Falunap július 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Falunap - 2010. július 10."

Átírás

1 Negyedik alkalommal került megrendezésre a Falunap. A program a hagyományunknak megfelelõen két részbõl állt. Tíz órától a kettes fogathajtó verseny évrõl-évre növekvõ számú fogatok részvételével zajlott. Színvonalas verseny részesei lehettünk. 17 órától kezdõdõen kulturális mûsorok szórakoztatták a hozzánk látogatókat. Falunap július 10. Az elmúlt évhez hasonlóan lovaglási lehetõségis volt. A gyermekek körében a malacfogó versenyt nagy érdeklõdés kísérte. A malac felajánlója Derzsényi József paposi lakos volt, a szerencsés új tulajdonos Német István 7. osztályos tanuló. A Házias ételek utcájában finom falatok vártak mindenkit, a büfé soron nyújtott kínálat szélesítette a választékot. Ebben az évben sem volt hiány a fellépõ sztárvendégekben. Láthattuk MYCKYT, Robertót a mulatós masszõrt, Szandit és az Irigy Hónaljmirigyet. Fellépett az Akácvirág nyugdíjas klub énekkara, az általános iskola tánccsoportja, a Felnõtt tánccsoport, a 4+1 táncegyüttes, láthattunk divatbemutatót. Értékes tombolanyeremények kerültek sorsolásra, a fõnyeremény ismét Lipicai csikó volt, melyet a Képviselõtestület ajánlott fel. A csikót Kovács Ferenc paposi lakos nyerte meg. A kellemes idõjárásnak köszönhetõen több ezer érdeklõdõ látogatta meg a rendezvényt, melyet szabadtéri tánc zárt.

2 2. JÁRMI MOZAIK Köztemetõ Jármi Község Önkormányzata az "EMVA Falumegújítás- és fejlesztés" jogcímre nyújtott be pályázatot. Jármi Község Önkormányzata a 2010/2011-es tanévben is támogatást kívánt adni az iskola-óvoda kezdéshez 1.) Jármi Község Képviselõ-testülete a 2010/2011 évre megállapított beiskolázási támogatás összegét a következõkben határozta meg: Jogosultak: Jármi község óvodásai- megállapított összeg: Ft Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulói - megállapított összeg: Ingyenes könyv és füzet csomag Jármi községbõl eljáró általános iskolás tanulók (az iskolalátogatási igazolás kötelezõ!) - megállapított összeg: Ft. Középiskolai tanulók - megállapított összeg: Ft. Fõiskolai/Egyetemi hallgatók - megállapított összeg: Ft évben beiskolázási támogatás keretében Önkormányzatunk Ft-al támogatta a családokat. Óvodások 40 fõ: 2000 Ft/fõ Ft Általános iskolás tanulók, akik nem a helyi iskolába járnak: 25 fõ Ft Ft Középiskolások : 76 fõ FT Ft Fõiskolások - Egyetemisták: 28 fõ Ft Ft. 2.) A "Bursa Hungarica" Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat: Jármi községben a "Bursa Hungarica" Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra október 29-ig összesen 19 pályázat érkezett. Az "A" típusú pályázók száma 16, míg a "B" típusú pályázók száma 3 fõ volt. A képviselõ-testület november 10-én döntött a pályázatok elbírálásáról. A támogatás összege: A hallgató árva, önfenntartó, vagy testi, érzékszervi fogyatékossággal él: Ft/hó A hallgató félárva, ill. egyedülálló elvált szülõ neveli: Ft/hó A hallgatót mindkét szülõ neveli, de legalább az egyik munkanélküli, vagy tartós beteg, ill. rokkant, továbbá ha a családban az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét ( Ft): Ft/hó Minden egyéb esetben: Ft/hó "Köztemetõ felújítása Jármi községben" elnevezésû pályázatának projektzáró - átadó rendezvényére került sor szeptember 16-án. Élelmiszer adomány A Gyermekétkeztetési Alapítvány, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint az EU élelmiszer segélyprogram keretében, évben ismételten élelmiszer adomány osztására nyílt lehetõség két alkalommal Jármi községben. ( napon és napon). A szállítás költségét az önkormányzat átvállalta. Összesen: 750 csomag kg élelmiszer került kiosztásra. Az élelmiszer csomag tartalma: cukor, liszt, tésztafélék, vaníliás karika, háztartási keksz, gabonapehely, és kukorica konzerv. Az adományban a létminimum közelében élõk, kisnyugdíjasok, hátrányos szociális helyzetû gyermekek részesülhettek.

3 ÉAOP 4.1.2/A-09 Háziorvosi és védõnõi rendelõ felújítása, eszközökkel történõ felszerelése Jármi községben Ft ÉAOP 5.1.2/B-09 Jármi település szennyvízcsatornázása Ft 1.) ÉAOP 5.1.2/B LE alatti települések szennyvízkezelése. A Filóépváz Kft-nek, valamint Szabó István Mátészalka város polgármesterének köszönhetõen településünknek sikerült az ÉAOP 5.1.2/B pályázati kiírásának eredményesen megfelelni. A pályázat eredményességében nagy szerepe volt annak a ténynek, hogy az önerõ rendelkezésre állását hitelt érdemlõen bizonyítani tudtuk a Lakástakarék - Pénztár és a Közmûtársulat megalakításának tényével, amit az N-Alexander Biztosítási Alkusz Kft szervezett a lakosság körében 2009-év szeptemberében. Az 525 érintett ingatlanból 458 ingatlanra kötöttek a lakosok OTP-LTP-t. Az Önkormányzat megelõlegezte a számlavezetési díjat (4100Ft), valamint az elsõ havi megtakarítási összeget (1.930 Ft= Ft.) Az N-Alexander Biztosítási Alkusz a pályázat készítõitõl kapott adatok alapján elkészítette számunkra a kedvezményes csatorna beruház finanszírozási lehetõségének tervét, amely a Lakástakarék - Pénztár és Közmûtársulati hitel felhasználásával biztosított önerõrészt jelentette. Ez a konstrukció biztosítja számunkra a forráshiány fedezését. Az N-Alexander a költségek optimális megosztása és minimalizálása érdekében a következõ javaslatokat tette a képviselõ-testület számára: 1.) Javasolták, hogy az Önkormányzat az önerõ, a lakossági forrás biztosítása érdekében alakítson víziközmû-társulatot és építkezéskor államilag kamattámogatott társulati hitellel (1-5 évben 70%; 5-10 évben 35% kamattámogatás (111/2002.(V.14.) Korm.rend.) finanszírozza a hiányzó forrást. 2.) Továbbá javasolták, hogy a lakossági fizetési oldalon az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséhez az önkormányzat alkalmazza a lakás-takarékpénztári konstrukciót, amellyel ún., pótlólagos állami támogatást vihet a beruházásba, amelynek mértéke az éves befizetésnek a 30%-a +1,5% betéti kamat. JÁRMI MOZAIK 3. Pályázataink Nyertes pályázataink, amelyek megvalósítására 2011-tõl kerül sor A Társulat feladata, hogy az Önkormányzat társberuházójaként helyi közfeladatot lásson el, azaz a szennyvízhálózat kiépítésében szerepet vállaljon, az érintett tulajdonosi Önerõt biztosítsa a beruházás megvalósítása érdekében. A Közmûtársulat megalakítását a cég költségmentesen vállalta. Sem az önkormányzatnak, sem a lakosságnak plusz anyagi terhet nem jelentett. A lehetséges változatok közül a képviselõtestület azt az alternatívát fogadta el, amely a lakosságra kevesebb terhet rótt: Megtakarítás idõtartama: 85 hónap, szerzõdés összege: Ft, havi betétbefizetés: Ft, számlavezetési díj: 150 FT, összes megtakarítás: (kiutalás) várható összege: Ft, havi befizetési kötelezettség: Ft, + csekk díj. Ez a verzió nem tartalmazott a csatornatársulat számára mûködési költséget, amely az elsõ verzióban havi 300 EFtban volt meghatározva, (bér, járulék, rezsi, postaköltség, elnök költségtérítése, stb.). (Az elsõ verzió szerint a havi díj Ft/ hó lett volna). A társulatba belépõk vállalták a rendszeres befizetést-takarékoskodást (1930Ft). Ez az alapja az állami támogatásnak, valamint a szükséges hitel folyósításának. Amennyiben a befizetések nem rendszeresek, veszélybe kerül az állami támogatás, valamint a beruházás megvalósítása. A kivitelezés megkezdését követõen a benyújtott számlákat ki kell egyenlíteni, amelyhez rendelkezni kell a hitel igénybevételének lehetõségével. Amennyiben az önként vállalt befizetések nem történnek meg rendszeresen, úgy a kifizetés, a pályázat megvalósítása, valamint az elszámolás is veszélybe kerül. Mindezek maguk után vonhatják a támogatás visszavonását. Mivel a csatornamû társulás szervezésekor a 2/3-os szervezettség megvalósult a törvény többségi akarat elve okán mindenki a társulat tagjává vált, aki az érdekeltségi területen ingatlannal rendelkezik és a tagjegyzékben, illetve a tervben szerepel (a település belterületi ingatlanja, melyen önálló helyrajzi számon lakás vagy családi ház van, illetve olyan telek, amelyre a helyi terv alapján építési engedély kiadható.). A kötelezettség így kiterjeszthetõ azokra is, akik nem léptek be a társulásba. Tõlük a hozzájárulás közadók módjára behajtható köztartozás (160/1995.(XII.26.) Korm. rendelet 13. (3 bek.). A hozzájárulás megfizetése alól senki sem mentesülhet. 2.) ÉAOP 4.1.2/A-09 Egészségügyi alapellátás korszerûsítése. Háziorvosi és védõnõi rendelõ felújítása, eszközökkel történõ felszerelése Jármi Községben. Anyagi támogatás munkaerõ és gépek hiányában, amelyeket a fenntartó nem biztosított hosszú éveken keresztül az iskola számára, a Petõfi úti intézmények mögött lévõ zöldfelületek évtizedekig siralmas látványt mutattak tól a lehetõségekhez mérten elindult az említett terület rendbetétele. Jelentõsebb eredmény után következett be, amikor a fenntartó önkormányzat és néhány segítségét felajánló lakos bekapcsolódásával sikerült felszámolni az elhanyagoltságot. A pályázatoknak köszönhetõen az iskola épülete kívülrõl is elfogadható külsõvel rendelkezik mára és örömünkre szolgált, hogy második nekifutásra sikerült az orvosi rendelõ épületére eredményesen pályázni. Így 95%-os támogatással valósul meg orvosi rendelõ épületén az épület szigetelése, nyílászáró cseréje, akadálymentesítése. Fûtési-világítási rendszerének teljes korszerûsítése, vizesblokk átalakítása - felújítása, bútorzat cseréje, orvosi mûszerekkel, informatikai eszközökkel történõ felszerelése. Mindezek a háziorvosi szolgálat és a védõnõi szolgálat épületrészére vonatkoznak. A gyógyszertárra esõ épületrészt sajáterõbõl kell megvalósítani- a pályázathoz kapcsolódó sajáterõ felett- mivel bérbe adott épületrész nem képezhette a pályázat tartalmát. Egy épületrõl van szó utcafronttal, ezért ezt az épületrészletet nem lehet kihagyni a felújításból. A két önkormányzatnak saját erejébõl kell elvégezni az erre a részre esõ munkákat. A felújítás a tervek szerint áprilisban kezdõdik és augusztusban zárul. Az épületet teljesen ki kell üríteni. A felújítás idejére az ellátást más épületbe kell átszervezni, amelyrõl az érintettekkel az egyeztetéseket februárra tervezzük.

4 4. JÁRMI MOZAIK 2010-ben beadásra került, de még értékelésre nem bocsájtott pályázatunk Kerékpárút pályázat december 15-én beadásra került a Jármi - Mátészalka közötti külterületen megépítésre kerülõ kerékpárút pályázat. A beruházás összköltsége: Ft., az igényelt támogatás összege Ft. Az önerõ Ft. A kerékpárút szükségességét nem vitatja senki nagy A október 3-án megtartott Önkormányzati választásokon községünkben a szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévõ választópolgárok száma 1057 fõ volt. A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma 1 fõ. A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor 1058 fõ. Szavazóként megjelent választópolgárok száma 709 fõ. Polgármester választás: Urnában lévõ ok száma 709. Érvénytelen ok száma 2. Érvényes ok száma 707. Eredménye: - Török Mihály FIDESZ - KDNP jelölt Gyõrfiné Papp Judit Katalin független jelölt 532. Képviselõ választás: Urnában lévõ szavazólapok száma Ünnepségeink Nemzeti ünnepeink alkalmából rendezett megemlékezéseinket a lakosság részérõl évek óta gyér érdeklõdés övezi. A hagyományos Karácsonyi koncert december 17-én került megrendezésre. Ez a rendezvényünk az, amelyik a lakosság részérõl töretlen érdeklõdésnek örvend. szükség van rá jó lett volna, ha megépül évekkel ezelõtt. Az önerõ jelentõs terhet ró majd önkormányzatunkra 2012-ben, amennyiben nyertes lesz a pályázatunk. Valóban volt tervdokumentáció a mátészalkai mûszaki osztályon az említett szakasz kerékpárútjára. Rendelkezésünkre is bocsátotta Szabó István polgármester úr egy jó tanács kíséretében: személy szerint Õ Választások október Érvénytelen szavazólapok száma 17. Érvényes szavazólapok száma 692. Érvényes ok száma Jármi Község Képviselõtestülete 2010 októberétõl 6 fõ. Eredménye: Koós Csaba Levente FÜGGETLEN: 239 Horváth László FÜGGETLEN: 205 Ifj. sarka Béla FIDESZ: 202 Sarka Attila Imre FÜGGETLEN: 191 Maklári Zsolt FÜGGETLEN: 186 Varga Lajos Gábor MSZP: 183 Borbás Krisztián FIDESZ-KDNP: 177 Borbás László MSZP: 120 Guthy Lajos FÜGGETLEN: 141 nem javasolja, hogy az átadott tervdokumentáció szerint induljunk el, mert meglepetések fognak érni bennünket a kivitelezéskor. Így új tervet kellett készíttetni, a tervezési költség Ft-ba került. Nyertes pályázat esetén 2012 második negyedévében kerülhet sor a megépítésére. Mátészalka Önkormányzata anyagilag nem tud részt vállalni a beruházásból. Kádár Andrásné FÜGGETLEN: 112 Kádár Zoltán FÜGGETLEN: 106 Kiss József FÜGGETLEN: 152 Kovács Zoltán JOBBIK: 139 Kósa Lászlóné FIDESZ-KDNP: 130 Major Tamás József FÜGGETLEN: 50 Molnár Gábor FÜGGETLEN: 146 Orosz Attila JOBBIK: 118 Szatmáry Zoltán FÜGGETLEN: 105 Széles Attila JOBBIK: 89 Udvari Ferencné FÜGGETLEN: 128 Vass Szabolcs FÜGGETLEN: 79

5 JÁRMI MOZAIK 5. Só kuckó mûködik Jármiban, a Játéksziget óvodában a Jármi Óvodás gyermekekért Alapítvány jóvoltából. Óvodásaink napi rendszerességgel, felnõtt jelenlétében 20 percet tölthetnek a só szobában (egyszerre 4 gyermek). A "Só kuckó" olyan helyiség, amelynek falai só téglával és a parajdi sóbányából származó só tömbökkel van kirakva. Ezáltal a levegõ sós, tökéletesen por és ingermentes erõs antiallergén és antibakteriális hatású. A kialakított környezet, a körülöttünk lévõ só harmonikus Óvodai hírek nyugtató rezgést biztosít. (asztma, légcsõhurut, allergia, szénanátha esetén jótékony hatása bizonyított) A só gyulladáscsökkentõ hatással bír bõrproblémákra-ekcémákra, pikkelysömörre. A sós levegõ belégzése jótékony hatással van a légúti megbetegedésekben szenvedõ gyermekekre és erõsíti az immunrendszerüket. A só szoba klímája serkenti a légzõszervek aktivitását és a hörgõk öntisztulását, amely által csökken a nyálkahártya gyulladása. Szelektív hulladékgyûjtés A különbözõ hulladékfajtákat (anyaguk alapján) elkülönítve gyûjtjük, majd azokat hasznosítjuk, újrafelhasználjuk, így új termékeket kapunk. A legutóbbi felmérések alapján a lakosságnak már 52%-a gyûjti szelektíven a szemetét. Ezáltal a saját kukáját is jelentõs mennyiségû szeméttõl kíméli meg. Mindezek tudatában fontos, hogy odafigyeljünk arra, mit hová dobunk, illetve nem dobunk. Papírhulladék szelektív gyûjtése. A kék színû szelektív hulladékgyûjtõ zsákba kerülnek az újságpapírok, kartondobozok összehajtva, csomagolópapírok, telefonkönyvek, irodai hulladékpapírok, szórólapok, hullámpapír, könyvek mûanyag-, bõr- és mûbõrkötés nélkül. Ügyeljünk rá, hogy ezek minden esetben tiszták legyenek! Amit semmiképp ne dobjunk bele: használt egészségügyi papírok (zsebkendõ, toalettpapír, pelenka stb.), indigó, faxpapír (hõérzékeny papírokat, így például a MÁV-jegyet se), szennyezett papírok (pl. zsírosak, koszosak), mûanyag füzetborító, ragasztószalagok, fóliázott papírok. A mûanyaghulladékok szelektív gyûjtése. Magyarországon, mint a világon mindenütt, egyre több helyen alkalmazzák a mûanyagokat. Könnyûek, könnyen formázhatóak, szilárdak és a környezeti hatásoknak ellenállnak (nehezen lebomlóak), így sokféle felhasználásuk lehetséges. Évrõl évre több termék csomagolására használnak mûanyagokat. A mûanyag hulladékok aránya mára már elérte a 20%-ot. A fent említett elõnyös tulajdonságok, mihelyt a hulladékba kerülnek, egyszerre hátrányossá válnak. Európa- és világszerte ezért nagy erõfeszítéseket tesznek a hasznosításuk érdekében. A mûanyagok hasznosítása nem könnyû feladat, mert sokféle létezik és "kevert formában" csak igen gyenge minõségû termék állítható elõ. A szelektív hulladékgyûjtés során mint vegyes mûanyag hulladékot lehet külön gyûjteni, és ezt kell aztán különbözõ technológiákkal anyagfajták szerint szétválasztani. Már ma is több megoldás van erre a problémára. A legegyszerûbb a kézi utóválogatás. A külön válogatott mûanyagokat másodnyersanyagként fel lehet dolgozni. Térburkolókat, jelzõoszlopokat, kerti bútorokat, csöveket, fóliákat, dobozokat lehet belõlük elõállítani. Külön problémát okoznak az egyre nagyobb mennyiségben keletkezõ "eldobható" gyermekpelenkák és egészségügyi betétek. Kevert mûanyagokat tartalmaznak, és szennyezettségük miatt sem újrahasznosíthatók. Textilpelenkák használatával megelõzhetjük az ilyen hulladék képzõdését. Szelektív hulladékgyûjtési idõpontok 2011-ben: Január 10. Február 14. Március 14. Április 11. Május 09. Június 06. Július 11. Augusztus 08. Szeptember 12. Október 10. November 14. December 12. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívom Önt és családját január 27- én (csütörtök) órakor tartandó közmeghallgatásra. Helye: Mûvelõdési Központ (nagyterem) Jármi, Kölcsey u. 14. Tárgy: 1.) Tájékoztatás a Képviselõ-testület évi munkájáról, a tervezett feladatok végrehajtásáról. Elõadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester. 2.) Tájékoztatás az önkormányzat évi költségvetési terveirõl. Elõadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester. 3.) Tájékoztató a évben megvalósuló pályázatainkról. Elõadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester. 4.) Általános tájékoztató a szennyvízberuházásról. Elõadó: Kiss László projektmenedzser. 5.) A lakosság javaslatainak meghallgatása. Kérem, hogy jelenlétével valamint véleményével segítse munkánkat. Jármi, Gyõrfiné Papp Judit polgármester Településõr szolgálat december 31-el megszûnt a településõr szolgálat, mivel az Önkormányzat nem kap tovább támogatást a feladatellátásra. Településünknek a két fõ alkalmazott nem került pénzébe.

6 6. JÁRMI MOZAIK Közfoglalkoztatási rendszer változása tól A rendelkezésre állási támogatást (RÁT) január -1 tõl az un: bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel. A bérpótló juttatás szabályainak többsége megegyezik a rendelkezésre állási támogatás szabályaival. A december 31-én rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek január 1-tõl bérpótló juttatásra lesznek jogosultak, így az ellátás folyósítása folyamatos lesz. Az önkormányzatoknak felülvizsgálat keretében április 30-ig kell az átminõsítéseket elvégezni. Minden ügyfélnek kiküldésre kerül a tájékoztató és a nyomtatvány. Bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni december 31-e után csak annak a személynek lesz folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelõzõ egy évben legalább 30 nap munkavégzést tud igazolni. A bérpótló juttatásban részesülõ köteles a munkaügyi központtal nyilvántartott álláskeresõként együttmûködni január 1-tõl közfoglalkoztatás keretében csak a munkaügyi központ által kiközvetített elsõsorban bérpótló juttatásra jogosult személyt foglakoztathat az önkormányzat. Közfoglalkoztatási formák: Önkormányzat által szervezett rövid idõtartamú közfoglalkoztatás: - Napi 4 órás foglakoztatás, 2-4 hónapos idõtartamban, a munkabér a minimálbér, illetve a garantált bérminimum (szakmunka esetén) fele és csak bérpótló juttatásban részesülõket lehet foglakoztatni ebben a közfoglalkoztatási formában. Az önkormányzatnak a foglalkoztatáshoz 5%-os önerõt kell biztosítani. A rövid idõtartamú közfoglalkoztatásra jogosult álláskeresõk közül a munkaügyi központ ügyintézõje választja ki azokat a munkavállalókat, akiket közvetíteni kíván. Elsõdleges szempont, hogy azoknak a munkába állását segítse, akik még nem vettek részt közfoglalkoztatásban, vagy az utolsó foglalkoztatás óta huzamosabb idõ telt le. Az ügyfél a felajánlott munkalehetõséget az iskolai végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül köteles elfogadni. Önkormányzat által szervezett hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás: - Napi 6-8 órás foglakoztatás, 2-12 hónapos idõtartamban a munkabér a minimálbér, illetve a garantált bérminimum (szakmunka esetén) idõarányos része és minden álláskeresõként nyilvántartott személy foglalkoztatható ebben a közfoglalkoztatási formában. A támogatás %-os lehet. A fent részletezett foglakoztatási lehetõségekre az önkormányzatok a munkaügyi központ által elosztott bérkeretet kapják. Ez a keret nem egy felülrõl nyitott elõirányzat, nem lehet túllépni. Ez a keret a létszámot is meghatározza. Vállalkozás részére is lehetõség nyílik bérpótló juttatásban részesülõ személyek foglalkoztatására. Önkormányzatunk messzemenõen számít arra, hogy a helyi vállalkozók - vállalkozások is bekapcsolódnak a bérpótló juttatásban részesülõ lakosok foglalkoztatásába, hiszen ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a minimum 30 munkanap megszerzésével 2012-ben is minél több rászorult részesülhessen a bérpótló juttatásban. Idõsek napja évben is megszerveztük az Idõsek napját. Örvendetes számunkra, hogy évrõl-évre nõ a meghívásunkat elfogadók száma. A rászorulóknak (szociális étkeztetésben résztvevõk) az ebédet házhoz vittük. Aki nem tudott részt venni az ünnepségen kérhette és elvihette az ebédet. Anyakönyvi hírek: 2010-évben Születések: 2010-ben 8 fõ született: Varró Kinga 02.19, Ganyu Fruzsina 02.20, Vashegyi Márk 02.24, Vékony Ketrin Zita 06.09, Bakos Panna Dorina 06.21, Steiner Levente 07.22, Hadnagy Boglárka 08.29, Szabó Hajnalka Házasságkötések száma: 1: Pénzes Brigitta-Biri Attila Elhalálozás: 10 fõ: Bálint József 01.01, Tarapcsák György 01.21, Török Sándorné 02.23,Führer Ferencné 03.04, Gyõrfi Gyula 05.12, Papincsák Györgyné 07.27, Séra István 07.30, Szász Zoltánné 08.18, Ferenczi József Györgyné 10.05, Szántó Andrásné Jármi és Papos Községek Körjegyzõségének ügyfélfogadási rendje A körjegyzõségben valamennyi köztisztviselõje ügyfélfogadást tart az alábbiak szerint: Ügyfélfogadás: Hétfõ: 8.00-tól ig, délután ügyfélfogadás nincs. Kedd: 8.00-tól ig, délután ügyfélfogadás nincs. Szerda: 8.00-tól ig, délután tól ig. Csütörtök: 8.00-tól ig, délután ügyfélfogadás nincs. Péntek: Ügyfélfogadás nincs. Körjegyzõ fogadóórát tart: Hétfõ: 8.00-tól ig Ebédidõ ig Az ügyfélfogadási idõn túl csak rendkívüli esetben történik ügyintézés. A segélyek fizetése a hirdetõtáblán meghatározott napokon és idõpontban történik. Elérhetõségeink: Cím: 4337 Jármi, Kölcsey út 14. Tel:44/ Fax :44/ Polgármester: 44/ ; 20/ ; Jegyzõ: 44/ Folyékony hulladék elszállításának bejelentése: 44/ Kirvai Árpád karbantartó 20/ Kálmándi Tibor 20/ Major Tamás temetõgondnok-traktoros: 20/ Jármi Mozaik Jármi Község Önkormányzatának lapja. Kiadja: Jármi Önkormányzat. Felelõs kiadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester. Nyomtatás: Infó-West Kft. Nyomdaüzeme Mátészalka, Tompa Mihály út 1.

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-009, Fax: 62/ 263-105 3029- /2012. Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 2013. évi fordulójára

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 6-án SZERDÁN -15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. január 27.-én tartott közmeghallgatásáról készült. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. január 27.-én tartott közmeghallgatásáról készült. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. január 27.-én tartott közmeghallgatásáról készült J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047)

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 LAKOSSÁGI FÓRUM Simontornya Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Kossa István elnök

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-7/2013. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, 2013. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról

TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 7.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 7. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ifjúsági, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságának

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ifjúsági, Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságának 33/2014.(IX.30.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bírálati feltételeiről felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Határozathozatal: egyszerű többség IX-2/2014. Nyü. Ügyiratszám:.2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást.

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást. S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerről (Elfogadva Heves Megye Közgyűlése 113/2004(XI. 26.) számú határozatával) 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

Teljesített félévek száma:

Teljesített félévek száma: Kérjük az Önre vonatkozó adatokat x -el jelölje. A csatolandó dokumentumoknak MINDEN ESETBEN tartalmaznia kell a szükséges ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS-t ÉS A LAKCÍMKÁRTYÁK MÁSOLATÁT a pályázóval egy háztartásban

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105

Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 /2013. Tárgy:BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2014. Melléklet:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. január 09-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 1/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. január 09-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. január 09-én megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 09-én

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E RJ E S Z T É S

E L Ő T E RJ E S Z T É S E L Ő T E RJ E S Z T É S Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 1. napján tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05- én 17.15 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Részönkormányzat

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Részönkormányzat Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2012. Sorszám: 2. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26. napján

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról

Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete. a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról A15

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról A15 BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 91/2012. (XI.14.) A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról 92/2012. (XI.14.) 93/2012.

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. március 25. A Belügyminiszter mint

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 03-án csütörtök)14,00

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításokkal)

(Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról (Egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009 szeptember 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Fercsák

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben