INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 31. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: 69-92/2010. (III. 31.) Kt. hat. Rendelet száma: 5/2010. (III. 31.) Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme, 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: Laczy Károly polgármester, Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester, Balogh Ferenc képviselő, Lénárd Imre képviselő, Bolvári Mihály képviselő, Zámbó Istvánné képviselő, Kecskés Gusztávné képviselő, Jerzsele Zoltán képviselő Lauter György képviselő, Szudorné Pribék Ilona képviselő, Faldina Ágnes képviselő, Sebján György képviselő (összesen 12 fő). Az ülést vezeti: Laczy Károly polgármester Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző, További jelenlévők: Ádámku Ottóné pénzügyi és gazd. csop. vez., Nyitrai Attila iskolaigazgató, Maczák Jánosné óvodavezető, Golda Andrea művelődési ház igazgatója, Bazsó Judit Speciális Otthon igazgatója, Sirokiné Kubik Júlia élelmezési vezető, Volf Ferenc TKB tag, Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési tanácsadó, Krizsán Sándorné Otthonteremtő Alapítvány vezetője, Kovács László, Kovács Lászlóné inárcsi helyi lakosok NAPIREND: 1. KÖZMEGHALLGATÁS 2. Az önkormányzati közétkeztetést ellátó konyha évben végzett munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása 3. Élelmezési nyersanyag közbeszerzési eljárás lezáró döntésének az újratárgyalását 4. Tolnay Lajos Általános Iskola gazdasági ügyintéző közalkalmazotti álláshelyének megszüntetése 5. Nagycsaládos egyesület kérelmének a megtárgyalása 6. Inárcs Község Önkormányzatának a szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelet módosítása 2

3 7. Közös tulajdonban lévő szennyvíztisztító telep és hozzá tartozó ingatlanok vagyontárgyak tulajdonviszonyának rendezése 8. Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének megtárgyalása 9. Inárcsi Új Hírmondó formai, tartalmi és etikai szabályainak elfogadása 10. Belterületi utak burkolása Inárcs községben című nyertes pályázatához közbeszerzési eljárás megindítása 11. Tájékoztató a kötelezően fizetendő rehabilitációs hozzájárulásról 12. Beszámoló a Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről 13. A Budavári, az Újbudai és a Hegyvidék Önkormányzat Intézményfenntartó Társulás és az Önkormányzat között létrejövő ellátási szerződés megtárgyalása 14. Sallai János és Faragó Attila kérelmének megtárgyalása 15. Polgármesteri jelentés megtárgyalása 16. Magyar Védőnők Egyesülete kérelmének megtárgyalása 17. Anyaoltalmazó Alapítvány támogatási kérelmének megtárgyalása 18. Skordai József kérelmének a megtárgyalása 19. TIEF TERRA Kft. bejelentésének a megtárgyalása 20. Zrumeczky Dezső Művelődési Ház a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására pályázaton való indulásának megtárgyalása 21. Mozgáskorlátozottak pályázatának önerő növekedésének biztosításáról döntés (Jelenléti ívet, meghívót, előterjesztéseket, és a rendeletet, a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) NAPIREND ELŐTT Laczy Károly polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület minden tagját és külön köszöntöm intézményeink vezetőit, Nyitrai Attila iskolaigazgatót, Maczák Jánosné óvodavezetőt, Sirokiné Kubik Júlia élelmezésvezetőt, valamint Volf Ferenc bizottsági tagot. Köszöntöm még a Dabas tv. Inárcsi Krónika képviselőit, amiért megtisztelnek a jelenlétükkel. Bazsó Judit vonatkozásában azért hagytam utoljára a köszöntést, mert őt szeretném bemutatni a képviselő-testület részére, valamint a tisztelt jelenlevőknek. Ő is egy intézményvezető az Inárcsi Speciális Otthonnak a kinevezett vezetője. Át is adom a szót Juditnak, hogy mondja el 3

4 a javaslatát, amiről már mi beszéltünk. Eddig az otthon el volt szigetelve a település életétől és ő ezen szeretne változtatni. Kérlek téged, hogy mutatkozz be a képviselő-testületnek. Bazsó Judit: 52 éves elvált, 6 gyerek édesanyja vagyok. A hivatásom gyógypedagógus és elhivatott vagyok az értelmi sérült emberek iránt. Tavaly februártól vagyok az Inárcsi otthon igazgatója és most január elsejétől az Integrált Szociális Otthonnak, ami az új nevünk Inárcs székhellyel és Ócsa telephellyel. Én megkerestem a polgármestert is, mert szeretnék nyitni az ép társadalom felé, hiszen az értelmi sérültekkel szemben elég sok előítélet ért. Ez abból adódik, hogy nem ismerik eléggé a sérült embereket. A régi beidegződések miatt ítélnek és én ezen szeretnék változtatni. Az Ivánci otthonban az előző munkahelyemen is nyitottunk a falu felé és nagyon jó programokat csináltunk. Ez ügyben voltam a múlthéten a polgármesternél. Én szeretném iskolák, óvodák társadalmi szervezetek felé nyitni és megkeresni azokat a pontokat ahol ezek az emberek találkozni tudnak. A mi ellátottainknak nagyon fontosak az ép emberek, úgy ahogyan a pici gyerek tanul a nagyobbtól. Sok mindent el tud tanulni, a sérült ember is az ép embertől, de ez visszafelé is működik. A polgármester lehetővé tette, hogy egy következő alakalommal megbeszéljük ezeket a találkozási pontokat, ahol ez létrejöhet, és ebben kérném a segítségüket. Nekem olyan terveim vannak a jövőre nézve, hogy mind a két intézményben szeretném bevezetni a szociális foglalkoztatást. Sérült emberek is készíthetnek kisebb ajándéktárgyakat, hogy azokat egy kiállítás vagy eladás címén értékesíthetőek legyenek, illetve a rendezvényeken való részvétel, mint a tavalyi falunap, vagy a 60 éves találkozón. Én köszönöm, hogy lehetőséget kaptam. Laczy Károly polgármester: Az otthon eddigi vezetői a település felé ezt a közeledést nem tették meg, amit én hiányolok. Az intézménynek egy időre néhány hónapra ki kell lakoltatni az otthon 92 lakóját az otthon felújítása miatt. Ezen majd el kell gondolkozni, hogy a nyári szünetben milyen lehetőségeink lesznek, hogy helyben találjunk valamilyen megoldást. Ezt most csak gondolatébresztőnek szántam. Juditnak pedig köszönjük a bemutatkozást. Bazsó Judit távozik a teremből. Laczy Károly polgármester: A képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv-vezetőnek Róth Jánosnét, jegyzőkönyv hitelesítőnek Balogh Ferenc és Szudorné Pribék Ilona képviselőket kérem fel. Aki az előbb elhangzottakkal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül jegyzőkönyv-vezetőnek Róth Jánosnét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Balogh Ferenc és Szudorné Pribék Ilona képviselőket kéri fel. Laczy Károly polgármester: Megkérdezném, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül van-e javaslat felvételre vagy levételre? Szudorné Pribék Ilona képviselő: Egyebekben szeretnék szót kérni. Faldina Ágnes képviselő: Én is az egyebekbe szeretnék szót kérni. Laczy Károly polgármester: Nekem is lesz napirendem az egyebekben, amit a fontossága miatt kellett behoznom. Én bízom abban, hogy a bizottságok a napirendeket előkészítették megfelelően döntés szintre, hogy haladni tudjunk a napirendi pontokkal. Sok napirendi 4

5 pontunk van és közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésünk tartunk. Aki a napirendet a módosításokkal elfogadja, az kérem szavazzon. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a napirendet új napirend felvételével, valamint a napirendek sorrendjének megváltoztatásával elfogadja. NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA 1. napirend: Közmeghallgatás Laczy Károly polgármester: Vannak vendégeink is és amennyiben a közmeghallgatás kapcsán vannak itt, akkor én átadnám a szót Önöknek. Kovács László: Kovács László vagyok a Napsugár utcából és két kérdésem lenne. Az egyik az önkormányzat állattartási rendeletével kapcsolatban, hogy miért nem tudja végrehajtani a saját maga által megalkotott rendeletet. A másik pedig a Napsugár utca aszfaltozásával kapcsolatos. Ép most olvastam a Hírmondóban, hogy ez az utca megint kimaradt. Érdemes lenne eljönni, hogy hogyan lehet arra közlekedni. De most az első az fontosabb lenne. Tudomásom szerint a mögöttünk lévő utcában (Harmat), ott már más körülmények uralkodnak. Felhívták a figyelmemet az ott lakók, hogy ott milyen állatokat lehet tartani. Ugyanakkor viszont minálunk ez nincs megszabva. Kb. négy évvel ezelőtt tettem itt bejelentést az önkormányzatnál, hogy a szomszédom kecskenyájat tart. Én akkor még beszéltem a régi jegyző úrral és nem büntetést akartam, hanem azt, hogy ezt a szomszéd szüntesse meg. Akkor különböző felszólításokat küldtek nekik, hogy mit kell kiépíteni, ami az önök állattartási rendeletében le van írva. Én úgy gondolom ezt senki nem ellenőrizte, mert azóta is ugyanígy megvan a kecskenyáj, hol 30 darab, hol pedig 10. Az én szomszédom egy teljesen öntörvényű ember, nem hat rá senki. Ezzel kapcsolatban szeretném a polgármester vagy a képviselő-testület véleményét kikérni, hogy mi a teendő ilyenkor? Polgári peres eljárást kell indítani, hogy nyugodtan tudjak lakni? Tegnap fejezte be a kerítést, mert a tyúkok és a vadkacsák is átjöttek. Laczy Károly polgármester: Ezzel kapcsolatban mikor volt az utolsó beadványa, panaszos levele? Kovács László: Nekem egyszer volt ilyen beadványom, és az előző jegyző úrral is beszéltem személyesen és Pribékné Forgács Ildikóval is. Göndör Ákos jegyző: Elsősorban szeretném Önt megkérni, hogy egyeztessünk egy időpontot és mondja jegyzőkönyvbe, ami problémákat észleltek. Négy éves ügy elég régi, akkor én még nem voltam itt és ezért felelősséget nem tudok vállalni, ami nem az én hatásköröm volt akkor. Abban igaza van, hogy a Harmat utca kertvárosias jellegű lakóövezet, mert Harmat utcára nyíló telekről van szó és ott lehet állattartást eszközölni, de ennek nyilván vannak korlátai, birtokvédelmi korlátai. A mi állattartási rendeletünkben nincs meghatározva, hogy mennyi állatot lehet tartani, ami azt jelenti, ennek a korlátai csak birtokháborítás között rendezhető. Ha Önöket zavarja, akkor mindenféleképpen bejelentést kell tenni. Négy éves bejelentést már nem tudunk elintézni, mert arra az ügyre harminc nap volt az ügyintézési határidő, most pedig 5

6 huszonkettő munkanap a bejelentéstől. Ha Ön most bejelentést tesz, akkor ezen határidőn belül természetesen meghozzuk a megfelelő döntést az ügyre vonatkozóan. Kovács László: Három éve tudom, hogy iktatták a beadványomat és az önkormányzat lépett rá, határozatot is hoztak, amit én is megkaptam. Én elolvastam a rendeletet és azt kértem, hogy az önkormányzat tartassa be legalább azokat a szabályokat, amit ő hozott. Ez nem történt meg azóta sem. Én úgy tudom abban a kecske is meg van határozva, 200 darab. Tartása zárt és kivett területen kell, hogy történjen, emésztőgödörrel, stb. Göndör Ákos jegyző: Nem várható el a hivataltól, hogy minden egyes ügy, ami az elődeinktől származik, át legyen vizsgálva, hiszen ezek lezárt ügyek. Nyilván ha Ön ezzel nincs megelégedve, azt orvosolni kell, de ezt csak egy új eljárás alapján tudjuk megtenni. Ha ön bejön hozzám, én még soha nem küldtem el senkit, és jegyzőkönyvet fogunk felvenni erről, amiket elmondott és kivizsgáljuk. Az állattartási rendeletünk betartásához pedig nem rendelkezünk olyan apparátussal, hogy minden egyes ingatlant megvizsgáljunk, arra vonatkozóan, hogy minden egyes szabály be van-e tartva. Itt a bejelentésre gondolok, mert az alapján indulnak az állattartási ügyek, akit zavar a szomszéd, az megteszi a bejelentést és mi megindítjuk a hatósági eljárást, amit határozattal zárunk le. Kovács László: Előző jegyző úrral amit ők eszközöltek szabályokat a szomszédommal én azt gondoltam ha valamilyen szabályokat szankciókat kiszabnak, azt be is tartatják. Göndör Ákos jegyző: Ez nem örök érvényű harminc napot követően a határozat jogerőre emelkedésétől ellenőrizték, ha ellenőrizték, de arra nem tudok felelősséget vállalni, amit az elődeim cselekedtek. Kovács László: Én elég toleráns voltam éveken keresztül mire ezt a beadványt megírtam. Nem egyedül voltam ebben, többen írtuk alá. Lénárd Imre képviselő: Én voltam kint a szomszédban körülbelül két-három éve. Akkor éppen csak néhány kecske volt kint az udvaron, meg baromfi és talán 2-3 kutya. Én az akkori állapotot tudom mondani, hogy akkor nem tért el a falusias állattartási szokásoktól. Természetesen azóta lehet több kecskéje is. Most is csak azt tudom javasolni a hivatal részéről, hogy ki kell menni és én is támogatom, ha túl lépjük a szabályokat, vagy nem tartanak be előírásokat arra fel kell hívni figyelmet, mert van állattartási rendelete az önkormányzatnak. Kovács László: Éppen az nincs betartva, hogy hogyan kell az állatot tartani az állománya pedig változik. Ő nem veszi a kecskéket, hanem szaporítja. És az úttal kapcsolatban mi van? Laczy Károly polgármester: Jegyző úr ígérete szerint tehát ez az ügy el fog indulni a maga módján. Én ki szeretném egészíteni azzal, hogy az állattartási rendeletnek az uniós jogharmonizációval egyensúlyban kell lennie. Az uniós állattartással kapcsolatos törvény előírja, hogy itt Magyarországon is tételesen lebontva lakóövezeteket és besorolásokat figyelembe véve egy állatnak mekkora méretű helyet köteles a tulajdonos biztosítani, és milyen tartási feltételeket kell biztosítani az állatnak. Vélhetően ezek nincsenek köszönő viszonyban az előírásokkal, amelyek betartása kötelező. Nekünk az a feladatunk, hogy ennek mentén ezt az állattartási kötelezettséget nyomon kövessük, amíg annak rendje nem kerül a helyére, és mint úgy, nem kerül nyugvó pontra az ön megelégedésére. Az út vonatkozásában pedig elmondanám, hogy amely utak szerepelnek a Hírmondóban, azt pályázat útján nyertük. 6

7 Tekintettel arra, hogy ebben az évben szeretnénk nyugvó pontra jutni az összes utca aszfaltozása tekintetében, amelyek a pályázatban nem szerepelnek, de legjobb reményeim szerint, még nem tudom megmondani, hogy milyen forrásból, de szeretnénk a többi utcát is, ami a pályázatból kimaradt, aszfaltborítással ellátni és véglegesen megoldani az úthálózatot. Én ismerem a Napsugár utcát is, mint a többit és már akkor rossz volt, mert a közműveket az útépítés során tették le. Ez egy szakmai hiányosság. Így nem lehet utcát rendbe tenni, csak véglegesen úgy, hogy aszfaltborítást kap. Mi ezzel a lakosságot nem terheljük le, mint más településen, mert ahol már le van aszfaltozva az ott lakó nem biztos, hogy hozzá fog járulni ahhoz, hogy pl: a Napsugár utcában új aszfalt legyen. Nekünk egy másfajta megoldásban kell gondolkoznunk. Ami még ennek a képviselő-testületnek a feladata, hogy ez a kérés év végére megoldódjon. Ez lenne a válasz a kérdésére. Én meg szeretném kérdezni, hogy közmeghallgatás kapcsán van-e még észrevétel bárki részéről a témakörben. Ha nincs, akkor elindulunk a napirendekkel. Közmeghallgatás véget ért, Kovács László és felesége kimegy a teremből. Göndör Ákos jegyző: Én javaslom, hogy a konyha beszámolójával folytassuk a képviselőtestületi ülést. 2. napirend: Az önkormányzati közétkeztetést ellátó konyha évben végzett munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Laczy Károly polgármester: Ezt a napirendet tárgyalta az összes bizottság. Kérném a javaslatokat. Lénárd Imre képviselő: Az ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Hétfői bizottsági ülésen ezt a napirendet közösen tárgyaltuk a szociális bizottsággal. Jegyzőkönyvbe mondtunk néhány dolgot, de szeretném átadni a szót Faldina Ágnes képviselőtársamnak, mondja el ezeket pontosan. Faldina Ágnes képviselő: Az oktatási és a szociális bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót, amit a konyha készített a 2009-es évről. Olyan javaslat született, hogy szeretnénk, ha a szociális bizottság a konyha élelmezésvezetőjével bizonyos időszakonként megbeszélést tartana, mert az iskolai, óvodai konyha minőségén és mennyiségén szeretnénk változtatni. Egyszer-egyszer tehát találkozunk a konyha élelmezésvezetőjével, hogy a szülő és gyerek kérelme hozzá is eljusson. Én úgy gondolom, ezt meg tudjuk beszélni, a védőnő és a szociális bizottság tagjaival, hogy egy kicsit finomabb legyen az étel. Kecskés Gusztávné képviselő: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Sebján György képviselő: Én tegnap nem vettem részt a bizottsági ülésen, de 1965 óta ismerem a munkáját ennek az intézménynek. Én elolvastam a beszámolót és egyetértek a leírtakkal. Laczy Károly polgármester: Két szavazást fogok tartani. Egyik, hogy aki a beszámolót elfogadja, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. 7

8 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2010. (III. 31.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati közétkeztetést ellátó konyha évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Laczy Károly polgármester Határidő: azonnal Laczy Károly polgármester: Szeretném, ha külön szavaznánk a szociális és az oktatási bizottság javaslatáról, hogy próbáljuk meg újra feleleveníteni az egészséges táplálkozást. Megbíznánk Faldina Ágnes képviselőt azzal, hogy egy olyan minden réteget érintő 3-4 személyt keressen maga mellé, aki ebben a jelzett témakörben az étel összeállításban benne szeretne még lenni és az egészséges táplálkozás irányába haladni. Ezzel a képviselő-testület megbízna és a következő ülésen beszámolnál róla, hogy ebben mennyit tudtál haladni, és utána majd meglátjuk, hogy a gyakorlatban ez hogyan működik. Ezt a segítő team csoportot kellene összeszedni. Lénárd Imre képviselő: Sokkal célszerűbb és jobb lenne, mint más településen, ha a nyersanyagot az adott településen próbálnánk előállítani és így olcsóbb áron tudnának hozzájutni. A közbeszerzésnél, a pékárunál is láttuk, hogy ötszörös volt az ár az első és a második helyezett között. Tudom, hogy a szomszéd falu konyhájánál ugyan ez a baj, sokszor olyan dolgot csinálnak ami olcsó, de a gyerek meg nem szereti. Valamiből pedig többet ennének, a gyerek az ilyen. Sajnos iszonyatos pocsékolás van és erről a konyha főnők és a személyzet nem tehet, hanem a rendszer. Nem tudják azokat a dolgokat olcsón beszerezni, amit a gyerekek szívesen esznek. Amit Faldina Ágnes javasolt ezt már próbáltuk egyszer, ami nem sokáig működött. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Én csak pontosítani szerettem volna amit Faldina Ágnes képviselőtársam mondott. Mi értjük, mert részt vettünk a bizottsági ülésen. Valójában a szociális bizottság kibővítve az intézmény vezetőkkel felvállalja ezt. Viszont a konyhavezető szakmai dolgába, mi nem szeretnénk beleszólni. Még azt sem szeretnénk, hogy a gyerek mondja meg, mert akkor a nutellás kenyér lenne mindig, hanem ezeket a problémákat időnként fejben kell tartani. Laczy Károly polgármester: Ez egy örökölt téma évtizedeken keresztül. Annak nincs semmi akadálya, hogy ezt a szociális bizottság felvállalja, csak így a feladatkör, az bővülni fog. Ez legyen Faldina Ágnes képviselő feladata, ami jegyzőkönyvbe is van foglalva. Faldina Ágnes képviselő: Szociális bizottság javasolta és nem a mennyiségen szeretnénk változtatni, hanem vannak olyan problémák is, hogy a beteg gyerek nem viheti haza az ebédet. Ha az anyuka szaladgál egész délelőtt az orvoshoz a beteg gyerekkel és nem tud főzni és volt, hogy bement a konyhára ott pedig nem adták ki az ebédjét. Állítólag olyan szabály van, hogy ki kellene adniuk. Ezt most csak egy példának mondtam, hogy ilyen is felmerülhet. 8

9 Laczy Károly polgármester: Erről nem hiszem, hogy kellene szavazni. A következő képviselő-testületi ülésre kérünk tőled egy tájékoztatót, hogy mit sikerült tenned ebben a dologban. 3. napirend: Élelmezési nyersanyag közbeszerzési eljárás lezáró döntésének az újratárgyalását (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) Laczy Károly polgármester: Dr. Dóka Zsolt megérkezett, aminek alapos oka van. Zsolt volt a közbeszerzési referense az élelmezési közbeszerzési pályázatnak. Ezzel kapcsolatban felmerültek olyan gondok, amelynek döntésében a Képviselő-testület tájékoztatása feltétlenül szükséges. Dr. Dóka Zsolt: A múlthéten a képviselő-testület meghozta döntését az élelmezési nyersanyageljárás lezáró döntését. Az egyik szereplő a MORTAK FRUIT Kft. betekintést kért az anyagokba és megkifogásolta, hogy két termékkörben Kaltenecker Mihály ajánlatában a költségvetés nem stimmel. Igazából több változaton ment keresztül a költségvetés az eljárás folyamán és lényegében Kaltenecker úrnak az ajánlata nem a végső költségvetés beárazásáról szólt, hanem az utolsó előttiről. Mivel jelentős módosítások következtek be ezért a végső ajánlata nem azokat a mennyiségeket tartalmazza, ami az ajánlatkérő végső közbeszerzésében volt. Ebből adódott, hogy a húsárú tekintetében és a gyümölcsök tekintetében is olcsóbb egységáraknál a Kosztolányi úr, zöldség és gyümölcsnél pedig a MORTAK FRUIT Kft. Gyakorlatilag én most arra tennék javaslatot a képviselő-testületnek, hogy változtassa meg az eljárást lezáró döntését. Végső ajánlata Kaltenecker Mihálynak úrnak a különböző termékcsoportokban nem érvényes, mert nem a végső költségvetési, hanem a végső előtti verziót árazta be. Sajnos más okból, de szintén módosításra teszek javaslatot egy döntés módosítása keretében pékáruk és tejtermékek vonatkozásában. Itt az történt, hogy az első helyezettek, Ádám Zoltán vállalkozó és a Dabas Tej Kft. nem teljes körben árazta be a költségvetési kiírást, hogy miből mennyit állítanak elő. Szépen beadták az eredetit, ami nem volt egyértelmű, de amikor részletesen megvizsgáltuk, akkor derült ez ki. Igazából egy eljárás lezáró döntésmódosításra teszek javaslatot. Ez a módosítás azt eredményezi, hogy az önkormányzat a kedvezőbb egységárakat ajánló cégeket hozza helyzetbe. Gyakorlatilag helyre hozzuk azt az adminisztratív hibát, amit itt a bírálás során vétettünk. Abban az esetben, ha a képviselő-testület újra szeretné nyitni a versenyt, erre természetesen van lehetősége, hiszen ezek a szerződések három hónap alatt felmondhatóak. A három hónapos felmondási idő nekem jó arra, hogy újra nyissuk ezt a versenyt. Ez történt, és én természetesen közbeszerzési tanácsadó vagyok szakmai kérdésekre szerződtem le, de valószínű, ha kommunikációs zavarba nem keveredünk, akkor ez nem történhetett volna meg. Valószínű, hogy ez az én hibám is ez a dolog, ezért természetesen állok a rendelkezésükre, és ha az lesz a döntés, hogy új ismételt eljárás lefolytatása lesz, akkor díjazás nélkül vállalom ezt a tevékenységet, hogy ezt a hibát helyreállítsuk, amit vétettem. Göndör Ákos jegyző: Szeretnék kiegészítést tenni. Arról van szó, hogy a költségvetés hibája miatt a MORTAK FRUIT Kft. az egyik pályázó óvással fog élni, amennyiben nem módosítjuk ezt a döntést, mivel ő vette észre a többi pályázónak ezt a hibáját, ami azt eredményezi, hogy ezek a pályázatok eredménytelenek és a törvény erejénél fogva mi ezt nem tudjuk orvosolni. Sajnálatos, hogy úgy állították össze ezek a pályázók a költségvetésüket, hogy olyan hibákat tartalmaznak, mennyiségi és egyéb hibákat, hogy emiatt a törvény alapján 9

10 érvénytelennek minősülnek ők, mint pályázók. Ezt a döntést már meghoztátok, hogy őket fogadjátok el nyertesnek, de a döntés így ennél fogva törvénytelen. 10 napja van a MORTAK FRUIT Kft-nek ezt a döntést megóvni, ami holnap fog lejárni. Dr. Dóka Zsolt: Az önkormányzatnak van 10 napja, hogy módosítsa a határozatot. Göndör Ákos jegyző: Lényeg az, hogy eljárást indíthat a MORTAK FRUIT Kft. és amennyiben a közbeszerzési döntésbíráló bizottság elé kerül ez az eset, akkor több mint valószínű, hogy meg fogják állapítani ezt a törvénytelenséget és előfordulhat, hogy bírságot is kiszabnak. Bolvári Mihály képviselő: Kire? Göndör Ákos jegyző: Az önkormányzatra a törvénysértő döntés miatt. A költségvetés hibája nem a mi hibánk, mert a pályázók nem jól állították össze a költségvetést. Sajnos, hogy ez nem derült ki, de ez nem a közbeszerzési szakértőt terheli elsősorban, mert ez nem közbeszerzési kérdés, mert úgy kellett volna beadni a pályázatot, hogy érvényes legyen. Visszamenőleg mi ezt már nem tudjuk orvosolni. Az a gond itt, hogy nem adtak be érvényes pályázatot a helyi vállalkozók, amit már csak úgy lehet orvosolni, hogy módosítjátok ezt a döntést és az érvényes pályázókat hozzátok ki nyertesként, és ezeket a szerződéseket, amelyek nem a helyi vállalkozókat hozzák helyzetbe, azokat felmondjuk a megkötéstől haladéktalanul. Új közbeszerzési eljárást folytatunk le és az ottani érvényes pályázat alapján újra ki lehet hozni törvényesen nyertesként a helyi vállalkozókat. Erről van szó. Dr. Dóka Zsolt: Pékáruban és tejtermékben is olyanok tettek ajánlatot, amellyel most utólag érvénytelenséget kell megállapítani velük szemben. Pékárú és tejtermék termékköre most jelenleg nincsen érvényes ajánlatunk, tehát ezen termékkörök tekintetében lenne eredménytelen az eljárás. A többi termékkör esetében van érvényes ajánlattevő, akiket második helyezetnek jelöltünk meg. Az ő ajánlatuk érvényes és a szerződés megköthető velük. Az a képviselő-testület döntése, hogy kíván-e ezen termékkörök szerződésének a felbontásának jogával élni. Megjegyzem, hogy pl: a húsárúk tekintetében a helyi hentes nyert. Szárazárú termékkör tekintetében is egy környékbeli beszállító nyert. Igazából a zöldségfélék tekintetében célszerű esetleg az a döntés és gyümölcs illetve a pékárú és tejtermék tekintetében kénytelen a képviselő-testület eredménytelenné nyilvánítani a pályázatot. Talán ezeknek a termékkörök tekintetében lenne érdemes nyitni újra a versenyt. Laczy Károly polgármester: Tehát a képviselő-testületnek két nyertestől kell visszavonnia a döntést pékárú és a tejtermék csoportot. Bolvári Mihály képviselő: Mennyi forintról szól ez a dolog. Dr. Dóka Zsolt: Excel tábláról beszéltünk és közben módosultak a tételek és a mennyiségek. A harmadik változatban annyira megemelkedik a termékeknek a mennyiségei, hogy gyakorlatilag drágább egységárakkal lett kihirdetve a nyertes, azért mert ott kisebb mennyiségek szerepeltek. Ezzel gyakorlatilag az önkormányzat nem veszít, hanem nyer, mert most kerül a helyére, hogy olcsóbb egységárakkal mivel nagyobb mennyiség beszerzési igény került a végén megfogalmazásra, ezért a helyes mennyiségekre kedvezőbb egységárakkal ajánlatot tevő ajánlattevőket hirdetnénk ki nyertesnek. Akit érdekel, nagyon szívesen rendelkezésre bocsátom ezeket az ajánlatokat. 10

11 Bolvári Mihály képviselő: Én újból megkérdezném, hogy mekkora összegről van szó? Dr. Dóka Zsolt: Maga az összeg elméleti, most mondok erre egy példát. 68 kilogramm banán helyett mondjuk 500 kilogramm banán. Bolvári Mihály képviselő: Én megkérdeztem, de Ön nem válaszolt, hogy mekkora összegről van szó. Göndör Ákos jegyző: Itt vannak az előterjesztésben, ami most lett kiosztva. Összegzés az ajánlatok elbírálásáról. Bolvári Mihály képviselő: Azt tudjuk nagyon jól, hogy a szó elszáll, az írás az pedig megmarad. Ha mi ezt nem tudjuk áttekinteni és öt perc alatt akar Ön döntést. Gondolom, milliós tételről van szó, ez egy szóbeli előterjesztésben számunkra értelmezhetetlen. Követhetetlen, most amit itt elmondott annak az embernek, aki ezzel nem foglalkozik. Én ezt most nem tudom értelmezni, de ha most sorrendben elmondja... Göndör Ákos jegyző: Menjünk végig az írásos anyagon. Dr. Dóka Zsolt végig olvassa az írásos anyagot tételenként és segítséget nyújt a kérdésekben a képviselő-testület számára. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester megérkezik, a képviselő-testület létszáma 12 főre emelkedik a teremben. Lénárd Imre képviselő: Ezt bizottsági ülésen tegnap át lehetett volna tárgyalni, és nem csak ma. Nem bírjuk rendesen átnézni és vannak nevek, akiket nem is ismerünk. Arra való a bizottsági ülés, hogy az apró részleteket megbeszéljük. Bolvári Mihály képviselő: Ha valóban úgy van, hogy nem tudjuk befolyásolni a történéseket. Most akkor nincs bírság? Göndör Ákos jegyző: Ha nincs döntés, akkor valószínű lesz bírság. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Nekem az a javaslatom, hogy aki nem értette, amit dr. Dóka Zsolt mondott az nyugodtan most kérdezzen, de szerintem elég világos és érthető volt. Ha most elfogadjuk, hogy a törvény miatt a két pályázatot kizárjuk, és újra pályáztatjuk, akkor minden következmény nélkül tovább tudunk menni. Egy nagyobb eljárás lenne, de az is megoldható. Én úgy érzem, tudok dönteni. Dr. Dóka Zsolt: Az ajánlatok itt vannak nálam, aki szeretne betekintést, annak rendelkezésére tudom bocsátani. Én állok rendelkezésre, és ha az a döntés lesz, hogy elnapolják, akkor újból el fogok jönni. Zámbó Istvánné képviselő: Én úgy hiszem azért fogadtunk szakembert, hogy tisztán lássuk ezeket a dolgokat. Ha ők ezt nem vették észre, akkor tőlünk valóban nem lehet elvárni, hogy ezeket a dolgokat tudjuk. Én azt javaslom, írjunk ki új közbeszerzést és semmiképpen nem lehet az inárcsi kereskedőket kizárni. Az volt a célunk, hogy inárcsiak lássák el a konyhát. Laczy Károly polgármester: Te az egészre mondod az új közbeszerzés kiírását. 11

12 Zámbó Istvánné képviselő: Igen. Balogh Ferenc képviselő: Beszéljük meg. Ahhoz hogy tisztán lássak abban, hogy új közbeszerzést szeretnénk-e még kérni, én ennek a költségeit szeretném tudni pontosan. Dr.Dóka Zsolt: Az eljárás megindító és az eljárást lezáró hirdetmény az, amit gyakorlatilag újból kell játszani. Nagyságrendben úgy tudom, ez az eljárást megindító 200 ezer forint körül volt, az eljárást lezáró pedig 100 ezer forint. Igazából ez az, ami plusz költségként felmerül. Mivel második körös versenyben mindenki csak lefelé fog licitálni, mert szeretné elvinni a versenyt, ezért elképzelhető, hogy ez teljes egészében megtérül. Azt már említettem, hogy amennyiben az a döntés, hogy mi csináljuk az új eljárást, akkor ezt természetesen díjmentesen vállaljuk. Volf Ferenc: Ha új közbeszerzési eljárásra kerülne sor, a konyha ellátását ez befolyásolná-e, vagy nem. Dr. Dóka Zsolt: Nekem a következő lenne a javaslatom. Az önkormányzat első tétel tekintetében nyilvánítsa eredménytelennek az eljárást. Ennek a folyamatnak megkezdődött az eredménye, részben sikerült szerződnünk, részben nem, de az semmiképpen nem fog előfordulni, hogy a konyha nem veszi meg a termékeket, hiszen nyilvánvaló, hogy be tudja szerezni. Laczy Károly polgármester: Bizonyos sorrendiséget fogunk tartani a szavazásban. Először felteszem, hogy elnapoljuk-e a napirendet, vagy döntsünk ma. Aki azt javasolja, hogy más alkalomra tegyük át, az kérem, nyújtsa fel a kezét. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 10 nem szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 70/2010. (III. 31.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem napolja el az élelmezési nyersanyag közbeszerzési eljárás lezáró döntésének újratárgyalását. Felelős: Laczy Károly polgármester Határidő: azonnal Laczy Károly polgármester: A következő javaslat Zámbó Istvánné képviselőtársunk részéről volt. Dr. Dóka Zsolt elmondta, hogy két érvénytelen volt, a többi érvényes és azt is elmondta, hogy az érvényes árkonstrukció nem valószínű, hogy egy újabb kiírásnál nem jelentős tétel fog megjelenni megtakarításban. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Túl van bonyolítva, a következő szavazás az legyen, hogy elfogadjuk-e így a közbeszerzési eljárást a javaslat szerint. Göndör Ákos jegyző: A múltkori döntést, a határozatot módosítani kell atekintetben, mint ami ide le van írva. 12

13 Laczy Károly polgármester: Ami elhangzott itt, azt nem biztos, hogy mindenki érti. Aki azzal ért egyet, hogy az előző Képviselő-testületi határozatot módosítjuk az előterjesztésnek megfelelően, illetve az érvénytelenítetteket tegyük a közbeszerzés tárgya alá a kettőt. Göndör Ákos jegyző: Legyen két határozat. Először módosítjuk a határozatot, az előterjesztésnek megfelelően, másik pedig, hogy írjunk-e ki új közbeszerzést, ha igen akkor melyikre, ez legyen két külön szavazás. Laczy Károly polgármester: A határozat az mindenféleképen új. Göndör Ákos jegyző: De döntés nélkül nem lehet, ha valaki nemmel akar szavazni a másiknál, akkor ezt nem lehet összeegyeztetni. Bolvári Mihály képviselő, Szudorné Pribék Ilona képviselő: Jegyzőkönyvbe kérjük szó szerint, amit a polgármester mondott, mert nem biztos, hogy mind a kettőre egyformán akarunk szavazni. Laczy Károly polgármester: Aki az előző Képviselő-testületi határozat módosításával egyetért, kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2010. (III. 31.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az élelmezési nyersanyag beszerzés vonatkozásában hozott 64/2010. (III. 17.) Kt. határozatát módosítja az alábbiak szerint. 1. Az élelmezési nyersanyag beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást az I. és II. rész tekintetében érvényes ajánlat híján eredménytelenné, a többi termékkör tekintetében eredményessé nyilvánítja. 2. A nyertes ajánlattevők neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és az ajánlatok kiválasztásának indokai: Ajánlattevő neve: KOSZTOLÁNYI IMRE Ajánlattevő címe: 2370 DABAS, JÓZSEF ATTILA U. 31. Ajánlat: Árucsoport: Nettó Ár (Ft) III. Sertéshús termékek Ft + ÁFA IV. Szárnyasok Ft + ÁFA V. Felvágottak Ft + ÁFA IX. Mirelit termékek Ft + ÁFA Ajánlattevő neve: MORTAK FRUIT KFT. Ajánlattevő címe: 1157 BUDAPEST, NYÍRPALOTA ÚT 5. FSZ. 2. Ajánlat: Árucsoport: Nettó Ár (Ft) 13

14 VI. Gyümölcs Ft + ÁFA VII. Zöldség A Ft + ÁFA VIII. Zöldség B Ft + ÁFA X. Tojás Ft + ÁFA Ajánlattevő neve: IKER ÉS TÁRSA KFT. Ajánlattevő címe: 2730 ALBERTIRSA, DÓZSA GY. U. 31. Ajánlat: Árucsoport: Nettó Ár (Ft) XI. Szárazáru, egyéb termékek Ft + ÁFA Indokolás: Az adott ajánlattevők adott ajánlatai a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatok. 3. A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő neve: KOSZTOLÁNYI IMRE Ajánlattevő címe: 2370 DABAS, JÓZSEF ATTILA U. 31. Ajánlat: X. Tojás Ft + ÁFA Indokolás: Az adott ajánlattevő adott ajánlata a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat. 4. érvénytelen ajánlatok: OZIRISZ VENDÉGLÁTÓ KFT. (5000 SZOLNOK, KOSSUTH TÉR 1.) ÁDÁM P. ZOLTÁN ( 2365 INÁRCS, SZÉCHENYI U. 2.) DABASI TEJFELDOLGOZÓ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ KFT. (2370 DABAS ZLINSZKY MAJOR) KALDENECKER MIHÁLY EV.(2365 INÁRCS, ARANY JÁNOS ÚT 15/A.) a határozat melléklete szerinti összegezésben foglalt indokok alapján 5. elfogadja a közbeszerzési eljárás írásbeli összegezését a határozat melléklete szerinti tartalommal 6. felkéri a Polgármestert az érintettek tájékoztatására és nyertes ajánlattevőkkel a közbeszerzési szerződések megkötésére. Felelős: Laczy Károly polgármester Határidő: azonnal Göndör Ákos jegyző: Az új közbeszerzést, azt eredménytelenként kell kiírni, de hogy a többire is kiírjuk-e, az itt a kérdés. 14

15 Laczy Károly polgármester: Aki egyetért azzal, hogy új közbeszerzést az összesre írjuk ki, aki ezt javasolja, kérem szavazásra tegye fel a kezét. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 11 nem szavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2010. (III. 31.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy az élelmezési nyersanyag beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárást az összes termékre vonatkozóan újból írja ki az önkormányzat. Felelős: Laczy Károly polgármester Határidő: azonnal Laczy Károly polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az érvénytelen termékcsoportokra írjuk ki a pékáru és tejtermékre az új közbeszerzési eljárást, aki ezzel ért egyet, kézfelemeléssel jelezze. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2010. (III. 31.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az élelmezési nyersanyag beszerzés pékáru, tejtermék vonatkozásában az eljárást érvénytelennek minősíti ezért ezen termékeknél új közbeszerzési eljárás megindítása mellett dönt. Felelős: Laczy Károly polgármester Határidő: azonnal Szudorné Pribék Ilona képviselő: Én azért tartózkodtam itt a végén, mert arra is lenne lehetőség, hogy végignézzük az összes termékcsoportot, és ha van még olyan, amiből szeretnénk kérni, akkor ehhez a kettőhöz hozzá tehetnénk. Göndör Ákos jegyző: Ennek nincs semmi akadálya. Dr. Dóka Zsolt: Akár most, akár később sincs semmi akadálya. Az új eljárásnak lesz időigénye, mire újra előkészítjük és a következő Képviselő-testületi ülésen még meg lehet azt tenni, és előtte bizottsági ülésen átkonzultálva, hogy két termékkörön kívül egyéb termékkörre is meghirdeti a versenyt az önkormányzat. Laczy Károly polgármester: Lenne még egy szavazás ezzel kapcsolatban, hogy változatlanul ennek az eljárásnak a lefolytatására ugyanezt a céget bízzuk meg. Aki ezzel egyetért, szavazásra emelje fel a kezét. 15

16 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2010. (III. 31.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NOVUM FORUM Tanácsadó és Szolgáltató Bt-t bízza meg az élelmezési nyersanyag beszerzés közbeszerzési eljárás pékáru, tejtermék vonatkozásában az új közbeszerzési eljárás lefolytatására. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést készítse elő és kösse meg. Felelős: Laczy Károly polgármester Határidő: azonnal. Laczy Károly polgármester szünetet rendel el órakor, majd az ülés órakor folytatódik. 4. Napirend: Tolnay Lajos Általános Iskola gazdasági ügyintéző közalkalmazotti álláshelyének megszüntetése (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Lazcy Károly polgármester: Tolnay Lajos Általános Iskola gazdasági ügyintéző közalkalmazotti álláshelyének megszüntetéséről van szó. Az igazgató úr ennek az előterjesztője. Megkérdezem van-e szóbeli hozzáfűznivalója. Nyitrai Attila: Egyelőre nincs, de ha valakinek van kérdése, szívesen válaszolok rá. Laczy Károly polgármester: Kérem a bizottságok javaslatit, mivel volt egy olyan képviselőtestületi döntés, hogy az intézmények vizsgálják át az álláshelyeket és ahol van olyan létszám, ami megtakarítást eredményez, az hozza ide a képviselő-testület elé. Az iskolától egy javaslat érkezett be. Lénárd Imre képviselő: Az ügyrendi bizottság tudomásul vette a státusz megszűnését. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Én szeretnék kérni kérdéseinkre választ, mert nálunk nem volt ott az ülésen ott az igazgató úr. Faldina Ágnes képviselő: Kérdezték az ülésen, hogy a hölgy hány éves, nem áll-e nyugdíj előtt és nem lehetne-e kezdeni még valamit vele, és a végkielégítése mennyi lenne? Nyitrai Attila: Erika 54 éves most. Az én számításaim alapján háromhavi végkielégítésre lenne jogosult, illetve felmentéssel szüntetnénk meg a munkaviszonyát. Igazából kéthavi a felmentés, illetve háromhavi a végkielégítés, ami jár neki, de mindenképpen jogászt is szeretnénk majd ebben az esetben segítségül hívni. Megjelent az önkormányzati miniszternek februárban az új rendelete, ami szintén segítségünkre lesz. A megszüntetést most úgy tudtuk megoldani, hogy ő sem sérült igazából és a munkát pedig átszervezéssel meg tudjuk oldani, a két igazgatóhelyettessel és az iskolatitkárral. Vannak olyan feladatok és dolgok, amit ők tudnak jobban. Költségvetési és fejkvóta dolgot, amiben nem lehet tévedni, mert annak 16

17 következményei vannak. Azt is látta Erika, hogy más csinálja meg az ő munkaköri leírásában lévő feladatokat, és ő is érezte, hogy ezzel egy kicsit feszültséget okoz, és meg is értette, ez így lesz logikus és célszerű. Megoldás az lehet, hogy el tudjuk őt engedni végkielégítéssel, ami reális, emberséges, akkor azt tegyük meg. Laczy Károly polgármester: További kérdés? Kecskés Gusztávné képviselő: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta, én személy szerint örülök, hogy Attila talált egy olyan embert, akit nem tud foglalkoztatni. Szerintem a többi intézményvezető is ha szétnézne, valószínű mindenki találna olyan embert. Sebján György képviselő: Én egyetértek a javaslattal. Laczy Károly polgármester: Van-e kérdés, ha nincs, aki az egyes határozati javaslattal egyetért, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 75/2010. (III. 31.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolnay Lajos Általános Iskola igazgatójának előterjesztése alapján úgy határoz, hogy az iskola gazdasági ügyintéző közalkalmazotti álláshelyét munkakör átszervezés következtében megszünteti. Felkéri az iskolaigazgatót, hogy ezen munkakörben ellátott feladatokat a meglévő álláshelyekre integrálja és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatban a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján járjon el. Felelős: Nyitrai Attila iskolaigazgató Határidő: azonnal 5. napirend: Nagycsaládos egyesület kérelmének a megtárgyalása (Az előterjesztés szóban történik a polgármester részéről) Laczy Károly polgármester: A pályázat célja Élelmiszerek biztosítása a hátrányos helyzetű települések rászoruló személyeinek. A GYERMEKÉTKEZTETÉSI ALAPÍTVÁNY a évi EU Élelmiszersegély programban támogatott alapélelmezési cikkeket (liszt, tésztafélék és egyéb gabonafélékből készült élelmiszerek, cukoralapú készítmények) kíván a jelen pályázat útján szétosztani, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével. Ezzel a pályázati lehetőséggel mindenféleképpen élni kell. Itt felvetődött korábban a képviselő-testületi határozat alapján, ha az önkormányzat indul és nyertesként hozzák ki, akkor annak idején volt egy félbehagyott vita a szétosztás vonatkozásában. Itt arról lenne szó, hogy ma beszéljünk a szétosztásról, vagy napoljuk el tekintettel arra, hogy március 31- én 15 órakor kaptam ezt az t, de úgy határoztam, hogy behozom, vagy felvállaljuk azt, hogy így előkészítetlenül a dolgokban döntünk. Ismerjük a családok helyzetét és az nem kérdés és aki egyet ért azzal, hogy ezen a pályázaton induljunk az kérem szavazásra tegye fel a kezét. 17

18 Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 76/2010. (III. 31.) Kt. határozata Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt Gyermekétkeztetési Alapítvány a évi EU Élelmiszersegély programban támogatott alapélelmezési cikkek (liszt, tésztafélék és egyéb gabonafélékből készült élelmiszerek, cukoralapú készítmények) vonatkozásában. Felelős: Laczy Károly polgármester Határidő: április 24. Laczy Károly polgármester: Másik kérdés pedig az lenne, hogy a szétosztásról nyissunk ma vitát, vagy napoljuk el másik alaklomra. Én úgy gondolom jó lenne ezt a dolgot bizottsági szinten előkészíteni. Szudorné Pribék Ilona képviselő: Mi már beszéltünk erről szociális bizottsági ülésen. Laczy Károly polgármester: Jó, de most ne nyissunk felette vitát, mert nincs előkészítve megfelelően. Van esélye annak, hogy a következő képviselő-testületi ülésre ezt elő tudjuk készíteni? Krizsán Sándorné: Mi a NOÉ-ból kaptuk ezt a levelet. Kaptam egy felkérő levelet, hogy minden egyesület (országos szinten) kérdezze meg a képviselő-testületet, hogy felvállalja-e a pénzt az élelmiszerosztásra, vagy rábízzák az egyesületre. Le kellett adni, hogy melyik település igényli, és hogy vállalja, és felmérést csináltak az év elején. Én beszéltem a polgármesterrel, aki azt mondta a bizottság tárgyalja meg és a képviselő-testület majd eldönti. Mi a szociális bizottsággal beszéltünk erről, de annyira nem sürgős, júniusban lesz majd egy osztás. Nekem viszont jó lenne tudni ezt, de majd ahogyan gondolja a képviselő-testület. Ez több hullámban is szokott lenni. Én örülnék neki, mert tudnám, mire számítsak. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: A pályázatot április 23-ig kell beadni. Ebben szó nincs arról, hogy mikor lesz ez az osztás. Én úgy gondolom azt a döntést meghoztuk, ami kell ahhoz, hogy a pályázat benyújtható legyen. Amikor értesítenek a pályázatról, majd akkor el fogjuk dönteni az osztást. Faldina Ágnes képviselő: Szociális ülésen elhangzott, hogy ne legyen bonyolult az osztás, segítenénk abban, hogy legyen egy hirdetés, hogy a családosok pontosan tudják hova kell majd menni, mert probléma volt, hogy a lakók nem tudtak róla, hol és mikor lesz az osztás. Tehát ez pontosodjék és a bizottság azt javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a bizottság tagjai is részt vesznek majd ebben az osztásban és hátha akkor igazságosabban és pontosabban történne. Bolvári Mihály képviselő: Én még hozzátenném, hogy pontosan az a probléma, hogy senki nem fogja tudni azt a listát összeállítani, amelyen a rászorultak nevei vannak. Előző képviselő-testületi beszélgetések alapján is kiderült, hogy nincs ilyen lista. Mi alapján lenne, 18

19 aki nem tudja befizetési lakásrészletét, fűtését, stb. milyen listát akar összeállítani a szociális bizottság elnöke, - ez alapján? Faldina Ágnes képviselő: Te nem látod, hogy melyik egy hátrányos helyzetű család. Egy pedagógus és én itt lakom 1959 óta, és ha nem is ismerem az egészet, de a háromnegyed részét ismerem azoknak a családoknak, akik problémával küszködnek. Bolvári Mihály képviselő: Felvállalod a lista összeállítását? Faldina Ágnes képviselő: Nem egyedül, hanem a szociális bizottsággal, ezt a bizottság is mondta és nem én személy szerint az egészet. Laczy Károly polgármester: A szavazás már megtörtént, és elhangzott az is, hogy nyertes pályázat esetén még van időnk, hogy ebben a kérdésben döntsünk. Legfontosabb az, hogy a pályázaton való indulást eldöntöttük. Tudom, hogy Krizsán Magdika programja egész nyáron zsúfolt, de most ez felett nem fogunk vitát nyitni, ezt elő kell készíteni és sok napirendi pontunk van még hátra. Krizsán Sándorné: Baptisták elmondták, hogy nagyon örültek, amiért ezt megcsináltuk, mert sok önkormányzat nem élt ezzel a lehetőséggel. Az Ócsaiak is ezt egyből átadták a nagycsaládosoknak. Sok munka ez, de mi ezért vagyunk. Az egyik szemem sír, a másik pedig nevet, hiszen hatalmas munkától szabadulnánk meg, másik dolog pedig, mi ezt szeretjük csinálni, és adni az embereknek. Laczy Károly polgármester: Köszönöm. A szavazás és a döntés megszületett. A szociális bizottságnak van egy javaslata, de vannak még más bizottságok is, és nekik is meg kell ezt még tárgyalni. 6. napirend: Inárcs Község Önkormányzatának a szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelet módosítása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Laczy Károly polgármester: Ez a napirend olyan szinten van előkészítve, profi módon és pontosan kidolgozva. Megkérdezném a bizottságok észrevételeit ezzel kapcsolatban. Ha nem volt, az előterjesztésben van egy rendelet-módosítási tervezet és az 1. -tól a 3 -ig foglaltakkal aki elfogadásra javasolja, az kérem szavazásra emelje fel a kezét. Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja Inárcs Község Önkormányzata 5/2010. (III. 31.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályairól szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 19

20 7. napirend: Közös tulajdonban lévő szennyvíztisztító telep és hozzá tartozó ingatlanok vagyontárgyak tulajdonviszonyának rendezése (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) Laczy Károly polgármester: Ez is egy tisztán érthető dolog. Az előterjesztés legvégén van egy képviselő-testületi határozati javaslat, ezt az Ócsaiak fogalmazták meg, amit nekünk még át kell majd fogalmazni. Mi is támogatjuk a vagyonmegosztást, de majd beleírjuk, hogy milyen arányban, mert még nem tudjuk mik a tulajdoni arányok. Azt így persze nem javasoljuk. Bolvári Mihály képviselő: Így volt a bizottsági ülésen is. Laczy Károly polgármester: Ezt tovább ragozni nem nagyon érdemes, ez egy hosszadalmas folyamat lesz és ez is egy nehéz örökség nekünk. Bolvári Mihály képviselő: Nagyobb részét a szennyvíztisztítónak Inárcs adta. Lénárd Imre képviselő: Bizottsági ülésen felmerült, hogy van ez a buszunk és ki kellene menni oda arra a helyszínre. Laczy Károly polgármester: Én sajnálom a buszt arra az útra ráengedni. Lénárd Imre képviselő: Akkor ezt továbbra sem fogjuk megnézni. Laczy Károly polgármester: Minden további nélkül meg lehet nézni, szervezünk majd egy időpontot. Lukács ügyvéd úr írt egy állásfoglalást az üggyel kapcsolatban, ami a miénkkel is összhangban van. Jegyző úr úgy fogja a határozatot átfogalmazni, hogy ez a % ne legyen benne. Ha az elszámolásnál nekünk fizetni kell, akkor mi azt mondjuk, tudják be a mi tulajdoni arányunknak az egy részébe. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Szeretném, ha lenne felelőse és határideje is a határozatnak. Göndör Ákos jegyző: Azért nincs felelőse a határozatnak, mert ezt Ócsa fogja összeszedni. Laczy Károly polgármester: Az utolsó tárgyalásunk Felsőpakonyon volt ahol azt mondtam, én addig nem vagyok hajlandó tárgyalni, amíg Ócsa a 7 millió forintos tartozását a szennyvíztisztítónak nem fizeti ki. Addig én nem vagyon hajlandó Ócsával tárgyalni. Lénárd Imre képviselő: Van ott egy kiváló felügyelő bizottsági tag. Göndör Ákos jegyző: Ő is elmondja mindig a véleményét. Serfőzőné Kulcsár Ilona alpolgármester: Az a baj, hogy Ócsa csak akkor fizet, amikor a telep már működésképtelen. Laczy Károly polgármester: Ócsán vita van az önkormányzat és Egressy Gábor között is a pénzről. Itt ebben Ócsa vállalta fel a szerepet, és mi meghozzuk azt a határozatot, hogy elvileg 20

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 08. 26. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 07. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-37/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 12. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2010. 09. 06. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-27/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 14/2013. 14. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2014. 04. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-29/2014. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 10/2013. 10. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Heréd Község Polgármesterétől 11-17/2009. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. november 9-i ülésére Tárgy: Élelmezési nyersanyag beszerzés közbeszerzési eljárásban döntés Előadó: Kómár József polgármester

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

18/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

18/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 18/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi 18. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak:mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 157/2011.(VI.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. június 1-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 11- én megtartott rendkívüli ülésének J

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének június 2-án megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének június 2-án megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 2-án megtartott rendkívüli ülésén Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 57-3/2015. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 21. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről 267 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 3-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben