A heparinnal felszabadítható TFPI-szint megemelkedése lacunaris stroke-on első alkalommal átesett betegeknél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A heparinnal felszabadítható TFPI-szint megemelkedése lacunaris stroke-on első alkalommal átesett betegeknél"

Átírás

1 A heparinnal felszabadítható TFPI-szint megemelkedése lacunaris stroke-on első alkalommal átesett betegeknél I.L.H. Knottnerus, MD K. Winckers, MD H. ten Cate, MD, PhD T.M. Hackeng, PhD J. Lodder, MD, PhD R.P.W. Rouhl, MD J. Staals, MD, PhD J.W.P. Govers- Riemslag, PhD O. Bekers, MD R.J. van Oostenbrugge, MD, PhD Levelezési cím: Dr. Knottnerus: KIVONAT Célkitűzés: A lacunaris stroke (lacunar stroke, LS) patofiziológiájával kapcsolatos új felismerések arra utalnak, hogy az elváltozást az endothel aktiválódása miatt kialakult fokozott vér-agy gát permeabilitása okozza. Tekintettel arra, hogy a szöveti faktor útvonalat gátló faktor (tissue factor pathway inhibitor, TFPI) legnagyobb része az endothelialis sejtekben termelôdik és tárolódik, ezt a fehérjét az endothel aktivációjának markereként használhatjuk. Ebben a megfigyeléses vizsgálatban a TFPI szintjét különbözô területeken mértük az endothelialis funkció markereként lacunaris stoke-on elsô alkalommal átesett betegeknél. Módszerek: A teljes és a szabad teljes hosszúságú (full-lenght, FL) TFP antigénszintjét mértük ELISA segítségével 149 betegnél és 42 kontrollszemélynél. A heparinnal felszabadítható szabad FL-TFPIszintet 17 beteg és 15 kontrollszemély random kiválasztása után határoztuk meg. Agyi MR-vizsgálattal az LS-en átesett betegeket két csoportra osztottuk aszerint, hogy izolált lacunaris infarktusuk (isolated lacunar infarct, ILA) vagy tünetmentes/csendes ischaemiás laesiójuk (silent ischemic lesions, SIL) volt. Eredmények: A teljes TFPI plazmaszintje magasabb volt azoknál a betegeknél, ahol SIL-t lehetett kimutatni, szemben az ILA elôfordulásával, de ezt az összefüggést az életkorra és az alacsony molekulasúlyú heparin szintjére történô korrekció után nem lehetett kimutatni. Azonban a heparinnal felszabadítható szabad FL-TFPI szintje magasabbnak bizonyult a betegeknél, mint a kontrollcsoportban. Következtetések: Habár a teljes TFPI-szint a környezô plazmában nem különbözött az LS altípusai között, a betegeknél megfigyelt magasabb heparinnal felszabadítható TFPI-szint az endothelialis aktiváció LS patogenezisében kifejtett szerepére utal. Eredeti megjelenés: Neurology 2012;78: RÖVIDÍTÉSEK alac=(asymptomatic lacunar infarct) tünetmentes lacunaris infarktus; CI=(confidence interval) konfidenciaintervallum; FL=(fulllength) teljes hosszúságú; HDL=(high-density lipoprotein) nagy denzitású lipoprotein; ILA=(isolated lacunar infarct) izolált lacunaris infarktus; LDL=(low-density lipoprotein) alacsony denzitású lipoprotein; LS=(lacunar stroke) lacunaris stroke; MUMC=Maastricht University Medical Centre; OR=(odds ratio) esélyhányados; SIL=(silent ischemic lesion) tünetmentes/csendes ischaemiás laesio; TF=(tissue factor) szöveti faktor; TFPI=(tissue factor pathway inhibitor) szöveti faktor útvonalat gátló faktor; WML=(white matter lesion) fehérállományi laesio. A lacunaris stroke (lacunar stroke, LS) a lacunaris szindrómák azon típusába tartozik, ahol az agyról készült képalkotó vizsgálatokon lacunaris infarktust lehet kimutatni. 1 A feltételezett patofiziológiai mechanizmusokat a neurovascularis endothelium aktivációja indítja el, amely a vér-agy gát fokozott permeabilitásához vezet. Emiatt a vérben található különböző összetevők a perivascularis térbe jutnak glialis és neuronalis károsodást okozva. Ez a folyamat az LS különösen azon altípusában fontos, ahol egyidejűleg tünetmentes/csendes ischaemiás laesiók alakulnak ki (silent ischemic lesions, SIL). 2,3 A vascularis endothelsejtek működésének in vivo vizsgálatát az endothelialis eredetű molekulák szintjének mérésével lehet megvalósítani. 4 Ilyen például a szöveti faktor útvonalat gátló faktor (tissue factor pathway inhibitor, TFPI), 5 amely a véralvadásban szerepet játszó VIIa faktor/szöveti faktor (tissue factor, TF) útvonalat élettanilag gátolja. 6 A TFPI érett formájában, amit teljes hosszúságúnak (full-length, FL) neveznek, egy savas aminoterminális régió található, amelyet három egymás után elrendezett Kunitz-domén és egy lúgos karboxiterminális régió követ. 7 Az endothelsejtek szekréci- Munkahelyi háttér: Department of Neurology (I.L.H.K., J.L., R.P.W.R., J.S., R.J.O.), Cardiovascular Research Institute Maastricht (I.L.H.K., K.W., H.t.C., T.M.H., J.L., J.S., J.W.P.G.-R., R.J.O.), Department of Biochemistry (K.W., T.M.H.), Laboratory for Clinical Thrombosis and Haemostasis, Department of Internal Medicine (H.t.C., J.W.P.G.-R.) és Department of Clinical Chemistry (O.B.), Maastricht University Medical Centre, Maastricht; Department of Neurology (I.L.H.K.), Medisch Spectrum Twente, Enschede, Hollandia. Anyagi háttér: I.L.H. Knottnerus munkáját a Netherlands Thrombosis Foundation finanszírozta (grant ). K. Winckers munkáját a Netherlands Heart Foundation finanszírozta (grant 2007B138). R.P.W. Rouhl munkáját a Netherlands Heart Foundation támogatta (grant 2005B022). Érdekeltségek: A szerzők érdekeltségei a cikk végén olvashatók. 86 Copyright 2012 by AAN Enterprises, Inc. 2. évfolyam, 2 3. szám, december

2 ójakor a TPFI egy része a sejtfelszíni proteoglikánokhoz kötődik. A plazmában a legtöbb TPFI lipoproteinekhez, elsősorban az alacsony denzitású lipoproteinhez (lowdensity lipoprotein, LDL) kötött és néhány karboxiterminális rövidített formából áll, miközben a plazmában található TFPI csupán 10%-át alkotja a szabad FL forma. 8,9 A heparin adása a sejtfelszíni glycocalixban található TFPI-t felszabadítja és az endothelsejtek TPFI-szekrécióját idézi elő. 10,11 Ebben a vizsgálatban a keringő TFPI szintjét határoztuk meg az endothel aktivációjának markereként LS-en első alkalommal átesett betegeknél. Először a teljes TFPI- és a szabad FL- TFPI-szintet mértük. Előbbi a szabad és a lipoproteinhez kötött formákból tevődik össze. Végül beteg és kontrollszemélyek esetén mértük a heparinnal felszabadítható szabad FL-TFPI szintjét. MÓDSZEREK A vizsgált populáció. Ahogy korábban közöltük, 2003 májusa és 2007 decembere között 149, LS-en első alkalommal átesett beteget vontunk be prospektív vizsgálatunkba a Maastricht University Medical Centre (MUMC) és a közeli, hollandiai Orbis Medical Centre Sittard intézményekből. 12 Azokat a betegeket, akiknél feltehetőleg cardioemboliás eredet vagy súlyos (prae)cerebralis nagyérbetegség állt fent, kizártuk a vizsgálatból. Rögzítettük a vascularis kockázati tényezőket. Negyvenkét beteg, akik izomeredetű hátfájdalom vagy idegi eredetű fájdalom miatt keresték fel ambulanciánkat, egészséges kontrollként vett részt a vizsgálatban. Ezek a személyek nem szenvedtek vascularis vagy gyulladásos betegségekben, hypertensióban vagy diabetesben, és esetükben agyi MR-vizsgálattal SIL nem volt kimutatható. A beteg és a kontrollszemélyek több mint 95%-a a kaukázusi rasszba tartozott. Az LS típusainak meghatározása. Minden betegen MR-vizsgálatot végeztük a korábban leírt protokollnak megfelelően. 13 A betegeket akkor soroltuk a SIL-pozitív csoportba, ha egy vagy több tünetmentes lacunaris infarktus (asymptomatic lacunar infarct, alac) vagy kiterjedt fehérállományi laesio (white matter lesion, WML) volt kimutatható az MR-vizsgálat alkalmával. Kiterjedt WML-ről akkor beszéltünk, ha 3-as fokozatú periventricularis WML vagy 2-es, illetve 3-as fokozatú mély WML volt jelen a módosított Fazekas-féle skála szerint. 14 Amennyiben sem alac, sem kiterjedt WML nem volt megfigyelhető az MR-vizsgálat alkalmával, a beteget az izolált lacunaris infarktus (isolated lacunar infarct, ILA) csoportba soroltuk. Minták. Az ischaemiás eseményt követően minimum három hónappal (medián 137 nap, kvartilisek közötti távolság nap) egy éjszakán át tartó koplalást követően vénás vérmintákat vettünk. Az első mintát a koleszterin, az LDL-koleszterin, a HDL-koleszterin és a triglicerid meghatározására használtuk. A második minta antikoagulánsként 3,2%-os nátrium-citrátot tartalmazott. Ebből határoztuk meg a TFPI szintjét. A vérlemezkében szegény plazmát a vér levételét követően kétlépéses centrifugálással azonnal elkészítettük. Az első lépés öt percig 2000 g-vel történt, amelyet a felülúszó szobahőmérsékleten, 10 percig g-vel történő centrifugálása követett. A maradék plazmát 80 C-on tároltuk, majd felhasználás előtt 37 C-on olvasztottuk fel. A teljes és a szabad FL-TFPI-szint elemzése. Az extrinszik (protrombinidő) és az intrinszik (aktivált parciális tromboplasztinidő) alvadási útvonalak vizsgálatához hagyományos teszteket alkalmaztunk az egyértelmű alvadási rendellenességek kizárásához. A teljes TFPI-szintet a plazmában határoztuk meg könnyen beszerezhető ELISA kit (Asserachom Total TFPI teszteket a Diagnostica Stago, Asnières sur Seine, Franciaország gyártotta) segítségével. Ezzel az ELISA-módszerrel a plazma teljes TFPI-szintjét mértük (szabad és lipoproteinhez kapcsolt TFPI-formák). Egy intézetünkben kifejlesztett szabad FL-TFPI ELI- SA-módszert alkalmaztunk minden minta esetén két alkalommal, mivel ez a vizsgálat kizárólag a bioaktív, szabad FL-TFPI-szintet méri. 15 A szabad FL-TFPI-szintet a normális szinthez viszonyítva százalékos arányában fejeztük ki. A normális szintet, ami 100%-nak felelt meg, 87 egészséges klinikai dolgozó (MUMC) normális, poolozott (kevert) plazmájából határoztuk meg. Heparinnal felszabadítható FL-TFPI. Ebben az alvizsgálatban további kizárási kritériumokat vezettünk be: nem vehettek részt azok a személyek, akik az elmúlt három hónapban thromboticus eseményen estek át, vérzékenységben szenvedtek, anamnézisükben agyvérzés szerepel, az MR-vizsgálat agyi mikrovérzéseket mutat, orális véralvadásgátló kezelésben részesülnek, (ismert) heparinallergiájuk van vagy malignus hypertensióban szenvednek. A vérvételt és a vitális paraméterek rögzítését követően, szárnyas tűvel a mintavétel oldalán intravénásan 7500 NE nem frakcionált heparint (Heparin LEO; LEO Pharma B.V., Breda, Hollandia) adtunk. Tíz perccel később egy második heparinos (heparin adása utáni) vénás vérmintát vettünk az ellenoldali karból. A szabad FL-TFPI-szintet a fent leírt ELISA-technikával mértük. Az anti-xa-aktivitást, a heparinkoncentráció méréseként, Biophen Heparin (hyphen BioMed) használatával egy automata elemző segítségével (BCS analyzer, Siemens, München, Németország) határoztuk meg. Hagyományos protokollra vonatkozó jóváhagyások, regisztrációk és a betegek vizsgálatba történő beleegyezése. A vizsgálati protokollt a helyi, kutatással foglalkozó etikai bizottság hagyta jóvá mindkét kórház esetén. Minden résztvevő tájékozott beleegyező nyilatkozatot tett. A heparin adására vonatkozó alvizsgálatot a Dutch Trial Register (Nederlands Trial Register, NTR 1392, és az EudraCT (European Union Drug Regulating Authorities Clinical Trials) Database (EudraCT-number ) jegyezte be. Erre a vizsgálatra vonatkozóan a résztvevők külön tájékozott beleegyező nyilatkozatot írtak alá. Statisztikai elemzés. A normális eloszlást mutató adatokat átlag±sd formában, az ettől elérő eloszlásúakat a medián és a kvartilisek közötti távolság megadásával, a kategorikus változókat pedig a frekvenciák alapján közöljük. Az átlagokat kétmintás t-próbával vagy Mann Whitney-próbával elemeztük. A kategorikus változók esetén Pearson-féle χ 2 -próbát alkalmaztunk. Bináris egyváltozós és többváltozós logisztikus regressziót használtunk a plazmában található teljes TFPI és a szabad FL-TFPI közötti kapcsolat vizsgálatára beteg és kontrollszemélyek, illetve a betegek különböző alcsoportjai (ILA kontra SIL-pozitív) esetén. A következő változókat vettük figyelembe: életkor, nem, hypertensio, diabetes, dohányzás, koszorúér-betegség, a vér teljes LDL-, HDL-koleszterin-, illetve trigliceridszintjét. A változókat csak abban az esetben vettük be a modellbe, ha a korábbi elemzés kapcsán p<0,1 szinten szignifikáns eredményt kaptunk. A kiválasztott változókat egyszerre vittük be a modellbe ( enter módszer az SPSS-ben). Összehasonlítottuk a szabad FL-TFPI-koncentrációt a heparin adása előtt és után (heparinnal felszabadítható FL-TFPI) a kontroll- és a beteg személyek között. Egy új változót (delta- TFPI) hoztunk létre, amelyet a szabad FL-TFPI heparin adása előtti és utáni szintjének különbségével kaptunk meg. Bináris logisztikus regressziós elemzéssel kiküszöböltük az életkort a beteg és kontrollszemélyek szabad FL-TFPI-szintje közötti kapcsolat vizsgálatakor. Vizsgálatunk szerint statisztikailag meggyőző erejű (a=0,05 és β=0,20), 20%-os különbség kimutatásához mindkét heparinos minta esetén 15 alanyra lenne szükség. Szignifikánsnak a p<0,05 értékű kétoldali valószínűséget tekintettük. A statisztikai elemzést SPSS for Windows (16.0 verzió, SPSS Inc., Chicago, IL, USA) program segítségével végeztük. 87

3 Táblázat Klinikai jellemzôk, teljes TPFI-szint, szabad FL-TPFI és heparinnal felszabadítható FL-TFPI Lacunaris stoke-on átesett betegek Klinikai jellemzôk Összes beteg (n =149) ILA (n =43) SIL-pozitív (n =106) Kontroll (n =42) Életkor, év, átlag±sd 62,7±11,7 58,9±10,0 64,3±11,9 61,6±7,7 Férfi nem, n (%) 93 (62) 26 (61) 67 (63) 21 (50) Hypertensio, n (%) 98 (66) b 27 (63) 71 (67) 0 Diabetes, n (%) 19 (13) b 6 (14) 13 (12) 0 Koleszterinszint, mmol/l, átlag±sd 4,2±0,8 b 4,0±0,9 4,3±0,8 c 5,7±1,0 LDL, mmol/l, átlag±sd 2,3±0,6 b 2,1±0,7 2,4±0,6 c 3,8±1,0 HDL, mmol/l, átlag±sd 1,2 (1,0 1,5) 1,1 (0,9 1,3) 1,2 (1,0 1,5) a 1,1 (1,0 1,5) Triglicerid, mmol/l, medián (IQR) 1,3 (0,9 1,8) 1,3 (0,9 2,2) 1,2 (0,9 1,8) 1,1 (0,8 1,7) Lipidcsökkentô kezelés, n (%) 134 (90) 39 (91) 95 (90) 3 (7) Dohányzás, n (%) 81 (55) 20 (47) 61 (58) 19 (45) Koszorúér-betegség, n (%) 19 (13) b 4 (9) 15 (14) 0 TFPI-szint Teljes TFPI, ng/ml, medián (IQR) 69,5 (60,5 83,9) b 61,3 (54,7 77,7) 71,0 (62,8 86,0) a 80,3 (68,1 91,9) Szabad FL-TFPI, %N, medián (IQR) 138±49 138±45 138±50 142±29 Heparin adása n=17 n=15 FL-TFPI heparin elôtt, %N, átlag±sd 146±37 174±56 FL-TFPI heparin után, %N, átlag±sd 1297±246 b * 1039±302 FL-TFPI delta (után elôtt), átlag±sd 1151±226 b 865±286 Rövidítések: %N: a normálérték százaléka; FL=teljes hosszúságú; ILA=izolált lacunaris infarktus; IQR=kvartilisek közötti távolság; LDL=alacsony denzitású lipoprotein; HDL=nagy denzitású lipoprotein; SIL=tünetmentes/csendes ischaemiás laesio; TFPI=szöveti faktor útvonalat gátló faktor. a p<0,05 ILA kontra SIL-pozitív esetben. b p<0,05 beteg kontra kontroll esetben. c p<0,1 ILA kontra SIL-pozitív esetben. 88 EREDMÉNYEK A klinikai jellemzőket a Táblázatban közöljük. A klinikai lacunaris szindróma 68 (45,6%) betegnél tisztán motoros stroke-ból, 36 (24,1%) betegnél szenzomotoros stroke-ból, 28 (18,8%) esetben tisztán szenzoros stroke-ból, 10 (6,7%) betegnél ataxiás hemiparesisből/dysarthria-ügyetlen kéz szindrómából és 7 (4,7%) esetben egyebekből tevődött össze. A teljes TFPI és a szabad FL-TFPI. A plazma teljes TF- PI-szintje a betegek esetén alacsonyabb volt, mint a kontrollcsoportnál (p<0,01; esélyhányados [odds ratio, OR]: 0,98, 95%-os konfidenciaintervallum [confidence interval, CI]: 0,96 1,00, ng/ml). Az összefüggés többváltozós elemzéssel is kimutatható volt, amelyben a hypertensio, a diabetes és a koszorúér-rendellenesség szerepelt (OR: 0,94, 95%-os CI: 0,94 0,99, ng/ml). Azonban, ha a modellhez a teljes és az LDL-koleszterin-szintet is hozzáadtuk, az LS és a teljes TFPI közötti kapcsolat nem maradt statisztikailag szignifikáns (OR: 1,02, 95%-os CI: 0,98 1,06, ng/ml). Az LS altípusaiban mért teljes TFPI-szint különbsége a kontrollcsoport esetén eltérő volt (p<0,01, OR: 0,95, 95%-os CI: 0,93 0,98, ng/ml az ILA esetén és p=0,03, OR: 0,99, 95%-os CI: 0,97 1,00, ng/ml a SIL-pozitív esetekben). Többváltozós elemzéssel az összefüggés az ILA esetén megmaradt (OR: 0,93, 95%-os CI: 0,88 0,99, ng/ ml), míg SIL-pozitivitás esetén eltűnt (OR: 0,97, 95%-os CI: 0,94 1,00, ng/ml). Azonban, ha a modellhez hozzáadtuk a teljes és az LDL-koleszterin-szintet, az ILA esetén kijött eredmény nem maradt szignifikáns (OR: 0,97, 95%-os CI: 0,90 1,04, ng/ml). Az LS alcsoportjaiban a teljes TFPI-szint magasabbnak bizonyult SIL-pozitív esetekben az ILA-val szemben (p<0,01, OR: 1,03, 95%-os CI: 1,00 1,05). Többváltozós elemzés során, amelybe az életkort is belefoglaltuk (OR életkor: 1,04, 95%-os CI: 1,00 1,07) az összefüggés csökkent, de az OR 1,02 maradt (95%-os CI: 1,00 1,05). A koleszterin, LDL- és HDL-koleszterin figyelembevételével az összefüggés erőssége tovább csökkent (OR: 1,01, 95%-os CI: 0,98 1,03, ng/ml). A szabad FL-TFPI-szint nem különbözött az LS-en átesett betegek és a kontrollszemélyek, illetve az LS altípusai között (Táblázat). Heparinnal felszabadítható FL-TFPI. A heparinnal felszabadítható FL-TFPI szintjét 17 betegnél és 15 kontrollszemélynél határoztuk meg. A stroke és a heparin adása között eltelt idő 46±14 hónap volt. Vizsgáltuk az életkort (64,9±9,7 év a betegeknél és 62,3±6,8 év a kontrollcsoportnál, p=0,27), a nem megoszlását (77% férfi kontra 80% férfi, p=0,81), a diabetes (12% kontra 0%, p=0,17) és a dohányzás (67% kontra 71%, p=0,81) előfordulásának arányát. Hypertensio gyakrabban fordult elő a betegek körében (65% kontra 0%, p<0,01), azonban a heparin adásakor mért vérnyomásérték hasonló

4 Ábra A normál, poolozott plazmában található TFPI százalékos aránya Heparin beadása elôtti és utáni teljes hosszúságú (full-length, FL) szöveti faktor útvonalat gátló faktor (tissue factor pathway inhibitor, TFPI) szintjérôl készült pontdiagram lacunaris stroke-on átesett és kontrollszemélyeknél Elôtte Utána Delta Elôtte Utána Delta Kontrollszemélyek (n=15) Betegek (n=17) Az FL-TFPI szintje átlag- (±SD) értékével ábrázolva a heparininjekció beadása elôtt és 10 perccel utána 15 kontrollszemély és 17 beteg esetén. * p<0,05. volt a betegek és a kontrollszemélyek között (140±15 Hgmm kontra 137±10 Hgmm a szisztolés nyomás esetén, p=0,56 és 89±8 Hgmm kontra 88±6 Hgmm a diasztolés nyomás esetén, p=0,55). A betegeknek alacsonyabb volt a teljes koleszterin- (4,2±0,7 mmol/l kontra 5,9±0,5 mmol/l, p<0,01) és az LDL-koleszterin-szintjük (2,4±0,6 mmol/l kontra 3,9±0,5 mmol/l, p<0,01). Minden esetben megnyúlt, 300 másodperces aktivált parciális tromboplasztinidőt mutattunk ki. Az anti-xa-aktivitás szintén emelkedett volt, de a betegek (3,29±0,83 NE/ml) és a kontrollcsoport (3,31±1,19 NE/ml, p=0,96) között hasonló mértékben. Heparin adása a szabad FL-TFPI-szint közel kilencszeres emelkedését vonta maga után. A szabad FL-TFPI a heparin adása utáni mintákban a betegeknél magasabb volt, mint a kontrollcsoport esetén (p=0,01) ugyanúgy, mint a delta-tfpi (p<0,01) (Ábra). A heparinnal felszabadítható FL-TFPI szintje és az LS közötti összefüggés az életkorra történő igazítás után is megmaradt (OR: 1,00, 95%-os CI: 1,00 1,01 a heparinnal felszabadítható FL- TFPI esetén; OR: 1,01, 95%-os CI: 1,00 1,01 a delta-fl- TFPI esetén). Végül 17, LS-en átesett beteg figyelembevételekor az LS altípusait nem tudtuk értékelni. MEGBESZÉLÉS Bár a teljes TFPI-szint alacsonyabb volt az LS-en átesett betegeknél, mint a kontrollcsoportban, továbbá a TFPI-szint magasabb volt LS-en átesett betegeknél egyidejű SIL előfordulásakor, mint ILA esetén, mindkét összefüggés megszűnt az életkorra és a koleszterinszintre történő igazítás után. A TFPI bioaktív formájának (szabad FL-TFPI) szintje nem különbözött a beteg és a kontrollszemélyek, illetve az LS-altípusok között. Heparin adását követően a szabad FL-TFPI-szint a kilencszeresére emelkedett; a betegeknél magasabb szintet lehetett megfigyelni, mint a kontrollcsoportban. A patológiai 16,17 és képalkotó 18,19 vizsgálatok alátámasztják, hogy az LS SIL-lel társuló altípusának kiváltó tényezője az endothel aktivációja lehet, amit a plazma összetevőinek érfalon történő átáramlása követ a perivascularis térbe és az agyi parenchymába. 2 A SIL altípusban az érfal generalizált, diffúz destrukciója (lipohyalinosis) figyelhető meg a szövettani vizsgálat során. Ezzel szemben ILA altípus esetén lokalizált, atheroscleroticus plakkok (microatheromatosis) láthatóak. 20 Az endothel működését a sejtek által normális körülmények között kiválasztott anyagok szintjének mérésével értékelhetjük. 21 Ilyen anyag a TFPI, amelyből a legnagyobb mennyiség az endotheliumban található. 5 Az ischaemiás stroke-ban jelen lévő TFPI-szinttel kapcsolatban kevés adat áll rendelkezésre. A legtöbb vizsgálatban a TFPI-szintet az akut fázis alatt mérték, így az akut ischaemiás esemény értékelésére használták. 22,23 Más vizsgálatokban az ischaemiás stroke-ot nem osztották alcsoportokra. 24,25 Ez azonban fontos szempont, mivel különböző esetekben eltérő patofiziológiai folyamatok játszódnak le. A teljes TFPI-szintet LS-en átesett betegeknél csak egy vizsgálatban mérték a krónikus fázis során. Ebben a vizsgálatban azt tapasztalták, hogy a TFPI szintje magasabb volt a betegeknél, mint a kontrollcsoport esetén, különösen az ILA-alcsoportban. 26 Mindkét eredmény ellentmond saját tapasztalatunknak, amelyet az alábbiakkal magyarázhatunk. Először is a plazma-tfpi jelentős része (80%) LDL-hez kötött, 9 az LDLszint a plazma TFPI-koncentrációjával összefüggésben áll. 27 Magas koleszterinszintű betegeknél a koleszterin és az LDL szintjének csökkentése 3-hidroxi-3-metilglutaril koenzim A-reduktáz-gátlóval a teljes TFPI szintjének csökkenéséhez vezet. 28 Szinte minden betegünk, kivéve három kontrollalanyt, statinokat szed, ami magyarázhatja a betegeknél megfigyelt alacsonyabb TFPI-szintet. A korábban említett vizsgálatban a statinok használatával kapcsolatban nem áll rendelkezésre információ. 26 Mindezek mellett vizsgálatunkba az LS SIL altípusában magasabb TFPI-szintet figyeltünk meg. Ezt az életkor magyarázhatja, mivel a SIL előfordulása 29 és a teljes TFPI szintje 30 is emelkedik az életkor előrehaladtával. Eredményeinkből a TFPI, mint endothelialis marker, betegségre kifejtett hatására nem lehetett következtetni. A plazma-tfpi csupán 10%-a kering szabad FL formában. 27 Vizsgálatunk során a TFPI e bioaktív formáját mértük egy intézetünkben kifejlesztett ELISA-módszer segítségével. Nem találtunk különbséget az LS-en átesett betegek (alcsoportjai) és a kontrollcsoport között. Tekintettel arra, hogy a keringő TFPI lipoproteinekhez kötött és a szabad FL-TFPI a teljes TFPI csupán kis százalékát adja, 27 a különbségeket nagyobb, a TFPI által jobban érintett (endothelhez kötött) területen vizsgáltuk. Heparin intravénás beadását követően, ami az FL-TFPI endothelből történő felszabadulásának lehetséges serkentője, azt tapasztaltuk, hogy a heparinnal felszabadítható, endothelhez kötött FL-TFPI szintje LS-en átesett betegeknél magasabb, mint a kontrollcsoportnál. Ez az összefüggés az életkorra történő igazítást követően is megmaradt. Szakirodalmi adatok arra utalnak, hogy a heparinnal felszabadítható TFPI nemcsak a glycocalixhoz kapcsolt TFPI-ből áll, hanem intracellularisan képződött TFPI is alkotja. 11 A heparin intravénás adását követően megfigyelt magasabb szabad FL-TFPI-szint arra mutat rá, hogy 89

5 az endothelsejtekből viszonylag nagy mennyiségű TFPI szabadul fel, ami az endothel aktivációjára utalhat LS-en átesett betegeknél. Vizsgálatunk erőssége, hogy a TFPI különböző formáit mértük, beleértve a heparinnal felszabadítható TFPI-szintet. Emellett a mintákat az ischaemiás eseményt követően minimum három hónappal gyűjtöttük, ami nagy valószínűséggel kizárja az akut fázis során kialakult válaszreakciók hatását. Mivel ugyanabban az időpontban a lipidek különböző típusait mértük, egyúttal elemezhettük a TFPI-szintre kifejtett hatásukat is. Végül pozitívumként sorolhatjuk fel, hogy a vizsgálatot LS-en átesett betegeknél gondoson meghatározott alcsoportokkal végeztük. A betegeinknél az infarktus az agyban található kiserek intrinszik megbetegedése miatt alakult ki. Vizsgálatunk gyenge pontja, hogy a beválasztást csak LS-ben szenvedő betegekre korlátoztuk és így eredményeinket az ischaemiás stroke egyéb típusaival nem hasonlítottuk össze. Továbbá tekintettel arra, hogy vizsgálatunk keresztmetszeti, nem lehet megállapítani, hogy az endothel aktivációja az LS kiváltó okaként szerepel vagy csupán egy kísérő jelenség. A betegek hosszú távú követése MR-vizsgálat ismételt végzésével megoldhatja ezt a kérdést. Vizsgálatunk során a TFPI-szintet az endothel aktivációjának markereként használtuk, így csak a TFPIkoncentrációt mértük. Antikoaguláns hatásával kapcsolatban elemzést nem végeztünk. A TFPI nem tekinthető agyspecifikus markernek. Azonban különböző bizonyítékok arra utalnak, hogy mivel az LS hátterében kimutatható kiserek betegsége szisztémás megbetegedés, 31 a megjelenés az agyi kiserek hálózatának megfelelően alakulhat. Az LS-en átesett betegek teljes TFPI szintjében megfigyelhető különbségeket többnyire az életkorfüggő hatások és az alkalmazott gyógyszerek együttese magyarázza. A heparinnal felszabadítható FL-TFPI magasabb szintje LS-en átesett betegeknél a kontrollcsoporthoz képest alátámasztja azt az elképzelést, miszerint az endotheldiszfunkció szerepet játszik az LS kialakulásában. Eredményeink megerősítésére és az LS-alcsoportok közötti különbségek értékelésére további vizsgálatok szükségesek. A SZERZÔK HOZZÁJÁRULÁSA Dr. Knottnerus: a kézirat elkészítése, a vizsgálat kitalálása/megtervezése, az adatok elemzése/közlése, az adatok összegyűjtése, statisztikai elemzés. Dr. Winckers: a kézirat ellenőrzése, az adatok közlése, az adatok összegyűjtése. Dr. ten Cate: a kézirat ellenőrzése, a vizsgálat kitalálása/megtervezése, az adatok elemzése/közlése, statisztikai elemzés, a vizsgálat ellenőrzése. Dr. Hackeng: a kézirat ellenőrzése, a vizsgálat kitalálása/megtervezése, az adatok közlése. Dr. Lodder: a kézirat elkészítése, a vizsgálat kitalálása/megtervezése, a vizsgálat ellenőrzése. Dr. Rouhl: a kézirat ellenőrzése, az adatok összegyűjtése. Dr. Staals: a kézirat ellenőrzése, az adatok összegyűjtése. Dr. Govers-Riemslag: a kézirat ellenőrzése, az adatok összegyűjtése. Dr. Bekers: az adatok összegyűjtése. Dr. van Oostenbrugge: a kézirat ellenőrzése, a vizsgálat kitalálása/megtervezése, statisztikai elemzés, a vizsgálat ellenőrzése/szervezése, támogatási források biztosítása. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A szerzők köszönetüket fejezik ki Rene van Oerle iránt a laboratóriumi munkában nyújtott segítségéért. ÉRDEKELTSÉGEK Dr. Knottnerus részéről érdekeltség nem áll fenn. Dr. Winckers kutatási támogatást kap a Dutch Heart Association szervezettől. Dr. ten Cate utazási támogatást kapott a Bayer Schering Pharma, a GlaxoSmithKline és a Boehringer Ingelheim cégektől; a Journal of Thrombosis és Haemostasis and Thrombosis szerkesztőbizottsági tagja; kutatási támogatást kap a Center for Translational and Molecular Medicine-től. Dr. Hackeng és dr. Lodder részéről érdekeltség nem áll fenn. Dr. Rouhl kutatási támogatást kap a Netherlands Heart Foundation nevű alapítványtól. Dr. Staals, dr. Govers, dr. Bekers és dr. van Oostenbrugge részéről érdekeltség nem áll fenn. Beérkezett június 17-én. Végleges formában elfogadva október 7-én. IRODALOM 1. Bamford J, Sandercock P, Jones L, Warlow C. The natural history of lacunar infarction: the Oxfordshire Community Stroke Project. Stroke 1987;18: Wardlaw JM, Sandercock PA, Dennis MS, Starr J. Is breakdown of the blood-brain barrier responsible for lacunar stroke, leukoaraiosis, and dementia? Stroke 2003;34: Farrall AJ, Wardlaw JM. Blood-brain barrier: ageing and microvascular disease: systematic review and meta-analysis. Neurobiol Aging 2009;30: Deanfield JE, Halcox JP, Rabelink TJ. Endothelial function and dysfunction: testing and clinical relevance. Circulation 2007;115: Bajaj MS, Kuppuswamy MN, Saito H, et al. Cultured normal human hepatocytes do not synthesize lipoprotein-associated coagulation inhibitor: evidence that endothelium is the principal site of its synthesis. Proc Natl Acad Sci USA 1990;87: Mackman N, Tilley RE, Key NS. Role of the extrinsic pathway of blood coagulation in hemostasis and thrombosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2007;27: Wun TC, Kretzmer KK, Girard TJ, et al. Cloning and characterization of a cdna coding for the lipoproteinassociated coagulation inhibitor shows that it consists of three tandem Kunitz-type inhibitory domains. J Biol Chem 1988;263: Lesnik P, Vonica A, Guerin M, et al. Anticoagulant activity of tissue factor pathway inhibitor in human plasma is preferentially associated with dense subspecies of LDL and HDL and with Lp(a). Arterioscler Thromb 1993;13: Broze GJ Jr, Lange GW, Duffin KL, MacPhail L. Heterogeneity of plasma tissue factor pathway inhibitor. Blood Coagul Fibrinolysis 1994;5: Gori AM, Pepe G, Attanasio M, et al. Tissue factor reduction and tissue factor pathway inhibitor release after heparin administration. Thromb Haemost 1999;81: Lupu C, Poulsen E, Roquefeuil S, et al. Cellular effects of heparin on the production and release of tissue factor pathway inhibitor in human endothelial cells in culture. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1999;19: Knottnerus IL, Govers-Riemslag JW, Hamulyak K, et al. Endothelial activation in lacunar stroke subtypes. Stroke 2010;41: Rouhl RP, van Oostenbrugge RJ, Damoiseaux JG, et al. Haptoglobin phenotype may alter endothelial progenitor cell cluster formation in cerebral small vessel disease. Curr Neurovasc Res 2009;6: Fazekas F, Chawluk JB, Alavi A, et al. MR signal abnormalities at 1.5 T in Alzheimer s dementia and normal aging. AJR Am J Roentgenol 1987;149: Maurissen LF, Castoldi E, Simioni P, et al. Thrombin generation-based assays to measure the activity of the TFPI- 90

6 protein S pathway in plasma from normal and protein S- deficient individuals. J Thromb Haemost 2010;8: Ma KC, Olsson Y. Structural and vascular permeability abnormalities associated with lacunes of the human brain. Acta Neurol Scand 1993;88: Lammie A. The role of oedema in lacune formation. Cerebrovasc Dis 1998;8: Wardlaw JM, Dennis MS, Warlow CP, Sandercock PA. Imaging appearance of the symptomatic perforating artery in patients with lacunar infarction: occlusion or other vascular pathology? Ann Neurol 2001;50: Wardlaw JM, Doubal F, Armitage P, et al. Lacunar stroke is associated with diffuse blood-brain barrier dysfunction. Ann Neurol 2009;65: Arboix A, Marti-Vilalta JL. Lacunar stroke. Expert Rev Neurother 2009;9: Knottnerus IL, Ten Cate H, Lodder J, et al. Endothelial dysfunction in lacunar stroke: a systematic review. Cerebrovasc Dis 2009;27: He M, Wen Z, He X, et al. Observation on tissue factor pathway and some other coagulation parameters during the onset of acute cerebrocardiac thrombotic diseases. Thromb Res 2002;107: Abumiya T, Yamaguchi T, Terasaki T, et al. Decreased plasma tissue factor pathway inhibitor activity in ischemic stroke patients. Thromb Haemost 1995;74: Adams MJ, Thom J, Hankey GJ, et al. The tissue factor pathway in ischemic stroke. Blood Coagul Fibrinolysis 2006;17: Ariens RA, Alberio G, Moia M, Mannucci PM. Low levels of heparin-releasable tissue factor pathway inhibitor in young patients with thrombosis. Thromb Haemost 1999;81: Hassan A, Hunt BJ, O Sullivan M, et al. Markers of endothelial dysfunction in lacunar infarction and ischaemic leukoaraiosis. Brain 2003;126: Crawley JT, Lane DA. The haemostatic role of tissue factor pathway inhibitor. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008;28: Morishita E, Asakura H, Saito M, et al. Elevated plasma levels of free-form of TFPI antigen in hypercholesterolemic patients. Atherosclerosis 2001;154: Goto K, Ishii N, Fukasawa H. Diffuse white-matter disease in the geriatric population. A clinical, neuropathological, and CT study. Radiology 1981;141: Mitchell CT, Kamineni A, Palmas W, Cushman M. Tissue factor pathway inhibitor, vascular risk factors and subclinical atherosclerosis: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Atherosclerosis 2009;207: Lindley RI, Wang JJ, Wong MC, et al. Retinal microvasculature in acute lacunar stroke: a cross-sectional study. Lancet Neurol 2009;8: Fordította: Dr. Kelemen Gyöngyi 91

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

BELGYÓGYÁSZAT. Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban

BELGYÓGYÁSZAT. Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban BELGYÓGYÁSZAT Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban Írta: DR. VALLUS GÁBOR, DR. DLUSTUS BÉLA, DR. NAGY BÁLINT, DR. PAPP ZOLTÁN, DR. ROMICS LÁSZLÓ, DR. KARÁDI

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

INFORMÁCIÓS FÜZET. Az emelkedett koleszterinszint és a szív-érrendszeri betegségek közötti összefüggések

INFORMÁCIÓS FÜZET. Az emelkedett koleszterinszint és a szív-érrendszeri betegségek közötti összefüggések INFORMÁCIÓS FÜZET Az emelkedett koleszterinszint és a szív-érrendszeri betegségek közötti összefüggések Az orvos figyelmébe: Ez a kiadvány azon betegeknek adható, akiknek (kezelő)orvosa koleszterinfelszívódás

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Agyi kisér betegségek

Agyi kisér betegségek Agyi kisér betegségek Dr. Farkas Eszter 2016. december 1. Agyi kisérbetegségek Rosenberg et al., Lancet Neurology,, 2009 Vaszkuláris demencia Vaszkuláris kognitív rendellenesség Multi-infarktus demencia

Részletesebben

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Vincze Ferenc, Bárdos-Csenteri Orsolya, Kovács Nóra, Nagy Attila, Poráczkiné Pálinkás Anita, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria,

Részletesebben

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között

Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Szendi Gábor Áthidalhatatlan szakadék a hivatalos ajánlások és a tudomány között Kevesebb ajánlásra és több információra volna szükség. Gerald Raeven Egészségkárosító egészségvédelem A közegészségügyi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés:

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés: Dr. Benyó Zoltán, Egyetemi Tanári Pályázat 2009, Szakmai Önéletrajz, 1. oldal Szakmai önéletrajz Név: Dr. Benyó Zoltán Születési hely, idı: Budapest, 1967. június 15. Családi állapot: nıs, 2 gyermek (Barnabás,

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril.

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK NEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁJÁNAK ÉS HATÁSERŐSSÉGÉNEK, AZ ÁLLATFAJNAK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK

Részletesebben

KLINIKAI HEMOREOLÓGIAI VIZSGÁLATOK. Szikszai Zita

KLINIKAI HEMOREOLÓGIAI VIZSGÁLATOK. Szikszai Zita EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KLINIKAI HEMOREOLÓGIAI VIZSGÁLATOK Szikszai Zita Témavezet : Dr. Imre Sándor DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM IMMUNOLÓGIAI INTÉZET DEBRECEN

Részletesebben

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Szántó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtuományi Centrum Reumatológiai Tanszék Spondylitis ankylopoetica (SPA) jellemzői Krónikus, progresszív

Részletesebben

A LACUNARIS STROKE PATHOMECHANIZMUSA, KLINIKUMA ÉS KIMENETELE

A LACUNARIS STROKE PATHOMECHANIZMUSA, KLINIKUMA ÉS KIMENETELE A LACUNARIS STROKE PATHOMECHANIZMUSA, KLINIKUMA ÉS KIMENETELE Dr. Horváth Sándor Pest megyei Flór Ferenc Kórház, Neurológiai és Stroke Osztály Pécs, 2008. november 13. Dechambre 1838-ban használta először

Részletesebben

SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS

SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS SZÉRUM KOLESZTERIN ÉS TRIGLICERID MEGHATÁROZÁS A koleszterin, a koleszterin észterek, triacilglicerolok vízben oldhatatlan vegyületek. E lipidek a májból történő szintézist, és/vagy táplálék abszorpciót

Részletesebben

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika T S O S I Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika A Miért kell beszélni a TIA-ról? Mert TIA után 90 napon belül a betegek 10-20%-a ischaemiás stroke-ot szenved. Mert a stroke betegek 25%-ban

Részletesebben

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Dr. Szapáry László PTE KK Neurológiai Klinika A stroke leghatékonyabb prevenciója a hypertonia felismerése és kezelése Rizikófaktorok

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében Gyimesi András dr. Kelet-magyarországi Diabetes Hétvége Szeged, 2009 október

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 107 Epidemiológia és prevenció A nagy érzékenységű módszerrel mért cardialis troponin T-szint előre jelzi a koszorúér-betegséget, a szívelégtelenséget

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS?

PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS? PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS? Dr. Bodonovits István, Dr. Berente László Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Aneszteziológiai & Intenzív Terápiás Osztály Neurológiai

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. LENGYEL ZOLTÁN Szent Margit Kórház IV.Belgyógyászati Osztály Budapest Programvezető:

Részletesebben

Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben

Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben http://link.springer.com/article/10.1007/s11306-016-0961-5 - Nyitott - Ingyenes Vérszérum anyagcseretermékek jellemzése kezelés alatt lévő tüdőrákos betegekben http://link.springer.com/article/10.1007/s11306-016-0961-5

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A STROKE HOSSZÚTÁVÚ KIMENETELÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK PROSPEKTÍV VIZSGÁLATA STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL HÁROM STROKE CENTRUMBAN Dr. Fekete Klára Edit Témavezető: Dr.

Részletesebben

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Tıkés-Füzesi Margit PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézete, Pécs Aspirin(ASA) non responder betegek 30-40%a További kezelési

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben Lőrincz Hajnalka Témavezető: Dr. Seres Ildikó DEBRECENI EGYETEM Egészségtudományok

Részletesebben

Poliuretánbevonatok heparinmegkötő képességének vizsgálata

Poliuretánbevonatok heparinmegkötő képességének vizsgálata Poliuretánbevonatok heparinmegkötő képességének vizsgálata Pelyhe Liza BME, Anyagtudomány és Technológia Tanszék. 1111 Budapest, Bertalan L. u. 7. Hungary liza@t-online.hu Kulcsszavak: sztent, poliuretánbevonat,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ Pályázat címe: A szívritmuszavarok és a myocardiális repolarizáció mechanizmusainak vizsgálata; antiaritmiás és proaritmiás gyógyszerhatások elemzése (NI 61902) Vezetı kutató:

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért.

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. 1 Kedvezményezett: Gönc és Térsége Egészségéért Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Az Európai unió és a magyar állam

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és adolescens korúak essentialis hypertoniájában Oxidativ stress

Részletesebben

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ a Korszerű módszerek kidolgozása a trombotikus megbetegedések és a vérzékenység diagnosztikájára című támogatott projektről

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ a Korszerű módszerek kidolgozása a trombotikus megbetegedések és a vérzékenység diagnosztikájára című támogatott projektről ZÁRÓ BESZÁMOLÓ a Korszerű módszerek kidolgozása a trombotikus megbetegedések és a vérzékenység diagnosztikájára című támogatott projektről A projekt célkitűzései Versenyképes valamint tudományosan megalapozott

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

A paraoxonáz enzim aktivitása és az adipokin szintek atherogén változása gyermekkori elhízásban Dr. Koncsos Péter

A paraoxonáz enzim aktivitása és az adipokin szintek atherogén változása gyermekkori elhízásban Dr. Koncsos Péter A paraoxonáz enzim aktivitása és az adipokin szintek atherogén változása gyermekkori elhízásban Dr. Koncsos Péter Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet, I. számú

Részletesebben

11.Négymezős táblázatok. Egyezés mérése: kappa statisztika Kockázat becslés: esélyhányados (OR) Kockázat becslés: relatív kockázat (RR)

11.Négymezős táblázatok. Egyezés mérése: kappa statisztika Kockázat becslés: esélyhányados (OR) Kockázat becslés: relatív kockázat (RR) .Négymezős táblázatok Egyezés mérése: kappa statisztika Kockázat becslés: esélyhányados (OR) Kockázat becslés: relatív kockázat (RR) Az egyezés mérése:cohen s Kappa Kappa: az egyezés mérése két nominális

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke. - kazuisztika -

44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke. - kazuisztika - 44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke - sürgősségi ellátás okai - kazuisztika - Somlai Judit, Szilágyi Géza, Szegedi Norbert MH Egészségügyi központ, Neurológia- Stroke, Neuroophthalmológia Stroke

Részletesebben

Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére

Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére Köszönöm Dr. Szűcs Gabriella részletes, bírálatát, megjegyzéseit. A megfogalmazott kérdésekre az alábbiakban

Részletesebben

Angiológia. Az ONTARGET és a TRANSCEND vizsgálat eredményei

Angiológia. Az ONTARGET és a TRANSCEND vizsgálat eredményei 02-Circulation_1:Layout 1 7/13/11 4:09 PM Page 13 Angiológia Hauser et al Long-Term Survival and Risk 13 Cardiovascularis és renalis kimenetel eredményei a magas renalis kockázatú betegek telmisartan,

Részletesebben

Új marker a Cystatin C bevezetése GFR meghatározására Nephrológiai Beteganyagon

Új marker a Cystatin C bevezetése GFR meghatározására Nephrológiai Beteganyagon Új marker a Cystatin C bevezetése GFR meghatározására Nephrológiai Beteganyagon Gellérné Jakatics Judit, Horváth Lászlóné, Dr. Hetyésy Katalin Petz Aladár Megyei Kórház Központi Laboratórium Krónikus veseelégtelenség

Részletesebben

kórházba (SBO) kerülés idejének lerövidítése

kórházba (SBO) kerülés idejének lerövidítése AZ ELŐADÁS VÁZLATA Neurológiai katasztrófák Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika Klinikai Idegtudományi Központ Ischaemiás (80%) és vérzéses (20%) stroke Subarachnoidalis vérzés

Részletesebben

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait.

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait. Klinikusok, a laborvizsgálatokat megrendelő és értelmező munkatársak Budapest, 2015 június 3 KK/KL/126/2015 tárgy: Hírlevél indítása klinikusok számára Kedves Munkatársak! A Semmelweis Egyetemen a diagnosztikai

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája Laborvizsgálatok célja diabetes mellitusban 1. Diagnózis 2. Monitorozás 3. Metabolikus komplikációk kimutatása és követése Laboratóriumi tesztek a diabetes

Részletesebben

Két diszkrét változó függetlenségének vizsgálata, illeszkedésvizsgálat

Két diszkrét változó függetlenségének vizsgálata, illeszkedésvizsgálat Két diszkrét változó függetlenségének vizsgálata, illeszkedésvizsgálat Szűcs Mónika SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Orvosi fizika és statisztika I. előadás 2016.11.09 Orvosi

Részletesebben

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását:

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását: II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeinek feltételekhez kötésben álló módosításának indoklása, valamint a PRAC ajánlástól való eltérések tudományos indoklásának

Részletesebben

Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben

Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben Lénárt Nikolett Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Sántha Miklós tudományos főmunkatárs

Részletesebben

Definíció. Epidemiologiai adatok. Az agyi vérátáramlás határérékei. Definíció: TIA. Hirtelen fellépő fokális neurológiai tünetek

Definíció. Epidemiologiai adatok. Az agyi vérátáramlás határérékei. Definíció: TIA. Hirtelen fellépő fokális neurológiai tünetek Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Gyakorlati Neuroradiológia A stroke képalkotó diagnosztikája. Vascularis myelopathia. Vascularis malformatiók Dr. Barsi Péter Címzetes egyetemi docens

Részletesebben

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr. Élő Gábor Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Tézisek Semmelweis Egyetem 4. sz. Doktori Iskola Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink Dr. Hortobágyi Judit Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon alapuló, krónikus, gyulladásos bőrbetegség Gyakorisága Európában 2-3% Magyarországon

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Anyagcsere változások Prof dr Kékes Ede Az anyagcsereváltozások elemzésének koncepciója

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között

Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között MUNKAVÉDELEM 1.4 Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között Tárgyszavak: váltott műszakos munka; nappali műszak; metabolikus szindróma; szérumlipid; vércukor; elhízás;

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

Biometria az orvosi gyakorlatban. Regresszió Túlélésanalízis

Biometria az orvosi gyakorlatban. Regresszió Túlélésanalízis SZDT-09 p. 1/36 Biometria az orvosi gyakorlatban Regresszió Túlélésanalízis Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Logisztikus regresszió

Részletesebben

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Munkánk során a szívfrekvencia-variabilitás beszűkülésével jellemzett autonom idegrendszeri károsodás gyakoriságát, rizikófaktorait,

Részletesebben

S EMMELWEIS EGYETEM TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK ÉRELMESZESEDÉSBEN SZENVEDŐ BETEGEKNEK, MAGAS KOLESZTERIN ÉS VÉRZSÍR SZINT ESETÉN

S EMMELWEIS EGYETEM TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSOK ÉRELMESZESEDÉSBEN SZENVEDŐ BETEGEKNEK, MAGAS KOLESZTERIN ÉS VÉRZSÍR SZINT ESETÉN S EMMELWEIS EGYETEM Általános Orvostudományi Kar VÁROSMAJORI SZÍV-ÉS ÉRGYÓGYÁSZATI KLINIKA Igazgató: Dr. Merkely Béla egyetemi tanár 1122 Budapest, Városmajor u. 68. Tel.: 458-6840, Fax: 458-6842 E-mail:

Részletesebben

A koszorúérbetegség szekunder prevenciója

A koszorúérbetegség szekunder prevenciója A koszorúérbetegség szekunder prevenciója Az LDL-koleszterin-szint csökkentése, az atherosclerosis regressziója Bárczi György, Merkely Béla A szerzôk cikkükben összefoglalják az ischaemiás szívbetegségben

Részletesebben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Papp Zoltán Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék Megmenthető a károsodott szív őssejtekkel? Funkcionális változások az öregedő

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK

SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES LOGIKAI JÁTÉKOK A kognitív hanyatlás szűrésének és megelőzésének új lehetőségei Dr Sirály Enikő, Szita Bernadett, Kovács Vivienne, Dr Csibri Éva, Dr Csukly Gábor Percentage of total U.S. population

Részletesebben

A rosuvastatin klinikai jelentősége napjaink lipidológiai gyógyszerelésében

A rosuvastatin klinikai jelentősége napjaink lipidológiai gyógyszerelésében TERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK A rosuvastatin klinikai jelentősége napjaink lipidológiai gyógyszerelésében ÁBEL TATJÁNA DR. 1 FEHÉR JÁNOS DR. 2 1 Állami Egészségügyi Központ, Szakrendelő Intézet, Budapest 2 Semmelweis

Részletesebben

B.V.Kirova A neurológiai tünetek EMF- (EHF)-punktúrás terápiája//a nemzetközi részvétellel megrendezett

B.V.Kirova A neurológiai tünetek EMF- (EHF)-punktúrás terápiája//a nemzetközi részvétellel megrendezett Az idegrendszer megbetegedései B.V.Kirova A neurológiai tünetek EMF- (EHF)-punktúrás terápiája//a nemzetközi részvétellel megrendezett Magánpraxis Bulgária Milliméteres hullámok a kvantumgyógyászatban

Részletesebben

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó

Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Készítette: Balog Eszter Témavezetők: dr. Baska-Vincze Boglárka Dr. Szenci Ottó Bevezetés A szívfrekvencia és a szívfrekvencia-változékonyság fontos mérőszámai a magzati jóllétnek (fetal wellbeing) Szívfrekvencia-változékonyság

Részletesebben

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása 1 Tudományos következtetések A nikotinsav/laropiprant tudományos

Részletesebben

Kedvezőtlen mutációk és polymorphismusok előfordulása agyi érbetegségekben. Ph.D. értekezés tézisei. Dr. Szolnoki Zoltán 2002.

Kedvezőtlen mutációk és polymorphismusok előfordulása agyi érbetegségekben. Ph.D. értekezés tézisei. Dr. Szolnoki Zoltán 2002. Kedvezőtlen mutációk és polymorphismusok előfordulása agyi érbetegségekben Ph.D. értekezés tézisei Dr. Szolnoki Zoltán 2002. Doktori Iskola Vezetője: Dr. Sümegi Balázs egyetemi tanár Programvezető: Dr.

Részletesebben

A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően

A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően Vállalt feladatok a) A könny plazminogén aktivátor aktivitás (PAA) - nak, valamint plazminogén aktivátor

Részletesebben

Dr. Balogh Sándor PhD.

Dr. Balogh Sándor PhD. Szekunder prevenció: Hipertónia Dr. Balogh Sándor PhD. A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Oki összefüggés a 10 leggyakoribb kockázati tényező és betegség között a

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK HORVÁTH MÓNIKA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK HORVÁTH MÓNIKA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK BIOMECHANIKAI JELLEMZÕI HORVÁTH MÓNIKA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA SEMMELWEIS EGYETEM, TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI

Részletesebben

A keringési szervrendszer megbetegedései

A keringési szervrendszer megbetegedései A keringési szervrendszer megbetegedései A szívbetegségek fajtái: A szív betegségeit három fő csoportba sorolhatjuk be: léteznek veleszületett szívhibák, gyulladásos szívbetegségek és a koszorúerek betegségéből

Részletesebben

Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására

Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására Egy hat hónapos, intervenciós program hatásai az idősek fizikai teljesítőképességére, életminőségére, idősödési attitűdjére és asszertivitására Doktori tézisek Vécseyné Kovách Magdolna Testnevelési Egyetem

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében

Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében Pszichotrauma és disszociatív kapacitás összefüggésének vizsgálata syncopés betegek körében Dávid Tamás, G. Tóth Kinga, Nagy Kálmán, Rónaszéki Aladár Péterfy S. u. Kórház, Kardiológiai Osztály, Budapest

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA atorvasztatin Mielott elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa

Részletesebben

Nagyító alatt a szélütés - a stroke

Nagyító alatt a szélütés - a stroke Nagyító alatt a szélütés - a stroke A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint 2020-ra a szívbetegségek és a stroke lesznek világszerte a vezetõ okok úgy a halálozás, mint a rokkantság területén. Az elõrejelzések

Részletesebben

A véralvadás zavarai I

A véralvadás zavarai I A véralvadás zavarai I Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi kar 27.9.2009 koagmisks1.ppt Oliver Rácz 1 A haemostasis (véralvadás) rendszere Biztosítja a vérrög (véralvadék, trombus) helyi keletkezését

Részletesebben

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hollós Sándor tanszékvezető

Részletesebben

Trombingenerációs vizsgálatok és klinikai alkalmazásuk

Trombingenerációs vizsgálatok és klinikai alkalmazásuk ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Trombingenerációs vizsgálatok és klinikai alkalmazásuk Kern Anita 1, 2 Várnai Katalin dr. 1 Vásárhelyi Barna dr. 1 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Laboratóriumi

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben