Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ"

Átírás

1 Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Informatikai, adatkezelési és elemzési osztály Szekszárd 2010.

2 TARTALOM Személyi ellátottság 3 Az osztály feladatai 4 Statisztikai adatgyűjtések 4 Audit jellegű adatgyűjtések 6 Adatbázisok feldolgozása 8 Egyéb feladatok 9 Az adatgyűjtések célja 10 Informatikai háttér 12 Honlap 17 Segítség a felhasználóknak 18 Elérhetőségeink 19 2

3 Az Informatikai, adatkezelési és elemzési osztály személyi ellátottsága 6 fő közalkalmazott, melyből 1 fő osztályvezető, 1 fő rendszergazda, 4 fő programozó. Az osztály kötelékébe tartozik még 4 fő szerződéses munkaviszonnyal (3 fő programozó, 1 adminisztrátor), 3

4 Az osztály előtt álló feladatok az alábbiak: Statisztikai adatgyűjtések Védőnői jelentés összesítője (havi) Jelentés az iskola-egészségügyi munkáról Jelentés a szemészeti fekvőbeteg ellátásról Jelentés a szemészeti járóbeteg ellátásról Jelentés a fül-orr-gégészeti fekvőbeteg ellátásról Jelentés a fül-orr-gégészeti járóbeteg ellátásról Jelentés műtéti tevékenységről Bőr- és nemibeteg gondozók működési mutatói Jelentés az urológiai fekvőbetegeket ellátó klinikák, osztályok, részlegek működéséről Jelentés azt urológiai járóbetegeket ellátó szakrendelők ambulanciák működéséről Orvosi klinikai laboratóriumok jelentése Jelentés a mikrobiológiai laborok tevékenységéről Jelentés szülészeti eseményről (eseményhez kötött) Jelentés a pszichiátriai gondozók működéséről Jelentés a pszichiátriai osztályok működéséről Jelentés az addiktológiai tevékenységről 4

5 A statisztikai adatgyűjtésekkel kapcsolatos feladatok: Adatlapok közzététele Adatgyűjtő programok kidolgozása Adatszolgáltatók értesítése Beérkező adatok vizsgálata Feldolgozó programok elkészítése Feldolgozott adatok közzététele A korábban hagyományos módon papíralapon történő adatgyűjtésekből eredő validitási és egyéb problémák kiküszöbölése érdekében valamennyi statisztikai gyűjtés esetében kidolgozásra került az on-line adatlap, melyet internetes elérés keretében tölthetnek ki az adatszolgáltatók. Az ehhez szükséges átviteli sebesség rendelkezésre áll, így ez a forma kifejezetten előnyös az alábbi szempontokból: Költségtakarékosság Beérkező adatok validitása Adatszolgáltatói terhek csökkentése Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően az adatszolgáltatók előzetes regisztráció és a regisztráció utáni megerősítő bejelentkezés után kezdhetik meg az adatlapok kitöltését. Az adatszolgáltatás megkönnyítése céljából, igény esetén kidolgozásra kerül egy feltöltő modul. Ez közvetlen kapcsolatot biztosít az adatszolgáltató informatikai rendszerével és az onnan leválogatott adatokat automatikusan feltölti az OSzMK szerverére. Jelenleg ilyen módon is küldhető adat a Védőnői jelentés, a Cataracta Audit, a Fogászat Audit, stb. keretében. 5

6 Audit jellegű on-line adatgyűjtések Fül-orr-gégészet Tonsillectomia Szemészet Katarakta Urológia Prosztata cc. Sebészet Cholecystectomia IVF Acut Coronaria Syndroma Kórházi újraélesztés Háziorvosi diabétesz ellátás Csipőtáji törések (akut, krónikus, járóbeteg ellátás) Akut mieloid leukémia Akut koronária szindróma háziorvosi ellátás Akut koronária szindróma kardiológiai ellátás Akut koronária szindróma mentési ellátás Reumatológia Arthritis Reumatológia Biológiai terápia Fogászati ellátás Előkészületben: Koponya traumatizáció audit Belgyógyászat éves jelentés 6

7 Az audit jellegű adatgyűjtésekkel kapcsolatos feladatok: Az adattartalom szakmai kidolgozása nyomán az adatlapok elkészítése Adatgyűjtő programok kidolgozása Adatszolgáltatók értesítése Beérkező adatok vizsgálata Feldolgozó programok elkészítése Feldolgozott adatok közzététele A fenti adatgyűjtések kizárólag on-line módon történnek. Az ehhez szükséges adatgyűjtő programokba beépítésre kerülnek a szükséges ellenőrzések, miáltal a validitás nagymértékben javul. Az adatszolgáltatók számára kényelmes, hogy az adatokat bármely időpontban gépre vihetik, így az idővel jobban tudnak gazdálkodni. Az adatokból keletkező adatbázisok feldolgozása az adatott szakma kérései szerint történik. Az auditok esetében indikátorok kidolgozására is sor kerül. Ezek az indikátorok több alapadat komplex kezelése során állnak elő és nagyon alkalmasak az egyes szolgáltatóknál folyó munka összehasonlására. A leggyakoribb rend szerint a feldolgozások Excel formátumban kerülnek a szakfelügyelethez, vagy közzétételre. Ennek előnye abban jelentkezik, hogy az Excelből számos további feldolgozás akár grafikonkészítés is indítható. Egyes feldolgozások esetében interaktív egyedi lekérdezésekre is mód nyílik. Ennek során az érdeklődő szabadon választja meg a lekérdezés paramétereit. Az eredmény táblázatos formában jelenik meg számára. A legújabb fejlesztés egy Magyarország térképen történő ábrázolás. A megoldás hasonlóan a térinformatikai programokhoz rétegekben teszi lehetővé a megyei, kistérségi bontású adatok ábrázolását. 7

8 Adatbázisok feldolgozása E feladat keretében a fekvőbeteg ellátás és a járóbeteg szakellátás adatbázisainak feldolgozása történik. Az adatbázisok tartalmazzák valamennyi beteg diagnózis és beavatkozási adatait kódolt formában (BNO, OENO), illetve az életkorra, nemre, lakhelyre utaló adatokat. Jelenleg a évig visszamenően állnak rendelkezésre ezek az adatok. A feldolgozások túlnyomó többségben szakfelügyelő főorvosok kérésére történnek, de érkeznek kérések az ÁNTSz intézeteitől is, illetve az OTH osztályairól is. Nem utolsó sorban az OSzMK epidemiológiai osztálya számára is rendszeresen készülnek feldolgozások. Az informatikai háttérkapacitás lehetővé teszi a két meglehetősen nagy adatbázis idősoros adatainak on-line elérhetőségét a programozók számára, így a beérkező kéréseket a lehető legrövidebb időn belül ki tudjuk elégíteni. A szakfelügyelő főorvosok számára amennyiben ezt igénylik a helyszíni ellenőrzések előtt komplex riport áll rendelkezésükre. Ebben az adott szakmára vonatkozó forgalmi adatok, diagnózisok és beavatkozások területi eloszlása, ápolási időket és korosztályokat ábrázoló adatok szerepelnek. Ha a szakma audittal is rendelkezik, természetesen annak adatai is helyet kapnak a riportban. 8

9 Egyéb feladatok E-VRONY. A papíralapú bejelentő rendszer kiváltása on-line móddal. A feladat részeként a VRONY éves jelentéshez szükséges adatok kikonvertálása. Szakfőorvosi belső levelezési rendszer működtetése. A jelenlegi feladat a sikeres működés nyomán a továbbfejlesztés. Ez két irányba történik. Egyfelől egy automatikus értesítési rendszer kidolgozásával, mely leegyszerűsíti azt érintett szakfőorvosok kiértesítését, másfelől megteremteni a viszontválasz lehetőségét a rendszeren belül. Szakfelügyelői teljesítésjelentések kezelése. A feladat során on-line kerül gyűjtésre az országos és regionális szakfelügyelő főorvosok havi teljesítésjelentése. A beérkező jelentések nyomtatásra kerülnek és így jutnak el a központba validálásra és aláírásra. Honlap és levelező rendszer üzemeltetése és fejlesztése. Működtetési és szerviz feladatok ellátása az OSzMK osztályainak vonatkozásában. 9

10 Az adatgyűjtések célja Eü. Szolgáltató OEP Protokoll Indikátorok Szakfelügyelet OSzMK Tisztiorvosi Szolgálat Az egészségügyi szolgáltatóknál zajló tevékenységet (a gyógyítás folyamatát) egy bonyolult rendszer Laokoón-csoport-szerű küzdelme tartja fent. Ezt a küzdelmet hivatott támogatni számos dolog, közöttük a szakfelügyeleti rendszer is. A szakfelügyelet egyfajta külső minőségbiztosítási feladatot is ellát az egészségügyi szolgáltatók tekintetében. Ennek leggyakoribb módszere a helyszíni látogatás. A szakfelügyelet helyszíni ellenőrzéseit, szemléjét igen hatékonyan segíti, ha előzőleg rendelkezésre állnak objektív adatok, melyek az adott egységben folyó tevékenységről adnak felvilágosítást. 10

11 Ezek az adatok származhatnak az auditokból, statisztikai adatgyűjtésekből és az OEP finanszírozási adataiból, leginkább mindezekből komplexen. Az alapadatok felhasználásán túl, azokból csoportok, indikátorok képezhetők, melyek jól segítenek eligazodni az egyes szolgáltatók országos adatokhoz viszonyított helyzetében A szakfelügyelet éves jelentést is készít. Ebben a szakterületének éves munkáját ítéli meg. Kitér a minőségügyi kérdésekre, a betegforgalom és a kínálat viszonyára, és javaslatot tesz a problémák kiküszöbölésére. Alapos és érdemi éves jelentés nem képzelhető el releváns adatok nélkül. Nagyon gyakran a döntéshozás is kér szakvéleményt a szakfelügyelettől, az adott szakmát érintő döntések előkészítéseként. Ilyen kérés lehet a rendelettervezetek véleményezése is. Ezekre előre természetesen nem lehet adatokkal készülni, de az alkalmasan kiválasztott fenti adatkörök segíthetnek megfelelő szakmai választ adni a kérdésekre. A fenti adatkörök hasznosnak bizonyulnak továbbá, ha az adott szakma protokolljait kell felülvizsgálni, vagy éppen kialakítani. Az adatokból származó feldolgozások segíthetnek megalapozni a Tisztiorvosi Szolgálat hatósági, illetve ellátás-szervezési munkáját is. 11

12 Informatikai háttér Megvizsgálva a közbeszerzésben lévő termékek lehetőségeit, figyelembe véve a programozók kérését, hogy MSSQL legyen továbbra is az adatbázis motor, a következő termékeket és rendszermegoldást alkalmaztuk. WebApp1 WebSQL Internet Apache PHP Java OES2/SLES10sp1 MSSQL Windows 2003 WebApp2 Apache PHP Java OES2/SLES10sp1 DevSQL MSSQL Windows 2003 Srvr1 edirectory openldap GroupWise (master) (Samba) OES2/SLES10sp1 Srvr2 /edirectory/ /openldap/ GroupWise (slave) (Samba) OES2/SLES10sp1 HDD torony HDD torony 12

13 Az adatbázisok MSSQL Server Standard Edition motorral kerültek telepítésre a meglévő HP ML-570 hardverekre (az ábrán WebSQL és DevSQL ), melyeken jogtisztán rendelkezésre állnak a Windows hálózati operációs rendszerek. A szoftverek 3 éves követéssel kerültek beszerzésre, így ennek lejárata végén az akkori legfrissebb verziókat használhatjuk. Az egy időben közvetlenül csatlakozó kliensek számát a megvásárolt un. MSSQL CAL licenszek határozzák meg. A jelenlegi konstrukcióban a licenszelt gépekről egy időben több MSSQL szerverre is fel lehet csatlakozni, az akkor is csak egy licenszet foglal le. Ezzel elszeparáljuk az adatbázist az egyéb szolgáltatásoktól, jobban védhetővé tudjuk tenni. A másik négy szerverre Novell Open Workgroup Suite termékcsomag került telepítésre 30 felhasználói licensz számban, 2 éves támogatással. A csomag tartalma: OES2 (Open Enterprise Server 2) / SLES10sp1 (Suse Linux Enterprise Server 10 sp1) használatának joga 32 processzoron. (Ez lehet több, különböző processzor számú hardverre is telepítve, csak a processzorok száma összesítve nem haladhatja meg a 32-t. A többmagos processzorok is egynek számítanak.) GroupWise 7 levelező és csoportmunka támogató szoftver használatának joga a megvásárolt licensz mennyiségig. Amennyiben a későbbiekben további fiókokra van szükség, vásárolhatunk csak GroupWise licenszet. A rendszer rendelkezik egy WEB-es levelező felülettel, amelyhez ha az illető csak ezen keresztül használja a rendszert vásárolhatunk kedvezőbb árú WebAccess licenszet. ZENworks suite termékcsomag, amellyel a munkaállomások menedzselhetőek egyszerűen, egy pontból. (Ez utóbbi összetevőnek a kevés munkaállomás miatt nincs akkora jelentősége, kihasználását a kiemelten fontos szolgáltatások beüze- 13

14 14 melése után terveznénk elindítani. Szerepe a tévedésből letörölt szoftver komponensek automatikus visszaállításában, frissítések és új alkalmazások központi telepítésében, valamint a központi munkaállomás policy menedzsmentben lehet.) edirectory használatának joga a licensznek megfelelő számú felhasználóval, mely jelenleg az egyik legjobb, legbiztonságosabb címtárrendszer. Ezzel a négy hardverre (és még akár továbbiakra is) jogszerűen telepíthetjük az OES2/ SLES10sp1 szerver operációs rendszert. A meglévő 2 FEFO-s szerver bővítés után master-slave jellegű módban látná el a WEB-es alkalmazás szerver feladatot az ingyenes Apache-al, PHP, Java szerver oldali támogatással. (Az ábrán WebApp1 és WebApp2 szerverek.) Az új környezet egy ingyenes címtárra (LDAP) támaszkodik az internetről bejelentkező felhasználók azonosítására, jogosultságaik kezelésére. Ez a megoldás a már regisztrált felhasználók azonosításhoz nem igényli az SQL adatbázis használatát. Ezzel leválasztunk minden más funkciót az applikációs szerverekről, így a védelmet is tovább lehet fejleszteni. További két szerverre terhelődik minden egyéb feladat: o állomány szerver (Samba), o belső levelező rendszer OSzMK dolgozóinak GroupWise-al, o külső (ingyenes) levelező rendszer, WEB-es felülettel, o címtárak, o DNS/DHCP, o kulcs-szerver, o archiválási rendszer. A felvázolt rendszer üzembiztosan, folyamatosan üzemeltethető a betervezett redundanciának köszönhetően. Nem okoznak (tervezhetet-

15 len) fennakadásokat, kieséseket a frissítések, a patch-ek telepítése, a szerverek karbantartása. Az adatbiztonság fokozására az igényelt szalagos archiváló eszközzel (médiáival) és a tároló tornyokkal egy központi mentési, archiválási rendszer valósítható meg, amellyel a munkaállomásokról, más szerverekről ( átadott ) átmásolt állományok megfelelő módon menthetőek. Hálózati biztonság szintjének emelése, sávszélesség gazdálkodás: A szekszárdi WEB és levelező szerverek egyre nagyobb érdeklődésnek vannak kitéve: támadási kísérletek növekedése elsődlegesen a portálrendszer tekintetében várható; egyre több SPAM (kéretlen levél) érkezik, ezek jelentős része generált, fals címekre szól az oszmk.hu tartományba; esélye lehet DoS támadási kísérleteknek is. A biztonsági szint emelésének egyik módja, hogy a NIIF budapesti telephelyén elhelyezésre kerülne egy speciális tűzfal, VPN kapu (és útválasztó) szerver. Ez egyrészt biztosítaná a telephelyek egymás közötti adatforgalmát mintha közvetlen bérelt vonalon lennének kapcsolatban, másrészt biztonságos távoli (azaz telephelyen kívüli) hozzáférést nyújtana az arra jogosultaknak a rendszerhez. OSzMK Informatikai adatkezelési és elemzési osztály - Szekszárd OSzMK Budapest., Váci út 15

16 A csomagszűrés beállításával még a NIIF-nél megvizsgálható, hogy a beérkező -ek valós címzetteknek szólnak-e, feladója nincs-e a letiltott SPAM listán, tárgya és tartalma nem utal-e SPAM-re, nem vírusos-e? Amennyiben a levél a vizsgálatokon megfelel, akkor még ott, a címzés alapján eldönthető, hogy a Váci úti szerverre vagy a szekszárdira kell-e továbbítani. A szokásos port korlátozások mellett úgynevezett intruder detection system-et behatolás érzékelő rendszert is alkalmaznánk, mellyel a támadások, támadási kísérletek jó része (még DoS is) biztonságosan felderíthető, megakadályozható. Ezzel a módszerrel a biztonság növelése mellett jelentősen csökkenthető a felesleges adatforgalom a jelenleg még elegendő sávszélességgel rendelkező csatornán. 16

17 Honlap Az OSzMK honlapjáról az érdeklődők folyamatosan, naprakészen tájékozódhatnak a szervezet munkáját érintő kérdésekről, munkatársaink és a külföldi társszervezetek elérhetőségéről, az adatgyűjtéseink pillanatnyi állapotáról. Feldolgozott publikus statisztikai adataink évenkénti bontásban letölthetők. A regisztrált felhasználók, jogosultságaik függvényében további szakma-specifikus információkhoz is hozzáférést kapnak. 17

18 Segítség a felhasználóknak A gyakorlatban nagyon sokszor bebizonyosodik, hogy az adatszolgáltatóknak problémát okoz az adatlapok kitöltése. A hagyományos írott használati utasítás, felhasználói segédlet legtöbbször nem éri el célját. Az on-line adatgyűjtő programok esetében ezért egyre több animációs segédlet kerül elkészítésre, melyekben a program használata látható és követhető. Az adatszolgáltatókkal való kapcsolattartás elengedhetetlen feltétele a sikeres adatgyűjtésnek. Ezt a célt is szolgálják a változó gyakorisággal kiküldésre kerülő hírlevelek. Tárgyalótermünkben személyes konzultációkra is lehetőség van, egyszerre akár fő részvételével is. Az adatszolgáltatók rendelkezésére áll központi címünk is, melyre elküldhetik javaslataikat, kifogásaikat, vagy éppen hibajelzéseiket. Munkaidőben telefonügyelet is biztosítja a folyamatos elérhetőséget. A 4 vonal folyamatosan foglalt, jelezve a szolgáltatás szükségességét. 18

19 Elérhetőségeink Cím: GPS koordináták: Telefon: 7100 Szekszárd, Arany János utca emelet N E ' 47.69", ' 11.28" +36 (74) Ezen a számon négy vonal áll rendelkezésre, azonban esetenként ez kevésnek bizonyul. Ha a hívó foglalt jelzést hall, vagy éppen a hívás válasz nélkül kicseng, elnézést kérünk, dolgozunk, csak a vonalaink beteltek. Telefonközpontunk elérhetősége: hétfő-csütörtök: , péntek: Fax: Honlap: +36 (74)

20 OSzMK Informatika: GPS N E OSzMK Informatika

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2008-2010-ig

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2008-2010-ig INFORMATIKAI STRATÉGIA 2008-2010-ig. Készítette: Réti Gábor informatikai referens 1. Bevezetés Informatikai stratégia szükségessége Jelen informatikai stratégia az önkormányzati ciklus végéig határozza

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Adatnyilvántartás, adatáramlás és adatösszekapcsolási lehetőségek a kora gyermekkori intervenció területén

Adatnyilvántartás, adatáramlás és adatösszekapcsolási lehetőségek a kora gyermekkori intervenció területén Adatnyilvántartás, adatáramlás és adatösszekapcsolási lehetőségek a kora gyermekkori intervenció területén Budapest, 2012. január Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. 2014/2. szám. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin

ÚJ TÁVLATOK MAGAZIN. az egészségügyi informatikában. 2014/2. szám. Negyedévente megjelenő ingyenes magazin emma 2014/2. szám MAGAZIN ÚJ TÁVLATOK az egészségügyi informatikában Az EMMA 2.0 már mobilon és tableten is támogatja az egészségügyi dolgozók munkáját A betegellátás modernizálása Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Az egészségügyi információs rendszerek követelményei

Az egészségügyi információs rendszerek követelményei Az egészségügyi információs rendszerek követelményei (verzió: 9.0) Összeállította: a GYEMSZI szakértői munkacsoportja 2011. november Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető... 1 1 Előszó... 1 Általános

Részletesebben

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER.

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. Sok szempontból előnyös a PROGRAMJA! raktár üzemeltetési Bevezető. Kedves Partnerünk! Ön is jól tudja, hogy

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése A képviselő-testületi, bizottsági döntések előkészítési, végrehajtási folyamatát támogató informatikai alkalmazás továbbfejlesztésének vizsgálata a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Gyöngyös Város Önkormányzata

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda Tartalomjegyzék 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről

Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről 1.2 Melléklet a /2009. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2009. (.) Korm. r e n d e l e t e Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről A Kormány az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009.

Részletesebben

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Szerkesztette Tóth Melinda és Mischinger Gábor Budapest, 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Az informatika felhasználásának lehetősége a felszámolási eljárásokban egy integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával

Részletesebben

Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések. Rendszergazda Novell 6 alap

Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések. Rendszergazda Novell 6 alap Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések Rendszergazda Novell 6 alap Nagy Szabolcs Lektorálta: Sándor Antal Sulinet Expressz, 2003.11.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés...

Részletesebben

Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény. Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul. Termékismertető

Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény. Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul. Termékismertető Kevesebb ráfordítással, jobb eredmény Manufacturing Support Modul Gyártást támogató modul Termékismertető www.turuls.com A Turul MSM modulról a Turul Standard megoldáshoz kapcsolódó Turul MSM modul a gyártási

Részletesebben

Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19.

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19. T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE 2007. március 19. I. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtása I.1. A törvényi felhatalmazás alapján

Részletesebben

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo ııo ıooııooıoıoııııoıooıoıııooıı ııoooıoııooııoııııooııooo ııoııoıoııooııoııoıooı oıoıııooıııoıoıııoo ooııooooııoıoııo ıooıoıııooııoo oıııoııııoo ııooııoı KIFÜ ıoııoı ııo oıoıııooıııoıoııı ııııooııooooııoıoııo

Részletesebben

Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar Kihelyezett Képzési Hely Nagykanizsa Műszaki Informatikai Szak SZAKDOLGOZAT

Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar Kihelyezett Képzési Hely Nagykanizsa Műszaki Informatikai Szak SZAKDOLGOZAT Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar Kihelyezett Képzési Hely Nagykanizsa Műszaki Informatikai Szak SZAKDOLGOZAT Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hálózatának bemutatása Készítette:

Részletesebben

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK

ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK ATSYSTEMS ZRt. ATSYSTEMS Számítástechnikai Zrt. INFRASTRUKTURÁLIS MEGOLDÁSOK H-1142 Budapest, Kassai utca 75 Tel.: (+36) 1 872-1300 Fax: (+36) 1 872-1399 Helpdesk: (+36) 1 872-1310 E-mail: info@atsystems.hu

Részletesebben

Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány

Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 Koordinációt és információcserét megalapozó IT résztanulmány Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása

Részletesebben

IT-biztonsági megoldások

IT-biztonsági megoldások IT-biztonsági megoldások A T-Systems Magyarország Zrt. biztonsági tevékenysége Az IT-biztonság rövid története a T-Systems-ben Minősítéseink, vizsgáink, partnereink Az elmúlt években sokat változott környezetünk,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében. A követelménymodul megnevezése: Várhelyi András Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában A követelménymodul száma:

Részletesebben

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ

TRON. Integrált Vállalatirányítási Rendszer. Termékismertetõ TRON Integrált Vállalatirányítási Rendszer Termékismertetõ 2000 Bevezetés A mai felgyorsult, számítógépek által irányított gazdasági életben, tevékenységi körtõl függetlenül már a néhány fõt foglalkoztató

Részletesebben

Integrált elektronikus közösségi közlekedésirányítási platform kialakítása. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány

Integrált elektronikus közösségi közlekedésirányítási platform kialakítása. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány Integrált elektronikus közösségi közlekedésirányítási platform kialakítása Előzetes megvalósíthatósági tanulmány KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Esettanulmányok

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Esettanulmányok ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana Készült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával KFKI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Esettanulmányok Tartalom 1. ESETTANULMÁNYOK... 2 1.1. EGY

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

PR7 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM

PR7 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM PR7 dokumentum Javaslatok érintett ágazatok (egészségügy, szociális, oktatás) intézményi adatbázisainak összehangolására, amely a kora gyermekkori ellátásban résztvevő intézmények adatgyűjtési rendszerének

Részletesebben

Informatika alapjai. jegyzet. Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila. Szerkesztő: Pető István

Informatika alapjai. jegyzet. Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila. Szerkesztő: Pető István Informatika alapjai jegyzet Szerzők: Bunkóczi László Klárné Barta Éva Pásztor Márta Zsuzsanna Pető István Popovics Attila Szerkesztő: Pető István Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Részletesebben