2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám"

Átírás

1 1 XV. évfolyam 1. szám J A N U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete november 29-én tartott rendes ülésén először a évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót vitatta meg. A Képviselők megállapították, hogy az önkormányzat bevételei és kiadásai időarányosan jól teljesültek. A beszámolót könyvvizsgáló is értékelte. Az ülésen jelen lévő dr. Radányi-Nagy Csaba könyvvizsgáló elmondta, hogy az önkormányzat költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló, pontosan előkészített anyag, melyben a megfelelő számszaki adatok címrendben, költséghelyenként megtalálhatók, és jól áttanulmányozhatók, másfelől az előző év hasonló időszakához való összehasonlítási alapul is szolgálnak. A beszámoló alapján megállítható továbbá, hogy a tervezési munka minden befolyásoló körülmény alapos mérlegesésével történt, hiszen az önkormányzat óvatos gazdálkodásával, mind a bevételi mind pedig a kiadási oldalon időarányos teljesítés, és pozitív szaldó mutatkozik. Javasolta a beszámoló elfogadását, tekintettel arra, hogy a kiadásra került anyag a törvényi előírásoknak megfelelt, és eredményes gazdálkodást tükröz. A második napirend keretében a Képviselő-testület megvitatta az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. Az ülésen jelenlévő könyvvizsgáló felhívta a figyelmet arra, hogy a szociális ellátások valamint, a közoktatási és közművelődési intézmények működtetésének leggazdaságosabb kereteit kell megtalálni, hiszen a jelenlegi támogatási formák egykét éven belül meg fognak szűnni, illetve átcsoportosításra kerülnek. Az állami támogatások szűkülésével az önkormányzatnak kell előteremtenie a feladatok ellátásához szükséges forrásokat, ami azt jelenti, hogy a költségvetési koncepció részletes megtárgyalása nélkül a végleges költségvetés felelősségtejes összeállítása nem lehetséges. A koncepció szerint a Képviselő-testület évre a gyermek-, és felnőttélelmezés térítési díjának a nyersanyag normához igazodó 5,5-8,8%-os emelését tervezik. A víz és szennyvízszolgáltatás díjánál 9,1-10,7%-os emeléssel számolt a koncepció. A lakbér és garázsdíjak 10%-os mértékű emelése tervezett. Az egyéb nem lakás célját szolgáló, az önkormányzat által bérbe adott helyiségek közül, a január 1. előtt létesített bérleti jogviszonyok vonatkozásában 10%- os, még a évben létesített bérleti jogviszonyok esetében 5%-os díjemelést határozott el a Képviselőtestület. A parkolási díjaknál 25%-os a vásári helyfoglalási díjaknál 50%-os díjemelést tervezett. Január 1-től a gépjárműadó mértéke is módosul, a törvényi módosulásának következtében. Ennek megfelelően a jármű korától függően a gépjárműadó mértéke 300 és 120 Ft között alakul KW-onként. A költségvetési koncepciót az időközben (2006. december 11-én) megtartott Közmeghallgatáson, a lakossági észrevételekre is figyelemmel a Képviselőtestület jóváhagyta. A harmadik napirendi pont keretében a Képviselőtestület megvitatta a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet koncepcióját. A koncepció szerint a falunap a későbbiekben minden év május 3. szombatján lenne. A negyedik napirendi pont keretében a Képviselők megvitatták a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót. A Képviselők megállapították, hogy a Polgármesteri Hivatal eredményesen látta el feladatát a Képviselő-testület üléseinek előkészítése színvonalas, a megalapozott döntések meghozatalához szükséges információkat tartalmazzák az előterjesztések. A Képviselők elismerésüket és köszönetüket fejezték ki a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az elmúlt évben végzett munkájukért. Az ötödik napirendi pont keretében a Képviselők kiegészítették a Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletet, melynek értelmében az adóból beszedett bevétel felhalmozási célokat szolgál. Ezt követően június 30-ig meghosszabbították a Településtisztasági Kft-vel a szilárd hulladékszállításra vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződés hatályát. A következő napirend keretében a Képviselők módosították a Helyi vásár-, és piactartás rendjéről szól rendeletet, melynek értelmében, a költségvetési koncepciónál említett mértékű díjemelésről rendelkeztek Ezt követően az egyéb előterjesztések keretében Képviselő-testület döntött több pályázat benyújtásáról a Magyarország - Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül, a művelődési ház korszerűsítésére vonatkozóan. A pályázat Bácsfeketehegy testvértelepüléssel együtt került benyújtásra, melynek célja a művelődési házban állmennyezet készítése, világítás korszerűsítése parketta, bejárati ajtó cseréje, illetve közlekedő burkolat felújítása. A következő előterjesztés keretében a Képviselők megbízták az ICT Európa Kft-t, pályázat figyelés és pályázat készítés tárgyában. Ezt követően a Képviselők a évi költségvetés módosításának koncepcióját hagyták jóvá. A következő előterjesztés keretében kérelemmel fordultak az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponthoz az óvodai csoportlétszám túllépésnek engedélyezése érdekében. Ezt követően módosították az óvoda alapító okiratát, majd zárt ülésen a Polgármester és a Szociális-, Egészségügyi és Kulturális Bizottság által Képviselő-testület átruházott hatáskörében szociális ügyekben hozott döntésekről számoltak be. Ezt követően a Képviselő-testület elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatokra benyújtott kérelmeket. A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve a zárt ülésen készített kivételével megtekinthető a községi könyvtárban és a polgármesteri hivatalban. A Képviselő-testület legközelebbi rendes ülését január 31-én, perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tarja. Folytatás a következő oldalon.

2 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Napirend: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2.) A Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Előadó: Lábecz László jegyző 3.) Beszámoló a évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról Előadó: Lábecz László jegyző 4.) Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzetéről Előadó: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató 5.) Egyéb előterjesztések A Képviselő-testület ülése nyilvános. Az előterjesztések megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában. Tisztelt Lakosság! Lábecz László Jegyző Ruzsa Község Képviselő-testülete a 4 éves gazdasági programjának megalkotásához szívesen fogad megvalósítható, ésszerű javaslatokat a lakosságtól. Az ötleteket néhány sorban megfogalmazva a Polgármesteri Hivatal bejáratánál lévő vélemény ládába kérjük elhelyezni január 20-ig. ELÉRHETŐSÉGEK VÁLTOZÁSA Köszönettel: Sánta Gizella polgármester Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy több intézményi telefonszám is megváltozik január 1-től. A következőkben az új telefonszámokat és elérhetőségeket olvashatják. Polgármesteri Hivatal H-6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Központi telefonszám 62/ fax:62/ Polgármester 62/ Jegyző 62/ Pénzügyi csoportvezető 62/ Pénzügyi csoport 62/ Pénztár 62/ Építésügyek 62/ Hatósági csoportvezető 62/ Anyakönyvvezető 62/ Adóügyek 62/ Tourinform Iroda Ruzsa és a Könyvtár H-6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.:, fax:62/ Teleház H-6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.:, fax:62/ Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár H-6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ Bölcsőde H-6786 Ruzsa, Felszabadulás u. 6. Tel.: Iskola konyha (étkezési igény rendelése, lemondása) H-6786 Ruzsa, Felszabadulás u. 6. Tel.: Napköziotthonos óvoda H-6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3. Tel.: Weöres Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola H-6786 Ruzsa, Üllési út 2. Tel.: 62/ Egészségügyi és Családgondozó Központ H-6786 Ruzsa, Szegedi út 8. Tel.: 62/ Vízmű-üzemeltetési Intézmény H-6786 Ruzsa, Fő u. 8. Tel.: 62/ Orvosi rendelők Egészségház (háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, labor) H-6786 Ruzsa, Tömörkény tér 8-9. Tel.: 62/ I. számú háziorvosi rendelő H-6786 Ruzsa, Felszabadulás u. 2 Tel.: 62/ Gyógyszertár H-6786 Ruzsa, Tömörkény tér 8-9. Tel.:62/ Reumatológia H-6786 Ruzsa, Fő u. 2. Tel.: Nőgyógyászat H-6786 Ruzsa, Fő u. 2. Tel.: Központi Orvosi ügyelet H-6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Tel.: 62/ vagy 104 Mentőállomás H-6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Tel.: 62/ Önkéntes tűzoltóság H-6786 Ruzsa, Ságvári u. 7. Tel.:62/ /

3 3 MEGÚJULÓ SPORTPÁLYÁK A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása támogatást nyert a Belügyminisztérium által kiírt települési sportpálya-felújításokat célzó pályázatán. A támogatásból 7 település Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék tudja megvalósítani közösségi sportlétesítményének felújítását: A támogató minisztérium a beruházásokhoz 70%-os támogatással ,- Ft-ot nyújt a Társulásnak a pályázatban résztvevő települések sportpályáinak megújításához. Így a beruházásokhoz rendelkezésre álló összes forrás ,- Ft. A támogatásból Forráskúton labdafogó hálók és kültéri világító berendezések kerülnek kihelyezésre. Az öttömösi sportpályához szintén labdafogó hálókat és pálya körüli kerítést alakítanak ki, valamint cserepadok kerülnek beszerzésre. A sportpálya körül lévő korlátok kiépítése és festése, a meglévő kapuk és az öltöző festése, akadálymentesítés és a pálya füvesítése, körülötte fásítás valósult meg a támogatás segítségével. Zákányszéken a sportoláshoz kézilabda és labdarúgó kapu, a kapukhoz háló, cserepad kerül beszerzésre, valamint a játéktér körbekerítése volt a pályázat célja. Az üllési sportpálya a talajvíz megjelenése miatt jelentésen megrongálódott. Az önkormányzat elképzelései szerint ezért megvalósult a pálya belvízelvezetése folyóka elemek kihelyezésével, a víz elvezetésének megoldásával. A salakos pálya felületének felújítása is a pályázat része. A települési sportolási lehetőségek bővítése végett beszerzése kerültek kézilabda kapuk és hálók, street-ball szett, röplabdaháló és antenna, tollaslabdaháló, távolugró teknő és dobbantó. Ruzsa község a támogatásból a teniszpálya felújítását új salakréteg terítésével, labdafogó háló kihelyezését, az öltözőépület belső felújítását a belső ajtók cseréjével és vakolatjavítással, a pálya öntözőberendezésének feljesztését megfelelő teljesítményű szivattyú beszerelésével és áramvédelmi rendszer kiépítésével és kerítés létesítését valósítja meg. Pusztamérgesen szabadtéri sportpálya teljes talajfelületének megújítása és füvesítése, tömörítése volt a pályázat célja. A mórahalmi sportpálya talajszerkezetének javítása és füvesítés, valamint labdafogó-, kapuháló és cserepadok beszerzése valósult meg a pályázatból. Kuklis Nikoletta -vidékfejlesztési menedzser KARÁCSONY A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL A Gyermekjóléti Szolgálat minden évben karácsonykor a lehetőségekhez mérten megajándékozza a nyilvántartásában szereplő családokat. Az Ifjúsági Önkormányzat is csatlakozott ehhez a hagyománynak mondható szokásunkhoz, valamint a Ruzsai Egyházközség részéről Kovács Tibor plébános úr. Nagy izgalommal és összefogással készültünk erre a napra. Hiszen, Minden szívből szóló karácsonyi énekben, A kandalló ropogásában és melegében, Az ünnepi ebéd közben, a beszélgetésben és nevetésben, Minden képeslapban amit egy barát, vagy a család küldött, Minden amit ebből meghallunk, és ami elgondolkodtat bennünket az maga a szeretet december 18-án du órakor a Művelődési Házban ünnepélyes keretek között került sor a karácsonyi csomagok átadására. Az óvodás és általános iskolás gyermekek a felkészítő pedagógusok kíséretével, ünnepi műsorral kedveskedtek a résztvevőknek. A csomagok tartós élelmiszert, szaloncukrot, játékot, könyvet, kozmetikai termékeket, ruhaneműt tartalmaztak. Karácsonyi csomaggal 30 család 61 gyermekének sikerült örömet szerezni az év utolsó napjaira. Szeretném megköszönni a segítséget mindazoknak, akik gondoltak ránk és támogatták kezdeményezésünket. Támogatóink voltak: - Vadaspark Szeged, - Ruzsa Község Önkormányzata, - Olmanné Lovászi Ágnes és családja, - Ruzsai Egyház Község részéről - Kispéter István és családja, Kovács Tibor Plébános Úr, - Háló Csabáné és családja, - Vöröskereszt Mórahalom, - Bálint István és családja, - Máltai Szeretet Szolgálat, - Veszelovszki Mihályné és családja, - Teleház Ruzsa, - Gombos Péter, - AVON kozmetikai cég Gödöllő - Fődi Józsefné, - Móra Ferenc Művelődési Ház Ruzsa - özv. Jójárt Istvánné, - Rádió 88 Szeged, - Fődi Attiláné és családja, - Nemzeti Színház Szeged, - Domonkos Zsuzsanna, - Fődi István és családja, - Tóthné Molnár Anikó és családja, - Lasanc István, - Zádori József és családja, - Kormos András és családja, - Fodor János Pusztamérgesről, - Víg Lajos és családja, - Szabó Sándor és családja, - Sípos Mátyás és családja. Ebben az évben személyre szóló ajándékokat is tudtunk adni. A Máltai Szeretet Szolgálat pályázatot írt ki, melyben a tanyagondnokok pályázhattak kerékpárokra. A ruzsai tanyagondnokok is kihasználták ezt a lehetőséget és 12 iskolás tanyasi gyermek nevében írtuk meg a pályázatot. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel 11 pályázatunk nyert. Így a következő 11 gyermeknek tudunk karácsonyra ezzel örömet szerezni: - Turcsik Dániel, - Szögi Péter, - Forrai Ferenc - Plenter Martin, - Berkó Krisztián, - Borsos Anita, - Róth Éva, - Bekecs Krisztina, - Lippai Terézia, - Gulyás Róbert, - Rákóczi Katalin. A Gyermekétkeztetési Alapítvány Mindenki ebédel programjának keretében 8 család 15 gyermeke részesült külön ajándékcsomagban.

4 4 Azok a családok, akik az előbbiekben felsorolt ajándékozásból kimaradtak, ők se szomorkodjanak, nekik a Szegedi Nemzeti Színház belépő jegyeit, mely én a Dzsungel könyve című előadásra szólnak, valamint a Vadas park belépőjegyeit tudtuk átadni. A Móra Ferenc Művelődési Ház a Hangya boy című mozi film vetítésével kedveskedett a Gyermekjóléti Szolgálat nyilvántartásában szereplő családok gyermekeinek. A családok és a gyermekek, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat nevében is köszönetet mondunk azoknak, akik segítségnyújtásukkal nagymértékben hozzájárultak egy szeretetteljes, a mindennapok gondjain felülemelkedő, boldog karácsony megünnepléséhez, és színesebbé tették a gyermekek életét. Külön köszönetet mondunk azoknak a gyerekeknek és az őket felkészítő pedagógusoknak, akik ünnepi műsorukkal emelték az ünnepség színvonalát. Császár Ilona - családgondozó ELÉRKEZETT KARÁCSONY, A SZERETET ÜNNEPE. Ez alkalomból Karácsonyi Koncertet szervezett a Weöres Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, melyre december 18-án került sor, a katolikus templomban. Deák Tibor zongorajátékát követően, Ollmann-né Lovászi Ágnes iskola igazgató nő nyitotta meg a koncertet. A Művészeti Iskola zenetagozatos tanulói különböző hangszeren adták elő a karácsonyhoz kapcsolódó zenedarabokat, melyek nagyon szívhez szólóak voltak. A Karácsonyi Koncert nevéből adódóan, a templom megfelelő színtere volt a koncertnek, hiszen a keresztény ünnephez tartozik. A helyiség akusztikája lehetővé tette, hogy a megszólaltatott hangszerek szinte életre keljenek. A műsor, a karácsony meghitt, bensőséges hangulatát tükrözte. A szeretetről, a lélekből fakadó érzésekről énekeltek az énekkarosok. Az általuk sorra gyújtott gyertya lángja az egymáshoz átadható szeretetet jelképezve, lelki melegséget adott az ott jelenlévőknek. A koncert zárásaként Sánta Gizella polgármester asszony megköszönte a diákoknak és felkészítő tanáraiknak a megható előadást és elmondta, hogy a jövőben hagyománnyá szeretnék tenni a Karácsonyi Koncertet. Így lehetőség nyílna arra, hogy bemutatkozzanak a tehetséges zenetagozatos diákok. Elmondhatom a magam és a jelenlevők nevében, hogy ajándékot kaptunk, akik meghallgattuk EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK a műsort. Egy hangulatos, belső melegséget árasztó órát tölthettünk el együtt a gyerekekkel, a szeretet ünnepéhez közeledve. Bízok abban, hogy jövőre a falu lakossága nagyobb számban tud részt venni ezen a színvonalas rendezvényen. A fellépő gyerekek: Vers: Acsai Varga Kitti, Bozsó Ramóna, Dóczi Eszter Zongora: Börcsök Barbara, Börcsök Bence, Börcsök Rebeka, Szabó Lili, Széll Kinga Trombitások: Katona Csaba, Makra Norbert, Sípos Dániel, Szekeres Tamás, Tornyai Tamás, Furulyások: Börcsök Rebeka, Fődi Réka, Varró Viktória, Gitár: Ábrahám Bence Énekkar: 5.oszt.: Bekecs Krisztina, Gárgyán Anna, Márton Marianna, Rózsa Brigitta, Varró Viktória 6.oszt.: Gábor Elizabeth, Jáger Szilvia, Komócsin Boglárka, Marancsik Réka, Szűcs Izabella, Varga Petra 7. oszt.: Fődi Réka, Gárgyán Nóra, Gárgyán Viktória, Rutai Anita, Sádt Nóra, Széll Kinga, Török Mariann, Vecsernyés Renáta, Vörös Zita 8.oszt.: Fábián Nóra, Nagy Lilla, Papp Gabrella, Szűcs Katalin Felkészítő tanárok: Apróné Balogi Katalin. Deák Tibor, Mucsi Ferenc, Rapcsákné Polyák Andrea, Újvári István, Varga György, Szűcs Helga Dóczi Tiborné November 19-én nagy örömünkre, több mint háromszázan zsúfolásig megtöltöttük templomunkat. Ezen a napon ünnepeltünk együtt a Jubiláns házasok miséjén házassági évfordulójukat ünneplő párokkal. Az esemény különlegessége volt, hogy a templom felszentelése (akkor a salgótarjáni katolikus templom énekkara volt vendégünk) után most ismét vendégünk volt egy templomkórus. A 18 fős énekkar a kiskunhalasi Szent Péter és Pál Apostolok Főplébániatemplom felnőtt kórusa volt, akik már sokadszorra vettek részt például a balatonfüredi Kolping országos énekkari találkozón is. Reményeink szerint még visszalátogatnak hozzánk hamarosan, hiszen augusztusban lesz a templom felszentelésének 20. évfordulója. Ugyanezen napokban elkészült a plébánia internetes honlapja is, melyet ajánlunk minden internethasználó figyelmébe. Az oldalon Ruzsa mellett Öttömösről és Pusztamérgesről is olvashatnak, illetve képgaléria is található. Az oldal elérhetősége: Ma már sokak számára ismerős az interneten az iwiw oldala, ahol szintén jelen van a plébánia, jelezve: mi is haladunk a korral! Plébános atya elkészítette a esztendő eseményeinek tervét. A közelgő hetekre vonatkozóan ajánljuk szeretettel a figyelmükbe az előttünk álló eseményeket. Január A házszentelések ideje alatt köznapokon reggel 8 órakor mutat be szentmisét Plébános atya. Hétfőn és szerdán Ruzsán, kedden Öttömösön, pénteken Pusztamérgesen. Amennyiben a családok közül valaki a házszentelés napján nem tud otthon lenni, de szeretné azt kérni, egyeztetett időpontban szívesen elvégzi azt. Február Február 2-án szentmise keretében gyertyaszentelés lesz. Aki február 4-én hoz gyertyát, akkor azok is megszentelésre kerülnek. A templomban gyertya vásárlására lesz lehetőség. Február 4-én Balázs áldás lesz a templomokban a szentmisét követően. Ebben az évben február 21-én lesz HAMVAZÓSZERDA. Figyeljünk rá, szigorú böjtöt tartunk ezen a napon, amely 18 évtől 60 évig kötelező a keresztény ember számára. Ezen a napon háromszor étkezünk, egyszer lakunk jól. Természetesen hústilalom is van ezen a napon, illetve nagyböjti péntekeken, amely 14 évtől betartandó. Hamvazkodásra Hamvazószerdán a szentmise elején, és az első nagyböjti vasárnap a szentmisét követően nyílik lehetőség. Templomainkban keresztúti ájtatosságot végzünk minden nagyböjti pénteken. A programtervben esetleges változásokat a templom hirdetőjén olvashatják! Kuris László

5 5 AUTÓBUSZ MENETREND Ruzsa - Szeged útvonal Szeged-Ruzsa útvonal Ruzsa-Üllés útvonal Indulás Érkezés Megjegyzés Indulás Érkezés Megjegyzés Indulás Érkezés X X M N X, MS I M Üllésen át X Üllésen át M X, MS M, X, MS MS N SZ X X M Mórahalmon át X MS Üllésen át N MS SZ M Mórahalmon át X M SZ MS MS X Üllésen át I X Üllésen át MS X X Mórahalmon át M, Z MS I, M Üllésen át Üllés-Szeged útvonal X Üllésen át MS I MS Üllésen át X M X M X N N MS Z SZ, M X M N, D MS SZ M, MS M, I MS Üllésen át V I X, MS SZ, M, X X M SZ, MS, M D Z N X X Üllésen át N N Ruzsa-Pusztamérges útvonal Pusztamérges-Ruzsa útvonal Indulás Érkezés Megjegyzés Indulás Érkezés Megjegyzés X N X N M M Z SZ M M Nem Öttömösön át MS Nem Öttömösön át X I Nem Öttömösön át I Nem Öttömösön át SZ MS Nem Öttömösön át M X SZ N M I Nem Öttömösön át M X I Nem Öttömösön át M MS Z X M Nem Öttömösön át M Nem Öttömösön át N M SZ N MS X Nem Öttömösön át N Közlekedési jelek: D: szabadnapok kivételével naponta I: iskolai előadási nap M: Munkanap MS: munkaszüneti nap N: naponta SZ: Szabadnap V: első munkanapot megelőző nap X: munkaszüneti napok kivételével naponta Z: szabad és munkaszüneti napokon

6 SZAKORVOSI ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS KÖZSÉGÜNKBEN Szakrendelés megnevezése Orvos neve: Rendelés helye: Rendelés ideje: Nőgyógyászat Dr. Jeszenszky Oszkár Felszabadulás u. 2. Rendelési időben: Hétfő és csütörtök 8-15 óráig Terhes tanácsadás: csütörtök óráig Fül-orr-gégészet Dr. Molnár G. Etelka Idősek Otthona, Pipacs tér 9. Hétfő 9-10 óráig Rendelési időben: 62/ Reumatológia Dr. Ocskó Marica Felszabadulás u Kedd 8-12 óráig Fizikoterápia: hétfőtől péntekig 8-12 óráig Pszichiátria Dr. Galsi Gabriella Idősek Otthona, Pipacs tér 9. Kedd óráig Rendelési időben: 62/ Laboratóriumi rendelés Dr. Vincze Mária Tömörkény tér / Kedd, csütörtök, péntek: 8-10-ig vérvétel ig egyéb vizsgálat Szemészet Dr. Krisztián Géza Idősek otthona, Pipacs tér 9. Szerda óráig Rendelési időben: 62/ Bőrgyógyászat Dr. Tóth Kása Izabella Idősek Otthona, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 62/ Csütörtök óráig Orvos neve: Rendelés helye: Rendelés ideje: Dr. Hézsai Klára vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér 8-9. Hétfőtől péntekig 8-12 óráig 62/ Dr. Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / Hétfőtől péntekig 8-12 óráig Csecsemő tanácsadás: szerda óráig Dr. Gál Klára fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / Hétfő 8-15 óráig Kedd iskolai fogászat; Szerda óráig Péntek ig Dr. Bánfi Tamás Dr. Bánfi György háziorvos RUZSA Központi Ügyelet 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy a az egységes sürgősségi telefonszám 104 Ügyelet: hétköznap: 17h-tól másnap reggel 07hig. hétvégén: pénteken 17h-tól hétfő reggel 07h-ig. Fő u / Hétfőtől péntekig ig és óráig KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁS január Nap Ügyeletes orvos neve Nap Ügyeletes orvos neve 1. Hétfő Dr Vereczkei Csaba 16. Kedd Dr Joó András 2. Kedd Dr Csonka Erika 17. Szerda Dr Hézsai Klára 3. Szerda Dr Bakos János 18. Csütörtök Dr Vereczkei Csaba 4. Csütörtök Dr Hegedűs Zoltán 19. Péntek Dr Csonka Erika 5. Péntek Dr Bánfi Tamás 20. Szombat Dr Bakos János 6. Szombat Dr Joó András 21 Vasárnap Dr Hegedűs Zoltán 7. Vasárnap Dr Hézsai Klára 22. Hétfő Dr Hézsai Klára 8. Hétfő Dr Bakos János 23. Kedd Dr Vereczkei Csaba 9. Kedd Dr Hegedűs Zoltán 24. Szerda Dr Csonka Erika 10. Szerda Dr Bánfi Tamás 25. Csütörtök Dr Bakos János 11. Csütörtök Dr Joó András 26. Péntek Dr Hegedűs Zoltán 12. Péntek Dr Hézsai Klára 27. Szombat Dr Bánfi Tamás 13. Szombat Dr Vereczkei Csaba 28. Vasárnap Dr Joó András 14. Vasárnap Dr Csonka Erika 29. Hétfő Dr Csonka Erika 15. Hétfő Dr Bánfi Tamás 30. Kedd Dr Bakos János 31. Szerda Dr Hegedűs Zoltán Majoránna (Majorana hortensis) A görögök hitték, hogy a növényt először Aphrodité termesztette, és az ő érintése változtatta a növényt illatos aromájúvá. Úgy gondolták, ha a lányok majorannát tesznek az ágyukba, Aphrodité álmukban meglátogatja őket, és elárulja nekik, ki lesz a hitvesük. A görög párok majoránna koszorút viseltek az esküvőjükön. Ha azt akarjuk, hogy az ágyneműnk jó illatú legyen, akasszunk néhány hajtást a szekrényekbe. A föld feletti részek kb 1% illóolajat (Aetheroleum majorannae) tartalmaznak. Ennek fő alkotórészei gyűrűs alkoholok. Nem illékony részei közül a rozmaringsav gátolja a lipoxigenáz és a leukotriének képződését, ezért gyulladáscsökkentő hatású. Carmantiv: meteorizmus esetén alkalmazható; savhiányos gyomornyálkahártya gyulladásban, egyenlő arányban kamilla virágzataival és a cickafarkfű virágzó ágvégeivel 1-2 kávéskanálnyit egy csésze vízbe, naponta többször ismételve. Antireumatikus kenőcs alkotórészeként is használják. Fontos fűszernövény, konyhai felhasználása mellett jelentős mennyiséget igényel a húsipar, mert zamatanyagain túlmenően, rozmaringsavtartalma és más antioxidáns vegyületei miatt tartósító hatása is van. Az illatszeriparban is használják. Bánfi Tamás - háziorvos 6

7 7 Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2007-től a Születés Házasság és Halálozás rovatokba csak azokat az információkat jelentetjük meg, amelyekhez az érintett felek, vagy a legközelebbi hozzátartozó írásos engedélyt adott. Az engedélyeket a következő helyeket tehetik meg: születés esetén a védőnőknél, házasságkötés és halálozás esetén a Polgármesteri Hivatali ügyintézőknél. Megértésüket köszönjük! Eseménynaptár Művelődési Ház Tel.: 62/ és 62/ Január 9. kedd bálaruha vásár 9.30 Baba-mama klub 10. szerda KábelTV díjbeszedés 20 szombat Rendezvény a Kultúra Napja alkalmából 24. szerda KábelTV díjbeszedés 27. szombat Polgárőrbál Próbák, tanfolyamok: Minden hétfőn Jóga tanfolyam minden kedden Énekkar minden kedden Néptánccsoport próba minden kedden Citeraegyüttes próba minden szerdán Mazsorett próba minden szerdán Német tanfolyam minden szerdán Felnőtt tánc minden délután Csocsózási lehetőség 2db. Csocsóasztalon Kedves Lakosság! Megújult Ruzsa község honlapja, amely a következő Internetes címről érhető. Kérem Önöket, hogy javaslataikkal, észrevételeikkel segítségék, hogy a honlapunk mindig friss és aktuális információkat tartalmazzon. Sánta Gizella polgármester M O Z I január hó 7. SZABADSÁG SZERELEM Rendezte: Goda Krisztina Fsz.: Fenyő Iván, Dobó Kata, Csányi Sándor, Gesztesi Károly Színes, magyar film 14. EGY BOLOND SZÁZAT CSINÁL Rendezte: Gyöngyössy Bence Fsz.: Gáspár Sándor, Szabó Győző, Gesztesi Károly, Oroszlán Szonja Színes, magyar vígjáték 21. WORLD TRADE CENTER Rendezte: Oliver Stone Fsz.: Nicolas Cage, Michael Pena, Jay Hernandez, Armando Riesco Színes, feliratos, amerikai film 28. KARÁCSONY MINDENÁRON Rendezte: John Whitesell Fsz.: Danny De Vito, Matthew Broderick, Kristin Davis, Alia Shawkat Színes, szinkronizált, amerikai film Az előadások kezdete óra! Belépőjegy: 200,-Ft/fő A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Február hónaptól a mozi megszűnik. Mórahalom Város Polgármesteri Hivatal Okmányiroda Nyitvatartás: H: K: szünetel Sz: Cs: P: Mórahalom, Millenniumi sétány 2. Telefon : 06 (62) Fax: 06 (62) , 06 (62) / 104 mellék

8 8 TŰZ vagy KATASZTRÓFA Elérhetőségünk: Vezetékes telefonon: vagy a 105-a tűzoltóság segélyhívószáma. Mobiltelefonról történő hívás esetén a 105-ös segélyhívás a Szeged Városi Tűzoltóság ügyeletére érkezik, ezért mobiltelefonról a ös telefonszámot célszerű tárcsázni! Rendőrségi ügyelet Ruzsa Körzeti Megbízott Iroda: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 1/A. Ruzsa körzeti megbízott rendőr: Pálinkás Zoltán rendőr főtörzsőrmester Telefonszám: órában elérhető: Mórahalom Rendőrőrs Ügyelet: 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2/B. Telefonszám: Vezetések telefonról: 107 Mobiltelefonról 107 (Szegedi Rendőrkapitányság Ügyelet, itt kérni kell, hogy kapcsolják a Mórahalmi Rendőrőrsöt.) TANYASI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS Azon ingatlanok tulajdonosai, akik kértek mentességet, a hulladékszállítási díj fizetése alól (lakatlan ingatlan miatt), azoknak nem kell újra igényelni azt, mert december 31- ig automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben közben az ingatlan mégis lakottá válik, azt azonnal jelenteni kell a Polgármesteri Hivatalban. Tanyasi szemétszállítási időpontok: január 5., január 19., február 2., február 16. (Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) Lakossági apróhirdetések Eladó Ruzsán egy 1.680m 2 -es zárt kert a szegedi út mellett. Rendkívül kedvező helyen. Ár: Ft Érdeklődni: db CASIO szintetizátor hozzávaló asztallal eladó! Érdeklődni lehet: 62/ vagy a as telefonszámokon. Hízósertés eladó kb.: kg. Érdeklődni: Börcsök Zoltán Öttömösi 3,9ha földterület eladó (szántó 1,8ha, legelő 2,1ha) Érdeklődni: ESZTERGÁLYOS - szivattyútengelyek - bordástengelyek - bordáshüvelyek - öntöződobhoz sorvezető orsók - T4K és egyéb kistraktorokhoz középcsuklás alkatrészek (darázsderék) és különféle gépalkatrészek gyártása, felújítása rövid határidővel Lajkó Zoltán esztergályos Televízió javítás helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken. HIBABEJELENTÉS: a PIAZZA Műszaki ABC-ben Tel.: 62/ Használt színes TV-k 1 évgaranciával ELADÓK. Komlós László Tel.: Komlós Zsolt Tel.: Cím: 6412 Balotaszállás, Ady u. 7. Cím: Üllés, Dózsa Gy. u. 76. Tel.: 62/ , RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Ördög Anikó NYOMDAI MUNKÁLATOK: Juhász Nyomda Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÉVRE SZÓLÓ ÜLÉSTERVE Február 1. Kazár község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi ülésterve 2. Kazár Község Önkormányzatának 2010-2014 közötti

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2014. 1/10 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2014. január 30. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! XVII.. évfolyam 1. szám 2009. J A N U Á R Adjék Isten minden jót, öt-hat tyúkot, jó tojót! Hízott disznót, sok hurkát, tele pincét, kamarát, sonkát, kolbászt, szalonnát, gond ne bántsa a gazdát! Adjék

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2013. február: 1.) Kelebia Község 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 2.) 2013. évi munkaterv elfogadása 3.) Kilépési nyilatkozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015.

HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2015. Időpont, Napirendek 2015. február 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról.. 2. Előterjesztés

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2014. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján 2013.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 10 ülést tart. Az ülések

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi MUNKATERVE Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A munkaterv célja: - meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselőtestület a nagyközség

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott ének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2012. (12.06.) Öh. sz. határozata

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 03-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Boros Lajosné, Juhász

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Minden nap: 7 00-14 00

Minden nap: 7 00-14 00 SZAKRENDELÉS RENDELÉSI IDŐ ORVOS LABOR II. emelet 38. sz. tel: 49/505-317 kód: 051125011 Minden nap: 7 00-14 00 Dr. Szoboszlay István SPORTORVOSI II. emelet 36. sz. tel: 49/505-312 1 / 24 kód: 051126020

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. 648-6/2010. SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 26-án (hétfőn) 14 00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal Gödöllő Város Képviselő-testületének 2011. II. félévi munkaterve Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal 2 2011. szeptember 15. Javaslat az 1. számú Városi Bölcsőde vezetőjének megbízására

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati elbírálás tájékoztató

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Részletesebben

KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. évi munka- és ütemterve

KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. évi munka- és ütemterve KACSÓTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. évi munka- és ütemterve FEBRUÁR Előterjesztés Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012.(..) KT Rendelete a 2012. évi költségvetéséről előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben