Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja

2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló i CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása Bősárkány 2116 fős (2012-es adat) település Győr-Moson-Sopron megyében, a Csornai kistérségben. Bősárkány a Hanság egykori mocsárvilágának déli peremén található. Bősárkány a 10 kisközséget magában foglaló Tóköz mikrotérség központja. A település mikrotérségi központként helyben biztosítja a környékbeliek részére is az alapellátási feladatokat a meglő intézményhálózaton keresztül. Bősárkány a székhelye a több települést ellátó védőnői szolgálatnak, fogorvosi ellátásnak, háziorvosi ügyeleti ellátásnak, óvodai társulásnak. A Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el másik két település önkormányzati feladatait is. A bősárkányi iskola társulás alapján több szomszédos településnek is ellátta az általános iskolai feladatokat, az intézmény január 1-jétől állami fenntartásba került. Bősárkány kiemelten foglalkozik a civil szervezetekkel, valamint az idős korosztállyal. Az önkormányzat a településen működő egyesületeket, alapítványokat ről-re a költségvetési lehetőségekhez mérten támogatja. A településen idősek nappali ellátása működik. Közlekedését tekintve a településen megy keresztül a 86-os számú főútvonal, ami miatt az átmenő forgalom jelentős. A település közműves ellátottsága jó, jelenleg a szennyvízcsatornázás van folyamatban. A település lakossága csökkenő tendenciát mutat. A lakosság összetételét tekintve a nők magasabb mint a férfiaké. Az aktív korúak a lakosság közel felét teszi ki. Az idősek növekszik, míg a gyerekek csökken. (A demográfiai adatokat az táblázatok tartalmazzák.) A foglalkoztatás terén a településen a mezőgazdaság és az ipar mellett a szolgáltatás is jelentős, melyben bt-k, kft.-k és egyéni vállalkozók is jelen vannak. Jelentősebb vállalkozások a településen a Biotextima Kft., a Ponyva Manufaktúra, a Háziipari Szövetkezet. A helyben foglalkoztatottak mellett többen járnak a környező településekre is dolgozni, pl. Mosonmagyaróvárra, Mosonszolnokra, Jánossomorjára, Hanságligetre. Értékeink, küldetésünk Az Esélyegyenlőségi program kidolgozásával és megvalósításával az önkormányzat célja, az érintett célcsoportok hátrányainak leküzdése, illetve a hátrányok enyhítése a lehetőségekhez mérten. Célok 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció 2

3 A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Bősárkány Nagyközség Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételel érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP Intézkedési Terv tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot. A HEP fórum tagjai: jegyző, igazgatási csoportvezető, óvodavezető, iskolaigazgató, gondozási központ vezetője, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozói. 3

4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló i CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló i CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló i III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló i IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló i CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló i CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló i XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló i CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. - Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(VII.23.) önkormányzati rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról - Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009.(III.26.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról - Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010.(IV.23.) önkormányzati rendelete első lakáshoz jutás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásáról - Kóny székhelyű szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó társulás társulási megállapodása - Polgármesteri Hivatal (Közös Önkormányzati Hivatal) Esélyegyenlőségi Terve - Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal A helyi önkormányzat a települési önkormányzati dokumentumok (költségvetési koncepció, költségvetési rendelet, gazdasági program, településrendezési terv, szolgáltatástervezési koncepció, köznevelési terv) elkészítése és módosítása során arra törekszik, hogy azok az esélyegyenlőségi programban meghatározott célokkal összhangban, azok elősegítését szolgálva kerüljenek elfogadásra. Az önkormányzat intézményei költségvetése kidolgozása az intézmények részvételel, velük történő egyeztetés folyamán történik. 4

5 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása Bősárkány Nagyközség Önkormányzata egyes önkormányzati feladatait társulási kereteken belül látja el. 1. Családsegítés és gyermekvédelem: Kóny székhelyű szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó társulás - a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársának ügyfélfogadása a településen biztosított. 2. Óvodai nevelés: Bősárkány Térségi Óvodai Társulás - a társulás tartja fenn a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodát, amely Bősárkányon kívül 6 település óvodai feladatait látja el. 3. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása: Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ látja el ezen feladatokat. 4. Eegyes szociális feladatok: Csornai Térségi Önkormányzatok Társulása - a társulás fogyatékosok napközi otthonát, támogató szolgálatot és két idősek gondozó házát működtet. 5. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti, fogorvosi, védőnői ellátás: megállapodás alapján Bősárkány központú körzetben látja el ezen feladatokat. 6. Önkormányzat működésel kapcsolatos feladatok ellátása: Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal keretében, melynek székhelye Bősárkány. 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása Az adatgyűjtéshez a leginkább felhasználható forrás a TEIR adatbázis, ezen belül a KSH, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a szociális ágazat KSH, és MÁK által rendelkezésre bocsátott adatok. Ezek kiegészítésére használtuk fel az önkormányzat számára rendelkezésre álló adatbázisokat, mint a népesség-nyilvántartást és a helyben készített adattáblákat. Az adatgyűjtés során a településen működő közoktatási intézményektől, háziorvostól, védőnőtől is kértünk adatokat. 5

6 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége Bősárkány településen nincs adat arra vonatkozóan, hogy hányan élnek mélyszegénységben, a családsegítő szolgálat tájékoztatása alapján igazán mélyszegénységben élő család a településen nincs. A i népszámlálás során 12 személy vallotta magát cigány nemzetiségűnek. 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet A KSH i adatai alapján egész Győr - Moson - Sopron megyére jellemző, hogy a havi bruttó átlagkeresetek az országos átlagnál magasabbak. Területi összehasonlításban a munkavállalók fizetése a szellemi foglalkozásúak között Budapestet, valamint Fejér és Komárom-Esztergom megyéket követve a negyedik legmagasabb értéket képviselte Győr - Moson - Sopron megyében, a fizikaiak viszont Győr Moson Sopron megyében számíthattak a legkedvezőbb kereseti lehetőségre. A vagyoni helyzetet tükröző adat lehet, hogy a település lakásállományának nagy része összkomfortos, komfortos. A víz, villany minden lakásba be van vezetve. A fűtés központi fűtés, illetve egyedi fűtés. A szennyvízcsatornázás jelenleg folyamatban van a településen. Szintén a vagyoni helyzetet tükröző adat a gépjárművek. A gépjárműállományt tekintve az adónyilvántartás adataiból tudjuk, hogy 611 adózó 863 gépjármű után fizet adót. Az önkormányzat felé adótartozással rendelkezők nem túl magas. A nagyobb összegű adótartozással rendelkezők januárjában: 16 fő (forrás: adónyilvántartás). 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló i IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt ek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek, aránya A KSH tájékoztatója szerint Magyarországon a munkanélküliségi ráta IV. negyedben 10,7% volt. Ezzel összehasonlítva a munkaképes lakossághoz viszonyított nyilvántartott álláskeresők aránya a településen nem magas, ben 2 % (lásd: táblázat). Ez az adat nem tükrözi teljesen a valóságot, hiszen előfordulhatnak olyan esetek, hogy a munkanélküliek nem regisztráltatják magukat, róluk nem rendelkezünk adatokkal. A regisztrált munkanélküliek korcsoportos adataiból ( táblázat) kiderül, hogy a munkanélküliség nem egy-egy csoportra jellemző, hanem minden korcsoportban megjelenik, de alacsony számban. Legtöbben a és az közöttiek vannak. A nyilvántartott álláskeresők tekintetében a férfiak és nők között nincs jelentős eltolódás. b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága A legtöbb nyilvántartott álláskereső rendelkezik általános iskolai végzettséggel. A nyilvántartott álláskeresők közül a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek kis számban fordulnak elő ( táblázat), a 8 általánost végzettek már magasabb, a legtöbb munkanélküli pedig a 8 általánosnál magasabb végzettségűek közül kerül ki. c) közfoglalkoztatás Az önkormányzat minden ben szervez közfoglalkoztatást, amiben a településen élő munkanélküliek közül es átlagban általában 1-2 fő vesz részt. A munkanélküliekre jellemző, hogy részt kívánnak venni a közfoglalkoztatásban és elfogadják a felajánlott munkát. 6

7 d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) A közlekedés tekintetében Bősárkány még a jobb adottságú települések közé tartozik, mert a 86-os főút keresztezi, ezért az autóbusz közlekedés sűrűbb, mint a környékbeli kis településeken (iránya Csorna, Győr, Mosonmagyaróvár). Több olyan munkáltató is van a környéken, de távolabbi városokban is, amely műszakhoz igazodó buszjáratokkal szállítja a dolgozóit, megkönnyítve ezzel a munkába járást. A közvetlen járattal meg nem közelíthető munkahelyekre viszont a csatlakozási nehézségek miatt problémás lehet a bejárás. A településen vasútvonal is keresztül megy, Csorna és Hegyeshalom felé közlekednek a vonatok. A településen a foglalkoztatás terén a mezőgazdaság és az ipar mellett a szolgáltatás is jelentős, melyben a bt.-kt, kft.-k és egyéni vállalkozások is jelen vannak. A jelentősebb vállalkozások a településen a Biotextima Kft., Ponyva Manufaktúra, Hanság Szövetkezet, Háziipari Szövetkezet. A helyben foglalkoztatottak mellett többen járnak a környező településekre dolgozni, pl. Mosonszolnokra, Jánossomorjára, Hanságligetre. A helyben lő és a környező településeken lő gyáraknak köszönhető, hogy Bősárkányban nem túl magas a munkanélküliségi ráta. A közintézmények (iskola, óvoda, hivatal) is jelentős létszámot foglalkoztatnak. e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük A településen ilyen programok nincsenek. f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) Az önkormányzat a munkanélküliek tájékoztatása, elhelyezkedéshez való hozzásegítése, közfoglalkoztatása érdekében rendszeres kapcsolatban áll és együttműködik az illetékes munkaügyi központtal. g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása A mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása a saját fenntartású intézményekben kizárólag azért nem jellemző, mert a foglalkoztatáshoz olyan szakképesítésekre van szükség, amellyel ez a réteg általában nem rendelkezik, így ezekre az állásokra nem is jelentkeznek. Ellenben az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásban ők is érintettek. Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében többször is alkalmazott roma munkanélkülit segédmunkásként. h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén a településen nem tudunk. 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások Az álláskeresési segélyben részesülők a nyilvántartott álláskeresők számához viszonyítva nagyon alacsony. Ajáradékra jogosultak is alacsony. Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban pedig még kevesebben részesültek. (lásd: , , táblázatok) 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető 7

8 elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A településen 788 (2011-es népszámlálási adat) lakás található. A komfortfokozat alapján a lakások megoszlását a következő táblázat tartalmazza: Lakás komfortfokozata népszámlálási adat népszámlálási adat összkomfortos komfortos félkomfortos Komfort nélküli szükséglakás 14 4 forrás: KSH A táblázatból megállapítható, hogy a hez képest 33 %-kal nőtt az összkomfortos lakások 10 alatt. A félkomfortos, komfort nélküli, valamint a szükséglakások jelentősen csökkent. A komfort nélküli lakások nagy része becslések alapján nem lakott. a) bérlakás-állomány A településen 7 db önkormányzati bérlakás van, ebből 2 lakás jelenleg üresen áll, mivel az állaga nagyon leromlott. 4 lakás összkomfortos és 1 lakás komfortos. A lakások bérleti díja messze a piaci díjak alatt van. b) szociális lakhatás A településen szociális alapon igényelhető lakhatási lehetőség nincs. c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok Adatok e témában nem állnak rendelkezésre. A településen ilyenről nem tudunk. d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság A településen hajléktalan személy nincs. Nincs adat az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások számáról. e) lakhatást segítő támogatások A lakásfenntartási támogatások 2011-ben nagyon megugrott, de egyébként alacsony a számuk.(lásd: táblázat). Az önkormányzat helyi rendelet alapján támogatja az első lakáshoz jutókat. A támogatás igénybe vehető Bősárkány nagyközségben történő lakásvásárlásra, lakásépítésre, valamint emeletráépítés, tetőtérbeépítés, bővítés esetén, ha ennek eredményeként új, önálló lakás létesül. A vissza nem térítendő támogatásban az részesülhet, aki a helyi rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. A támogatás összege ,- Ft-tól ,- Ft-ig terjedhet ben még visszatérítendő támogatást kaptak az első lakáshoz jutók, 2008-ban 9 fő, 2009-ben 4 fő kapott ,- Ft összegű kamatmentes kölcsönt től már vissza nem térítendő támogatást kaptak a jogosultak, 2010-ben 13 fő, 2011-ben 5 fő, 2012-ben 6 fő kapott ,- Ft összegű támogatást. f) eladósodottság Az eladósodottság tekintetében adatokkal csak a helyi adók tekintetében rendelkezünk. A nagyobb összegű, 1 en túli adótartozással rendelkezők alacsony (kb fő). A közüzemi díjak, hiteltartozások tekintetében az eladósodottságról nem rendelkezünk adatokkal. 8

9 g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása Bősárkányban külterületen 2 lakás található, jelenleg csak az egyik lakás lakott, melyben hárman élnek. A külterületeken víz és villany ellátottság mindegyik lakásban van, gáz nincs. A közszolgáltatásokhoz, közlekedéshez való hozzáférés biztosított. 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete Telep, szegregátum a településen nem található. 3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés Az egészségügyi alapellátásokon belül háziorvos (külön gyermekorvos nincs), fogorvos és védőnő helyben rendel. A településen két háziorvosi körzet található, mindegyik körzethez tartoznak még szomszédos települések is. A fogorvosi körzet központja is Bősárkány, ehhez még 7 település tartozik. A védőnői ellátás a Bősárkány központú körzetben biztosított, még négy település tartozik hozzá. A háziorvosi ügyeleti feladatokat június 30-ig a Bősárkány székhelyű társulás látta el a térség 40 települése részére július 1-jétől a társulás megszűnt, a feladatokat azonban továbbra is Bősárkány látja el feladatellátási megállapodások alapján a korábbi társult tagoknak is. Az ügyeleti ellátás csornai rendelőben történik. Az iskola-egészségügyi feladatokat a háziorvos és a védőnő látja el. Az egészségügyi szakellátások a település lakói részére Csornán (10 km), Győrben (40 km), illetve Mosonmagyaróváron (30 km) érhetők el. A vérvétel helyben biztosított. b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés A programokhoz a hozzáférés Csornán és Győrben biztosított. A tüdőszűrő vizsgálat ente egyszer helyben történik. Hallás, látás, cukorbetegség, szív-érrendszeri, gasztroenterológiai prevenciós vizsgálatok alkalmanként helyben biztosítottak szűrőbuszokkal. c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés A településen ilyen ellátás nincs. d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése Az óvodai, iskolai és szociális étkeztetésben részt vevők számára az óvoda konyhája készíti az ételt, ahol az étrend összeállítását szakképzett élelmezésvezető végzi. e) sportprogramokhoz való hozzáférés A településen az óvodában és iskolában is szerveznek sportprogramokat a gyermekek részére. A településen működik a Bősárkányi Sportgyesület, melynek labdarúgó és kézilabda szakosztálya is van. A labdarúgó csapat a megyei II. osztályból 2013-ban a megyei I. osztályba léphet. A felnőtt korosztályon kívül, az ifjúsági korosztályba tartozók közül is várják a labdarúgást és sportot szeretőket. Ezen kívül Bősárkányban működik egy horgászegyesület, illetve karate egyesület. Az iskola tornatermében, az edzőteremben, a sportpályán tehát a település lakossága számára a sportolási lehetőség adott. f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 9

10 A szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást az önkormányzat a Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat ellátó társuláson keresztül biztosítja. A településen működő idősek klubja korábban önkormányzati fenntartásban volt, jelenleg szintén a Kóny székhelyű társulás a fenntartó. Az idősek klubja biztosítja az idősek nappali ellátását a településen. A támogató szolgálatot, a fogyatékosok napközi otthonát, valamint idősek gondozó házát a Csornai Térségi Önkormányzatok Társulása működteti, amelynek önkormányzatunk is tagja. g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor A településen nem tudunk ilyen esetről. h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül A szociális juttatásokról való döntéshozatalnál fontos szempontként jelenik meg, hogy a leghátrányosabb helyzetben lőknek nyújtson az önkormányzat leginkább támogatást. 3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása A településen a közösségi életet a sokszínűség jellemzi. A településen számos civil szervezet működik, akik tevékenyen részt vesznek a település rendezvényeinek megszervezésében. Hagyományosan megtartott rendezvényeink az idősek napja, adventi ünnepség, majális, falunap, a nemzeti ünnepek. Mindezeken kívül az iskola és az óvoda is szervez különböző rendezvényeket az folyamán. A civil szervezetek, klubok is részt vesznek a rendezvényeken, szerveznek programokat. A teljesség igénye nélkül tevékenységi területek: labdarúgás, kézilabda, karate, horgászat, galambászat, vadászat, önkéntes tűzoltó tevékenység, vöröskeresztes tevékenység, nyugdíjas klub stb. b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) A településen a közösségi együttélés viszonylag békés, néha előfordulnak konfliktusok, mint minden településen, de ezek általában nem csoportokat érintetnek, hanem egyének közötti konfliktusok, gyorsan megoldódnak, beavatkozást nem igényelnek. c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) A családsegítő szolgálat munkatársain keresztül van lehetőség arra, hogy a szegénységben élő családok számára adományokat juttassanak a település lakói. 3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a településen nem működik. 3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák Közfoglalkoztatásban várhatóan csökken a foglalkoztatható támogatott létszám. Szegénységben élő családok anyagi nehézségei. fejlesztési lehetőségek A közfoglalkoztatás jelenlegi foglalkoztatási szintjének fenntartása, növelése. Családsegítő szolgálat segítségel adományok gyűjtése, kiosztása. 10

11 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) A településen a gyermekek folyamatosan csökken. A település öregedési indexe jóval magasabb a KSH által re kimutatott országos 116,6 %-hoz és a Dunántúli régióban számított 121,5 %-hoz viszonyítva ben 135,8 %. (lásd: 3. számú táblázat) Az elmúlt 5 adatait átlagolva elmondható, hogy ente kb. 15 gyermek születik, a halálozások viszont jóval magasabb, ente kb. 27 fő. E mellett az elvándorlás is jellemző. Mindezek miatt a település lakossága ről re csökkenőben van. (lásd: táblázat) a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete A veszélyeztetettség okai között szerepelnek anyagi okok, környezeti, magatartási okok, rossz lakáskörülmények, alkoholizmus, testi, lelki elhanyagolás. A veszélyeztetettség feltárásában a gyermekvédelmi rendszer egyik legmeghatározóbb tényezője a jelzőrendszer és annak megfelelő működése. A jelzőrendszer tagjai: védőnő, háziorvos, köznevelési intézmények, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelők, munkaügyi hatóság, önkormányzat, jegyző, családsegítő szolgálat. A gyermekjóléti szolgálat beszámolója szerint 2012-ben összesen 20 jelzés érkezett a jelzőrendszer tagjaitól gyermek- vagy fiatalkorú veszélyeztetettsége kapcsán a szolgálathoz. Gyermekjóléti alapellátás keretein belül 7 család 7 gyermeke esetében volt gondozás, védelembe vételre (hatósági intézkedés) 3 család 6 gyermekénél került sor. Átmeneti nevelésben 1 család 2 gyermeke van. Tanácsadás keretében a szolgálat 4 család 4 gyermekel került kapcsolatba, ezen esetekben gyermekjóléti alapszolgáltatás nem indult. A védelembe vett gyermekek számának alakulását a tábla tartalmazza ben a 18 alattiak a népességből 376 fő volt, ebből 6 gyermek védelembe vételére került sor. Ez a 18 alatti gyermekek 1,6 %-át teszi ki. Hátrányos helyzetű gyermekek a településen 19 fő. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek a településen nincs. b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek 2012 ben 19 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. (lásd: táblázat) c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők, aránya Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban illetve kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban, valamint óvodáztatási támogatásban között nem részesült senki a településen. A településen élő családok gyermek születése esetén az önkormányzat rendelete alapján születési támogatásban részesülnek. A gyermekek iskolakezdési támogatásban is részesülnek a helyi rendelet alapján a következők szerint: Az önkormányzat a tankezdés megkönnyítése érdekében az általános iskolai, valamint a középiskolai nappali tagozatos tanulmányokat folytató tanulók részére iskolakezdési támogatást biztosít, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. Jövedelemigazolásként a szülő, gondozó személyes nyilatkozata elfogadott, a kereseti igazolás mellőzhető. Az általános iskolai tanulók esetén az önkormányzat az iskolakezdési támogatásként megvásárolja a tankönyveket a támogatott tanulók részére. A középiskolai tanulmányokat folytató tanulók iskolakezdési támogatásának összege támogatott tanulónként 8.000,- Ft. 11

12 Az önkormányzat minden ben télapócsomagot biztosít a 0-3 es, óvodás és általános iskola 1-4 folyamán tanuló gyermekek részére. d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők, aránya A kedvezményes étkeztetésben részesülők számát a táblázat mutatja. Az önkormányzat a központi jogszabályokban meghatározott kedvezményeken túl egyéb kedvezményeket nem biztosít. e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek, aránya A magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekekről csak annyi adat áll rendelkezésre, ami az oktatási, nevelési intézmények nyilvántartásaiból kiderül. Az óvodában magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek az intézmények tájékoztatása szerint nincs. Az iskolában 7 külföldi állampolgárságú gyermek tanul. 4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége A településen szegregátum nem található. 4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése Jelenlegi szabályozás szerint hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb az iskola nyolcadik folyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek ben Bősárkányban a hátrányos helyzetű gyermekek : 19. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem volt. a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok) Bősárkány központtal két védőnői körzet van. Az egyik körzethez tartozik Bősárkány fele, Acsalag és Földsziget, a másik körzethez pedig Bősárkány másik fele, Barbacs és Maglóca. A Bősárkány-Barbacs Maglóca körzet védőnője látja el helyettesítéssel a másik körzet védőnői feladatait is, ugyanis az a körzet betöltetlen. A védőnő rendszeres tanácsadást tart a településen, és a kisgyermekes családokat rendszeresen látogatja. Hetente egyszer a védőnői tanácsadás a háziorvos részvételel történik. (lásd: táblázat) A védőnő az iskolaegészségügyi feladatokat is ellátja. b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok ) A településen gyermekorvos nincs, a gyermekeket vegyes praxisban a háziorvos látja el. Szakellátások Csornán, Mosonmagyaróváron és Győrben biztosítottak. c) 0 7 es korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok Óvodánkban gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus és pszichológus segíti a gyermekek nevelését. Ehhez a csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó pedagógusainak segítségét vesszük igénybe. 12

13 d) gyermekjóléti alapellátás A gyermekjóléti alapellátások hozzájárulnak a gyermek családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, illetőleg a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: a) a gyermekjóléti szolgáltatás, b) a gyermekek napközbeni ellátása, c) a gyermekek átmeneti gondozása. A település a gyermekjóléti szolgáltatást a Kóny székhelyű szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó társuláson keresztül látja el. A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat a napközi otthonos óvoda, az általános iskolai napközi és a nyári napközis tábor útján biztosítja. A nyári napközis tábort az önkormányzat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve biztosítja. Bölcsődei ellátás, családi napközi a településen nem megoldott. e) gyermekvédelem A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A gyermekjóléti feladatokat az önkormányzat a Kóny székhelyű szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó társuláson keresztül látja el. A társulás működteti a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központot. A gyermekjóléti szolgálat munkatársa heti három alkalommal tart ügyfélfogadást a településen. Nagy hangsúlyt fektetnek a jelzőrendszeri tagokkal való minél hatékonyabb és kölcsönös együttműködésre, a veszélyeztetett gyermekek és családjuk helyzetének minél eredményesebb és gyorsabb megoldása érdekében. A családgondozó ente tart települési tanácskozást, ahol a jelzőrendszeri tagok es beszámolója segítségel átfogóan értékeli az et, a jelzőrendszer működését és javaslatokat tesz a hatékonyabb működésre. A családgondozó es beszámolója alapján a jelzőrendszer által küldött jelzések 2012-ben 20 volt. Gyermekjóléti alapellátás keretein belül 7 család 7 gyermeke esetében volt gondozás, védelembe vételre (hatósági intézkedés) 3 család 6 gyermekénél került sor. Átmeneti nevelésben 1 család 2 gyermeke van gondozásban. Tanácsadás keretében a szolgálat 4 család 4 gyermekel került kapcsolatba, ezen esetekben gyermekjóléti alapszolgáltatás nem indult. A problémák tekintetében főként anyagi és a szülők életvitelel kapcsolatos gondok jelennek meg, ezen kívül gyermeknevelési, családi konfliktus, szülői elhanyagolás problémái fordulnak elő. A szolgálat célja, hogy a kliensekkel együttműködve oldják meg a felmerülő problémákat. Egy családban az esetek többségében egyszerre több probléma jelenik meg. A családokkal való kapcsolattartás formái: ügyfélfogadás és családlátogatás. A gyermekvédelem területén felmerülő problémák kezelése a gyermekjóléti szolgálaton keresztül megoldott. A védelembe vett gyermekek számának alakulását a tábla tartalmazza ben a 18 alattiak a népességből 376 fő volt, ebből 6 gyermek védelembe vételére került sor. Ez a 18 alatti gyermekek 1,6 %-át teszi ki. f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások Bármely probléma esetén a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ munkatársaitól kérhető segítség. Egyéb krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás nincs a településen. 13

14 g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés A gyermekek ilyen irányú tevékenységét elsősorban a nevelési és oktatási intézmények biztosítják. Ezen kívül számos olyan tevékenység van a településen, ami lehetőséget nyújt a gyermeknek a szabadidő hasznos eltöltésére. A településen működő sportegyesület az ifjúsági labdarúgó csapatába várja a lelkes és tehetséges fiatalokat. Ezen kívül az egyesületben kézilabda szakosztály is működik. A Bősárkányi Gyermekekért Sportegyesület a karatézni vágyó gyerekeket várja szeretettel. A gyermekkorúak szabadidős és szünidős tevékenységel kapcsolatosan felmerülő probléma, hogy a gyermekek közlekedési ismeretei hiányosak. Kis településre jellemző, hogy a gyermekek viszonylag szabadabban vannak engedve, ezért fokozottan oda kell figyelni, hogy a közlekedési balesetek elkerülése érdekében ismereteiket bővítsük. Problémát okozhat még, hogy a gyerekek az általános iskolából kikerülve a falusi környezetből, egy teljesen új típusú, városi környezetbe kerülnek középiskolába. Itt olyan külső hatások érhetik őket, amivel esetleg eddig nem találkoztak (alkohol, kábítószer), ezért fontos, hogy fel legyenek készülve ezekre a hatásokra. Ezért már az általános iskolában alkohollal kapcsolatos és drogmegelőző előadásokat kellene szervezni részükre, hogy megismerjék ezek káros hatásait. Évek óta hagyományosan megrendezésre kerül a nyári napközi, melyet az önkormányzat, iskola és a gyermekjóléti szolgálat közösen szervez. A nyári napköziben 1-4. osztályos tanulók vesznek részt a foglalkozásokon. A nyári napközi 3 hetes, melynek során különböző foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek, és az étkeztetésük is biztosított. h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv A gyermekek étkeztetése intézményi keretek között (óvoda, iskola) megoldott. Az arra jogosult gyermekek részére az ingyenes tankönyvellátás biztosított. Ezen felül az önkormányzat helyi rendelet alapján iskolakezdési támogatásban részesíti a középiskolásokat és azokat, akik a központi jogszabályok alapján nem jogosultak ingyenes tankönyvellátásra. (lásd: pont.) i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei Önkormányzatunkhoz ilyen észrevétel nem érkezett. j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül A településen nem jellemző. 4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek/tanuló a településen nincs. Az általános iskola a pedagógiai programja szerint minden tanulója számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget. Ennek keretében biztosítja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-kibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek. Az általános iskola pedagógiai programja szerint az iskolában biztosítják a sajátos nevelési igény típusának megfelelő, a szakvélemény által meghatározott órakereten belül a szakszerű gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógia ellátást. Az iskolában a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált formában folyik. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. 14

15 sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján szervezik meg. Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális pedagógiai segítségnyújtás szükséges, melynek keretében az iskola együttműködik a Szakértői Bizottság és az Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola, és Módszertani Központ szakembereivel. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációjának elősegítése érdekében az iskola és az óvoda együttműködik. Az óvodában a hátrányok kompenzálása a következetességen alapuló magatartási és viselkedési szokásrendszer kialakítása és gyakoroltatása keretében történik. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység minden óvodapedagógus, valamint pedagógiai munkát segítő munkatárs közös felelőssége. b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok stb.) Az általános iskolában jelenleg 1 gyógypedagógus (saját állományban), logopédus és pszichológus segíti a tanulók esélyegyenlőségének növelését. Az iskolapszichológusi és logopédiai szolgáltatást a csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó pedagógusai biztosítják helyben. Óvodánkban gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus és pszichológus segíti a gyermekek nevelését. Ehhez a csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó pedagógusainak segítségét vesszük igénybe. c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs A fent leírtak mind azt szolgálják, hogy a hátrányos megkülönböztetés megszűnjön az iskolánkban. Szegregáció nincs az intézményünkben. d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések A településen egy iskola és egy óvoda van. e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) A pozitív diszkrimináció keretében az óvoda és az iskola biztosítja a hátrányos, halmozottan hátrányos és sajátos nevelési igényű gyermekek részére a szükséges fejlesztőpedagógiai ellátásokat. 4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák A gyermekek közlekedési ismeretei hiányosak. A középiskolába elkerülő gyermekeket érő negatív hatások (alkohol, drog) Nincsenek megbízható adatok a HHH gyerekekről fejlesztési lehetőségek Közlekedési tárgyú előadások szervezése gyermekeknek. Alkohol és drog hatásairól megelőző tájékoztató előadások szervezése általános iskolásoknak. HHH nyilatkoztatás hatékonyságának növelése, Tájékoztatás a HHH státuszról. 15

16 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében A KSH tájékoztatója szerint Magyarországon a munkanélküliségi ráta IV. negyedben 10,7% volt. Ezzel összehasonlítva a munkaképes lakossághoz viszonyított nyilvántartott álláskeresők aránya a településen jóval alacsonyabb, ben 2 % (lásd: táblázat). A női és férfi nyilvántartott álláskeresők közel azonos. b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban A településen ilyen programok nincsenek. c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei Információk nem állnak rendelkezésre ezzel kapcsolatban. d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) Az önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bért követelménynek. Más foglalkoztatók esetében nem rendelkezünk adatokkal. 5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) A nők munkavállalásával kapcsolatban azok a problémák merülnek fel, amik általában a kis településeket sújtják. A gyermekgondozásról visszatérő anyukáknak gondot okozhat a gyermek elhelyezése, mivel a településen nincs bölcsőde, családi napközi. Ezt a problémát megoldani az önkormányzat nem tudja, mert a bölcsőde fenntartásának olyan kritériumai vannak, amit a település nem tudna teljesíteni. A gyermeket 2,5 es kora után beveszi ugyan az óvoda, amely óráig tart nyitva, de még így is nehézségeket okozhat a gyermek reggelenkénti eljuttatása, illetve délutáni hazajuttatása az óvodából. Ezzel összefügg, hogy sokan nem helyben dolgoznak, így távolabbra kell munkába utazni. Ebben az esetben viszont előfordulhat, hogy amikor buszjárat indul a településről, még nem nyit az óvoda, és a hazafelé közlekedő járatok sem érnek be az óvodai zárásra. Így akinek nincs lehetősége a gyermek elhelyezését a családban megoldani, ott általában az anya nehezen tud, vagy nem tud teljes munkaidőt vállalni. Ezen a problémán segíthet a rugalmas munkaidő és a részmunkaidő, de sajnos a munkahelyek többségére nem jellemző, hogy ezt a lehetőséget biztosítja a kisgyermekek anyák számára. Némiképp enyhít a helyzeten, hogy vannak olyan munkáltatók, amely műszakhoz igazodó buszjáratokkal szállítja a dolgozóit, megkönnyítve ezzel a munkába járást. 5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe A családtervezés, anya- és gyermekgondozás feladatait a Bősárkány központú védőnői körzet látja el. Terhes gondozás és kisgyermekeket érintő tanácsadás rendszeresen biztosított a településen, melyen hetente egy alkalommal a háziorvos is jelen van. A településen a védőnő a kisgyermekes családokat rendszeresen látogatja, tájékozódik a gyermekek helyzetéről, segít az esetleges problémák megoldásában, tanácsokat ad a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekben. 16

17 5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak A családsegítő szolgálattól kapott információ, hogy az elmúlt ekben a településen ilyen problémával nem kerültek szembe. 5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) A településen ilyen szolgáltatás nincs. 5.6 A nők szerepe a helyi közéletben A helyi képviselő testület tagjainak 7 fő, ebből 6 fő férfi, 1 fő nő, a polgármester férfi. A Bősárkányi Közös Önkormányzati hivatalban foglalkoztatottak 9 fő, ebből 2 fő férfi, 7 fő nő, a jegyző nő. A Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda 15 dolgozója, beleértve az óvodavezetőt is nő. Összességében tehát elmondható, hogy az önkormányzat intézményeiben magas a nők aránya. 5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések A településen nincsenek ilyenek. 5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások hiánya. A nők munkába állását nehezíti, hogy a településen nincs bölcsőde, családi napközi. fejlesztési lehetőségek A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások elérhetőségeinek felkutatása, kigyűjtése és ezekről a lakosság tájékoztatása. Megvizsgálni a családi napközi létesítésének lehetőségét. 17

18 6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl., aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.) A település öregedési indexe jóval magasabb a KSH által re kimutatott országos 116,6 %-hoz és a Dunántúli régióban számított 121,5 %-hoz viszonyítva ben 135,8 %. (lásd: 3. számú táblázat) A település lakosságának jelentős részét képezik az időskorúak, akik között egyre több az egyedülálló. Az is megfigyelhető, hogy míg az egyes fiatalabb korosztályokban a nemek aránya kiegyenlített, sőt a férfiak felé tolódik, addig 65 felett jelentősen eltolódik a nők irányába. Ebből következik, hogy az egyedülálló időskorúak nagy része nő. (lásd: 2. számú táblázat) A lakosságnak közel 30%-a részesül nyugdíjban, vagy valamilyen nyugdíjszerű ellátásban. (lásd: táblázat) Mivel az összlakossághoz viszonyítva az idősek aránya a településen magas, kiemelt figyelmet kell fordítani az idősek problémáira, és ezek megoldására. 6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága Bősárkányban a nyilvántartott álláskeresők nem túl magas, 2011-ben 35 fő. Ebből az 51 felettiek 10 fő. Általános tapasztalat, hogy az idősek elhelyezkedése sokkal nehezebb, mint a fiatalabb korosztályé. Magyarországon az elhelyezkedési esélyeket illetően három fő csoport van kritikus helyzetben, a pályakezdők, az alulképzettek és az idősek. Ez a három csoport eltérő stratégiát, más cselekvési módokat igényel. Az első kettő esetében például a képzés irányából érdemes segítséget nyújtani, az időseknél viszont a rugalmasabb foglalkoztatási lehetőségek, az alternatív munkakörök-munkaidők rendszerének bevezetésel, a testi és lelki kondíció megőrzésének oldaláról lehetne javítani a helyzeten. b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) A foglalkoztatást támogató programok a településen nincsenek. c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén A hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén abban nyilvánul meg, hogy általában azok a munkanélküliek, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtt néhány vel váltak azzá, sokkal nehezebben találnak munkát, mint a fiatalabbak. 6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése A településen társulási keretek között a Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ látja el az étkeztetés és házi gondozás feladatait, ezen kívül az idősek nappali ellátását. A településen idősek nappali otthona (gondozási központ) működik, mely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra. A gondozási központ 20 férőhelyes, jelenleg a gondozotti létszám: 16 fő. A házi gondozást 10 fő veszi igénybe. Szociális étkeztetésben 35 fő részesül. A szociális étkeztetés keretében igény szerint a diétás étkeztetés is biztosított a Csornai Margit Kórház konyhájáról. A házi gondozók feladata közé tartozik a szolgáltatást igénylőkkel történő kapcsolattartás, a problémák feltárása. Ők nyújtanak segítséget az idősek 18

19 számára a mindennapi nehézségek leküzdésében, legyen az akár a háztartással, betegséggel kapcsolatos probléma, segítenek a bevásárlásban, gyógyszer beszerzésben. Az idősek egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését segíti, hogy a településen helyben biztosított a vérvétel heti két alkalommal. Háziorvosi ellátás, fogorvosi ellátás a településen elérhető. A gondozási központ használatában van egy önkormányzati busz, mely szükség esetén igénybe vehető másik településen elérhető egészségügyi szolgáltatáshoz történő hozzáférés céljából. Az önkormányzat az idősek részére minden ben biztosít karácsonyi csomagot. b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés A település rendezvényeinek szervezésénél mindig figyelembe veszi az önkormányzat a különböző korosztályok, így az idősek igényeit is. Ezeken a rendezvényeken az idős korosztályból is szép számmal vesznek részt. A településen minden ben megünneplésre kerül az idősek napja. A gondozási központ pedig külön is megszervezi az idősek napját. A településen élő idősek Nyugdíjasklubot is működtetnek, melynek keretében működik az asszonykórus is. Az asszonykórus nem csak a helyi rendezvények szereplője, de a környező települések falunapjain is fellépnek. c) idősek informatikai jártassága Erre vonatkozóan nincs pontos adatunk, de feltételezhető, hogy az idősek nagy része nem jártas az informatikában. Ez persze nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem fordul elő, hiszen vannak olyan nyugdíjas korúak, akik lelkesen használják a számítógépet, internetet. 6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen A település teljes lakosságát, az időseket fokozottan érintő probléma, hogy a település járdái néhol rossz állapotban vannak, nehéz rajtuk a közlekedés. Ennek megoldására sajnos csak akkor van lehetőség, ha az önkormányzat megfelelő pályázati forrást talál erre a célra, mert önerőből a felújítást, javítást megoldani nem tudja. 6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított problémák Elmagányosodás fejlesztési lehetőségek Nyugdíjas klub támogatása, kirándulások szervezése idősek részére, gondozási központ népszerűsítése. 19

20 7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége A i népszámlálási adatok szerint Magyarországon fogyatékos személy él, amely a lakosságnak 4,6 %-a. A fogyatékosság típusát tekintve a legtöbben mozgáskorlátozottak, látás- és hallássérültek, illetve értelmi fogyatékosok. A településen lakó fogyatékkal élő személyekről kevés információval rendelkezünk. Feltételezhető, hogy az ő életvitelüket a családjuk segíti, így problémáikkal nem fordulnak segítségért az önkormányzathoz. 7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) A fogyatékkal élők foglalkoztatottságára vonatkozóan adatokkal nem rendelkezünk. b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén Ilyen esetről a településen nem tudunk. c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok Helyi szinten ilyen programok nincsenek. A Csornai Térségi Önkormányzatok Társulása, aminek Bősárkány is tagja, működteti a fogyatékosok napközi otthonát Csornán. Az intézmény szolgáltatásait 2 fő bősárkányi is igénybe veszi. 7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei A mozgáskorlátozotti támogatás a településen minden ben kifizetésre került január 1-jétől ez a támogatási forma megszűnt. 7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés a) települési önkormányzati tulajdonban lő középületek akadálymentesítettsége A települési önkormányzat tulajdonában lő középületek akadálymentesítése sajnos nem megoldott. A gyógyszertár az épület előtti térburkolatról rámpával megközelíthető. b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége A településen a posta épülete is rámpával felszerelt, mozgáskorlátozottak számára megközelíthető. c) munkahelyek akadálymentesítettsége A cégek, magánvállalkozások telephelyeinek akadálymentesítettségéről nincs adatunk. d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 20

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 67. szám 10853 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

Maglóca Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Maglóca Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

Tárnokréti Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Tárnokréti Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja -2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2015 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő) 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek év védelembe vett 18 év alattiak Megszűntetett esetek a 18 veszélyeztetett kiskorú év alatti védelembe vettek közül gyermekek

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata 2015 Tartalom 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A település bemutatása... 3 1.3. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Helyi Esélyegyenlőségi Program VASASSZONYFA Község Önkormányzata 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 6 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015. Ikt.sz.: 81-23/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25. napján (csütörtök) du. 16 00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Budapest, 2012. március 13.

Budapest, 2012. március 13. A tervezet munkaanyag, ezért az nem tekinthető a minisztérium álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter Iktatószám: XVIII/422/1 (2012) Az 2011. évi CXII. törvény 25. (5)-(7) bekezdése szerint

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán Város önkormányzata HEP -hoz készültek. A

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Medgyesbodzás Község Önkormányzata - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdésében, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben