Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009."

Átírás

1 6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól.../2009. (...) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai Ft-ban Ssz. Megnevezés mennyiségi Mutató Fajlagos kts. Ft Előirányzat Eltérés egység I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell. 1/a Települési önk.felad. fő /b Közlekedési felad. fö /C Települési sportfeladatok fő /bbKörzeti ig. műszak döntés Lakott külterület fő Üdülőhelyi feladatok id.fog.adó Ft Helyi közműv.és közgy.feladatok fő Pénzbeni szoc.juttatás fő /bCsaládi napközi fő Normatív hozzájárulások összesen II. Normatív kötött felhasználású támogatás 0 2.)Közfoglalkoztatás Normatív kötött felhasználású támogatás összesen III. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 4.sz.mell. 0 1.) SZJA helyben maradó 8 % ) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen Összes állami forrás

2 7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló.../2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés Teljesítés forrása átvett pénzeszköz saját forrás összesen Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Belterületi földutak szilárd burkolatú útépítés terve Településközpont fejlesztés öntözőrendszer tervezés Településközpont fejlesztés villanyhálózat kiépítés tervezés Telek kialakítás, közmű Járdaépítés Beruházások összesen Felújítás Szatymaz Község központi parkjának fejlesztés UMVP Egészségház fertőzőváró kialakítása DAOP Egészségház akadálymentesítés DAOP ÖNO akadálymentesítés Felújítások összesen Mindösszesen:

3 8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló /2009.(..)KT. rendelethez Az önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása. Feladat megnevezése évre javasolt előirányzat (ezer Ft) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Ügyeleti ellátás OEP támogatása Védőnői szolgálat és Anya-gyermek, csecsemővédelem OEP támogatása Társadalombizotítási alapból átvett pénzeszköz Mozgáskorlátozotti támogatás - Szociális ellátások központi költségvetésből várható visszatérülése Decentralizált programok a hátr.helyt.fogl. Művelődési Ház 927 Egyéb támogatásértékű működési bevételek Egészségház akadálymentesítés Egészségház fertőzőváró kialakítása ÖNO akadálymentesítés Szatymaz Község Központi parkjának felújítása Csmi Közgyűlés Pályázat előkészítő alap 948 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Művelődési ház lakossági támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - Járdaépítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás a.) Országos Mentőszolgálat (ügyelet biztosítása) b.)szktt Közoktatási Intézmény c.) SZKTT Humán Szolgáltató Központ Támogatásértékű működési kiadás PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás Háziorvosi szolgálat támogatása Családi napközi Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás Községi Sportkör Szatymaz támogatása Sakkbarátok körének támogatása 130 V-8 Autó-Motor Sportegyesület 300 Ritmikus Sportgimnasztika 350 Polgárőrség támogatása 200 Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 200 Nyugdíjas Egyesület támogatása 80 Szatymazi Fiatalok Társaságának támogatása 70 Családsegítő Egyesület támogatása 60 Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 600

4 8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló /2009.(..)KT. rendelethez Feladat megnevezése évre javasolt előirányzat (ezer Ft) Fehértói Alapítvány támogatása 900 Szatymazért Alapítvány támogatása 100 Gyermekétkeztetési Alapítvány hozzájárulás 150 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT.(pályázati önerő) 116 Működési célú végleges pénzeszköz átadás Kistérségi akadálymentesítési pályázat (Iskola) önerő Sándorfalva-Szatymaz Viziközmű hozzájárulás Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás TARTALÉKOK Általános működési tartalék - Müködési céltartalék - II. Tartalék összesen: -

5 9. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló.../2009. (...)KT. rendelethez :Az Áht. 71..(3) bekezdése szerinti tervprognózis a költségvetési évet követő 2 év (2010. és év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól. A "gördülő tervezés" számai: ezer Ft MEGNEVEZÉS évi évi évi % az előző % az előző előirányzat Előirányzat Előirányzat évhez évhez I. Működési bevételek és kiadások Inzétményi működési bevételek ,00% ,00% Helyi adók ,00% ,00% Átengedett egyéb központi adók ,00% ,00% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00% ,00% Normatív állami támogatások ,00% ,00% TB alaptól átvett pénzeszköz ,00% ,00% Egyéb támogatás értékű bevételek ,00% ,00% Támogatási kölcsönök visszatér ,00% ,00% Müködési hitel felvétel ,00% ,00% MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (FORRÁSOK) ÖSSZESEN ,00% ,00% Személyi juttatás ,00% ,00% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% ,00% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva a ,00% ,00% kamatkifizetést) Támogatásértékű müködési kiadás ,00% ,00% Működési célú pénzeszközátadás ,00% ,00% államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása ,00% ,00% Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése ,00% ,00% Tartalékok - 0,00% - 0,00% MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ,00% ,00% 1

6 ezer Ft MEGNEVEZÉS évi évi évi % az előző % az előző előirányzat Előirányzat Előirányzat évhez évhez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Inzétményi működési bevételek 0 0 0,00% - 0,00% Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei ,00% ,00% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei - - 0,00% - 0,00% Fejlesztési célú támogatások - - 0,00% - 0,00% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,00% ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% - 0,00% Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ,00% ,00% Felhalmozási hitel ,00% ,00% FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,92% ,92% Dologi kiadások felhalmozási célú - - 0,00% - 0,00% Felhalmozási kiadások (ÁFÁval) ,00% ,00% Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) ,00% ,00% Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás ,00% ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadás - - 0,00% - 0,00% Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése ,00% ,00% Tartalékok - 0,00% - 0,00% FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,13% ,15% Önkormányzat BEVÉTELEI összesen ,44% ,25% Önkormányzat KIADÁSAI összesen ,05% ,05% 2

7 11. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló /2009. (...) KT. rendelethez A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban /ezer Ft/ Feladat LOMBARD 20 db Notebook Sándorfalva-Szatymaz Beruházó Viziközmű Társulat Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram( iskola konyha) Σ

8 12. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló./2009. (..) KT. rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai DAOP Szatymaz Községi Egészségház -járóbeteg, és fogorvosi ellátáshelyiségeinek akadálymentesítése című pályázat ezer Ft Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Épület felújítás Kisértékű tárgyi eszközök Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás DAOP-4.1.1/A Szatmazi háziorvosi rendelők felújítása, fertőzőváró című pályázat ezer Ft Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Épület felújítás kisértékű tárgyi eszköz Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás UMVPIII. Tengely Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető tám. Jogcímkód.: ezer Ft Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Építési költség tárgyi eszköz 0.- Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás

9 DAOP-4.2.1/2F Szatmazi Iskola központi épület együttesének fejlesztése és az oktatási célra alkalmatlan épület kiváltása című pályázat Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Épület felújítás, bővítés Eszközbeszerzés Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás A pályázó a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása DAOP Szatymazi Kapcsolat Interált Szociális Központ akadálymentesítése és bővítése című pályázat Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Épület felújítás, bővítés Eszközbeszerzés 0.- Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás

10 13. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló.../2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete Intézmény Polgármesteri Hivatal Polgármester Köztisztviselők (teljes munkaidő) Köztisztviselők (részmunkaidő) Védőnői szolgálat Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Intézményüzemeltetés (részmunkaidő) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Teljes munkaidős Önkormányzat összesen: Köztisztviselő közalkalmazott egyéb bérrendsz

11

12 14. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló.../2009. (...)KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek A helyi iparűzési adóról szóló 19/2002.(XII.12.)KT. rendelet alapján: ,- Ft nettó árbevételt el nem érő vállalkozások adómentessége *

13 2009. évre tervezett személyi juttatások összehasonlítása Köztisztviselők Sándorfalva Röszke Zsombó Bordány Balástya Deszk Szatymaz étkezési jegy Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó beiskolázási Ft/gyermek Ft/gyermek magánnyugdíjpénztár bruttó bér 3 %-a 10% pótlék felsőfokúaknak mindenkinek mindenkinek felsőfokúaknak mindenkinek 10 % pótlék üdülési csekk Ft szemüveg Ft-ig Ft ajándékutalvány önkéntes nyugdíjpénztár 2 X Ft, a közvetlen hozzátartozónak is Ft/hó 9 e Ft 3 x Ft egészségpénztár Ft/hó Ft/hó jutalom 1 havi Közalkalmazottak oktatás Sándorfalva Deszk Kübekháza Dóc Újszentiván Szeged Tiszasziget Szatymaz étkezési jegy Ft/hó Ft/hó nincs nincs Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Köalakalmazottak humán Domaszék Zsombó Dóc Szeged Szatymaz étkezési jegy Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó

14 Szatymaz Község Önkormányzattól támogatásban részesülő Civil szervezetek juttatásai évre vonatkozóan Szervezet megnevezése évi tény évi tény évi tény Adatok e Ft-ban értendők évi tény évi terv Községi Sportkör Szatymaz Polgárőrség Szatymaz Mozgáskorlátozottak Egyesülete Nyugdíjas Egyesület Szatymaz Fehértói Alapítvány Szatymazi Fiatalok Társasága Közm. és Családsegítő Egyesület Római Katolikus Plébánia Sakkbarátok Köre Szatymazért Alapítvány Ritmikus Sportgimnasztika Szatymazi Gazdakör V-8 Autó-Motor Sportegyesület Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület (7 hóra) Összesen: Szatymaz, február 03.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárának évi beszámoló jelentése és évi munkaterve

33 Beszámoló a könyvtár évi munkájáról A könyvtár szerepe az információs társadalomban Manapság jól megállja a helyét az a mondás, hogy a változás az ami életünkben az állandóságot jelenti. A változásokhoz való igazodás határozza meg a könyvtárak életét is, ezért ismernünk kell azokat a tényeket és trendeket, melyek az intézmények működését motiválják, mert ezek alapján lehet meghatározni a változásokkal kapcsolatos kurrens feladatokat. A gyors léptékű politikai változások, a piaci szemlélet elterjedése, az intézményrendszer átstrukturálódása mind-mind olyan tényezők, amelyek a könyvtárak működésére is hatással vannak. Gazdasági téren elsősorban a költségvetés csökkenése, az árak emelkedése, az információk mennyiségének és féleségeinek növekedése jelentik azokat a változásokat, melyeket figyelembe kell venni. A társadalmi elvárások nagymértékben függnek a demográfiai változásoktól, az egyre nagyobb és sokrétűbb információs igényektől, a felhasználói körök változásától és növekedésétől. Az új információs technológiák elterjedése és könyvtári alkalmazása új feladatot és jelentős fejlesztési lehetőségeket nyújt a könyvtáraknak is. Bevezetésük tetemes költségekkel jár és számos tévhittel ellentétben alkalmazásuk nem jelent azonnali hatékonyság javulást és jelentős megtakarítást. Az új információs technológiák teszik azonban azt is lehetővé, hogy sokkal több információ váljék elérhetővé közvetlenül, gyorsan. Ez kedvezően befolyásolja a testre szabott szolgáltatások megvalósítását, a munkafolyamatok automatizálását, tehát a szolgáltatások hatékonyságának növelését. Ebben a környezetben a könyvtáros információs menedzser lesz, aki a hagyományos és modern információhordozókból egyaránt tájékoztat. A hangsúly a szolgáltatásra tevődik át, méghozzá a használók igényei szerinti szolgáltatásokra. Az információ a jövő erőforrása, az információhoz való hozzáférést pedig a könyvtárak tudják biztosítani és ez egyben fennmaradásuk záloga is. A globalizáció, a digitalizáció, az integráció mind hatással van és lesz a könyvtárak életére.

34 A hagyományos gyűjtőkönyvtár helyett, a korszerű adatfeldolgozás és híradástechnika ötvözetéből kialakuló hozzáférést biztosító könyvtár az, amely ki tudja elégíteni az egyre növekvő és egyre összetettebb információs igényeket. Az könyvtárnak a művelődési, információs centrum szerepét kell betöltenie. Könyvtárunk működési feltételei: Technikai eszközök, tényezők: Jelenleg négy darab számítógéppel rendelkezünk (a hozzájuk tartozó szoftverekkel, szélessávú internet kapcsolattal), melyekből három áll az olvasók rendelkezésére. A negyedik számítógép a könyvtáros munkáját hivatott segíteni. A SZIRÉN 9.94 verziójú integrált könyvtári rendszer felületein történik a dokumentumok nyilvántartása, formai-, illetve tartalmi feldolgozása, az olvasók adatainak rögzítése és a kölcsönzés. Berendezés vásárlás, felújítás: A bútorzat 2008-ban (költségvetési keretünkből) két könyvespolccal bővült: egy kétsoros a gyereksarok fölött, és egy íves ötpolcos az ifjúsági irodalomnál. Év végén a falak festésére is sor került(2009-re maradt a kézikönyvtárnak helyet adó kis terem). Dokumentum beszerzésre fordítható összeg 2008-ban: Költségvetésben jóváhagyott: Érdekeltségnövelő pályázatból: Állománygyarapításra összesen: Ft Ft Ft Dokumentumvásárlás 2008-ban:361 db Ft értékben A könyvtár állománya: dokumentumegység, melynek megoszlása a következő: könyv 115 audiovizuális dokumentum (CD,CD-ROM,DVD) A könyvtári feladatokat egy könyvtáros látja el napi nyolc órában. Munkaideje: heti 40 óra Nyitva tartás: heti 31 óra.

35 A szolgáltatás folyamatossága mellett belső munkákra heti kilenc óra áll rendelkezésre, és természetesen a forgalom függvényében a nyitva tartás alatt is : tájékoztatás,irodalomkutatás pályázatok figyelése, megírása, állománygyarapítás, a dokumentumok formai-, és tartalmi feltárása,könyvtárközi kölcsönzés(az ODR-Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül ), a könyvtári állomány folyamatos gépre vitele, statisztikák elkészítése (napi, havi, negyedéves, éves stat.) Könyvtári rendezvények szervezése és lebonyolítása stb. A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI Kölcsönzés: könyvek, időszaki kiadványok, DVD-k. Helyben használható a kézikönyvtári állomány, az időszaki kiadványok, folyóiratok, napilapok, valamint az ismeretterjesztő CD-ROM-ok. Számítógépes adatbázisokból is tájékozódhatnak az érdeklődők (Jogtár, Magyar Nemzeti Bibliográfia, FSZEK adatbázis stb.) Közhasznú információk szolgáltatása: menetrendek, szaknévsorok, továbbtanulási, idegenforgalmi tájékoztatók, önkormányzati rendeletek stb. Tájékoztatás, irodalomkutatás Helyismereti tájékoztatás: a könyvtár gyűjti, feltárja és rendszerezi a település múltjával és jelenével kapcsolatos könyveket, kéziratokat, napilap- és folyóiratcikkeket, valamint az aprónyomtatványokat (képeslapok, fényképek, meghívók stb.) Könyvtárközi kölcsönzés: a könyvtárunkból hiányzó vagy kölcsönzés alatt lévő szakkönyveket, folyóiratokból cikkmásolatokat postai úton kérjük meg másik könyvtártól. Fénymásolás: könyvtári és nem könyvtári anyagról egyaránt készítünk másolatot, számítógépes adatbázisokról pedig nyomtatást vállalunk a szerzői jog rendelkezéseinek figyelembevételével. Csoportos foglalkozások gyermekeknek : könyvtárhasználati és egyéb tematikus foglalkozások, kézműves foglalkozások. Rendezvények: író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, előadóestek, kiállítások.

36 Beiratkozott olvasóink száma: 789 fő Aktív könyvtárhasználók száma: 430 fő Forgalom 2008-ban: Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok, olvasói kérések száma: Január: 1927 Február: 2094 Március: 1843 Április: 1806 Május: 1525 Június: 1736 Július: 1372 Augusztus: 1247 Szeptember: 1611 Október: 1234 November: 1133 December: 846 Össz.: Katalógusok: - cédulakatalógus - számítógépes katalógus (saját adatbázis a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerben) Mivel a teljes állomány gépre vitele folyamatban van, jelenleg párhuzamosan használjuk a fent említett két katalógustípust. Könyvtári programok, rendezvények 2008-ban: (A résztvevők létszáma a programok alatt zárójelben) Április: Kvizzasztó : Az iskolai könyvtárral közösen részt vettünk a Somogyi-könyvtár által meghirdetett olimpiai vetélkedőn, melynek első két fordulója az önálló kutatómunkára épült. A két írásbeli forduló helyben zajlott, a döntőre pedig szeptember 26-án került sor a megyei könyvtárban.

37 Április :Könyvbemutató : Cziháki Viktória Rejtélyes és csodálatos igazság című könyvéről beszélgettünk a szerzővel. (12 fő) Május : Könyvbemutató : Budai István Sugarak az őszből címmel megjelent -második- kötetének bemutatása. (6 fő) A nyár folyamán négy alkalommal tartottunk kézműves foglalkozásokat a könyvtárban (jún.27., júl.4., aug.1., aug. 8.), ahol a következő technikákkal ismerkedtek meg a gyerekek: szalvétatechnika-gipszre, üvegre, fára, textilre, makramé, csipeszbáb készítés, kavicsfestés, krepp-papír-virágok. (10-16 fő) Az előző évek hagyományához híven 2008-ban is csatlakoztunk az Összefogás a könyvtárakért- Könyvtárak összefogása a társadalomért (őszi könyvtári hetek) országos rendezvénysorozathoz ( Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz), melynek keretein belül az alábbi programokat valósítottuk meg: Október : Bűvölő : Beszélgetés a mese erejéről, hatásáról a személyiségfejlődésre. Október : Utazzunk Meseországba! kisiskolásoknak: A szomorú királykisasszony című mese dramatizálása. (A foglalkozáson 26 elsős kisgyerek vett részt.) Október : A Péter & Pan gitárduó rendhagyó énekórája- A könnyűzene története. (67 fő) Október : Író-olvasó találkozó Lackfi János költővel alsósoknak. (46 fő) November : Találkozások címmel író- olvasó találkozó Schaffer Erzsébet Puliczer díjas újságíró írónővel. (40 fő) November : Huzella Péter Kossuth-díjas zenész interaktív műsora alsósoknak Garbonciás Péter címmel. (87 fő)

38 Decemberben kiállítottuk a Betlehemi jászol készítése elnevezésű pályázatra érkezett műveket (17 gyermek és 1 felnőtt alkotását tekinthette meg mindenki, aki eljött a Községi Karácsonyra)

39 A könyvtár évi munkaterve A könyvtár küldetésnyilatkozata Vannak dolgok, amiket ismer az ember és vannak dolgok, amiket nem. Az ismert és ismeretlen között pedig ajtók vannak- ezek vagyunk mi. ( Jim Morison) A település nyilvános könyvtáraként fő feladatunknak tekintjük, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsuk a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra. Nem a mindenáron való olvasótoborzás a fő cél, hanem az olvasóink, látogatóink egyre magasabb szintű kiszolgálása. Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja: - szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását, - az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését, - a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást, - az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését, - a település természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását és gyűjtését, - a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, valamint a hátrányos helyzetűek ellátását, - a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését, - a korszerű információs szolgáltatás biztosítását, - a szabadidő hasznos eltöltését. Célunk: minél gyorsabban hozzájuttatni az olvasókat az újdonságokhoz, az igények figyelembe vételével, úgy a dokumentumok, mint az interneten elérhető adatbázisok tekintetében. Tervek, kiemelt feladatok 2009-ben:

40 Felújítás: a kézikönyvtárnak helyet adó kis teremben gipszkarton-polc szerelése, illetve a helyiség festése. Gyermek foglalkozások, könyvtári órák: Kiemelt feladatunk a 14 éven aluli olvasók kiszolgálása, ezen belül az önálló ismeretszerzés lehetőségének megteremtése, az iskolával való kapcsolat révén az iskolai oktatómunka segítése. A közös programok folyamatosan szerveződnek az év során, azok konkretizálására a későbbiek folyamán kerül sor. (Óvodás és iskolás csoportoknak: mese foglalkozások, ismerkedés a könyvtárhasználattal, eligazodás az információs dzsungelben.) Író-olvasó találkozó: -Schaffer Erzsébettel, -Nagy Bandó Andrással. (ősszel) Könyvbemutató: - Kormányos Sándor harmadik kötetének bemutatása Kiállítás: Könyvhét: Könyvkiállítás új könyveinkből, középpontban a Könyvhét-re megjelenő könyvekből. (május vége, június eleje) A Falunapok keretében turisztikai és helytörténeti kiállítás. Pályázat: - Kedvenc mesehősöm - rajzpályázat kicsiknek - Ami a szívedet nyomja - fotópályázat nagyobbaknak Megemlékezés: -a Költészet napja: Legkedvesebb versem napja - felolvasóest (április 11.) Könyvtárhasználati vetélkedő: felső tagozatosok felkészítése a Somogyikönyvtár által meghirdetett megyei vetélkedőre (igény szerint) Könyvtárlátogatás a Somogyi-könyvtárba

41 Ősszel ismét csatlakozunk az Összefogás a könyvtárakért- könyvtárak összefogása a társadalomért elnevezésű országos könyvtári programsorozathoz melynek részletes programja a nyár folyamán kerül pontosításra. Szatymaz,2009. február 5. Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros

42 Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi beszámolója Szatymaz február 05 1

43 Működési feltétek Személyi feltételek alakulása: A szakmai feladatok megvalósítását 1 fő igazgató 1 fő kinevezett művelődésszervező, 1 fő kinevezett fizikai-, és 1 fő közmunkás, fizikai dolgozó segítette. Tárgyi feltételek alakulása, fejlesztések: Az optimális működés feltételei 2008-ban a pályázati munka eredményeképp tovább javultak. Az elmúlt évben - 3 db tároló szekrény - 1 db polcrendszer - 16 db szék - 1 db digitális fényképezőgép - 1db scanner - 1db LCD monitor - 2 db mikrofon (kábelekkel) került beszerzésre Kialakításra került- a régi mozi gépház helyén- egy egy új többfunkciós közösségi tér, mely azóta civil szervezetek összejöveteleinek, KRESZ tanfolyamnak, esetenként a sakk körnek már helyet ad. E beruházással párhuzamosan új járdasziget került kialakításra az épület nagyterem körüli oldalán. Meg kell említeni, hogy a 2007-be felújított edzőterem állapota sajnos romlik. A 2007-ben beüzemelt két új kazán, már kimutathatóan gazdaságosabb működést eredményezett (a rossz és rosszul záródó nyílászárók ellenére). A művelődési ház közösségi terei Az intézményben a helységeket illetően - továbbra is szűkös körülmények uralkodnak. Az igényként jelentkező rendezvények és a különböző szolgáltatások számszerű növekedése nehezíti az itt dolgozók munkakörülményeit. A raktár hiánya pedig állandó pakolást követel. Vannak olyna napok, amikor több alkalommal több mint 250 széket, és asztalokat kell átpakolni egyik helységből a másikba. A kialakított új közösségi tér részbeni megoldást kínál a problémára, de 2009-ben a kábeltévé szerelése miatt át kell engednünk ezt a helyet a kivitelező cégnek, így nem lesz lehetőségünk azt érdemben használni. 2

44 Az intézmény bővítése, felújítása továbbra is fontos kérdés. Ezért 2008-ban elkészítettük és beadtuk az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek kialakítására kiírt pályázatunkat, mely jelenleg elbírálás alatt áll. Az elmúlt évben intézményünk nagy terme a községi nagyrendezvényeknek, családi rendezvényeknek, a civil szervezetek megmozdulásainak, filmvetítéseknek, sakkversenyeknek, kiállításoknak; ünnepek- és megemlékezéseknek volt színhelye. A tárgyalóban kóruspróbák, szaktanácsadások, kisebb összejövetelek és tanfolyamok kapnak helyet. Ezt a két helyiséget tudjuk bérleti díj fejében kiadni, mely az intézmény egyik bevételi forrása. A kézműves és népi hagyományokat ápoló csoportok foglalkozásaira, a sakk foglalkozásokra, sertés szerződések megkötésére a közlekedő terekben van lehetőség. Zavaró tényező az átmenő forgalom től a mozigépház helyén kialakított helységben is működhetnének csoportok, de a fent említett ok miatt idén ezzel a lehetőséggel nem tudunk számolni. Vannak olyan csoportjaink, amelyek más intézményben tartják foglalkozásaikat (iskola, Idősek Otthona). A dolgozók munkaszobája, egyben szolgáltató hely a lakosság felé ahol az internet, nyomtatás, fénymásolás, fax, gépírás szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá. Az intézmény tereinek kihasználtsága maximális, túlterhelt. Nagy odafigyelés, jó szervezés és minden szervezővel való pontos együttműködésre van szükség a tervek megvalósításához, sok esetben nem megoldható az adott rendezvény intézményen belüli elhelyezése ezért együttműködve a más helyi intézményekkel iskola, teleház, gondozási központ- tudnak megvalósulni. Az új konyha kialakításával megszűnt a büfé lehetősége, mely problémákat vet fel a nagyrendezvények, bálok esetében. E kérdés megoldása azért fontos, mert egyes rendezvények ezen okból nem valósíthatók meg az intézményben, azoknak a szervezők más helyszínt kénytelenek keresni, illetve más, kevésbé igényes megoldást kell választaniuk. (Jelenleg egyetlen megoldás lehet a konyha helységének ilyen célú átadása) Így vannak olyan napok, amikor2-3-szor, több mint 250 széket és asztalokat kell átpakolnunk egyik helyiségből a másikba. A fentieket figyelembe véve érthető az épület bővítésének szükségessége. Rendezvények, közösségi munka 2008-ban Eredményeink a számok tükrében Az elmúlt évben, intézményünkben összesen: 891 rendezvény volt (előző évben 612) Ebből saját ill. másokkal közös kulturális rendezvény (2007-ben 418) 203 önkormányzat, intézmények, civil szervezetek által rendezett.(2007-ben 378). 3

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Módosítások jegyzéke... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A stratégiai tervezés célja... 4 1.2. A könyvtár bemutatása... 4 1.2.1.

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Beszámoló az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Jánoshida Község Önkormányzatának tevékenységéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5900/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2010. évi szakmai beszámolójának, és 20 ll. évi munkatervének tudomásul vételéről A Fővárosi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 1. Intézményi alapadatok... 1 1.1. Általános alapadatok... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek... 2 2.1. Személyi alapadatok... 2 2.2.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről BESZÁMOLÓ az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben