%-a) 54% (alapja: juttatás 127%-a) 27% 27% 27% 27% Szmicsek Sándor igazságügyi adószakértô a Mazars Kft adópartnere 16 Gyógyszertár IX. évf. 1. szám Gyógyszertár IX. évf. 1. szám 17

10 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány A természet kincsestárából: A férfiegészség védelme PROSZTAT KOMPLEX-szel A jóindulatú prosztata-megnagyobbodás benignus prostatahyperplasia (BPH) a be tegek életminôségét jelentôsen rontó, idôskorra jellemzô betegség. A 60 év feletti férfilakosság esetében a hisztológiailag igazolt BPH prevalenciája >50%, 85 év fe - lett >90%. A kezdeti, mérsékelt fokú pa na - szok kockázatmentes terápiás lehetôsége a növényi kivonatokkal történô gyógyítás gyakorlata 1. A prosztata egészséges mûködését, normál méretének megôrzését segíti elô a Summa Pharma Kft. saját fejlesztésû PROSZTATA KOMPLEX készítménye. A Magángyógy - szerészek Országos Szövetségének ajánlásával kizárólag patikai forgalomban kapha - tó, komplex összetételû, modern készítményrôl Gengeliczky Zoltán, a Summa Phar - ma Kft. igazgatója nyilatkozott lapunknak. Milyen szempontokat vettek figyelembe a fejlesztés során? Mai rohanó világunkban egyre kevésbé jut idônk arra, hogy odafigyeljünk az egészségünkre: a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód és a mindennapi stressz különbözô betegségekhez vezethet. A mi célunk az, hogy olyan étrendkiegészítô ké szít - ményeket fejlesszünk ki, amelyekkel pó tol - hatjuk azokat az ásványokat, vitamino kat, rostokat, amelyek segítenek egészségünk megôrzésében, illetve már kialakult betegség esetén, megfelelô orvosi ellenôrzés mellett, hozzájárulhatnak a gyógyuláshoz. A fejlesztés során fontosnak tartottuk, hogy a legfrissebb klinikai eredmények, szakirodalomban publikált adatok alapján állítsuk össze a készítményeket. Szempont volt még, hogy kizárólag kiváló minôségû, természetes összetevôket alkalmazzunk. Standardizált kivonatokkal dolgozunk, azaz állandó ha - tóanyag tartalmú, gyógyszerkönyvi minôségû alapanyagokat használunk fel. Alap - elvünk továbbá, hogy a termékeinket nem teszteljük állatokon. Kiknek ajánlható a PROSZTATA KOMPLEX? Terápiás célból azoknak az idôsödô férfiaknak, akik kezdôdô prosztata-megna - gyobbodásban szenvednek, és életkortól függetlenül, megelôzésszerûen azoknak is, akik szeretnék megôrizni az egészségüket. Ugyanakkor fontos lenne felhívni a figyelmet arra, hogy vizeletürítési panaszok észlelése esetén feltétlenül ajánlott urológushoz fordulni, mivel bizonyos rosszindulatú elváltozások csak alapos orvosi kivizsgálással zárhatóak ki. Diagnosztizált benignus prostatahyperplasia esetén, a betegség korai fá - zisában érdemes fitoterapeutikumokhoz folyamodni. A kizárólag természetes alapanyagokból összeállított PROSZTATA KOMPLEX semmilyen káros mellékhatással nem jár, míg a BPH terápiájában alkalmazott szintetikus gyógyszerek szedése során magas vérnyomás, erektilis diszfunkciós zavar léphet fel. Milyen komponensekbôl áll a készítmény? Elsôként a likopin nevû karotinoid vegyületet említeném, amelynek koncentrációja igen magas a paradicsomban. A likopin kedvezô élettani hatása erôteljes antioxidáns tulajdonságaival magyarázható, amelyek révén hozzájárul a szervezet antioxidáns státuszának rendezéséhez. A paradicsom fogyasztásának rákmegelôzô hatását már több klinikai vizsgálat igazolta. A 47 ezer férfi hétéves követésével végzett Har - vard Prostate Study eredményei azt bizonyították, hogy a paradicsomban gazdag étrend 45 százalékkal csökkenti a prosztatarák kockázatát. Ugyanerre az eredményre jutottak a Rotterdami Erasmus Egyetem kutatói is, akiknek tanulmánya igazolta, hogy a likopin lassítja a daganatos betegségek progresszióját és javítja az életminôséget. A készítmény másik fô komponense az Ur ti - cae radix, azaz a csalángyökér, amely nem összekeverendô a közönséges csalánlevéllel (Urticae folium). A csalángyökér kivonata a fehérjéhez kötött tesztoszteron csökkentésével csökkenti a beteg panaszait 2, hozzájárul a prosztata egészséges mûködéséhez, és az életkor elôrehaladtával ki ala ku - ló, életminôséget kedvezôtlenül befo lyásoló jóindulatú prosztata-megnagyobbodás mérsékléséhez. A csalángyökér hatóanyaga, a béta-szitoszterol csökkenti a BPH-t gyakran kísérô húgyúti infekciókat is. A készítmény további összetevôi a magnézium és a cink, amelyek a szervezet védekezôképességének növelésével járulnak hozzá a PROSZTATA KOMPLEX férfi - egészséget védô hatásához. A cink képes meggátolni a gyulladásos folyamatokat, va - lamint fontos szerepet játszik a spermiumképzôdésben. A magnézium szintén antioxidáns ásványi anyag, emellett kedvezô hatást gyakorolva az idegsejtek mûködésére védi az idegrendszert. Boromisza Piroska 1, 2 A benignus prostatahyperplasia (BPH) terápiája az Urológiai Szakmai Kollégium klinikai irányelve in: Urológiai Útmutató Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Vélemény Karácsonyi ajándék Mondok egy mesét, egy karácsonyi történetet. Egy családban, ahol az édesapa állatorvos volt, az idôsebb testvér orvos, a kisebb húg gyógyszerész, szokás szerint együtt ünnepel a család. A szeretet ünnepén a báty egyszer csak kijelenti, hogy a gyógyszerész húgnak sose járt annyi fizetés, mint amennyit keresett. Húg vagyis én enyhíteni próbál, talán inkább az orvosoknak kellett volna többet keresniük?! Egy gyógyszerész ugyanarra az egyetemre jár, csak másik karra, ugyan annyit tanul, ugyanúgy megkapja ma már a foglalkozás doktori, orvosokéval egyenértékû címet, és természetesen ezt rosszul tudom, mert ez társadalmi igazságtalanság. Tet - sze nek tudni, ha egy családban az idôsebb testvér mondja?! Ráadásul egy életen át mást se hallottam a szüleimtôl, mint hogy bezzeg a bátyád, és pontosan tudom, hogy a bátyám szavaival a szüleim, sôt az egész család nagynénik, nagybácsik, unokaöccsök is egyet értenek, értelmetlen vitatkozni. is tettem. Csak gondoltam közzé teszem egy vidéki világ-város, széles látókörû, vi - láglátott, abszolút értékítélettel rendelkezô fôorvosának véleményét. Eszembe jutott néhány legendás család: a Mikola testvérpár, ahol az egészségügyi miniszter orvos báty képes volt elismerni öccse érdemeit. A Zalai család, ahol generációkon keresztül öröklôdött a gyógyszerészet, mint hivatás. De most már tudom, hogy mindannyian tévedtünk. Fôorvos Úr tudja az igazságot, mert ô orvos. És ez neki elég ahhoz, hogy saját értékét felmérve ki tudja, és merje mondani, hogy kinek mi jár, és hol van a társadalmi igazságosság. Az orvosnak természetesen minden. Fôleg családon belül, mert kompenzálni kell szegény alulfizetett fôorvos urat, ha már a hozzá semmiben fel nem érô húga esetleg, véletlenül magasabb adózott jövedelemmel rendelkezik. Csak megjegyzem: adózott, paraszolvencia mentes jövedelemrôl beszélek. De nyilván ez így van rendjén. Az egészségügy vezetôi mindig orvosok voltak, ezért mindig tudták merre van elôre. Tudták az egészségügyet, és ezzel együtt a gyógyszerészetet is irányítani csôdbe vinni??? Felrémlenek az egyetemi évek, az ottani tanulmányok: Maguk csak(!) gyógyszerészek Persze azt is tanultuk az egyetemen, hogy az orvosi tevékenység inproduktív. Egy gyógyszerész kettô, egyébként nem alkalmazható anyagból képes gyógyszert alkotni. Természetesen ez legalább annyira sarkítása a kérdésnek, mint az, hogy társadalmilag az lenne igazságos, ha a bátyám, csak azért mert orvos havi két millió Ft-ot keresne. És rajta kívül senki, fôleg nem egy gyógyszerész. Mert ha a jognak asztalánál mindenki egyformán foglal helyet, ha az orvosok majd a saját dolgukkal fognak foglalkozni és nem másokkal, ha az orvosok nem gyógyszertárakat akarnak majd nyitni az adómentesen megkeresett jövedelmeikbôl, ha az igazgatásban vezetô pozícióba kerülô orvosok egyszer rájönnek arra, hogy gyógyszerészet/gyógy sze - részek nélkül nem mûködik az egészségügy talán akkor, majd akkor az én családom is elismeri, hogy az orvos is csak annyi, amennyit letesz az asztalra tudásban, munkában. És ha egy gyógyszerész, netán mérnök, jogász, tanár, vagy egyéb értelmiségi eredményeket ér el a munkájával, ôt annyi, sôt több bér illeti, mint az orvost. Vagy rosszul gondolom? Az a véleményem, hogy a családom véleménye az ország véleményét tükrözi. Mindazok, akik irigyelték a gyógyszerészeket, tettek róla, hogy lezüllesszék ezt a hivatást, azt a szakmát, a gyógyszerészetet, gyógyszerészeket. És akkor most ôk boldogok??!! Mit várhatok, várhatunk ettôl az országtól, ha ezt kaphatja egy gyógyszerész a saját családjától karácsonykor, a sze retet ünnepén??!! Hogy az orvosoknak alacsony a társadalmi és ezzel együtt anyagi megbecsülése, arról ôk maguk sokat tettek, és tesznek még ma is. Mert, mint tudjuk, nekik egy csomó do - log jár, vagy legalábbis elvárják, tôlünk, be - tegektôl, mindnyájunktól. Hogy az ô munkájuk mennyire tisztességes és becsületes, mivel nem vagyok orvos, nincs mindenható értékítéletem nem merem minôsíteni. Azt hogy egy orvos-testvér irigy a gyógyszerész testvérre felháborítónak tartom. Hogy nekem meg ilyen család jutott osztályrészül, az meg csak az én bajom. Bevallom, miután megtudtam, hogy nekem nem járt annyi jövedelem, egy pillanatra el - gondolkodtam, mi lenne, ha mondjuk sza - kács lennék? Rájöttem a válaszra: én le - hetnék az orvos-bátyám bejárónôje, mert egy orvosnak az jár, társadalmilag az úgy igaz ságos. Dr. Pharm. Dr. Univ. Sánta Zsuzsanna szakgyógyszerész... (a többit nem sorolom, hiszen társadalmilag igazságtalan egy gyógyszerészt megbecsülni, az csak egy vidéki orvosnak jár ) 18 Gyógyszertár IX. évf. 1. szám Gyógyszertár IX. évf. 1. szám 19

11 Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság november 27-i ülésérôl Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló Beszámoló el a szolgáltatás. A protokoll angol fordítása is elkészült, és az EuroPharm Forum idei budapesti ülésen mint legjobb nemzeti gyakorlat befogadva támogatja ennek európai megjelenését. Kérdezze meg gyógyszerészét program. Vénynélküli átsorolásokra kidolgozott általános szakmai program, melynek elsô eleme az orlisztát expediálási irányelve volt. A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság november 27-én tartotta ülését. Dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó Balázs beszámolót tartott az Európai Tanács által kezdeményezett Strasburgi gyógyszerészi gondozási konferenciáról. A konfe - rencia témája a gyógyszerészi gondozás indikátorainak fej - lesztése volt. Bizottság tagjai szakmailag sikeresként értékelték a november 7-én tartott Bôrgyógyászat gyógyszerészi gondozás címû továbbképzést mind saját tapasztalatok, mind pedig a résztvevôktôl beérkezett pozitív visszajelzések alapján. A protokoll és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a honlap zárt részén hamarosan elérhetôek lesznek. A Bizottság együttmûködési megállapodást írt alá az antibio - tikum naphoz kapcsolódó szakmai programról az Országos Alapellátási Intézettel. A szakmai anyagok, és tájékoztatók, valamint szóróanyagok elérhetôek a Bizottság honlapján. A Bi - zottság tagjai véglegesítették a I. féléves továbbképzések idôpontjai és helyszíneit, melyrôl a szakmai lapokon, továbbá Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Magyar Gyógyszerészi Kamara Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság A három szakmai szervezet által augusztus 23.-án alapí - tott Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság immár több, mint két éve szolgálja a hazai minôségi gyógyszerészi gondozási gyakorlat megvalósulását, és végzi az alapításkor meghatározott fôbb feladatait. A két év értékelésérôl szóló elôadás anyagát, a fôbb megállapításokat kiemelve tájékoztatásul az alábbiakban közöljük. A Bizottság megalakulását követô egy hónapon belül megalkotta ügyrendjét, azóta is minimálisan havi rendszerességgel ülésezik. Az ülések napirendjei a Bizottság mandátumának megfelelô területeket (jogszabályi elôkészítés, orvos szakmai szervezetekkel való egyeztetések, protokoll fejlesztés, gyógyszerészi gondozással kapcsolatos dokumentumok megalkotása, továbbképzések) foglalja magában. A Bizottság a gyógyszerészi gondozás hazai elfogadottságának érdekében a szakmai szervezeteket segítve több egyeztetést folytatott, az Egészségügyi Minisz téri - um mal, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, Ma gyar Orvosi Kamarával, Magyar Orvostársasságok és Egye - sületek Szövetségével, Országos Szakfelügyeleti és Módszertani intézettel, valamint az Országos Élelmezés- és Táplálko zás tudo - mányi Intézettel. a honlapon keresztül még december hónapban tájékoztatják a gyógyszerészeket. A bizottsági ülésén részt vett Dr. Martos Éva az Országos Élelme zés- és Táplálkozástudományi Intézet fôigazgatója. Az egyez - tetés során számos olyan terület került felsorolásra, melyben a Bizottság és az OÉTI együttmûködése kiemelten hasznos lenne, hiszen a gyógyszerész az expediálás során célzott szóbeli és írásbeli tájékoztatást tudna nyújtani az egészséges táplálkozás témakörérôl. A felek a megállapodást egy együttmû ködési szándéknyilatkozatban is rögzíteni kívánják. A 2010-es programok között szerepelhet a sóbevitel és a magas-vérnyomás témája. A Bizottság sajnálattal tapasztalta, hogy egyre több esetben történik meg a Bizottság által kidolgozott szakmai anyagok hozzájárulás nélküli felhasználása. Ezzel kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezte. Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság Az alábbi területeken dolgozott ki a gyógyszerészi gondozással kapcsolatos szakmai javaslatokat: Gyógyszerészi gondozás szabályozási koncepció Gyógyszerészi gondozás finanszírozási koncepció Gyógyszerészi gondozás informatikai háttér Gyógyszerészi gondozás szakmai koncepció A Bizottság kiemelt figyelmet fordít a teljes átláthatóság, és széleskörû kommunikáció biztosítására. Ez alapján a szakmai szervezetek elnökeit minden ülésérôl készült emlékeztetôvel tájékoztatja. Minden ülésérôl rövid összefoglalót készít, melyet az alapító szakmai szervezeteknek megküld, hogy errôl a szakmai köz - életet tájékoztatni tudják. Honlapot indított (www.gyogygond.hu), melyen a gyógyszerészi gondozással kapcsolatos fontosabb információk, protokollok elérhetôek letölthetôek. A regisztrált felhasználóknak a továbbképzési elôadások anyagi a honlap zárt részén hozzáférhetôek. A honlap egyes elemei angolul is elérhetôek. Az indulás óta átlagosan havi 1500 látogatója van a Bi - zottsági honlapnak. A Bizottság a két év során az alábbi protokollokat dolgozta ki: Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási program. Az ehhez kapcsolódó továbbképzéseken összesen közel 1200 fô vett részt, és több mint 660 gyógyszertárban érhetô Elkészült a Gyógyszerellátási Standardokhoz kapcsolódóan a vénynélküli és vényköteles expediálási protokoll. Novemberben indult útjára a bôrgyógyászati gyógyszerészi gondozási program, valamint Az európai antibiotikum naphoz kapcsolódó gyógyszerészi tájékoztató tevékenység. A Bizottság mindezek mellett a pandémiás influenzával kapcsolatban is naprakész információkat nyújt honlapján. A Bizottság közeli tervei között szerepel: A szakmai mellett a megfelelô pénzügyi háttér biztosítása, melyet az alapító szervezetek teljes kontrollja mellett egy non-profit Kft. megalapításával látna megvalósíthatónak. Ezzel egyben lehetôség nyílna arra, is hogy az elkövetkezô években pályázati forrásokat tudjon hasznosítani. A Bizottság a gondozási tevékenység szélesebb alapokra helyezésének elérése érdekében szorosabb kapcsolatra törekedne a gyógyszerészképzést végzô Egyetemekkel. Ahhoz, hogy a gondozási koncepció minél több gyógyszertárban megvalósuljon, az informatikai támogatás ki - dolgozása halaszthatatlan. Ehhez a szakmai koncepciót a Bizottság elkészítette. További emelt szintû szakmai programként az Asthma- COPD gyógyszerészi gondozás indulna 2010-ben, míg az alapszintû gyógyszerészi gondozási tevékenységekben a vényköteles és vénynélküli expediálási protokollok implementálása a kiemelt feladat. A betegek felé történô egységes gyógyszerészi gondo - zási megjelenítés érdekében a Bizottság elôkészítette a honlap lakossági változatát. Dr. Szabó Sándor MGYK Dr. Samu Antal MOSZ Prof. Dr. Soós Gyöngyvér MGYT Dr. Horváth-Sziklai Attila MGYK Dr. Hankó Balázs MOSZ Dr. Bánkuti Péter MGYT 20 Gyógyszertár IX. évf. 1. szám Gyógyszertár IX. évf. 1. szám 21

12 Szervezeti élet Szervezeti élet Szervezeti élet Szervezeti élet MOSZ Gyógyszertár-mûködtetés Siófok, Hotel Azúr március Kedves Kolleganôk és Kollega Urak! Megkezdtük a év szakmai program - ját. Az elmúlt esztendô tapasztalatainak összesítése újabb meggondolásokra készteti a gyógyszerészeket. Nyilvánvalóvá vált, hogy minden heroikus erôfeszítésünk hiába - való volt a gyógyszerellátás liberalizációs környezete megváltoztatására, a gyógyszer - tár-létesítési moratórium augusztus 20-án a MOSZ által kezdeményezett meghirdetésére. Néhány finomhangolás mellett, a folyamatos hazai és nemzetközi módosítási törekvések ellenére átütô eredményt, két teljes törvényhozási év alatt sem tudtunk elérni. Már tudjuk, hogy ennek nyilvánvalóan nem racionális, szakmai, hanem politikai okai vannak. A tavaszi választásokat követôen viszont új kurzus kezdôdik Magyar or - szágon, ami az eddigi konzultációk ismere - tében újra felveti a gyógyszerellátás korszerû racionalizálásának, az etikus gyógyszerészet és a helyes szakmai/menedzs ment egyen súly megteremtésének reális lehetôségét. Ezzel összefüggésben a Magángyógy sze - ré szek Országos Szövetsége új szakmai prog ramot készít, amelynek meghirdetése a Gyógyszertár-mûködtetés 2010 konferencián várható. Az akkreditációs idôszak befejeztével utolsó alkalom a kötelezô szinten tartó továbbképzés keretén belüli pontszerzés. Ezt idén a Debreceni Egyetem szervezésében, Szö - vetségünk közremûködésével, maximális rész vételi kedvezményekkel hirdettük meg, az igen aktuális COPD témakörben. Számos szakmai-, jogi-, adó- és TB környezetet megváltoztató jogszabály is született ebben az esztendôben, amelyek jelentôs ré - sze már január 1-tôl hatályba lépett, más részük még az Alkotmánybíróság döntésére vár. A MOSZ tavaszi munkakonferenciája ezek megismerésére, megtárgyalására, a helyes gyakorlat közös kialakítására is alkalmat ad az interaktív fórum alkalmával. A gyógyszerpiac kereskedelmi orientáció já - nak forszírozott erôsítésével egyre nagyobb jelentôsége van a gyógyszerbiztonságnak, elôtérbe kerül a Gyógyszertári minôség. Ez zel összefüggésben jelentôs teret kívánunk adni a korrekt, etikus gyógyszerellá tás, a generikus program, a gyógyszerhamisítás, az idôskorúak gyógyszeralkalmazása és az egyre növekvô jelentôségû mellékhatások elemzésének. A tavaszi konferencia ad alkalmat a Ma - gán gyógyszerészek Országos Szövetsége beszámoló közgyûlésének lebonyolítására is, ahova egyre szaporodó, közel ezer fôs tagságunk mellett minden érdeklôdôt szeretettel várunk. A már megszokott módon színvonalas kiállítások és workshopok teszik színessé a rendezvényt, amellett számos társasági prog - ram ad alkalmat kellemes konzultációkra, szabadidôs tevékenységre is. Minden kollegánkat szeretettel és megbe - csü léssel várunk a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Gyógyszertár-mû - köd tetés 2010 rendezvényein Siófokon, a Hotel Azúrban. Dr. Mikola Bálint elnök Programelôzetes Március 05. (péntek) Kötelezô szinten tartó akkreditált és továbbképzés (vizsgával 16 pont) A COPD klinikuma, farmakoterápiája, kezelési módjai Felkért elôadók:. Dr. Brúgós László, Prof. Dr. Halmos Gábor, Dr. Lengyel László, Dr. Márkus Rita, Dr. Morvay Judit, Dr. Samu Antal, Dr. Szilasi Mária, Prof. Dr. Tósaki Árpád Március 06. (szombat) Gyógyszerforgalmazási kitekintô Felkért elôadók: MAGYOSZ, Dr. Lengyel Gábor, Dr. Küttel Sándor, Dr. Vitézi Péter A gyógyszerforgalmazás tapasztalatai, várható tendenciák Felkért elôadók: Dr. doc. Simon Kis Gábor, Dr. Molnár Márk Péter, Dr. Dózsa Csaba, Dr. Mikola Bálint, Ebéd Változó környezet, aktualitások I. változások a mûködési, szolgálati és nyilvántartási rendben Felkért elôadó: Dr. Bódis Lászlóné dr. II. Egészségügy, adójog az Alkotmány tükrében Felkért elôadó: Dr. Kolláth György III. Társasági jog-, könyvvezetés-, TB- és adóügy a évben Felkért elôadók: Dr. Borsy János, Szmicsek Sándor Interaktív beszélgetés a gyógyszertármûködtetés helyzetérôl, a legsürgetôbb teendôkrôl A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége fogadása Március 07. (vasárnap) Gyógyszerbiztonság Felkért elôadók: Prof. Dr. Blaskó György, Prof. Dr. Kerpel Frónius Sándor, Prof. Dr. Botz Lajos, Dr. Samu Antal A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége közgyûlése A konferencia zárása Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Gyógyszertár IX. évf. 1. szám 23

13 Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô A lélekgyógyító smink Elôször is minden Kedves Olvasó - nak bé kés, boldog és sikeres új - esz tendôt kívánok! Nagyon hamar elmúltak az ünnepek és is - mét belesüppedtünk a szürke hétköznapokba. Az ünnepek, a rokoni és a baráti kellemes együttlétek után hirtelen nincs mire készülni, mindenkinek elege lett a télbôl és nagyon várjuk a kivirulást, a tavaszt. Ven - dégeimnél is tapasztalom, hogy ilyenkor egyre többen fordulnak hozzám sminkelési tanácsokért. A smink ugyanis a legjobb védekezés az unalmas szürkeség ellen, jobb kedvre derít és üdeséget sugároz, te - hát lélekgyógyító! A smink nemcsak eltünteti, amit el kell, ha - nem kiemeli, amit ki kell. Minden arcban van valami szép és a sminkkel azt hangsúlyozzuk ki. Természetesen ehhez kell egy kis szakértelem és gyakorlás, de a mai profi sminkszerekkel mindez hamar elsa - játítható. A minimál-smink alapvetô eszközei: folyékony alapozó (bôrtípusnak megfelelô), kor rektor, porpúder, szemceruza, szemhéj púder, szempillaspirál, arcpirosító és ajakrúzs, vagy szájfény. A láthatatlan smink elkészítéséhez még szükség van egy sminkszivacsra, az alapozó tökéletes felhordása érdekében. Egy dundi ecsetre a porpúder elsimítására. Fültisztító pálcikákra, a szemceruza elsatírozására és az esetleges hibák korrigálására. Egy használaton kívüli fogkefére, a szemöldök kifésüléséhez és színesítéséhez. A minimál, azaz nappali smink akkor szép, ha valóban minimális mennyiségeket használunk a sminkszerekbôl és egyszerre nem hangsúlyozzunk a szemünket és a szánkat. Ha intenzívebb színeket hasz - nálunk a szemfestésnél, csak száj fénnyel emeljük ki a szánkat, illetve ha vö rös rúzst használunk, a szemfestésnél in kább csak a pillák kiemelésére törekedjünk. A smink, lépésrôl lépésre: 1. az arcbôr elôkészítése a szokásos nappali krémmel 2. az alapozó felhordása az enyhén be - nedvesített sminkszivaccsal az arc minden zegébe-zugába, a nyakra, a fül re és ha a ruha úgy kívánja a dekoltázsra is. 3. a korrektorral eltüntetjük az esetleges bôr - hibákat és kiemeljük a szem alatti mimóza bôrt, a korrektor leheletvékony felvitelével, összedolgozva az alapozóval. 4. a felsô szempillák tövénél, a belsô szemzugtól indulva, egyre szélesedô kontúrt húzunk a szemceruzával, melyet a vattapálcikával elbársonyosítunk. A vattapálcikán megmaradt szín általában ép - pen elegendô az alsó szemhéjszél kihúzására. 5. a szemhéjpúderrel csak átsimítjuk a szemhéjat, mivel nappali sminknél csak pasztellszíneket használunk, esetleg a ceruzával hasonló színû szemhéjpúderrel tartósíthatjuk a szemkontúrt. 6. leheletvékonyan átpúderezzük az ar cot, a nyakat és a dekoltázst, mely fixálja a sminket. 7. ezután következik a szempillák hangsúlyozása, itt nyugodtan többször is át kenhetjük a pillákat, nappali smink - nél általában, csak a felsô pillákat fest - jük meg. 8. átkeféljük és ha szükség van rá, barna vagy szürke szemceruzával és a fogkefe segítségével felfrissítjük a szemöldököt. Ez nagyon fontos, mert a szemöldök egy keretet ad az arcnak! 9. jöhet az arcpirosító, a hegyi levegô, mely általában a halántéktól a szájzug felé halad. 10. és végül az ajkat emeljük ki, ez eset - ben inkább csak szájfénnyel, melyek teltséget fokozó, csillogó arany pigmenteket tartalmazhatnak. A nappali sminknél általában a barna és szürke, illetve a rózsaszín és bézs színeket, illetve ezek árnyalatait használjuk. Az alkalmi sminkek abban térnek el a nappali sminktôl, hogy ott már bátran használhatjuk az erôteljesebb színeket, a csillámokat és a strasszokat. Felkerülhet az egyre merészebb mûszempilla és a száj ragyogása is intenzívebb. Még egyszer boldog újévet kívánok és jó munkát, természetesen remek sminkben! Barabás Éva kozmetikus mester Nyitott szemmel! zetközi és hazai sajtófigyelô Rendôrök is szállítanak vakcinát Az Országos Rendôr-fôkapitányság (ORFK) autói is besegítenek a H1N1-vírus elleni vakcina kiszállításába jelentette ki Székely Tamás egészségügyi miniszter. Megállapodás született ugyanis arról, hogy ha segítségre van szükségük a kistérségi ÁNTSZ-eknek, akkor igénybe vehetik a rendôrség autóit. Azt egyelôre nem tudni pontosan, hogy összesen hány autóról lehet szó, illetve milyen rendôrségi alkalmazottak vehetnek részt a kiszállításban. Az is kérdés, hogy ezért a munkáért kap-e többletpénzt, ha igen, mennyit és mi - lyen forrásból a rendôrség. Székely Tamás közölte, mától országszerte további oltópontok nyílnak, így összesen kétszáz helyen lehet térítés ellenében védôoltáshoz jutni Forrás: Magyar zet Profi stróman áll az Omninvest ügyei mögött Rejtôzködnek az Omninvest Kft. tulajdonosai vontuk le a következtetést, miután lapunk egyenesen Ciprusból rendelt céginformációt a magyar H1N1 elleni vakcinát gyártó vállalat kilencvenszázalékos üzletrészét birtokló Sumpter Pharmaceuticals Ltd. nevû off - shore cégrôl. Kiderült: valamit nagyon el szeretnének titkolni a 4,4 milliárd forintnyi közpénzzel kistafírozott Omninvest valódi tulajdonosai, hiszen a Sumpter üzletrészeit egy világszerte ismert professzionális strómancégre, az AJK Groupra bízták. A cégvezetést maga az AJK Management látja el, miközben két AJK-leányvállalat birtokolja papír szerint a ciprusi cég ötven-ötven százaléknyi üzletrészét. A Bahamáktól a Man-szigetekig számos irodával rendelkezô AJK a honlapja szerint teljes körû diszkréciót kínál a hozzájuk forduló klienseknek, akik rájuk bízzák üzleti érdekeltségeik képviseletét Forrás: Magyar Hírlap Egyelôre titkolják az Omninvest hátterét kapott érdemi információt az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottsága az Omninvest hátterérôl a zetbiztonsági Hi va - taltól (NBH), ezért kedden a fôigazgatótól kérnek tájékoztatást mondta Simicskó István (KDNP) a bizottság elnöke a testület tegnapi zárt ülése után. A képviselô azért hívta össze a testületet, hogy tájékoztatást kaphasson arról, a kormány milyen nemzetbiztonsági eszközöket vett igénybe a H1N1 vírus elleni oltóanyagot gyár - tó cég hátterének megismerésére. Oszkó Péter pénzügyminiszter ugyan is erre tett utalást. A szakbizottság KDNP-s elnöke kijelentette: szeretnék azt is, ha a közvélemény elé kerülne, hogy kik állnak a cég mögött, és kikhez kerül az oltóanyagokért befolyt pénz, mert ez szerintük közérdekû adatnak számít Forrás: Magyar zet Kell-e módosítani a gyógyszer-gazdaságossági törvényt? A szakminiszter szerint nincs szükség a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosítására, mert bevezetésével stabilizálták a tbkasszát. Ám a szakma ez ügyben megosztott, túlzottnak tartja a költségvetési szemlélet dominanciáját, hiányolja a terápiával elérhetô egészségnyereség vizsgálatát. Székely Tamás: Nincs szükség a két éve megalkotott gyógyszer-gazdaságossági törvény lé - nyegi módosítására. Alkalmazásával ugyanis sikerült stabilizálni az egészségbiztosító gyógyszerkasszáját. Azzal ugyanis, hogy az egyes terápiás csoportokba sorolható orvosságok közül a legolcsóbb árához szabja a többi szerhez is adott fix támogatás összegét, jelentôs megtakarítás érhetô el, ami lehetôséget ad új készítmények befogadására. Ezt a jövôben kormányrendeletben szabá - lyoznánk, s tervezzük, hogy a módszert bevezetjük az azonos terápiára alkalmas gyógyászati segédeszközöknél is. Finomítani szükséges a támogatási volumen alá tartozó gyógyszerek rendjét is. Ezeknél, ha a gyártó a megállapodottnál nagyobb mennyiségû készítményt forgalmaz, a többletköltséget neki kell állnia Forrás:Világgazdaság Riasztóak az egészségügyi egyenlôtlenségek Jövôre nemzetközi statisztikát, két évvel késôbbre pedig konkrét cselekvési tervet vár a tagállamoktól az Európai Unió vezetése az egészségügyi egyenlôtlenségek csökkentésére. rég Magyar - országon találkoztak a tagállamok képviselôi, hogy megvitassák az eddigi eredményeket. A gond, hogy a tagállamok között jelentôs különbségek vannak az állampolgárok egészségi állapotában és várható élettartamában, utóbbi esetében az átlagos eltérés a férfiaknál 14, a nôknél 8 év. Magyarország a sereghajtók közé tartozik, nálunk csak Törökország áll rosszabbul. A csecsemôhalálozás is riasztó különbségeket mutat: ötszörös az eltérés a vizsgált tagországok között Forrás: Népszava Dôlnek a hamisított gyógyszerek az EU-ba A vásárlók életét is veszélyeztethetik az Európai Uniót elárasztó hamisított gyógyszerek, amelyek túl sok vagy túl kevés hatóanyagot tartalmaznak vagy esetleg semmilyent, viszont hatásuk mérgezô is lehet állapította meg az Európai Bizottság (EB). Günter Verheugen ipari biztos szerint a probléma rendkívül ijesztô, különösen mert a hamisítványok tömege egyre növekszik. Mint a német Die Weltnek elmondta, a tagországok vámtisztjei a hatá - rokon csupán az elmúlt két hónapban 34 millió tablettát koboztak el, ami meghaladja az EB legrosszabb félelmeit. A német biztos hangsúlyozta, hogy az uniónak fokoznia kell a gyógyszerhamisítás elleni harcot. Tavaly decemberben megkezdték az új gyógyszertörvény kidolgozását, ami egyrészt a gyógyszerforgalmazás jobb szabályozásával, másrészt azzal veszi fel a harcot, hogy olyan biztonsági elemeket vezetne be a legálisan készített gyógyszereknél, amelyek segítenének azokat láthatóan megkülönböztetni a hami - sítványoktól Forrás: Napi Gazdaság Patikák tömege mehet csôdbe Bármelyik pillanatban kispatikák sokasága húzhatja le a rolót, ez veszélybe sodorja a betegellátást. Három év alatt tízmilliárddal csökkent a fenntartásukhoz szükséges árrés, miközben négyszázzal többen osztoznak rajta. képesek kiegyenlíteni a nagykereskedôktôl megrendelt orvosságok árát, így nem ritka, hogy jelzá- 24 Gyógyszertár IX. évf. 1. szám Gyógyszertár IX. évf. 1. szám 25

14 Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô loghitelt jegyeztetnek be rájuk. A nagykereskedôk sorsa sem jobb, hiszen a patikák mellett tetemes a kórházaknál lévô kinnlevôségük is. Ám a jövô évi költségvetés semmi jóval nem kecsegtet. Tartani kell attól is, hogy a nagykereskedôk a kifizetetlen számlák fejében jogot formálnak a patikai tulajdonra. Így az között, javarészt hitelbôl privatizált gyógyszertárak egy részén kénytelen túladni a tulajdonos Forrás: Világgazdaság Továbbra sincs roham a patikákban A lapunk által megkérdezett gyógyszertárak komoly felfutást to - vábbra sem érzékelnek az antivirális szerek forgalmában, az egész ségügyi maszkok azonban tízszeres mennyiségben fogytak novemberben. A Roche által gyártott antivirális gyógyszer forgalmának növekedése a megbetegedések számát tükrözô mértékben emelkedett mondta lapunknak Polgár Bernadett kommunikációs vezetô. A járvány deklarálása óta több tíz ezer esetben alkalmazták a vényre kapható készítményt, amelyet az elsô tünetek megjelenésétôl számított 48 órán belül el kell kezdeni alkalmazni tette hozzá. A Napi által megkérdezett gyógyszertárak tapasztalatai szerint továbbra sem ugrott meg jelentôsen a betegséggel kapcsola - tos készítmények iránti kereslet, az oltóanyagok és antivirális szerek forgalma a korábbi idôszakhoz képest kiemelkedô számokat nem mutat Forrás: Napi Gazdaság Egy Egészség: elutasított kérelem Az alapító a 38 gyógyszertárat számláló Alma patikahálózat körüli csatározás által vált ismertté. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) elutasította az Egy Önkéntes Egészségpénztár tevékenység végzésének engedélyezésére irányuló kérelmét, amely egyúttal kezdeményezte a kassza felszámolását a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. felszámolóként történô kijelölésével. Az ügy elôzményéhez tartozhat, hogy az Egy Egészség Takarék szö - vetkezet már korábban végelszámolást kezdeményezett. A takarék alapítója az a MEG Közösségi Vagyonkezelô volt, amely a 38 gyógyszertárat számláló Alma patikahálózat körüli csatározás által vált ismertté. A patikahálózatot mûködtetô cégcsoport a komplett pénzügyi szolgáltatási paletta kialakításába fogott (takarékpénztár, nyugdíj- és egészségpénztár) Forrás: Napi Gazdaság lesz érdemi megtakarítás a gyógyszerkasszában Az Egészségügyi Minisztérium cáfolja azt a sajtóértesülést, amely szerint ez év végére érdemi megtakarítás keletkezne a gyógyszerkasszában. A világgazdasági válság hatása nem hagyta érintetlenül a társadalombiztosítás rendszerét sem, jelentôsen csökkentek az Egészségbiztosítási Alap (E-Alap) bevételei. Annak érdekében, hogy mûködôképes maradjon az egészségbiztosítás ellátórendszere, a lehetôségekhez képest fenntartható legyen az E-Alap egyensúlya, ezért 2009 márciusában a Kormány átfogó intézkedéseket tett, 30 milliárd forintot zárolt az E-Alapból. Ezzel egyidejûleg a Kormány garanciát vállalt, hogy a bevételi oldal csökkenése esetén a kiadási oldal a már említett 30 milliárd forinton felül nem kerül további csökkentésre. A 30 milliárd forintos zárolás milliárd forintot jelentett a gyógyító-megelôzô kassza terhére ebbôl a Kormány a kórházi szövetségekkel kötött megállapodás alapján 4.5 milliárd forintot feloldott, míg a gyógyszerkasszát milliárd forinttal érintette. Az E-Alap évi költségvetési elôirányzata e kassza vonatkozásában tartalék nélkül milliárd forint volt, tartalékkal milliárd forint. Várhatóan az ez évi gyógyszerkiadás 328,5 milliárd forint lesz, melybôl egyértelmû - en megállapítható, hogy nincs érdemi megtakarítás a gyógyszerkasszában. Forrás: EüM Sajtóiroda A gyógyszeripar válságálló? Tóth László, a Transearch Hungary fejvadászcég vezetôje szerint a gyógyszeripar válságálló volt, és várhatóan az is marad. Több fúzió folyik most, ezért bizonytalanabbá válhat az iparágban dolgozók sorsa, akár még elbocsátások is lehetnek a cégeknél mondta. A gyógyszeripar, az egészségipar és a kapcsolódó szolgáltatások piaca folyamatos növekedést mutat. A környezetvédelmi vagy épp a megújuló energiák területén hatalmas lemaradása van hazánknak, Lipcsei András a Pendl&Piswanger fejvadász cég vezetôje szerint ezek lehetnek a jövô húzóágazatai. Úgy véli, hogy a magasabb hozzáadott értékû ágazatok kaphatnak erôre, a viszonylag egyszerû feldolgozóipari munkákat pedig ki fogják szervezni külföldre idézi a site. Hiányszakma lehet Juhos Andrea szerint a természettudományi tantárgyat tanító pedagógus, hiszen nagyon kevesen jelentkeznek ilyen szakokra a felsôoktatásba. Ám az alacsony bér és megbe - csült ség miatt nagyon kevesen vállalkoznak erre. Az orvosok, ápolók korábban inkább külföldre mentek, hiszen az itthoni bérük a tizede annak, amelyet Nyugat-Európában kereshetnek. A külföldi álláshelyek száma csökkent ugyan, ám a nyelvtudással bíró egész - ségügyi végzettségûekre még mindig nagy a kereslet. Ha pedig egy orvos mégis itthon marad, akkor általában nem gyógyít: el - megy kutatni vagy ügynöknek egy gyógyszercéghez írja a fn.hu munkaerôpiaci elemzésben Forrás: FigyelôNet Árváltozások a gyógyszerpiacon Mivel nem készültek el a részletes szabályok, csak az év közepén léphet hatályba a generikus gyógyszerekre nemzetközi referenciaárat bevezetô intézkedés, amelytôl árcsökkenést remél a tb. Ezzel együtt is volt változás: átlagosan 3 százalékkal csökkent január elsejétôl 338 orvosság ára, s 417 készítmény térítési díja átlagosan 1,9 százalékkal nôtt. Az OEP gyógyszerlistája elsejétôl 23 új termékkel bôvült. Tavaly az elôzetes számítások szerint milliárd forintos megtakarítás volt a gyógyszerkasszában.átlagosan 3 százalékkal csökkent január elsejétôl 338 orvosság ára, ugyanakkor 417 készítmény térítési díja átlagosan 1,9 százalékkal lett több. A csökkentett árúak között fájdalomcsillapítók, antihisztami - nok, gombaellenes és bôrgyógyászati készítmények, antibiotiku - mok, csontbetegségekre való orvosságok vannak Forrás: Világgazdaság Koncentrálódik a gyógyszer-kiskereskedelem, hamarosan néhány nagyobb lánc uralja majd a piacot. Kijelenthetô, hogy jelenleg a gyógyszerkiskereskedelmi piac felosztása zajlik. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász szerint a gyógyszertári hálózatba fektetni mindig nagyon megéri, mert ebben a szektorban stabil a forgalom és az üzletkör, így elég logikus lépés a láncok terjeszkedése. Lantos Zoltán, a GfK Hungária Piackutató Intézet egészségügyi piackutatással és tanácsadással foglalkozó igazgatója szerint a patikaliberalizációnak bizonyos elemei kifejezetten jók voltak. Ilyennek tartja azt is, hogy nem csak betéti társasági formában, hanem egyéb gazdasági társasági formában is mûködtethetôek patikák, valamint, hogy megjelentek a szabad polcos gyógyszertárak. Az viszont, hogy gyakorlatilag bárki nyithat patikát, és kizárólag a piaci szempontok érvényesülnek, egyáltalán nem mondható pozitívnak. A 3 legnagyobb ma - gyar gyógyszer-nagykereskedô a Hungaropharma (40 százalékos piaci részesedés), a Phoenix Pharma (30 százalék) és a Teva (15 százalék). A 38 Alma patika tulajdonosa a Hungaropharma, amely az 500 Gyöngy patika fôbeszállítója. A Gyöngy patikák több mint 20 százalékot birtokolnak a hazai gyógyszer-kiskereskedelmi piacból. A Hungaropharma tulajdonában 60 patika van az összes, körülbelül 2400 magyarországi patikából. A Phoenix Phar ma nagykereskedô a Szimpatika gyógyszertárak stratégiai partnere, ehhez a lánchoz több mint 300 patika tartozik. A legnagyobb, közel 140 patikából álló magyar patikalánc a Phar ma - nova-csoport tulajdona. A nagykereskedô és gyógyszergyártó Teva a Mosoly patikák és a negyven patikából álló ELI lánc nagykereskedelmi partnere Forrás: Haszon Magazin Recepttel szállnak buszra Január elsejétôl Pátroháról Gégénybe szállítják az ellátásra váró betegeket. Ugyanis az orvos december utolsó napjaiban kézhez kapta az önkormányzat határozatát, miszerint azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszûntetik munkaviszonyát. A betegek nemigen örülnek az új helyzetnek, hiszen több órájukba telik akár egy-egy receptfelírás is. A betegadatok hiánya komoly gond lehet, hiszen nem mindegy, kinek mit, miért írtak fel, mit szedhet, és mit nem szedhet. A hiányosságokat úgy próbálják pótolni, hogy a he - lyettesítô háziorvos és a gyógyszerésznô segítik egymás munkáját, biztonságosabbá téve ezzel a betegellátást Forrás: Kelet-Magyarország A háziorvosok is az oltás pártjára álltak A járványnak nincs vége, még legalább két olyan idôszak következik, amikor jelentôsen nô a betegek száma jelentette ki Falus Ferenc az alapellátásban részt vevô orvosokat képviselô szakmai szervezetek vezetôivel folytatott megbeszélés után. Az országos tiszti fôorvos kérte a háziorvosoktól: ajánlják körzetükben a védôoltást, amely a leghatékonyabb védekezés az új influenza ellen. A szakma képviselôi elismerték: nem volt egységes a központi kommunikáció, ezért sok bizonytalankodást lehetett tapasztalni az orvosok körében. Ez pedig nem könnyítette meg a lakosság dön tését az oltás szükségességérôl. engedhetô meg, hogy olyan betegségben haljanak meg egészséges emberek és várandósok, amely ellen van védôoltás- szögezte le Selmeczi Kamill, a FAKOOSZ Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének ügyvezetô igazgatója is Forrás: Népszava Internet útján is beszerezhetô a doppingszer Az egyik új, súlyemelôk és testépítôk által használt doppingszer az internetes kereskedelemben is megjelent. A veszélyes jelenségre német sportorvosok hívták fel a figyelmet. Az emberi sportteljesítmény növelésére vagy súlyos, sorvasztó betegségek kezelésére al - kalmas molekulák kutatása legtöbbször párhuzamosan folyik. Példa erre a szelektív androgén receptor modulátorok esete, amelyek angol nyelvbôl eredô rövid neve: SARMs. Mario Thevis és munkatársai azonban egyelôre olyan szer hirdetését találták meg az interneten, amelyrôl ez nem mondható el. A megrendelt és gyorsan kiszállított készítmény dobozán csak az szerepelt, hogy hatásos arcbôrpuhító, és zöldtea-kivonatot tartalmaz. Ténylegesen a hatóságok által tiltott SARMs gyógyszercsoport egyik tagja volt a dobozban. A német szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy külön veszélyt jelent az ilyen, megfelelôen még nem vizsgált szerek esetében az adagolási javaslat hiánya is Forrás: Drug Testing and Analysis sztrájkolnak a háziorvosok Eddig hivatalosan senki sem jelezte, hogy az ellátás megtagadásával tiltakozna a praxisdíj csökkentése ellen. Pedig állítólag több háziorvos is fenyegetôzött, hogy kikapcsolja magántelefonját, és autó helyett a tömegközlekedést választja, miután a szaktárca vá - ratlanul átlag 20 ezer forinttal csökkentette a háziorvosi szolgálatoknak jutó praxisdíjat. Ennek viszont beláthatatlan következménye lehet, hiszen ha nem rendelési idôben érkezik a sürgôs hívás, akkor akár emberéletbe is kerülhet az elmulasztott segítségnyújtás Forrás: Népszava Fidesz: az egészségügy további tönkretétele zajlik Azzal, hogy az egészségügyi kormányzat 1,7 milliárd forintot vont el a háziorvosoktól, és az ágazati dolgozók keresetkiegészítését a gyógyító-megelôzô kasszából fizette ki, az egészségügyi rendszer további tönkretétele zajlik mondta Pesti Imre. Az ellenzéki politikus elmondta, a háziorvosi kasszából történô 1,7 milliárd forintos elvonást az Egészségügyi Minisztérium azzal indokolta, hogy januártól csökkentek a munkáltatói adó- és járulékterhek, de mint Pesti Imre felhívta a figyelmet azt már nem vette figyelembe, hogy az egyéb költségek, mint az energia vagy az üzemanyag-árak, növekedtek. Nyilvánvalóvá vált, hogy a szocialisták elvesztették realitásérzéküket, a Gyurcsány-Bajnai-kormány pedig feladta a felelôsségteljes kormányzás szándékát, célját mondta Pesti Imre. Az egészségügyet nemhogy szinten tartani, de megmenteni se tudják a szocialisták, és úgy látszik, annak lerombolásával a végsôkig elmennek azért, hogy minél nagyobb káoszt hagyjanak a következô kabinetre fogalmazott a politikus Forrás: Weborvos Az összeállítást készítették: Dr. Pintér László és Dr. Horváth Csaba A székesfehérvári Vitál Plusz Patika gyógyszerész munkatársat keres, lehet részmunkaidôs is. Jejelentkezni lehet a telefonon Kovács Anikó gyógyszertárvezetônél 26 Gyógyszertár IX. évf. 1. szám Gyógyszertár IX. évf. 1. szám 27

15 Látogassa a GM Tours megújult weboldalát last minute utak város látogatások körutazások tengerparti nyaralások egzotikus utak Közel száz partneriroda ajánlata Repülôjegy, biztosítás, autóbérlés lekérése interneten keresztül Online szállásfoglalási lehetôség 5 kontinens több mint szállodájában... csak néhány kattintás... Utazzon Velünk! GM TOURS Utazási Iroda: cím: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. tel.: , fax: A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége idén januárban három hely - színen (Debrecen, Budapest, Hévíz) tart ugyanazon tartalommal tovább - képzéseket. A továbbképzések fôbb témái a keresztrejtvény vízszintes 1., függôleges 1. és a vizszintes 44. sorokban találhatóak. Vízszintes 1. A megfejtés elsô része 13. Lassan halad elôre 14. Becézett nôi név 15. ÓR 17. Pusztíttat 19. Ad, jelentése: irattárba helyez 20. Boró - kabogyóval és más fûszerekkel ízesített gabonaszesz 22. EOZ 23. Mátka 25. IE 26. Só is van ilyen, más néven szénsavas nátrium, bizonyos talaj jelzôje 28. Egyetlen acélhuzalból font rugózat neve 30. A Nátrium vegyjele 32. Nôi ruhának, blúznak, férfi ingnek a mellrészre varrt fodros dísze 33. Besson, a Párizsi jóbarátok c. sorozat egyik fôszereplôjének ke - reszt neve visszafelé! 35. A Balatonnál készült pezsgô márkája 37. Ösztöndíj neve, Az Európai Unió területén élô felsôoktatásban résztvevô hallgatók más országok társintézményekben való tanulmányait segítô program 38. Rendezô Bizottság 40. TAA 42. Eredetileg miskolci, ma már országosan ismert rock zenekar 44. A megfejtés harmadik része 47. Végtag 49. Olaszország rövidítése sportversenyeken 50. Badin, ameri kai filmes személyiség (ANAUR) 51. Az Indonéz szigetvilág egyik szigete, népszerû üdülôhely 52. Burgonya 53. Konzisztencia 54. A hosszú ritmusmotívum neve az ének-zenében 56. Mars! 58. Állványos hinta fajta (TAKO) 59. Kötést lazít 61. Svájc rövidítve a sportversenyeken 62. Aka (németül Acker) község Komárom-Esztergom megyében, a Kisbéri kistérség - ben 64. Szájon át, rövidítve 65. Város Északnyugat-Algériában, a Föld kö - zi-tenger partján 66. Régi magyar férfinév 68. Gazdasági Társaság röviden 69. A föld alatti módosult hajtások egy fajtája, de az ágyú és a bombavetô közé esô lövegfajta neve is ez volt Függôleges 1. A megfejtés második része 2. SA 3. Idegen hármas 4. Regény - újság sorozat 5. Kocsisok munkaeszköze 6. Egyfajta felkiáltás, ha sikerül valami 7. Idegen tagadás 8. Üres tál! 9. RZ 10. Az Oryza Sativa Japonica, azaz a Japán rizs hivatalos rövidítése 11. Ô lesz óriás Szabó Lôrinc ismert versében 12. Gyakran, sûrûn - angolul 16. Az étkezésünkben alapvetôen fontos helyet elfoglaló, a pázsitfûfélék családjába tartozó növény 18. mars, a krumplis tészta egyik elnevezése 21. National Institute of Agricultural Botany 23. népszerû, lisztbôl, vízbôl és élesztôbôl készült, zárt, íves alakúra formázott táplálék, akkor finom, ha sós. Névelôvel! 24. Jenô, erdélyi magyar költô névelôvel, visszafelé! 27. KBB 29. Gyümölcs fajta, de lehet keresztnév is 31. Régi római pénz 34. Az arany vegyjele 36. A világ egyik legnagyobb filmvállalata, a magyar származású Adolph Zukor alapította 39. A számítástechnikában az információ, ugyanakkor az információt hordozó közlemény hosszának is egyik alapegysége 40. Okulás 41. Világhírû sportcipô márka visszafelé! 43. A koordináta-rendszer kezdôpontja 45. Hátsója 46. Nagyközség BAZ me gyé ben 47. Fejfedô 48. A vérnek vannak ilyen elemei is 51. BLT 55. Hamis 57. Szándékozik 60. Angol kutya! 62. Filmérzékenység mértékegysége, a DIN amerikai párja 63. Magyarország harmadik királya, Sá muel 66. Rönt - gendiagnosztikai eszköz 67. Milan, népszerû olasz futball csapat Beküldendô: vizszintes1., függôleges 1. és vízszintes 44. sorok. A helyes megfejtést beküldôk között könyv jutalmat sorsolunk ki. Az elôzô havi keresztrejtvényünk nyertese: Kránicz Józsefné Mátrafüred 28 Gyógyszertár IX. évf. 1. szám

16 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IX. évf. 1. szám január

17 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szervezôdése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése elômozdítása érdekében. Érdekérvényesítô tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógy szerészet stratégiai érdekeit szem elôtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetôivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak mûködési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lôivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedôk szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har - mo nikus szakmai és gazdasági együttmûködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminôsége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elôsegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok mûködtetésével összefüggô kérdések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT 2010 során a válság hatására le kell számolnunk az illúzióinkkal mind or szágos szinten, mind a gyógyszerellátás területén! Gazdaságpolitika Ma már evidencia, hogy a 20 éves tévút után a magyar gazdaságpolitikát újjá kell építeni, amiben egyértelmûen húzóágazatnak kell tekinteni a gyógyszeripart és a gyógyszer kereskedelmet. Alapstratégiák Válság hatására a gyógyszerügy alapstratégiáját újra kell pozícionálni és átstrukturálni, mert a jelenlegi nem felel meg nem a nemzetközi követelményeknek és a hazai gyógyszerellátást egyre kiszolgáltatottabbá teszi. Jogszabályok Gyógyszerügy jogszabályi vetületénél a káoszt és egymásnak is ellentmondó rendelkezéseket világos, egyértelmû, közérthetô rendelkezésekkel kell felváltani, aminek már a kidolgozásában is részt kell vennie a gyógyszerész-társadalomnak. Fejlôdési tendenciák. Gyógyszerügy egy rendkívüli fejlôdési szakasz elôtt áll, amire nekünk is fel kell készülnünk mind a szakemberek felkészítése, mind a szervezeti és szervezési kérdések tisztázása útján. Operatív irányítás A gyógyszerészek mindennapi (ope - ratív) tevékenységét egyre inkább áthatja a kognitív jelleg és a szol - gáltató tevékenység, ami új attitûdöket és motivációt követel meg, ezekre viszont fel kell készíteni a közforgalomban dolgozó gyógyszerész társadalmat. Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap ki - töltésével és visszaküldésével jelezze rész - vételi szándékát. Tisztelettel: Dr. Simon Kis Gábor s.k. egyetemi docens GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT3 A helyszínek: Miskolc március (szombat vasárnap) Békéscsaba április (szombat vasárnap) Szeged április (szombat vasárnap) Budapest I. május (szombat vasárnap) Pécs május (szombat vasárnap) A továbbképzô tanfolyam az akkreditációs bizottság döntése alapján részvétel esetén 15 kreditpont értékû, sikeres tesztvizsgával együttesen 30 kreditpont értékû. A képzés bonyolításával a Simon Patika Bt. foglalkozik (Címe: 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 158.) Részvételi díj: 9 750,- Ft tanfolyamdíj + az egyetemi elektronikus pontelszámolási költség: 500,- Ft. A számlát a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. Információ: Bihari Erzsébet tel/fax: , , illetve Takács Gézáné dr. tel: JELENTKEZÉSI LAP Gyógyszertári menedzsment3 VI. évfolyam, A továbbképzés választott helyszíne: Jelentkezô neve: Leánykori név: Anyja neve: Szül. hely: Szül. ideje: Kamarai mûködési nyilvántartási száma: Jelölje meg, melyik egyetemen tartják nyilván továbbképzéseit: Debreceni Egyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Egyetem Munkahely neve: Munkahely címe: Munkahelyi telefon: Telefax: Mobil: Számlázási név (ha a fentitôl eltérô): Számlázási cím: Fizetési mód: Átutalás Készpénz A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezônek tartom, a tandíj határidôre való befizetésérôl gondoskodom. Kelt: aláírás Beküldési cím: Simon Patika Bt., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. Tel./fax: A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható!

Szavazásra bocsátott indítványok

Szavazásra bocsátott indítványok 2009.03.30.18:46:21 szavazás Szavazás adatai Szavazási mód Listás ""-ek száma 330 ""-ek száma 6 Tartózkodások 10 Összes szavazat 346 Elfogadás Elfogadott Megjegyzés Iromán y Biz.aj. Szavazásra bocsátott

Részletesebben

- 2 - Göndör István Hagyó Miklós Horváth Csaba Dr. Józsa István Dr. Kálmán András Dr. Kapolyi László Márfai Péter Molnár Gyula Podolák György Szántó J

- 2 - Göndör István Hagyó Miklós Horváth Csaba Dr. Józsa István Dr. Kálmán András Dr. Kapolyi László Márfai Péter Molnár Gyula Podolák György Szántó J A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE H/63. Az Országgyűlés /2006. ( ) OGY határozata (javaslat) az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról 1. Az Országgyűlés

Részletesebben

Plenáris ülésen való összesített részvétel

Plenáris ülésen való összesített részvétel Plenáris ülésen való összesített részvétel Plenáris ülésen való összesített részvétel Név Idő Ágh Péter (Fidesz) 46:37:36 Ander Balázs (Jobbik) 173:48:48 Apáti István (Jobbik) 105:41:30 Dr. Aradszki András

Részletesebben

41 Horváth András MSZP 42 Tóth Csaba MSZP 43 Puch László MSZP 44 Gőgös Zoltán MSZP 45 Niedermüller Péter DK 46 Dr. Baja Ferenc MSZP 47 Iváncsik Imre

41 Horváth András MSZP 42 Tóth Csaba MSZP 43 Puch László MSZP 44 Gőgös Zoltán MSZP 45 Niedermüller Péter DK 46 Dr. Baja Ferenc MSZP 47 Iváncsik Imre sorszám név párt 1 Mesterházy Attila MSZP 2 Bajnai Gordon Együtt 3 Gyurcsány Ferenc DK 4 Fodor Gábor MLP 5 Szabó Timea PM 6 Dr. Botka László MSZP 7 Tóbiás József MSZP 8 Gúr Nándor MSZP 9 Dr. Harangozó

Részletesebben

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés - 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.)

T/16301/71.szám. Az Országgyűlés. kiegészítő ajánlása. vitájához. (Együtt kezelendő a T/16301/61. sz. ajánlással.) T/16301/71.szám Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának kiegészítő ajánlása az emberi alkalmazásra kerülőgyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot

Részletesebben

FIDESZ-KDNP KÖZÖS PÁRTLISTA

FIDESZ-KDNP KÖZÖS PÁRTLISTA FIDESZ-KDNP KÖZÖS PÁRTLISTA 104/2014. NVB határozat melléklete Jelölt sorszáma Jelölt neve Jelölő szervezet 1 Dr. Orbán Viktor FIDESZ 2 Dr. Semjén Zsolt KDNP 3 Dr. Kövér László Csaba FIDESZ 4 Dr. Mátrai

Részletesebben

A FIDESZ-KDNP ORSZÁGOS LISTÁJA Országgyűlési választás 2014.

A FIDESZ-KDNP ORSZÁGOS LISTÁJA Országgyűlési választás 2014. A FIDESZ-KDNP ORSZÁGOS LISTÁJA Országgyűlési választás 2014. 1. Orbán Viktor 2. Semjén Zsolt 3. Kövér László 4. Mátrai Márta 5. Varga Mihály 6. Kósa Lajos 7. Lázár János 8. Rogán Antal 9. Navracsics Tibor

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG ÉS AZ ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNY KÖZÖS JAVASLATA A MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS LISTÁJÁRA 1. Mesterházy Attila 35 éves, közgazdász, frakcióvezető, a párt alelnöke, megyei alelnök 2.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/ sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/44-1/2013. OTB-13/2013. sz. ülés (OTB-101/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. május 14-én, kedden, 9 óra 54 perckor az

Részletesebben

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat

a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló T13660. számú törvényjavaslat ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA T/3660/10.szám 1007 SZER 2 0. Az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának Európai ügyek bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Költségvetési,

Részletesebben

.rí]m- dms. Tisztelt Elnök Asszony! módosító javaslato t

.rí]m- dms. Tisztelt Elnök Asszony! módosító javaslato t ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ~;Ykl:Li ; 1. tti.rí]m- dms 7 OKT 3 0. Dr. Szili Katalin az Országgy űlés Elnöke részére Módosító javaslat! Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséró7

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ )

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ ) FVB-19/20010. (FVB-19/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2010. december 6-án, hétfőn, 10 óra 5 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében

Részletesebben

Oiszá. Irom nyszant : k} 6<9 4'3. Étkezett: 2012 APR 2 3. Dr. Áder Jánost jelölik

Oiszá. Irom nyszant : k} 6<9 4'3. Étkezett: 2012 APR 2 3. Dr. Áder Jánost jelölik . A gfliillliúl! i idi1nn ia â i fd._._('li Tui a ~~- fi m ; lrrlbfiü a illlll x.1111 si?_11111-`='' ` ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kereszténydemokrata

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés) Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 26-án, hétfőn, 20 óra 22 perckor

Részletesebben

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/ ÖKB-3/2010. ÖKB-3/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2010. május 26-án, szerdán, 8 órakor az Országház delegációs termében megtartott üléséről

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a

T/9318/45. Az Országgyűlés. civil- és vallásügyi bizottságának. ajánlás a T/9318/45. ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2009 JuN 29. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil-

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2013. november 5-én, kedden, 8 óra 38 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t

T/1745/39. Az Országgyűlé s. az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáró l szóló T/1745. számú törvényjavasla t T/1745/39. ORSZÁGGYÚLÉS HIVATALA Érkezett : 2010 DEC 0 9. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának kiegészít ő Foglalkoztatási

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. sz.: TAB/46-2/2015. TAB-27/2015. sz. ülés (TAB-53/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 2015. szeptember 18-án, pénteken, 10 óra 37 perckor az Országház

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2015. JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE A napirendi javaslat a rendkívüli ülésre vonatkozó kezdeményezés(ek)re figyelemmel módosulhat!

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/93-1/2012. FVB-38/2012. sz. ülés (FVB-100/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/93-1/2012. FVB-38/2012. sz. ülés (FVB-100/ sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/93-1/2012. FVB-38/2012. sz. ülés (FVB-100/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. december 3-án, hétfőn, 10 óra 7 perckor kezdődően, az Országgyűlés

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 80. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 14., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 80. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 14., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 14., péntek Tartalomjegyzék 22/2010. (V. 14.) OGY határozat 23/2010. (V. 14.) OGY határozat Az Országgyûlés tisztségviselõinek megválasztásáról

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

2008. Kohári Nándor közgyűlés tagja 1 Kónya Gábor közgyűlés tagja 1 Kormos Tibor közgyűlés tagja 1 Koza Mária Polgármesteri Hivatal 1 Kozma József köz

2008. Kohári Nándor közgyűlés tagja 1 Kónya Gábor közgyűlés tagja 1 Kormos Tibor közgyűlés tagja 1 Koza Mária Polgármesteri Hivatal 1 Kozma József köz 2008. Név Apró Juhász János közgyűlés tagja 1 Bajusz Attila Polgármesteri Hivatal 1 Bakai Csaba közgyűlés tagja 1 Balogh László közgyűlés tagja 1 Bartáné Tóth Mária közgyűlés tagja 1 Beck Zoltán közgyűlés

Részletesebben

T/12720/19. szám. Az Országgyűlés. Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának. a j á n l á s a

T/12720/19. szám. Az Országgyűlés. Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának. a j á n l á s a T/12720/19. szám Az Országgyűlés Önkormányzati bizottságának Egészségügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának a j á n l á s a a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM Hirdetmény a 2006. október 1-jei helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választására

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-13/2011. (FVB-35/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-13/2011. (FVB-35/2010-2014.) FVB-13/2011. (FVB-35/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2011. június 28-án, kedden, 11 óra 34 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

J e g y zőkönyv AEB-10/2010. (AEB-10/ )

J e g y zőkönyv AEB-10/2010. (AEB-10/ ) AEB-10/2010. (AEB-10/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottságának 2010. december 20-án, hétfőn, 10 óra 12 perckor az Országház főemelet 58. számú tanácstermében

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA. TÁJÉKOZTATÓ a május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÁSI ÉS IROMÁNY-NYILVÁNTARTÓ IRODA Budapest, 2016. május 3. TÁJÉKOZTATÓ a 2016. május 2-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. társasági szerződés módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. társasági szerződés módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S társasági szerződés módosításáról A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról,

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA MÁJUS I, HÉTFŐ-KEDDI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA MÁJUS I, HÉTFŐ-KEDDI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2014. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA MÁJUS 12-13-I, HÉTFŐ-KEDDI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 2014. május 12. 14 30 órai állapot szerint MÁJUS 12. HÉTFŐ üléskezdés: 13 00 óra ülés befejezése: kb. 21 00 óra,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/36-1/2013. OKB-29/2013. sz. ülés (OKB-137/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/36-1/2013. OKB-29/2013. sz. ülés (OKB-137/ sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/36-1/2013. OKB-29/2013. sz. ülés (OKB-137/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2013. július 4-én, csütörtökön, 19 óra 17 perckor

Részletesebben

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS

M Bodó Levente 85 DSC-SI M Pokol Csaba 83 DSC-SI M Szabó Tamás 84 DSC-SI M Szabó Róbert 85 DSC-SI Pál Tamás 89 DSC-SI DNS Atlétikai Világnap - VIII. Nemzetközi Tiszaújvárosi Verseny Tiszaújváros - 2008. május 17. 100 m síkfutás férfi junior 1. időfutam M Bodó Levente 85 DSC-SI 10.92 100 m síkfutás férfi junior 2. időfutam

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala Budapest, 2014.december 2. Törvényhozási Igazgatóság Tájékoztatási és Irománynyilvántartó

Országgyűlés Hivatala Budapest, 2014.december 2. Törvényhozási Igazgatóság Tájékoztatási és Irománynyilvántartó Országgyűlés Hivatala Budapest, 201december Törvényhozási Igazgatóság Tájékoztatási és Irománynyilvántartó Iroda TÁJÉKOZTATÓ a 201 december 1-ei plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1 Sorszám Javaslat száma,

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA DECEMBER I, (HÉTFŐ-KEDD-SZERDA) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA DECEMBER I, (HÉTFŐ-KEDD-SZERDA) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2014. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA DECEMBER 1-2-3-I, (HÉTFŐ-KEDD-SZERDA) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 2014. december 1-jén 14 15 órai állapot szerint DECEMBER 1. HÉTFŐ üléskezdés: 13 00 óra határozathozatalok:

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

J e g y ző k ö n y v. Ikt.sz.: FMB/64-1/2012. FMB-10/2012. sz. ülés (FMB-72/ sz. ülés)

J e g y ző k ö n y v. Ikt.sz.: FMB/64-1/2012. FMB-10/2012. sz. ülés (FMB-72/ sz. ülés) Ikt.sz.: FMB/64-1/2012 FMB-10/2012. sz. ülés (FMB-72/2010-2014. sz. ülés) J e g y ző k ö n y v az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2012. május 14-én, hétfőn 9 óra 37 perckor a Képviselői

Részletesebben

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor 1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor Idézet: Hiszünk benne, hogy sokkal jobb szembenézni a valósággal, bármilyen ijesztő legyen

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás

100 m fiú gyorsúszás 100 m fiú gyorsúszás eredmény Uzonyi Tamás Tóth Árpád Gimn. Debrecen 01:02,00 2. Kaszás Róbert 01:02,10 3. Andorkó Attila Bocskai I. Gimn. H. böszörmény 01:02,90 4. Elek Dávid Bocskai I. Szakképző H.szoboszló

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ )

J e g y zőkönyv KSB-14/2011. (KSB-36/ ) KSB-14/2011. (KSB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2011. szeptember 13-án, kedden, 13 óra 02 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

J e g y zőkönyv NBB/16/2010. NBB/16/

J e g y zőkönyv NBB/16/2010. NBB/16/ NBB/16/2010. NBB/16/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2010. november 23-án, kedden, 10 óra 3 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

78 Ironman a Polythlonban

78 Ironman a Polythlonban 1635 2014 379 év 1898 2014 116 év 78 Ironman a Polythlonban 1987 2014 27 év 1990 2014 24 év Ács Viktor (1985) Nagyatád (2009) 11:26:07 Nagyatád (2010) 13:19:01 Ambach Balázs (1983) Nagyatád (2013) 13:49:03

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2012. május 29-én, kedden 10 óra 33 perckor

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Szombathely, a segítés városa

Szombathely, a segítés városa Szombathely Megyei Jogú Önkormányzata (polgármester: Dr. Puskás Tivadar) OMSZ Nyugat-Dunántúli Mentőszervezet (igazgató: Dr. Lórántfy Mária) Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány (elnök: Kovács Ferenc) Szombathely,

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/40-1/2012. ISB-10/2012. sz. ülés (ISB-69/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/40-1/2012. ISB-10/2012. sz. ülés (ISB-69/ sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/40-1/2012. ISB-10/2012. sz. ülés (ISB-69/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. május 29-én, kedden, 11 óra

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/30-1/2013. OKB-24/2013. sz. ülés (OKB-132/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/30-1/2013. OKB-24/2013. sz. ülés (OKB-132/ sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/30-1/2013. OKB-24/2013. sz. ülés (OKB-132/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2013. június 11-én, kedden, 9 óra 15 perckor

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Hely. Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarolás Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ I. 179 48 151 44 330 92 422 2 Kelemen Gáborné BERT

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Mandátum kalkuláció a II. forduló előtt. 2010. április

Mandátum kalkuláció a II. forduló előtt. 2010. április Forum Politicum 2010. április Mandátum kalkuláció a II. forduló előtt 2010. április Készítette: Az elemzés összefoglalása: Lesti Árpád ügyvezető igazgató Az Országgyűlési Mandátum Kalkulátor segítségével

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. sz.: TAB/16-2/2014. TAB-7/2014. sz. ülés (TAB-7/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 2014. június 23-án, hétfőn 9 óra 40 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére

Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal pályázati felhívásai közforgalmú gyógyszertár létesítésére 2013. EüK. 3. szám OTFOH pályázati felhívás (hatályos: 2013.03.01 - ) Az Országos Tisztifıorvosi Hivatal (1097

Részletesebben

Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület

Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1. Nagy Adrienn TITÁSZ Rt. 176 60 162 66 338 126 464 2. Kelemen Gáborné

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

kiegészít ő ajánlás a

kiegészít ő ajánlás a T/10221/25. szám ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2009 OKT 14. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális és családügyi Emberi jogi, kisebbségi, bizottságának civil- és vallásügyi bizottságána k Oktatási és

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet pályázati felhívása közforgalmú gyógyszertárak létesítésére 2016. EüK. 4. szám közlemény 4 (hatályos: 2016.02.15 - ) Az Országos Gyógyszerészeti

Részletesebben