JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı"

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Babarczi János, Balogh Miklós, Katona László, Masa Róbert, Mucsi György, Oltványi Gyula, Tanács József, Vass Antal, Volford Imre, Szőcsné Dr. Fehér Éva, Heller Sz. Tibor képviselık Dr. Szántó Mária jegyzı Igazoltan vannak távol: Csiszár István képviselı Tanácskozási joggal jelen vannak: - Balog László kabinetvezetı - Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. vezetı - Kosztyu Gyuláné óvodavezetı - Dr. Fábricz Károlyné Gondozási Központ vezetıje - Vastag István Alapfokú Mővészeti Isk. igazgatója - Gyuris Péterné Móra Ferenc ÁMK igazgatója - Szőcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetıje - Baloghné Baranyás Ágnes Huncutka Családi Napközi és Bölcsıde - Csıke Melinda Móra-partner Kht. ügyv. ig. - Dr. Nagy Szilvia aljegyzı -Dobó József Móraép Kht. ügyvezetı igazgatója - Duka Félix Aranyszöm Rendezvényház igazgatója Nógrádi Zoltán polgármester: Javaslatot tesz a napirendi pontokra. Az írásos meghívóval ellentétben javasolja, hogy a Képviselıtestület a Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl l. sz. napirendi pont megtárgyalását halassza el. Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl, a lejárt határidejő határozatokról tárgyú elıterjesztés elhalasztása. 2./ Az önkormányzati közoktatási intézményrendszer, mőködésének minıségirányítási programja, valamint önkormányzati döntés elıkészítést szolgáló önkormányzati intézkedési terv felülvizsgálata 3./ Aktuális kérdések Elıadó: Témakörök szerint

2 2 - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontra tett javaslatot. 1/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Napirend jóváhagyása Mórahalom város Képviselı-testülete a január l8-ai Képviselı-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl, a lejárt határidejő határozatokról tárgyú elıterjesztés elhalasztása. 2./ Az önkormányzati közoktatási intézményrendszer, mőködésének minıségirányítási programja, valamint önkormányzati döntés elıkészítést szolgáló önkormányzati intézkedési terv felülvizsgálata 3./ Aktuális kérdések Elıadó: Témakörök szerint l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı - Jelentés a képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság áttekintette a jelentést, azzal egyetért és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság tagjai megtárgyalták a 254/2006. (VIII. 31.) Kt. sz. határozat III. pontjára adott jelentés. Már korábbi üléseiken is foglalkoztak az e tárgykörhöz tartozó problémákkal. Elfogadásra javasolják a jelentést. A 213/2006. /VI. 22./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról adott jelentést is elfogadásra javasolják.

3 3 Nógrádi Zoltán polgármester: Javasolja a Képviselı-testületnek hogy a 364/2004. /XI. 25./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a márciusi kt. ülésre kérjen ismételt jelentést pontjának - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 2/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról adott jelentést. A 5/2004.(I.29.) Kt. sz. hat 3. pontja, 111/2006.(III.23.) Kt. sz, 213/2006.(VI.22.) Kt. sz. hat pontja, 263/2006. (VIII.31.) Kt. sz, 320/2006. (X.10.) Kt. sz, 330/2006. (X.26.) Kt. sz, 341/2006.(X.26.) Kt. sz, 348/2006.(X.26.) Kt. sz. 356/2006.(XI.30.) KT. sz, 362/2006. (XI. 30.) Kt. sz, 363/2006.(XI.30.) Kt. sz, 366/2006. (XI. 30.) Kt. sz, 367/2006.(XI. 30.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér. A 207/2006.(VI.22.) Kt. sz. hat. 4. pontja, 298/2006. (IX.22.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a februári kt. ülésre kér újabb jelentést. A 324/2005.(X.20.) Kt. sz, 243/2006.(VIII.9.) Kt. sz. hat. 5. pontjának, valamint a 364/2004. (XI.25.) Kt. sz. hat. 2-4 pontja végrehajtásáról márciusi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 100/2004. (III.25.) Kt. sz., 246/2004. (VII.28.) Kt. sz., 237/2005.(VII.29.) Kt. sz, 213/2006.(VI.22.) Kt. sz hat. 1. és 5. pontja, 329/2006.(X.26.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról áprilisi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 127/2005.(V.5.) Kt. és 126/2006.(IV.13.) Kt. sz, 254/2006.(VIII.31.) Kt. sz. hat III. pontjának végrehajtásáról májusi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 207/2006.(VI.22.) Kt. sz. hat. 3. pontjának végrehajtásáról júniusi Kt. ülésre kér újabb jelentést. A 345/2005.(XI.17.) Kt. sz. határozat 3. pontja, 395/2005. (IX.22.) Kt. sz, 266/2006.(VIII.31.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról augusztusi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 210/2005. (VI.23.) Kt. sz, 129/2006.(IV.13.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról decemberi Kt. ülésre kér újabb jelentést. A 125/2003.(IV.22.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról januári Kt. ülésre kér újabb jelentést.

4 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ Gyuris Péterné ÁMK igazgató 4./ Dobó József Móraép Kht. ügyvezetı igazgatója 5./ Dr. Vághy Richárd Móra-Vitál Kht. ügyvezetı igazgatója 6./ Duka Félix Móranet Kht. ügyvezetı igazgatója 7./ Dr. Fábricz Károlyné intézményvezetı 8./ Kosztyu Gyuláné óvodavezetı 9./ Vastag István intézményvezetı 10./ Csıke Melinda Móra-partner Kht. ügyvezetı igazgató 11./ Baloghné Baranyás Ágnes szakmai vezetı 12./ Szőcs Julianna könyvtár vezetı 4 - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját, egyben tájékoztatja a képviselı-testületet arról, hogy saját átruházott hatáskörében ez évben még nem hozott döntéseket. Hozzászólás : nincs - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 3/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról H a t á r o z a t Mórahalom város Képviselı-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

5 5 II. NAPIREND - Az önkormányzati közoktatási intézményrendszer mőködésének minıségirányítási programjának felülvizsgálata Mucsi György Mővelıdési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság nagyon részletesen kidolgozottnak tartotta az anyagot. Kiemeli a Móra Ferenc ÁMK igazgatójának munkáját az anyagelıkészítés folyamatában, hiszen az iskola által leadott anyag a legrészletesebb és legprecízebb. Az anyag értékes eleme az intézményvezetık által összeállított önértékelés, az elınyök és hátrányok összevetése. Kihangsúlyozza a Móra Ferenc ÁMK-nál egy fıállású rendszergazda és gondnok személyének hiányát. A bizottsági tagok megítélése szerint az iskola jelentıs számú gépparkjának szakszerő kezelése mindenképpen indokolttá tenné egy jó felkészültségő rendszergazda létét. Az iskola mindennapos zökkenımentes mőködése, a segítı eszközök gyors beszerzése pedig a gondnok alkalmazását. Ezen személyt természetesen az intézmények együttesen is alkalmazhatnák a munkaidı hatékony kihasználásra érdekében. Nógrádi Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy a évi költségvetés egyeztetésekor természetesen megvizsgálják ezen személyi kérdéseket is. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 4/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Az önkormányzati közoktatási intézményrendszer mőködésének minıségirányítási programjának felülvizsgálata 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta az önkormányzati közoktatási intézményrendszer mőködése minıségirányítási programjának felülvizsgálatát. 2./ A Képviselı-testület a közoktatási intézmények számára a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. (továbbiakban Ktv.) 85. (7) bekezdés által elıírt, az önkormányzati közoktatási

6 6 intézményrendszer mőködésének minıségirányítási programjának felülvizsgálatát a mellékletben részletezett formában és tartalommal elfogadja, az önkormányzati minıségirányítási program végrehajtását évente véleményezi, ezzel egyidejőleg a program felülvizsgálatának következı idıpontját január hónapban határozza meg. 3./ A Képviselı-testület a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-elıkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és -fejlesztési terv felülvizsgálatának idıpontját március hónapban határozza meg. Határidı: 2. pont: január 3. pont március Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Nevelési-közoktatási intézmények vezetıi 3./ Csongrád Megyei Önkormányzat III. NAPIRENDI PONT Aktuális kérdések - Alapítványi támogatás átvétele és átadása Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 5/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Alapítványi támogatás átvétele és átadása

7 7 Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv d./ pontja alapján közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvételét és átadását jóváhagyja az alábbiak szerint: támogatást szervezet Mh. Önkormányzat Mh. Önkormányzat Mh. Önkormányzat nyújtó város város város adatok eft-ban támogatott intézmény támogatás célja támogatás összege Önvédelmi Csoport Közalapítvány Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány vásári rendezés 29 ROP pályázat megelılegezése oktatási feladatok ellátása A felsorolt bevétellel és kiadással járó pénzmozgások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek. 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) Dr. Szántó Mária jegyzı 3.) érintett intézményvezetık - Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2006.(II.16.)Ör. rendelet módosítása Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a rendelet-tervezet részletesen rögzíti a módosítás okait. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. Mucsi György Mővelıdési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

8 Szőcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 8 A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Nógrádi Zoltán polgármester, melyre a választ Szőcs Julianna a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója megadja. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2006.(II.16.) Ör. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 1/2007. (I. 18.) Ör. rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2006.(II.16.) Ör. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza. - Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályaira vonatkozó 18/1997. (XI.12.) számú, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2000. (III.30.) számú rendeletek módosítása Elıadó: Dr. Szántó Mária jegyzı Nógrádi Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a rendelet-tervezet elıkészítése során a környezı települések térítési díjairól tájékozódtak, melynek alapján Mórahalmon megállapított napközis térítési díj nettó 274,-Ft-os összegéhez képest ugyanezen térítési díj: Zákányszéken 271,-Ft, Üllésen 280,-Ft, Ásotthalmon 260,-Ft, ahol a térítési díj kevesebb, ott a vendégétkeztetés rezsiköltsége magasabb százalékban került megállapításra, néhol 133%-ot is elérheti. Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezeteket. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottsági tagok megítélése szerint a 10 %-os emelés reális. Elfogadásra javasolják a rendelettervezeteket. A bizottsági ülésen a Móra Ferenc ÁMK igazgatója tájékoztatást adott arról is, hogy magas a hátralékosok száma, sok esetben nem tudják a térítési díjakat behajtani. Fentiekre tekintettel a bizottság tagjai kérik, hogy a hátralékosokról kimutatást készítsen az intézmény vezetıje a következı képviselı-testületi ülésre.

9 9 Szőcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Az energia árak, a nyersanyag árak emelkedtek, így szükségszerő a térítési díjak emelése is. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezeteket. Nógrádi Zoltán polgármester: A bizottsági kérést figyelembevéve felkéri a Móra Ferenc ÁMK intézményvezetıjét, hogy a következı képviselı-testületi ülésre készítsen kimutatást az intézményi térítési díjhátralékosokról. Szavazásra bocsátja a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI. 12./ Kt. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 2/2007. (I. 18.) Ör. rendeletét a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI. 12./ Kt. sz. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2000. /III. 30./ Kt. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 3/2007. (I. 18.) Ör. rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2000. /III. 30./ Kt. sz. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza. - Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás ellátása többcélú társulás keretében Elıadó: Dr. Szántó Mária jegyzı Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Szőcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést.

10 10 - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 6/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás ellátása többcélú társulás keretében 1. Mórahalom város Képviselı-testülete megtárgyalta a családsegítés és a gyermekjóléti alapszolgáltatás Homokháti Kistérség Többcélú Társulása általi önálló intézményként való fenntartására vonatkozó elıterjesztést, melyet elfogad. A Képviselı-testület a évtıl kezdıdıen a fenti feladatokat a Többcélú Társulás keretében kívánja ellátni. A Képviselıtestület az intézmény alapító okiratát a melléklet szerint jóváhagyja. 2. A Testület felkéri a jegyzıt a fenti feladatok ellátását biztosító intézmény alapító okiratának és mőködési engedélyének felülvizsgálatára, valamint a térségi feladatellátáshoz szükséges intézkedések megtételére. 1. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2. Helyi polgármester 3. Helyi jegyzı 4. Irattár évi Közbeszerzési Terv Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint törvényességi szempontból elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.

11 - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 11 7/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: évi Közbeszerzési Terv 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete megtárgyalta és jóváhagyja Mórahalom Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervét. 2. Felhívja a Jegyzı figyelmét, hogy a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény 5. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, gondoskodjon a közbeszerzési terv folyamatos aktualizálásáról. Felelıs: Dr. Szántó Mária jegyzı Határidı: folyamatos Beszámolásra: decemberi kt. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı - Térítéses egészségügyi szolgáltatások bevezetése Elıadó: Móra-Vitál Kht. ügyvezetı igazgatója Dr. Vághy Imre Richárd Móra-Vitál Kht. ügyvezetı igazgatója: Tájékoztatásként elmondja, hogy a térítési díjak meghatározásánál a szegedi díjtételeket vették figyelembe és a legalacsonyabb Szeged MÁV Rendelı árakhoz igazították. Az ellátási területükrıl érkezı betegeket továbbra is minden esetben maximális tudásuk szerint, az etikai szabályok szerint kívánják ellátni. Elmondja azt is, hogy a sürgıs esetek feltüntetését minden esetben kérte kollegáitól. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottsági tagok véleménye szerint tudomásul kell venni, hogy országos jelenségrıl van szó. Nemcsak Mórahalmon, hanem az ország egész területén bevezetésre kerül ez a rendszer. Igazgató úr tájékoztatása szerint a környezı településekhez viszonyítva Mórahalmon kerülnek a legalacsonyabb díjtételek alkalmazásra, így támogatják annak elfogadását. Szőcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság már elsı körben megvitatta az elıterjesztést. Jelen, végleges változat a bizottság útmutatásai alapján került kidolgozásra, így támogatják annak elfogadását.

12 12 H o z z á s z ó l á s : Heller Sz. Tibor képviselı: Kéri dr. Vághy Imre Richárd ügyvezetı igazgató urat, hogy a képviselı-testület tagjait folyamatosan tájékoztassa a Kht. kapacitásainak kihasználásáról, hiszen sok esetben ıket keresik meg választóik ezen jellegő ügyes-bajos gondjaikkal is. Nógrádi Zoltán polgármester: A határozati javaslat 2. pontja tartalmazza a Kht. igazgatójának folyamatos és határidıhöz kötött tájékoztatási kötelezettségét, mind a térítéses, mind az egyéb szolgáltatások kapacitás-lekötésével kapcsolatban is. Ezért nem javasolja további feladatok meghatározását. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a polgármesteri javaslatot. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 8/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Térítéses egészségügyi szolgáltatások bevezetése 1./ Mórahalom város Képviselıtestülete a MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegırzı és Szociális Közhasznú Társaság által térítéses egészségügyi szolgáltatások bevezetésére és alkalmazására vonatkozó szabályzatát elfogadja. 2./ Felkéri a MÓRA-VITÁL KHT. igazgatóját, folyamatosan kísérje figyelemmel a térítéses szolgáltatások bevezetésének hatását, biztosítsa a szakellátási kapacitások optimális kihasználását, valamint a szolgáltatások bevezetésével, alkalmazásával és szükségességével kapcsolatos tudnivalókról adjon tájékoztatást az ellátást igénybe vevı települések részére. Határidı: folyamatos beszámolásra: augusztusi KT. Felelıs: Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezetı igazgató 1./ Dr. Vághy Imre Richárd MÓRA-VITÁL KHT. ügyvezetı igazgató 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság 3./ Nógrádi Zoltán polgármester

13 évi állatmérlegelési díjakra vonatkozó javaslat Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést, mivel az emelés minimális összegő. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. H o z z á s z ó l á s : Volford Imre képviselı: Úgy érzi, hogy mindenhol megszorítások vannak. Megítélése szerint az önkormányzatnak nem kellene a mérlegelési díjakat emelnie. Félınek tartja, hogy a kimutatás összevonja a kiadásokat és a vásártartásból adódó költségek is ezen a tételen jelentkeznek. Kéri, hogy a következı testületi ülésre a Móraép Kht. ügyvezetı igazgatója készítsen részletes kimutatást a bevételekrıl és kiadásokról, de külön soron tüntesse fel a vásártartásból adódó költségeket. Heller Sz. Tibor képviselı: Egyetért a kimutatás kérésével. Babarczi János képviselı: Megítélése szerint a mérlegelésnél használt mázsa balesetveszélyes. Mindenképpen indokoltnak tartaná a bevételek fejlesztésekre történı visszaforgatását. Volford Imre képviselı: Megítélése szerint a szennyvízaknát is gyakrabban kellene szippantatni. Nógrádi Zoltán polgármester: Felkéri a jelenlévı Móraép Kht. ügyvezetı igazgatóját a képviselık által felvetett kimutatások következı képviselı-testületi ülésre történı elkészítésére. - A Képviselı-testület 10 igen szavazattal és 3 nemleges szavazattal elfogadja az elıterjesztést. 9/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: évi állatmérlegelési díjakra vonatkozó javaslat

14 14 1./ Mórahalom város Képviselıtestülete az állatmérlegelési díjakkal kapcsolatos elıterjesztést megvitatta és megállapította, hogy a költségek jelentıs növekedése indokolttá teszi a felvásárlási díjak növelését, így az állatmérlegelési díjakat 2007-re az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Szarvasmarha, ló, bivaly, öszvér: 900 Ft/db 2. Sertés, juh kecske: 250 Ft/db. 2./ A Képviselı-testület felhívja a Móraép Kht ügyvezetı igazgatójának figyelmét, hogy az állatfelvásárló telep mőködési költségeinek folyamatos elemzésével, illetve a lehetséges költségcsökkentı tényezık alkalmazásával teremtse meg a telep mőködési költségeinek fedezetét. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ Móraép Kht. ügyvezetı igazgatója Nógrádi Zoltán polgármester átadja az ülés vezetését Csányi László alpolgármesternek. Csányi László alpolgármester átveszi az ülés vezetését. A Képviselı-testület létszáma 12 fıre csökkent Nógrádi Zoltán polgármester távozásával. - Fogadási tevékenységre vonatkozó pályázat kiírásával történı egyetértés Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 10/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Fogadási tevékenységre vonatkozó pályázat kiírásával történı egyetértés

15 H a t á r o z a t 15 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta az APEH Központi Hivatalának Szerencsejáték Felügyeleti Fıosztálya által benyújtott megkeresést, és egyetért azzal, hogy a pénzügyminiszter lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerő fogadás szervezésére vonatkozó olyan tartalmú pályázatot írjon ki, amelynek keretében Mórahalom város önkormányzata területén fogadóiroda kialakítására is lehetıség nyílik. 2./ A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a testület határozatát január 31-ig az APEH Központi Hivatala Szerencsejáték Felügyeleti Fıosztályának juttassa el. Határidı: január 31. A Képviselı-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ apeh Központi Hivatalának Szerencsejáték Felügyeleti Fıosztálya - Mindenki ebédel Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázati felhívására pályázat benyújtása Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. Szőcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint egyetértenek az elıterjesztésben foglaltakkal, támogatják annak elfogadását. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 11/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Mindenki ebédel Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázati felhívására pályázat benyújtása

16 16 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete megismerte a Gyermekétkeztetési Alapítvány Mindenki ebédel címmel kiírt pályázati felhívását. A Képviselı-testület az alapítvány által kitőzött célokkal egyetért, ezért támogatja Mórahalom város Önkormányzata szándékát a pályázat benyújtására. 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete a pályázati program megvalósításához szükséges önrészt, mely 15 gyermek esetén ,-Ft évi költségvetésében biztosítja. 3./ A Képviselı-testület felhívja a Polgármestert a pályázat elkészítésére és benyújtására. Felhívja továbbá a Jegyzı figyelmét arra, hogy a pályázat sikeressége estén az önrészt az Alapítvány által megjelölt számlaszámra március 20-ig utalja át. Határidı: beszámolásra március Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı - 247/2006. (VIII.9.) Kt. sz. határozatának módosítása (István király út 2. III.10. sz. lakás) Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést azzal a pontosítással, hogy a határozatba kerüljön bele pontosan, hogy meddig szól a bérleti szerzıdés. A bérleti jogosultság meghatározása Kissné Gárdián Erika esetében február l-jétıl január 3l-ig szóljon. Dr. Szántó Mária jegyzı: Tájékoztatja a képviselı-testület tagjait, hogy lakáskérelmének beadása óta Kissné Gárdián Erika névváltoztatási kérelmet nyújtott be, így kérelmezı Gárdián Erika részére kerülhet a lakás bérbeadásra. - A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely a bérleti jogosultság pontos meghatározására irányult, a képviselı-testület egyhangúlag elfogadja.

17 17 - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést a kiegészített határozati javaslattal együtt. 12/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: 247/2006. (VIII.9.) Kt. sz. határozatának módosítása (István király út 2. III.10. sz. lakás) 1./ Mórahalom Város Képviselı-testülete megtárgyalta a 247/2006. (VIII. 9.) Kt. sz. határozat módosítására vonatkozó elıterjesztést, melyet az alábbiak szerint módosít: 2./ Mórahalom város Képviselıtestülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítésérıl szóló többször módosított 29/1993. /XII.31./ KT. számú rendelet 5. és 6. -ai alapján a Mórahalom, István király út 2. III. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás szociális alapú igénybevételére: a./ augusztus 15-tıl január 31-ig terjedı határozott idıtartamra bérlıként jelöli Détár Bálint és családja Nagymágocs, Jókai u.6.szám alatti lakosokat, b./ február 1-tıl január 3l-ig, 5 évre Gárdián Erika és családja Mórahalom, II. 21.szám alatti lakosokat. 3./ A Képviselıtestület felhívja a Polgármestert, az önkormányzati lakás bérleti szerzıdését kösse meg. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester Határidı: azonnal 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Détár Bálint (6782 Mórahalom, István király út 2. III. em. 10.) 3. Gárdián Erika kérelmezı 4. Irattár - A Mórahalom, hrsz-ú építési telkek értékesítésre való kijelölése Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság tagjai örvendetesnek tartották, hogy nagy az érdeklıdés, az igény az újonnan kialakítandó telkek iránt. Természetesen támogatják az elıterjesztés elfogadását.

18 H o z z á s z ó l á s : 18 Heller Sz. Tibor képviselı: Megítélése szerint is szép, új lakóparkok épülnek Mórahalmon. Ezzel szemben a város belsı látképe egyre romlik. Úgy véli, hogy a fıutcán lévı épületek elbontásának, illetve felújításának meg kellene teremteni a lehetıségét. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 13/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: a Mórahalom, hrsz-ú építési telkek értékesítésre való kijelölése 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete megtárgyalt a Mórahalom, hrsz-ú építési telkek értékesítésre való kijelölése tárgyú elıterjesztését: 2. A Képviselıtestület egyetért a Mórahalom, Balog Páter utca feletti lakópark északi részén 17 db telek értékesítési szándékával az alábbi paraméterek szerint: Sor szám Hrsz Terület (m 2 ) Egységár Ft/ m 2 Értékesítési ár Ft , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 3. Mórahalom város Képviselıtestülete utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy az építési telkek értékesítésre történı kijelölésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidı: azonnal Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester

19 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Irattár 19 - Mórahalom, Egyenlıség u. 18. sz. alatti lakás bérlıkijelölése Tóth Imre és Családja részére - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 14/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom, Egyenlıség u. 18. sz. alatti lakás bérlıkijelölése Tóth Imre és Családja részére 1./ Mórahalom város Képviselıtestülete. az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítésérıl szóló többször módosított 29/1993. /XII.31./ KT. számú rendelet 3. és 6. -ai alapján az Egyenlıség u.18. szám alatti 3 szobás 89 m2 alapterülető önkormányzati tulajdonú bérlakás szociális alapú igénybevételére, február 1-tıl 5 év határozott idıtartamra bérlıként jelöli Tóth Imre és családja Mórahalom, Domb u.16. szám alatti lakosokat. 2./ A Képviselıtestület felhívja a Polgármestert, az önkormányzati lakásbérleti szerzıdését kösse meg. Határidı: január 31. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Tóth Imre és családja Mórahalom, Domb u / Nógrádi Zoltán polgármester

20 20 - A Mórahalom 0392/9 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elıvásárlási jog érvényesítése, valamint az 1706 hrsz-ú építési telek értékesítésre való kijelölése Csányi László alpolgármester: Részletesen ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat és azok háttér információit. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. H o z z á s z ó l á s : Heller Sz. Tibor képviselı: Az egyik üggyel kapcsolatban mint képviselınek jelezte egy az elızményeiben érintett ügyfél, hogy egy létre nem jött ingatlanvásárlás miatt zaklatások érik ıt az elıterjesztésben szereplı árverezésre jelentkezı felek részérıl. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az l. sz. határozati javaslatot. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a 2. sz. határozati javaslatot. 15/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: A Mórahalom 0392/9 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elıvásárlási jog érvényesítése 1./ Mórahalom Város Képviselıtestülete megtárgyalta és elfogadja a Mórahalom 0392/9 hrszú ingatlannal kapcsolatos elıvásárlási jog érvényesítésére vonatkozó elıterjesztést. 2./ Mórahalom Város Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. tv. 136/A. (1) bekezdésében biztosított elıvásárlási jogával élve, bruttó ,- Ft áron megvásárolja a Mórahalom, 0392/9 hrsz-ú ingatlant. 3./ A Képviselıtestület felhívja a Polgármestert a 2./ pont szerinti jogügylettel kapcsolatos dokumentum aláírásra, valamint a vételárnak a bírósági végrehajtó letéti számlájára történı

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária címzetes fıjegyzı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. július 22-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. január 24-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Mucsi György képviselı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. február 23-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

IJEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

IJEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı IJEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. március 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 9-én megtartott rendkívüli ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Házasságkötő termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, képviselı J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. november 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. április l7-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csányi László alpolgármester, képviselő. Szűcsné Dr. Fehér Éva alpolgármester Mucsi György alpolgármester 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. május rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében 15-én megtartott Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. április 8-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 20-án megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. május 31-én Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. május 31-én Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2012. május 31-én Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében megtartott soros ülésén az Jelen vannak: Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Balogh Miklós, Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. október 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyző. Igazoltan van távol: Csányi László képviselő JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. október 26-án megtartott soros ülésén a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Könyvtárában (Bagolyvár) Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2012. december 20-án megtartott soros ülésén a Városháza Mórahalom, Szentháromság tér 1. sz. tanácskozó termében. Jelen vannak: Nógrádi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 201l. december 30-án megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. január 19-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Csiszár

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a lejárt határidejő határozatok

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. november 24-én megtartott soros ülésén, valamint közmeghallgatásán az Aranyszöm Rendezvényház Tanácskozó Termében Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli)

M E G H Í V Ó. N a p i r e n d : Elıadó: 1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak Bózsóné Dr. megtárgyalása (írásbeli) Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Kıtelek, Szabadság út 1. szám M E G H Í V Ó Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14 órakor ülést tart, melyre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 14-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. február 2l-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZİKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. február 2l-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. február 2l-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. február 27-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Babarczi János, Balogh Miklós, Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

KIVONAT. Mely készült Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl. április 09-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 15/2009. (IV.09.) CsKTT. 16-5911-1/2009. Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa megtárgyalta a Társulás

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők Jegyzőkönyv Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Csányi László,

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1999. január 28.

Jegyzőkönyv 1999. január 28. Jegyzőkönyv 1999. január 28. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1999. január 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János,

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. július 3-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 18-i rendkívüli ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi M U N K A T E R V E 2 A munkaterv szerint tervezett rendes képviselı-testületi ülések valamennyi ülésének kötelezı napirendi pontjai az alábbiak: - Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:133. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: Javaslat a Magyar Alkotómővészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendı megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 57/ÖK/2007.(II.7.) Határozat úgy határoz, hogy napirendjén tartja a meghívó 4. pontjában szereplı A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati elıfinanszírozási kérelme tárgyában készült elıterjesztést.

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Száma: /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Száma: 11947-1/2011. TERKA J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 13- án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Részletesebben