Határozati javaslat. Kmf. Polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozati javaslat. Kmf. Polgármester"

Átírás

1 Határozati javaslat /2012. (V.30.)sz.határozat - a 168/2011. (XII.20)sz.határozattal elfogadott Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 168/2011.(XII.20.)sz.határozattal elfogadott Polgármesteri Hivatal alapító okíratának 14/b.sz. pontját az alábbi szakfeladattal egészíti ki: Gyermekjóléti szolgáltatás Erről értesül: - JNK Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok - Magyar Államkincstár Szolnok - Képviselőtestület - Gazdálkodási Csoport - Helyben Kmf. Szokolai Lajos sk. Polgármester dr Héczei Eszter sk. jegyző

2 ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS évről. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló l997. évi XXXI. törvény 96.. /6/ bekezdése alapján Cserkeszőlő Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló l997. évi XXXI. tv /6/ bekezdése alapján az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - a 149/l997. /IX. 10./ Korm. rendelet 8. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően - átfogó értékelést készít, melyet a Képviselőtestület megtárgyal. Fentiekre figyelemmel a község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, mely tájékoztató a fenti kormányrendelet szempontjainak megfelelően készült, és megvitatásra javaslok. Cserkeszőlő község lakosságának száma 2298 fő. Ebből: 0-18 éves 373 fő éves 1275 fő éves 650 fő évben 14 gyermek született a községben (2010-ben 17) A Képviselőtestület helyi rendeletet alkotott októberi hatállyal, hogy a község területén élő, 2 éve bejelentett lakcímmel rendelkező szülőknek gyermek születése esetén ,- Ft támogatást biztosít, ezzel is elősegítve a gyermeket vállaló szülőket ben 8 család részesült a támogatásban évben egyszeri juttatás került megállapításra : - óvodáztatási juttatás 8.000,- Ft gyermekenként; - iskoláztatást segítő szociális juttatás ,- Ft értékű utalvány gyermekenként; - középiskoláztatást segítő és felsőoktatási intézményi hallgatói szociális juttatás ,- Ft/tanuló, hallgató; - nagycsaládosok támogatása ,- Ft/gyermek A gyermekek napközbeni ellátása községünkben biztosított bölcsőde, óvoda, iskolai napközi ellátás keretében, ahol a gyermekek étkeztetése megoldott. A bölcsődekonyha kapacitása 200 adag, ahol a bölcsődei, óvodai és iskolai napközis étkeztetés történik. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv c./ pontja alapján a Petőfi Sándor ÁMK Társulás igazgatója dönt a térítési díjak csökkentésének és elengedésének eseteiről és módjáról. A gyermekétkeztetés esetében az XXXI. tv. 48. (5) bekezdés szerinti térítési kedvezmény kerül alkalmazásra. A Gyvt /5/ bekezdés alapján évben normatív kedvezményben részesülő: - bölcsődés gyermekek átlagos száma 6 fő, - kedvezményre jogosult étkezési napok száma: 1371 nap - óvodás gyermekek átlagos száma: 30 fő, - kedvezményre jogosult étkezési napok száma: 6840 nap 1

3 - általános iskolás gyermekek száma átlagosan /napközi/ 98 fő - kedvezményre jogosult étkezési napok száma 1764 nap - általános iskolás gyermekek száma átlagosan /menza/ 5 fő, - kedvezményre jogosult étkezési napok száma 90 nap A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat január 1-től önkormányzati szakfeladatként önálló családgondozó foglalkoztatásával működik. Határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. A működéshez biztosítottak a személyi és tárgyi feltételek évben a leggyakoribb problémák: elhanyagolás, magatartás- és teljesítményzavar, gyermeknevelési gondok. Legtöbb családot a szülői elhanyagolás okozta gondokkal kellett gondozásba venni. A védelembe vett családok esetében ezen intézkedés csak rövid ideig vezet eredményre, mivel a szülőre hosszabb távon - a rendszeres családgondozás mellett - nem tudunk hatni, visszaesés mutatkozik a gyermek elhanyagolása, gondozatlanság, esetleg alkoholizálás miatt. A évben 13 család 20 gyermekkel állt gondozás alatt. Ebből: - alapellátásban lévő 10 gyermek 8 családból, - szakellátásban (átmeneti nevelt) 5 család 14 gyermeke, - védelembe vétel alatt 5 család 10 gyermekkel. Családból való kiemelésre 1 családnál került sor, mely 1 gyermeket érintett. Az átmeneti gondozás az elmúlt évekhez hasonlóan, még mindig nem megoldott a községben, mivel az egyetlen nevelőszülő státusz megszűnt, helyettes szülőt nem találunk, nincs aki ezt felvállalja. A gyermekvédelmi törvény a gyermekjóléti szolgálat feladatai közé sorolja a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák megsegítését. Ennek érdekében kapcsolatban áll a családgondozó a Gólyahír Egyesülettel, melynek célja, hogy segítségükkel a nehéz helyzetben lévő anyák is biztonságosan kihordhassák, megszülhessék, és saját családjukban felnevelhessék gyermekeiket évben nem volt ilyen eset. A gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszert működtet, és kéthavonta tartandó értekezleteiken megbeszélik a gondozás alatt álló családok aktuális problémáit, a segítségnyújtás lehetséges módjait, a feladatok felosztásával. Bűnmegelőzési program a helyi Általános Iskolában működik, a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság munkatársa által. Az iskola rendelkezik iskolarendőrrel is, mely feladatot a körzeti megbízottunk látja el. Több esetben szükség volt a segítségére. Fentiekben ismertettem a Tisztelt Képviselőtestülettel a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak a törvény szerinti ellátásáról szóló értékelést, melyet elfogadásra ajánlok. Cserkeszőlő, május 24. dr. Héczei Eszter sk. jegyző 2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Beszámoló a Bölcsőde működéséről. Beszámolómat az alábbi szempontok alapján állítottam össze: 1./ A bölcsőde feladata, funkciója. 2./ Működési adatok, Működési engedély 3./ TAJ alapú nyilvántartás. 4./ Gondozási díj lehetősége 5./ Személyi feltételek. 6./ Tárgyi feltételek. 7 / Szakmai munka. 8./ Ellenőrzés. 1./ A bölcsőde feladata, funkciója: A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája. A bölcsőde a családban nevelkedő- 1 éves kortól 3 éves korig- gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, a gondozásinevelési év végéig maradhat a bölcsődében. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997.XXXI. törvény 42 (1) értelmében, amennyiben a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátását. A gyermekvédelmi törvény az általános rendelkezéshez ad egy kisegítő szabályt, mi szerint előnyben kell részesíteni a felvétel során azon kisgyermekeket, akiknek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás. Továbbá a gyermekvédelmi törvény 42/A - sa értelmében a bölcsődei felvételnél előnyben kell részesíteni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeket ben 7 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek járt bölcsődébe, 2012-ben szintén 7 fő. Szervezeti feltételek: A bölcsőde Alapító okirattal rendelkező intézmény, a Petőfi Sándor ÁMK Társulás tagintézménye. A bölcsőde szervezeti és szakmai önállósága biztosított. A bölcsődében 2006.január 1. óta egy csoport működik. 2./ Működési adatok, Működési engedély A bölcsőde működtetése- a gyermekvédelmi törvény100 (1) bekezdés értelmében-működési engedélyhez kötött ig 20 fő volt az engedélyezett férőhelyszám, a működő férőhelyszám pedig 10 fő. 1

28 A 320/2009 (XII.29.) számú kormányrendelet értelmében kérni kellett a bölcsőde működési engedélyének módosítását, egyrészt a névváltozás miatt, másrészt az Alapító okiratban szereplő ellátási terület megváltozása miatt, valamint az SZMM rendelet 2010 január 1-i hatályba lépése miatt. Az addig érvényben levő 15/1998 (IV.30) NM rendelet szerint 1 bölcsődei csoportban legfeljebb 10 gyermeket lehetett ellátni, illetve a Módszertani levél engedélyezte a csoport 120%-os feltöltöttségét. A 31/2009(XII.22.)SZMM rendelet úgy rendelkezik, hogy egy csoportban legfeljebb 12 gyermek gondozható-nevelhető. Ha minden gyermek betöltötte a második életévét 14 gyermek nevelhető, gondozható egy csoportban, viszont a létszám emelésével a korábban megengedett 120%-os feltöltöttség lehetősége érvényét vesztette. Az engedélyezett férőhelyszám az új működési engedélyünkben 14 fő. A működési engedélyezéssel és ellenőrzéssel kapcsolatos szabályok változtak 2011 július 1- től. Eddig a működési engedély kiadása és az engedéllyel kapcsolatos ellenőrzés, az engedélyt kiadó jegyző hatáskörébe tartozott július 1-től valamennyi gyermekjóléti alapellátást nyújtó szolgáltató intézmény működési engedélyével és ellenőrzésével kapcsolatos ügyben első fokon az illetékes szociális és gyámügyi hivatalok fognak eljárni, ellenőrizni két évente fognak. A gyámügyi hivatal a Bölcsődében még eddig nem tartott ellenőrzést március elsején 3 gyermeket adtunk át az óvodába, hogy azoknak a szülőknek a gyermekeit be tudjuk szoktatni, akik március, április hónapban munkába álltak. Szeptemberben még 6 gyermek ment át az óvodába. Szeptember és október hónapban tovább folyt a beíratott gyermekek beszoktatása, és a csoport létszám elérte az engedélyezett 14 főt. A bölcsőde kihasználtsága: beíratott gyermekekhez gondozott gyermekekhez viszonyítva viszonyítva 2011 év 104% 90% 2012 első negyedév 98% 85% 3./ TAJ alapú nyilvántartás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 20/C. (1) bekezdése alapján a szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006.(XI.20.) Kormányrendelet 13/B. -a írja elő a fenntartók igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettségét. Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettség arra az engedélyesre terjed ki, amely bármely általa nyújtott szolgáltatás után az adott időpontban normatív állami hozzájárulásban vagy támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.(VII.30) Kormányrendelet szerinti finanszírozásban részesül. Mivel a bölcsőde is ilyen intézmény, így az igénybevevői nyilvántartásba való adatszolgáltatásba köteles részt venni. A Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) rendszer a finanszírozás ellenőrzése és a párhuzamos ellátás kiszűrése érdekében kialakított egységes és nyomon követhető bázis. Az igénybevevői nyilvántartás egy napi szinten vezetett elektronikus nyilvántartás, amit a fenntartó által megbízott, ügyfélkapu jogosultsággal rendelkező e-képviselő, vagy adatszolgáltató munkatárs végez. 2

29 2012 január 31.-ig kellett a fenntartónak, ügyfélkapu regisztrációval rendelkező e-képviselőt kijelölni. Ez intézményünkben is megtörtént. A bölcsőde tagintézmény vezetője egy személyben e-képviselő és adatszolgáltató munkatárs. A gyermekek adatainak és a megállapodások igénybevevői rendszerbe való felvitele március hónapban megtörtént, valamint a napi jelentés is folyamatos július 1-től a napi jelentés elmaradása jogkövetkezménnyel jár. 4./ Gondozási díj bevezetésének lehetősége Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvény tartalmazza a szolgáltatásokért fizetendő térítési díj szabályok átalakítását. Többek közt lehetővé teszi a bölcsődében gondozási térítési díj bevezetését az étkezési térítési díjon felül. A szabályozás bevezetését többek közt az önkormányzatok és más fenntartók jelenlegi anyagi helyzete indokolja, mert országos átlagban a normatív állami támogatás a fenntartási költségek 35-40%-át fedezik. Ez a mi bölcsődénkben a 2012 évre vonatkoztatva, az állami normatíva 66%-ban fedezi a fenntartási költségeket. A szabályozás a fenntartóra bízza annak eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel és bevezeti-e a gondozásért kérhető személyi térítési díjat, tehát minden fenntartó maga dönthet ebben a kérdésben. A fenntartó minden évben megállapítja a bölcsőde intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő testülete 2012 március 7.i ülésén döntött a gondozási díjról. A Gyvt (2) bekezdése alapján a Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő testülete a PS ÁMK Társulás Bölcsődében nem kíván gondozási díjat szedni a szülőktől ben, ezért az intézményi térítési díját 0 Ft-ban határozta meg. 5./ Személyi feltételek: A bölcsőde dolgozói létszáma 4 fő augusztus 01.-én Mengyán Ferencné gondozónő nyugdíjba vonult. Álláshelyét az előírt módon megjelentettük. Hat érvényes pályázat érkezett be. Az Igazgatótanács egyhangúan Győri Boglárka pályázatát támogatta, aki 2011 március elsején lépett munkába. A gondozónők gondozási-nevelési munkájának összehangolása március hónapban megtörtént. Továbbképzés: A szociális és családügyi miniszter 8/2000/VIII:4. SZCSM rendelete szerint- a személyes gondoskodást végző személyek adatait működési nyilvántartásba kell venni. Ez intézményünkben is megtörtént. A rendelet szerint a személyes gondoskodást végző szakképzett személyek továbbképzésre kötelezettek. A második továbbképzési időszak 3

30 számunkra 2012 december 31.-én fejeződik be. A kötelezően megszerzendő 60 továbbképzési pontot mindketten teljesítettük, 2010/11-ben.. Győri Boglárka bejelentése a működési nyilvántartásba, a próbaidő letelte után, június hónapban megtörtént. Neki a továbbképzési időszaka 2011 március 1-től 2016 február 28-ig tart. Helyi továbbképzéseket az alábbi témákban tartottunk: Folyamatos napirend a bölcsődében Játék a bölcsődében. A bölcsődei adaptáció. Családlátogatás, beszoktatás. A bölcsődei zenei nevelés. Gyermek irodalom. Helyettesítések: A helyettesítések megszervezését mindig körültekintően végzem. Rövidebb hiányzás esetén a munkát belső helyettesítéssel oldjuk meg. Hiányzás esetén az egyes munkaterületek dolgozói többletmunkát végeznek, mert a kieső dolgozó munkáját is el kell látni. Nem ritka a túlóra sem. A túlórát a dolgozó alkalmas időben lecsúsztathatja. Az elmúlt egy évben táppénzen senki nem volt. 6./ Tárgyi feltételek. A bölcsőde működéséhez szükséges valamennyi helyiség biztosított. A rendszeres karbantartás ellenére szükség volt az ablakok, ajtók cseréjére, ami 2010 júliusában megvalósult ben pályázatot adtunk be a bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére. A pályázat sikeres volt 3.1 millió Ft-ot nyertünk az ablakok, ajtók cseréjére és a terasz burkolására, árnyékolására. A teraszt az Ifjúsági ház épülése óta nem tudtuk rendeltetésszerűen használni. A régi hullámpala fedésű teraszt lebontották és helyette csak a kijárati rész fedését biztosították. Ez alá csak a kinti asztalokat, székeket tudtuk elhelyezni. Most a terasz árnyékolása mechanikus mozgatású ponyvás napellenzővel lett megoldva. A csoportszoba berendezettsége megfelelő. Bár a régi bútorokat jó lenne már kicserélni, hiszen némelyik már több mint harminc éve a csoportszoba része. Az asztalokat és a székeket már lecseréltük az előírásoknak megfelelőre. A régi összecsukható fémvázas ágyakat is, biztonságos polifoom matracokra cseréltük. A fürdőszobában az egyik gyermekmosdóhoz és az egyik gyermek WC.-hez dobogót készíttettem, hogy az alacsonyabb gyermekeket segítsük az önállóvá válásban. Megteremtettük a feltételeket a bölcsődés gyermekek fogmosásához. A gyermekek játék ellátottsága jó. A játék lehetőségeket többféle tevékenységgel színesítjük pl. ragasztás, festés, gyurmázás. Előnyben részesítjük a természetes alapanyagokat, pl. só-liszt gyurma, ragasztáshoz csiriz, különböző termések pl. dió, gesztenye stb. Az udvari mozgásfejlesztőket bevizsgáltattam, sajnos egyik sem felelt meg az előírásoknak. Ezeket a játékokat eltávolíttattuk és helyette olyan mozgásfejlesztőket szereztünk be, ami az előírásoknak megfelelő és télen, vagyis novembertől márciusig a csoportszobában is tudják a gyermekek használni. 4

31 A következő mozgásfejlesztő eszközöket szereztük be: csúszó-mászó torony, hernyó mászóka, bölcsis csúszda, ugráló Teddy, libikóka, hintaló, villám robogó, autó. Az előírásoknak megfelelően felújíttattam a homokozót is. A homokozóba minden évben friss homokot hozatunk, amit a szülők hordanak be az udvari homokozóba. A homokot a technikai dolgozó naponta kupacba rakja, megmozgatja. Jó időben délután,naponta meglocsoljuk, hogy a gyermekek számára megfelelő állagú legyen. Az óvodában leselejtezett kinti játszóházat az egyik gyermek nagyszülője újította fel a gyermekek számára. Ugyancsak felújításra került a kinti játékok tárolására szolgáló kisház, valamint az udvar kerítése először az óvoda, majd az iskola felöli oldalon. Ebben az évben a homokozó árnyékolását szolgáló tetőszerkezetet kell megjavítani. 7./ Szakmai munka Szakmai munkánkat a Módszertani Bölcsőde szakmai irányelvei és útmutatásai szerint, szakmai program alapján végezzük. A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi-lelki harmóniájának elősegítése, melyhez hozzátartozik a személyi-és tárgyi környezettel való harmónia is, ezért a nevelés-gondozás valamennyi helyzetében lehetőséget biztosítunk a kisgyermek számára ahhoz, hogy érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően ismerkedhessen személyi és tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kapjon optimális és sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjához. A gondozás és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben a lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetenciájának erősítése. A bölcsődei életet élvezetessé, részvételre motiválóvá tesszük a gyermekek számára, ami kielégítő tanulási élményeket biztosít, társas közegben zajló, és interakciót ösztönző. A gyermekek számára biztosítjuk, hogy koruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek részt az egyes élethelyzetek, tevékenységek előkészítésében, kiválasztásában, alakításában. A gondozónők gondozási-nevelési munkájukat a folyamatos napirend korszerű elvei alapján végzik. A folyamatos napirend alapja a rendszeresség, a várakozási idők kiiktatása, egyéni sajátosságok figyelembe vétele, a saját gyermek rendszer, a gyermekek önálló tevékenységének segítése a gondozási-nevelési munka területén. A folyamatos napirend biztosításánál fontos a jól szervezett munka, valamint a technikai dolgozó gondozónőkkel összehangolt munkája. Ennek érdekében a gondozónőkkel és a technikai dolgozóval egyeztetve dolgozom ki és módosítom a gondozónők és a technikai dolgozó munkarendjét. Az egészséges személyiségfejlődés fontos feltétele az érzelmi biztonságot jelentő stabilitás, az, hogy a gyermek személyi és tárgyi környezete a bölcsődei élet során lehetőség szerint ne változzon. Ezt szolgálja a saját gyermek rendszer, az a szervezeti forma, amikor a csoportba járó gyermekeket elosztjuk a két gondozónő között. Mindkét gondozónő a hozzá tartozó gyermekeket a felvétel előtt családjában meglátogatja, felvétel után beszoktatja, a bölcsődében eltöltött idő alatt fejlődési dokumentációit vezeti. Így minkét gondozónő fokozottan felelős saját gyermekeiért. A gondozónők a családlátogatást a védőnővel együtt végzik. A gyermekek bölcsődei felvételénél, a családlátogatások alkalmával szorgalmazzuk a szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerének elfogadását és alkalmazását. A fokozatosságnak kiemelkedő szerepe van a változások elfogadásában, az új megismerésében, a szokások kialakításában. A fokozatosság betartásával elkerülhetőek a hirtelen változások okozta problémák. 5

32 A bölcsőde egymás kompetencia határainak kölcsönös tiszteletben tartásávalegyüttműködik a családgondozóval, védőnővel, óvodával. A bölcsődében dolgozó szakembereknek a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében jelzési kötelezettsége van, a jelzőrendszer tagjaiként. A családgondozóval és a védőnővel napi kapcsolatban vagyunk. Mielőtt a bölcsődés gyermekek átmennek az óvodába a gondozónők több alkalommal óvodalátogatást végeznek a gyermekekkel, hogy megismerkedjenek az Óvodával, az óvónőkkel és leendő óvodás társaikkal. Ezekre a látogatásokra legtöbbször augusztus végén kerül sor, mivel szeptemberben kerülnek át a gyerekek az óvodába. 8./ Ellenőrzés. Vezető, irányító munkám része az ellenőrzés. Valamennyi munkaterületen időszakonként ellenőrzést tartok. Az ellenőrzés alkalmával tapasztaltakat Ellenőrzési naplóba rögzítem. A gyermekcsoportban végzett megfigyeléseimet a gondozónői megbeszélések alkalmával beszéljük meg. Állategészségügyi hatósági ellenőrzés három havonta, szakmai ellenőrzés 4 évente, tűzoltósági ellenőrzés 2 évente van. Szakmai komplex ellenőrzésünk 2010 június 2.-án volt. Az ellenőrzést a Megyei Gyámhivatal megbízásából a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága Észak-Alföldi Regionális Módszertani Bölcsőde szakemberei végezték. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy beszámolómat vitassák meg és fogadják el! Cserkeszőlő, Hegedűs Mihályné 6

33 7

34 CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT CSERKESZŐLŐ KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. TEL.: 56/ , 70/ FAX: 56/ BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szilágyiné Kardos Erika Családgondozó

35 Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat munkájáról A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat január 1-től önkormányzati szakfeladaton működik, határozatlan idejű működési engedéllyel. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. /Gyvt. 39. (1) / Községünkben évben 190 gyermekjólétis eset volt. Ez a tavalyinál 12-vel több. 13 család 20 gyermekkel állt gondozás alatt (2010-ben 6 család 20 gyermekkel). Ebből: alapellátásban részesült 8 család 10 gyermekkel; védelembe vétel alatt állt 5 család 10 gyermekkel. Szakellátásban (átmeneti nevelésben) 5 család 14 gyermeke van. Pártfogó felügyelet alatt nem állt egy kiskorú sem. Az elmúlt évben 1 családnál történt kiemelés, mely 1 gyermeket érintett. Magatartászavar, iskolai hiányzások, gyermeknevelési probléma voltak a fő okok. A probléma típusa szerint az esetkezelés során a leggyakoribb a szülői elhanyagolás volt, ezt követi a magatartászavar, teljesítményzavar (iskolai igazolatlan hiányzások), gyermeknevelési gondok. Néhány esetben volt példa az anyagi problémákra, fogyatékosság-, retardációra, családi konfliktusra, a szülők életvitelére, gyermekintézménybe való beilleszkedési problémára. A felmerült problémákra az alábbi szakmai tevékenységekkel igyekeztem megoldást nyújtani: információnyújtás 13 esetben, segítő beszélgetés11 esetben, tanácsadás 9 esetben, hivatalos ügyekben közreműködés 85 esetben, családlátogatás 52 esetben, közvetítés más szolgáltatásba 1 esetben, adományozás 2 esetben, szakmaközi megbeszélés 8 esetben, esetkonferencia 2 esetben,

36 elhelyezési értekezleten való részvétel 2 esetben, védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 3 esetben. Felsorolásszerűen a teljesség igénye nélkül- szeretném ismertetni az elmúlt évben végzett tevékenységeimet: helyzetértékelések, környezettanulmányok készítése, részvétel szociális bizottsági és testületi üléseken, ruhaosztás 2 alkalommal a nyugdíjas klubban, az EU intervenciós élelmiszersegélyprogram keretében két alkalommal összesen 1100 ember részesült tartós élelmiszeradományban. részvétel szakmai napokon, továbbképzéseken. Személyi és tárgyi feltételek: Egy személyben látom el a családsegítés és gyermekjólét feladatait, órában. Szociálpedagógus szakirányú szakképzettséggel és a gyermekjóléti alapellátás terén szociális szakvizsgával rendelkezem. A szolgálat irodája a Polgármesteri Hivatal 2-es szobájában található, ami azért jó, mert lehetővé teszi a gyors, krízishelyzet esetén pedig azonnali segítségnyújtást, cselekvést, ügyintézést. Az iroda korszerűen felszerelt, rendelkezik számítógéppel, nyomtatóval, fénymásolóval, önálló telefonvonallal, internet hozzáféréssel és saját címmel. A családlátogatásokhoz az önkormányzat biztosít autót, valamint szükség esetén a Tanyagondnoki Szolgálat gépjárműve is a rendelkezésemre áll. Összefoglalva elmondhatom, hogy minden tárgyi feltétel adott a munkavégzésemhez.

37 Beszámoló a családsegítő szolgálat munkájáról A családsegítő szolgálat éves forgalma 2011-ben 765 fő volt (141 fővel több, mint 2010-ben). Ebből az új kliensek száma 92 fő. A szolgáltatást igénybe vevők többségében munkanélküliek és inaktívak (nyugdíjas, Gyes-en, Gyet-en lévők). Iskolai végzettségüket tekintve a szakmunkásképzőt, általános iskolát végzettek fordultak többször a szolgálathoz. A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái: anyagi ügyintézéshez segítségkérés információkérés foglalkoztatással kapcsolatos egészségkárosodással kapcsolatos családi-kapcsolati lelki-mentális életviteli gyermeknevelési Esetkezelés jellege: információnyújtás ügyintézés segítő beszélgetés tanácsadás Egyéb szakmai tevékenységeim: környezettanulmányok készítése, részvétel szociális bizottsági és testületi üléseken, ruhaosztás 2 alkalommal a nyugdíjas klubban, a Gyermekétkeztetési Alapítvány EU intervenciós élelmiszersegély programja által két alkalommal összesen 1100 cserkeszőlői lakosnak osztottam élelmiszeradományt, részvétel a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet továbbképzésein

38 Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet beszámolóm elfogadására, illetve a gyermekjóléti tevékenységről szóló beszámolómban előterjesztett javaslat megvitatására. Cserkeszőlő, május 15. Szilágyiné Kardos Erika családgondozó

39

40 Cserkeszőlő Község Polgármesterétől Helyben ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 30-i ülésére Tárgy: Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések Cserkeszőlőn, - többlet kapubejárók építése közbeszerzési eljárásban javaslat az eljárás eredményének megállapítására Előadó: Szokolai Lajos polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kbt. 94. (3) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések Cserkeszőlőn - többlet kapubejárók építése tárgyában. Az ajánlattételi határidő május 21-én 10:00 órakor lejárt. A határidőig a korábbi nyertes ajánlattevő benyújtotta ajánlatát. Az eljárás lebonyolítására felkért közbeszerzési tanácsadó az ajánlat áttekintése és a lefolytatott tárgyalás alapján elkészítette tanácsadói szakvéleményét és döntési javaslatát, melyet az előterjesztéshez mellékelek. Az Önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tesz javaslatot az eljárás eredményére, melyet az ülésen szóban ismertet. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megvitatására és a határozati javaslat elfogadására! Határozati javaslat Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések Cserkeszőlőn - többlet kapubejárók építése tárgyában indított közbeszerzési eljárás során megállapítja, hogy: 1. A TriGon Invest Kft. (1042 Budapest, Árpád út 70.) ajánlata érvényes, 2. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a TriGon Invest Kft. (1042 Budapest, Árpád út 70.) tette, 3. Az eljárás eredményes volt, 4. Az eljárás nyertese a TriGon Invest Kft. (1042 Budapest, Árpád út 70.),. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Végrehajtásban közreműködik: jegyző Cserkeszőlő, május 24. Szokolai Lajos sk. polgármester

41 ÉTTEREM ÉTTEREMVEZETŐ ADMINISZTRÁTOR CSOPORTVEZETŐ SZAKÁCS CUKRÁSZ PÉNZTÁROS BÜFÉ ZÖLDSÉGES REGGELIZTETŐ KONYHAI KISEGÍTŐ MOSOGATÓ ANYAGMOZGATÓ

42 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Cserkeszőlő Község Önkormányzata Postai cím: Köztársaság tér 1. Város/Község: Cserkeszőlő Postai irányítószám: 5465 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 56/ Címzett: Szokolai Lajos polgármester Fax: 56/ Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű Közjogi szervezet Regionális/helyi szintű X Támogatott szervezet [Kbt. 22. (2) bek., 241. b) c) pont] Egyéb II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK II.1) A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. IV. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) Száma: 0 Érték: 0 Ft II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. VI. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) 1

43 Száma: 2 Értéke: Ft III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) III.1.1) Árubeszerzés III.1.1.1) Eljárás típusa Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) nyílt meghívásos gyorsított meghívásos hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos hirdetmény nélküli tárgyalásos gyorsított tárgyalásos keretmegállapodásos versenypárbeszéd 0 (száma) 0 (értéke) (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó) Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben: 0 (száma) 0 (értéke) Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli hirdetménnyel induló tárgyalásos X közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli közvetlen felhívással induló tárgyalásos hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt ] 1 (száma) (értéke) (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó) Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban: 1 (száma) (értéke) III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) - (CPV kód, főtárgy szerint) 0 (száma) 0 (értéke) (E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó) Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben: 0 (száma) 0 (értéke) 2

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME

Részletesebben

3 (száma) 682.104.262 (értéke)

3 (száma) 682.104.262 (értéke) 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett:

Az éves statisztikai összegezés. Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME

Részletesebben

Központi szintű X Közjogi szervezet. pont] II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

Központi szintű X Közjogi szervezet. pont] II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME

Részletesebben

2012 évi éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

2012 évi éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 2012 évi éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés év

Az éves statisztikai összegezés év Az éves statisztikai összegezés 2010. év I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Postai cím: Város/Község: Baja

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Közjogi szervezet Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 22. (2) bek., 241. b) c) pont] Egyéb

Közjogi szervezet Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 22. (2) bek., 241. b) c) pont] Egyéb 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Postai irányítószám: 4401

Az éves statisztikai összegezés. Postai irányítószám: 4401 9. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában AK02207

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

2014. éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

2014. éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában 2014. éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: RUZSA

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Az ajánlatkérő neve és címe Hivatalos név: Isaszeg

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Az ajánlatkérő neve és címe Hivatalos név: Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) Postai

Részletesebben

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Bv. Szervezet Oktatási Központja Postai

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 11. melléklet a 92/211. (XII.3.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Óbudai

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: AGRIAVOLÁN

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név:békés

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN A 4/2014. (V. 27.) PÜB határozat melléklete Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

9. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez. Az éves statisztikai összegezés

9. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez. Az éves statisztikai összegezés 9. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekrl a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérk vonatkozásában I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 2011.

Az éves statisztikai összegezés 2011. Az éves statisztikai összegezés 2011. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Postai cím: Sánc u. 6. Város/Község: Eger Kapcsolattartási

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN. Postai

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN. Postai 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés. Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1 Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KBT. IV. ÉS VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KBT. IV. ÉS VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 9. melléklet a 14/2010. (X.29.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KBT. IV. ÉS VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN

Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1)

Részletesebben