Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény"

Átírás

1 Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Általános iskolai évfolyamok esti rendszerű oktatása számára 2015.

2 Tartalomjegyzék Tantárgyak és tanórák rendszere... 3 Készítették... 4 Élő idegen nyelv... 5 Biológia... 7 Földrajz Kémia Kommunikáció Matematika Osztályfőnöki óra Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Művészeti ismeretek - dráma és tánc Fizika Informatika... 43

3 Tantárgyak és tanórák rendszere Óraterv a helyi tantervhez évfolyamon esti rendszerű oktatásban Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Anyanyelv és kommunikáció Matematika Informatika Rajz és kézművesség Környezetismeret Erkölcstan Összesen Óraterv a helyi tantervhez évfolyamon esti rendszerű oktatásban Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Anyanyelv és kommunikáció Irodalom Matematika Biológia Fizika Földrajz Kémia Informatika * Történelem Művészeti ismeretek Osztályközösség építő program Idegen nyelv Összesen

4 Készítették Tantárgy Évfolyam(ok) Készítők Kalocsa,

5 Élő idegen nyelv Tantárgy: Élő idegen nyelv 5. évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulóban kialakuljon az idegen nyelv megismerésének és használatának természetes igénye, az alapszituációkban való jártassága, az idegen nyelv más tantárgyakba való integrálásának képessége (pl. számítástechnika), és emellett a nyelvtanulás járuljon hozzá a felnőtt szocializációjának folyamatához. Beszédértés, szóbeli interakció, összefüggő beszéd, olvasott szöveg értése, íráskészség fejlesztése. Évfolyam: 5. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 idegen nyelv szakos tanár, gyógypedagógus, komplex típusú felsőfokú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkező Az órát tanító előírt végzettsége: pedagógus. TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám 1. Család Én és a családom. Családtagok bemutatása. 2. Otthon Otthonom, bútorok, berendezési tárgyak. 3. Étkezés Kedvenc ételeim, italaim. 4. Idő és időjárás A hét napjai, napszakok, évszakok és hónapok. 5. Öltözködés Évszakok és ruhadarabok. 6. Sport Testrészek és mozgás. 7. Iskola, barátok Iskolám, osztálytermünk. 8. Szabadidő, szórakozás Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 9. Utazás, pihenés Közlekedési eszközök. 10. Szabadon tervezhető időkeret A tanulók teljesítményének mérése. Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét. feladatlapok, füzet, IKT eszközök feladatlapok, füzet, IKT eszközök feladatlapok, füzet, IKT eszközök feladatlapok, füzet, IKT eszközök feladatlapok, füzet, IKT eszközök feladatlapok, füzet, IKT eszközök feladatlapok, füzet, IKT eszközök feladatlapok, füzet, IKT eszközök feladatlapok, füzet, IKT eszközök Tesztek, feladatlapok. A project során felhasznált eszközök. A továbbhaladás feltételei az ötödik évfolyam végén: A tanuló értse meg az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, esetleg szövegeket. Kommunikáljon egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal. Olvasson fel felkészülés után rövid szövegeket. Értse meg a közös feldolgozás után az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Írjon ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat, másolva írott szövegeket alkosson

6 Tantárgy: Élő idegen nyelv 6. évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulóban kialakuljon az idegen nyelv megismerésének és használatának természetes igénye, az alapszituációkban való jártassága, az idegen nyelv más tantárgyakba való integrálásának képessége (pl. számítástechnika), és emellett a nyelvtanulás járuljon hozzá a felnőtt szocializációjának folyamatához. Beszédértés, szóbeli interakció, összefüggő beszéd, olvasott szöveg értése, íráskészség fejlesztése Évfolyam: 6. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 idegen nyelv szakos tanár, gyógypedagógus, komplex típusú felsőfokú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkező Az órát tanító előírt végzettsége: pedagógus. TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám 1. Család 2. Otthon Én és a családom. Családtagok bemutatása. Napirend. Otthonom, lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. 3. Étkezés Napi étkezések. Kedvenc ételeim, italaim. 4. Idő és időjárás Az óraidő, a hét napjai, napszakok, évszakok és hónapok. 5. Öltözködés Évszakok és ruhadarabok, kedvenc ruháim. 6. Sport Testrészek és mozgás. 7. Iskola, barátok Iskolám, osztálytermünk. Tantárgyaim, tanáraim 8. Szabadidő, szórakozás Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem. 9. Utazás, pihenés Vakáció, nyaralás. Közlekedési eszközök. feladatlapok, füzet, IKT eszközök feladatlapok, füzet, IKT eszközök feladatlapok, füzet, IKT eszközök feladatlapok, füzet, IKT eszközök feladatlapok, füzet, IKT eszközök feladatlapok, füzet, IKT eszközök feladatlapok, füzet, IKT eszközök feladatlapok, füzet, IKT eszközök feladatlapok, füzet, IKT eszközök Szabadon tervezhető időkeret A tanulók teljesítményének mérése. Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét. Tesztek, feladatlapok. A project során felhasznált eszközök. 8 A továbbhaladás feltételei a hatodik évfolyam végén: A tanuló értse meg a részben célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, esetleg szövegeket. Kommunikáljon egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal. Mondjon el felkészülés után rövid szövegeket. Értse meg közös feldolgozás után az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Írjon ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat, mintát követve lehetőleg önállóan írott szövegeket alkosson.

7 Biológia Tantárgy: Biológia 5. évfolyam Kiemelt célok: A társadalom és a gazdaság aktuális problémáinak felismerése és értelmezése, az aktív és felelős állampolgári magatartás gyakorlása. Tantárgy feladatai: A természetről és az emberről, a kettő kapcsolatáról való szemlélet formálása, a tanulók egészséges életmódjának és környezettudatos magatartásának alakítása. Aktív tanulási formákat támogató tanulásszervezés. Évfolyam: 5. Éves óraszám: 37 Heti óraszám: 1 biológia szakos tanár, ennek hiányában gyógypedagógus, tanulásban Az órát tanító előírt végzettsége: akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány, a tantárgynak megfelelő műveltségi területet végzett tanító TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám 1. Élet a kertben A növényi test felépítése, a szervek működése, a növények életfeltételei. Zöldség, gyümölcs: fajtái, kártevői, védekezés, (virág, mag, termés, fő- és mellékgyökérzet, főeres, mellékeres levél, takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas-, bogyótermés, módosult növényi rész: gumó, hagyma, egynyári, kétnyári, évelő) (gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny, zsigerzacskó, átalakulás nélküli fejlődés, tápláléklánc.) Dísznövények. A házban és a ház körül élő állatok: házi veréb, füstifecske, házi légy. Madárvédelem. táblagépek, fényképek, ismeretterjesztő könyvek, videó filmek, zöldségek, gyümölcsök 5 2. Vizek, vízpartok élővilága A vízi élőhely jellemző élettelen környezeti tényezői. Vizek egysejtűi. Vízi-vízparti növénytársulások. A vízi-vízparti életközösség jellemző gerinctelen és gerinces állatai (Egysejtű, sejtszervecske, baktérium, moszat, telepes test, gyöktörzs, kétlaki növény, hínárnövényzet, gerinctelen, gyűrűsféreg, puhatestű, kagyló, ízeltlábú, rovar, rák, gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes csőr, gázlóláb, tépőcsőr, markoló láb, lágyhéjú tojás, átalakulásos fejlődés, átváltozás, átalakulás nélküli fejlődés, költöző madár, téli álom, változó testhőmérséklet). táblagépek, fényképek, ismeretterjesztő könyvek, videó filmek, 5 3. Alföldi tájakon A füves puszták élővilága. Táplálkozási láncok, táplálékhálózatok. A Kiskunsági vagy a Hortobágyi Nemzeti Park természeti értékei. Alföldek hasznosítása (Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűfélék, koronagyökér, takarólevél nélküli virág, fészek-, kalász-, szemtermés, kifejlés, kétéltű, hüllő, rágcsáló.) táblagépek, fényképek, ismeretterjesztő könyvek, videó filmek, 5

8 4. Az erdő életközössége Az erdő, mint életközösség Legjellemzőbb növényei Az erdő gerinctelen és gerinces állatai. A vadgazdálkodás szerepe, jelentősége Herman Ottó munkásságának jelentősége.(erdő, erdő szintjei, zárvatermő, nyitvatermő, haraszt, moha, virágtalan növény, gomba, spóra, barkavirágzat, makktermés, tűlevél, tobozvirágzat, cserje, pókszabású, rovar, bogár, lepke, csáprágó, pödör nyelv, kúszóláb, vésőcsőr) táblagépek, fényképek, ismeretterjesztő könyvek, videó filmek, 5 5. Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben A víz szerepe a földi élet szempontjából. A forró éghajlati öv jellegzetes biomjainak jellemzése. Fajok közötti jellegzetes kölcsönhatások. A trópusi biomokat fenyegető főbb emberi eredetű veszélyek (Környezeti tényező, életfeltétel, alkalmazkodás; trópusi esőerdő, erdős és füves szavanna, trópusi sivatag, elsivatagosodás; versengés, együttélés, táplálkozási lánc; gerinces, hüllő, madár, emlős). táblagépek, fényképek, ismeretterjesztő könyvek, videó filmek, 5 6. Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz A mérsékelt övezet és a magashegységek környezeti jellemzői. A mérsékelt éghajlati övezet biomjainak jellemzése, állatai, növényei. Invazív és allergén növények. Az ember természetátalakító munkája. (Plankton, egysejtű, moszat, szivacs, csalánozó, gerinces, hal, madár, emlős; környezeti tényező, tűrőképesség, táplálkozási hálózat.) táblagépek, fényképek, ismeretterjesztő könyvek, videó filmek, 4 7. Az élővilág alkalmazkodása a hideghez, és a világtenger övezeteihez A hideg éghajlati övezet biomjainak jellemzése. A világtenger, mint élőhely. Az élőhelyek pusztulásának okai. A Föld globális problémái. (Tajga, nyitvatermő, zárvatermő, gerinces, hüllő, madár, emlős; táplálkozási hálózat, táplálkozási piramis, fenntarthatóság, környezeti terhelés.) táblagépek, fényképek, ismeretterjesztő könyvek, videó filmek, 4 8. Rendszer az élővilág sokféleségében Az élőlények csoportosításának lehetőségei. Az élővilág törzsfejlődésének időskálája. (Rendszerezés, rendszertani kategória; ország, törzs, osztály, leszármazás) tabló, teszt 4 A továbbhaladás feltételei az ötödik évfolyam végén: A tanuló értse az éghajlati övezetek kialakulásának okait és a biomok összetételének összefüggését. Legyen tisztában az adott térséget jellemző környezeti tényezőkkel. Ismerje a globális környezetkárosítás veszélyeit. Ismerje és jellemezze a jellegzetes életközösségeket alkotó legfontosabb fajokat, tudjon belőlük táplálékláncot összeállítani. Be tudja mutatni az egyes életközösségek szerkezetét. Tudjon különbséget tenni csoportosítás és rendszerezés között. Legyen tisztában a fejlődéstörténeti rendszer alapjaival. Ismerje az élővilág országait, törzseit és jellegzetes osztályait.

9 Tanárgy: Biológia 6. évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: A társadalom és a gazdaság aktuális problémáinak felismerése és értelmezése, az aktív és felelős állampolgári magatartás gyakorlása. A természetről és az emberről, a kettő kapcsolatáról való szemlélet formálása, a tanulók egészséges életmódjának és környezettudatos magatartásának alakítása. Aktív tanulási formákat támogató tanulásszervezés Évfolyam: 6. Éves óraszám: 37 Heti óraszám: 1 Az órát tanító előírt végzettsége: biológia szakos tanár, ennek hiányában gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány, a tantárgynak megfelelő műveltségi területet végzett tanító TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám A rendszer és a környezet fogalma, kapcsolata, biológiai értelmezés Testszerveződés a növény- és 1. Részekből egész testszerveződés állatvilágban demonstrációs tábla, Növényi és az állati szövetek makett, tankönyv 6 (Szerveződési szint, sejt, szövet; sejtalkotó, táplálkozás, anyagszállítás, légzés). 2. Szépség, erő, egészség 3. A szervezet anyag- és energiaforgalma Az emberi test síkjai, szimmetriája, formavilága, esztétikuma. A bőr felépítése, bőrbetegségek. A mozgás szervrendszer. Csontok, izületek, mozgássérülések (Kültakaró, mozgás szervrendszer, ízület). Az élőlényeket felépítő szervetlen és szerves anyagok. A tápcsatorna, egészséges táplálkozás. A légzési szervrendszer. A vér. Kiválasztás. Szív és érrendszer. Szűrővizsgálatok. Betegjog (Tápanyag, anyagcsere, alapanyagcsere, emésztés, vér, vércsoport, véralvadás, immunitás, szűrlet, vizelet, só- és vízháztartás). demonstrációs tábla, csontváz, torzó, ismeretterjesztő könyv, videó, tankönyv demonstrációs tábla, torzó, ismeretterjesztő könyv, videó, tankönyv A belső környezet állandóságának biztosítása Érzékszervek. Idegrendszer. Reflexek. Káros szenvedélyek. Az alapvető életfolyamatok. (Receptor, érzékszerv, reflex, reflexkör, feltétlen és feltételes reflex, központi és környéki idegrendszer) demonstrációs tábla, csontváz, torzó, ismeretterjesztő könyv, videó, tankönyv 8 5. A fogamzástól az elmúlásig A férfi és a nő szaporodási szervrendszere. Fogamzásgátlás, nemi úton terjedő betegségek. Méhen belüli és kívüli élet szakaszai. Serdülőkor. Önismeret és önfejlesztés (Ivarsejt, nemi hormon, elsődleges, másodlagos nemi jelleg, nemi szerv, szexualitás, abortusz, fogamzásgátlás, tudatos családtervezés.) demonstrációs tábla, csontváz, torzó, ismeretterjesztő könyv, videó, tankönyv, egészségügyi szórólapok 9 A továbbhaladás feltételei az hatodik évfolyam végén: Ismerje a sejtek, szövetek és szervek felépítése és működése közötti összefüggést. Ismerje az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait, szerepüket a fajok fennmaradásában, a földi élet változatosságának fenntartásában. Legyen tisztában: saját teste felépítésével és alapvető működési sajátosságaival. Ismerje a férfi és a nő közötti különbséget és a kamaszkor biológiai-pszichológiai problémáit. Ismerje a betegségek kialakulásának okait, megelőzésük és felismerésük módjait, az egészséges életmód és az elsősegélynyújtás legfontosabb szabályait. Értse a szűrővizsgálatok jelentőségét a betegségek sikeres gyógyításában.

10 Földrajz Tantárgy: Földrajz 5. évfolyam Kiemelt célok: A szűkebb és a tágabb környezet természeti és társadalmi jellemzői. Térbeli vetületének megismerése. Készségszintű térképolvasás. Önálló ismeretszerzés. Gazdasági - társadalmi - természeti viszonyok, összefüggések felismerése. Tantárgy feladatai: Írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé jellegű kérdésekkel komplex mérés alkalmazása a tárgyi tudás és az ok-okozati összefüggések feltárásához. Évfolyam: 5. Éves óraszám: 37 Heti óraszám: 1 Az órát tanító előírt végzettsége: földrajz szakos tanár, ennek hiányában gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány, a tantárgynak megfelelő műveltségi területet végzett tanító TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám 1. Tájékozódás térben Térképismeret: méretarány, aránymérték, fokhálózat, idő, időjárás, éghajlat, Felszín: síkság, dombság, fennsík. Éghajlat elemei, Kontinensek nagytájai Térképek, atlaszok, földgömb, táblagépek, tankönyv 9 2 Tájékozódás időben Csillagászati ismeretek: Tejútrendszer, Naprendszer, keringés, forgás, Földtörténet Térképek, atlaszok, földgömb, táblagépek, tankönyv 7 3. Magyarország földrajza 4. Szabadon tervezhető időkeret A továbbhaladás feltételei az ötödik évfolyam végén: Hazánk természeti adottságai. Településtípusok: falu, város, tanya, agglomeráció, Társadalomföldrajz: élelmiszergazdaság, energiaszerkezet, külgazdaság, természetes népszaporulat, régió, megye A tanulók teljesítményének mérése. Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét. Térképek, atlaszok, földgömb, táblagépek, tankönyv Tesztek, feladatlapok. A project során felhasznált eszközök. Legyen képes különböző tartalmú térképek gyakorlati használatára. Ismerje az időjárást kialakító legfontosabb tényezőket, és jellemezze éghajlatunkat. Ismerje fel, jellemezze a megfigyelt táj legfontosabb felszínformáit. Tudja bemutatni hazánk tájainak természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőit. Ismerje fel a természeti adottságok szerepét, hatását az egyes térségek gazdasági életében, és ismerje hazánk környezeti értékeit. Ismerje az alapvető csillagászati fogalmakat, neveket. 17 4

11 Tantárgy: Földrajz 6. évfolyam Kiemelt célok: A szűkebb és a tágabb környezet természeti és társadalmi jellemzői térbeli vetületének megismerése. Készségszintű térképolvasás. Önálló ismeretszerzés. Gazdasági - társadalmi - természeti viszonyok, összefüggések felismerése. Tantárgy feladatai: Írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé jellegű kérdésekkel komplex mérés alkalmazása a tárgyi tudás és az ok-okozati összefüggések feltárásához. Évfolyam: 6. Éves óraszám: 37 Heti óraszám: 1 Az órát tanító előírt végzettsége: földrajz szakos tanár, ennek hiányában gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány, a tantárgynak megfelelő műveltségi területet végzett tanító TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám 1. A kontinensek földrajza (Európa) Európai Unió, Benelux államok, Montánunió, Európa országai, Jugoszlávia, Szovjetunió felbomlása. térképek, atlaszok, táblagépek, DVD-k, CD-k, útleírások, fényképek A kontinensek földrajza (Ázsia) Japán, Kína, India, Törökország, Izrael, arab országok. Élelmezési, vízellátási problémák. térképek, atlaszok, táblagépek, DVD-k, CD-k, útleírások, fényképek 7 3. A kontinensek földrajza (Afrika) Dél-afrikai Köztársaság, Nigéria. Élelmezési, vízellátási problémák. térképek, atlaszok, táblagépek, DVD-k, CD-k, útleírások, fényképek 5 4. A kontinensek földrajza (Ausztrália és Óceánia) Ausztrália, Új-Zéland térképek, atlaszok, táblagépek, DVD-k, CD-k, útleírások, fényképek 4 5. A kontinensek földrajza (Amerika) USA, Kanada, Latin-Amerika, Brazília, Mexikó, Argentína térképek, atlaszok, táblagépek, DVD-k, CD-k, útleírások, fényképek 7 6. Szabadon tervezhető időkeret A tanulók teljesítményének mérése. Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét. Tesztek, feladatlapok. A project során felhasznált eszközök. 4 A továbbhaladás feltételei az hatodik évfolyam végén: Legyen felkészülve az egyes tájak, országok jellemzőit bemutató képek, ábrák elemzésére. Ismerje fel a természeti és társadalmi környezet alapvető összefüggéseit. Tudja megmutatni különböző méretarányú és tartalmú térképeken az egyes témákhoz kapcsolódó topográfiai fogalmakat. Megadott szempontok alapján tudja bemutatni az egyes országokat, tipikus tájakat. Tudja elemezni az Európára vonatkozó tematikus térképeket. Ismerje meg Európa jelentősebb országait. Legyen képes bemutatni az eltérő társadalmi-gazdasági fejlettségű országokat

12 Kémia Tantárgy: Kémia 5. évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: A közvetlen környezetben megtalálható anyagok és jelenségek megismertetése. Igény felkeltése az anyagi tulajdonságokkal és az egyes folyamatokkal kapcsolatos kérdések felvetésére és a válaszok megtalálására. A tanuló tudja, mivel foglalkozik a kémia tudománya, milyen kérdésekre, milyen módszerekkel keres válaszokat. Megtapasztalja, hogyan látja a kémia az anyagi világ jelenségeit, és felismeri, milyen módon írhatók le és érthetők meg ezek. Évfolyam: 5. Éves óraszám: 37 Heti óraszám: 1 Az órát tanító előírt végzettsége: kémia szakos tanár, ennek hiányában gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány, a tantárgynak megfelelő műveltségi területet végzett tanító TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám Élő és élettelen anyag fogalma, minőségi tulajdonságai, mérhető jellemzői. Halmazállapotok. Keverékek. 1. Állandóság és változás Égés. Víz. Talaj. Levegő. (Anyag, élő-élettelen, halmazállapotok, a víz környezetünkben (Anyag és közeg) és hőmérséklet-változáskor kialakuló tankönyv, táblagép, 10 halmazállapotai, keverék, a levegő alkotórészei, légnyomás, talaj, kőzettörmelék, humusz, talajnedvesség.) Energiahordozók (tápanyagok, kőszén, kőolaj, földgáz) jellemzői, felhasználása. Az élő szervezetek 2. Energia a vegyületekből energiája: napfény és vegyületek. (Hőmérséklet, energia, energiaforrás, energiahordozó, energiagazdálkodás, energiatakarékosság) tankönyv, táblagép, 7 3. Ásvány, kőzet 4. Találkozások a kémiával a részecskemodell A továbbhaladás feltételei az ötödik évfolyam végén: Kőzetek vizsgálata. Az andezit, bazalt, mészkő, homok, lösz, barnakőszén, feketekőszén jellegzetes tulajdonságai, felhasználásuk. (Kőzet, ásvány, kristály, andezit, bazalt, mészkő, belső erő, külső erő, bauxit, lignit.) Egyszerű tanulói kísérletek és vizsgálatok elvégzésén keresztül alapvető biztonsági szabályok betartása, az érzékszervi tapasztalatok megfogalmazása, a kísérlet leírásának elvei, a kémiai (tudományos) leírás jellemzői. Az anyagok csoportosítása fizikai tulajdonságaik, halmazállapotuk alapján. A négy ősprincípium. Anyagi részecske. Az atom, mint az anyagok felépítő eleme. A szilárd, folyékony és gáz halmazállapotok és tulajdonságaik vizsgálata köznapi anyagokon és problémákon. Fázis fogalma, homogén és heterogén rendszer. A víz halmazállapot-változásainak megfigyelése csoportos vizsgálatokon keresztül. A szublimáció kísérletek kámforral, jóddal. (Részecskemodell, fizikai tulajdonságok, fizikai változások.) geológiai készlet, múzeum kiállítási anyaga, táblagép, tankönyv, 10 tankönyv, táblagép, 10 A tanulók szerezzenek jártasságot abban, hogy az őket körülvevő anyagokat és azok átalakulásait megfigyeljék, tapasztalataikat elemezzék és értelmezzék. Ismerjék fel a kémiai tudás alkalmazhatóságát, mind egyéni, mind közösségi szinten. Értse meg a tudás alkalmazásához az ismeretterjesztő irodalmat.

13 Tantárgy: Kiemelt célok: Kémia 6. évfolyam A közvetlen környezetben megtalálható anyagok és jelenségek megismertetése. Igény felkeltése az anyagi tulajdonságokkal és az egyes folyamatokkal kapcsolatos kérdések felvetésére és a válaszok megtalálására. Tantárgy feladatai: A tanuló tudja, mivel foglalkozik a kémia tudománya, milyen kérdésekre, milyen módszerekkel keres válaszokat. Megtapasztalja, hogyan látja a kémia az anyagi világ jelenségeit, és felismeri, milyen módon írhatók le és érthetők meg ezek. Évfolyam: 6. Éves óraszám: 37 Heti óraszám: 1 kémia szakos tanár, ennek hiányában gyógypedagógus, tanulásban Az órát tanító előírt végzettsége: akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány, a tantárgynak megfelelő műveltségi területet végzett tanító TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám 1. Kémia a fürdőszobában: oldódás, folyadékok Az oldódás folyamata, az oldószer és az oldott anyag. A diffúzió jelensége (a légfrissítők vagy szagtalanítók példáján). Szennyvíztisztítás. Keverékek szétválasztása, szűrés, ülepítés, desztillálás (Fizikai és kémiai változások, oldódás, diffúzió, elválasztás, csapadék) tankönyv, táblagép Kémia a konyhában fizikai és kémiai változások 3. Kémia a szobában Az aprítás, oldás, melegítés és hűtés szerepe egyszerű konyhai eljárásokban. Sózás, cukrozás, tartósítás és befőzés. Mennyiségek. Hígítás és töményítés. Kristályosodás. Az ozmózis jelensége. Első találkozás a periódusos rendszerrel. A mol fogalma.. Vegyjel, képlet, összegképlet. Egyszerű és összetett anyagok fogalma. A desztillált víz, csapvíz, tengervíz, ásványvíz, gyógyvíz különbözősége. Savas és lúgos anyagok, indikátor, kémhatás (Kémiai részecske, anyagmennyiség) Az égés vizsgálata. A tűzoltás módjai. A szén-dioxid, a szén-monoxid és tulajdonságaik. Nemesgázok. Széndioxid-kibocsátás környezetünkben. (Kémiai egyenlet, égés, oxidáció) tankönyv, táblagép, demonstrációs tábla, 12 tankönyv, táblagép 14 A továbbhaladás feltételei az hatodik évfolyam végén: A tanulók szerezzenek jártasságot abban, hogy az őket körülvevő anyagokat és azok átalakulásait megfigyeljék, tapasztalataikat elemezzék és értelmezzék. Ismerjék fel a kémiai tudás alkalmazhatóságát, mind egyéni, mind közösségi szinten. Értse meg a tudás alkalmazásához az ismeretterjesztő irodalmat.

14 Kommunikáció Tantárgy: Kiemelt célok: Kommunikáció magyar nyelv és irodalom 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A tanulók halott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciáinak fejlesztése a kognitív folyamatok, az életkori sajátosságok és egyéni képességek figyelembevételével. A nyelvről szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése. Tehát fontos cél a képességek szintre hozása, majd folyamatos fejlesztése, valamint az olvasási kedv felkeltése. Tantárgy feladatai: A tantárgy alapvető feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének megalapozása, továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása. A szövegalkotás folyamatának megfigyelése, gyakorlása, különböző, a kommunikációs helyzeteknek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban történő fogalmazás. Az elsajátított írástechnika, helyesírás gyakorlása, továbbfejlesztése. A nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés módjainak, technikáinak előkészítése, gyakoroltatása, a kritikus, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Alapvető feladatok: -A szövegértés fejlesztése. -A szó- és írásbeli szövegalkotás képességének fejlesztése. -A tanulás képességének fejlesztése. -A magyar nyelv életének és rendszerének megismerése. - Irodalmi művek olvasásának motivációja. - Az irodalmi műveltség alapjainak, igényének kialakítása. Évfolyam: 5. Éves óraszám: 111 (74+37) Heti óraszám: 1+2 Az órát tanító előírt végzettsége: magyar nyelv és irodalom szakos tanár, ennek hiányában gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány, a tantárgynak megfelelő műveltségi területet végzett tanító TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV Témakörök, témák Ismeretanyag, kulcsfogalmak Eszközök Óraszám 1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása. Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A hallásértés fejlesztése analitikus és evaluációs gyakorlatokkal. Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése. A közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés, hangsúly, tempó, hangerő, stb., valamint a nem nyelvi jelek alkalmazása.a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzetnek: tér, idő, és résztvevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek létrehozása szerepjátékkal, drámapedagógiai gyakorlattal.szituációs játékok az udvarias nyelvi viselkedés formáinak gyakorlására. Helyzetgyakorlatok: a helyes beszédlégzés és hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás.mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés.tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása. Történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról.kulcsfogalmak: kommunikáció, testtávolságtartás, beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, külső, kommunikációs folyamat, kommunikációs folyamat tényezői (Kulcsfogalmak: adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat, dallam, szünet, hangsúly, tempó, hangerő, hangszín, szünet) Tankönyv 5. osztály, munkafüzet, feladatlap 5. osztályosoknak, falikép, ábra a kommunikációs Tankönyv és munkafüzet 5. osztályosoknak, aktuális módszertani kiadványok, auditív információhordozók, számítógépi programok. 6

15 2. Olvasás, írott szöveg megértése Gyakorlatok az életkorban elvárható tempójú, folyamatos hangos és néma olvasás fejlesztésére, különböző témájú művek fölkészülés utáni értelmes felolvasása. Memoriterek kifejező előadása. A szöveg megértésének bizonyítása a mondatfonetikai eszközök helyes használatával. Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása különböző témájú és típusú nyomtatott és elektronikus szövegeken. Az ismert szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása) alkalmazása, illetve újabb stratégiákkal való bővítése (szelektív olvasás, színtézis).tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók használatával) a különféle dokumentumtípusokban (könyv, folyóirat, AV és online dokumentum), korosztálynak szóló kézikönyvek, (szótár, lexikon), ismeretterjesztő forrásokban.feladatok a szöveg tagolására, lényegkiemelés, tömörítés. (Kulcsfogalmak: Üzenet, szövegkép, betűrend, tartalomjegyzék.) Tankönyv 5. osztály, munkafüzet, feladatlap 5. osztályosoknak, falikép, ábra a kommunikációs Tankönyv és munkafüzet 5. osztályosoknak, aktuális módszertani kiadványok, auditív információhordozók, számítógépi programok Írás, fogalmazás Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, javítása. Törekvés az egyéni írástechnika kialakítására. Az önálló és tanári segítséggel történő anyaggyűjtés módjainak fejlesztése. A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak magismerése, gyakorlatok a vázlatkifejtéséhez. Személyes élmények megfogalmazása különböző szövegtípusokban: leírás, jellemzés, elbeszélés. Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív szövegalkotás fejlesztése. Újabb szövegalkotási eljárások megismertetése, alkalmazásának segítése. Digitális kompetencia fejlesztése.néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése. Az írott és a nyomtatott szöveg formájának üzenete. Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs használata. Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl.: , komment. (Kulcsfogalmak: anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, , komment.) Tankönyv 5. osztály, munkafüzet, feladatlap 5. osztályosoknak, falikép, ábra a kommunikációs Tankönyv és munkafüzet 5. osztályosoknak, aktuális módszertani kiadványok, auditív információhordozók, számítógépi programok, táblagép Helyesírás A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási szabályok megismerése, azok fokozatosan történő önálló alkalmazása. A magyar helyesírás alapelveinek megismerése. Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés elve) megismerése, gyakorlása, főleg a hangtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan.törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra, a helyesírást segítő segédeszközök (Helyesírási szabályzat, szótár, stb.) önálló használatának kialakítására. (Kulcsfogalmak: ábécé, helyesírási alapelv, elválasztás.) Tankönyv 5. osztály, munkafüzet, feladatlap 5. osztályosoknak, falikép, ábra a kommunikációs Tankönyv és munkafüzet 5. osztályosoknak, aktuális módszertani kiadványok, auditív információhordozók, számítógépi programok. 6

16 5. A szavak szerkezete és jelentése A szavak szerkezetének megfigyelése, a főbb szóelemek funkcióinak tapasztalati úton történő fölfedezése. A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalék: képző, jel, rag. Hangalak és kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és hangalakja közötti összefüggés megfigyelése: egy- és többjelentésű szavak, rokon- és ellentétes jelentésű, azonos és hasonló alakú szavak. Szókincsbővítés, annak megtapasztalása, hogy ugyanazt a tartalmat többféle szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni. Az állandósult szókapcsolatok, szólások, szóláshasonlatok, közmondások jelentésének, szerkezetének, használati körének megfigyelése. A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt és írott szövegekben játékos gyakorlatokkal. Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések csoportos és önálló feltárása. (Kulcsfogalmak: Szótő, toldalék, képző, jel rag, egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- és ellentétes jelentésű szó, hangutánzó szó, hangulatfestő szó, állandósult szókapcsolat, közmondás, szólás, metafora.) Tankönyv 5. osztály, munkafüzet, feladatlap 5. osztályosoknak, falikép, ábra a kommunikációs Tankönyv és munkafüzet 5. osztályosoknak, aktuális módszertani kiadványok, auditív információhordozók, számítógépi programok A nyelv szerkezete A magyar hangrendszer jellemzőinek tapasztalati úton történő megismerése. A hangok, szóelemek, és szavak szintjének részletes vizsgálata. A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek felfedezése, a képzési módok megfigyelése. - A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzőik: - magánhangzók, mássalhangzók; - magánhangzók: magas, mély; rövid, hosszú, - mássalhangzók: zöngés, zöngétlen. Betűrend. Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűség: megfigyelésük kiejtésben, a beszédben és az írásban. A hangok kapcsolódási szabályszerűségei: hangrend, illeszkedés, teljes és részleges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés. A saját (Kalocsa-környéki) nyelvváltozatból ismert hangok eltérései a sztenderd változattól. (Kulcsfogalmak: Magánhangzó, mássalhangzó, betűrend, hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, részleges hasonulás, kiesés, összeolvadás, rövidülés, nyelvváltozat.) Tankönyv 5. osztály, munkafüzet, feladatlap 5. osztályosoknak, falikép, ábra a kommunikációs Tankönyv és munkafüzet 5. osztályosoknak, aktuális módszertani kiadványok, auditív információhordozók, számítógépi programok. 11

17 7. Mese Népmesék, műmesék. Verses és prózai formájú mesék- a mesék segítenek az alapvető magatartásformák, erkölcsi értékek megismerésében és értékelésében. A befogadóképesség fejlesztése: a valóság és fikció különbségének megvilágítása. A fogalmi gondolkodás fejlesztése a mesékkel kapcsolatos fogalmak alkalmazásával. Nép- és műmesék. Hazai nemzetiségek és más népek meséi. Verses és prózai formájú mesék. Meseregény, meseregény-részletek. Műfaji változatok tudatosítása, ezekre példák: tündérmese, valódi mese, hősmese, csalimese, láncmese, hazugságmese, tréfás mese. Állatmesék verses és prózai formában: egy téma több variánsa, pl. Aiszóposz, Phaedrus, La Fontaine, klasszikus történetei. Meseélmények, mesehősök, mesei fordulatok, mesei jellemzők felidézése, rendszerezése, kreatív gyakorlatok, mesemondás. (Kulcsfogalmak: népmese, tündérmese, csalimese, állatmese (fabula) meseregény, mesealak, meseszám, mesefordulat, vers, ritmus, próza.) Tankönyv 5. osztály, munkafüzet, feladatlap 5. osztályosoknak, falikép, ábra a kommunikációs Tankönyv és munkafüzet 5. osztályosoknak, aktuális módszertani kiadványok, auditív információhordozók, számítógépi programok Petőfi Sándor János vitéz A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában a tanuló felismeri az epikai jellemzőket, adott szempontból elemzi, és minősíti a művet, például tér, idő, cselekmény, szereplő, elbeszélő). Megismeri, megérti nyelvi és képes jellemezni a szereplőket, együttműködik a mű poétikai, nyelvi sajátosságainak feltárásában. A János vitéz cselekménye, szerkezete.a mű mesei elemei (cselekmény, hősök) népies elbeszélő költemény/verses mese. Kukorica Jancsi útjai, tettei, választásai (értelmezés, jellemzés). A falu reális életének rajza. Az elbeszélő, leíró és párbeszédes részek szerepének megfigyelése. János vitéz beszédhangnemének változása a különböző beszédhelyzetekben. A megjelenítés eszközei (az egységenkénti feldolgozás során néhány költői eszköz megismerése: költői kép, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, alakzatok, Pl.: ellentét, párhuzam, felsorolás, megszólítás, felkiáltás, kérdés).verselési elemzések, ritmizálási gyakorlatok (hangsúlyos, magyaros verselés).memoriter folyamatosan. (Kulcsfogalmak: epika, elbeszélő költemény, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, költői kifejezőeszközök: ellentét, párhuzam, felsorolás, megszólítás, felkiáltás, kérdés, ütemhangsúlyos verselés, verssor, ütem, felező 12-es sorfajta, páros rím.) Tankönyv 5. osztály, munkafüzet, feladatlap 5. osztályosoknak, falikép, ábra a kommunikációs Tankönyv és munkafüzet 5. osztályosoknak, aktuális módszertani kiadványok, auditív információhordozók, számítógépi programok. 13

18 9. Táj, szülőföld Lírai alkotások és a kapcsolódó fogalmak megismerése. A tájhoz, szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének kialakítása. Annak tudatosítása, hogy vannak gyakori témák, motívumok az irodalomban; ezzel párhuzamosan annak megértése, hogy a tematika nem műnemhez, műfajhoz kötődik. Olvasói tapasztalatok megidézésével szövegek műfaji különbségének érzékeltetése. Petőfi Sándor Az Alföld. Szülőföldemen c. műve, részletek az Úti levelekből. Epikai művek (részletek) és lírai alkotások magyar tájakról, városokról: Ady, Kosztolányi, Szabó Lőrinc vallomásai a szülőföldről. A művekhez kapcsolódó fogalmi ismeretek: téma motívum, gondolat, érzelem, hangulat, kötődés tudatosítása. Petőfi S. Az Alföld c. vers elemzése, memoriter. (Kulcsfogalmak: Tájleíró költemény, úti levél, útleírás, téma, motívum.) Tankönyv 5. osztály, munkafüzet, feladatlap 5. osztályosoknak, falikép, ábra a kommunikációs Tankönyv és munkafüzet 5. osztályosoknak, aktuális módszertani kiadványok, auditív információhordozók, számítógépi programok A régió, lakóhely kultúrája, irodalmi emlékei bevezetés A szűkebb környezethez való kötődés alakítása, az értékek megbecsülése. A kapcsolódó fogalmi ismeretek megalapozása. Kalocsa és környéke kultúrájának, népi hagyományainak megismerése: Táj ház meglátogatása, gyűjtőmunka népi hagyományainkról: néptánc, hímzés, tojásfestés, fafaragás. Prezentáció készítése. (Kulcsfogalmak: hagyomány, emlékhely, irodalmi emlékhely, folklór.) Tankönyv 5. osztály, munkafüzet, feladatlap 5. osztályosoknak, falikép, ábra a kommunikációs Tankönyv és munkafüzet 5. osztályosoknak, aktuális módszertani kiadványok, auditív információhordozók, számítógépi programok Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok A harmonikus családi élet megtartó erejének felismerése, az értékes emberi kapcsolatok megbecsülése. Folyamatos fejlesztési cél az irodalmi művekben az emberi kapcsolatok sokféleségének, a téma irodalmi megjelenésének megfigyelése, ideértve a témák változatait is. Családi, baráti kapcsolatok sokfélesége az irodalmi alkotásokban. Arany János családi kör a mű elemzése, memoritere.archetipikus helyzetek felfedezése bibliai, mitológiai történetekkel: Daidalosz és Ikarosz, Gilgames és Enkidu; Jákob és Ézsau történetei. Olvasó tapasztalatok, élmények előhívása, megidézés, szereplőinek tettei, érzelmei, gondolatai, a megjelenített emberi helyzetek szóbeli és írásbeli közlésekben. Kosztolányi, Karinthy műveiből, mark Twain, Jules Verne J. K. Rowling, E. Kasner műveinek részletei és tankönyv szerinti lírai alkotások megismerése. A választott művekhez kapcsolódó fogalmi ismeretek. (Kulcsfogalmak: biblia, mitológiai történet, életkép, elbeszélés, novella, regény.) Tankönyv 5. osztály, munkafüzet, feladatlap 5. osztályosoknak, falikép, ábra a kommunikációs Tankönyv és munkafüzet 5. osztályosoknak, aktuális módszertani kiadványok, auditív információhordozók, számítógépi programok. 13

19 12. Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk A regény eseménytartalma, szereplői. Nemecsek példamutató jellemvonásai. A grund jelképes szerepe a műben. Az einstand törvényének embertelen tartalma. A sokszálú történet egyes részeinek viszonya az egészhez és egymáshoz. Tér- és időviszonyok (külső, történelmi idő), cselekmény szerkezet, szereplők/jellemek, kapcsolatok, konfliktusok. Elbeszélői nézőpont. A mű fontos témáinak kiemelése: barátság, hűség, önfeláldozás, gyerekek-felnőttek kapcsolata, viszonya, hűség-árulás. Jelenet előadása. Memoriter: A grund jelentése. (Kulcsfogalmak: ifjúsági regény, cselekmény, szerkezet, tér-időviszonyok, konfliktus, elbeszélői nézőpont.) Tankönyv 5. osztály, munkafüzet, feladatlap 5. osztályosoknak, falikép, ábra a kommunikációs Tankönyv és munkafüzet 5. osztályosoknak, aktuális módszertani kiadványok, auditív információhordozók, számítógépi programok Szövegalkotás Irodalmi művekhez kapcsolódó szövegalkotási feladatok készítése különféle műfajokban: elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, kreatív írások. A szövegalkotás készségszintjének folyamatos fejlesztése, hibáinak javítása. Néhány, különféle típusú, a mindennapokban megjelenő írott és elektronikus szöveg készítése (meghívó, SMS, ) (Kulcsfogalmak: elbeszélés, leírás, jellemzés.) Tankönyv 5. osztály, munkafüzet, feladatlap 5. osztályosoknak, falikép, ábra a kommunikációs Tankönyv és munkafüzet 5. osztályosoknak, aktuális módszertani kiadványok, auditív információhordozók, számítógépi programok Szabadon tervezhető időkeret A tanulók teljesítményének mérése. Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét. Tesztek, feladatlapok. A project során felhasznált eszközök. 6 A továbbhaladás feltételei 5. évfolyam végén: A hangsúly, dallam, tempó, szünet és a nem nyelvi kifejezőeszközöket (metakommunikáció) használja összehangoltan egyszerűbb kommunikációs helyzetekben, a kommunikációs helyzetnek megfelelően. Tudja az élőbeszéd tempóját megközelítő, folyamatos hangos és néma olvasást. Képes legyen a másolás, tollbamondás és emlékezet utáni írásra, önálló írásbeli feladatok megoldására. Ismerjen fel az olvasott művekben néhány alapvető irodalmi témát. Fogalmazzon meg személyes és olvasmányélményt elsősorban szóban. Tudjon történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról szóban és rövid fogalmazásban. Legyen képes leírást készíteni tárgyról, személyről, tájról szóban vagy írásban. Ismerje fel a hang, a szó és a szóelem közötti különbséget, különös tekintettel az igealak szóelemeire. Legyenek alapismeretei a hangok képzéséről, tulajdonságairól. Értelmezze a rokon és ellentétes jelentésű szavakat, hangutánzó szavakat, valamint szólásokat, közmondások jelentését. Használja az egynyelvű szótárakat, diákoknak szánt kézikönyveket. A gyakran használt és az olvasott művekben előforduló szavak jelentésének értelmezése. Különítsen el a szókincs különböző rétegeiből származó szavakat nyilvánvaló esetekben, egyszerű köznapi vagy irodalmi szövegekben. Szerezzen jártasságot a korosztálya számára készült szótárak használatában. Tájékozott legyen a könyvtárban és vizuális, audiovizuális, elektronikus segédletek (Internet, CD-ROM stb.) körében.

20 Tantárgy: Kommunikáció magyar nyelv és irodalom 6. évfolyam Kiemelt célok: A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A tanulók halott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciáinak fejlesztése a kognitív folyamatok, az életkori sajátosságok és egyéni képességek figyelembevételével. A nyelvről szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése. Tehát fontos cél a képességek szintre hozása, majd folyamatos fejlesztése, valamint az olvasási kedv felkeltése. A 6. évfolyam folytatja és továbbfejleszti a korábbi iskolafokon kialakult szóbeli és írásbeli képességeket: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a szóbeli és az írásbeli szövegműfajok megértését, az írást, a sokoldalú kreativitást. A 6. évfolyam irodalmi és nem irodalmi szövegek feldolgozásával bevezeti a tanulókat az anyanyelv életének, a magyar nyelv használatának megértését elősegítő rendszerébe olyan módon is, hogy megismerteti a magyar irodalom néhány összetettebb emberi kapcsolatok megjelenítő klasszikus műveivel. Ezáltal építi tovább a tanulók társas nyelvhasználati, fogalmi, gondolkodásbeli, érzelmi, ízlésbeli, erkölcsi műveltségét. Tantárgy feladatai: A tantárgy alapvető feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének megalapozása, továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák megismerése és alkalmazása. A szövegalkotás folyamatának megfigyelése, gyakorlása, különböző, a kommunikációs helyzeteknek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban történő fogalmazás. Az elsajátított írástechnika, helyesírás gyakorlása, továbbfejlesztése. A nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés módjainak, technikáinak előkészítése, gyakoroltatása, a kritikus, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. Alapvető feladatok: -A szövegértés fejlesztése. -A szó- és írásbeli szövegalkotás képességének fejlesztése. -A tanulás képességének fejlesztése. -A magyar nyelv életének és rendszerének megismerése. - Irodalmi művek olvasásának motivációja. - Az irodalmi műveltség alapjainak, igényének kialakítása. A 6. osztályos magyar tanításának kiemelt, összegző feladata a tanulók teljes személyiségének formálása: gondolkodásuk, esztétikai és morális ítélőképességük fejlesztése, személyiségük érzelmi tartalmának, képzeletvilágának gazdagítása. Évfolyam: 6. Éves óraszám: 111 (74+37) Heti óraszám: 1+2 magyar nyelv és irodalom szakos tanár, ennek hiányában gyógypedagógus, Az órát tanító előírt végzettsége: tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány, a tantárgynak megfelelő műveltségi területet végzett tanító

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Célok, feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára 709 HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Célok, feladatok Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5 6. évfolyamon tanult természetismeret tantárgy

Részletesebben

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a Biológia - egészségtan tantárgy oktatása

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉTAN 7-8.OSZTÁLY 2 A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett 2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 7 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. alapján 7-8. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Ember a természetben KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

BIOLÓGIA HELYI TANTERV

BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia

Részletesebben

Biológia-egészségtan. 7 8. évfolyam

Biológia-egészségtan. 7 8. évfolyam Biológia-egészségtan 7 8. évfolyam 1 Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Fejlesztési követelmények A tanuló legyen nyitott, tanúsítson

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam Ember és természet műveltségterület Biológia 7-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A biológia tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének átdolgozott változata. Az

Részletesebben

HELYI TANTERV: testi-lelki egészség énkép és önismeret hon- és népismeret környezeti nevelés információs és kommunikációs kultúra NAT

HELYI TANTERV: testi-lelki egészség énkép és önismeret hon- és népismeret környezeti nevelés információs és kommunikációs kultúra NAT HELYI TANTERV: A biológiai ismeretek elsajátítása során a tanítás-tanulás folyamatában kiemelt hangsúlyt kap a testi-lelki egészség, az énkép és önismeret, a hon- és népismeret, a környezeti nevelés, valamint

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V természetismeret 5.-6. évfolyam Sportiskolai Általános Iskola 1 helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. módosítva: 2014. H E L Y I T A N T E R V TERMÉSZETISMERET 5.-6. ÉVFOLYAM ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS

Részletesebben

Természetismeret 6. évfolyam

Természetismeret 6. évfolyam Természetismeret 6. évfolyam A változat: heti 2,5 óra Új ismeret feldolgozása Munkáltatásra, gyakorlásra Ismétlés, ellenőrzés Év eleji ismétlés 0 0 2 2 Kölcsönhatások a természetben 5 2 2 9 Összesen Vizek,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Természetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.07. alapján 5-6. évfolyam 2 TERMÉSZETISMERET Tantárgyi célok,

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM Az természettudományi képzést az iskolánk nyolc évfolyamos képzésű osztályainál (hasonlóan a többi képzési területhez) három fejlesztési szakaszra különítettük el: alapozó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Magyar nyelv és irodalom 1 2. évfolyam A tanuló

Részletesebben