Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009."

Átírás

1 6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól.../2009. (...) KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai Ft-ban Ssz. Megnevezés mennyiségi Mutató Fajlagos kts. Ft Előirányzat Eltérés egység I. normatív hozzájárulások 3.sz.mell. 1/a Települési önk.felad. fő /b Közlekedési felad. fö /C Települési sportfeladatok fő /bbKörzeti ig. műszak döntés Lakott külterület fő Üdülőhelyi feladatok id.fog.adó Ft Helyi közműv.és közgy.feladatok fő Pénzbeni szoc.juttatás fő /bCsaládi napközi fő Normatív hozzájárulások összesen II. Normatív kötött felhasználású támogatás 0 2.)Közfoglalkoztatás Normatív kötött felhasználású támogatás összesen III. Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 4.sz.mell. 0 1.) SZJA helyben maradó 8 % ) Önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére kapott kieg Önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó összesen Összes állami forrás

2 7. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló.../2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés Teljesítés forrása átvett pénzeszköz saját forrás összesen Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Beruházás Belterületi földutak szilárd burkolatú útépítés terve Településközpont fejlesztés öntözőrendszer tervezés Településközpont fejlesztés villanyhálózat kiépítés tervezés Telek kialakítás, közmű Járdaépítés Beruházások összesen Felújítás Szatymaz Község központi parkjának fejlesztés UMVP Egészségház fertőzőváró kialakítása DAOP Egészségház akadálymentesítés DAOP ÖNO akadálymentesítés Felújítások összesen Mindösszesen:

3 8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló /2009.(..)KT. rendelethez Az önkormányzat egyes kiemelt, valamint önként vállalt feladataihoz kapcsolódó támogatásértékű és végleges pénzeszköz átadások és átvételek elkülönítetten és összesítve. A tartalék meghatározása. Feladat megnevezése évre javasolt előirányzat (ezer Ft) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Ügyeleti ellátás OEP támogatása Védőnői szolgálat és Anya-gyermek, csecsemővédelem OEP támogatása Társadalombizotítási alapból átvett pénzeszköz Mozgáskorlátozotti támogatás - Szociális ellátások központi költségvetésből várható visszatérülése Decentralizált programok a hátr.helyt.fogl. Művelődési Ház 927 Egyéb támogatásértékű működési bevételek Egészségház akadálymentesítés Egészségház fertőzőváró kialakítása ÖNO akadálymentesítés Szatymaz Község Központi parkjának felújítása Csmi Közgyűlés Pályázat előkészítő alap 948 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Művelődési ház lakossági támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - Járdaépítés Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás a.) Országos Mentőszolgálat (ügyelet biztosítása) b.)szktt Közoktatási Intézmény c.) SZKTT Humán Szolgáltató Központ Támogatásértékű működési kiadás PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 1. Kötelező feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás Háziorvosi szolgálat támogatása Családi napközi Önként vállalt feladatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás Községi Sportkör Szatymaz támogatása Sakkbarátok körének támogatása 130 V-8 Autó-Motor Sportegyesület 300 Ritmikus Sportgimnasztika 350 Polgárőrség támogatása 200 Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 200 Nyugdíjas Egyesület támogatása 80 Szatymazi Fiatalok Társaságának támogatása 70 Családsegítő Egyesület támogatása 60 Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 600

4 8. számú melléklet a Szatymaz községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló /2009.(..)KT. rendelethez Feladat megnevezése évre javasolt előirányzat (ezer Ft) Fehértói Alapítvány támogatása 900 Szatymazért Alapítvány támogatása 100 Gyermekétkeztetési Alapítvány hozzájárulás 150 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT.(pályázati önerő) 116 Működési célú végleges pénzeszköz átadás Kistérségi akadálymentesítési pályázat (Iskola) önerő Sándorfalva-Szatymaz Viziközmű hozzájárulás Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás TARTALÉKOK Általános működési tartalék - Müködési céltartalék - II. Tartalék összesen: -

5 9. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló.../2009. (...)KT. rendelethez :Az Áht. 71..(3) bekezdése szerinti tervprognózis a költségvetési évet követő 2 év (2010. és év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól. A "gördülő tervezés" számai: ezer Ft MEGNEVEZÉS évi évi évi % az előző % az előző előirányzat Előirányzat Előirányzat évhez évhez I. Működési bevételek és kiadások Inzétményi működési bevételek ,00% ,00% Helyi adók ,00% ,00% Átengedett egyéb központi adók ,00% ,00% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,00% ,00% Normatív állami támogatások ,00% ,00% TB alaptól átvett pénzeszköz ,00% ,00% Egyéb támogatás értékű bevételek ,00% ,00% Támogatási kölcsönök visszatér ,00% ,00% Müködési hitel felvétel ,00% ,00% MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (FORRÁSOK) ÖSSZESEN ,00% ,00% Személyi juttatás ,00% ,00% Munkaadókat terhelő járulékok ,00% ,00% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva a ,00% ,00% kamatkifizetést) Támogatásértékű müködési kiadás ,00% ,00% Működési célú pénzeszközátadás ,00% ,00% államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása ,00% ,00% Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése ,00% ,00% Tartalékok - 0,00% - 0,00% MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ,00% ,00% 1

6 ezer Ft MEGNEVEZÉS évi évi évi % az előző % az előző előirányzat Előirányzat Előirányzat évhez évhez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Inzétményi működési bevételek 0 0 0,00% - 0,00% Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei ,00% ,00% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei - - 0,00% - 0,00% Fejlesztési célú támogatások - - 0,00% - 0,00% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ,00% ,00% Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% - 0,00% Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ,00% ,00% Felhalmozási hitel ,00% ,00% FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,92% ,92% Dologi kiadások felhalmozási célú - - 0,00% - 0,00% Felhalmozási kiadások (ÁFÁval) ,00% ,00% Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) ,00% ,00% Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás ,00% ,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadás - - 0,00% - 0,00% Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése ,00% ,00% Tartalékok - 0,00% - 0,00% FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,13% ,15% Önkormányzat BEVÉTELEI összesen ,44% ,25% Önkormányzat KIADÁSAI összesen ,05% ,05% 2

7 11. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló /2009. (...) KT. rendelethez A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban /ezer Ft/ Feladat LOMBARD 20 db Notebook Sándorfalva-Szatymaz Beruházó Viziközmű Társulat Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram( iskola konyha) Σ

8 12. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló./2009. (..) KT. rendelethez Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai DAOP Szatymaz Községi Egészségház -járóbeteg, és fogorvosi ellátáshelyiségeinek akadálymentesítése című pályázat ezer Ft Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Épület felújítás Kisértékű tárgyi eszközök Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás DAOP-4.1.1/A Szatmazi háziorvosi rendelők felújítása, fertőzőváró című pályázat ezer Ft Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Épület felújítás kisértékű tárgyi eszköz Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás UMVPIII. Tengely Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető tám. Jogcímkód.: ezer Ft Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Építési költség tárgyi eszköz 0.- Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás

9 DAOP-4.2.1/2F Szatmazi Iskola központi épület együttesének fejlesztése és az oktatási célra alkalmatlan épület kiváltása című pályázat Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Épület felújítás, bővítés Eszközbeszerzés Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás A pályázó a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása DAOP Szatymazi Kapcsolat Interált Szociális Központ akadálymentesítése és bővítése című pályázat Megnevezés Előirányzat Forrás llehívás Épület felújítás, bővítés Eszközbeszerzés 0.- Összesen: Forrásmegosztás: támogatás Önkormányzati forrás

10 13. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló.../2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete Intézmény Polgármesteri Hivatal Polgármester Köztisztviselők (teljes munkaidő) Köztisztviselők (részmunkaidő) Védőnői szolgálat Intézményüzemeltetés (teljes munkaidő) Intézményüzemeltetés (részmunkaidő) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Teljes munkaidős Önkormányzat összesen: Köztisztviselő közalkalmazott egyéb bérrendsz

11

12 14. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló.../2009. (...)KT. rendelethez Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek A helyi iparűzési adóról szóló 19/2002.(XII.12.)KT. rendelet alapján: ,- Ft nettó árbevételt el nem érő vállalkozások adómentessége *

13 2009. évre tervezett személyi juttatások összehasonlítása Köztisztviselők Sándorfalva Röszke Zsombó Bordány Balástya Deszk Szatymaz étkezési jegy Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó beiskolázási Ft/gyermek Ft/gyermek magánnyugdíjpénztár bruttó bér 3 %-a 10% pótlék felsőfokúaknak mindenkinek mindenkinek felsőfokúaknak mindenkinek 10 % pótlék üdülési csekk Ft szemüveg Ft-ig Ft ajándékutalvány önkéntes nyugdíjpénztár 2 X Ft, a közvetlen hozzátartozónak is Ft/hó 9 e Ft 3 x Ft egészségpénztár Ft/hó Ft/hó jutalom 1 havi Közalkalmazottak oktatás Sándorfalva Deszk Kübekháza Dóc Újszentiván Szeged Tiszasziget Szatymaz étkezési jegy Ft/hó Ft/hó nincs nincs Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Köalakalmazottak humán Domaszék Zsombó Dóc Szeged Szatymaz étkezési jegy Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó

14 Szatymaz Község Önkormányzattól támogatásban részesülő Civil szervezetek juttatásai évre vonatkozóan Szervezet megnevezése évi tény évi tény évi tény Adatok e Ft-ban értendők évi tény évi terv Községi Sportkör Szatymaz Polgárőrség Szatymaz Mozgáskorlátozottak Egyesülete Nyugdíjas Egyesület Szatymaz Fehértói Alapítvány Szatymazi Fiatalok Társasága Közm. és Családsegítő Egyesület Római Katolikus Plébánia Sakkbarátok Köre Szatymazért Alapítvány Ritmikus Sportgimnasztika Szatymazi Gazdakör V-8 Autó-Motor Sportegyesület Szatymazi Gyermekekért Közhasznú Egyesület (7 hóra) Összesen: Szatymaz, február 03.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtárának évi beszámoló jelentése és évi munkaterve

33 Beszámoló a könyvtár évi munkájáról A könyvtár szerepe az információs társadalomban Manapság jól megállja a helyét az a mondás, hogy a változás az ami életünkben az állandóságot jelenti. A változásokhoz való igazodás határozza meg a könyvtárak életét is, ezért ismernünk kell azokat a tényeket és trendeket, melyek az intézmények működését motiválják, mert ezek alapján lehet meghatározni a változásokkal kapcsolatos kurrens feladatokat. A gyors léptékű politikai változások, a piaci szemlélet elterjedése, az intézményrendszer átstrukturálódása mind-mind olyan tényezők, amelyek a könyvtárak működésére is hatással vannak. Gazdasági téren elsősorban a költségvetés csökkenése, az árak emelkedése, az információk mennyiségének és féleségeinek növekedése jelentik azokat a változásokat, melyeket figyelembe kell venni. A társadalmi elvárások nagymértékben függnek a demográfiai változásoktól, az egyre nagyobb és sokrétűbb információs igényektől, a felhasználói körök változásától és növekedésétől. Az új információs technológiák elterjedése és könyvtári alkalmazása új feladatot és jelentős fejlesztési lehetőségeket nyújt a könyvtáraknak is. Bevezetésük tetemes költségekkel jár és számos tévhittel ellentétben alkalmazásuk nem jelent azonnali hatékonyság javulást és jelentős megtakarítást. Az új információs technológiák teszik azonban azt is lehetővé, hogy sokkal több információ váljék elérhetővé közvetlenül, gyorsan. Ez kedvezően befolyásolja a testre szabott szolgáltatások megvalósítását, a munkafolyamatok automatizálását, tehát a szolgáltatások hatékonyságának növelését. Ebben a környezetben a könyvtáros információs menedzser lesz, aki a hagyományos és modern információhordozókból egyaránt tájékoztat. A hangsúly a szolgáltatásra tevődik át, méghozzá a használók igényei szerinti szolgáltatásokra. Az információ a jövő erőforrása, az információhoz való hozzáférést pedig a könyvtárak tudják biztosítani és ez egyben fennmaradásuk záloga is. A globalizáció, a digitalizáció, az integráció mind hatással van és lesz a könyvtárak életére.

34 A hagyományos gyűjtőkönyvtár helyett, a korszerű adatfeldolgozás és híradástechnika ötvözetéből kialakuló hozzáférést biztosító könyvtár az, amely ki tudja elégíteni az egyre növekvő és egyre összetettebb információs igényeket. Az könyvtárnak a művelődési, információs centrum szerepét kell betöltenie. Könyvtárunk működési feltételei: Technikai eszközök, tényezők: Jelenleg négy darab számítógéppel rendelkezünk (a hozzájuk tartozó szoftverekkel, szélessávú internet kapcsolattal), melyekből három áll az olvasók rendelkezésére. A negyedik számítógép a könyvtáros munkáját hivatott segíteni. A SZIRÉN 9.94 verziójú integrált könyvtári rendszer felületein történik a dokumentumok nyilvántartása, formai-, illetve tartalmi feldolgozása, az olvasók adatainak rögzítése és a kölcsönzés. Berendezés vásárlás, felújítás: A bútorzat 2008-ban (költségvetési keretünkből) két könyvespolccal bővült: egy kétsoros a gyereksarok fölött, és egy íves ötpolcos az ifjúsági irodalomnál. Év végén a falak festésére is sor került(2009-re maradt a kézikönyvtárnak helyet adó kis terem). Dokumentum beszerzésre fordítható összeg 2008-ban: Költségvetésben jóváhagyott: Érdekeltségnövelő pályázatból: Állománygyarapításra összesen: Ft Ft Ft Dokumentumvásárlás 2008-ban:361 db Ft értékben A könyvtár állománya: dokumentumegység, melynek megoszlása a következő: könyv 115 audiovizuális dokumentum (CD,CD-ROM,DVD) A könyvtári feladatokat egy könyvtáros látja el napi nyolc órában. Munkaideje: heti 40 óra Nyitva tartás: heti 31 óra.

35 A szolgáltatás folyamatossága mellett belső munkákra heti kilenc óra áll rendelkezésre, és természetesen a forgalom függvényében a nyitva tartás alatt is : tájékoztatás,irodalomkutatás pályázatok figyelése, megírása, állománygyarapítás, a dokumentumok formai-, és tartalmi feltárása,könyvtárközi kölcsönzés(az ODR-Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül ), a könyvtári állomány folyamatos gépre vitele, statisztikák elkészítése (napi, havi, negyedéves, éves stat.) Könyvtári rendezvények szervezése és lebonyolítása stb. A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI Kölcsönzés: könyvek, időszaki kiadványok, DVD-k. Helyben használható a kézikönyvtári állomány, az időszaki kiadványok, folyóiratok, napilapok, valamint az ismeretterjesztő CD-ROM-ok. Számítógépes adatbázisokból is tájékozódhatnak az érdeklődők (Jogtár, Magyar Nemzeti Bibliográfia, FSZEK adatbázis stb.) Közhasznú információk szolgáltatása: menetrendek, szaknévsorok, továbbtanulási, idegenforgalmi tájékoztatók, önkormányzati rendeletek stb. Tájékoztatás, irodalomkutatás Helyismereti tájékoztatás: a könyvtár gyűjti, feltárja és rendszerezi a település múltjával és jelenével kapcsolatos könyveket, kéziratokat, napilap- és folyóiratcikkeket, valamint az aprónyomtatványokat (képeslapok, fényképek, meghívók stb.) Könyvtárközi kölcsönzés: a könyvtárunkból hiányzó vagy kölcsönzés alatt lévő szakkönyveket, folyóiratokból cikkmásolatokat postai úton kérjük meg másik könyvtártól. Fénymásolás: könyvtári és nem könyvtári anyagról egyaránt készítünk másolatot, számítógépes adatbázisokról pedig nyomtatást vállalunk a szerzői jog rendelkezéseinek figyelembevételével. Csoportos foglalkozások gyermekeknek : könyvtárhasználati és egyéb tematikus foglalkozások, kézműves foglalkozások. Rendezvények: író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, előadóestek, kiállítások.

36 Beiratkozott olvasóink száma: 789 fő Aktív könyvtárhasználók száma: 430 fő Forgalom 2008-ban: Kölcsönzött és helyben használt dokumentumok, olvasói kérések száma: Január: 1927 Február: 2094 Március: 1843 Április: 1806 Május: 1525 Június: 1736 Július: 1372 Augusztus: 1247 Szeptember: 1611 Október: 1234 November: 1133 December: 846 Össz.: Katalógusok: - cédulakatalógus - számítógépes katalógus (saját adatbázis a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerben) Mivel a teljes állomány gépre vitele folyamatban van, jelenleg párhuzamosan használjuk a fent említett két katalógustípust. Könyvtári programok, rendezvények 2008-ban: (A résztvevők létszáma a programok alatt zárójelben) Április: Kvizzasztó : Az iskolai könyvtárral közösen részt vettünk a Somogyi-könyvtár által meghirdetett olimpiai vetélkedőn, melynek első két fordulója az önálló kutatómunkára épült. A két írásbeli forduló helyben zajlott, a döntőre pedig szeptember 26-án került sor a megyei könyvtárban.

37 Április :Könyvbemutató : Cziháki Viktória Rejtélyes és csodálatos igazság című könyvéről beszélgettünk a szerzővel. (12 fő) Május : Könyvbemutató : Budai István Sugarak az őszből címmel megjelent -második- kötetének bemutatása. (6 fő) A nyár folyamán négy alkalommal tartottunk kézműves foglalkozásokat a könyvtárban (jún.27., júl.4., aug.1., aug. 8.), ahol a következő technikákkal ismerkedtek meg a gyerekek: szalvétatechnika-gipszre, üvegre, fára, textilre, makramé, csipeszbáb készítés, kavicsfestés, krepp-papír-virágok. (10-16 fő) Az előző évek hagyományához híven 2008-ban is csatlakoztunk az Összefogás a könyvtárakért- Könyvtárak összefogása a társadalomért (őszi könyvtári hetek) országos rendezvénysorozathoz ( Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz), melynek keretein belül az alábbi programokat valósítottuk meg: Október : Bűvölő : Beszélgetés a mese erejéről, hatásáról a személyiségfejlődésre. Október : Utazzunk Meseországba! kisiskolásoknak: A szomorú királykisasszony című mese dramatizálása. (A foglalkozáson 26 elsős kisgyerek vett részt.) Október : A Péter & Pan gitárduó rendhagyó énekórája- A könnyűzene története. (67 fő) Október : Író-olvasó találkozó Lackfi János költővel alsósoknak. (46 fő) November : Találkozások címmel író- olvasó találkozó Schaffer Erzsébet Puliczer díjas újságíró írónővel. (40 fő) November : Huzella Péter Kossuth-díjas zenész interaktív műsora alsósoknak Garbonciás Péter címmel. (87 fő)

38 Decemberben kiállítottuk a Betlehemi jászol készítése elnevezésű pályázatra érkezett műveket (17 gyermek és 1 felnőtt alkotását tekinthette meg mindenki, aki eljött a Községi Karácsonyra)

39 A könyvtár évi munkaterve A könyvtár küldetésnyilatkozata Vannak dolgok, amiket ismer az ember és vannak dolgok, amiket nem. Az ismert és ismeretlen között pedig ajtók vannak- ezek vagyunk mi. ( Jim Morison) A település nyilvános könyvtáraként fő feladatunknak tekintjük, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsuk a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra. Nem a mindenáron való olvasótoborzás a fő cél, hanem az olvasóink, látogatóink egyre magasabb szintű kiszolgálása. Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja: - szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását, - az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését, - a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást, - az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését, - a település természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását és gyűjtését, - a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, valamint a hátrányos helyzetűek ellátását, - a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését, - a korszerű információs szolgáltatás biztosítását, - a szabadidő hasznos eltöltését. Célunk: minél gyorsabban hozzájuttatni az olvasókat az újdonságokhoz, az igények figyelembe vételével, úgy a dokumentumok, mint az interneten elérhető adatbázisok tekintetében. Tervek, kiemelt feladatok 2009-ben:

40 Felújítás: a kézikönyvtárnak helyet adó kis teremben gipszkarton-polc szerelése, illetve a helyiség festése. Gyermek foglalkozások, könyvtári órák: Kiemelt feladatunk a 14 éven aluli olvasók kiszolgálása, ezen belül az önálló ismeretszerzés lehetőségének megteremtése, az iskolával való kapcsolat révén az iskolai oktatómunka segítése. A közös programok folyamatosan szerveződnek az év során, azok konkretizálására a későbbiek folyamán kerül sor. (Óvodás és iskolás csoportoknak: mese foglalkozások, ismerkedés a könyvtárhasználattal, eligazodás az információs dzsungelben.) Író-olvasó találkozó: -Schaffer Erzsébettel, -Nagy Bandó Andrással. (ősszel) Könyvbemutató: - Kormányos Sándor harmadik kötetének bemutatása Kiállítás: Könyvhét: Könyvkiállítás új könyveinkből, középpontban a Könyvhét-re megjelenő könyvekből. (május vége, június eleje) A Falunapok keretében turisztikai és helytörténeti kiállítás. Pályázat: - Kedvenc mesehősöm - rajzpályázat kicsiknek - Ami a szívedet nyomja - fotópályázat nagyobbaknak Megemlékezés: -a Költészet napja: Legkedvesebb versem napja - felolvasóest (április 11.) Könyvtárhasználati vetélkedő: felső tagozatosok felkészítése a Somogyikönyvtár által meghirdetett megyei vetélkedőre (igény szerint) Könyvtárlátogatás a Somogyi-könyvtárba

41 Ősszel ismét csatlakozunk az Összefogás a könyvtárakért- könyvtárak összefogása a társadalomért elnevezésű országos könyvtári programsorozathoz melynek részletes programja a nyár folyamán kerül pontosításra. Szatymaz,2009. február 5. Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros

42 Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi beszámolója Szatymaz február 05 1

43 Működési feltétek Személyi feltételek alakulása: A szakmai feladatok megvalósítását 1 fő igazgató 1 fő kinevezett művelődésszervező, 1 fő kinevezett fizikai-, és 1 fő közmunkás, fizikai dolgozó segítette. Tárgyi feltételek alakulása, fejlesztések: Az optimális működés feltételei 2008-ban a pályázati munka eredményeképp tovább javultak. Az elmúlt évben - 3 db tároló szekrény - 1 db polcrendszer - 16 db szék - 1 db digitális fényképezőgép - 1db scanner - 1db LCD monitor - 2 db mikrofon (kábelekkel) került beszerzésre Kialakításra került- a régi mozi gépház helyén- egy egy új többfunkciós közösségi tér, mely azóta civil szervezetek összejöveteleinek, KRESZ tanfolyamnak, esetenként a sakk körnek már helyet ad. E beruházással párhuzamosan új járdasziget került kialakításra az épület nagyterem körüli oldalán. Meg kell említeni, hogy a 2007-be felújított edzőterem állapota sajnos romlik. A 2007-ben beüzemelt két új kazán, már kimutathatóan gazdaságosabb működést eredményezett (a rossz és rosszul záródó nyílászárók ellenére). A művelődési ház közösségi terei Az intézményben a helységeket illetően - továbbra is szűkös körülmények uralkodnak. Az igényként jelentkező rendezvények és a különböző szolgáltatások számszerű növekedése nehezíti az itt dolgozók munkakörülményeit. A raktár hiánya pedig állandó pakolást követel. Vannak olyna napok, amikor több alkalommal több mint 250 széket, és asztalokat kell átpakolni egyik helységből a másikba. A kialakított új közösségi tér részbeni megoldást kínál a problémára, de 2009-ben a kábeltévé szerelése miatt át kell engednünk ezt a helyet a kivitelező cégnek, így nem lesz lehetőségünk azt érdemben használni. 2

44 Az intézmény bővítése, felújítása továbbra is fontos kérdés. Ezért 2008-ban elkészítettük és beadtuk az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek kialakítására kiírt pályázatunkat, mely jelenleg elbírálás alatt áll. Az elmúlt évben intézményünk nagy terme a községi nagyrendezvényeknek, családi rendezvényeknek, a civil szervezetek megmozdulásainak, filmvetítéseknek, sakkversenyeknek, kiállításoknak; ünnepek- és megemlékezéseknek volt színhelye. A tárgyalóban kóruspróbák, szaktanácsadások, kisebb összejövetelek és tanfolyamok kapnak helyet. Ezt a két helyiséget tudjuk bérleti díj fejében kiadni, mely az intézmény egyik bevételi forrása. A kézműves és népi hagyományokat ápoló csoportok foglalkozásaira, a sakk foglalkozásokra, sertés szerződések megkötésére a közlekedő terekben van lehetőség. Zavaró tényező az átmenő forgalom től a mozigépház helyén kialakított helységben is működhetnének csoportok, de a fent említett ok miatt idén ezzel a lehetőséggel nem tudunk számolni. Vannak olyan csoportjaink, amelyek más intézményben tartják foglalkozásaikat (iskola, Idősek Otthona). A dolgozók munkaszobája, egyben szolgáltató hely a lakosság felé ahol az internet, nyomtatás, fénymásolás, fax, gépírás szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá. Az intézmény tereinek kihasználtsága maximális, túlterhelt. Nagy odafigyelés, jó szervezés és minden szervezővel való pontos együttműködésre van szükség a tervek megvalósításához, sok esetben nem megoldható az adott rendezvény intézményen belüli elhelyezése ezért együttműködve a más helyi intézményekkel iskola, teleház, gondozási központ- tudnak megvalósulni. Az új konyha kialakításával megszűnt a büfé lehetősége, mely problémákat vet fel a nagyrendezvények, bálok esetében. E kérdés megoldása azért fontos, mert egyes rendezvények ezen okból nem valósíthatók meg az intézményben, azoknak a szervezők más helyszínt kénytelenek keresni, illetve más, kevésbé igényes megoldást kell választaniuk. (Jelenleg egyetlen megoldás lehet a konyha helységének ilyen célú átadása) Így vannak olyan napok, amikor2-3-szor, több mint 250 széket és asztalokat kell átpakolnunk egyik helyiségből a másikba. A fentieket figyelembe véve érthető az épület bővítésének szükségessége. Rendezvények, közösségi munka 2008-ban Eredményeink a számok tükrében Az elmúlt évben, intézményünkben összesen: 891 rendezvény volt (előző évben 612) Ebből saját ill. másokkal közös kulturális rendezvény (2007-ben 418) 203 önkormányzat, intézmények, civil szervezetek által rendezett.(2007-ben 378). 3

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2010. évi vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.11.) KT. rendelethez

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú

Szatymaz Község Képviselő-testületének 19/2009. (XI.26.) számú Szatymaz Község Képviselőtestületének 19/009. (XI.6.) számú rendelete Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét / a továbbiakban:

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/2009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 11/009. (VI.18.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 1/009. (II.1.) KT. rendeletét /

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselőtestületének 11/201.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 201. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 201. évi vitelének

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK) 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Száma 284/2009. (XII.16.) KT határozat 285/2009. (XII.16.) KT határozat 286/2009. (XII.16.) KT határozat 289/2009. (XII.16.) KT határozat 290/2009. (XII.16.) KT határozat 292/2009. (XII.16.) KT határozat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai Megnevezés Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1434 Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 55 55 3 55 Intézményi működési

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010. Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje 1. sz. melléklet Büssü Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje 1. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

1. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire. Szatymaz község Képviselőtestületének 1/2009.(II.12.) KT. számú rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

1. melléklet. Bevételi előirányzat eredeti. eredeti

1. melléklet. Bevételi előirányzat eredeti. eredeti 1. melléklet Bak Község Önkormányzata 214. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként,, önként vállalt, állami szerinti bontásban és engedélyezett létszám Adatok:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1.számú melléklet ezer Ft-ban

1.számú melléklet ezer Ft-ban 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2008. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 97295 Közoktatási normatív kötött 222 Közcélú munka támogatás

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben