JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı"

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Babarczi János, Balogh Miklós, Katona László, Masa Róbert, Mucsi György, Oltványi Gyula, Tanács József, Vass Antal, Volford Imre, Szőcsné Dr. Fehér Éva, Heller Sz. Tibor képviselık Dr. Szántó Mária jegyzı Igazoltan vannak távol: Csiszár István képviselı Tanácskozási joggal jelen vannak: - Balog László kabinetvezetı - Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. vezetı - Kosztyu Gyuláné óvodavezetı - Dr. Fábricz Károlyné Gondozási Központ vezetıje - Vastag István Alapfokú Mővészeti Isk. igazgatója - Gyuris Péterné Móra Ferenc ÁMK igazgatója - Szőcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetıje - Baloghné Baranyás Ágnes Huncutka Családi Napközi és Bölcsıde - Csıke Melinda Móra-partner Kht. ügyv. ig. - Dr. Nagy Szilvia aljegyzı -Dobó József Móraép Kht. ügyvezetı igazgatója - Duka Félix Aranyszöm Rendezvényház igazgatója Nógrádi Zoltán polgármester: Javaslatot tesz a napirendi pontokra. Az írásos meghívóval ellentétben javasolja, hogy a Képviselıtestület a Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl l. sz. napirendi pont megtárgyalását halassza el. Javaslatot tesz a napirendi pontokra: 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl, a lejárt határidejő határozatokról tárgyú elıterjesztés elhalasztása. 2./ Az önkormányzati közoktatási intézményrendszer, mőködésének minıségirányítási programja, valamint önkormányzati döntés elıkészítést szolgáló önkormányzati intézkedési terv felülvizsgálata 3./ Aktuális kérdések Elıadó: Témakörök szerint

2 2 - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontra tett javaslatot. 1/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Napirend jóváhagyása Mórahalom város Képviselı-testülete a január l8-ai Képviselı-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Beszámoló a két képviselı-testületi ülés közti tevékenységrıl, a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintı fontosabb eseményekrıl, a lejárt határidejő határozatokról tárgyú elıterjesztés elhalasztása. 2./ Az önkormányzati közoktatási intézményrendszer, mőködésének minıségirányítási programja, valamint önkormányzati döntés elıkészítést szolgáló önkormányzati intézkedési terv felülvizsgálata 3./ Aktuális kérdések Elıadó: Témakörök szerint l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı - Jelentés a képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság áttekintette a jelentést, azzal egyetért és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság tagjai megtárgyalták a 254/2006. (VIII. 31.) Kt. sz. határozat III. pontjára adott jelentés. Már korábbi üléseiken is foglalkoztak az e tárgykörhöz tartozó problémákkal. Elfogadásra javasolják a jelentést. A 213/2006. /VI. 22./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról adott jelentést is elfogadásra javasolják.

3 3 Nógrádi Zoltán polgármester: Javasolja a Képviselı-testületnek hogy a 364/2004. /XI. 25./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a márciusi kt. ülésre kérjen ismételt jelentést pontjának - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 2/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Jelentés a képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról adott jelentést. A 5/2004.(I.29.) Kt. sz. hat 3. pontja, 111/2006.(III.23.) Kt. sz, 213/2006.(VI.22.) Kt. sz. hat pontja, 263/2006. (VIII.31.) Kt. sz, 320/2006. (X.10.) Kt. sz, 330/2006. (X.26.) Kt. sz, 341/2006.(X.26.) Kt. sz, 348/2006.(X.26.) Kt. sz. 356/2006.(XI.30.) KT. sz, 362/2006. (XI. 30.) Kt. sz, 363/2006.(XI.30.) Kt. sz, 366/2006. (XI. 30.) Kt. sz, 367/2006.(XI. 30.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér. A 207/2006.(VI.22.) Kt. sz. hat. 4. pontja, 298/2006. (IX.22.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a februári kt. ülésre kér újabb jelentést. A 324/2005.(X.20.) Kt. sz, 243/2006.(VIII.9.) Kt. sz. hat. 5. pontjának, valamint a 364/2004. (XI.25.) Kt. sz. hat. 2-4 pontja végrehajtásáról márciusi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 100/2004. (III.25.) Kt. sz., 246/2004. (VII.28.) Kt. sz., 237/2005.(VII.29.) Kt. sz, 213/2006.(VI.22.) Kt. sz hat. 1. és 5. pontja, 329/2006.(X.26.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról áprilisi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 127/2005.(V.5.) Kt. és 126/2006.(IV.13.) Kt. sz, 254/2006.(VIII.31.) Kt. sz. hat III. pontjának végrehajtásáról májusi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 207/2006.(VI.22.) Kt. sz. hat. 3. pontjának végrehajtásáról júniusi Kt. ülésre kér újabb jelentést. A 345/2005.(XI.17.) Kt. sz. határozat 3. pontja, 395/2005. (IX.22.) Kt. sz, 266/2006.(VIII.31.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról augusztusi kt. ülésre kér újabb jelentést. A 210/2005. (VI.23.) Kt. sz, 129/2006.(IV.13.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról decemberi Kt. ülésre kér újabb jelentést. A 125/2003.(IV.22.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról januári Kt. ülésre kér újabb jelentést.

4 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ Gyuris Péterné ÁMK igazgató 4./ Dobó József Móraép Kht. ügyvezetı igazgatója 5./ Dr. Vághy Richárd Móra-Vitál Kht. ügyvezetı igazgatója 6./ Duka Félix Móranet Kht. ügyvezetı igazgatója 7./ Dr. Fábricz Károlyné intézményvezetı 8./ Kosztyu Gyuláné óvodavezetı 9./ Vastag István intézményvezetı 10./ Csıke Melinda Móra-partner Kht. ügyvezetı igazgató 11./ Baloghné Baranyás Ágnes szakmai vezetı 12./ Szőcs Julianna könyvtár vezetı 4 - Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról Nógrádi Zoltán polgármester: Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját, egyben tájékoztatja a képviselı-testületet arról, hogy saját átruházott hatáskörében ez évben még nem hozott döntéseket. Hozzászólás : nincs - A Képviselı-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 3/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról H a t á r o z a t Mórahalom város Képviselı-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi. l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

5 5 II. NAPIREND - Az önkormányzati közoktatási intézményrendszer mőködésének minıségirányítási programjának felülvizsgálata Mucsi György Mővelıdési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság nagyon részletesen kidolgozottnak tartotta az anyagot. Kiemeli a Móra Ferenc ÁMK igazgatójának munkáját az anyagelıkészítés folyamatában, hiszen az iskola által leadott anyag a legrészletesebb és legprecízebb. Az anyag értékes eleme az intézményvezetık által összeállított önértékelés, az elınyök és hátrányok összevetése. Kihangsúlyozza a Móra Ferenc ÁMK-nál egy fıállású rendszergazda és gondnok személyének hiányát. A bizottsági tagok megítélése szerint az iskola jelentıs számú gépparkjának szakszerő kezelése mindenképpen indokolttá tenné egy jó felkészültségő rendszergazda létét. Az iskola mindennapos zökkenımentes mőködése, a segítı eszközök gyors beszerzése pedig a gondnok alkalmazását. Ezen személyt természetesen az intézmények együttesen is alkalmazhatnák a munkaidı hatékony kihasználásra érdekében. Nógrádi Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy a évi költségvetés egyeztetésekor természetesen megvizsgálják ezen személyi kérdéseket is. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 4/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Az önkormányzati közoktatási intézményrendszer mőködésének minıségirányítási programjának felülvizsgálata 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta az önkormányzati közoktatási intézményrendszer mőködése minıségirányítási programjának felülvizsgálatát. 2./ A Képviselı-testület a közoktatási intézmények számára a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. (továbbiakban Ktv.) 85. (7) bekezdés által elıírt, az önkormányzati közoktatási

6 6 intézményrendszer mőködésének minıségirányítási programjának felülvizsgálatát a mellékletben részletezett formában és tartalommal elfogadja, az önkormányzati minıségirányítási program végrehajtását évente véleményezi, ezzel egyidejőleg a program felülvizsgálatának következı idıpontját január hónapban határozza meg. 3./ A Képviselı-testület a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés-elıkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-mőködtetési és -fejlesztési terv felülvizsgálatának idıpontját március hónapban határozza meg. Határidı: 2. pont: január 3. pont március Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Nevelési-közoktatási intézmények vezetıi 3./ Csongrád Megyei Önkormányzat III. NAPIRENDI PONT Aktuális kérdések - Alapítványi támogatás átvétele és átadása Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 5/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Alapítványi támogatás átvétele és átadása

7 7 Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv d./ pontja alapján közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvételét és átadását jóváhagyja az alábbiak szerint: támogatást szervezet Mh. Önkormányzat Mh. Önkormányzat Mh. Önkormányzat nyújtó város város város adatok eft-ban támogatott intézmény támogatás célja támogatás összege Önvédelmi Csoport Közalapítvány Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány vásári rendezés 29 ROP pályázat megelılegezése oktatási feladatok ellátása A felsorolt bevétellel és kiadással járó pénzmozgások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek. 1.) Nógrádi Zoltán polgármester 2.) Dr. Szántó Mária jegyzı 3.) érintett intézményvezetık - Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2006.(II.16.)Ör. rendelet módosítása Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Tájékoztatásként elmondja, hogy a rendelet-tervezet részletesen rögzíti a módosítás okait. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet. Mucsi György Mővelıdési és Közoktatási Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

8 Szőcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. 8 A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Nógrádi Zoltán polgármester, melyre a választ Szőcs Julianna a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója megadja. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2006.(II.16.) Ör. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 1/2007. (I. 18.) Ör. rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 5/2006.(II.16.) Ör. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza. - Gyermekvédelmi ellátások helyi szabályaira vonatkozó 18/1997. (XI.12.) számú, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2000. (III.30.) számú rendeletek módosítása Elıadó: Dr. Szántó Mária jegyzı Nógrádi Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a rendelet-tervezet elıkészítése során a környezı települések térítési díjairól tájékozódtak, melynek alapján Mórahalmon megállapított napközis térítési díj nettó 274,-Ft-os összegéhez képest ugyanezen térítési díj: Zákányszéken 271,-Ft, Üllésen 280,-Ft, Ásotthalmon 260,-Ft, ahol a térítési díj kevesebb, ott a vendégétkeztetés rezsiköltsége magasabb százalékban került megállapításra, néhol 133%-ot is elérheti. Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezeteket. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottsági tagok megítélése szerint a 10 %-os emelés reális. Elfogadásra javasolják a rendelettervezeteket. A bizottsági ülésen a Móra Ferenc ÁMK igazgatója tájékoztatást adott arról is, hogy magas a hátralékosok száma, sok esetben nem tudják a térítési díjakat behajtani. Fentiekre tekintettel a bizottság tagjai kérik, hogy a hátralékosokról kimutatást készítsen az intézmény vezetıje a következı képviselı-testületi ülésre.

9 9 Szőcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Az energia árak, a nyersanyag árak emelkedtek, így szükségszerő a térítési díjak emelése is. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezeteket. Nógrádi Zoltán polgármester: A bizottsági kérést figyelembevéve felkéri a Móra Ferenc ÁMK intézményvezetıjét, hogy a következı képviselı-testületi ülésre készítsen kimutatást az intézményi térítési díjhátralékosokról. Szavazásra bocsátja a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI. 12./ Kt. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 2/2007. (I. 18.) Ör. rendeletét a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI. 12./ Kt. sz. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza. Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2000. /III. 30./ Kt. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: - A Képviselı-testület egyhangú szavazattal az elfogadás megfelel a minısített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselı-testületének 3/2007. (I. 18.) Ör. rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2000. /III. 30./ Kt. sz. rendelet módosításáról A rendelet hiteles szövegét a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza. - Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás ellátása többcélú társulás keretében Elıadó: Dr. Szántó Mária jegyzı Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Szőcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést.

10 10 - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 6/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Családsegítés és gyermekjóléti alapszolgáltatás ellátása többcélú társulás keretében 1. Mórahalom város Képviselı-testülete megtárgyalta a családsegítés és a gyermekjóléti alapszolgáltatás Homokháti Kistérség Többcélú Társulása általi önálló intézményként való fenntartására vonatkozó elıterjesztést, melyet elfogad. A Képviselı-testület a évtıl kezdıdıen a fenti feladatokat a Többcélú Társulás keretében kívánja ellátni. A Képviselıtestület az intézmény alapító okiratát a melléklet szerint jóváhagyja. 2. A Testület felkéri a jegyzıt a fenti feladatok ellátását biztosító intézmény alapító okiratának és mőködési engedélyének felülvizsgálatára, valamint a térségi feladatellátáshoz szükséges intézkedések megtételére. 1. Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2. Helyi polgármester 3. Helyi jegyzı 4. Irattár évi Közbeszerzési Terv Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint törvényességi szempontból elfogadásra javasolják az elıterjesztést. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést.

11 - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 11 7/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: évi Közbeszerzési Terv 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete megtárgyalta és jóváhagyja Mórahalom Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervét. 2. Felhívja a Jegyzı figyelmét, hogy a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény 5. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, gondoskodjon a közbeszerzési terv folyamatos aktualizálásáról. Felelıs: Dr. Szántó Mária jegyzı Határidı: folyamatos Beszámolásra: decemberi kt. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı - Térítéses egészségügyi szolgáltatások bevezetése Elıadó: Móra-Vitál Kht. ügyvezetı igazgatója Dr. Vághy Imre Richárd Móra-Vitál Kht. ügyvezetı igazgatója: Tájékoztatásként elmondja, hogy a térítési díjak meghatározásánál a szegedi díjtételeket vették figyelembe és a legalacsonyabb Szeged MÁV Rendelı árakhoz igazították. Az ellátási területükrıl érkezı betegeket továbbra is minden esetben maximális tudásuk szerint, az etikai szabályok szerint kívánják ellátni. Elmondja azt is, hogy a sürgıs esetek feltüntetését minden esetben kérte kollegáitól. Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottsági tagok véleménye szerint tudomásul kell venni, hogy országos jelenségrıl van szó. Nemcsak Mórahalmon, hanem az ország egész területén bevezetésre kerül ez a rendszer. Igazgató úr tájékoztatása szerint a környezı településekhez viszonyítva Mórahalmon kerülnek a legalacsonyabb díjtételek alkalmazásra, így támogatják annak elfogadását. Szőcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság már elsı körben megvitatta az elıterjesztést. Jelen, végleges változat a bizottság útmutatásai alapján került kidolgozásra, így támogatják annak elfogadását.

12 12 H o z z á s z ó l á s : Heller Sz. Tibor képviselı: Kéri dr. Vághy Imre Richárd ügyvezetı igazgató urat, hogy a képviselı-testület tagjait folyamatosan tájékoztassa a Kht. kapacitásainak kihasználásáról, hiszen sok esetben ıket keresik meg választóik ezen jellegő ügyes-bajos gondjaikkal is. Nógrádi Zoltán polgármester: A határozati javaslat 2. pontja tartalmazza a Kht. igazgatójának folyamatos és határidıhöz kötött tájékoztatási kötelezettségét, mind a térítéses, mind az egyéb szolgáltatások kapacitás-lekötésével kapcsolatban is. Ezért nem javasolja további feladatok meghatározását. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a polgármesteri javaslatot. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 8/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Térítéses egészségügyi szolgáltatások bevezetése 1./ Mórahalom város Képviselıtestülete a MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegırzı és Szociális Közhasznú Társaság által térítéses egészségügyi szolgáltatások bevezetésére és alkalmazására vonatkozó szabályzatát elfogadja. 2./ Felkéri a MÓRA-VITÁL KHT. igazgatóját, folyamatosan kísérje figyelemmel a térítéses szolgáltatások bevezetésének hatását, biztosítsa a szakellátási kapacitások optimális kihasználását, valamint a szolgáltatások bevezetésével, alkalmazásával és szükségességével kapcsolatos tudnivalókról adjon tájékoztatást az ellátást igénybe vevı települések részére. Határidı: folyamatos beszámolásra: augusztusi KT. Felelıs: Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezetı igazgató 1./ Dr. Vághy Imre Richárd MÓRA-VITÁL KHT. ügyvezetı igazgató 2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság 3./ Nógrádi Zoltán polgármester

13 évi állatmérlegelési díjakra vonatkozó javaslat Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést, mivel az emelés minimális összegő. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az elıterjesztést. H o z z á s z ó l á s : Volford Imre képviselı: Úgy érzi, hogy mindenhol megszorítások vannak. Megítélése szerint az önkormányzatnak nem kellene a mérlegelési díjakat emelnie. Félınek tartja, hogy a kimutatás összevonja a kiadásokat és a vásártartásból adódó költségek is ezen a tételen jelentkeznek. Kéri, hogy a következı testületi ülésre a Móraép Kht. ügyvezetı igazgatója készítsen részletes kimutatást a bevételekrıl és kiadásokról, de külön soron tüntesse fel a vásártartásból adódó költségeket. Heller Sz. Tibor képviselı: Egyetért a kimutatás kérésével. Babarczi János képviselı: Megítélése szerint a mérlegelésnél használt mázsa balesetveszélyes. Mindenképpen indokoltnak tartaná a bevételek fejlesztésekre történı visszaforgatását. Volford Imre képviselı: Megítélése szerint a szennyvízaknát is gyakrabban kellene szippantatni. Nógrádi Zoltán polgármester: Felkéri a jelenlévı Móraép Kht. ügyvezetı igazgatóját a képviselık által felvetett kimutatások következı képviselı-testületi ülésre történı elkészítésére. - A Képviselı-testület 10 igen szavazattal és 3 nemleges szavazattal elfogadja az elıterjesztést. 9/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: évi állatmérlegelési díjakra vonatkozó javaslat

14 14 1./ Mórahalom város Képviselıtestülete az állatmérlegelési díjakkal kapcsolatos elıterjesztést megvitatta és megállapította, hogy a költségek jelentıs növekedése indokolttá teszi a felvásárlási díjak növelését, így az állatmérlegelési díjakat 2007-re az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Szarvasmarha, ló, bivaly, öszvér: 900 Ft/db 2. Sertés, juh kecske: 250 Ft/db. 2./ A Képviselı-testület felhívja a Móraép Kht ügyvezetı igazgatójának figyelmét, hogy az állatfelvásárló telep mőködési költségeinek folyamatos elemzésével, illetve a lehetséges költségcsökkentı tényezık alkalmazásával teremtse meg a telep mőködési költségeinek fedezetét. 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı 3./ Móraép Kht. ügyvezetı igazgatója Nógrádi Zoltán polgármester átadja az ülés vezetését Csányi László alpolgármesternek. Csányi László alpolgármester átveszi az ülés vezetését. A Képviselı-testület létszáma 12 fıre csökkent Nógrádi Zoltán polgármester távozásával. - Fogadási tevékenységre vonatkozó pályázat kiírásával történı egyetértés Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 10/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Fogadási tevékenységre vonatkozó pályázat kiírásával történı egyetértés

15 H a t á r o z a t 15 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete megvitatta az APEH Központi Hivatalának Szerencsejáték Felügyeleti Fıosztálya által benyújtott megkeresést, és egyetért azzal, hogy a pénzügyminiszter lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerő fogadás szervezésére vonatkozó olyan tartalmú pályázatot írjon ki, amelynek keretében Mórahalom város önkormányzata területén fogadóiroda kialakítására is lehetıség nyílik. 2./ A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a testület határozatát január 31-ig az APEH Központi Hivatala Szerencsejáték Felügyeleti Fıosztályának juttassa el. Határidı: január 31. A Képviselı-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ apeh Központi Hivatalának Szerencsejáték Felügyeleti Fıosztálya - Mindenki ebédel Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázati felhívására pályázat benyújtása Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. Szőcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint egyetértenek az elıterjesztésben foglaltakkal, támogatják annak elfogadását. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 11/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Mindenki ebédel Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázati felhívására pályázat benyújtása

16 16 1./ Mórahalom város Képviselı-testülete megismerte a Gyermekétkeztetési Alapítvány Mindenki ebédel címmel kiírt pályázati felhívását. A Képviselı-testület az alapítvány által kitőzött célokkal egyetért, ezért támogatja Mórahalom város Önkormányzata szándékát a pályázat benyújtására. 2./ Mórahalom város Képviselı-testülete a pályázati program megvalósításához szükséges önrészt, mely 15 gyermek esetén ,-Ft évi költségvetésében biztosítja. 3./ A Képviselı-testület felhívja a Polgármestert a pályázat elkészítésére és benyújtására. Felhívja továbbá a Jegyzı figyelmét arra, hogy a pályázat sikeressége estén az önrészt az Alapítvány által megjelölt számlaszámra március 20-ig utalja át. Határidı: beszámolásra március Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Dr. Szántó Mária jegyzı - 247/2006. (VIII.9.) Kt. sz. határozatának módosítása (István király út 2. III.10. sz. lakás) Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést azzal a pontosítással, hogy a határozatba kerüljön bele pontosan, hogy meddig szól a bérleti szerzıdés. A bérleti jogosultság meghatározása Kissné Gárdián Erika esetében február l-jétıl január 3l-ig szóljon. Dr. Szántó Mária jegyzı: Tájékoztatja a képviselı-testület tagjait, hogy lakáskérelmének beadása óta Kissné Gárdián Erika névváltoztatási kérelmet nyújtott be, így kérelmezı Gárdián Erika részére kerülhet a lakás bérbeadásra. - A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely a bérleti jogosultság pontos meghatározására irányult, a képviselı-testület egyhangúlag elfogadja.

17 17 - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést a kiegészített határozati javaslattal együtt. 12/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: 247/2006. (VIII.9.) Kt. sz. határozatának módosítása (István király út 2. III.10. sz. lakás) 1./ Mórahalom Város Képviselı-testülete megtárgyalta a 247/2006. (VIII. 9.) Kt. sz. határozat módosítására vonatkozó elıterjesztést, melyet az alábbiak szerint módosít: 2./ Mórahalom város Képviselıtestülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítésérıl szóló többször módosított 29/1993. /XII.31./ KT. számú rendelet 5. és 6. -ai alapján a Mórahalom, István király út 2. III. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás szociális alapú igénybevételére: a./ augusztus 15-tıl január 31-ig terjedı határozott idıtartamra bérlıként jelöli Détár Bálint és családja Nagymágocs, Jókai u.6.szám alatti lakosokat, b./ február 1-tıl január 3l-ig, 5 évre Gárdián Erika és családja Mórahalom, II. 21.szám alatti lakosokat. 3./ A Képviselıtestület felhívja a Polgármestert, az önkormányzati lakás bérleti szerzıdését kösse meg. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester Határidı: azonnal 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Détár Bálint (6782 Mórahalom, István király út 2. III. em. 10.) 3. Gárdián Erika kérelmezı 4. Irattár - A Mórahalom, hrsz-ú építési telkek értékesítésre való kijelölése Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: A bizottság tagjai örvendetesnek tartották, hogy nagy az érdeklıdés, az igény az újonnan kialakítandó telkek iránt. Természetesen támogatják az elıterjesztés elfogadását.

18 H o z z á s z ó l á s : 18 Heller Sz. Tibor képviselı: Megítélése szerint is szép, új lakóparkok épülnek Mórahalmon. Ezzel szemben a város belsı látképe egyre romlik. Úgy véli, hogy a fıutcán lévı épületek elbontásának, illetve felújításának meg kellene teremteni a lehetıségét. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 13/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: a Mórahalom, hrsz-ú építési telkek értékesítésre való kijelölése 1. Mórahalom Város Képviselıtestülete megtárgyalt a Mórahalom, hrsz-ú építési telkek értékesítésre való kijelölése tárgyú elıterjesztését: 2. A Képviselıtestület egyetért a Mórahalom, Balog Páter utca feletti lakópark északi részén 17 db telek értékesítési szándékával az alábbi paraméterek szerint: Sor szám Hrsz Terület (m 2 ) Egységár Ft/ m 2 Értékesítési ár Ft , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 3. Mórahalom város Képviselıtestülete utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy az építési telkek értékesítésre történı kijelölésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidı: azonnal Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester

19 1. Nógrádi Zoltán polgármester 2. Irattár 19 - Mórahalom, Egyenlıség u. 18. sz. alatti lakás bérlıkijelölése Tóth Imre és Családja részére - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. 14/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: Mórahalom, Egyenlıség u. 18. sz. alatti lakás bérlıkijelölése Tóth Imre és Családja részére 1./ Mórahalom város Képviselıtestülete. az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítésérıl szóló többször módosított 29/1993. /XII.31./ KT. számú rendelet 3. és 6. -ai alapján az Egyenlıség u.18. szám alatti 3 szobás 89 m2 alapterülető önkormányzati tulajdonú bérlakás szociális alapú igénybevételére, február 1-tıl 5 év határozott idıtartamra bérlıként jelöli Tóth Imre és családja Mórahalom, Domb u.16. szám alatti lakosokat. 2./ A Képviselıtestület felhívja a Polgármestert, az önkormányzati lakásbérleti szerzıdését kösse meg. Határidı: január 31. Felelıs: Nógrádi Zoltán polgármester 1./ Tóth Imre és családja Mórahalom, Domb u / Nógrádi Zoltán polgármester

20 20 - A Mórahalom 0392/9 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elıvásárlási jog érvényesítése, valamint az 1706 hrsz-ú építési telek értékesítésre való kijelölése Csányi László alpolgármester: Részletesen ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat és azok háttér információit. Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a bizottság támogatja az elıterjesztés elfogadását. H o z z á s z ó l á s : Heller Sz. Tibor képviselı: Az egyik üggyel kapcsolatban mint képviselınek jelezte egy az elızményeiben érintett ügyfél, hogy egy létre nem jött ingatlanvásárlás miatt zaklatások érik ıt az elıterjesztésben szereplı árverezésre jelentkezı felek részérıl. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az elıterjesztést. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja az l. sz. határozati javaslatot. - A Képviselı-testület egyhangúlag elfogadja a 2. sz. határozati javaslatot. 15/2007. /I. 18./ Képviselı-testületi határozat: Tárgy: A Mórahalom 0392/9 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elıvásárlási jog érvényesítése 1./ Mórahalom Város Képviselıtestülete megtárgyalta és elfogadja a Mórahalom 0392/9 hrszú ingatlannal kapcsolatos elıvásárlási jog érvényesítésére vonatkozó elıterjesztést. 2./ Mórahalom Város Képviselıtestülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. tv. 136/A. (1) bekezdésében biztosított elıvásárlási jogával élve, bruttó ,- Ft áron megvásárolja a Mórahalom, 0392/9 hrsz-ú ingatlant. 3./ A Képviselıtestület felhívja a Polgármestert a 2./ pont szerinti jogügylettel kapcsolatos dokumentum aláírásra, valamint a vételárnak a bírósági végrehajtó letéti számlájára történı

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat

69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Rendırkapitányságnak a város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl készült tájékoztatóját

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben