A védett szálló a Békéscsabai Befogadó Állomáson Egy lehetséges modell az egyéni szükségletfelmérésre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A védett szálló a Békéscsabai Befogadó Állomáson Egy lehetséges modell az egyéni szükségletfelmérésre"

Átírás

1 A védett szálló a Békéscsabai Befogadó Állomáson Egy lehetséges modell az egyéni szükségletfelmérésre Bevezetés Magyarországon január 1-jétől érvényes az új menedékjogi törvény. Az új jogszabály az Európai Unió menekültekkel kapcsolatos európai irányelveivel összhangban jelentős változásokat hozott a befogadó állomások működésében. A törvény szellemében átalakításra került a befogadó állomások rendszere, differenciált feladat- és hatásköröket kaptak az egyes állomások. Tanulmányunkban bemutatjuk, hogy a sérülékeny, különleges bánásmódot igénylő csoportok milyen speciális szükségletekkel rendelkeznek, és ezekre hogyan reagál az ellátórendszer. Felvázoljuk továbbá az egyéni szükségletfelmérés egy lehetséges modelljét, aminek segítségével optimalizálható a szaksegítség. 1

2 A békéscsabai szûrõállomás szerepe, helye az ellátórendszerben A menedékjog iránti kérelem benyújtását követő első 15 napban előzetes eljárás zajlik, melynek során megvizsgálja a menekültügyi hatóság, hogy a menedékkérő bekerülhet-e az érdemi eljárásba. Ebben az értelemben a Békéscsabai Befogadó Állomás szűrőállomásként funkcionál. Az előzetes eljárás során eljáró hatóság összeveti a menedékkérő ujjnyomatát az EU-tagállamok menekültügyi rendszerébe bekerültekkel. Ha kiderül, hogy az illető korábban bizonyíthatóan másik uniós tagállamban lépett először az unió területére (tipikusan abban a tagállamban már nyújtott be menedékjog iránti kérelmet), akkor lép életbe az ún. dublini eljárás. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a magyar hatóság felfüggeszti a menedékjogi kérelem elbírálását, arra az időre, míg megállapítják, melyik tagország az illetékes annak elbírálásában. Ha a dublini eljárás során a megkeresett tagállam a kérelmező átvételére és a kérelme vizsgálatára köteles, akkor a menekültügyi hatóság a kérelmezőt átadja az erre illetékes tagállamnak. Nem tárgyalják tovább az ügyet akkor sem, ha a kérelmezőről kiderül, hogy EU-állampolgár, ilyen esetekben menedékjogi kérelmét megalapozatlannak tekinti a hatóság. Az előzetes eljárás idejére a menedékkérők kötelesek a békéscsabai szűrőállomáson tartózkodni, onnan csak kivételes esetekben távozhatnak el. Ebben a 15 napban megkezdődik a kötelezően előírt egészségügyi szűrés is. A 15 napos eljárás miatt az elhelyezettek gyorsan cserélődnek, 2009 áprilisában például egy hónap alatt 157 fő került elhelyezésre a védett szállón, 33 férfi, 37 nő és 88 gyerek. Ezek közül 5 egyedülálló nő és 2 egyedülálló férfi, 6 egyszülős család, 23 teljes család és 6 házaspár kapott szállást és ellátást. A befogadó állomás adatai szerint nagy részük koszovói roma család. 2

3 A védett szálló története, adottságai A Békéscsabai Befogadó Állomás a sérülékeny csoportba tartozók számára elkülönített elhelyezést biztosít különálló épületszárnyában. Az itt elhelyezettek alkotják a különleges bánásmódot igénylők csoportját. A védett szállót PHARE támogatás segítségével hozták létre 2004-ben, és 2005-ben kezdte meg működését. Az itt elhelyezhető személyek száma 89 fő, de esetenként (nagycsaládok érkezésekor) a létszám jelentős mértékben megnő. A védett szárny 12 apartmanjában 24 külön bejáratú szoba található, melyek saját felszerelt konyhával és fürdőszobával (apartmanonként közös) rendelkeznek. Az elhelyezés során figyelembe veszik, hogy elsősorban családok, rokonok, ismerősök kerüljenek egy apartmanba, tekintettel vannak kulturális, vallási, nemzetiségi szempontokra. A kétszintes szálló második emeletén kerülnek elhelyezésre az egyedülálló nők és az egyszülős családok. Munkaidőben (7.30- tól délután 4-ig) szociális munkás és asszisztens helyezi el az újonnan érkezőket, délután 4-től este 10-ig szociális asszisztens látja el ezt a feladatot. A különleges bánásmódot igénylő személyek, csoportok speciális szükségleteit felismerve a tervek szerint uniós támogatásból 2010-ben napi 24 órás helyszíni jelenlétet biztosítanak majd a szociális szakemberek. A biztonságos befogadást hivatott szolgálni, hogy a befogadó állomáson hétvégén és ünnepnapokon is lesz szociális szakember, valamint ügyeletes egészségügyi dolgozó, így az ilyenkor érkezők számára is elérhető professzionális segítség. Olyan egészségügyi probléma esetén, amely azonnali beavatkozást igényel, mentőt hívnak, egyéb esetekben az ügyeletes nővér intézkedik. A pszichés problémákkal küzdők számára heti két alkalommal a Cordélia Alapítvány biztosít terápiás lehetőséget, sürgős esetben a gyulai kórház pszichiátriai osztályára küldik a betegeket, mely ellátó intézménnyel az együttműködés gördülékeny. 3

4 Az Európai Tanács 2003/9/EK irányelve (a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról) szellemében a magyar jogszabályok (2007. évi LXXX menedékjogi törvény, 301/2007.(XI.9) kormányrendelet) is tartalmaznak a különleges bánásmódot igénylő csoportokra vonatkozó rendelkezéseket. A Menedékjogi Törvény szabályozásában: különleges bánásmódot igénylő személy: olyan kiszolgáltatott személy különösen a kiskorú, a kísérő nélküli kiskorú, az idős, a fogyatékkal élő személy, a várandós nő, a kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülő, valamint a kínzást, nemi erőszakot vagy a pszichikai, fizikai vagy szexuális erőszak más súlyos formáját elszenvedett személy, aki egyéni helyzetére tekintettel, sajátos szükségletekkel rendelkezik. Az irányelv hangsúlyozza, hogy csak azokra a személyekre kell alkalmazni, akikről helyzetük egyéni értékelése nyomán megállapították, hogy különleges elbánást igényelnek. A sérülékeny helyzetű menedékkérőktől semmilyen feltétellel nem lehet megtagadni a befogadási feltételeket, kivéve, ha a kérelmező azt követően nyújt be menedékjog iránti kérelmet, ha két korábbi kérelme tárgyában jogerős, elutasító döntés született. 4

5 A szűrőállomáson töltött 15 nap alatt megkezdődhet az egyén/család speciális szükségleteinek szociális és egészségügyi szakemberek által történő felmérése. Ideális esetben az előzetes vizsgálati eljárás időtartama elegendő lehet ahhoz, hogy ez a felmérés megtörténjen. Az alább vázolt egyéniszükséglet-felmérő rendszer segíthet abban, hogy tartózkodási hely változtatása esetén is releváns információk álljanak rendelkezésre a segítők számára, az új elhelyezés esetén a szakemberek tudjanak az előzményekről, az ellátórendszer hatékonyan tudjon reagálni a speciális szükségletekre. Az alábbiakban felsorolt kérdések, kérdéscsoportok támpontokat adhatnak az egyéni segítségnyújtás megszervezéséhez is. A modell alkalmazása különösképpen azon egyének/családok esetében lehet hasznos, akik a 15 napos eljárás (és az ehhez kapcsolódó elhelyezés) után a Debreceni Befogadó Állomásra kerülnek, ahol hosszabb idejű (néhány hónapos) elhelyezésben és ellátásban fognak részesülni. A modell természetesen megfelelő személyi, tárgyi és anyagi feltételek megléte mellett alkalmazható. A sajátos igényű csoportok befogadásának feltételeit egyedileg, az adott igényekhez igazodva kell kialakítani 2003/9/EK irányelv Preambulum(9) 5

6 Gyerekek és családok Egészségi állapot A befogadó állomáson végzett háziorvosi vizsgálat felméri a menedékkérők általános egészségi állapotát. A felmérés során feltárt betegségek és esetleges fogyatékosságok ismerete elengedhetetlen a biztonságos befogadás körülményeinek megteremtéséhez. Az alábbiakban a gyerekek és gyermeket nevelő családok felméréséhez segítséget nyújtó kérdéssorokat vesszük sorra. A kérdéssorok gyakorlatban történő feldolgozása során előfordulhat, hogy a megkezdett felmérés befejezésére nem ad lehetőséget a 15 napos elhelyezési idő, és azt már egy másik tipikusan az érdemi eljárás alatt kijelölt szálláshelyen közreműködő segítő munkatársaknak kell véglegesíteni. Az ebből adódó esetleges problémák azonban szakszerű és hatékony esetátadással kiküszöbölhetőek. 6

7 Természetesen a kérdések vezérfonalként szolgálnak a segítő beszélgetéshez, melynek mélységét befolyásolja az érintettek nyelvi kompetenciája is. Tolmács segítsége esetén érdemes előre tájékoztatni a tolmácsot a beszélgetés céljáról. Milyen a gyermek általános egészségi állapota? (egészségügyi, fejlődési információk, asztma, epilepszia, cukorbetegség, ekcéma, látás-, halláskárosodás, mozgásszervi elváltozás, beszédzavar-beszédhiba, sajátos nevelési igény, gyógyszer-, liszt-, tejfehérje-, tojásfehérje-érzékenység, szénanátha, fertőző betegség vagy egyéb probléma) Maradt-e el a gyermeknek kötelező védőoltása, és ha igen, mi és miért? Megtörténtek-e a gyermek életkorának megfelelő kötelező rendszeres szűrések? Milyen gyermekbetegségeken esett át a gyermek? (kanyaró, rubeola, skarlát, bárányhimlő, mumpsz, egyéb) Volt-e a gyermeknek balesete, ebből visszamaradt-e maradandó károsodása? (mikor, mi történt?) Volt-e a gyermeknek műtétje, mikor, hol és miért? Milyen gyakran beteg a gyermek? Nem figyeltek-e fel szokatlanul gyakori sérülésekre? Csecsemők esetén: A szülés körülményei Hogyan táplálják? Van-e elegendő anyatej? Kap-e pótlást? Ha igen, mit? 7

8 Családi kapcsolatok, szocializáció A családi kapcsolatok, a szocializáció és a kulturális háttér feltárása segítséget nyújthat a megfelelő ellátás tervezésekor, támaszkodhat rá a szakember abban az esetben is, ha a gyerekek szükségleteinek megfelelő oktatási-nevelési intézményt keres. Itt kell megjegyezni, hogy sok esetben a menedékkérő gyerekek szocializációs szintje nem teszi lehetővé azonnali integrálásukat az oktatási rendszerbe, szakszerű felmérésük azért is fontos, hogy feltárható legyen, milyen irányú felzárkóztatásra van szükségük. A gyerekek szocializációs szintjének mérésére, esetleges traumatizáltságuk megismerésére a csoportos játéktevékenységek a legmegfelelőbbek. Lehetőség esetén jó, ha egy megfigyelő szakember részt vesz ezeken az alkalmakon, és megfigyeléseit rögzíti. Az alábbi kérdések adnak támpontot a gyerekek családi kapcsolatainak, szokásainak, szocializációs szintjének felméréséhez: Milyen a család mobilitása? (Menedékkérelmük előtt hol éltek?; Milyen körülmények között?; Hányszor költöztek a gyerek életében?) Mennyire stabil a család helyzete (belső dinamika, egyszülős család, együtt vannak-e a testvérek) Milyen hatások érik a környezetében a gyermekeket, van-e a családnak támogató háttere? (a család értékrendje; szociokulturális hátterének bemutatása; a családon belüli viszonyok; a családot ért megrázkódtatások, traumák; a család társadalmi kapcsolatai) Gyakorolják-e vallásukat? Ha igen, milyen formában? (vallási előírások, imádkozás, étkezés) A szülők együtt élnek-e (házasság, élettársi kapcsolat); Ha nem, volt/van-e új párkapcsolat? A szülői szerepek vállalása, felelősségvállalás A családon belüli munkamegosztás, gazdálkodás Nevelési attitűdök 8

9 A gyermek rövid jellemzése is fontos lehet: külső és belső tulajdonságok (termet, fizikai állapot, sérülés, sebek, ruházat, mozgás, esetleges tick, érzelmi világ, lelki egyensúly, indulatok, a világ felé fordulás, értékrend, megküzdési módok, önismeret, énkép, szociális érzelmek) Érdemes felmérni a gyermekek nyelvi kompetenciáját is. Mi az anyanyelve? Hogyan kommunikálnak egymással a családban? Milyen más nyelvet ért/tud/használ? Hogyan fejezi ki magát? A gyerekek szocializációs szintjének felméréséhez jó tudni, volt-e óvodás, iskolás, milyen intézménybe járt, mielőtt Magyarországra érkezett. Tanköteles korú-e? Járt-e iskolába (bizonyítvány, egyéb igazoló irat van-e) Volt-e tanulási zavara, speciális oktatásban részesült-e? Tartózkodott-e a gyermek hosszabb ideig távol az anyjától, a családjától kisgyerekkorában? 9 9

10 A gyerekek speciális csoportját képezik a kísérő nélküli kiskorúak, ők maximum pár napig tartózkodnak a szűrőállomáson. Ők 18 éves korukig a felnőttektől elkülönítve, speciális igényeiknek megfelelő gyermekotthonban nyernek elhelyezést. Jelenleg a Bicskei Befogadó Állomáson van erre a célra kialakított intézmény, szakképzett személyzettel. Menekültként vagy oltalmazottként való elismerésük után bekerülnek a magyar gyermekvédelmi gondoskodásba, így jogosultak az utógondozás igénybevételére is. A segítő beszélgetés, az értő figyelem hozzájárulhat ahhoz, hogy a különleges bánásmódot igénylő, sérülékeny csoporthoz tartozó menedékkérők állapota normalizálódjon, együttműködjenek a hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, motiválttá váljanak a környezetük megóvására. A szűrőállomáson töltött időt szocializációs fázisként is értelmezhetjük. Az itt töltött 15 napban elsajátíthatják, belsővé tehetik azt a norma- és viszonyrendszert, amely a befogadó állomásokat általánosságban jellemzi. Az itt töltött idő azért is fontos, mert az előzetes eljárásban részt vevő családok, egyének nagy része átkerül az érdemi eljárásba. 10

11 A szexuális és nemi alapú erőszak problémája valamennyiünkre, minden közösségre és intézményre kihat. Komplexitása miatt a szexuális és nemi alapú erőszakot leghatékonyabban úgy tudjuk megcélozni, ha több szektor, szervezet és tudományág összefogásán keresztül határozzuk meg és dolgozzuk ki az erre az emberi jogi problémára koncentráló közös stratégiát. (Menekültek, hazatérők és belső menekültek elleni szexuális és nemi alapú erőszak Megelőzés és a következmények kezelése Irányelvek május, Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa) Egyedülálló nõk Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága által kezdeményezett Szexuális és nemi alapú erőszak kezelésére és megelőzésére irányuló (SGBV) és a Társadalmi nem, életkor és sokszínűségét (GAD) vizsgáló kutatások eredményei egyértelműen igazolták, hogy a sérülékeny csoportok szükségleteinek alapos feltérképezése, illetve szükségleteik kielégítésének elengedhetetlen feltétele, hogy azokat maguk az érintettek közvetítsék a velük foglalkozó szakemberek számára. Az egyedülálló nők esetében nagy jelentősége van annak, hogy az esetleges erőszak, bántalmazás felszínre kerüljön, mihamarabb szakmai segítségben részesüljenek az erőszak áldozatai. Sok tényező gátolja az ilyen jellegű problémák felszínre kerülését. (A trauma újraélésétől való félelem, elkerülő mechanizmus, félelem az újbóli áldozattá válástól, szégyenérzet stb.) A segítő beszélgetés során elsősorban a bizalmi légkör megteremtése a fontos ahhoz, hogy az erőszakot elszenvedett nők beszéljenek a problémáikról, hogy segítséget kérhessenek. Mint ahogy az a szűrőállomáson megvalósításra is került, elengedhetetlen az egyedülálló nők személyes biztonságának garantálása. Szakirodalmi adatok is alátámasztják: a bántalmazott nők újbóli áldozattá válása nagyobb valószínűségű, mint azoké, akik nem voltak bántalmazva életük során. A trauma feldolgozása csak akkor lehet sikeres, ha nem áll fenn annak az esélye, hogy a menedékkérő újra áldozattá válik. 11

12 A traumatizált személyek Poszttraumás Stressz-szindróma (PTSD) A trauma feldolgozása hosszú szaksegítséget (pszichiáter, pszichoterapeuta) igénylő feladat. A szűrőállomáson dolgozó szociális személyzet abban segíthet, hogy a menedékkérő élethelyzete stabilizálódhasson, képessé váljon a traumájával való megküzdésre. Az állomáson dolgozók feladata továbbá, hogy felismerjék, és szakemberhez irányítsák a rászorulókat. Az alábbiakban olyan jeleket sorolunk fel, amelyek valószínűsítik, hogy traumatizált személyről van szó: (Judit Herman: Trauma és gyógyulás című könyve alapján) A módosult érzelemszabályozás jelei - állandó érzelmi lehangoltság - öngyilkossági késztetések - önbántalmazás - robbanékonyság váltakozhat gátolt dühvel - kényszeres szexualitás váltakozhat gátolt szexualitással A tudat módosulása - traumatikus eseményekre vonatkozó emlékezetvesztés - a személy emlékszik az eseményekre, de a vele járó érzelmeket nem éli meg - tompultság - élmények újraélése emlékbetörés - élményekről való kényszeres tépelődés Az önészlelés módosulásai - tehetetlenségérzés, a kezdeményező képesség elvesztése - szégyenérzet, bűntudat, önvád 12

13 Például: Meg fogok halni, veszélyben vagyok. Tehetetlen vagyok, nem tudok semmit tenni. Nem tudom megvédeni magam. Bűnös vagyok, mert nem tettem meg, amit meg kellett volna tennem. Értéktelen, buta vagyok. Nem érdemlem meg, hogy szeressenek. Gyenge ember vagyok. Az elkövető észlelésének módosulása - az elkövetővel való viszonyon való tépelődés (pl. bosszú fontolgatása) - az elkövetőnek irreálisan tulajdonított hatalom - az elkövető idealizálása, paradox hála Az emberi kapcsolatok módosulásai - elszigetelődés - visszahúzódás - intim kapcsolatok hiánya - ismételt megmentőkeresés (nagyon fontos tudatosítania a segítőnek, hogy ez is PTSD-tünet lehet) - bizalmatlanság - az önvédelem ismételt elmulasztása A jelentésrendszerek módosulása - az élethez lelkierőt nyújtó hit elvesztése - reménytelenség és kétségbeesés érzése Számos testi tünet is valószínűsíthet lelki problémát, ezért fontos az egészségügyi dolgozók és a szociális szakemberek hatékony együttműködése. Ez például Békéscsabán az ellátásért felelős személyzet egyéni esetek kapcsán létrejövő rendszeres kommunikációjának köszönhetően megvalósul. 13

14 A sok szempontú felmérés jelentõsége a különleges bánásmódot igénylõ csoportok esetében egy lehetséges rendszer A felmérés eredményeinek alkalmazásával lehetőség nyílik arra, hogy a rendszer érzékenyen reagáljon a menekültkliensek speciális szükségleteire, hatékonnyá teszi az együttműködést a menedékkérőkkel dolgozó szakemberek közt. A köztük lévő kommunikáció és együttes munka eredményeként kialakul egy monitorozási/problémajelző struktúra, amely további együttműködésre ösztönzi a rendszer szereplőit. Az amúgy használatos (egyes szakterületek képviselőinek mindennapi gyakorlatában bevált) mérőeszközök nem minden esetben alkalmazhatók a menedékkérők esetében. A nyelvi kompetencia hiánya, a kulturális különbözőségek mind nehezítik a probléma feltárását, növelik a látenciát (különösen az erőszak áldozatai esetében). Fontos olyan alternatív technikák kidolgozása továbbfejlesztése, amelyek által még pontosabb információt kaphatnak a szakemberek a klienseik állapotáról. A nonverbális módszerek alkalmazása sok esetben segíti a feltáró munkát, eszközöket nyújt a prevenció sikeressé tételéhez, növeli a krízisintervenció hatékonyságát. A szűrőállomáson töltött 15 nap alatt lehetőség nyílik a menedékkérők szükségleteinek pontos feltérképezésére, erőforrásaik feltárására, annak felmérésére, hogy milyen speciális segítségre szorulnak. Gyakorlati alkalmazása során elkészül egy olyan személyes információkat tartalmazó adatlap, amely az érdemi eljárásba kerülés esetén átadható a Debreceni Befogadó Állomáson dolgozó szakemberek számára, így segítheti azok munkáját. 14

15 Egyéni szükségletfelmérő adatlap Alkalmazott intervenciók Szükséges beavatkozások Felelős Egészségi állapot Mentális egészség (trauma, pszichés problémák) Elhelyezésre vonatkozó speciális szükségletek Az adatkezelésre vonatkozó megjegyzések: Fontos megjegyezni, hogy az adatkezelésnek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak. A menedékérőkkel kapcsolatba lépő szakembereknek a tudomásukra jutott információkat bizalmasan, a szakmai-etikai normáknak, adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kell kezelni, tárolni, továbbítani. 15

16 Felhasznált irodalom Judith Lewis Herman: Trauma és gyógyulás, Háttér Kiadó Kávé Kiadó NANE Egyesület Budapest, 2003 A gyermekvédelmi rendszer nyilvántartási modellje Menekültek, hazatérők és belső menekültek elleni szexuális és nemi alapú erőszak Megelőzés és a következmények kezelése Irányelvek május, Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa Életkor, társadalmi nem és sokszínűség felmérés, 2007 ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Közép-Európai Regionális képviselete évi LXXX. törvény a menedékjogról 301/2007. (XI.9.) Kormányrendelet a menedékjogi törvény végrehajtásáról Az Európa Tanács 2003/9/EK irányelve (a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról)

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus Bemutatkozás Klinikai szakpszichológus, családterapeuta 2007-2011: Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat, pszichológiai

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

TERAPEUTA ALVÁLLALKOZÓ KÖZREMŰKÖDÉSRE A 2012-ES PROJEKTÉVBEN MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT EMA PROJEKTEKHEZ

TERAPEUTA ALVÁLLALKOZÓ KÖZREMŰKÖDÉSRE A 2012-ES PROJEKTÉVBEN MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT EMA PROJEKTEKHEZ ÁRAJÁNLAT-TÉTELI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERAPEUTA ALVÁLLALKOZÓ KÖZREMŰKÖDÉSRE A 2012-ES PROJEKTÉVBEN MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT EMA PROJEKTEKHEZ A Cordelia Alapítvány 2012. január 1. és december 31. között két

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

PSZICHOSZOCIÁLIS ELLÁTÁS Kríziskezelés és utógondozás

PSZICHOSZOCIÁLIS ELLÁTÁS Kríziskezelés és utógondozás PSZICHOSZOCIÁLIS ELLÁTÁS Kríziskezelés és utógondozás TÉNYEK - EREDMÉNYEK JAVASLATOK a vörösiszap-katasztrófa nyomán CSÉPE VALÉRIA ADÁNYI LÁSZLÓ V. KOMLÓSI ANNAMÁRIA Forrás: ABC News Az alkalmazkodási

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

ÁRAJÁNLAT-TÉTELI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÁRAJÁNLAT-TÉTELI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁRAJÁNLAT-TÉTELI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALVÁLLALKOZÓ PSZICHIÁTER TERAPEUTA KÖZREMŰKÖDÉSRE A 2013-AS PROJEKTÉVBEN MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT EMA PROJEKTEKHEZ 1. A pályázat kiírásának körülményi és célja: A Cordelia

Részletesebben

2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel szedve a 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.), vékony

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A magántanulói jogviszony

A magántanulói jogviszony Magántanulói jogviszony jellemzői: A magántanulói jogviszony Beiratkozási kötelezettség. Félévkor és év végén osztályozóvizsga. A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 12. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Vonatkozó jogszabály: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Módosította: 189/2011. (IX.19.)

Részletesebben

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Belvárosi Tanoda Alapítvány http://www.youthopportunity.eu/kim/index.htm Fiatalok Tematikus Hálózat (Támogatta: az EQUAL) 2009. május

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN EK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN Feith Helga Judit PhD Társadalomtudományi Tanszék ETK-EDUVITAL 2013. ÁPRILIS 26. Stróbl Alajos Justitia szobra a XIX. századból Beteg

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr.

SZENT FERENC EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Telefon: 57/411-504 Fax: 57/404-875 5100 Jászberény, Hatvani út 35. e-mail: jb.egyszoci@pr. Kérelem jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéhez Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve:. Születési helye, időpontja:. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye: Állampolgársága:

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó

Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó. 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelőgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben

A rákbetegek körében végzett, a betegellátással kapcsolatos közvélemény kutatás

A rákbetegek körében végzett, a betegellátással kapcsolatos közvélemény kutatás A rákbetegek körében végzett, a betegellátással kapcsolatos közvélemény kutatás Prof. dr. Simon Tamás, a Magyar Rákellenes Liga elnöke Kiss Katalin, vezető kutató, Szinapszis Kft. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben