Falunap július 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Falunap - 2010. július 10."

Átírás

1 Negyedik alkalommal került megrendezésre a Falunap. A program a hagyományunknak megfelelõen két részbõl állt. Tíz órától a kettes fogathajtó verseny évrõl-évre növekvõ számú fogatok részvételével zajlott. Színvonalas verseny részesei lehettünk. 17 órától kezdõdõen kulturális mûsorok szórakoztatták a hozzánk látogatókat. Falunap július 10. Az elmúlt évhez hasonlóan lovaglási lehetõségis volt. A gyermekek körében a malacfogó versenyt nagy érdeklõdés kísérte. A malac felajánlója Derzsényi József paposi lakos volt, a szerencsés új tulajdonos Német István 7. osztályos tanuló. A Házias ételek utcájában finom falatok vártak mindenkit, a büfé soron nyújtott kínálat szélesítette a választékot. Ebben az évben sem volt hiány a fellépõ sztárvendégekben. Láthattuk MYCKYT, Robertót a mulatós masszõrt, Szandit és az Irigy Hónaljmirigyet. Fellépett az Akácvirág nyugdíjas klub énekkara, az általános iskola tánccsoportja, a Felnõtt tánccsoport, a 4+1 táncegyüttes, láthattunk divatbemutatót. Értékes tombolanyeremények kerültek sorsolásra, a fõnyeremény ismét Lipicai csikó volt, melyet a Képviselõtestület ajánlott fel. A csikót Kovács Ferenc paposi lakos nyerte meg. A kellemes idõjárásnak köszönhetõen több ezer érdeklõdõ látogatta meg a rendezvényt, melyet szabadtéri tánc zárt.

2 2. JÁRMI MOZAIK Köztemetõ Jármi Község Önkormányzata az "EMVA Falumegújítás- és fejlesztés" jogcímre nyújtott be pályázatot. Jármi Község Önkormányzata a 2010/2011-es tanévben is támogatást kívánt adni az iskola-óvoda kezdéshez 1.) Jármi Község Képviselõ-testülete a 2010/2011 évre megállapított beiskolázási támogatás összegét a következõkben határozta meg: Jogosultak: Jármi község óvodásai- megállapított összeg: Ft Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulói - megállapított összeg: Ingyenes könyv és füzet csomag Jármi községbõl eljáró általános iskolás tanulók (az iskolalátogatási igazolás kötelezõ!) - megállapított összeg: Ft. Középiskolai tanulók - megállapított összeg: Ft. Fõiskolai/Egyetemi hallgatók - megállapított összeg: Ft évben beiskolázási támogatás keretében Önkormányzatunk Ft-al támogatta a családokat. Óvodások 40 fõ: 2000 Ft/fõ Ft Általános iskolás tanulók, akik nem a helyi iskolába járnak: 25 fõ Ft Ft Középiskolások : 76 fõ FT Ft Fõiskolások - Egyetemisták: 28 fõ Ft Ft. 2.) A "Bursa Hungarica" Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat: Jármi községben a "Bursa Hungarica" Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra október 29-ig összesen 19 pályázat érkezett. Az "A" típusú pályázók száma 16, míg a "B" típusú pályázók száma 3 fõ volt. A képviselõ-testület november 10-én döntött a pályázatok elbírálásáról. A támogatás összege: A hallgató árva, önfenntartó, vagy testi, érzékszervi fogyatékossággal él: Ft/hó A hallgató félárva, ill. egyedülálló elvált szülõ neveli: Ft/hó A hallgatót mindkét szülõ neveli, de legalább az egyik munkanélküli, vagy tartós beteg, ill. rokkant, továbbá ha a családban az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét ( Ft): Ft/hó Minden egyéb esetben: Ft/hó "Köztemetõ felújítása Jármi községben" elnevezésû pályázatának projektzáró - átadó rendezvényére került sor szeptember 16-án. Élelmiszer adomány A Gyermekétkeztetési Alapítvány, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint az EU élelmiszer segélyprogram keretében, évben ismételten élelmiszer adomány osztására nyílt lehetõség két alkalommal Jármi községben. ( napon és napon). A szállítás költségét az önkormányzat átvállalta. Összesen: 750 csomag kg élelmiszer került kiosztásra. Az élelmiszer csomag tartalma: cukor, liszt, tésztafélék, vaníliás karika, háztartási keksz, gabonapehely, és kukorica konzerv. Az adományban a létminimum közelében élõk, kisnyugdíjasok, hátrányos szociális helyzetû gyermekek részesülhettek.

3 ÉAOP 4.1.2/A-09 Háziorvosi és védõnõi rendelõ felújítása, eszközökkel történõ felszerelése Jármi községben Ft ÉAOP 5.1.2/B-09 Jármi település szennyvízcsatornázása Ft 1.) ÉAOP 5.1.2/B LE alatti települések szennyvízkezelése. A Filóépváz Kft-nek, valamint Szabó István Mátészalka város polgármesterének köszönhetõen településünknek sikerült az ÉAOP 5.1.2/B pályázati kiírásának eredményesen megfelelni. A pályázat eredményességében nagy szerepe volt annak a ténynek, hogy az önerõ rendelkezésre állását hitelt érdemlõen bizonyítani tudtuk a Lakástakarék - Pénztár és a Közmûtársulat megalakításának tényével, amit az N-Alexander Biztosítási Alkusz Kft szervezett a lakosság körében 2009-év szeptemberében. Az 525 érintett ingatlanból 458 ingatlanra kötöttek a lakosok OTP-LTP-t. Az Önkormányzat megelõlegezte a számlavezetési díjat (4100Ft), valamint az elsõ havi megtakarítási összeget (1.930 Ft= Ft.) Az N-Alexander Biztosítási Alkusz a pályázat készítõitõl kapott adatok alapján elkészítette számunkra a kedvezményes csatorna beruház finanszírozási lehetõségének tervét, amely a Lakástakarék - Pénztár és Közmûtársulati hitel felhasználásával biztosított önerõrészt jelentette. Ez a konstrukció biztosítja számunkra a forráshiány fedezését. Az N-Alexander a költségek optimális megosztása és minimalizálása érdekében a következõ javaslatokat tette a képviselõ-testület számára: 1.) Javasolták, hogy az Önkormányzat az önerõ, a lakossági forrás biztosítása érdekében alakítson víziközmû-társulatot és építkezéskor államilag kamattámogatott társulati hitellel (1-5 évben 70%; 5-10 évben 35% kamattámogatás (111/2002.(V.14.) Korm.rend.) finanszírozza a hiányzó forrást. 2.) Továbbá javasolták, hogy a lakossági fizetési oldalon az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséhez az önkormányzat alkalmazza a lakás-takarékpénztári konstrukciót, amellyel ún., pótlólagos állami támogatást vihet a beruházásba, amelynek mértéke az éves befizetésnek a 30%-a +1,5% betéti kamat. JÁRMI MOZAIK 3. Pályázataink Nyertes pályázataink, amelyek megvalósítására 2011-tõl kerül sor A Társulat feladata, hogy az Önkormányzat társberuházójaként helyi közfeladatot lásson el, azaz a szennyvízhálózat kiépítésében szerepet vállaljon, az érintett tulajdonosi Önerõt biztosítsa a beruházás megvalósítása érdekében. A Közmûtársulat megalakítását a cég költségmentesen vállalta. Sem az önkormányzatnak, sem a lakosságnak plusz anyagi terhet nem jelentett. A lehetséges változatok közül a képviselõtestület azt az alternatívát fogadta el, amely a lakosságra kevesebb terhet rótt: Megtakarítás idõtartama: 85 hónap, szerzõdés összege: Ft, havi betétbefizetés: Ft, számlavezetési díj: 150 FT, összes megtakarítás: (kiutalás) várható összege: Ft, havi befizetési kötelezettség: Ft, + csekk díj. Ez a verzió nem tartalmazott a csatornatársulat számára mûködési költséget, amely az elsõ verzióban havi 300 EFtban volt meghatározva, (bér, járulék, rezsi, postaköltség, elnök költségtérítése, stb.). (Az elsõ verzió szerint a havi díj Ft/ hó lett volna). A társulatba belépõk vállalták a rendszeres befizetést-takarékoskodást (1930Ft). Ez az alapja az állami támogatásnak, valamint a szükséges hitel folyósításának. Amennyiben a befizetések nem rendszeresek, veszélybe kerül az állami támogatás, valamint a beruházás megvalósítása. A kivitelezés megkezdését követõen a benyújtott számlákat ki kell egyenlíteni, amelyhez rendelkezni kell a hitel igénybevételének lehetõségével. Amennyiben az önként vállalt befizetések nem történnek meg rendszeresen, úgy a kifizetés, a pályázat megvalósítása, valamint az elszámolás is veszélybe kerül. Mindezek maguk után vonhatják a támogatás visszavonását. Mivel a csatornamû társulás szervezésekor a 2/3-os szervezettség megvalósult a törvény többségi akarat elve okán mindenki a társulat tagjává vált, aki az érdekeltségi területen ingatlannal rendelkezik és a tagjegyzékben, illetve a tervben szerepel (a település belterületi ingatlanja, melyen önálló helyrajzi számon lakás vagy családi ház van, illetve olyan telek, amelyre a helyi terv alapján építési engedély kiadható.). A kötelezettség így kiterjeszthetõ azokra is, akik nem léptek be a társulásba. Tõlük a hozzájárulás közadók módjára behajtható köztartozás (160/1995.(XII.26.) Korm. rendelet 13. (3 bek.). A hozzájárulás megfizetése alól senki sem mentesülhet. 2.) ÉAOP 4.1.2/A-09 Egészségügyi alapellátás korszerûsítése. Háziorvosi és védõnõi rendelõ felújítása, eszközökkel történõ felszerelése Jármi Községben. Anyagi támogatás munkaerõ és gépek hiányában, amelyeket a fenntartó nem biztosított hosszú éveken keresztül az iskola számára, a Petõfi úti intézmények mögött lévõ zöldfelületek évtizedekig siralmas látványt mutattak tól a lehetõségekhez mérten elindult az említett terület rendbetétele. Jelentõsebb eredmény után következett be, amikor a fenntartó önkormányzat és néhány segítségét felajánló lakos bekapcsolódásával sikerült felszámolni az elhanyagoltságot. A pályázatoknak köszönhetõen az iskola épülete kívülrõl is elfogadható külsõvel rendelkezik mára és örömünkre szolgált, hogy második nekifutásra sikerült az orvosi rendelõ épületére eredményesen pályázni. Így 95%-os támogatással valósul meg orvosi rendelõ épületén az épület szigetelése, nyílászáró cseréje, akadálymentesítése. Fûtési-világítási rendszerének teljes korszerûsítése, vizesblokk átalakítása - felújítása, bútorzat cseréje, orvosi mûszerekkel, informatikai eszközökkel történõ felszerelése. Mindezek a háziorvosi szolgálat és a védõnõi szolgálat épületrészére vonatkoznak. A gyógyszertárra esõ épületrészt sajáterõbõl kell megvalósítani- a pályázathoz kapcsolódó sajáterõ felett- mivel bérbe adott épületrész nem képezhette a pályázat tartalmát. Egy épületrõl van szó utcafronttal, ezért ezt az épületrészletet nem lehet kihagyni a felújításból. A két önkormányzatnak saját erejébõl kell elvégezni az erre a részre esõ munkákat. A felújítás a tervek szerint áprilisban kezdõdik és augusztusban zárul. Az épületet teljesen ki kell üríteni. A felújítás idejére az ellátást más épületbe kell átszervezni, amelyrõl az érintettekkel az egyeztetéseket februárra tervezzük.

4 4. JÁRMI MOZAIK 2010-ben beadásra került, de még értékelésre nem bocsájtott pályázatunk Kerékpárút pályázat december 15-én beadásra került a Jármi - Mátészalka közötti külterületen megépítésre kerülõ kerékpárút pályázat. A beruházás összköltsége: Ft., az igényelt támogatás összege Ft. Az önerõ Ft. A kerékpárút szükségességét nem vitatja senki nagy A október 3-án megtartott Önkormányzati választásokon községünkben a szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévõ választópolgárok száma 1057 fõ volt. A szavazás napján igazolás alapján névjegyzékbe vett választópolgárok száma 1 fõ. A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor 1058 fõ. Szavazóként megjelent választópolgárok száma 709 fõ. Polgármester választás: Urnában lévõ ok száma 709. Érvénytelen ok száma 2. Érvényes ok száma 707. Eredménye: - Török Mihály FIDESZ - KDNP jelölt Gyõrfiné Papp Judit Katalin független jelölt 532. Képviselõ választás: Urnában lévõ szavazólapok száma Ünnepségeink Nemzeti ünnepeink alkalmából rendezett megemlékezéseinket a lakosság részérõl évek óta gyér érdeklõdés övezi. A hagyományos Karácsonyi koncert december 17-én került megrendezésre. Ez a rendezvényünk az, amelyik a lakosság részérõl töretlen érdeklõdésnek örvend. szükség van rá jó lett volna, ha megépül évekkel ezelõtt. Az önerõ jelentõs terhet ró majd önkormányzatunkra 2012-ben, amennyiben nyertes lesz a pályázatunk. Valóban volt tervdokumentáció a mátészalkai mûszaki osztályon az említett szakasz kerékpárútjára. Rendelkezésünkre is bocsátotta Szabó István polgármester úr egy jó tanács kíséretében: személy szerint Õ Választások október Érvénytelen szavazólapok száma 17. Érvényes szavazólapok száma 692. Érvényes ok száma Jármi Község Képviselõtestülete 2010 októberétõl 6 fõ. Eredménye: Koós Csaba Levente FÜGGETLEN: 239 Horváth László FÜGGETLEN: 205 Ifj. sarka Béla FIDESZ: 202 Sarka Attila Imre FÜGGETLEN: 191 Maklári Zsolt FÜGGETLEN: 186 Varga Lajos Gábor MSZP: 183 Borbás Krisztián FIDESZ-KDNP: 177 Borbás László MSZP: 120 Guthy Lajos FÜGGETLEN: 141 nem javasolja, hogy az átadott tervdokumentáció szerint induljunk el, mert meglepetések fognak érni bennünket a kivitelezéskor. Így új tervet kellett készíttetni, a tervezési költség Ft-ba került. Nyertes pályázat esetén 2012 második negyedévében kerülhet sor a megépítésére. Mátészalka Önkormányzata anyagilag nem tud részt vállalni a beruházásból. Kádár Andrásné FÜGGETLEN: 112 Kádár Zoltán FÜGGETLEN: 106 Kiss József FÜGGETLEN: 152 Kovács Zoltán JOBBIK: 139 Kósa Lászlóné FIDESZ-KDNP: 130 Major Tamás József FÜGGETLEN: 50 Molnár Gábor FÜGGETLEN: 146 Orosz Attila JOBBIK: 118 Szatmáry Zoltán FÜGGETLEN: 105 Széles Attila JOBBIK: 89 Udvari Ferencné FÜGGETLEN: 128 Vass Szabolcs FÜGGETLEN: 79

5 JÁRMI MOZAIK 5. Só kuckó mûködik Jármiban, a Játéksziget óvodában a Jármi Óvodás gyermekekért Alapítvány jóvoltából. Óvodásaink napi rendszerességgel, felnõtt jelenlétében 20 percet tölthetnek a só szobában (egyszerre 4 gyermek). A "Só kuckó" olyan helyiség, amelynek falai só téglával és a parajdi sóbányából származó só tömbökkel van kirakva. Ezáltal a levegõ sós, tökéletesen por és ingermentes erõs antiallergén és antibakteriális hatású. A kialakított környezet, a körülöttünk lévõ só harmonikus Óvodai hírek nyugtató rezgést biztosít. (asztma, légcsõhurut, allergia, szénanátha esetén jótékony hatása bizonyított) A só gyulladáscsökkentõ hatással bír bõrproblémákra-ekcémákra, pikkelysömörre. A sós levegõ belégzése jótékony hatással van a légúti megbetegedésekben szenvedõ gyermekekre és erõsíti az immunrendszerüket. A só szoba klímája serkenti a légzõszervek aktivitását és a hörgõk öntisztulását, amely által csökken a nyálkahártya gyulladása. Szelektív hulladékgyûjtés A különbözõ hulladékfajtákat (anyaguk alapján) elkülönítve gyûjtjük, majd azokat hasznosítjuk, újrafelhasználjuk, így új termékeket kapunk. A legutóbbi felmérések alapján a lakosságnak már 52%-a gyûjti szelektíven a szemetét. Ezáltal a saját kukáját is jelentõs mennyiségû szeméttõl kíméli meg. Mindezek tudatában fontos, hogy odafigyeljünk arra, mit hová dobunk, illetve nem dobunk. Papírhulladék szelektív gyûjtése. A kék színû szelektív hulladékgyûjtõ zsákba kerülnek az újságpapírok, kartondobozok összehajtva, csomagolópapírok, telefonkönyvek, irodai hulladékpapírok, szórólapok, hullámpapír, könyvek mûanyag-, bõr- és mûbõrkötés nélkül. Ügyeljünk rá, hogy ezek minden esetben tiszták legyenek! Amit semmiképp ne dobjunk bele: használt egészségügyi papírok (zsebkendõ, toalettpapír, pelenka stb.), indigó, faxpapír (hõérzékeny papírokat, így például a MÁV-jegyet se), szennyezett papírok (pl. zsírosak, koszosak), mûanyag füzetborító, ragasztószalagok, fóliázott papírok. A mûanyaghulladékok szelektív gyûjtése. Magyarországon, mint a világon mindenütt, egyre több helyen alkalmazzák a mûanyagokat. Könnyûek, könnyen formázhatóak, szilárdak és a környezeti hatásoknak ellenállnak (nehezen lebomlóak), így sokféle felhasználásuk lehetséges. Évrõl évre több termék csomagolására használnak mûanyagokat. A mûanyag hulladékok aránya mára már elérte a 20%-ot. A fent említett elõnyös tulajdonságok, mihelyt a hulladékba kerülnek, egyszerre hátrányossá válnak. Európa- és világszerte ezért nagy erõfeszítéseket tesznek a hasznosításuk érdekében. A mûanyagok hasznosítása nem könnyû feladat, mert sokféle létezik és "kevert formában" csak igen gyenge minõségû termék állítható elõ. A szelektív hulladékgyûjtés során mint vegyes mûanyag hulladékot lehet külön gyûjteni, és ezt kell aztán különbözõ technológiákkal anyagfajták szerint szétválasztani. Már ma is több megoldás van erre a problémára. A legegyszerûbb a kézi utóválogatás. A külön válogatott mûanyagokat másodnyersanyagként fel lehet dolgozni. Térburkolókat, jelzõoszlopokat, kerti bútorokat, csöveket, fóliákat, dobozokat lehet belõlük elõállítani. Külön problémát okoznak az egyre nagyobb mennyiségben keletkezõ "eldobható" gyermekpelenkák és egészségügyi betétek. Kevert mûanyagokat tartalmaznak, és szennyezettségük miatt sem újrahasznosíthatók. Textilpelenkák használatával megelõzhetjük az ilyen hulladék képzõdését. Szelektív hulladékgyûjtési idõpontok 2011-ben: Január 10. Február 14. Március 14. Április 11. Május 09. Június 06. Július 11. Augusztus 08. Szeptember 12. Október 10. November 14. December 12. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívom Önt és családját január 27- én (csütörtök) órakor tartandó közmeghallgatásra. Helye: Mûvelõdési Központ (nagyterem) Jármi, Kölcsey u. 14. Tárgy: 1.) Tájékoztatás a Képviselõ-testület évi munkájáról, a tervezett feladatok végrehajtásáról. Elõadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester. 2.) Tájékoztatás az önkormányzat évi költségvetési terveirõl. Elõadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester. 3.) Tájékoztató a évben megvalósuló pályázatainkról. Elõadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester. 4.) Általános tájékoztató a szennyvízberuházásról. Elõadó: Kiss László projektmenedzser. 5.) A lakosság javaslatainak meghallgatása. Kérem, hogy jelenlétével valamint véleményével segítse munkánkat. Jármi, Gyõrfiné Papp Judit polgármester Településõr szolgálat december 31-el megszûnt a településõr szolgálat, mivel az Önkormányzat nem kap tovább támogatást a feladatellátásra. Településünknek a két fõ alkalmazott nem került pénzébe.

6 6. JÁRMI MOZAIK Közfoglalkoztatási rendszer változása tól A rendelkezésre állási támogatást (RÁT) január -1 tõl az un: bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel. A bérpótló juttatás szabályainak többsége megegyezik a rendelkezésre állási támogatás szabályaival. A december 31-én rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek január 1-tõl bérpótló juttatásra lesznek jogosultak, így az ellátás folyósítása folyamatos lesz. Az önkormányzatoknak felülvizsgálat keretében április 30-ig kell az átminõsítéseket elvégezni. Minden ügyfélnek kiküldésre kerül a tájékoztató és a nyomtatvány. Bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni december 31-e után csak annak a személynek lesz folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelõzõ egy évben legalább 30 nap munkavégzést tud igazolni. A bérpótló juttatásban részesülõ köteles a munkaügyi központtal nyilvántartott álláskeresõként együttmûködni január 1-tõl közfoglalkoztatás keretében csak a munkaügyi központ által kiközvetített elsõsorban bérpótló juttatásra jogosult személyt foglakoztathat az önkormányzat. Közfoglalkoztatási formák: Önkormányzat által szervezett rövid idõtartamú közfoglalkoztatás: - Napi 4 órás foglakoztatás, 2-4 hónapos idõtartamban, a munkabér a minimálbér, illetve a garantált bérminimum (szakmunka esetén) fele és csak bérpótló juttatásban részesülõket lehet foglakoztatni ebben a közfoglalkoztatási formában. Az önkormányzatnak a foglalkoztatáshoz 5%-os önerõt kell biztosítani. A rövid idõtartamú közfoglalkoztatásra jogosult álláskeresõk közül a munkaügyi központ ügyintézõje választja ki azokat a munkavállalókat, akiket közvetíteni kíván. Elsõdleges szempont, hogy azoknak a munkába állását segítse, akik még nem vettek részt közfoglalkoztatásban, vagy az utolsó foglalkoztatás óta huzamosabb idõ telt le. Az ügyfél a felajánlott munkalehetõséget az iskolai végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül köteles elfogadni. Önkormányzat által szervezett hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás: - Napi 6-8 órás foglakoztatás, 2-12 hónapos idõtartamban a munkabér a minimálbér, illetve a garantált bérminimum (szakmunka esetén) idõarányos része és minden álláskeresõként nyilvántartott személy foglalkoztatható ebben a közfoglalkoztatási formában. A támogatás %-os lehet. A fent részletezett foglakoztatási lehetõségekre az önkormányzatok a munkaügyi központ által elosztott bérkeretet kapják. Ez a keret nem egy felülrõl nyitott elõirányzat, nem lehet túllépni. Ez a keret a létszámot is meghatározza. Vállalkozás részére is lehetõség nyílik bérpótló juttatásban részesülõ személyek foglalkoztatására. Önkormányzatunk messzemenõen számít arra, hogy a helyi vállalkozók - vállalkozások is bekapcsolódnak a bérpótló juttatásban részesülõ lakosok foglalkoztatásába, hiszen ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a minimum 30 munkanap megszerzésével 2012-ben is minél több rászorult részesülhessen a bérpótló juttatásban. Idõsek napja évben is megszerveztük az Idõsek napját. Örvendetes számunkra, hogy évrõl-évre nõ a meghívásunkat elfogadók száma. A rászorulóknak (szociális étkeztetésben résztvevõk) az ebédet házhoz vittük. Aki nem tudott részt venni az ünnepségen kérhette és elvihette az ebédet. Anyakönyvi hírek: 2010-évben Születések: 2010-ben 8 fõ született: Varró Kinga 02.19, Ganyu Fruzsina 02.20, Vashegyi Márk 02.24, Vékony Ketrin Zita 06.09, Bakos Panna Dorina 06.21, Steiner Levente 07.22, Hadnagy Boglárka 08.29, Szabó Hajnalka Házasságkötések száma: 1: Pénzes Brigitta-Biri Attila Elhalálozás: 10 fõ: Bálint József 01.01, Tarapcsák György 01.21, Török Sándorné 02.23,Führer Ferencné 03.04, Gyõrfi Gyula 05.12, Papincsák Györgyné 07.27, Séra István 07.30, Szász Zoltánné 08.18, Ferenczi József Györgyné 10.05, Szántó Andrásné Jármi és Papos Községek Körjegyzõségének ügyfélfogadási rendje A körjegyzõségben valamennyi köztisztviselõje ügyfélfogadást tart az alábbiak szerint: Ügyfélfogadás: Hétfõ: 8.00-tól ig, délután ügyfélfogadás nincs. Kedd: 8.00-tól ig, délután ügyfélfogadás nincs. Szerda: 8.00-tól ig, délután tól ig. Csütörtök: 8.00-tól ig, délután ügyfélfogadás nincs. Péntek: Ügyfélfogadás nincs. Körjegyzõ fogadóórát tart: Hétfõ: 8.00-tól ig Ebédidõ ig Az ügyfélfogadási idõn túl csak rendkívüli esetben történik ügyintézés. A segélyek fizetése a hirdetõtáblán meghatározott napokon és idõpontban történik. Elérhetõségeink: Cím: 4337 Jármi, Kölcsey út 14. Tel:44/ Fax :44/ Polgármester: 44/ ; 20/ ; Jegyzõ: 44/ Folyékony hulladék elszállításának bejelentése: 44/ Kirvai Árpád karbantartó 20/ Kálmándi Tibor 20/ Major Tamás temetõgondnok-traktoros: 20/ Jármi Mozaik Jármi Község Önkormányzatának lapja. Kiadja: Jármi Önkormányzat. Felelõs kiadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester. Nyomtatás: Infó-West Kft. Nyomdaüzeme Mátészalka, Tompa Mihály út 1.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

KEDVES KARTALI LAKOSOK!

KEDVES KARTALI LAKOSOK! XX. évfolyam 1. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. JANUÁR KEDVES KARTALI LAKOSOK! Polgármesteri funkciómban lezárult az elsõ gazdasági év, s már készülünk a 2010. évi költségvetés elfogadására. Bár

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Beszámoló az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Jánoshida Község Önkormányzatának tevékenységéről

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ

ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Február 23-án fogadta el a Képviselő-testület Újkígyós Város Önkormányzat 2015. évi költségvetését 1 228 407 000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel. A költségvetésünkben a bevételi oldalon egyelőre hiányzik

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Irányt mutat a településszerkezeti terv

Irányt mutat a településszerkezeti terv VI. évfolyam 2. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. február Irányt mutat a településszerkezeti terv Elkészült Csörög Község Településszerkezeti Terve végleges változata, amelyet február 5-én,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

A tanácskozó terembõl jelentjük

A tanácskozó terembõl jelentjük 12. évfolyam 1. szám 2012. január Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

tegyenek az emberek minden háztartásban. Abban hiszek

tegyenek az emberek minden háztartásban. Abban hiszek Vasvári Újság Vasvár, 2008. október 2. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Hulladékudvar Vasváron: 51 milliós beruházást avattunk Környezettudatos magatartás, szemléletváltás kell Október

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Engedjék meg, hogy a több mint 40 év közszolgálati időm befejezése alkalmával néhány szót szóljak Önökhöz. lat volt, melyet a második otthonomban igyekeztem szorgalommal, tudásom

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR Munkaköri változások a polgármesteri hivatalban A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok

Részletesebben

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS!

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! XIX. évfolyam XI. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AZ INFLUENZA H1N1, vakcina, megelőzés, fertőzés, halljuk naponta a rádióból, televízióból és

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.

Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától más idõpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez. XVII. évfolyam 8. szám 2005. március 3. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Részletesebben