Gomba Község Polgármesterétől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gomba Község Polgármesterétől"

Átírás

1 Gomba Község Polgármesterétől 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) Fax: (29) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére Ikt.: 178-9/2015 Tárgy: Polgármesteri tájékoztató hét Helyben Tisztelt Képviselőtársam! A április 23-án megtartott képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet. 17. hét április április 26. Megkezdtük az ülésen született határozatok végrehajtását, kihirdetésre kerültek az ülésen hozott alap- és módosító rendeletek. A hét végén sikeresen lebonyolításra került a Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvány örökbefogadó napja a Kenyeres-kertben, valamint a Nyugdíjas-klub jótékonysági rendezvénye a Rendezvényházban. 18. hét április 27 május 3. Egyeztetéseket folytattam le a sportmajálisra meghívott sportegyesületekkel, sportágak képviselőivel. A sportpályákra szükséges hálókat megvásároltuk, így a kosár- és kézilabda pályára és a bekerített füves pályára is új hálókat szereztünk be Ft értékben, amelyet kérek a költségvetési rendelet alapján általános tartalék terhére tudomásul venni. A KEOP ivóvíz-minőség javítási projekt állásáról és aktuális kérdéseiről egyeztettünk a közreműködő szervezet képviselőivel a minisztériumi épületben. A pénzügyi ütemterv alapján megtörtént az első kivitelezői számla benyújtása, viszont a kivitelezési szerződés módosítására van szükség, mivel a kiviteli tervek között a kezelőépületekbe tervezett technológiát az üzemeltető mindaddig nem hagyja jóvá, amíg a megfúrt kutak vízmintáinak végleges (akkreditált) laboratóriumi vizsgálata alapján a szükséges és elégséges tisztítási folyamatot nem lehet rögzíteni. Az elkészült kiviteli tervek technológiát tartalmazó gépészeti tervlapjai március 11-e óta pihennek, a minden összetevőre kiterjedő laboratóriumi eredmények a felsőfarkasdi és a Gomba 1-es kút vonatkozásában május között állnak rendelkezésre. Ezt követően kaphat a kivitelező jóváhagyást a tervekre. A fennakadás amellett, hogy az üzemeltetés jövőbeli gazdaságosságát támasztja alá legalább 70 nap késlekedést okoz a kivitelezésben, amelyet a közreműködő szervezet is elfogad a szerződés befejezési határidejét módosító körülményként, viszont a Támogatási Szerződésben foglalt október 31-es befejezési időpont miatt a kivitelezés II. létesítményrészének (gombai kutak és vízmű) szerződését legfeljebb szeptember 30-ra engedik módosítani. Az I. létesítményrész (Felsőfarkasd) és a III. létesítményrész (hálózat-rekonstrukció) befejezési határideje változatlanul júliusi időpontok. Egyeztetéseket folytattam le a gyermekétkeztetési fejlesztéseket támogató pályázat előkészítése miatt az óvodabővítés korábbi tervezőivel. A döntéshez szükséges ajánlatokat és a tervezési program rögzítéséhez szükséges vázlattervet bekértem a tervezőktől, amely alapján rendkívüli ülésen hozott döntést a Képviselő-testület.

2 ben is lehetőség nyílik a nyári gyermekétkeztetés megvalósítására, azonban mivel nem vagyunk a kiemelten támogatott kategóriában csak magasabb önerővel (az igényelt támogatás 34%- át valószínűsítette az államkincstári leirat, és a rászorulók 30%-ára adnak támogatást). Tekintettel arra, hogy a korábbi évek tapasztalata alapján alig lehet összevadászni a rászoruló gyermekeket délidőben, valamint még az étkezőt felkeresők sem fogyasztják el az ételt, nem készítettünk elő pályázatot. Bizonyára nagyfokú szociális érzéketlenségnek tűnik, de a tapasztalatok alapján lásd: előző évi támogatás visszafizetése nem indokolt az erőforrások ilyetén felhasználása. 19. hét május 4 május 10. Az ivóvízminőség-javító kivitelezés kooperációját tartottuk a Községházán. A kivitelezői követeléseket a projekt mérnök szervezet hivatkozva a közbeszerzés dokumentumaira visszautasította, az alapozási terv módosítása miatti építési engedély módosítást az engedélyező hatóság nem tartotta indokoltnak. A kooperációról készült emlékeztetőt (a továbbiakkal együtt) mellékletként csatolom. Rendkívüli ülésen tárgyaltuk az óvodabővítés tervezési megbízását, valamint a Hunland Farm Kft. támogatási nyilatkozatát. Megkezdődött a KEOP közvilágítási korszerűsítés kivitelezése. A lámpatestek cseréje folyamatosan történt 12 napon keresztül. Mivel a pályázatban új lámpaoszlop elhelyezésére, vagy áthelyezésre nem volt lehetőség, így a kivitelezés után még akad elvégzendő feladat, különös tekintettel azon területeken, amelyeken az eddigi elégtelen közvilágításnál nem lehetett észlelni a megvilágítási lefedettség hiányát, gondolok itt a szélesebb úttorkolatok és a nagyobb kiterjedésű aszfaltozott felületek környékén hiányzó, vagy távolabb levő oszlopokról világító lámpatestekre, vagy azon oszlopok áthelyezésére. Megtartottuk a községi sportmajálist, amelyen a várakozásnak megfelelő résztvevők ellenére a szükségesnél forróbb idő nehezítette a lebonyolítást. Az összességében sikeresnek mondható és zökkenőmentes rendezvény záró labdarúgó tornáját a felhőszakadás nem hagyta befejezni. 20. hét május 11 május 17. A kegyeleti közszolgáltatóval és az egyházközséggel egyeztettük a temető korábbi egyeztetéseken felvetett üzemeltetési módját. A vázlatos elképzeléseket kiegészítettük a szükséges működtetési igényekkel, valamint kértük a szolgáltatót és az egyházközséget a szükséges további adatok megküldésére és előkészítettük a megállapodást, a szerződés-módosítást és a rendelet-tervezetet. A KEOP ivóvízminőség-javító projekt ellenőrzését végezték a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízottjai a Községházán. A szinte hiánytalan készültség mellett az ellenőrzési jegyzőkönyv önkormányzat szempontjából sikeres lezárásához szükséges volt még önkormányzati döntésre, amelyre rendkívüli ülésen került sor. Az ellenőrzést követő kooperáción megtárgyaltuk az aktuális kivitelezési kérdéseket. A felsőfarkasdi ivóvíz gerinchálózat kiépítése után minden olyan ingatlanra bekötővezetéket építettek ki, amelyen épület áll, viszont a földhivatali nyilvántartás nem minden ingatlanon jelöl felépítményt, így a tulajdonosok megkeresése indokolt az épületek feltüntetése miatt. A Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatalának Népegészségügyi osztályával és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal monori képviselőjével egyeztettük az óvoda bővítésének terveit. A bemutatott terveket véglegesíthetőnek és benyújthatónak tartották előzetes szakhatósági véleményezésre. A Régi idők faluja című rendezvény meghívóit küldtük ki a gombai kastélyok és kúriák egykori lakóinak családjaihoz, valamint elkészítettük a nap helyi plakátjait is. Dr. Jenei András fogszakorvos kért egyeztetést, amelyen bejelentette a gombai székhelyű praxis üzemeltetési jogának eladási szándékát. Az egyeztetésen jelen voltak a vásárló fogorvos, valamint a leendő feladatellátó vállalkozás képviselői. Mivel az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral

3 - 3 - megkötendő finanszírozási szerződésnek feltétele az adás-vételi előszerződés képviselő-testületi jóváhagyása is, a témában rendkívüli ülést hívtam össze. Az ú.n. ASP-projektben az adatok migrálását készítjük elő, de a szoftverek tulajdonosai nem hajlandóak a programban rögzített adatok strukturált adatbázisban történő átadására sem a kataszteri nyilvántartó, sem pedig a gazdálkodási program esetében. Az adatmigrálásra szerződött cég képviselőivel együtt sem tudtunk mindeddig eredményesen tárgyalni, csupán addig jutottunk el, hogy a jelenleg használt kataszteri rendszerből egy korábbi rendszerbe töltse át az adatokat a szoftver tulajdonosa, mert annak adatbázisát tudnák migrálni a központi ASP-kataszteri programba, de nem kaptunk még teljes adatbázist a régi programhoz sem. Kaptunk viszont egy ajánlatot (ezt már május 22-én.), amelynek lényege, hogy 500 eft+áfa összegért, vagy az érvényben lévő migrálási szerződéses összeg (150 eft+áfa) 70%-ért elvégzik az adatok migrálását a központi rendszerekbe. Felkértem a szerződött partnert, hogy gondolja át a feladat alvállalkozói kivitelezését az ajánlat szerint. 21. hét május 18 május 23. Rendkívüli ülésen döntöttünk a fogorvosi praxisjog adás-vételi előszerződésének jóváhagyásáról, valamint az üzemeltetési előszerződés aláírásáról, továbbá a nyári kedvezményes gyermeküdültetés támogatásáról. A KEOP ivóvízminőség-javító projekt kooperációját tartottuk a Községházán, amelyen megegyezés született a vízmű kezelőépületén alapozási terveiről. Ugyanis az épület alapozásának kiviteli terveit véleményező tervellenőr módosítást javasolt a terven (vastagabb vasbeton lemez, kevesebb betonacél alkalmazása), amelyet a kivitelező elfogadott. A kistérségi tervtanács ülésén vettünk részt, amely véleményezte és támogatta az óvodabővítés terveinek engedélyezését. A DAKÖV Kft. taggyűlésén vettem részt Dabason, amelyen elfogadásra került a 4,979 eft mérleg szerinti eredményt tartalmazó beszámoló, valamint a évi üzleti terv. A bérleti díjak tekintetében egységesítést kértem, ahogyan a szolgáltatási színvonalat is egységesíteni kell a társasághoz tartozó 61 településen. A monori Kormányablak átadóünnepségén vettem részt, amelyen beszédet mondott Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár, Baltay Tímea a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, valamint dr. Tarnai Richárd Pest Megyei Kormánymegbízott. A korábbi okmányiroda helyén bővített szolgáltatási körrel már kormányablak működik Monoron. Az ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan IT biztonsági képzésen vettek rész a környékbeli polgármesteri hivatalok dolgozói a Civilházban, ahol a képzés végén minden közszolga sikeres tesztet töltött ki. A képzést a projekt finanszírozta. A katasztrófavédelem illetékesével egyeztettem az óvodabővítés tervét, amelyhez az előzetes szakhatósági hozzájárulásukat kértem. A Hajt-A Csapat Egyesület tisztújításával kapcsolatban egyeztettünk a környék polgármestereivel a monori városházán. A KEOP közvilágítás energetikai korszerűsítése során végzett kivitelezési munka átadás-átvételi eljárását folytattuk le, valamint a külön megrendelt három darab lámpatest cseréjét is igazoltuk a kivitelezőknek. A képviselő-testületi ülésig hátra lévő időszak történéseiről a testületi ülésen kívánok tájékoztatást nyújtani, és addig, illetve ott válaszolok a tájékoztatóm kapcsán felmerült kérdésekre. A fenntartói,

4 - 4 - valamint az időszakban dolgozó közfoglalkoztatotti állomány munkájáról a GTÜ Közhasznú Kft. vezetője az ülésen számol be. Gomba, május 23. Lehota Vilmos s.k. polgármester

5 Koop. Száma 6. számú koperáció Napirendi pont Sorszám Nyilatkozó jelzése Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken - kivitelezési és tervezési feladatok ellátása - KEOP-1.3.0/ Téma Intézkedés Felelős Határidő Státusz 7. sz. kooperáció Tervezett időpontja: :00 3/1 Előző kooperációs jegyzőkönyv elfogadása 6 6/1 1 Jelenlévők az 5. számú koperációs emlékeztetőben foglaltakra észrevételt nem tettek, annak tartalmával egyetértenek. 0/4 Műszaki- és pénzügyi ütemterv 6 6/2 1 M Tájékoztatja jelenlévőket, hogy Kivitelező án megküldte a javított műszaki ütemtervet, amelyet elfogadhatónak tart és kérte Kivitelezőt, hogy a részletek átbeszélésére és pontosítására a kooperációs begbeszélést követően kerüljön sor. 0/5 Jelentések 6 6/3 1 M Továbbra is kéri a havi jelentések elektronikuf formában történő megküldését. 3/5 Kiviteli tervek - üzemeltetői egyeztetések 6 6/4 1 M Bejelentette, hogy a 5.sz. kooperáción kiviteli tervezés ügyben eddig még nem történt előrelépés, kéri Tervezőt a híddal kapcsolatos tervezés mielőbbi elvégzésére. 6 6/4 2 Kiv 6 6/4 3 M Felvetette, hogy minden szerződésen felüli többlet munkára Mérnök rendelje el a kiviteli tervek elkészítését. Kérdésként tette fel, hogy Felsőfarkasdon a terven és szerződésen felüli vezetékhosszabbításokra szükséges-e engedélyt módosítani. Kifejtette, hogy a Mérnök által elerendelt - egy db felsőfarkasdi ingatlant érintő - vezetékhosszabbítást nem szükséges előzetesen engedélyeztetni, ez a többlet vezeték az üzemeltetési engedélyezés keretében kerül rendezésre. 6 6/4 4 PIU Tájékoztatta jelenlévőket, hogy a Gomba - Monor közötti külterületen - jelenleg ellátott - 3 db ingatlan ivóvízzel történő ellátása jelen projektben nem megoldott, de az ingatlanokat pótmunka keretében szükséges ellátni. Ez ügyben felvette a kapcsolatot a projektben résztvevő közbeszerzési szakértővel, valamint egyezteni kíván NFM projektmenedzserével is, a szerződésen felüli pótmunka közbeszerzési eljárásával kapcsolatban. Tájékoztatása után rövid úton, telefonon történt egyeztetése alapján NFM projektmenedzsere az egyeztető tárgyalást án 9:00 órára tűzte ki. 3/6 Kivitelezési munkák 6 6/5 1 Kiv Kérdésre tájékoztatja jelenlévőket: 1. Felsőfarkasdon a vezetéképítési munkák befejezéshez közelednek, a nyomvonal módosítással érintett szakaszon is. (A nyomvonal módosításhoz a közút kezelője és műszaki ellenőr is előzetesen hozzájárult.) 2. Felsőfarkasd hálózatépítés befejezése után folytatódik Gomba, Bénye hálózatépítés kivitelezése, a munkákhoz szükséges Volán egyeztetés folyamatban van, az engedélyek kiadása napokon belül várható. 6 6/5 2 Kiv 6 6/5 3 PIU 6 6/5 4 M 6 6/6 1 M Jelezte, hogy Felsőfarkasd vezetéképítésével kapcsolatban a Felsőfarkasd 1256 hrsz-ú ingatlant érintően Megrendelő nem tudott kiadni tulajdonosi hozzájárulást, mivel az ingatlan a Magyar Állam tulajdonát képezi. Kivitelező ezzel kapcsolatban án követelést nyújtott be (3. sz. követelés), amelyben bejelentette, hogy a felsőfarkasdi kivitelezési munka a Megrendelői rendelkezési jog megszerzéséig nem folytatható. Véleménye szerint a beszerzett hozzájárulások a pályázat része volt, az előzetes hozzájárulások minden érintett szakaszra be lettek szerezve, az ezzel kapcsolatos díjat azonban a nyertes pályázónak kell megfizetni. Véleménye szerint a kiviteli tervek alapján a vezetéképítés a Felsőfarkasd 1256 hrsz-ú területet nem érinti, de a kooperációs tárgyalást követő munkaterület bejárásakor ellenőrzi a megépített vízhálózat esetleges érintettségét a szóbanforgó területtel. 2/3 Egyebek Kérdésre, hogy jelenlévőknek az elhangzott témákon túlmenően van-e kérdésük, vagy felvetésük újabb témakörre, jelenlévők nemleges választ adtak. Gomba, Emlékeztetőt összeállította:. Rácz Péter projekt mérnök

6 Koop. Száma 7. számú koperáció Napirendi pont Sorszám Nyilatkozó jelzése Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken - kivitelezési és tervezési feladatok ellátása - KEOP-1.3.0/ Téma Intézkedés Felelős Határidő Státusz 8. sz. kooperáció Tervezett időpontja: :00 6/1 Előző kooperációs jegyzőkönyv elfogadása 7 7/1 1 Jelenlévők az 6. számú koperációs emlékeztetőben foglaltakra észrevételt nem tettek, annak tartalmával egyetértenek. 0/4 Műszaki- és pénzügyi ütemterv 7 7/2 1 M Tájékoztatja jelenlévőket, hogy Kivitelező az előző kooperációt követően megküldte a véglegesített, részleteiben pontosított ütemtervet. Továbbiakban ezt az ütemtervet szükséges minden esetben aktualizálni. 7 7/3 1 M 7 7/3 2 Kiv 7 7/4 1 M 7 7/4 2 Kiv 0/5 Jelentések Felhívta Kivitelező figyelmét, hogy esedékes az áprilisi előrehaladási jelentés leadása. Tájékoztatta jelenlévőket, hogy még e héten megküldi az esedékes jelentést. 3/5 Kiviteli tervek - üzemeltetői egyeztetések Kérdésként tette fel a kiviteli tervek készültségének állását, mivel pl. a híddal kapcsolatban is várja a Gomba patak elterelésével kapcsolatos terveket. Tájékoztatta jelenlévőket, hogy a híddal kapcsolatban a kooperáció időpontjában nincs átadható terv, de elmondása szerint lett készítve, amelyet rövid úton eljuttat elektronikus formában tervellenőrzésre. Továbbiakban bejelenti, hogy szeretnék elkezdeni a Gomba vízműtelep kezelőépület építését. 7 7/4 3 M Kinyilvánította, hogy a kezdéshez előzetesen szükséges a komplett kiviteli leszállítása ( szerkezetépítés kiviteli tervei, műszaki leírás a lemezalapra történt számítás csatolásával, tervezői nyilatkozat, stb.) a tervellenőrzés lefolytatásához. 7 7/4 4 Kiv 7 7/4 5 M 7 7/4 6 Kiv Bejelentette, hogy a komplett kiviteli tervet még e héten leszállítják a tervellenőrzés lefolytatásához. Továbbiakban a tervek készítésével kapcsolatban bejelentette, hogy Bényén a rekostrukció keretében az Állami közúton szükséges vezetékcserét szeretné roppantásos eljárással megvalósítani a kivitelezési idő rövidítése érdekében. Véleménye az, hogy erre a technológiára előzetesen a Közútkezelői engedély módosításával kapcsolatban kell eljárni, mivel ehhez a technológiához minden ingatlan esetében a közutat bontani szükséges. Bejelenti, hogy a Közútkezelői engedély módosításával kapcsolatban azonnal felveszi a kapcsolatot az eredeti engedély kiadójával. 7 7/4 7 Űzm Üzemeltető képviselője kérte, hogy a Gomba vízműtelepre oda és kivezető vízvezeték ne a Gomba patak alatt, hanem csőhíd formájában a Gomba patak felett legyen átvezetve, ezt a megoldást üzemeltetési szempontból hosszú távon biztoságosabb megoldásnak tartják. Kéri ezt az igényüket a kiviteli tervezéskor figyelembe venni. 3/6 Kivitelezési munkák 7 7/5 1 Kiv Kérdésre Kivitelező tájékoztatta jelenlévőket, hogy Felsőfarkasd településrészen a hálózatépítési kivitelezési munkákat napokon belül befejezik, ehhez a munkákhoz tartozó minőségbiztosítási méréseket részben elvégezték, részben elvégzik, az átadási dokumentációval együtt. Továbbá bejelentette, hogy a projektben tervezett hálózat fejlesztési és rekonstrukciós munkák kivitelezésére Üzemeltetőt kérte fel alvállalkozóként. Arról is tájékoztatta jelenlévőket, hogy a rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos kiviteli tervdokumentációt Biogeist Aqua Kft. napokon belül szolgáltatja Kivitelező részére a tervellenőrzés lefolytatásához. 7 7/6 1 M 2/3 Egyebek Kérdésre, hogy jelenlévőknek az elhangzott témákon túlmenően van-e kérdésük, vagy felvetésük újabb témakörre, jelenlévők nemleges választ adtak. Emlékeztetőt összeállította: Gomba, Rácz Péter projekt mérnök

7 8. számú koperáció Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken - kivitelezési és tervezési feladatok ellátása - KEOP-1.3.0/ Koop. Száma Napirendi pont Sorszám Nyilatkozó jelzése Téma Intézkedés Felelős Határidő Státusz 9. sz. kooperáció Tervezett időpontja: :00 6/1 Előző kooperációs jegyzőkönyv elfogadása 8 8/1 1 Jelenlévők az 7. számú koperációs emlékeztetőben foglaltakra észrevételt nem tettek, annak tartalmával egyetértenek. 0/4 Műszaki- és pénzügyi ütemterv 8 8/2 1 Kiv Mérnök feltett kérdésére előadja, hogy valószínűsíthetően technológiai módosítás válik szükségessé az vízminták előzetes (nem hivatalos) vizsgálatának ismeretében. Ez a körülmény miatt várhatóan szerződés módosítása lesz szükséges és jelenleg ennek megfelelő ütemtervi átdolgozás előkészítésén dolgoznak. 0/5 Jelentések 8 8/3 1 M 8 8/3 2 Kiv Felhívta Kivitelező figyelmét, hogy esedékes az áprilisi előrehaladási jelentés leadása. Tájékoztatta jelenlévőket, hogy még e héten megküldi az esedékes jelentést. 3/5 Kiviteli tervek - üzemeltetői egyeztetések 8 8/4 1 M 8 8/4 2 Kiv, PIU ésm 8 8/4 3 Kiv 8 8/4 4 Kiv Tájékoztatta jelenlévőket, hogy akivitelező által megküldött hídépítés és Gomba patak elterelésére vonatkozó tervlapot nem tudta elfogadni, mivel az nem egyezik a híd kiviteli tervdokumentációjában és az ahhoz csatolt geotechnikai szakvéleményben megfogalmazott előírásokkal. A Kivitelező által megküldött helyszínrajzi tervet jelen kooperáció keretében megvitatták és egyeztették a kivitelezés megkezdésével kapcsolatos elvárásokat. Bejelentette, hogy az előzőekben egyeztetett helyszínrajzi tervlapot módosítja, sürgősen elkészíti és újra megküldi a tervellenőrzés lefolytatásához. Üzemeltető képviselője a 7.sz. kooperációs tárgyaláson kérte, hogy a Gomba vízműtelepre oda és kivezető vízvezeték csőhíd formájában a Gomba patak felett legyen átvezetve. Kivitelező bejelentette, hogy a csőhídra vonatkozó tervmódosítást, kiviteli tervdokumentáció elkészítését magára vállalja és rövidesen elkészíti. 3/6 Kivitelezési munkák 8 8/5 1 Kiv Bejelentette, hogy az idő rövidsége miatt szeretné elkezdeni a Gomba vízműtelep kezelőépületének kivitelezési munkáit. 8 8/5 2 M Kijelenti, hogy a kezelőépület szerkezeti kiviteli tervdokumentáció tervellenőrzésének befejezése előtt nem tud munkakezdési engedélyt adni és ezúton is kéri T. Kivitelezőt ennek betartására. Egyben tájékoztatta jelenlévőket, hogy a tervellenőrzés befejezését tervellenőrök még e hétre, de lehetőség szerint ra tervezték teljesíteni. 8 8/5 3 Kiv 8 8/5 4 Mb és M Az előzőeket tudomásul vette, de kérte a kezelőépület kivitelezésére vonatkozó e-építési napló megnyitását Mb és M képviselőjétől. Közösen nyilatkozzák, hogy az e-építési napló készenlétbe helyezését a mai kooperációs megbeszélést követően előkészítik ill. megrendelik. 2/3 Egyebek 8 8/6 1 M Kérte T. Kivitelezőt az alvállalkozói lista megküldésére. 8 8/6 2 Kiv 7 7/6 1 M Tudomásul vette a kérést, kijelentette, hogy folyamatosan teljesíteni fogja az alvállalkozói lista frissítését. Kérdésre, hogy jelenlévőknek az elhangzott témákon túlmenően van-e kérdésük, vagy felvetésük újabb témakörre, jelenlévők nemleges választ adtak. Emlékeztetőt összeállította: Gomba, Rácz Péter projekt mérnök Rácz Péter projekt mérnök

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24-én 19:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről Szám: 1-9/2012. H E G Y K Ő K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z A T A 9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL/FAX: 99/540-005 TEL.: 99/540-006 INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a Rábakecöl Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról Előadó: Magyar István ÖTE elnök

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a Rábakecöl Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról Előadó: Magyar István ÖTE elnök Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2010. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. június 28-án (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-26/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 10-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 10-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-112/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július

Részletesebben

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János Farsang az óvodában Farsang az iskolában Fotók: Nádudvari János Polgármesteri beszámoló Nagykovácsi gyerekek a budapesti Angel Dance gálán 2013. február Fotó: Barta Mária Farsang a Nyugdíjas klubban Megint

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. november 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november

Részletesebben