Önismeret és tudatosság a nevelésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önismeret és tudatosság a nevelésben"

Átírás

1

2 Önismeret és tudatosság a nevelésben Az emberi társadalom történelmének fejlődésén keresztül eljutott a tudomány, a technológia és az egészségügy magas szintű megismerésére és befolyásolására, napjainkban mégis azt tapasztaljuk, hogy az emberek morbiditási és mortalitási arányai egyre romlanak. A pszichoszomatikus megbetegedések elterjedésével az orvostudomány kétségekkel telve néz szembe. A felnőtt és gyermek lakosság mindennapjai a stressz, az idegesség, a teljesítményorientáltság és a kiélezett versenyhelyzetek jegyében telnek. Az emberek testi-lelki állapotának romlásához hozzáadódik a morál süllyedése, az erkölcsi normák megsemmisülése, valamint természetes környezetünk mód-szeres pusztítása. A világ ciklikus mintázatának törvénye alapján azonban el kellett jutnunk ahhoz a kritikus ponthoz, ahol mindezen tendenciák változtatást követelnek. És ennek a változtatásnak kiemelkedő eszköze: az oktatási rendszer. A változás fontossága Napjainkban világunk egyre gyorsuló tempóban változik, új módszerek, technológiák, kihívások ezrei késztetnek minket arra, hogy mi is változzunk, alkalmazkodjunk. Létezésünk kezdetétől folyamatosan változunk. Minden pillanatban millió sejtünk hal meg és születik újra, alakul át, szüntelenül változik érettségünk, megértésünk, szokásaink, gondolkodásunk, érzelmeink. Személyiségünk minden pillanatban átalakul, fejlődik. 1

3 E változások nagy része létrejön akkor is, ha nem tudatosítjuk őket. Azonban tudatos odafigyeléssel és célirányultsággal, hatékony mód-szerekkel lehetőségünk van a számunkra hasznos tulajdonságokat tovább erősíteni, míg a nem hasznosakat megtudjuk változtatni. Mindennapi szokásaink alakítják személyiségünket és személyiségünk meghatározza világlátásunkat. Amennyiben a régi módszerekhez, struktúrákhoz, paradigmákhoz ragaszkodunk, úgy hátrányban kerülünk azon emberekkel, országokkal szemben, akik képesek a változással változni, aminek következményeként anyagi, egészségi, érzelmi és szellemi visszaesést tapasztalhatunk meg. Két dolog miatt felesleges aggódni, az egyik, amin tudsz változtatni, a másik, amin nem tudsz" XIV. Dalai Láma Napjainkra egyre nő a diplomás munkanélküliek száma, megjelent a túlkínálat/túlképzés fogalma és egyre inkább megkérdőjeleződött a képzési és a foglalkozásszerkezet illeszkedése. A legtöbb kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a képzettségek és foglalkozások sem horizontálisan, sem vertikálisan nem illeszkednek megfelelően. Az oktatás és a munka világa közötti időszak egyebek mellett ennek okaként is meg növekedett. Jövőnk szempontjából kulcsfontosságúnak tartjuk a tanulók és tanárok olyan képzését, melybe beletartozik a kellő önismeret, önfejlesztés, kommunikáció és az új képességek elsajátítása, mivel ők azok, akik meghatározzák, hogy a jövő generációi milyen mértékben lesznek képesek alkalmazkodni a kihívásokhoz és megfelelő döntéseket hozni. Fontosnak tarjuk, hogy az 2

4 emberek képesek legyenek megtanulni kezelni a változással szembeni ellenállást, továbbá azt is, hogy minél több emberrel megismertessük a tudatos életvezetést, eljuttassuk a segítő módszereket, gyakorlatokat, ezzel is hozzájárulva egy örömteljesen élhető és fenntartható világ működéséhez. Minden a tudatunkban történik, játszódik le először, ahogyan gondolkodunk magunkról, másokról, a világról és eszerint kondicionálódik, vagy éppen változik a látásmódunk, viselkedésünk és az életkörülményeink is. A valóság meglátásában segít az őszinte önismeret, ami hozzájárul a beidegződéseink megszüntetéséhez. Ehhez az egyik leghatékonyabb módszer a meditáció, mely képes tudatosságunkat, kreativitásunkat, összpontosításunkat növelni, melyek rendkívül hasznosak, tanuljunk vagy dolgozzunk az élet bármely területén. "Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart." (Seneca) Stressz a mindennapokban Egész életünkben, kezdve már fiatal gyerekkortól folyamatosan stressz helyzeteknek vagyunk kitéve. Napjainkban már óvodáskorban elkezdődik az egymáshoz hasonlító megmérettetés, a folyamatos teljesítménynövekedési kényszer, a harcolj vagy elbuksz attitűd. Számos kutatás bizonyította a (di)stressz negatív hatásait, mely a megromlott fizikai egészségen túl az álmatlanság, 3

5 a fáradtság, a koncentráció csökkenése, a koordináció alacsonyabb szintje, a kimerültség, a türelmetlenség, az agresszió, melyek kihatnak életünk minden percére és területére. A túl gyakori stressz nagymértékben rombolja a mentális és fizikai jólétünket, felgyorsítja a szervezet biológiai öregedésének folyamatát. Ha nem vagyunk képesek a stresszt oldani, akkor az fásultságba, depresszióba csaphat át. Nagymértékben rontja figyelmünk összpontosítását, gondolataink logikus rendezését és megjelenik az aggodalom a cselekedeteink következményeit illetően, ami további stresszt okozhat és ezzel egy ördögi körbe kerülhetünk, ami végül egészségünk, tanulásunk, munkánk, kapcsolataink rovására mehet. Stressz és a tudatosság Ugyanazt a szituációt két ember mindig különféleképpen kezeli. Az egyik számára stresszhelyzet, a másik számára lehetőség vagy kihívás. Amitől az egyik ember megijed, egy másik talán észre sem veszi. Miből származik a különbség? A világon mindent a saját szűrő-rendszerünkön keresztül érzékelünk. A világra adott reakcióinkat befolyásolják az érzékszerveink által leadott ingerek minősége, az emlékeink és azok negatív érzelmi töltete, a gondolati és érzelmi sémáink mintázata, hitrendszerünk, paradigmáink, tudatosságunk szintje. 4

6 Amennyiben szeretnénk életminőségünket javítani, a stressz-helyzeteket könnyedén kezelni, potenciálunk legmagasabb fokát beteljesíteni, úgy mélyíteni kell önismeretünket és tudatosságunkat. A tudatosság és a meditáció Egyre több tanulmány jelenik meg, mely a meditáció pozitív hatásairól számol be. Megfigyelték, hogy a rendszeresen meditáló személyek mentális állapota változik, a vérnyomásuk normalizálódik, képesek feldolgozni a stressz-helyzeteket, nő a fókuszáló képességük. Számos kutatás kimutatta, hogy a rendszeres meditálás révén az agy képes ellazultabb, nyugodtabb állapotba kerülni, ami a meditálás időszakán kívül is jellemző volt a vizsgált személyekre. Ezt igazolja az úgynevezett alfa-ritmus (8 és 13 Hz közötti agytevékenység), amelyet EEG-vel lehet kimutatni. Más kutatók ennél egy gyorsabb agyi aktivitást vizsgáltak, a gammaritmust (35 és 90 Hz közötti frekvencia). Úgy gondolják, hogy a gammaritmus számos kognitív folyamatot befolyásol, mint például az észlelést, az emlékezést, az információfeldolgozás mentális folyamatait, amelyekkel az egyén az információkat gyűjti be, terveket készít és feladatokat old meg. Megfigyelték, hogy a rendszeres meditációt végzőknél az agykéreg (amely a kognitív folyamatokért felel) vastagabbá vált. Azoknál a csoportoknál, akik végeztek meditációt, majdnem 40%-kal nőtt

7 a memória és előhívás képessége. Massachusettsi Általános Kórház pszichiátereinek a kutatásai igazolták, hogy a rendszeresen meditálóknál nyolc hét után markáns változások álltak be. E változásokat alátámasztották az MRI-felvételek is: a tanulás, emlékezés, részvét és önészlelés szempontjából kulcsfontosságú hippo-campus területén a szürkeállomány sűrűségének növekedését mutatták ki. Test-lélek-szellem egyensúlya Ahhoz, hogy a társadalomban betöltött szerepeinknek megfelelő minőségben legyünk képesek megfelelni, az szükséges, hogy harmonikus, örömteli, minél kevésbé kondicionált tudatállapotban létezzünk. E tudatállapot létrehozásának feltétele a testi-lelki és szellemi aspektusunk egyensúlya. Az ember a fizikai testével, az érzelmeivel, gondolataival, tudatával egy holisztikus egységet alkot, így önismeretünk és önfejlesztésünk érdekében mindhárommal foglalkoznunk kell. Önfejlesztés és tudatosság a pedagógiában Ahogy azt számos, külföldön már régóta működő intézet igazolta (például a kaliforniai Santa Barbara Institute) az oktatás-ügyben nagyszerű sikerek érhetőek el olyan programokkal, mely a tudatosság növelésére, az érzelmi és gondolati sémák megismerésére, érzelmi stabilitás meg-szerzésére törekednek. E módszerek segítségével erősíthető a tanítók azon képessége, mellyel könnyedén megbirkóznak a hivatásukból eredő rájuk nehezedő nyomással. 6

8 A gyakorlatok alkalmazásával javul stressz-kezelő képességük, növekszik empátiájuk, tisztul a kommunikációjuk, melyet mind a tanári közösségben, mind pedig az osztályteremben kamatoztathatnak. Várható eredmények közé tartozik a tanárokat fenyegető kiégés szindróma, depresszió, krónikus szorongás és feszültség megszűnése. Növekszik a tanári érzékenységük, mellyel a diákok individuális szükségleteit is képesek meglátni, támogatói szerepükben jobban helyt tudnak állni szemben a belső feszültség miatt jelentkező kritizálással vagy megközelíthetetlenséggel. Belső stabilitásuk segítségével harmonikusabban tudják kezelni a tanulók viselkedését, illetve a felmerülő konfliktusokat. Növekszik kreativitásuk, mellyel megoldásokat találhatnak az adott problémákra és fejleszthetik általa tanítási mód-szereiket. Segíthetik diákjaikat a tanulási nehézségek leküzdésében, jobban ráérezhetnek a magánéletbeli problémáikra, melyek megoldásához segítséget nyújthatnak. Az önismeret bővülése eredményeként kiaknázhatják a bennük lévő ez idáig esetleg rejtett potenciáljukat, mellyel kialakíthatják vagy színesíthetik egyéni tanítási metodikájukat. Tudatosságuk fenntartásával könnyebben elkülöníthetik személyes életük esetleges negatív aspektusait a tanítói tevékenységtől, valamint a diákokkal történő interakcióktól. Nem az számít, hogy mit mondanak, mit tanítanak a gyermeknek. Csak az számít, hogy Önök maguk milyen emberek, hogy jók-e és megnyilvánulásaikban ezt a jóságot fejezik ki, vagy rosszindulatúak és haragos természetűek, és gesztusaikban 7

9 ez tükröződik-e. Amit saját maguk tesznek, az a gyermek bensejében tovább él. És ez a lényeg. Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Ezért fontos eloszlatni azt a tévhitet, hogy a gyermek értelmével tanulja meg, mi a jó és mi a rossz... hanem igenis tudnunk kell, hogy minden, amit az ember egy gyermek közelében tesz, az szervesen beépül a gyermek testébe, lelkébe, szellemébe. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében. A hajlamok és képességek, melyek kifejlődnek a gyermekben, mind attól függnek, milyen magatartást lát maga körül." Rudolf Steiner Önismeret és tudatosság a diákévek során A serdülőkor kritikus mind a későbbi fizikai egészség mind pedig a pszichológiai egészség szempontjából. Ennek oka, hogy számos olyan stressz helyzetet kell kezelni egy éves embernek, melyhez még nem rendelkezik kellő eszköztárral és módszertannal, s olyan pszichológiai érésfolyamaton megy keresztül, mely hozzáértő személy hiányában könnyen félre tud siklani és téves gondolkodási és érzelmi mintázatok épülnek be a tudatalattiba. Számos kutatás által bizonyított tény, hogy a legtöbb ember 21 éves koráig megszilárdítja az egész életét befolyásoló viselkedési mintákat, életfelfogást, melyet a későbbiekben már nagyon nehéz nagymértékben megváltoztatni. Az általunk felvázolt programok segítségével azonban kitörhetnek a fiata- 8

10 lok a megszokott mintákból, feltárulhat bennük a további lehetőségek ajtaja. Kellő önismerettel megtalálhatják leendő foglalkozásukat, melyet valódi hivatástudattal és teljes elhivatottsággal képesek majd végezni kiaknázva potenciáljukat. A tudatosságot mélyítő gyakorlatok segítenek számukra a tanulás folyamatában, hiszen minél erősebb a fókuszáló és koncentráló képességük, annál jobban működik a megértési és feldolgozási, valamint memorizálási folyamatuk. Ezenkívül a tudatosság segít a gyereklétből a fiatal felnőtt, majd a teljes felelősséget vállaló felnőtt létbe való reális önbizalmon alapuló sérülésmentes átmenetben. Továbbá megszabadulva belső feszültségeiktől képesek lesznek teljes értékű kapcsolatok kialakítására, szülőkkel, tanáraikkal, diáktársaikkal való kapcsolataik normalizálásra, mely egymás támogatására épül. 9

11 Önismeret és tudatosság, m i n t a szülő Az elsődleges szocializáció a család feladata. Ekkor alakulnak ki az ember alapvető személyiség jelei, az ekkor megszerzett világszemléletet fejleszti tovább az ember a szocializáció további lépései során. A készségek, képességek, mint például a kreativitás, önállóság, felelősség kialakulásában szintén a családé a főszerep. A fejlődő gyermek önálló tudatának kibontakozásában erős gátat képezhet a szülői szűklátókörűség. Akkor, amikor a kamaszodó ifjú bontogatni kezdi szárnyait, világszemlélete és az ezt alátámasztó szokásai változni kezdenek, döntő fontosságú, hogy a család által követett szokási minták ne akadályozzák, hanem amennyiben lehetséges támogassák ebben. Sok olyan tapasztalatról számolnak be a éves gyerekek, hogy amikor felébred bennük például az egészséges táplálkozás iránti vagy a környezetünk védelme iránti igény, akkor a család berögzült szokásai nem teszik lehetővé, hogy a mindennapok során e szerint éljenek. Ezért kiemelkedően fontosnak találjuk, hogy a szülők megfelelő képzése és segítése is megtörténhessen. Rendszerint a szülők a legjobbat szeretnék gyermekeiknek. Ám kondicionált világlátással és megértéssel nehéz meghatározni, hogy mi a jó egy másik embernek. A szülők vállára hatalmas felelősség hárul, a család megélhetésén túl a helyes nevelés, a megfelelő értékek átadása, a példamutatás is a szerepeik közé tartozik. A gyakorlatok segítenek a szülők számára, hogy kellő önismerettel rendelkezve támogatni tudják gyermekeiket egyéni fejlődésükben csakúgy, mint a tágabb világszemlélet kialakításában. Továbbá segítséget nyújtanak a saját érzelmi és gondolati konstrukcióik felfedezésében és korrigálásában, káros szokásaik elhagyásában, az egészséges és teljes élet kialakításához szükséges információk megszerezésében. 10

12

13 Módszerek Fenti céljaink megvalósítására olyan eszközöket fejlesztettünk ki, melyek elég rugalmasak ahhoz, hogy az adott helyzetre és igényekre alkalmazhatóak legyenek, ugyanakkor mélységében legyenek képesek változtatni a meglévő struktúrákat, s paradigmaváltást tegyenek lehetővé. Az igények és a változtatásra való hajlandóság mélységétől függően a következőket tudjuk nyújtani: I. Alkalmi előadás (workshop) 2-3 órás előadás során bevezetjük a hallgatóságot a tudatosság és önismeret rejtelmeibe. Inspiráljuk őket az önmagukba való utazásra és az önfejlesztés gyakorlataira. Áttekintést nyújtunk, mellyel képesek meglátni jelenlegi helyzetüket, azaz ki-indulópontjukat és a kívánt célt, valamint az oda vezető utat. Az előadás rövidségére tekintettel érdemes célközönség orientáltan gondolkodni, hogy az adott szegmens részére minél mélyebb behatásokra legyünk képesek, melyek valódi cselekvésbe fordulhatnak. II. Egy napos tréning, illetve havi egy napot igénybevevő kurzus E program keretén belül a résztvevők megismerhetik az érzelmi világukat, a gondolati mintázatuk felépítését, a test-lélek-szellem egymásra hatásának törvényeit. A kurzuson és az utána következő időszakban végzett gyakorlatok segítségével felismerhetik elakadásaikat és elsajátíthatják azok feloldásának

14 módszereit, így képesek lesznek önállóan egyre stabilabb, örömteljesebb, kondicionáltságtól mentesebb tudatállapotot kialakítani. A kurzus elméleti és gyakorlati megközelítést alkalmaz, a szükséges információ és tudásbázis átadásán túl olyan gyakorlati módszereket tartalmaz, melyek alkalmazása a mindennapi élet során lehetséges, akár külön időbefektetés nélkül is. Tematikájában szerepelnek többek között vezetett meditációs gyakorlatok, blokkoldási technikák elsajátítása, saját életre vonatkozó megfigyelő gyakorlatok, információ bővítés, világlátás tágítása és az összefüggések felismerésének elsajátítása, tudatosság fejlesztésére irányuló gyakorlatok. A kurzus sajátossága az emberi szervezet energiakeringésének hatásai a test-lélek-szellem hármasságára. Dr. Motoyama, japán fizikus, kutatásokat végzett a tokiói egyetemen, mely során tudományos eszközökkel bizonyította a testben lévő energiaközpontok és a közöttük futó energiapályák elektro-fiziológiai létezését. E kutatás során mérhető eredményekkel bizonyították a gerinc alján lévő energiának felemelkedését, mely fizikai szinten az idegrendszerben történő meg növekedett feszültségként, s számos addig passzív rendszer aktivitásaként jelentkezett. A California Instutite for Human Science által végzett kutatás igazolta, hogy bio fotonokban mérve ezen energiaközpontok területén szer több fény áramlik, mint a test bármely területén. Ezek az energiapályák bizonyítottan összeköttetésben állnak a belső szervekkel, melyek közül kiemelkedik a mirigyrendszer, mint az érzelmeket és tudatállapotot is befolyásoló tényező. Ennek tükrében megállapíthatjuk, hogy az energiarendszerben történő elakadás következményeként többek között labilis érzelmi állapotot, negatív érzelmek viselkedésre irányuló befolyását, zavaros kommunikációt és ebből fakadó ingatag 13

15 kapcsolatokat, hatékonyságot nélkülöző tevékenységet tapasztalhatunk. A kurzus során ezeket a blokkokat feloldva mindez átfordítható a teljes és tudatos, örömteli és belső stabilitást tükröző élet kialakításához. III. Több napos elvonulás, tábor Egy intenzív, több napon át tartó folyamatos együttlétnek óriási potenciálja van a résztvevők tanulási kedvének felszításában, személyiségük fejlesztésében, a csoportkohézió erősítésében, a meglévő kapcsolatok jellegének megváltoztatásában, a világlátásuk tágításában. Mindezen lehetőségek kihasználásához olyan programot kínálunk, mely széleskörű bázisra épül, s olyan tevékenységeket tartalmaz, melynek hatására nem csak az ismereteiket tudják bővíteni, hanem jártasságokra, képességekre is szert tudnak tenni. Összeállításuknál előtérbe helyeztük, hogy a résztvevők értelmére, kíváncsiságára hasson, ugyanakkor keltse fel bennük a vágyat az önálló folytatásra, önmaguk motiválására, a holisztikus nézőpontra való törekvésre. Mivel a tanár- diák- szülő hármas bármely tagjának viselkedése, hozzáállása és szemléletmódja szervesen kihat a másik kettőre is, ezért kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy olyan kohéziót hozzunk létre, mely segíti mindhárom szereplőt a közös cél elérésének érdekében. Az elméleti és gyakorlati oktatás részét képezi I. Egészség: Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szellemi és szociális jól-lét állapota. A mindennapi életmód, a berögzült és sokszor nem is tudatosult szokások határozzák meg az életminőséget és életkilátásokat. Fel kell ismerni, hogy a körülményeiktől függetlenül van lehetőség a változtatásra. 14

16 Az egészség témakörébe tartozik: - a fizikai egészségünk elérésének és megtartásának kritériumai és módjai, - energetikai egészségünk, a blokkok felismerése és kitisztításának módjai, - lelki egészségünk, érzelmi és gondolati sémáink felismerése és megváltoztatásának lehetőségei, - test-lélek-szellem teljessége, a holisztikus szemléletmód megértése és alkalmazása II. Stressz kezelés. A stressz-faktorok csökkentésének lehetőségei mellett el kell érnünk, hogy a minket körülvevő világ kihívásaira tanulási lehetőségként és ne problémaként tekintsünk. Az egészséges önbizalom és világba vetett hitünk alapjaira támaszkodva lehetővé válik a stresszorok érzékelésének átalakítása. A stressz-kezelési technikák közé tartozik: - mentális hozzáállásunk tudatosítása és megváltoztatásának módjai, - a fellépő fiziológiai változások megfigyelése és megváltoztatása, a szervezet nyugalmi állapotát visszaállító képesség fejlesztése relaxációs és légzés technikák segítségével, - a külső körülmények általi kimozdítást gátló belső stabilitás erősítésének lehetőségei. III. Globálcentrikus látásmód. Napjainkban egyre inkább elterjed az a nézet, miszerint szükséges az egocentrikus látásmód meghaladása és a globálcentrikusság egyéni és társadalmi szinten történő elérése. Ennek fényében egyértelművé válik, hogy nem önálló, elszigetelt egyénként létezünk, hanem a Földet és annak minden élő és élettelen alkotóját tartal- 15

17 mazó szerves, ökonomikus egység részeként, ahol minden rész bármely változása kihat az összes többire is. Ezt a látásmódot magunkévá téve nem külső megfelelési kényszerből vagy szabályok által korlátozva tekintünk a környezetvédelemre és fenntartható életmódra, hanem belső indíttatásból. IV. Önismeret - gondolati és érzelmi sémáink megismerése, - elakadásaink megszüntetése, - érzelmi stabilitás és belső középpont kialakítása és erősítése, - potenciál felismerése és kiteljesítése, - kondicionáltság csökkentése vagy megszüntetése, - befolyásolhatóság, manipuláltság felismerése. V. Tudatosság Életünk során számtalan olyan szokást veszünk fel, mely egy életszakaszban támogatóak, avagy elkerülhetetlenek voltak számunkra, jelenleg azonban gátolnak. Ezen szokások felismerése nélkül saját tudatlanságunk börtönének rabjaként éljük életünk a negatív érzelmi hullámok, kontrollálatlan vágyak és félelmek, bezárt tudatállapot, körülmények általi hányattatás tengerében. Tudatosságot erősítő módszerek: - relaxáció, - légzésterápia, - meditáció, - affirmációk, -mindennapi tudatosságerősítő gyakorlatok, - fókuszálást és koncentrálást javító gyakorlatok.

18 "Innovadidact a nevelésügy szolgálatában!" Egészségnevelési projekt keretében az ÓVODÁK, ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK pedagógusai, tanárai, tanulói és szüleik számára, valamint egyéb területeken működő életminőségük javításáért felelősséget vállaló személyek és cégek részére kínálunk önfejlesztést célzó előadásokat, tréningeket, tanfolyamokat és képzéseket. Egészségnevelés témájú rendezvényeink, illetve más rendezésű hasonló témájú pl.: Egészségnap, Táborok programjaiban történő közreműködésünket egyeztetett tematika, helyszín és időpont alapján szervezzük. Innovadidact egészségfejlesztő partnereivel együttműködve, harmonikus személyiség-orientált fejlesztési koncepciójának megvalósításával kíván hozzájárulni egy innovatív, szemléletformálást célzó nevelés megújításához. Dr. Baka Oszkár INNOVADIDACT Oktatásfejlesztő és Információs Bt. Tel.:

19 Az Arany Hegy Alapítvány 2003-ban közhasznú alapítványként jött létre. Célunk olyan elméleti és gyakorlati képzés biztosítása, melynek segítségével az emberek megteremthetik a fizikai-, érzelmi-, szellemi jól-lét állapotát, kifejleszthetik a tudatos életvezetést, valamint kialakul bennük a holisztikus világszemlélet. Ennek segítségével önmagunkat nem elszigetelt egyénként, hanem a világ szerves részeként látjuk, mely ösztönző erőt biztosít önmagunk folyamatos fejlesztéséhez, valamint a társadalmi problémák megoldásában való aktív, segítő tevékenységhez. A fentiek megvalósításához tartozik fizikai testünk egészségének helyreállítása és fenntartása, energetikai rendszerünk akadálytalanítása és aktivizálása, érzelmi blokkjaink kitisztítása. Valamint tudatossági mezőnk kiterjesztése, tudatállapotaink megismerése, melyekhez gyakorlati módszerekkel kívánunk segítséget nyújtani. A holisztikus látásmód kialakításához szükséges, hogy túllépjünk egy-egy adott rendszer korlátain és mindegyik előnyét egyesítve integráljuk azokat. Így felhasználhatjuk és ötvözhetjük a nyugati (pszichológiai, tudományos, technológiai, stb.) és a keleti (spirituális, ősi bölcseleti, energetikai, stb.) világ eredményeit, a kettősségből létrehozhatjuk az egységet. Berki Renáta és Dévai Varga István Arany Hegy Alapítvány mobil:

20

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN

TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI MOTIVÁCIÓ A GAZDASÁGI OKTATÁSBAN Készítette: Konkoly Renáta Budapest,

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola

A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola Dr. Komlósi Piroska Antal Mária Ildikó A fejlődés egészsége az egészség fejlődése Család egyén iskola A tanulmány keretében áttekintjük a holisztikus egészségszemlélet alapismérveit, az egészség lelki

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése Egészségfejlesztés az iskolákban (tanulmány) Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése I. Általános bevezetés 1. Bevezetés Az összehasonlító

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE 2012 1 A DOKUMENTUM A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ

Részletesebben

Asztalitenisz Sport Klub Szeged TÁMOP-6.1.2-11/1-2012 program EGÉSZSÉGTERV. Szeged Tarján városrész 2013.

Asztalitenisz Sport Klub Szeged TÁMOP-6.1.2-11/1-2012 program EGÉSZSÉGTERV. Szeged Tarján városrész 2013. Asztalitenisz Sport Klub Szeged TÁMOP-6.1.2-11/1-2012 program EGÉSZSÉGTERV Szeged Tarján városrész 2013. 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Az egészségfejlesztésről röviden... 3 1.2. Az egészségterv háttere,

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása

PEDAGÓGIAI PROGRAM. A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása PEDAGÓGIAI PROGRAM A J. L. SEAGULL Szakképző Iskola nevelési-pedagógiai programjának 2013. évi módosítása Tartalomjegyzék Előszó 4 Az iskola főbb nyilvántartási adatai, oktatási jellemzői 5 Minőségpolitika

Részletesebben

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat

Légy természetes! VáltozásSegítõ Szolgálat Levélcím: 6701 Szeged Pf. 913.; E-mail: eletharmonia@gmail.com; Tel.: 70/558-6704; 70/315-9793 Honlap: www.eletharmonia.hu Tartalom: Miért lehet fontos programunk az Ön számára? Mi a projekt célja? Kikre

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Az iskola Alapító Okirata (kivonat)... 5 Vörösmarty Mihály Általános

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta

Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta Speciális andragógia Dr. Nagy, Márta Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, Tartalom

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 Tartalom Nevelési Program 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető 1.2. Iskolánk névadója

Részletesebben

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai program 2014 1 Tartalomjegyzék Bevezető az iskola bemutatása I. Az iskola nevelési programja I.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Ökoiskolai útmutató. Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport

Ökoiskolai útmutató. Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 2009 A kötet elkészítését az Oktatási

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013)

Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Tomasovszky Edit: Az iskolai mentálhigiéne, avagy hogyan maradjak pozitív hatású tanár? (2013) Dolgozatom célja az iskolai mentálhigiéne kérdéskörének tanulmányozása. Az e témában található szakirodalmak

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV Szent Benedek Iskolaközpont- 2014. A tehetségfejlesztés irányelvei a tehetségpontként működő Szent Benedek Iskolaközpont számára. Készítette: Arendtné Salacz Nadine. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kiss Ferenc és Zsiros Anita

Kiss Ferenc és Zsiros Anita Kiss Ferenc és Zsiros Anita A környezeti neveléstől a globális nevelésig Oktatási segédanyag A környezeti nevelés című könyv alapján (Szerk: Kuknyó János) MPKKI, Nyíregyháza. 2006. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program Solymár, 2013 1 I. RÉSZ A pedagógiai program hatályossága Személyi hatálya A pedagógiai programban foglaltak az

Részletesebben

Kotogán Róbert. A MAGYAR KÖZOKTATÁS KÖRÜLMÉNYEI, HELYZETE, SZEMLÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEI Különös tekintettel a környezeti nevelésre

Kotogán Róbert. A MAGYAR KÖZOKTATÁS KÖRÜLMÉNYEI, HELYZETE, SZEMLÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEI Különös tekintettel a környezeti nevelésre Kotogán Róbert A MAGYAR KÖZOKTATÁS KÖRÜLMÉNYEI, HELYZETE, SZEMLÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEI Különös tekintettel a környezeti nevelésre A most következőkben egy átgondolt koncepció alapján szeretnénk értékelni

Részletesebben