Je2vzokönvv. Készült a Csanádapáca Képviselo-testület január 26. napján tartott ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Je2vzokönvv. Készült a Csanádapáca Képviselo-testület 2010. január 26. napján tartott ülésén."

Átírás

1 Csanádapáca Képviselo-testülete 1/2010. sz. jkv. Je2vzokönvv Készült a Csanádapáca Képviselo-testület január 26. napján tartott ülésén. Az ülés helve: Csanádapáca Községháza díszterme Jelen vannak: Fodor József polgármester, Oláb Kálmán alpolgármester, Annus Sándor Péter képviselo, Bohus Ferenc képviselo, Göczo Gyula Andrásné képviselo, Mazuláné Márton Katalin képviselo, Oláb Lajos Sándorné képviselo, Szikora Pál képviselo, Szucsné Mazula Angelika képviselo, Zsikai Rajmund Péter képviselo Meghívottak: Mériné Koszegi Erzsébet jegyzo, Baráthné Sztán Henriett intézményvezeto, Sánta Lajos igazgató Napirendi pontok: Tárgy: Eloadó: 1., Lejárt határideju határozatok végrehatásáról Mériné Koszeg Erzsébet jegyzo 2., Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ évi munkaterve 3., Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ Belso ellenorzési szabályzata Fodor József polgármester Fodor József polgármester 4., Egyebek -helyrajzi számok egyeztetés -Muködünk Bt. szerzodés megszünés - Csa-Ge-Pu Társulási megállapodás módosításánakjavaslata -Mindenki Ebédel Gázszerelési ajánlatok -Cafeteria juttatás köztisztviseloknek -Alapítványok, egyesületek támogatásai -Prémium évek Fodor József: Köszöntöm a megjelent képviselo-testület tagjait év elso ülésén. Megállapítom, hogy a képviselo-testület 10 rovel határozatképes. Amennyiben a napirendi pontokkal mindenki egyet ért, kérem fogadjuk el. A képviselo-testület a napirendi pontokat 10 egybehangzó igennel elfogadta.

2 1., Napirendi pont Lejárt határideju határozatok végrehajtásáról beszámoló Fodor József: Megkérem Mériné Koszegi Erzsébetjegyzot tartsa meg beszámolóját. Mériné Koszegi Erzsébet: Írásban az eloterjesztést mindenki kézhez kapta, hozzáfiízni nem kívánok semmit, kérem a beszámoló elfogadását. 1/2010. (1.26.) számú KL határozat Csanádopáca Község települis képviselll-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határideju határozatok beszámolóját határido: azonnal felelos: Mériné Koszegi Erzsébet jegyzo 2., Napirendi pont Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ évi munkaterve Fodor József: Írásban a tájékoztató anyagot mindenki megkapta. Megkérem Baráthné Sztán Henriettet tartsa meg beszámolóját. Baráthné Sztán Henriett: Kiegészíteni nem kívánom a beszámolót. 3., Napirendi pont Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ belso ellenorzési szabályzata Fodor József: Írásban a tájékoztató anyagot mindenki megkapta. Megkérem Baráthné Sztán Henriettet tartsa meg beszámolóját. Baráthné Sztán Henriett: Ezt a szabályzatot minden évben össze kell állítanom. Hozzáfuzni nem kívánok semmit, amennyiben kérdés van, szívesen válaszolok. Bohus Ferenc: Szabályos, hogy az készíti ezt a szabályzatot, aki végrehajtja? Baráthné Sztán Henriett: Vezeto helyettesek végzik, szakdolgozók igazolják az ellenorzés lefolytatását, én ellenjegyzem és ügyelek arra, hogy minden szabályos legyen, az eszközök rendeltetésszerusége megfeleljen. Fodor József: Aki egyetért a két eloterjesztéssei kérem kézfeltartással jelezze.

3 A képviselo-testület 10 igen szavazattal, O ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta a következo 4., Egyebek Csanádapáca Községi Önkormányzat 2/2010. (1.26.)számú Kt. határozata CsanádapfÍCaKözség település képviselll-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Gyöngyfiizér Szociális Szolgáltató Központ évi munlcatervét és bels6 euen6rzésiszabályzatát tlze16terjesztésnekmegfelel6en. felelos: Fodor Józsefpolgármester Fodor József: Szociális otthon férohely bovítése kapcsán derült fény arra, hogy a Szent Gellért út 36. szám alatti ingatlan és a Horváth Lajos tér 5. szám alatti ingatlanokat egy ingatlanként kell kezelni, mert az engedélyek szempontjából ez nagyon fontos. Megkérem Baráthné Sztán Henriettet tájékoztasson minket részletesebben. Baráthné Sztán Henriett: Ez a két ingatlan közös udvarban van. Amennyiben nem ezzel a megoldással intézzük az engedélyeket, úgy új telephelyként kell bejegyeztetnünk. Gyakorlatban ez egy apartman rész és a szakellátás továbbra is a foépületben fog történni, tehát nem különálló telephelye az intézménynek. Fodor József: Aki a helyrajzi szám rendezésével egyet ért kérem, kézfeltartássaljelezze. CsanádapfÍCa Községi Önkormányzata 3/2010. (1.26) számú Kt. határozat CsanádapfÍCaKözségi Önkormányzat képvisel6 testülete úgy dönt, hogy a Gyöngyfüzér Szociális Szolgálttltó Központ Id6sek Otthonának fér6helyb6vltése miatt, a Szent Gellért út 36. (582. hnr.) szám alatti ingatlan clme, napját61horváth Lajos tér 5. számra vájtozzonmeg, mert a helymjzi számuk megegyezik. A képvisel6-testület felkéri a jegyz6t, a clmnyilvánttlrtáson történ6 átvezetésre. felelos: Mériné Koszegi Erzsébet jegyzo Fodor József: A Muködünk Bt-vel kötött szerzodésünk napjával megszüntetésre került, mivel a szociális foglalkoztatás is ezzel a nappal ért véget. Kérem a képviselo-testület jóváhagyását.

4 4/2010. (L26) számú Kt. határozat Csanádapáca Községi Önkormányzat képviselo testülete egyetért azzal, hogy a Muködünk Bt. meb{zási szerzodése napjával megszüntetésre került. Fodor József: Üdvözlöm a Sánta Lajos gesztor igazgató urat. A zárszámadáshoz, mindkét település meghozta határozatát, nekünk is így kell tennünk. Felkérem az igazgató urat, tartsa meg beszámolóját. Sánta Lajos: Szembesülni kellett mindenkinek a normatíva csökkentésekkel. A kollégáim hozzáállása pozitiv. Szakkörök és felzárkóztató órák továbbra is lesznek. A gyerekek nem szenvedhetnek hiányt. Fodor József: Az írásos eloterjesztést mindenki kézhez kapta, aki egyetért a döntéssel kérem, kézfeltartással jelezze. 5/2010. (L26) számú Kt. határozat Csanádapáca Községi Önkormányzat képviselo testülete úgy dönt, hogy a Csanádapáca - Gerendás - Pusztajöldvár Kistérségi Általános Iskola is ÓVoda évrol szóló költségvetési zárszámadásában a 189/2009. (XlL23.) számú Kt. határozatban megfogalmazott elszámolási rend érvényesüljön. Fodor József: Pusztafóldvár Községi Önkormányzat Képviselo-testülete indítványozza a Csanádapáca - Gerendás - Pusztafóldvár Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának kiegészítéseként az alábbiakat. A Csanádapáca - Gerendás - Pusztafóldvár Kistérségi Általános Iskola és Óvoda intézményvezetoje köteles kéthavonta a tagintézmény-vezetoknek a. költségvetés aktuális állásáról tájékoztatást adni. Az V. fejezet 2'!c'! pontját módosítja oly módon, hogy az intézményvezeto köteles esetleges létszámleépítés esetén elozetesen az érintett önkormányzattal egyezetni a finanszírozási költségek tekintetében. A II. fejezet 5.!e.! pontját módosítja oly módon, hogy ha a magasabb vezetoi beosztás ellátására kiírt pályázat nem vezet eredményre, vagy a beosztás ellátására kapott megbízás bármilyen okból a megbízás határidejének lejárta elott megszunik, a 138/1992. (X.8.) Korm. Rendelet 5.par.(16)bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

5 A vezetoi feladatok ellátására - pályázat kiírása nélkül - a megfelelo feltételekkel rendelkezo közalkalmazott részére -legfeljebb 1 évre - megbízás adható. Fodor József: Kérdezem a jelenlévoket, hogy egyet értenek e ezzel a határozattal. Oláh Lajosné: Ez nem kivitelezheto pénzügyi vonalon. Sánta Lajos: Amit én látok, az annyi, hogy még a számlák sem egyszerre érkeznek be az intézményekbe. Csonka Béláné: A könyvelés nagyon összetett és egymásra épülo dolog. Márciusban kapjuk meg az új programot az az évi könyveléshez, tehát az elso két hónapot már is nem tudjuk teljesíteni. Mazuláné Márton Katalin: Nem 10 naponként könyvelünk? Csonka Béláné: Ha kérnek tájékoztatást természetesen amint készen van, tudunk adatokkal szolgálni. Vállalkozásban másképp muködik a könyvelés, de ez önkormányzat. Nem lehet átfordítani, amíg nincs lezárva. 6/2010. (1.26) számú Kt. határozat Csanádapáca Községi Önkormányzat képvisel6 testülete tudomásul veszi Pusztajöldvár Község Önkormányzatának 12/2010 (1.25.) számú képvisel6- testületi határozatát, mely az iskolaotthonos foglalkoztatás szüneteltetésévei kapcsolatban hozott. 7/2010. (1.26) számú Kt. határozat Csanádapáca Községi Önkormányzat képvisel6 testülete nem támogatja Pusztaföldvár Község Önkormányzatának 5/2010 (1.12.) számú képvisel6- testületi határozatát megtárgyalásra és társulási megáuapodásm6dosftásra. Fodor József: Gyermekétkeztetési Alapítvány ismét pályázatot írt ki Mindenki Ebédel címmel. A tavalyi évben a település nyert támogatást. Több gyermek étkeztetése segítve volt hétvégeken és iskolaszüneti idokben is. A sikeres pályázat feltétele, hogyavállaljunk 10% önrészt. Az alapítvány értesítése alapján a település ismét nyert ebben a pályázatban és az önrész befizetése lenne a következo lépés, amely pontosan 2* forint. Ezért az

6 összegért 20 gyermek élelmiszeradagját tudjuk kiosztani. Ez egy vissza nem térítendo alapítványi támogatás mely forint. Aki a pályázat feltételeivel és az önrész megfizetésévei egyetért kérem kézfeltartással jelezze. A képviselo testület 10 igen szavazattai, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 8/2010. (1.26)számú Kt. határozat Csanádapáca Községi Önkormányzat képviselo testülete úgy dönt elfogadja a Gyermekétkeztetési Alapítványnál elnyert Mindenki Ebédel címu pályázat ot 20 gyermek euátására. Vállalja a forint önrész megfizetését két részletben. Vállalja, hogy a település iskolai és óvoda; pedagógusai által megnevezett, legrászorultabb gyermekek számára juttatják a alapítványi ennivalót. Kijelöli azt a személyt, aki a kapcsolattartással foglalkozik, vezeti a nyilvántartást, átveteti az ételeket a kedvezményezettekkel, átveszi az alapítvány száuítmányait. A helyi újságban helyet biztosít a támogató cégek közzétételére. Vállalja továbbá, hogy hutot biztosít a hutést igénylo élelmiszerek tárolására. határido: február 10. felelos: Fodor Józsefpolgármester Fodor József: Szent Gellért út 36. szám alatti ingatlan esetében érintésvédelmi munkálathoz árajánlatokat kértünk. Két ajánlat érkezett be. Kérem Oláh Lajosnét bontsa fel a borítékokat és olvassa fel az ajánlatokat. Oláh Lajosné: Megállapítom, hogy a borítékok sértetlenek. Az elso boríték egyapácai vállalkozó ajánlata. Az ajánlat forint bruttó összegrol szól. A második ajánlat Békéscsabáról érkezett áfa összegrol szól. Fodor József: Aki az alacsonyabb összegu árajánlatot fogadja el kérem kézfeltartássaljelezze. A képviselo testület 10 igen szavazattai, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 9/2010. (1.26) számú Kt. határozat Csanádapáca Községi Önkormányzat képviselo testülete úgy dönt, hogy a Szent GeUért út 36. szám alatti ingatlan esetében a villanyszerelési munkálatokat Annus Antalné Csanádapáca,Vasút u. 2. szám alatti egyéni váualkozó végezze el áfa összegért.

7 Fodor József: Petofi u. 1. szám alatti ingatlanra bérleti ajánlat érkezett. Ez az az ingatlan melyet az önkormányzatnak módjában állt volna megvásárolni, de egyéb okok miatt erre nem került sor. Az ingatlan tulajdonosa jelezte, hogy bérleti szándékát fenntartja évi ezer bruttó összegért. Annus Sándor: Bérloként elovásárlás fog megilletni minket. Fodor József: Érdemes lenne 5 évre elore megkötni a bérleti szerzodést, hogy hosszútávon biztos legyen a bérlemény. 10/2010. (1.26)számú Kt. határozat Csanádapáca Községi Önkormányzat képviselö testülete úgy dönt, hogy a Csanádapáca, Petofi u 3. szám alatti ingatlanhoz tartozó kert részt bérleménybe veszi 5 évre, forint / év bruttó összegért. A bérleti szerzödés idötartamra szóljon, a bérleti díj egy összegben elöre fizetendo. A szerzödés lebonyolltásával és aláirásával felhatalmazza a polgármesteri. Fodor József: Gázszerelési árajánlatok érkeztek a "tejcsarnok" épületére, mely egy szolgálati lakás jelenleg. Megkérem Oláh Lajosnét nyissa ki a borítékokat. Oláh Lajosné: 5 ajánlat érkezett, a borítékok sértetlenek. 1., Orosjász Kft áfa forint 2., Bészer Kft áfa forint 3., Nagy Róbert forint 4., Orosjász Kft forint 5., Farmosi Károly forint Elég nagy összeguek ezek az ajánlatok. Eddig is volt abban az ingatlanban futés. Amennyiben a bérlo korszerusíteni szeretne az más tárgyalás alapja. Fodor József: Igény van a bérlakásokra. Kártyás mérot szereltetünk fel mindenhova, így nincs az a veszély, hogy a bérlo tartozást hagy hátra. Oláh Kálmán: A javaslatom az, hogy ezt halasszuk el, mert a jelenlegi helyzetben ennyi összeget ne adjunk ki. Fodor József: Javasolom, hogy a következo testületi ülésig gondolkodjon rajta mindenki és döntsünk akkor. Fodor József: Törvényben eloírt, hogya köztisztviselot béren kívüli juttatás illeti meg, melyet évben cafeteria keretben határoz meg. Az alapilletmény ötszörösétol a

8 huszonötszöröséig kell adni a juttatást. Én az ötszörösét javasolom, és ha év végén marad pénz akkor kiegészíthetjük. Mazuláné Márton Katalin: Tavaly ez mennyi volt? Fodor József: Tavalyi évben másként szabályozott a törvény, eloírta az étkezési jegyet, a ruházati költségtérítést évre szólóan megváltoztatták a törvényt. Kötelezo adni az ötszörösét és adható egészen a huszonötszöröséig éves szinten. Az illetmény alap forint. Szikora Pál: A közalkalmazottak nem kapnak semmit? Mériné Koszegi Erzsébet: A köztisztviseloi törvény nem vonatkozik a közalkalmazottakra. Mazuláné Márton Katalin: Ha törvény írja elo, akkor minek nekünk szavazni? Fodor József: Határozni kell az ötszörös és a huszonötszörös mértékben. Oláh Kálmán: Miért tesznek különbséget közalkalmazott és köztisztviselo között? Fodor József: A törvényt nem mi alkotjuk, de határozatot hoznunk kell. Aki az ötszörös mértéket javasolja kérem kézfeltartással jelezze. Csanádapáca Köuégi Önkomuinyzata 11/2010. (1.26)számú Kt. határozat Csanádaptlca KiJzségi Önkomuinyzat képvifelo testülete úgy határoz, hogy napjtít6l a kijztisztvisel8k részére az illetményaiap ijlszörösét támogatja cafeteria juttatásként, az el6terjesztésben foglaltak szerint Elfogadja a Köuzolgtílati Sza/JtíIyzat m6dositástít. felelos: Mériné Koszegi Erzsébet jegyzo Fodor József: Támogatási kérelem érkezett a "Gábriel" Vagyonvédelmi és Bunmegelozési Egyeswettol., hogy számukra biztosítsuk a évi támogatás összegét, a évi költségvetés terhére is. Aki ezzel egyetért kérem kézfeltartással jelezze. Csanádapáca KiJuégi Önkormányzata 12/2010. (1.26) szlímúkt. határozat Csanádaptlca Községi Önkomuinyzat képvisel6 testülete úgy határoz, hogy évi költségvetéséb forint támogatást nyújt a "Gábriel" Vagyonvédelmi és BfJnmegel6zési EgyesiUetnek.

9 felelos: Fodor Józsefpolgánnester Fodor József: Csanádapáca Elore Futball Club forint támogatást kér a évre. Ebbol forint eloleget szeretnének, ha már most folyósítanánk nekik, hogy gáz és nevezési díjaikat be tudják fizetni. Aki ezzel egyet ért kérem kézfeltartással jelezze. A képviselo testület 10 igen szavazatta1, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 13/2010. (1.26)számúKt. határozat Csanádapáca Községi Önkormányzat képviselo testülete ÚD határoz, hogy évi költségvetéséb6l forint támogatást nyújt a Csanádapácai Elore FutbaH Club részére, melyb forint kiflzetésre kerül a kérelmének megfeleloen. Fodor József: A civil egyesületek évre vonatkozóan a támogatás összegének felhasználásáról beszámolójukat elkészítették. Fodor József: Érettségire való felkészíto képzés indul, melyhez a termet biztosítjuk. A teremhasznáiatáért bérleti díjat és villany, illetve futési díjat nem számolunk fel, ezzel tudjuk támogatni a képzést. A képzés összege forint/év/fo. Jelenleg 26 fo jelentkezo van. Fodor József: Szeretném felhívni a Tisztelt képviselo társakat, hogy vagyonnyilatkozatukat január 29. napjáig adják le. Fodor József: Településrendezési terv árajánlata megérkezett, ami 6 millió forintba kerülne. Javasolom, hogy napoljuk el a témát és kérjünk más cégektol is árajánlatot. Fodor József: Két fo közalkalmazottunk van, akirol tudni lehet, hogy nyugdíj korhatár közelében járnak. Lehetoség van, hogy a prémium évek programban részt vegyenek. Aki egyetért vele kérem kézfeltartással jelezze. A képviselo testület 10 igen szavazattai, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 14/2010. (1.26)számú Kt. határozat Csanádapáca Községi Önkormányzat képvisel6- testülete úgy dönt, hogy létszámleépitésr61hozott 82/2009. (VIL07) Kt. számú határozatát fenntartja, edben megerósiti, melyben t61a 2 fó áuáshely megszüntetését határozza meg, és egyben hozzájárul a prémium évek programban való részvételhez

10 Fodor Józsefpolgánnester az ülést berekeszti. I~.~ ~ ~--u-' /Mériné Koszegi ~rzsébet/ jegyzo \ Jegyzokönyv vezeto: Szentesiné Marsi Csilla A jegyzokönyv lezárult órakor. A jegyzokönyv 10 oldalra készült el.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő testülete./2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. 04. 28. napján tartott ülésen. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme. Jelen

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők. 15/2008. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003. Szám:122-7 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. május 31.-én (kedden)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. április 29-i üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt

Részletesebben