EGY KORSZERÛ ESZKÖZ STATISZTIKAI ELEMZÉSEKHEZ: AZ SPSS RENDSZER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGY KORSZERÛ ESZKÖZ STATISZTIKAI ELEMZÉSEKHEZ: AZ SPSS RENDSZER"

Átírás

1 137 Ketskeméty László * EGY KORSZERÛ ESZKÖZ STATISZTIKAI ELEMZÉSEKHEZ: AZ SPSS RENDSZER Az informatikai társadalomról Nem túlzás azt állítani, hogy az információ õsrobbanásának korszakában élünk. Azonos idõben óriási mennyiségû ismerethez, újdonsághoz, adathoz jutunk hozzá, akarva-akaratlanul a mobiltelefonokon, a médián vagy az interneten keresztül. A ránk zúduló információk özönébõl nem könnyû kihámozni a számunkra hasznosakat vagy felismerni az adatok hátterében meghúzódó összefüggéseket. A statisztika módszerei nagytömegû adathalmaz matematikai egzaktsággal megalapozott kiértékelését teszik lehetõvé. Egyre bõvül a statisztikát felhasználók köre, akiknek a mindennapos tevékenységük során elengedhetetlenül fontos az, hogy az adatok tömegét gyorsan és helyesen fel tudják dolgozni. A közvélemény-kutató cégeknél a felmérésekhez használt sokezres kérdõíveket, a bankoknál a számlavezetés adatait, a KSH-nál a népszámláláskor begyûjtött adatokat, a meteorológiai szolgálatoknál a mûszeres hálózatról és a mûholdakról beérkezõ mérési adatok sokaságát, az útfelügyeletnél a mûszeres mérõkocsik által a közutak állapotát minõsítõ digitális adatok gigabájtjait, a szupermarketekben a vásárlók vásárlási szokásait visszatükrözõ pénztárgépi adatokat, vagy a honlapok látogatóinak útvonalát, választásait jellemzõ a szerver gépeken folyamatosan képzõdõ logfájl adatokat kell igen rövid idõ alatt kiértékelni. Az ilyen és hasonló problémák megoldása nem képzelhetõ el valamilyen számítógépes statisztikai programcsomag nélkül. Az oktatásnak követnie kell ezt a trendet. Az egyetemeknek, fõiskoláknak olyan szakembereket kell képezniük, akiknek birtokában van a számítógépes statisztikai elemzés képessége. A felsõoktatási reform keretében megújuló tantervekben ezért helyet kell, hogy kapjanak olyan tantárgyak, amelyek lehetõvé teszik ezeknek a korszerû ismereteknek a beépülését. Az SPSS licenszelésérõl Az SPSS for Windows programrendszer a statisztikai elemzéseken alapuló adatfeldolgozások egyik nemzetközileg leginkább elterjedt eszköze. Szolgáltatásainak tág körét és magas színvonalú használhatóságát tekintve az SPSS rendszer ezen a piacon jelenleg a világ egyik vezetõ terméke. Azzal párhuzamosan, hogy az elégedett felhasználók egyre szélesedõ körének elõnyös tapasztalatai hazánkban is természetes úton terjednek, az SPSS oktatása és alkalmazása egyre nagyobb teret kap a felsõoktatásban is. A hazai felsõoktatás egésze számára a programrendszer hazai forgalmazója, az SPSS Hungary már mintegy kilenc éve egységes és nagyon kedvezõ hozzáférést biztosít a legfontosabb modulokhoz. A HUNINET-tel a magyar felsõoktatás informatikai egyesületével közösen kialakított felsõoktatási licensz programja lehetõvé teszi, hogy egy rendkívül kedvezõ részvételi díj ellenében csatlakozó 23 felsõoktatási intézmény (közöttük az ÁVF) oktatói és hallgatói korlátlanul használhassák az SPSS szoftvercsomag minden modulját oktatási, kutatási és tanulási céllal. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a programban résztvevõ intézményeknél bárki hozzájuthat a szoftverhez egy licenszezési eljárást követõen, akár intézményi, akár saját tulajdonban lévõ gépre akarja azt telepíteni. Még arra vonatkozóan sincs korlátozás, hogy egy sze- * Óraadó oktató, Általános Vállalkozási Fõiskola

2 138 mély hány komputeren akarja az SPSS-t használni. A program számítógépre installálásakor keletkezõ ún. lock code-ot az intézmény kapcsolattartó személyén keresztül el kell en küldeni az SPSS Hungarynak, a válaszlevél pedig tartalmazza azt a licenszkódot, amivel egy évig a program használható. 1 Mivel a telepítés pillanatától kezdve 14 napig a program használata ingyenes a licensz-kérési eljárás ezalatt biztonságosan megtörténik az elsõ pillanattól kezdve folyamatos lehet a program használata. Az SPSS oktatása Az SPSS programrendszer már sok hazai felsõoktatási intézményben a különbözõ statisztikai, vagy statisztikát használó tárgyak oktatásának alapja. Például a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a szerzõ munkahelyén többek között a terméktervezõ, a mûszaki menedzser, mûszaki informatikus és a közgazdász szakokon különbözõ statisztikai, marketinges, ergonómiai, termékbiztonsági és pszichológiai kurzusok oktatásában támaszkodnak az SPSS-re. Az Általános Vállalkozási Fõiskolán az oktatók egyes kutatási projektekben már évek óta használják a programot. A jövõben a gazdaságinformatika szakirány képzésében kerül majd sor arra, hogy a számítógépes statisztikai elemzés oktatott tantárggyá váljék. Az SPSS programrendszerrõl röviden Az SPSS egy moduláris, szorosan integrált teljes körû termékcsomag a folyamattervezés, az adatgyûjtés, az adatkezelés, az adatelõkészítés, az elemzés, a jelentéskészítés és a kiértékelés munkafázisok elvégzéséhez. A kiegészítõ modulok használata zökkenõmentesen kiterjeszti az alapszoftver lehetõségeit. Az intelligens kezelõfelület egyszerûen kezelhetõ, még a legösszetettebb elemzés esetén is hozzásegít az összes szükséges adatkezelési, statisztikai és riportkészítési lehetõség kihasználásához. A programrendszer legfontosabb egységei az SPSS Base for Windows, az SPSS Regression Models, az SPSS Advanced Models és az SPSS Trends. A Base for Windows alapmodulban találhatók meg a leíró statisztikákat számoló programok, az alapvetõ grafikus funkciók, és itt végezhetõk el a különbözõ statisztikai próbák. A Regression modulban különféle két- és többváltozós regressziós elemzések mellett egyéb lineáris elemzések végezhetõk el. Az Advanced Models modulban olyan többváltozós statisztikai elemzések hajthatók végre, mint a faktoranalízis, a klaszteranalízis, a diszkriminancia-analízis és a többdimenziós skálázás. A Trends modulban idõsor-elemzéseket végezhetünk. Egy rövid példa az SPSS használatára 1995-ben a WMO felmérést készített összesen 124 országban az ország egészségügyi, társadalmi, gazdasági állapotáról. Minden országból olyan statisztikai adatotokat szereztek be, mint pl. a népesség, népsûrûség, GDP, államvallás, gazdasági régióhoz tartozás, uralkodó meteorológiai klíma, férfiak, nõk várható élettartama, az aids esetek száma, a születés-halálozási ráta, a csecsemõhalandóság, az írni-olvasni tudók százaléka stb. Ezen az állományon amelyet több más fájlal együtt az SPSS könyvtára tartalmaz hajtsunk végre egy fõkomponens-elemzést. Ennek segítségével olyan adattömörítést fogunk elérni, ami révén lehetõvé válik az, hogy az országok egymáshoz képesti elhelyezkedését grafikusan szemléltethessük. Nem földrajzi természetû viszonyok lesznek láthatóak a grafikonon, hanem a gazdasági, társadalmi természetû viszonyok. Az eredeti 13 dimenziós térben nem volt esélyünk ilyen típusú ábrázolásra, a fõkomponens-térben csekély információvesztés mellett viszont ez megvalósulhat. Az elsõ táblázatból az olvasható ki, hogy a feldolgozáshoz kiválasztott 13 változót négy fõfaktorba tömörítettük úgy, hogy az információ majdnem 80%-a megmaradt. A táblázat a fõkomponenseket fontossági sorrendben mutatja. 1 Az ÁVF-en Lipka László a kapcsolattartó személy, rajta keresztül lehet telepítõ lemezhez és licenszkódhoz jutni.

3 ábra A FÕKOMPONENSEK ERÕSORRENDJE A második táblázatban láthatjuk azt, hogy az egyes változókat a kiválasztott négy fõkomponens milyen pontosságig magyarázza. 2. ábra A MODELL REPRODUKÁLHATÓSÁGA VÁLTOZÓNKÉNT A harmadik táblázatban az olvasható, hogy egy alkalmas elforgatás nyomán, hogyan állítják elõ a fõkomponensek lineáris kombinációval a változókat. Ezen táblázat segítségével tanulmányozható az, hogy a 13 kiválasztott változó között milyen kapcsolatok vannak.

4 ábra A VÁLTOZÓK ELÕÁLLÍTÁSA A FÕKOMPONENSEK SEGÍTSÉGÉVEL Az elsõ három fõkomponens által kifeszített térben az elõbbi táblázatot grafikusan is megjeleníthetjük. Szemléltethetjük az eredeti 13 változó egymáshoz képesti elhelyezkedését. (4. ábra). 4. ábra A VÁLTOZÓK ELHELYEZKEDÉSE A FÕFAKTOROK TERÉBEN

5 141 Végül, az elsõ három fõkomponens segítségével megadható a 124 ország pontfelhõ diagramja is. Az országokat a gazdasági régióhoz tartozás alapján színeztük ki. (5. ábra). 5. ábra AZ ORSZÁGOK ELHELYEZKEDÉSE A FÕKOMPONENSEK TERÉBEN, RÉGIÓNKÉNT SZÍNEZVE IRODALOM Ketskeméty László, Izsó Lajos (2005): Bevezetés az SPSS programrendszerbe, Módszertani útmutató és feladatgyûjtemény statisztikai elemzésekhez. Budapest. Eötvös Kiadó.

6 142

Egy e-learning keretrendszer használatának hatásai

Egy e-learning keretrendszer használatának hatásai Egy e-learning keretrendszer használatának hatásai Kristóf Zsolt, Bodnár Károly, Takács Péter {kristofzs, bcharles, vtp}@de-efk.hu DE EK Absztrakt. Felsőoktatásunk egyik legizgalmasabb kérdése az oktató-hallgató

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

PROJEKTVEZETŐI DÖNTÉSEK TÁMOGATÁSA WEBBÁNYÁSZATTAL

PROJEKTVEZETŐI DÖNTÉSEK TÁMOGATÁSA WEBBÁNYÁSZATTAL PROJEKTVEZETŐI DÖNTÉSEK TÁMOGATÁSA WEBBÁNYÁSZATTAL Bóta László, e-mail: botal@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola Adatbányászat, a webbányászat alapja A jól működő projektek döntés-előkészítési és ellenőrzési

Részletesebben

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa Rendszerelemző / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MOCSAI NORBERT SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSIPAI

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék Elektronikus fizetési csatornák alkalmazási lehetőségei az Internetes jegyzetkereskedelemben Konferencia tanulmány

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005.

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005. SZAKDOLGOZAT Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén A Textlib könyvtári integrált rendszer Web-es környezetben Készítette: Fődi Katalin informatikus-könyvtár

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA

OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA Informatikai Főosztály OKTATÁSI INFORMATIKAI STRATÉGIA OM Informatikai Főosztály Budapest, 2004. március 26. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 POLITIKAI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZET... 8 2. BEHATÁROLÁS...

Részletesebben

MŰSZAKI PROGRAMOZÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MŰSZAKI PROGRAMOZÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés MŰSZAKI PROGRAMOZÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MŰSZAKI PROGRAMOZÓ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben

WEB-BÁNYÁSZATI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA INTERNET-ALAPÚ TANANYAGOK MINŐSÉGVIZSGÁLATÁRA

WEB-BÁNYÁSZATI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA INTERNET-ALAPÚ TANANYAGOK MINŐSÉGVIZSGÁLATÁRA WEB-BÁNYÁSZATI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA INTERNET-ALAPÚ TANANYAGOK MINŐSÉGVIZSGÁLATÁRA (A 13. MultiMédia az oktatásban konferencián elhangzott Web-bányászati módszerek alkalmazása Internet-alapú tananyagok

Részletesebben

I. Bevezetés. az információs technológi- ákhoz való hozzáférést. Kutatási kérdésünk

I. Bevezetés. az információs technológi- ákhoz való hozzáférést. Kutatási kérdésünk Eranus Eliza Láng Sarolta Letenyei László I. Bevezetés Az innovációk terjedése mindig egy tagjai között ragadható meg, ezen egyének közötti érintkezés pedig maga a társadalmi kapcsolatháló. Az érintkezések

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 2. AZ ÚJ GAZDASÁG FOGALMA ÉS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI...

TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 2. AZ ÚJ GAZDASÁG FOGALMA ÉS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI... 5 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 1.1. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA... 9 1.2. A DOLGOZAT CÉLKITŰZÉSEI, KUTATÓI KÉRDÉSEK... 11 1.3. ALKALMAZOTT

Részletesebben

BÍRÓ BÍBORKA-ESZTER Elektronikus kereskedelem az EU-ban és Romániában...3

BÍRÓ BÍBORKA-ESZTER Elektronikus kereskedelem az EU-ban és Romániában...3 BÍRÓ BÍBORKA-ESZTER Elektronikus kereskedelem az EU-ban és Romániában...3 KULCSÁR ERIKA RÁDULY MATILD Tanulmány Csernáton faluturizmusáról: becsült jövõkép...17 SEER LÁSZLÓ Internetes médiatartalmak bevételi

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Szerkesztette Tóth Melinda és Mischinger Gábor Budapest, 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások IT-attitűdjének mikrorégiós vizsgálata

Kis- és középvállalkozások IT-attitűdjének mikrorégiós vizsgálata Botos Szilvia Kis- és középvállalkozások IT-attitűdjének mikrorégiós vizsgálata A vidékfejlesztés egyik iránya a szélessávú hálózatok fejlesztése. A hálózati fejlettség különböző indikátorainak vizsgálata

Részletesebben

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása Budapest, 2012.05.31. Szerkesztette: Gonda János Felelős kiadó: Gábori László Tartalomjegyzék

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC)

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) Országjelentés Szlovákia 2013 FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Elὄszó MI A PIAAC (Programme for the International Assessment

Részletesebben

Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának

Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának Infokommunikáció a közlekedésben egyori@tmit.bem.hu heszberger@tmit.bme.hu Szeptemberi számunkat a közlekedésinformatikának szenteltük. A nyári hónapokban szerzett közlekedési tapasztalatokkal a hátunk

Részletesebben

Digitális Oktatási Alapcsomag: megoldások A-tól Z-ig

Digitális Oktatási Alapcsomag: megoldások A-tól Z-ig Digitális Oktatási Alapcsomag: megoldások A-tól Z-ig Intézményi és diáklevelezés, csoportmunka-megoldások, intranet, tananyagbank, előadás-sugárzás és videokonferencia A Microsoft júniusban bejelentett,

Részletesebben

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999.

Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana. MEANS füzetek 1999. Európai Bizottság * XVI. Főigazgatóság Az EU Strukturális Alapjai által finanszírozott programok értékelésének módszertana MEANS füzetek 1999. III. kötet Főbb értékelési technikák és eszközök A magyar

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Lázár György 1. A rövid távú munkaerő-piaci prognózisok készítésének kialakulása és fejlődése Magyarországon, 1989-2008

Lázár György 1. A rövid távú munkaerő-piaci prognózisok készítésének kialakulása és fejlődése Magyarországon, 1989-2008 Lázár György 1 A rövid távú munkaerő-piaci prognózisok készítésének kialakulása és fejlődése Magyarországon, 1989-2008 A rendszerváltást megelőzően gyakorlatilag teljesen értelmetlen lett volna Magyarországon

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben