Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 AFP (α-fetoprotein) Biokémiai adatok Az α-fetoprotein (AFP) onkofetális fehérje, egy egyláncú α-globulin aminosavból és egy szénhidrát láncból álló glikoprotein 9,10,11. A magzati keringésben a 6. héten jelenik meg 3. A 12. terhességi hétig a csírazsák, ezt követően (annak degenerációja után) a fetalis máj termeli 1. Az AFP az extracelluláris mátrixban (ECM), a sejtfelületen, a receptoszómákban, az endoplazmatikus retikulumban (ER) és a citoplazmában perinukleárisan lokalizált 16,17,32. A magzati AFP-termelés a csúcsát (a 40 mg/l koncentrációt 3 ) a 14. héten éri el, ezt követően szintézise a szülésig csökken 2, születés után koncentrációja 30µg/l-re esik, a normál felnőttkori szintet (2-10 ng/ml) 1 éves kor végére éri el 4. Azt a megfigyelést, hogy az AFP termelés nem szűnik meg a megszületéskor, azzal magyarázzák, hogy átmenetileg a megmaradt fetalis hepatocyták termelik 2. Az újszülött szérum AFP szintje a felnőtt referencia tartomány négyszeresét is meghaladhatja 2,5-7 és születési súllyal korrelációt mutat 1. Az amnion folyadék a magzati szérum AFP koncentráció tükrének tekinthető, mivel a magzati AFP ide exkretálódik. Az anyai szérum AFP szintje jóval alacsonyabb, s a terhesség 32. hetéig emelkedik. Az AFP génje a négy tagból (albumin, D-vitamin-kötő protein, AFP és α-albumin más néven afamin) álló albuminoid géncsalád tagja 21,22. Ezek a gének egymást követően helyezkednek el a 4q11-q22 régióban, 15 exont és 14 intront tartalmaznak 23. Mindegyik említett fehérje három doménből álló, U-alakú molekula. Szénhidrát oldallánc A humán α-fetoprotein szerkezete. A szaggatott nyíl jelzi a hinge ( csukló ) régiót, ahol nincs diszulfid híd (9 alapján) Dr. Krkos Károly V

2 AFP receptorok Négy membrán receptor ismert. Ezek zömmel endothelialisan, vagy az epithelialis sejtfelszínen találhatók 17 20, de kimutattak AFP-receptorokat monocyták, reproduktív és tumor sejtek felszínén is Feltehetően nemcsak a natív AFP molekulát képesek kötni, hanem annak különböző variánsait is. Genetikai variánsok A fő fetalis és tumorból származó AFP mrns 2,2 kilobázisú transzkript, mely szénhidrát tartalmától függően dalton molekulatömegű fehérjévé transzlálódik 25,26, de emellett létezik, 1,35 kilobázisú mrns-ből származó transzkript is, mely intracellulárisan marad. Az intakt molekulához képest ebben a teljes 1. domén és a második domén 1/3-a hiányzik, továbbá nem tartalmaz szénhidrátot. Ez a variáns normál humán AFP mintegy 40%-át teszi ki. Szteroid receptorokhoz képes kötődni 30. A 3. domén hidrofób kötőhelyeket tartalmaz, dimerizációra hajlamos 27,30, más intracelluláris fehérjékkel is képes heterodimert alkotni 28,29. Szabad és kötött molekuláris formák Az AFP szabad és különféle petidekhez (IgG, IgM, aktin, TGF-β, osteonectin, proteáz szubsztrátok és inhibitorok) kötött formában fordul elő 27, emellett dimer-afp-t is kimutattak (in vivo) 31. AFP fragmentumok A plazma proteinek,- így az albumin és az AFP is biológiai válasz-módosító peptid fragmentumok rezervoárjának is tekinthetők. Mindkét molekulában találhatók rövid aminosav-szekvenciák, melyek a neurotenzin és a neuromedin hasadási termékeivel mutatnak nagy hasonlóságot 42 (kinetensin-like segments), de egyéb biológiailag aktív peptid szegmentjének aminosav-szekvenciája is fellelhető a humán AFP molekulában (insulin-like 43, EGF-like 44,45, plasminogen activator-like 27,41, growth inhibitory peptid 33,40, hisztokompatibilitási 38,39 szegment). Ezek mellett a zsírsavkötő 66,74 és az ösztrogénkötő 129,130 helyet is azonosították. A humán AFP aminosav sorrendje és az egyes fragmentumok biológiai aktivitása ABS: aktin-kötő hely, ARP: apoptosisrelated peptid, BBS 1,2: bilirubin-kötő helyek, EBS: ösztrogén-kötő hely, EGFL: EGF -szerű szegment, FBS: zsírsav-kötő helyek, GIP: növekedés-gátló peptid, HCS histocompatibilitási (class II) szegment, HMS 1, 2: nehézfém-kötő hely, ILS: inzulinszerű szegment, KLS: kinesin szerű szegment, LPH: leucine predicted heptads, L-A: laminin-a szegment, L-B1: laminin-b1 szegment, LRE (leu-arg-glu), LDV (leu-aspval) és RGD (arg-gly-asp): sejt-adhéziós szekvenciák, MPS: tej-kazein peptid szegment, NAI: non-albumin identikus szegment, PAS: plazminogén aktivátor szegment, PRS: prolin-gazdag szegment, RBS: humán AFP receptor-kötő hely, SRGD: reverz RGD szegment, ZBS: cinkkötő hely (27, 33, 40, 43-50, 51, 52 alapján) Dr. Krkos Károly V

3 Az AFP molekuláris mikroheterogenitása Szénhidrát izoformák Az albuminnal ellentétben a humán AFP 2. doménjén egy, a 232 aszparaginhoz kapcsolt, N-kötött glikánt tartalmaz. A hepatoma sejtekben termelt AFP glikánjának struktúrája különbözik a csírazsák daganatokéban találtaktól 11, ugyanakkor a két molekula variánsban az aminosav-sorrend megegyezik. Ezeket a szénhidrát komponensükben különböző formákat lektinkötésük alapján el lehet különíteni. A leggyakrabban alkalmazott lektin a Lens culinaris agglutinin (LCA), mely a hepatocellularis carcinomára (HCC) jellemző AFP-t köti. Ez a lektin akkor kapcsolódik nagy affinitással az AFP kettős ágú szénhidrát láncával, ha az aszparaginhoz csatolt glikozil-n-acetil (GlcNAc) egy fukózt tartalmaz 1-6 kötésben 12, 73. Az AFP-L3 szénhidrátlánca A galaktóz-specifikus Ricinus communis agglutinin-1 (RCA) akkor köti az AFP-t ha annak kétágú glikánjában az utolsóelőtti helyen galaktóz található 72. Lektin típus Concanavalin A (ConA) Lens culinaris agglutinin (LCA) Ricinus communis agglutinin-1 (RCA) Phaseolus vulgaris erytroagglutinin Cukor specificitás d-mannóz 2 Detektált izoformák száma Klinikai használat PRG, HCC, MHC, YST Irodalom 118,119 d-mannóz (l-fukóz) 2 HCC, MHC, LCH, BLD 73, 118 d-galaktóz 3 HCC, YST 68 Komplex kettőságú glikán 5 HCC, MHC, YST 124, 125 PRG: terhességi izoformák, HCC: primer hepatocellularis carcinoma, MHC: metastaticus hepatocellularis carcinoma (májon kívüli áttéttel), LCH: cirrhosis hepatis, BLD: benignus májbetegség, YST: csírazsák tumor A lektinek nemcsak egyes szénhidrát-csoportra specifikusak, hanem az egész szénhidrát-molekulára. A szénhidrát lánc összetétele nem kódolt genetikailag, annak szintézisében az endoplazmatikus retikulumban (ER) és a Golgi apparátusban lévő glikozilációs enzimek játszanak szerepet. Ezek az enzimek szövet-specifikusak, így a glikán összetétele is szövetspecifikus 68-71, ennek következtében más a szénhidrát-összetétele a máj- és a csírazsák-eredetű AFP-nek. Az amnion-folyadékban található AFP a két említett típus keveréke, melyben a két típus aránya a gesztációs kortól függ. A különböző lektin-affinitáson alapuló módszerek kombinációjával (pl. crossed affinity immonoelectrophoresis) legalább 10 glikoforma különböztethető meg 67. ph izoformák Izoelektromos fókuszálással két fő izoformát lehet megkülönböztetni (izoelektromos pont ph 4,8 és ph 5,2), melyről kiderült, hogy ezeket zsírsavtartalmuk különbözteti meg 74, 75 : a ph4,8 izoelektromos pontú variáns 2,4 mol zsírsavat tartalmaz, míg ph 5,2 izoelektromos pontú nem tartalmaz zsírsavat. Köldökzsinórvér AFP izokromato-fókuszálásával három különböző izoelektromos pontú fromát eluáltak 76 az oszlopról: ph4,5 (52%), ph 4,7 (43%) és ph<4,0. A ph-tól függően konformáció változások figyelhetők meg az AFP molekulán 77. Neutrális ph-n a molekulafelszín hidrofil és a hidrofób szegmentek rejtve maradnak. Dr. Krkos Károly V

4 Denaturált intermedierek és az MGF Az intracelluláris kompartmentek változó környezetében a fehérjemolekula enyhén denaturált (unfolded) állapotban lehet, melyet molten globule formának (MGF) neveznek 32. Ezt a fehérje harmadik termodinamikai állapotának 32,92 tartják, mely a harmadlagos szerkezet kialakulásának kinetikai köztes állapota 92. Ennek a formának számos élettani aktivitásban (fehérje transzlokáció, membránba történő insertio, hősokk fehérjék felismerése és az azokkal történő kapcsolódás, lysosomalis protein degradáció) szerepet tulajdonítanak. Laboratóriumi vizsgálatok igazolják, hogy az AFP konformációját mikrokörnyezeti változások [pl. hidrofób ligandumok (ösztrogének, zsírsavak) szérumkoncentrációjának megemelkedése] módosítják 34,79,80. Az AFP MG állapotában megtartja natív másodlagos szerkezetét, ugyanakkor a molekula kevésbé rigiddé válik, mint az a natív harmadlagos szerkezetre jellemző, s egyes rejtett csoportjai hozzáférhetők lesznek, így a hidrofób alifás és aromás oldalláncok, melyek a natív állapotban rejtettek. Feltehetően a fehérjék MG formát vesznek fel, mikor töltött felszínt vagy membránt közelítenek meg 32,91. Amint átjutnak a membránon visszanyerik natív formájukat. Az MG forma tehát szerepet játszik a fehérje adherenciában, transzlokációban, bilipid membránfelületbe ékelődésben 32. A humán AFP natív és MG állapotának sematikus ábrázolása (32,78-80, 89, 90, 92, 94 alapján NATÍV AFP AFP MGF A) kompakt szerkezet A) kevésbé tömör forma B) merev szerkezet B) flexibilis szerkezet C) rejtett oldalláncok C) hozzáférhető oldalláncok D) mozdulatlan izomer D) rotációra képes izomer E) Zárt hurkok E) kinyíló hurkok Denaturáló állapot lehet a hypoxia, a ph, az ozmózis kifejezett változása, glükóz- és hősokk, magas ligandum (pl. ösztrogén) koncentráció. A ligandummal telített AFP interakciója a sejtfelületi receptorral konformációváltozást okoz, mely az AFP-ligandum komplex disszociációjával jár. A ligand ezután transzlokálódik a közeli ligand- akceptor helyre. A ligand- mentes AFP leválik a receptorról és endocytosissal a sejtbe jut 32,93. Dr. Krkos Károly V

5 A molekuláris chaperonok szerepe Az MGF kialakulásával molekulafelszínen hozzáférhetővé váló non-poláris molekularészek lehetővé teszik a hő-sokk proteinekkel történő kapcsolódást 94,95. Közvetlen bizonyíték van arra, hogy a chaperoninok elősegítik a naszcens polipeptid lánc korrekt harmadlagos szerkezetének (a protein folding) kialakulását 96. A chaperoninok meggátolják, hogy a folding ne a megfelelő időben és ne a megfelelő sejt lokalizációban történjen. A chaperoninok közé nemcsak a hő-sokk és glükóz-sokk fehérjék (HSP90, HSP70, HSP60 és BiP) tartoznak, de a co-chaperoninok, kalcium-kapcsolt proteinek (calnexin, calmodulin) és két enzim (a protein-diszulfid izomeráz és a peptidil-prolil izomeráz) is 96,97. A chaperoninok nem enzimként működnek és nem gyorsítják a fehérjék harmadlagos szerkezetének kialakulását, hanem elősegítik a folding korrekt menetét, meggátolják az újonnan szintetizálódott polipeptid láncok non-specifikus aggregációját. A chaperoninok segítenek a fehérjék hő- és egyéb sokkhatást követő túlélésében és reparálódásában 98,99. Mivel az MG forma hajlamos az aggregációra, a chaperoninok meggátolják az MGF molekulák összecsapódását, stabilizálják ezt az állapotot, inkább késleltetik, mint gyorsítják a folding folyamatát 99,100. Celluláris adhéziós szekvenciák az AFP molekulában Az AFP 2. doménjén extracelluláris mátrix (ECM) proteinekkel közös rövid peptid szekvenciákat találtak (celluláris adhéziós motívumok, CAMs). Számos tanulmány kimutatta, hogy a CAM felismerési szignál kritikus biológiai aktivitások sorát modulálja Az ECM fehérjecsalád tagjai (laminin, fibronektin, kollagén, vitronektin, thrombospondin stb.) adhéziós makromolekulák 47, melyek szerepet játszanak a fejlődésben, és a növekedéssel, differenciálódással, sejtmigrációval, daganat áttétképződéssel kapcsolatos állapotokban. Néhány CAM sejtdifferenciálódást, tumornövekedést, angiogenezist blokkoló hatású. Az ECM molekulák egy része (laminin, kollagén, fibronektin) olyan multiplex, biológiailag aktív peptid szekvenciákat tartalmaz, mely hatása sejttípustól függően változó 95. Az AFP-ben található ezekkel egyező szekvenciák arra utalnak, hogy az AFP is játszhat hasonló szerepet, mint az adhéziós molekulák 27. Az AFP feltehetőleg a fejlődő szervezet szerkezeti interstitialis útvonalainak finom beállításában működik közre. Érdekes, hogy ugyancsak a 2. doménben, a non-cam aktív régióban található a zsírsav 27,65,66 - és a bilirubin-kötő hely. Az ECM fehérjékben és a humán AFP-ben található sejt-adhéziós szekvenciák (CAM-ok) A molekula neve / a kezdő szekvencia az AFP-ben Laminin-S/ 197 Fibronektin/ 241 Fibronektin/ 252 Kollagén I és IV/ 261 Laminin B1/ 268 Laminin B1/ 309 Aminosavfelismerő szekvencia Leu-Arg-Glu / Leu-Arg-Glu Leu-Asp-Val / Leu-Asp-Val Arg-Gly-Asp / Cys-Arg-Gly-Asp Asp-Gly-Glu-Ala / Asp-Gly-Glu-Lys Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg / Tyr-Ile-Cys-Ser-Gln Pro-Asp-Ser-Gly- Arg / Pro-Asn-Leu-Asn- Arg Feltételezett funkció Elősegíti a ciliaris ganglionok adhézióját 47 Elősegíti a a velőcső sejtek és a lymphocyták adhézióját és szóródását Elősegíti a sejt-adhéziót, gátolja a daganatáttét képződést, csökkenti a thrombocyták fibrinogénhez történő tapadását, befolyásolja az angiogenezist Blokkolja a thrombocyták kollagénhez (de nem a fibronektinhez és lamininhoz) történő tapadását, gátolja a ráksejtek adhézióját a kollagénhez Nem reagál a neuralis sejtekkel, gátolja a tumor áttétképződést (a növekedést és az angiogenezist),és elősegíti a sejtmigrációt Gátolja a chorio-allantoin membránon a tumor növekedést és áttétképződést, angiogenezist Irodalom 54,55 52, 53, 55, 60, 61 63, 64 49, 58, Dr. Krkos Károly V

6 Kevert RGD/ 316 Laminin A/ 351 Leu-Gly-Asp-Arg / Leu-Gly-Asp-Arg Ser-Ile-Lys-Val-Ala- Val/ Ile-Leu-Arg-Val-Ala- Lys RGD (Arg-Gly-Asp) antagonista / inhibitor; MHC Class II rokon A neuralis sejtekkel reagál, fokozza a daganatáttét képződést, a plazminogén aktivációt és a kollagenáz aktivitást Az AFP élettani szerepe Mint az albominoid géncsalád többi tagja, az AFP is ligand transzport funkcióval rendelkezik, de ezenkívül számos egyéb folyamatban is szerepet játszik: kemotaxis, eszteráz aktivitás, oxigén szabadgyök eltávolítás, leukocyta adherencia, réz-stimulálta lipid peroxidáció, zsírsav-, nehézfém-, aktin-kötés Ligandumok kötése és transzportja az AFP egyik fő feladat a magzati fejlődés során. Az AFP nemcsak magzati/anyai molekulákat képes megkötni, hanem a populációra nézve jelentős, környezetből származó molekulákat is (fito-ösztrogének, flavonoidok, dioxin-származékok 106 ) Az AFP mint növekedés regulátor Az AFP egy onko-fetalis fehérje, mely elősegíti a növekedést különböző in vitro (sejt) és in vivo (állat) modellekben 11,27,107. Feltehetően alapvető szerepe van a terhesség normális lefolyásában. Mint autokrin faktor viszont elősegítheti különböző daganatok növekedését bizonyos koncentrációban és bizonyos körülmények között 107, , ugyanakkor az AFP és az abból származó peptidek gátolni is képesek a proliferációt 11,27,39. Az AFP tehát a növekedés kettős regulátora, képes mind fokozni, mind gátolni azt 65,108, A növekedés és differenciálódás up- és down- modulációja dózisfüggő ,128. Az AFP a növekedést számos mechanizmuson keresztül képes szabályozni: apoptosis reguláció, citoplazma szignál moduláció, receptor deszenzitizáció. Az AFP-mediálta apoptozis Ca 2+ - és tirozinkináz-independens úton valósul meg, nem igényel proteinés/vagy RNS-szintézist 121 és intakt TNF-receptort 123. Az AFP apoptosist képes indukálni caspase-3 aktivációjával, a FAS és TNF receptor dependens szignál kikerülésével 124,125, az iniciátor caspase-1,8 és-9 aktiválásától függetlenül 50,126. IL-2 és más immunregulátoros szerek képesek viszont ezt hatást felfüggeszteni 122. Az AFP nagy dózisban (>100µg/ml) képes különböző tumorsejtek növekedését gátolni 127, kis dózisban viszont ez a hatás elmarad. Az AFP ösztradiol-indukálta konformáció változása az MCF-7 emlőrák-sejtek növekedésének további szignifikáns szuppresszióját okozta 127. Az AFP meghatározás klinikai jelentősége Mivel az AFP onkofetalis fehérje, szérumkoncentrációjának meghatározását elsősorban bizonyos daganatok nyomon követésére valamint fejlődési rendellenességek szűrésére használják. Az AFP mint tumor marker Az AFP-t főként endodermalis sinus (régebbi elnevezés szerint csírasejt) tumorok és a hepatocellularis carcinoma stádium besorolására, nyomon követésére, prognózisának megállapítására használják. Felnőttkori referencia tartománya: 2 10 ng/ml. Felezési ideje a szérumban: 5 nap 4. A szérum AFP számos nem rosszindulatú betegségben is emelkedett lehet: vírus hepatitis, krónikus aktív hepatitis, postnecroticus és primer biliaris cirrhosis, tyrosinaemia, ataxia teleangiectasia 4. Specifikusabb, érzékenyebb a hepatocellularis carcinoma kimutatására az AFP-L3 glikoforma arányának meghatározása, mely Lens culinaris aggluitinint (LCA) alkalmazó 12,13 lektin-affinitás elektroforézissel lehetséges. Dr. Krkos Károly V

7 Az AFP glikoformák és klinkai jelentőségük Glikoforma Affinitása a LCA-hez Klinikai jelentősége AFP-L1 alacsony Krónikus gyulladásos májbetegségek AFP-L2 átmeneti Csírasejt tumorok, májáttétek AFP-L3 magas Hepatocellularis carcinoma Az AFP L-3% cut-off értéke: 10% Jelenleg az AFP, az AFP-L3% és a DCP [dez-γ-karboxi-protrombin, régi nevén PIVKA-II (protein induced by vitamin K absence)] együttes meghatározása jelenti a legszenzitívebb módszert a hepatocellularis carcinoma monitorozására 14. Az anyai szérum AFP vizsgálata Kromoszóma számbeli rendellenességek esetén (elsősorban Down szindrómában és Edwards szindrómában 146 ) a normális terhességhez képest szignifikánsan alacsonyabb AFP-szint mérhető a terhesség második trimeszterében. Az AFP önmagában nem elég megbízható a szűrésre, azt további két (hcg és nem-konjugált ösztriol, tripla teszt ,139 ) vagy három (előbbi kettő +inhibin A, négyes teszt 138 ) paraméterrel kiegészítve megfelelő hatékonyságú szűrőteszt áll rendelkezésre. A kockázatbecslést megfelelő statisztikai programmal kell végezni. A programok nem a paraméterek közvetlen koncentrációját használják, hanem azoknak az adott gesztációs korra meghatározott mediánjára normált értékét (a multiples of the median-t, MoM-t). A paraméterek mediánját nemcsak a gesztációs kor befolyásolja, hanem az anyai testsúly 135, a dohányzás 135, az anya esetleges diabétesze (csak az IDDM) 136, etnikai hovatartozása 134, előző Down terhesség 134, ikerterhesség 134. Mindezeket a tényezőket általában figyelembe veszik a ma használatos programok. A tripla teszttel 69%-os a négyes teszttel 76% detektálási ráta (DR) érhető el 5% fals-pozitív arány (FPR) mellett 134. Down szindrómában az Alzheimer kórhoz (AZD) hasonlóan amyloid fibrillumok akkumulálódnak az agysejtekben 102. AZD-ben a HSP70 fokozott szintézisét és akkumulációját észlelték 103, s arra a következtetésre jutottak hogy rossz harmadlagos szerkezetű (misfolded) chaperon keletkezhet 104. A proamyloid prekurzor génje a 21-es kromoszóma hosszú karján található, amely triplikált formában van jelen Down kórban. Úgy tartják, hogy ennek a génnek az overexpressziója vezet az emelkedett proamyloid/amyloid képződéshez, felszaporodásuk az endoplazmatikus retikulumban pedig stressz szignált jelent és a hő-sokk gének aktivációját eredményezi 105. Általában a fehérjék mintegy 1%-ának nem megfelelő a harmadlagos szerkezete 131. Amennyiben chaperonint érint a misfolding, más fehérjék (így az AFP) nem megfelelő harmadlagos szerkezetű variánsának aránya megnő (akár 20% is lehet 101 ). A misfolded AFP feltehetőleg nem immunoreaktív, immunoassay módszerekkel nem detektálható, így alacsonyabb AFP szint mérhető Emelkedett az anyai AFP-szint a második trimeszterben a magzat velőcső záródási rendellenessége esetén Egy Nagy-Britanniában végzett kollaboratív tanulmány 141 alapján, ha az AFP MoM érték 2,5 és e feletti, 85% detektálási rátával és 1,4% fals-pozitív aránnyal szűrhetők az ebbe a körbe tartozó fejlődési rendellenességek (cranialis málformációk: anencephalia, encephalocele, craniorachischisis totalis, spinalis megjelenési formák: spina bifida aperta, myelomeningocele, meningocele, myeloschisis, lypomyelomeningocele, nyitott gerinc málformációk, diastematomyelia, diplomyelia, caudalis agenesis). Amennyiben az emelkedett anyai szérum- AFP- szint alapján kiszűrt terhesség szonográfiás vizsgálatakor nem dönthető el biztosan, van-e velőcső-záródási rendellenesség, az amnion folyadék AFP és acetilkolin-eszteráz (AChE) vizsgálata megerősíti a diagnózist 143,144. (Emelkedett AChE aktivitás és 2 AFP MoM: 99% DR és 0,3% FPR.) A magasabb AFP szint a placentalis dysfunctio indikátora is lehet, nem-várt halva-szülést jelezhet és közvetlen összefüggést mutat a hirtelen újszülöttkori halál szindróma (sudden infant death syndrome, SIDS) rizikójával 8. Dr. Krkos Károly V

8 IRODALOM 1. Bellini C, Bonacci W et al.: Clin Chem (12): Blair JI, Carachi R et al.: Arch Dis Child : Liu FJ, Nakamura RM et al. In Cancer Diagnostics (ed. by RN Nakamura, WW Grody, JT Wu RB Nagle- Humana Press, Totowa, New Jersey) p Liu FJ, Nakamura RM et al. In Cancer Diagnostics (ed. by RN Nakamura, WW Grody, JT Wu RB Nagle- Humana Press, Totowa, New Jersey) p Blohm ME, Vesterling-Hörner D et al.: Pediatric hematology and oncology (2): Ohama K, Nagase H et al.: Eur J Ped Surg (5): Bader D, Riskin A et al.: Clin Chim Acta (1-2): Gordon CS, Smith MD et al.: NEJM (10): Morinaga T, Sakai M et al.: Proc. Natl. Acad. Sci USA : Yang F, Luna VJ et al.: Nucleic Acids Res : Mizejewski GJ: Crit Rev Eukaryot Gene Expr : Li D et al.: Clin Chim Acta (1-2): Khein VV et al.: In J Biol Markers (2): Lamerz L et al.: Anticaner Res : Mizejewski GI: J Theor Biol : Torres JM, Anel A et al.: J Cell Physiol : Naval J, Villacampa MJ et al.: Proc Natl Acad Sci USA : Torres JM Caracq N et al.: Biochem Biophys Acta : Suzuki Y, Zeng CQY et al.: J Clin Invest : Moro R Tamaoki T et al.: Tumor Biol : McLeod JF, Cooke NE: J Biol Chem : Lichtenstein HS Lyons DE et al.: J Biol Chem : Smith CJP, Kelleher PC: Biochim Biophys Acta : Mizejewski GJ: Proc Soc Exp Biol Med : Petropoulus C, Andrews G et al.: J Biol Chem : Petropoulus C, Yaswen P et al.: Cancer Res : Belanger L, Roy S et al: J Biol Chem : Seal W, Hanstein B et al.: Mol Endocrinol : Resnick EM Schreihofer DA et al.: J Biol Chem : Mizejewski GJ Bioessays : Goncharova O, Didich E et al.: Tumor Biol : Bychkova VE, Ptitsyn OB: Chemtracts, Biochem Mol Biol : Butterstein GM, Mizejewski GJ: Comp Biochem Physiol A: Hsourigui M, Thabie N et al.: Biochim Biophys Acta : Smalley JR, Sarcione EJ: Biochem Biophys Res Commun : Sarcione EJ, Zlotty M et al.: Cancer Res : Sarcione EJ, Hart D: Int J Cancer : Vollner CM, Eilber FC et al.: Cancer Res : Butterfield LH, Koh A et al.: Cancer Res : Mizejewski GJ: Life Sci : Campbell ID, Bork P.: Curr Opin Struct Biol : Carroway RE, Mitra SP J Biol Chem : Terentiev AA, Tagirova AK et al.: Tumor Biol : Salmasi JM, Kazimirski AN et al.: Tumor Biol : Terentiev AA, Tatarinov YS: Tumor Biol : Mizejewski GJ, Dias JE et al.: Mol Cell Endocrinol : Yamada Y, Kleinmann HK: Curr Opin Cell Biol : Tashiro K, Sephel GC et al.: J Biol Chem : Nomizu M, Yamamura K et al.: Cancer Res : Tuszynski GP, Rothman VL et al.: J Cell Biol : Beck K, Hunter I et al.: FASEB J : Kijimoto-Ochiai S, Noguchi A: Biochem Biophys Res Commun : Main AL, Harvey TS et al.: Cell : Leahy DJ, Hendrickson WA et al.: Science : Bilozur ME, Hay ED: Dev Biol : Dr. Krkos Károly V

9 56. Vandenberg P, Kern A et al.: J Cell Biol : Joseph DR, Baker ME: SASEB J : Iwamoto Y, Robey FA et al.: Science : Stack S, Gray RD et al.: Biochemistry : Minguel JJ, Hardy CI et al.: Biochem Biophys Acta : Aota S Nagai T et al.: J Biol Chem : Hadley MA, Weeks BS et al.: Dev Biol : Phillips DR, Charo IF et al.: Cell : Mizejewski GJ: Proc Soc Exp Biol Med : Mizejewski GJ, Vonnegut V et al.: Proc. Natl. Acad. Sci USA : Nashihira J, Koyama Y et al.: Biochem Biophys Res Commun : Taketa K: Electrophoresis : Smith CJ, Kelleher PC et al.: Br Med J : Rouslahti E, Engvall E et al.: Int J Cancer : Ishiguro T, Sakaguchi H et al.: Am J Reprod Immunol : Ohta M, Kawahara N et al.: Acta Med Okayama : Breborowitz J, Mackiewicz A et al.: Scand J Immunol : Kumada T, Nakano I et al.: J Hepatol : Parmelee DC, Evensen MA et al.: J Biol Chem : Barde CB, Nagai M et al.: J Biol Chem : Leal JA, Eddy KB et al.: Anal Biochem : Zizkovsky V, Strop P et al.: Ann NY Acad Sci : Uversky NV, Kirkitadze MD et al.: FEBS Lett : Uversky NV, Narizhneva NV et al.: Biochemistry : Dudich IV, Semenkova LN et al.: Tumor Biol : Demarest ST, Boice JA et al.: J Mol Biol : Greene LH, Grobler JA et al.: Protein Eng : Demarest SJ, Raleigh DP: Protein Struct Func Gen : Griko YV, Remeta DP: Protein Sci : Uversky VN, Narizhneva NV et al.: Fold Design : Mathews BW: FASEB J : Wang C, Lascu I et al.: Biochemistry : Dockal M, Carter DC et al.: J Biol Chem : Bychkova VE, Dujsekina AE et al.: Biochemistry : Kindu B, Guptasarma P: Protein Struct Func Gen : Van der Groot FG, Gonzales-Manas JM et al.: Nature : Ptitsyn OB, Bychkova VE et al.: Phil Trans Roy Soc (Lond-B) : Eilers M, Hwang S, Schatz G: EMBO J : Uversky VN, Ptitsyn OB: Fold Design : Thomasson WA: Fed Am Soc Exp Biol, Bethesda, MD Vol 1 (Suppl), pp Buchner J: FASEB J : Caplan AJ: Trends Cell Biol : Lorimer GH: FASEB J : Ellis RJ, Hartl FV: FASEB J : Shortle D: FASEB J : Kronquist KE, Dreazen E et al.: Prenat Diag : Rumble B, Retallock R et al.: NEJM : Perez N, Sugar J et al.: Mol Brain Res : Liautard JP: Med. Hypothesis : Ananthan J, Goldberg AL et al.: Science : Sotnichenko AI, Severin SE et al.: FEBS Lett : Wang XW, Xie H: Int J Cancer : Greenberg F, Faucett A et al.: Am J Obstet Gynecol : Gershwin NME, Castles JJ et al.: J Natl Cancer Inst : Mizejewski GJ: Clin Immunol Newslett : Mizejewski GJ, Jacobson HI: In: Mizejewski GJ, Jacobson HI, Eds, Biological Activities of Alpha- Fetoprotein, Boca Raton, FL, CRC Press. Vol 1: pp 71-82, 1987 Dr. Krkos Károly V

10 112. Mizejewski GJ, Warner AS: J Reprod Fertil : Mizejewski GJ, Keenan JF et al.: Biol Reprod : Leffert HI, Sell S: J Cell Biol : Toder V, Bland M et al.: Placenta : Hamel S, Hoskin DW: In: Mizejewski GJ, Jacobson HI, Eds, Biological Activities of Alpha- Fetoprotein, Boca Raton, FL, CRC Press. Vol 1: pp , Leal JA, May JV et al.: Endocrinology : Keel BA, Eddy KB et al.: Endocrinology : Jacobson HI, Bennett JA, Mizejewski GJ: Cancer Res : Semenkova LN, Dudich EI: Tumor Biol : Semenkova LN, Dudich EI: Tumor Biol : Semenkova LN, Dudich EI: Eur Cytokin Network : Dudich I, Dudich E et al.: Eur Cytokin Network : Dudich E, Semenkova L et al.: Eur Cytokin Network : Dudich E, Semenkova L et al.: J Interferon Cytokine Res : Dudich E, Semenkova L et al.: Tumor Biol : Goncharova O, Dudich E et al.: Tumor Biol (S2): Bennett JA, Zhu S et al.: Clin Cancer Res : Nishi S, Matsue H et al.: Proc. Natl. Acad. Sci USA : Nishi S, Shahbazzadeh D et al.: Tumor Biol : Penque D, Mendes F et al.: Lab Invest : Wald NJ, Cuckle HS et al.: BMJ : Palomaki GE, Knight GJ et al.: Am J Obstet Gynecol : Wald NJ, Kennard A et al.: J Med Screen Bartles I, Hoppe-Sievert B et al.: Prenat Diagn (2): Sancken U, Bartels I: Prenat Diagn : Canick JA, Rish S Prenat Diagn : Wald NJ, Huttly W: Prenat Diagn : Onda T, Tanaka T et al.: Prenat Diagn : Wald NJ, Kennard A: Prenatal screening for neural tube defects and Down s syndrome in: Rimoin DL, Connor JM and Pyseritz RE eds. Emery and Rimoin s principles and practice of medical genetics. 3 rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1996: Wald LJ, Cuckle H et al.: Lancet, 1977; i: Bond EB, Thumpson W et al.: BJOG (8): Muller F: Child s Nervous System 19(7-8): Wald LJ, Cuckle H et al.: Prenat Diagn : Buamah PK, Skillen AW et al.: Clin Chem (4): Sancken U, Bartels I et al.: Prenat Diagn (10): Dr. Krkos Károly V

Kalcium. anyagcsere. és intakt PTH. LIAISON 25-OH-D-vitamin. 25-OH-D-vitamin és intakt parathormon

Kalcium. anyagcsere. és intakt PTH. LIAISON 25-OH-D-vitamin. 25-OH-D-vitamin és intakt parathormon Kalcium anyagcsere 25-OH-D-vitamin és intakt parathormon LIAISON 25-OH-D-vitamin és intakt A D-vitamin ellátottság és a mellékpajzsmirigy működés megbízható, pontos értékelése Kalcium anyagcsere 25-OH-D-vitamin

Részletesebben

MikroRNS-ek a hepatocarcinogenesisben

MikroRNS-ek a hepatocarcinogenesisben EREDETI KÖZLEMÉNYEK MikroRNS-ek a hepatocarcinogenesisben Lendvai Gábor dr. 1 Kiss András dr. 1 Kovalszky Ilona dr. 2 Schaff Zsuzsa dr. 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, 1 II. Patológiai

Részletesebben

A renin-angiotenzinaldoszteron. rendszer

A renin-angiotenzinaldoszteron. rendszer A renin-angiotenzinaldoszteron rendszer és klinikai vizsgálata Stratégiai partner a laboratóriumi diagnosztikában! 2013 A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer és működése A hipertónia gyakorisága nagyon

Részletesebben

A renin-angiotenzinaldoszteron. rendszer

A renin-angiotenzinaldoszteron. rendszer A renin-angiotenzinaldoszteron rendszer és klinikai vizsgálata Stratégiai partner a laboratóriumi diagnosztikában! 2014 D-vitamin 2 A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer és működése A hipertónia gyakorisága

Részletesebben

AZ INTERMEDIER ANYAGCSERE ENDOPLAZMÁS RETIKULUMHOZ KÖTÖTT REAKCIÓINAK INVENTÁRIUMA

AZ INTERMEDIER ANYAGCSERE ENDOPLAZMÁS RETIKULUMHOZ KÖTÖTT REAKCIÓINAK INVENTÁRIUMA AZ ENDOPLAZMÁS RETIKULUM Az endoplazmás retikulum (ER) ciszternák és tubulusok hálózata, mely a magmembránt is magába foglalja. A legtöbb eukarióta sejt legnagyobb organelluma, melyet folyamatos membrán

Részletesebben

Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban

Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban Sangtec 100 Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban Sangtec 100 Sangtec 100 Használata és klinikai jelentôsége melanoma malignumban. Szerzô: Magyar változat: Axel Hauschild, M.D. Dermatológia

Részletesebben

PhD értekezés. dr Holló Péter. Budapest, 2005. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola

PhD értekezés. dr Holló Péter. Budapest, 2005. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola Prognosztikai faktorok és pathogenetikai tényez k analízise psoriasisban. A szinkron balneofototerápia hatásmechanizmusának vizsgálata immunológiai és neuroendokrin paraméterekkel PhD értekezés dr Holló

Részletesebben

A 11-β-hidroxi-szteroid-dehidrogenáz enzim jelentősége klinikai kórképekben

A 11-β-hidroxi-szteroid-dehidrogenáz enzim jelentősége klinikai kórképekben ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A 11-β-hidroxi-szteroid-dehidrogenáz enzim jelentősége klinikai kórképekben Feldman Karolina dr. 1 Likó István dr. 2 Nagy Zsolt oh. 1 Szappanos Ágnes dr. 1 Grolmusz Vince Kornél

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Fõszerkesztõ: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai

Részletesebben

Napraforgó fehérjék biofizikai tulajdonságainak jellemzése és emészthetőségének vizsgálata in vitro rendszerben

Napraforgó fehérjék biofizikai tulajdonságainak jellemzése és emészthetőségének vizsgálata in vitro rendszerben Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék Napraforgó fehérjék biofizikai tulajdonságainak jellemzése és emészthetőségének

Részletesebben

A D-HOMOÖSZTRON ANTIPROLIFERATÍV HATÁSA

A D-HOMOÖSZTRON ANTIPROLIFERATÍV HATÁSA Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet A D-HOMOÖSZTRON ANTIPROLIFERATÍV HATÁSA PÁLYAMUNKA Készítette: dr. Bózsity Noémi PhD, I. évf Témavezetők: Kanizsainé

Részletesebben

Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák

Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák MTA doktori értekezés tézisei Dr. Klivényi Péter Neurológiai Klinika Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

Szabadgyökök, mint szignál molekulák és a mágneses terápia Bókkon István

Szabadgyökök, mint szignál molekulák és a mágneses terápia Bókkon István Szabadgyökök, mint szignál molekulák és a mágneses terápia Bókkon István Aligha van olyan betegség, patobiokémiai mechanizmus, amelyet ne hoztak volna összefüggésbe a szabadgyökökkel. Az utóbbi két évtized

Részletesebben

C-VITAMIN. Kémia. Biokémiai szerep

C-VITAMIN. Kémia. Biokémiai szerep C-VITAMIN Kémia A C-vitamin egy olyan természetes anyag, amely számos gyümölcsben és zöldségben megtalálható. Alapvetően két összetevőből áll: L-aszkorbinsavból (MW 176) és annak oxidált származékából,

Részletesebben

Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák. MTA doktori értekezés. Dr. Klivényi Péter

Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák. MTA doktori értekezés. Dr. Klivényi Péter Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák MTA doktori értekezés Dr. Klivényi Péter Neurológiai Klinika Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Részletesebben

EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA

EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA A humán tripszinogén 4 transzkripciójának vizsgálata valamint az enzim aktivációja és működése során bekövetkező szerkezeti átrendeződések

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2005; 9 (3-4):141 238. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala),

Részletesebben

Dr. Literati-Nagy Zsuzsanna

Dr. Literati-Nagy Zsuzsanna AZ ÚJ CUKORBETEGSÉG ELLENES GYÓGYSZERJELÖLT BGP-15 HATÁSA MÁSODIK GENERÁCIÓS ANTIPSZICHOTIKUMOK METABOLIKUS MELLÉKHATÁSAIRA Doktori értekezés Dr. Literati-Nagy Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Molekuláris

Részletesebben

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK

IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK IMMUNOLÓGIAI SZEMINÁRIUMOK Szerkesztette Fülöp András Kristóf Írták Pállinger Éva Buzás Edit Falus András Nagy György Holub Marianna Csilla Tóth Sára Kőhidai László Pál Zsuzsanna

Részletesebben

Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában

Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában Erdélyi László Sándor ÁOK V. Élettani Intézet Intracelluláris kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata angiotenzin hatásmechanizmusában Az 1-es típusú angiotenzin receptor (AT 1 R) egy hét transzmembrán doménnel

Részletesebben

A Magyar Biokémiai Egyesület 2010. évi Vándorgyűlése

A Magyar Biokémiai Egyesület 2010. évi Vándorgyűlése A Magyar Biokémiai Egyesület folyóirata XXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 200. augusztus A Magyar Biokémiai Egyesület 200. évi Vándorgyűlése Budapest, 200. augusztus 25-28. Helyszín: Semmelweis Egyetem Elméleti

Részletesebben

Chaperonok. A felgombolyodás orvosi és biotechnológiai vonatkozásai.

Chaperonok. A felgombolyodás orvosi és biotechnológiai vonatkozásai. Chaperonok. A felgombolyodás orvosi és biotechnológiai vonatkozásai. 1. Chaperonok 2. Amiloidózisok és prionbetegségek 3. Inklúziós testek renaturálása A chaperonok (dajkafehérjék, chaperon=gardedám) más

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS A humorális immunválasz coeliakiában Dr Korponay-Szabó Ilma Rita Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekegészségügyi Intézet és Heim ál Gyermekkórház,

Részletesebben

A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai

A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A heparin-indukálta thrombocytopenia új aspektusai Dr. Oláh Zsolt Témavezető: Dr. Boda Zoltán DEBRECENI EGYETEM LAKI KÁLMÁN DOKTORI ISKOLA Debrecen, 2012 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Immunbiológia - II. 2. Immunbiológia II/D. T SEJTEK ÉS MHC PROTEINEK

Immunbiológia - II. 2. Immunbiológia II/D. T SEJTEK ÉS MHC PROTEINEK II/D. T SEJTEK ÉS MHC PROTEINEK 2. Immunbiológia Immunbiológia - II Hasonlóan az antitest válaszhoz, a T sejtek által közvetített immunválasz szintén antigén-specifikus. A T sejtválasz két fontos szempontból

Részletesebben

147. évfolyam 33. szám (Suppl. 1.) 2006. augusztus 20.

147. évfolyam 33. szám (Suppl. 1.) 2006. augusztus 20. 147. évfolyam 33. szám (Suppl. 1.) 2006. augusztus 20. Alapította Established by MARKUSOVSZKY LAJOS (1857) Fôszerkesztô Editor in Chief FEHÉR JÁNOS DR. Fôszerkesztô-helyettesek Deputy Editors RÁCZ KÁROLY

Részletesebben

Neurodegeneratív betegségek kémiai és

Neurodegeneratív betegségek kémiai és Neurodegeneratív betegségek kémiai és biokémiai háttere Penke Botond, az MTA lev. tagja SZTE Orvosi Vegytani Intézet és MTA Fehérjekémiai Kutatócsoport, Szeged 1. Bevezetés penke@ovrisc.mdche.u-szeged.hu

Részletesebben

Az apolipoprotein A5 gén természetes polimorfizmusainak szerepe a metabolikus szindróma kialakulásában. Ph.D. értekezés tézisei.

Az apolipoprotein A5 gén természetes polimorfizmusainak szerepe a metabolikus szindróma kialakulásában. Ph.D. értekezés tézisei. Az apolipoprotein A5 gén természetes polimorfizmusainak szerepe a metabolikus szindróma kialakulásában Ph.D. értekezés tézisei Kisfali Péter Témavezető: Prof. Dr. Melegh Béla Pécsi Tudományegyetem Klinikai

Részletesebben

International Journal of Cancer

International Journal of Cancer IJC International Journal of Cancer 1 MARCH 2013 www.uicc.org VOLUME 132 NUMBER 5 WWW.INTJCANCER.ORG ISSN 0020-7136 Aminosavak és a szérumban jelenlévő egyéb kismolekulák keveréke gátolja a rágcsáló és

Részletesebben

Csontkárosodás myeloma multiplexben: az osteoblast működés gátlásának patofiziológiája

Csontkárosodás myeloma multiplexben: az osteoblast működés gátlásának patofiziológiája Csontkárosodás myeloma multiplexben: az osteoblast működés gátlásának patofiziológiája 1.rész A myeloma multiplex (MM) olyan plazmasejt eredetű malignus betegség, amelyre nagyfokú osteolyticus csontdestrukció

Részletesebben