J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : B e r h i d a Városi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának április 17 -én órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fülöp Attila bizottsági elnök Punk József bizottsági elnökhelyettes Antal Péterné bizottsági tag Gerőfi Roland bizottsági tag Koltai Tibor Lajos bizottsági tag Tanácskozási joggal meghívottak: Pergő Margit Nyírő István Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné Starkné Rezeli Erzsébet Horváthné Zakor Tünde Dr. Judi Erzsébet Karácsony József polgármester alpolgármester jegyző aljegyző könyvvizsgáló pénzügyi irodavezető hatósági irodavezető TESZ vezető Na p i r e n d t á r g y a l á s a e l ő t t : Fülöp Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 fő képviselőből az ülés kezdetén 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjének megváltoztatására. A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal, határozathozatal nélkül a javasolt napirendek tárgyalásával egyetértett. 1.) Beszámoló az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök gyakorlásáról A lényeget az előterjesztés mellé csatoltam. Nem tartalmaz semmi változást az előző időszakhoz képest. Az önkormányzatra egyre nagyobb felelősség hárul. Legjelentősebb intézkedésünk a közfoglalkoztatás. Karácsony József: A korábbi években általam összecsapottnak ítélt munkákat adtam le, idén ezt szeretném elkerülni, ezért a részletes beszámolómat szóban adom elő.

2 ben 288 főt foglalkoztattunk ebből 14 főt visszafoglalkoztattunk. 261 fő a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetnél, 27 fő az intézményeknél volt. Rossz és értelmetlen kormány döntés volt a rövid idejű közfoglalkoztatás bevezetése. A 4 órás foglalkoztatással nem kerestek többet, mint a segély. Demoralizált. Ez volt a kötelező rossz. A 30 napra koncentráltak, az meglegyen. Munkafegyelmet sértő helyzetek alakultak ki, megszaporodtak a rendkívüli felmondások. A teljesítés közel 100 %. Kivéve a rendkívüli gyermekvédelmi segély. Az október elsejei módosító jogszabály enyhített a feltételeken, mert ugye előzőleg csökkentettük a keretet. Az ÁNTSZ azt szeretné, ha az önkormányzat attól tenné függővé a támogatásokat, hogy az emberek kezelik- e magukat a fertőző betegségek ellen. A lakásfenntartási támogatás előirányzatát háromszorosára növeltük, 90 %- os a felhasználása. Összességében megfelelő volt a tervezés és megfelelő volt a felhasználás. Az ÁNTSZ által javasoltakkal ki kell egészíteni a gyermekvédelmi rendeletet. Csak két mondat. A Humán Ügyek Bizottságánál a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100 % teljesítésű. A tegnapi napon volt itt a tanácskozóteremben egy megbeszélés az ÁNTSZ munkatársai, az intézményvezetők, mi a hivatalból és A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője között. Csak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnál van rá mód, hogy konkrét szituációkban bevethessük. A szükséges gyógyszereket nem tudják kiváltani. Mindenki segítene, de nincs pénze senkinek sem az orvosságokra. Arra nem kötelezhetjük a családot, hogy rendszeres kezelésre vigye a gyereket. Ez nem lehet a segély feltétele. Természetben lehet adni orvosságot. Az önkormányzat nem ad semmit. Egy valakinek adunk mosószert, akkor mindenkinek kell. Gyógyszert vegyenek a védőnők. És a családnak is van kötelessége a gyermek felé. A gyermeket ki lehet emelni a családból, ha nem látják el rendszeresen.

3 3 Azzal nem oldjuk meg, hogy mosóport adunk. Karácsony József: Tegnap kaptam a jelzést, hogy a közfoglalkoztatott embereim dohányoznak az iskolaudvaron. Arra honnan van pénz? A beszámolóból összességében megállapítható, hogy a szociális és gyermekvédelmi tevékenység a vonatkozó központi jogszabályok, valamint a helyi rendeletek figyelembe vételével történt. A Gazdasági Bizottság a beszámolót 5 igen szavazattal elfogadta 2.) Tájékoztató a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról el összevetve, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatáson kívül nincs nagy eltérés a beszámolóban. A védelembe vett családok száma csökkent. De szerintem nem csak 15 család van. Közönyt érzek az embereken, elfogadták a helyzetüket. Szerintem ezekből a pénzekből nem lehet gyermekeket felnevelni. Túl sok dolgot várunk el a szülőktől. Egyetlen valós kitörési pont a munkahelyteremtés lenne. A tegnapi napon elhangzottak után, 15 családot tud csak ellátni a Családsegítő Központ a kevés létszám miatt? Mi a véleményed? Lehet lenne 30 család is, csak nincs annyi gondozó? Meg kellene őket erősíteni, nem minőségileg. Sajnálom, hogy a Tünde nincs itt. Akkor beszéljünk erről, ha itt van az intézményvezető. A 15 családra 5 családgondozó jut. Március elseje óta hatalmas adminisztrációs terheik vannak, én úgy látom, a terepmunka rovására. A számok javulást mutatnak, de szerintem ez nem így van.

4 4 Nyári gyermekétkeztetési pályázat az lesz idén is? Még nem jelent meg a miniszteri rendelet. Tavaly kifinanszírozták nekünk a 40 főt. Ha megjelenik a felhívás, mindenképpen a Képviselőtestület elé kerül. Az önkormányzat szolgáltatásait többen vegyék igénybe? Dr. Judi Erzsébet: A gyerekek nem tudják, hogy van egy napközbeni kötelezettségük. Mert nem ezt látták. Három éves kortól már kötelező az ovi. A doktornő és a rendőrség a helyi újságban sorozatosan jelentet meg propagáló cikkeket. A dohányzással kapcsolatos dolgokról pedig én írok. Azon lehet segíteni, aki hagyja. Akkor a nyári gyermekétkeztetési pályázaton részt veszünk. A Gazdasági Bizottság a tájékoztatót 5 igen szavazattal elfogadta 3.) Javaslat a évi zárszámadási rendelet megalkotására, a vagyonmérleg, az ellenőrzési feladatok ellátásának értékelésére, további feladatok meghatározására, a könyvvizsgálói jelentés elfogadására Jól le van írva. Kiegyensúlyozott volt az év. A kiadásainkat kordában tudtuk tartani. A japán hitelt eltörölték. A települési illegális hulladék felszámolással foglalkozni kell. Ez látványos probléma. A tavalyi év jól teljesült, küzdelemmel, de mindenre futotta. Antal Péterné: Az élelmezési bevételek 80 %? Miért?

5 5 Összhangban van a kiadással. Gerőfi Roland: Bárcsak mindig ilyen jó lenne a táblázat. A Kiskefe Alapítvány és a Peremartoni Sport Club Berhida kapcsolatát nem értem. A Kiskefe azért pályázott, hogy a Peremartoni focistáknak adja. Gerőfi Roland: Nekem ez káoszos. Nekem nem, én eleget foglalkoztam vele. A Kiskefe alapítvány azért jött létre, tehát bejegyzett célja, hogy a peremartoni focicsapat utánpótláskorú sportolóit támogassa. Bízom abban, hogy mindenki arra költi a pénzt, amire kapja. Az eszközök pedig kerüljenek az önkormányzat tulajdonába, ha egy egyesület megszűnik. A felajánlott tiszteletdíjakkal is el kell számolni, megállapodást kötünk róla. De adott évben el kell költeniük. Én ezen szeretnék változtatni. Amit a Roland kérdezett, az már lecsengett. A civil szervezetek hadd vegyenek azt, amit akarnak. Gerőfi Roland: Az ötödik oldalon az van: a falu. Sírok is meg nevetek is. Elég sok mindent elvégzett az önkormányzat. Nőttek az árak, az épületek fenntartása drágább lett. Érdemes lenne a helyi újságban közzétenni a mutatókat. Nagyon jó év volt. Hatalmas eredmény, hogy nincs hitelállományunk. A táblázat 21/b fülében 8. sor térfigyelő kamerák, az pályázati önrész? Áthúzódó. Hiányoltam a peremartoni sportöltöző felújítás pályázat önrészét. Amíg nincs arról határozat, hogy nyertünk, nem teszem be. De van pályázati önrész a céltartalékban.

6 6 Az önrész sok mindenre jó. De hiába 100 % támogatású egy pályázat, mindegyik utófinanszírozott. A II. Rákóczi iskola felújításának pályázatát most ellenőrzi majd az Európai Unió. Ez most más ellenőrzés. Ha hiányosságot találnak az nem a mi hibánk, hanem azé, aki ezt a projektet már ötször ellenőrizte. Starkné Rezeli Erzsébet: Megbízási szerződésem alapján felülvizsgáltam a zárszámadási beszámolót. Az ellenőrzésem kiterjedt gyakorlatilag mindenre. Lényegi hibáktól mentes. A hosszú lejáratú hitelállományt a törvény értelmében eltörölték, ben járt volna le. Az előterjesztés részletes, hozzá tartozott a belső ellenőri beszámoló és a FEUVE is. Koltai Tibor Lajos: Ezt előre meg kellene szavazni. Szántiné Molnár Erzsébet: Az írásos anyagom mindent tartalmaz. Koltai Tibor Lajos: Intézkedési terv nem készült. Nem azért, mert nem kellett? Szántiné Molnár Erzsébet: De. A 3. pontban azt írod, javasoltad a civil szervezetekkel kötött támogatási megállapodások módosítását. Mit? Szántiné Molnár Erzsébet: Vizsgáltam a civil szervezetek támogatás elszámolását. A számlák nem voltak megfelelőek, nem arra használták fel a támogatást, amire lehetett volna. Gyakori volt a név hiba. Sok pici apró eltérés volt.

7 7 Nem az önkormányzat fogadta be a számlákat, hanem a civil szervezet. Akkor javaslom, szavazzunk erről a napirendi pontról, el tudjuk e fogadni? A Gazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta 4.) Az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló rendelettervezetének előzetes hatásvizsgálata Antal Péterné: Szerdán és szombaton lehet majd égetni. Ha valaki ezt megszegi, jön az önkormányzattól valaki és megbüntet? Hatalmas mennyiségű zöldhulladék keletkezik, amit vagy felgyújtanak, vagy mi elszállítjuk. Az avar és a kerti hulladék égetése jogszabály eltérő rendelkezése hiányában tilos. Ezért van szükség a rendeletre. Peresztegi Lászlóné: Ez csak egy tervezet. A napokon is lehet módosítani. Közterületen engedjünk- e égetni? Szerintem ne. Ne. Közterületen tilos az égetés. A TESZ meg égessen beépítetlen területen. Peresztegi Lászlóné: Az emberek nem tudják, mi a különbség a nyílt éri égetés és a tűzgyújtási tilalom között. A füstriadó az mi? Szmogriadó. Én azt akartam, hogy mozgó autóval mérjék a levegőt Berhidán. A hulladék kezeléséhez segítséget kell adnunk, és mi mást nem tudunk, csak azt, hogy megengedjük a begyújtást.

8 8 Punk József: Már Kiskovácsitól a szeméttelepig Ft a fuvar. Vagy a TESZ szállítja el. Ha megvan a rendelet, nem akkor fognak égetni amikor lehet, nem ott és nem azt amit lehet, a szerdai napom meg a panaszos szomszédokkal telik majd. Ha mindenki megtudja, hogy amúgy sem szabad égetni, mert 100 ezer forintot kockáztatnak, jogkövetőek lesznek. Az önkormányzat szerezzen érvényt a saját rendeletének. Karácsony József: Akkor is próbáljuk meg. Vannak kockázatai, de akkor is próbáljuk meg, legyen egy rendelet, ha nem jó, egy tollvonással megszűntetitek. Akkor is adjunk lehetőséget. A szomszédokkal meg kell találni a kompromisszumot. Koltai Tibor Lajos: Szabályozni kell a településen, támogatom. Ma ez még nem rendelet, ezeken a dolgokon még lehet változtatni. A területi hatályt pontosan le kellene írni. Mi az a szélcsendes idő? A másik kérdés a szélirány. Peresztegi Lászlóné: Teljes közigazgatási terület. Az újságban közzé kellene tenni a véleményezést, hogy minél többen hozzászólhassanak. Vannak 10 méteres telkek is. Épülettől (lakóház, garázs, disznóház) 10 méter, egyéb éghető anyagtól 5 m. Az 5. a 3 órát javítsuk át 4- re. Bele kell írni a környezetvédelmi hatóság 100 ezer forintos bírságát. És azt is, hogy közterületen égetni tilos. Koltai Tibor Lajos: A TESZ nem közterületen éget? Nem.

9 9 A Gazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta 5.) Beszámoló a körjegyzőségi feladatok ellátásáról Vilonya átjön a várpalotai járásba, így a körjegyzőségi fennmaradhat. Államigazgatási területen sokkal kevesebb a probléma, kevés ugye a lakos, alig van ügyfél. Peresztegi Lászlóné egyedül tart ügyfélfogadást minden héten csütörtökön. Szűkös helyen vannak, de kultúrált épületben. A berhidai juttatásokból ők is részesültek. Ott 50 Ft/ m 2 az építményadó? Peresztegi Lászlóné: Idén ez már 200 Ft. Nincs kis település vagy nagy település, település van. A Gazdasági Bizottság a beszámolót 5 igen szavazattal elfogadta 6.) Oktatási intézmények tanügyigazgatási ellenőrzése Peresztegi Lászlóné: Alapító okiratok módosítása, az Ady iskola szakmai programjának módosítása júniusig. A tájékoztatást tudomásul vettük. A Gazdasági Bizottság a beszámolót 5 igen szavazattal elfogadta 7.) Zárt ülés Kitüntetettek személyére javaslat Szerintem Berhidáért 1 kitüntetést adjunk, Nívódíjat 1- et adjunk, elismerő oklevelet pedig mindegyik személynek, akiket javasoltak. Berhidáért kitüntetést 1 főnek adjunk?

10 10 A Gazdasági Bizottság a javaslattal 3 igen, 2 nem (Gerőfi Roland, Antal Péterné) szavazattal egyetértett Nívódíjat egy főnek adományozzunk? A Gazdasági Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta Elismerő oklevelet 3 főnek adjunk? A Gazdasági Bizottság a javaslatot 4 igen, 1 nem (Punk József) szavazattal elfogadta További észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnöke az ülést 18:32- kor bezárta. K.m.f. Fülöp Attila Bizottsági elnök

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2013. október 2-án 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. április 29-i üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

9/2015. (V.26.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án megtartott üléséről

9/2015. (V.26.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (V.26.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. október 27-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-21/2012. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. november 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november

Részletesebben

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27. napján 7 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben