A nagycsoportos óvodások álarcban nézték végig a kiszebáb égetését

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagycsoportos óvodások álarcban nézték végig a kiszebáb égetését"

Átírás

1 Sümeg és Vidéke 27. szám Február közérdekû önkormányzati havilap Kiszebáb égetéssel ûzték el a telet a diákok Kiszebáb égetésével és hangos kiabálással ûzték el a telet a Ramassetter általános iskola felsõ tagozatos diákjai, valamint az óvodások egy csoportja február elején. A banya otthonkájának a zsebébe mindenki beletehette azt a cédulát, amire felírta minden baját, bánatát, hogy az is égjen el a telet jelképezõ bábuval együtt. Miközben a tûzoltók felügyelete mellett égett a bábu, Bozovic Zsuzsanna tanárnõ télûzõ varázslatot olvasott fel, amelyet a diákok hangosan kiabáltak utána. Az égetés elõtt a diáksereg végigvonult a belvároson, sokan jelmezt is öltöttek, néhány tanár is beöltözött. A tél is megtudta, hogy az embereknek már elegük van a hóból és a hidegbõl, a nap ugyanis nemcsak sütött, de már melegített is egy kicsit. A felvonulást követõen az iskola tornatermében két alsó tagozatos és az összes felsõ tagozatos osztály bemutatta jelmezes mûsorát, valamint a tanári kar tagjai is beöltöztek. A színvonalas produkciók értékelésekor nehéz dolga volt a zsûri tagjainak. Közel egy órát vett igénybe a sorrend eldöntése. Szerencse Károlyné a Kisfaludy Mûvelõdési Központ igazgatója, a zsûri elnöke elmondta, örömmel látta, hogy az osztályok tagjai milyen szépen együtt dolgoztak a mûsorban. A mûsor és a jelmezek kitalálása, a gyakorlással töltött idõ mind a közösségépítést szolgálta. A vidámsággal együtt töltött idõ szebbé és emlékezetesebbé teszi a diákéveket. Az alsó tagozatosoknál nyertek a zenekar jelmezbe bújt 1. T osztályosok, jutalmuk kirándulásra fordítható 10 ezer A nagycsoportos óvodások álarcban nézték végig a kiszebáb égetését forintos utalvány, valamint édesség volt. A második helyezett 4. T diákjai 5000 forintot kaptak kirándulásra és egy kosár édességet. A felsõ tagozatosok között nyertek a zombinak öltözött 6. B osztályosok, akik 20 ezer forintot kaptak az osztálykirándulásukhoz. Tõlük egy ponttal lemaradva másodikak lettek 90 ponttal a 7. A osztályosok, jutalmuk 15 ezer forintos utalvány volt, a harmadik helyezett 88 pontos 8. A 10 ezer forinttal lett gazdagabb. Ötezer forintot költhet kirándulásra a 6.C, az 5. C, az 5.B valamint a 6.A osztály. Interaktív könyvtári foglalkozáson vehet részt a 7. B, a 7.C és a 8.Z. Csokoládéval jutalmazta a zsûri az 5.A, valamint a 8.B mûsorát. Fotó: Csicsics Antalné A tanárok egy tortát kaptak jutalomként. A szülõi szervezet tagjai segítségét interaktív könyvtári foglalkozáson való részvételi lehetõséggel köszönték meg a szervezõk. Tompáné Tér Anikó és Adorján Ádám a szervezet társelnökei emléklapot is kaptak. A farsangi délutánon újfajta fizetõeszközt vezettek be a rendezõk. Mosolyért, valamint kacsintásért lehetett szalámis kenyeret, gyümölcssalátát és üdítõt kapni.

2 2 Sümeg és Vidéke február Búcsúzunk Szigetvári tanár úrtól Mély fájdalommal és megrendüléssel értesültünk arról, dr. Szigetvári Gábor tanár úr eltávozott közülünk. Személyében nagy tudású, köztiszteletben álló embert veszítettünk el, aki generációkat nevelt a tudás megszerzésének fontosságára, emberségre, a szülõföld szeretetére. Emlékét megõrizzük Sümeg Város Önkormányzata nevében Rátosi Ferenc polgármester In memoriam Dr. Szigetvári Gábor / / A 90-es évektõl városunk lakói gyakran találkozhattak az utcán estefele egy jól öltözött, sétáló nyugdíjas úrral, aki a kardiológusa által javasolt penzumot rótta napról-napra. Ezt a sétáló urat sokan ismerték: a gimnázium egyik nyugalmazott tanára volt. Ahogy teltek az évek, rövidültek a séták, majd elmaradtak. Az utolsó évben már háza ablakánál állva vagy ülve nézte az utcát, legyengülve egyedül nem tudott elindulni. Az egyik nap aztán karosszékében elszenderült. A tanár úr Gödöllõn született, ott és Budakalászon gyerekeskedett. Édesapja mozdonyvezetõ volt. Mint vasutas gyerek ingyen utazhatott, s õ ezt diákkorában alaposan kihasználta: beutazta az egész országot. Innen eredeztethetõ a MÁV iránti érdeklõdése, sokszor megcsodált menetrend- és mozdonyismerete. Gimnáziumi tanulmányait a budai Toldy Ferenc Gimnáziumban végezte. Gyakran emlegette a kiválóan szervezett és vezetett cserkészetet, e mozgalom kiegészítette az iskolai nevelést. Sokat túráztak, táboroztak a budai és környezõ hegyekben. Érettségi után tanulmányait az ELTE földrajz-történelem szakán folytatta. Egyetemi évei alatt is sokat túrázott, járt terepre, barlangászott, részt vett források és barlangok vízhozamának mérésében ben szerzett középiskolai tanári oklevelet. Az általános iskolában kezdte pályafutását, majd 1955-ben a gimnázium kollégiumába nyert áthelyezést. Fõállású kollégiumi nevelõi beosztása mellett kezdettõl óraadó is volt az iskolában, ahol elsõsorban kedvenc tárgyát, a földrajzot tanította. Mellette most már kerékpárral bebarangolta a fél Dunántúlt, nagyon sok tanulmányi kirándulásnak volt a vezetõje ben summa cum laude minõsítésû doktori szigorlatot tett vasúti közlekedési földrajz témájú dolgozatával tól végezte Sümegen a Központi Meteorológiai Szolgálat észleléseit. E tevékenységét 40 év után kitüntetéssel ismerték el. Közben kirándulásait az egész Kárpát-medencére kiterjesztette, s a határok megnyitásával nyugatra is elkalandozott, persze mindenhova vonattal. Gyûjtötte a köveket. A távoli földrészre elkerült tanítványai ismerték e szenvedélyét, hoztak neki egy-egy kristályt, követ, kõzetgyûjteményét bõvítendõ es nyugdíjazása után még 7 évig dolgozott óraadóként, 44 oktató-nevelõ munkával eltöltött évével elsõ helyezett a gimnázium 156 éves történetében. A nagy tanáregyéniségek egyike volt; megbízható, pontos, következetes, fegyelmezett, szakmailag jól felkészült, magától és tanítványaitól is sokat követelõ, szigorú pedagógus. Mindez azonban nagy, gondoskodó szívet takart; tanítványai, neveltjei igazán érett korban becsülik, ismerik el tevékenységét. Sokunknak hiányzik, nélküle nemcsak kevesebben, de kevesebbek is vagyunk. Nagy Miklós nyugalmazott tanár A böjt lelki felkészülés a húsvétra A farsang vízkereszttõl, január hatodikától hamvazószerdáig tart. Hamvazószerda húsvét elõtt negyven nappal van. A farsangnak a múltban is közösségépítõ szerepe volt, összehozta az embereket, hogy ne otthon töltsék a hosszú téli estéket, hanem együtt szórakozzanak, legyen részük vidámságban. Az idõszak egyik jeles napja Vince nap, amelyhez idõjárási megfigyelés is tartozott. Azt tartották, ha megcsordul Vince tele lesz a pince, vagyis jó szõlõtermés várható. Vince napján, január 22-én járunk a tél felénél, onnantól már kifelé megyünk belõle. Hamvazószerda elõtti nap a húshagyó kedd, utána pedig a torkos csütörtök következik, amikor a maradékokat el lehetett fogyasztani, még böjt elõtt bõségesen lehetett étkezni. Hamvazószerdán és a nagyböjt pénteki napjain tilos húsételt fogyasztani. A böjtölést 14 éves kortól kell kezdeni, a szigorú böjt, amikor naponta háromszor étkeznek és csak egyszer laknak jól, a 21 és 60 év közöttiekre vonatkozik. A böjt célja a lelki erõ gyûjtése, az akarat erõsítése, a lemondásra való képesség gyakorlása, a húsvétra való lelki felkészülés. Ezzel is kifejezzük Jézus iránti hálánkat. A húsvéti felkészülés idején, március 21-én, 22-én és 23-án 18 órakor nagyböjti lelki gyakorlatra várják a híveket a Plébánián. Nagycsütörtökön, 28-án 18 órakor szentmise lesz a Plébániatemplomban, nagypénteken 15 órakor keresztút, 18 óra szentmise, nagyszombaton 18 órakor szentmise és feltámadási körmenet, Húsvét vasárnapján reggel 7 órakor a húsvéti ételek megáldása, 9 és 18 órakor szentmise, hétfõn 9 és 18 órakor szintén szentmise. Zongora tanszaki hangverseny Dobos Sándor tanítványai adnak hangversenyt március 13-án 17 órától a Kisfaludy gimnázium hangversenytermében. Meghívott vendég Román Iván sümegi származású hegedûmûvész. A hangversenyre a belépés díjtalan.

3 2013. február Sümeg és Vidéke 3 Palota fejlesztés, óvodai sportpálya pályázat Kiemelt állami projektté szeretné tenni a Püspöki Palota felújítását a képviselõtestület, született meg a döntés a január 31-i munkaterv szerinti ülésen. A mûemlék a magyar állam kizárólagos tulajdonában és Sümeg város önkormányzata ingyenes használatában van. A palota külseje a norvég alap pályázata által biztosított több, mint 300 millió forintból a közelmúltban megújult, de ahhoz, hogy visszanyerje régi pompáját, újabb kiállításoknak, programoknak biztosítson helyet, újabb felújításokra van szükség. A palota látogatói által vásárolt belépõjegyekbõl valamint a programokból keletkezõ bevételeket elkülönítetten kezelik. Az önkormányzat eddig is minden pályázati lehetõséget megragadott, amellyel pénzhez juttathatta az intézményt. A képviselõk egyhangúlag megszavazták, hogy kezdõdjön meg a kiemelt projektté nyilvánítás elõkészítése. Mûfüves, 72 négyzetméteres focipálya építésére nyújt be pályázatot az önkormányzat. Az Ovi-Sport program keretében kiírt pályázat az óvodások számára biztosít lehetõséget a biztonságos mozgásra. A gyermekintézmény nevelési terve tartalmazza a mozgás és a sport szeretetére nevelést, és a közel 300 kisgyermek így újabb, a cél elérését elõsegítõ lehetõséghez juthat. Napelem parkot kíván létrehozni a városban egy vállalkozó a Rendeki út és Ádám Iván út közti területen. Azért, hogy a beruházás megvalósulhasson, az önkormányzat az érintett területet közterületrõl beépítetlen területté minõsítteti át a földhivatalnál. Óvodai beíratás és takarítási szünet Az állam mûködteti májustól a járóbeteg szakellátó intézményt. A szakellátás az önkormányzatok számára önként vállalt feladat. A források kormányzati kivonása miatt a képviselõtestület errõl az eddig önként vállalt feladatról lemondva az állami finanszírozás igénybevételével látja biztosítottnak az intézmény további mûködését. Az önkormányzatoknak február 15-ig kellett a döntésüket a szaktárcánál bejelenteni. A képviselõk a február 14-én tartott rendkívüli ülésükön az óvodát érintõ kérdésekben is hoztak döntést. Székelyföld zászlaja a sümegi városházán Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy január 1-tõl megkezdte munkáját a Sümegi Járási Hivatal a Sümeg, Béke tér 7. szám alatti épület földszinti irodáiban az alábbi ügyfélfogadási rend szerint: Telefon: 87/ Fax: 87/ Sümegi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje Nap Okmányirodai Osztály Hatósági Osztály Rátosi Ferenc Sümeg város polgármestere kezdeményezésére kihelyezték a sümegi városházára a székely zászlót február elején. A zászló kihelyezése erdélyi nemzettársaink melletti szolidaritást hivatott kifejezni fogalmazta meg a polgármester. Sümeg testvérvárosa Szováta, mely egyik legszebb fürdõhelye Erdélynek. Úgy éreztük a testvérvárosunk és az erdélyi magyarság mellett ki kell fejeznünk együttérzésünket a romániai prefektusi intézkedéssekkel szemben. Sümegi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje Járási Gyámhivatal Munkaügyi Kirendeltség Hétfõ 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-14:00 Kedd Zárva Zárva Zárva Zárva Szerda 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-16:30 8:00-14:00 Csütörtök Zárva Zárva Zárva 8:00-14:00 Péntek 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 A es nevelési évre az óvodai beíratás idõpontja: április 9-e 8 12 óráig, április 10-e 8 16,30 óráig, április 11-e 8 18 óráig A beíratás helye: Sümegen Kompanik Zsófia óvoda Rendeki út 1. Zalagyömörõben a tagóvoda épülete Fõ utca 1. A beíratáshoz vinni kell: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, az egyik szülõ (gondviselõ) személyi igazolványát, lakcímkártyáját, bölcsõdébõl óvodába jelentkezõ gyermekeknek bölcsõdei igazolást, gyermekvédelmi kedvezményrõl szóló határozatát (ha van ilyen). Nyári takarítási szünet ütemezése: - Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsõde sümegi intézményében (óvodai csoportoknak): július 22-augusztus 16. (ebben az idõszakban szükség szerint ügyelet mûködik 1 vagy 2 csoporttal). - Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsõde sümegi intézményében (bölcsõdei csoportoknak): július 22-augusztus 2. (zárva tart) - Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsõde zalagyömörõi tagóvodában: július (zárva tart)

4 4 Sümeg és Vidéke február Kultúra napi hangverseny A Nyirettyû népzenei együttes hangversenyével ünnepelte a város a Magyar Kultúra Napját a Kisfaludy gimnázium hangversenytermében. Köszöntõjében Monostori István a zeneiskola igazgatója elmondta, 1989 óta a kultúra napja január 22-e. Ezen a napon tisztázta Kölcsey Ferenc 1823-ban Csekén a Himnusz kéziratát. A kultúra szó eredete a colere, mûvelni ige. Korábban a mezõgazdaságban használták, ma már tágabb értelmû. Van például viselkedéskultúra, népi kultúra, kultúrpolitika. A januári hangverseny a három részbõl álló sorozat része volt. A 32 éve alakult Nyirettyû együttes már 2006-ban adott A Nyirettyû együttes többször szerepelt városunkban hangversenyt a kultúra napján Sümegen. A teltházas programot többek között a Sümeg Városért Közalapítvány támogatta. A néptánc, mint hagyományõrzõ, közösségkovácsoló erõ A néptánc a nemzeti kultúránk fontos, és bárki által mûvelhetõ, élvezhetõ része, mondta Kovács Norbert, Cimbi, örökös aranysarkantyús néptáncos, Magyarországon és külföldön is elismert oktató, akivel a Magyar Kultúra Napja alkalmából beszélgettünk. A néptánc élõ, amelyet bárki, bármely életkorban elkezdhet, mûvelhet tette hozzá. Nem függ sem életkortól, sem anyagi helyzettõl. Mi is oktatunk óvodás csoportokat, a felnõttek között pedig nyugdíjasok is táncolnak. A mûvészeti ágat az tette népszerûbbé, amikor bekerült az iskolai mûvészeti alapképzésbe. Ennek éve. Az elsõ néhány évfolyam diákjai azóta felnõttek, sokan közülük vezetõ pozícióban vannak, döntéshozók, akik fontosnak tartják, hogy a mozgalom tovább éljen, fejlõdjön, ezért a maguk területén és módszereivel támogatják azt. A népi építészet is sokaknak tetszik, de kevesen tudnak olyan stílusú házat építeni. A népi mesterségek többségét egyedül gyakorolja a mester. A néptánc viszont közösséget teremt, összekovácsolja a település lakóit, az iskola tanulóit. A tánchoz szükség van népzenészekre, így nekik is jut bemutatkozási lehetõség, kell népviselet, amelyet valakik megvarrnak, így más mûvészeti ágakat is fejlõdésnek indít. A népi hagyományok kutatása sem állhat le. Mindig lehet újat találni. A mostani fiatalok például ugyanazt a táncot már némileg másképp járják, mint nagyapáik az ötvenes években. Mindig vannak külföldrõl átvett divatirányzatok, amelyek gyorsan népszerûvé válnak, sokan komoly összegeket fizetnek ki azért, hogy megtanulják, majd amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan el is tûnnek mondta Cimbi. A magyar kultúrában nincs gyökerük, hagyományuk. A néptánc viszont a mienk. A külföldre költözött, Amerikában, Brazíliában élõ magyar közösségek tagjai is igénylik, hogy elsajátítsák azt. A tánctáborba olyanok is jelentkeznek, akik nagyszülei vándoroltak ki, és akik még soha nem jártak Magyarországon. Õk a tánccal is kifejezik, hogy ugyan távol élnek az anyaországtól, de fontos nekik a magyarságuk. Jelnyelvvel kísért balett A világon egyedülállóként jelnyelvet használ néhány táncában a Broadway tánccsoport. Az elsõ darabjukat, amelyben a balett mellett jelnyelven is kifejezték a mondanivalót, a Ha én rózsa volnék címû dalra mutatták be. Egy lány táncolt, ketten pedig Temesi Éva jeltolmács által betanított mozdulatokat mutatták be. Minden elõadás után többen jöttek Csicsics Foto - Sümeg A világon egyedülálló a Broadway jelnyelves tánca oda hozzánk gratulálni, néhányan elmondták, könnyes szemmel nézték végig a táncot tudtuk meg Oláh Tamástól, a csoport vezetõjétõl, az ötlet gazdájától. A Kisfaludy Mûvelõdési Központban mûködõ csoport az országban egyedülálló táncszínházat is csinál. Oláh Tamás Amerikából hozta az alapokat. Az idén szeptemberben is elrepül a tengeren túlra tapasztalatot gyûjteni. Jelenleg az Imagine címû dalt tanulják a lányok, amelyben szintén szerepel a jelnyelv. Mint megtudtuk, ezt a mûsorszámot nemzetközi jelnyelven is megtanulják. A csoport tagjai, általános és többségében középiskolás lányok, számos fesztiválon, versenyen, televíziós tehetségkutató programon vettek részt, a zsûri tagjai mindenhol kiemelték az egyéni stílusukat.

5 2013. február Sümeg és Vidéke 5 Elõadás a gyógyfüvekrõl az egészségklubban A gyógyfüvek termesztésérõl, tárolásáról, azok egészségre gyakorolt hatásáról tartott elõadást a Kisfaludy Mûvelõdési Központ egészségklubjának január 30-i foglalkozásán Kovácsné Véber Eszter. Az elõadó, aki Halimbáról érkezett, elmondta, gyermek korában a gyógyfüves papként ismert dr. Szalai Miklós szomszédságában élt, és már ekkor kezdett érdeklõdni a gyógynövények iránt. Halimbán és környékén 180 féle gyógynövény található. A gyógyító növények nem igényelnek különös törõdést, sõt, éppen a roszszabb körülmények hozzák ki azokból a legjobbat mondta az elõadó. A növények melegigényesek, ezért mi a bemutató kertben téglákkal vesszük körül azokat, amelyek nappal magukba szívják a meleget, éjszaka pedig kiengedik azt. A növény minõsége akkor lesz a legjobb, ha virágzás elõtt vagy a virágzás kezdetén reggel szedjük le akkor, amikor a harmatot már felszárította róla a nap. A szárítást kis csokrokba kötve végezzük, ha túl sokat kötünk össze, nyirkos marad. A teljesen száraz növényt morzsoljuk le, majd tegyük üvegbe, amit gondosan zárjunk le és tartsunk száraz helyen. Az elõadó a hallgatóság kérdésére válaszolva elmondta, a teafüvet forrázást követõen percig hagyjuk ázni, majd lehetõleg ízesítés nélkül fogyaszszuk. Akinek úgy nem ízlik, ne cukorral, inkább mézzel ízesítse, amikor már fogyasztási hõmérsékletre hûlt le. A gyógynövények között nem csak a betegségeket gyógyító, hanem azokat megelõzõ, immunerõsítõ is van. A résztvevõk gyógyteát is kóstoltak. Kisfaludy Sándor Mûvelõdési Központ, Könyvtár és Emlékház TAVASZVÁRÓ KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ február-április FEBRUÁR 28. csütörtök 10 és 14 Robin a hód természetvédelmi mesejáték Kemény Henrik bábjaival a Masters of Puppets Theatre elõadásában MÁRCIUS 05. kedd 10 és 14 Pannon Várszínház: Csalóka Péter zenés mesejáték 08. péntek Városi Nõnap 15. péntek es forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett városi megemlékezés 22. péntek A víz világnapja Játékos vetélkedõ alsó tagozatosoknak Elõzetes feladat: készítsetek egy alkotást, melyhez a víz közelében található tárgyakat (pl. kavics, kagyló, csigaház, faág) használtok fel! 27. szerda Családi délután a húsvét jegyében Kincskeresõ verseny 1. forduló (Várjuk 5 fõs csapatok jelentkezését alsó tagozatból március 7-ig! Bõvebb információt a részletes plakáton találhattok február végén.) Anyák napi alkotópályázat Rajzoljátok le nekünk, mi jut eszetekbe, mikor anyukátokra, anyák napjára gondoltok! Alkothattok vízfestékkel, zsírkrétával, színes ceruzával, vagy grafittal készült rajzokat is! Az elkészült mûvekre írjátok rá a neveteket, és hogy melyik csoportba, hányadik osztályba jártok, és hozzátok be a Mûvelõdési Központba április 26-ig! A legszebb alkotásokat nyereményekkel díjazzuk, melyeket az anyák napi ünnepségen fogunk átadni. ÁPRILIS 6. szombat 19 Kövek a zsebben- film történet Rudolf Péter és Kálloy-Molnár Péter elõadásában Jegyár: 2500 Ft, nyugdíjas/diák 1900 Ft Programok a Magyar költészet napja alkalmából 16. kedd 14:00 Pannon Várszínház: Vigyorgó búbánat zenés-táncos fergeteg 19. péntek Föld Napja alkalmából programok gyerekeknek 19. péntek 18:30 Bödõcs Tibor önálló estje Jegyár: 2500 Ft Programjainkra szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklõdõt! A 2013-AS ÉVBEN KÖLCSÖNÖZ- HETÕ FOLYÓIRATOK LISTÁJA: FELNÕTT KÖNYVTÁR: Állattenyésztõk lapja, Burda Gyerekdivat, Családi lap, Csodakert, Dekorációs ötletek, Ezermester 2000, EZO élet, Fishing&Hunting, Herbáció, Heti Válasz, Ifjúsági magazin, Kertészet és szõlészet, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, Könyvtári levelezõlap, Lakáskultúra, Magyar Burda, Méhészet, Napló, Nõk Lapja, Nõk Lapja Egészség, Nõk Lapja Konyha, Nõk Lapja Psziché, Ötlet mozaik, Praktika, Rubicon, Story, 168 óra, Természetgyógyász, Wellness, Zenészmagazin GYERMEK KÖNYVTÁR: Autó-Motor, Buci Maci, Cimbora, Disney és én, Garfield, Junior lovas nemzet, National Geographic Kids, Süni, Szivárvány 7határon A Városi Könyvtár nyitva tartása: FELNÕTT RÉSZLEG Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: GYERMEK RÉSZLEG Kedd: Szerda: Csütörtök: 13-17

6 6 Sümeg és Vidéke február Az idõsotthon másfél évtizede Az Idõsek Otthona fennállása 15. évfordulóját ünnepelte az intézmény február elsején. A programon, amelyen részt vettek a város vezetõi, a társintézmények dolgozói, az önkéntes segítõk, elhangzott, egyre nagyobb az igény az idõs korúak bentlakásos ellátására. Az otthon dolgozói nem csupán étkezést, ápolást, tiszta és biztonságos környezetet biztosítanak, hanem szeretettel, kedvességgel, programok szervezésével teszik kellemesebbé a szépkorúak mindennapjait. Az intézmény létrehozásával az volt a cél, hogy a sümegi idõsek helyben, ismert környezetükben kapják meg a gondoskodást, ne kelljen távolabbi településre költözniük. A gondozók fontosnak tartják azt, hogy a beköltözõnek ne szakadjanak meg a családi, baráti, ismerõsi kapcsolatai. Rátosi Ferenc polgármester köszöntõjében elmondta, hogy az idõ igazolta, jó döntés volt az otthon létrehozása. A lakók sok szép esemény részesei lehettek, meglátogatta õket többek között Habsburg Ottó fõherceg is. Tóth Tamás, aki polgármestersége idején alakították át az egykori nõvérszállót az idõsek számára, elmondta, örül, hogy a gondozottak napjai jól telnek, jó egészséget kívánt mindenkinek. Farkasné Sámson Klára az intézmény vezetõje szólt arról, hogy az elmúlt másfél évtizedben öszszesen 170 idõs személyt gondoztak. Az elsõ beköltözõk közül ma már egyedül Rózsa Lajos van köztük. Az otthon 38 Munka és vidámság Az idõs hölgy napjai szeretetben, vidáman telnek A sok munka, a vidámság, és az, hogy soha nem hagytam el magam, a hosszú élet titka, mondta nevetve Kálmán Ilona. A szépkorú hölgyet 90. születésnapja alkalmából köszöntötte a város nevében Rátosi Ferenc polgármester január 21-én. Kálmán Ilona ma unokahúgával, Kálmán Katalinnal él egy tágas társasházi lakásban. Aktív éveit Budapesten töltötte, szakácsnõként dolgozott. Nyugdíjazása után költözött Nagytárkányba, ahonnan a bányató beomlását követõen kiköltöztették. Ekkor vette magához a rokona. A családtól megtudtuk, az idõs asszonynak kilenc testvére volt, négyen még élnek közülük. Bátyja 94 éves. Kálmán Ilona jó egészségnek örvend, ellátja magát. A másodikosok mûsorral készültek és virágot vittek ajándékba férõhelyes, a bekerülésre tizenketten várnak. A lakók jelentõs része sümegi, a nõk aránya 64 százalék, átlagéletkoruk év. Jelenleg tíz fekvõbeteget gondoznak. A kulturális mûsorban szerepelt a Ramassetter iskola 2. A osztályosai közül Domonkos Kíra, Horváth Ferenc, Horváth Luca, Kovács Bence, Ravasz Dominika, Szalai Virgínia és Varjú Ramóna, akiket Bódis Mária osztályfõnök készített fel, majd a gondozók adtak mûsort. A gondozottak közül Barabás Kálmán és Persalics Margit szólt az otthon életérõl. A szervezõk négy emeletes tortát is készíttettek az ünnepi alkalomra, amelyet a lakók és a meghívott vendégek közösen fogyasztottak el. Farsang az idõsek klubjában Tapssal fogadták a szépkorúak a beöltözött gondozókat az idõsek klubja farsangi délutánján. A bohóc kívánt mindenkinek jó szórakozást, majd szólította be társait. Többen bohócnak öltöztek, de volt cigánylány, indián, ördög, vitéz is. Volt, aki még egy rövid verset is betanult az alkalomra. Farkasné Sámson Klára intézményvezetõ jósnak öltözött, és a kártyából megjósolta, hogy a délután folyamán minden résztvevõ elfelejti összes búját-baját és kiválóan fogja érezni magát. Jóslata bevált, mindenki remekül szórakozott. A jelmezes gondozók felkérték táncolni az idõseket. A zenét Kaszap István szolgáltatta. A szervezõk a finom falatokról is gondoskodtak, farsangi fánkkal, süteménnyel, zsíros kenyérrel teltek meg az asztalok. A klub minden jeles alkalmat megünnepel, a tagság igényli a vidámságot, az együttlétet.

7 2013. február Sümeg és Vidéke Jótékonysági bál a retro jegyében Németh Zoltán igazgatóhelyettes, Bebesi Józsefné igazgató, és a Szülõi Szervezet vezetõi, Tompáné Tér Anikó valamint Adorján Ádám köszöntötték a megjelenteket A mi korosztályunk, a mostani harmincasok, negyvenesek, ötvenesek még kaptak igazi közösségi élményt, nem a számítógép elõtt egyedül ülve a világhálón beszélgettünk, hanem együtt voltunk, közösen éltünk át szép élményeket, nyitotta meg a február elején tartott farsangi bált Bebesi Józsefné igazgató. A Ramassetter általános iskola tornatermében tartott jótékonysági rendezvényt a Szülõi Szervezet szervezte. Sokan elfogadták a meghívást, aki pedig nem tudott elmenni, támogatói jegyet vásárolt. A bálon jelen volt Rátosi Ferenc polgármester, dr. Kulcsár Ferenc alpolgármester, Farkas Béla és Nagy László önkormányzati képviselõ. A zeneiskola növendékeinek a mûsorát követõen Bebesi Józsefné, Németh Zoltán igazgatóhelyettes valamint a szülõi szervezet tagjai úttörõnek öltözve adtak vidám mûsort. A vacsorára felkínált ételek egy részét vállalkozók biztosították támogatásként, és a Szülõi Szervezet tagjai is sütöttekfûztek. A részt vevõ korosztály ifjúságát idézõ zenét az idén is Luif Ferenc szolgáltatta. Egész éjjel tele volt a táncolásra szabadon hagyott hely. Az éjfélkor tartott tombolasorsoláson vállalkozók és támogatók által felajánlott ajándékokat nyerhették meg a szerencsések. A befolyt összeget az iskola és a diákok javára fordítják a szervezõk. Szilvia az idegenforgalmi reménység Varga Szilvia kapta az idén az Év idegenforgalmi reménysége díjat. A Kisfaludy gimnázium 12. C osztályos diákja a harmadik, aki részesül a Kaiser Mihály idegenvezetõ, az intézmény Öregdiákok Baráti Köre elnöke által alapított díjban, amely egy éves tagságot jelent a Magyar Idegenvezetõk Szövetségében. A díjazottat az utazás-turizmus fakultáció diákjai közül választják ki a szaktanárok. Az elsõ kitüntetett Gyalog Jusztina, aki ma már idegenforgalmi fõiskolás. Tavaly Kaposi Lívia kapta a tagságot, õ az idén érettségizik és szintén az idegenforgalmi téren szeretné folytatni tanulmányait. Mint Varga Szilviától megtudtuk, neki is ez a terve. Õ ugyan csak jövõre fejezi be középiskolai tanulmányait, mivel öt évfolyamos idegen nyelvi osztályban tanul, de utazás-turizmus tantárgyból már elõrehozott érettségit tett 100 százalékos eredménnyel. Az ágazat minden része érdekel, a szállodák mûködése éppúgy, mint a külföldi és a hazai utaztatás mondta Szilvia. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egyik rokonom idegenvezetõ, 7 vele is sokat beszélgetünk a szakmáról, annak szépségérõl. Amikor megtudtam, Visegrádon, a Magyar Idegenvezetõk Kaiser Mihály, Varga Szilvia, Kaposi Lívia, Bálint Zoltán a Magyar Idegenvezetõk Szövetsége elnöke és Szili Zoltán a díjátadó után Szövetsége gyûlésén vehetem át a díjat, örültem, és izgultam is. A tagság kiváló lehetõség, hogy az idegenforgalmi szakemberekkel ismerkedjek. A fakultációt Simon Zsolt és Szili Zoltán vezeti. Szili Zoltán kérdésünkre elmondta, népszerû a diákok körében az oktatás annak ellenére, hogy heti négy óra elfoglaltságot jelent. Az elméleti tudás megszerzése mellett a tanulók rendezvényszervezési és lebonyolítási gyakorlatot is szerveznek. Konferenciák, fogadások, nagyobb városi rendezvények alkalmával felkérik õket a hostessi feladatok ellátására. Minden évben részt vesznek Budapesten az Utazás kiállításon. Tábort, programokat támogatnak A gólyatábor, a Kisfaludy napok és más programok nem lennének olyan eseménydúsak, ha a szülõi szervezet tagjai és az iskola alapítványai nem támogatnák azokat, mondta köszöntõjében a Kisfaludy gimnázium igazgatója, Szeidlné Lakos Éva a jótékonysági bál megnyitóján. Az intézményvezetõ köszöntötte Farkas Béla önkormányzati képviselõt, Tihanyiné Imre Líviát, az önkormányzat pénzügyi osztályvezetõjét, Bebesi Józsefnét a Ramassetter általános iskola igazgatóját, Hujber Jánosné óvodavezetõt. A rendezõ szülõi szervezet nevében Csehné Nagy Elvira köszöntötte a megjelenteket, elmondta, az est célja, hogy a résztvevõk jól érezzék magukat és támogassák az iskolát. A mûsort a Broadway tánccsoport kezdte. Dömötör Tímea, Réfi Koletta, Iker Bianka, Varga Dorina, Falati Tünde és Mustos Dóra a Multimilliomos jazzdobos zenéjére adott elõ egy táncot. Õket követte Valler Kata a Pegazus Színház énekese, majd az A idah hastánc csoport tagjai, Mikola Nikoletta tanítványai mutattak be egy beledi, scidi, dobszóló és flamenco fúzió koreográfiát. A csoport tagja Hoschek Beatrix, Halász Regina, Halász Ferencné, Marton-Klujber Dóra, Gáll Kata, Fraller Bettina és Konyicsák Mercédesz. A vacsorát követõen a Kisfaludy Mûvelõdési Központ munkatársa, Kaszap István zenéjére táncoltak a bálozók.

8 február Valentin napi vetélkedõ és mozi Valentin napi versenyt szervezett kamaszoknak a Kisfaludy Mûvelõdési Központ február 14-én. A Ramassetter iskola diákjai két fõs csapatokban versenyeztek. A szervezõk a könyvtár olvasótermét szívekkel díszítették ki. A nyolc feladat között volt activity, amelyben a szerelemmel kapcsolatos kifejezéseket kellett elmutogatni és kitalálni, versalkotás elõre megadott szavak felhasználásával, csupa e betûs szóból álló eszperente vallomás, villámkérdés, valamint fotóról híres emberek felismerése és annak kitalálása, melyik nõ mely férfinak a társa. A legtöbb pontot a 8. A osztályos Simon Ruben és Uskert Norbert érte el, második lett az ugyancsak 8. A osztályos Takács Veronika és Papp Fruzsina. Harmadik helyen végzett a 7. A osztály két tanulója, Vlasics Bianka és Végh Vivien. Este az alkalomhoz illõ film vetítésére várták az érdeklõdõket a mûvelõdési intézmény munkatársai. Klaudia és Péter gyógyulásáért Városunk két mozgáskorlátozott fiatalja, Benczúr Klaudia és Kovács Péter várja a mûanyag kupakok felajánlását. A fiatalok a kupakokat a gyûjtõhelyre szállítják, majd a befolyt összeget az életük minõségét javító gyógyászati segédeszközökre fordítják. Az adományokat továbbra is várják a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sümegi csoportja telephelyén, a volt mentõállomáson, hétfõnként 9 és 11 óra között, valamint dr. Vincze Dóra fogorvos a kórház területén levõ rendelõjében rendelési idõben, és a Városháza portáján. Várjuk további gyûjtõpontok jelentkezését a címen. Segítség a kamaszoknak Önismereti, problémamegoldó foglalkozást, családi programokat, játszóházat szervez a Napfény szociális segítõ központ gyermekjóléti szolgálata az Emberi Erõforrás Minisztériuma által drogprevenciós programok szervezésére kiírt pályázaton nyert 500 ezer forintból, tájékoztatta lapunkat Bakos Kitti vezetõ családgondozó. A foglalkozásokon a Ramassetter iskola diákjai és azok szülei, A zeneiskola márciusi programjai Növendékhangverseny várja az érdeklõdõket a Kisfaludy gimnáziumban levõ hangversenyteremben március 11-én 17,30 órától, a tanszaki hangverseny idõpontja 13-a, szerda kezdési ideje 17 óra. Az iskola növendékei adnak hangversenyt 14-én 19 órától a Hotel Kapitányban. A hangversenybérlet harmadik elõadását 18-án 18 órától szervezik a Hotel Kapitányban. Fellép Farkas Sándor zongoramûvész. Mint Monostori Istvántól, a mûvészeti iskola vezetõjétõl megtudtuk, az intézmény ad otthont ismét a IV. Veszprém Megyei Zeneiskolások Szolfézsversenyének, amelyet március másodikán 10 órai kezdettel tartanak. Az érdeklõdés ismét nagy, csaknem félszázan neveztek be. A legtehetségesebb diákok pedig részt vesznek a szombathelyi Bartók Béla zeneiskolában megrendezett Sistrum versenyen. A fuvolások elsején, a zongora tanszakosok 13-án mérik össze tudásukat. Farsangi növendékhangverseny Piroska, a cowboy, a rendõr és a törpe is zenélt a farsangi növendékhangversenyen. A zeneiskola növendékei közül tanszakonként ketten jelentkezhettek a fellépésre, a többiek is részt vehettek, ha kedvük volt jelmezbe bújni. A zeneiskola diákönkormányzatának tagjai, Kenyeres Alíz, Gárdos Flóra, Dóber László, Kurucz Márta és Piskor Bianka ezúttal nem a produkciót, hanem a jelmezt díjazták. Klub TV adásrendje Hétfõ 18:00 Adás ismétlés Kedd 18:00 Szentmise közvetítés Szerda 18:00 Különkiadás ismétlése Csütörtök 18:00 Sport mûsor Péntek 18:00 Adás (új) Szombat 14:00 Különkiadás (új) Vasárnap 10:00, 11:00 Szentmise közvetítés a megszokott rendben A növendékek jelmezben léptek fel a farsang alkalmából Gyõzött Szabó Gréti, aki gombán ülõ manóként jelent meg, és testvére, Donát, aki lufibohócnak öltözött be. Második lett Szalai Virgínia, aki zongorának öltözött, harmadik pedig a rózsaszín párduc jelmezbe bújt Pál Tímea. Mindanynyiuk jutalma egy torta volt. A televízió mûsor közel 6500 háztartásba jut el, a hét minden napján a PR- Telecom hálózatán! Települési lista: Sümeg, Sümegprága, Bazsi, Csabrendek, Káptalanfa, Bodorfa, Nemeshany, Gyepükaján, Nagyvázsony, Ajka, Halimba, Szõc, Nyirád. Az adások megtekinthetõk a facebook-on is. 06 / közvetlen családtagjai vesznek részt. A foglalkozások január végén kezdõdtek és májusig tartanak. Az iskola sokat segített a program meghirdetésében, a gyerekek kiválasztásában, a szervezésben mondta Bakos Kitti. Két csoportot indítottunk, egyet harmadiktól ötödik osztályosoknak, a másikat a felsõbb évfolyamok tanulóinak. Olyan gyerekeket vártunk elsõsorban, akinek családi problémái, beilleszkedési gondjai vannak, vagy olyan élethelyzetbe került, amelyet segítség nélkül nehezen dolgozna fel. A hét, alkalmanként másfél órás foglalkozást Raffai Erzsébet pszichológus tartja. A programba bekerült diákok szüleinek négy alkalommal szerveznek foglalkozást, amelyen többek között a problémamegoldásról beszélgetnek. A családi programok keretében együtt töltheti az idejét a gyermek és közvetlen családtagjai, testvérek, szülõk, nagyszülõk. A szervezõk kézmûves foglalkozást, sarvalyi túrát és zárásként családi pikniket terveztek.

9 2013. február Sümeg és Vidéke Aki ismeri a siker titkát Koller Tamás kiválóan felkészült szakember, aki magasabb osztályban is dolgozott, elfogadta Sümeg felkérését a megyei elsõ osztályban játszó felnõtt férfi labdarúgó csapat vezetõedzõi posztjára. A döntése hátterérõl, elvárásairól, módszereirõl kérdeztük. Mi motiválta a döntésében? Sümeg labdarúgásának a hagyományaiból adódóan mindenképpen megtisztelés számomra a futballcsapat irányítása. De igazából ez a tény a korábbi csapataimra is érvényes. A jelenlegi szereplés méltatlan a korábbi eredményekhez viszonyítva. Nyilván, más világot élünk manapság, mások a feltételek, s egyúttal nehezebb is produkálni. Magyarul nem kis kihívás ez, van honnan, s fõleg van hová fejlõdni. Abban, hogy elvállaltam a csapat irányítását, az is motivált, hogy úgy a játékosok, mint a vezetõk között vannak ismerõsök, ami bizalommal tölt el. Milyennek értékeli az edzéseken és a felkészülési mérkõzéseken a játékosok hozzáállását az elvégzett munkához, illetve az alakuló, formálódó csapat játékát? A kérdés kicsit korai, annyit azonban elmondhatok, hogy a játékosok vevõk a módszereimre. A hozzáállás jó, de ez nem szabad, hogy dicséretet jelentsen, ez mindenképpen az alap kell, hogy legyen. Sokkal gyorsabban kell gondolkodni és játszani is. A letámadás ritmusában, sebességében is sokat kell még javulnunk. Mentálisan is erõsebbnek kell lennünk valamint koncentráltságban javulnunk kell. Ön szerint a csapat a tavaszi szezonban eredményesebb tud-e lenni az elért õszi szerepléshez viszonyítva? Soha nem eredményben és számokban, vagy éppen helyezésben gondolkodom. Sokkal inkább szerkezetben, csapatban, hogy rábízott feladatot, taktikailag, technikailag, mentálisan, hogy oldja meg a garnitúra. Természetesen nem baj, ha mindez helyezésben is megmutatkozik. Az elvégzett munkának szüksége van egy érési folyamatra. Tehát a jövõbeni siker érdekében elõször be kell tenni elsõsorban sok munkát, elszántságot, alázatot, hogy aztán lehessen aratni. A játékos keret nagy mértékben változott, Ön szerint erõsödött e a csapat minõségileg és ez mire lesz elég? Nem nevekben, hanem posztokban gondolkodtam az igazolásokat illetõen. Fontos számomra azonban az is, hogy ne csak szakmailag, emberileg is megfeleljenek az elvárásaimnak. Egy irányítani képes, s pontrúgásokban erõs játékosra még nagy szükség lenne, még egy támadót is el tudnék képzelni a csapatban. Mit vár el a csapattól az elõbbre lépés érdekében? Elvárom, hogy a csapat sokat fejlõdjön, csapatként fegyelmezettségben, elszántságban, gyorsabb gondolkodásban. Vallom, hogy nem az a játékos, csapat a gyors, aki futógyorsaságban jó, sokkal inkább az aki gyorsan tud játszani, gondolkodni! Fazekas László szakosztályvezetõ helyettes A csapat téli felkészülésével, megerõsítésével kapcsolatosan Fazekas László szakosztályvezetõ helyettes adott tájékoztatást: Az érdemi munka január 29 én elkezdõdött. Heti kettõ edzés és vasárnaponként Balatonfüreden mûfüves pályán 6 alkalommal, jó körülmények között elõkészületi mérkõzéseket játszik a csapat. A játékosállománynál az alábbi változások történtek: távozott Németh András, Ács Norbert, Kovács Krisztián, Pleiveisz Tamás, Sabjanics József, Stern Gábor, Tomor Balázs, érkezett Cser Péter, Szombathelyi Dávid, Csík Attila, Bakos Arnold, Csala Ferenc, Kiss Márton, Csizmadia Dániel. Jó szellemû, közösségû játékosok kerültek az eddigi csapathoz, hamar beilleszkedtek, és azt látom, hogy egymásért és Sümeg eredményes sportjáért közösen mindent meg fognak tenni a jelenlegiekkel együtt. Bízom abban, hogy a csapatjáték, kemény munka, fegyelem, szenvedély és büszkeség lesz az erénye a megyei I. osztályú csapatnak. Ha a labdarúgással szembeni elkötelezett alázat, szerénység fogja jellemezni a csapatot, illetve összefogás, akkor azt gondolom a kiváló szakember irányításával nem maradhat el a sikeresebb szereplés. Tisztelettel és szeretettel várjuk a labdarúgást kedvelõ közönségünket, a csapatok bíztatását. Ezüst érem 9 a farsang kupán Második helyezettként érkeztek haza a február közepén Tatabányán tartott mini korosztályos röplabda farsang kupáról a Ramassetter iskola sportolói. A csapat tagja volt Blázsovics Dorka, Takács Panna, Takács Ronetta, Marton Gabriella,Fábián Dzsenifer, Miskey Petra. Jelenleg még a csapatépítés szakaszában remek lehetõség részt venni különbözõ kupákon, tornákon, mert ott mindenki ellenõrizheti, hogy milyen úton halad. A ramis leányok bizakodhatnak, mert az eddig elért eredmények erre okot adnak válaszolta kérdésünkre Szabó Tamás testnevelõ tanár, edzõ. Mint megtudtuk, hamarosan kezdõdnek a diákolimpia mérkõzései felmenõ rendszerben. A sümegiek csaknem minden évben bekerülnek az országos megmérettetésen való részvételre lehetõséget biztosító legjobb nyolc csapat közé, az idén is ez a cél. A lányok és felkészítõik mindent megtesznek a cél érdekében. A felkészülési mérkõzéseken nyújtott teljesítményük alapján most is a legjobbak közé tartoznak, mind tudásban, mind a csapat tagjainak összetartásában. Sümeg és Vidéke Közérdekû ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP Kiadja: Közmûvelõdési és Információs Közalapítvány Sümeg Újságíró: Tisler Anna Fotó: Vincze Péter, Csicsics Antalné, Tisler Anna Hirdetésszerkesztõ: ifj. Fazekas László Tördelés: RENZOL Dekor Reklámstúdió Nyomdai munkák: Asperján Nyomda Zalaszentgrót ISSN:

10 10 Sümeg és Vidéke február Jól felkészültek fizikailag és lelkileg Az indulás elõtti napon a város is köszöntötte a sportolókat A város címerével ellátott nyakkendõvel és zászlóval ajándékozta meg a lisszaboni Európa Bajnokságra induló brazil jiu-jitsu versenyzõ csapatot Rátosi Ferenc polgármester. A Farkasok sümegi csapatából Molnár Gábor, Kulics Péter, Szatmári Tamás és dr. Capári Balázs indult a versenyre, amelyen 3000 sportoló méri össze tudását. A Városházán tartott köszöntõn a versenyzõk elmondták, Lisszabonban mind az öt földrész sportolói részt vesznek, azért nevezik Európa Bajnokságnak, mert ezen a földrészen rendezik. A sümegiek 2008 óta neveznek be, Kulics Péter három, Molnár Gábor egy érmet szerzett, dr. Capári Balázs már részt vett, Szatmári Tamás az idén utazott elõször. Jól felkészültünk fizikailag és lelkileg, külön erõt ad, hogy a város is érdeklõdik a munkánk iránt mondták a sportolók. Az eredményeink miatt a csapatot már a világversenyeken is ismerõsként fogadják. Molnár Gábor elmondta, szeretne a városban létrehozni egy akadémiát, ahol folyamatosan zajlanának az edzések, mindenki a saját idõbeosztásának megfelelõen tudna gyakorolni. A sportág egyre népszerûbb, mind több fiatal csatlakozik hozzájuk. A versenyen Szatmári Tamás egy bronz érmet szerzett. Napokba telt, mire feldolgoztam lelkileg, hogy érmet szereztem mesélte a sportoló hazatérését követõen. A nyolcaddöntõbõl továbbjutottam, a negyeddöntõ után nem hívtak ismét. Csapattársaim gratuláltak, mondták, bronzot szereztem. El sem akartam hinni. Életem elsõ versenyérõl éremmel térek haza. Hatalmas sikerélmény ez számomra, nagyon jó érzés, és arra buzdít, hogy még keményebben folytassam. Tamás jól szerepelt, hajszálon múlt, hogy nem ezüstöt kapott tette hozzá oktatója, Molnár Gábor. Egy probléma volt, hogy nem volt versenyzõi rutinja. Ez volt ugyanis az elsõ versenye. Ha elõtte bárhol részt vesz akárcsak egy regionális bajnokságon is, tudja, mi vár rá, magabiztosabban küzd, esélyes lett volna a második helyezésre is. A bronznak is nagyon örült az egész csapat. Minden egyes siker, fõleg amit világversenyen érünk el, példát mutat a többieknek, hogy akarattal és szorgalommal bárhova el lehet jutni. Az idõsebbek közt is remekeltek Két ponttal lemaradva a gyõztes Tatabánya csapatától a második helyen végeztek a Ramassetter iskola röplabdásai a január 26-án Veszprémben tartott Széll János emléktornán. A rendezvénnyel a népszerû versenybíró emlékét õrzik a szervezõk. A versenyre meghívták Veszprém megye összes gyermek csapatát. A sümegi második helyezés értékét az is növeli, hogy egy korosztállyal fiatalabbak, a minisek is játszottak a nagyok között és mindent megtettek, hogy minél jobb helyen végezzenek, tudtuk meg Szabó Tamás edzõtõl. A hét játékosból négy, Takács Panna, Pupos Viktória, Blázsovics Dorka és Sotonyi Cintia a mini korcsoporthoz tartozik, gyermek korú volt Pál Krisztina, Vlasics Bianka valamint Tóth Mercédesz. Kondigépek ajándékba a testnevelõktõl A hatodik osztályosok örömmel próbálták ki a termet Kondigépeket és sportfelszerelést ajándékozott a Ramassetter iskolának a testnevelés munkaközösség két tagja, Kaposiné Tróbert Mária és Renczes Ákos. A tanárok ifj. Németh Zoltán segítségével az intézményben négy alkalommal téli teremlabdarúgó tornát szerveztek azzal a céllal, hogy a város és térsége mozogni vágyó felnõtt lakosai számára biztosítsák a lehetõséget, népszerûsítsék a tömegsportot a bevételbõl pedig támogassák az iskolát. Érkeztek csapatok Hévízrõl, Keszthelyrõl, Kõszegrõl, Tapolcáról, Zalaszentgrótról és a környezõ falvakból. Az egészséges életmódot is népszerûsítették a rendezvényeken, a büfében csak egészséges ételeket és italokat árusítottak. A szervezõktõl megtudtuk, hogy alkalmanként legalább százan léptek pályára 14 évestõl 55 évesig. A bevételbõl hasizom erõsítõ gépet, szobakerékpárt, taposógépeket, súlyokat, szalagokat és ellipszis trénert vásároltak. Az eszközöket a diákok tanári felügyelet mellett használhatják, az intézmény dolgozói pedig ingyenesen látogathatják a konditermet. Városunk az Utazás kiállításon Sümeg városa is részt vesz az Utazás 2013 kiállításon Budapesten. A BNV területén február 28-a és március 3-a között tartják az év legjelentõsebb turisztikai bemutatkozását. Városunk a 211.B pavilonban kapott helyet. Sümeg minden évben részt vesz a programon, és mindig rengetegen érdeklõdnek a barokk értékek, programok, egyházi mûemlékek iránt.

11 2013. február Sümeg és Vidéke 11 Földterület használati bejelentési kötelezettség Vidékfejlesztési Minisztérium felhívja a figyelmet, hogy minden földhasználónak be kell jelentenie a földhasználatát a földhivatalhoz. A földhasználati bejelentési kötelezettség a földhasználókat terheli. Ha a tulajdonos maga a földhasználó, akkor a bejelentési kötelezettség a tulajdonosé. Újdonság, hogy minden négyzetméter földterület használatát be kell jelenteni, ha a földterület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szõlõ, gyümölcsös, kert, rét, legelõ (gyep), nádas, fásított terület mûvelési ágban vagy halastóként van nyilvántartva. Kivétel az erdõ mûvelés ágú terület használata, melyet az erdõgazdálkodói nyilvántartásba kell bejelenteni december 31-ig a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár fölötti földhasználatra vonatkozott. Eddig sem mentesült a földhasználati bejelentési kötelezettség alól az, aki országosan 1 hektárnál nagyobb földterületet használt, függetlenül attól, hogy ez a használat hány darab földrészletet érintett. A bejelentési kötelezettség kiterjesztésének célja: a földhasználati viszonyok teljes átláthatósága, országos ellenõrzése. A földhasználati bejelentéstõl függetlenül március 30-ig a magánszemélyeknek a személyi azonosítót, (személyi számot) és az állampolgárságot, gazdálkodó szervezetnek a törzsszámot is be kell jelenteniük. Ezen azonosító adatok közlése jelenleg is díjmentes. A Vidékfejlesztési Minisztérium törvénymódosítást nyújt be annak érdekében, hogy a mezõgazdasági területek használatának bejelentése illeték- és díjmentes legyen. A belterületi fekvésû 1 hektár alatti területekre amit sokan tévesen kiskerteknek neveznek ez a jogszabály eddig sem vonatkozott, s ezután sem fog, tehát nem kell utánuk 6000 forintos regisztrációs díjat fizetni. Veszprém megyében mintegy 217 ezer hektár földmûvelés alá vont terület van, melynek 92 %-nál jelenleg is tisztázott a földhasználati viszony. A földhasználati nyilvántartásra vonatkozó elõírások módosítása által most a fennmaradó 17 ezer hektár terület esetében is tisztázódni fog a viszony. A földhasználati bejelentésre szolgáló nyomtatványok (adatlapok) beszerezhetõk a földhivataloknál, vagy letölthetõk és elektronikusan kitölthetõk a hu honlapról. A nyomtatványokat a területileg illetékes járási földhivatal felé kell benyújtani. (Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye) Négy hónapos kortól kötelezõ a kutyáknak a mikrochip A mikrochip beültetése minden 4 hónaposnál idõsebb kutya számára kötelezõ 2013 januártól, tudtuk meg dr. Capári Balázs állatorvostól. A chip beültetése egy tûszúrás, olyan, mint amikor az állat oltást kap, nem fájdalmasabb. Az eszköz viselését nem érzi az állat, a chipeket forgalomba hozatal elõtt bevizsgálták, az nem okoz gyulladást vagy betegséget. A chip egy 15 jegyû számot tartalmaz, amely a gazda és a kutya adataival együtt bekerül egy központi nyilvántartásba. Ha az állat elveszik, és beviszik egy olyan helyre, ahol le tudják olvasni a számot, az adatok alapján tudják értesíteni a tulajdonost, így a kutya visszatalál a gazdájához. A chip alapján nem csupán az elkóborolt kutyákat lesz könnyebb megtalálni, hanem az állatukat elhagyó, kidobó embereket is azonosítani tudják. A chip nem nyomkövetõ, tehát azt nem jelzi, az állat mikor és hol tartózkodik. Aki eladja vagy elajándékozza a kutyáját, kössön szerzõdést az új tulajdonossal, akinek érdemes minél elõbb felkeresnie egy állatorvosi rendelõt, ahol átregisztrálják az állat adatait javasolja Capári Balázs. Tavasszal, miután világra jönnek a kiskutyák, négyhetes korban a gazdák végeztessék el a féreghajtást. A férgek között vannak olyanok, amelyek az emberre is veszélyesek tudtuk meg. A fertõzõ betegségek megelõzése kevesebbe kerül, mint a gyógyítás, és az állat el is pusztulhat a betegségben. Aki nem akar, vagy nem tud több kutyát, macskát tartani, ivartalanítassa az állatot. A beavatkozás az állatnak nem okoz szenvedést, és humánus módja a nem kívánt szaporulat megakadályozásának. Hallani többször olyan álláspontot az állattartóktól, hogy az állat hadd élje át az anyaság örömét. A házi kedvencek egészségének nem árt, ha nem szaporodnak, sõt több késõbbi problémát elõzhetünk így meg (méhgyulladás, emlõdaganat) a megszületett állatok elpusztítása vagy kidobása pedig embertelen. A kullancsok által terjesztett betegség ellen cseppel vagy nyakörvvel lehet hatásosan védekezni.

12 12 Sümeg és Vidéke február Sok a jó tanuló az általános iskolában Huszonkilencen értek el kitünõ tanulmányi eredményt az elsõ félévben a Ramassetter általános iskola 508 tanulója közül, tudtuk meg Bebesi Józsefné igazgatótól. A harmadik és negyedik osztályból a legjobb tanulmányi átlagot a 4.T érte el, õket követte a 3. T és a 3. A. Az elsõ és második osztályosok szöveges értékelést kaptak. A felsõ tagozatban az 5.B, a 7.A valamint a 8. A osztály tanulói teljesítettek a legjobban. Az iskola magatartási átlaga 4,1 lett, a szorgalom 3,8 a tanulmányi átlag pedig 3,9. Elégtelent 35 diák kapott az elsõ félévben egy vagy több tantárgyból, õk a második félévben fejlesztõ vagy felzárkóztató foglalkozáson vesznek részt. A három nyolcadik osztályban 52 tanuló A leendõ elsõ osztályosokat és szüleiket március negyedikén 17 órára hívja az iskola bemutatkozásra. Az érdeklõdõk megnézhetik a testnevelés tagozatosok foglalkozását, majd ismerkedhetnek az elsõ osztályos tanteremmel, azt követõen Söjtöri Dezsõné, az alsó tagozatos munkaközösség vezetõ tart tájékoztatást az iskolaérettségrõl. készül a továbbtanulásra. Õk összesen 26 középiskolát jelöltek meg, van olyan továbbtanuló, aki 3-4 intézményt is kiválasztott. A helyi Kisfaludy gimnáziumot 41 diák jelölte meg valahányadik helyen a jelentkezési lapján. Ismét nyert a város a Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázatán A gazdasági válság okozta megváltozott megélhetési helyzetek, a pangó foglalkoztatáspolitikai állapotok egyre nehezebb helyzetbe sodorják a családokat. Sümeg Város Önkormányzata minden lehetséges eszközzel igyekszik enyhíteni a rászorulók helyzetét. Minden évben eredményesen pályázott a Gyermekétkeztetési Alapítvány Védekezzen a csalók, trükkös lopások ellen! Tudomásunkra jutottak az utóbbi idõben a DRV Zrt. jó hírét is sértõ trükkös csalások, lopások a mûködési területünkön! Az alábbiakban szeretnénk felhívni Fogyasztóink figyelmét! A DRV Zrt. munkatársai a vízmérõ leolvasásakor, valamint a vízmérõk cseréjekor keresik fel személyesen a fogyasztási helyeket. Egyéb indokolt esetben az érintett fogyasztót elõre értesíti a DRV a helyszíni munkavégzésrõl. Munkatársaink nem végeznek bejelentés nélkül vízmintavételezést, illetve vízminõség ellenõrzést a fogyasztási helyeken, illetve soha nem kérnek a helyszínen készpénzt a fogyasztási helyen végzett munkáért! Mielõtt idegent engedne lakásába, kertjébe, érdemes a következõket végiggondolni, ellenõrizni: Tud az érkezésérõl? A szolgáltatók (víz, gáz, villany, stb...) szakemberei fõleg akkor jönnek, ha a fogyasztó hívja õket, vagy ha értesítést küldtek az érkezésükrõl! Van nála igazolvány? Ne higgyen feltétlen az egyenruhának látszó öltözetnek, kérjen igazolványt, ellenõrizze azt! Fontos: A szolgáltatók szakemberei, így a DRV munkatársai a helyszínen nem kérnek készpénzt a munkájukért! Éljen az egészséges bizalmatlanság elvével, vigyázzon önmagára és értékeire! Szükség esetén hívja a rendõrséget a 107-es vagy 112-es számon! A DRV Zrt. munkatársai: fényképes igazolvánnyal tudják igazolni magukat; soha nem kérnek készpénzt a fogyasztási helyen végzett munkáért; soha nem akarnak bemenni a házba, kivétel, ha vízmérõ a házban található (pl. mellékmérõ), illetve ha elõzetesen egyeztetett idõpontban a fogyasztó kérésére már megjavított belsõ hálózati meghibásodást kell kivizsgálnunk csatornadíj jóváírás miatt; egységes munkaruhát viselnek, valamint a mérõcserét vagy egyéb munkát végzõ munkatársak céges gépjármûvei is el vannak látva a társaság emblémájával; a cégszerû levélben, írásban egyeztetett idõpontban/ vagy a Fogyasztó által telefonon egyeztetett idõpontban cserélik a vízmérõket, végeznek egyéb munkát a fogyasztási helyen; a vízmérõ-leolvasást a számlán is jelzett idõszakban végzik munkatársaink. Fentiekkel kapcsolatos kérdés esetén, forduljon bizalommal munkatársainkhoz a DRV INFO Vonal tárcsázásával! (GYEA) és az MVH közös pályázatán GYEA EUINT Élelmiszersegély programjában ben 300 fõ részére tudott átadni szárazélelmiszer csomagot, mely öszszesen 2,6 tonna mennyiségben tartalmazott lisztet, tartós tejitalt, száraz tésztát és háztartási kekszet. A támogatás 3 életviteli kategória szerint tudott realizálódni, melyek között voltak gyermekes családok, létminimum körül élõk, illetve kisnyugdíjasok. Támogatás a palotának A Püspöki Palota állandó Mindszenty József emlékkiállításának fejlesztését támogatják mindazok, akik megvásárolják a Padányi Bíró Márton élete és kora címû könyvet. A könyv kapható a Püspöki Palotában. A palota téli nyitva tartása: keddtõl péntekig 9 és 16 óra között, szombaton, vasárnap 10-tõl 16 óráig. Telefon:

13 2013. február Sümeg és Vidéke 13

14 14 Sümeg és Vidéke február

15 2013. február Sümeg és Vidéke 15

16 16 Sümeg és Vidéke február

17 2013. február Sümeg és Vidéke 17

18 18 Sümeg és Vidéke február

19 2013. február Sümeg és Vidéke 19

20 20 Sümeg és Vidéke február

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1.

Bemutatkozik új programszervezo. Falukarácsony. Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Január. XVII. évfolyam - 1. XVII. évfolyam - 1. szám Programajánló január 20. (Szerda) Nyugdíjas Klub 2016. évi első Klubnapja január 22. (Péntek) Magyar Kultúra Napja január 30. (Szombat) DerekDarts - Darts kupa február 13. (Szombat)

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 A Diákönkormányzat tagjai Az osztály létszámától függően osztályonként 2-3 fő képviselő és egy, a diákönkormányzatot segítő tanár. A Diákönkormányzat összetétele a

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER

RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER 16 20:00 17 SZUPER MINI 15:00-16:00 _ PETZELT 19:00-21.00 18 GYEREK 'A és 'B 16:00-18:15 19:00 21:00 19 SZUPER MINI 17:00-18:00 20 21 MINI 'A és GYEREK 'B 15:30 SZUPER

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben