ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ"

Átírás

1 Önkormányzati időszaki lap Emberségről példát, vitézségről formát Serfőző Simon a Balassi-emlékkard kitüntetettje 2008 a reneszánsz éve Magyarországon. 550 évvel ezelőtt egy mindössze 15 éves fiatalember lépett Szent István királyunk örökébe a magyar trónon. A nagy törökverő Hunyadi János kisebbik fia, Hunyadi Mátyás. Országlása idején Pannóniában is elterjedt a reneszánsz műveltség, életszemlélet. Köszönhető ez az Itáliában tanult, és onnan érkező humanistáknak is. Közülük is a legismertebb Janus Pannonius, eredeti nevén Csezmiczei, vagy Kesinczei János. Bár ő még latin nyelven írta költeményeit, mégis az első európai rangú magyar költő. Vitathatatlan érdeme, hogy a költészet Magyarországon is táptalajra talált. A Mátyás király halálát követő zűrzavaros évtizedekben a középkori magyar állam elbukik, és három részre szakad. A török hódításnak gyakran csak a végvárak vitézeinek hősies helytállása szab határt. E korszak hiteles krónikása a XVI. századi európai költészet legnagyobb magyar alakja. Balassi Bálint. Kalandos, küzdelmes, ellentmondásokkal teli rövid élete, tragikus halála híven reprezentálja a XVI. századi megosztott Magyarország szenvedéseit. Mégis nagyszerű emberek, igazi hősök kora ez. Az egri várkapitány Dobó István, a drégelyi Szondi György, a szigetvári Zrínyi Miklós, s lehetne sorolni a példákat, akik Balassi szavaival élve Emberségről példát és vitézségről formát mindeneknek adnak Az emberség nem szorul különösebb magyarázatra, a vitézség azonban nemcsak a bátor helytállást, a hősiességet, hanem a hazaszeretet is jelentette. ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ II. Évfolyam 13. szám március HU ISSN (Online) ) Mezei Zoltán: Nők napjára Ha a Nőnap nyáron volna, Rózsát kötnék nagy csokorba, Szegfűt vagy búzavirágot, Megérdemlik azt a lányok! Ha a Nőnap ősszel volna, Lombot kötnék szép csokorba, Tarkát, sárgát, pirosat, Köszöntse a lányokat! Hideg télben fenyőágat, Bogyót szednék minden lánynak, Piros láncot fűznék össze, A lányokat hadd köszöntse! Tavasszal nem telik másra, Csak néhány szál ibolyára, És ha az sincs, fogadjátok, Szívesen e szál virágot. Beküldte: Borsányi Jánosné Ajánló: old. - Népszavazás Osztatlan közös Falugazdász tájékozt A tanyától a hazáig Itt a farsang áll a bál Sok kicsi sokra megy Ovis hírek Műv.ház programok Nőnap Húsvét Sportbál Farsang Jubileumra készülve A kőkereszt Akadály nélkül Anyakönyvi hírek Emlékezés Orvosi ügyelet Eltérő vélemények Testületi

2 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Balassi tollal- a buzdító versein keresztül- és karddal egyaránt szolgálta a hazáját. Sorsa is így teljesedett be május 19-én a török kézen lévő Esztergom ostrománál ágyúlövés érte, s május 30-án belehalt sebeibe. Mindössze negyven évet élt. Sokszor egyik végletből a másikba sodorta nyughatatlan természete. Mégis halálakor talán közeli barátai sem sejtették, hogy aki eltávozott közülük, az a magyar nyelvű irodalom elő nagy klasszikusa volt. Hányatott sorsa ellenére korának minden bizonnyal legműveltebb embere volt. A magyar nyelven kívül még nyolc nyelven beszélt: latinul, németül, szlovákul, törökül, horvátul, lengyelül, románul, olaszul. Mindezek ismeretében nem véletlen, hogy ben a reneszánsz magyar költő emlékére irodalmi kitüntetést alapítottak. A díj maga is szimbolikus értelmű: a XVI. században a végvári szablyák mintájára készült díszes emlékkard, melyet évről évre az arra érdemes költőknek adnak át. A díjazottak személyéről a Balassi Kuratórium dönt, mely Molnár Pál újságíró kezdeményezésére alakult meg decemberében. A díjátadásra minden évben ünnepélyes keretek között Bálint napján, február 14-én kerül sor. Az idén 12. alkalommal volt a rangos irodalmi esemény helyszíne a budai Gellért Szálló. Ez a díjátadás különösen emlékezetes számunkra, hiszen a Kuratórium községünk szülöttének Serfőző Simonnak ítélte az emlékkardot. A József Attila-díjas író-költő egy orosz műfordítóval, Pavel Jurij Guszevvel együtt vehette át a kitüntetést. A díjátadáson községünket Serfőző Simon meghívására egy négyfős küldöttség képviselte: Faragó László alpolgármester úr; Polónyi László igazgató úr, Forgó Imre és e cikk írója. Balassi Bálint végvári katona volt elsősorban így a kard átadása évek óta katonai tiszteletadás mellet történik. A 32. Budapesti Őr- és Díszezred, újabban Támogató Dandár katonái adták a díszőrséget. A katonák bevonulása nyitotta meg az ünnepséget délelőtt 11-kor. A vendégeket hagyományosan a rendezvény házigazdája Molnár Pál köszöntötte. Ezt követően az első kitüntetettről, Serfőző Simonról a Kossuth-díjas költő, Buda Ferenc mondott laudációt. Bevezetőjében elmondta, hogy Serfőző Simon október 24-én született Zagyvarékason. Jóleső és megható érzés volt március ilyen exkluzív helyen és illusztris vendégek között hallani településünk nevét. Pályatársát köszöntő gondolataiban kiemelte, hogy az embert, a költőt elsősorban a tettei, cselekedetei dicsérik. Serfőző Simon eddigi életművének, munkásságának gazdagságát, sokszínűségét közel negyedszáz lírai, epikai, drámai kötete bizonyítja. A laudációt követően került sor a díj átadására. Ez alkalomból a díj átadója, Ternyák Csaba egri érsek köszöntötte a kitüntetett költőt. Az érsek atya Serfőző Simon hatvanötödik születésnapjára utalva a hatvanötödik zsoltárt idézte. A kard átvétele után Serfőző Simon mondott köszönetet, majd Schramek Géza előadásában hallhattunk válogatást a költő verseiből. Serfőző Simon költeményeinek egy részét Dinnyés József megzenésítette. A neves előadóművész most ezekből énekelt néhányat. Az ünnepség második részében az orosz műfordító, Jurij Guszev vehette át az irodalmi díjat. Ő Balassi költeményeinek orosz nyelvre fordításával érdemelte ki a kitüntetést. Munkásságát Nagy István irodalomtörténész méltatta, majd Igor Szavolszkij orosz nagykövet köszöntötte honfitársát. Az ünnepelt stílusos, szép magyar kiejtéssel köszönte meg az elismerést. A díszkardot, melyet a bonyhádi Fazekas József kovácsolt, az ünnepség után magam is kézbe vehettem. Kihúzva a kardot hüvelyéből, lapját egy Balassi-idézet díszíti. Búcsúja hazájától című versének kezdősora: Ó én édes hazám, te jó Magyarország Ebben az évben is az irodalmi elismerést egy különleges ajándéktárgy egészítette ki. Az 1826-ban alapított világhírű Herendi Porcelán Manufaktúra kifejezetten erre a célra készített fehér porcelán Balassi-mellszoborral ajándékozta meg a kitüntetett költőt, és Jurij Guszev műfordítót. A XXI. században is szükség van olyan költőkre, akik Balassi szavaival élve: Emberségről példát, vitézségről formát adnak. Serfőző Simon ilyen alkotó. Az emberség az emberi értékeket, míg a vitézség, a hazaszeretetet, a magyarság sorsáért érzett felelősséget sugallja négy évszázad távlatából is mindannyiunknak. Cinka István tanár 2

3 2008. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ NÉPSZAVAZÁS MÁRCIUS 9. Tisztelt Választópolgár! március 9-én ügydöntő országos népszavazásra kerül sor a következő kérdésekben: Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük? Értesítő: február 22-ig névre szóló Értesítő -ben kap tájékoztatást a névjegyzékbe vételéről. Ha nem kap Értesítőt, a helyi választási irodában a jegyzőnél érdeklődhet annak okáról. Ha a névjegyzékből kimaradt, minél előbb kezdeményezze a névjegyzékbe vételét, mert a szavazás napján erre már nem lesz lehetősége! A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt február 20- től február 27-én 16,00 óráig lehet kifogást benyújtani. A szavazás helye: Az Értesítő -ben tájékoztatjuk annak a szavazóhelyiségnek a címéről, ahol leadhatja szavazatát. Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét február 22-ig kérheti személyesen vagy meghatalmazottja útján a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét úgy, hogy az február 22-ig megérkezzen a helyi választási irodába. A kérelem benyújtásával ne várja meg az Értesítő kézbesítését! A nyomtatvány mintáját az Internetről (www.valasztas.hu) letöltheti, továbbá ott tájékozódhat arról is, hogy mely országok mely településein van lehetőség a szavazásra. Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján március 7-ig kérhet a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. A nyomtatvány mintáját az Internetről (www.valasztas.hu) letöltheti. Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére Magyarországon mozgóurnával szavazhat. FIGYELEM: mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A szavazás módja: Szavazni csak személyesen lehet. A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt X vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe. A népszavazás eredményessége: Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az adott kérdésre az ország összes választópolgárának több mint egynegyede azonos választ ad. A választópolgárok döntése az Országgyűlés számára 3 évig kötelező. Ha a népszavazás eredménytelen, a döntés joga visszaszáll az Országgyűlésre. 3

4 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március Osztatlan közös tulajdon megszüntetése megelőlegezéssel A termőföld-tulajdonjog rendezésének - a kárpótlási eljárás mellett - a legfontosabb szegmense a termelőszövetkezetek által használt, részarányföldtulajdonként nyilvántartott termőföldek nevesítése, illetve kiadása. Az ezzel kapcsolatos eljárás szabályait a többször módosított földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény tartalmazza. A módosítások érintették az osztatlan közös tulajdonba adott földrészletek megosztásának eljárási, illetve költségviselési szabályait. Korábban a részarányföldtulajdonosokat terhelő megosztási költségekhez az állam meghatározott mértékű támogatást (visszatérítést) adott, majd a évi CXVIII. törvénnyel a teljes költséget magára vállalta. Az eljárás végrehajtása a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet alapján év első felében megkezdődött és a költségvetésben biztosított fedezet függvényében jelenleg is tart. A jogszabály meghatározza a földrészletek megosztásának sorrendjét is. A települések sorrendjéről, és a megosztások várható idejéről az illetékes körzeti földhivatalok adnak tájékoztatást. Azon kérelmezőknek, akik szeretnék mielőbb önálló ingatlanként művelni földjüket, lehetőségük van kérni a megosztást, amennyiben vállalják a megosztás költségeinek megelőlegezését. Erről írásbeli nyilatkozatot nyújthatnak be az illetékes körzeti földhivatalhoz. A körzeti földhivatal megállapítja a megosztás költségét, és az összeg befizetése után megkezdi az eljárás lefolytatását. Erre a földrészlet megosztásához szükséges teljes költségfedezet rendelkezésre állása esetén kerülhet sor. A költségek megelőlegezését vállaló kérelmezők részére a körzeti földhivatal számlát állít ki, amely alapbizonylata lesz az állam által történő visszafizetésnek. A megelőlegezett költségek a következő évben a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal téríti vissza. Szabóné Tánczos Valéria hivatalvezető A 63/2005. (IV. 8.) Kormány rendelet alapján a települések sorrendjét meghatározó május 11-én a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Földhivatalnál megtartott sorsolás eredménye, a Szolnoki Körzeti Földhivatal illetékességébe tartozó településeknél: 1. Zagyvarékas, 2. Rákócziújfalu, 3. Kőtelek, 4. Szajol, 5. Mezőtúr, 6. Szolnok, 7. Kétpó, 8. Túrkeve, 9. Nagykörü, 10. Besenyszög, 11. Tiszavárkony, 12. Rákóczifalva, 13. Újszász, 14. Tiszajenő, 15. Vezseny, 16. Mezőhék, 17. Csataszög, 18. Martfű, 19. Tiszasüly, 20. Szászberek, 21. Hunyadfalva, 22. Mesterszállás, 23. Tószeg, 24. Tiszaföldvár, Tájékoztató a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó új általános forgalmi adózási szabályokról A január 1-étől hatályos Áfa - törvény előírásai szerint a felvásárló részére értékesítő mezőgazdasági tevékenységet végző termelő adószám birtokában kérheti a kompenzációs felár megtérítését a vevőtől. Az adóhatóság március 31-éig megvalósuló értékesítések esetén nem kifogásolja, ha a felvásárló a termelő adószámának hiányában adóazonosító jelet alkalmazva kiállítja a felvásárlási okiratot, majd utólag a termelő által beszerzett adószám alapján módosítva a bizonylatot, megtéríti a termelő felé a kompenzációs felárat. Az Áfa törvény szerinti mezőgazdasági tevékenységet végzőknek adószámmal kell rendelkeznie. Ennek megfelelően a mezőgazdasági termelő az adószám megállapítása alól nem mentesül. Az adószám megállapítása érdekében a területileg illetékes igazgatósághoz a tevékenység bejelentésére a 08T101 jelű bejelentési lapot kell eljuttatni. Az adószám igényléséről célszerű minél előbb gondoskodni, tekintettel arra, hogy a kompenzációs felár érvényesítéséhez szükséges szabályszerű felvásárlási okirat kibocsátása csak ennek birtokában valósulhat meg. Az adószám mielőbbi megállapítása azért is célszerű, mert az adóalanynak az olyan termékértékesítései (piaci, standi, ideiglenes árusítóhely stb.) amelyeknek nem a felvásárlási okirat az alapbizonylata, számla illetve nyugta adási kötelezettsége van, és ennek a kötelezettségének is csak adószám birtokában tud eleget tenni. Éves szinten 5 millió forint bevétel eléréséig lehetőség van ezen értékesítések tekintetében alanyi adómentesség választására is, amelyet az említett 08T101 bejelentőlapon lehet megtenni. Az alanyi adómentesség alatt teljesített értékesítésekről számlát kell adni, de azon áfát felszámítani nem lehet. 4

5 2008. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Megszűnt annak a lehetősége, hogy a mezőgazdasági termelő bizonylat nélkül, csak bevételi nyilvántartás vezetése mellett értékesítsen. Tájékoztató a évi területalapú támogatás kérelembenyújtás feltételeiről: Az érintett ügyfelek tájékoztató csomagot kapnak megszemélyesítetten, amelyben kötelezően nyilatkozniuk kell kérelem benyújtásának formájáról. A csomagok átvétele és a nyilatkozat leadása miatt személyesen kell keresni a falugazdászt. Vadkerti Tivadar falugazdász ISKOLA ÉS ÓVODA A decemberi, karácsonyi ünnepek elmúltával általában ismét szomorúbb, szürkébb hétköznapokkal köszöntött be az új esztendő. Sokszor még a ködös, hideg időjárás is ezt a hangulatot erősíti bennünk. Különösen szükségünk van ilyenkor a lelkileg bennünket erősítő élményekre. A január bővelkedik is az érzelmi feltöltődést elősegítő jeles napokkal. Úgy gondolom, ezek az események, évfordulók nem kapnak rangjukhoz méltó hangsúlyt a médiában. Mindjárt az év első napján a magyar líra örök klasszikusának, Petőfi Sándor születésének 185. évfordulójára emlékezhettünk. A forradalmár költő január 1-jén született egy kiskőrösi parasztházban. Alig három héttel később, a ma már Szlovákia területén lévő Alsósztregován látta meg a napvilágot Madách Imre, híres drámaírónk. A Katona József által írt nemzeti tragédiánk, a Bánk bán mellett, Madách Imre: Az ember tragédiája című műve a legismertebb drámai alkotásunk. Szintén 1823-ban, január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti énekünkké váló költeményét. A Himnusz születésnapja 1989 óta a Magyar Kultúra Napja is. Erre az eseményre emlékeztünk iskolánkban január 25-én, péntek délelőtt. Ünnepi rendezvényünknek azonban más helyi vonatkozása, célja is volt. Köszöntöttük a kortárs magyar irodalom prominens képviselőjét, községünk szülöttét, Serfőző Simont 65. születésnapja alkalmából. A Himnusz eléneklése után Agócs Gyula polgármester úr köszöntötte vendégünket. Ezt követően Agócs Gyuláné tanárnő, a Móricz Zsigmond társaság rékasi tagozatának ügyvezető igazgatója méltatta az író-költő irodalmi munkásságát, majd tanulóink figyelmébe ajánlotta Serfőző Simon műveinek olvasását. Ez utóbbiaknál külön kiemelte a Gyerekidő és a Varjúleves című köteteket. A házigazda, az általános iskola tantestülete, és diákjai nevében Polónyi László igazgató úr és két nyolcadikos tanítványunk köszöntötte az ünnepeltet. Iskolánk tanulói verses-zenés irodalmi összeállítással készültek erre az alkalomra. A következő Serfőző Simon A tanyától a hazáig Serfőző Simon köszöntése versek, illetve versrészletek hangzottak el: Tanya, Istenem!, Otthon, Akik vállalják, Mindenkor, Ahogy a vályogok, Sirató. Dicséretesnek tartom a szereplő gyerekek lelkesedését, s a teljesítményét egyaránt. Név szerint említve őket: Csajbók Ágnes 8. b, Dóra Márton 5., Kispál Judit 8. b, Kispál Klaudia Kata 6. a, Kispál Zsófia 8.b, Kiss Levente 6.a,Kiss Tünde 8.a,Oláh Árpád 6.a, Osztás Roland 8.a., Rusvai Péter 8.a, Sági Tibor 8.a, Sziráki László 8.a, Visnyei Nóra 8.a A műsorban fellépett iskolánk énekkara is, Somodi Anett tanárnő vezetésével. Kevés magyarországi település büszkélkedhet József Attila díjas író-költővel. Mi ezen e téren a szerencsések közé tartozunk. Serfőző Simon október 24-én született Zagyvarékason. A tanyától jutott el a nagyváros forgatagáig, a gyermek-és kamaszkori élményanyagtól a hazát, és az egész magyarságot érintő sorkérdésekig. A tanyától a hazáig eljutva, járva a mindenkori valóságos és jelképes dűlőutakat felhőtlen örömre ritkán adódik mód. Közel, távol komor a világ félországszerte, s így az egészben is, pedig az egyén maga voltaképpen elégedett lehetne sorsával. Neki sikerült a kiválás: 5

6 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ tanyasiból városi, földmívesből értelmiségi, sőt művészember lehetett. A költő- mint a versek bizonyítják-, már kevésbé lehet elégedett. Nem azért, mert keveset végzett, hanem azért, mert munkája nem válhatott eléggé hatékonnyá. Manapság már nemcsak a szó száll el, hanem az írás is: mert hiábavalónak látszik, ha nem olvassák, ha nem képes hatni. Sem az egyénekre, sem a társadalom formálóira. Sajnos, fokozottam érezheti a hatékonyság korlátozottságát az ezredvégen az olyanfajta alkotó, mint Serfőző Simon. Vasy Géza: Tíz kortárs költő Felsőmagyarországi Kiadó, Szépírás Kiadó Miskolc, Szolnok, Természetesen bármelyik irodalmi mű az olvasó által válik élővé, befejezetté. Mi magunk is szeretnénk, ha tanítványaink kézbe vennék és olvasnák Serfőző Simon műveit. Tanulóink érdeklődésének felkeltésére kiállítást is szerveztünk, melynek megnyitóját szintén január 25- én tartottuk. A gazdag és értékes kiállítási anyagot a költő adományozta a Rékasi Kisdiákokért Alapítványnak. Reményeim szerint megvalósul majd a Falumúzeum és ez a gyűjtemény is oda kerülhet. Ezúttal szerény kivitelben és körülmények között tudtuk megvalósítani a kiállítást. Tervezzük, hogy áprilisban a költészet napja alkalmából a Móricz Zsigmond Művelődési Házban egy igényesebb és rendezettebb tárlaton tudjuk bemutatni községünk író-költő szülöttjének eddigi életútját, munkásságát. Szeretnénk, ha községünk lakói közül minél többen keresnék fel iskolánkban a kiállítást március Előre egyeztetett időpontban tisztelettel várjuk az érdeklődőket, magánszemélyeket, civil szerveteket, hagyományőrző, művészeti csoportokat. Az írók-költők gyakran vallanak a szűkebb haza, a szülőföld szeretetéről, Serfőző Simon költészetének is visszatérő ihletői a zagyvarékasi kötődések, érzelmi szálak, melyet Sirató című versében így önt lírai formába: Nem úgy jöttem én, sose úgy jöttem, gyárkémény szarvakkal ajtódon be ne férjek, Gépekkel dübörgő szívemtől szétrázódjon tető, sárfal, caplassak küszöbödön nehéz lánctalpakkal. Jöttem csak, jöttem, mint aki el sose mentem Világot ha jártam, tiszta forrásból csak itthon ittam. Cinka István tanár Idén is megrendezésre került a tavaszváró ünnepünk, a Farsang. Az alsós tagozatos gyerekek izgatottan várták a jelmezes bált. Nem is volt hiány a jelmezekben. Ugyanis 67 induló vonult fel a színpadra, szép vagy ötletes jelmezét bemutatni. Szebbnél szebb ruhákban csillogtak a kicsik, és ötletesnél ötletesebb jelmezeket csodálhatott meg a zsűri és a közönség. A zsűrinek ismét nehéz dolga volt, hiszen 67 jelmezből, 6 jelmezest kiválasztani, nem könnyű feladat. De ezúton is szeretnénk gratulálni minden jelmezesnek, mert megérdemlik. Szép és ötletes kategóriában díjazott a zsűri. Szép kategória: 1. hely Négy évszak (3.o) 2. hely Jóságos boszorkány (2.o) Jázmin (1.o) Itt a farsang áll a bál! 3. hely Hófehérke (1.o) Ötletes kategória: 1. hely Ebédlőasztal (4.o) 2. hely Csavarhúzó (4.o) Pop Corn (2.o) 3. hely Szent Karácsony (4.o) Szakács (2.o) Gratulálunk nekik! A közönség is szavazhatott a belépőjeggyel, és egy ízletes torta volt a nyeremény. A legtöbb közönség szavazatot a Kalóz (3.o) kapta. A felvonulás, és a bál ideje alatt Banka Alex és Fábián Sándor szolgáltatta a zenét. Köszönjük nekik. Aki megszomjazott vagy megéhezett, a büfében kedvére választhatott az ízletesnél ízletesebb szendvicsekből. 6

7 2008. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Osztályonként a szülők 1-1 tepsi süteménnyel járultak hozzá a büféhez. Köszönjük közreműködésüket. A tombolatárgyak szép mennyiségben gyűltek össze, amit az osztályok ajánlottak fel. 74 db tombolatárgy lelt gazdára. A fődíj pedig egy csodálatos torta volt, amit biztosan jóízűen fogyasztott a nyertes és családja. Szeretnénk minden segítséget, támogatást megköszönni a szervezőknek, a szülőknek, a gyerekeknek és mindenkinek! Reméljük jövőre is ilyen sikerrel sikerül megrendezni iskolai, alsós farsangunkat! Miklós Szilvia tanítónő 7

8 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március február 07-én leadtuk az eddig összegyűjtött 1-2 forintos érméket, amelyből csaknem ,- Ft gyűlt össze a bölcsődés gyermekek részére. Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves szülőnek, hozzátartozónak, a Móni Diszkont, az Önért Körzet, a Kincsesláda, az Akác Söröző dolgozóinak és vásárlóinak a segítségét. Sok kicsi sokra megy! Tisztelettel felkérnénk mindenkit a további gyűjtésre, mert 2008 augusztus 01-ig lehet az érméket összegyűjteni és leadni. Nagyon nagy segítség ez nekünk, mert a játékkészletünket tudjuk újítani, bővíteni. Köszönjük: Szekeres Ferencné Bölcs. Vez. 8

9 2008. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Január 25-én délelőtt a Művelődési Ház nagyterme Papp Rita művésznő vidám dalaitól volt hangos. Az ovisok körében mindig kedveltek voltak ezek a dalok és most sem kellett csalódniuk, hiszen felcsendültek a jól ismert dallamok. A művésznő nagyon gyermekközeli volt, pillanatokon belül jó kontaktust tudott kialakítani a gyerekekkel és a műsor végéig tudta ezt tartani, ami nem kis feladat ennyi gyermeknél. Az ovisok kaptak egy CD-t is, mely jó szolgálatot tett a farsangi mulatságon is. Jól szórakoztunk valamennyien az iskolásokkal együtt. Ovis hírek Február 9-én került megrendezésre az óvodások farsangi bálja. Minden évben nagy izgalom előzi meg ezt az eseményt, mind a gyerekek mind a szülők körében. Nagyon sok szép jelmezt készítettek, kölcsönöztek a szülők, így aztán a gyerekek vidáman illegtek-billegtek a színpadon mindannyiunk örömére. Aki a mulatságon megéhezett azt a Büfében nagyon sok finomság várta. Szendvicsek, sütemények, üdítők között lehetett válogatni. Itt köszönöm meg a Kedves Szülőknek, támogatóinknak: - Györe Mónikának a sok finom csokoládét, - A Pince Kft-nek az üdítőitalokat, - Papp György péknek a finom rékasi kenyereket, - A szülőknek, nagymamáknak az ízletes süteményeket, - A családoknak a tartalmas tombola felajánlásokat, - Köszönet illeti a szülői munkaközösséget, vezetőjét Dora Mónikát, aki összefogta és koordinálta a munkát. A farsangi bevételt az óvodás gyermekek játékainak gyarapítására, a közös rendezvényeink finanszírozására kívánjuk fordítani, ugyanígy az egy és két forintosokból gyűjtött összeget is. Borsodiné Kézér Valéria óvoda vezető 9

10 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Március havi tervezett programok: óra Zagyvaparti Egyesület Nőnapi rendezvénye a Közösségi Házban óra Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület Nőnapi rendezvénye óra Intézményi Nőnap óra Népszavazás óra Nemzeti ünnepi megemlékezés óra Községi Nőklub Nőnapi rendezvénye Klubok, szakkörök: Asszonytorna: hétfő 17 óra Dalma Dance divat és tánc tanfolyam: péntek 15 óra, szombat 11 óra Dream Dance Mazsorett Tánccsoport: péntek 19 óra, Gyöngyvirág Mazsorett Csoport: péntek 15 óra Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport: szerda 17 óra Nyugdíjas Klub: vasárnap 13 óra, minden hónap első szerdája 16 óra Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület: a hónap első vasárnapja 14 óra Polgárőrség: a hónap utolsó péntekje 18 óra Százszorszép Mazsorett Csoport: hétfő 16 óra Szolgáltatás: Gazdajegyző: szerda Jogi tanácsadás: minden páros héten, kedden Háziorvosi rendelés a Közösségi Házban: hétfő Vásárok: 05. vegyes vásár 21. vegyes vásár Új szerzeményeink: Vujity: Angyali történetek a pokolból Roberts: Folyóvég panzió Fable: A hold forró jegén Havas: Méhkirálynő Roberts: A nyugat dala - A megszelídíthetetlen Vujity: Pokoli történetek különkiadás Cole: A szatír Lőrinc: Thumo 1-2 Philips: Tűzgolyó kisasszony Hecher: Az erdő állatai és növényei Egan: A bosszú ösvénye Mertiny: A természet felfedezése és védelme Világtörténelmi enciklopédia 14. Pozzessere: Hollywoodi románc Várady: A férfi, aki tetszik nekem Várady: A nő, aki tetszett nekem Világtörténelmi enciklopédia 15. Doherty: Gyilkosság a császári palotában Doherty: Path méregkeverője Macomber: Kereszteződések Macomber: Színe-fonákja Könyvajánló Nora Roberts: A nyugat dala Amikor Samantha Evans megtudja, hogy állapotos ikertestvére, Sabrina ápolásra szorul, azonnal otthagyja philadelphiai állását és lakását, és elutazik Wyomingba, a sógora ranchára. Első látásra elbűvöli a táj; a vadregényes Sziklás-hegység és a végtelen szabad tér leírhatatlan vonzerőt gyakorol rá, akárcsak Jake Tanner, a szomszéd birtok tulajdonosa, akit a lány az első találkozásukkor egyszerű cowboynak néz. Csakhogy Jake a gazdag Lesley Marshallt fogja feleségül venni A megszelídíthetetlen Jo a Prescott Colossus Cirkuszánál nőtt föl. Korán elhunyt szülei helyett a cirkusz tulajdonosa, Frank Prescott nevelte fel. El sem tudja képzelni, hogy máshol is élhetne, mást is csinálhatna az oroszlánidomításon kívül. Frank halála után azonban a nagymenő chicagói ügyvéd, Keane Prescott örökli a cirkuszt, és ezzel bizonytalanná válik a társulat jövője. A férfit megfogja a lány egyenessége, természetes bája, és ellenállhatatlan kísértést jelent számára az ártatlansága Vujity Tvrtko: Pokoli történetek különkiadás A Pokoli történetek segítségével ezúttal eljuthatunk Vietnámba és Kambodzsába, megismerhetik a gyilkos mezők világát, ahol a koponyák ezrei és szögesdrótok között mindig zöld a fű. Ezen a vidéken, egy elfelejtett magyar árvaházban élnek a magyar árvák. Történetünk lebilincselően izgalmas majd meglátják Aztán bemutatom önöknek az énekes lányt, aki a halállal is dacolva csak egyet akart, énekelni, énekelni és énekelni, minden áron. Tartsanak velem a nyugat-afrikai Ghánába, pontosabban Accra-Adabrakába is, ahol mézédes az ananász, és ahol egy bűbájos, koromfekete, ízig-vérig magyar ember, Feri bácsi az igazi sztár. Megismerhetik egy édesanya történetét, aki mindig is könyvet akart írni, de sohasem sikerült neki. Aztán mégis megírta egyetlen könyvét- saját kisgyermeke haláláról. A huszonöt fejezet segítségével megtanulhatják, hogyan lesz egy nyugdíjas bányászból vallási guru egy 10

11 2008. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ magyar nyomortelepen, és találkozhatnak az Aruba szigetén élő Sztálinnal is. Különös utazások voltak ezek, sok izgalmas, torokszorító vagy éppen mulatságos Nemzetközi Nőnap Március 8-án tartják a Nemzetközi Nőnapot annak emlékére, hogy 1857-ben ezen a napon New Yorkban mintegy negyvenezer munkásnő sztrájkolt egyenlő bérért. A tüntetéseken, felvonulásokon sok férfi is részt vett, s akkoriban a nők választójogának megszerzése kapott hangsúlyt. Az 1910-ben Koppenhágában megtartott II. Nemzetközi Szocialista Nőkongresszuson Clara Zetkin német baloldali politikus - aki már 1889-től szót emelt a nők jogaiért - javasolta, hogy évente rendezzenek világszerte nőnapot. A legtöbb országban ekkortájt erősödtek föl a nők követelései szociális-gazdasági jogaik kiszélesítésére, azaz a foglalkoztatásban, a bérezésben érvényesülő hátrányos megkülönböztetésük megszüntetésére. A Nemzetközi Nőnapot először március 19-én ünnepelték meg Ausztriában, Dániában, A húsvét története. A Húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe: Jézus feltámadását ünneplik mindenhol a templomokban. A történet szerint két nappal előtte, pénteken, feszítették keresztre őt a római katonák. Azzal gyanúsították, hogy forradalmat indíthatott volna a tanításaival, és hogy ő akart lenni a király. Ezért csúfságból tövis koronát tettek a fejére, kezét, lábát odaszegezték a kereszthez, és a feje fölé odatűztek egy papírt, amin ez állt: I.N.R.I. - Magyarul: Názáreti Jézus, Judea királya. Néhány órán belül meghalt. A családja zsidó szokás szerint temette el: egy barlangot ásva a domboldalba az Olajfák Hegyén és egy nagy, nehéz kővel takarták be a sírt. Lévén, hogy másnap szombat volt és olyankor a tízparancsolat szerint pihenni kell, a családja és a tanítványai csak vasárnap mentek ki megint a sírhoz, de üres volt a gödör. Egy angyal állt mellette és azt mondta a gyászolóknak: "Nincs már itt, mert feltámadt!" A húsvét ünnepét megelőző vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengető tömeg éljenzése közepette vonult be szamárháton Jeruzsálembe. A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja. Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény világ arról, hogy Jézus - amint azt előre megmondta - harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból. történettel, amelyek remélem, hogy méltók a különkiadáshoz. Németországban és Svájcban. A Nemzetközi Nőnapot 1914-ben tették március 8-ra. A nők jogai és a nemzetközi béke napját 1977-ben tette hivatalos ünneppé az ENSZ-közgyűlés. Az ünnep időközben sok helyen elvesztette politikai tartalmát és jelentőségét, s jobbára virággal, apró ajándékokkal ünneplik. Ugyanakkor az 1980-as évektől e napon a nőszervezetek felvonulásokon hívták fel követeléseikre, a nőknek a társadalomban viselt óriási szerepére, ugyanakkor kiszolgáltatottságára, védtelenségére a figyelmet, arra, hogy hiába biztosít az állam számukra jogegyenlőséget, ha ez továbbra sem jelenti az esélyek egyenlőségét. Habár sokat javult a helyzet az elmúlt évekhez képest, de ez az egyenlőség sajnos még a mai napig sem valósult meg. Igen sok keresztény templomban éjszakai szertartáson ünneplik Krisztus feltámadását. Ekkor gyújtják meg a húsvéti gyertyát, amely azután pünkösd ünnepéig minden szertartáson - különösen keresztelésekkor - ott ég az oltár mellett. A IV. század óta jött szokásba, hogy a húsvétvasárnapra virradó éjjelen szentelik meg a templomokban a keresztvizet. Húsvét vasárnapja a tavasz kezdetét követő első holdtölte utáni vasárnap. A kereszténység első évszázadaitól fogva szokássá lett, hogy a nagycsütörtök esti szentmisét követően elnémulnak ("Rómába mennek") a katolikus templomok harangjai, és csak a nagyszombat esti szertartáson szólalnak meg újra, jelezve Krisztus feltámadását. A nagypéntek német elnevezése, "Karfreitag" az ónémet "kara" (bánat, gyász) szóból ered. Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe a keresztény egyházak legrégibb, a zsidó pészahra visszavezethető ünnepe. A nagyszombat esti feltámadási körmeneten a hívők égő gyertyákkal vonulnak, jelezve, hogy hitük szerint Jézus - mint maga mondta - a "világ világossága". Húsvétvasárnapnak az ősegyházban eredetileg nem volt külön liturgiája, mivel a nagyszombat este kezdődött szertartások hajnalig eltartottak. Csasztvanné Ballók Éva igazgató 11

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1/h. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Titán Sport

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án 18.00 órai kezdettel Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri Hivatalának 2422

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével a következő napirendek megtárgyalását fogadja el:

képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével a következő napirendek megtárgyalását fogadja el: Iktatószám: Sz-89-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: A 2014. február 18-án, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola (Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 3.) épületében, 18 00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2014.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 29-én,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 231/2013. B É B Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben