TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK"

Átírás

1 TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK A tibeti buddhizmus, azaz a lámaizmus tanításai részletezik a halál utáni élet értelmét és folyamatait. A tibeti szent szellemi vezetők, a lámák hagyományaikban őrzik a transzcendens világok tudását. TIBETI FELFOGÁS Ahogyan az egyiptomiaknak is volt egy részletes túlvilági kalauzuk, úgy a tibetiek is összeállítottak egyet. Az egyiptomipert-emheru jelentése: Kilépés a Fénybe, míg a tibetié: BardoTödol: a Köztes létből való megszabadulás. A tibeti Brado-tanítások arra helyezik a hangsúlyt, hogy a tudat reinkarnációs körforgásából egyszer ki lehet szállni, vagyis meg lehet szabadulni a múlandóság és a függő keletkezés változásaitól. A tibeti világkép tisztán megvilágítja az átváltozás misztériumát, vagyis a szemünk elől eltűnő formák meg nem semmisülését. Ez azt jelenti az emberre vonatkoztatva, hogy a fizikai létállapotot egy másik létállapotba kerülés váltja fel, amely pedig egy újabb megtestesülést eredményez, az ok-okozat törvénye alapján. Minden dolog átmeneti, ugyanakkor egyetlen lény sem birtokolhatja a másikat vagy épp a dolgokat, hiszen azok folyamatosan eltűnnek és keletkeznek, illetve átalakulnak. Minden folyamatosan kitett a változásnak és a cserélődésnek. Az tibetiek alapállása tehát az, hogy minden átalakuláson megy keresztül, azaz formát vált, csupán egyetlen dolog változatlan: a tiszta tudat. Ezt hívják Európában léleknek. FÉLELEM A HALÁLTÓL Amíg az ember abban az illúzióban él, hogy a teste az övé és ezért erősen kötődik a testéhez, addig folyamatosan félelemben kényszerül folytatni az életét. A tibetiek és az egyiptomiak is a fényképezőgép példáját hozhatnák manapság fel, ha szeretnék megértetni, mit jelent az élet. Pillanatfelvételek végtelenített egymásutánisága. De a jelennek nevezett valami mindig átadja a helyét egy másik jelennek, így érthetővé válik, hogy semmi egyetlen pillanatig sem tud ugyanolyan maradni. Természetesen más méretekben vesszük észre a változást az ember és mondjuk az univerzum léptékeiben. De a tény ettől még tény marad, hiába küzdünk ellene körmünk szakadtáig, minden elenyész és új terem a helyére. Amiken viszont lehet, sőt kell is változtatni, azok az érzéktartományaink, a gondolkodásunk, a hozzáállásunk, voltaképpen az életfilozófiánk. Mindent a tudatállapotunk határoz meg. Amit a világ dolgaival kapcsolatban a korábbiakban állítottunk, az a tudatállapotunkra is igaz, vagyis átmeneti, változó, köztes, vagyis bardo. Kérdés: mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy mi valamiféle tudatállapotban vagyunk? Képesek vagyunk-e befolyásolni a tudatállapotainkat? Ha igen, hogyan? Milyen kapcsolat áll fenn a tudatunk és az érzékelésünk között? Ezek a sarkalatos kérdések annyira alapvetőek, hogy a legtöbb ember nem is foglalkozik velük. Miért? Mert túl egyszerűnek tűnnek. Holott ha a mélyére ásnánk önmagunkban, hogy mi mozgat bennünket, rájönnénk, hogy kisebb altudatok, a tudatalatti stb., végtére is, amit önmagunkból nem ismerünk, az mozgat bennünket elsősorban. Mert az sokkal nagyobb és erősebb tudatossággal bír egy átlagember számára, mint amennyit ismerni és irányítani képes önmagában. A HATFÉLE BARDO Eme elgondolás alapján a tibetiek hatféle bardot különböztetnek meg: a halál előtti három bardo és a halál utáni három bardo.

2 Az emberi világ bardoja a mindennapi éber tudatállapotunkat takarja. Ebbe beletartozik az érzékelés, a megismerés, az önelemzés és az önkontroll minden ágas-bogas folyamata. Ezt a bonyolult tudatműködést a buddhizmus nyolc részre osztja fel: öt érzékszervhez kötődik, egy a fogalmi (gondolkodó), egy fogalmaktól mentes (asszociatív) tudatra és a mindent átfogó emlékezetre. Ez egy meglehetősen bekorlátozott tudatállapot. Az álom bardoja az álomképek világába repíti el az embert. Ezoterikusan megfogalmazva ez az asztráltest funkcióinak feleltethető meg. Gyakorlatilag a fizikai érzékszerveink és a gondolkodó, periférikus tudatunk ilyenkor lekapcsol, míg az asszociatív és az emlékező tudatunk valamiféle működésbe kezd. Nagy különbség van az emberek között abban, hogy ki mennyire képes észlelni az álmaiban zajló eseményeket és mennyire képes visszaemlékezni a látottakra. Léteznek technikák, melyek lehetővé teszik a tudatos álmodást. A meditációs állapotok bardoja igen tág fogalomkört tartalmaz, hiszen minden egyénre jellemző megváltozott tudatállapot annak minősül, amely a tiszta tudat elérését célozza. A meditációs tudatállapotok célja egybe nyitni a különféle tudatszinteket. A megvilágosodott mestereknél például az EEG egyszerre mér éber, alfatikus, alvó és mélyalvó tudatállapotokat. Tehát az ő esetükben ez az életgyakorlat szintjén megvalósuló élmény. A negyedik tudatállapot a halál utáni bardo egyik fajtája, amelyet a testtől való végleges eloldódás előz meg. Ez egy köztes létbe vezet, amelynek átélése újabb dimenziókba löki a tudatot. Ekkor ébred rá a legtöbb ember, hogy amit addig valóságnak hitt, az csak egy részvalóság volt. A tibetiek azért is készülnek a halálra, mert nem kívánják elveszíteni a tudatosságukat, miközben a testüknek végképp búcsút mondanak. Ilyen értelemben a legnagyobb misztériumra, a halálra készülnek és készítenek fel mindenkit. De ez nem egy morbid dolog akar lenni, hanem az élet újabb dimenzióinak és a valóságnak a megismerése. A halálmeditációk lényege éppen ebben keresendő. Aki ugyanis veszi a fáradságot és gyakorolja a tudatállapot-változásokat, fokozatosan megismeri és megtanulja befolyásolni a tudatát, mígnem elérni a tudat teljes uralását. Így a halálmeditáció valamilyen tudatállapot-változással egybekötött tanulási folyamat, amelynek során a tudat kitágul és hozzászokik a másvilághoz. Evidens módon a halálfélelem mint olyan teljesen feloszlik. Az emberek többsége 49 napig tartózkodik a halál utáni köztes terekben. Sokan nem tudatosan és nem irányítottan élik át ezt az időszakot. A kevésbé gyakorlott emberek tudata visszakívánkozik a testi létbe és újra testet ölt. A haldoklásbardoja egy olyan köztes teret takar, amelybe úgy kerül a tudat, hogy a testi funkciói fokozatosan leállnak és a másvilág energiái egyre inkább átveszik a hatalmat és az irányítást. A félelem ilyenkor jelentkezik, amely ráébreszti az embert a nagy átváltozásra. A testből való végleges kilépés furcsábbnál furcsább érzetekkel jár, de végül megkönnyebbülést hoz. Mindent beragyog a fény. Sokan elveszítik ilyenkor az öntudatukat, de lassan felébrednek odaát. Ez egyfajta újjászületés, új test építése, amely elhomályosítja a tiszta fény érzékelését. A valóság átélésének bardoja azt jelenti, hogy az új, immáron túlvilági testnek felfedezzük a képességeit. A fizikai határok már nem jelentenek akadályt többé, az emberek gondolatait érzékeljük stb. Ez a tudatállapot előnyös abból a szempontból, hogy mind a fizikai világban létező, mind a túlvilági eseményeket és folyamatokat érzékelni képes. Mindemellett hátrányos abból a szempontból, hogy számos látszatot tud kivetíteni magából ez a fajta tudat. Ebben a tudatállapotban lehet találkozni olyan túlvilági lényekkel, illetve személlyel, akiknek a valóságszintjük hasonló. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezen a szinten minden virtuális, tehát a tudat hozza létre, így a megtapasztalások spektruma is a legkellemesebbektől a legrémesebbekig mozog. Ebben az állapotban különféle tudattartalmaink személyesülnek meg számunkra: jók és rosszak egyaránt. Ha az ember ezeket felismeri, akkor nem kerül a hatásuk alá. Ha nem, akkor saját

3 tudattartalmainak foglya lesz. Itt egy nagyon érdekes folyamat zajlik le: végignézi elmúlt életét mind a saját, mind az érintett szereplők szemszögéből. Miután ezt végigelemezte és feldolgozta a saját maga számára, vágy ébred benne, hogy újra testet öltsön. A Tibeti Halottasköny szerint nem bíráskodnak más lények felette, hanem maga dönt saját magáról. Igaz, vannak akiknek olyan fejletlen a tudatuk, hogy nem képesek ezeket a folyamatokat sem éberen átélni, hanem inkább egy álom közeli állapotban tapasztalnak mindent a haláluk folyamán. Az újjászületések bardoja az utolsó köztes létforma, amelynek során belső indíttatásainak engedelmeskedve szeretne újra megszületni a tudat. Ezért választ magának egy pár, s ha elég erős, akkor még a nemét is befolyásolhatja. Így nyeri vissza a cselekvőképességét ebben a fizikai világban egy új test által. FRANZ BARDON VILÁGLÁTÁSA Aki hallott már Franz Bardonról, biztosan emlékszik rá, hogy ő egy 20. századi mágus volt, aki azzal a küldetéssel érkezett a Földre, hogy a valódi beavatás lépéseit újra feltárja az emberek, illetvealelkek előtt. De vajon hogyan szemlélte az életet ez a nagyszerű mágus? Bardon egy igazi hermetikus mágus szintjén közelít a valósághoz. A világot három síkra osztja: testi, szellemi és lelki síkokra. Miden gyakorlata ezt az analógiát követi, hiszen pontosan érzékeli és vallja, hogy ami fent van, az megegyezik azzal, ami lent van, és ami lent van, az megfeleltethető annak, ami fent van. Ugyanakkor valamennyi valóságszintet és az azokon létező lényeket a mindent átható isteni szellem irányítja. Bardon a fizikai világ jelenségei mögött lelki, azaz asztrális és gondolati, vagyis mentális előzményeket sejtet. Világlátásában a makrokozmosz kicsinyített másaként jelenik meg. Minden dimenziójában a teremtés miniatürizált másaként, de valamilyen szinten lefokozott lényként határozza meg az embert. Beavatásnak azt nevezi, amikor a test, lélek és szellem hármasságából kovácsolódott ember visszanyeri, illetve újra birtokba veszi isteni képességeit. Ehhez elengedhetetlen Bardon filozófiájában a megtisztulás, vagyis a kötöttségektől való megszabadulás, amelyet a harmónia követ. A mágus senkinek sem javasolja, hogy türelmetlenkedjen vagy hogy siessen ezen az önfeltáró úton. A beavatási lépcsőket és kihívásokat úgy építi fel, hogy csak az arra érdemes, méltó, kitartó és bátor neofita (tanuló) legyen képes a misztériumok átélésére. A fokozatok ténylegesen kivitelezhetetlenek anélkül, hogy a korábbiakat maradéktalanul el ne sajátította volna az illető. A képességek kifejlesztése, illetve kifejlődése nélkül nem lehet a mágia tudományát gyakorolni. Ugyanakkor Bardon szerint a képességeket csak megtisztult szándékkal és akarattal lehet elérni. Életlátásában központi szerepet kap az asztromágia, a ceremoniális mágia és a kabbala is. Bardon az ősi egyiptomi hagyományokat követi. A beavatási fokozatok tulajdonképpen a tarot lapjainak, mint az isteni bölcsességnek a leképződései. A pozitív és negatív, a yin és yang, a 4+1 elem elméletére alapozza világképét. Minden átváltoztatható, ha ismerjük a titkát. Bardon óriási hangsúlyt fektet a testre is, vagyis a tökéletes önuralomra. Nem elégszik meg a szuperfejlett mágikus képességek dimenziókat átívelő nagyszerűségével. Bardon nem éri be ennyivel, lényegesnek tartja, hogy az adeptus teljesen uralma alá hajtsa még a legparányibb életfunkcióit is. Bardon ettől függetlenül a Szellemi Hierarchia megbízottjának tartja magát, aki egy nem túl népszerű küldetést teljesít be a Földön. A világháborúk korszakában, a hitlerizmus és a sztálinizmus rémségei közepette a legnagyobb alázattal teljesíti a reá rótt missziót akár az élete veszélyeztetésével is. Minden körülmények között tiszteletben tartja az isteni törvényeket így a karma szükségszerűségeit

4 is, s nem óhajt kibújni a szenvedések alól, hanem tudatosan vállalja a felsőbb akarat által rá mért terheket. Bardon világképében az univerzum tele van élettel: a csillagok, a bolygók és a magasabb rendű világok mind teremtményekkel van benépesítve, akiknek egy része szoros oda-visszahatásban él az emberiséggel. Az emberek tudatszintje azonban nem elégséges ahhoz, hogy személyesen, testközelből megismerhessék a világegyetem szinteződéseit és lakóit. Az emberek túlságosan mélyre ereszkedtek az anyagba, ezért vált szükségszerűvé neki és a hozzá hasonló mágusoknak, illetve kiválasztottaknak a testet öltés. Az emberiség Bardon szerint nagy változások előtt áll, s a változásokig hátralévő időszakot a misztériumok feltárására és a felkészülésre kell fordítani.egy korszaknak az előhírnöke ő, amelyben az ember él a mágia szent tudományának isteni adományaival, érzékelési köre kiszélesedik, tudatossá válik nem csak ebben a világban, hanem a jelenleg még csak érzékeken túli világokban is és aktív részt vevője lesz a teremtésnek. Bardon felfogása a megértésen alapszik és a bizonyosságszerzésen. De beláttatja a tanítvánnyal, hogy vannak dolgok, amelyek csak a szellem számára hozzáférhetőek és megismerhetőek. Csak a földtől elrugaszkodott ember képes megtapasztalni a szellemi valóságokat. Ahogyan az ember mágikus tudásra tesz szert, egyre inkább kezdi visszanyerni igazi önmagát. Az önismeretre vágyónak és az önmegismerésért munkálkodónak azonban a legnagyobb áldozatokat kell meghozni: ki kell magából égetnie mindent, amelyről eddig azt hitte tévesen, hogy önmaga. Az emberi személyiség szüntelen fejlesztése és újradefiniálása zajlik Bardon rendszerében. Minden szint lezárása egy új szint megnyílása. Valamennyi titok újabbakat vet fel, de egyúttal új fénytörésbe helyezi a valóság eddig megismert fragmentumait. Bardon világképe mesteri ezért sem minősíteni, sem rögtön megérteni nem lehet. Az őszintesége és a színvonala mindenki számára tetten érhető, aki vonzalomtól indíttatva elmélyed a tanításaiban. Nem könnyű felnőni arra a szintre, hogy valaki érdemben méltasson egy ilyen mágust. Így legfeljebb csak kiragadott szempontok alapján, körvonalaiban tudunk hozzá közelíteni. Ahogyan Bardon is követte Szellemi Vezetőjét, úgy mindenkinek ez ajánlható. Példája fénylő csillagként ragyog az örök égben. Világlátásának egyszerűsége és nagysága ma könyvei formájában nyilvánul meg. S aki többet akar tudni, az elől sincsenek elzárva e hermetikus világkép csodái. BORTERÁPIA Elképesztő, mi mindenre jó a bor! A bor jótékony hatásai közül mindenki ismeri az értágító hatást, a jelentős antioxidáns tartalmat, a koleszterincsökkentő hatást és a magas élvezeti értéket. S most itt a legújabb egészségvédő és kényeztető formula: a borterápia. A borterápia fantasztikus újítás, amely a következőkből áll: 1. Balneoterápia borral termálvíz helyett; 2. Törkölypakolás iszappakolás helyett; 3. Szőlőmagból készült masszázs, amely polifenolt tartalmaz. Főként mozgásszervi betegségek kezelésére alkalmazzák a borterápiát az úgynevezett borrégiókban. Természetesen a szépülni és a kényeztetésre vágyók is megtalálják a maguk számításait, hiszen a szőlő csodáit külsőleg és belsőleg is egyaránt alkalmazhatjuk. A lehetőségeknek csak a képzeletünk szab határt. Találkozhatunk a barrikhordós fürdővel, asauvignon-masszázzsal, pinot noir fürdővel tölgyfahordóban

5 A boros kezelések ötlete egyébként nem új keletű, már a salernói orvosi iskola is alkalmazta a 10. században. Az ember ugyanis egy olyan lény, amely nem választható el a természettől, éppen ezért olyan életmódot kell folytatnia, amely tökéletes összhangot teremt a természettel. Ez a harmónia teremti meg az ember egészségét. A században virágkorát élő salernói orvosi iskolának már kiforrott tanterve volt, mikor az akkoriban még csak alakuló középkori egyetemek a kezdeti lépéseket tették csak meg ebbe az irányba. Az iskola tanárai az elméleti-oktatói munkát rendszeres klinikai gyakorlattal kapcsolták össze. A legendák között nehéz kiigazodni, de annyi bizonyosnak tetszik, hogy Salernórómai korban kedvelt üdülőhelyén (Salernumban)már 820-ban működött egy jóval korábban alapított kórház. Az iskola közzétett egy 104 fejezetből álló, hexameterekben írt kézikönyvet ezzel a címmel: De conservandavaletudine (Az egészség megőrzése); másik címe: Flosmedicinaevelregimensanitatissalernitanum (Az orvostudomány virága avagy az egészség salernói rendtartása), amely a későbbi évszázadokban kétszáznál több kiadást ért meg. Részlet a salernói orvosi iskola tanácsaiból: 11. A bor jó tulajdonságai Jó bor ügyében a szín, ragyogás, zamat, illat az ismérv, És ha kivánod a bort, te csak erre az ötre vigyázzál: Légyen erős, zamatos, színes, hűs, illatos óbor. 12. Az édes és a fehér bor Jócskán edzi a testi erődet a tiszta fehér bor. Az európai és a tengerentúli szépségfarmok ezen a mezsgyén elindulva kínálják a változatosnál változatosabb borterápiákat: arcmasszázsok, relaxáló masszázsokat, frissítőmasszázsokat, szőlőmagpépes masszázs friss szőlővel, peelingek és pakolások személyre szabott borterápiás anyagokkal (friss szőlővel, zselével, törköllyel), a borfürdőt, sőt még a bormeditációt is. Tegyük gyorsan hozzá a félreértések elkerülése végett, hogy nem tömény borban merítkezik a páciens, hanem erre a célra különféle vörösbor-párlatokat fejlesztettek ki, amelyeket forrásvízzel vegyítenek. A bőrápoláshoz pedig chardonnay és pinot szőlőfajtákból készülő olajokat és krémeket használnak. Sőt, létezik már magyar finom textúrájú borkrém is, amellyel relaxáló masszázst lehet végezni. A legújabb borterápia alapelveit Dr. Joseph Vercauteren, egy jó nevű francia gyógyszerész dolgozta ki, aki már a hetvenes évektől kutatta a szőlőmagokban nagy mennyiségben előforduló polifenolt. A polifenol egy antioxidáns, ami többek között gátolja az öregedést. A híres gyógyszerésszel a kilencvenes években ismerkedett meg egy bordeaux-i házaspár, Mathilde Thomasés Bertrand, akik a saját ültetvényükön termő szőlőből megalkották a Caudalie bőrápoló termékcsaládot, majd megnyitották az első borteápiás szállodájukat, Les Sources de Caudalie-t. Pihenni és fiatalodni vágyó szupersztárok is gyakorta megfordulnak itt. A bort az íze (zamata), az illata és a színe miatt szerettük eddig. S most már a bőrünkön is érezhetjük az öregedés-gátló hatását. Valljuk be, nagyon kellemesnek tűnik a borterápia felelevenített módszere. Általában egy masszázs, illetve egy wellness/spakezelés percig tart. Utána pedig kedvünkre kényeztethetjük magunkat lakomákkal és pihenéssel. Nyilvánvalóan a borterápiás trend nem múlhatja felül a borkóstolást, ami magától értetődik az ilyen luxushotelekben. Spanyolországban, Ausztriában és Magyarországon éppen úgy elérhető már a

6 borterápia, mint az Egyesült Államokban vagy Ausztráliában. Borterápia? Ez történik akkor, ha a fényűzés, a megfiatalodás ígérete, a finom borok és egy csipetnyi sznobizmus találkozik. A NAP VALLÁS SZIMBÓLUMAI SZÁRNYAS NAPKORONG A szárnyas napkoronggal az ősi magyar szimbólumvilágban is találkozhatunk, például a cserépedények ábrázolásain őrződtek meg ilyen motívumok. A Nap ezen esetben minden jó forrását és éltető erejét jeleníti meg. Ez az ezoterikus jelkép számos kultúrában megtalálható. A szárnyas Napkorongot használták például a perzsákahura Mazda (Bölcsesség Ura) ábrázolására, akit az élet és a világosság istenének tartottak kezében a fényt osztó aranykarikával. Az egyiptomi templomok bejárata felett, illetve keresztgerendákon tűnik fel a kiterjesztett szárnyú, hatalmat és oltalmat sugárzó Napisten. Egyiptomban a Napkorongnak külön isteni személyiség felelt meg. Ugyanakkor a lényeg sosem változott: a Napisten mindenek felettiségét és mindenütt jelenvalóságát hivatott képi formában megjeleníteni. Ezen felül a teremtés egy olyan fázisát is reprezentálta, amelyben még csak emanáció, kiáradás van, tehát a formavilág még nem jelent meg. Szárnyas napkoronggal, mint a Napisten attribútumával, találkozunk a maja (Itzamna), az azték (Quetzalcoatl), a tolték (Huitzilopochtli), a babiloni és a dél-amerikai kultúrák vallási szimbólumai között is. A szárnyas napkorong és általában véve a Nap szimbólumának elterjedése azt igazolja, hogy a Föld szinte valamenyni kultúrájának egyik pillére volt a Nap-tisztelet. A Nap az életet adó, a hő és a fény forrása érthető módon minden népnél, minden korban a legfőbb istent jelenítette meg. Az istenek hierarchiájában ő áll a csúcson. Olyan ő mint a Teremtő legfőbb megszemélyesülése. Nyilvánvalóan az sem lehet véletlen, hogy a szárnyas napkorong minden atlantiszi eredetű kultúrában megtalálható. Később a szárnyas kerék formájában szállt tovább a hagyomány, mely kapcsolódik a Főnix madárhoz, vagyis a Tűzmadárhoz, Napmadárhoz. A keresztény művészetben a szárnyas fejű angyalok is a szárnyas napkorong motívumából születtek. A caduceus hírnökbot felső része is ez a tradíciót tükrözi. SZVASZTIKA A szvasztika vagy másik nevén napkereszt a legegyetemesebb jelképek közé tartozik szerte a világon. A napkereszt a forgó napkorong, tehát a már mozgásba lendült teremtés emblémája. Sok helyütt térdelve-futó alakként tűnik fel: a görögöknél például gorgó-fejjel, illetve a majáknál, a hettitáknál, a krétaiaknál és a görögöknél oroszlánok és jaguárok közé állítják. Megtaláljuk az indián, az asszír és a joruba-négerek kultúrájában is ugyanezt a motívumot azzal a különbséggel, hogy itt magányosan fut. A germánok pedig medvék közé állítják a szvasztikájukat. Az állatok, pontosabban a Nap-állatok, amelyeket felsoroltam, mind őrző-védelmező funkciókat látnak el. Vagyis óvják a Napisten hatalmát. A szvasztika forgásirányáról és egyéb szent titkairól az újságunk 45. számában írtam részletesen, mely az Archívumban hozzáférhető. PIRAMIS Az egyiptomi gúlák valódi rendeltetése máig viták tárgyát képezi. Az egyiptomiak a mer szót használták a piramisokra, amely a felemelkedés helye. Ebből következik, hogy valamiféle kapcsolat

7 fenntartására szolgált a túlvilág és a fizikai világ között. A piramis így egy spirituális közlekedő folyosó vagy átjáró, amelyen keresztül a fáraó lelke elutazhat vagy visszatérhet. Valószínűleg nem csak a Napisten földi helytartója, a fáraó, hanem a beavatottak egy csoportja is használhatta a piramisokat, hogy módosult tudatállapotot érjen el a piramisok által. A kilépés és az égbe emelkedés jellege miatt gondolják az egyiptológusok, hogy a piramisok a fáraók halotti síremléki, amelyek az uralkodók halál utáni életének biztosát és az öröklét elnyerését kívánják szolgálni. De ezt cáfolni látszik az a tény, hogy bár a régészet számos királysírból származó lelettel büszkélkedhet, soha egyetlen egy temetkezést sem találtak a piramisokban. Így a piramis elsődleges céljaként kissé erőltetett dolog a temetkezési funkciót megjelölni. A zavart mint említettem az épületek formája és túlvilági jellege adja, illetve az éggel alkotott kapcsolatuk szolgáltatja. Ez úgy oldható fel racionálisan, hogy a lélek vagy a szellem testből való kilépési pontjának tekintjük a piramisokat, melyeket azzal a szándékkal építettek, hogy a nagy isten az égbe emelkedhessen. Viszonylag könnyű belátni, hogy a görög búzakalács jelentésű pyramis névnek aligha van valami köze a grandiózus építmény valódi funkciójához. Sokkal valószínűbb, hogy a piramis az égből a földre áradó napsugaraknak, a fénynek és végső soron a Napistennek a jelképe volt. A piramisok szoláris jellege, tehát a napkultuszhoz való kötődése egyértelműnek látszik a világ minden táján: Mezopotámiától Közép-Amerikáig. A piramisok mindenhol a Föld testének súlypontjai, a Kozmosz nem csupán idealisztikus leképződései, hanem energiabegyűjtő helyei, imígyen a legmagasabb beavatás helyei. ANKH Más néven füleskereszt, Níluskereszt vagy Níluskulcs. Az élet és az életerő szimbóluma. Ha jobban szemügyre vesszük, akkor világosan láthatjuk, hogy a felkelő Napot szimbolizálja ez a szent jelkép. Amikor ugyanis reggel napfelkeltekor kisétálunk a szabadba, akkor a horizonton éppen felkelő napot láthatjuk viszont a kereszt felső, úgynevezett füles részénél, a látóhatár maga a kereszt vízszintes része, míg a Nap által megvilágított ösvény a napút a kereszt függőleges szára. Tehát a felkelő Naphoz vezető ösvény a füleskereszt egyik értelmezése. Ennek tükrében tegyük fel a nagyon is helyénvaló kérdést: vajon milyen út vezet a Naphoz? Valamint: milyen célt szimbolizál a Nap? A naphoz vezető út az Élet. Az Élet maga az ismeretekből szőtt tudomány. A Naphoz vezető ösvény az Isteni Tudás útja, mely felszabadítja az embert a kötöttségeiből és örökké beragyogja a Szellemét. Így a Nap egyenlő az Élettel, a Tudással, a Hatalommal, a Szellemmel és az Örök Léttel. Ezzel egy csapásra fény derül arra a misztériumra, hogy miért csak istenek, fáraók és a legfőbb beavatottak kezében tűnik elő az Ankh. Az Élet és az imént felsorolt összes princípium adása és elvétele lett beletömörítve az Ankhba. Így érthető az is, hogy mind ezen a világon, mind a túlvilágonérvényesül a hatása. Ezzel magyarázható az Ankh-amulettek népszerűsége is. Később az Ankh minden titkos (okkult) tudomány jelképévé lépett elő, nemcsak Egyiptom, hanemkáldea, Fönícia, Mexikó és Peru földjén is. Sőt, Indiában abrahmin papok a mai napig ezt a jelet írják a homlokukra, de a kopt keresztények is szívesen alkalmazzák. A KOZMIKUS-ŐS TUDÁS A kozmikus-ős tudás nem elírás, hanem a történelem előtti, közös, még szilánkokra nem hullott ősemlékezetnek és isteni tudásnak a találó elnevezése. Ez a vallások közös gyöke és gyökere, a tiszta, de mára feldarabolódott egység és fény, mely nagyon mélyen elbújva Benned megvan!

8 HOVÁS TŰNT A KOZMIKUS-ŐS TUDÁS? Hazugságok, érdekek, elferdítések, butaság, kitalációk, spekulációk ezek csupán elenyésző részei azoknak az indokoknak, amelyek az eredeti ősvallást tévútra vitték, s viszik ma is a lelkes lényeket. Ezekből a fogalmakból, melyek emberi alkotásokat, elmeszüleményeket takarnak, csak egyetlen dolog hiányzik: az igazság. Van bennük viszont sokféle részigazság, feltupírozva, meghamisítva, megmásítva. Ezeknek csak egy hátrányuk van: az ember elveszítette önmagát. Értékeit értéktelenséggel burkolta be, s az Istennel való kapcsolata megzápult. De nem kell, hogy örökké nélkülöznünk kelljen a kozmikus-ős tudást! Létre lehet hozni, s szükségszerű is létünk fenntartása érdekében visszatérnünk, visszatalálnunk az Eredethez. Ebben ma nem sok segítséget kap a gondolkodó lélek, akinek nincsenek emlékei előző életeiről vagy még csak ott tart, hogy az örökéletet tagadja, ámde a halált élteti, mivelhogy retteg tőle. Az sem visz közelebb ténylegesen ehhez az isteni tudáshoz és jelenléthez, hogy vallásokat alkottunk és önkényesen belenyúltunk a vallások szent irataiba, s az isteni sugallatokra készített műveket emberi sorokkal silányítottuk el. KOZMIKUS-ŐS Kutassunk a történelemben! Bármerre tekintünk földgolyónkon, mindenhol nagyjából ugyanazokkal a jelenségekkel, képzetekkel és érzésekkel találkozunk. Szoláris, azaz napimádó vallások és istenszolgák hada népesíti be a földet. Az életet fakasztót, a világosságot, a melegítő csillagot, a reményt nyújtót és az erőt adót dicsőítik mindenütt. Véletlen volna csupán a csillagvallások sora év tízezredeken keresztül? Mindenki a csillagoktól várta sorsának alakulását, s ebben kitűntetett szerep jutott a Napnak. A Napnak és családjának, a bolygóknak, világűrben megtett utazása alapján tagolták a csillagos égboltot 12 részre. Megfigyelték és megtanulták olvasni a csillagkonstellációkat. Jósoltak és prognózisokat készítettek saját, rokonságuk, nemzetük és fajuk számára az egyes kultúrák. A holdfogyatkozások és napfogyatkozások, illetve a napfordulók szerinti ciklusokból születtek a naptárak, a hónapok, a hetek, illetve a napok. A 12 részre felosztott éjszakának a mintájára megalkották a nap 12 óráját. Mindez először Egyiptomban történt, ahol a napkultusz a legnagyobb pompájában tündökölt. A Nap a fény és a világosság, amelynek életére tör a sötétség minden képviselője. Ez a kettősségek világa: jó és rossz, isteni világ és alvilág. A mitológiák megőrizték a kibékíthetetlen erőknek az örök harcát. Hórusz Széthtel vívott harca ismétlődik újra meg újra minden ember életében. A legyőzhetetlen Nap motívuma végigvonul a történelmen. A legyőzhetetlenség nem azt jelenti, hogy nem szenved, vagy nem hal meg, ellenkezőleg, meghal és három nap után feltámad. Szemezgessünk a vallástörténelemből! Attisz december 25-én születik egy szűz anyától, megfeszítik, majd harmadnapra feltámad. Krisna Indiában valami hasonlón megy keresztül: szűztől születik, csodákat visz véghez és halála után feltámad. Dionüszosz szintén december 25-én született, csodákat tett például a vizet borrá változtatta halálát követően feltámadt. Mitrász karácsonykor született, a legyőzhetetlen nap ünnepén egy szűztől, halála után három nappal feltámadt. Jézus szintén karácsonykor született azaz a téli napforduló után, csodákat tett, megfeszítették és harmadnapra rá feltámadott. Minden vallásalapítónak az életében közös: a szűznemzés, a december 25-e, a szent élet, a csodatevés, a tanítványok köre (többnyire 12), a halál átélése és a három nappal későbbi feltámadás és a megváltás. Az elnevezések is meghökkentő hasonlóságot mutatnak: Fény Gyermeke, Isten gyermeke, Isten Báránya, Alfa Omega, Világkirály, Királyok Királya stb.

9 Mit árul el a csillagászat? A legfényesebb éjszakai csillag a Szíriusz, amely december 24-én együttáll az Orion-öv három csillagával. Egy helyre mutatnak: december 25-i napfelkeltére. A Nap nyári fordulópontjától a decemberi napfordulóig dél felé halad, majd a legalacsonyabb pontján három napig áll, december között. E rövid periódus alatt a Nap a Déli Kereszt csillagjegy közelében tartózkodik. Képletesen a Nap meghal a kereszten. S december 25-én indul el észak felé, tehát növekszik, erősödik. Talán ez a csillaghagyomány tükröződik vissza a vallási tradíciókban és képzetekben. A 12 tanítvány megfeleltethető a 12 csillagjegynek. Ők lehetnek jelképesen Jézus 12 követője. Jézusról nem szabad elfelejteni, hogy ő a Nap, a Fényesség. A Nap évenként négy fő ponton halad át: tavaszi és őszi napéjegyenlőség, valamint a nyári és a téli napforduló. Régi korok kozmikus tudorai rájöttek, hogy a tavaszi napéjegyenlőségek reggelein a Nap végigvándorol a zodiákuson.ezalátszólagos hátráló mozgás 2160 évet vesz igénybe (más számítások szerint 2150 évet). Így 25920, (illetve 25765) évbe telik, amíg egy teljes fordulatot megtesz. Tehát ennyi időre van szüksége ennek a minden jegyen áthaladó mozgásnak. Így születtek a korszakok: Bika, Kos, Halak és mostanság képünk be a Vízöntő jegybe. Mózes a Kos korszakának megnyitója volt, míg Jézus a Halaké. Jézus egyik fő szimbóluma a hal volt. Emlékezzünk a csodás kenyér és halszaporítás történetére. Jézust egyszer megkérdezték a tanítványai, hogy mikor fog visszatérni. Ő így válaszolt: Ímé, mikor bementek a városba, szembe jő veletek egy ember, ki egy korsó vizet visz; Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy. Ez könnyedén lehet a Vízöntő korszakra vonatkozó prognózis, illetve utalás. A Jelenés könyvében Jézus azt nyilatkoztatja ki, hogy és veletek leszek a világ végezetéig. Egyes bibliakutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy a szövegben szereplő világ kifejezés egy félrefordítás, ugyanis az eredetiben az eon szerepel, amely inkább világkorszakot jelent, s megfeleltethető az imént említett csillagászati precessziós mozgás 2160 éves periódusával. Tehát nem világvégével apokalipszissel, hanem korszakváltással van dolgunk. Ami ugyebár nem ugyanaz! Az is feltűnő, hogy az egyiptomi mitológiában Ízisz istennő Hórusznak éppen úgy ad életet, mint ahogy Szűz Mária Jézusnak. A fogantatás jelenetei nem egyszerűen hasonlóságot mutatnak, hanem kifejezetten egyezést. Noé története kísérteties hasonlóságot mutat a Gilgames-eposszal, amely i. e ban keletkezett. Megegyezik az Isten akaratából történő hatalmas áradat, a bárka, az állatok megmenekülése, a galamb elküldése és visszatérése. Ha összevetjük a Biblia egyes részleteit az egyiptomi vagy épp a mezopotámiai regevilággal, akkor folyamatos egyezéseket fedezhetünk fel, csupán a neveket cserélték ki. Újabb tények: Mózes születése, kosárba helyezése és folyóra tétele, az uralkodó lánya általi megtalálása hercegként való felnevelése is plagizálás (lopás) mutatnak rá egyes kutatók. Nevezetesen, egy i. e ből származó mítoszból emelték át,tudniillik az Akkádi Szargon születéséből. Mózes a Tízparancsolatot hozta le a Sínai hegyről, míg Krétán Minósz hozta le Dicta (Dikta, Dikté) hegyéről Zeusz parancsait. Egyiptomban Mises hozta le kőtáblákon Isten törvényeit, Indiában Manu. Elképesztő hasonlóságok. Ha már a Tízparancsolatnál tartunk, az Egyiptomi Halottaskönyv 125-dik fejezetéből is származhat. Például a Halottaskönyvben szereplő Nem loptam -ból lehetett a Ne lopj! vagy a Nem öltem -ből a Ne ölj!, vagy a Nem hazudtam -ból Ne hazudj. Ezenkívül a Húsvét és a Karácsony, a feltámadás, a megváltás, a szövetségkötés, a körülmetélés, az áldozás, az özönvíz, a végítélet többek között az egyiptomi vallás sajátja volt. Olybá tűnik, hogy ezt a kozmikus-ős tudást átvették a keresztény vallásba. Vagyis egyértelmű összefüggés mutatkozik a pogány vallások és a keresztény teológiai tanítások között.

10 További érdekességekkel is szolgálnak a kutatók. Például Józsefet Jézus bizonyos értelemben vett előfutárának tekintik. Mire alapozzák ezt a merész állításukat a szakértők? A következőkre: József is szeplőtlen fogatatással jött a világra, Józsefnek éppen 12 testvére volt, pontosan annyi, ahány tanítványa Jézusnak, Józsefet is eladták/elárulták, igaz 20 ezüstért, míg Jézust 30-ért. Józsefet Juda nevű testvére adta el, Jézust Júdás árulta el. József és Jézus is 30 éves korában kezdi meg a munkálkodását. Ezek után szokták feltenni a nagy kérdést: van-e nem-bibliai feljegyzés Jézusról. A válasz egyértelműen igen, de ezek egy része hamisítás. Ezt már többen bebizonyították. Például JosephusFlavius-ról derültek ki ilyen galádságok, de nem mindenki ért ezzel egyet. Nekünk sem kell feltétlenül. Az viszont nagyon elgondolkodtató, hogy sokféle párhuzam áll fenn a Nap-vallások és Jézus missziója között. Olykor egyenesen úgy tűnik, mintha csak a neveket cserélték volna ki az egyes történetekben: a Nap helyére Jézust illesztették volna. Ha csak a tényekre szorítkozunk és a konkrét bizonyítékokra, akkor a kereszténység dogmatikája mögött több politikai érdeket és szándékot fedezhetünk fel, mint valóságos eseményt. Vannak olyan nézetek is, amelyek nem kevesebbet állítanak Jézusról, mint hogy ő a gnosztikus keresztények Napistene, akinek személyét csak utólag, i. sz. 325-ben a Niceai Zsinaton illesztették a Bibliának nevezett gyűjteménybe. Itt indult el a Vatikán világi hatalomgyakorlása, nyílt és bújtatott politizálása, részint pedig ebből eredeztethető a Sötét Középkor milliónyi áldozata, amelyet a keresztes hadjáratok, a boszorkányégetések, az inkvizíció és egyéb háborúskodások követeltek. Ebből a szemszögből nézve a kereszténységnek ezek a sötét tényei egy hatalmas vallási átverés eredményei. Kérdés: ki ver át kicsodát? A válasz: ez történik akkor, amikor az emberek ámítják magukat mindenféle hittel, melynek folyományaként lassan, de biztosan elszakadnak a valóságtól, egymástól és a kozmikus-ős tudástól, Istentől!! Így válik a vallás fegyverré, amelyet a tudomány és a pszichológia egyébként hasznos eszközeivel totális manipulációra lehet felhasználni. A DARU MINT SZENT MADÁR A daru, illetve a közönséges daru vagy szürke daru a madarak osztályának a darualakúak rendjébe, azon belül a darufélék családjába tartozó faj. Azonban most nem madártani, hanem spirituális szempontból közelítjük meg a darvakat. Vegyük szemügyre, melyik kultúrkörben milyen szerepekkel ruházták fel őket. A daru a magyarság ősi vándormadara. Közép- és Belső-Ázsiában két fajtáját ismerik: a közönséges vagy szürke darut és a pártás darut. Daru-szobor áll a Belső-Ázsia énekmondók és gyógyítók háza előtt. Egymagában, egyik lábában követ tartva az éberség jelképe. Daruval találkozunk a Tiszaeszlár- Bashalomban talált 10. századi ezüst karperecen ötosztatú tulipánt őrizve. A magyar koronázási palást szegélyén pártás darvak vannak egy központi ötosztatú tulipán két oldalán, a korongok közötti mezőben. Ugyanígy találjuk IV. Béla 13. századi címerében. Párosával, őrmadárként darvakkal találkozunk a 13. és 14. századi magyar pénzérméken, Károly Róbert dénárján egy életfa két oldalán rövidített lábakkal. A daru a hűség heraldikai madara. Japánban a daru alakja az origami papírhajtogatási művészetben jelenik meg. A japánok többek között daruval várják az új évet. Az 1000 hajtogatott daru a hajtogatás közben elképzelt kívánság

11 beteljesülését jelenti. A japán hagyományban az 1000 évig élő daru a becsület, a hűség és a béke szimbóluma. A darumadár mindig egy életre választ magának párt, utódait pedig mindkét szülő nagy gonddal neveli, ezért válhatott a családi értékek szimbólumává. A japánok úgy tartják, hogy aki házasságkötése előtt 1000 papírdarut hajtogat, annak békés és boldog házasélete lesz. A daru a taoista halhatatlanok szent madara.a daru szerencsés előjelnek számít. A mítosz szerint körülbelül 800 évvel ezelőtt, egy taoista szerzetes szemtanúja volt, amint egy daru és egy kígyó összemérte erejét. Állítólag ez a különös küzdelem ihlette meg a szerzetest, aki ennek nyomán kidolgozta a belső erő fejlesztésére fókuszáló Taichichuan (ejtsd: tajcsicsüan) elnevezésű harcművészetet, melynek jelentése: nagy, legvégső ököl. A daru a kínai mitológiában a yanggal áll kapcsolatban, ami a fény, illetve a világosság megfelelője. Úgy tartják, hogy a daru a tűz és a fém szubsztanciájával táplálkozik, ezért 7. életévében ún. kisebb változások mennek végbe rajta, 16. évében pedig nagyobb változások. A változások csak a daru 160. életévében fejeződnek be, amikor is a daru egész teste fehér lesz és tiszta, s kiáltása felhatol az égbe. Különösen hosszúéletűnek tartják. A fehér daru ezeréves korában kékké változik, ezt követően újabb ezer év múltán feketévé. A kínai hagyomány szerint a fehér darvak a tánc mesterei, a feketék pedig rendkívül érzékenyek a zenére. A legendákban ritkán lehet találkozni sárga vagy vörös daruval is. A kínai piktúrában gyakran ábrázolják együtt a fenyővel, mivel az is a hosszú élet szimbóluma. Az időszámítás kezdetétől fogva úgy tartották, hogy a halhatatlanok daruháton járnak, illetve repülnek az égbe. Ezért a darut sok helyütt a halhatatlanok darvának nevezik. A darvak mocsaras területeken élő gázlómadarak. Gyakorta megfigyelhetjük, amint szabályos rendben repülnek a vezér irányítása mellett nagy magasságokban. Egy legenda szerint a darvak minden éjszaka a királyuk köré gyülekeznek és felváltva állnakőrt, így védik meg magukat az ellenségtől. Az éppen szolgálatban lévő daru követ tart a karmai között és fél lábon áll, hogy el ne aludjon. Ha netalán mégis elbóbiskolna a daru, a kő kihullana a karmai közül és a madár felébredne. E tulajdonsága miatt vált a szent daru az éberség, a hűség és a szerzetesi élet jelvényévé a vallásokban. A keresztényeknél Krisztus jelképe, aki a bűnbe esetteket ébreszti fel. A darvak folyamatos harcban állnak a pigmeusokkal, ők az ellenségeik. Az ókorban a tavasz és az életvidámság szimbólumai voltak a darvak. A násztáncukat fel-felidézik a beavatási ceremóniákban, mint az élet és halál körforgásának jelképét. A Daru csillagai eredetileg a Déli Hal csillagképhez tartoztak, erre utalnak az arab elnevezései is. Petrus Plancius német csillagász tizenkét új konstellációt hozott létre P. D.Keyser és F.deHoutman holland hajósok megfigyelései alapján. A Daru először egy 35 centiméteres átmérőjű éggömbön jelent meg, amit 1597-ben vagy 1598-ban adott ki JodocusHondius Amszterdamban. Atlaszban először 1603-ban volt látható. Plancius választotta a csillagkép nevét, mivel erről a madárról úgy vélték, hogy az éberséget jelképezi.a 17. századi Angliában egy rövid ideig Phoenicopterusnak (a flamingó latin neve) is hívták a Daru csillagképet.egyes tanulmányok szerint Európában nem fűződik a daruhoz legenda, de a görög mitológiában Hermész szent állata volt. A daru Egyiptomban, a Mágia Fellegvárában a tisztaságot és a fényt jelképezte.ezenfelül a Holdhoz tartozó madár hírében állott, imígyen Thot egy attribútuma volt. Érdekes, hogy a daru észak hideg tundráiról a Nílus forró mocsaraiba költözik.

12 DELFINTERÁPIA A vízben pajkosan játszadozó delfinekről szinte mindenkinek a szabadság, a harmónia és az életöröm jut eszébe. Ezek a formatervezett emlősök sokat szerepelnek természetfilmekben, s nem túl régóta külön gyógyhatású terápiának aktív alanyaivá léptek elő e csodálatraméltóan intelligens élőlények. Erről a delfinterápiáról lesz szó a következőkben. MIT VÁLTANAK KI AZ EMBEREK PSZICHÉJÉBŐLA DELFINEK? Játékosságuk, állandóan nevetésre görbülő szájuk, jókedvtől átitatott fickándozásuk és végtelen barátságosságuk lelkünk legmélyéig hatolnak. Valljuk, be nem csak csodáljuk, de olykor talán még irigykedünk is egy kicsit őket látva. Az ősi kultúrákban egyike volt azon szent állatoknak, amelyek a magasabb rendű intelligencia, a bölcsesség és a megvilágosodás archetípusát testesítették meg. Természetszerűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy emberek ne csak közel engedjék magukhoz a delfineket, hanem a gyógyterápiákba is bevonják eme emlősöket. Az a fajta önfeledtség és kreativitás, amellyel a delfinek rendelkeznek, már önmagában is példaértékű lehet a lelki és idegi görcsbe rándult emberi psziché számára. Lenne mit tanulnunk tőlük! Az ösztönösségük, a pillanatban való jelenlétük és a gyermeki énjüket bátran vállaló viselkedésük egytől egyig imponáló az ember tudatalattija számára. Talán nem csak én vagyok úgy ezzel, hogy szívesen azonosulnék, ha nem egy delfin, de a saját gondtalan, bátor és intuitív énemmel. Ezt mind egyszerre fejezik ki és élik a delfinek. TUDOMÁNYOS TÉNYEK A delfinkutatók megállapították, hogy eme jószágok igen bonyolult nyelv segítségével kommunikálnak egymással, vannak tradícióik, melyekhez ragaszkodnak. Később rájöttek, hogy hihetetlen érzékenységgel bírnak, és ezt szociális téren kamatoztatják is: együtt érzőek, belátóak, elfogadóak és roppant segítőkészek. Ezt nem egyszer bizonyították is. Például a bajba jutott vagy hajótörést szenvedett hajósok serege köszönheti mentőakciójuknak az életét. A delfinekben szemlátomást nincs annyi fékező erő, gátlás és problémázgatás, mint bennünk, főemlősökben. Intelligenciájuk lehengerlő, bár a mai napig rejtély honnan származik e fejlettségük. Tény, hogy van. A delfinek spirituális lényeknek tűnnek. Kiváltképp igaz ez azokban az esetekben, amelyek során az emberekkel együtt úszó delfinek hatásait vizsgálták. Kimutatták, hogy a delfinekből valamilyen speciális rezgés sugárzik át az emberre. Az úszók agyhullámai mérhető és erőteljes változásokat mutatnak. Ez a felismerés vezetett a delfinterápia kidolgozásához. Döbbenetes tény, hogy a delfinek ultrahangokat kibocsátó érzékszervük olyan alapvető emberi folyamatokról is tájékoztatják az emlőst, mint például a bébit váró kismamák. Ezután meginterjúvolták a delfinekkel úszó/vízben tartózkodó és a delfineket simogató alanyokat, s a várandós mamák egybehangzóan azt állították, hogy a delfinek valamilyen pozitív rezgést sugároztak feléjük. Az állati viselkedést kutatók, az etológusok, további kutatásokat végeztek. Megfigyelték, hogy a delfinek abszolút képben vannak, ha olyan emberrel találkoznak, akinek valamilyen jól kivehető testi betegsége, pszichés problémája van, illetve másként kezdenek el viselkedni az egyes problémával küszködő emberek és gyermekek láttán. A vizsgálódások kiterjedtek a magzatokra is. A delfinhangok egyértelműen pozitív irányba befolyásolták a babák idegrendszerét, keringését és valósággal elkápráztatták, megnyugtatták a pocaklakókat. Ami a felnőtteket illeti, az elmúlt közel 30 évben bebizonyították, hogy harmonizáló hatást gyakorolnak a delfinek által kibocsátott hangok az emberek idegrendszerére, anyagcsere folyamataira, számos belső elválasztású mirigy működésére, továbbá erősítik az immunrendszert.

13 Ezek a hangstimulációk érdekes módon nem minden esetben az ember számára hallható rezgéstartományban zajlanak, mégis mérhetőek és hatásosak. DELFINTERÁPA Minden korosztály számára külön delfinprogramokat dolgoztak ki. Létezik baba tábor delfinekkel 3 hónapos kortól 2 éves korig. Választható gyermekes családi programokat 2 éves kor feletti gyermekes családok számára. Vannak kifejezetten felnőtt programok is azok számára, akik kikapcsolódni és kifejezetten piheni vágynak. Többnyire 3-55 közötti pácienseket fogadnak a központok. A delfinterápiát összekötik különféle hirdoterápiákkal és relaxáló, valamint wellness programokkal. Ezután lehetőség nyílik hajótúrára, amikor a vízből fel-felbukkanó delfinekben gyönyörködhetünk. A delfin asszisztált terápiát (DAT) az amerikai DrNathanson kutató és fejlesztő munkásságának köszönhetjük. A delfinterápiás központok külön módszereket dolgoztak ki testi, lelki és szellemi problémákkal küszködő gyermekek számára. A delfinekkel való érintkezés, simogatás, együtt mozgás és együtt úszás, valamint a velük való játék évről évre bizonyítja hatékonyságát. Általában 10 napig tart egy-egy turnus. Többféle delfinfajjal is dolgoznak a gyógyítók, de legtöbbször a palackorrú delfineket vonják be a munkájukba. Külön kiképzik a delfineket is és megtanítják nekik, mi lesz az ő feladatuk. A delfinterápia szinte mindenkinek ajánlható. A betegeknek éppen úgy, mint az egészséges, feltöltődésre vágyóknak. Az élmények sora várja a terápiában részt vevőket. Ma már nem kell nagyon messzire utaznunk repülővel, hogy tengeri táborokban vegyünk részt, vagy nyaralásunk egyik programjává tegyük a delfinekkel való találkozást. Az egyik legközelebbi tengeri delfinterápiás központ Antalyában, Törökországban működik. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK Számos pszichoszomatikus, tehát lelki eredetű testi tünetekkel járó betegségeknél, rehabilitációs kezeléseknél, depressziós és stresszes problémáknál, autistáknál, halmozottan sérült gyermekeknél, Down-szindrómás alanyoknál, magatartás- és/vagy kommunikációs zavarokkal küzdő pácienseknél szép eredményeket értek el a terapeuták. Ezenkívül a szakirodalom szerint a következő problematikák esetén javallott: a Crouzon Szindróma, az epilepszia, különféle fóbiák, Friedrich Ataxia, egyes genetikai megbetegedések, Hemiplegia, Hypotonia, Hypoxia, Inkontinentia Pigmenti, JuvenilisMyoklonusos Epilepszia, KongenitalisMikrokephalia, Krabbe kór, LandauKlaeffner Szindróma, Mukopolysaccharidosis (MPS), Myelodysplasia, OptischeAtrophie, Otahara Szindróma, Paraplegia, ProgressiveMyoklonische, pszichés, motorikus retardáció, Rett Szindróma, Reye Szindróma, Ring Chromosom 22, Szklerózis tuberosa, skizofrénia, Tar Szindróma, Tay-Sachs-Szindróma,Tetraplegia, Tik, Tourette Szindróma, West Szindróma, Williams Szindróma, Wolf Hirschhorn Szindróma A KRÉTAI KULTÚRA A krétai civilizáció eredete és megalapítóinak kiléte ismeretlen. Természetesen léteznek feltevések és logikus következtetések, de ezek egyike sem nyújt kielégítő választ a rejtélyre: kik voltak és honnan érkeztek a krétaiak.

14 Ha mélyebbre ásunk, akkor azt találjuk, hogy a krétaiakat Egyiptomban keftiunak, a Bibliában kaftorimnak hívták. Nem túlságosan meglepő, hogy hajózó népek voltak, s mint ilyenek a halászat jelentette számukra a megélhetést. A krétai vallásra a bikatisztelet volt jellemző. Királyuk, Minósz, bikalárvát hordott a fején korona gyanánt. A görögök ezért bikafejű embernek képzelték. (Lásd: Minótaurusz) Homérosztól tudjuk, hogy Minósz Deukaliontól és Európétől származott.deukalion pedig Prométheusz fia, a hellének ősatyja. Europét Zeusz bika képében rabolta el szülőföldjéről, így került Krétára, s lett a nép ősanyja. Az eredetmondákat vizsgálva találunk eltéréseket, de a legvalószínűbb, hogy Europé a tenger leánya. Ebből azt hámozhatjuk ki, hogy a tengeren túlról érkezett egy műveltségi hatás, például egy újfajta kulturális áramlat vagy vallás, ami a krétaiak körében elterjedt. Ez ékes bizonyítéka a civilizációk történelemelőtti érintkezésének. Az eleusziszi Démétér-misztérium prehellén, pelaszg eredetű. Démétér a tápláló anyaföld istennője, s az elrablása gyakorlatilag a földművelés behoztatalát jelenti. Homérosztól tudjuk, hogy nyugatról érkezett a kultúra Krétára, s innen vették át később a görögök. A mítoszok áttanulmányozása után a kettős gyökérzet kontúrjai rajzolódnak ki: valószínűleg keleti és nyugati megtermékenyülés is történhetett. Így született a krétai kultúra. Ha vallatóra fogjuk a mitológiák és a regék után a tudományt, akkor picit más képpel találkozunk. Erre azért van szükség, mert a krétai kultúra valahogy nem illik bele, szinte kilóg abból a környezetből, amelyben a feltételezések szerint megszületett. Schefold, egy baseli régész írja, hogy a palotákat lejtős vidéken építették, a paloták belsejébe is bevitték a festői tájat: udvarokat nyitottak a termek között, falak helyett oszlopsorokat alkalmaztak. Tudták szabályozni a fény és a szél járását szőnyegekkel és álfalakkal. Sok lépcsőt képeztek ki. A krétaiak minden építészeti megoldásából sugárzik a tánc, az élet ritmikussága, játékossága, valamint a színesség és a mozgékonyság. Hasonlítsuk ezt össze az egyiptomi monumentális építményekkel vagy a görög szabályossággal. Ugye, hogy mennyire nagy eltérések ezek? Bárhogy is próbálkoztak eddig a görög kultúra gyökérzeteként feltűntetni Krétát, eddig semmilyen elfogadható érvet nem sikerült találniuk a kutatóknak. Nem beszélve arról, hogy hiányoznak a történelmi dokumentumok is. Mintha valaki szándékosan eltűntette vagy elrejtette volna a krétaiak eredetét. Annyit sikerült eddig kideríteni, hogy i. e. 4. évezredben Ázsiában létezett egy népcsoport nem tudunk felőlük sokat, akiket tarka-cserépkultúrának neveztek el. Az ő hatásuk érezhető India, Mezopotámia és Kréta vidékén. Egy rejtélyes népvándorlási hullám keretében egyszer csak ez a műveltség kezdett elterjedni az említett tájakon, de maga a nép azonosíthatatlan. A csontmaradványok elárulják, hogy egy rövid fejű, hosszú orrú nép vagy faj tűnt fel i. e körül Krétán. Nekik tulajdonítják a tarkacserép-kultúrát. A bökkenő csupán az, hogy éppen a szóban forgó armenoid nép hiányzik Kis-Ázsiából, amely állítólag az emlékek szülőföldje. Később bebizonyították, hogy ez a népcsoport csak később tűnt fel Kis-Ázsiában, így gyakorlatilag visszakanyarodtunk a megválaszolatlan kérdésekhez. Ami a bikakultuszt illeti, a bikaisten több mint kétezer éven keresztül egyetemes istenségnek számított Indiától Spanyolországig. A bika Krétán autochton, vagyis nem tudni, honnan eredt, csak azt, hogy volt. A krétai nép eredetét tovább boncolgatva megállapították, hogy nem föníciai, s nem is európai gyökerű. Vagyis ismeretlen. A krétai kultúra túl finom, légies, táncszerű és törékeny, s éppen ezért nem hozható szerve kapcsolatba sem a Kelettel, sem a Mediterráneummal. A legvalószínűbb irány ez esetben nyugat. Így jutunk el a cro-magnoni rasszhoz, amellyel a krétai alkatilag is rokon. Ha a kulturális emlékeket fogjuk vallatóra, akkor az istenségeket náluk is kicsi bálványok, női szobrocskák adják. Ezek a Nagy Anya, Magna Mater ősei. (V. ö. Démétér alakjával.) Ha most összevetjük a cro-magnoniak barlangrajzait és a krétai viseletet, akkor a hasonlóság szembeszökő. A krinolinszerű szoknya, a hajviselet, a kalap

15 szakasztott ugyanaz. A vallásuk szintén megegyezik: bikakultusz és rítusok. A művészetekben mindkét kultúra kedvelte a kis szobrokat és a nagy falfestményeket. A nőiesség kultikus tisztelete és impresszionizmusa is feltűnő. Ugyanakkor megfigyelhető a művészeti realizmus. Van egy ív, amely a barlangfalak lelkiségétől indul és a krétai paloták pompás művészetéig jut el. Művészetükön kívül volt fejlett irodalmuk és költészetük is. A krétaiak mindennapi életéről érdemes megjegyezni, hogy a kultuszélet szabadtéri oltárok körül folyt. Lakásaikat folyosók, galériák, lépcsőházak jellemezték. A higiénia igen magas fokon állt. A krétaiak művészi kivitelezésű, öblítéses W.C.fülkéket, alabástrom kádakat, márványpadlók, vízvezeték-hálózatot használtak, így otthonaikban is élvezhették a fürdőzés örömeit. Sportolásra alkalmas terek, cirkuszok, arénák, teraszok ezek mind egytől-egyig emelték Kréta életszínvonalát. Gyönyörű arany-, bronz- és üvegdíszeket használtak. Aztán egyszer csak mindennek vége lett. Krétát az akháj harcosok támadása döntötte romba. Egy háborúkat nem ismerő, békés nép gazdagságának egy barbár, vadászatra szakosodott népcsoport vetett véget. I. e környékén Knosszosz ostromával kezdődött a sziget kifosztása. Minden palotát, kereskedelmi központot, s a krétai műveltség pazar remekeit megsemmisítette az akháj brutalitás, s tátongó űrt hagyott a krétaiak virágzó magaskultúrája után.

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Vučedoli leletek szláv forrásokban

Vučedoli leletek szláv forrásokban Vučedoli leletek szláv forrásokban Tóth Imre Vučedol,vagy Zók? című írása adta az ötletet,hogy utána keressek a vučedoli leleteknek szláv forrásokban. Először Gustav Weiß: Keramik - die Kunst der Erde:

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában MANDALA A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában Dr. Antalfai Márta Kapu 2. Konferencia 2008. október 26. Chartres, katedrális Kréta szigetéről Reims-i katedrális Perui mandala

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor

SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM. Szerkesztette: Szalay Gábor SZÁRMAZÁS, HATALOM, TÖRTÉNELEM Szerkesztette: Szalay Gábor Ádám és utódainak neve a sumer mondákban: Ádám= Eridui Alulim Széth=Alalgas Enos=Enmenluanna Káin= Emmengalama Mahalael=Dumuzid, a Pásztor Járed=

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor TestLine - z őskor és az ókori Kelet soport: 5/a 5/b átum: 2016.10.21 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy yörgy z ember termelésre történő áttérése

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Játékos sárkánybarátkoztató ovisok és kisiskolások részére Kedves Barátom! Láttál már kínai sárkányt? Mit jelképez? Hogyan néz ki? Vízben lakik vagy föld

Részletesebben

Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész.

Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész. Dr. Grandpierre Atilla A Kozmikus Tudat 2. rész. Az előző részben a tudat elméletét arra a felismerésre építettük, hogy az öntudat kulcseleme a döntéshozatal. Kimutattuk, hogy a sejtek az egysejtűek, a

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI HÉT BEREKFÜRDŐN AZ EGRI VARÁZSTORONY SZERVEZÉSÉBEN JÚLIUS 7-13.

CSILLAGÁSZATI HÉT BEREKFÜRDŐN AZ EGRI VARÁZSTORONY SZERVEZÉSÉBEN JÚLIUS 7-13. 2014. 07. 7. Hétfő Kísérletek héliummal, Időpont:, Hely: Bod László Művelődési Ház, (ea: Dr. Vida József, Zoller Gábor). Történelmi nap-és holdfogyatkozások, A diaképes előadás során, megismerkedhetünk

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Történelem 5. osztály - 3. forduló -

Történelem 5. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék.

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék. Wah múmiája és sírja Mivel a Neszperennubot bemutató cikk sikert aratott, úgy döntöttem készítek egy hasonlót, egy korábban élt személyről, így akár össze is lehet hasonlítani kettejük temetkezését. A

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2013 I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák TESZT 60 perc Név:... Iskola neve:...... Javító tanár neve:... I. témakör

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015.

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. (El találkozik a Ká-jával) kicsit fura kicsit nem de ez itt az életem de ez itt az állatom nem tudom csak állítom de talán így is megáll mint

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

Húsvét Magyarországon

Húsvét Magyarországon Húsvét Magyarországon 1. Történelem A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik

Részletesebben

A betegség a halandóság fölébredt tudata. A lelki betegség az eredendő bűn tudata. Az eredendő bűn, amit nem mi követünk el, mégis mi felelünk érte.

A betegség a halandóság fölébredt tudata. A lelki betegség az eredendő bűn tudata. Az eredendő bűn, amit nem mi követünk el, mégis mi felelünk érte. Vörös István Himnusz a németekhez Tisztelettel figyelem azt a küzdelmet, amit az egészségükért folytatnak. Egésznek kell lenni mindenestől! Tisztelettel figyelem azt a küzdelmet, amit a betegségükért folytatnak.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Egyensúly holisztikus nézőpontból

Egyensúly holisztikus nézőpontból Egyensúly holisztikus nézőpontból Bokorünnep 2017. február 25. Összeállította: Faragóné Bircsák Márta Bevezető kisfilm linkje: https://www.youtube.com/watch?v=jsdgaqo4ssk&feature=youtu.be Témák 1. Az egyensúly

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Kozmikus ember Kozmikus ember, a gondolkodás kiterjesztése, humán kulturális evolúció

Kozmikus ember Kozmikus ember, a gondolkodás kiterjesztése, humán kulturális evolúció Kozmikus ember, a gondolkodás kiterjesztése, humán kulturális evolúció 1 / 5 Mit jelent az emberi kulturális evolúció kifejezés? Pontosan nem tudhatjuk a választ, de az elnevezés alapján sejthetjük, hogy

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség Vázlat 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség 6. Termodinamika 7. Informatika 8. Filozófiai következtetések 9. Szociológiai háttér 1.

Részletesebben

kvízió Ha könnyen száll arcunkra a mosoly, ha mindennap készek vagyunk valami újat megtanulni... boldognak nevezhetjük magunkat.

kvízió Ha könnyen száll arcunkra a mosoly, ha mindennap készek vagyunk valami újat megtanulni... boldognak nevezhetjük magunkat. Ha könnyen száll arcunkra a mosoly, ha mindennap készek vagyunk valami újat megtanulni... boldognak nevezhetjük magunkat. Az emberről Szellemi kalandtúra kvízió Álmodni jó Miénk itt a tér... fotó: Oravecz

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

SZKB_105_09. Most már megy?

SZKB_105_09. Most már megy? SZKB_105_09 Most már megy? SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 85 2007. 07. 24. 16:23:22 SZOCKOMP_B_105_diak_book.indb 86 2007. 07. 24. 16:23:22 tanulói Most már megy? 5. évfolyam 87 D1 Összekevert mondatok

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Az alkotásnak három létállapotát különböztetem meg: a prenatálist, az intermediálist, és a posztnatálist, azt, amikor a mű napvilágra kerül. Mielőtt részletesen foglalkoznék

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z

ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z ASZTROLÓGIAI LEXIKON N - Z Nadír _az éggömb közepén áthaladó tengely és éggömb látóhatár alatti metszéspontja Nagy Év _a Tavaszpont (Kos 0 foka) retrográd irányban mozog a Zodiákuson. Kb. 2500 évenként

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

NAPRA FORGÓ AZ ÉVKÖR ÜNNEPEI A NAPRAFORGÓ WALDORF ISKOLÁBAN

NAPRA FORGÓ AZ ÉVKÖR ÜNNEPEI A NAPRAFORGÓ WALDORF ISKOLÁBAN NAPRA FORGÓ AZ ÉVKÖR ÜNNEPEI A NAPRAFORGÓ WALDORF ISKOLÁBAN ELŐSZÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPE, KENYÉR ÜNNEP MIHÁLY NAP SZENT MÁRTON NAP ADVENT KARÁCSONY FARSANG HÚSVÉT PÜNKÖSD SZENT IVÁN NAP Kedves Iskolai Közösség!

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Őskor- Történelem előtti kor

Őskor- Történelem előtti kor AZ ŐSKOR KULTÚRÁJA Őskor- Történelem előtti kor Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Felosztása: 1. Paleolitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz:

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

VI. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ (384-322) KOZMOLÓGIÁJA, FILOZÓFIAI ISTENTANA ÉS ANTROPOLÓGIÁJA

VI. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ (384-322) KOZMOLÓGIÁJA, FILOZÓFIAI ISTENTANA ÉS ANTROPOLÓGIÁJA VI. TÉTEL ARISZTOTELÉSZ (384-322) KOZMOLÓGIÁJA, FILOZÓFIAI ISTENTANA ÉS ANTROPOLÓGIÁJA A thrákiai Sztageiroszból származó görög filozófus Platón tanítványa volt. Platónnal ellentétben azt tanította, hogy

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben