A tartalomból: FEBRUÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tartalomból: 2011. FEBRUÁR"

Átírás

1 2011. FEBRUÁR A címlapon Bakos Orsolya rajza látható, melyet a Benta-Kör Egyesület évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. KÖTELEZŐ EBOLTÁS ÉS MIKROCHIP HIRDETMÉNY 18. oldal A tartalomból: Rendőrségi hírek Munkába álltak az új gépek Gondolatok a zongora mellől Folyamatos a belvízi védekezés Felhívás az ingatlanok házszámozására Felelős szerkesztő: Cseresnyés Attila. Kiadó és szerkesztőség címe: 2461 Tárnok, Dózsa György út 148. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 11. Kiadja Tárnok Nagyközség Önkormányzata megbízásából a Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyonkezelő Kft. Felelős kiadó: Molnár István ügyvezető. Készült 3700 példányban. Nyomás: Érdi Rózsa Nyomda (Érd, Törökbálinti út 34.) Felelős vezető: Juhász László.

2

3 2011. FEBRUÁR TÁRNOKHÍR 3. oldal Magyarország az Európai Tanács soros elnöke január 1-jétől, soros elnökként Magyarország feladata lesz, hogy az Európai Unió napirendjén szereplő ügyeket a 27 tagállam közös érdekeinek megfelelően alakítsa. Az elmúlt hónapokban számtalan riport, újságcikk jelent meg a témában. Nyilatkoztak ellenzéki és kormánypárti politikusok, a sajtó képviselői, különféle szakemberek, nyilatkoztak az uniós képviselők, nem utolsó sorban Orbán Viktor miniszterelnök úr. A hátunk mögött lévő hónapok fideszes kormányzása meggyőzött bennünket arról, hogy jól választottunk. A támogató kétkedőket meghallgattuk, de egyetértettünk abban, hogy bíznunk kell a kormány szakértelmében, hogy a parttalan viták nem vezethetnek eredményhez. Kormányunk különleges helyzetbe került január elsejével. Olyan helyzet ez, amely meghatározó lehet nemcsak Európa, de alapvetően a magyarság jövője számára. A magyar elnökség hat hónapjában négy alapvető célkitűzést kíván teljesíteni a számtalan előírt kötelezettségen belül, és célkitűzésein belül kiemelten kívánja kezelni az emberi tényezőt, mint a fenntartó növekedés alapját. Egyet nem érteni ezekkel a célokkal esztelenség lenne. Az első célkitűzés a Növekedés és foglalkoztatás az európai szociális modell megőrzéséért. A siker kulcsa az EU jövő-orientált növekedési stratégiájában és a gazdaságpolitikai koordináció megerősítésében rejlik. A magyar elnökség javítani kíván a kis- és középvállalkozások helyzetén, és fel kívánja hívni a tagállamok figyelmét arra, milyen hatással lehet a demográfia és családpolitika a foglalkoztatásra és a gazdasági növekedésre. A szegénység csökkentésére irányuló kezdeményezés során az elnökség kiemelt figyelmet kíván fordítani a gyermekszegénység elleni küzdelemre, és érdemi, európai szintű lépések meghozatalára törekszik a romaintegráció kérdésében. Melyek az alapvető lépések? Az Európai Unió alapvető érdekeinek megfelelően támogatni kell a munkahelyteremtő kis- és középvállalkozásokat, a roma integrációra irányuló tetteket. A támogatási rendszereket ki kell dolgozni, és egységesen kell alkalmazni minden tagállamban. Hazánk alapvető érdeke a romák integrálása. A roma gyermekek iskolázása, képzése által a romák munkába állása óriási gazdasági tartalék. Hibás az a nézet, miszerint mi, magyarok romaellenesek vagyunk. Nagy íróink így Gárdonyi Géza, Jókai Mór műveiben a roma szereplők mindig is szimpatikusak voltak a maguk egyéni kultúrájával, hozzáállásával. A második célkitűzés az Európa 2020 stratégia. AZ EU sikerének fontos feltétele az európai polgárok életkörülményeinek megőrzése, és hosszú távon javítása. E célkitűzés alapja az, hogy az Unió egészét a gazdasági átrendeződés, a gazdaságpolitika összhangja határozza meg, alapvetően az euro védelme érdekében. A rögtönzés nem lehet igazán hatékony! Többek között olyan hosszú távú válságkezelő mechanizmust kell életbe léptetni, amely azonnali, célzott beavatkozással segíti a nehéz gazdasági helyzetbe jutott tagállamo(ka)t az Unió gazdaságának védelme érdekében. A harmadik célkitűzés összefoglaló neve Erősebb Európa. A következő generációk jövőjét meghatározó három alapelem az élelmiszer, az energia és a víz. A magyar elnökség ezért ezeket a szakpolitikákat és ezáltal az Európai Uniót kívánja megerősíteni a közös agrárpolitika felülvizsgálatával, a közös energiapolitika megteremtésével, és egy új terület, az európai vízpolitika kialakításával. A vízkészletek megőrzéséről szóló vitával párhuzamosan várhatóan a magyar elnökség alatt fogadják el a Duna-régió fejlesztésére irányuló európai stratégiát is, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy az Unió következő többéves pénzügyi kerete ezekre a közös-, a tagállamok közti kohéziót és szolidaritást erősítő politikákra épülhessen fel. A negyedik célkitűzés megnevezése Polgárbarát Unió. Az Uniónak a polgárokat mindennapjaikban közvetlenül érintő kérdésekkel is foglalkozni kell! Magyarország céljai között szerepel a Stockholmi Program végrehajtásának továbbvitele, a polgárok szabad mozgásának biztosítása érdekében a schengeni övezet Romániával és Bulgáriával történő kibővítésének előmozdítása, valamint az alapvető jogok védelme. E témában kerül sor a bővítés és szomszédságpolitika kérdésére is. A magyar elnökség mindent meg fog tenni azért, hogy a Horvátországgal folyamatban levő csatlakozási tárgyalások 2011 első felében lezáruljanak. Mindezek mellett a magyar elnökség célkitűzése, hogy ráirányítsa a tagállamok figyelmét a kulturális sokszínűségre mint védendő európai értékre. Kiemelt cél továbbá a szomszédságpolitika keleti dimenziójának megerősítése a keleten élő magyarság érdekében is. Orbán Viktor és csapata nagy-, és szép feladat előtt áll. Sikerük a miénk lesz, magyar polgároké, és minden uniós polgáré. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! Tóth Tamás Most rajtunk a világ szeme. Közhely, de mégis így van. Ötvenhat óta nem került hazánk ennyire középpontba, mint most. Csak most más az érdeklődés oka, egészen más. Januártól ugyanis hazánk tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét fél évig. Vártuk ezt és eljött. Ez most nem csupán kötelező tisztség és feladat, de óriási lehetőség is egyben. Lehetőség arra, hogy hazánk megmutassa magát a világnak. Megmutassuk értékeinket, nemzetünkben rejlő erőinket és főként összetartozásunkat. Ugyan vannak olyanok, akik támadják a kormányt, most épp a médiatörvény okán, amit valljuk be 24 év után illett már leporolni, de Európa mégis nyitott szemmel figyel ránk. Kicsiny hazánk pedig bizonyíthat. Most megmutathatjuk, mire vagyunk képesek, megmutathatjuk összetartozásunkat és egységünket. Tudom, hogy a nemzet egyszer már megtette, hiszen kétharmados felhatalmazást adott a jelenlegi kormánynak, de ez most mégis más. Még ennél is több. Európa és az egész világ figyel a Kárpátmedencére. Magyarországra és a nemzetre. Rólunk cikkeznek a nemzetközi napilapok és vezető hírek szólnak soros elnökségünk fontos híreiről is. Hazánk pedig e fontos szerepében kinyithatja kapuit a világra, csakúgy, mint ahogyan Tárnok vezetése 2006 őszén nyitott a világra. Felemelő érzés ez számunkra, hiszen egy sokat és sokszor sárba tiport nemzet most megmutathatja erejét, összetartozását, büszke lehet értékeire. A soros elnökségi munka pedig bebizonyítja Európának, hogy kiérdemelt a tagság és a tiszt, hazánk csupán méretében kisebb kék zászló csillagtársainál. Érdeklődve nézzük majd elnökségi szerepünk megítélését, de biztos vagyok benne, hogy választott vezetőink jól vizsgáznak ebben az új szerepben is. Mi pedig mögöttük állunk, egységként, nemzetként, ez a dolgunk. Hálás a feladat

4 4. oldal TÁRNOKHÍR FEBRUÁR Málenkíj robot avagy a kommunizmus árnyékában Emlékezzünk a kommunizmus áldozataira A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (szokásos említése: A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja) megtartását a Magyar Köztársaság Országgyűlésének június 13-án elfogadott 58/2000. sz. határozata rendelte el. Ennek értelmében minden év február 25-én tartják a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját, annak emlékére, hogy Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát 1947-ben ezen a napon jogellenesen letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták. A kommunizmus áldozatainak emléknapján emlékezzünk vissza a II. világháború befejezését követő szomorú eseményekre; amikor Magyarországon a szovjet megszállók új világot kényszeríttettek ránk, ami idegen és elfogadhatatlan volt a társadalom túlnyomó többsége számára. Akik nem voltak hajlandók mindezt tudomásul venni azt a legszigorúbban megbüntették. A kommunista diktatúrával szemben a társadalom minden rétegére kiterjedő ellenállás bontakozott ki. A bátrakat, akik szembeszegültek a félelmetes terrorrendszerrel, megölték, névtelen sírba temették, hogy még emlékük se maradjon. Kémnek, hazaárulónak nevezték a hazájuk szabadságáért életüket kockára tevőket. Sokuknak még a nevét sem ismerjük. Magyarországon a kormány bizalmas, közzé nem tett rendeletben szabályozta az internálás feltételeit és 1948 között több mint 40 ezer főt internáltak különböző munkatáborokba. Ilyen tábor volt Recsken, Kistarcsán, Tiszalökön és Kazincbarcikán. Az ország keleti felében 12 úgynevezett zárt tábor működött. Embertelen körülmények között napi órát dolgoztatták őket, minimális étkezés mellett. A legrosszabbul azok az elítéltek jártak, akiket a II. világháború befejezését követően málenkij robotra a szovjetunióbeli Gulágon levő munkatáborokba hurcoltak el. A foglyoknak éveken keresztül nem volt lehetőségük normális táplálkozásra, öltözködésre, tisztálkodásra. Állati életmód lett sajátjuk. A táborokban igen nagy zsúfoltságban helyezték el őket, emeletes pricscseken, csupasz deszkákon. A fizikai szenvedéshez tartozik a betegség is, amihez semmiféle gyógyszer sem volt. A fizikai megpróbáltatásoknál talán csak a lelkiek voltak nagyobbak. Semmit vagy nagyon keveset tudtak csak a családjaikról. A bánásmód durva és kegyetlen volt. Szovjet fogolyként a málenkij robotra elhurcolt munkára kényszerített magyar emberek száma több, mint 700 ezer fő volt. Ebből a szovjet hadbíróságok politikai ítélettel kivégeztettek 2700 főt. 300 ezren vagy többen sohasem tértek vissza. Akik hazajöttek azokat titoktartásra kötelezték. Az elnyomás folytatódott. Az erőszakos TSZ esítés, a padláslesöprések, a kötelező beszolgáltatások, a besúgó hálózat kiépítése az 1956-os forradalom kitöréséhez vezetett. Tüntetőkre először Debrecenben, majd Budapesten a rádió épületénél lőttek, majd ezután az ország különböző pontjain dördültek el a sortüzek. A gyilkos sortüzeknek fő esett áldozatul. A szovjet katonai megszállás és a rossz életkörülmények ellen tiltakozó tömeggel szemben a Kádár kormány a diktatúra és a terror minden eszközét bevezette. A harcok következtében Budapest ismét romokban hevert. Közel húszezer fő megsebesült, 2000 ember meghalt és 200 ezer ember kényszerült elhagyni hazáját. A szovjet hatóságok november első napjaiban közel 5000 főt elfogtak, akik közül a KGB 860 embert köztük kiskorú fiút és lányt is hadifogolyként szovjet Képviselő-testületünk november 18- i ülésén döntött arról, hogy a Tárnoki Köz-Ért Kft. településen végzendő földmunkáinak segítéséhez gépeket vásárolnak. Az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett az útjavításokkal, vízelvezető árkok kialakításával és karbantartásukkal kapcsolatos munkák mennyisége. Ráadásul idén a csatornázás megkezdésével jelentős lakossági igény keletkezik majd az ingatlanok csatorna bekötésével kapcsolatban is. A bérelt eszközöknél, alvállalkozóknál hatékonyabban, gyorsabban és olcsóbban végezhető el ezután a legtöbb alapvető földmunka. Egy bobcat, egy lánctalpas árokásó gép és egy szállító tréler területre hurcolt. 15 ezer embert elítéltek. 229 főt halálra ítéltek. Vannak fiatal emberek, akik nem ismerhetik 40 év szenvedését és embertelenségét, és vannak idősebb emberek is, akik ugyan ismerik az előző évtizedek szomorú történelmi eseményeit és ennek ellenére vágynak visszahozni a vörös csillagot. Szerintük az ötágú csillag a nyugati világban szabad jelkép, de ne feledjük, ezekben az országokban ez a jelkép mást jelent. Ott sohasem volt bolsevista diktatúra. A mi vörös csillagunkat sok százezer ember vére festette meg. A magyar népnek jó lenne már egyszer kigyógyulni a bolsevizmusból és annak kórós következményeiből. N. L. Munkába áltak az új gépek decemberben megérkezett, és az átadás-átvétel után azonnal munkába is álltak. Az árokásó gép már a Marton utca és Halász József utca sarkán lévő áteresz javításán dolgozott (képünkön) elsőként. Az érintett kereszteződésben évek óta probléma volt az esővíz elvezetés. Az új árokásó gép elsőként ezen a helyszínen kezdte meg a munkát. A probléma oka az útfelbontás közben derült ki, valaki évekkel ezelőtt, járdaépítés során az esővíz elvezetésére szolgáló út alatti átereszt egyszerűen bebetonozta. Az is érdekes kérdés, hogy ki lehetett az, aki ezt a munkát anno így átvette vagy ellenőrizte A szerk.

5 2011. FEBRUÁR TÁRNOKHÍR 5. oldal Polgármesteri beszámoló A képviselő-testületi ülések minden alkalommal egy olyan napirendi ponttal kezdődnek, ahol a polgármester beszámol az addig végzett munkáiról. Ennek mintájára 2008 decembere óta lapunkban is beszámoltatjuk Szolnoki Gábor polgármestert a fontosabb eseményekről. (a szerk.) Az előző önkormányzati ciklusunk politikai eredménye volt, hogy kötelezővé tettük a folyamatos polgármesteri beszámolási kötelességet. Addig ez nem volt divat. Ez pedig azt a folyamatot erősíti, hogy a politikusnak folyamatos kapcsolatban kell lennie a választókkal, a nyilvános testületi, illetve az újságban megjelentetett beszámoló ennek jó eszköze. A képviselő-testület előtti beszámolási kötelezettség is az elmúlt ciklus eredménye, addig ilyen sem volt. Természetesen ott sokkal több feladat ismertetése kerül a képviselők elé, itt pedig talán a legfontosabbak. Egyébként a honlapomon az eseménynaptár menüpont alatt igyekszem valamennyi, a munkámmal kapcsolatos fontosabb eseményt feltüntetni. A szlovákiai Tárnok után a képviselők ellátogattak az erdélyi Csíkmadarasra is. Ezt is hasonló céllal tették? Igen, ez is településünk kapcsolat építését szolgálta. Amint arról már beszéltem, nagyon érdekes, hogy településünk az elmúlt évtizedekben nem kereste más településekkel a testvérvárosi kapcsolatokat ban nyitottunk a világra, a bezárkózás hosszú évei után. Térségi szerepünk megerősödött, ezekkel a mostani lépéseinkkel pedig még szélesebbre tártuk a kapukat, most már Szlovákia és Erdély felé is. Ez a két helyszín egyébként szimbólumában nagyon jelentős nekünk, 2010 Erdély, korai havazásban a Gyilkos-tó partján Tárnokiaknak. Szlovákia felé őslakosságunk nemzetisége, Erdély felé pedig magyarságunk vezet. Hiszem, hogy ezek a kapcsolatok erősítenek bennünket. Végül pedig, mint ahogyan az előző, szlovákiai utunk kapcsán megtettem, most is pontosítanom kell, mert két képviselőnk a függetlenek nem jöttek el a képviselő-csapattal. Sebaj, így is jól éreztük magunkat, vendéglátóink kedvesek voltak, közvetlenek és barátiak. Önkormányzati konferenciát tartottak Budapesten, Hogyan tovább önkormányzatok címmel. Milyen főbb kérdések kerültek megbeszélésre. Legfontosabb kérdésként az önkormányzati reform, az ezzel kapcsolatos kormányzati tervek szerepeltek a napirendben. De fontos kérdésként a 2011-évi költségvetési irányelvekről és a megváltozott törvényességi ellenőrzésekről is szó volt. Valóban nagy változások előtt áll az egész önkormányzati rendszer, igyekeznünk kell naprakészen figyelni a változásokra, hogy felkészültebben tudjunk megfelelni az új feladatoknak. Aláírásra került a tárnoki Ötházpuszta területén lévő volt szemétbánya újrahasznosítására megnyert pályázat támogatási szerződése. Az aláírás egy több mint két éves tervezési, szervezési munka eredménye volt. A felelőtlenül és szervezetlenül átvett szemétbánya óriási környezeti tehertétellé vált Tárnok számára. Újraművelésére, környezetének helyreállítására nem rendelkeztünk forrással, bonyolította továbbá a helyzetet, hogy a rekultivációs kötelezettség Érd városáé volt. Pályázni azonban nem tudtak, mert közigazgatásilag tárnoki területen van. Így született meg a konzorcium ötlete, Tárnok pályázott, Érd állta a költségek jelentős részét, decemberben pedig megszületett a 100 millió forintos támogatási szerződés. Tárnokon tartotta soros ülését a Digitális Középiskola Információs Pont a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában Helyi Védelmi Bizottság. Milyen napirendet tárgyaltak. Beszámolót a HVB évi tevékenységéről, elfogadtuk a évi költségvetési tervet és munkatervet. A legaktuálisabb kérdésként tájékoztatást adtunk és kaptunk az ár- és belvíz elleni védekezés helyzetéről, és a téli, rendkívüli időjárásra való felkészülésről. Végezetül pedig egy tájékoztatót kaptunk a védelmi igazgatás aktuális feladatairól. Az évi utolsó üléseit tartotta az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás, az Érdi Kistérségi Fejlesztési Tanácsa, az Érdi Kistérségi Többcélú Társulása. Az ilyenkor szokásos napirendeket tárgyaltuk, határoztunk a jövő évi tagdíjak mértékéről, megtárgyaltuk és elfogadtuk a szervezetek évi költségvetési koncepcióit, munkaterveit, áttekintettük a évi tevékenységet. Folyamatos településünkön is a belvíz elleni védekezés. Milyen erőkkel és eszközökkel látják el a feladatot? Sajnos valóban így van, folyamatos a védekezés, minden csapadékosabb nap után kialakulnak kritikus helyzetek. Természetesen a Felső-Tisza-vidéki tájaknál ezerszer jobb helyzetben vagyunk, de nálunk is mindennapos gondot okoz a belvíz. A védelmi munkálatokat ellátó Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési Kft. jól szervezetten végzi a munkát, idő közben pedig olyan gépeket is vásároltunk a szivattyúk mellé (Bobcat, árokásó), ami már nagyobb munkák elvégzését is lehetővé teszi. A beépített automata szivattyúk a terveknek megfelelően biztosítják a legveszélyeztetettebb településrészeket, természetesen nagyon sok kertben, pincében víz van, de nagyon rossz helyzetben a településen három ingatlan van. Beszélgetésünk végén minden alkalommal a helyi rendezvényeket vesszük sorra, mi történt az elmúlt hónapban, milyen rendezvényeken képviselte az önkormányzatot? Az elmúlt hónap most éppen két hónapot takar, hiszen december közepén volt az utolsó beszélgetésünk. Advent idején négy hétfőn keresztül az Idősek Otthonában gyertyagyújtás volt, amin görög katolikus parókusunk, római katolikus plébánosunk is részt vett, egy kedves vendégünk, Pekarik Katica Anna előadóművész pedig két alkalommal, csodálatos énekével varázsolta el a megjelenteket. A közoktatás napján a Mesevár Óvoda dolgozói megtartották hagyományos teadélutánjukat, melynek témája a tárnoki közoktatás jelene és jövője volt. Idén is volt Mikulásporta, a Művelődési Ház szervezésében, az Eb-Doradó kutyaiskola megtartotta első országos versenyét, a Mikulás- Kupát, ismét volt Luca-napi vásár az iskolában, Kézimunka Klub kiállítás az Idősek Otthonában, adventi hangverseny a Lokálpatrióta Egyesület szervezésében templomunkban. Az iskolás gyerekek kedves betlehemi előadása után átadtuk nyugdíjasainknak az önkormányzat szerény ajándékát, nem maradhatott el természetesen a Falukarácsony, a Kiváló Fiatal Sportolók díjátadó gálája és sok egyesület közöttük a Szivárvány Nyugdíjas klub hagyományos évzáró rendezvénye. Január 8-án hagyományosan megemlékeztünk a világháború után elhurcolt tárnoki emberekről. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában Digitális Középiskola Szolgáltatási Pont nyílt, nagy előnye, hogy a 10 elnyert számítógép iskolásaink részére is rendelkezésre áll. Ugyanitt szülői értekezletet tartottak a jövő évben elsőbe iratkozó, illetve ötödik osztályba lépő gyermekek szüleinek. A Benta-kör lakossági fórumot szervezett a kutyák egyedi azonosításának (chipezés) bevezetésével kapcsolatban, megtartotta rendes évi közgyűlését a Horgász Egyesület, ismét sor került egy véradás megszervezésére és lapzártánk idején már zajlanak a farsangi rendezvények.

6 6. oldal TÁRNOKHÍR FEBRUÁR Böbe konyhája Gasztronómiai rovat Disznólkodjunk egy kicsit! A disznótor, vagy disznóvágás időszaka Magyarországon hagyományosan András-naptól január végéig tartott, a parasztháztartások egyik legnagyobb eseménye volt, a disznóhizlalás befejezését ekkora időzítették, hogy a hús egy részét hosszabb ideig eltarthassák. Manapság azonban, a számos tartósítási lehetőségnek köszönhetően, az enyhébb, tél végi napokra is nyugodtan tervezhetjük ezt a programot. Hogyan is néz ki egy ilyen nagyon hangulatos, de azért igen dolgos nap? Hajnaltól estig folyik a munka. Reggel pálinkával kezdik a napot, majd a hízott disznó leeresztett vérét pirított hagymán megsütik, és friss kenyérre kenve fogyasztják. Ezután következik a pörzsölés és a húsok bontása. Az ebéd általában abaleves (a tokaszalonna főzőlevéből készített, lebbencses leves) és frissen sült hús. A délután a hurka és a kolbász töltésével telik, végül a disznósajtot készítik el. A vacsora kezdetéig végezni kell mindennel. Jellemző disznótoros vacsora az orjaleves, a toros káposzta, sült hús, sült kolbász, hagymás burgonya, desszertnek pedig forgácsfánk. A disznó feldolgozása: A szétbontás után a belsőségeket forró vízben megfőzik, ezeket gyakran hurkába is töltik. A beleket megtisztítják és előkészítik a betöltésre. A szép húsok a hűtőszekrénybe vagy pácolásra kerülnek. A pácolt húsok (sonka, szalonna, csülök) füstöléssel lesznek tartósítva. A szalonna egy részét kisütik, a kisült töpörtyű a disznótor egyik jellegzetes étele. A hurkát és a kolbászt bélbe töltik. A hurkák az abálást követően a fejhúsból, a főtt belsőségekből, a bőrke és egyéb húsok, valamint főtt rizs, vér hozzáadásával, egyénileg változó fűszerezéssel készülnek. A hurkákat kifőzik rövid, forró vízbe mártással. A kolbász ledarált és főleg paprikával fűszerezett nyers hús. A disznósajt húsok, porcos részek és fűszerek keveréke a gyomorba töltve, amit szintén ki kell főzni. A kolbászt, a szalonnát, a sonkát, a hurkát és a disznósajtot is megfüstölik. A kevésbé nemes, zsíros, porcos, csontos részekből (fej, farok, bőrke, köröm) kiváló eledel, kocsonya készíthető: egy nagy fazékban, lassú tűzön összefőzzük sárgarépával, gyökérrel, hagymával, sok fokhagymával, esetleg babérlevéllel vagy zellerrel is, és sóval, egész borssal ízesítjük. 5-6 óra alatt készül el. A kocsonyát zsírtalanítjuk, kicsontozzuk, szétosztjuk tálakba, és annyi levet szedünk rá, amennyi elfedi. Hideg helyen dermesztjük. Halotta már? A hurka szó finnugor eredetű (húr =bél). A bácskai hurka különleges íze miatt hungaricumnak számít; a böllérek külön készítik a bácskai hurka fehér- és fekete változatát. Először a fehérhurkát töltik be, majd a töltelék egyharmadába megabált és ledarált vért kevernek, ez lesz a feketehurka ben Bomalban, egy belga faluban, egy közel 4 kilométer hosszúságú véres hurkát állított elő a falu nyolc férfija, 30 órai munkával. 3 tonna húst dolgoztak fel ezer liter vérrel és egy tonna hagymával. A legrégebbi, 1395-ös európai szakácskönyvben már szerepel a kocsonya receptje. Az első, kocsonyával kapcsolatos magyar írásos emlék 1544-ből való. Az országosan ismertté vált, Pislog, mint a miskolci kocsonyában a béka közmondásnak az eredete: amikor még a pincében tárolták a hűtést igénylő ételeket, az egyik miskolci vendéglőben kocsonyát rendeltek. A vendéglősné lement érte a pincébe, és nem vette észre, hogy a béka a kocsonyába beleugrott, és benneragadt, ezért így tette le az ételt az asztalra a vendégek elé óta Miskolc minden év februárjában Kocsonyafesztivált rendez. Ütős volt a Tárnoki Lokálpatrióták adventi hangversenye A Tárnoki Lokálpatrióták hagyományos év végi rendezvényén a korábbiaknál is gazdagabb műsort élvezhetett a nagyszámú közönség a falusi római katolikus templomban. A program bevezetőjeként a Tárnoki Lokálpatrióták Kulturális Közhasznú Egyesületének leköszönő elnöke, Losits Géza adta át a stafétát az új elnöknek, Dobos Erikának, az est házigazdájának. Az adventi várakozás jegyében, a Tárnoki Ütősegyüttes adta elő a Mennyből az angyal című ismert művet ütős hangszereken, majd Szent Pál: A szeretet himnusza hangzott el Csurgai Kristóf előadásában. A program állandó résztvevője, a Gaudium Kórus hét karácsonyi művel készült az ünnepi koncertre. A prózai részben Őr Beáta Fekete István: Decemberi hajnal című novelláját, Szolnoki Gábor pedig Ürögdi Ferenc: Minden advent művét olvasta fel. A Tárnoki Ütősegyüttes tagjaiból alakult Jammy Dodgers kisegyüttes John Davis: Halleluja művét énekelte el gitár, hegedű és ütős hangszerek kíséretében, majd Tárnok, Sóskút és Pusztazámor római katolikus egyházközségeinek énekkara, az Adoramus Kórus örvendeztette meg vendégként a hallgatóságot. A fináléban a fellépők a Kis karácsony, nagy karácsony művet énekelték el Fazekas Mercedes és Nyírfás Nóra szólójával. Köszönet a különleges élményért, idén decemberben is számítunk a színvonalas, az ünnepi készülődést lelkileg segítő programra. Tárnoki Lokálpatrióták Magyar Véradók Napja a Parlementben 2010-ben 60-an részesültek elismerésben és kaptak kitüntetést a Véradók Napja alkalmából megrendezett ünnepségen november 26-án. Sokszoros véradókat, több éve a véradásszervezésben tevékenykedőket és idén elsőként a véradóbarát munkahelyeket is kitüntették a Parlamentben. November 27 e a Véradók Napja hazánkban. A Magyar Vöröskereszt idén november 26-án tartotta véradó Cseresnyés Attila Habsburg Györgytől, a Magyar Vöröskereszt elnökétől veszi át a kitüntetést napi ünnepségét a Parlament Felsőházi termében. Az évente megrendezett eseményen a Magyar Vöröskereszt, az Országos Vérellátó Szolgálat és hazánk közjogi méltóságai is egyként köszöntötték azokat, akik önzetlen segítségükkel hozzájárultak a hazai véradó-mozgalom sikeréhez, emberi életek megmentéséhez. A Magyar Vöröskereszt és Országos Vérellátó Szolgálat felterjesztése alapján a 20 legmagasabb véradásszámot elért véradó a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által adományozható Pro Vita díjban részesült, melyet dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár adott át a Parlamentben. A legtöbbször egy békés megyei férfi adott vért, ő eddig 188-szor nyújtott segítő kezet. A Pro Vita díjak átadását követően megyénkét egy kiváló munkát végző véradószervező kapott Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérem kitüntetést. Az ünnepségen Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérem kitüntetést vehetett át Cseresnyés Attila, Tárnok Nagyközség Önkormányzatának sajtóreferense is (képünkön). A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk! Tárnok Nagyközség Önkormányzata

7 2011. FEBRUÁR TÁRNOKHÍR 7. oldal A képviselői munka értékeléséről A képviselőség az én szememben olyan munka, ahol a képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel vesz részt a testület teljes munkájában, a törvényadta kereteken belül képviseli a lakosság érdekeit és közéleti szereplőként esküjéhez híven példát mutat. Nehéz helyzetben van az, aki manapság értékelni szeretné, mondjuk helyi önkormányzati képviselőinek munkáját. Amilyen helyzetbe kormányozta az MSZP-SZDSZ vezette kormány nyolc év alatt gazdaságilag az országot, éppen olyan nehéz helyzetben vannak ma az önkormányzatok. De történt ennél csúfabb dolog is, a politikai morál olyan mélyre süllyedt, a politikusok megítélése annyira negatívvá vált, hogy lassan már rájuk égett a hátrányos megkülönböztetés, az általánosítás bélyege. Valódi fordulat 2010 áprilisában történt, a kormányváltás, a Fidesz-KDNP nagy társadalmi támogatású győzelme reményt adott a változásra. A reményeink szerint meginduló strukturális változások magukkal hozhatják a gazdaság felemelkedését is, az önkormányzati reform elkerülhetetlen, de van ennél sokkal jobban érzékelhető, azonnali változás is. Ez pedig nem más, mint a politika, a politikusok hitelének visszaállítása, a férges gyümölcsök eltávolítása a kosárból, és annak megmutatása, hogy lehet és kell hitelesen képviselni a választói akaratot. Ezt a rövid kis bevezetőt csak azért szántam mondandóm elé, hogy érzékeltessem, a rossz gazdasági, politikai és morális háttér, az előítéletek mellett bizony nehéz helyzetben van az a képviselő, aki példát akar mutatni. A mozgástér kevés, az indulatok még forrnak, a feladat sok. De azért nem lehetetlen a haladás. A képviselők feladata kettős A Testületi ülésen megjelenni nem csupán illendőség kérdése Elég kevesen tudják azt, hogy a képviselői munka jelentősebb részét azok a feladatok teszik ki, amikor a bizottsági- és testületi munka eredményeként, határozatok, rendeletek alkotásán keresztül a helyi közügyek, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez biztosítják a pénzügyi és jogi hátteret. Ezek ma nagyjából a kötelező képviselői feladatok kétharmadát (!) teszik ki, komoly munka elé állítva a helyi döntéshozókat. Természetesen ezen felül rengeteg elvárás, kérés, észrevétel, javaslat, terv, kritika vagy éppen panasz kerül a képviselők elé, olyan helyi ügyekkel kapcsolatban, amire azt mondjuk, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatai. Helyi stratégiák és fejlesztések, út- vagy éppen csatornaépítés, kaszáltatás, környezetvédelem, helyi támogatások és kulturális események, közbiztonság vagy éppen a kóbor kutyák helyzete és a sor még sokáig folytatható, a legnagyobb dolgoktól egészen a legapróbbakig. Az pedig a képviselői munka sajátossága, hogy utóbbiak alapján értékelik inkább az emberek a munkájukat, mert azok jelentik inkább a közvélemény számára a helyi érdekképviseletet. De a közéleti szerepvállalásra jelentkezett és esküt tett képviselőnek folyamatosan teljesítenie kell mindkét típusú feladatot, képviselni kell a választók érdekeit a település egészéért vállalt felelősséggel. Megválasztása pillanatától ugyanis minden képviselő az egész településért felel. Kötelessége aktívan részt venni a testület teljes munkájában, és ez a kötelezettség a törvények értelmében magában foglalja a megjelenésen felül az ülések előkészítésében és a testületi döntések végrehajtásában vállalt aktív szerepet is, kötelessége továbbá kapcsolatot tartani a választókkal, a lakosság különböző társadalmi és önszerveződő közösségeivel. Mindezeknek megfelelni nem könnyű feladat. Elkötelezettség, idő, energia és egymás közötti jó munkamegosztás kell mindezekhez. A szereplők október 3-án új testület alakult, a törvényi változások miatt pedig tizenháromról nyolcra csökkent a képviselők száma. Az új testületben az OTVSZ Egyesület hat képviselője közül négyen első képviselők (Halas Gábor, Hegedűs Márta, Klemné Zabó Ágnes, Zombori Ferenc, ketten az előző ciklusban és régebben is képviselőként dolgoztak (Bökönyi Endre, Radics Ernő), a két független közül egyikük (Gergely István) ig két ciklus polgármestere, másikuk (Bánovics István) az előző ciklusban is képviselő volt. Politikailag nem, de szakmailag elég vegyes a kép. Itt pedig visszakanyarodnék a 2010 áprilisa óta megváltozott politikai-morális felfogáshoz és írásom címéhez. Polgármesteri vállalásaim között kiemelt helyen szerepelt képviselőtestületünk döntésképességének, a polgármesteri hivatal folyamatos működésének biztosítása. De az országos változásokkal egyetértve kiemelt célként fogalmaztam meg a politikusi, képviselői munka hitelének viszszaállítását, megerősítését is. Amint azt elmondtam, a képviselőség az én szememben olyan munka, ahol a képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel vesz részt a testület teljes munkájában, a törvényadta kereteken belül képviseli a lakosság érdekeit és közéleti szereplőként esküjéhez híven példát mutat. Minden elismerésem A decemberi, évzáró testületi ülésen pedig, visszatekintve az első három hónapra, tapasztalataim, és a folyamatosan érkező jelzések alapján úgy látom, egy ütőképes képviselő-testület alakult, jó, lendületes törvényalkotással, szakmailag nagyon felkészülten, többségét tekintve alaposan és lelkiismeretesen dolgozó képviselőkkel. Ám nem csak ezekkel a tevékenységekkel foglalkoztak, hanem például, amit karácsony szellemében meg kellett említeni, Hegedűs Márta vezetésével hat képviselőnk napokon, volt, aki heteken keresztül fizikailag is részt vett abban, hogy a Baptista Szeretetszolgálattól érkező 17 raklapnyi élelmiszer kihordásra kerüljön, hogy a nyugdíjasoknak a képviselő-testület által évek óta megszavazott ajándék szétosztása és kiszállításra megtörténjen. (Természetesen rajtuk kívül sok társadalmi aktivista segédkezett mindezekben őket külön is köszöntjük!) Mindezekért pedig minden elismerésem az aktív képviselőké. Nincs tovább bujkálás Tanulva az elmúlt ciklus politikai vitáiból, most már egy folyamatosan bővülő összesítésben olvasható, hogy ebben az évben mennyi olyan program volt, ami értékrendünkben a szó erkölcsi és szakmai értelmében véve is képviselői feladat vagy kötelesség. Októbertől január végéig már harmincegy ilyen eseményre került sor! Ezeknek egyébként kisebbik részét adják a bizottsági- és testületi ülések, nagyobbik része pedig sok-sok olyan szakmai- és társadalmi esemény nemzeti és helyi ünnepek, szakmai értekezletek, szakmai utak, hivatalos meghívások, egyéb intézményi, egyesületi meghívások és programok, önkéntes munkák, szakmai előkészítő megbeszélések, amiben a képviselők esküjükhöz híven képviselhetik településünk erkölcsi-szakmai érdekeit és értékeit. Ebben pedig az OTVSZ Egyesület képviselői eddig helytálltak, valamennyi bizottsági- és testületi üléseken megjelentek, mint ahogyan a lehető legtöbb egyéb képviselői programon is. Független képviselőinkkel már más a helyzet, Gergely István az összes alkalom közül tizenegyszer, Bánovics István mindössze háromszor jelent meg. A települési képviselőnek kötelessége aktívan részt venni a testület teljes munkájában, és ez a kötelezettség a törvények értelmében magában foglalja a megjelenésen felül az ülések előkészítésében és a testületi döntések végrehajtásában vállalt aktív szerepet is. Minden képviselő figyelmét felhívom a közéleti szerepvállalással járó felelősségre. Szolnoki Gábor polgármester

8 8. oldal TÁRNOKHÍR FEBRUÁR Keresztény szemmel A Tárnokhír hasábjain talán már két esetben is írtam arról, hogy az anynyira ártalmatlannak tűnő babonás, az okkult praktikák, tevékenységek, azokban való részvétel mennyire ártalmas lehet az emberi lélekre, szellemre. A megbetegedett lélek pedig erősen kihathat a test megbetegedésére. A legutóbbi számban (Tök jó napok)- ban az alsó tagozatosok Halloweenbulijáról és a felső tagozatosok Halloween-partijáról olvashattunk. Ami Amerikából jön biztos, hogy minden jó? Nemrég olvastam a Szellemi háztakarítás c. könyvet, amelyben sok olyan dologról esik szó, amelyek kártékonyak az emberi lélekre és érdemes minél előbb megszabadulni tőlük. Csak egy rövid idézet a Halloweenről szóló írásból: jelmezbe öltöztettük gyermekeinket és elvittük őket, hogy a környéken házról házra járva a szokásoknak megfelelően bekopogjanak Mivel a gyermekeink szórakoztatására tettük, úgy éreztük, nem csinálunk semmi olyat, ami nem Isten szerint való. Azonban ahol a világosságot befogadják, oda Isten világosságot (kijelentést) küld. Idővel az Úr kezdte kijelenteni nekünk, hogy a Halloween mindenestől fogva rossz Az eredete egy kelta ünnepre nyúlik vissza, Samhainnak, a halál és a gonosz szellemek urának ünnepére Ez igazából a druida szokások felelevenítése. Az emberáldozatot az édesség helyettesíti, de azért ez még mindig a csaló gonosz szellemek kiengesztelése Ez az idézet talán elég rövid ahhoz, hogy teljesen meg lehessen érteni a lényegét, talán elég arra, hogy elgondolkodjunk, megéri e a kockázatot. A magam részéről biztos nem tennék eleget a jövő évi meghívásnak. Arról is írtam már, hogy az Isten az Õ kegyelme mellett kitűnő, áldott orvosokkal ajándékozott meg minket, hogy betegségeinkben legyen hová fordulnunk segítségért. Jó pár éve egyre jobban terjed a különböző sarlatánok és egyéb gyógyítók (akinek nem inge ) tevékenysége a világban, s ez alól nem kivétel községünk sem. Sajnos sok tanult, nagytudású orvos is elfordul eredeti tevékenységétől és csatlakozik ezekhez a kétes eredetű, gyümölcsű dolgokhoz. Nem általánosítok, de nem árt megválogatnunk problémáinkban kihez fordulunk. Bizonyára gondolják némelyek, hogy hiszen pl. energetikai kezelésen voltam ezek a gyógymódok jók, mert jobban érzem magam, gyógyulok, gyógyul a gyermekem, az ismerősöm. Ez valóban így van, mert működnek ezek a dolgok, de mitől? Komoly az esély arra, hogy ezekkel ajtót nyitunk a gonosznak és lehet, hogy be is jön rajta. Csak ott tud igazán munkálkodni, ahol az ember hitetlen, beteg, a gyermekeknél, ahol beengedik. A sátán a legnagyobb utánzó, akinek áldása által nagyon is működnek. Itt is történnek látszólag pozitív dolgok, gyógyulások, csak a végeredmény nem mindegy. Az emberek vágyakoznak egy kis természetfelettire és sajnos sokan nem jó helyen, irányban keresik. Láttam olyan természetgyógyászt, akinél a csatolt képen az ún. kezelőhelységben a falon látható volt Jézus feltámadási képe és sárkánykép (Bibliában a sátán jelképe). Már ez a zagyvalék is kell, hogy gyanút keltsen. Ha a gyógyító a hókuszpókuszában valami ismeretlen szöveget mormol, a beteg fölé teszi a kezét, és nem Istenhez imádkozik, itt sejthető, mi vagy ki van a háttérben. Magam is megtapasztaltam, menynyire működnek a negatív dolgok az ember életében. Egy átok folytán a családban, de a közeli rokonságban is igen komoly betegségeken estünk át, amelyek még itt-ott megvannak, de nálam, nálunk, akik kértük Isten szabadító kegyelmét, ezek megszűntek. Sokfelé megfordultam, hallgattam előadásokat, tanúságtételeket. Több ember elmondta, természetgyógyász gyógyította, jobban lett, de a végén a lelke beteg lett, (skizofrénia, szorongások, gyötrelmes éjszakák, stb.) csak az Istenhez való fordulás a sok szabadító ima által kapott gyógyulást (ingyen!). Részt vettek reiki tanfolyamon, mások homeopátiás gyógymódot választottak, agykontrollon vettek részt. De Isten előtt utálatos mindenféle jóslás és ebbe az asztrológia (a horoszkóp olvasása, az abban való hit) is beletartozik, a jóga és még rengeteg más, amit most nem sorolok fel. Nem kritikaként, de jobbító szándékkal írtam újra ezekről. Jó lenne, ha a Tárnokhírbe nem kerülne bele az ilyen tevékenységek propagálása, írások, hirdetések, még ha azért pénzt is kap a szerkesztőség, nem biztos, hogy hoszszú távon megéri. Vagy nem lennének ilyen bulik, főleg az ártatlan gyermekek körében, így is eléggé fertőzöttek vagyunk. Olyan jó lenne, ha Tárnokon sok lelkileg, testileg egészséges ember élne. Adja Isten, hogy így legyen! KÖSZÖNJÜK A magam és sok nyugdíjas társam nevében köszönöm, hogy az önkormányzat a pénzügyi nehézségek mellett nem feledkezett meg idén sem a község nyugdíjasairól és újra kaptunk karácsonyi ajándékcsomagot. Velem kapcsolatban az történt, hogy több társamtól hallottam, kaptak értesítést az ünnepségről és ajándékozásról. Környezetemben megemlítettem, hogy mi a feleségemmel nem kaptunk. Valaki megemlítette ezt Z. Ferenc képviselő úrnál, és 20-án reggel ő személyesen, elnézést kérve hozta el a csomagokat a lakásomra. Azt hiszem valahol ez is a szeretet, a törődés meglétéről, fontosságáról tesz tanúságot. Köszönjük! Ábel József Úton Betlehembe Bár lassan ismét hosszabbra nyúlnak a nappalok, mégis érdemes néhány gondolatot átmentenünk a tavalyi karácsonyi készülődésről. Õsszel meghirdettük az Úton Betlehembe tárgyalkotó pályázatot gyermekeknek. Célunk az volt, hogy a karácsonyi készülődés a várakozás ne csupán az ajándékvásárlás őrületét jelentse a fogyasztói társadalomban, hanem valami nemesebbet annál: a lélek felkészítését az ünnepre. Hiszen a tiszta gondolatok a bensőnk gazdagodásával, az pedig lelkünk befogadóbbá válásával jár. Ehhez a folyamathoz adtunk segítséget azoknak a gyermekeknek, akik pályamunkát adtak be. Bár a 2009 es év sikerein felbuzdulva két helyről is próbáltunk pénzügyi támogatást szerezni, sem a Karácsony Sándor Alapítvány, sem a Pest Megyei Önkormányzat nem találta arra érdemesnek az ötletünket. A referencia anyagunkban ugyan jeleztük, hogy szinte az egész Zsámbéki-medencéből megmozgattuk a gyerekek fantáziáját és már tavaly is hét településről érkeztek pályamunkák. Ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy éppen a gyermekekkel nem tehetjük meg, hogy az éppen aktuális anyagiakra hivatkozva szüneteltetünk egy jó kezdeményezést. A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásait fordítottuk a legszükségesebb kiadásokra. Így hát most csak négy helyszínen mutattuk be vándorkiállítás keretén belül a munkákat, ismét mindenütt adventi gyermekfoglalkozásokkal vártuk az érdeklődőket. A díjak értékes kézműves portékák, melyek saját felajánlásaink és a szállításokat magunk oldottuk meg saját költségen! Az 58 beérkezett betlehem, jászol, életkép 11 településen élő kisdiák munkája. A legtöbb tárgyat persze bemutattuk, de bizony sokan nem gondoltak a megfelelő stabilitásra, mert számos csomagolást, költözést kellett épségben kibírnia az anyagnak. A zsűri tagjai voltak: Navratil Zsuzsanna, grafikus-illusztrátor Érdről, Eperjesi Lászlóné, hímző népi iparművész Százhalombattáról, Kecskés Géza, restaurátor és Leveleki Gyöngyvér szövő népi iparművész Pátyról és jómagam, Ament Éva bútorfestő Tárnokról. Úgy gondolom, hogy a szolid költségvetésünk ellenére, a program jól sikerült, szép, igényes munkák születtek. Ezért elhatároztuk, hogy idén is meghirdetjük a III. Úton Betlehembe pályázatot, a kiírást igyekszünk szeptemberben közzétenni. Kérjük, ne feledkezzenek meg az adóbevallásnál jelezni, ha adójuk 1%- át egyesületünknek ajánlanák fel: Iharos Népművészeti Egyesület adószámunk: Ament Éva

9 2011. FEBRUÁR TÁRNOKHÍR 9. oldal Jeles napok Vízkereszttől Húsvétig Az év elején sok kedves és komoly ünnepnap színesíti télbúcsúztató kedvünket. Lapunk idei első megjelenésekor már több jeles napon vagyunk túl, elmúlt már Vízkereszt napja. Pieter Bruegel: Farsang és Böjt harca Jézus megkeresztelkedésének ünnepe (január 6.), Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, amikor Jézust szülei bemutatták a templomban (február2.), Balázs napja, akit a szent legendája alapján mindenfajta torokbetegség gyógyítójának tartottak és ilyenkor kerül sor a hagyományos Balázs-áldásra. (február 3), hogy csak a legismertebbeket említsem. Ám közeledik a keresztény világ legszebb, legfontosabb ünnepe, a Húsvét. Ebben az esztendőben április 24-én ünnepelhetjük a feltámadást. A farsangi időszak március 8-ig tart, a böjt március 9-én (Hamvazószerda) kezdődik és Húsvét ünnepéig tart. Március 8. Húshagyó kedd Ez a nap a farsangi idő vége. Neve arra utal, hogy a nagyböjtre készülődve e napon utoljára esznek húst, mintegy elbúcsúznak a hústól, ami a vidámság és bőség jelképe. A hús elhagyása a föltámadásig, húsvétig tart, ami a hús vételének napja. Március 9. Hamvazószerda, a nagyböjt első napja Hamvazószerda az őskeresztény hagyományból merít: a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Még ma is őrzik ennek emlékét: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap hamvazószerdán (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!. A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. Hamvazószerda a templomi hamvazásról kapta a nevét, de hívták böjtfőszerdának, böjtfogadószerdának is. Lemondás és mértékletesség a világi ember szemével. Ha a mai, fejlett világról gondolkodunk, elsőre sokminden eszünkbe juthat. Fogyasztás, fejlődés, gyorsaság, élvezetek, reklám, marketing, profit, kényelem, anyagi javak halmozása csupa olyan dolog, ami a fejlett, fogyasztói társadalmakat alapvetően jellemzi. Olyan gondolatok ezek, melyek az elvárt jólétre, anyagi biztonságra, a vágyott, anyagi gondolatokon nyugvó, problémamentes életre vonatkoznak. A mai, fejlett világunkban élő embertől különösen, ha gyorsan kell válaszolni ritkábban hallunk olyan gondolatokat, mint a lemondás, takarékosság, visszafogottság, természetesség. Hiszen nem erről szólnak a reklámok, nem ez a kereskedelem érdeke, életünk, kapcsolatunk a világgal nagyobb részben nem erről szól. Ma egyszerűen nem szokás lemondani. A mai, fejlett világban élő emberektől talán a legtávolabb áll, hogy valamit megvonjanak maguktól, hogy a lemondást elhatározzák, hogy ez életük része legyen. A böjt pedig, mint a tudatos lemondás egyik legjobb eszköze, idegen a fogyasztásra, az élet örömeinek habzsolására beállított világunkban, pedig az emberiség kultúráit vizsgálva láthatjuk, hogy mindenhol nagy jelentőséget tulajdonítottak neki. Fölül kell tehát emelkednünk a fogyasztói társadalom szemléletmódján és használnunk kell a böjtöt arra, hogy önfegyelemmel, mások javára történő lemondással javítsunk a magunk és családunk életminőségén. A lemondásnak viszont sokféle formája lehetséges. Gyakran csak a bizonyos ételektől való megtartóztatásra gondolunk, pedig nem csak ez jelentheti a lemondást. A mértékletességnek minden olyan formája hasznunkra válhat, ami csökkenti függőségünket, különös tekintettel a kényelmi, élvezeti tárgyaktól és szerektől, ráadásul hívő emberként segít rávezetni bennünket arra, hogy ne felszínesen éljünk, hanem keressük a Krisztus életével való azonosulást. Mértékletesek lehetünk az ételeken és italokon kívül mindabban, amiből bőven van mit lemondanunk: a tévénézésben, a kényelemben, a szórakozásban, de akár még a cigarettában is. Nézzük csak meg, mennyi hamis minőséggel van dolgunk életünkben a divat, a média, a fogyasztás világában. Ezernyi alkalom kínálkozik a lemondásra. Biztos, hogy szükségünk van minden hírre, minden tévécsatorna minden műsorára? Viselkedésünkben is vannak lemondási tartalékok, megpróbálhatunk erőt venni akár pletykálkodó vagy éppen gúnyolódó, másokat megszóló hajlamainkon is. Le tudunk e mondani egy vitában az utolsó szóról akkor is, ha igazunkról meg vagyunk győződve? Türelmesen végighallgatjuk e a kellemetlen szomszéd A Benta-kör és a Baba-Mama Klub hagyományt teremtett! Cserjék kerültek a térre, közös munkával panaszáradatát, akkor is, ha sietünk? A böjtre hívó számtalan alkalmat csak észre kell vennünk, mert annak gyakorlása megzabolázza a test és a lélek rossz kívánságait és mindenképpen a mi javunkat szolgálja. Tehát amikor böjtölünk vagy erényt gyakorolunk, jó irányba fordulunk a bőség, a féktelen szabadosság megszokásaiból, hitünket és akaratunkat erősítjük. Érdemes tehát kihasználnunk ezt az időszakot arra, hogy a lemondáson keresztül jobban megismerhessük önmagunkat, erősíthessük hitünket és ráébredjünk arra, hogy az igazi fejlődés felé leginkább a lemondáson keresztül nyílik meg az út. Szolnoki Gábor Forrás: Az elmúlt évben a Benta-kör és a Baba-Mama Klub elnökei megállapodtak abban, hogy a évben, Tárnokon született gyermekek nevében egy egy fát ültetnek. (Védőnői tájékoztatás szerint 99 gyermek született.) Ennek anyagi fedezetét a Benta-kör vállalta. Az, hogy a faültetésből november 20-án cserje ültetés lett, annak az adta az aktualitását, hogy Tárnok Önkormányzata egy új játszóteret adott át a Fő utcában a Marton utcai óvoda mögött, és úgy gondoltuk, a kerítés mellett elültetett bokrokból a későbbiek során kialakított zöld sövény egyrészt szép hátteret, másrészt tisztább levegőt, kellemesebb környezetet biztosít a játszótérre látogató gyermekek és anyukák számára. Ugyanakkor a bejárathoz közel egy juharfát is elültettünk, ami elé elhelyeztünk egy márványtáblával ellátott terméskövet. A márványkőbe vésettük az alábbiakat: Hegyi juhar (Acer pseudoplatanoides) évben született gyermekek fája. Reméljük, hogy a méter magasra növő fa árnyékot ad majd a játszótéren tartózkodóknak. Elsősorban szeretném megköszönni Ekker Ildikónak a Baba-Mama Klub vezetőjének, hogy az ültetésre meghívta a évben született gyermekek anyukáit és apukáit, s természetesen a szülőknek is, akik közösen a jelen lévő nagyobb gyermekekkel elültették az összes növényt év őszén ismét találkozni fogunk, mert akkor a évben született gyermekek nevében ültetünk majd előreláthatólag diófa csemetéket. Fritz Lászlóné Benta-kör

10 10. oldal TÁRNOKHÍR FEBRUÁR A Tárnoki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat hírei Gyermekjóléti Szolgálat decemberi tevékenysége december 7-én kézműves foglalkozást tartottunk az Idősek Klubjában. Egy kis adventi, karácsonyi, hangulatot szerettünk volna teremteni a résztvevő gyermekeknek. A téli betegeskedések miatt sajnos sokan nem tudtak eljönni, de aki ott volt az szorgalmasan dolgozott. Készültek mécsestartók, papír angyalok, szépen kifestett gipszképek. Néhányan, már ezen a napon betéve tudták a Fiatalok Karácsonyára kiválasztott versüket, és felváltva mondták fel nekünk azokat. A Fiatalok Karácsonyára december 21-én került sor, szintén az Idősek Klubjában. Ez alkalomból szép számban gyűltünk össze. A gyerekek és szüleik táncokkal, versekkel, karácsonyi történetekkel színezett műsor részesei voltak, ami egy közös énekléssel zárult. Ezen kívül pedig minden gyereknek jutott egy kis játék, édesség, gyümölcs, és persze az elmaradhatatlan karácsonyi bejgli. Örömmel jelenthetjük be, hogy a Mindenki Ebédel program ténylegesen beindult intézményünkben december 9-én a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az őket támogató Raiffeisen Bank sajtótájékoztatót tartott szolgálatunknál, majd december 17-én kapták meg a családok az első adag élelmiszert. Ezen a napon több hétre való élelmet vihettek haza (konzervek, tészták, lencse, szalámi, joghurt, édesség), mivel egyszerre kapták meg az ünnepekre, téli szünetre járó részt is. Már a második osztás is gond nélkül lezajlott január 7-én, a következőre pedig január 21-én kerül sor. Csipán Judit Újabb év telt el a Pöttöm Kuckóban Próbáltuk húzni, nyújtani ezt az évet is, hátha több időt tudunk együtt tölteni a mi kis napköziseinkkel. Ugyanis már tapasztalatból tudjuk, hogy néhány hónap és újra közeleg az az idő, amikor útra kell indítanunk őket az óvodába. De ne szaladjunk ennyire előre! Ez az év is rengeteg élményben volt gazdag, hiszen beindult a másik hét fős csoport és az első hetes is tele lett újra. Sok közös programunk volt: kerti sütögetés szülőkkel együtt, helybeli kirándulások szinte minden nap. Természetesen nem csak jó időben éreztük kellemesen magunkat, hanem az őszi-téli időben is. Alig vártuk már mi is és a gyerekek is a meghitt téli ünnepeket. Nem feledkezett meg rólunk most sem a Mikulás, ami legtöbb gyermekünknek első találkozása volt vele. Várakozáson felüli izgatott érdeklődés és nem sírás, kísérte a Télapó megjelenését nálunk. A gyerekek is készültek a találkozásra, kivágták és festették csizmájukat. Szeretnénk ezúton is megköszönni a szülőknek azt a rengeteg jókívánságot, amit év végén kaptunk és ami feltöltött minket a következő évre is! Programjaink az újévben nem változnak nagymértékben, csak több közös programot szeretnénk a szülőkkel, hiszen olyan rövid az a fél-egy év, amit itt töltenek a gyermekeik. Kezdődik ez mindjárt a farsanggal, amire már most gőzerővel készülünk. Tavasszal, ha már az idő megengedi, hogy több időt töltsünk a levegőn, kirándulunk a rétre. Újra mehetünk majd Józsi bácsi és Marika néni farmjára ahol megismerkedhettünk a háztáji állatokkal. Jön a húsvét, anyák napja és a gyermeknap, melyeket szokásunkhoz híven nyílt nappal fogunk ünnepelni, szülőkkel együtt. Úgy gondolom (gondoljuk), hogy az első közösségben való részvételt maradandóbbá teszi, ha a szülőkkel karöltve működik családi napközink. Hiszen a neve is tükrözi mibenlétét: családi. Együtt a gondozókkal, a szülőkkel egy nagy család vagyunk. És mit is kívánhatnék a családomnak? Békés, boldog, egészségben gazdag Új Évet! Szvercsegné Kupi Ágnes Évvége az Idősek Klubjában Négy hétfőn át gyűltünk össze és együtt gyújtottuk meg az adventi gyertyákat. Akik eljöttek remélem a szeretet áramlását érezték abban az egy órában, amíg itt voltak. Közösen énekeltünk, zenét hallgattunk, verseket mondtunk, beszélgettünk. Talán mi is hozzájárultunk az adventi várakozás, az ünnepre való lelki felkészülés megvalósulásához! A második héten csodálatos színpadi háttér biztosította a gyertyagyújtásunk meghitt jellegét. A Kézimunka Klub kiállítása volt nálunk. Szokás szerint magas színvonalú alkotásaikkal mindenkit elkápráztattak. Köszönjük, és további sikereket kívánunk nekik! Köszönet! Több alkalommal írtam már erről, hiszen munkánk során naponta keresnek meg bennünket tárnoki lakosok felajánlásokkal, adományokkal, melyeket a rászoruló családokhoz juttatunk el. Kérem, hogy az újévben is gondoljanak ránk! Az Önök segítségével sok család problémáját tudjuk csökkenteni, ha nem is megoldani. Az újévben jó egészséget, békességet, és sok örömet kíván szolgálatunk minden dolgozója Önöknek! Kürthy Miklósné Búcsú Keszthelyi Ferenctől Keszthelyi Ferenc a tárnokligeti egyházközség egykori plébánosa, majd a váci egyházmegye nyugalmazott püspöke volt december 6-án életének 83., papságának 60., püspöki szolgálatának 18. évében hunyt el hosszú betegség után március 16-án született Egerben. Szülővárosában a ciszterci rend által vezetett Szent Bernát Gimnáziumban érettségizett ban belépett a zirci ciszterci szerzetesrendbe, ahol 1950-ben ünnepélyes fogadalmat tett. Mivel ebben az évben az állam feloszlatta a szerzetesrendeket, teológiai tanulmányait Székesfehérváron folytatta április 2-án szentelte pappá Shvoy Lajos megyés püspök ben káplán Polgárdiban, majd ban Budapest XXII. kerületében, Nagytétényben tól 1960-ig hittanár és káplán Budafok-Belvárosban ben káplán Budapest II. kerületében, Remetekertvárosban szeptember 1-jei hatállyal nevezte ki Shvoy Lajos megyés püspök tárnokligeti lelkésszé, de állomáshelyét csak november 5-én foglalta el az Alcsútra távozó Pollák Ferenc utódjaként. Tárnokligeten 1962-től 1974-ig plébánosként szolgált. Első dolga volt a Templom utcában álló, víkendházból kialakított, életveszélyes állapotban lévő Jézus szíve-kápolna lebontása és újjáépítése. A hívek összefogásának köszönhetően november 17-én már felszentelhették a jelenleg is látható templomot, amely a Jó Pásztor nevet viseli. Nem sokkal később került sor a templom mellett lévő paplak és sekrestye átalakítására és korszerűsítésére. Az építkezés után teljes erejével hozzálátott a hívek lelki életének ápolásához és az ifjú nemzedék hitre való neveléséhez. Szigorúsága mellett végtelen nagy szeretettel bánt a köréje sereglő sok-sok gyerekkel. Értékteremtő munkájának ékes bizonyítéka nemcsak a gyönyörű templom és plébánia megszületése, hanem a ligeti hívek szívében és lelkében máig is élő igaz hit Istenben és emberben. 12 évi építő- és nevelőmunka után 1974-ben helyezték Nagytéténybe, február 11-én pedig II. János Pál pápa váci megyés püspökké nevezte ki. Jelmondatául ezt választotta: In Christo amici (Krisztusban barátok) Temérdek munka várt rá. Püspöksége idején renoválták a váci székesegyházat és a szeminárium épületét, restaurálták a nagypréposti palotát, és megújult a váci kálvária is. Szívügyének tekintette a fiatalság valláserkölcsi nevelését. Ennek érdekében ministránstalálkozókat, táborozásokat szervezett, és sokat fáradozott az egyházi iskolák újraindításáért is december 4-én Pest Megye Önkormányzata díszpolgári címet adományozott számára, mivel egész életművével hozzájárult a megye jó hírnevének öregbítéséhez. Megyénk egyházi értékeit megújító, templomépítő, egyházszervező munkájáért érdemelte ki e megtisztelő címet. Büszkék vagyunk arra, hogy ebben az elismerésben benne volt a Tárnokligeten eltöltött 12 esztendő sok-sok fáradozása is ben írott levelében így emlékezett erre az időre: Első önálló helyem volt Tárnok, emberpróbáló feladat. Nem felejthetem el a híveket, akik hűségesen ragaszkodtak hitükhöz. Sok áldozatot vállaltak nemcsak egyházukért, hanem a falujukért is márciusában nyugdíjba vonult, és a verőcei szeretetotthonban töltötte hátralévő éveit. A váci székesegyház altemplomában helyezték örök nyugalomra december 14-én. Közel 180 egyházi személy és sok-sok hívő kísérte el utolsó útjára. Õrizzük meg emlékezetünkben, nyugodjék békében! Dr. Gergely Istvánné

11 2011. FEBRUÁR TÁRNOKHÍR 11. oldal Luca napi vásár a Piros csoportban Karácsonyvárás a Hétszínvirág Tagóvodában Másodszor rendeztük meg immár hagyományosnak mondható Luca napi vásárunkat a Piros csoportban. Már november közepétől kezdve nagy volt a sürgés-forgás, készülődés nálunk. Szorgosan gyűjtöttük az ötleteket és az alapanyagokat a vásárhoz. Idén könnyebb dolgunk volt, már a gyerekek is tudták, mire készülünk ekkora buzgalommal, mert a tavalyi vásárnak is nagy sikere volt. Lelkesedésünket egy pillanatig sem veszítettük el, hisz láttuk, hogy az ovisok is nagy örömmel, izgalommal készítették a szebbnél szebb ajándékokat. Sok új verset, dalt és a Kisded született c. pásztorjátékot is megtanultuk erre az alkalomra. Valamint beszélgettünk a Luca naphoz kötődő népszokásokról (Luca kalendárium, Luca széke, Lucázás,stb.), amiket a gyerekek csillogó szemekkel hallgattak. Luca búzát is ültettünk. Sok szép meglepetés szerencsére nem olyan gyorsasággal készült, mint annak idején Luca széke, így az utolsó napokban kicsit megpihenhettünk, és gyönyörködhettünk az elkészült alkotásokban. Készítettünk cserépangyalkát, kekszházikót, ajándékkísérőket, üdvözlőlapokat, képkeretet, hűtőmágneseket, mécsestartókat, rénszarvast. A várva várt nap délutánján nagy izgalmak közepette a gyerekek hangulatos műsorral örvendeztették meg szüleiket, ügyesen verseltek és énekeltek, és a dramatizálás is megható volt. A műsor után a szülők megvásárolhatták a gyermekeik által készített tárgyakat. A bevételt játékok vásárlására fordítottuk, amelyet a gyerekek karácsonykor kaptak meg, Szeretnénk megköszönni az SZMKs szülők vásáron való közreműködését, valamint minden szülőnek, aki vásárolt, és ezzel hozzájárult ahhoz, hogy a Piros csoportos gyerekeknek még gazdagabb és színesebb karácsonyban legyen részük. Óvodánkban a karácsonyi készülődés már novemberben elkezdődik. Minden csoport téli, karácsonyi dekorációt készít, ünnepi díszbe öltöztetjük óvodánkat, melyben a gyerekek is aktívan részt vesznek. Közösen készítjük az adventi koszorút, adventi naptárat is. A gyertyákat minden pénteken meggyújtjuk, beszélgetünk a közelgő ünnepről, valamint a családról, barátokról, szeretetről. A Mikulás is ellátogatott óvodánkban, és megajándékozta az ovisokat. Az óvoda dolgozói Mikulásra és karácsonyra saját készítésű ajándékokkal lepték meg a gyermekeket. Idén Mikulásra kis papírmikulást, karácsonyra pedig kis medvéket kaptak az ovisok. A gyerekek szüleiknek készítenek üdvözlőlapot és ajándékot. Karácsonyi meséket olvasunk, verseket és dalokat tanulunk. Sokat beszélgetünk advent jelentéséről, felelevenítjük az időszakhoz kapcsolódó hagyományokat: pl. Luca napján búzát ültetünk, a kizöldült búzával a karácsonyi asztalt díszítjük. A Piros csoportosok Luca napi vásárt tartottak, majd ellátogattak a nagytétényi Kastélymúzeumba, ahol karácsonyi múzeumi foglalkozáson vehettek részt. Ezután megtekintettük az állandó bútorkiállítást, amit a szebbnél szebben feldíszített karácsonyfák tettek felejthetetlenné. Karácsony előtt néhány nappal a Zöld csoportosok mézeskalácsot sütöttek, amiből minden csoport kapott kóstolót. A közös karácsonyfa feldíszítésében szintén a nagycsoportosok segédkeztek. Karácsonyi ünnepséget az öt csoport közösen ünnepelte, a csoportok rövid műsorral készültek erre az alkalomra. Minden évben más és más vendégművész szerepelt ekkor, idén szakítottunk a hagyományokkal, és az óvó nénik A Télapó kesztyűje c. bábjátékot adták elő. A tapsvihar is bizonyította, hogy jó választás volt a mese, a gyerekek nagyon élvezték az előadást. A közös ünneplést énekléssel fejeztük be. Ezután a csoportok saját termeikbe mentek, ahol a gyerekek megkapták az ajándékaikat, melyekkel a délelőtt további részében játszhattak. Csillogó szemmel bontogatták a dobozokat, és minden játéknak nagyon örültek. Bár néhányan nehezen értették meg, hogy ezeket a játékokat nem vihetik haza. Végül a nap zárásaként halk zeneszó és gyertyafény mellett elfogyasztották az ebédet. Ez a nap mindannyiunk számára emlékezetes volt. Magyar Erika Hegedűs Krisztina énekesnő interjú közben A Tárnokhír korábbi számából értesülhettünk, hogy a novemberi kórustalálkozó, a közönség számára ismeretlen énekesnő produkciójával kezdődött. Hegedüs Krisztina Erkel, Bánk bán című operájából Melinda híres áriáját Melinda civilben énekelte, méltán aratott vastapsos sikert. Azóta is érdekelt ki ez a tehetséges énekesnő? Kiderült, hogy Tárnokon lakik. Felkerestem otthonában, íme Melinda, ezúttal civilben. Annak idején Piliscsabán lakott szüleivel. Ezidőtájt sokat küzdött önbizalom hiánya miatt. Azt régen elhatározta énekelni fog, de az út bizony kacskaringósnak bizonyult. Majdnem minden műfaj felé tett hosszabb-rövidebb kísérletet. Az elején nótázott kukoricacsárdában. Kísérletezett az operettekkel, járatos lett a siker világában. Ám érezte, ez kevés és többre vágyott. Alapítványi támogatást is kapott. Tanult Pécsett, Miskolcon, Budapesten. A legtöbbet Uribe Mareti chilei énekesnőnek köszönheti. a Liszt Ferenc egyetemre nem sikerült felvételt nyernie, de Sík Olga tanárnő óráiról értékes és szép emléket őriz a mai napig. Jelenleg Érden, Köves Péternél tanul hangképzést. A művészvilág izgalmas, a zene szeretete bár szép, de keresni kell civil foglalkozást. Volt bérszámfejtő multiknál, dolgozott számviteli területen, ahol hat ország adatainak elemzése volt a feladata. Jelenleg munkanélküli, azaz még egy ideig gyesen van. Az óvodából hazaérkező két aranyos gyerek vidámsága betöltötte az ikerházban élő Melinda hétköznapjait. Amikor nemrégen Tárnokra költöztek főszerepet játszott Budapest közelsége és a gyors közlekedés. Gyorsan döntöttek, így érdekes meglepetés volt, amikor kiderült, hogy az ikerház másik felében régi ismerőseik laknak. Merre, hogyan tovább? Otthonuk utcája Rözler Endre nevet viseli (Rözler az Operaház egykori országos hírű tenoristája volt.) Érdekes véletlen, vagy talán jelzésértékű meglepetés majd elválik. Sármándi Pál Köszönet! A Tárnoki Katolikus Karitász munkatársai idén is megszervezték az immáron hagyományos Mikulás napi ajándékozást a rászoruló gyermekek részére. Az ajándékozás során több mint hetven gyermek részére tudott a szervezetünk gyümölcsöt, édességet és valamilyen jelképes kis ajándékot juttatni. Ezennel szeretnénk megköszönni a szervezők, a csomagolást és az ajándékcsomagok kiszállítását végző önkéntesek munkáját. Szeretnénk továbbá megköszönni a Rákóczi úti Zöldségbolt, a Green- Point Zöldség-Gyümölcs Nagykereskedés, az érdi Parkvárosi Patika és a szervezetünket adományokkal támogató magánszemélyek segítségét, akiknek jóvoltából a rászoruló gyermekek az ajándékokban részesülhettek. A Tárnoki Katolikus Karitász

12 12. oldal TÁRNOKHÍR FEBRUÁR Iskolai hírek Egészséges napok az alsó tagozaton Pedagógiai programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekekkel való szeretetteljes, személyes törődésre, a nyugodt tanulás feltételeinek biztosítására és a szabadidő hasznos eltöltésére. Novemberi programjaink egyik színfoltja az Egészséges Napok rendezvényein belül a zöldség- és gyümölcsszobrok készítése volt. Az osztályok a zsibongóban állították ki remekműveiket. A rajzverseny Egy novemberi délután Bálint Éva nénivel elmentünk az érdi Széchenyi Általános Iskolába a körzeti rajzversenyre. A környék több iskolájából érkeztek gyerekek. Nagy volt az izgalom. Az ötödikeseknek meseillusztráció, a 6., 7. és 8. osztályosoknak csendélet rajzolása volt a feladat. A/3-as lapra kellett dolgoznunk, 90 perc állt a rendelkezésünkre. Az 5. évfolyamosok bármilyen technikával, a hatodikosok Matematika siker Kápolnásnyéken Egy pedagógus számára legnagyobb öröm, ha tanítványainak sikeréről számolhat be. Idén harmadik alkalommal vettünk részt a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium által meghirdetett körzeti matematika versenyen. Ezt az iskola a Névadónk hava rendezvénysorozat részeként Kedves Olvasó! Látott már cukkinihintót? Esetleg sárgarépakereket? Netán gesztenyelurkókat, avagy karfiolbárányt, almamanót? Aki ezekben a napokban nálunk járt, gyönyörködhetett ezekben az alkotásokban, melyeknek mint láthattuk csak a fantázia szabott határt. Az asztalokon végeláthatatlan sorokban zöldség- és gyümölcsszobrok, melyek ékes bizonyítékai annak, hogy gyermekeink képzelőereje, leleményessége hihetetlen csodákra képes! A helyes táplálkozási szokásokról, egészséges életmódról pedig sok új ismeretet nyújtott Molnár Józsefné, Marika néni kóstolóval egybekötött előadása, mely minden évben nagy népszerűségnek örvend. Öröm volt látni, hogy a gyerekek milyen lelkesedéssel végezték a feladatokat. Erre a hétre tényleg elmondhatjuk, hogy minden az egészség körül forgott! Bóni Cecília festékkel, a hetedikesek pasztellel és a nyolcadikosok grafittal vagy szénnel dolgozhattak. Amikor mindenki kész lett, a zsűri kiállítást rendezett a sok-sok gyönyörű alkotásból. Az esti órákban, szép élményekkel indultunk haza kísérőinkkel: Orsi nénivel és Éva nénivel. Póth Dorina 5. c Póth Dorina 5. c osztályos tanuló I. helyezést ért el. Büszkék vagyunk rá! Gratulálunk! Bálint Éva rajztanár szervezi a környező településekből érkező gyermekek számára. Az egyes évfolyamokon benevezett tanulóink közül Somogyi Réka 5. c osztályos tanulónk kiemelkedő eredményt ért el. Iskolánk számára megszerezte az első helyezést! Ilyen teljesítmény Tárnokon utoljára két évvel ezelőtt született: Czeilinger Balázs, akkor 7. osztályos tanulónk érte el ugyanezt az eredményt. Az oklevelet és a díjat Réka ünnepélyes keretek között, a rendezvénysorozat zárásaként szervezett gálaműsor után vehette át az iskola igazgatójától, Bencze Pétertől. Ez az eredmény nem született volna meg Halkovics Ildikó alsós tanítónő munkája nélkül, aki négy éven át igazgatta Réka matematikai fejlődését. Köszönjük neki. Gratulálunk Rékának, és reméljük, még sok sikert fog elérni örömet és büszkeséget okozva szüleinek, iskolájának és természetesen saját magának. Egri Ferenc Egészséges Életmód vetélkedő Érden Balogh Alexandra, Berki Anikó, Magyar Dániel 8. b és Fazakas Katalin Édes karácsonyi időtöltés Hagyományteremtő céllal idén már nemcsak a gyermekek, hanem nevelőik is összegyűltek, hogy közösen sütögessenek mézeskalácsot. Szeretnénk megköszönni a II. Rákóczi Úton Betlehembe 6. c osztályos tanulókkal indultunk a Batthyány Általános Iskola által szervezett vetélkedőn. A versenyen az egészséges életmóddal kapcsolatos kérdésekre válaszoltak a gyerekek. Verset írtak az alkohol káros hatásairól, és vendégváró falatkákat készítettek egészséges alapanyagokból. A zsűri pontozása alapján nyolc induló csapat közül az I. helyet szereztük meg. Köszönjük szépen a segítséget Nogula Istvánné, Gita néninek, aki segített a felkészülésben, hiszen éveken át Õ vitte iskolánk tanulóit erre a versenyre, ahol mindig dobogós helyet értek el. Pintér Lászlóné Ferenc Általános Iskola élelmezésvezetőjének, Molnár Marikának és munkatársainak a tészta elkészítését, valamint azt, hogy alkalmat, teret, időt és meleg sütőt biztosítottak a diákok és a nevelők által közösen elkészített igen változatos figuratív, s olykor nonfiguratív szeretetsütiknek. Diáktanító, tanító-tanár együtt nyújtotta, szaggatta, díszítette, rendezte tepsibe, majd kóstolgatta a közösen elkészített mókust, macit, rénszarvast, csillagot, csigát és még ki tudja, hányféle formát. Derűsen telt a délután. Jó lenne, ha iskolánkban hagyománnyá válna ez a kezdeményezés! MLK Az Úton Betlehembe kiállítást immár második éve rendezte meg az Iharos Népművészeti Egyesület Ament Éva szervezésével. A résztvevők feladata betlehemek készítése volt természet adta anyagokból. Izgatottan készültünk rá, ki otthon, ki az iskolában. Miután elkészültünk, leadtuk a kész munkákat. A betlehemeink körbe járták a Zsámbéki-medence több helységét (Páty, Pusztazámor, Sóskút, Érd és Tárnok). Mialatt a tárgyaink vándoroltak, mi folyton nyaggattuk Bálint Éva nénit, hogy hozzánk mikor érkeznek meg. És egyszer csak eljött a pillanat. Nagy volt az izgalom az ifjúsági házban, ugyanis szebbnél szebb munkákat csodálhattunk meg. Nagy örömünkre a mi iskolánk állhatott a dobogó első két fokára. A II. helyezést Sebők Viktória és Kócy Gergő, míg az első helyezést Fazakas Katalin érte el. Mindenki büszke volt ránk. A kiállítás megnyitója után kézműveskedésre volt lehetőségünk: nemezlabdát és koszorút készíthettünk. Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget, hogy részt vehettünk ezen a pályázaton, illetve rajztanárunknak, Éva néninek biztató és lelkesítő szavait. Fazakas Katalin 6. c

13 2011. FEBRUÁR TÁRNOKHÍR 13. oldal Iskolai hírek Luca-napi kotyolás kívánság azoknak a kedves olvasóknak, akikhez nem jutottak el a lucázók: A hagyományos Luca-napi vásár megnyitója után a 2. b osztályosok egy ehhez a naphoz kapcsolódó énekes népszokást elevenítettek fel, a termés- és termékenységvarázsló kotyolást. A magukkal hozott szalmára ülve mondták el jókívánságaikat, amelyekből jutott mindenkinek, s reméljük, azok teljesülnek is a jövő évben. A vásárból továbbindulva meglátogatták néhány tanuló családját is, ahol a jókívánságaikat gyümölccsel, édességgel köszönték meg a háziak. Íme egy csokorra való jó- Annyi csibéjük legyen, mint földön a kövecs, annyi tojásuk legyen, mint égen a csillag, annyi pénzük legyen, mint a pelyva. Sok csibe, lúd keljen, vetés, virág megeredjen! A kamrájuk tele legyen, üres hasuk sose legyen! Vizük borrá váljon, házuk népe bajt ne lásson! Luca napján azt kívánom, teljesüljön minden álom! Amerre a szalma szála szertehullik a világra, ne találjon hangos szóra, öröm legyen virradóra Ezzel kívánunk valamennyiüknek békés, boldog új esztendőt: Lauber Katalin és a 2. b osztály tanulói Karácsony az iskolában A karácsony az egész világon a béke, az öröm, a szeretet ünnepe. Enélkül az emberek elhidegülnek egymástól. Ez az érzés úgy fűzi össze az embereket, mint egy láthatatlan fonal. A szeretet jelképe az a kis Jézus, akinek születéséről minden évben megemlékezünk. Iskolánkban három osztály vállalkozott arra, hogy dallal, verssel, jelenettel elevenítse föl a több mint 2000 évvel ezelőtt történteket. A 2. c osztály tanulói Kelemenné Szántó Gabriella vezetésével igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak a Marton utcai és a Dózsa György úti óvoda ovisainak és dolgozóinak. A kis ovisok tátott szájjal figyelték előadásukat, majd énekkel, verssel, ajándékkal köszönték meg azt. Miután visszatértek az iskolába még egy szereplés várt a gyerekekre. Szüleiket, nagyszüleiket is megörvendeztették műsorukkal. A 4. c osztály diákjai is lelkesen készültek az ünnepre. Egy kis csillag megható történetét adták elő, akinek az önzetlensége példát mutat mindenkinek.. Először a nyugdíjasok láthatták előadásukat, majd az alsó tagozatos tanulóknak, nevelőknek, és nem utolsó sorban a szereplők szüleinek szereztek örömet játékukkal. A műsort Sulai Gáborné és jómagam tanítottuk be. A felső tagozatosok karácsonyi ünnepélyére az 5. c osztály készült. Pintér Lászlóné és Megyeriné L. Katalin irányításával. Pásztorjátékukban sokan gyönyörködhettek a falu karácsonyi megemlékezésén is. A műsorokat színesítette az énekkar szereplése Szinyéri Judit vezetésével és Kovács Csaba közreműködésével. Ottné Lepnyák Júlia Rendezvényeinkről készült fotók illetve filmfelvételek megtekinthetők iskolánk honlapján. Fergeteges vásári forgatag Idén iskolánk felső tagozatos épülete adott otthont az immár hagyományossá vált Luca-napi vásárnak. A rendezvényre érkezőket kuktaruhába öltözött pöttömnyi mozgóárusok fogadták portékáikat kínálgatva. A zsibongó felé közeledve valamivel nagyobb diákok jóskártyákat árusítottak, garantáltan jó kívánságokkal az újesztendőre. Szülők, gyermekek, pedagógusok szorgalmát dicsérte a padokon elrendezett sok termék. Többek között apróbb ajándéktárgyak, potpourrik, kabalák, gyertyatartók, karácsonyfadíszek, szalvétatartók, sütemények, dzsemek várakoztak vásárlóikra. A kézműves óvodásokat a Marton utcai óvoda képviselte. Az iskola mellett szervezője volt a vásárnak a tárnoki Iharos Népművészeti Egyesület vezetője, Ament Éva is. Így neki köszönhető, hogy a helyi kiállítók mellett távolabbról is érkeztek kézművesek. Gyönyörködhettünk és vásárolhattunk kedvünkre. A mesterek hoztak nekünk, például: egyedi ékszereket, illatosítókat, kézimunkákat, fából faragott dísz- és használati tárgyakat, kézzel festett bútorokat. Vehettünk mézeskalács házikót, ehettünk, ihattunk a büfében, végül nyerhettünk a kiállítók által felajánlott tárgyak közül a tombolán. Sajnos voltak olyan termékek, melyeket hiába kerestünk, nem találtunk (kürtöskalács, méz stb.) Reméljük, jövőre ezekkel s még újabb és újabb cikkekkel is találkozni fogunk a Luca-napi vásárban! MLK Angol nyelvi verseny Idén, december 8-án, immár 10. alkalommal került megrendezésre iskolánkban az idegen nyelvi karácsonyi vetélkedő, melyben a térség számos általános iskolája vett részt: Gárdonyi Géza Általános Iskola, Batthyány Lajos Általános Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Széchenyi István Általános Iskola, Bolyai János Általános Iskola, Teleki Sámuel Általános Iskola. A meghívottak ezúttal is nagy lelkesedéssel és jól felkészülve érkeztek. Az idei verseny témáját a karácsony mellett egy jól ismert és nagysikerű film, The Polar Express is inspirálta. Az 5., 6., 7. és 8. évfolyamos gyerekeknek életkoruknak megfelelően érdekes, de ugyanakkor játékos feladatokra kellett válaszolniuk. A kísérő tanárok, az eredmények gyors közzététele érdekében, rendkívül aktív és értékes munkát végeztek a vetélkedő folyamán. A közel másfél órás versenyt eredményhirdetés követte, melyről senki nem tért haza üres kézzel. Jövőre is sok szeretettel vár minden érdeklődőt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola! Szabó Éva

14 14. oldal TÁRNOKHÍR FEBRUÁR Sajtóközlemény Január 8. Elhurcoltak emléknapja Tisztelt Tárnoki Lakosok! január 8-a gyásznap Tárnok és térségünk életében. Ezen a napon Érdről és körzetéből legalább 4500 ember indult el a semmibe, hatalmi döntés miatt málenkíj robotra azaz kicsi-munkára. A munka tartalmát később megismerve, már a megnevezése is embertelenül cinikus volt, hiszen ebbe a kicsi munkába százezrek pusztultak bele. Tárnokról a mai adatok alapján legalább százharmincan (de nem zárható ki, hogy akár százötvenen) hagyták el a szülői házat, és közülük mai ismereteink szerint hatvankilencen soha többé nem láthatták viszont szülőföldjüket. Nyomorultul, embertelen körülmények között pusztultak el ezek az ártatlan civil emberek, és a politika még mindig adós a valódi, megnyugvást hozó beismeréssel. Január 8-ra emlékeznünk kell. Tartozunk ezzel Tárnok lakosságának, mindenkori vezetésünk mindig tartozni fog elevenen tartani az emlékeket, tisztelegni az áldozatok emléke előtt. Soha nem szabad e kötelességünkről megfeledkezni. Az Otthon Tárnokon Választási Szövetség (OTVSZ) által vezetett önkormányzat 2006, október 1-jétől kiemelt fontossággal kezeli helyi és nemzeti ünnepeink megtartását, a megemlékezéseket. Személyes elkötelezettségem alapján is mindent megteszek azért, hogy ezek a napok méltóképpen emlékeztessenek bennünket minden történetre. A január 8-i megemlékezés egy kicsit kilóg az ünnepek, megemlékezések sorából. Azért, mert ez sajátunk, saját történelmünk egy tragikus pillanata. Ezért talán fontosabb is számunkra, hiszen rajtunk kívül nem elkékezhet senki csak Tárnok áldozataira. Emlékeimben a 2006 előtti időszakról őrzök egy képet. Az akkori január 8-án néhány ember társaságában az emlékműnél álltunk, ahol rajtunk kívül nem jelentek meg a túlélőkön és családtagjaikon kívül más tárnoki emberek, nem emlékeztek és koszorúztak civil szervezetek és pártok, a helyi társadalom véleményformálói, nem voltak jelen még településünk képviselői sem. Nem volt szó a történelmi tényekről, a II. világháború áldozatairól, a felejtés veszélyeiről. Olyan volt a megemlékezés, amit az akkori független vezetés adni akart január 8-a e régi kép tükrében kiemeli a megemlékezés jelentőségét. A szombati napon megtelt az emlékmű körüli tér, ilyen nagy létszámban még soha nem tartottunk itt megemlékezést. Tizennégy szervezet helyezte el a megemlékezés koszorúit, közöttük elsőként HM Társadalmi Kapcsolatok és Hadisérülteket Gondozó Hivatal képviselői is. Nem csak egy gyásznap jelenthet összefogást egy közösség életében, de Pillanatkép a megemlékezésről Hűvös szombat délután köszöntött minket a Kegyeleti Parkban január 8-án. A rengeteg megemlékező ember láttán nagyot dobbant a szívem és eszembe jutottak a régi megemlékezések. Akkor pár ember mindössze, aki összegyűlt, a település vezetői, az intézmények vezetői nem voltak sehol, mintegy szándékosan csorbítandó az ünnep, az emlékezés fontosságát. Mint amikor az iskolákban a fiók mélyére került a cd, a himnusszal. De most más szelek fújnak. Településünk vezetői, intézményvezetők, képviselők, iskolások és megannyi tárnoki és nem tárnoki jött el az idei megemlékezésre. Megható volt látni, ahogy a sok ember összegyűl tisztelegni az áldozatok emléke előtt. Számomra megható és fontos pillanatok ezek és külön köszönet azért, hogy most már egyre többünk számára az cseresnyés ez is egy fontos közösségi alkalom arra, hogy lakosságunk, civil szervezeteink, pártjaink képviselői példát mutassanak az összefogásra. Köszönetemet szeretném nyilvánítani képviselő-testületünk tagjainak, iskolánk vezetőjének, minden megemlékező tárnoki lakosnak, akik a helyszínen vagy akár az otthonukban lélekben megemlékeztek, köszönöm a civil szervezetek, pártok képviselőinek megtisztelő jelentétét, a cél érdekében megnyilvánuló cselekvést. Tárnok, Szolnoki Gábor polgármester Nyugdíjhelyzet Magyarországon A médiából naponta hallunk a megváltozott magánnyugdíj-pénztári helyzetről. Fontos, hogy mindenki tájékozott legyen, ezért az egyik legfontosabb pénzügyi kérdés életünkben a nyugdíjunk ügye, amiről hamarosan döntenünk kell. Döntésünk következményei meghatározzák későbbi nyugdíjas éveinket, ezért kiemelkedően fontos, hogy ne hozzunk elhamarkodott döntést. Ez esetben célszerű jól meggondolni, és ha szükséges szakértő segítségét kérni. Segítünk, hogy jól dönthessen. Cégünk ingyenes tanácsadást tart az alábbi időpontokban szombatonként ahol feltehetik az Önöket foglalkoztató kérdéseiket. Február: 5-én 9-10-ig, 12-én 9-10-ig, 19-én 9-10-ig, 26- án 9-10-ig Amennyiben a kiírt időpontok nem megfelelőek személyes találkozót kérhet a cikk alján lévő telefonszámon. Törekvésünk arra irányul, hogy a bennünket megkereső ügyfeleknek személyre szabott megoldásokat találjunk. A nyugdíjhelyzet bizonytalan. Számos kérdés jár a fejünkben. Mi lesz az eddig felhalmozott magánnyugdíj-pénztári vagyonommal, ha nem lépek vissza az állami rendszerbe? Mennyire biztonságos a magánnyugdíjpénztár? Mi biztosítja, hogy nem veszítik el a pénzem? Ilyen és hasonló témákról fogunk beszélgetni ezeken a szombat délelőtti napokon. Fontosnak tartom, hogy tájékozottak legyünk ebben a témában, ezért előjáróban ejtsünk néhány szót a nyugdíjról. Az állami nyugdíjrendszer felosztó-kirovó rendszer alapján működik, a lényege, hogy a munkavállalók által befizetett nyugdíjjárulékaiból fizeti az állam a jelenlegi nyugdíjasok nyugdíját, tehát ezzel a befizetéssel nem a saját nyugdíjas éveinkre takarékoskodunk, hanem ezeket a befizetéseket a jelenlegi nyugdíjasok megélhetésére fordítjuk. Cserébe elvárjuk, hogy majd ha mi is nyugdíjas korba lépünk, akkor majd minket is eltartanak az akkori járulékfizetők. Ezzel az a baj, hogy már most sokkal több a nyugdíjas, mint az aktív dolgozó. Ezáltal sokkal nehezebb lesz őket majd eltartani. A nyugdíjreform keretében 1997-ben létrejöttek a magánnyugdíj-pénztárak. Ezek tőkefedezeti elven működnek, vagyis a tagok a befizetéseiket saját számlán tartják nyilván, ami a saját nyugdíjukat képezi majd nyugdíjas korukban és ezek a befizetések hozammal gyarapodnak. A nyugdíjkorhatár elérésekor az összegyűjtött vagyonból szolgáltat állami nyugdíjat kiegészítő nyugdíjat. Erről a témáról nem lehet eleget beszélni, ezért úgy gondolom, hogy sokkal hatékonyabb és célravezetőbb egy személyes találkozó keretében beszélgetni a nyugdíjunkról. Erre lehetőség is adódik februártól az Érd központjában található irodánkban, bővebb információt talál a www. penzdoki.hu oldalon vagy keressen a os telefonszámon! Készséggel állok rendelkezésére. Találkozzunk februárban! Kocsis Éva, pénzügyi tanácsadó Árvácska ültetés a közparkokban! Egy nappal a hó megérkezése előtt ismét helyükre kerültek az árvácskák Tárnok közparkjaiban ( ). A Benta-kör és az Önkormányzat emberei fáradtságot nem kímélve igyekeztek az ültetéssel, hiszen a meteorológusok napok óta ígérték a havazást. Sokan a járókelők közül megkérdezték: Nem fog elfagyni? Nem, ugyanis ez a virág, áttelelő dísznövény. Azért ültetjük többnyire ősszel (persze lehet tavasszal is), hogy a hómentes, téli napokon is virágos legyen a közpark és ez valóban szép látvány, továbbá az is fontos szempont, hogy már kora tavasszal, jóval hamarabb fejlődésnek indul, mint a tavaszi ültetésű virág. Köszönöm mindazoknak, akik előkészítették a talajt ültetéshez és elültették a töveket. Ezúttal a Kegyeleti Parkban, az Önkormányzatnál és az Egészségháznál kerültek földbe a virágok. Fritz Lászlóné, Benta-kör

15 2011. FEBRUÁR TÁRNOKHÍR 15. oldal Civil a pályán! Jól működő civil szféra nélkül nem képzelhető el egy önkormányzat működése, hiszen a civilek azok, akik saját szakmájukban, érdeklődési körükben a legjobb szakértők az adott kérdésekben. Biztosítani kell lehetőségeinkhez mérten alaptámogatásukat, de e mellett önállóvá kell tenni civil- és sportszervezeteinket, a megfelelő infrastruktúra biztosítása mellett hozzásegítve őket a pályázati forrásokhoz is. Szolnoki Gábor polgármester Az Otthon Tárnokon Választási Szövetség (OT- VSZ) kiemelt feladatként tekint a civil szervezetek támogatására. Tárnok civil társadalma hatalmas fejlődésen ment keresztül 2006 októbere óta. Akkor öt bejegyzett és működő civil szervezet (illetve egy párt) jelentette a választékot, mára több mint harminc civil szervezet (és három párt) ad lehetőséget társadalmi, szabadidős illetve politikai tevékenységekre. Első lépésként az OTVSZ programja alapján a társadalmi szervezetek támogatásának formáját kellett megtalálnunk. Szakítottunk a rossz gyakorlattal, nyilvános pályázati feltételeket határoztunk meg, így pedig egyre többen részesülhettek alaptámogatásban. Ez természetesen nem elegendő a világ megváltására, de minden egyesület tagjai tudják, milyen nehezek az első lépések, az indulás. A pályázati rendszer kidolgozása sikeres volt, a civil szervezetek száma ezt mutatja ben Pusztafi Lászlóné is Tárnokért Díjat kapott Tárnokért díj Ha támogatásról esik szó, hajlamosak az emberek csak anyagi dolgokra gondolni. Ez valóban nagyon fontos, de fontos az is, mikét ismeri el egy közösség a civil munkát, annak közösségi értékét. A helyi közügyek valamely területén elért, huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munka elismerésére adható a Tárnok Díszpolgára kitüntetés, iskolai- és óvodapedagógusok elismerésére pedig a Rákóczi Díj. Polgármesteri javaslat szerint az előzőeken felül egy olyan díj Tárnokért díj alapítására is sor került 2008-ban, amely az előzőeknél szélesebb körben kerül adományozásra azok részére, akik az odaítélést megelőző évi tevékenységük során a település érdekében jelentőset tettek, így ismerve el nemcsak a huzamosabb munkát, hanem az egyszeri, de jelentős tetteket is. Elsősorban a civil szervezetek javaslata alapján évente öt ember részesülhet ebben a megtisztelő díjban, ami az évek folyamán akár a díszpolgári cím előminősítője is lehet. A díjakat március 15-én, a központi ünnepség keretében adják át. Polgárok háza A következő döntésre 2010 nyarán került sor. Az év elején a Takarékszövetkezet jelezte, el akarnak menni a Faluból. Helyet kerestek, megfelelőt pedig a Rákóczi úton találtak, egy önkormányzati telken. A csere létrejött, következett a további gondolat, legyen az épület hiánypótlóként a civilek találkozóhelye, ahol klubnapjaikat, rendezvényeiket megtarthatják. Költségvetési fedezetet biztosítottunk az épület helyrehozására, ez év március 15-én pedig sor kerül a hivatalos átadásra is. Új elem: pályázatfigyelés 2011-ben pedig további új elemmel bővül a kínálat. A gazdasági válság hatásai alól önkormányzatunk költségvetése sem vonhatta ki magát, de a civil szervezetek száma tovább növekszik, ezért a Polgármesteri Titkárság szervezésében külön munkatárs feladata lett a civil szervezetek részére megjelenő pályázatok figyelése. A megújuló társadalmi-politikai környezetben nagyon sok új lehetőség adódik a civil szervezeteknek, hogy bevételeiket pályázatok útján elégítsék ki, akár a működés, akár speciális társadalmi feladataik tekintetében. Ez pedig nem is egyértelműen a választható lehetőségek kategóriája kell, hogy legyen, hanem minden civil szervezet jól felfogott érdeke. A civil szervezetek részére honlapunkon rendszeresen közzétesszük az aktuális pályázatok alapadatait és mindenkit arra bíztatunk, hogy éljenek a kínálkozó lehetőségekkel. Polgármesteri Titkárság Nyílt levél a Bírósági Kollégium Elnökének és a megyei Főügyésznek Tisztel Elnök Úr, Főügyész Úr! A segítségüket szeretném kérni a jelenlegi joggyakorlat megváltoztatásához, egységesítéséhez. Másfél éve élek Tárnokon, ez alatt nyolcszor törtek be hozzám. Az okozott kár több mint két millió forint. Elkezdtem eléggé el nem ítélhető módon szervezkedni. Újságcikkek, levél a belügyminiszternek, közbiztonsági piknik, stb. Sajnos mindenhol visszaköszönő téma a jelenlegi liberális joggyakorlat. Tisztelt Uraim! Arra kérem Önöket, hogy változtassák meg a jelenlegi szemléletet és a törvény teljes szigorát alkalmazzák a bűnözőkkel szemben. Különösen a visszaesőknél. Mi itt Tárnokon elkezdtünk egy programot, de ez nem ér semmit, ha az állam hatalmi ága ebben nem partner. Arra bíztatjuk rendőreinket, hogy (egy bíró dehonesztáló megjegyzésével éljek) pikkeljenek a betörőkre, jogsértőkre. Al Caponét is adócsalásért csukták börtönbe. Az a lényeg, hogy a megfelelő helyen legyen. Kérem, hogy vegyék észre. Ez nem megélhetési bűnözés. Ez egy jól szerveződő bűnözői kör, ahol a figyelőkön, besurranó tolvajokon át a profi betörőkig minden megtalálható. Természetesen az orgazdák is. Ha ezt nem számoljuk fel, minden erőfeszítés kárba vész. A rendőrség biztat nyomógomb, figyelőszolgálat, polgárőrség fejlesztésére. Ezzel csak az a bajom, nem a sebésznek kell polgárőrösködni, a rendőrnek meg operálni. Ha már a hasonlatoknál tartunk, a bárányhimlőt sem a kelések vakargatásával gyógyítják, hanem a betegség kezelésével. Ha nem ezt tesszük, oda jutunk ahova a székesfehérvári iskola. Nyolcszáz gyerekből kiemelése helyett rendőrök posztolnak az iskolában. Ez a megoldás? Uraim. A járvány itt van a nyakunkon. Önökön is múlik, hogy meg tudjuk e állítani. Az Önkormányzatnak is javasoltam a közmunka, bocsánat a munka világába visszavezető út programját. Ez kettős haszonnal is járna. Tisztább, rendezettebb környezettel és kevesebb idővel a nem rendes tevékenységek folytatására. Településünknek létérdeke a közbiztonság megteremtése. Kérem szíves közbenjárásukat az Önök területén is. Egy sokszorosan sértett állampolgár. Rompos Károly

16 16. oldal TÁRNOKHÍR FEBRUÁR Rendőrségi hírek 2010 decemberében Tárnok illetékességi területén, Sóskúton, illetve Pusztazámoron összesen 16 bűncselekmény történt. Ezek közül egy kiemelt vagyon elleni bűncselekmény (rablás) volt a Tárnok, Béla utcában. Két ismeretlen személy az éjszaka során a csukott, de nem kulcsra zárt kapun, majd a nyitott bejárati ajtón a családi házba bement és az ott egyedül lakó idős nénit az értékei átadására kényszerítette. Két alkalommal fordult elő, hogy az utcán leállított gépkocsiból különböző értékeket tulajdonítottak el. Egy alkalommal a Tárnoki Rendőrőrs járőrei a vasútállomás parkolójában felfigyeltek egy gépjárműre, melyet a nyilvántartásban ellenőriztek és megállapítást nyert, hogy a járművet egy nappal korábban tulajdonították el és hagyták hátra a parkolóban. A 2011 es év elején a Tárnoki Idősek Otthonában ismeretlen tettes ajtóbetörés módszerével behatolt és onnan különböző értékeket próbált meg eltulajdonítani. Mivel az épület riasztóval felszerelt, az a Kontravéd biztonsági szolgálat felé jelzést adott. A szolgálat vonulós járőre rövid időn belül megjelent a helyszínen, aki észlelte az épületbe történő jogtalan behatolást, majd azonnal értesítette a rendőrséget, akik perceken belül a helyszínre siettek. A biztonsági szolgálattal közösen a helyszínen sikeresen elfogták az elkövetőt. A bűncselekmények bekövetkezését megelőzhetnénk, ha gyakrabban figyelnénk idősebb, egyedülálló szomszédainkra, ha a kaput, lakást mindig zárva tartjuk. Amennyiben lehetőség van rá, úgy a gépkocsikkal az udvarra, vagy a garázsba álljunk be és ne az utcán parkoljunk, ezzel megkönnyítve az elkövetők feladatát. Akinek nincs lehetősége a járművel zárt helyen parkolni, az figyeljen arra, hogy a járművet lezárt állapotban hagyja és abban érték szem előtt ne legyen. Sok esetben az utastérben jól látható helyen hagyják értékeiket (laptop, navigációs készülék, kistáska, stb.). Korábban példa volt arra, hogy magukat víz, villany, vagy gázóra leolvasónak adták ki emberek, vagy esetleg hatósági személynek és ezáltal jutottak be gyanútlan áldozatokhoz, akiknek az egyik személy a figyelmét elterelte, a Jeles napok, ünnepeink Játék a krampuszokkal Október 29-én halloween délutánt tartottunk. A gyermekek jelmezekbe öltözve sorversenyeztek a faragott sütőtökök között. Jókat nevettünk a mókás feladatok közben. A sütőtökbe rejtett mécsesek fénye mellett kezdtük el tortakészítő versenyünket. Kiscsoportokban készültek el úttörőcsapatunk 53. születésnapjára az alkotások. Az ötletesen díszített finomságokat szívesen osztották meg a gyermekek társaikkal s az értük érkező szülőkkel. November 19-én játékkavalkádunkat ifivezetőink szervezték. A gyermekek zsetonokat gyűjthettek jó teljesítményükért, melyeket a játék végén ajándékokra váltottak át. December 4-én hagyományos Mikulás-túránkra indultunk. A budapesti török kori fürdők felfedezése után a Hármashatár-hegy lankáin szánkóztunk, majd a hűvösvölgyi krampuszok vezette játékba kapcsolódtunk be. Akadályversenyünk feladatainak teljesítése után megérkezett a Mikulás. A közös éneklést ajándékozás követte. Hazafelé tartva megnéztük a Nagytétényi Kastélymúzeum karácsonyi kiállítását. A termekben lévő fenyőfákat az iparművészek tervei alapján díszítették fel, mindegyiket másként. Remek ötleteket másik ezidő alatt értékeit magához vette, majd a helyszínről feltűnés nélkül távoztak. Így nem keltettek gyanút a sértettekben és akár több nap elteltével vette észre, hogy csalókkal volt dolga. Szerencsére az év utolsó felében nem történt ilyen eset. A jövőben se hagyjuk figyelmen kívül azt, hogy ilyen ürüggyel bejutni, az anyagi haszonszerzés egyik legkönynyebb formája lehet. Nem tudhatjuk, mikor csengetnek be hozzánk hasonló szándékkal. Akik gyanús személyeket, járműveket látnak a lakókörnyezetben, vagy esetleg bűncselekmény elkövetésének áldozatává válnak, hívják a Tárnoki Rendőrős 06-23/ városi telefonszámát, vagy a nap 24 órájában hívható 06-20/ mobiltelefonszámot, az Érdi Rendőrkapitányság a 06-23/ , vagy 06-23/ telefonszámát, illetve a 06-20/ mobiltelefonszámot, valamint a Polgárőrség ügyeleti mobilszámát: 06-30/ Ingyenesen hívható segélyhívó telefonszám: 107, 112. Pintér Lajos r. őrnagy őrsparancsnok láttunk a családi karácsonyfa feldíszítéséhez. A túrázásban, szánkózásban, téli játékokban megfáradt gyermeksereget nem volt könnyű feladat elcsalogatni a karácsonyi illatokat ontó, mézeskalácscsal díszített fáktól. December 6-án a Fővárosi Nagycirkusz Mi van a puttonyban? előadását néztük meg. Január 6-án pótszilveszteri játékdélutánra jöttünk össze. A sípok és trombiták hangja az ártó szellemek elijesztését szolgálta. Szilveszteri jókívánságainkat táncos bemutató követte. Só-liszt gyurmából mindenki elkészíthette saját malackáját, mely a szerencsénk kitúrására hivatott. Ezt követően kezdődött Ti és Mi versenyünk. Az idő szinte repült, a játék döntetlenre állt. Folytatás: a februári Valentin napon. Szeretném megköszönni a szülők és a nagyszülők támogatását, akik fenti programjainkon a finom falatokról gondoskodtak, személyes jelenlétükkel, munkájukkal tiszteltek meg minket. Úttörőcsapatunk nevében sok örömöt és jó egészséget kívánok 2011-ben is minden kedves olvasónknak. Kérem Önöket, hogy idén is segítsék munkánkat 1%-os felajánlásaikkal, melyeket programjaink megvalósítására használunk fel. A Számú Zrínyi Ilona Úttörőcsapat adószáma: Várhelyi Mária Polgármesteri Hivatal Cím: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. Levelezési cím: 2461 Tárnok, Pf. 3. Polgármester: Szolnoki Gábor Telefon: (23) vagy (23) Személyes: 06 (20) A Polgármester ügyfélfogadásának rendje: A polgármester utasítása alapján külön ügyfélfogadási rendet egyelőre nem határozott meg. Tekintettel a még mindig folyamatos hivatali- és lakossági igényekre, a polgármester hivatali elfoglaltságaihoz illesztve folyamatosan fogadja az ügyfeleket. Időpontot személyesen a polgármester elérhetőségein vagy a titkárságon kérhetnek. Szervezési Iroda Vezető: Dr. Simon Mária jegyző 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. I. em Tárnok, Pf. 3. Telefon: (23) Fax: (23) Titkárság: Magyari Judit Telefon: (23) vagy (23) /120 mellék Fax: (23) Testületi előadó: Szivák Zsuzsa Telefon: (23) vagy (23) /107 mellék A Polgármesteri Hivatal munkarendje: Hétfő: Kedd-csütörtök: Péntek: Ebédidő: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásának rendje: Hétfő: Szerda:

17 2011. FEBRUÁR TÁRNOKHÍR 17. oldal Gondolatok a zongora mellől Ismét állt Tárnokon a Falu Karácsonyfája Az Egészségháznál hosszú évek óta megszokott látványosság a karácsonykor felállított és kivilágított Betlehem. A Tárnoki Lokálpatrióták Egyesülete úgy gondolta évben, hogy mellette felállít egy mindenki karácsonyfáját. Az ötletet tett követte. A fára való gömböket, a díszkivilágításhoz a fénycsövet, a szaloncukrot akkor a lakosság által összedobott zsebpénzből vásároltuk meg, hogy mindenki magáénak érezze, minél inkább a falu karácsonyfája legyen. Úgy szerveztük, hogy a kisebb díszeket és a szaloncukrokat mindenkor a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8. osztályosai helyezzék fel a fára, ezzel párhuzamosan a Tárnoki Lokálpatrióta Egyesületet is megismerhetik jobban a diákok egy rövid szóbeli bemutatkozó segítségével. Így tettük ezt a évben is. Az Önkormányzat munkatársai segítségével mindkét látványosság elkészült. Ebben az évben Póthné Viczing Gabika készítette el a Betlehemet. A fenyőfa felajánlás a Fő utca 100. szám alól érkezett, amit az Önkormányzatunk munkatársai szállítottak el Farkas Pál kertjéből s rögzítettek a Betlehem mellett. (Ezúton is köszönjük szépen!) Az iskola nyolcadikosai közreműködésével felkerültek a szaloncukrok, masnik, kisebb gömbök. Sőt elárulták a gyerekek, A mi utcánk ó be szép énekelte jó 50 évvel ezelőtt Vámosi János, aki nagy sztár volt akkoriban ez ma már magyarázatra szorul szóval nem celeb volt, hanem értett ahhoz, amit csinált. Ez a dal volt nagyanyám kedvence. Ö egy 2 elemit végzett székely parasztasszony volt, akit csaladostól köztük apámmal a trianoni forgószel sodort el Tamási Áron földjéröl egészen a pápai pályaudvar hetedik vágányáig. Ott éltek hosszú évekig egy félreállított tehervagonban, míg aztán nagy szerencséjükre beköltözhettek ötödmagukkal egy kis szoba konyhás luxuslakasba. Csatorna utcának hivták nomen est omen mit mondjak, nem volt egy sugárut. Mégis ez a kis utca jut eszembe, ahányszor gyerekkori nyaraimra gondolok, ill.külömbözö retro műsorokban az említett dalt hallom. Ez egy szép történet mondják a Tárnokhir olvasói de hogy kerül a csizma az asztalra, mi közünk nekünk egy kis pápai mellékutcához. Megprobálom átkötni, pár mondattal megvilágitani. Egyik előző írásomat úgy fejeztem be, hogy hazatértem a Hazatérők útján. Akkor egy jó kis slusszpoénnak gondoltam, kesőbb úgy alakult, hogy törököt fogtam, de nem enged. Egyre többet jut eszembe, milyen szép nevű utcában lakom. Addig-addig csócsáltam a témát, míg elkezdtem foglalkozni vele. Olvasmányaimból tudom, hogy Kosztolányi, Babits, Karinthy keresték a szép magyar szavakat, kifejezéseket. Szerintem a hazatérés ezek közé tartozik. Elő az utcanévtárral, sehol egy hazatérés. Beütöttem a gugliba (ez is milyen frappáns nyelvújítas a kiejthetetlen Google-al szemben), csak tárnoki találataim voltak. Az már csak hab a tortán hogy ezzel az agyoncsépelt szóvirággal éljek ennek az utcának nemcsak a neve szép, hanem maga az utca is (lasd a mellekelt kepet). Ezzel tulajdonképpen el is mondtam, amit akartam, csakhát nekem tartozásaim vannak az olvasóimmal szemben. Nagy örömömre sok visszajelzést kaptam az irásaimról, nagyobb részt a helyenként gúnyos, néha vicces, egyszóval laza stílusomra utalva. Nem maradhatok adós hazatérés ügyben sem! Szakmámból adódóan sok évet töltöttem külföldön, ebből Tárnokra költözésem előtt 6 évet egyfolytában. Barátaim kedvesen fogadtak: Nocsak, hazatértél? Hol laksz? Tárnokon mondom. Az hol van? (ezek mind diplomás, entellektüel emberek). A Balatontól keletre valaszoltam. Jó, de milyen utcában? A Hazatérök útján. Itt elszakadt a cérna: Hülyéskedj a nénikéddel! Már csak egy történet van hátra (persze van még sok, de önmérséklet is van a világon), ez már az abszurd humor kategóriája (Galla Miklós a tíz ujját megnyalná a sztoriért). Régi hölgyismerősöm, amolyan sose öregedő szőke nő típusa, akinek a mellbőségét nagyobb számmal jelölném, mint az IQ-ját, megkérdezte, milyen utcában lakom. Jó füle lehet, meg élénk fantáziája, mert a válaszomat gurgulázó nevetéssel fogadta: Micsoda?! Hazaterő kutya? Ez jutott ma eszembe. Andrási Zoltán hogy minőségileg kifogástalan a szaloncukor. Még 2-3 kg a későbbiekben kerül kihelyezésre, hogy a kísérőkkel odalátogató kicsi gyermekek folyamatosan találjanak kóstolni valót a karácsonyfán. Azt tapasztaltam, hogy az anyukák és apukák, sok esetben nagymamák pici unokáikkal hol távolabbról, hol közelebbről, nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal ismerkednek a Betlehemmel, amelyben a szent családot, Máriát a kis Jézussal és Józsefet láthatják. A korábban említetteken kivül, külön köszönet illeti Fritz Lászlóné Marikát, aki a szervezési munkákat végezte. Dobos Erika Tárnoki Lokálpatrióták Közhasznú Egyesülete Csonka Betlehem A szép Betlehem látványát nem sokáig élvezhette a nagyérdemű az Egészségház előtti parkban, mert azt ismeretlen tettesek az ünnepek alatt megrongálták. A díszletet szétverték, egy részét pedig ellopták. Az önkormányzat feljelentést tett az ügyben. A szerk. Faültetés Tárnokon A magyarság történetével legszorosabb kapcsolatban álló fa a kocsányos tölgy. Ez vezérelte a Tárnokőr Környezet- és Természetvédő Egyesületet is, hogy őshonos fát ültessen a településen. November közepén 67 darab fát ültetettünk Tárnokon az Agrifuturához vezető út mentén. A kocsányos- és vörös tölgy facsemetéket a Tárnoki Köz-Ért Kft-től kapta az egyesület. Ezúton is köszönet Molnár Istvánnak. A faültetést megelőző napon Fléger Attila és Borostyán Gyula tárnokőrök előkészítették a talajt. Másnap Jézsó Ildikó, Borostyán Gyula, Nagy József, Szemán János tárnokőrök, valamint a tárnoki iskolából Zsámboki Edina segítségével és irányításával a környezetvédelemi szakkör diákjai közül 10 tanuló vett részt az ültetésben. Mindezen munkák elvégzéséhez Benkó András az Agrifutura vezetője nyújtott segítséget, trágyát, vizet és traktort biztosítva. A kocsányos tölgy igen magas életkora miatt a magyarság történetének élő szemtanúja is volt. Feljegyzések tanúsítják, hogy egy emberöltőnyivel ezelőtt még éves példányai is ismertek voltak. Múltunkhoz, s jelenünkhöz fűződő viszonya miatt magyar fának igazán a kocsányos tölgyet tarthatjuk. A kocsányos tölgy megélhető magas kora, termete, terebélyes koronája, s fájának kitűnő minősége miatt joggal nevezhető a fák királyának. Szabadon állva festői szépségű, a törzse vastag, zömök, s már 2-3 méter magasságban hatalmas ágakra bomlik. Magassága elérheti a métert. Mára eredeti területei erősen lecsökkentek, jelenleg erdeink 10%-át alkotja. Mi, az egyesület tagjai ezért is tartjuk fontosnak, hogy őshonos fákat ültessünk, így segítve azok fennmaradását, hogy több generáción át gyönyörködhessünk a fák szépségeiben és nagyságaiban. Köszönjük mindenkinek a segítségét, az áldozatos, odaadó munkáját! Tárnokőr Környezetés Természetvédő Egyesületet

18 18. oldal TÁRNOKHÍR FEBRUÁR Ezúton tájékoztatjuk Tárnok Nagyközség lakosságát, hogy január 1-jével hatályba lépett az ebek mikrochippel történő megjelöléséről szóló 15/2010. (XII.17.) helyi rendelet. A rendelet értelmében: Tárnok település közigazgatási területén ebet sétáltatni kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölése után lehet. Az ebtartó köteles minden 3 hónapos kort meghaladó, korábban mikrochippel meg nem jelölt ebet január 1. és december 31. között, az ez után született ebeket 3 hónapos életkoruk elérését követően, legkésőbb 6 hónapos életkoruk eléréséig mikrochippel elláttatni és a Magyar Állatorvosi Kamara PETVETDATA nyilvántartásba bejelenteni február 15. és április 30. közötti időszakban a 2. (1) bekezdésében meghatározott megjelölést és regisztrációt az önkormányzattal megállapodást kötött helyi állatorvosok a tárnoki ebtartók részére kedvezményesen biztosítják április 30-át követően szabálysértést követ el és ötvenezer forint pénzbírsággal sújtható az a személy, aki Tárnok település közigazgatási területén ebet mikrochippes azonosító nélkül sétáltat, vagy a közterületre kienged. Rendelési idő, telefonszám: Tisztelt szerkesztőség! Ezt a kis írást a Nők Lapja egyik régebbi számában találtam, szerintem jó. Ha a böjtről írnak, használják fel ezt is. Földes Melinda Hirdetmény dr. Fekete Balázs dr. Siver László , Tárnok, Rákóczi út 85. Tárnok, Határ út 1. Hétfő de du Hétfő du. 17,30-19,30 Kedd de du Kedd de du. 17,30-19,30 Szerda de du Szerda du. 17,30-19,30 Csütörtök du csütörtök de du. 17,30-19,30 Péntek de du Péntek de. Nincs du. 17,30-19,30 Szombat de Szombat de Vasárnap du vasárnap A Magyar Állatorvosi Kamarával és a helyi állatorvosokkal kötött megállapodás értelmében Tárnok területén dr. Fekete Balázs és dr. Siver László állatorvosok jogosultak az ebek mikrochipes megjelölését és regisztrációját elvégezni. Fenti állatorvosokkal kötött megállapodás értelmében a tárnoki lakosok részére február 15. és április 30. közötti időszakban az önkormányzat támogatásával, kedvezményes áron végzik el az ebek microchippel való megjelölését abban az esetben, ha az ebet veszettség elleni védőoltásban is részesítik, amely beavatkozás szintén kedvezményes áron kerül ebben az időszakban végrehajtásra. A mikrochip és beültetésének kedvezményes ára: 1500,- Ft A veszettség elleni védőoltás kedvezményes ára: 2800,- Ft (+ 200 Ft/ 10 testtömegkilogramm a kötelező féreghajtó) A chip országos regisztrációjának ára az Önkományzat, és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött megállapodás értelmében: 200,- Ft/ÁFA Tehát az Önkormányzat által támogatott kedvezményes időszakban a mikrochipes jelölés, a chipnyilvántartás, a veszettség elleni védőoltás és a kötelező féreghajtás összes, a gazdát terhelő költsége 4300 Ft+féreghajtó+ regisztráció Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Mire is jó a böjt? A telet követő tavaszra készülni kell. Az ünnepre is. Télen az ember meleget kíván. Meleg szobát és meleg ételt. Húsokat, fűszeres falatokat, amelyek finomak ugyan, de elnehezítenek. A bennük lévő szennyező anyagok lerakódnak az erekbe, az ízületekbe, elzsírosítják a vért. Ezért kell, kellene időről időre megtisztítanunk a szervezetünket. A katolikus vallás szerint a húsvétot megelőző hat hét a böjt időszaka, de maga a böjt minden nagy vallásban és kultúrában jelen van mondja Pistyur Imre, gyógynövényes gyógyító. Alkalmazták a perzsák, az egyiptomiak, a görögök és a rómaiak is. Általános értelemben az élvezetektől, az örömöktől való tartózkodást jelenti, sok helyen nemcsak az evésre, húsevésre, de az alkoholfogyasztásra, sőt, a borotválkozásra és a tisztálkodásra is vonatkozik. Nem kötődik kizárólag a testhez, inkább egy szellemileg vezérelt, lelkileg átélt folyamatnak nevezném. Nem úgy kell elképzelni, hogy aki böjtöl, az aszkéta, aki ül egy hegy tetején, szenved, és még levegőt is ritkán vesz. Szó sincs róla. Ha ugyanis az ember tudja, hogy a szervezetével valami jót tesz, akkor ennek a biztonságnak megfelelő folyamatok indulnak el a testében. Ehhez nem kell vallásos hit, inkább valami bizakodó elvárás. Nem szenvedni kell, éhezni sem, csak figyelni arra, miből és mennyit eszünk. Sok gyümölcs, zöldségek és rengeteg folyadék ezekre van szükség. Ha az ember helyesen böjtöl, nem gyengül le, nem fárad el és nem lesz sápadt. Sőt: az az energia, amely eddig az emésztésre használódott el, most megmarad, és máshol szolgálja az embert. Jobb lesz a hangulata, felfrissül a szelleme, nemcsak testben, hanem lélekben is megtisztul. Tisztelt Ügyfelek! Súlyos mozgáskorlátozottak részére adható közlekedési támogatás. Megállapítható: súlyos mozgáskorlátozottság esetén (orvosi szakvélemény alapján). A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás elbíráláshoz szükséges a hiánytalanul kitöltött, aláírt kérelem. A kérelemhez mellékelni kell: 1. A súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt. Amennyiben a mozgáskorlátozottnak birtokában van egy január 1-jénél nem régebbi szakvélemény, mely szerint állapota végleges, avagy egy későbbi időpontban esedékes felülvizsgálatra szorul, akkor nem szükséges új orvosi véleményt beszerezni. A szakvéleményt háziorvosa, vagy annak beutalása alapján az illetékes szakorvos formanyomtatványon állítja ki. 2. Az egy háztartásban élők előző év egy hónapjára eső nettó átlagjövedelmét igazoló kereseti igazolásokat és a jövedelemnyilatkozatot. 3. A mozgáskorlátozottak által eltartottak születési anyakönyvi kivonatának vagy személyi lapjának másolata, és ha szükséges az elhelyezését igazoló bírói ítélet vagy gyámhatósági határozat fénymásolata. 4. Ha a mozgáskorlátozott dolgozik vagy tanul, a munkaviszony, tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást, ha pedig munkanélküli járadékban vagy keresetpótló támogatásban részesül, annak igazolását. A jogosultság feltétele, hogy a kérelmező egy főre jutó jövedelme ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. Az ellátás összege Ft között változik annak függvényében, hogy a kérelmező betöltötte-e a 62. életévét, a családfenntartónak minősül-e, dolgozik vagy tanul, milyen jellegű ellátásban részesül. A kérelem benyújtásának határideje: minden év április 30. Igazgatási iroda

19 2011. FEBRUÁR TÁRNOKHÍR 19. oldal Folytatódik a szelektív hulladékgyűjtés Tárnokon Az utóbbi egy évben soha nem látott mennyiségű csapadék érte hazánkat és bizony az esőfelhők nem kerülték el településünket sem. A rekord menynyiségű csapadék azonban rendkívüli védekezési munkát adott az immáron egy éve működő önkormányzati kft. dolgozóinak ben több hetet töltöttek a belvízi védekezésért is felelős cég munkatársai a szivattyúk mellett, erőn felül teljesítve, néha éjjel-nappali szolgálatot ellátva. Az önkormányzat a munka zökkenőmentes biztosítása érdekében pedig haladéktalanul döntést hozott a védekezéshez szükséges eszközök azonnali bővítéséről és az újonnan beszerzett szivattyúk már a tavalyi évben munkába is álltak. Emellett újabb Szállításra váró sárga zsákok a Dózsa György úton Legyen Ön is válogatós szlogennel 2009-ben vezettük be Tárnokon a lakosság számára egyszerű és kényelmes ún. házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. Bevezetésekor a lakosok díjmentesen vehették át a sárga színű zsákokat, melybe a hulladékokat gyűjthetik és azóta is folyamatosan ingyen lehet zsákokhoz jutni a Polgármesteri hivatal épületében. A megfelelő hulladékfajtákat italos karton, tejes doboz, műanyag flakon, tejfölös pohár, mosóporos doboz stb. egy zsákba gyűjtve kell az előre meghirdetett szállítási időpontokban az ingatlan elé kihelyezni és a szolgáltatást végző cég gyűjtőautója elszállítja azt. A 2009 nyarán bevezetett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés során már közel 100 tonna hulladék gyűlt össze. A lakosság számára díjmentes szolgáltatáshoz papírgyűjtés és az üveghulladékok konténeres gyűjtése is hozzátartozik. Az üveghulladékok balesetveszély miatt nem vehetnek részt a zsákos elszállításban, ezért a település két pontján kihelyezett gyűjtőedénybe lehet bedobni azokat. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés rendszere tiszta és kényelmes a lakosság számára, hiszen a hulladékokat nem kell elszállítaniuk sehová, az otthoni gyűjtés pedig egyszerűen megoldható az ingyenes zsákok segítségével. Tárnokon a lakosság több mint 63%-a fixen telepített automata esővíz és belvíz szivattyúk kerültek beüzemelésre, melyben a hivatal műszaki irodája is segített. A Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési Kft. egész évben a lakosság rendelkezésére áll, de a védekezési munka csak a lakossággal együttműködve tud sikeres lenni. Kérjük a lakosságot, fokozottan ügyeljenek a házuk előtti árkok, átereszek karbantartására, hiszen ez a lakók feladata. Emellett belvízprobléma esetén hívják a 06 (23) os telefonszámot hétköznap munkaidőben és kérjék az önkormányzati cég közvetlen segítségét. A Tárnoki Köz-Ért Kft évben belvízvédekezésre több mint 3 millió csatlakozott már a díjmentes szelektív hulladékgyűjtési programhoz. Legyen Ön is válogatós! További információ: Cseresnyés Attila Folyamatos a belvízi védekezés Tárnokon Belvízi védekezés a Benta utcában 2009 tavaszán Ft-ot költött. Ebből a keretből fedeztük a belvízi védekezésben a saját emberi erőforrásainkon túl résztvevő önkéntesek és segítők költségeit is, továbbá szintén ez az összeg foglalja magában az Iskola utcában a Kft. által épített új átemelő szivattyú akna és elektromos bekötése kivitelezését is. Szabálytalan és emiatt a házakat alámosó átereszek kerültek elbontásra több helyen, az egyik legnagyobb katasztrófát okozó átereszt a Csillag utcánál teljesen visszabontottuk és helyette új a csapadékvíz akadálytalan elvezetését segítő úttárgyat építettünk. A Ceglédi utca 18-ban egy idős, nyugdíjas néni kertjét a tűzoltósággal és a speciális mentőkkel karöltve több alkalommal kellett szivattyúkkal vízteleníteni, illetve a Tatai utca és a Köztársaság utca sarkán a csatornázási művek mentésben résztvevő teherautója által beszakított áteresz véget kellett felbontanunk és újra betonoznunk. A javításoknak ezzel még koránt sincs vége, jelenleg a Halász-Dózsa-Marton utca találkozásánál eltömődött áteresz kitisztítását, kibontását kell megoldanunk, de mára ez is befejeződött. Várhatóan áprilisára készül el a Hivatal megbízásából Tárnok Nagyközség Belvízvédelmi Beruházási terve, amely a település teljes vízelvezető árokrendszerének és víziközműveinek felülvizsgálatán alapulva részletesen tartalmazni fogja, hogy hol évben Tárnok Nagyközség településen 19 pár kötött házasságot. 15 pár hozzájárult nevük Tárnokhírben való közzétételéhez. Ebben az évben volt egy ötven éves házassági évforduló is, nevük közzétételéhez ők is hozzájárultak. A párok neveit házasságkötés szerint, időrendi sorrendben közöljük. Kornseé Kitti Rita Rácz Bálint Halmos Berta Ágnes Ozsváth Miklós Szücs Henrietta Halmai Ákos Bohár Judit Dr. Lukács György Zoltán Csanádi Erika Lakatos Péter Kovács Viktória Szabó Attila Róbert Megyeri Lívia Tóth Gábor Bublik Szilvia Szélesi Zsolt Szivák Zsuzsa Éva Pajter Tamás Nagy Éva Lindtner Péter Pálfi Ágnes Rácz Mihály László Reichenbach Renáta Egyed Robert Magyar Krisztina Biró Attila Békési Hajnalka Bohák Mihály Gábor Nagy Rita Róza Erdősi József 50 éves házassági évforduló: Hosszú Mária Lőrincz Györgyné Lőrincz György Minden ifjú párnak, és az ötven éve házasságot kötött párnak is nagyon sok boldogságot kívánunk, hozzá erőt és jó egészséget! Gratulálunk! Most már automata beépített szivattyúk dolgoznak több területen kell a csatornarendszert újraszintezni, hova és milyen további védműveket, átemelőket, stb. kell telepíteni. Ezek kialakításában a kivitelezési munkákban a Kft. szintén meghatározó szerepet fog betölteni. A belvízi védekezésben több mint 1500 homokzsákot használtunk fel, a településüzemeltetés dolgozói és az önkéntes segítők (együtt több mint 30 fő) több lakóházat is megvédtek, amelyeket közvetlenül fenyegetett a veszély. 5 kiemelt szivattyú-ponton három műszakban üzemeltek a szivattyúk, ezen kívül a lakosság részére közvetlenül is nyújtottunk segítséget a víz alatt álló telkek szivattyúzásával. A képviselő-testület a belvízvédelmi tapasztalatok alapján 5 millió Ft rendkívüli támogatást szavazott meg az eszközrendszer fejlesztésére, amelyből 4 db nagy teljesítményű benzinmotoros tűzoltószivattyú és tömlők, valamint a lakosság részére kikölcsönözhető 10 db elektromos automata vízszintkapcsolós merülő szivattyú és tömlői kerültek beszerzésre. A szerk.

20 20. oldal TÁRNOKHÍR FEBRUÁR Tárnok KSK Öregfiúk csapata Felhívás az ingatlanok házszámozására Tisztelt Tárnoki Lakosok! Önkormányzatunk irodáit rendszeresen keresik olyan cégek, hivatalok, intézmények és magánszemélyek is, akiknek egyes ügyeikben gondot jelen egy egy adott cím házszám, helyrajzi szám megkeresése. Ezeknek legtöbbször oka a házszámtáblák hiánya. Különösen nagy problémát jelent ez a külterületi ingatlanok esetében pl. Öreg-hegy. Tárnok Nagyközség területén érvényben van Tárnok Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 17/2009. (X.21.) számú rendelete A közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról 1. (1) A rendelet célja, hogy Tárnok nagyközség közterületei elnevezésének és az azokhoz csatlakozó ingatlanok házszámozásának rendjét, ezáltal a megfelelő tájékozódást biztosítsa, ennek során a területek azonosíthatósága, illetőleg az ingatlant használó személyek elérhetősége érdekében érvényre juttassa a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, ( ) szempontokat. A rendeletben pontosan le van fektetve a házszámozás szabálya, de nem csak ez. A rendelet értelmében szabálysértés a házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével kapcsolatos kötelezettség megszegése. Az év első felében ezzel kapcsolatban szigorúbb ellenőrzés várható, hiszen a rendelet megalkotása óta eltelt több mint egy Graffiti: művészet vagy rongálás Mindenki másként látja és persze ki-ki saját izlésének megfelelően el is tudja dönteni, hogy az évek óta töretlenül népszerű graffiti mozgalom remekművei sorolhatók e művészeti ághoz vagy netán rongálásnak minősülnek. Én az utóbbira szavazok és ezt az amúgy is visszavonhatatlan eszmémet egyik barátom erősítette meg, amikor is egy fotót küldött nekem ben. A vasútállomás (tárnoki) várótermét szorgos kezek tisztára festették karácsony előtt, köszönet érte a királyi vasúttársaságnak, de becsületes munkájuk gyümölcse hamar lerohadt, másnap reggelre már csodás műalkotások díszítették a túl sima falat. Az alkotókedvű fiatalok bizonyára nem nézték jó szemmel, hogy egy épület belseje túlságosan tiszta és szép, ezért gyorsan rá is firkáltak graffitiket. Egyesek bizonyára élvezik eme egyszerű rongálás folyamatát vagy izgalmát, azonban nem árt tudomásukra jutni, hogy januártól ezért bizony börtön jár! Ott pedig nem olyan jó lehajolni a szappanért Csa ui.: aki bármilyen érdemi információval tud szolgálni az elkövetőket illetően, kérem, jelentkezzen a tárnoki rendőrőrsön. Szeretném megragadni az alkalmat és az újság hasábjain keresztül köszönetet mondani a Tárnoki Önkormányzatnak, magánszemélyeknek (Pécsvári László, Sárosi Tamás) a évi anyagi támogatásért. Külön köszönetet érdemelnek barátaink, szurkolóink a pályán dolgozó segítőkész embereink. Elismerést érdemelnek a vezetőségi tagjaink, melyek Kapunics Zoltán elnök, Zsikla Zsolt, Csabai Csaba és az edző Kapcsos Ferenc. Õket ritkán emlegetik, de nagyon fontos háttérmunkát végeznek. Csapatunk meghálálva a bizalmat a 2010 es őszi idényben jól teljesített, a tabellára nézve a hatodik hely reális eredmény. Előrelépés csak akkor következhet be, ha minden mérkőzésen, a meghatározó játékosaink ott tudnak lenni és fővel szerepelünk. Újévben a Községi Sportkör életében elnökváltás történt. Bizva a jó tavaszban, folytathatjuk a sportolást, edzést, bajnoki mérkőzések lejátszását, saját hazai pályánkon. Kicsit nem e cikkhez illő, de volt elnökünknek, tudom kevesen szeretik, Aradi Józsefnek ki gyerekkorunk edzője, nevelője volt külön köszönetet mondunk, mi régi focisták nála tanultunk, kezdtünk focizni, sportolni. Ezúton kivánunk minden Tárnoki sportolónak, labdarúgónak sikerekben gazdag újév kezdetet, folytatást. Csősz János csapatkapitány év. Ennyi idő pedig elég kell, hogy legyen a hiányosságok pótlására. Felhívjuk a lakosság figyelmét a házszámok, helyrajzi számok elhelyezésének kötelességére! Polgármesteri Titkárság A Tárnokhír következő száma március elején jelenik meg. A lapzárta ideje február 15. Felkérünk minden intézményt, szervezetet és olvasóinkat hogy aktuális híreiket, felhívásaikat és programjaikat tartalmazó írásaikat a közlendő fényképekkel együtt elektronikus adathordozón (floppy, CD) adják le az önkormányzat titkárságán Cseresnyés Attila felelős szerkesztő részére. Elküldhetik ben is a cseresnyes. vagy Szolnoki Gábor polgármester részére a tarnok.hu címre. Felhívjuk a vállalkozók és hirdetőink figyelmét is, hogy lapunk már havonta jelenik meg, példányszámát pedig háromezer hétszázra emeltük, terjesztését díjmentessé tettük. Amennyiben vállalkozásukat, szolgáltatásaikat hirdetni szeretnék, hívják Cseresnyés Attila felelős szerkesztőt a 06 (20) telefonszámon vagy juttassák el hirdetéseiket a fenti címekre. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy félreteszünk minden egyes példányszámból az önkormányzat titkárságán, így további igényeket is ki tudunk elégíteni, illetve tudunk adni azoknak, akik valamilyen okból nem jutottak egy egy példányszámhoz. Szerkesztőség EU-s élelmiszerosztás 2010 decemberében második alkalommal történt élelmiszercsomag-átadás a megsegítendő családok részére. Az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően december 8-án lehetett átvenni 16 raklapnyi élelmiszert. Az áru elhozásában segítséget nyújtott Mizsei István és Pillár Emil, aki teherautóikkal biztosították a szállítást. Személyautóval Molnár Sándor sietett a segítségünkre, hogy a lehető legkorábbi időpontban érjünk a raktárba. Az átvett élelmiszerek tárolását, és osztásának központját Bakos Attila tette lehetővé. Az élelmiszerek kiosztásában, szállításában részt vettek: Bakos Attila és fia, Bangó Szilvia, Bökönyi Endre, Cseresnyés Attila, Ernetz László, Halas Gábor, Hegedűs Márta, Hosszú Lajos, Juhász Lászlóné, Klemné Zabó Ágnes, Kulcsár György, Molnár Sándor, Radics Ernő, Sujt László, Tamás László, Zombori Ferenc, dr. Zsigmond Réka, Pájer Zoltán, Samu Zsolt, Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési Kft. dolgozói. Külön köszönet az önkormányzat részéről Pechnyó Péterné Riának, aki az adminisztratív munkában, és időpont egyeztetésekben segített. Kiemelten szeretném megköszönni Bakos Attila önzetlen, áldozatos munkáját, mellyel segítette e karitatív tevékenység lebonyolítását. Hegedűs Márta

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselőtestületének augusztus 5-i rendkívüli ülésére 8064-1/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: Emlékoszlop elhelyezése a kommunizmus és fasizmus áldozatainak emlékére, Millenniumi

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. július 12. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 12-én 18.00 órai

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2011. február 9. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Losoncz Miklós egyetemi tanár, Jean Monnet professzor Az EU előtti kihívások és a magyar elnökség előadását hallhatják! Az EU előtti kihívások és a magyar

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Tanítási év helyi rendje 2014/2015 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok száma: 5 nap 1 hónap nap hét napja tanítási nap sorszám feladat óra

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE JANUÁR 30. - A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése - A Polgármester beszámolója átruházott hatáskörben

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10. napján megtartott Közmeghallgatással egybekötött ülésének J e g y z ő k ö n y v e 35/2012./XII.10./ számú nemzetiségi

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. augusztus 18. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án 17.00

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: MGB/2-3/2015. EL-1/2015. sz. ülés (EL-4/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2015. január 20-án, kedden, 10 óra 00 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. DECEMBER Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi szentmisém (egy kápolnában, ahol nem volt világítás, csak néhány gyertyafény pislákolt

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. I/1. sz. alatti székhelyén 2014. február 19-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben