2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 1 XV. évfolyam 1. szám J A N U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 29-én tartott rendes ülésén először a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót vitatta meg. A Képviselők megállapították, hogy az önkormányzat bevételei és kiadásai időarányosan jól teljesültek. A beszámolót könyvvizsgáló is értékelte. Az ülésen jelen lévő dr. Radányi-Nagy Csaba könyvvizsgáló elmondta, hogy az önkormányzat költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló, pontosan előkészített anyag, melyben a megfelelő számszaki adatok címrendben, költséghelyenként megtalálhatók, és jól áttanulmányozhatók, másfelől az előző év hasonló időszakához való összehasonlítási alapul is szolgálnak. A beszámoló alapján megállítható továbbá, hogy a tervezési munka minden befolyásoló körülmény alapos mérlegesésével történt, hiszen az önkormányzat óvatos gazdálkodásával, mind a bevételi mind pedig a kiadási oldalon időarányos teljesítés, és pozitív szaldó mutatkozik. Javasolta a beszámoló elfogadását, tekintettel arra, hogy a kiadásra került anyag a törvényi előírásoknak megfelelt, és eredményes gazdálkodást tükröz. A második napirend keretében a Képviselő-testület megvitatta az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. Az ülésen jelenlévő könyvvizsgáló felhívta a figyelmet arra, hogy a szociális ellátások valamint, a közoktatási és közművelődési intézmények működtetésének leggazdaságosabb kereteit kell megtalálni, hiszen a jelenlegi támogatási formák egykét éven belül meg fognak szűnni, illetve átcsoportosításra kerülnek. Az állami támogatások szűkülésével az önkormányzatnak kell előteremtenie a feladatok ellátásához szükséges forrásokat, ami azt jelenti, hogy a költségvetési koncepció részletes megtárgyalása nélkül a végleges költségvetés felelősségtejes összeállítása nem lehetséges. A koncepció szerint a Képviselő-testület évre a gyermek-, és felnőttélelmezés térítési díjának a nyersanyag normához igazodó 5,5-8,8%-os emelését tervezik. A víz és szennyvízszolgáltatás díjánál 9,1-10,7%-os emeléssel számolt a koncepció. A lakbér és garázsdíjak 10%-os mértékű emelése tervezett. Az egyéb nem lakás célját szolgáló, az önkormányzat által bérbe adott helyiségek közül, a január 1. előtt létesített bérleti jogviszonyok vonatkozásában 10%- os, még a évben létesített bérleti jogviszonyok esetében 5%-os díjemelést határozott el a Képviselőtestület. A parkolási díjaknál 25%-os a vásári helyfoglalási díjaknál 50%-os díjemelést tervezett. Január 1-től a gépjárműadó mértéke is módosul, a törvényi módosulásának következtében. Ennek megfelelően a jármű korától függően a gépjárműadó mértéke 300 és 120 Ft között alakul KW-onként. A költségvetési koncepciót az időközben (2006. december 11-én) megtartott Közmeghallgatáson, a lakossági észrevételekre is figyelemmel a Képviselőtestület jóváhagyta. A harmadik napirendi pont keretében a Képviselőtestület megvitatta a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet koncepcióját. A koncepció szerint a falunap a későbbiekben minden év május 3. szombatján lenne. A negyedik napirendi pont keretében a Képviselők megvitatták a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót. A Képviselők megállapították, hogy a Polgármesteri Hivatal eredményesen látta el feladatát a Képviselő-testület üléseinek előkészítése színvonalas, a megalapozott döntések meghozatalához szükséges információkat tartalmazzák az előterjesztések. A Képviselők elismerésüket és köszönetüket fejezték ki a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az elmúlt évben végzett munkájukért. Az ötödik napirendi pont keretében a Képviselők kiegészítették a Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletet, melynek értelmében az adóból beszedett bevétel felhalmozási célokat szolgál. Ezt követően június 30-ig meghosszabbították a Településtisztasági Kft-vel a szilárd hulladékszállításra vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződés hatályát. A következő napirend keretében a Képviselők módosították a Helyi vásár-, és piactartás rendjéről szól rendeletet, melynek értelmében, a költségvetési koncepciónál említett mértékű díjemelésről rendelkeztek Ezt követően az egyéb előterjesztések keretében Képviselő-testület döntött több pályázat benyújtásáról a Magyarország - Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül, a művelődési ház korszerűsítésére vonatkozóan. A pályázat Bácsfeketehegy testvértelepüléssel együtt került benyújtásra, melynek célja a művelődési házban állmennyezet készítése, világítás korszerűsítése parketta, bejárati ajtó cseréje, illetve közlekedő burkolat felújítása. A következő előterjesztés keretében a Képviselők megbízták az ICT Európa Kft-t, pályázat figyelés és pályázat készítés tárgyában. Ezt követően a Képviselők a évi költségvetés módosításának koncepcióját hagyták jóvá. A következő előterjesztés keretében kérelemmel fordultak az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponthoz az óvodai csoportlétszám túllépésnek engedélyezése érdekében. Ezt követően módosították az óvoda alapító okiratát, majd zárt ülésen a Polgármester és a Szociális-, Egészségügyi és Kulturális Bizottság által Képviselő-testület átruházott hatáskörében szociális ügyekben hozott döntésekről számoltak be. Ezt követően a Képviselő-testület elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatokra benyújtott kérelmeket. A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve a zárt ülésen készített kivételével megtekinthető a községi könyvtárban és a polgármesteri hivatalban. A Képviselő-testület legközelebbi rendes ülését január 31-én, perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tarja. Folytatás a következő oldalon.

2 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Napirend: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2.) A Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Előadó: Lábecz László jegyző 3.) Beszámoló a évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról Előadó: Lábecz László jegyző 4.) Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzetéről Előadó: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató 5.) Egyéb előterjesztések A Képviselő-testület ülése nyilvános. Az előterjesztések megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában. Tisztelt Lakosság! Lábecz László Jegyző Ruzsa Község Képviselő-testülete a 4 éves gazdasági programjának megalkotásához szívesen fogad megvalósítható, ésszerű javaslatokat a lakosságtól. Az ötleteket néhány sorban megfogalmazva a Polgármesteri Hivatal bejáratánál lévő vélemény ládába kérjük elhelyezni január 20-ig. ELÉRHETŐSÉGEK VÁLTOZÁSA Köszönettel: Sánta Gizella polgármester Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy több intézményi telefonszám is megváltozik január 1-től. A következőkben az új telefonszámokat és elérhetőségeket olvashatják. Polgármesteri Hivatal H-6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Központi telefonszám 62/ fax:62/ Polgármester 62/ Jegyző 62/ Pénzügyi csoportvezető 62/ Pénzügyi csoport 62/ Pénztár 62/ Építésügyek 62/ Hatósági csoportvezető 62/ Anyakönyvvezető 62/ Adóügyek 62/ Tourinform Iroda Ruzsa és a Könyvtár H-6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.:, fax:62/ Teleház H-6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.:, fax:62/ Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár H-6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ Bölcsőde H-6786 Ruzsa, Felszabadulás u. 6. Tel.: Iskola konyha (étkezési igény rendelése, lemondása) H-6786 Ruzsa, Felszabadulás u. 6. Tel.: Napköziotthonos óvoda H-6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3. Tel.: Weöres Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola H-6786 Ruzsa, Üllési út 2. Tel.: 62/ Egészségügyi és Családgondozó Központ H-6786 Ruzsa, Szegedi út 8. Tel.: 62/ Vízmű-üzemeltetési Intézmény H-6786 Ruzsa, Fő u. 8. Tel.: 62/ Orvosi rendelők Egészségház (háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, labor) H-6786 Ruzsa, Tömörkény tér 8-9. Tel.: 62/ I. számú háziorvosi rendelő H-6786 Ruzsa, Felszabadulás u. 2 Tel.: 62/ Gyógyszertár H-6786 Ruzsa, Tömörkény tér 8-9. Tel.:62/ Reumatológia H-6786 Ruzsa, Fő u. 2. Tel.: Nőgyógyászat H-6786 Ruzsa, Fő u. 2. Tel.: Központi Orvosi ügyelet H-6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Tel.: 62/ vagy 104 Mentőállomás H-6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Tel.: 62/ Önkéntes tűzoltóság H-6786 Ruzsa, Ságvári u. 7. Tel.:62/ /

3 3 MEGÚJULÓ SPORTPÁLYÁK A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása támogatást nyert a Belügyminisztérium által kiírt települési sportpálya-felújításokat célzó pályázatán. A támogatásból 7 település Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék tudja megvalósítani közösségi sportlétesítményének felújítását: A támogató minisztérium a beruházásokhoz 70%-os támogatással ,- Ft-ot nyújt a Társulásnak a pályázatban résztvevő települések sportpályáinak megújításához. Így a beruházásokhoz rendelkezésre álló összes forrás ,- Ft. A támogatásból Forráskúton labdafogó hálók és kültéri világító berendezések kerülnek kihelyezésre. Az öttömösi sportpályához szintén labdafogó hálókat és pálya körüli kerítést alakítanak ki, valamint cserepadok kerülnek beszerzésre. A sportpálya körül lévő korlátok kiépítése és festése, a meglévő kapuk és az öltöző festése, akadálymentesítés és a pálya füvesítése, körülötte fásítás valósult meg a támogatás segítségével. Zákányszéken a sportoláshoz kézilabda és labdarúgó kapu, a kapukhoz háló, cserepad kerül beszerzésre, valamint a játéktér körbekerítése volt a pályázat célja. Az üllési sportpálya a talajvíz megjelenése miatt jelentésen megrongálódott. Az önkormányzat elképzelései szerint ezért megvalósult a pálya belvízelvezetése folyóka elemek kihelyezésével, a víz elvezetésének megoldásával. A salakos pálya felületének felújítása is a pályázat része. A települési sportolási lehetőségek bővítése végett beszerzése kerültek kézilabda kapuk és hálók, street-ball szett, röplabdaháló és antenna, tollaslabdaháló, távolugró teknő és dobbantó. Ruzsa község a támogatásból a teniszpálya felújítását új salakréteg terítésével, labdafogó háló kihelyezését, az öltözőépület belső felújítását a belső ajtók cseréjével és vakolatjavítással, a pálya öntözőberendezésének feljesztését megfelelő teljesítményű szivattyú beszerelésével és áramvédelmi rendszer kiépítésével és kerítés létesítését valósítja meg. Pusztamérgesen szabadtéri sportpálya teljes talajfelületének megújítása és füvesítése, tömörítése volt a pályázat célja. A mórahalmi sportpálya talajszerkezetének javítása és füvesítés, valamint labdafogó-, kapuháló és cserepadok beszerzése valósult meg a pályázatból. Kuklis Nikoletta -vidékfejlesztési menedzser KARÁCSONY A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL A Gyermekjóléti Szolgálat minden évben karácsonykor a lehetőségekhez mérten megajándékozza a nyilvántartásában szereplő családokat. Az Ifjúsági Önkormányzat is csatlakozott ehhez a hagyománynak mondható szokásunkhoz, valamint a Ruzsai Egyházközség részéről Kovács Tibor plébános úr. Nagy izgalommal és összefogással készültünk erre a napra. Hiszen, Minden szívből szóló karácsonyi énekben, A kandalló ropogásában és melegében, Az ünnepi ebéd közben, a beszélgetésben és nevetésben, Minden képeslapban amit egy barát, vagy a család küldött, Minden amit ebből meghallunk, és ami elgondolkodtat bennünket az maga a szeretet december 18-án du órakor a Művelődési Házban ünnepélyes keretek között került sor a karácsonyi csomagok átadására. Az óvodás és általános iskolás gyermekek a felkészítő pedagógusok kíséretével, ünnepi műsorral kedveskedtek a résztvevőknek. A csomagok tartós élelmiszert, szaloncukrot, játékot, könyvet, kozmetikai termékeket, ruhaneműt tartalmaztak. Karácsonyi csomaggal 30 család 61 gyermekének sikerült örömet szerezni az év utolsó napjaira. Szeretném megköszönni a segítséget mindazoknak, akik gondoltak ránk és támogatták kezdeményezésünket. Támogatóink voltak: - Vadaspark Szeged, - Ruzsa Község Önkormányzata, - Olmanné Lovászi Ágnes és családja, - Ruzsai Egyház Község részéről - Kispéter István és családja, Kovács Tibor Plébános Úr, - Háló Csabáné és családja, - Vöröskereszt Mórahalom, - Bálint István és családja, - Máltai Szeretet Szolgálat, - Veszelovszki Mihályné és családja, - Teleház Ruzsa, - Gombos Péter, - AVON kozmetikai cég Gödöllő - Fődi Józsefné, - Móra Ferenc Művelődési Ház Ruzsa - özv. Jójárt Istvánné, - Rádió 88 Szeged, - Fődi Attiláné és családja, - Nemzeti Színház Szeged, - Domonkos Zsuzsanna, - Fődi István és családja, - Tóthné Molnár Anikó és családja, - Lasanc István, - Zádori József és családja, - Kormos András és családja, - Fodor János Pusztamérgesről, - Víg Lajos és családja, - Szabó Sándor és családja, - Sípos Mátyás és családja. Ebben az évben személyre szóló ajándékokat is tudtunk adni. A Máltai Szeretet Szolgálat pályázatot írt ki, melyben a tanyagondnokok pályázhattak kerékpárokra. A ruzsai tanyagondnokok is kihasználták ezt a lehetőséget és 12 iskolás tanyasi gyermek nevében írtuk meg a pályázatot. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel 11 pályázatunk nyert. Így a következő 11 gyermeknek tudunk karácsonyra ezzel örömet szerezni: - Turcsik Dániel, - Szögi Péter, - Forrai Ferenc - Plenter Martin, - Berkó Krisztián, - Borsos Anita, - Róth Éva, - Bekecs Krisztina, - Lippai Terézia, - Gulyás Róbert, - Rákóczi Katalin. A Gyermekétkeztetési Alapítvány Mindenki ebédel programjának keretében 8 család 15 gyermeke részesült külön ajándékcsomagban.

4 4 Azok a családok, akik az előbbiekben felsorolt ajándékozásból kimaradtak, ők se szomorkodjanak, nekik a Szegedi Nemzeti Színház belépő jegyeit, mely én a Dzsungel könyve című előadásra szólnak, valamint a Vadas park belépőjegyeit tudtuk átadni. A Móra Ferenc Művelődési Ház a Hangya boy című mozi film vetítésével kedveskedett a Gyermekjóléti Szolgálat nyilvántartásában szereplő családok gyermekeinek. A családok és a gyermekek, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat nevében is köszönetet mondunk azoknak, akik segítségnyújtásukkal nagymértékben hozzájárultak egy szeretetteljes, a mindennapok gondjain felülemelkedő, boldog karácsony megünnepléséhez, és színesebbé tették a gyermekek életét. Külön köszönetet mondunk azoknak a gyerekeknek és az őket felkészítő pedagógusoknak, akik ünnepi műsorukkal emelték az ünnepség színvonalát. Császár Ilona - családgondozó ELÉRKEZETT KARÁCSONY, A SZERETET ÜNNEPE. Ez alkalomból Karácsonyi Koncertet szervezett a Weöres Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, melyre december 18-án került sor, a katolikus templomban. Deák Tibor zongorajátékát követően, Ollmann-né Lovászi Ágnes iskola igazgató nő nyitotta meg a koncertet. A Művészeti Iskola zenetagozatos tanulói különböző hangszeren adták elő a karácsonyhoz kapcsolódó zenedarabokat, melyek nagyon szívhez szólóak voltak. A Karácsonyi Koncert nevéből adódóan, a templom megfelelő színtere volt a koncertnek, hiszen a keresztény ünnephez tartozik. A helyiség akusztikája lehetővé tette, hogy a megszólaltatott hangszerek szinte életre keljenek. A műsor, a karácsony meghitt, bensőséges hangulatát tükrözte. A szeretetről, a lélekből fakadó érzésekről énekeltek az énekkarosok. Az általuk sorra gyújtott gyertya lángja az egymáshoz átadható szeretetet jelképezve, lelki melegséget adott az ott jelenlévőknek. A koncert zárásaként Sánta Gizella polgármester asszony megköszönte a diákoknak és felkészítő tanáraiknak a megható előadást és elmondta, hogy a jövőben hagyománnyá szeretnék tenni a Karácsonyi Koncertet. Így lehetőség nyílna arra, hogy bemutatkozzanak a tehetséges zenetagozatos diákok. Elmondhatom a magam és a jelenlevők nevében, hogy ajándékot kaptunk, akik meghallgattuk EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK a műsort. Egy hangulatos, belső melegséget árasztó órát tölthettünk el együtt a gyerekekkel, a szeretet ünnepéhez közeledve. Bízok abban, hogy jövőre a falu lakossága nagyobb számban tud részt venni ezen a színvonalas rendezvényen. A fellépő gyerekek: Vers: Acsai Varga Kitti, Bozsó Ramóna, Dóczi Eszter Zongora: Börcsök Barbara, Börcsök Bence, Börcsök Rebeka, Szabó Lili, Széll Kinga Trombitások: Katona Csaba, Makra Norbert, Sípos Dániel, Szekeres Tamás, Tornyai Tamás, Furulyások: Börcsök Rebeka, Fődi Réka, Varró Viktória, Gitár: Ábrahám Bence Énekkar: 5.oszt.: Bekecs Krisztina, Gárgyán Anna, Márton Marianna, Rózsa Brigitta, Varró Viktória 6.oszt.: Gábor Elizabeth, Jáger Szilvia, Komócsin Boglárka, Marancsik Réka, Szűcs Izabella, Varga Petra 7. oszt.: Fődi Réka, Gárgyán Nóra, Gárgyán Viktória, Rutai Anita, Sádt Nóra, Széll Kinga, Török Mariann, Vecsernyés Renáta, Vörös Zita 8.oszt.: Fábián Nóra, Nagy Lilla, Papp Gabrella, Szűcs Katalin Felkészítő tanárok: Apróné Balogi Katalin. Deák Tibor, Mucsi Ferenc, Rapcsákné Polyák Andrea, Újvári István, Varga György, Szűcs Helga Dóczi Tiborné November 19-én nagy örömünkre, több mint háromszázan zsúfolásig megtöltöttük templomunkat. Ezen a napon ünnepeltünk együtt a Jubiláns házasok miséjén házassági évfordulójukat ünneplő párokkal. Az esemény különlegessége volt, hogy a templom felszentelése (akkor a salgótarjáni katolikus templom énekkara volt vendégünk) után most ismét vendégünk volt egy templomkórus. A 18 fős énekkar a kiskunhalasi Szent Péter és Pál Apostolok Főplébániatemplom felnőtt kórusa volt, akik már sokadszorra vettek részt például a balatonfüredi Kolping országos énekkari találkozón is. Reményeink szerint még visszalátogatnak hozzánk hamarosan, hiszen augusztusban lesz a templom felszentelésének 20. évfordulója. Ugyanezen napokban elkészült a plébánia internetes honlapja is, melyet ajánlunk minden internethasználó figyelmébe. Az oldalon Ruzsa mellett Öttömösről és Pusztamérgesről is olvashatnak, illetve képgaléria is található. Az oldal elérhetősége: Ma már sokak számára ismerős az interneten az iwiw oldala, ahol szintén jelen van a plébánia, jelezve: mi is haladunk a korral! Plébános atya elkészítette a esztendő eseményeinek tervét. A közelgő hetekre vonatkozóan ajánljuk szeretettel a figyelmükbe az előttünk álló eseményeket. Január A házszentelések ideje alatt köznapokon reggel 8 órakor mutat be szentmisét Plébános atya. Hétfőn és szerdán Ruzsán, kedden Öttömösön, pénteken Pusztamérgesen. Amennyiben a családok közül valaki a házszentelés napján nem tud otthon lenni, de szeretné azt kérni, egyeztetett időpontban szívesen elvégzi azt. Február Február 2-án szentmise keretében gyertyaszentelés lesz. Aki február 4-én hoz gyertyát, akkor azok is megszentelésre kerülnek. A templomban gyertya vásárlására lesz lehetőség. Február 4-én Balázs áldás lesz a templomokban a szentmisét követően. Ebben az évben február 21-én lesz HAMVAZÓSZERDA. Figyeljünk rá, szigorú böjtöt tartunk ezen a napon, amely 18 évtől 60 évig kötelező a keresztény ember számára. Ezen a napon háromszor étkezünk, egyszer lakunk jól. Természetesen hústilalom is van ezen a napon, illetve nagyböjti péntekeken, amely 14 évtől betartandó. Hamvazkodásra Hamvazószerdán a szentmise elején, és az első nagyböjti vasárnap a szentmisét követően nyílik lehetőség. Templomainkban keresztúti ájtatosságot végzünk minden nagyböjti pénteken. A programtervben esetleges változásokat a templom hirdetőjén olvashatják! Kuris László

5 5 AUTÓBUSZ MENETREND Ruzsa - Szeged útvonal Szeged-Ruzsa útvonal Ruzsa-Üllés útvonal Indulás Érkezés Megjegyzés Indulás Érkezés Megjegyzés Indulás Érkezés X X M N X, MS I M Üllésen át X Üllésen át M X, MS M, X, MS MS N SZ X X M Mórahalmon át X MS Üllésen át N MS SZ M Mórahalmon át X M SZ MS MS X Üllésen át I X Üllésen át MS X X Mórahalmon át M, Z MS I, M Üllésen át Üllés-Szeged útvonal X Üllésen át MS I MS Üllésen át X M X M X N N MS Z SZ, M X M N, D MS SZ M, MS M, I MS Üllésen át V I X, MS SZ, M, X X M SZ, MS, M D Z N X X Üllésen át N N Ruzsa-Pusztamérges útvonal Pusztamérges-Ruzsa útvonal Indulás Érkezés Megjegyzés Indulás Érkezés Megjegyzés X N X N M M Z SZ M M Nem Öttömösön át MS Nem Öttömösön át X I Nem Öttömösön át I Nem Öttömösön át SZ MS Nem Öttömösön át M X SZ N M I Nem Öttömösön át M X I Nem Öttömösön át M MS Z X M Nem Öttömösön át M Nem Öttömösön át N M SZ N MS X Nem Öttömösön át N Közlekedési jelek: D: szabadnapok kivételével naponta I: iskolai előadási nap M: Munkanap MS: munkaszüneti nap N: naponta SZ: Szabadnap V: első munkanapot megelőző nap X: munkaszüneti napok kivételével naponta Z: szabad és munkaszüneti napokon

6 SZAKORVOSI ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS KÖZSÉGÜNKBEN Szakrendelés megnevezése Orvos neve: Rendelés helye: Rendelés ideje: Nőgyógyászat Dr. Jeszenszky Oszkár Felszabadulás u. 2. Rendelési időben: Hétfő és csütörtök 8-15 óráig Terhes tanácsadás: csütörtök óráig Fül-orr-gégészet Dr. Molnár G. Etelka Idősek Otthona, Pipacs tér 9. Hétfő 9-10 óráig Rendelési időben: 62/ Reumatológia Dr. Ocskó Marica Felszabadulás u Kedd 8-12 óráig Fizikoterápia: hétfőtől péntekig 8-12 óráig Pszichiátria Dr. Galsi Gabriella Idősek Otthona, Pipacs tér 9. Kedd óráig Rendelési időben: 62/ Laboratóriumi rendelés Dr. Vincze Mária Tömörkény tér / Kedd, csütörtök, péntek: 8-10-ig vérvétel ig egyéb vizsgálat Szemészet Dr. Krisztián Géza Idősek otthona, Pipacs tér 9. Szerda óráig Rendelési időben: 62/ Bőrgyógyászat Dr. Tóth Kása Izabella Idősek Otthona, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 62/ Csütörtök óráig Orvos neve: Rendelés helye: Rendelés ideje: Dr. Hézsai Klára vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér 8-9. Hétfőtől péntekig 8-12 óráig 62/ Dr. Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / Hétfőtől péntekig 8-12 óráig Csecsemő tanácsadás: szerda óráig Dr. Gál Klára fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / Hétfő 8-15 óráig Kedd iskolai fogászat; Szerda óráig Péntek ig Dr. Bánfi Tamás Dr. Bánfi György háziorvos RUZSA Központi Ügyelet 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy a az egységes sürgősségi telefonszám 104 Ügyelet: hétköznap: 17h-tól másnap reggel 07hig. hétvégén: pénteken 17h-tól hétfő reggel 07h-ig. Fő u / Hétfőtől péntekig ig és óráig KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁS január Nap Ügyeletes orvos neve Nap Ügyeletes orvos neve 1. Hétfő Dr Vereczkei Csaba 16. Kedd Dr Joó András 2. Kedd Dr Csonka Erika 17. Szerda Dr Hézsai Klára 3. Szerda Dr Bakos János 18. Csütörtök Dr Vereczkei Csaba 4. Csütörtök Dr Hegedűs Zoltán 19. Péntek Dr Csonka Erika 5. Péntek Dr Bánfi Tamás 20. Szombat Dr Bakos János 6. Szombat Dr Joó András 21 Vasárnap Dr Hegedűs Zoltán 7. Vasárnap Dr Hézsai Klára 22. Hétfő Dr Hézsai Klára 8. Hétfő Dr Bakos János 23. Kedd Dr Vereczkei Csaba 9. Kedd Dr Hegedűs Zoltán 24. Szerda Dr Csonka Erika 10. Szerda Dr Bánfi Tamás 25. Csütörtök Dr Bakos János 11. Csütörtök Dr Joó András 26. Péntek Dr Hegedűs Zoltán 12. Péntek Dr Hézsai Klára 27. Szombat Dr Bánfi Tamás 13. Szombat Dr Vereczkei Csaba 28. Vasárnap Dr Joó András 14. Vasárnap Dr Csonka Erika 29. Hétfő Dr Csonka Erika 15. Hétfő Dr Bánfi Tamás 30. Kedd Dr Bakos János 31. Szerda Dr Hegedűs Zoltán Majoránna (Majorana hortensis) A görögök hitték, hogy a növényt először Aphrodité termesztette, és az ő érintése változtatta a növényt illatos aromájúvá. Úgy gondolták, ha a lányok majorannát tesznek az ágyukba, Aphrodité álmukban meglátogatja őket, és elárulja nekik, ki lesz a hitvesük. A görög párok majoránna koszorút viseltek az esküvőjükön. Ha azt akarjuk, hogy az ágyneműnk jó illatú legyen, akasszunk néhány hajtást a szekrényekbe. A föld feletti részek kb 1% illóolajat (Aetheroleum majorannae) tartalmaznak. Ennek fő alkotórészei gyűrűs alkoholok. Nem illékony részei közül a rozmaringsav gátolja a lipoxigenáz és a leukotriének képződését, ezért gyulladáscsökkentő hatású. Carmantiv: meteorizmus esetén alkalmazható; savhiányos gyomornyálkahártya gyulladásban, egyenlő arányban kamilla virágzataival és a cickafarkfű virágzó ágvégeivel 1-2 kávéskanálnyit egy csésze vízbe, naponta többször ismételve. Antireumatikus kenőcs alkotórészeként is használják. Fontos fűszernövény, konyhai felhasználása mellett jelentős mennyiséget igényel a húsipar, mert zamatanyagain túlmenően, rozmaringsavtartalma és más antioxidáns vegyületei miatt tartósító hatása is van. Az illatszeriparban is használják. Bánfi Tamás - háziorvos 6

7 7 Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2007-től a Születés Házasság és Halálozás rovatokba csak azokat az információkat jelentetjük meg, amelyekhez az érintett felek, vagy a legközelebbi hozzátartozó írásos engedélyt adott. Az engedélyeket a következő helyeket tehetik meg: születés esetén a védőnőknél, házasságkötés és halálozás esetén a Polgármesteri Hivatali ügyintézőknél. Megértésüket köszönjük! Eseménynaptár Művelődési Ház Tel.: 62/ és 62/ Január 9. kedd bálaruha vásár 9.30 Baba-mama klub 10. szerda KábelTV díjbeszedés 20 szombat Rendezvény a Kultúra Napja alkalmából 24. szerda KábelTV díjbeszedés 27. szombat Polgárőrbál Próbák, tanfolyamok: Minden hétfőn Jóga tanfolyam minden kedden Énekkar minden kedden Néptánccsoport próba minden kedden Citeraegyüttes próba minden szerdán Mazsorett próba minden szerdán Német tanfolyam minden szerdán Felnőtt tánc minden délután Csocsózási lehetőség 2db. Csocsóasztalon Kedves Lakosság! Megújult Ruzsa község honlapja, amely a következő Internetes címről érhető. Kérem Önöket, hogy javaslataikkal, észrevételeikkel segítségék, hogy a honlapunk mindig friss és aktuális információkat tartalmazzon. Sánta Gizella polgármester M O Z I január hó 7. SZABADSÁG SZERELEM Rendezte: Goda Krisztina Fsz.: Fenyő Iván, Dobó Kata, Csányi Sándor, Gesztesi Károly Színes, magyar film 14. EGY BOLOND SZÁZAT CSINÁL Rendezte: Gyöngyössy Bence Fsz.: Gáspár Sándor, Szabó Győző, Gesztesi Károly, Oroszlán Szonja Színes, magyar vígjáték 21. WORLD TRADE CENTER Rendezte: Oliver Stone Fsz.: Nicolas Cage, Michael Pena, Jay Hernandez, Armando Riesco Színes, feliratos, amerikai film 28. KARÁCSONY MINDENÁRON Rendezte: John Whitesell Fsz.: Danny De Vito, Matthew Broderick, Kristin Davis, Alia Shawkat Színes, szinkronizált, amerikai film Az előadások kezdete óra! Belépőjegy: 200,-Ft/fő A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Február hónaptól a mozi megszűnik. Mórahalom Város Polgármesteri Hivatal Okmányiroda Nyitvatartás: H: K: szünetel Sz: Cs: P: Mórahalom, Millenniumi sétány 2. Telefon : 06 (62) Fax: 06 (62) , 06 (62) / 104 mellék

8 8 TŰZ vagy KATASZTRÓFA Elérhetőségünk: Vezetékes telefonon: vagy a 105-a tűzoltóság segélyhívószáma. Mobiltelefonról történő hívás esetén a 105-ös segélyhívás a Szeged Városi Tűzoltóság ügyeletére érkezik, ezért mobiltelefonról a ös telefonszámot célszerű tárcsázni! Rendőrségi ügyelet Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán rendőr főtörzsőrmester Telefonszám: órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. Telefonszám: Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) TANYASI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS Azon ingatlanok tulajdonosai, akik kértek mentességet, a hulladékszállítási díj fizetése alól (lakatlan ingatlan miatt), azoknak nem kell újra igényelni azt, mert december 31- ig automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben közben az ingatlan mégis lakottá válik, azt azonnal jelenteni kell a Polgármesteri Hivatalban. Tanyasi szemétszállítási időpontok: január 5., január 19., február 2., február 16. (Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) Lakossági apróhirdetések Eladó Ruzsán egy 1.680m 2 -es zárt kert a szegedi út mellett. Rendkívül kedvező helyen. Ár: Ft Érdeklődni: db CASIO szintetizátor hozzávaló asztallal eladó! Érdeklődni lehet: 62/ vagy a as telefonszámokon. Hízósertés eladó kb.: kg. Érdeklődni: Börcsök Zoltán Öttömösi 3,9ha földterület eladó (szántó 1,8ha, legelő 2,1ha) Érdeklődni: ESZTERGÁLYOS - szivattyútengelyek - bordástengelyek - bordáshüvelyek - öntöződobhoz sorvezető orsók - T4K és egyéb kistraktorokhoz középcsuklás alkatrészek (darázsderék) és különféle gépalkatrészek gyártása, felújítása rövid határidővel Lajkó Zoltán esztergályos Televízió javítás helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken. HIBABEJELENTÉS: a PIAZZA Műszaki ABC-ben Tel.: 62/ Használt színes TV-k 1 évgaranciával ELADÓK. Komlós László Tel.: Komlós Zsolt Tel.: Cím: 6412 Balotaszállás, Ady u. 7. Cím: Üllés, Dózsa Gy. u. 76. Tel.: 62/ , RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Ördög Anikó NYOMDAI MUNKÁLATOK: Juhász Nyomda Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? XVII. évfolyam 7. szám 2009. J Ú L I U S Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot,

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

XVII. évfolyam. 8. szám

XVII. évfolyam. 8. szám XVII. évfolyam 8. szám 2009. S Z E P T E M B E R Tisztelt Lakosság! Idén első alkalommal kerül megrendezésre községünkben a Burgonyafesztivál. Programjaink között szerepel burgonyából készült ételkülönlegességek

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-én tartotta soron

Részletesebben

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX.

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX. XIX. évfolyam 2011. NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Állampolgársági eskütétel Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent akarat, Mely itt

Részletesebben

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt Ruzsai Hírek 1. oldal 2010. június Ruzsai Hírek 2. oldal 2010. június VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! Hatalmas örömnek lehettünk tanúi és részesei a Falunap előestéjén. Játszóteret avathattunk, amire már nagyon régóta

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR Munkaköri változások a polgármesteri hivatalban A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok

Részletesebben

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot

AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot XXV. 5. SZÁM 2015. június ÉVFOLYAM AKTUALITÁSOK... Közbiztonság A település közbiztonságának javítása érdekében a képviselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot június elsejével. Az immár

Részletesebben

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS

XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS Mórahalmi XIX. ÉVF. 4. SZÁM 2009. ÁPRILIS ÁRA: 100 Ft Katolikus szertartással szenteltek fel imatermet a Csongrád Megyei Önkormányzat Napsugár Otthon Fogyatékos Személyek Részlegében, 2008. december 20-án.

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

NOVEMBERI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Az ajtóban, a küszöbön lapul a házőrző eb, nem szereti ő sem a vad decemberi hideget. Zelk Zoltán: December Az udvaron vaskalapú, krumpliorrú hóember hirdeti, hogy megérkezett szélparipán December. Az

Részletesebben

A Banat Triplex Confinium EGTC Brüsszelben Európa-szerte hasznosíthatják tapasztalatainkat. Karnyújtásnyira Szegedtől

A Banat Triplex Confinium EGTC Brüsszelben Európa-szerte hasznosíthatják tapasztalatainkat. Karnyújtásnyira Szegedtől Karnyújtásnyira Szegedtől Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap első hetében VI. évfolyam 4. szám, 2012. május Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Ezt a napot a nemzetközi orvostörténet jól ismert alakjának, Semmelweis Ignácnak a neve fémjelzi, akinek

Ezt a napot a nemzetközi orvostörténet jól ismert alakjának, Semmelweis Ignácnak a neve fémjelzi, akinek XXV. 4. SZÁM ÉVFOLYAM SEMMELWEIS-NAP Amíg egészségesek vagyunk, természetes állapotnak tekintjük azt, de amint megbetegszünk, fájdalmunk felülír minden más szükségletet, csak a mielõbbi gyógyulás foglalkoztat

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 6. szám 2012. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI A kiállítás nyitva tartási ideje: június 4-21. Szerkesztői sóhaj Eltelt három hónap, megjelent

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 12. szám 2009. december Gyenes István Karácsonyfa Szobám sarkában a békesség fája zöld ruháján sok ezernyi szín, alatta fénylô melegségben a gyermeki világ

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának!

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának! 1394 2008 2008. január XV. évfolyam 1. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL EZ TÖRTÉNT 2007-BEN Hónapról hónapra áttekintettük milyen események történtek az

Részletesebben

Hírlevél VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE. 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. november-december. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Hírlevél VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE. 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. november-december. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A VELENCEI 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA november-december Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. november 22-én tartotta soron következõ ülését a Kastély házasságkötõ

Részletesebben

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP. XXIII. Forray Torna Meghívásos tornaverseny

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP. XXIII. Forray Torna Meghívásos tornaverseny Ára: 100 Ft XXVI. évfolyam 2. szám 2013. február SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP MAGYAR KULTÚRA NAPJA A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN A kultúra több területét érintve ünnepeltek a szegváriak január 22-én. A Tűzköves Színjátszók

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben