Statisztika 2000 Molnár D. László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Statisztika 2000 Molnár D. László"

Átírás

1 Statisztika 000 Molnár D. László Tartalom Megfigyelés, félig-kísérlet és kísérlet... Hatásvizsgálatok logikai háttere... 6 Hatásvizsgálatok típusai:... 6 Félig-kísérletek... 8 Érvényesség... 9 A belső validitást fenyegető főbb tényezők:... 9 Megbízhatóság Mintavétel Mintvétel típusai Mintavétel számítógépes szimulációja Kombinatorika Párok Elem-r-esek r golyó elhelyezése n dobozban Mintavétel a sorrend figyelembevételével Részsokaság és partíció Binomiális eloszlás Hipergeometrikus eloszlás Valószínűségelmélet és matematikai statisztika Definíciók és szabályok Valószínűségszámításnál a rendszer ismert... 0 Valószínűségszámítás alapjai... 0 Feltételes valószínűség... Teljes valószínűség tétele... Bayes-tétel... 3 Sztochasztikus vagy statisztikai függetlenség... 3 Differenciálás és integrálás... 4 Differenciálás... 4 Integrálás... 8 Leíró statisztika... 9 Eploratív adatelemzés alapvető módszerei Aszimptotikus és komputer-intenzív módszerek Többváltozós statisztikai módszerek Klaszter elemzés Főkomponens elemzés Lineáris regresszió. Elméleti megfontolások Lineáris regresszió. Gyakorlati szempontok Kereszttáblák elemzése Függetlenségvizsgálat Nominális változójú többdimenziós kereszttáblák elemzése Loglineáris modellek Ordinális változójú kereszttáblák elemzése Linear-by-linear asszociációs modellek CHAID-elemzés

2 Megfigyelés, félig-kísérlet és kísérlet A szociológiai kutatás egyik alapproblémája: a változók fölötti kontroll lehetősége megfigyelés, félig-kísérlet és kísérlet esetén. (Változóknak - más szóval valószínűségi változóknak - a véletlentől függő mennyiségeket nevezik. Gyakorlatilag változók a kérdőívben szereplő kérdések, például változó a kor, a nem, az iskolai végzettség, a foglalkozás stb.). A szociológiai kutatások rendszerint a megfigyelés és a kísérlet között, az ún. félig-kísérletek világában helyezkednek el. Módszertani szempontból a szociológiai kutatások egyik központi kérdése a változók kontrollálásának lehetősége, más szavakkal a külső zavaró hatások nagyságának megismerése, kiszűrése, kézben tartása, kontrollálása annak érdekében, hogy a kutatásból helyes, a valóságnak megfelelő következtetést lehessen levonni. Egyszerű megfigyelésnél a változók fölötti kontrollra lényegében nincs lehetőség, mert az események irányítják a megfigyelést, s a megfigyelő többnyire csupán passzív szereplője az eseményeknek. A megfigyelésből származó következtetések objektivitását növelheti, ha több helyen és több különböző időpontban időben történik a megfigyelés. Kísérletnél rendszereint a vizsgálati elrendezés biztosítja a következtetés objektivitását, de a társadalomtudományokban ilyen elrendezésre nem mindig van mód. A kísérletnél rendszerint két vagy több összehasonlítandó csoport van és tervszerűen a csoport egyik része részesül, másik része nem részesül valamilyen hatásban. Kísérletnél a csoportok tagjai véletlenszerűen kerülnek egyik vagy másik csoportba. A véletlen csoportba sorolás két alapvető módszere a 1. véletlen besorolás, random allocation vagy. véletlen kiválasztás, random sampling révén történhet. Véletlen besorolásnál adott személyek (például betegek egy csoportja)véletlenszerűen sorolódnak egyik vagy másik csoportba. Az egyik csoport kap gyógyszert, a másik nem. Véletlen kiválasztásánál a lakosságból véletlenszerűen kerül kiválasztásra minta, akiket kérdőív vagy más mérőeszköz segítségével megvizsgálnak. A kísérlet legegyszerűbb formájában csak egyetlen változóban van különbség a csoport(ok) között 1. példa: Állatkísérlet Egymáshoz hasonló állatokat véletlenszerűen egyik (A) vagy másik (B) csoportba soroljuk. Az (A) csoport tagjai kapnak, a (B) csoport tagjai nem kapnak valamilyen gyógyszert. A véletlen besorolás miatt minden más szempont (pl. súly, kor) szerint a két csoport lényegében véve megegyezik (nem különbözik szisztematikusan egymástól).

3 Kérdés, van-e hatása a gyógyszernek? Ha van különbség valamilyen mért paraméterben, például a vérnyomásban, akkor ez bizonyára a beavatkozás miatt volt, mert minden más tekintetben a két csoport azonos volt (nem különbözött szisztematikusan egymástól). példa: Kémiai kísérlet. Lombikba anyagokat teszünk, és várjuk a kémiai reakció eredményét. Több kísérletet végzünk, de mindegyik kísérletben csak egyetlen dolgot változtatunk, pl. az egyik anyag mennyiségét növeljük, vagy a hőmérsékletet csökkentjük. Kérdés: a lombikból kinyert anyag milyen tulajdonságú? Jó-e a keletkezett anyag a számunkra vagy nem jó? Ha a hőmérséklet növelésével a keletkezett anyag tulajdonságai javultak, akkor később talán magasabb hőmérsékleten érdemes az ipari termelést folytatni. A kísérlet bonyolultabb formájában egyszerre több paramétert változtatunk. 3. példa: Bonyolult kémiai kísérlet (Bo-Wilson módszer) Lombikba anyagokat teszünk, és várjuk a kémiai reakció eredményét. Több kísérletet végzünk úgy, hogy mindegyik kísérletben szisztematikusan több dolgot változtatunk, pl. egyszerre növeljük az egyik anyag mennyiségét és a hőmérsékletet csökkentjük. Több kísérlet alapján figyeljük a változás irányát, jellegét. Kérdés: a lombikból kinyert anyag milyen tulajdonságú? Legalább két ok miatt szükség van erre a bonyolult típusú kísérletre 1. Egyrészt olcsóbb, ha így esetleg kevesebb kísérletet kell elvégeznem.. Másrészt több tényező egyidejű megváltoztatása esetleg nem ugyanazt az eredményt adja, mint egy dologé. Több egyidejű hatás összefüggését kölcsönhatásnak, interakciónak is nevezik. Pl. A gyógyszernek van valamilyen hatása, B gyógyszernek is van valamiylen hatása, de ha a kettőt együtt beadjuk, új harmadik hatás jelentkezik (pl. fölerősítik, gyengítik egymás hatását, vagy méreg képződik). Ez felveti a később bemutatott többváltozós statisztikai módszerek alkalmazásának igényét. Félig-kísérletnél Félig-kísérletnél, mint amilyen a társadalomtudományos kutatások többsége, egyrészt egyszerű megfigyelést történik - etikai és technikai okok miatt valódi kísérlet nem mindig végezhető el, bár a diktatúrák és a különböző társadalmi berendezkedések is felfoghatók kísérletnek -, ugyanakkor a kísérleti elrendezéseknél használt módszereket is alkalmaznak a következtetések objektivitásának növelése érdekében. Mit jelent a megfigyelés? Például azt, hogy valamilyen kormányzati intézkedés (pl. családi pótlék intézményének bevezetése vagy összegének felemelése), vagy valamilyen piaci változás (pl. olajár emelkedés) rajtunk részben kívülálló hatásokat vált ki, s csupán az események regisztrálására van mód. Mi ezzel a probléma? 3

