EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság PE v01-00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. 29.1.2008 PE400.586v01-00"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Foglalkoztatási és Szociális Bizottság PE v01-00 MÓDOSÍTÁS: 1-59 Véleménytervezet Emine Bozkurt Fehér könyv a sportról (COM(2007) /2261(INI)) (PE v01-00) Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne Módosítás: 1 1a. bevezető hivatkozás (új) - tekintettel a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelvre 1, Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne Módosítás: 2 1b. bevezető hivatkozás (új) - tekintettel a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvre 2, amely tiltja a faji megkülönböztetés valamennyi formáját a munkavállalás, az oktatás, a szociális biztonság, az egészségügy és az árukhoz valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén, 1 HL L 303., , 16. o. 2 HL L 180., , 22. o. AM\ doc PE v01-00

2 Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi Módosítás: 3 A. preambulumbekezdés Α. mivel a sport kulcsfontosságú szerepet tölt be a társadalmi integrációban, a kultúrák közötti párbeszédben és az önkéntes munka előmozdításában, és mentesnek kell lennie a hátrányos megkülönböztetéstől, valamint a rasszizmus, az erőszak, az idegengyűlölet és az intolerancia valamennyi megnyilvánulásától, Módosítás, előterjesztette: Bilyana Ilieva Raeva Módosítás: 4 A. preambulumbekezdés A. mivel a sport kulcsfontosságú szerepet tölt be a társadalmi integrációban, beilleszkedésben és az egyenlő esélyek terén, és mentesnek kell lennie a hátrányos megkülönböztetéstől, Or. bg Módosítás, előterjesztette: Ewa Tomaszewska Módosítás: 5 Aa. preambulumbekezdés (új) Aa. mivel a fogyatékkal élő sportolókat nem érheti hátrányos megkülönböztetés ép sporttársaikkal szemben a tagállamok jogrendszerében a szociális jogosultságokat illetően; Or. pl Módosítás, előterjesztette: Jacek Protasiewicz Módosítás: 6 1. bekezdés 1. felkéri a Bizottságot, hogy kellőképpen ismerje el a sport sajátos természetét (törlés); PE v /18 AM\ doc

3 Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann Módosítás: 7 1. bekezdés 1. felkéri a Bizottságot, hogy kellőképpen ismerje el a sport sajátos természetét, és garantáljon nagyobb jogbiztonságot a sportszövetségek számára azáltal, hogy világos iránymutatásokat dolgoz ki a közösségi jog sportra való alkalmazhatóságára vonatkozóan az Európai Unión belül; felhívja a Bizottságot e tekintetben, hogy tartsa be a szubszidiaritás elvét; Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber Módosítás: 8 1. bekezdés 1. felkéri a Bizottságot, hogy kellőképpen ismerje el a sport sajátos természetét, és garantáljon nagyobb jogbiztonságot azáltal, hogy az érdekeltek egy közös intézményközi párbeszédbe való bevonásával világos iránymutatásokat dolgoz ki a közösségi jog sportra való alkalmazhatóságára vonatkozóan az Európai Unión belül; Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou Módosítás: 9 2. bekezdés 2. felkéri ezért a Bizottságot, hogy adjon megbízást egy tanulmány elkészítésére a jelenlegi, az európai sportra alkalmazható közösségi jogszabályok hatályát illetően, beleértve munkavédelmi és szociális védelmi szabályokat, különös figyelmet szentelve a játékosok utaztatásának; Módosítás, előterjesztette: Jean-Luc Bennahmias Módosítás: 10 2a. bekezdés (új) 2a. javasolja, hogy a Bizottság állítson fel egy független jogászokból és könyvvizsgálókból álló független pénzügyi felügyelő testületet különösen a pénzügyi AM\ doc 3/18 PE v01-00

4 átláthatóság biztosításának, valamint a sport terén a pénzügyi visszaélések megelőzésének céljából; Or. fr Módosítás, előterjesztette: Jean-Luc Bennahmias Módosítás: 11 2b. bekezdés (új) 2b. javasolja, hogy a doppingolás megelőzése, és az ellene folytatott küzdelem fontos ügy legyen a tagállamok számára; a doppingolás nemzetközi szintű megelőzésére és az ellene való harcra vonatkozó politikájára hív fel és hangsúlyozza a szabálytalanságok ellen folytatott harc, és egyidejűleg a megelőzés valamint a képzés szükségességét független orvosok által végzett ellenőrzések, kutatások, vizsgálatok és hosszú távú megfigyelés révén; Or. fr Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne Módosítás: bekezdés 3. megerősíti a megkülönböztetésmentesség terén hozott uniós jogszabályok alapvető alkalmazhatóságát a sportra az Európai Unióban, és felszólítja valamennyi tagállamot és a Bizottságot, hogy hatékonyan ültesse át és hajtsa végre a 2000/78/EK és a 2000/43/EK irányelvet; Módosítás, előterjesztette: Jean-Luc Bennahmias Módosítás: bekezdés 3. megerősíti a megkülönböztetésmentesség terén hozott uniós jogszabályok alapvető alkalmazhatóságát a sportra az Európai Unióban; megerősíti, hogy a sportnak társadalmi szerepe van, és hasznos módszernek tekinthető az összetartozás elősegítése, a társadalmi integráció és a kulturális megértés terén a különböző nemű, fajú és hitű emberek között, valamint a hátrányos megkülönböztetés, az intolerancia, a rasszizmus és az erőszak elleni harc terén; Or. fr PE v /18 AM\ doc

5 Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou Módosítás: bekezdés 3. megerősíti a hátrányos megkülönböztetés valamennyi fajtáját tiltó uniós jogszabályok alapvető alkalmazhatóságát mind a hivatásos mind pedig az amatőr sportra az Európai Unióban; Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber Módosítás: 15 3a. bekezdés (új) 3a. felszólítja a Bizottságot, hogy haladéktalanul kezdjen párbeszédet a sportszervezetekkel a sportoló fiatalok edzésének javításáról, és a saját nevelésű sportolók foglalkoztatásáról szóló működőképes megállapodás létrehozása céljából; Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber Módosítás: 16 4a. bekezdés (új) 4a. felismeri, hogy az EK-Szerződés nem biztosít mentességet a hivatásos sport számára, és azt, hogy azok a sportról szóló rendeletek amelyek elválaszthatatlanul kapcsolatban állnak a sportversenyek szervezésével és megfelelő lebonyolításával, és amelyek valójában a klubok közötti fair play biztosítására szolgálnak nem tartoznak az EU jogi keretének céljai közé; felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa a sport sajátos jellegének tiszteletét; Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann Módosítás: bekezdés 5. felkéri a Bizottságot, hogy az Európai Közösségek Bírósága joggyakorlatával összhangban (törlés) ne csupán az amatőr és a hivatásos sportolók, hanem az edzők és a kisegítő személyzet szabad mozgását is biztosítsa; ezzel összefüggésben felkéri a Bizottságot, hogy ne csupán a sportba, hanem a sportolók szakmai képzésébe is AM\ doc 5/18 PE v01-00

6 fektessen, továbbra is mozdítsa elő a képesítések kölcsönös elismerését a tagállamok között; Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne Módosítás: bekezdés 5. felkéri a Bizottságot, hogy az Európai Közösségek Bírósága joggyakorlatával összhangban tegye lehetővé a hivatásos sportolók, valamint az edzők és a kisegítő személyzet szabad mozgását; miközben elismeri a szabad mozgás elve és a nemzeti sportcsapatok fiatal sportolók fejlesztésére irányuló igénye közötti egyensúly megtalálásának szükségességét, felkéri a Bizottságot, hogy továbbra is mozdítsa elő a képesítések kölcsönös elismerését a tagállamok között; Módosítás, előterjesztette: Jean-Luc Bennahmias Módosítás: bekezdés 5. felkéri a Bizottságot, hogy az Európai Közösségek Bírósága joggyakorlatával összhangban tegye lehetővé a hivatásos sportolók, valamint az edzők és a kisegítő személyzet szabad mozgását; ezzel összefüggésben felkéri a Bizottságot, hogy továbbra is mozdítsa elő a képesítések kölcsönös elismerését a tagállamok között a sportügynökök európai tanúsításának bevezetésével, ezáltal lehetővé téve a felügyeletüket; Or. fr Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou Módosítás: bekezdés 5. felkéri a Bizottságot, hogy az Európai Közösségek Bírósága joggyakorlatával és a közösségi jogalkotással összhangban tegye lehetővé a hivatásos sportolók, valamint az edzők és a kisegítő személyzet szabad mozgását; ezzel összefüggésben felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy továbbra is mozdítsa elő a formális és az informális képesítések kölcsönös elismerését az Unióban, amelyeket az Európai Képesítési Keretrendszer által biztosított közös referenciákon alapuló sporttevékenységek keretén belül lehet megszerezni; PE v /18 AM\ doc

7 Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi Módosítás: bekezdés 5. felkéri a Bizottságot, hogy az Európai Közösségek Bírósága joggyakorlatával összhangban tegye lehetővé a hivatásos sportolók, valamint az edzők és a kisegítő személyzet szabad mozgását; ezzel összefüggésben felkéri a Bizottságot, hogy továbbra is mozdítsa elő a képesítések kölcsönös elismerését a tagállamok között, amely hozzá fog járulni a munkaerőpiacon való hosszú távú foglalkoztatásukhoz valamint az európai társadalmi kohézióhoz; hangsúlyozza a képzés elérhetőségének szükségességét valamennyi sportoló számára, a sportkarrierjük befejeztét követően a munkaerőpiacra történő újrabeilleszkedésük biztosítása érdekében; Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi Módosítás: 22 5a. bekezdés (új) 5a. felismeri, hogy a sport egy olyan ágazat, amely munkahelyeket teremt, valamint hozzájárul a gazdasági növekedéshez és megújulásához, különösen a hátrányos helyzetű régiókban, továbbá hogy kapcsolatban áll olyan más ágazatokkal is, mint az oktatás, az orvostudomány, a média, valamint a különleges felszerelések és termékek gyártása és forgalomba hozatala; Módosítás, előterjesztette: Maria Matsouka Módosítás: 23 5a. bekezdés (új) 5a. felismeri a sport társadalmi és oktatási dimenzióját, és felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak meg minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy azok a sportolók, akik szeretnék, sportkarrierjük végén szakmai oktatásban és képzésben vehessenek részt abból a célból, hogy tapasztalatukat átadhassák a fiatal sportolóknak; AM\ doc 7/18 PE v01-00

8 Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann Módosítás: bekezdés 6. úgy véli, hogy a sportegyesületek és a stadionok az amatőr és a hivatásos sportolók munkahelyei; felhívja a sportklubokat, hogy tegyenek többet saját fiatal sportolóik képzéséért, motiválásáért és alkalmazásáért; felhívja a sport területén tevékenykedő szakmai szervezeteket és klubokat, hogy olyan kampányokat indítsanak, amelyek fellépnek a sportrendezvények során megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetés és rasszizmus bármilyen formájával szemben; az e területen elért haladásról szóló éves jelentés kiadására hív fel; Módosítás, előterjesztette: Jamila Madeira Módosítás: bekezdés 6. úgy véli, hogy a sportegyesületek és a stadionok a hivatásos sportolók munkahelyei; felhívja a sport területén tevékenykedő szakmai szervezeteket, hogy lépjenek fel a sportrendezvények előtt, alatt és után megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetés, idegengyűlölet és rasszizmus bármilyen formájával szemben mind a stadionon belül, mind pedig azon kívül; Or. pt Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou Módosítás: bekezdés 6. úgy véli, hogy a sportegyesületek és a stadionok a hivatásos sportolók munkahelyei; felhívja a sport területén tevékenykedő szakmai szervezeteket, hogy lépjenek fel a sporttevékenységekben való részvétel és a sportrendezvények során megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetés és rasszizmus bármilyen formájával szemben; PE v /18 AM\ doc

9 Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi Módosítás: bekezdés 6. úgy véli, hogy a sportegyesületek és a stadionok a hivatásos sportolók munkahelyei; felhívja a sport területén tevékenykedő szakmai szervezeteket, hogy lépjenek fel a sportrendezvények során megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetés és rasszizmus bármilyen formájával szemben; felhívja a tagállamokat és a helyi hatóságokat, hogy biztosítsák a fogyatékkal élők sportlétesítményekbe és pályákra történő bejutását; Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo Módosítás: 28 6a. bekezdés (új) 6a. fenntartja, hogy a fiatal sportolók számára alapvető fontosságú, hogy kezdettől fogva képzést kapjanak mind a sport terén, mind pedig az elméleti tárgyakból, mivel ez biztosítaná azt, hogy a hivatásos sportolók sportpályafutásuk befejeztével visszatérhessenek a munkaerőpiacra; Or. pt Módosítás, előterjesztette: Maria Matsouka Módosítás: 29 6a. bekezdés (új) 6a. támogatja a hivatásos és az amatőr sportok közötti összetartozás erősítését annak ösztönzése céljából, hogy a kis klubok támogassák az iskolai sportokat és kiépítsék a megfelelő helyi infrastruktúrát; Módosítás, előterjesztette: Jacek Protasiewicz Módosítás: bekezdés 7. nemkívánatosnak tartja, hogy a hivatásos sportolók korlátozottabb jogokkal rendelkeznek, mint más szerződéses munkavállalók, ezért fontosnak tartja, hogy a hivatásos sportolók munkavállalókként széleskörű és átlátható jogokkal bírjanak; (törlés) AM\ doc 9/18 PE v01-00

10 Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber Módosítás: bekezdés 7. nemkívánatosnak tartja, hogy a hivatásos sportolók korlátozottabb jogokkal rendelkeznek, mint más szerződéses munkavállalók, (törlés) Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne Módosítás: bekezdés 7. nemkívánatosnak tartja, hogy a hivatásos sportolók korlátozottabb jogokkal rendelkeznek, mint más szerződéses munkavállalók, ezért fontosnak tartja, hogy a hivatásos sportolók munkavállalókként széleskörű és átlátható jogokkal bírjanak, beleértve a kollektív szerződéshez való csatlakozás, vagy annak megtagadásának jogát és a szakszervezeti tagsághoz való jogot is; Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou Módosítás: bekezdés 7. úgy véli, hogy a hivatásos sportolókat ugyanabban az bánásmódban kell részesíteni, mint más szerződéses munkavállalókat, és a jogok teljes köre illesse meg őket munkavállalókként; PE v /18 AM\ doc

11 Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo Módosítás: bekezdés 7. nemkívánatosnak tartja, hogy a hivatásos sportolók korlátozottabb jogokkal rendelkeznek, mint más szerződéses munkavállalók, ezért fontosnak tartja, hogy a hivatásos sportolók munkavállalókként széleskörű és átlátható jogokkal bírjanak, beleértve a kollektív szerződéshez és a szakszervezeti tagsághoz való jogot is és a rendes bírósághoz fordulás jogát; Or. pt Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne Módosítás: 35 7a. bekezdés (új) 7a. felszólítja a tagállamokat, a Bizottságot és a vonatkozó szabályozó szerveket, hogy vizsgálják ki a sportolók toborzásával és alkalmazásával kapcsolatos állítólagos korrupciót és kizsákmányolást, különösképp az Európai Unión kívülről származó kiskorú sportolók tekintetében; Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo Módosítás: 36 7a. bekezdés (új) 7a. javasolja, hogy a sportban részt vevő, különböző csoportokba tartozó emberek (játékosok, edzők/oktatók, bírók, stb.) különböző szövetségeit mind megfelelően kell képviselni a nemzeti és nemzetközi szövetségek döntéshozó testületeiben; Or. pt Módosítás, előterjesztette: Ewa Tomaszewska Módosítás: 37 7a. bekezdés (új) 7a. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy a sportolókat megillető valamennyi szociális jogosultság a fogyatékkal élő társaik számára is elérhető legyen; AM\ doc 11/18 PE v01-00

12 Or. pl Módosítás, előterjesztette: Emine Bozkurt Módosítás: bekezdés 8. elismeri, hogy a sport beleértve a hivatásos sportot is a társadalmi beilleszkedés és integráció lényeges eszköze; Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo Módosítás: bekezdés 8. elismeri, hogy a sport a társadalmi beilleszkedés és integráció lényeges eszköze, a növekedés és a munkahelyteremtés elősegítőjének, a helyi és regionális fejlődés és a városi megújulás valamint a vidéki fejlődés tényezőjeként, és az olyan értékek támogatásának egy módjaként, mint a csapatszellem, az összetartás, tolerancia és a tisztességes verseny; Or. pt Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber Módosítás: bekezdés 8. elismeri, hogy a sport a társadalmi beilleszkedés és integráció lényeges eszköze; és fontos szerepet játszik az alapvető társadalmi, oktatási és kulturális értékek továbbadásában; PE v /18 AM\ doc

13 Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann Módosítás: bekezdés 8. elismeri, hogy a sport a csapatszellem, a tisztesség és a felelősségérzet támogatásának, valamint a társadalmi beilleszkedés és kulturális integráció lényeges eszköze; nagyobb elhivatottságra szólít fel a dopping, a bűzözés és a klubokon belüli korrupció elleni küzdelem terén; Módosítás, előterjesztette: Elizabeth Lynne Módosítás: bekezdés 8. elismeri, hogy a sport a társadalmi beilleszkedés, az integráció és az elhízás ellen küzdelem lényeges eszköze; Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews Módosítás: bekezdés 8. elismeri, hogy a sport a társadalmi beilleszkedés és az integráció, csakúgy mint az elhízás és a túlsúly ellen küzdelem lényeges eszköze,; Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi Módosítás: bekezdés 8. elismeri, hogy a sport a társadalmi kohézió, a társadalmi beilleszkedés és integráció AM\ doc 13/18 PE v01-00

14 lényeges eszköze különösképp a hátrányos társadalmi csoportok számára; Módosítás, előterjesztette: Bilyana Ilieva Raeva Módosítás: bekezdés 8. elismeri, hogy a sport a kohéziós politikák lényeges eszköze a rászoruló csoportok társadalmi beilleszkedésének és integrációjának terén; Or. bg Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou Módosítás: bekezdés 8. elismeri, hogy a sport a társadalmi beilleszkedés és integráció lényeges eszköze; és felszólítja a tagállamokat, hogy növeljék a sporttevékenységek mennyiségét az iskolákban, magas szintű sportteljesítmények biztosításával, és az értékek sporton keresztül történő ápolásával; Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou Módosítás: 47 8a. bekezdés (új) 8a. felszólítja a tagállamokat, az átfogó minőségi oktatás biztosításának céljából hogy működjenek együtt a testnevelési egyetemekkel annak érdekében, hogy a sportolóknak átadják a szükséges ismereteket, lehetővé téve számukra, hogy középés felsőfokú oktatási intézményekben tanuljanak, és belépjenek a munkaerőpiacra; PE v /18 AM\ doc

15 Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi Módosítás: 48 8a. bekezdés (új) 8α. javasolja, hogy a sporthoz való hozzáférést, és a társasági sportok infrastruktúrájába való integrációt a szociális integráció mutatójának, és a szociális kirekesztés jelensége vizsgálata tényezőjének kell tekinteni; Módosítás, előterjesztette: Maria Matsouka Módosítás: 49 8a. bekezdés (új) 8a. hangsúlyozza a testedzés és a sport fontosságát az elhízás meggátolásában és az egészségtelen életmódbeli szokások felszámolásában, mivel e jelenségnek jelentős pozitív hatása van egyrészt a polgárok egészségére, másrészt pedig az egészségbiztosítási alapok költségeinek csökkentésére; aggodalmát fejezi ki azonban azzal kapcsolatban, hogy a munkaórák meghosszabbítása és a jelenlegi munkahelyi körülmények általánosságban gátolják a munkavállalókat a rendszeres testmozgásban és abban, hogy céltudatosan rászánják magukat a sportolásra; Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou Módosítás: bekezdés 9. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, a szubszidiaritás elvét figyelembe véve a társadalmi beilleszkedéssel és a sporttal kapcsolatos projektjavaslatok jóváhagyására és anyagi támogatására, elsőbbséget biztosítva számukra a meglévő költségvetéseken és programokon belül mind az Unió mind pedig a nemzetek szintjén; támogatja a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy a sportot a különböző cselekvési programok részéve tegye; AM\ doc 15/18 PE v01-00

16 Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber Módosítás: bekezdés 9. felkéri a Bizottságot a társadalmi beilleszkedéssel és a sporttal kapcsolatos, támogatható projektekre irányuló javaslatok minél hamarabbi jóváhagyására és anyagi támogatására, elsőbbséget biztosítva számukra a meglévő költségvetéseken és a jelenlegi támogatási programokon, különösképp az Európai Szociális Alapon belül; támogatja a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy a sportot a különböző cselekvési programok részéve tegye; Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo Módosítás: 52 9a. bekezdés (új) 9a. rámutat az emberek sportolásra való ösztönzésének fontosságára azzal, hogy biztosítja a sport mindenki számára való elérhetőségét és az egyenlő esélyeket, valamint befektet a tanárok és az edzők képzésébe csakúgy, mint több nyilvános sportlétesítménybe; továbbá felszólít a fogyatékkal élők számára a sporthoz való hozzáférést lehetővé tevő támogatás megadására; Or. pt Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo Módosítás: 53 9b. bekezdés (új) 9b. úgy véli, hogy a sport és a testnevelés központi fontosságú a magas szintű oktatás terén; Or. pt PE v /18 AM\ doc

17 Módosítás, előterjesztette: Ilda Figueiredo Módosítás: 54 10a. bekezdés (új) 10a. felhívja a figyelmet a nem hivatásos sportra, amelyet gyakran elhanyagolnak; rámutat a nem hivatásos sportnak nyújtandó nagyobb pénzügyi támogatás, jobb munkakörülmények és egyéb ösztönzők és juttatások szükségességére, beleértve a non-profit klubokat valamint az amatőr és önkéntes sportolókat, edzőket/oktatókat és bírókat; Or. pt Módosítás, előterjesztette: Emine Bozkurt Módosítás: 55 10a. bekezdés (új) 10a. támogatását fejezi ki azon sportvezetői testületek számára, amelyek azáltal fektetnek be a fiatal játékosok oktatásába és képzésébe, hogy a klubcsapatokban állampolgárságtól függetlenül megkövetelnek egy minimum létszámot a helyben képzett játékosokból; Módosítás, előterjesztette: Jacek Protasiewicz Módosítás: 56 10a. bekezdés (új) 10a. támogatását fejezi ki azon sportvezetői testületek számára, amelyek azáltal ösztönzik a fiatal játékosok oktatását és képzését, hogy a klubcsapatokban állampolgárságtól függetlenül megkövetelnek egy minimum létszámot a helyben képzett játékosokból; Módosítás, előterjesztette: Bilyana Ilieva Raeva Módosítás: 57 10a. bekezdés (új) 10a. támogatja a Bizottság tagállamok felé tett azon ajánlásait, amelyek az oktatási programokon belül a korai gyermekkortól kezdve a gyerekek és az iskolások fizikai aktivitásának növelésére és fokozására törekedő, nemzeti szintű stratégiák kidolgozásáról szólnak; AM\ doc 17/18 PE v01-00

18 Or. bg Módosítás, előterjesztette: Emine Bozkurt Módosítás: 58 10b. bekezdés (új) 10b. felismeri a sport kereskedelmi és társadalmi szerepe közötti kapcsolatot; ezáltal felismeri, hogy a fiatalok fejlesztésének, a civil képzéseknek, a létesítményeknek és a közösségi programoknak a támogatásába való befektetés a sportközvetítések szellemi tulajdonjogainak hatékony érvényesítése révén nagymértékben függ a hivatásos sport médiabevételeitől és azok újra befektetésétől; Módosítás, előterjesztette: Emine Bozkurt Módosítás: 59 10c. bekezdés (új) 10c. figyelembe veszi, hogy az Európai Labdarúgó Szövetségek Egyesülete és a FIFPro közösen kérték, hogy a Bizottság állítson fel egy társadalmi párbeszéd bizottságot a hivatásos labdarúgás ágazatában; üdvözli ezt a fejleményt és ösztönzi a társadalmi párbeszéd további erősítését; PE v /18 AM\ doc

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság. 15.2.2008 PE400.553v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság. 15.2.2008 PE400.553v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 15.2.2008 PE400.553v01-00 MÓDOSÍTÁS: 1-288 Jelentéstervezet Manolis Mavrommatis Fehér könyv a sportról (2007/2261(INI)) (PE398.399v01-00) Állásfoglalásra

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2007/2114(INI) 11.10.2007 VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről a Kulturális és Oktatási Bizottság részére a felnőttkori

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2322(INI) Véleménytervezet Piotr Borys (PE v01-00)

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2322(INI) Véleménytervezet Piotr Borys (PE v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.3.2013 2012/2322(INI) MÓDOSÍTÁS: 1-30 Piotr Borys (PE506.167v01-00) az online szerencsejátékok belső piaci helyzetéről (2012/2322(INI)) AM\931649.doc PE508.061v01-00

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2011/0059(CNS) 2.4.2012 MÓDOSÍTÁS: 24-37 Véleménytervezet Marina Yannakoudakis (PE478.403v01-00) a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS 2011.6.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 162/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS A Tanács és a tagállamok

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a spordiplomáciáról szóló, a Tanács november i ülésén elfogadott tanácsi következtetéseket. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 23. (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. november 22. Címzett: a delegációk Előző

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-22. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008. Véleménytervezet Den Dover (PE400.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-22. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008. Véleménytervezet Den Dover (PE400. EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008 MÓDOSÍTÁS: 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) a nőkről és a tudományról (2007/2206(INI)) AM\712026.doc PE402.819v01-00

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2132(INI) Véleménytervezet Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500.

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2132(INI) Véleménytervezet Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500. EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 28.11.2012 2012/2132(INI) MÓDOSÍTÁS: 1-21 Vicente Miguel Garcés Ramón (PE500.516v01-00) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 2008/2173(INI) 5.12.2008 MÓDOSÍTÁS 1-28 (PE415.189v01-00) a fogyasztóknak különösen a kiskorúaknak a videojátékok használata

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418. EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/2330(INI) 19.2.2009 MÓDOSÍTÁS: 1-12 Cornelis Visser (PE418.242v02-00) Megújított szociális menetrend (COM(2009)0412 2008/2330(INI)) AM\770151.doc

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Európai Parlament 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2016/2024(BUD) 26.5.2016 MÓDOSÍTÁS: 1-19 Liisa Jaakonsaari (PE580.791v01-00) A 2017. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/2171(INI) Véleménytervezet Gabriele Zimmer. PE v01-00

MÓDOSÍTÁS HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/2171(INI) Véleménytervezet Gabriele Zimmer. PE v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2009/2171(INI) 8.4.2010 MÓDOSÍTÁS 1-27 (PE439.256v01-00) A szegénység csökkentése és munkahelyteremtés a fejlődő országokban: további

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM

A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM A szegénység, a társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés elleni küzdelem terén a tagállamoknak nyújtott támogatás révén

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-25. Jogi Bizottság 2007/2238(INI) 8.5.2008. Véleménytervezet Piia-Noora Kauppi (PE404.799v01-00)

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-25. Jogi Bizottság 2007/2238(INI) 8.5.2008. Véleménytervezet Piia-Noora Kauppi (PE404.799v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2004 Jogi Bizottság 2009 2007/2238(INI) 8.5.2008 MÓDOSÍTÁS: 1-25 Piia-Noora Kauppi (PE404.799v01-00) a fedezeti alapokról és a magántőkéről (2007/2238(INI)) AM\722236.doc PE405.953v01-00

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2008/2237(INI) 4.12.2008 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a

Részletesebben

106. plenáris ülés április 2 3. A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA

106. plenáris ülés április 2 3. A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA 106. plenáris ülés 2014. április 2 3. RESOL-V-012 A Régiók Bizottsága ÁLLÁSFOGLALÁSA A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁSRÓL SZÓLÓ EURÓPAI CHARTÁRÓL Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 1. Társadalmi egyenlőtlenségek Fogalma: az egyének, családok és más társadalmi kategóriák helyzete a társadalomban jelentős

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

Halászati Bizottság Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Jelentéstervezet Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda (PE519.

Halászati Bizottság Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Jelentéstervezet Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda (PE519. EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Halászati Bizottság Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 6.12.2013 2013/2150(INI) MÓDOSÍTÁS: 1-34 Jelentéstervezet Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda (PE519.712v01-00)

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI))

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 27.2.2013 2012/2322(INI) JELENTÉSTERVEZET az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA. amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA. amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.3.8. SWD(2016) 53 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat Az Európai Parlament

Részletesebben

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 10449/16 SOC 421 EMPL 280 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága a delegációk Előző dok. sz.: 9891/16 SOC 384 EMPL 259 Tárgy:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT VÉLEMÉNYTERVEZETE

EURÓPAI PARLAMENT VÉLEMÉNYTERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Közlekedési és Idegenforgami Bizottság IDEIGLENES 2004/0167(COD) 24.2.2005 A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZETE a Regionális Fejlesztési Bizottság

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0043/4. Módosítás. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin az EFDD képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0043/4. Módosítás. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin az EFDD képviselıcsoport nevében 9.3.2015 A8-0043/4 4 78 bekezdés 78. üdvözli, hogy az Európai Bizottság elnöke azzal a felhívással fordult az EU tagállamaihoz, hogy az unióbeli szegénység csökkentése érdekében vezessenek be minimáljövedelmet;

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására

Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Bizottság javaslata az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer létrehozására Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) az EU tagállamok kormányfőinek kezdeményezésére

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0033/11. Módosítás. Romana Jordan a PPE képviselıcsoportja nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0033/11. Módosítás. Romana Jordan a PPE képviselıcsoportja nevében 7.3.2012 A7-0033/11 11 Romana Jordan 38 bekezdés 38. hangsúlyozza, hogy az energiahatékonysági tervet frissíteni kell, olyan kötelezı célkitőzésekkel kiegészítve, amelyek tényleges, számszerősített intézkedések

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A PAKTUM BEMUTATÁSA Hargita Megye Tanácsa

A PAKTUM BEMUTATÁSA Hargita Megye Tanácsa TERÜLETI PAKTUM A PAKTUM BEMUTATÁSA 2006. szeptember 25-én aláírták a Területi Foglalkoztatási és a Társadalmi Integráció a Központi Régióban Paktumot (egyezmény), melynek a többi 73 mellett, ebből 11

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 4-16. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0303(COD) 15.1.2014. Jelentéstervezet Corien Wortmann-Kool (PE522.941v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 4-16. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0303(COD) 15.1.2014. Jelentéstervezet Corien Wortmann-Kool (PE522.941v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 15.1.2014 2013/0303(COD) MÓDOSÍTÁS: 4-16 Jelentéstervezet Corien Wortmann-Kool (PE522.941v01-00) a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999. július 12-i 1784/1999/EK RENDELETE az Európai Szociális Alapról * AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 14.4.2010 2010/2012(INI) VÉLEMÉNYTERVEZET az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Részletesebben

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések

Minoség. Elismerés. Mobilitás. Oktatás /képzés. Standardok. Foglalkoztathatóság. Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések Minoség Elismerés Mobilitás Oktatás /képzés Standardok Foglalkoztathatóság Munkaerő piaci igényekre épülő képzési programok és képesítések A VSPORT+ projekt A VSPORT+ projekt fő célja, hogy a főbb szereplők

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

EURO LATIN-AMERIKAI PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS

EURO LATIN-AMERIKAI PARLAMENTI KÖZGYŰLÉS Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana EURO LATIN-AMERIKAI PARLAMENTI

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) Véleménytervezet Giovanni La Via (PE560.

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2132(BUD) Véleménytervezet Giovanni La Via (PE560. Európai Parlament 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 20.7.2015 2015/2132(BUD) MÓDOSÍTÁS: 1-17 Giovanni La Via (PE560.881v01-00) Az Európai Unió 2016-os pénzügyi

Részletesebben

Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása. Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja

Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása. Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja Erasmus+ keretprogram az Unió oktatási, képzési, ifjúsági

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 28.1.2010 2009/0009(CNS) MÓDOSÍTÁS: 10 19 Jelentéstervezet David Casa (PE430.975v01-00) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló nek a számlázás

Részletesebben

A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő alkalmazása

A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő alkalmazása 2010.2.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 46 E/95 56. hangsúlyozza, hogy szükséges a politikai pártok fejlesztése, a nemzetgyűlésen belül az adott témákra összpontosító bizottságok létrehozása, a

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1 22. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. PE414.222v01-00 13.10.2008

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1 22. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. PE414.222v01-00 13.10.2008 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság PE414.222v01-00 13.10.2008 MÓDOSÍTÁS: 1 22 Neil Parish (PE412.276v01-00) a méhészet helyzetéről AM\746991.doc PE414.222v01-00 AM_Com_NonLegRE

Részletesebben

A háztartási alkalmazottakról szóló ajánlással kiegészített ILO-egyezmény

A háztartási alkalmazottakról szóló ajánlással kiegészített ILO-egyezmény P7_TA(2011)0237 A háztartási alkalmazottakról szóló ajánlással kiegészített ILO-egyezmény Az Európai Parlament 2011. május 12-i állásfoglalása a háztartási alkalmazottakról szóló, ajánlással kiegészített

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/2229(INI) 30.4.2010. a Jogi Bizottság részéről. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/2229(INI) 30.4.2010. a Jogi Bizottság részéről. az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 30.4.2010 2009/2229(INI) VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére Az internet szabályozásáról: a következő lépések

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 15.4.2015 2014/2250(INI) JELENTÉSTERVEZET a lányok társadalmi szerepvállalásának az oktatáson keresztül történő ösztönzéséről az Európai

Részletesebben

15. szakbizottsági ülés szeptember 24. Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA

15. szakbizottsági ülés szeptember 24. Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA 15. szakbizottsági ülés - 2012. szeptember 24. CIVEX-V-036 Az Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek szakbizottság MUNKADOKUMENTUMA AZ UNIÓS POLGÁRSÁG ERŐSÍTÉSE: AZ UNIÓS POLGÁROK VÁLASZTÓJOGÁNAK

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0177(APP) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0177(APP) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 17.7.2012 2011/0177(APP) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Költségvetési Bizottság részére

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása

A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása A fogyatékkal élő emberek társadalmi befogadása Európa esélyegyenlőségi stratégiája Európai Bizottság Egyenlő esélyek az egyenlő jogokhoz Az európai hozzáadott érték A Fogyatékkal Élők Európai Éve (EYPD)

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben