Lipusz Éva Az orosz-kínai fegyverkereskedelem a XXI. században

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lipusz Éva Az orosz-kínai fegyverkereskedelem a XXI. században"

Átírás

1 Lipusz Éva Az orosz-kínai fegyverkereskedelem a XXI. században Tartsd közel a barátaidat, még közelebb az ellenségeidet. 1 Szun Ce Rezümé A hidegháború vége óta a nemzetközi közösségben a multipolaritás helyeződött előtérbe. Ázsia vált az egyik legfontosabb térséggé a világban, ahol Oroszország és Kína kapcsolata egyre komolyabbá és mélyebbé válik. A sikeres együttműködésükre épülő Sanghaji Együttműködési Szervezet 2001-es megalakulásától számos új, ázsiai országgal gyarapodott. Az orosz-kínai kapcsolatban az egyik legjelentősebb terület a fegyverkereskedelem, amely világviszonylatban növekszik, ám e két hatalom között változó intenzitást mutat. A két ország fegyverkereskedelmének irányát nagyban befolyásolják a felek érdekellentétei és a kínaiak technológia másolása is. Kulcsszavak: fegyverkereskedelem, Kína, Oroszország, Sanghaji Együttműködési Szervezet Abstract Eva Lipusz The Russia-China arms trade in the XXI century Since the end of the cold war the multipolarity came to the front in the international community. Asia became one of the world s most important region, where the relation of Russia and China pass into more serious and deeper. The Shanghai Cooperation Organization is the result of their successful cooperation, since the organization s inception in 2001, it has several new asian members. The most significant field of the Russia-China relation is the arms trade, which increases all over the world, but between these powers the arms trade shows varying intensity. The conflicts of their interest and the copy of high-tech arms from China influence very strongly the direction of the common arms transfer. Key words: arms trade, China, Russia, Shanghai Cooperation Organization Bevezetés A kétpólusú világrend felbomlása óta a nemzetközi élet egyre inkább a multipolaritás irányába halad. A globális közösségben a felek hol kooperálnak, hol egymás riválisai, mikor mit kíván meg az adott helyzet és aktuális érdekeik. A világ ugyanakkor a különböző arányú függőségek helyszíne is, ahol a ma ellensége a holnap üzleti partnere elv mentén szerveződik a nemzetközi kapcsolatok rendszere. Az egymásrautaltság, a gazdasági kiszolgáltatottság, a szűkös energiaforrások kérdése azonban megfontoltságra és hosszú távú, közös stratégiák kidolgozására inti az államok vezetőit. Ennek az új, többpólusú globális rendszernek az ázsiai térségben a két legfontosabb szereplője Oroszország és Kína. A két ország kapcsolata a múlt század krónikájában fordulatokban gazdag történetként marad fenn. 1 Az idézet forrása: (Letöltés dátuma: ) 1

2 Gazdaságilag alapvetően Kína kezd a XXI századra felülkerekedni, amit Moszkva nem néz sem túlzott jókedvvel, sem pedig tétlenül. Hosszú évtizedes együttműködésük számos területre terjed ki, köztük a katonai, hadiipari kooperációra is, melyet jelen írásomban szeretnék áttekinteni az utóbbi évek eseményeinek tükrében. Az orosz-kínai viszony a Sanghaji Együttműködési Szervezet 2 A Szovjetunió elsők között ismerte el az október 1-jén létrejött Kínai Népi Köztársaságot és a későbbiekben is mindig igyekezett jó viszonyban lenni a népes szomszéddal. A gazdasági és tudományos együttműködés keretében Moszkva jelentős anyagi támogatást nyújtott Peking számára, az óvatos Kína pedig hamarosan a szovjet árucikkek egyik legfontosabb exportpiacává vált. Az ötvenes évek biztató lépései után a kétkedő távolságtartás jellemezte kapcsolatukat, ami negatív hatással volt az addig elért eredményekre is. Az 1960-as években egyes helyeken határviták generálódtak és emiatt fegyveres atrocitások történtek, máshol gazdasági projektek maradtak befejezetlenül. A felek kereskedelmüket tekintve változó intenzitással kötődtek egymáshoz, amely a hidegháborús korszak végére kezdett emelkedő tendenciát mutatni. A diplomáciai áttörést Gorbacsov es pekingi látogatása hozta meg, ami mai kifejezéssel élve elindította a két ország közötti reset folyamatát (orosz fegyvereladások, nagy kereskedelmi szerződések, jelentős tőkeáramlás.) 1991 után az új korszak egyben új alapokra is helyezte a két hatalom egymáshoz fűződő kapcsolatát. Az Oroszországi Föderáció a szuperhatalmi státusz elvesztéséből és a gazdasági összeomlásból felocsúdva próbálta újrapozícionálni magát a nemzetközi közösség színterén és stabil hátteret kívántak teremteni az orosz gazdaság számára. Ez a politikai, gazdasági és biztonsági téren bekövetkező paradigmaváltás egy gyümölcsöző együttműködés kezdetét jelentette, hiszen Ázsia két legnagyobb hatalma, a orosz medve és a kínai sárkány kettősére épült az a kezdeményezés, amely április 26-án indult útjára. Ekkor született meg Kína, Oroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán részvételével a Sanghaji Egyezmény. 1. számú kép: A Sanghaji Együttműködési Szervezet országainak földrajzi kiterjedése (Forrás: letöltés dátuma: ) 2 Dr. Nagy László: A Sanghaji Együttműködési Szervezet, 2012 Felderítő Szemle, p , in: letöltés dátuma:

3 A Sanghaji Ötök néven ismertté vált csoportosulás kezdeti célja az országok határvitáinak rendezése és azok fegyvermentesítése volt. Az évente megrendezett találkozók során 1997-ben Oroszország és Kína határát demilitarizálták és kiadtak egy közös nyilatkozatot is, amely a többpólusú világról és az új világrendről szólt, már ekkor is az USA tudtára akarták hozni, hogy az a világ, amelyben az USA az egyetlen szuperhatalom, nem lehet hosszú életű. A résztvevők nagyobb mérföldkőhöz érkeztek, amikor június 15-én a Sanghaji Ötök Üzbegisztánnal kiegészülve aláírták a Sanghaji Együttműködési Szervezetről szóló megállapodást, melynek célja a felek közti barátság, jó szomszédság és együttműködés elősegítése volt. (Az alapelvekről és az intézményrendszer létrehozásáról szóló dokumentumot pedig 2002-ben írták alá Szentpétervárott.) Ez a momentum azért rendkívül fontos, főként utólag visszatekintve, hiszen ez a csoport a politikai és gazdasági területek mellett már ekkor a terrorizmus, az extrémizmus és a szeparatizmus hármas célrendszere ellen kívánt közös erővel fellépni. Csak néhány hónap telt el ezután, amikor a nyugati világ rádöbbent, milyen sebezhető is a hidegháborús korszak után fennmaradt egyetlen szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok. Ekkor a terrortámadások után meghirdetett war on terror hadjárat pozitív változásokat hozott Washington és Moszkva kapcsolatába, ezt viszont a kínaiak nem nézték jó szemmel. Az ehhez hasonló hangsúlyváltások és -eltolódások állandó jellemzői a nemzetközi politikai életnek. A SESZ-en belül a tagok bizalomerősítő intézkedésekkel, minden területre kiterjedő együttműködés kiépítésével igyekeznek felvenni a küzdelmet a közös fenyegetésekkel szemben. 3 A SESZ, mint Ázsia jelentős részét lefedő szerveződés, komoly szereplő a világ geostratégiai sakktábláján, így méltó ellenfél avagy másik hatalmi pólus a nyugati világgal, élén az USA-val szemben. Az amerikai külpolitika pedig továbbra is szeretné megtartani a globális hatalmi befolyásának mértékét, vagy amennyiben a hanyatlás meggátolhatatlan, úgy igyekszik minimalizálni a hatalmi potenciálbeli veszteségét. A hosszú távú tervezésben pedig a keletiek rendkívül sikeresek. Megfigyelhető, hogyan változik a két ország közötti viszony, a Nyugattal való kapcsolat függvényében: ha az orosz-kínai viszony kiegyensúlyozott, annak hátterében az amerikai elhidegülés áll. A két ázsiai fél szeretné ezáltal is megmutatni globális súlyát a szuperhatalommal szemben, hogy az unipoláris világból multipoláris váljon. Amennyiben az orosz-kínai relációt beárnyékolja valami, akkor az orosz-amerikai, illetve kínai-amerikai kapcsolat mérlege billen át pozitívba. Egy bizonyos, a nemzetközi egyensúly elve érvényesül, amelyben az Európai Uniónak főként akkor jut nagyobb szerep, amikor az oroszok éppen európaiságukat kívánják előtérbe helyezni. A SESZ azért is stratégiai fontosságú csoport, mert remek lehetőséget kínál mind az oroszoknak, mind a kínaiaknak hataloméhségük kielégítésére. Az oroszok a Szovjetunió összeomlásakor elveszített szuperhatalmi státuszukat szeretnék minden eszközzel visszaállítani, Kína pedig az elmúlt évtizedekben elért lenyűgöző gazdasági fejlődéséből szeretne globális vezetői szerepre törni, az ő szuperhatalmiságuknak gazdaságilag már nem sok akadálya van, ám katonailag a technológiai elsőség még valószínűleg jó néhány évigévtizedig az amerikaiaké marad. A SESZ két nagy játékosa tehát nem véletlenül talált egymásra, hanem kölcsönös stratégiai érdekeik vezérelték őket. A közöttük lévő együttműködés két fő területe is a fegyver- és energiaexportra terjed ki. Célkitűzéseit tekintve rendkívül sokszínű a SESZ működése: a kölcsönös bizalom, barátság és jószomszédi viszony erősítése; a béke, biztonság garantálása a nemzetközi konfliktusok békés rendezése által; a terrorizmus, szeparatizmus és extrémizmus elleni harc; 3 In: a SESZ hivatalos honlapja: a letöltés dátuma:

4 a kábítószer- és fegyverkereskedelem elleni küzdelem; az illegális migráció kezelése; fegyverzet-leszerelési megállapodások. Egyes nézőpontok szerint az orosz és kínai fél némileg versengve, riválisként tekintve egymásra, ahol Kína igyekszik magához ragadni a szervezetbeli vezetést. Mások pedig úgy vélik, a SESZ nem azért jött létre, hogy a két fő állam viszonyát koordinálja. Ám a SESZ katonai szegmense az együttműködés gyümölcsöző ágát jelenti, melynek keretében a tagok 2002 óta rendszeresen közös katonai gyakorlatokat, kiképzéseket tartanak júniusában tartották a 10. közös, terrorizmus elleni gyakorlatot a kazah Shymkentben, amely tovább erősíti a SESZ országok közötti katonai kooperációt a térséget érintő biztonsági problémák kezelésében. A résztvevő államok így kellő gyakorlatot szerezhetnek a terroristák elleni hatékony fellépés és az összehangolt katonai műveletek terén. 4 A kiképzés keretében például MIG 29-es vadászrepülőgépek leszállásra kényszerítettek egy repülőgépet, amely illegálisan lépett be a kazah légtérbe, a légierő semlegesített egy terrorista csoportot, a speciális erők pedig azt demonstrálták, hogyan kell kiszabadítani a bűnözők által fogva tartott túszokat. A szimulációt közös irányítás alatt hajtották végre, ám a gyakorlat érdekessége, hogy csak a kazah, kirgiz és tádzsik fél vett részt benne katonai erejével, Kína, Oroszország és Üzbegisztán ezúttal csak megfigyelőként szerepelt. A kazah helyszín azért is fontos, hiszen ezzel a katonai gyakorlattal is próbálnak minél jobban felkészülni a 2014-es afganisztáni szövetséges erők kivonulása utáni helyzetre, amely egyelőre beláthatatlan kockázatot jelent a térség biztonságpolitikai helyzetére nézve. Egyes elemzők úgy vélik, az a tény, hogy nem az összes állandó tag vett részt a katonai gyakorlaton, azt is jelezheti, hogy az afgán probléma kezelésében nem kívánnak a későbbiek folyamán olyan aktív szerepet vállalni, mint a NATO és szövetségesei tették korábban és teszik napjainkban is. Hogy ez a megközelítés mennyire bizonyul valósnak, az hamarosan kiderül. Ám az a tény, hogy Afganisztán megfigyelői státuszt kapott a SESZ-ben 2012 folyamán arra enged következtetni, hogy a szervezet a bővítéssel is próbálja tágítani hatáskörének és felelősségének határait. 5 Védelmi fejlesztések és az orosz-kínai fegyverkereskedelem alakulása Az orosz-kínai relációban a fegyverkereskedelem már sok évtizedes múltra tekint vissza és a történelmi hangulattól függően változott annak mélysége és szélessége. A stratégiai együttműködés 90-es években létrejövő új elméleti keretei a 2000-es években teltek meg igazán tartalommal. Az orosz történelmet alapvetően a megkésettség jellemezte a transzatlanti események alakulásához képest. A világgazdaság bővüléséről és az információs forradalomról való lemaradásukat pedig szintén csak megkésve sikerült pótolniuk. A darabjaira hullott Szovjetunió romjain születő Oroszország hadiiparának, hadseregének újbóli felépítésére kényszerült. A gazdasági mélyrepülésben lévő országot az indiai és kínai megrendelések is hozzásegítették a kilábaláshoz. Másik fontos tényező, hogy a két ország egyrészt a kommunista múltjuk, másrészt az ázsiai eltérő gondolkodásmód miatt kevésbé nézik olyan szigorú szemmel a másik országában zajló politikai, gazdasági és társadalmi folyamatokat, mint nyugati társaik. Ám általánosságban is elmondható a nagyhatalmakról, hogy nem kizárólag a demokrácia és jogállamiság védelmezőinek számító országokat látják el fegyverszállítmányaikkal. Idő- és helyzet függvénye csupán, éppen kit sújtanak nemzetközi fegyverembargókkal. Figyelemre méltó adat, hogy 1993 és 2006 között a Kínába irányuló teljes orosz export és az innen érkező import több mint az ötszörösére nőtt. E téren is 2020 a 4 Liu Yuanhui: SCO Holds 10th Joint Military Drill, in: a letöltés dátuma: A Diminished SCO Exercises In Kazakhstan, in: a letöltés dátuma:

5 következő mérföldkő, ekkorra ugyanis el szeretnék érni a 100 milliárd dollár értéket az oroszkínai kereskedelem volumenében. Annak ellenére, hogy a gazdasági fejlődés mértéke e két országban jelentősen megemelkedett a XXI. században, a fegyverkereskedelem gazdaságuknak csupán egy kis arányát teszi ki. (A régi hatalmi státuszára vágyó Oroszország például a világgazdaság egészének GDP arányát tekintve csak 2% körüli értéket képvisel.)a főként az energiaexport bevételekre alapozott erős Oroszország Putyin elnök ideje alatt született meg, amely vissza kívánta állítani az elveszített nagyhatalmi státuszhoz nélkülözhetetlen katonai erejét is. Szükség volt a védelmi fejlesztésekre annál inkább is, mivel a 90-es évek két orosz-csecsen háborúja jelentősen megterhelte az elavult és kevésbé felkészült, gyengébben kiképzett orosz hadsereget. Az utolsó figyelmeztetés a 2008-as grúz háború volt, ahol a Dávid és Góliát nagyságrendű harcban bár sikerült legyőzniük a csöppnyi Grúziát, ám megtapasztalták katonai erejük hiányosságait. Ám már ezt megelőzően is született egy gyökeres reform 2005-ben, amely 2006 és 2010 között határozta meg a közel egymillió fős fegyveres erő fejlesztési irányvonalát ban jött létre az a nagyszabású fegyverkezési program, amely közötti évtizedre fektette le a hadiipari jövő koncepcionális alapköveit. A hosszú távú elképzelések a 2008-as új külpolitikai koncepció, a szintén 2008-as új haderőreform, a 2009-es új Nemzeti Biztonsági Stratégia és a 2010-es új Katonai Doktrína formájában testesültek meg. Komplex haderőreformot hajtottak végre és egyre inkább jellemző a Kremlre a védelemgazdasági nyitás is, főként Franciaország (4 Mistral helikopterhordozó hajó projektje, melyből 1 db-ot megvásárolnak, 3 db pedig Oroszországban kerül legyártásra a francia-orosz technológiatranszfernek köszönhetően), Izrael (közös védelmi vállalatok) és Olaszország (Iveco IFV) felé. Védelmi költségvetésüket is jelentősen növelték Putyin 2000-es hatalomra kerülése óta, melyben szintén egyre nagyobb a haditechnikai K+F részesedése, főként a stratégiai elrettentő erők, a nagy pontosságú fegyverek, a stratégiai szállítóképesség, a légvédelmi rendszerek (S-400) és a szárazföldi erők terén. Oroszország hogy a reform eredményeit demonstrálja július közepén nagyszabású hadgyakorlatot is tartott, valamint tovább fokozza Moszkva a hosszú távú, ig tartó, átfogó katonai beruházásokat, mind szervezeti, mind infrastrukturális szinten. 6 Az orosz-kínai biztonságpolitikai és ezen belül a katonai együttműködés pedig az ázsiai és csendes-óceáni régió fellendülésének, biztonságának kulcsa lehet. Bár különböznek az ideológiájukban és a politikai rendszerükben, mégis kölcsönös tiszteletre és megértésre törekednek. A legfőbb határ menti problémákat sikeresen megoldották és az oroszok készek megnyitni Szibériát is a távol-keletiek részére. A kínai határ menti orosz lakosság körében is csökken a kínaiakkal szembeni előítélet és félelemérzet, így egyre befogadóbbnak bizonyulnak. 7 A június végi értesülések szerint Oroszország részleteket is elárult az átfogó fegyverkezési programjuk és infrastrukturális fejlesztéseik kapcsán. Százas nagyságrendben tervezik az új katonai létesítmények és különböző bázisok számát. Stratégiai célkitűzéseik között szerepel a katonai felszerelések többségének 2019-re való innovációja, 2010-re a szárazföldi rakétarendszer fejlesztése, az S-500-as légvédelmi rakétarendszer tökéletesítése, 2016-ra új korvettek átadása a haditengerészet számára mindezekre mintegy 730 milliárd dollárt szán az orosz vezetés. 8 Kína 2010-ben adta ki a legutóbbi Kínai Fehérkönyvet és az utóbbi években elért gazdasági növekedésből a katonai erejük széleskörű átalakításába kezdtek. Az ország hosszú 6 Oroszország nagy katonai beruházásba kezd, in: a letöltés dátuma: Russian-Chinese Cooperation is the Key to Prosperity in the Asia-Pacific Region, in: a letöltés dátuma: Oroszország nagy katonai beruházásba kezd, in: a letöltés dátuma:

6 távú stratégiai céljai között szerepel a világgazdasági vezető szerep megszerzése (2030 körülre a jelenlegi trendek esetén ez meg is valósulhat), a hatalmas energiaszükségletének biztosítása, a katonai hatalmuk növelése és a sérthetetlen Kína koncepciójának érvényesítése (Tajvan bekebelezése, Tibet problémája), amelyet nem tanácsos megkérdőjelezni. Az USA számára is napjainkban egyre inkább az ázsiai kontinens kerül előtérbe, egyre több haditengerészeti bázist létesítve a térségben. Emiatt Kína fenyegetve érzi magát és a kínai gyöngysor néven haditengerészeti bázisokat hozott létre a nyugati erők ellensúlyozására, valamint nagy horderejű haditengerészeti fejlesztésbe fogott (többek között az atommeghajtású tengeralattjárók terén- Type-093, Type-094, Type-095 programok). Kína alapvetően harmonikus, jó külkapcsolatok kialakítására törekszik a nemzetközi közösségben (elsősorban a gazdasági reláció mentén), ám hosszú távú törekvéseiben nem fogadja el a jelenlegi területi kiterjedését, világhatalomként szeretne kijutni a Csendes- és/vagy az Indiaióceánra. 9 Ennek érdekében az oroszokhoz hasonlóan ők is rendkívül jelentős összeget költenek védelmi kiadásokra. Hatalmas állandó hadseregük átalakítása (több mint kétmillió fő) és a védelmi ipar fejlesztése a gyors ütemű haderőfejlesztés keretében zajlik január 11-én műhold-megsemmisítő rakétakísérletet hajtottak végre. Prioritást jelent számukra többek között a K+F növelése (bár ezek nem elhanyagolható része külföldi fejlesztések másolása - orosz, izraeli know-how), az űrtechnika, a kiberbiztonság, a radarrendszerek, a légi utántöltés kapacitásának és kettős felhasználású technológiai eszközök fejlesztése. A kínaiak rendelkeznek emellett a világ legdinamikusabban gyarapodó ballisztikus rakétaarzenáljával, amelyekkel akár már a saját felségvizeikről is képesek elérni az USA nyugati partjait, valamint kiemelkedő még a robotrepülőgép flottájuk is. 10 Amennyiben ez a növekedési és fejlesztési ütem folytatódik, a kínai hadsereg a következő évtizedre globális szinten is ütőképes fegyveres erővel fog rendelkezni.mindezek alapján összességében az orosz katonai erő a világon a második legerősebb, a kínai pedig a harmadik helyen áll, ám a katonai kooperáció folytán a Nyugat már félő tekintettel néz a szövetségesekre. Ezért is érdemes figyelmet fordítani a SESZ-re és benne a két főszereplőre, akik a multipolárissá vált világunkban afféle kiegyenlítő szerepet játszhatnak a Kelet és Nyugat, avagy az USA, EU, Oroszország és Kína négyes viszonyrendszerében. Az együttműködés fontos, hiszen ezáltal is erősítik egymás nemzetközi presztízsét, hangsúlyozzák globális felelősségvállalásukat és támogatják egymás érdekeit a világpolitikában. (Például az ENSZ Biztonsági Tanácsában is sokszor szavaznak egyformán azonos álláspontot képviselve, illetve egyszerre élnek vétójogukkal.) Globális biztonságpolitikai elemzések előrejelzései szerint az ázsiai és csendes-óceáni térség hatalmi súlya tovább fokozódik majd az elkövetkezendő évtizedekben, ami emeli majd az itteni államok stratégiai szerepét. Abban a kérdésben, hogy ezen országok együttműködése milyen intenzitással, illetve milyen területeken fejlődik a jövőben, egyelőre csak találgatásokra hagyatkozhatunk. Az azonban már most sem áll Moszkva érdekében, hogy a kínaiak túlságosan megerősödjenek katonailag, mert az erőteljesen rontaná a globális fegyverkereskedelem piacán az oroszok versenyképességét és ezt a Kreml semmiképp sem szeretné megkockáztatni. 11 A kínaiak így is rendkívül leleményesek és részletekben megvásárolt fegyverrendszereket is képesek apránként, ám mégis gyorsan lemásolni és később saját gyártmányukként feltüntetni. Az ilyen negatív tapasztalatok miatt Moszkva még elővigyázatosabb és a legújabb, legfejlettebb hadiipari technológiáit nem minden esetben 9 Egyszer fent, egyszer lent: Eltörpül-e a NATO Kína és Oroszország mellett? IX. Budapesti Közgazdasági Napok konferencia Dr. Szenes Zoltán és Dr. Nógrádi György előadása, in: a letöltés dátuma: Rés az amerikai rakétapajzson, in: a letöltés dátuma: Dr. Szenes Zoltán: Védelempolitika I. egyetemi kurzusának előadás anyaga 6

7 osztja meg Pekinggel, ellentétben például Indiával. (Az oroszok óvatossága nem újkeletű, már a múlt század közepétől is jelen volt kapcsolatukban ez a fajta kettősség.) Kína hatalmas gazdasági fejlődése bár napjainkban némi visszaesés mutatkozik és demográfiai súlya világpolitikai befolyását is növelte. Mindez ahhoz vezetett, hogy mára a SESZ-en belül is egyre inkább Pekinget tekintik a szervezet vezetőjének. Kezdetben Peking számára Moszkva jelentette a nagytestvéri támogatást, amely mára kezd megfordulni s az orosz tekintély jelentősen csorbul a kistestvér-szindróma kényszerű elviselése közben. Az oroszok szempontjából bár a Kínával folytatott fegyverkereskedelem hatalmas felvevőpiacot jelent, ám a Kína gyártotta fegyverek terjedése az orosz eszközök komoly versenytársává válik a Moszkva érdekeltségi körébe tartozó területeken. Az 1992 és 2007 közötti időszakban még Oroszország elégítette ki a kínai fegyverkereslet túlnyomó többségét (90% feletti arány). Az orosz oldalon pedig a teljes fegyverkereskedelmüknek harmadát- felét szállították Kínába a fenti időszakot tekintve. A rendszeres orosz fegyverexport megfelelő alapot nyújtott a kínai vezetés számára, hogy a saját high tech fejlesztésükhöz is felhasználják azokat. Ennek egyik példája az orosz Jak 130-as kiképző repülőgép mintájára gyártott kínai L 15-ös, egy másik pedig az orosz Szu 27SK repülőgép, ami a kínaiaknál J 11B néven került ki a piacra. Ez utóbbi kapcsán Moszkva még 2006-ban felmondta a licencszerződést, melynek értelmében Kína 200 db Szu-27SK gépet gyártott volna. Ebből csak 90 db-ot szállított le, a maradék mennyiséget saját verzióban kívánta eladni megrendelőinek. Arra is volt példa, hogy a Moszkvától vásárolt fegyverrendszer elemeit a saját fejlesztésű rendszereibe építette be, majd harmadik félnek adta el az oroszok előzetes engedélye nélkül. Ez történt a Pakisztánnak leszállított JF 17-es vadászrepülőgép kapcsán is, amelynél az orosz gyártmányú Klimov RD 93-as gázturbinát használták fel. Ugyanígy koppintották le az oroszoktól az RPG 7P harckocsi-elhárító rakétát, az Sz 300 légvédelmi rendszert, amelyek összességében már komoly veszteséget okoztak Moszkva fegyverkereskedelemből származó bevételeiben. Az oroszok versenyképességét rontja tehát, ha túlzott bizalmat szavaznak a kínaiaknak, akik még olyan országokat is hajlandóak felfegyverezni, akiket már Moszkva sem lát el, főként a Nyugatról érkező kritikák enyhítése miatt (például idején az Iránnak szánt Sz-300- as légvédelmi rendszerek). 2. számú kép: A globális katonai kiadások alakulása 2003 és 2012 között 12 (Forrás: Letöltés dátuma: ) 12 Az oszlopdiagram a közötti időszakra vonatkozó globális katonai kiadások növekvő trendjét mutatja, amelyből kitűnik, hogy az ázsiai országok ilyen jellegű költségvetése az USA-éhoz hasonlóan dinamikusan emelkedik. 7

8 Az oroszok másik, belső problémája viszont a megfelelő minőség biztosítása és a fegyverszállítmányok határidőre történő szállítása, amely sok esetben rontja az ország megbízhatóságát és üzleti hitelét. A meghibásodások miatt több megrendelés, szerződés esett már kútba, például Algéria vagy India esetében. 13 Moszkva azonban nem tudja megkerülni a hatalmas déli szomszédot. Ezért az érdekellentétek tompítása miatt az együttműködés még mindig jobb megoldásnak tűnik. Hiszen így némileg ellenőrizhető marad az ellenfél, amennyiben a kínai gazdasági erőfölény, a szibériai területekre betelepülő kínaiak jelentette demográfiai nyomás, Közép-Ázsia energiakincseiért és üzleti lehetőségeiért folytatott rivalizálás miatt egymás ellenfeleiként tekintünk a két országra számú kép: A világ top 5 fegyverexportőre (balra) és top 5 fegyverimportőre (jobbra) 2008 és 2012 között (Forrás: és a letöltés dátuma: ) A két fenti kördiagramból kirajzolódik, hogy míg Oroszország tartja az eddigi kereskedelem volumenét, addig a kínai fegyverkereskedelem utóbbi 5 évben végbement fejlődése elképesztő ütemben haladt. Mi sem bizonyítja ezt jobban annál, hogy a hidegháborús korszak óta először történt tagváltás a világ hagyományos fegyvereinek öt legnagyobb exportőrének klubjában (ők bonyolítják le a világ fegyverexportjának 75%-át). Kína ugyanis a 2003 és 2007-es időszakhoz képest az elmúlt években kiszorította Nagy- Britanniát a fegyverkereskedelem piacán elért és hosszú évtizedeken át megőrzött előkelő pozíciójából. Igaz, nem jelentős a különbség, csupán 1%-nyi, de a növekedés dinamikáját tekintve az is lehetséges, hogy ez a differencia a jövőben még nagyobb lesz. 15 A legnagyobb importőrök összetételéből láthatjuk (amellett, hogy mindegyikük ázsiai ország): Kína 13 Rácz András: Az orosz fegyverexport főbb irányai és fejlődési tendenciái, Nemzet és Biztonság, december, in: a letöltés dátuma: Ludvig Zsuzsa: Oroszország és Kína: A partnerség határai, Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, 80. Szám november (1-32. oldal) a letöltés dátuma: Mar.: China replaces UK as world s fifth largest arms exporter, says SIPRI, in: a letöltés dátuma: ) 8

9 fegyverek iránti kereslete az elmúlt tíz év viszonylatában kereken a felére esett vissza. A legutóbbi SIPRI adatokból az is kiderül, hogy az orosz-kínai fegyverkereskedelemben a kínai teljes import terén az oroszok részesedése napjainkban is rendkívül jelentős, 69%-ot tesz ki. Őket a franciák (13%) és meglepő módon a feltörekvő ukránok (10%) követik. Ezen belül a kínai védelmi kiadások egyharmadát rakétákra, az egyötödét a légierőre költötték. 16 Az orosz adatok alapján az utóbbi években egyre csökkenő teljes fegyverexportból a legnagyobb szeletet a jelenleg fegyverimportban világelső India szerezte meg 35%-kal, Kína csak a második helyen szerepel 15%-ával, őket pedig Algéria követi (14%). Az oroszok 3 legkelendőbb áruja a légierő eszközei, a rakéták és a légvédelmi rendszerek, a kínaiak pedig a légierő eszközei, a páncélozott harceszközök és a hadihajók terén keresettek. Peking teljes fegyverexportja azonban kissé egyenlőtlenebb képet mutat, hiszen a gyártmányai 55%-a Pakisztánba ment, 8% Mianmarba, 7% Bangladesbe, a maradék 29% pedig egyéb országokba. Az is jellemző bizonyos országok esetében a kínai fegyverüzletekre, hogy cserébe nyersanyagszállítmányokkal fizetnek Pekingnek. 17 A SIPRI adatbázisa alapján a XXI. században az orosz-kínai fegyverkereskedelmi szerződések tárgyát képezték például a következők: Su27 és Su30 vadászrepülőgép; Sovremenny romboló; 2002, 2011 Il-76M/Candid-B szállító repülőgép; , majd 2012-ben Mi-8MT/Mi-17/Hip-H helikopter; 2004-ben 9M317/SA-17 Grizzly; AS torpedo motor tengeralattjáróhoz; Project-636E/Kilo tengeralattjáró; Ka-27PL/Helix-A ASW helikopter. 18 A márciusi fejlemények szerint Kína újabb orosz fegyverimportja keretében vadászrepülőgépeket és tengeralattjárókat vásárolt. Oroszország és Kína ezzel fontos fegyverüzletet kötött, amely nagy jelentőséggel bír az ázsiai- és csendes-óceáni térség biztonságának stabilizálására. A szerződés szerint a két ország közösen fogja legyártani a 4 Lada Class tengeralattjárót, ami azután Kína tulajdonába kerül. Ezen kívül Peking 24 db Su- 35-ös vadászrepülőgépet is vásárolt Oroszországtól és együttműködnek az S-400-as nagy hatótávolságú föld-levegő rakéták, a 117S turbofan motorok, az Il-476 szállító-repülőgép és az IL-78 légi üzemanyag utántöltő repülőgépek továbbfejlesztésében is. Ez az első alkalom, hogy Kína kiemelten fontos katonai eszközt vett az oroszoktól az elmúlt 10 évben. A fejlett technológiához való hozzáférés elnyerésén kívül az ilyen fegyverek elrettentő erejük miatt is stratégiai fontosságúak a szomszédokkal való esetleges viták rendezésénél márciusában találkozott az orosz védelmi miniszter, Szergej Sojgu és a kínai elnök, Xi Jinping Moszkvában. Az országok képviselői igyekeznek félretenni a szellemi tulajdon jogok megsértése miatti kétségeket és inkább a közös fegyverüzlet jelentette kölcsönös előnyökre összpontosítanak, amely fellendíti az orosz védelmi ipart rövidtávon Top 5 arms importers: main sellers and types of arms, in: %20main%20sellers%20and%20types%20of%20arms.png, a letöltés dátuma: Top 5 arms exporters: main sellers and types of arms, in: %20main%20buyers%20and%20types%20of%20arms.png, a letöltés dátuma: ) 18 Transfers of major conventional weapons: sorted by supplier. Deals with deliveries or orders made for year range 1991 to 2012, SIPRI Arms Transfers Database, a letöltés dátuma: Harry Kazianis: China Purchasing Russian Jets and Subs?, in: a letöltés dátuma: Vadim Savitsky: An Arms Deal That Will Benefit Russia and China, in: a letöltés dátuma:

10 Összegzés A XXI. század előestéjén, a kétpólusú világ felbomlása utáni években Ázsia két hatalmas országa, Oroszország és Kína új alapokra helyezte kapcsolatát. A felek biztonságpolitikai, gazdasági együttműködésének a Sanghaji Együttműködési Szervezet ad intézményi keretet, amelynek egyre gyarapodó létszáma jelzi a képződmény fejlődését és a globális problémák okozta egymásra utaltságot. Az orosz medve és a kínai sárkány bár sokmindenről eltérően gondolkodik, mégis igyekeznek megtalálni azt a közös nevezőt, amelyet a biztonsági kihívások és kockázatok megoldása megkíván tőlük. A kooperáció egyik legfontosabb területe a nemzetközi fegyverkereskedelem, mely globális szinten is egyre növekvő mértéket ölt és a két fél között is rendkívül fontos kapcsolódási pont. A fegyverügyletek jövőjét nagyban befolyásolja az egyes államok saját technológiai fejlesztési sikere és gazdasági kapcsolataik, valamint politikai irányvonalaik alakulása. Az már most is nyilvánvaló, hogy Moszkva és Peking is erőteljes és átfogó védelmi strukturális átalakítások, haderőreformok és hadiipari fejlesztési programok kellős közepén jár, amelynek regionális és globális hatásai még kiszámíthatatlanok az elkövetkezendő évek, évtizedek nemzetközi közösségére. Felhasznált irodalom 1. A Diminished SCO Exercises in Kazakhstan, in: a letöltés dátuma: A SESZ hivatalos honlapja, in: a letöltés dátuma: Dr. NAGY László: A Sanghaji Együttműködési Szervezet, Felderítő Szemle, 2012, p.5-22., in: a letöltés dátuma: Dr. SZENES Zoltán Védelempolitika I. egyetemi kurzusának előadás anyaga. 5. Egyszer fent, egyszer lent: Eltörpül-e a NATO Kína és Oroszország mellett?, IX. Budapesti Közgazdasági Napok konferencia Dr. SZENES Zoltán és Dr. NÓGRÁDI György előadása, in: a letöltés dátuma: Harry KAZIANIS: China Purchasing Russian Jets and Subs?, in: a letöltés dátuma: Liu YUANHUI: SCO Holds 10th Joint Military Drill, in: a letöltés ideje: LUDVIG Zsuzsa - Oroszország és Kína: A partnerség határai, Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézet, 80. Szám november, p oldal, in: a letöltés dátuma: Oroszország nagy katonai beruházásba kezd, in: ezd/, a letöltés dátuma: RÁCZ András: Az orosz fegyverexport főbb irányai és fejlődési tendenciái, Nemzet és Biztonság, december in: a letöltés dátuma:

11 11. Rés az amerikai rakétapajzson, in: er3gel-mhi, a letöltés dátuma: Russian-Chinese Cooperation is the Key to Prosperity in the Asia-Pacific Region, in: a letöltés dátuma: Transfers of major conventional weapons: sorted by supplier. Deals with deliveries or orders made for year range 1991 to 2012, SIPRI Arms Transfers Database, a letöltés dátuma: Vadim SAVITSKY: An Arms Deal That Will Benefit Russia and China, in: a letöltés dátuma: China replaces UK as world s fifth largest arms exporter, says SIPRI a letöltés dátuma:

Lipusz Éva Az orosz-kínai fegyverkereskedelem a XXI. század elején

Lipusz Éva Az orosz-kínai fegyverkereskedelem a XXI. század elején Lipusz Éva Az orosz-kínai fegyverkereskedelem a XXI. század elején Tartsd közel a barátaidat, még közelebb az ellenségeidet. Szun Ce Rezümé A hidegháború vége óta a nemzetközi közösségben a multipolaritás

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

A 21. század világgazdasága szeptember 11. után a világpolitika új korszaka

A 21. század világgazdasága szeptember 11. után a világpolitika új korszaka Kelet-Közép-Európa a 21. század geopolitikai erőviszonyaiban Dr. Bernek Ágnes a ZSKF Geopolitikai Kutatóközpontjának vezetője SZE RGDI Kelet-Közép-Európa térszerkezetének változásai 2012. november 30.

Részletesebben

Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása?

Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása? Egy új (h)idegháború kezdete a Krím orosz megszállása, Ukrajna feldarabolása? Kaiser Ferenc NKE HHK 2014. 10. 01. Oroszország Területe: 17 098 242 km 2 (1.) Határai: 20 241 km szárazföldi (284 km Azerbajdzsán,

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX

A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX A GLOBÁLIS MILITARIZÁCIÓS INDEX Mikor tekinthetjük egy ország társadalmát alapvetően militarizáltnak? Mely okok játszanak közre a világ egyes régióiban a militarizáció szintjének emelkedésében, csökkenésében?

Részletesebben

The Military Balance 2011

The Military Balance 2011 KITEKINTÕ 81 Csiki Tamás The Military Balance 2011 A korábbi évekhez hasonlóan a Nemzet és Biztonság továbbra is kiemelt figyelmet szentel azoknak a meghatározó nemzetközi kiadványoknak, amelyek a katonai

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

Az Európa előtt álló új típusú kihívások

Az Európa előtt álló új típusú kihívások Az Európa előtt álló új típusú kihívások talas.peter@uni-nke.hu NKE NETK SVKK Az előadás vázlata A hatalmi erőviszonyok eredőiről A nemzetközi biztonság struktúrájának változása Az új hatalmi realizmus

Részletesebben

Orosz geopolitika a rendszerváltás után. Lőrinczné dr. Bencze Edit Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék

Orosz geopolitika a rendszerváltás után. Lőrinczné dr. Bencze Edit Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék Orosz geopolitika a rendszerváltás után Lőrinczné dr. Bencze Edit Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék Az utódállamokkal kapcsolatos külpolitika Nyugatosok a Független Államok Közösségével

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A magyar külpolitika aktuális kérdései Bába Iván Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 15.

Részletesebben

Az Amerikai Egyesült Államok a világgazdaságban

Az Amerikai Egyesült Államok a világgazdaságban Az Amerikai Egyesült Államok a világgazdaságban USA sztereotípiák 2013 05 02 USA 2 Szerkezet 1. Néhány tény és adat 2. Fejlődés 3. Gazdaságpolitikák 2013 05 02 USA 3 Egyesült Államok néhány adat Világ

Részletesebben

Tálas Péter NKE NETK SVKK

Tálas Péter NKE NETK SVKK Tálas Péter NKE NETK SVKK talas.peter@uni-nke.hu A nemzetközi hatalom forrásai katonai hatalom: jelentős és a világ minden részében bevethető modern hadsereg; gazdasági hatalom: a világgazdaságban való

Részletesebben

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI Ludvig Zsuzsa OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALOM BEVEZETÉS 9 1. Oroszország új szerepben a nemzetközi színtéren és Európában - elméleti megközelítések

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

A KÍNAI OROSZ VISZONY ALAKULÁSA KÍNA FELEMELKEDÉSE ÉS A KÍNAI AMERIKAI VERSENGÉS TÜKRÉBEN

A KÍNAI OROSZ VISZONY ALAKULÁSA KÍNA FELEMELKEDÉSE ÉS A KÍNAI AMERIKAI VERSENGÉS TÜKRÉBEN Társadalomkutatás 32 (2014) 3, 247 263 DOI: 10.1556/Tarskut.32.2014.3.3 A KÍNAI OROSZ VISZONY ALAKULÁSA KÍNA FELEMELKEDÉSE ÉS A KÍNAI AMERIKAI VERSENGÉS TÜKRÉBEN HORVÁTH CSABA Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

NKE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT ELEMZÉSEK 2013/9 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 e-mail: svkk@uni-nke.

NKE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT ELEMZÉSEK 2013/9 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 e-mail: svkk@uni-nke. NKE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT ELEMZÉSEK 2013/9 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 e-mail: svkk@uni-nke.hu ISSN 2063-4862 A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges

Részletesebben

Awashingtoni székhelyû The Jamestown

Awashingtoni székhelyû The Jamestown 87 Rácz András Az orosz fegyverexport fõbb irányai és fejlõdési tendenciái Awashingtoni székhelyû The Jamestown Foundation 2010 szeptemberében jelentette meg a Shrinking Ground: Russia s Decline in Global

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei:

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei: Seres György: A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER 2003-ban, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét 1. Csak emlékeztetőül mutatom be az akkori előadás néhány

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA Gazdaság, társadalom és politika Hideg szomszédság? Balti gazdaság függetlenedése a volt szojvet piactól? Energetikai kockázat? Kisebbségi kérdés, orosz ellenesség?

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

A hagyományos fegyverek kereskedelmének trendjei, 2001 2008

A hagyományos fegyverek kereskedelmének trendjei, 2001 2008 84 Csiki Tamás A hagyományos fegyverek kereskedelmének trendjei, 2001 2008 2009. szeptember 4-én jelent meg az Egyesült Államok Kongresszusi Kutatószolgálatának elemzése A hagyományos fegyverek kereskedelme

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Dr. Rácz Lajos ezredes

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Dr. Rácz Lajos ezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Dr. Rácz Lajos ezredes A KÍNAI ÖSSZNEMZETI ERŐ NÖVEKEDÉSÉNEK HATÁSA A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA ÉS A NAGYHATALMAK GEOSTRATÉGIAI TÖREKVÉSEIRE Doktori (PhD) értekezés szerzői

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Észak-Korea útja az atomhoz

Észak-Korea útja az atomhoz 2012 március 05. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Több mint fél évszázada folyik az észak-koreai atomprogram, amelyet többször is felfüggesztettek,

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02.

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése Az Arany Világtanács (World Gold Council, WGC) közzétette a negyedévente megjelelő, "Gold Investment Digest" névre hallgató legfrissebb elemzését.

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája

Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája 1 Nemzeti Biztonsági Stratégia I. Magyarország biztonságpolitikai környezete II. Magyarország helye és biztonságpolitikai érdekei a világban III. A Magyarországot

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV.

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV. E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M Kutatási zárótanulmány IV. Budapest, 2005. január 2 A tanulmányt a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja készítette A kutatást koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade. Budapest, 2009. május 11.

ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade. Budapest, 2009. május 11. ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade Budapest, 2009. május 11. A nagyfogyasztó régiók importfüggősége növekszik A nagyfogyasztó országok, régiók import szükséglete

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM GYORSJELENTÉS a gazdasági és pénzügyi folyamatokról a 2005. évi és a 2006. év eleji adatok alapján Budapest, 2006. április 26. BEVEZETÉS 4 1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET 5 2. NÖVEKEDÉS ÉS

Részletesebben

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998

TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK. Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI EGYESÜLET BIZTONSÁGPOLITIKAI FÜZETEK Dr. Héjja István MAGYARORSZÁG EURO-ATLANTI CSATLAKOZÁSA BUDAPEST 1998 A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Egyesület kiadványa

Részletesebben

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában,

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, Hóvári János Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, 2012. október 9-én adtam át megbízólevelem Abdullah Gül elnöknek. A magyar török kapcsolatok rendszerében

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP)

Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) Közös Kül és Biztonságpolitika (CFSP) AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA AZ EU arra törekszik, hogy elősegítse a biztonságot, a békét, a nemzetközi együttműködést, a demokráciát, a

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje Ronkovics József A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje A szerzõ rövid cikkében, kiindulva a 21. század valószínû kihívásaiból, felvázolja a jövõ hadviselésének lehetséges formáit, fontosabb

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia

P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia P7_TA-PROV(2010)0490 Az Afganisztánra vonatkozó új stratégia Az Európai Parlament 2010. december 16-i állásfoglalása az új afganisztáni stratégiáról (2009/2217(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az

Részletesebben

Románia nemzeti védelmi stratégiája

Románia nemzeti védelmi stratégiája 38 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2011. FEBRUÁR Tóth Sándor Románia nemzeti védelmi stratégiája Jelen írásában a szerzõ Románia nemzeti védelmi stratégiáját ismerteti és elemzi, illetve helyezi el a román stratégiaalkotási

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

A BALLISZTIKUS RAKÉTAFEGYVEREK ARZENÁLJÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK AMERIKAI SZOVJET/OROSZ SZERZŐDÉSEK DR. RUTTAI LÁSZLÓ DR.

A BALLISZTIKUS RAKÉTAFEGYVEREK ARZENÁLJÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK AMERIKAI SZOVJET/OROSZ SZERZŐDÉSEK DR. RUTTAI LÁSZLÓ DR. HADTUDOMÁNY DR. RUTTAI LÁSZLÓ DR. SZENTESI GYÖRGY A BALLISZTIKUS RAKÉTAFEGYVEREK ARZENÁLJÁVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK A veszély jelentőségére való tekintettel világszerte egyre több és több publikáció

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TARTALOM TECHNOLÓGIAI HIVATALÁNAK TUDOMÁNYOS KIADVÁNYA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TARTALOM TECHNOLÓGIAI HIVATALÁNAK TUDOMÁNYOS KIADVÁNYA A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATALÁNAK TUDOMÁNYOS KIADVÁNYA 5. szám A Lektori Bizottság elnöke: Ráth Tamás Lektorálta: Dr. Janza Károly Dr. Turcsányi Károly Hajdú Ferenc mérnök õrnagy felelõs

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Hronyecz Erika Mária. A Kínai Népköztársaság fegyveres ereje napjainkban

Hronyecz Erika Mária. A Kínai Népköztársaság fegyveres ereje napjainkban Hronyecz Erika Mária A Kínai Népköztársaság fegyveres ereje napjainkban Napjainkban a kínai fegyveres erőkre a folyamatos fejlődés jellemző. Egyelőre a tömeghadsereg jellegű, kissé túlcentralizált, fegyverzetek

Részletesebben

A nemzetközi turistaérkezések száma megközelítette az egymilliárdot 2016 első kilenc hónapjában

A nemzetközi turistaérkezések száma megközelítette az egymilliárdot 2016 első kilenc hónapjában Budapest, 2016. november 30. A nemzetközi turistaérkezések megközelítette az egymilliárdot 2016 első kilenc hónapjában MEGJELENT A WORLD TOURISM BAROMETER A Turisztikai Világszervezet (United Nations World

Részletesebben

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra

BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN. Összeurópai biztonsági struktúra BIZTONSÁGPOLITIKA TANANYAG ÉS TEMATIKA BIZTONSÁG ÉS KONFLIKTUSOK A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK RENDSZERÉBEN Összeurópai biztonsági struktúra Cél A megváltozott körülményekre, a radikálisan átalakuló nemzetközi

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

GLOBÁLIS KIHÍVÁS, REGIONÁLIS VÁLASZOK

GLOBÁLIS KIHÍVÁS, REGIONÁLIS VÁLASZOK GLOBÁLIS KIHÍVÁS, REGIONÁLIS VÁLASZOK KIBERBIZTONSÁG KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN Berzsenyi Dániel külső munkatárs Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Részletesebben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Eu létrejöttének oka: a széthúzó európai népek összefogása, és nem a világhatalmi pozíció elfoglalása, mégis időközben a globalizálódó világ versenyre

Részletesebben

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Mintál Noémi A tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott nemzetközi exportellenőrző rendszerek

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai folyamatokról Az európai stratégiai folyamatokról A regionális

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

és s Oroszország g energiastratégi

és s Oroszország g energiastratégi A 21. század zad geopolitikája az USA, Kína K és s Oroszország g energiastratégi giái Dr. Bernek Ágnes bernek.agnes@zskf.hu főiskolai tanár, a ZSKF Geopolitikai Kutatóközpontjának vezetője E.ON Földgáz

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai

Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Téma Megjegyzés Tanszék Konzulens Fogyasztóvédelem az Európai Unióban Alapszakosoknak. Európai Köz- és Magánjogi Tanszék Dr. Bóka János Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere Alapszakosoknak.

Részletesebben

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország 57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország Az európai építési piac kilátásai 2004-2006 között Összefoglaló Készítette: Gáspár Anna, Build & Econ Stockholm, 2004. június 10-11. Gyógyulófélben

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E EGY ÚJABB VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE MAGYARORSZÁGON NECESSITY OF A FURTHER DEFENCE REVIEW IN HUNGARY Hazánkban 1990. óta folyamatosan zajlik az előző rendszertől örökölt tömeghadsereg átalakítása

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

Beszállítók: dualitás és lehetőség

Beszállítók: dualitás és lehetőség Beszállítók: dualitás és lehetőség Egy vállalati felmérés eredményei MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, CEU 2015. október Lehetőség vagy dualitás? Kis, nyitott, feltörekvő gazdaságok vállalatai Nemzetközi

Részletesebben