4 Például mi van akkor, ha nőtt a születésszám, és azt mondjuk, hogy ez az új családtámogatási rendszer következménye. Valaki azt mondja, hogy ez nem az új rendszer miatt van, hanem azért, mert közben csökkent az adó és emelkedett az életszínvonal, vagy egyidejűleg ilyen irányú szociálpolitikai kampány folyt. Mi van akkor, ha az olajár emelkedés ellenére nőtt az eladott gépkocsik száma? Lehet, hogy a géppark elöregedett és újakat kellett venni, vagy olcsóbb autók jöttek ki, vagy nőtt a GDP, a nemzeti jövedelem? Vagy csökkent az autó súlyadója? A probléma tehát az, hogy egyesek azt mondják, hogy valamilyen megfigyelt esemény ilyen és ilyen okok miatt volt, de mások esetleg azt mondják, hogy az más okok miatt következett be. Mit lehet ilyenkor tenni? A megfigyelésen alapuló vizsgálatokba a kísérletekre emlékeztető szisztematikus elemeket bevinni és így növelni a megfigyelés objektivitását. A fenti példában lehetséges, hogy felmérést (megfigyeléseket) végzünk a lakosság körében, majd pedig jövedelem, gépkocsi vásárlási magatartás, gépkocsi tulajdoni helyzet, gépkocsi súly és egyéb szempontok szerint szétválasztva elemezzük a kapott válaszokat. Azt a szisztematikus módszert, amellyel a megfigyelésbe a kísérletekre emlékeztető szisztematikus elemeket viszünk be, nevezzük a változók kontrollálásának. A változók kontrollálásának módszerei Ezek a módszerek sok ponton belépnek, így például már a mintavétel során megjelennek, és a kutatás végéig folytatódnak, különböző technikákkal. A változók kontrollálása történhet rétegzett mintavétellel, a vizsgálati elrendezés módjával (például eset-kontroll vizsgálattal, panel vizsgálattal), hatásvizsgálatokkal és statisztikai módszerekkel. Változók kontrollálása rétegzett mintavétellel Rétegzett minta esetén egy vagy több szempont szerint biztosítjuk bizonyos változók széleloszlását (marginális eloszlását). Például biztosítjuk, hogy ezer fős mintában pontosan 500 férfi és 500 nő legyen, vagy ezer emberből éves, éves, éves legyen, vagy pontosan 40 %-a városi lakos legyen, ha ezeket tartjuk fontosnak valamilyen ok miatt. Rétegzett a minta, ha budapesti vizsgálatnál biztosítjuk, hogy minden kerületből legyen a mintában véletlenszerűen kiválasztva 50 ember. Országos vizsgálatban fontosnak tarthatjuk, hogy a legnagyobb városokból legyen elég megkérdezett. Mivel Miskolc lakossága az ország lakosságának 1 százaléka, ha 10 millió lakosból egyszerű véletlen mintavétellel kiválasztunk ezer főt akkor a mintában várhatólag 10 miskolci személy lesz. Ezért, ha valamilyen (pl. pénzügyi, egyéb) ok miatt azt szeretnénk, hogy a nagyvárosokból több ember legyen a mintában, akkor a mintát rétegezni kell, tehát előre rögzíteni kell, hogy például Miskolcon kérdezzenek meg 50 embert. 4

5 Változók kontrollálása eset-kontroll vizsgálattal Például a mintavétel során előre rögzítésre kerül, hogy 100 buszvezető vérnyomását meg kell mérni, mert feltehető, hogy a buszvezetés emeli a vérnyomást. A buszvezetők körében mért vérnyomás értékek összehasonlíthatók más csoportok, vagy a lakosság körében végzett vizsgálatok eredményeivel. Ha a buszvezetők körében magasabb a vérnyomás, mint egy másik csoportnál, mit jelent ez? Valóban magasabb a buszvezetők vérnyomása, vagy a buszvezetők idősebbek, mert idősebb korban a vérnyomás emelkedik, és nem a buszvezetés, hanem az idősebb kor okozza a vérnyomás emelkedését? Vagy a buszvezetők már eleve ideges természetűek, és ez okozza a vérnyomás emelkedését, tehát nem a buszvezetés, hanem a buszvezetők sajátos tulajdonsága okozza a vérnyomás emelkedését? Látható, hogy itt már a célok, a vizsgálat célja is megjelenik, rejtett vagy nyílt formában. Amennyiben a buszvezetők vérnyomása magas, ez rizikótényezőt jelent, és balesetveszélyt okozhat, ha a magas vérnyomás talaján esetleg hirtelen szívinfarktust vagy agyvérzést kapnak. A közlekedés alapvető biztonságáról és minőségbiztosításról van szó, egyebek mellett. A vizsgálatot nem öncélúan végezzük, hanem valamilyen meghatározott cél érdekébe. Mégis, a vizsgálatot lehetőleg pártatlanul kell elvégezni. A tudományos módszer lényege az átláthatóság és megismételhetőség. Hogyan lehet eldönteni, hogy a buszvezetőknek valóban magasabb-e a vérnyomása, mint a lakosságnak? A megfigyelésen, mérésen alapuló felmérésbe a kísérletekre emlékeztető szisztematikus elemeket bevinni és kontrollálni a megfigyelést. Például úgy, hogy felmérést végzünk a véletlenszerűen kiválasztott buszvezetők (eset csoport) és a buszvezetőnek jelentkező, állásra váró jelentkezők (kontroll csoport) között. Ez az esetkontroll vizsgálat. (Megjegyzés: Olyan kontroll csoportot még nem találtak, amelyik mindenkinek egyformán megfelel.) Mi a mérés? Lényegében összehasonlítás. Ha valaki méter magas, ez azt jelenti, hogy az egységnek tekintett méterrudakat kétszer lehet mellette elhelyezni. Összehasonlítjuk a megfigyelést az etalonnal. A társadalomtudományos kutatásban például az egyik ember iskolai végzettségét és jövedelmét összehasonlítjuk a másik emberével. Változók kontrollálása panel vizsgálattal A panel vizsgálatoknál időben egymás után többször végzünk felméréseket ugyanazon személyek körében, és megfigyeljük, hogy van-e elmozdulás, változás valamilyen változó értékeiben, valamilyen mért paraméter szerint. Az esetleges változást megpróbáljuk összefüggésbe hozni bizonyos külső intézkedésekkel, eseményekkel. Változók kontrollálása hatásvizsgálattal A változók kontrollálásának egyik szisztematikus módszerét évek hosszú sora alatt a hatásvizsgálatok címszó alatt fogalmazták meg. 5

6 Változók kontrollálása statisztikai módszerekkel A változók kontrollálásának statisztikai módszereiről később, a többváltozós statisztikai módszerek tárgyalásánál esik szó. Hatásvizsgálatok logikai háttere Valamely program vagy kampány hatásosságának meg-állapításához a legfontosabb annak összehasonlítása, hogy mi történt a program vagy kampány után, összehasonlítva azzal, hogy mi történt volna, ha az nem valósul meg. Jóllehet rendszerint örökre homályban marad, hogy mi történt volna, ha az események másként zajlanak le (counterfactual: a tényekkel ellentétes esemény), a program kezdetekor végzett mérésekkel és indikátorok kiszámításával ezt becsülni lehet. Így a program hatékonyságának elemzése lehetséges a jelenségek program előtt és után végzett vizsgálatával. A hatásvizsgálat elméleti megalapozása megfogalmaz-ható úgy, mint elgondolások szigorú és lényegretörő elrendezése, amely a megbízható következtetések levonásához szükséges. Hatásvizsgálatok típusai: Jelölés: A: autonóm módon végzett vizsgálat (mintába került személyek kiválasztását nem befolyásolják a személyek tulajdonságai) C: a vizsgálat helyszínét központilag döntik el R: randomizáció (véletlen besorolás) T: esemény (kampány) időpontja E: kísérleti (eperimental) csoport C: kontroll (control) csoport Y: vizsgált paraméter (pl. viselkedés) X: egyéb változók (pl. demográfiai jellemzők) 1. Legegyszerűbb vizsgálatok: 1.1. Egyszerű, egyszeri alkalommal végzett eset-tanulmány (One-shot case study) T Y. Elemi félig-kísérleti elrendezések (Elementary quasy-eperimental designs):.1. Elemi félig-kísérleti előtte-utána vizsgálati terv (Elementary quasy-eperimental before-after design). Mérés a kampány előtt és után. Kontroll csoport nincs, háttérváltozók (demográfiai jellemzők) nincsenek: A / C : Y 1... T... Y 6

7 .. Elemi félig-kísérleti összehasonlító utánvizsgálat (Elementary quasy-eperimental comparative posttest design). Mint az előző, de van kontroll csoport: ( A ) : T Y A : Y C 3. Összetettebb félig-kísérleti elrendezések (Quasi-eperimental designs): E 3.1. Félig-kísérleti változást összehasonlító vizsgálati elrendezés (Quasy-eperimental comparative change design), az egyik gyakran alkalmazható típus. Mérés kampány előtt és után, kontroll csoport van, háttérváltozók (demográfiai jellemzők) is vannak: ( A ) / C : X 1 ( A ) / C : X E 1 C T Y Y E C 3.. Félig-kísérleti megszakított idősoros vizsgálat (Quasy-eperimental interrupted time series design). Több mérés kampány előtt és után, kontroll csoport nincs, háttérváltozók (demográfiai jellemzők) nincsenek: A / C : Y 1... T... Y T Több mérés kampány előtt és után, kontroll csoport van, háttérváltozók (demográfiai jellemzők) nincsenek (Quasy-eperimental comparative time series design): ( A ) / C : Y 1 ( A ) / C : Y E 1 C T Y Y ( T 1 ) E ( T 1 ) C 4. Megerősített elrendezések (fortified designs): 4.1. Hasonlítás vonatkoztatási csoporthoz (Criterion population design). Olyan, mint 3.1, de az összehasonlítás alapja nem egy másik minta (kontroll csoport), hanem valamilyen vonatkoztatási csoport, például népszámlálás adatok : ( A ) / C ( A ) / : C X : Y 1 E 1 CP T Y Y CP E 4.. Részcél elrendezés (Subobjective design). Előbb megtörténik a kampány, majd a részcél vizsgálata, majd a fő cél mérése; a három egymásutániságából szubjektív oksági összefüggés véleményezése) T S Y 7

8 5. Valódi kísérleti elrendezések (Eperimental designs) 5.1. Randomizált összehasonlító vizsgálat beavatkozást követően (R-comparative posttest design). Ez a legegyszerűbb hagyományos kísérlet. Randomizáció (véletlen besorolás) van, kísérleti és kontroll csoport kezdetben azonos, T beavatkozást követően a két csoport összehasonlítása történik meg az Y (például vérnyomás) paraméter szerint: R R : T : Y Y E C 5.. Randomizált összehasonlító vizsgálat beavatkozást követően háttérváltozók mérésével (R-comparative change design). Ez a fejlettebb hagyományos kísérlet. Randomizáció (véletlen besorolás) van, kísérleti és kontroll csoport kezdetben azonos, T beavatkozást követően a két csoport összehasonlítása történik meg az Y (például vérnyomás) paraméter szerint, de az adatok elemzése és az eredmények értelmezése jobban lehetséges a háttérváltozók mérésével és elemzésével: R R : X 1 : X E 1 C T Y Y E C Félig-kísérletek Az ún. félig-kísérletekben (quasi-eperiments) a személyek kiválasztása nem úgy történik, hogy a résztvevőket véletlenszerűen kísérleti és kontroll csoportba sorolják, mint az igazi kísérletekben, azonban az autonóm kiválasztási folyamat módját nem befolyásolják a résztvevők tulajdonságai. A személyek kiválasztása a program előtt és után véletlenszerűen történhet, ez azonban nem azt jelenti, hogy az emberekről véletlenszerűen eldöntik, hogy részesülnek vagy nem a hatásban. Részcélok, formatív és összegző hatásvizsgálat A végcélok a kampány tényleges végső céljára vonatkoznak, míg a részcélok közé azok a célok tartoznak, amelyeket el kell érni a kitűzött végső cél érdekében. A továbbiakban elsősorban azokat tekintjük részcélnak, amelyek eszköz jellegűek, tehát fontosak a kitűzött célok eléréséhez, de olyan célokkal is foglalkozunk, amelyek közvetett jellegűek vagy okokozati összefüggésekben a vizsgálat szempontjából nem játszanak szerepet, azonban mégis célszerű megvizsgálni egyéb okok miatt. Összegző hatásvizsgálat (summative evaluation) Ez a program eredetileg kitűzött végső céljait tekintve pusztán a végeredményt nézi valamilyen p-érték kiszámításával. Ha p értéke nagyobb, mint 0,05, akkor a programnak nincs hatása vagy az csupán a véletlennek tulajdonítható, látszólagos, ha pedig kisebb, mint 0,05, akkor az eredmény a programnak tulajdonítható. Példa Valamilyen kampányt tekintve a végcélok közé tartozik, hogy a válaszoló valamilyen kampány hatására többet tett-e a kampány végcéljának megvalósulása érdekében. 8

9 Formatív hatásvizsgálat (formative evaluation) A formatív hatásvizsgálat a részcélokat tekintve adhat információt a program hatásáról. Még akkor is, ha a program eredeti célja nem valósult meg, de sok olyan részcél igen, amely a jövőben további programok kiinduló pontja, összességében a program sikeresnek minősíthető. A formatív hatásvizsgálat (formative evaluation) eredményeként egyrészt bepillantást nyerhető az események közötti kapcsolatokba, a hatásmechanizmusokba és változtatások hajthatók végre a program folyamatában is. Ez hasznos lehet az eredmények általánosításánál más területeken vagy a programtól eltérő elrendezésekben is. Az eszköz jellegű részcélok közé tartozik, hogy látta a kampány képeit, elolvasta a hozzá kapcsolt feliratokat, sejtette, hogy mi volt a célja annak, hogy ezeket a képeket bemutatták, és arról is volt elképzelése, hogy kik rakhatták ki ezeket a képeket. A közvetett jellegű részcélok között említhető, hogy a válaszolót személy szerint érinti-e közvetlenül a kampány célja, és konkrétan hogyan, kedvezően vagy kedvezőtlenül érinti. Az is a közvetett részcélok közé tartozik, hogy megállapítsuk, mely médián keresztül lehet a kampány sikere érdekében az embereket legjobban elérni, és hogyan szegmentálható a lakosság a kampánnyal kapcsolatban. Érvényesség Érvényesség (validity) az, hogy vajon azt mérjük-e, amit mérni szeretnénk Tartalmi érvényesség (Content validity) definiálni kell, mit értünk a használt fogalmak alatt, vizsgálat elméleti megalapozása szükséges Névleges érvényesség (Face validity) a felszínen azt mérjük-e, amit kell Belső érvényesség (Internal validity) a vizsgálat logikus, oksági összefüggések feltárására alkalmas Külső érvényesség (Eternal or criterion validity) más vizsgálatokkal összhangban van a mérés Jósló érvényesség (Predictive validity) jövőbeli teljesítményre is vonatkozik a jelen mérési eredmény (predikció) Összehasonlító érvényesség (Concurrent validity) régi és új módszer azonos eredményt ad Összetétel szerinti érvényesség (Construct validity) a vizsgált szempont szerint két csoport jól elkülönül egymástól, és ez statisztikailag bizonyítható A belső validitást fenyegető főbb tényezők: Események (history) probléma: ha nincs kontroll csoport Külső események (eternal events) Tesztelés (testing) vizsgálat hatása Érés (maturation) belső fejlődés, minta szelektív változása Regresszió (regression) minta ciklikus vagy epizódikus változása Lemorzsolódás (attrition) minta szelektív csökkenése Kiválasztás (selection bias) probléma, ha nincsenek háttér változók Kísérleti és kontroll csoport kezdeti különbözősége Csoportok nem véletlenszerű kiválasztása (torzítások, reprezentativitás hiánya) Szennyezés (contamination) minta csoportokba olyanok is kerülnek, akik nem abba a csoportba valók, pl. kísérleti csoportba kontroll csoport tagjai Felejtés (recall bias) régi események 9

10 Megbízhatóság Megbízhatóság (reliability) megbízható egy mérés, ha ismételt mérés esetén hasonló eredményt kapunk Stabilitás vagy test-pretest reliability (újból mérésnél hasonló eredmény) Ekvivalencia vagy alternate-form reliability (split-halves method, ill. időben többször ismételt vizsgálat) Homogenitás vagy internal consistency az egyes tételek azonos dologra vonatkoznak, azonos dolgot mérnek Interobserver vagy interrater megbízhatóság (interobserver or interrater reliability) - egyes megfigyelők közötti különbségek nagysága Intraobserver vagy intrarater megbízhatóság (intraobserver or intrarater reliability)- egy megfigyelőn belül a különbségek nagysága Mintavétel Az erőforrások szűkössége miatt rendszerint nincs mód minden ember véleményét megtudakolni, hanem közülük véletlenszerűen vett mintán történik a mérés. Mintvétel típusai Nem véletlen minták 1..Kényelmes minta (convenience sampling) - bárki önkényesen a mintába kerülhet Példa: 1.1. "Tipikus kényelmes minta". Példa: ízlelés vizsgálat - összegyűjtenek valahonnan 0 embert, fele kóstolja az egyik anyagot, másik fele a másik anyagot (ez nemigen alkalmas tudományos kvöetkeztetésre) 1... "Nem tipikus kényelmes minta": véletlen besorolású minta - ez a helyes tudományos következtetés eszköze lehet, mert bár nem reprezentatív, de véletlenszerű! Példa: klinikai vizsgálat - 0 beteg van a belosztályon, véletlenszerűen osszuk őket két csoportba, az egyik csoport gyógyszert, a másik csoport placebot kap. Hólabda minta - kérdezett szóljon másoknak is vagy adjon ötletet hasonló személyek megtalálásához 3. Kvóta minta - "lasszóval" kerítsenek valahonnan 0 főiskolát végzett nőt és 0 főiskolát végzett férfit a mintába 4. Fókusz csoport - legyen valahonnan 0 ember és kérdezzük ki őket, beszélgessünk el velük strukturált interjú keretében Véletlen minták 1. Egyszerű véletlen mintavétel (generált valódi véletlen számok segítségével). Szisztematikus véletlen mintavétel (minden -ediket kiválasztva, például válasszuk ki egy listából minden századik embert) 3. Rétegzett minta (előre rögzített marginális eloszlások mentén, például előre rögzítjük, hogy minden kerületből egyenlő számú személyt kérdezünk meg) 10

11 4. Többlépcsős minta (először válasszunk településeket, másodszor a talapüléseken belül háztartásokat, harmadszor a háztartáson belül személyt) 5. Klaszter-minta (egész háztartás tagjainak megkérdezése) Véletlen minta két alapvető típusa: Véletlen kiválasztás Véletlen besorolás tulajdonsága: reprezentativitás van/lehetséges tulajdonsága: nincs reprezentativitás alkalmazás: szociológiai vizsgálat alkalmazás: klinikai vizsgálat Mintanagyság meghatározása Két csoport (például városi/vidéki vagy férfi/nő) és két lehetséges kimenetel (egy kérdésre adott válasz igen/nem) esetén: n p (100 E p ) ahol n=szükséges mintanagyság p=adott állapot előfordulásának valószínűsége, százalék (például az igen válaszok aránya 0 %) E=maiálisan megengedett standard hiba Mintavétel számítógépes szimulációja A mintavétel egyrészt csökkenti a költségeket (nem kell mindenkit megkérdezni), másrészt viszont hibaforrás lehet. A mintavételt és az azzal kapcsolatos hiba nagyságát számítógéppel szimulálni lehet. Példa Ezer ember, köztük 500 nő és 500 férfi lakik egy faluban. Ha 100 fős véletlen mintát veszünk, mekkora a valószínűsége, hogy a mintában mindenki nő lesz? Más szavakkal: Mekkora a valószínűsége annak, hogy ha egy urnában (edényben) 500 fehér és 500 fekete golyó van, és véletlenszerűen kihúzunk (egymás után kiveszünk) belőle visszatevés nélkül 100 golyót (a kivett golyót nem tesszük vissza; lásd Kombinatorika c. részt), mind a 100 golyó fehér lesz? 1. megoldás Hipergeometrikus eloszlás (l. később a Kombinatorika c. részben) - bonyolult képlet alkalmazásával..a. megoldás Fizikailag beteszünk egy urnába 500 fehér és 500 fekete golyót és kihúzunk belőle 100 golyót. Megismételjük ezt az eljárást ezerszer (kísérletek). Megnézzük, hogy az ezer kísérletből hány esetben fordult elő az az esemény, hogy pontosan száz fehér golyó van a kihúzott száz golyó között. Az előfordulások számát elosztjuk 1000-rel és így megkapjuk annak a valószínűségét, hogy ilyen körülmények között ez az esemény bekövetkezik. 11

12 .b. megoldás Mivel ez az eljárás nagyon munkaigényes, számítógéppel szimulálhatjuk ezt. A számítógép 5 másodperc alatt megadja az eredményt. Így nem kell bonyolultnak tűnő formulákkal bajlódni, sem rengeteg kísérletet kézzel elvégezni, mégis pontos eredményt kaphatunk. Ha nem elég pontos az eredmény, a szimulációk (mintavételek) számát növelhetjük, például ezerről tízezerre. A fentiek számítógépes szimulációjának lehetséges programlistája a következő: ' (idézőjel) jelöli a megjegyzéseket (kommentár), amelyek nem tényleges utasítások, a többi programutasítás. 1. Példa ' 'Programlista (Resampling stats): 'hiperge1.sta '500 fehér és 500 fekete golyóból kiveszünk 100-at visszatevés nélkül. Mi a valószínűsége, 'hogy mind a 100 fehér lesz? Az alábbi utasítás szerint egy urnába beteszünk 500 fehér és 500 'fekete golyót, más szavakkal legyen a olyan vektor (számsorozat), amelyben 500 db 1-es és '500 db 0 van, tehát a=(1,1,1,..,0,0,0), majd 1000-szer ismétlődő ciklus utasítás következik URN 500#1 500#0 a REPEAT 1000 shuffle a b take b 1,100 c COUNT c=1 d SCORE d z END HISTOGRAM z count z=100 k DIVIDE k 1000 kk PRINT KK '1000-szer ismételje END-ig 'keverje meg az a vektoban lévő 1000 db 1 és 0 számokat és 'a kevert számvektort tegye b-be 'így most b 1000 elemű számvektor, de a 0 és 1 'összekeverve van benne 'vegyen b-ből egy 100 elemű mintát visszatevés nélkül és 'az eredményt tegye a 100 elemű c vektorba 'számolja meg, hogy c-ben hány db 1-es van és az eredményt 'tegye d-be 'jegyezze meg d értékét, és őrizze meg z-ben az '1-től 10 ezerig tartó minden egyes kísérletben; 'z most 10 ezer elemű vektor 'készítsen hisztogramot z-ről 'számolja meg, hogy hányszor fordult elő a 10 ezer kisérlet közül, 'hogy pontosan 100 fehér golyó 'volt (100 db 1-es), 'az eredményt tegye k-ba 'ossza el ezt el a mintavételek számával, ezerrel nyomtassa ki az eredményt Eredmény: Kk=0 (Ennyi a fenti esemény valószínűsége) Az eredményt hisztogramon is megszemlélhetjük: 1

13 Látható, hogy nagyon kicsi tehát a nagyon rossz minta vételének a valószínűsége (Kk=0). A hisztogramon az is látható, hogy az esetek többségében a mintában a fehér golyók száma 40 és 60 (40-60 %) között mozog, ha ténylegesen 50 % a fehér golyó húzásának a valószínűsége az alapsokaságban (populáció), amiből a mintát vettük. Mivel a valóságra általában mintavétellel következtetek (még az egyszerű megfigyelés is annak tekinthető!) és ez valamiféle számlálást, strigulázást von maga után (ez a statisztika), kérdés, hogy mi van, ha a minta nagyobb?. Példa Az előbbi példánál maradva legyen most a kivett minta nagysága most nagyobb, 100 helyett 500. Vajon most is százalék között mozog az 1-esek aránya, tehát 0,40*500=00 és 0,60*500=300 között? Programlista: 'hiperge.sta (Resampling stats) '500 fehér és 500 fekete golyóból kiveszünk 500-at visszatevés nélkül. Mi a valószínűsége, 'hogy 00 fehér lesz? URN 500#1 500#0 a REPEAT 1000 shuffle a b take b 1,500 c COUNT c=1 d SCORE d z END HISTOGRAM z count z=00 k DIVIDE k 1000 kk PRINT KK '500 elemű mintavétel 13

14 Most az adatok többsége 30 és 70 (30/500=46 % és 70/500=54%) között mozog. Korábban % között mozgott. A minta nagyságának növekedésével tehát a becslés hibája csökken! Ez alapozza meg a mintanagyság meghatározásokat. Ha tudjuk, hogy mekkora hibát engedünk meg, és milyen a válaszok megoszlása (például 50 % igen, 50 % nem válasz várható), meghatározható, hogy mekkora mintára van szükség. Kombinatorika Párok Az a 1,, a m és a b 1 b n elemekből mn számú (a j, b k ) pár alkotható, amely mindkét csoportból egy-egy elemet tartalmaz. Bizonyítás: m sorból és n oszlopból álló táblázatban, az (a j, b k ) párt helyezzük el a j-edik sor és a k-adik oszlop kereszteződésében. Ekkor minden párnak egy és csak egy kocka felel meg. Példa: A 1 B 1 A 1 B 1 A 1 B 3 A B 1 A B A B 3 A 3 B 1 A 3 B A 3 B 3 Általánosítás: Elem-r-esek Vegyünk n 1 darab a 1,, a m1 elemet, és n darab b 1 b n1 elemet, végül n r darab b 1 b r1 elemet. Ezekből az elemekből n 1 n n r számú rendezett (a elem r-es alkotható, amely minden csoportból egy-egy elemet tartalmaz. 14

15 Bizonyítás: az állítás indukcióval bizonyítható minden r-re. Alkalmazás: Ha r lépésben választunk (döntünk) és az egyes lépésekben rendre n 1, n,, n r választásunk lehet, akkor n 1 n n r különböző döntés lehet. Példa: Tegyük fel, hogy az embereket nemük, családi állapotuk és foglalkozásuk szerint osztályozzák. A különböző lehetőségek az elemek. Ha 5 foglalkozási kategóriát és 4 családi állapotot adunk meg, akkor 4 5=40 osztályt kapunk (többdimenziós kontingencia tábla). r golyó elhelyezése n dobozban r különböző golyó n r féleképpen helyezhető el n dobozban. Helyezzünk el golyót (A-t és B-t) 4 dobozban. Először elhelyezzük az első golyót. Az összes lehetséges elrendezést (az első lépésre vonatkozó teljes eseményteret) mutatja a következő tábla. Elrendezés 1. doboz. doboz 3. doboz 4. doboz 1 A A 3 A 4 A Most mindegyik elrendezés mellé tegyük be a második golyót. Az összes lehetséges elrendezést (az első és második lépésre vonatkozó teljes eseményteret) mutatja a következő tábla. Elrendezés 1. doboz. doboz 3. doboz 4. doboz 1 AB A B 3 A B 4 A B 5 B A 6 AB 7 A B 8 A B 9 B A 10 B A 11 AB 1 A B 13 B A 14 B A 15 B A 16 AB Bizonyítás: az állítás indukcióval bizonyítható minden n-re és r-re. 15

16 Mintavétel a sorrend figyelembevételével Tekintsük az a 1, a,, a n elemekből álló halmazt vagy sokaságot. A sokaságból vett r számú elem, a j1, a j,, a jr bármely sorrendjét vagy elrendezését r elemű mintának nevezzük. Képzeljük el, hogy az elemeket egyenként választjuk ki. Ekkor két eljárás lehetséges. 1. Visszatevéses mintavétel esetén minden egyes elemet a teljes sokaságból vesszük ki, tehát ugyanaz az elem többször is kiválasztható. Visszatevéses mintavétel esetén az n elemű sokaságból n r számú r elemű minta vehető. Első lépésben az n elemű sokaságból n-féleképpen választható ki az első elem. Minden egyes kiválasztott elemhez második lépésben n-féleképpen választható ki a második elem, n elem mellé n-féleképpen rakható második, ez összesen n. És így tovább. (Lásd párok és elem-resek.). Visszatevés nélküli mintavétel esetén a kiválasztott elemet a sokaságból kivesszük, tehát a mintában egy elem sem ismétlődhet. Visszatevés nélküli mintavételnél az n elemű sokaságból (n) r =n (n-1) (n-r+1) számú r elemű minta vehető. Első lépésben az n elemű sokaságból n-féleképpen választható ki az első elem. Minden egyes kiválasztott elemhez második lépésben (n-1)-féleképpen választható ki a második elem, n elem mellé (n-1)-féleképpen rakható második, ez összesen n (n-1). És így tovább. (Lásd párok és elem-r-esek.) Ha r=n, akkor a visszatevés nélküli, n elemű minta a teljes sokaságból áll, és az elemek egy elrendezését (permutációját) jelenti. Ily módon n különböző elem összesen (n) n =n (n-1) 1 különböző módon rakható sorba. Az (n) n helyett az n! (n faktoriális) jelölést szokták használni. n elem közül kiválasztunk r elemet. Az n elemű sokaságból tehát n r számú visszatevéses (ismétléses variáció) és (n) r számú visszatevés nélküli (ismétlés nélküli variáció) r elemű minta vehető, ahol (n) r =n(n-1) (nr+1). Az utóbbi esetben, ha r=n, (n) n =n(n-1) 1 (permutáció). Példa 1. n elemű sokaságból visszatevéssel r elemű véletlen mintát veszünk. Mi a valószínűsége, hogy a mintában egyetlen elem sem fordul elő kétszer, tehát visszatevés nélkül is megkaphatnánk? p= (n) r /n r = n(n-1) (n-r+1)/ n r.. Mi a valószínűsége, hogy 3 véletlenül kiválasztott ember közül legalább kettő egy napon született? (n=365 napból 3 elemű mintát veszünk.) Annak a valószínűsége, hogy a 3 születésnap különböző: p= (n) r /n r = 365n(n-1) (n-r+1)/ n r. p= / ,5. Tehát annak a valószínűsége, hogy a 3 születésnap közül legalább egy azonos p 0,5. 16

17 Részsokaság és partíció Az n elemű sokaság kifejezés n elem összességét jelenti anélkül, hogy utalna az elemek sorrendjére. Így két sokaság csak akkor különböző, ha az egyik tartalmaz olyan elemet, melyet a másik nem. Tekintsük adott n elemű sokaság valamely r részsokaságát. Ha a részsokaság elemeit valahogyan megszámozzuk, akkor r elemű mintát kapunk. Mivel r elemnek r! különböző számozása lehetséges, ezért pontosan r!-szor annyi r-elemű minta van, mint ahány r elemű részsokaság. Tehát (n) r /r! számú r-elemű különböző részsokaság van. Ez akifejezés a binomiális együttható néven ismert, és a következő jelölést szokták használni: n ( n) r r! n Egy n elemű sokaságnak tehát különböző r elemű részsokasága van, ahol r n. Más r n szóval, n elemből különbözőféleképpen választhatunk ki r elemű részhalmazt. Minden r ilyen részhalmazt egyértelműen meghatároz a belőle kimaradó n-r elem, melyek n-r elemű sokaságot alkotnak. Következésképpen pontosan annyi r elemű részsokaság van, mint n-r elemű. Ezért, ha 1 r n, akkor n n r n r r n n közvetlen bizonyításhoz vegyük észre, hogy a r n r felírható az alábbi alakban is n n! r r!( n r)! ha n 0 1 továbbá 0!=1 és (n) 0 =1. n binomiális együttható r Binomiális eloszlás Legyen n kísérletből álló kétféle kimenetelű kísérletsorozatban p a jó és q=1-p a rossz eset valószínűsége. Annak a valószínűsége, hogy n kísérletek során k jó és n-k rossz eset következik be: p k r p k k q rk 17

18 Példa: Mivel az egy kézben lévő kártyák sorrendje nem fontos, bridzsben különböző leosztás kerülhet egy játékoshoz. 5 = Ha r 1, r, r k nemnegatív egész számok és r 1 +r + +r k =n, akkor az n elemű sokaság n! -féleképpen osztható k olyan részre, melyek közül az első r 1 számú, a második r r1! r!... rk! számú, elemet tartalmaz (multinomiális együttható). Hipergeometrikus eloszlás n elemű sokaságban n 1 elem piros és n elem fekete, n 1 +n =n. Válasszunk ki n-ből r elemet véletlenszerűen. Mi a valószínűsége, hogy r elem között pontosan k piros lesz? p k n k 1 n n r k n r 1 n A piros elemek 1 n n1, míg a feketék különböző módon választhatók ki, és bárhogy k r k is választunk ki k piros elemet, ezekhez bármelyik r fekete elem kiválasztható. Az így definiált valószínűségek alkotják a hipergeometrikus eloszlást. Példa: Állatok számának becslése az újra elfogott állatok számából. Tóból kifognak 1000 halat, és mindegyiket megjelölik piros ponttal, majd visszadobják a tóba. Később újra kifognak 1000 halat, és közülük 100-on találnak piros pontot. Hány hal van a tóban? 1. Heurisztikusan hígítási probléma: 10-szeres hígítás: hal van a tóban.. Lehet, hogy csak 1900 hal van a tóban. Ennek mennyi a valószínűsége? p Feladat p legnagyobb értékét megtalálni (maimum likelihood becslés). Ez a feladat azonban már statisztikai probléma! - adatokból a valóságra következtetni a valószínűségszámítás eszközeivel. 18

19 Valószínűségelmélet és matematikai statisztika A valószínűségek ugyanolyan számok, mint a távolságok vagy a tömegek. A valószínűséghez nem feltétlenül kell ismerni a számértékét, ugyanúgy, ahogy a távolság vagy a tömeg fogalmához sem feltétlenül kell konkrét számértéket rendelni. A valószínűség konkrét értékének tapasztalati meghatározása lehetséges a kedvező/összes esetek számának mérésével. Példa: Egy érmét 100-szor feldobunk és megszámoljuk a fejeket. A p valószínűség = a kedvező esetek száma/összes eset száma, tehát a fejek száma osztva a dobások számával. Igazából nem valódi érmére, hanem ideális, elképzelt, hibátlan, tökéletes érmére gondolunk, amelynél a fejek dobásának valószínűsége 0,5. A valódi érménél a fejek dobásánál a kedvező/összes eset aránya csak közelítőleg ad 0,5 értéket. Definíciók és szabályok Adott egy diszkrét (különálló pontokból álló) Ω eseménytér az E 1, E, E i, mintapontokkal. Tételezzük fel, hogy minden E i ponthoz hozzárendelünk egy számot, amelyet E i valószínűségének nevezünk és P(E i )-vel jelölünk. Ezek a számok nemnegatívak és teljesülniük kell rájuk a összefüggésnek. P(E 1 )+P(E )+ +P(E i )+ =1 Definíció: Bármely A esemény P(A) valószínűségén az A-ban lévő mintapontok valószínűségeinek az összegét értjük. P(Ω)=1 0 P(A) 1 P(A 1 A ) P(A 1 )+ P(A 1 ) P(A 1 A ) = P(A 1 )+ P(A 1 ) P(A 1 A ) Ha A 1 A = 0 (A 1 A diszjunkt, egymást kizáró események, akkor: P(A 1 A ) = P(A 1 )+ P(A 1 ) Példa: Kétszer feldobunk egy érmét. Eseménytér: FF, FI, IF, II Mindegyik elemi esemény valószínűsége ¼ A 1 = először fejet dobunk A = másodszor fejet dobunk P(A 1 A ) = ½ + ½ ¼ = ¾ (FF, FI, IF) P(A1 A) = ¼ (FF) Minden véges eseménytér pontjai egyformán valószínűek? Nem. Szabálytalan érme esetén P(A1) P(A) 19

20 Valószínűségszámításnál a rendszer ismert Példa: Van egy szabályos érme, s kétszer feldobjuk. Kérdés: Mi a valószínűsége, hogy két fejet kapunk? Válasz: Eseménytér=FF, FI, IF, II, tehát a FF valószínűsége ¼. Matematikai statisztika alkalmazásánál a rendszer nem ismert. Kevés megfigyelésből (minta) a valóságra következtetünk részben valószínűségszámítási módszerekkel Először rendszerint megfogalmazunk egy feltételezést (hipotézis), és statisztikával ellenőrizzük, hogy igaz-e. Példa: 100-szor feldobunk egy érmét, s 0 esetben kapunk fejet. Kérdés: szabályos-e az érme? Más szavakkal: mi a valószínűsége, hogy 100 feldobásból 0-szor fejet kapok, ha a fej valószínűsége 50 %? Hipotézis: az érme szabályos: p(fej)=p(írás)=0,5 Válasz: dobjunk fel egy szabályos érmét és nézzük meg, hogy! a fejek száma 0 vagy annál kevesebb vagy! 0-nál több. Ezt az eljárást ismételjük meg 1000-szer. Számoljuk meg, hányszor következett be!. Ha! ritkán következik be (p<0,05), elvetem a hipotézist, ha gyakran (p0,05), elfogadom. Valószínűségszámítás alapjai A valószínűségszámítás tapasztalati háttere Példa: Golyók elhelyezése két dobozban: 1 AB - 1 ABC - 1 ABCD - A B AB C ABC D 3 B A 3 AC B 3 ABD C 4 - AB 4 BC A 4 ACD B 5 A BC 5 BCD A 6 B AC 6 AB CD 7 C AB 7 AC BD 8 - ABC 8 AD BC 9 BC AD 10 BD AC 11 CD AB 1 A BCD 13 B ACD 14 C ABD 15 D ABC 16 - ABCD Ha a golyók száma r (, 3, vagy 4) és a dobozok száma n (), a lehetséges elrendezések száma n r. Az n r összes lehetséges elrendezés a teljes eseménytér. 0

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A IOSTATISZTIKÁÓL Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar udapest, 2005. Reiczigel Jenő: Válogatott fejezetek a biostatisztikából 2 Tartalomjegyzék 1. evezetés

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A matematika és a valóság viszonya. A véletlenszerűség és a legfontosabb hozzá kapcsolódó fogalmak magyarázata, a véletlenszerűség néhány alapvető tulajdonsága és törvényszerűsége. A véletlen

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

Döntési módszerek és alternatív sakkeredmények

Döntési módszerek és alternatív sakkeredmények Döntési módszerek és alternatív sakkeredmények Csató László Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék 2011. október 14. Összefoglaló A tanulmány

Részletesebben

Döntéstámogatás a médiainformatikában

Döntéstámogatás a médiainformatikában Döntéstámogatás a médiainformatikában Nemhivatalos jegyzet v0.2 A jegyzet még nem teljes, folyamatosan bővül és javul, kb. a pótzh idejére ér el egyfajta kiforrott formát. Nem véletlenül van verziószámozva,

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák

Többszempontú döntési problémák Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák Egyetemi oktatáshoz segédanyag

Részletesebben

Feladatok: a huszadik vagy valamely későbbi dobásban jelenik meg. n 1 5. hatos dobás a 20. dobásban vagy azután jelenik meg egyenlő annak a

Feladatok: a huszadik vagy valamely későbbi dobásban jelenik meg. n 1 5. hatos dobás a 20. dobásban vagy azután jelenik meg egyenlő annak a Feladatok:. Dobjunk fel egy szabályos dobókockát egymás után egymástól függetlenül végtelen sokszor. Számítsuk ki annak a valószínűségét, hogy a harmadik hatos dobás vagy a huszadik vagy valamely későbbi

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Hatásvizsgálati kézikönyv I. kötet: Hatásvizsgálat elemzőknek Készítette: Major Klára A kézikönyv az ÁROP-1.1.10-2011-2011-0001- Jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása projekt Hatásvizsgálati

Részletesebben

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA

Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA Váradiné dr. Szarka Angéla Dr. Hegedűs János Bátorfi Richárd Unhauzer Attila MÉRÉSTECHNIKA A jegyzet a HEFOP támogatásával készült. Széchenyi István Egyetem. Minden jog fenntartva Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások A kötet a 60771. sz. Jövedelmi differenciálódás szimulációs vizsgálata magyarországi

Részletesebben

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2013 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel reprodukálni

Részletesebben

Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu

Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 1.1. Kvalitatív és kvantitatív döntéselőkészítés napjaink üzleti környezetében......

Részletesebben

Növekedés alulnézetben

Növekedés alulnézetben Növekedés alulnézetben Budapest, 2000. december TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2000 Szerkesztette: Szivós Péter Tóth István György TÁRKI Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés 1132 Budapest, Victor Hugo u.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA Berzseny Dánel Főskola ÁLTALÁNOS STATISZTIKA műszak menedzser alapszak Írta: Dr. Köves János Tóth Zsuzsanna Eszter Budapest 006 Tartalomjegyzék. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁSI ALAPOK... 4.. A VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia előadás jegyzet

Mesterséges Intelligencia előadás jegyzet Mesterséges Intelligencia előadás jegyzet MI alkalmazási területei 1. ÍRÁSFELISERÉS ORC optikai karakter felismerés 2. BESZÉDFELISMERÉS beszélt szövegből text file a betűk nem azonos módon ejtődnek ki

Részletesebben

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után

Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után Jól nézünk ki (?!) Háztartások helyzete a válság után TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2014 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2015. március A KUTATÁST A TÁRKI ZRT. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Területi faktorok modellezése a nem-élet biztosítás díjkalkulációjában

Területi faktorok modellezése a nem-élet biztosítás díjkalkulációjában Területi faktorok modellezése a nem-élet biztosítás díjkalkulációjában Diplomamunka Írta: Szabó Róbert Alkalmazott matematikus szak Témavezetők: Pásztor Gábor, vezető aktuárius Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat -

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat - Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek - - Bevezetés Az ok, okozat, okság háromság mindig is sokat foglalkoztatta a filozófiát; amilyen nagy tisztelettel magasztalták egyesek, olyan mély lenézéssel illették

Részletesebben

BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA. 2003. február 10.

BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA. 2003. február 10. BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA 2003. február 10. 2 Eszményeken, eszményi állapotokon csüggtem, anélkül, hogy a tömeg tekintetbe vételére gondoltam volna, amelynek állapota

Részletesebben

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2015 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŰHELYTANULMÁNYOK Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Hau Orsolya

Részletesebben

Növekedési folyamatok a társadalomban A közbeszéd dinamikai elemzése BÉLA-22

Növekedési folyamatok a társadalomban A közbeszéd dinamikai elemzése BÉLA-22 Növekedési folyamatok a társadalomban A közbeszéd dinamikai elemzése BÉLA-22 Absztrakt A társadalmi hálózatok és az azokon keresztül terjedő információ egyéni cselekvésre gyakorolt hatása napjainkban a

Részletesebben

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ FÓTHI ÁKOS BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ Harmadik, javított kiadás c Fóthi Ákos, 2012 Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak 11 1.1. Halmazok................................ 11 1.2. Sorozatok................................

Részletesebben

Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341. Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok?

Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341. Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok? Kutatási beszámoló OFA K-2008/F-8341 Torzítanak-e a diplomások bérelőnyére vonatkozó adatok? A szürke- és feketegazdaság bérstatisztikára gyakorolt torzító hatásainak elemzése Budapest 2010. március 31.

Részletesebben

A hisztogram. 3. fejezet 1. BEVEZETÉS

A hisztogram. 3. fejezet 1. BEVEZETÉS 3. fejezet A hisztogram... a fölnőttek (...) szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk nekik, sosem a lényeges dolgok felől kérdezősködnek. Sosem azt kérdezik: Milyen a hangja? Mik a kedves

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009

Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009 Jövedelem egyenlıtlenség és szegénység Magyarországon 2009 TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 1. KÖTET ELEMZÉSEK Budapest, 2010. május A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette Az

Részletesebben

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre

A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. január (39 60. o.) HERMANN ZOLTÁN A helyi munkaerõpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy az általános

Részletesebben