Matematikai módszerek alkalmazása a földtudományban. Bárdossy György, Fodor János

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Matematikai módszerek alkalmazása a földtudományban. Bárdossy György, Fodor János"

Átírás

1 Matematikai módszerek alkalmazása a földtudományban Bárdossy György, Fodor János

2 Előszó Célunk több évtizedes tapasztalataink átadása és fel szeretnénk hívni a figyelmet új módszerek alkalmazásának lehetőségeire.

3 Az alkalmazások főcéljai 1. Megfigyelési és mérési adatok mennyiségi feldolgozása 2. Összefüggések felderítése és kiértékelése 3. Bizonytalanságok mennyiségi értékelése 4. Döntési kockázatok meghatározása

4 Főtapasztalatok Pontos definiciók fontossága (félreértések miatt) A számítástechnika fontossága (pl. SPSS statisztikai program-csomag) A kiütő értékek (outliers) megfelelő kezelése

5 A matematikai feldolgozás főtartományai 1.Skaláris (csak számok) 2.Térbeli ( X,Y,Z koordinátákkal) 3.Térbeli és időbeli (tér-koordinátákkal és időpontokal)

6 Modellezés 1. Elvi modellektől (conceptual -) a helyi konkrét modellek felé halad földtani, geofizikai, meteorológiai, hidrológiai, geodéziai stb. modellek Tulajdonság modellek, grafikus (pl. szelvények), folyamat -, genetikai A modellek validálása (hibák kiküszöbölése)

7 Modellezés (folytatás) 2. Geomatematikai modellek (numerikus-, analitikus módszerek, differnenciál egyenletek) 3. A modellek együttes földtudományi értékelése

8 Bizonytalanságok Kolmogorov három axiómájából az additivitási a földtudományban többnyire nem teljesül! (átmenetek és átfedések miatt) Bárdossy Gy., Fodror J. (2004): Evaluation of Uncertainties and Risks in Geology. (Springer)

9 Bizonytalanságok fő okai a földtudományban 1. Véletlenszerűség (randomness) Aleatory uncertainty. Térbeli és időbeli változékonyság (sztochasztikus módszerekkel többnyire meghatározható, de nem csökkenthető) 2. Emberi hibaforrások. Epistemic uncertainty. hiányos ismeretek, hiányos nem-reprezentatív mintavétel, kutatási hibák, mérési hibák, hibás kiértékelés stb. (nem-sztochasztikus módszerekkel csökkenthető)

10 Számtípusok bizonytalanság szerint 1. Biztos számok 2. Bizonytalan számok - valószínűségek, valószínűségi sávok - ordinális számok - intervallumok - fuzzy számok - hibrid számok

11 Determinisztikus módszerek Egyetlen eredmény ( best guess ) A bizonytalanságokat nem közli. Gyors, egyszerű, de csak közelítő megbízhatóságú

12 Sztochasztikus módszerek (a valószínűség elmélet alapján) Frekventista módszerek -egyváltozós - (átlagok, szórások, gyakoriságok, ferdeség, robusztus módszerek), eloszlás típusok, box-plotok összehasonlítása - kétváltozós korreláció számítások és diagramok (scatterplots) -sokváltozós- (klaszter elemzés, parciális és multi-korreláció, faktor elemzés, főkomponens elemzés, diszkriminancia elemzés)

13 Valószínűségi módszerek folytatása Bayes-elv alkalmazása(feltevés a kimenetel valósznűségére) - előzetes és utólagos valószínűségek meghatározása - a Bayes tétel alkalmazása - maximum likelihood függvények alkalmazása - szekvenciális diagramok készítése a változások kimutatására

14 Valószínűségi módszerek folytatása Geostatisztikai módszerek(matheron) izotróp és iránymenti szemi-variogramok meghatározása, variogram modelek, variogram felületek, fuzzy variogramok átlagos és lokális hatástávolságok szerepe krígelés, krígelési szórás, fuzzy krigelés hibaforrások: nem-lineáris összefüggések gyakoribbak Magasabb rendű sztochasztikus szimulációk (Dimitrakopoulos 2010 ) nem lineáris összefüggésekre

15 Valószínűségi módszerek folytatása Térbeli adatsorok elemzése - Markov láncok (főleg üledékes összletekben) -Szekvenciális térbeli szimulációk (üledékes összletekben) -Bootstrap módszerek (kevés adat esetén növeli a pontosságot)

16 Valószínűségi módszerek folytatása Monte Carlo szimuláció Előnyök: - egyszerű számítógépes alkalmazás - könnyen érthető eredmények Hátrányok:-a változók eloszlásának pontos ismerete szükséges - nem veszi kellően figyelembe a kis gyakoriságokat (Latinhypercube mintavétel fontossága) -a korrelációs kapcsolatokat figyelembe kell venni (jelentős hibaforrás lehet)

17 Bizonytalanság elemzés módszerei Entrópia meghatározása (egyetlen számmal) Összetett bizonytalanságok számítása Hibaterjedés törvényszerűségeinek figyelembe vétele Visszaszámlálás módszerei Nem valószínűségi módszerek

18 Kaotikus rendszerek elemzése Nem lineáris, dinamikus, hiper szenzitiv rendszerek, főleg meteorológiai jelenségeknél Lorenz-attraktorok szerepe

19 Az intervallum analizis Biztos számok helyett intervallumok (Moore 1979) Előnyök: - Könnyű számíthatóság - Az eredmények könnyen értelmezhetők - Minden bizonytalanság fajtára alkalmazható Hátrányok: - Az intervallumok gyors kiszélesedése - Hibaterjedés erős hatása

20 Bizonytalanság-elemzőnem-valószínűségi módszerek 1. Dempster-Shafer elmélet (1967) (feltételezés és plauzibilitás függvények alkalmazása, az ismeret mértéke, Dempster kombinációs szabálya) 2. Lehetőség elmélet (possibility theory) ( Dubois, Prade 1988 ) (a lehetőség és szükségszerűség függvényei, a valószínűség- elmélet kiterjesztése) 3. Bizonytalansági sávok elemzése (Ferson 2002) ( a valószínűség elmélet és az intervallum elemzés együttese)

21 A bizonytalan halmazok elmélete Fuzzy set theory (L.Zadeh 1978) Előnyök: - Szemi-kvantitatív és kvalitatív adatok értékelését teszi lehetővé -Tagságfüggvényekkel leírhatók a bizonytalanságok és a halmazok átfedései - Fuzzy aritmetika könnyen alkalmazható - Fuzzy logika módszerei (Mamdani -, Takagi-Sugeno módszerei földtudományi folyamatokra jól alkalmazhatók Hátrányok: - Nem veszi figyelembe a korrelációk hatását - Sok változó esetén túlzottan megnő a bizonytalanság

22 További módszerek Neurális hálózatok (Hebb 1949) Neuro-fuzzy hálózatok(fullér 2000) Alakzat felmérőés leírómódszerek (kernelek, copulák, számítógépes alakzat felismerő rendszerek)

23 Geometriai jellegűmódszerek 1. Fraktálok (ismétlődőalak azonosság) pl. töréses tektonikai értékelésre jól használhatók 2. Nem-lineáris térképezés (non-linear mapping) térbeli tulajdonságok összehasonlítására 3. Matrix operációk 4. Konvolúció, dekonvolúció (több változóegyüttes értékelésére) 5. Hálózat (grid) alapú módszerek 6. Orientációelemzés (tektonikai jelenségek étékelésére)

24 Idősorok elemzése Amplitudó, periódus, hullámhossz, fázisszög Fourier elemzés, periodogramok Stacionárius idősorok, ergodikus és nemergodikus folyamatok Filterek és simítók A természetben kevés folyamat tisztán periódusos!

25 Térben irányított tulajdonságok elemzése 1. Trend- felület elemzés 2. Vektor mező elemzés (egységvektorok) 3. Sztereogramok, pólus eloszlás diagramok

26 Főalkalmazási lehetőségek 1. Nyersanyagkutatás, ásványvagyon számítás (szilárd és szénhidrogén -) kutatási optimum meghatározása 2. Geofizikai kutatások (a kiértékelés inverz módszerei integrál egyenletek és linearizálással) Dobróka M., Fancsik T., Steiner F. 3. Bányászat, bányaföldtan (mennyiség/minőség diagramok, optimális depletion-rate meghatározása) 4. Természeti veszélyforrások előre jelzése (vulkáni kitörések, földrengések, cunamik, földcsuszamlások stb.)

27 Folytatás 4. Környezetvédelem (pl. talajvíz szennyezések) 5. Hulladék elhelyezés (közületi, toxikus, radioaktív) 6. Geotechnikai feladatok (mélyépítés, alagutak stb.) 7. Meteorológia és klimatikus alkalmazások 8. Hidrológia (vízkészletek felmérése, árvizek előrejelzése)

28 Kockázat elemzés elvi sémája 1. Döntés cselekvésről 2. Lehetséges kimenetelek meghatározása 3. A kimentelek valószínűségének kiszámítása 4. A kimenetelek következményeinek meghatározása: tipus és nagyság

29 Kockázat elemzés problémái Kimenetelek valószínűsége bizonytalan Következményeknagysága is bizonytalan (kiütőés szélső értékek figyelembe vétele gyakran elmaradt) Érzékenység elemzés (sensitivity analysis) fontossága Biztonság- elemzések (radioaktív hulladék elhelyezéshez) (safety assessments),hagyományos módszerek: worst case analysis, új megközelítések: fuzzy és hibrid módszerek Mindezek eddig főleg csak szakértői becsléssel készültek! Nem elégséges: pl. Mexikói öböl kőolaj katasztrófája!

30 4. A matematikai alkalmazások optimális sorrendje 1. Reprezentativ mintavétel 2. Modell alkotás és ellenőrzés (cross validation) 3. Számítógépes adatbázisok kialakítása ( relational databases ) 4. Az alkalmazandómatematikai módszerek kiválasztása

31 Folytatás 4. A mérettartomány hatás értékelése scaling factor, (térbeli: globális-, regionális-, lokális-, mikro-, nanoidőbeli: másodperc,perc,óra, nap, év, millió év) 5. Az eredmények bizonytalanságának kiszámítása (főként nem-valószínűségi módszerek) 6. Döntések esetében kockázat elemzés 7. Jelentés készítés ( a szakértői vélemény expert s opinion értékelése)átláthatóság, alternatív lehetőségek bemutatása

32 Következtetések Sikeres alkalmazásokhoz földtudományi szakemberek és matematikusok együttműködése szükséges A szakértői vélemény egymagában többnyire nem nyujt elégséges biztonságot (pl. Mexikói-öböl kőolaj katasztrófa) Célszerűtöbb módszert alkalmazni, mert többnyire kiegészítik egymást. Valós eredmények alapja a megbízható földtudományi modell alkotás

Döntéstámogatás a médiainformatikában

Döntéstámogatás a médiainformatikában Döntéstámogatás a médiainformatikában Nemhivatalos jegyzet v0.2 A jegyzet még nem teljes, folyamatosan bővül és javul, kb. a pótzh idejére ér el egyfajta kiforrott formát. Nem véletlenül van verziószámozva,

Részletesebben

A magyar bankszektor mûködési kockázatai a

A magyar bankszektor mûködési kockázatai a A magyar bankszektor mûködési kockázatai a pénzügyi válság tükrében Vaon a pénzügyi válság mekkora hatással lesz a magyar bankok mûködési kockázataira? Cikkemben erre a kérdésre keresem a választ. Megvizsgálom,

Részletesebben

DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI

DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI Szent István Egyetem Gödöllő DÖNTÉST TÁMOGATÓ RENDSZEREK ALKALMAZÁSI KÉRDÉSEI A MEZŐGAZDASÁGBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZIMULÁCIÓRA ÉS A SZAKÉRTŐI RENDSZEREKRE DOKTORI ÉRTEKEZÉS Készítette: Gyenge Balázs

Részletesebben

TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN

TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN Dr. Tamás János, tamas@fs2.date.hu Lénárt Csaba, lenart@fs2.date.hu Debreceni Agrártudományi Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN

TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25. TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN Konzulens: Dr. Pitlik László Készítette: Batár

Részletesebben

1. Bevezetés. Gépi intelligencia I. Fodor János NIMGI1MIEM BMF NIK IMRI

1. Bevezetés. Gépi intelligencia I. Fodor János NIMGI1MIEM BMF NIK IMRI 1. Bevezetés Gépi intelligencia I. Fodor János BMF NIK IMRI NIMGI1MIEM Tudnivalók Tartalomjegyzék I 1 Tudnivalók A tantárgy és előadója Rövid tematika Irodalom Követelmények Ütemezés 2 Bevezetés Intelligencia

Részletesebben

Statisztikai adat- és szövegelemzés Bayes-hálókkal:

Statisztikai adat- és szövegelemzés Bayes-hálókkal: Statisztikai adat- és szövegelemzés Bayes-hálókkal: a valószínûségektôl a függetlenségi és oksági viszonyokig MILLINGHOFFER ANDRÁS, HULLÁM GÁBOR, ANTAL PÉTER Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium emelt szintű matematika tanterve a 11-12. évfolyamok számára

A Baktay Ervin Gimnázium emelt szintű matematika tanterve a 11-12. évfolyamok számára A Baktay Ervin Gimnázium emelt szintű matematika tanterve a 11-12. évfolyamok számára 11. 12. heti óraszám 6 6 éves óraszám 216 180 Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka is, ezért a fejlesztésnek

Részletesebben

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA SPSS-könyv Seneca Books 0 Huzsvai - Vincze: SPSS Statisztika Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

Szakmai háttéranyag a. Részletes leírás

Szakmai háttéranyag a. Részletes leírás Szakmai háttéranyag a TÁMOP - 4.2.2.B-10/1--2010-0009 Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben Záró Projekt Előrehaladási Jelentéshez - Részletes leírás Jelentési periódus:

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

Devizapiaci árfolyam-előrejelzés neurális hálózatokkal

Devizapiaci árfolyam-előrejelzés neurális hálózatokkal 388 LISZBAUER TAMÁS Devizapiaci árfolyam-előrejelzés neurális hálózatokkal Az előrejelzési módszerek között az utóbbi időben kiemelkedő fontossággal bírnak a mesterséges neurális hálózatok, amelyek a tőkepiacok

Részletesebben

Banki működési kockázat elemzése katasztrófamodellezés

Banki működési kockázat elemzése katasztrófamodellezés 358 Hitelintézeti szemle Homolya Dániel Benedek Gábor Banki működési kockázat elemzése katasztrófamodellezés Napjainkban a pénzügyi intézmények, a szabályozás követelményeinek és a belső motivációs erőknek

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Helyi tanterv MATEMATIKA

Helyi tanterv MATEMATIKA Helyi tanterv MATEMATIKA 11 12. évfolyam emelt szintű képzés (fakultáció) Ez a szakasz az eddigi matematikatanulás szintézisét adja, és egyben kiteljesíti a kapcsolatokat a többi tantárggyal, valamint

Részletesebben

A Valószínőségelméleti és Statisztika Tanszék által tartott sávos tárgyak alkalmazott matematikus szakon

A Valószínőségelméleti és Statisztika Tanszék által tartott sávos tárgyak alkalmazott matematikus szakon A Valószínőségelméleti és Statisztika Tanszék által tartott sávos tárgyak alkalmazott matematikus szakon AKTUÁRIUS ÉS PÉNZÜGYI MATEMATIKA SZAKIRÁNY MMMN5AP1 Biztosítástan (heti 2 óra, 2 kredit) A biztosítás

Részletesebben

A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE. Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató

A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE. Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató A BIZTONSÁGVIZSGÁLATOKBAN ALKALMAZOTT KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI ÉS VESZÉLYELEMZÉSI MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE Dr. Damjanovich Imre KKEKFI tudományos igazgató Fejlett ipari országokban a veszélyes ipari tevékenységek

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu

Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában. Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu Kvantitatív döntéselőkészítési módszerek a logisztikában Ferenci Tamás tamas.ferenci@medstat.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 1.1. Kvalitatív és kvantitatív döntéselőkészítés napjaink üzleti környezetében......

Részletesebben

Portfóliószemléletû hitelkockázat szimulációs meghatározása

Portfóliószemléletû hitelkockázat szimulációs meghatározása Közgazdasági Szemle, XLIX. évf., 2002. július augusztus (664 676. o.) JANECSKÓ BALÁZS Portfóliószemléletû hitelkockázat szimulációs meghatározása A kereskedelmi bankok nyereséges mûködését leginkább veszélyeztetõ

Részletesebben

Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal

Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi kar Műszaki menedzser szak Devizapiaci árfolyam előrejelzés neurális hálózatokkal ZÁRÓDOLGOZAT Készítette Konzulens Dr. Ormos

Részletesebben

Befektetések kockázatának mérése*

Befektetések kockázatának mérése* Befektetések kockázatának mérése* Bugár Gyöngyi PhD, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense E-mail: bugar@ktk.pte.hu Uzsoki Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója E-mail: uzsoki.mate@gmail.com

Részletesebben

1. Bevezetés. Szerző(k) Gulyás András. Kivonat

1. Bevezetés. Szerző(k) Gulyás András. Kivonat Települések közötti kistérségi közlekedési kapcsolatok javítását célzó programok többkritériumos értékelése az útállapotok és a bizonytalanság figyelembevételével Szerző(k) Gulyás András Kivonat A települések

Részletesebben

MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN ALAPULÓ MÓDSZER ELEKTROMECHANIKUS AKTUÁTOR HIBADIAGNOSZTIKÁJÁRA

MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN ALAPULÓ MÓDSZER ELEKTROMECHANIKUS AKTUÁTOR HIBADIAGNOSZTIKÁJÁRA Multidiszciplináris tudományok, 3. kötet. (2013) sz. pp. 225-240. MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN ALAPULÓ MÓDSZER ELEKTROMECHANIKUS AKTUÁTOR HIBADIAGNOSZTIKÁJÁRA Füvesi Viktor 1, Kovács Ernő 2 1 Tudományos

Részletesebben

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló Budapest, 2011. december - 2 - Az Éghajlatváltozási

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BALOGH SÁNDOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BALOGH SÁNDOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BALOGH SÁNDOR KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2009 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék A doktori iskola vezetője: PROF. DR. UDOVECZ GÁBOR az MTA

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben