Tisztelt Olvasó! B ürüs, Gyöngyösmellék, június 1. szám. Konyagolni, Zahim, Lábtó, Poszka, Magam felé rángató Kopola, Kaska, Püdög

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Olvasó! B ürüs, Gyöngyösmellék, 2011. június 1. szám. Konyagolni, Zahim, Lábtó, Poszka, Magam felé rángató Kopola, Kaska, Püdög"

Átírás

1 Tisztelt Olvasó! B ürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad, Zádor falvakban élt, vagy élő emberekről szól ezen Krónika, újság. Alapvetően múltról, egy kicsit a jelenről. Vannak köztünk, akik elmondják, amit csak ők tudnak, ami itt történt. Az általuk elmondottak - ezen újságon kívül - a települések helytörténetét bemutató könyvben is meg fognak jelenni. S vannak már olyanok, akik nem lehetnek közöttünk. Írásaikat felkutatva szeretném, ha az olvasó megismerné a benne rejtőzködő embert, és az itt élőket. Amennyiben faluház lenne valamely községben, ott a használati tárgyakon kívül be lehetne rendezni egy szobát az itt éltek irodalmi alkotásaival is. Gócz Imre, Balogh Margit verseivel, Vinkovics Antal önéletrajzával, Elemy Sándor és Novottny Alajos írásaival, Neményi Alajos regényeivel, Peti Lőrinc és Járdánházy V. Sámuel egyházi irataival, valamint a Lugossy kódexszel. E gondolatokkal ajánlom a községek életében páratlan, egyedülálló újságot. Konyagolni, Zahim, Lábtó, Poszka, Magam felé rángató Kopola, Kaska, Püdög június 1. szám 1

2 A mi községi iskolánk tt Szörényben leányegyház volt. Zádorban volt I az anyaegyház. A mindenkori tanító úr orgonálni, harmóniumozni tudott. Sőt, az igehirdetést is elvégezte. Arra már nem volt jogosult, hogy úrvacsoraosztásnál ő végezze a szertartást. Arra kimondottan a mindenkori tiszteletes úr volt jogosult, s akkor neki mindenképpen ki kellett jönni. Az iskolát is ő felügyelte, mivel a szörényi iskola felekezeti volt. Néha kijött a lelkész, elbeszélgettek. Ha jól emlékszem 37-ben, vagy 38-ban írattak ide be a szörényi iskolába. Akkor volt a létszám - ezt jól megjegyeztem - 21 fő. Eltelt egy év és leapadt a létszám hét főre. Ezután a létszám a 21 főre, vagy felettire soha nem ment fel. Egy fős tantestület volt, 1 fő tanító. Pályázat útján ment a dolog. Hogy ment ez a pályázat? Úgy, hogy a tanító úr valahonnan megpályázta; Debrecen környékéről, vagy Pápa környékéről, vagy akárhonnan. S akkor az megjelent a lapokban. Az elképzelhetetlen volt, hogy ne legyen iskola. És akkor kijött a tanító úr. Akkor követelmény volt, hogy énekelni tudjon. Lehetőleg harmoniumálni, vagy ott ahol orgona volt azt tudjon. Tudja megtartani az istentiszteletet. Keresztelni azt nem keresztelhetett. Úrvacsorát nem szolgáltathatott ki. Az én időmben, a harmincas évek elején Takács Dániel volt a lelkész. Utána lelkészváltozás volt, Tóth Lajos lett, kiváló szónok. Kijött a tanító, megbeszéltek ezt itt a faluban, közzétették, hogy tanítóválasztás lesz. És akkor istentiszteletet kellett neki tartani. Akkor abból már az akkori egyházvezetők megállapítottak egy-két dolgot. Tud-e beszélni folyamatosan, tud-e énekelni, elbeszélgettek vele az istentisztelet után, és aztán döntöttek, hogy talán ez jó lesz nekünk. Én öt osztályt végeztem Szörényben. Minden évben más tanító volt. Első osztályban Czakó Jenő, másodikban Kapitány László, harmadikban Székely László, negyedikben Bálint Ilonka, ötödikben Hegedüs Árpád Elek. Ennek a magyarázatát úgy gondolom, hogy talán kevés volt a fizetés, a gyerek. Ide fiatalemberek kerültek. Egy nő volt, a Bálint Ilonka. Megválasztották a tanítót, gond volt, hogyha nőtlen volt. Nem volt családja. Hol eszik? Megoldották, akármit mondanak, rugalmasság az akkori emberekben is volt. Úgy oldották meg, hogy házaknál evett, tehát vállaltuk. Egy hétig nálunk evett. Utána jött a következő házszám, utána ott evett. Így körbe-körbe. Mindenképpen azt akarták, hogy itt legyen az iskola. Ez nagydolog. Inkább vállalták, hogy főznek, a tanító is rendesen meg volt hívva. 12 órakor szépen elköszöntünk: Isten áldja meg a tanító urat! (Volt délután oktatás, de már nem a délelőtti mederben szólt.) Mindaddig így tartott, amíg nem találtak olyan asszonyt, aki vállalta, hogy főz. Én kettőre emlékszem, hogy vállalták. Meg is volt a tanító úr elégedve. Legfeljebb annyi volt a különbség, hogyha valami oknál fogva nem ért rá, vagy valami közbejött, megkérte egyik tanulóját, hogy hozza el az ebédjét. Ennek az egésznek a lényege, hogy a falu mindenképpen ragaszkodott az iskolájához, még azt is vállalták, hogy étkeztetik tanító urat. Volt ilyen tantárgy, hogy alkotmánytan az ötödikbe, meg azt hiszem, hogy a hatodikban. Az alkotmánytanban az egész közigazgatás felépítését tanultuk: mi az, hogy törvényhatósági joggal felruházott város, mi az, hogy szabad királyi város, mi az, hogy község, tehát ebbe sok minden belefért. Ezt meg kellet tanulni. Az első év olvasás, írás, számolás és szépírás. Az elsőtől a hatodig évig a szépírás hetente talán egyszer kétszer. Amikor megkaptuk a szöveget, - de lehet, hogy a táblára is le volt írva, - akkor kérem szépen mindenkinek azt a szöveget le kellett írni. 1x1, hát az is ment, főleg a délutáni órákban. A tanító az pihenni akart, s nekünk akkor ki volt adva, hogy egy valaki vezesse, főleg a jobb tanulók közül. Ezt vágni kellett, nem volt az, hogy gondolkodni kellett. Ha valaki nem vágta, gond volt. Később volt olyan tantárgyunk is, - talán egy kicsit furcsán is hangzik, - hogy beszéd és értelemgyakorlat. Ebbe is sok minden belefért. Igyekeztek azt elérni, hogy a tanuló érthetően egy levelet meg tudjon írni, sőt talán egy kicsit is tovább mentünk. Az azért nem vált be, hogy például kérvényt meg tudjon írni. Az kevés volt, hogy előveszek egy lapot s megírom, ezeknek meg voltak külsőleg a szabályai. Mert amikor én Csurgóra kerültem, akkor tanító nem volt, de itt volt a Fekecs úr, ő írta meg a kérvényt. Azt beismerem, hogy akkor nem tudtam volna megírni a kérvényt, de talán most Szörényi református iskola 1938/39-es tanév Álló sor balról jobbra: Schwarz Gyula, Simon István, Vörös Gábor, Hegedüs Kálmán, Csók Imre. Ülő sor balról jobbra: Dani Erzsébet, Schwarz Aranka, Cserti Irma, Kapitány László tanító, Gyalus Jolán, Gajdos Ilonka, Vörös Erzsébet. A táblát tartja Balogh Sándor. 2

3 Szörényi református iskola 1940/41-es tanév Áll: Simon István Ülő sor balról jobbra: Balogh Sándor, Vörös Erzsébet, Cserti Irma, Bálint Ilonka tanító, Dani Erzsébet, Tanító előtt ülők balról jobbra:..., Bolvári Ilonka már igen. Beszéd és értelemgyakorlatban benne volt a fogalmazás. Bejött a tanító úr, és akkor kiadta a feladatot. Hogy telt a nyári szünet? Akkor próbálta az ember összeszedni a gondolatait és szépen leírta. Utána a tanító úr osztályzatot adott. De itt a lényeg, hogy olvasni már második osztályban illett az újságból egy rövid kis cikket. Számolni a második osztály elvégzése után százig kellett. Utána, ahogy múltak az évek, akkor kiterjesztették ezerig, satöbbi. Tehát olvasni kellett, írni kellett, számolni kellett, meg egy egyszerű levelet meg kellett fogalmazni. Ez volt a döntő, a többivel foglalkoztunk, de ha az nem ment anynyira, nem volt olyan nagy baj. A hat elemi elvégzése után azért nem szűnt meg az oktatás, volt ilyen, hogy ismétlő iskola. Ez azt jelentette, hogy aki elvégezte a hat elemit, az kötelezve volt arra, hogy egy héten egyszer, lehetőleg délután oktatásban részt vegyen. Ez a nap általában csütörtök volt. Ott már inkább szakmai tárgyakkal foglalkoztak. Itt ugye mezőgazdasági vidék volt. Egyértelműen a mezőgazdaság volt túlsúlyban. Ha a tanító úr nem értett hozzá, ott volt a tankönyv. A fiúknál a mezőgazdaság, de ez egész évben nem ment. Amikor beköszöntött a tavaszi munka, akkor az ismétlősöknek az ismétlő iskola szünetelt. De télen egyértelmű volt, hogy kötelező volt. A lányoknál, ott más volt a helyzet. A fiúk azt tanulták, hogy kell trágyázni, milyen vetésforgót kell csinálni. A lányoknál kézimunka és a főzés, takarítás satöbbi. Ez az ismétlő iskola három évig volt kötelező. A gazdálkodásnál apáról fiúra szállt a mesterség. Úgy, hogy amikor felnőtt, bevonták a munkába, nem úgy volt, mint most, hogy nem szabad dolgozni. Abban az időben befogták, vitték a mezőre, s ott aztán megtanulta, elsajátította. Állítom, hogy az a gyerek, aki ipari iskolába jár, nagyon a szerszámot sem tudja a kezébe venni, mert elméleti oktatásban részesül. Megvallom, el kell fogadni, de nem értek vele egyet. Ha valaki valamilyen szakmát tanul, eleve tudni kell a szerszámot a kezébe fogni. Abban az időben templomba kellett menni, de volt aki ügyet csinált, volt olyan tanító, aki elnézte ezt. Tanítótól függött. Reggel, amikor beértünk az iskolába, úgy hívták, hogy könyörgés. Közel volt a templom, ott tartotta a tanító úr, elénekeltünk egy vagy két éneket. Akkor ő elmondott egy rövid fohászt. Tehát nem volt olyan istentisztelet, mint általában rendes vasárnapi napokon. Elmondott egy fohászt, utána még egy ének, s mentük is be az iskolába. Ezután kezdődött az oktatás. Volt téli szünet, nyári szünet, sőt szénszünetek is. Ugyanis háború volt, kevés volt a tüzelő. Itt szörényi viszonylatban fával tüzeltünk. A tanító, megkapta a fizetését és az egyháztól is volt javadalmazása, búzában, kukoricában, meg például fában. A tanító lakásában is be kellett fűteni, mely állt egy igen nagy konyhából, állt egy irodából, állt egy nagyszobából és egy kis szobából. Ebből állt a szörényi tanítónak a lakása. A hátsó részben volt az iskola elhelyezve. Az egy tantermes volt. Visszaemlékszem, hogy a falon nagyjainknak a teljes portréja ki volt rakva. Volt egy szekrény, volt egy vaskályha, volt egy köpőcsésze, mert ez is hozzátartozott. Abban az időben, - ez a harmincas években volt, - a köpőcsésze azt a célt szolgálta, ha a tanító úr köhögött, akkor abba beleköpött. Takarítónő holt volt, de inkább nem volt. Takarítottak a tanulók. Ha a tanító megbetegedett, helyt állt az úgy is. Én nem emlékszem olyanra, - pedig öt tanító is volt -, hogy valamelyik is lebetegedett volna. Ha a tanítónak el kellett valahova menni, akkor a felesége felügyelt a diákokra. De csak felügyelt, tanítani nem tanított. A tanítónak gyümölcsöse is volt. Volt olyan tanító, aki tanított és gazdálkodott is. Szántatott, vettetett, arattatott és gazdálkodott. A legegyszerűbb fenyítés az volt, hogy tartsd a kezed!, s tanító belehúzott egyet a mogyoró pálcával. Volt úgy, hogy valamit nem tudtam, akkor mondta, hogy tartsd a kezed. Az én szüleim nem szóltak soha, ha egy nyaklevest kaptam, vagy kettőt. Volt, aki szólt, de nem volt jellemző. Ha szóltak, akkor úgy, hogy: tanító úr talán ezt nem kellett volna. Térdelés is volt, de nem a padlón, hanem a padon. Arra rátérdeltettek, volt úgy hogy egy órát, félórát, két órát. A nyakleves, az napirenden volt. Természetesen Bálint Ilonka néni ezt már nem alkalmazta. Őneki más módszere volt. Meg tudott ő mással fogni bennünket. Kimerem jelenteni, hogy mind jó tanító volt. Lejegyezte: 3

4 ugossy József (1812. ldecember március 7.) nevét viseli azon XVII. századi kéziratos énekeskönyv, melyet ő magáról nevezett el, s ajándékozott a debreceni református kollégiumnak. A kódex első lapjára a következőket írta: «Lugossy Codex. Énekek gyűjteménye. (A XVII.s leirva.) 197 levélre terjedő magyar kézirat.». U. Szabó Gyula szerint a kódex elején, végén csonka, sőt a közepéről is innenonnan hiányzik egy-egy levél. Talált benne bibliai és egyháztörténeti tárgyú históriát, 17-et, széphistóriát 3-mat, magyar históriás éneket 2-t, oktató verset 5-öt, házassági éneket 3-mat és kisebb cantátiót 15-öt. Összesen 45 darabot. A kódex több XVI. századi versnek egyetlen példányát tartotta fenn, ennek ellenére irodalomtörténetileg mégis alig ismert. A kódex leírója Somogyi Pál a XVII. század első felében élt Hobolban, Gigén illetve Újfaluban. A kódex túlnyomó részét Újfaluban másolta. U. Szabó Gyula ban megjelent tanulmányát áttekintve a helyiségnevek Esküvő Bürüsön lonka néni lakodalma I( ) Bürüsön volt háznál. A szülők egyeztek meg, hogy legyen a lagzi. A mennyasszony otthon öltözött fel, a vőlegény elment a mennyasszonyért és ott volt a kikérő. Az első vőfély kérte ki, ezután elmentek a templomba, utána vissza a lányos házhoz és ott volt a búcsúztató. A fiús háznál volt a bekérés. A lakodalomba disznót, borjút, baromfit vágtak a közeli rokonok. A baromfit közösen adták be, a disznót és a borjút Csokona Sándor szülei adták, a mennyaszszony édesanyja baromfit és pénzt. A lagzi másnap reggelig tartott, de még kor is ott voltak a férfi vendégek. Reggel mentek láncolni. Az új ember illetve új asszony vezetésével Lugossy-kódex az alábbiak szerint oszlottak meg: Vy falu 5 ( ), Uyfalu 1 (1630), Uy falu 9 ( ), Hobol 2 (1609), Gige 1 (1627). A versek alatt latin nyelven olvashatóak a leírás dátumai és helyei, valamint a leíró megnevezése: pl.: Finis adest. Anno Millessimo Sexcentessimo Tricessimo quarto 7 die Decembris in Aurora ferme 8 hora in Uy falu Domini die Paul: Som. scripsit. Az évi Somogy Vármegye rovásadó-összeírása szerint Somogy vármegyében Újfalu alatt Kenderes Uÿfalu, Uÿfalu, Vyfalu található. Vyfalu a felsorolás szerint Zentmihalffalva (Szentmihályfa), Lazandra, Orolya, Endrevcz (Endrőc), Legenczÿ, Berins (Bürüs), Sykotha (Sikota), Warod (Várad) között található. Vagyis ez az Újfalu (Vy falu, Uy falu, Uyfalu) a későbbi Magyarújfaluval egyezik meg, Kétújfalu egy részével. Magyarújfalu az eddigi ment a csoport azokhoz, akik éjjel elmentek a lagziból. Megláncolták a lábukat és zeneszó mellett vezették vissza a lakodalmas helyre. A gazda lábasban kukoricát zörgetett és mutatta az utat a megláncoltaknak. Csokona Sándorné elbeszélése alapján lejegyezte: ismeretek ellenére a török időkben is lakott hely volt. Véleményem szerint Somogyi Pál a település lelkésze, s egyben tanítója volt. Irodalomtörténeti és helytörténeti jelentősége mellett az indigó jövevényszót tekintve is fontos dokumentum. Szathmáry László az első magyar kémiatörténész szerint az indigó egyik legrégibb magyar emlékét a Lugossy-kódex őrzi. Balassi Bálint: Ó, én kegyelmes Istenem (Lugossy-kódexből) 4

5 III. Murád szultán forrás: Szigetvári Zrínyi Emlékünnepség (a szigetvári városi Tanács lapja) szeptember. Dr Tóth István Ítélkezés a hódoltság alatt 5 old ürüs község Bévben Ibrahim budai kapudzsi-kethuda tímárbirtoka (az évente akcsénál kevesebbet jövedelmező birtok neve) volt augusztusában, vagy szeptemberében a szigetvári bég szerb martalócai megtámadták a szandzsákban lévő Bures (Bürüs) falut szeptember 7-én III. Murád szultán intézetett a szigetvári béghez olyan rendeletet, amely Bürüs falu lakosságának elhurcolása, kirablása ügyében rendelkezett az alábbiak szerint: a szigetvári szandzsákban bírt ziámetjei közül Bures nevű falu lakosai a maguk állapotában megvoltak, a törvény ellenére senkit sem bántottak, mindamellett a te mesterkedésed folytán, felsőbb parancs nélkül, a te embereid és némely martalócok az említett falut megrohanták, a lakosoknak vagyonukat, tárgyaikat elrabolták, marháikat elhajtották, magukat pedig fogságba vitték, azután pedig te tizenhat fogoly ráját nyolcszáz piaszteren eladtál és zsarnokoskodtál. Ez ügyben a budai beglerbéghez, a siklósi és a pécsi kádikhoz intézve magas rendeletemet adtam, hogy az említett ráják bárhol legyenek is, szabadon bocsátassanak, más elrablott tárgyak tulajdonosaiknak visszaadassanak, s megparancsoltam, hogy magas Portám csausai közül Musztafa. Magas rendeletem értelmében az említett rájákat, az elrablott barmokat és egyéb tárgyakat, akár nálad vannak, akár másnál legyenek, nyilvánosságra hozza. Kelt a 996. évi Sevvál hó 15-én (1588. szeptember 7.) Vinkovics Antal Fekete leves szerző írásaiból ádor községben egy Zatyafi a kanásszal beszédbe eredet, s a beszélgetés közben igyekeztek bizonyos függő kérdést maguk közt tisztázni. Miért is a magyarral veleszületett (lásd a múlt évekbeni országgyűlést) ékes szólás művészetében mindkét fél egymást felülhaladni törekedett. Mindegyik saját szempontjából ítélvén meg a kérdést, minthogy ekként az ellenérvekből kimerítették magukat, de ketten lévén, egyedül a szavazategyenlőség miatt a kérdés már az önálló magyarnak eldönthetetlensége stádiumába volt jutandó. Midőn szerencsére a kanásznak azon ötlete támadt, hogy harmadik szereplőül baltáját vonja a vitába, s ekként a fejenkénti szavazás kezdetét vette, minek eredménye a másik nyakán és a fején ejtett hatalmas érvekben mutatkozott. Mindez még a kellő korlátok tiszteletbe tartása mellett ment végbe, mert a vitatkozók egyike a kerítésen innen, a másik túl állott. Azonban a szavazás fent említett színre hozatala, a leszavazott pártot igen felhevíté, s miután december 21. észrevette, hogy nyakán és a fejére alkalmazott szavazási jegyek kiosztásához ő is bír joggal, összeszedé szavazó tehetségét, s az utcára rohant s ellenfelét torkon markolva álláspontjában annyira megrendíté, miszerint ez hazafiúi kötelességnek ismeré, ily hatalmas motívum előtt hanyatt a sárba hajolni. A felek a szereplésbe vont baltának bírása felett a legnagyobb erélyt fejtették ki, melynek bírása mindegyik félre nézve tárczakérdéssé vált, s ha az eddig karzat közönséget képező szomszéd hatalmasságok egyike a balta elvételével a status quo antét (a korábbi helyzetnek megfelelő állapotot) helyre nem állítja, valószínű, hogy ezen zádori kérdés több vérbe és sárba került volna. A kérdés megoldása tehát még most diplomáciai útra téritettvén a szigetvári járásbíróságnál várja békés elintézését. Vinkovics Antal írásait összegyűjtötte: Neményi Alajos 5

6 Akikre büszkék lehetünk ormos Ikonka színésznő, született november 4-én, KNémetújfalun, elhunyt:?. Színésznő lett 1904 áprilisában ban Kövessy Albertnél működött Pécsett és Újvidéken ban a Népszínházban nagy sikerrel játszotta el a Bob herceg címszerepét, január 11-én a Király Színház vendége volt; ekkor az Elvált asszony Gonda szerepét adta. Ez év őszén a színház szerződtetett tagja lett, de már egy év múlva megvált az intézettől ben a An der Wien-hez hívták meg (Bécs); ahol április elején mutatkozott be az Éva c. operettben, majd a Raimundtheater primadonnája volt ben visszatért a Király Színházhoz ben a Télikert és a Budai Színkör tagja volt ban a Vígszínház társulatával a Népoperában lépett fel ben ismét a Király Színház művésze lett. Utoljára 1921-ben a Fővárosi Orfeumban szerepelt. Főbb szerepei: Bob herceg (Huszka J.); Gonda (Fall: Elvált asszony); Éva (Lehár F.); Sylvia (Kálmán I.: A csárdáskirálynő). Kormos Ilonka halálakor házát az Irgalmas Rendre hagyta, jelenleg itt található a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár. Forrás: Magyar színházművészeti lexikon. Bp o. Magyar színművészeti lexikon köt. Bp kötet 13 o. Báthory Elza, Kormos Ilonka (Luxemburg grófja, 1910) Gócz Imre: Falum Falum, tied vagyok, ott láttam napot Egyszerű házban a domb ölén, Mikor születtem, a föld még hallgatott, De titkos méhiben már megfogamzott a terve, Lázas emberi agyak gondja. Anyám is vajúdott, A kínos veríték teremtő testét kiverte. Megszületett egy senki, semmi: én. Paraszt földnek nyavalyás fia. Nem bámultak rajtam, a senkién. Másnap más született: véres testű gyermek, Az egész föld nyögött bele jajjal, S nem kértek neki megtartó kegyelmet. Együtt nőttünk, testvérek voltunk a gondban, Neki egy bő világ jutott, Én meghúzódtam egyetlen falumban. Engem a falu szült és a falu temet, De kiátkozzák ott ezerszer is Bút, bajt hozó ikertestvéremet. ócz Imre tanító Gyöngyös-melléken született Gán, elhunyt án. Felesége Tóth Irma volt. A tanítóképzőt Nagykőrösön végezte, ahol a Nagykőrösi prepák lap szerkesztője is volt. Somogyi tavasz című verseskötete 1940-ben jelent meg ugyancsak Nagykörösön. A versekhez a fametszeteket Tolcsvai Nagy Géza festőművész-rajztanár készítette. A II. világháború ideje alatt a szovjet hadszíntéren szolgált, hadifogságba került, ahonnan 1948-ban tért haza. Ezek után a Mosonmagyaróvár melletti Kimlén tanított, innen ment nyugdíjba. 6

7 Első elszármazottak találkozója június 4-én Gyöngyösmelléken és Szörény településen megtartották az első elszármazottak napját. G yöngyösmelléken a fogadást követően a református templomban ökumenikus istentisztelet keretén belül köszöntötte a vendégeket és igét hirdetett Unger Károly lelkész, valamint Rónai József diakónus. A megjelentek között külön köszöntötték Kaposváron élő Tót József nyugalmazott hitoktatót. Istentisztelet után a községházán emléktáblát avattak az első Schán Mária polgármester, a Gyöngyős Nő Klub részéről Bognár Istvánné, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében Sziács József emlékszalagot kötött a tábla alá. Az emléktábla avatást követően a községháza folyosóin elhelyezett régi fényképfelvételeket nézhették meg a megjelentek. A találkozó zárásaként dr Hajas Endre helytörténeti előadást, Neményi Alajos könyvbemutatót tartott Hűség a hazához, valamint Holtomiglan címmel megjelent könyveiről. S zörény településen a községházban Boros István polgármester köszöntője után dr. Hajas Endre ismertette Szörény község helytörténetét. Az előadás után a Mágocsi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület és Sztankovszky Miklós énekes-színész Sztankovszky Miklós énekes-színész szórakoztatta a megjelenteket. A rendezvény közben Sár József entomológus rovargyűjteményét, kiállítási ritkaságait tekinthették meg a meghívottak. A rendezvény szervezői: Gyöngyösmellék és Szörény község Önkormányzat, valamint a Dél-Nyugat Drávasík Kulturális Egyesület A rendezvény támogatói: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program-LEADER program, Szigetvári Takarék, Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület szabadon választott polgármester Tóth József halálának 5. évfordulóján. Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét Orsós Brigitta, az avató beszédet Schán Mária polgármester mondta el. Az emléktáblát leleplezte Tóth Ádám és Tóth Anett néhai polgármester unokái, valamint fia, Tóth József koszorút helyezett el. Az önkormányzat nevében Mágocsi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület konyagolni zahim lábtó poszka magam felé rángató püdög kaska kopola Érted-e a szomszédodat? Érdekes szavak, kifejezések a környékbeli falvakból konyakot inni nagydarab ember falétra vékony, filigrán ember (nő) gereblye köldök kétfülű kosár olyan gödör, amelyben megáll a víz és mindig sáros Gyűjtötte: 7

8 Közérdekű tájékoztatás Tudja-e, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Kormányrendelet 14. (5) bekezdése szerint tilos: a. az ebet tartósan 10 m2-nél kisebb területen, b. ebet tartósan 4 m-nél rövidebb eszközzel kikötve tartani. Ugyanezen szakasz (6) bekezdése alapján ebek csoportos tartása esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig. West Balkán tragédia hatására hozta meg a Kormány a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.08.) Korm. rendeletét. Az új szabályozás szerint csak és kizárólag június 15-ét követően már csak engedély (az engedélyt a települési önkormányzat jegyzője adja ki) birtokában lehet zenés-táncos rendezvényt tartani. Nem kell engedély, a. ahol az építményben, ill. helyiségben egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása nem várható, valamint azokra, melyek befogadóképessége egyidejűleg 300 főnél kevesebb, b főt meg nem haladó szabadtéri rendezvénynél, c. a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre; d. a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre; e. a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre; f. a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és g. a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre. Önkormányzati hírek Bürüs község Önkormányzat által december 21. napján benyújtott pályázatát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága április 22. napján kedvezően bírálta el. A támogatás összege nettó ,- Ft, saját erőként az erre jutó általános forgalmi adót kell az Önkormányzatnak biztosítani. Az így megítélt összegből új buszmegálló kialakítására kerül sor. Ugyanezen Igazgatóság Szörény községnek szintén december 21-én benyújtott kérelmét április 26-án bírálta el kedvezően. A támogatás összege nettó ,- Ft. Saját erőként itt is az általános forgalmi adót kell az Önkormányzatnak biztosítani. A támogatás új játszótéri eszközök (1-1 db homokozó keret, köteles mászófal, kettős mászóvár csúszdával, kettős hinta és 3 db kerti pad) beszerzését foglalja magába. Gyermekétkeztetési Alapítvány a évi EU Élelmiszersegély programban támogatott liszt, tésztafélék és egyéb gabonafélékből készült élelmiszerek támogatását állapította meg Gyöngyösmellék és Zádor települések részére. Bürüs, Szörény, Várad községek támogatásban nem részesültek. Az indokolás szerint az idei év folyamán nem áll rendelkezésre olyan mennyiségű élelmiszer, mellyel az összes pályázott települést el tudnák látni évi szociális nyári gyermekétkeztetésre Kétújfalu 37, Szörény 3, Várad 24, Zádor 37 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek napi egyszeri melegétkeztetésére nyújtott be pályázatot, melyet Réthelyi Miklós Nemzeti Erőforrás Minisztere kedvezően bírált el. A programban résztvevő önkormányzatok vállalták, hogy június 16-ától augusztus 31-éig terjedő időszakban 45 munkanapon keresztül biztosítják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek napi egyszeri melegétkeztetését ingyenesen., körjegyző 8 Kiadja: Dél-nyugat Dráva-sík Kulturális Egyesület Felelős szerkesztő: Hajasné Balog Brigittára ISSN szám: ISSN Nyilvántartási szám: 163/2202/2/2011. Nyomdai munka: Magyar Kultúra Kiadó Kft. Példányszám: 500 db Honlap:

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet FEBRUÁR Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A rendezvény támogatója: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. 2014_konyvho_Meghivo_megnyito_CS6.indd

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. január 25-én 18 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2015. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület Előterjesztés Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 1 100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 2 A CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR 1912-1947-IG Még elképzelni is nehéz azt a sok változást, ami az elmúlt 100 év alatt Csillaghegyen végbement. A település

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában.

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában. A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában (könyvismertető) Dr. Diószegi Attila ítélőtáblai bíró 2014. június 2 A minap

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható! Engedélyt azon rendezvényekre kell kérni, amelyeket

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA 2014 2015-ÖS TANÉV Pályázati űrlap Kérjük, olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki! 1. Személyes adatok:

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA A

HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA A Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Főiskolai Kar Minőségirányítási Tanszék TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT HALLGATÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA A KOLLÉGIUMI BERUHÁZÁSOK EREDMÉNYESSÉGÉNEK VISSZAMÉRÉSE

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 2.)rendelete a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, és az eseményhez kapcsolódó díjak mértékéről Érsekvadkert Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21.

Balatonudvari község területén nyílvántartott szálláshelyek. szálláshely 8242. Balatonudvari, 39 Erkel u. 21. szálláshely 8242. Erkel u. 21. Balatonudvari község területén nyílvántartott ek a szolgáltató a befogadóképessége engedély száma engedély kiadásának dátuma neve székhelye adószáma címe elnevezése típusa szobák száma ágyak száma ideiglenes

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard)

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2014. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja:

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 2607-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz EU Élelmiszersegély programban

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Győri Lions Alapítvány által kiírt 2015. szeptemberi Pályázati felhívás -hoz

PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Győri Lions Alapítvány által kiírt 2015. szeptemberi Pályázati felhívás -hoz PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Győri Lions Alapítvány által kiírt 2015. szeptemberi Pályázati felhívás -hoz BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2015. október 31. Csak a pályázati felhívásnak megfelelő, pontosan kitöltött,

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2013. április 23-án 16.00. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kis

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. március 30-án, 19.00-kor tartott rendes üléséről Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben