Több mint egy változót jegyzünk fel a megfigyelési egységekről (objektumok).

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Több mint egy változót jegyzünk fel a megfigyelési egységekről (objektumok)."

Átírás

1 Többváltozós roblémák Több mint egy változót jegyzünk fel a megfigyelési egységekről (objektumok). Volt: Több magyarázó változó: többszörös regresszió, több faktoros ANOVA, ANCOVA. Most: több független változó, vagy több függő és független változó (vektor változók). l. 889 február.-én Rhode Island-en egy nagyvihar után 49 haldokló verebet vittek be a Brown Egyetem biológiai laboratóriumába. Ezek után a madaraknak kb a fele elusztult, és Hermon Bumus ezt egy jó alkalomnak találta a természetes szelekció hatásának vizsgálatára. A madarak 5 testmérete sorrendben: teljes hossz, szárnytávolság, csőr és fej hossz, felkar hossz, mellcsont hossza. Ezek a változók most egy vektorváltozót alkotnak. Eloszlás: általában többváltozós normális. Közéontja: centroid, várható érték vektor. Várható érték: μ x μ x μ= és ennek becslése a mintából: x = M M μ x 3

2 A szórás helyett kovariancia mátrix : cov(x,y)= μ{(x-μ(x))(y-μ(y))} Ha X=Y, akkor a kovariancia a változó varianciája. cov σ cov, X = M cov, ( ) ( X) ( X X) ( X X ) σ ( X ) cov,... ( X X ) σ ( X ) n n-ed rendű mátrix, szimmetrikus, és nincs negatív sajátértéke. A korrelációs mátrix, ha: n. R(X,Y) = μ{(x-μ(x))(y-μ(y))}/{σ(x)σ(y)}, RX R( X ) = M RXn A verebek esetén: teljes hossz (, X) (, X) szarnytavolsag csor es fej hossz felkar hossz mellcsont hossza ( X) RX,... Mean Variance

3 > var(vereb[,:6]) X X X3 X4 X5 X X X X X > cor(vereb[,:6]) X X X3 X4 X5 X X X X X Ha csoortokat alkotnak a megfigyelési egységek, akkor itt is lehet csoortok közötti (between grous) és csoortokon belüli kovariancia mátrixokról beszélni. A módszereknél általában feltétel a csoortokon belüli kovariancia mátrixok egyezősége. 5

4 Többváltozós roblémák. Verebek a viharban TULEL Grou Total nem elte tul a vihart tulelte a vihart Count Maximum Mean Median Minimum Std Deviation Count Maximum Mean Median Minimum Std Deviation Variance Count Maximum Mean Median Minimum Std Deviation Variance teljes csor es fej felkar mellcsont hossz szarnytavolsag hossz hossz hossza Variance Milyen kérdéseket lehet feltenni? Milyen kacsolatban vannak egymással a mért változók? Túlélők, nem túlélők átlagai, szórásai különböznek-e? (Variancia-analízis, F-róba, Levene róba) Ha a túlélők és nem túlélők különböznek a mért változók eloszlásai szemontjából, akkor lehetséges-e konstruálni egy olyan függvényét ezeknek a változóknak, amely szétválasztja a két csoortot. Ha ez nagy a túlélőkre és kicsi a nem túlélőkre, akkor ez lehetne a darwini fitnesszre egy index. 6

5 . Egyitomi koonyák Thébából származó férfi koonyák 5 korszakból. Mindegyikből darab.. Korai redinasztikus kor (4000 ie). Késő redinasztikus kor (3300 ie) dinasztia (850 ie) 4. Ptolemaioszi kor (00 ie) 5. Római kor (50 iu) Milyen kacsolatban van a 4 mért érték egymással? Van-e szignifikáns differencia a mintaátlagok illetve szórások között, és ha igen, akkor ez tükrözi-e fokozatos időbeli változást? Lehetséges-e konstruálni egy f függvényét a 4 változónak, amely valamilyen értelemben visszatükrözi a minták közti különbségeket? 7

6 DINASZT.00 Count X X X3 X Maximum Mean Minimum Std Err of Mean Std Deviation Variance Count Maximum Mean Minimum Std Err of Mean Std Deviation Variance Count Maximum Mean Minimum Std Err of Mean Std Deviation Variance Count Maximum Mean Minimum Std Err of Mean Std Deviation Variance Count Maximum Mean Minimum Std Err of Mean Std Deviation Variance

7 Alavető technika: eredeti változók olyan lineáris kombinációját létrehozni, ami összegzi az eredeti adathalmaz varianciáját. Az eredeti adatok: Objektum X X... X x x... x x x... x M n x n x n x n Zi = aix + aix aix Az ilyen függvényeket szokták diszkriminancia függvényeknek, főkomonenseknek, kanonikus függvényeknek, faktoroknak nevezni. analógia: regressziós függvény Időnként még egy lusz konstans is van benne, ekkor: Z = a + a X + a X a i i0 i i i X (Megj: ha az adatok standardizáltak, akkor a konstans 0.) A látens (extracted) változók általános tulajdonságai: az első magyarázza a variancia legnagyobb részét, a második a maradékból a legnagyobb részt, stb.; nem korreláltak, merőlegesek-függetlenek számuk = (a régi változók száma) megj.: csak néhányat tartunk meg belőlük. 9

8 Sajátértékek, sajátvektorok Eredeti össz variancia: S(cov(X))= λ. Ha a változók standardizáltak, akkor i= i λ =. i= Sajátvektorok: új változók együtthatói, az a ij -k. > eigen(cor(vereb[,:6])) $values [] $vectors [,] [,] [,3] [,4] [,5] [,] [,] [3,] [4,] [5,] Hogy lehet a sajátértékeket sajátvektorokat kiszámítani?. Asszociációs mátrix s.é.-ei, s.v.-ai: sektrál felbontás. Az eredeti vagy a standardizált adatmátrix szinguláris érték felbontásával. (Kontingencia táblákra is működik.) R-mode analízis: a változók cov vagy R mátrixából indulunk ki. szkór (score): új változókból számítjuk ki a megfigyelési egységekre. Q-mode analízis: a megfigyelési egységek cov vagy R mátrixából indulunk ki, az objektumok lin. komb.-jait kajuk. i 30

9 (mátrix algebrával összekacsolhatók) A Q-mode analízis különbségi mértékeken alaul (dissimilarity measures) s.é., s.v. számítás: kanonikus korreláció analízis, főkomonens analízis és korresondencia analízis Ha az objektumok csoortokat alkotnak, akkor úgy lehet kiszámítani a komonenseket, hogy azok a csoortok közötti különbségeket a leginkább kihangsúlyozzák: MANOVA, diszkriminancia elemzés. 3

10 Többváltozós exloratív elemzés Többváltozós grafikonok Szokásos egyváltozósak. Chernoff arcok, csillagok 3

11 >stars(vereb[,:6]) Szórásdiagram mátrix. >airs(vereb[,:6]) 33

12 Szórás diagram az új, látens változókkal. Kétváltozós boxlot 34

13 35

14 Töbváltozós távolságok, hasonlóságok Hasonlósági mértékek (similarity measures): mennyire hasonlóak az objektumok: korreláció Különbözőségi mértékek (dissimilarity measures): többváltozós távolság. Többváltozós roblémák - egyedi megfigyelések, minták, illetve oulációk közötti távolságok. Egyedi megfigyelések közti távolságok: Legegyszerűbb eset: n egyeden változót X, X,..., X mérünk. Az i-edik egyed mért értékei: xi, xi,..., xi, a j-ediké: xj, xj,..., xj. Ha =, akkor a két ont távolságát a Pitagorasz tétel alaján számíthatjuk: dij = ( xi xj) + ( xi xj) Több változó esetére is működik: ( ) d = x x ij ik jk k= Euklideszi távolság. Ha egy változó sokkal variabilisebb a többinél, akkor az dominálja a távolságot. Standardizálás.. 36

15 l. Thaiföldi rehisztorikus kutyák kb ie 3500-ból származó kutyacsontokat találtak. Nem világos, hogy honnan származtatható a rehisztorikus kutya, az arany sakáltól (Canis aureus), vagy a farkastól. Az eredet kiderítése végett méréseket végeztek az alsó állkaocs csontokon, illetve más fajták állkacsán. A mért változók: X - az állkaocs szélessége, X - az állkaocs magassága az első záfog alatt, X 3 - az első záfog hossza, X 4 - az első záfog szélessége, X 5 - az első és harmadik záfog közötti távolság (beleértve a záfogakat is), X 6 - az első és negyedik záfog közötti távolság (beleértve a záfogakat is). A mérések átlagai: X X X 3 X 4 X 5 X 6 Modern kutya Arany sakál Kínai farkas Indiai farkas Kujon Dingó Prehisztorikus kutya Forrás: Higham et al. (980). 37

16 A standardizált értékek X X X 3 X 4 X 5 X 6 Modern kutya Arany sakál Kínai farkas Indiai farkas Kujon Dingó Prehisztorikus kutya :Modern kutya :Arany sakal 3:Kinai kutya 4:Indiai kutya 5:Kujon 6:Dingo 7:Prehisztorikus kutya This is a dissimilarity matrix Proximity Matrix Euclidean Distance :Modern :Arany 3:Kinai 4:Indiai 7:Prehisztorikus kutya sakal kutya kutya 5:Kujon 6:Dingo kutya Ez is négyzetes mátrix, szimmetrikus és 0-ák vannak az átlóban. City-block (Manhattan) távolság: d ij = k= x ik x jk. Hasonló eredményt ad az előzőhöz, de nem olyan érzékeny az outlierekre. Csebisev (Chebychev) távolság: 38

17 Ha csak dimenzióban nézzük a különbséget. d ij = max x k ik x jk Hatvány (Power, Costumized) távolság:ha a növelni vagy csökkenteni akarjuk azoknak a dimenzióknak a súlyát, amelyek esetén különböznek az objektumok: d Az n és r értékét mi választhatjuk meg. ij = k= Az n az egyedi dimenziók közötti távolságokat súlyozza, az r edig az egyes megfigyelt egyedek közöttieket. Ha n = r, akkor Minkowsky távolságnak nevezzük. Bray-Curtis (Kulczynski): faj abudancia adatok esetén használatos. Gyakorisági értékek esetén: Chi-négyzet (Chi-square). A szokásos módon számolt χ -érték. Phi-négyzet (Phi-square) Az előző normalizálva. Jaccard e.h.: bináris skálán mért (rezencia, abszencia) adatokra. a a + b + c a azoknak a változóknak a száma, amelyek esetén egyik objektum értéke sem 0 b ahol az egyik 0, c ahol a másik 0. x ik y jk n r. 39

18 Gower e.h.: lehetnek folytonos és kategoriális változók is. Dissim. mértékek tulajdonságai: metrikusság: háromszög készíthető a 3 ont áronkénti távolságaiból. Általában ilyenek, Bray-Curtis nem. MDA-nál lényeges tulajdonság. 40

19 Mikor melyiket használjuk? Ha a változók hasonló skálán mértek és nincs 0 értékük, akkor Euklideszi, City-block. Ha nem hasonló a skála, akkor először standardizálni kell! Fajok abundanciája esetén olyan kell, amely maximális akkor, ha nincs közös faj a két mintavételi egységen: Bray-Curtis, Kulczynski jó. Távolsági mátrixok összehasonlítása Mantel-teszt l.: genetikus távolságok - földrajzi, időbeli távolságok. Távolságok oulációk és minták között Mahalanobis távolság: v rs D ij ri rj r= s= rs ( ) v ( si sj ) = μ μ μ μ, ahol a kovariancia mátrix inverzének az r-edik sorában és s- edik oszloában álló eleme. Máské: = μ μ C μ μj kvadratikus alak, ahol ( ) ( ) D ij i j i 4

20 μi μ i μi =, az i-edik ouláció várható érték vektora. C a M μ i kovariancia mátrix. Használható egy egyednek a ouláció közéontjától mért távolságának mérésére is: rs ( ) ( ) Dij = xr μr v xs μ s, r= s= ahol az egyeden mért értékek: x, x,..., x és a megfelelő ouláció átlagok: μ, μ,..., μ. Úgy tekinthető, mint az x megfigyelés többváltozós reziduuma, azaz, hogy milyen messze van x az összes változó eloszlásának közéontjától. Figyelembe veszi a változók közti korrelációt is. Ha a ouláció többváltozós normális eloszlást követ, akkor χ eloszlású szabadsági fokkal. Ha D értéke szignifikánsan nagy (P<0.00), akkor a megfigyelésünk vagy hibás, vagy egy extremális megfigyelés. A ouláció átlagokat és a kovariancia mátrixot a mintából becsülhetjük. D 4

21 l. Az egyitomi koonya minták közötti távolságok: Covarian Correlati X X X3 X4 X X X3 X4 Pooled Within-Grous a. The covariance matrix has 45 degrees X X X3 X E E E E a Grou Statistics DINASZT Total X X X3 X4 X X X3 X4 X X X3 X4 X X X3 X4 X X X3 X4 X X X3 X4 Std. Valid N (listwise) Mean Deviation Unweighted Weighted A Mahalanobis távolságok: 43

22 Dinasztia megj: Az ún. Mantel teszttel lehet mérni két távolság mátrix hasonlóságát. Ebben az esetben éldául azt, hogy a dinasztiák távolságainak mátrixa korrelál-e az időbeli távolságok mátrixával. (igen) 44

23 Standardizálás, transzformációk A transzformációk ugynúgy mennek, mint egyváltozós esetben. Itt még fontosabbak a linearitás miatt. Standardizálás átskálázás. Centrálás: kivonjuk minden változó átlagát, így az átlag 0 lesz. (Sektrál felbontás esetén tulajdonkéen a centrált adatok kovariancia mátrixával dolgozunk.) Standardizálás: korrelációs mátrix standardizált adatok kovariancia mátrixa. Relatív értékek (arányok): legnagyobb értékkel osztjuk az összeset. Megfigyelési egységeket is lehet standardizálni. Abundancia adatoknál fontos, ha a megfigyelési egységek mérete különböző. (arányok) 0,-é is lehet konvertálni. Sokszor hasznos lehet különböző módokon standardizálni és összehasonlítani az eredményeket: eredeti standardizált 0, eredeti: legnagyobb abundanciájú mit befolyásol 0, : rezencia, abszenciától mi függ. Asszociációs mértékek imlicit módon standardizáltak. 45

24 Az, hogy a kovariancia vagy korrelációs mátrixot használjuk attól függ, hogy a varianciák különbsége fontos-e biológiai szemontból. 46

25 Hiányzó adatok MCAR-missing comletely at random: független mind a megfigyelt adatoktól, mind a többi hiányzótól. Random részhalmaza az adatoknak. MAR lehet, hogy függ a csoorttól, hogy hiányzik-e. Mit tegyünk a hiányzó adatokkal?. Objektum törlése (deletion): legjobb megoldás, ha kevesebb, mint 5% hiányzik és MCAR Információ vesztés listwise deletion esetén. Ha az analízis áronkénti (airwise) asszociációkon alaul (kovariancia, korreláció), akkor airwise deletion. Csak akkor töröljük, ha éen azokkal a változókkal dolgozunk, amelyiknél hiányzik a megfigyelés. Imutáció Helyettesítés becsléssel. Módszerek:. átlaggal (változó értékeiből számolt\na) A varianciát alulbecsüli.. Regressziós modellel. Más változókkal becsüljük, l. a legjobban korrelált változót vagy változókat választjuk rediktornak.) 3. Hot-deck: Hasonló objektum értékével helyettesítjük. Problémák: függetlenség sérül; varianciát alulbecsli. 47

26 Maximum likelihood (ML) és EM becslés ML : araméter becslés a megfigyelt, nem teljes adatokból, majd a modellből becsüljük a hiányzó adatokat. Felhasználja a megfigyelt adatok eloszlását és a hiányzó adatok mintázatát. Iteratív imutáció + ML : Exectation Maximization ML araméter becslés hiányzó adatok ML araméterbecslés hiányzó adatok..., amíg nem konvergál. ML és EM feltétele a MAR. 48

27 Többváltozós adatelemzés SPSS-sel Előkészületek: Adatok megjelenítése: SPSS Grahics SPSS Frequency Hiányzó adatok elemzése (Missing data analysis) : Ellenőrizzük, hogy létezik-e mintázat (randomnak kell lennie) Kategoriális változó esetén: Ha Missing < 5%, List-wise otion Ha >=5%, akkor a hiányzó értékek kerüljenek egy új kategóriába Mért változó esetén: Ha Missing < 5%, List-wise otion 5% és 5% között : Transform>Relace Missing Value. (5%-nál kevesebb adat behelyettesítésének nincs túl komoly hatása Ha > 5%, akkor töröljük a változót, vagy a megfigyelési egységet (ismételt mérések esetén) Kiugró értékek ellenőrzése (Outlier-ek) : (Általában a statisztikai eljárások érzékenyek az outlier-ekre.) 49

28 Egyváltozós eset: boxlot Többváltozós eset: Mahalanobis távolság (Khi-négyzet statisztika), egy ont akkor outlier, ha a -érték <.00. o Az eset azonosítója (dummy variable) : Deendent, a többi változó: Indeendent o Save>Mahalanobis Kezelés: Töröljük az esetet Közöljünk két elemzést (egyet az outlier-rel, egyet edig nélküle) Normalitás: Egyváltozós normalitás tesztek: Q-Q lot Skewness és Kurtosis Tesztek Többváltozós normalitás tesztelése: A szórásdiagrammoknak ellitikusaknak kell lennie Minden változónak normálisnak kell lennie Linearitás: A linearitás ellenőrzése Reziduális lot regresszió esetén Szórásdiagrammok 50

29 Homoscedasticity: a kovariancia mátrixoknak a csoortokban meg kell egyeznie: Tesztelése: Box s M test Érzékeny a normalitásra Levene teszt: a csoort varianciák egyezőségének vizsgálata. Nem annyira érzékeny a normalitásra 5

30 Emlékeztető: ANOVA Az egyfaktoros ANOVA a o. átlagok egyezőségét teszteli Feltételek: független megfigyelések; normalitás; varianciák homogenitása Két faktoros ANOVA 3 hiotézis teszttel szimultán: Interakció a két faktor között A két faktor hatásának tesztelése Emlékeztető: ANCOVA A függő változó értéke folytonos független változótól (kovariáns) is függhet. Kovariánsok hatásának figyelembe vétele illetve becslése. A reguláris ANOVA feltételein túl követelmény még: Lineáris kacsolat a függő változó és a kovariánsok között MANOVA Tulajdonságok: Hasonló az ANOVÁ-hoz Több függő változó A függő változók korreláltak és a lineáris kombinációnak értelme van. Azt teszteli, hogy k oulációban a független változók egy lineáris kombinációjának átlagai különböznek-e. Alaötlet: találjunk egy olyan lineáris kombinációt, amely otimálisan szearálja a csoortokat, azaz olyat amely 5

31 maximalizálja a hiba (within grou) variancia/kovariancia mátrix és a hatás (between grou) variancia/kovariancia mátrix hányadosát. (Ez ugyanaz, mint amit a diszkriminancia elemzésnél használunk.) Ennek a kombinációnak a standardizált együtthatói megmondják, hogy melyik változó milyen súllyal szereel a szearálásban. Előnyök: Annak az esélye, hogy különbségeket találunk a csoortok között, nagyobb, ahhoz kéest, mintha minden változóra egyenként ANOVÁ-t csinálnánk. Nem inflálódik az elsőfajú hiba. Több ANOVA elvégzése nem veszi figyelembe azt, hogy a független változók korreláltak. Hátrányok: Bonyolultabb, Az ANOVA gyakran nagyobb hatóerejű. Sokkal komlikáltabb kísérleti elrendezést igényel. Kétségek merülhetnek fel, hogy valójában mely független változók mely függő változók értékét befolyásolják. Minden lusz függő változó szabadsági fokkal kevesebbet jelent. Feltételek: Független minták, Többváltozós normális eloszlás a csortokban A kovariancia mátrix homogenitása 53

32 Lineáris kacsolat a független változók között A MANOVA elvégzésének léései: Feltételek ellenőrzése Ha a MANOVA nem szignifikáns, sto Ha a MANOVA szignifikáns, egyváltozós ANOVÁk Ha az egyváltozós ANOVA szignifikáns, Post Hoc tesztek. Ha igaz a homoscedasticity, Wilks Lambda, ha nem Pillai s Trace. Általában mind a 4 statisztikának hasonlónak kell lennie. A MANOVA algoritmusa:. Az ANOVA négyzetösszegei helyett sums-of-squares-andcross-roducts (SSCP) mátrixok. Egy a hatásnak (between grous) megfelelő (H), egy edig a reziduális (within grous): E, és egy a teljesnek megfelelő (T).. Kiszámítjuk a HE - szorzatot (egyváltozós esetben ez az F érték). 3. Kiszámítjuk a HE - sektrál felbontását: sajátértékek, sajátvektorok. A s.é.-kek azt mutatják meg, hogy betweengrou varianciából a sajátvektorok vagy lineáris kombinációk mennyit magyaráznak. A s.v.-ok tartalmazzák a lineáris kombinációk együtthatóit. 4. Az a lineáris kombináció, amelyikhez a legnagyobb s.é. tartozik maximalizálja a between-grou/within-grou variancia hányadost. H 0 : a csoort centroidok megegyeznek. 54

33 Ez tesztelhető valamelyik variancia mérték segítségével (nyom, determináns:általánosított variancia). Wilk s lambda: E / T. A teljes variancia hányad része a reziduális. Minél kisebb, annál nagyobb a csoortok köztötti különbségek. Hotelling-Lawley trace: H / E. Ez ugyanaz, mint a HE - mátrix nyoma (sajátértékek összege). Nagyobb értékek nagyobb különbségeket indikálnak a csoort centroidok között. Pillai trace: A HT - nyoma, vagyis a between grous variancia. Roy s largest root: a HE - legnagyobb s.é.-e, vagyis ahhoz a lineáris kombinációhoz tartozó s.é. amely a between grous variancia-kovarianca legnagyobb részét magyarázza. Ezeknek a statisztikáknak az eloszlása nem teljesen ismert, közelítő F értékekké konvertálják ezeket. Két csoort esetén a Wilk s lambda, a Hotteling és Pillai féle érték megegyezik és megegyezik a Hotteling féle T statisztikával, ami a t-róba többváltozós kiterjesztése. Általában hasonló eredményeket rodukálnak több csoort esetén is. A Pillai trace a legrobosztusabb teszt. 55

34 MANCOVA Cél: Csoortok közötti különbség tesztelése független változók egy lineáris kombinációja alaján egy kovariáns figyelembe vételével. Példa: 3 területen élő őzek összehasonlítása a kor kovariáns figyelembe vételével. Reeated Measure Analysis Cél: csoortok közötti különbségek tesztelése, ha a megfigyelési egységeken többször mérünk. Feltétel: Független megfigyelések!! Helyette: Kevert modell 56

35 Diszkriminancia analízis Cél: egy olyan függvény létrehozása, amely alaján az egyedek két vagy több csoortba sorolhatók (a függvény értéke lényegesen változik csoortról csoortra). Később a függvényt új egyedek besorolására lehessen használni. l. verebek. A testméretek alaján besorolhatók-e a verebek a túlélők ill. nem túlélők közé (Mire emlékeztet ez a kérdés?!!): Lineáris diszkriminancia függvény: Z = ax + ax a X Ha Z értéke jelentősen változik csoortról csoortra, akkor a csoortok jól szearálhatók. Több függvény is konstruálható. A függvény úgy vetíti le a csoortokat egy alacsonyabb dimenziós térbe, hogy azok eloszlásai a legkisebb mértékben fedjék át egymást. A MANOVA inverze. A MANOVA ugyanezt a függvényt használja. Kétféle cél:. Prediktív diszkriminancia analízis (generáljunk egy szabályt, amely alaján csoortokba sorolhatunk).. Leíró analízis: a függő változó és a független változók kacsolatát vizsgáljuk. Hogyan működik?. Feltételezzük, hogy a célouláció egymást kizáró rész oulációkból áll.. Feltételezzük, hogy a független változóink többváltozós normális elsozlást követnek 57

36 3. Megkeressük azt a lineáris kombinációt, amely a legjobban szearálja a csoortokat. 4. Ha k csoortunk van, akkor k- diszkriminancia függvényt készítünk. 5. Minden függvényre kiszámítjuk a diszkriminancia szkórokat. 6. Ezeket a szkórokat használjuk a klasszifikáláshoz. Klasszifikálási módok: ML ahhoz a csoorthoz sorolja be, amelynek legnagyobb a valószínűsége. Fisher (lineáris) klasszifikáló függvény: abba a csoortba sorolja be, amely esetén a csoorthoz tartozó függvény szkórja a legnagyobb. Diszkriminálás Mahalanobis távolságokkal: Kiszámítjuk az egyedek Mahalanobis távolságát a csoort centroidoktól, és abba soroljuk be, amelyhez a legközelebb van. Megjegyzés: az SPSS a Maximum likelihood módszert használja. Logisztikus regresszió vagy diszkriminancia analízis? Ha a magyarázó változók normális eloszlásúak, akkor a DA jobb. Ha kategoriális változóink is vannak, akkor a DA akkor rosszabb, ha a kategóriák száma nagyon kicsi (, 3). Ezekben az esetekben a LR eredménye hasonló a DA-éhoz, legfeljebb egy kicsit rosszabb (ha a mintaelemszám aránylag kicsi). Ha a DA feltételei nem teljesülnek, mindenkéen a LR-t kell használni. Az LR nem eloszlás függő. 58

37 Őzes élda oututja: terület Árádhalom Babat Pitvaros Pooled within-grous Log Determinants Log Rank Determinant The ranks and natural logarithms of determinants rinted are those of the grou covariance matrices. Általánosított variancia logaritmusa. Ha közel egyenlőek, akkor valószínűleg nincs nagy gond. Test Results Box's M F Arox. df df Sig Tests null hyothesis of equal oulation covariance matrices. Function Eigenvalues Canonical Eigenvalue % of Variance Cumulative % Correlation.866 a a a. First canonical discriminant functions were used in the analysis. A HE - mátrix s.é.-ei és a megfelelő variancia hányadok. A Canonical correlation egy asszociációs mérték a diszkriminancia szkórok és a csoortok között. Wilks' Lambda Test of Function(s) through Wilks' Lambda Chi-square df Sig

38 A Wilks Lambda a varianciából a csoortok különbözősége által nem magyarázott hányad. A szignifikancia szint a diszkriminancia fv. szignifikanciáját mutatja. Z Canonical Discriminant Function Coefficients Function teljes hossz orrtól farok végéig marmagasság köröm végéig szív súlya jobb vese súlya ln_vesezsir (Constant) Unstandardized coefficients = 0.07 testh marm szivs 0.08 veses ln_ ve Ezekkel a fv.ekkel tudunk szkórokat számolni minden esethez. Functions at Grou Centroids terület Árádhalom Babat Pitvaros Function Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at grou means A fv értékek a csoort centroidok esetén. Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients teljes hossz orrtól farok végéig marmagasság köröm végéig szív súlya jobb vese súlya ln_vesezsir Function

39 Az egyes változók fontosságát? mutatják az egyes diszkriminancia függvényekben. (Nagyon korrelált változók esetén nehéz interretálni.) szív súlya teljes hossz orrtól farok végéig ln_vesezsir jobb vese súlya marmagasság köröm végéig Structure Matrix Function.753*.503.7*.50.58* * * Pooled within-grous correlations between discriminating variables and standardized canonical discriminant functions Variables ordered by absolute size of correlation within function. *. Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function A diszkriminancia függvények és az eredeti változók korrelációi. Az első függvény a szívsúllyal, a teljes hosszal és a vesezsírral korrelál, míg a másik a jobb vese súlyával és a marmagassággal. Classification Function Coefficients terület Árádhalom Babat Pitvaros teljes hossz orrtól farok végéig marmagasság köröm végéig szív súlya jobb vese súlya ln_vesezsir (Constant) Fisher's linear discriminant functions A Fisher féle fv-ek. Amelyik csoort esetén a legnagyobb az értéke, abba sorolja be. 6

40 Original Count % terület Árádhalom Babat Pitvaros Árádhalom Babat Pitvaros Classification Results a Predicted Grou Membershi a. 76.7% of original groued cases correctly classified. Árádhalom Babat Pitvaros Total Canonical Discriminant Functions 4 terület Árádhalom Babat Pitvaros Grou Centroid Function 0 Babat Pitvaros Árádhalom Function 6

41 63

42 Adatredukció (Ordináció) Főkomonens analízis (PCA) Felfedező adatelemzésben használatos. Adathalmaz kényelmesebb és informatívabb ábrázolása, dimenziószám csökkentése, fontos változók beazonosítása. Cél: Van változónk: X, X,..., X és keressük ezeknek olyan Z, Z,..., Z kombinációit (főkomonensek), amelyek nem korreláltak. A korrelálatlanság azt jelenti, hogy az új változók az adatok különböző dimenzióit mérik. ( Z ) ( Z )... ( Z ) σ σ σ Remény: a legtöbb főkomonens szórása olyan kicsi, hogy elhanyagolhatók, így az adatokban meglévő változatosság néhány főkomonenssel jól leírható. Ha az eredeti változók egyáltalán nem korreláltak, az analízis semmit nem csinál. Legjobb eredmény: nagyon korrelált változók esetén. Adatok: Egyed X X... X x x... x x x... x M n x n x n x n 64

43 A főkomonensek: Zi = aix + aix aix a + a a = i i i ( ) ( ) ( ) és σ Z σ Z... σ Z. A főkomonensek varianciái az adatok kovariancia mátrixának sajátértékei (λ i ), az együtthatói edig a megfelelő sajátértékhez tartozó sajátvektor együtthatói. Ha a kovarianciamátrix: c c... c c c... c C =, M M M c c c akkor λ + λ λ = c + c c = σ ( X) + σ ( X ) σ ( X ) Céls zerű az adatokat standardizálni az analízis előtt. Ekkor a kovariancia mátrix megegyezik korrelációs mátrixszal. Feltételek: Normalitás nem feltétel, de a nagyon ferde eloszlás ronthatja az eredményt. A normalitás csak tesztek esetén szükséges. Linearitás. Ne legyenek outlierek. 65

44 Példa: Őzek: teljes súly teljes hossz orrtól farok végéig marmagasság köröm végéig törzs hossza ocak körkörös mérete hátsó láb hossza körömtől gerincig szív súlya lé súlya jobb vese súlya recés gyomor súlya kaja nélkül Communalities Initial Extraction Extraction Method: Princial Comonent Analysis. Azt mutatja meg, hogy a főkomonensek mennyit magyaráznak az egyes változókból. Az Initial azt jelenti, hogy az összes főkomonens együtt mennyit magyaráz, az Extraction edig azt, hogy az extraktolt főkomonensek mennyit. (A főkomonensek (magyarázó változók) és a megfelelő változó többszörös korrelációs együtthatójának négyzete.) Total Variance Exlained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums Comonent Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Extraction Method: Princial Comonent Analysis. A korrelációs/kovariancia mátrix s.é.-ei, és a megfelelő variancia hányadok. 66

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA SPSS-könyv Seneca Books 0 Huzsvai - Vincze: SPSS Statisztika Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet A PIAC VIZSGÁLATA

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet A PIAC VIZSGÁLATA BGF PSzK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet A PIAC VIZSGÁLATA A jegyzetet a BGF Módszertani Intézeti Tanszékének oktatói készítették 001-ben, és frissítették

Részletesebben

3. rész. Két változó kapcsolatának vizsgálata. Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus

3. rész. Két változó kapcsolatának vizsgálata. Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus Két kapcsolatának vizsgálata Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus Barczy Mátyás Informatikai Kar Debreceni Egyetem 1 A témái 1 2 3 4 5 6 2 A kapcsolat természete A statisztikai k (adatbázisok

Részletesebben

Döntéstámogatás a médiainformatikában

Döntéstámogatás a médiainformatikában Döntéstámogatás a médiainformatikában Nemhivatalos jegyzet v0.2 A jegyzet még nem teljes, folyamatosan bővül és javul, kb. a pótzh idejére ér el egyfajta kiforrott formát. Nem véletlenül van verziószámozva,

Részletesebben

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2013 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel reprodukálni

Részletesebben

Területi faktorok modellezése a nem-élet biztosítás díjkalkulációjában

Területi faktorok modellezése a nem-élet biztosítás díjkalkulációjában Területi faktorok modellezése a nem-élet biztosítás díjkalkulációjában Diplomamunka Írta: Szabó Róbert Alkalmazott matematikus szak Témavezetők: Pásztor Gábor, vezető aktuárius Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2015 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOSÍTOTT LINEÁRIS MODELL ÉS BIZTOSÍTÁSI ALKALMAZÁSAI

AZ ÁLTALÁNOSÍTOTT LINEÁRIS MODELL ÉS BIZTOSÍTÁSI ALKALMAZÁSAI MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK AZ ÁLTALÁNOSÍTOTT LINEÁRIS MODELL ÉS BIZTOSÍTÁSI ALKALMAZÁSAI A biztosítási károk alakulásának modellezésére jól alkalmazható az általánosított lineáris modell, amely alkalmas arra,

Részletesebben

Bevezetés a kísérletmódszertanba. Johanyák Zsolt Csaba

Bevezetés a kísérletmódszertanba. Johanyák Zsolt Csaba evezetés a kísérletmódszertanba Johanyák Zsolt Csaba 00 Johanyák Zsolt Csaba: evezetés a kísérletmódszertanba artalomjegyzék. evezetés...4. kísérletmódszertan léései...6.. Hibatényezõk csökkentése...6

Részletesebben

A lineáris modellektől a nemlineáris kevert modellekig R-ben

A lineáris modellektől a nemlineáris kevert modellekig R-ben A lineáris modellektől a nemlineáris kevert modellekig R-ben Harnos Andrea Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar Biomatematika Tanszék Tartalom Bevezetés Modellezés Az

Részletesebben

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén egyetemi tanár, az MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete,

Részletesebben

Részvényelemzés klaszteranalízissel

Részvényelemzés klaszteranalízissel Részvényelemzés klaszteranalízissel Diplomamunka Írta: Dzsubák Edina Alkalmazott matematikus szak Küls témavezet : Sebestyén Géza, egyetemi adjunktus Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Budapesti

Részletesebben

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A IOSTATISZTIKÁÓL Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar udapest, 2005. Reiczigel Jenő: Válogatott fejezetek a biostatisztikából 2 Tartalomjegyzék 1. evezetés

Részletesebben

JELENTÉS A SEM ALKALMAZÁSRÓL

JELENTÉS A SEM ALKALMAZÁSRÓL STATISZTIKAI DÖNTÉSMEGALAPOZÁSI MODELL JELENTÉS A SEM ALKALMAZÁSRÓL BUDAPEST, XVIII. KERÜLET, VECSÉS VÉGSŐ VÁLTOZAT BUDAPEST, 2014 1 BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák

Többszempontú döntési problémák Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák Egyetemi oktatáshoz segédanyag

Részletesebben

ÁRVIZEK A TISZÁN ÉS NÉHÁNY MELLÉKFOLYÓJÁN EXTRÉMÉRTÉK-MODELLEZÉS A GYAKORLATBAN BOZSÓ DÁVID RAKONCZAI PÁL ZEMPLÉNI ANDRÁS

ÁRVIZEK A TISZÁN ÉS NÉHÁNY MELLÉKFOLYÓJÁN EXTRÉMÉRTÉK-MODELLEZÉS A GYAKORLATBAN BOZSÓ DÁVID RAKONCZAI PÁL ZEMPLÉNI ANDRÁS ÁRVIZEK A TISZÁN ÉS NÉHÁNY MELLÉKFOLYÓJÁN EXTRÉMÉRTÉK-MODELLEZÉS A GYAKORLATBAN BOZSÓ DÁVID RAKONCZAI PÁL ZEMPLÉNI ANDRÁS A tanulmányban bemutatjuk az extrémérték-elemzés módszereit, így különösen a blokkmaximumok

Részletesebben

Adatta rha zak, adatba nya szati technolo gia k

Adatta rha zak, adatba nya szati technolo gia k Adatta rha zak, adatba nya szati technolo gia k Tartalom 1. Az adatbányászat, tudásfeltárás feladata, a tudásfeltárása folyamata, példákkal magyarázva..... 4 1.1 Az adatbányászat... 4 1.2 Tudásfeltárás

Részletesebben

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások A kötet a 60771. sz. Jövedelmi differenciálódás szimulációs vizsgálata magyarországi

Részletesebben

Munkapiaci áramlások, konzisztencia egy alternatív megoldás*

Munkapiaci áramlások, konzisztencia egy alternatív megoldás* Munkapiaci áramlások, konzisztencia egy alternatív megoldás* Mihályffy László, a KSH ny. főtanácsadóa E-mail: Laszlo.Mihalyffy@ksh.hu A magyar munkaerő-felmérés negyedévenként ad táékoztatást a munkaerőpiac

Részletesebben

1. Tétel Racionális ágens Definíció: Komponensek: Feladatkörnyezet és fajtái: Ágenstípusok: 2. Tétel Informálatlan keresés definíciója: Fa keresés:

1. Tétel Racionális ágens Definíció: Komponensek: Feladatkörnyezet és fajtái: Ágenstípusok: 2. Tétel Informálatlan keresés definíciója: Fa keresés: 1. Tétel Racionális ágens Definíció: Az ideális racionális ágens minden egyes észlelési sorozathoz a benne található tények és a beépített tudása alapján minden elvárható dolgot megtesz a teljesítményérték

Részletesebben

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA A jegyzet a HEFOP támogatásával készült. Széchenyi István Egyetem. Minden jog fenntartva Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezető... 3. 1. Optimalizálás 5 1.1. Főbb részterületek... 5 1.2. Globális optimalizálás... 7

Tartalomjegyzék. Bevezető... 3. 1. Optimalizálás 5 1.1. Főbb részterületek... 5 1.2. Globális optimalizálás... 7 Tartalomjegyzék Bevezető....................................... 3 1. Optimalizálás 5 1.1. Főbb részterületek............................... 5 1.2. Globális optimalizálás............................ 7 2.

Részletesebben

Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn

Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn 1. fejezet Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn 1.1. Prediktív következtetés Bayes-hálókban Mint láttuk, a Bayes-hálók elsődleges célja, hogy az általuk reprezentált valószínűségi

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

Segítség ANOVA feladatok megoldásához

Segítség ANOVA feladatok megoldásához Segítség ANOVA feladatok megoldásához Ennek a dokumentumnak a célja az, hogy segítsen a feladat megoldójának beleélni magát abba helyzetbe, amibe bele kell magát képzelnie a megoldás során. Továbbá segítséget

Részletesebben

AMBER. Automated Mapping of robot EnviRonment. Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán

AMBER. Automated Mapping of robot EnviRonment. Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán AMBER Automated Mapping of robot EnviRonment Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Kar Intelligens Automatizált Rendszerek szakirány

Részletesebben

Politikai befolyás a közbeszerzési piacon? A piaci részesedések elemzése 2009-2011 - előzetes eredmények

Politikai befolyás a közbeszerzési piacon? A piaci részesedések elemzése 2009-2011 - előzetes eredmények A piaci részesedések elemzése 2009-2011 - előzetes eredmények (Political Influence in the Public Procurement Market? Analysis of market shares 2009-2011 preliminary results) Public Procurement 4 You 4.

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 5.

Matematikai statisztikai elemzések 5. Matematikai statisztikai elemzések 5. Kapcsolatvizsgálat: asszociáció, vegyes kapcsolat, korrelációszámítás. Varianciaanalízis Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 5.: Kapcsolatvizsgálat:

Részletesebben

Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu

Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 1.1. Kvalitatív és kvantitatív döntéselőkészítés napjaink üzleti környezetében......

Részletesebben

A Newton és Gauss-Newton módszerek alkalmazása egyenletrendszerek megoldására és nemlineáris optimalizálásra

A Newton és Gauss-Newton módszerek alkalmazása egyenletrendszerek megoldására és nemlineáris optimalizálásra A Newton és Gauss-Newton módszerek alkalmazása egyenletrszerek megoldására és nemlineáris optimalizálásra Veress Krisztián veresskrisztian@gmail.com 2007. július 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1.

Részletesebben