2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar"

Átírás

1 2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

2 KOMPLEX SZOCIOLÓGIAI KUTATÁS I. A kutatás bemutatása A kutatás komplex jelleggel felmérné a berentei háztartásokat elsősorban azzal a céllal, hogy megfelelően árnyalt és részletes képet kaphassunk a családok szociális helyzetéről, a lakosok szükségletei és a rendelkezésre álló lehetőségek vonatkozásában. Másrészt a kutatás segítségével a családok digitális írástudását is feltérképeznénk, ezáltal pedig kijelölhetőek lennének a fejlesztendő területek és meghatározhatóak lennének a szociális, társadalmi és a digitális egyenlőtlenség felszámolása illetve csökkentése érdekében végrehajtandó programok és intézkedések. Harmadrészt részletesen felmérnénk a kutatás keretében a szépkorúak helyzetét, életmódját, lehetőségeiket és igényeiket annak érdekében, hogy javaslatokat fogalmazzunk meg az elöregedő társadalom kihívásaira. A kutatás során a tervek szerint teljeskörű lekérdezést hajtunk végre Berente község háztartásaira vonatkozóan (370 háztartás), valamint vizsgálnánk a szociális és gyerekvédelmi intézmények helyzetét. A kérdőíves kutatás során az alábbi dimenziókra térünk ki: Családok és háztartások összetétele Foglalkoztatás, munkanélküliség (külön kitérve a munkavállalási korú lakosság lehetőségeire és jövőbeli terveire) Lakásállomány, lakásellátottság A lakosság jövedelemi, anyagi és vagyoni helyzete (tartozások, hitelek, díjhátralékok, szubjektív és objektív depriváció) Egészségi, mentális állapot, esetleges hiányok, szükségletek Szociális és gyermekvédelmi ellátásokban való részvétel esetleges hiányok, szükségletek, fejlesztendő területek Digitális írástudás, digitális egyenlőtlenségek (külön kitérve a számítógépellátottság, internet-használat kérdéskörére) A szépkorú lakosság életmódja, lehetőségeik és igényeik A lakosság jövőbeli tervei A vizsgálat módszerei: Kérdőíves felmérés a lakosság körében a fenti dimenziók mentén területi bontásban A szociális és gyermekvédelmi intézmények felmérése A rendelkezésre álló statisztikai adatok felhasználása, másodelemzése A rendelkezésre álló elemzések áttekintése, felhasználása, másodelemzése 2

3 A kérdőíves felmérés során kérdezőbiztosok segítségével lakossági mintán a fenti dimenziókhoz kapcsolódó indikátorok mentén vizsgálódunk, összesen 370 háztartásban. Kérésre a kutatási ajánlat módosítható, a kérdések átalakíthatóak, más szociológiai módszerekkel (pld. interjúk, fókuszcsoportos interjú) is kiegészíthető. II. Ütemezés* TEVÉKENYSÉGEK 1. A kutatási terv véglegesítése Szükséges statisztikák, elemzések összegyűjtése Lakossági kérdőívek megszerkesztése, sokszorosításuk Kérdezőbiztosok felkészítése Lakossági kérdőívek lekérdezése SPSS program vezérlőfile elkészítése a lakossági kérdőívhez Lakossági kérdőívek kódolása, az adatok rögzítése SPSS programba Kérdőíves adatok feldolgozása, táblák készítése Szociális és gyermekvédelmi intézmények kutatása Tanulmányok írása

4 *Megjegyzés: A szerződéskötéstől számítva. III. Költségvetés SORSZÁM KÖLTSÉG NEM ÖSSZEG /FT 1. Lakossági kérdőívek elkészítése Lakossági kérdőívek lekérdezése háztartásban 3. Lakossági kérdőívek kódolása, rögzítése A kérdőíves adatok feldolgozása A szociális és gyermekvédelmi intézmények feltérképezése 6. Zárótanulmány megírása (50 oldalas) Nettó összesen ÁFA (27%) Bruttó összesen IV. Referenciáink 1 A Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézetben (illetve annak jogelődjében) évtizedek óta folynak olyan jellegű kutatások, melyek lakossági felmérést megalapozhatják. Ezek a kutatások részben az Intézetben oktató tanárok egyéni teljesítményeinek formájában, részben pedig az Intézetben meglévő különböző kutatóműhelyek munkájának eredményeképpen realizálódnak. Ilyenek a különböző szociális szolgáltatástervezési koncepciók készítését megalapozó tanulmányaink, vagy a társadalmi struktúra és rétegződés illetve az életmód témájában végzett kutatásaink, továbbá a különféle romológiai és kisebbségszociológiai vizsgálatok. Az Intézet jogelődjében az 1960-as évek óta folytak városszociológiai kutatások, romakutatások, üzemszociológiai, szervezetszociológiai kutatások ben a Miskolci Egyetem Kihelyezett Társadalomkutató Központot hozott létre Sajópálfalán azzal a céllal, hogy a hallgatók számára gyakorlati terepet biztosítson különböző kutatások lebonyolításához és 2008 között a Központ keretein belül számos kutatást született elsősorban kapcsolati háló, társadalmi tőke, regionalitás, életmód témakörökben, melyek szervesen hozzájárultak a térség fejlődéséhez. 1 Mellékelte küldjük egyik referenciánkat, Miskolc Város Szociális Térképét. Ebben kifejezetten csak a szociális problémákra és helyzetfeltárásra koncentráltunk. 4

5 Intézetünk tudományos-kutatási tevékenységét jelenleg négy kutatóműhely működése fémjelzi. Az egyik a romológiai-kisebbségszociológiai kutatóműhely, melynek egyik alapítója a Szociológiai Intézet 2004-ben elhunyt akkori vezetője, Loss Sándor (aki PhD dolgozatát a Romani Kris-ről írta, melyhez kapcsolódóan számos empirikus kutatást végzett). A kutatóműhely előzményei a Miskolci Egyetemen a 70-es, 80-as évekre nyúlnak vissza, és Tóth Pál tudományos munkatárs nevéhez köthetőek. A romológiai-kisebbségszociológiai kutatóműhely Intézünk legaktívabb műhelye, melynek keretein belül a sikeres roma identitással, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségmagatartásával, információs társadalombeli helyzetükkel, gyermekvállalási szokásaival foglakozunk. A műhely több jelentős kutatásban részt vett akár egy konzorcium részeként, akár önállóan ben a Nyelvi asszimiláció a magyarországi cigányság körében című országos romakutatásban vállaltunk közreműködést, melynek vezetője Kemény István volt. A Szociológiai Intézet konzorciumi tag volt a NKFP támogatásával megvalósult kutatásban ben és 2005-ben pedig a B.A.Z. - megyében kísérleti jelleggel indított Digitális Középiskola roma tanulóinak szociális helyzetére és motivációira irányuló kutatást végeztük el (további kutatásainkat lásd a későbbi felsorolásnál). A kutatóműhely egyik legaktívabb, legelkötelezettebb tagja Gyukits György a romák egészségi állapotát, születéssel kapcsolatos attitűdjeit, valamint a telepeken élő cigányság helyzetét kutatja. A műhely munkájához kapcsolódva Pankucsi Márta a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak szabályozása és érvényesülése kapcsán készített kutatást. Csepeli György pedig több nemzetközi kutatást irányított, melyek a kisebbség és többség kapcsolatával, a nemzeti identitással, illetve az előítéletekkel foglalkoztak. A romológia iránti elkötelezettségünket mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy 2009 szeptemberében az Antropológiai és Történettudományi Intézettel közösen létrehoztuk a Romakutató Központot (http://romakutato.uni-miskolc.hu/). A Kutatóközpont célja (vezetője Tóth Péter) romológiai kutatások összefogása, a meglévő kutatási eredmények egységes adatbázisban való közzététele, amelynek formája egy virtuális felület. A meglévő kutatások mellett a központ koordinálja a további kutató tevékenységet, pályázatok beadásával anyagi forrást teremt, mellyel megalapozza az interdiszciplináris romakutatásokat. Kapcsolatot épít ki a város, a megye és a régió döntéshozó és döntés-előkészítő testületeivel, ezzel járulva hozzá a város, a megye és a régió roma lakosságának jobb megismeréséhez, a velük kapcsolatos előítéletek csökkentéséhez és társadalmi integrációjukhoz. Hosszú távú célunk egy Romológia MA létrehozása, ui. ilyen Magyarországon kizárólag csak a Pécsi Egyetem létezik. Az összegyűjtendő dokumentumok, források és kutatási anyagok, ill. a jövőben készítendő projektek azt a célt szolgálják, hogy a roma témában kutatni kívánó szakemberek egy egységes adatbázisban találják meg a romológiai anyagokat, ill. ilyen témában tanulmányokat folytató hallgatók hatékonyabban felkészülhessenek, szakdolgozatokat, TDK dolgozatokat írhassanak. A romológiai-kisebbségszociológiai kutatóműhely hatékony működésének eredményeképpen Intézetünk 2009-ben sikeresen akkreditáltatta a szociológia 5

6 mesterképzést, melynek egyik szakiránya a kisebbségszociológia. A szakirány megismerteti a hallgatókat a társadalmak kisebbségekre és többségre tagolódásának releváns szempontjaival, problémáival, a kisebbségek különböző típusaival. Elemzi a kisebbségek és a többségi társadalom kapcsolatának különböző formáit, bemutatja az asszimiláció, a szegregáció és az integráció folyamatait. Foglalkozik a kategorizáció, a sztereotípia, az előítélet, a bűnbakképzési mechanizmus kisebbségi vonatkozásaival. A szakirány keretein belül részletesen tárgyalásra kerülnek a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság helyzete. A nemzeti és etnikai kisebbségeken kívül foglalkozunk a nemi, szexuális, egészségi állapot szerinti, kulturális, életmódbeli és más tényezők alapján kisebbségekhez tartozók helyzetének szociológiai vizsgálatával. Kitérünk a kisebbségi jogokra és érvényesítésük intézményrendszerére, gyakorlatára. Bemutatásra kerülnek a diszkrimináció megjelenési formái, a diszkrimináció elleni küzdelem módszerei. A kurzusok során hangsúlyt helyezünk az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód mellett az egymás megértésére és megegyezésre irányuló kommunikáció gyakorlati jelentőségének bemutatására. A szakirány a helyi sajátosságokat figyelembe véve nagy hangsúlyt fektet a romák történelmi, életmódbeli, kulturális sajátosságainak bemutatására illetve a többség és kisebbség együttélése lehetséges formáinak tárgyalására. Ezek mellett a Szociológiai Intézet 2010-ben sikeresen akkreditáltatott négy szakirányú továbbképzést. Ezek a Roma társadalomismeret, a Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó, az Interkulturális nevelési tanácsadó valamint a Szociális menedzser képzések. A kisebbségszociológia kutatóműhely tagjainak nagy szerepe van abban, hogy 2009 nyara óta Erdélybe visszük a hallgatókat nyári terepgyakorlatra, melynek során egy adott kistelepülés lakosaink életmódját, valamint a családokban a családon belüli szerepeket vizsgáljuk. Intézünk második kutatóműhelye, azon kutatásokat fogja össze, amelyek különböző szociális és területfejlesztési koncepciók, szolgáltatástervezési koncepciók készítésével, szociológiai megalapozásával kapcsolatosak. Az utóbbi 10 évben számos kistérség és település Intézetünk munkatársainak segítségével készítette el szociális fejlesztési koncepcióját. Ezen kutatásokat Pankucsi Márta koordinálja. A kutatások eredményeképpen több műhelytanulmány és egyéb publikáció, ismeretterjesztő anyag illetve konferencia-előadás is született. A kutatóműhely keretében készülnek azok a kutatások, amelyek egy-egy település, vagy térség lakóinak kapcsolati hálóját, értékrendszerét és életminőségét kutatja. Havasi Virág elkészült doktori disszertációja is a kutatóműhely keretében készült, amelynek témája az érték és életminőség közötti kapcsolat. Ehhez a kutatóműhelyhez kapcsolódik a 2007-ben az OFA által kiírt és a Kisfalu program keretében elnyert pályázatunk, melynek kutatásirányítója az Intézet részéről Mihályi Helga. Intézetünk harmadik kutatóműhelye szociológiaelméleti-szociológiatörténeti irányultságú. Az ennek keretében végzett kutatások a társadalmi nyilvánosság, a társadalmi kapcsolatok és cselekvések elemzésére irányulnak. 6

7 Intézetünk negyedik kutatóműhelye a médiával, illetve kommunikációval összefüggő kutatásokat fogja össze. Ennek keretében kutatjuk az információs társadalmat, az információhoz való egyenlőtlen hozzáférés okait, következményeit, egy adott település/térség infokommunikációs eszközökkel való ellátottságát, azok használatát, foglalkozunk médiaetikai kérdésekkel, kommunikációelmélettel és a kultúrák közötti kommunikáció aktuális kérdéseivel. Az Intézet jentősebb kutatásai 2000-től szociális, gyermekvédelmi, romológiai, kisebbségszociológiai témákban: : Közreműködés a Nyelvi asszimiláció a magyarországi cigányság körében című országos romakutatásban. Kutatásvezető: Kemény István. (A Szociológiai Intézet konzorciumi tag volt a NKFP támogatásával megvalósult kutatásban.) : Sajópálfala erőforrásainak feltárására irányuló, a település valamennyi lakójára kiterjedő kutatás : Hagyományos és infokommunikációs kapcsolati hálózatok kutatása Sajósenyén : Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc szociális fejlesztési koncepcióját megalapozó kutatás (Az Egészségügyi, Családügyi és Szociális Minisztérium támogatásával) : Szociális fejlesztési koncepciók készítése a régióban (összesen 12 darab) : Kérdőíves vizsgálatok Miskolc város lakosságának körében : A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kísérleti jelleggel indított Digitális Középiskola roma tanulóinak szociális helyzetére és motivációira irányuló kutatás : A Miskolci kistérség ra vonatkozó fejlesztési stratégiájának és programjának elkészítésében való közreműködés : A Szentendrei kistérség helyzetfelmérése : Hátrányos helyzetű csoportok egészségtudatos magatartásának kutatása a Miskolci kistérségben : A Szociológiai Intézet konzorciumi tagja az OFA által kiírt és a Kisfalu program keretében elnyert pályázatnak, re vonatkozóan : Miskolc közötti fejlesztési stratégiai tervének és programjának kidolgozásában való közreműködés : A Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziummal közösen kvalitatív interjúkon alapuló kutatás készítése a miskolci Avas lakótelepen élők életmódjával kapcsolatosan Munkaerőpiaci helyzetfelmérés B-A-Z. megyében. (A KSH-val közösen.) : Többszintű akcióprogram a depresszió és az öngyilkosság mgelőzésére Miskolcon. (SOTE, Magatartástudományi Intézettel közösen. Vezetője Kopp Mária) Bódvalenkei romák életmódjának, életkörülményeinek vizsgálata Többé-kevésbé sikeresen integrálódott roma családok vizsgálata az Avason 7

8 Miskolc Város Szociális Térképe Összeurópai Roma Stratégia elkészítése Jelentősebb publikációink a témában: - Csepeli György: Új szegénység. A digitális egyenlőtlenség kulturális hatásai. (New poverty. Cultural impacts of the digital inequality) In Antalóczy, T., Füstös, L., Hankiss, E. (szerk.) (Vész)jelzések a kultúráról. Budapest: MTA PTI (Prazsák Gergővel közösen), Csepeli, György: 'Construction of the Roma Identity in Eastern and Central Europe: Perception and Selfidentification. Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol.30. No (Simon Dáviddal közösen) - Csepeli, György: Attitudes and Stereotypes of Hungarian Police toward Gypsies. in Phalet, K., Örkény, A, (eds.) Ethnic Minorities and Inter-Ethnic Relations in Context. Aldershot:Asgate (Székelyi Máriával és Örkény Antallal közösen) - Furmanné Pankucsi Márta: Miskolc szociális térképe. (Miskolc Önkormányzatának megrendelésére, Ladányi Jánossal közösen, 1992.) - Furmanné Pankucsi Márta: Az iskolai különbségek és a szociális különbségek. Fókusz pedagógiai és művelődési lap,1993/ o. - Furmanné Pankucsi Márta: Miskolc lakosságának elégedettsége és elvárásai. (Miskolc Önkormányzatának megbízásából készített kutatás zárótanulmánya) Furmanné Pankucsi Márta: Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc szociális fejlesztési koncepciójának szociológiai megalapozása, Kapocs könyvek, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Budapest, o. - Furmanné Pankucsi Márta: A bűnmegelőzés lehetőségei és a társadalmi gazdasági viszonyok alakulása, Együtt a bűn ellen, Miskolc, o. - Furmanné Pankucsi Márta: A bűnmegelőzés néhány társadalomelméleti aspektusa. Amabilissimus - A legszeretetreméltóbbak egyike Dr. Loss Sándor emlékkötet. Debreceni Egyetem o. 8

9 - Furmanné Pankucsi Márta: Miskolc a szociológia tükrében. (Miskolc Önkormányzatának megbízásából készített kutatás zárótanulmánya) Furmanné Pankucsi Márta: A kisebbségek helyzete, mint a demokrácia megvalósulásának mércéje. Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában Miskolci Nemzetközi Nyári Egyetem, (szerk.: Hell Judit Lendvai L. Ferenc) o. - Furmanné Pankucsi Márta: Kisebbségek, kohézió és az információs társadalom. Információs Társadalom, társadalomtudományi folyóirat 4/ o. - Gyukits György: Gender roles and HIV sexual risk vulnerability of Roma (Gypsies) men and woman in Bulgaria and Hungary: an ethnographic study (elsőszerző: Kelly. J. A., társszerzők: Amirkhanian, Y.A, Kabakchieva E, Csepe, P. Seal, D.W., Antonova, R, Mihaylov, A, Gyukits, G. In: AIDS Care Vol 16(2) February 2004, pp Gyukits György: Kórkép / A romák egészségügyi ellátásának kérdőjelei. In.: Beszélő Április - Gyukits György: Roma nők véleménye egészségi állapotukról egészségügyi ellátásukról. In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, SOTE Magatartástudományi Intézet, 1999/ Gyukits György: A depressziós tünetegyüttes előfordulása a fiatal roma nők körében. Lege Artis Medicinae /Új Magyar Orvosi Hírmondó November- December, 10. Évfolyam Szám oldal - Gyukits György: A krónikus betegségek gyakorisága a roma lakosság körében. In: Lege Artis Medicinae, Március 11.évf. 3. Szám, Gyukits György: Fiatal roma nők véleménye egészségi állapotukról és egészségi ellátásukról. Népegészségügy 2000/ oldal - Gyukits György: A társadalmi és kulturális tőke szerepe a városi szegénynegyedekben élő fialat roma nők gyermekvállalásában. In: Publicationes Universi tatis Miskolciensis, 2002, Miskolc, oldal - Gyukits György: A romák egészségvédelmét szolgáló oktatási program a Dzsumbujban (Sándor Imolával közösen) In.: LAM, 13. évf. 1. szám február, oldal 9

10 - Gyukits György: Gyermekvállalás a nagyvárosi szegénynegyedben élő fiatalkorú roma nők körében. Szociológiai Szemle. 2003/ oldal. - Gyukits György: A szociális tényezők hatása a éves magyarországi romák egészségi állapotára. Orvostovábbképző Szemle. IX. évf. 1. szám, 2004 január, oldal - Gyukits György: A szegénységben élő fiatalkorú roma anyák életesélyei és a szociális ellátórendszer. In Társadalmi befogadás Kapocs Könyvek Budapest Nemzeti Család- és szociálpolitikai Intézet o. - Gyukits György: A tartós szegénység és a felzárkózás esélyei. In.: Új holnap 2005/ oldal. - Gyukits György: A romák egészségügyi ellátásának szociális háttere. In.: Cigánynak születni. Aktív Társadalom Alapítvány /Új Mandátum oldal - Gyukits György: A gettószerű elkülönültségben élő fiatalkorú romák gyermekvállalásának okai és következményei. In: A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Szerk.: Kopp Mária, Kovács Mónika Erika, Semmelweis Kiadó oldal - Havasi Virág: Az életminőség objektív és szubjektív oldalának összefüggése Pilissszentlászlón. In: Települési környezet. Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kossuth egyetemi Kiadója, p Havasi Virág: Értékrendi és életminőségbeli különbségek a miskolci roma és nem roma lakosok körében. Publicationes Universitatis Miscolciensis. Tomus XVI.- Fasciculus 1. (HU ISSN ) Miskolci Egyetem, Miskolc, 2009: Havasi, Virág: Comparing European and Hungarian Systems of Values. Journal of European Integration Studies. (HU ISSN ) Miskolc University Press, Miskolc Papp Z. Attila: A kisebbségi oktatás politikai, jogi, társadalmi keretei. In: Bárdi Nándor Fedinec Csilla Szarka László (szerk.) Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat MTA Kisebbségkutató Intézet, o. - Papp Z. Attila VERES Valér (szerk.): Kárpát Panel Gyorsjelentés. A Kárpátmedencei magyarok helyzete és perspektívái. Budapest, MTA ENKI,

11 - Németh Szilvia Papp Z. Attila: Nevelés konfliktus integráció. In: Mayer József Németh Szilvia (szerk.) Fókuszban a roma többségű iskolák. OKI, Bp Németh Szilvia Papp Z. Attila: És mi adjuk az integráció vezérfonalát. In: Németh Szilvia (szerk.): Integráció a gyakorlatban. A roma tanulók együttnevelésének iskolai modelljei. OKI, Budapest, Iskolai integráció Tiszaburán. In: Németh Szilvia (szerk.): Integráció a gyakorlatban. A roma tanulók együttnevelésének iskolai modelljei. OKI, Budapest, Dr. Farkas Lilla Németh Szilvia Papp Z. Attila Boros Julianna Kardos Zsófia: A romák minőségi oktatáshoz való egyenlő mértékű hozzájutása. Országjelentés Open Society Institut, Budapest, Tóth Kinga (2004): Kiemelkedett cigányok (Gypsy/Travellers) etnikai identitásának jellegzetességei Angliában. Szociológiai Szemle, 2004/2. - Tóth Kinga Dóra (2007): A kisebbségi és a többségi identitás viszonyának lehetséges mintázatai. Századvég, 43. szám. (Az Év legjobb publikációja a Magyar Szociológiai Társaságtól, 2008-ban) - Szabó-Tóth Kinga (2007): Adalékok a roma gyerekek óvodáztatásának kérdésköréhez. Új Pedagógiai Szemle. 2007, március-április. pp Adalekok - Tóth Kinga (2005): Comparative study on the identity types of successful Gypsies/Travellers in Hungary and in England. European Integration Studies, Volume 4, Number 2. Miskolc University Press. - Szabó-Tóth Kinga et al. (2006): Összefogással a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjuk érdekképviseletéért. Miskolc: Szépmíves Kiadó. - Tóth Kinga Dóra (2008): Sikeres cigányok identitása Angliában és Magyarországon. Budapest: L Harmattan Kiadó. - Tóth Kinga és mtársai (2001): Szociológiai kérdőív halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felmérése érdekében In Sarka Ferenc (szerk.): Etnikai nemzetiségi programok -Romakérdés a nevelési-oktatási intézményekben. Selyemréti Általános Iskola és Városi Pedagógiai Intézet, Miskolc. pp

12 - Tóth Kinga (2000): A család és a környezet szerepe a tanulási nehézségek kialakulásában In: Társy József (szerk.) A nevelés helyzete az ezredforduló oktatási intézményeiben. OKÉV, Miskolc. A megbízott fenntartja magának a jogot arra, hogy a kutatás eredményeit publikálja. 12

Publikációs jegyzék. Gyukits György

Publikációs jegyzék. Gyukits György Publikációs jegyzék Gyukits György Külföldi folyóirat cikk: Gender roles and HIV sexual risk vulnerability of Roma (Gypsies) men and woman in Bulgaria and Hungary: an ethnographic study (elsőszerző: Kelly.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet

Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet 1 SZOCIÁLIS MUNKÁS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet 2011 2 MIÉRT ITT ÉS MIÉRT MOST SZOCIÁLIS MUNKA? Az Észak-Magyarországi régió hazánk egyik legelmaradottabb térsége. Ebben a régióban

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA BA ÉS HAGYOMÁNYOS (ÖTÉVES) KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. Családon belüli konfliktusok, válás 2. Családpolitika, családtámogatási

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Szabó-Tóth Kinga Születési év 1974 Végzettség. Név

Szakmai önéletrajz. Dr. Szabó-Tóth Kinga Születési év 1974 Végzettség. Név Szakmai önéletrajz Név Dr. Szabó-Tóth Kinga Születési év 1974 Végzettség Szociológia szakos bölcsész és középiskolai tanár, Miskolci Egyetem, 1998 Általános szociális munkás, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA LIST OF PUBLICATIONS

PUBLIKÁCIÓS LISTA LIST OF PUBLICATIONS 1 PUBLIKÁCIÓS LISTA LIST OF PUBLICATIONS 1. KOTICS, József SZABÓ-TÓTH Kinga (2013): Egy műszaki fejlesztési projekt társadalomtudományi aspektusai. Műszaki Anyagtudományi Közlemények, 84/1. 119-127 p.

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA ALAPSZAK

SZOCIOLÓGIA ALAPSZAK SZOCIOLÓGIA ALAPSZAK Kiknek ajánljuk? Azoknak, akiket érdekel, hogy mi az emberi viselkedés mozgatórugója Akik kíváncsiak arra, hogy hogyan működik a társadalom körülöttük Akik meg szeretnének ismerkedni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Cigány gyerekek szocializációja CSM2101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás formájában. Egy alkalommal hospitálás

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Szabó-Tóth Kinga. Név. Születési év 1974 Végzettség

Szakmai önéletrajz. Dr. Szabó-Tóth Kinga. Név. Születési év 1974 Végzettség Szakmai önéletrajz Név Dr. Szabó-Tóth Kinga Születési év 1974 Végzettség Szakképzettség Jelenlegi munkahely, munkakör: Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével PhD, CSc DLA): Eddigi oktatói tevékenység

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ 7 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ 2 kutatási területek // társadalomtudományok TARTALOM Kutatási területek a társadalomtudományok terén Kutatási témák napjainkból és az elmúlt évekből

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra.

ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra. ÁLLAMVIZSGA BEOSZTÁS Szociális munka BA 2014. december 11. 9 óra. Elnök: Tagok: Külső tag: Szabó-, egyetemi docens, elnök Kozma egyetemi docens, főiskolai docens egyetemi adjunktus egyetemi adjunktus Földessy

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAKRÓL (SZOCIOLÓGIA MA)

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAKRÓL (SZOCIOLÓGIA MA) TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAKRÓL (SZOCIOLÓGIA MA) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIASZOCIOLÓGIA KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYOKKAL A képzés 2009 szeptemberében indul pótfelvételi eljárás keretében!

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK (BA)

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK (BA) SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK (BA) ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES FORMÁBAN Kiknek ajánljuk? A szociális munka olyan segítő hivatás, amely a társadalomról különféle okokból lemorzsolódott emberekkel

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 1. Társadalmi egyenlőtlenségek Fogalma: az egyének, családok és más társadalmi kategóriák helyzete a társadalomban jelentős

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes A 2016. évi mikrocenzus, kis népszámlálás Célja, hogy két népszámlálás között

Részletesebben

Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen

Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen Rácz Andrea Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen Az Európai Unióban a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kérdéskörét a 70-es évek közepéig a Közösség a tagállamok belügyének tekintette, az

Részletesebben

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad

Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Dr. Hompoth Emese Személyi adatok Családi állapot: férjezett, három gyermek édesanyja Születési év: 1961 Születési hely: Nagyvárad Célkitűzés A HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonban: menedzser típusú

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

OKTATÓI ÓRAREND 2016/2017. TANÉV I. FÉLÉV

OKTATÓI ÓRAREND 2016/2017. TANÉV I. FÉLÉV 2016. 11. 10. ME-BTK SZOCIOLÓGIAI INTÉZET OKTATÓI ÓRAREND 2016/2017. TANÉV I. FÉLÉV Gyukits György, egyetemi adjunktus Szerda 8:30-10 Társadalompolitika előadás BTBNSZM307 B/2 116 10-11:30 Társadalmi hátrányok

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban. Németh Lajosné Bischof Géza

Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban. Németh Lajosné Bischof Géza Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest, 2006. május 20. Romák egészsége Esélyegyenlőség elvének érvényesülése a kardiovaszkuláris prevencióban Németh Lajosné Bischof

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 28. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 29. február 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D

CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D CV - Dr. Jász Krisztina Ph.D Dr. Jász Krisztina Ph.Dfõiskolai docensszociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Iroda: A épület, 219. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: jaszkrisztina@igyk.pte.hu Szakmai

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN A kutatásról Fejlesztést megalapozó

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint

Szakterülete: településszociológia, a várostervezés mechanizmusainak. elemzése, valamint K y L A y m y y y A u óbb b y m v - m y y, m ó, m m b ü b, y Eu ó U ó ( v v ) ü, y j u ó - yu ó v ü b, v, u ó u v ó m y y,, u u. E ü b, M y u ó u ó ( v m ) ó y m v y ü m ó y j v, j m b. E j u y m u m y

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

VÁROSOK A TÁRSADALMI T KIREKESZTŐDÉS S ELLEN (Cities Against Social Exclusion) CASE Pécs, 2007. március m 29. (csütört rtök) NEMZETKÖZI ZI PARTNEREK 6 ország, 7 város, 10 résztvevő partner Arad Város Önkormányzata

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

A nemzetiségi oktatásról és a cigányság integrációjáról

A nemzetiségi oktatásról és a cigányság integrációjáról A nemzetiségi oktatásról és a cigányság integrációjáról Nemzetiségi létkérdések az ombudsman szemszögéből dr. Fórika László, AJBH Alapvetés Népszámlálás 2001, 2011: 440 ezerről 644.524 fő = disszimiláció

Részletesebben

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán

projekt indult a Kodolányi János Főiskolán "Társadalmi konfliktusok-társadalmi társadalmi jól-lét lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés" projekt indult a Kodolányi János Főiskolán Székesfehérvár, 2013. március 11. Elkezdődött

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Perifériára szorulva: Társadalmi jól-lét deficit egy halmozottan hátrányos kistérség példáján

Perifériára szorulva: Társadalmi jól-lét deficit egy halmozottan hátrányos kistérség példáján TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK - TÁRSADALMI JÓL-LÉT ÉS BIZTONSÁG - VERSENYKÉPESSÉG ÉS TÁRSADALMI FEJLŐDÉS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069 C. KUTATÁSI PROJEKT Perifériára szorulva: Társadalmi jól-lét deficit

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Szerzőink, szaklektoraink

Szerzőink, szaklektoraink 301 Szerzőink, szaklektoraink DPR.indd 301 DPR.indd 302 303 Ceglédi Tímea Diplomáját a Debreceni Egyetem szociológia szakán szerezte 2008-ban, majd a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Programjában

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban Ebédszünet 18 diányira 1 Többcélú közösségi terek fejlesztése 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban 2 Eddig Közösségi művelődés társadalomfejlesztési-, vidékfejlesztési

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migráns megküzdési stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

Önéletrajz Közép-Európai Egyetem (CEU), Gender Studies MA-szak (diploma minősítése: with Distinction)

Önéletrajz Közép-Európai Egyetem (CEU), Gender Studies MA-szak (diploma minősítése: with Distinction) Önéletrajz Személyi adatok Név: Gregor Anikó Születési dátum: 1984.04.30. Születési hely: Békéscsaba E-mail: gregor@tatk.elte.hu Tanulmányok 2010-2011 Közép-Európai Egyetem (CEU), Gender Studies MA-szak

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás

814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás 814 A testnevelés oktatásának kihivásai az általános iskola alsó osztályaiban K1 kompetencia P1 prioritás Intézmény: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar, Szabadka. Szerző(k): Dr.Lepeš Josip,

Részletesebben