ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ"

Átírás

1 Önkormányzati időszaki lap Emberségről példát, vitézségről formát Serfőző Simon a Balassi-emlékkard kitüntetettje 2008 a reneszánsz éve Magyarországon. 550 évvel ezelőtt egy mindössze 15 éves fiatalember lépett Szent István királyunk örökébe a magyar trónon. A nagy törökverő Hunyadi János kisebbik fia, Hunyadi Mátyás. Országlása idején Pannóniában is elterjedt a reneszánsz műveltség, életszemlélet. Köszönhető ez az Itáliában tanult, és onnan érkező humanistáknak is. Közülük is a legismertebb Janus Pannonius, eredeti nevén Csezmiczei, vagy Kesinczei János. Bár ő még latin nyelven írta költeményeit, mégis az első európai rangú magyar költő. Vitathatatlan érdeme, hogy a költészet Magyarországon is táptalajra talált. A Mátyás király halálát követő zűrzavaros évtizedekben a középkori magyar állam elbukik, és három részre szakad. A török hódításnak gyakran csak a végvárak vitézeinek hősies helytállása szab határt. E korszak hiteles krónikása a XVI. századi európai költészet legnagyobb magyar alakja. Balassi Bálint. Kalandos, küzdelmes, ellentmondásokkal teli rövid élete, tragikus halála híven reprezentálja a XVI. századi megosztott Magyarország szenvedéseit. Mégis nagyszerű emberek, igazi hősök kora ez. Az egri várkapitány Dobó István, a drégelyi Szondi György, a szigetvári Zrínyi Miklós, s lehetne sorolni a példákat, akik Balassi szavaival élve Emberségről példát és vitézségről formát mindeneknek adnak Az emberség nem szorul különösebb magyarázatra, a vitézség azonban nemcsak a bátor helytállást, a hősiességet, hanem a hazaszeretet is jelentette. ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ II. Évfolyam 13. szám március HU ISSN (Online) ) Mezei Zoltán: Nők napjára Ha a Nőnap nyáron volna, Rózsát kötnék nagy csokorba, Szegfűt vagy búzavirágot, Megérdemlik azt a lányok! Ha a Nőnap ősszel volna, Lombot kötnék szép csokorba, Tarkát, sárgát, pirosat, Köszöntse a lányokat! Hideg télben fenyőágat, Bogyót szednék minden lánynak, Piros láncot fűznék össze, A lányokat hadd köszöntse! Tavasszal nem telik másra, Csak néhány szál ibolyára, És ha az sincs, fogadjátok, Szívesen e szál virágot. Beküldte: Borsányi Jánosné Ajánló: old. - Népszavazás Osztatlan közös Falugazdász tájékozt A tanyától a hazáig Itt a farsang áll a bál Sok kicsi sokra megy Ovis hírek Műv.ház programok Nőnap Húsvét Sportbál Farsang Jubileumra készülve A kőkereszt Akadály nélkül Anyakönyvi hírek Emlékezés Orvosi ügyelet Eltérő vélemények Testületi

2 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Balassi tollal- a buzdító versein keresztül- és karddal egyaránt szolgálta a hazáját. Sorsa is így teljesedett be május 19-én a török kézen lévő Esztergom ostrománál ágyúlövés érte, s május 30-án belehalt sebeibe. Mindössze negyven évet élt. Sokszor egyik végletből a másikba sodorta nyughatatlan természete. Mégis halálakor talán közeli barátai sem sejtették, hogy aki eltávozott közülük, az a magyar nyelvű irodalom elő nagy klasszikusa volt. Hányatott sorsa ellenére korának minden bizonnyal legműveltebb embere volt. A magyar nyelven kívül még nyolc nyelven beszélt: latinul, németül, szlovákul, törökül, horvátul, lengyelül, románul, olaszul. Mindezek ismeretében nem véletlen, hogy ben a reneszánsz magyar költő emlékére irodalmi kitüntetést alapítottak. A díj maga is szimbolikus értelmű: a XVI. században a végvári szablyák mintájára készült díszes emlékkard, melyet évről évre az arra érdemes költőknek adnak át. A díjazottak személyéről a Balassi Kuratórium dönt, mely Molnár Pál újságíró kezdeményezésére alakult meg decemberében. A díjátadásra minden évben ünnepélyes keretek között Bálint napján, február 14-én kerül sor. Az idén 12. alkalommal volt a rangos irodalmi esemény helyszíne a budai Gellért Szálló. Ez a díjátadás különösen emlékezetes számunkra, hiszen a Kuratórium községünk szülöttének Serfőző Simonnak ítélte az emlékkardot. A József Attila-díjas író-költő egy orosz műfordítóval, Pavel Jurij Guszevvel együtt vehette át a kitüntetést. A díjátadáson községünket Serfőző Simon meghívására egy négyfős küldöttség képviselte: Faragó László alpolgármester úr; Polónyi László igazgató úr, Forgó Imre és e cikk írója. Balassi Bálint végvári katona volt elsősorban így a kard átadása évek óta katonai tiszteletadás mellet történik. A 32. Budapesti Őr- és Díszezred, újabban Támogató Dandár katonái adták a díszőrséget. A katonák bevonulása nyitotta meg az ünnepséget délelőtt 11-kor. A vendégeket hagyományosan a rendezvény házigazdája Molnár Pál köszöntötte. Ezt követően az első kitüntetettről, Serfőző Simonról a Kossuth-díjas költő, Buda Ferenc mondott laudációt. Bevezetőjében elmondta, hogy Serfőző Simon október 24-én született Zagyvarékason. Jóleső és megható érzés volt március ilyen exkluzív helyen és illusztris vendégek között hallani településünk nevét. Pályatársát köszöntő gondolataiban kiemelte, hogy az embert, a költőt elsősorban a tettei, cselekedetei dicsérik. Serfőző Simon eddigi életművének, munkásságának gazdagságát, sokszínűségét közel negyedszáz lírai, epikai, drámai kötete bizonyítja. A laudációt követően került sor a díj átadására. Ez alkalomból a díj átadója, Ternyák Csaba egri érsek köszöntötte a kitüntetett költőt. Az érsek atya Serfőző Simon hatvanötödik születésnapjára utalva a hatvanötödik zsoltárt idézte. A kard átvétele után Serfőző Simon mondott köszönetet, majd Schramek Géza előadásában hallhattunk válogatást a költő verseiből. Serfőző Simon költeményeinek egy részét Dinnyés József megzenésítette. A neves előadóművész most ezekből énekelt néhányat. Az ünnepség második részében az orosz műfordító, Jurij Guszev vehette át az irodalmi díjat. Ő Balassi költeményeinek orosz nyelvre fordításával érdemelte ki a kitüntetést. Munkásságát Nagy István irodalomtörténész méltatta, majd Igor Szavolszkij orosz nagykövet köszöntötte honfitársát. Az ünnepelt stílusos, szép magyar kiejtéssel köszönte meg az elismerést. A díszkardot, melyet a bonyhádi Fazekas József kovácsolt, az ünnepség után magam is kézbe vehettem. Kihúzva a kardot hüvelyéből, lapját egy Balassi-idézet díszíti. Búcsúja hazájától című versének kezdősora: Ó én édes hazám, te jó Magyarország Ebben az évben is az irodalmi elismerést egy különleges ajándéktárgy egészítette ki. Az 1826-ban alapított világhírű Herendi Porcelán Manufaktúra kifejezetten erre a célra készített fehér porcelán Balassi-mellszoborral ajándékozta meg a kitüntetett költőt, és Jurij Guszev műfordítót. A XXI. században is szükség van olyan költőkre, akik Balassi szavaival élve: Emberségről példát, vitézségről formát adnak. Serfőző Simon ilyen alkotó. Az emberség az emberi értékeket, míg a vitézség, a hazaszeretetet, a magyarság sorsáért érzett felelősséget sugallja négy évszázad távlatából is mindannyiunknak. Cinka István tanár 2

3 2008. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ NÉPSZAVAZÁS MÁRCIUS 9. Tisztelt Választópolgár! március 9-én ügydöntő országos népszavazásra kerül sor a következő kérdésekben: Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük? Értesítő: február 22-ig névre szóló Értesítő -ben kap tájékoztatást a névjegyzékbe vételéről. Ha nem kap Értesítőt, a helyi választási irodában a jegyzőnél érdeklődhet annak okáról. Ha a névjegyzékből kimaradt, minél előbb kezdeményezze a névjegyzékbe vételét, mert a szavazás napján erre már nem lesz lehetősége! A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt február 20- től február 27-én 16,00 óráig lehet kifogást benyújtani. A szavazás helye: Az Értesítő -ben tájékoztatjuk annak a szavazóhelyiségnek a címéről, ahol leadhatja szavazatát. Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét február 22-ig kérheti személyesen vagy meghatalmazottja útján a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét úgy, hogy az február 22-ig megérkezzen a helyi választási irodába. A kérelem benyújtásával ne várja meg az Értesítő kézbesítését! A nyomtatvány mintáját az Internetről (www.valasztas.hu) letöltheti, továbbá ott tájékozódhat arról is, hogy mely országok mely településein van lehetőség a szavazásra. Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján március 7-ig kérhet a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. A nyomtatvány mintáját az Internetről (www.valasztas.hu) letöltheti. Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére Magyarországon mozgóurnával szavazhat. FIGYELEM: mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. A szavazás módja: Szavazni csak személyesen lehet. A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt X vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe. A népszavazás eredményessége: Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az adott kérdésre az ország összes választópolgárának több mint egynegyede azonos választ ad. A választópolgárok döntése az Országgyűlés számára 3 évig kötelező. Ha a népszavazás eredménytelen, a döntés joga visszaszáll az Országgyűlésre. 3

4 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március Osztatlan közös tulajdon megszüntetése megelőlegezéssel A termőföld-tulajdonjog rendezésének - a kárpótlási eljárás mellett - a legfontosabb szegmense a termelőszövetkezetek által használt, részarányföldtulajdonként nyilvántartott termőföldek nevesítése, illetve kiadása. Az ezzel kapcsolatos eljárás szabályait a többször módosított földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény tartalmazza. A módosítások érintették az osztatlan közös tulajdonba adott földrészletek megosztásának eljárási, illetve költségviselési szabályait. Korábban a részarányföldtulajdonosokat terhelő megosztási költségekhez az állam meghatározott mértékű támogatást (visszatérítést) adott, majd a évi CXVIII. törvénnyel a teljes költséget magára vállalta. Az eljárás végrehajtása a 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet alapján év első felében megkezdődött és a költségvetésben biztosított fedezet függvényében jelenleg is tart. A jogszabály meghatározza a földrészletek megosztásának sorrendjét is. A települések sorrendjéről, és a megosztások várható idejéről az illetékes körzeti földhivatalok adnak tájékoztatást. Azon kérelmezőknek, akik szeretnék mielőbb önálló ingatlanként művelni földjüket, lehetőségük van kérni a megosztást, amennyiben vállalják a megosztás költségeinek megelőlegezését. Erről írásbeli nyilatkozatot nyújthatnak be az illetékes körzeti földhivatalhoz. A körzeti földhivatal megállapítja a megosztás költségét, és az összeg befizetése után megkezdi az eljárás lefolytatását. Erre a földrészlet megosztásához szükséges teljes költségfedezet rendelkezésre állása esetén kerülhet sor. A költségek megelőlegezését vállaló kérelmezők részére a körzeti földhivatal számlát állít ki, amely alapbizonylata lesz az állam által történő visszafizetésnek. A megelőlegezett költségek a következő évben a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal téríti vissza. Szabóné Tánczos Valéria hivatalvezető A 63/2005. (IV. 8.) Kormány rendelet alapján a települések sorrendjét meghatározó május 11-én a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Földhivatalnál megtartott sorsolás eredménye, a Szolnoki Körzeti Földhivatal illetékességébe tartozó településeknél: 1. Zagyvarékas, 2. Rákócziújfalu, 3. Kőtelek, 4. Szajol, 5. Mezőtúr, 6. Szolnok, 7. Kétpó, 8. Túrkeve, 9. Nagykörü, 10. Besenyszög, 11. Tiszavárkony, 12. Rákóczifalva, 13. Újszász, 14. Tiszajenő, 15. Vezseny, 16. Mezőhék, 17. Csataszög, 18. Martfű, 19. Tiszasüly, 20. Szászberek, 21. Hunyadfalva, 22. Mesterszállás, 23. Tószeg, 24. Tiszaföldvár, Tájékoztató a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó új általános forgalmi adózási szabályokról A január 1-étől hatályos Áfa - törvény előírásai szerint a felvásárló részére értékesítő mezőgazdasági tevékenységet végző termelő adószám birtokában kérheti a kompenzációs felár megtérítését a vevőtől. Az adóhatóság március 31-éig megvalósuló értékesítések esetén nem kifogásolja, ha a felvásárló a termelő adószámának hiányában adóazonosító jelet alkalmazva kiállítja a felvásárlási okiratot, majd utólag a termelő által beszerzett adószám alapján módosítva a bizonylatot, megtéríti a termelő felé a kompenzációs felárat. Az Áfa törvény szerinti mezőgazdasági tevékenységet végzőknek adószámmal kell rendelkeznie. Ennek megfelelően a mezőgazdasági termelő az adószám megállapítása alól nem mentesül. Az adószám megállapítása érdekében a területileg illetékes igazgatósághoz a tevékenység bejelentésére a 08T101 jelű bejelentési lapot kell eljuttatni. Az adószám igényléséről célszerű minél előbb gondoskodni, tekintettel arra, hogy a kompenzációs felár érvényesítéséhez szükséges szabályszerű felvásárlási okirat kibocsátása csak ennek birtokában valósulhat meg. Az adószám mielőbbi megállapítása azért is célszerű, mert az adóalanynak az olyan termékértékesítései (piaci, standi, ideiglenes árusítóhely stb.) amelyeknek nem a felvásárlási okirat az alapbizonylata, számla illetve nyugta adási kötelezettsége van, és ennek a kötelezettségének is csak adószám birtokában tud eleget tenni. Éves szinten 5 millió forint bevétel eléréséig lehetőség van ezen értékesítések tekintetében alanyi adómentesség választására is, amelyet az említett 08T101 bejelentőlapon lehet megtenni. Az alanyi adómentesség alatt teljesített értékesítésekről számlát kell adni, de azon áfát felszámítani nem lehet. 4

5 2008. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Megszűnt annak a lehetősége, hogy a mezőgazdasági termelő bizonylat nélkül, csak bevételi nyilvántartás vezetése mellett értékesítsen. Tájékoztató a évi területalapú támogatás kérelembenyújtás feltételeiről: Az érintett ügyfelek tájékoztató csomagot kapnak megszemélyesítetten, amelyben kötelezően nyilatkozniuk kell kérelem benyújtásának formájáról. A csomagok átvétele és a nyilatkozat leadása miatt személyesen kell keresni a falugazdászt. Vadkerti Tivadar falugazdász ISKOLA ÉS ÓVODA A decemberi, karácsonyi ünnepek elmúltával általában ismét szomorúbb, szürkébb hétköznapokkal köszöntött be az új esztendő. Sokszor még a ködös, hideg időjárás is ezt a hangulatot erősíti bennünk. Különösen szükségünk van ilyenkor a lelkileg bennünket erősítő élményekre. A január bővelkedik is az érzelmi feltöltődést elősegítő jeles napokkal. Úgy gondolom, ezek az események, évfordulók nem kapnak rangjukhoz méltó hangsúlyt a médiában. Mindjárt az év első napján a magyar líra örök klasszikusának, Petőfi Sándor születésének 185. évfordulójára emlékezhettünk. A forradalmár költő január 1-jén született egy kiskőrösi parasztházban. Alig három héttel később, a ma már Szlovákia területén lévő Alsósztregován látta meg a napvilágot Madách Imre, híres drámaírónk. A Katona József által írt nemzeti tragédiánk, a Bánk bán mellett, Madách Imre: Az ember tragédiája című műve a legismertebb drámai alkotásunk. Szintén 1823-ban, január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti énekünkké váló költeményét. A Himnusz születésnapja 1989 óta a Magyar Kultúra Napja is. Erre az eseményre emlékeztünk iskolánkban január 25-én, péntek délelőtt. Ünnepi rendezvényünknek azonban más helyi vonatkozása, célja is volt. Köszöntöttük a kortárs magyar irodalom prominens képviselőjét, községünk szülöttét, Serfőző Simont 65. születésnapja alkalmából. A Himnusz eléneklése után Agócs Gyula polgármester úr köszöntötte vendégünket. Ezt követően Agócs Gyuláné tanárnő, a Móricz Zsigmond társaság rékasi tagozatának ügyvezető igazgatója méltatta az író-költő irodalmi munkásságát, majd tanulóink figyelmébe ajánlotta Serfőző Simon műveinek olvasását. Ez utóbbiaknál külön kiemelte a Gyerekidő és a Varjúleves című köteteket. A házigazda, az általános iskola tantestülete, és diákjai nevében Polónyi László igazgató úr és két nyolcadikos tanítványunk köszöntötte az ünnepeltet. Iskolánk tanulói verses-zenés irodalmi összeállítással készültek erre az alkalomra. A következő Serfőző Simon A tanyától a hazáig Serfőző Simon köszöntése versek, illetve versrészletek hangzottak el: Tanya, Istenem!, Otthon, Akik vállalják, Mindenkor, Ahogy a vályogok, Sirató. Dicséretesnek tartom a szereplő gyerekek lelkesedését, s a teljesítményét egyaránt. Név szerint említve őket: Csajbók Ágnes 8. b, Dóra Márton 5., Kispál Judit 8. b, Kispál Klaudia Kata 6. a, Kispál Zsófia 8.b, Kiss Levente 6.a,Kiss Tünde 8.a,Oláh Árpád 6.a, Osztás Roland 8.a., Rusvai Péter 8.a, Sági Tibor 8.a, Sziráki László 8.a, Visnyei Nóra 8.a A műsorban fellépett iskolánk énekkara is, Somodi Anett tanárnő vezetésével. Kevés magyarországi település büszkélkedhet József Attila díjas író-költővel. Mi ezen e téren a szerencsések közé tartozunk. Serfőző Simon október 24-én született Zagyvarékason. A tanyától jutott el a nagyváros forgatagáig, a gyermek-és kamaszkori élményanyagtól a hazát, és az egész magyarságot érintő sorkérdésekig. A tanyától a hazáig eljutva, járva a mindenkori valóságos és jelképes dűlőutakat felhőtlen örömre ritkán adódik mód. Közel, távol komor a világ félországszerte, s így az egészben is, pedig az egyén maga voltaképpen elégedett lehetne sorsával. Neki sikerült a kiválás: 5

6 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ tanyasiból városi, földmívesből értelmiségi, sőt művészember lehetett. A költő- mint a versek bizonyítják-, már kevésbé lehet elégedett. Nem azért, mert keveset végzett, hanem azért, mert munkája nem válhatott eléggé hatékonnyá. Manapság már nemcsak a szó száll el, hanem az írás is: mert hiábavalónak látszik, ha nem olvassák, ha nem képes hatni. Sem az egyénekre, sem a társadalom formálóira. Sajnos, fokozottam érezheti a hatékonyság korlátozottságát az ezredvégen az olyanfajta alkotó, mint Serfőző Simon. Vasy Géza: Tíz kortárs költő Felsőmagyarországi Kiadó, Szépírás Kiadó Miskolc, Szolnok, Természetesen bármelyik irodalmi mű az olvasó által válik élővé, befejezetté. Mi magunk is szeretnénk, ha tanítványaink kézbe vennék és olvasnák Serfőző Simon műveit. Tanulóink érdeklődésének felkeltésére kiállítást is szerveztünk, melynek megnyitóját szintén január 25- én tartottuk. A gazdag és értékes kiállítási anyagot a költő adományozta a Rékasi Kisdiákokért Alapítványnak. Reményeim szerint megvalósul majd a Falumúzeum és ez a gyűjtemény is oda kerülhet. Ezúttal szerény kivitelben és körülmények között tudtuk megvalósítani a kiállítást. Tervezzük, hogy áprilisban a költészet napja alkalmából a Móricz Zsigmond Művelődési Házban egy igényesebb és rendezettebb tárlaton tudjuk bemutatni községünk író-költő szülöttjének eddigi életútját, munkásságát. Szeretnénk, ha községünk lakói közül minél többen keresnék fel iskolánkban a kiállítást március Előre egyeztetett időpontban tisztelettel várjuk az érdeklődőket, magánszemélyeket, civil szerveteket, hagyományőrző, művészeti csoportokat. Az írók-költők gyakran vallanak a szűkebb haza, a szülőföld szeretetéről, Serfőző Simon költészetének is visszatérő ihletői a zagyvarékasi kötődések, érzelmi szálak, melyet Sirató című versében így önt lírai formába: Nem úgy jöttem én, sose úgy jöttem, gyárkémény szarvakkal ajtódon be ne férjek, Gépekkel dübörgő szívemtől szétrázódjon tető, sárfal, caplassak küszöbödön nehéz lánctalpakkal. Jöttem csak, jöttem, mint aki el sose mentem Világot ha jártam, tiszta forrásból csak itthon ittam. Cinka István tanár Idén is megrendezésre került a tavaszváró ünnepünk, a Farsang. Az alsós tagozatos gyerekek izgatottan várták a jelmezes bált. Nem is volt hiány a jelmezekben. Ugyanis 67 induló vonult fel a színpadra, szép vagy ötletes jelmezét bemutatni. Szebbnél szebb ruhákban csillogtak a kicsik, és ötletesnél ötletesebb jelmezeket csodálhatott meg a zsűri és a közönség. A zsűrinek ismét nehéz dolga volt, hiszen 67 jelmezből, 6 jelmezest kiválasztani, nem könnyű feladat. De ezúton is szeretnénk gratulálni minden jelmezesnek, mert megérdemlik. Szép és ötletes kategóriában díjazott a zsűri. Szép kategória: 1. hely Négy évszak (3.o) 2. hely Jóságos boszorkány (2.o) Jázmin (1.o) Itt a farsang áll a bál! 3. hely Hófehérke (1.o) Ötletes kategória: 1. hely Ebédlőasztal (4.o) 2. hely Csavarhúzó (4.o) Pop Corn (2.o) 3. hely Szent Karácsony (4.o) Szakács (2.o) Gratulálunk nekik! A közönség is szavazhatott a belépőjeggyel, és egy ízletes torta volt a nyeremény. A legtöbb közönség szavazatot a Kalóz (3.o) kapta. A felvonulás, és a bál ideje alatt Banka Alex és Fábián Sándor szolgáltatta a zenét. Köszönjük nekik. Aki megszomjazott vagy megéhezett, a büfében kedvére választhatott az ízletesnél ízletesebb szendvicsekből. 6

7 2008. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Osztályonként a szülők 1-1 tepsi süteménnyel járultak hozzá a büféhez. Köszönjük közreműködésüket. A tombolatárgyak szép mennyiségben gyűltek össze, amit az osztályok ajánlottak fel. 74 db tombolatárgy lelt gazdára. A fődíj pedig egy csodálatos torta volt, amit biztosan jóízűen fogyasztott a nyertes és családja. Szeretnénk minden segítséget, támogatást megköszönni a szervezőknek, a szülőknek, a gyerekeknek és mindenkinek! Reméljük jövőre is ilyen sikerrel sikerül megrendezni iskolai, alsós farsangunkat! Miklós Szilvia tanítónő 7

8 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március február 07-én leadtuk az eddig összegyűjtött 1-2 forintos érméket, amelyből csaknem ,- Ft gyűlt össze a bölcsődés gyermekek részére. Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves szülőnek, hozzátartozónak, a Móni Diszkont, az Önért Körzet, a Kincsesláda, az Akác Söröző dolgozóinak és vásárlóinak a segítségét. Sok kicsi sokra megy! Tisztelettel felkérnénk mindenkit a további gyűjtésre, mert 2008 augusztus 01-ig lehet az érméket összegyűjteni és leadni. Nagyon nagy segítség ez nekünk, mert a játékkészletünket tudjuk újítani, bővíteni. Köszönjük: Szekeres Ferencné Bölcs. Vez. 8

9 2008. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Január 25-én délelőtt a Művelődési Ház nagyterme Papp Rita művésznő vidám dalaitól volt hangos. Az ovisok körében mindig kedveltek voltak ezek a dalok és most sem kellett csalódniuk, hiszen felcsendültek a jól ismert dallamok. A művésznő nagyon gyermekközeli volt, pillanatokon belül jó kontaktust tudott kialakítani a gyerekekkel és a műsor végéig tudta ezt tartani, ami nem kis feladat ennyi gyermeknél. Az ovisok kaptak egy CD-t is, mely jó szolgálatot tett a farsangi mulatságon is. Jól szórakoztunk valamennyien az iskolásokkal együtt. Ovis hírek Február 9-én került megrendezésre az óvodások farsangi bálja. Minden évben nagy izgalom előzi meg ezt az eseményt, mind a gyerekek mind a szülők körében. Nagyon sok szép jelmezt készítettek, kölcsönöztek a szülők, így aztán a gyerekek vidáman illegtek-billegtek a színpadon mindannyiunk örömére. Aki a mulatságon megéhezett azt a Büfében nagyon sok finomság várta. Szendvicsek, sütemények, üdítők között lehetett válogatni. Itt köszönöm meg a Kedves Szülőknek, támogatóinknak: - Györe Mónikának a sok finom csokoládét, - A Pince Kft-nek az üdítőitalokat, - Papp György péknek a finom rékasi kenyereket, - A szülőknek, nagymamáknak az ízletes süteményeket, - A családoknak a tartalmas tombola felajánlásokat, - Köszönet illeti a szülői munkaközösséget, vezetőjét Dora Mónikát, aki összefogta és koordinálta a munkát. A farsangi bevételt az óvodás gyermekek játékainak gyarapítására, a közös rendezvényeink finanszírozására kívánjuk fordítani, ugyanígy az egy és két forintosokból gyűjtött összeget is. Borsodiné Kézér Valéria óvoda vezető 9

10 ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ március MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Március havi tervezett programok: óra Zagyvaparti Egyesület Nőnapi rendezvénye a Közösségi Házban óra Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület Nőnapi rendezvénye óra Intézményi Nőnap óra Népszavazás óra Nemzeti ünnepi megemlékezés óra Községi Nőklub Nőnapi rendezvénye Klubok, szakkörök: Asszonytorna: hétfő 17 óra Dalma Dance divat és tánc tanfolyam: péntek 15 óra, szombat 11 óra Dream Dance Mazsorett Tánccsoport: péntek 19 óra, Gyöngyvirág Mazsorett Csoport: péntek 15 óra Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport: szerda 17 óra Nyugdíjas Klub: vasárnap 13 óra, minden hónap első szerdája 16 óra Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület: a hónap első vasárnapja 14 óra Polgárőrség: a hónap utolsó péntekje 18 óra Százszorszép Mazsorett Csoport: hétfő 16 óra Szolgáltatás: Gazdajegyző: szerda Jogi tanácsadás: minden páros héten, kedden Háziorvosi rendelés a Közösségi Házban: hétfő Vásárok: 05. vegyes vásár 21. vegyes vásár Új szerzeményeink: Vujity: Angyali történetek a pokolból Roberts: Folyóvég panzió Fable: A hold forró jegén Havas: Méhkirálynő Roberts: A nyugat dala - A megszelídíthetetlen Vujity: Pokoli történetek különkiadás Cole: A szatír Lőrinc: Thumo 1-2 Philips: Tűzgolyó kisasszony Hecher: Az erdő állatai és növényei Egan: A bosszú ösvénye Mertiny: A természet felfedezése és védelme Világtörténelmi enciklopédia 14. Pozzessere: Hollywoodi románc Várady: A férfi, aki tetszik nekem Várady: A nő, aki tetszett nekem Világtörténelmi enciklopédia 15. Doherty: Gyilkosság a császári palotában Doherty: Path méregkeverője Macomber: Kereszteződések Macomber: Színe-fonákja Könyvajánló Nora Roberts: A nyugat dala Amikor Samantha Evans megtudja, hogy állapotos ikertestvére, Sabrina ápolásra szorul, azonnal otthagyja philadelphiai állását és lakását, és elutazik Wyomingba, a sógora ranchára. Első látásra elbűvöli a táj; a vadregényes Sziklás-hegység és a végtelen szabad tér leírhatatlan vonzerőt gyakorol rá, akárcsak Jake Tanner, a szomszéd birtok tulajdonosa, akit a lány az első találkozásukkor egyszerű cowboynak néz. Csakhogy Jake a gazdag Lesley Marshallt fogja feleségül venni A megszelídíthetetlen Jo a Prescott Colossus Cirkuszánál nőtt föl. Korán elhunyt szülei helyett a cirkusz tulajdonosa, Frank Prescott nevelte fel. El sem tudja képzelni, hogy máshol is élhetne, mást is csinálhatna az oroszlánidomításon kívül. Frank halála után azonban a nagymenő chicagói ügyvéd, Keane Prescott örökli a cirkuszt, és ezzel bizonytalanná válik a társulat jövője. A férfit megfogja a lány egyenessége, természetes bája, és ellenállhatatlan kísértést jelent számára az ártatlansága Vujity Tvrtko: Pokoli történetek különkiadás A Pokoli történetek segítségével ezúttal eljuthatunk Vietnámba és Kambodzsába, megismerhetik a gyilkos mezők világát, ahol a koponyák ezrei és szögesdrótok között mindig zöld a fű. Ezen a vidéken, egy elfelejtett magyar árvaházban élnek a magyar árvák. Történetünk lebilincselően izgalmas majd meglátják Aztán bemutatom önöknek az énekes lányt, aki a halállal is dacolva csak egyet akart, énekelni, énekelni és énekelni, minden áron. Tartsanak velem a nyugat-afrikai Ghánába, pontosabban Accra-Adabrakába is, ahol mézédes az ananász, és ahol egy bűbájos, koromfekete, ízig-vérig magyar ember, Feri bácsi az igazi sztár. Megismerhetik egy édesanya történetét, aki mindig is könyvet akart írni, de sohasem sikerült neki. Aztán mégis megírta egyetlen könyvét- saját kisgyermeke haláláról. A huszonöt fejezet segítségével megtanulhatják, hogyan lesz egy nyugdíjas bányászból vallási guru egy 10

11 2008. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ magyar nyomortelepen, és találkozhatnak az Aruba szigetén élő Sztálinnal is. Különös utazások voltak ezek, sok izgalmas, torokszorító vagy éppen mulatságos Nemzetközi Nőnap Március 8-án tartják a Nemzetközi Nőnapot annak emlékére, hogy 1857-ben ezen a napon New Yorkban mintegy negyvenezer munkásnő sztrájkolt egyenlő bérért. A tüntetéseken, felvonulásokon sok férfi is részt vett, s akkoriban a nők választójogának megszerzése kapott hangsúlyt. Az 1910-ben Koppenhágában megtartott II. Nemzetközi Szocialista Nőkongresszuson Clara Zetkin német baloldali politikus - aki már 1889-től szót emelt a nők jogaiért - javasolta, hogy évente rendezzenek világszerte nőnapot. A legtöbb országban ekkortájt erősödtek föl a nők követelései szociális-gazdasági jogaik kiszélesítésére, azaz a foglalkoztatásban, a bérezésben érvényesülő hátrányos megkülönböztetésük megszüntetésére. A Nemzetközi Nőnapot először március 19-én ünnepelték meg Ausztriában, Dániában, A húsvét története. A Húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe: Jézus feltámadását ünneplik mindenhol a templomokban. A történet szerint két nappal előtte, pénteken, feszítették keresztre őt a római katonák. Azzal gyanúsították, hogy forradalmat indíthatott volna a tanításaival, és hogy ő akart lenni a király. Ezért csúfságból tövis koronát tettek a fejére, kezét, lábát odaszegezték a kereszthez, és a feje fölé odatűztek egy papírt, amin ez állt: I.N.R.I. - Magyarul: Názáreti Jézus, Judea királya. Néhány órán belül meghalt. A családja zsidó szokás szerint temette el: egy barlangot ásva a domboldalba az Olajfák Hegyén és egy nagy, nehéz kővel takarták be a sírt. Lévén, hogy másnap szombat volt és olyankor a tízparancsolat szerint pihenni kell, a családja és a tanítványai csak vasárnap mentek ki megint a sírhoz, de üres volt a gödör. Egy angyal állt mellette és azt mondta a gyászolóknak: "Nincs már itt, mert feltámadt!" A húsvét ünnepét megelőző vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengető tömeg éljenzése közepette vonult be szamárháton Jeruzsálembe. A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja. Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény világ arról, hogy Jézus - amint azt előre megmondta - harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból. történettel, amelyek remélem, hogy méltók a különkiadáshoz. Németországban és Svájcban. A Nemzetközi Nőnapot 1914-ben tették március 8-ra. A nők jogai és a nemzetközi béke napját 1977-ben tette hivatalos ünneppé az ENSZ-közgyűlés. Az ünnep időközben sok helyen elvesztette politikai tartalmát és jelentőségét, s jobbára virággal, apró ajándékokkal ünneplik. Ugyanakkor az 1980-as évektől e napon a nőszervezetek felvonulásokon hívták fel követeléseikre, a nőknek a társadalomban viselt óriási szerepére, ugyanakkor kiszolgáltatottságára, védtelenségére a figyelmet, arra, hogy hiába biztosít az állam számukra jogegyenlőséget, ha ez továbbra sem jelenti az esélyek egyenlőségét. Habár sokat javult a helyzet az elmúlt évekhez képest, de ez az egyenlőség sajnos még a mai napig sem valósult meg. Igen sok keresztény templomban éjszakai szertartáson ünneplik Krisztus feltámadását. Ekkor gyújtják meg a húsvéti gyertyát, amely azután pünkösd ünnepéig minden szertartáson - különösen keresztelésekkor - ott ég az oltár mellett. A IV. század óta jött szokásba, hogy a húsvétvasárnapra virradó éjjelen szentelik meg a templomokban a keresztvizet. Húsvét vasárnapja a tavasz kezdetét követő első holdtölte utáni vasárnap. A kereszténység első évszázadaitól fogva szokássá lett, hogy a nagycsütörtök esti szentmisét követően elnémulnak ("Rómába mennek") a katolikus templomok harangjai, és csak a nagyszombat esti szertartáson szólalnak meg újra, jelezve Krisztus feltámadását. A nagypéntek német elnevezése, "Karfreitag" az ónémet "kara" (bánat, gyász) szóból ered. Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe a keresztény egyházak legrégibb, a zsidó pészahra visszavezethető ünnepe. A nagyszombat esti feltámadási körmeneten a hívők égő gyertyákkal vonulnak, jelezve, hogy hitük szerint Jézus - mint maga mondta - a "világ világossága". Húsvétvasárnapnak az ősegyházban eredetileg nem volt külön liturgiája, mivel a nagyszombat este kezdődött szertartások hajnalig eltartottak. Csasztvanné Ballók Éva igazgató 11

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap Tisztelt Zagyvarékasi Polgárok! Tekintettel arra, hogy a Zagyvarékasi Hírmondó ebben az évben utolsó alaklommal jelenik meg, megragadom az alkalmat, hogy

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava)

LAKITELEKI ÚJSÁG. XXVI. évfolyam 1. szám. 2014. január február Ára: 120 Ft. Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) XXVI. évfolyam 1. szám (JANUÁR Boldogasszony hava, Télhó, Fergeteg hava) 2014. január február Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Anka Balázs rendszerváltó polgármesterünktõl

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! "Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok minden pusztaszabolcsi honfitársamnak! Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. JANUÁR MÁRCIUS Kassák Lajos: Harangszó Feltámadott, mondják a népek és Megsüvegelik, Nevét

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. FEBRUÁR XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

A tartalomból: Kiskalendárium ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. FEBRUÁR XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. FEBRUÁR XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A tartalomból: A magyar kultúra napja 2 Kulturális hírek 3 Az ülésteremből jelentjük 4 Kötvény-kibocsátás 5 A Biblia éve 6 Tájékoztatók,

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap III. Évfolyam 29. szám-2009 szeptember HU ISSN 1789-8153 (Online) Ajánló: old. - Falunap 2009.... 4 - Falunap képekben... 7 - Közérdekű infó... 11 - Iskola...

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 3. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó 2008. januári Hírmondó 1 KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2008. január, XVII. évf. 1. szám Képeslap az unokáról Gyermek születik. Ez a legnagyobb ajándék karácsonytól karácsonyig, vagyis az idők végezetéig. Gyermek

Részletesebben

Égnek az adventi gyertyáink

Égnek az adventi gyertyáink S O R O K S Á R Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XIX. évfolyam 11. szám 2013. december Égnek az adventi gyertyáink Sárga helyett kék lesz januártól a Soroksár-busz Hosszas egyeztető tárgyalások

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Farsangi felvonulás Bõben

Farsangi felvonulás Bõben Rövid hírek Lócs Jelmezes mulatság A lócsiak kis közössége is maskarába bújva köszöntötte a farsangot, búcsúztatta a telet február elsõ szombatján. A hangulatot a Farsangi felvonulás Bõben A farsang a

Részletesebben

Azt mondjátok. 2013. március 15-én, pénteken. 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésére. Sok szeretettel várjuk városunk lakóit

Azt mondjátok. 2013. március 15-én, pénteken. 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésére. Sok szeretettel várjuk városunk lakóit XXII. évfolyam 3. szám Ára: 2013. március 200 Ft Boros János Tamás: Azt mondjátok (egy mai Pilvax törzsvendégeinek lejegyzetelt gondolatai) Azt mondjátok, hogy jobb idõk jönnek, Megbukik e kor, mint a

Részletesebben

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal?

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal? Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVI. évfolyam 5. szám Két évtized Izsák egészségügyében Két évtizedes izsáki gyógyító munka után, május 1-jével nyugdíjba vonult dr. Pap Gyula ügyvezetõ

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben