Jövõm Európa. Május elsejei programok. Sportpálya: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jövõm Európa. Május elsejei programok. Sportpálya: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: 10.00-13.00 Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán"

Átírás

1 XI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM ÁPRILIS Jövõm Európa Felfokozott figyelem kíséri napjainkban, ha meghalljuk ezt a kifejezést. Községünk életében is számtalan területen szerveznek fórumokat, ahol gyakran éles viták közepette próbálják megsejteni a jövõnket. Vajon mi vár ránk az újvilág kapujában? Sokan pesszimista módon nem sok reménnyel várják a csatlakozás napját, május 1-ét. Gondolok itt elsõsorban a gazdasági szférára, ezen belül is a mezõgazdaságra, amely községünket teljes keresztmetszetében érinti és talán van is némi kétely számunkra, amely ezt az érzést táplálja. Én mégis azokat a gondolatokat tudom hosszútávon elfogadni, amelyek bizakodóak. Gyermekeinknek ígérik és ígérhetjük ezt a jobb világot. Írásom mottójának választottam az Egri Diákok Egyesülete által kiírt gyermekrajz pályázatát, amely a kicsik elképzelését tükrözik /képes melléklet Tóth Dominika 5. b./ INGYENES Május elsejei programok Sportpálya: Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: Aszfaltrajzverseny Európai Unió tagállama lettünk! Ünnepélyes megnyitó - 10 éves a Boldogi Élet A szerkesztõbizottság köszöntése - A versenyek eredményhirdetése, díjak kiosztása Kulturális mûsor Utcabál Szintén régi kapcsolatokat ápolunk a testvérváros, testvérfalu lehetõségek által. Jelenleg falunk szobrászmûvésze Hatvan testvérvárosába, Maassluisba készíti egy holland-amerikai írónak a bronzdombormûvét. Összegzésül több reménnyel várjuk a csatlakozás idõpontját a várható nehézségekkel együtt. Püspökiné Nagy Erzsébet

2 2 BOLDOGI ÉLET ÁPRILIS ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÁSOK A Boldog Községi Önkormányzat képviselõ testülete * speciális célú támogatások jogcímenkénti február 20-án elfogadta az önkormányzat elõirányzat tervezete: évi költségvetését, melynek kiadási és bevételi - munkanélküliek jövedelem pótló fõösszege ezer Ft. támogatása 668 ezer Ft - rendszeres szociális segély ezer Ft Mûködési kiadások elõirányzata: ezer Ft - idõskorúak járadék ezer Ft Ebbõl személyi jellegû kiadás ezer Ft - rendszeres gyermekvédelmi mukaadókat terhelõ járulék ezer Ft támogatás ezer Ft dologi jellegû kiadások ezer Ft - lakásfenntartási támogatás 450 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft - ápolási díj ezer Ft speciális célú ámogatások ezer Ft * - egyéb rászorultságtól függõ ellátás ezer Ft - köztemetés 240 ezer Ft Felújítási és felhalmozási kiadások - közgyógyellátás 348 ezer Ft elõirányzata: ezer Ft - egyéb szervezetek támogatása ezer Ft Ebbõl beruházások ezer Ft ** (sportkör, alapítványok, polgárõrség) felújítások ezer Ft hitel visszafizetés ezer Ft ** beruházások és felhalmozási feladatonkénti felhalmozási célú pénzeszköz elõirányzat tervezete: átadás ezer Ft - utak felújítása (Dankó, Szabadság, Táncsics utak) ezer Ft Mûködési bevételek elõirányzata: ezer Ft - iskola tornaterem padozat cseréje ezer Ft Ebbõl intézményi mûködési bevétel ezer Ft - iskola épület egyéb felújítások 425 ezer Ft Helyi adók ezer Ft - ravatalozó felújítás ezer Ft Központi támogatás ezer Ft (csak abban az esetben, ha az egyház is Pénzeszköz átvétel ezer Ft támogatást tud adni hozzá) Hitel 404 ezer Ft - település rendezési terv készítése ezer Ft - hulladék gazdálkodási terv ezer Ft Felújítási és felhalmozási bevételek - települési környezetvédelmi program 870 ezer Ft elõirányzata: ezer Ft - sportkör épület tervrajz 250 ezer Ft Ebbõl lakossági csatorna befizetés ezer Ft - iskola legális szoftverek vásárlása 375 ezer Ft Kommunális adó 945 ezer Ft - jármû vásárlás ezer Ft Támogatás állami ezer Ft - fûnyíró vásárlás 300 ezer Ft Hitel ezer Ft - fogászati mikromotor fúrófej 564 ezer Ft - egyebek 288 ezer Ft Szemétgyûjtési akció községünkben Községünk ismét megmutatta, hogy jó cél érdekében össze tudunk fogni. Április 3-án második alkalommal szerveztünk nagyszabású szemétgyûjtési akciót. A gyûjtésben sokan résztvettünk. Községünk lakossága megmozdult ismét azért, hogy tiszta környezetben éljünk. A szemétgyûjtésben részt vettek: - Vadásztársaság - Tûzoltó Egyesület - Polgárõrség - Horgász Egyesület - Sport Egyesület - Fûszerpaprika-termelõk Egyesülete - Kisebbségi Önkormányzat - Intézmények vezetõi, dolgozói, az iskola tanulói - Községi Önkormányzat A felsorolt szervezeteken kívül a lakosság körébõl fiatalok, idõsek. Az ebédet Hornyák István készítette, az ebédhez az alapanyagot /húst/ Varga Ferenc, a kenyeret pedig Luda Ottó biztosította. Az üdítõt Stumpf Istvánnak köszönhetjük. Támogatták még az akciót Józsa Gyuláék, akik az ebédhez tányért, poharat, a szemétszedéshez szemetes zsákokat adtak. Köszönöm mindenkinek a munkáját, köszönöm a támogatást! Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester Újszülöttek: Zsíros Máté Viktor a.n.: Tóth Judit Danó Kristóf Dániel a.n.: Banya Éva Bozsányi Armand a.n.: Baranyi Krisztina Vágány Benedek a.n.: Könczöl Krisztina Elhunytak: Anyakönyvi hírek Lukács Dezsõné Honvéd út 33. (76 év) sz. Fülöp Klára Rácz József Pacsirta u. 42. (83 év) Petrovics András Béke út 13. (56 év) Kiss József Virág út 23. (41 év)

3 2004. ÁPRILIS BOLDOGI ÉLET 3 Ünnepeltek a boldogi önkéntes tûzoltók Kilencvenöt évvel ezelõtt alakult meg Boldog községben az Önkéntes Tûzoltó Egylet. Ennek megünneplésére gyûltek össze az önkéntes tûzoltók, hozzátartozói illetve barátai a helyi mûvelõdési házban. Az ünnepi közgyûlés kor kezdõdött kürtjelre az egyesületi zászló behozatalával. A Himnusz elhangzása után Berecz Antal általános iskola tanulói verssel köszöntötték a tûzoltókat és a meghívott vendégeket. és Püspökiné Nagy Erzsébet Boldog község polgármestere az évforduló tiszteletére az egyesület idõsebb tagjainak, valamint a munkában élenjáró tûzoltóknak elismerõ oklevelet, illetve tárgyjutalmat nyújtottak át. Végezetül Budai Zoltán parancsnok átadta az Év tûzoltója címet Buzás Istvánnak az elmúlt évi munkájáért. Varga Ferenc egyesületi elnök ünnepi megemlékezése után Dorkó Oszkár tûzoltó alezredes úr a Heves Megyei Tûzoltó Szövetség elnöke, Nagy Csaba tûzoltó örnagy úr a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági vezetõje, Zólyomi Géza úr Hatvan város tûzoltó parancsnoka Április Itt szeretném megköszönni a Palotai és társa Kft-nek, Szamosvölgyi Judit és Farkas Ferencné vállakozóknak, hogy hozzájárulásukkal emelték ünnepségünk színvonalát. Az ünnepi közgyûlés befejeztével a résztvevõk megvacsoráztak és fehér asztal mellett elevenítették fel az elmúlt év történéseit. Budai Zoltán egyesület parancsnoka Május elsõ vasárnapján nagy tisztelettel köszöntjük községünk valamennyi édesanyját! Tóth Miska bácsi: Anyám! Tavasz van a földeken, Kiskertekben réteken, Madárdalra ébredtem. Virágillat száll a széllel, Csak nézlek téged szenvedéllyel, Kedves arcod hogyha rám néz, Édes az élet akár a virágméz. Kepes László Sport út Mosolygó két szeme tudom könnybe lábad Odahaza mostan az én jó anyámnak. Mintha látnám sûrû könnyeit peregni, Szent Szûz szobra elõtt halk imát rebegni. Imádkozik értem egész éjszakákat, Hogy ne legyen baja távol a fiának. Hogy segítse haza mielõbb az Isten, Mert nélküle olyan elhagyott most minden. Tudom, hogy hallgatnak imára az égbe, S nem csillog hiába könny a szemébe. Mert mi hazamegyünk innen nemsokára, Felragyog majd Anyám kétszeme világa, Arca is kivirul, lesz öröme néki, Ha elveszett fiát látja hazatérni! 7371 sz. láger Izsveszk május.

4 4 BOLDOGI ÉLET ÁPRILIS Az 1849-es HATVANI CSATA emlékére megrendezett csatabemutató április 2-án már hagyományos rendezvénye Boldog községnek. A színpompás huszár díszszemle, kivo-nulás a csatamezõre, falunk õsgyepén, a Balázs-tanyán lefolytatott hadijáték vonzza a nézõk tömegeit, gyermekeket, felnõtteket, helybelieket és a környék lakóit egyaránt.újabban az elõzõ napi TOBORZÓ is kedves színfoltja lett a község életének.így azok is gyönyörködhetnek a huszárokban, akik idõsebbek, és már nem tudnak HUSZÁROK ÜNNEPE Toborzó - Kaláris Népi Táncegyüttes kijutni a rendezvény színhelyére. A helyi néptáncosok mûsora, a Népdalkör Kossuth-nótái és Szántó tanár úr A két honvéd c. verse még jobban emelik az ünnep hangulatát. Boldogi Huszárok a Díszszemlén A rendezõknek és szervezõknek nagy elismerés jár felelõsségteljes, gondos munkájukért! Falunkban az idõsebb korosztályban még élnek ketten, a Díszszemle - Püspökiné Nagy Erzsébet köszönti a megjelenteket kikben különös nosztalgiát ébreszt a huszárok felvonulása ban nyolc boldogi fiatalember vonult be tényleges katonai szolgálatra a Magyar Néphadsereg utolsó huszárbandériumába. 50 éve, január 17-én tettek katonai esküt a miskolci Szondi-laktanyában. A huszáregyenruhát csak kivételes alkalommal viselték, de a gyakorlóruháik jelvénye, a két keresztbeálló kard jelezte, hogy a huszárhadtest tagjai. Emlékezzünk meg róluk az 50 éves évfordulón. A nyolc boldogi huszár közül: néhai Katona Károly, a még köztünk élõ Tóth P. Zoltán és Záhonyi Mihály mesterlövészek voltak. Záhonyi Mihály egykori huszár A velük szolgáló többi társuk: Kállai Miklós, Koczka Ottó, Kurucz József, Nagy József (gépkocsivezetõ), R o h á c s M i h á l y (kocsikovács), már nincsenek az élõk sorában. Az élõknek k í v á n u n k j ó egészséget, eltávozott bajtársaiknak örök nyugodalmat. A mostani fiatal boldogi huszároknak további szép sikereket kívánunk a látványos bemutatóikhoz, hogy é b r e n t a r t s á k a z i d õ s e k b e n é s fiatalokban is a régi dicsõ csaták emlékét! (Tné) Köszönet a szervezõknek és a támogatóknak: Boldogi Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület, Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház dolgozói, Népdalkör, Kaláris Néptánc Együttes, Polgárõrök, Körzeti megbízott, Boldogi Tûzoltó Egyesület, Polgármesteri Hivatal dolgozói, Varga Ferenc, Vaskó Lukács, Luda Ottó, Liget Bisztró, Sport Sörözõ, Fagerendás Kocsma és Négyesfogat Kisvendéglõ. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

5 2004. ÁPRILIS BOLDOGI ÉLET 5 BOLDOG / KÉPEK Néprajzi Múzeum idõszaki kiállítás novenber április 3. Rendezõ: Fejõs Zoltán Mennyiben különbözik a néprajzi fényképezés a mûvészi célú fotografálástól? Mennyiben változnak az ilyen képkészítési módok, milyen stiláris átmenetek vannak közöttük? Hogyan alakul ki egy-egy falu képe mint a népi kultúra vagy még tágabban mint a magyar falu szimbóluma? Milyen állandó elemei és változó módozatai vannak az ilyen metaforikus képeknek? Milyen eszközökkel, milyen csatornákon keresztül jutnak el ezek a képek a társadalom különbözõ rétegeihez? - Ilyen kérdésekkel foglalkozik a kiállítás, mégpedig egyetlen település, a mai Heves megyéhez tartozó Boldog példáján. Boldog képei az 1920-as évek elején a helyi fõjegyzõ, Bruckner Jenõ fényképei jóvoltából jelentek meg elõször az országos lapokban. Az igazi felfedezés azonban Balogh Rudolfnak és a néprajzkutató Gönyey Sándornak volt köszönhetõ. Az õ nyomdokaikon mások is sûrûn felkeresték a Budapesthez közel esõ falut, amely egyre ismertebbé vált népviselete, gyöngyös-bokrétás csoportja, Jézus szíve napi búcsúja, látványos lakodalmai és más szokásai révén, még pontosabban az ezekrõl készültfényképeknek köszönhetõen. Fotográfusok mellett filmrendezõk is felfedezték a falut, s több játékfilmet, híradófelvételt forgattak boldogi szereplõkkel. A számottevõ idegenforgalom keretében amatõrök százai készítettek fényképeket a már elhíresült viseletrõl, szokásokról, a falusi emberrõl. A második világháború után a falu sokat változott, de az érdeklõdés nem szûnt meg iránta. Ezt tanúsítják az ott fényképezõ fotómûvészek, elsõsorban Gink Károly és Kunkovács László munkái. A több évtizedes fotográfiai érdeklõdés jóvoltából Boldog képei a fotómûvészet és a néprajz mellett a közkultúrába is eljutottak. Boldog a magyar faluról elterjedt vizuális képzetek fontos elemévé vált. Ezt a vizuális anyagot a kiállítás alkotók és témák, képtípusok szerint mutatja be. Egymás mellé állítja fotómûvészek, néprajzkutatók s részben amatõrök képeit, részleteket mutat be korabeli, Boldogon forgatott filmekbõl. Az eredeti alkotások mellett sorra veszi azokat a népszerûsítõ eszközöket is, amelyek elõsegítették a képek elterjedését, így bemutatja az újságok, filmek, képeslapok, reklámok, plakátok s hasonlók szerepét. Ezáltal a kiállítás kettõs értelemben foglalkozik a fényképekkel: egyrészt az alkotók, a fényképezõk szemszögébõl, másrészt a (fény)képek felhasználása, fogyasztása szempontjából. Kérjük a lakosságot, hogy akinek a birtokában vannak régi családi fotók és azt szívesen kölcsönadja a Néprajzi Múzeum kiállításához, az jutassa el hozzánk az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Házba május 31-ig! Köszönettel: Kepesné

6 6 BOLDOGI ÉLET ÁPRILIS Ha valami újba kezdünk, mindig félünk egy kicsit, hogy vajon Tánckör megtérül-e majd a befektetett energiánk, hogy a kezdetekkor mindig törvényszerû nehézségek nem szegik-e majd idejekorán A kezdeti nehézség után és ellenére egy, a hozzáértõk szerint is kedvünket, és egyáltalán lesz-e értelme a fáradozásunknak? tehetséges hatfõs fiatal roma együttes állt össze. Az együttes nem csak tánctudásban fejlõdött, hanem a zenéléshez is kedvet kapott: a késõbb A Kállai Mária Egyesület az egész országban is fájdalmasan ritka részletezett farsangi bálon nagy sikerrel léptek fel. A folkcsapat hetente feladatot vállalt magára, ezért sok tekintetben új utakon járunk. És az háromszor gyakorolnak a központban, így közösség egyik mozgató ember akkor érzékeli, hogy új utakra tévedt, amikor nem várt rugójává váltak. akadályokkal kerül szembe. Ilyen nem várt akadály több is elénk került az elmúlt idõszakban: csúszott a támogatás utalása, csúsztak a Sportkör programok, sokszor nem volt elég a rendelkezésre álló helyiség, és Havonta egyszer a gyermek és felnõtt korú romákat is megmozgatjuk a sorolhatnánk még oldalakon keresztül a problémákat. És az családi sportnap keretében. útkeresésben persze nyilván több hibát is elkövettünk, de nagy igazság, hogy csak az téved, aki tesz is valamit. És, hogy mi tettünk-e valamit az Egyéb szabadidõs klubok elmúlt hónapokban a boldogi romákért és természetesen az egész faluért, A gyerekek körében töretlen népszerûségnek örvendenek a különbözõ azt döntsék el önök az alábbi beszámolóból. számítógépes játékok, így szombat délelõttönként már nem tömjük a Oktatási programok fejüket, hanem természetesen felügyelet mellett hagyjuk õket játszani. A támogatás késlekedését sajnos az oktatási programok érezték meg Kedves meglepetésként ért bennünket, hogy a felsõs diákok leginkább, hiszen az érdemi munka két és fél hónapot csúszott. Ezért úgy színjátszókört alakítottak és egy helyi drámapedagógus segítségével döntöttünk, hogy leginkább a továbbtanulás elõtt álló gyerekekkel hamarosan egy, a diszkriminációról szóló elõadással rukkolnak elõ. Ha foglalkozunk. Így indult el november közepén az oktatási program: az csapat beválik és sikerül egyben tartani õket, a továbbiakban szeretnénk ötödikesek és hatodikosok mellett fõként a hetedik és nyolcadik újabb elõadásokat megvalósítani velük. osztályos gyerekekre koncentráltunk. A végzõsök hetente háromszor két Vasárnap délutánonként a nõi klub viszi a prímet, a rendszeresen bejáró óra, a többiek hetente kétszer két óra fejlesztésen vesznek részt. tucatnyi asszony hol kötetlen beszélgetéssel, hol rendezvények Összesen tehát huszonnégy felsõ tagozatos általános iskolás roma szervezésével tölti idejét. A központ egyik leghasznosabb csapatát tanuló vesz részt az oktatási programjainkon: ez a felsõs roma alkotják. diákok nyolcvan százaléka. Rendezvények Eredmények: Az elmúlt fél évben önerõbõl három nagy rendezvényt szerveztünk, az Elsõsorban a mérhetõ tudásgyarapodás, illetve az érdemjegyek elsõ kettõ (augusztus végén és karácsonykor) jótékonysági bál volt, a kimutatható javulása a mutatói egy oktatási projektnek, amit a nettó negyedmilliós bevételt egy szabadtéri színpad felállítására programba bevont tanárok és gyerekek túlnyomó többsége fordítottuk. A legutóbbi, februári rendezvény pedig egy farsangi bál volt, egyértelmûen megerõsítenek. Akik rendszeresen bejárnak a fejlesztõ ahol a már említett folkegyüttes mellett a legkisebbektõl egészen a órákra, már most nagyságrenddel jobb érdemjegyeket szereznek. középkorú nõkig mindenki készült egy kis meglepetés elõadással, Ugyanakkor a diákok és a tanárok között érezhetõen javult a viszony, verssel, tánccal, énekkel. A koradélutántól estig tartó rendezvénynek sokkal személyesebb lett a kapcsolatuk, ezt a tanárok és a gyerekek is soha nem látott sikere volt a faluban: gyakorlatilag a teljes roma egyöntetûen állítják. (A központban tanító pedagógusok a helyi lakosság, mintegy négyszáz ember jelen volt. általános iskola tanárai.) Ez pedig szinte teljes bizonyossággal Jószolgálati tevékenység elõrevetíti, hogy a gyerekek tanulmányi teljesítménye év végére javul majd, annál is inkább, mert minden gyerekkel egyéni szinten A teljes munkaidõs munkatársaink reggeltõl estig foglalkoznak az alkalmazott pedagógusok. rendelkezésre állnak, ha bármilyen releváns segítség kell. Ez az érintettek ügyesbajos dolgainak intézését jelenti: fénymáslás, telefon- és Tehetséggondozás Internet használat, hivatalos papírok intézése, stb. Néhány jó kézügyességgel megáldott roma diák vesz részt pluszfejlesztõ Hetente egyszer egy tapasztalt szociális munkás tart órákon, akik májusban egy rajzversenyen bizonyíthatják tehetségüket, fogadóórát a központban: jelenleg három közmûhátralékos család ügyeit továbbá tervezzük egy saját Boldog Naptár elkészítését is: a nem roma intézi, de a vezetésével elkészítettünk egy felmérést a roma telepen lakók gyerekek mellett ebbe is rajzolnak majd a tehetséges roma diákok, a saját helyzetérõl. életükbõl témákat merítve. A nyáron több okj-s szakképzés elindítását tervezzük, jelenleg A középiskolai lemorzsolódás megakadályozása bolti eladói szakképesítés megszerzését segítjük öt fõ részére. Jelenleg egy középiskolás fiatal igényli a szolgáltatásainkat. A rászoruló családoknak megpróbálunk különbözõ plusz Kulturális, szabadidõs tevékenységek segítséget nyújtani. Ehhez felvettük a kapcsolatot az ismertebb karitatív szervezetekkel: több lerakatból sikerült ruhaadományokat szereznünk, Számítógépes oktatás amiket a kisebbségi önkormányzat segítségével szétosztottunk. A számítástechnikai oktatás ahogy az lenni szokott kezdetben óriási Sikerült a falunak több irodai használatra alkalmas népszerûségnek örvendett: hatvan felnõtt és harminchárom gyerek számítógépet szerezni, amiket a mûvelõdési ház, az iskola, és az óvoda jelentkezett a hétköznap délutántól esetig zajló, elsõsorban a szívesen elfogadott. számítástechnika alapjait elmagyarázó oktatásra. Ekkora tömeget Kedves olvasó! Természetesen tudjuk, hogy a valódi változásokra, az természetesen egy ötgépes teremben lehetetlen volt egy turnusban ellentétek csíráinak elhalására, a falu egészének felvirágzására még tanítani, ezért két kéthónapos turnust indítottunk. Késõbb ahogy az éveket várni kell, de akik bejönnek a központba a nap bármelyik lenni szokott elsõsorban a felnõtt résztvevõk körében jelentõsen szakában, a hét bármelyik napján, egyet biztosan megéreznek: valami alábbhagyott a lelkesedés a felnõttek fele lemorzsolódott. Ezért is jó elindult. Erre talán a legjobb bizonyíték, hogy környékbeli települések döntésnek bizonyult, amikor nem rögtön ECDL szintû oktatással már jelezték: segítsünk nekik hasonló intézmények felállítására. kezdtünk, mert most fõhetne a fejünk a kihasználatlan számítógépek és a kidobott pénz miatt. Eredmények Tisztelettel A program december elsejei kezdete óta eltel idõ a számítástechnika alapjainak elsajátítására volt elegendõ, és természetesen arra, hogy kiszûrjük a valóban komoly szándékkal tanulni kívánókat. Terveink szerint nyáron elhelyezkedési lehetõséget is biztosító számítógépes képzést indítunk a központban. Elsõ sikerek Kadét Ernõ Kállai Mária Egyesület

7 2004. ÁPRILIS BOLDOGI ÉLET 7 NÖVÉNYVÉDELMI AKTUALITÁSOK A tavalyihoz képest lényegesen nagyobb tripsz fertõzöttséget tapasztalok egyes (nem kevés) boldogi termelõknél. Sajnos a tripszek többsége hordozza a paradicsom bronzfoltosság vírusát (TSWV), amely ha kiültetés elõtt vagy közvetlenül azt követõen fertõz, akkor sajnos menthetetlen az állomány. Erre a vírustünetre jellemzõ a növény (paprika, paradicsom) felsõ leveleinek sárgulása, kanalasodása, jellegzetes gyûrûs foltokkal. A beteg levelek legtöbbször lehullnak és a tõ elpusztul. A tripszek ilyen mértékû áttelelése több okkal magyarázható: A palántanevelõk fertõtlenítésének hiánya. A palánták virágokkal együtt nevelése. Ahol télen a fólia alatt másodnövényt termesztettek (saláta, karalábé, stb.) ott is rengeteg tripsz áttelelt. Összességében elmondhatom, ha a tavalyihoz hasonló meleg száraz nyarunk lesz, akkor a tripszek járványszerû megjelenésére és kártételére lehet számítani. Ahol még nem késõ kérek mindenkit a rendszeres váltott hatóanyagokkal történõ védekezésre! Május közötti idõszaktól már a fóliákon kívül is megélnek a tripszek, ha hagyjuk ezeket elszabadulni és nem lesz májusban esõ, akkor a nyáron nagy gondok lesznek. tömeges megjelenésekor már májusban el kell kezdeni a rendszeres célzott védekezéseket. Elõfordulhat, hogy a lepke bábja a fóliák alatt telelt át és ezekben a fóliákban, mint belsõ kártevõ már korábban felszaporodhat. Ilyenkor a legértékesebb, májusi és júniusi terméseket károsíthatja. Ilyen helyeken csak rendszeres állományfigyeléssel tudjuk észlelni a kártevõ megjelenését, mert valamilyen oknál fogva a csapdák nem mûködnek a fóliák alatt. A másik aktuális téma az EU csatlakozás. Az EU csatlakozással és szabályozással összefüggésben május 1-i hatállyal több növényvédõ szer engedélyokirata visszavonásra kerül. A teljesség igénye nélkül ezek közül felsorolom azokat, amelyeket tapasztalatom szerint a boldogi termelõk is használnak, vagy használtak. A kivont növényvédõ szereket október 31-ig lehet forgalmazni és szeptember 30-ig lehet még felhasználni. Arra a jövõben fel kell készülni, hogy további készítmények kivonása várható, de véleményem szerint ezen készítmények kivonása alapjaiban nem rengeti meg a hazai zöldségnövények növényvédelmét. Hatóanyag Márkanév acephate chlorfluazuron fenpropatrin metidation setoxydim sulfotep tetradifon tetrametrin triazophos zineb ORTHENE ATABRON 120 EC DANIRUN 11 EC, DANITOL 10 EC ULTRACID 40 EC, ULTRACID 40 WP, SUPRATHION 20 EC NABU-S BLADAFUM POL-AKARITOX CHINETRIN 25 EC HOSTATHION 40 EC MILTOX SPECIAL, PEROCIN 80 WP, CUPROSAN SUPER D Száraz meleg május esetén a gyapottok bagolylepke ismételt megjelenésére és felszaporodására is számítani lehet. A lepke megjelenését és rajzását több csapdával figyelem boldogon, Kassai Tamás egyetemi tanársegéd SZIE Kertészeti Technológiai Tanszék AGRODISZKONT ASZTALITENISZ NB III. tavaszi idény Gy.: Kerek I.: 2, Telekes F.: 2, Dudás J.: 1, Dániel Gábor: forduló: Kömlõ-Boldog: forduló: Boldog-Hatvan: 2-16 Gy.: Kerek I.: 3, Dudás J.: 2, Telekes F.: 1, Gyõzelmeink: Telekes Flórián: 2. a Telekes-Dudás páros. 2. forduló: Lõrinci-Boldog: forduló: Boldog-Pásztó: 9-9 Gy.: Telekes F.: 2, Kerek István: 1. Gy.: Telekes F.: 3, Dudás J.: 3, Dániel János: 1, Dániel G.: 1, 3. forduló: Boldog-Salgótarján: 10-8 a Telekes-Dudás páros. Gy.: Kerek I.: 4, Telekes F.: 3, Dudás János: 2, 8. forduló: Mátraszele-Boldog: 5-13 a Telekes-Dudás páros. Gy.: Kerek I.: 3, Telekes F.: 3, Dudás J.: 3, Záhonyi Gy.: 2, 4. forduló: Balassagyarmat-Boldog: 9-9 a Telekes-Dudás, és a Kerek-Záhonyi páros. Gy.: Kerek I.: 4, Dudás J.: 3, Telekes F.: forduló: Boldog-Karácsond II.: 6-12 Záhonyi György

8 8 BOLDOGI ÉLET ÁPRILIS Nem tudok említés nélkül elsiklani egy sajnálatos esemény mellett, mely a folyamatosan kiújuló térdprobléma Püspöki Petinél és a mindennapos beárnyékolja egyesületünk hírét. Úgy érzem elnézés kéréssel tartozunk a sarokcsont fájdalom Litkei Kornélnál. Azt már nem is említem mi futott község lakói felé ama történés miatt, ami elsõ bajnoki mérkõzésünk végig rajtam akkor, amikor Labát Zolinak a bokája fordult ki edzés alkalmával esett meg. Volt ugyanis egy 15 fõs fõvárosi társaság, aki a alkalmával egy szerencsétlen labdaérintés során. Természetesen ezek hazai csapat buzdítására érkezett ugyan, de viselkedésük miatt rendõri után igazán fel van adva a lecke Józsa Gyuszinak a kezdõ 11 segítséget kellett, hogy hívjunk. Az eset kapcsán egyesületünk Fegyelmi felállításakor. Bizottsága vizsgálatot indított Csoma Gábor játékosunk ellen, aki Engedtessék meg még egy megjegyzés ezek után. A Hort elleni közvetett módon érintett az ügyben. Sajnos ez a Gábor-nap nem úgy mérkõzés alatt és után történtek kapcsán felmerült egyesekben az a buta sikerült, ahogy azt megtervezte, hiszen mindannyiunk (szurkolók, általánosítás, mely röviden csak ennyi: ezek a focisták! Nem tudom játékosok) gyõzelmi örömét tépte ki szívünkbõl. gondolt-e az, aki ilyen megjegyzést tesz arra, hogy iskoláskorú De most már evezzünk egy kissé könnyebb vizekre. Játékos ifjoncaink számára milyen életteret biztosít társadalmunk a TV-n és állományunkban nagy változás nem történt, csupán annyi, hogy videón kívül. Talán a drog, az alkohol és a nyerõ automaták jobb néhányan a régebbiek közül újból kedvet kaptak a motivációk gyermekeinknek? Hát nem tudom! Ezek után eltörpülnek labdazsonglõrködéshez és csatlakoztak társaságunkhoz. Utánpótlás azok az érzelmek, melyek elõtörnek sérülten is játszó sportolóinkból, korosztályú fiatalok leigazolása egész évben folyamatosan történik, miközben egy elveszített mérkõzés után könnyeikkel küszködve mondják mellyel lehetõséget szeretnénk adni ifjú titánjainknak a szerepléshez. el a meccsen vétett saját hibáikat. Nem baj! Ezek vagyunk MI! Felkészülési idõszakunk soha nem látott lendülettel kezdett. Fantasztikus mérkõzéseket játszottunk régi és új edzõpartnereinkkel, Mivel sokan megkerestek az új öltözõ-épületünk felállításával kipróbáltuk magunkat és bizony izgalmas 90 perceken szorongattuk a kapcsolatban tájékoztatásként csak annyit, hogy a tervrajzok készen felsõbb régió szereplõit is. A Magyar Kupán lejátszott két gyõzelmünkkel állnak, amint az idõ engedi a tereprendezést megkezdjük, de a megfelelõ ( Szücsi, Domoszló) bejutott felnõtt csapatunk a megye legjobb 16-os anyagi háttér hiánya miatt pályázatot fogunk benyújtani, ami idõben egy keretébe, ahonnan várjuk a következõ ellenfeleket. Ezek a mérkõzések kis csúszást eredményez. Akik még nem kaptak BELÉPÉSI már szerdai napokon kerülnek megrendezésre. Sajnos szomorú és nem NYILATKOZATot és szándékukban áll a Boldogi Sport Egyesület tagjai mellékes az a tény is, hogy a bajnoki mérkõzésekre egy kissé (sõt!) sorába lépni, azok formanyomtatványt a pályán kérhetnek a mérkõzések, megfogyatkozott állományunk a sérülések miatt. Az állandóan vagy az edzések ideje alatt. húzódásokkal küszködõ Kajári Gabi mellé akaratlanul is felsorakozott Nagy Szabi és Fischer Pisti combizom szakadása, Litkei Ákos bevérzése, Medveczki Tibor KARATE HÍREK március 13-án Százhalombattán megrendezésre került Országos Bajnokságon korosztályban küzdelemben Apró Dominik 2., Szûcs Patrik 3., Bátori Gergely 3., korosztályban Albert Georgina katában 1., küzdelemben 4., Dobák Anett katában 3., küzdelemben 2., Juhász Nikolett küzdelemben 1. helyezést ért el. Küzdelemben Jenes Ignác 2. helyezést ért el. Dudás Armand katában és küzdelemben 4. helyezést ért el korosztályban Dobák Anita küzdelemben 2. helyezést ért el korosztályban katában Baráth Mónika 1., Jenes Barbara 2., Csikós Ágnes 3., küzdelemben Dobák Andrea 3., Jenes Barbara 3. helyezést ért el március 28-án Miskolcon megrendezésre került félországos Diákolimpián Dudás Armand katában 2., küzdelemben 3. helyezést, Szabó Csilla katában 3., küzdelemben 4. helyezést, Dobák Anett katában 3., küzdelemben 2. helyezést, Dobák Anita katában 1., küzdelemben 2. helyezést, Jenes Ignác küzdelemben 3. helyezést, Albert Georgina katában 4., küzdelemben 3. helyezést, Kocsis Ramóna küzdelemben 3. helyezést ért el. Albert Georgina lett a legjobb Kissé keserû szájízzel Hornyák István szakosztályvezetõ BIZTOSÍTÁS Gépjármûbiztosítás (casco, kötelezõ). Lakás-, és vagyonbiztosítás. Életbiztosítás, befektetés. Cégünk 16 biztosítóval áll szerzõdésben. Kiválaszthatja az Önnek legjobbat! Ingyenes tanácsadás. Záhonyi György Mobil: (06 30) Záhonyiné Varga Julianna Mobil: (06 30) Boldog, Zagyva út 10. Tel.: BRILIÁNS OPTIKA Rendel: Dr. Bernáth Éva szemész fõorvos Cím: Hatvan, Grassalkovich út 13. ( a szakképzési intézettel szemben) Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9-18 óráig. Rendelési idõ: hétfõtõl péntekig óráig. Bejelentkezés telefonon: 06-30/ / Felhívás! A szerkesztõség a hozzá érkezett cikkek szövegében csak a fellelt helyesírási hibákat javítja, az írások stílusán nem változtat. Bármilyen az erkölcsi normákat nem sértõ cikket, olvasói levelet közlünk akkor is, ha annak tartalmával nem értünk egyet. Az elõzõ számban megadott feltételek szerint Díszpolgári Címre jelölés leadási határideje: április 30. BOLDOGI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Felelõs szerkesztõ: Szitányi Péterné Fõszerkesztõ: Kepesné Tóth Katalin Szerkesztõség: Budai Zoltán, Józsa Erzsébet, Medveczki Tibor, Krakóczkiné Tóth Éva, Somogyváry László, Zsírosné Õszi Katalin. A szerkesztõség címe: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban CoPa-Ker BT - Hatvan

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Eger, április 26.

Eger, április 26. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S.u.137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS ZF Lenksysteme Mesterek Tornája és Demó Kupa Eger, 2015. április 26. Időpont : 2014. április

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. MÁRCIUS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesen működő civil

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 22/2011. /V.26./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 22/2011. /V.26./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /0. /V../ sz. rendelete az önkormányzat 0. évi pénzügyi tervéről szóló 9/0./II../ sz. rendeletének módosításáról A képviselőtestület az önkormányzathoz

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 30/2011. /VIII.31./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 30/2011. /VIII.31./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 0/0. /VIII../ sz. rendelete az önkormányzat 0. évi pénzügyi tervéről szóló 9/0./II../ sz. rendeletének módosításáról A képviselőtestület az önkormányzathoz

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző.

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal az ülésen részt vett Oleárné dr. Kádas Marianna jegyző. Jegyzőkönyv Készült: 2009.június 18-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3410/2012. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Bevételek összesen 403003 405008 289995 71,60

Bevételek összesen 403003 405008 289995 71,60 Baks Községi Önkmányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XI.22.) önkmányzati rendelete a 2014. évi köségvetési gazdálkodás átmeneti abályairól 1.. melléklet Baks Községi Önkmányzat 2013. III. negyedévi

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Ópályi Hírlap. Székelyföldre zarándokolt a Baráti Kör

Ópályi Hírlap. Székelyföldre zarándokolt a Baráti Kör www.opalyi.hu Ópályi Hírlap Az Ópályiak Baráti Körének Lapja - Felelős kiadó: Tisza-kiadó Bt. - Eng. Sz: 710/2/1995 - www.obkweb.hu Főszerkesztő: Erdélyi Miklós - Szerkesztés: Farkas Ferenc - Nyomdai munkák:

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

A évi költségvetés módosítása

A évi költségvetés módosítása A 211. évi költségvetés módosítása Sorsz. Megnevezések Bevételek Kiadások I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás 1 23 Mester utca 67. felújítás támogatása egyéb vállalkozástól

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM játékok, játékos anyanyelv" 1. 2. 7. 16. 21. 24. Klaj Kitti Patrícia Kovács Levente György Tátrai Boglárka Kinga Pajtók Petra Nikolett Ádám Ákos 4.b Behina Dávid Máté 4.bDudás

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25.

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25. Adó 1% Kérjük támogassa adója 1%-ával az újlengyeli egyesületeket! Újlengyeli Diáksport Egyesület Adószám: 18662010-1-13 Újlengyeli Polgárőr Egyesület Adószám: 18280702-1-13 Vatya Népe Hagyományőrző és

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben