Jövõm Európa. Május elsejei programok. Sportpálya: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jövõm Európa. Május elsejei programok. Sportpálya: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: 10.00-13.00 Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán"

Átírás

1 XI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM ÁPRILIS Jövõm Európa Felfokozott figyelem kíséri napjainkban, ha meghalljuk ezt a kifejezést. Községünk életében is számtalan területen szerveznek fórumokat, ahol gyakran éles viták közepette próbálják megsejteni a jövõnket. Vajon mi vár ránk az újvilág kapujában? Sokan pesszimista módon nem sok reménnyel várják a csatlakozás napját, május 1-ét. Gondolok itt elsõsorban a gazdasági szférára, ezen belül is a mezõgazdaságra, amely községünket teljes keresztmetszetében érinti és talán van is némi kétely számunkra, amely ezt az érzést táplálja. Én mégis azokat a gondolatokat tudom hosszútávon elfogadni, amelyek bizakodóak. Gyermekeinknek ígérik és ígérhetjük ezt a jobb világot. Írásom mottójának választottam az Egri Diákok Egyesülete által kiírt gyermekrajz pályázatát, amely a kicsik elképzelését tükrözik /képes melléklet Tóth Dominika 5. b./ INGYENES Május elsejei programok Sportpálya: Családi játékos sportvetélkedõ a Sportpályán Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház elõtti tér: Aszfaltrajzverseny Európai Unió tagállama lettünk! Ünnepélyes megnyitó - 10 éves a Boldogi Élet A szerkesztõbizottság köszöntése - A versenyek eredményhirdetése, díjak kiosztása Kulturális mûsor Utcabál Szintén régi kapcsolatokat ápolunk a testvérváros, testvérfalu lehetõségek által. Jelenleg falunk szobrászmûvésze Hatvan testvérvárosába, Maassluisba készíti egy holland-amerikai írónak a bronzdombormûvét. Összegzésül több reménnyel várjuk a csatlakozás idõpontját a várható nehézségekkel együtt. Püspökiné Nagy Erzsébet

2 2 BOLDOGI ÉLET ÁPRILIS ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÁSOK A Boldog Községi Önkormányzat képviselõ testülete * speciális célú támogatások jogcímenkénti február 20-án elfogadta az önkormányzat elõirányzat tervezete: évi költségvetését, melynek kiadási és bevételi - munkanélküliek jövedelem pótló fõösszege ezer Ft. támogatása 668 ezer Ft - rendszeres szociális segély ezer Ft Mûködési kiadások elõirányzata: ezer Ft - idõskorúak járadék ezer Ft Ebbõl személyi jellegû kiadás ezer Ft - rendszeres gyermekvédelmi mukaadókat terhelõ járulék ezer Ft támogatás ezer Ft dologi jellegû kiadások ezer Ft - lakásfenntartási támogatás 450 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft - ápolási díj ezer Ft speciális célú ámogatások ezer Ft * - egyéb rászorultságtól függõ ellátás ezer Ft - köztemetés 240 ezer Ft Felújítási és felhalmozási kiadások - közgyógyellátás 348 ezer Ft elõirányzata: ezer Ft - egyéb szervezetek támogatása ezer Ft Ebbõl beruházások ezer Ft ** (sportkör, alapítványok, polgárõrség) felújítások ezer Ft hitel visszafizetés ezer Ft ** beruházások és felhalmozási feladatonkénti felhalmozási célú pénzeszköz elõirányzat tervezete: átadás ezer Ft - utak felújítása (Dankó, Szabadság, Táncsics utak) ezer Ft Mûködési bevételek elõirányzata: ezer Ft - iskola tornaterem padozat cseréje ezer Ft Ebbõl intézményi mûködési bevétel ezer Ft - iskola épület egyéb felújítások 425 ezer Ft Helyi adók ezer Ft - ravatalozó felújítás ezer Ft Központi támogatás ezer Ft (csak abban az esetben, ha az egyház is Pénzeszköz átvétel ezer Ft támogatást tud adni hozzá) Hitel 404 ezer Ft - település rendezési terv készítése ezer Ft - hulladék gazdálkodási terv ezer Ft Felújítási és felhalmozási bevételek - települési környezetvédelmi program 870 ezer Ft elõirányzata: ezer Ft - sportkör épület tervrajz 250 ezer Ft Ebbõl lakossági csatorna befizetés ezer Ft - iskola legális szoftverek vásárlása 375 ezer Ft Kommunális adó 945 ezer Ft - jármû vásárlás ezer Ft Támogatás állami ezer Ft - fûnyíró vásárlás 300 ezer Ft Hitel ezer Ft - fogászati mikromotor fúrófej 564 ezer Ft - egyebek 288 ezer Ft Szemétgyûjtési akció községünkben Községünk ismét megmutatta, hogy jó cél érdekében össze tudunk fogni. Április 3-án második alkalommal szerveztünk nagyszabású szemétgyûjtési akciót. A gyûjtésben sokan résztvettünk. Községünk lakossága megmozdult ismét azért, hogy tiszta környezetben éljünk. A szemétgyûjtésben részt vettek: - Vadásztársaság - Tûzoltó Egyesület - Polgárõrség - Horgász Egyesület - Sport Egyesület - Fûszerpaprika-termelõk Egyesülete - Kisebbségi Önkormányzat - Intézmények vezetõi, dolgozói, az iskola tanulói - Községi Önkormányzat A felsorolt szervezeteken kívül a lakosság körébõl fiatalok, idõsek. Az ebédet Hornyák István készítette, az ebédhez az alapanyagot /húst/ Varga Ferenc, a kenyeret pedig Luda Ottó biztosította. Az üdítõt Stumpf Istvánnak köszönhetjük. Támogatták még az akciót Józsa Gyuláék, akik az ebédhez tányért, poharat, a szemétszedéshez szemetes zsákokat adtak. Köszönöm mindenkinek a munkáját, köszönöm a támogatást! Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester Újszülöttek: Zsíros Máté Viktor a.n.: Tóth Judit Danó Kristóf Dániel a.n.: Banya Éva Bozsányi Armand a.n.: Baranyi Krisztina Vágány Benedek a.n.: Könczöl Krisztina Elhunytak: Anyakönyvi hírek Lukács Dezsõné Honvéd út 33. (76 év) sz. Fülöp Klára Rácz József Pacsirta u. 42. (83 év) Petrovics András Béke út 13. (56 év) Kiss József Virág út 23. (41 év)

3 2004. ÁPRILIS BOLDOGI ÉLET 3 Ünnepeltek a boldogi önkéntes tûzoltók Kilencvenöt évvel ezelõtt alakult meg Boldog községben az Önkéntes Tûzoltó Egylet. Ennek megünneplésére gyûltek össze az önkéntes tûzoltók, hozzátartozói illetve barátai a helyi mûvelõdési házban. Az ünnepi közgyûlés kor kezdõdött kürtjelre az egyesületi zászló behozatalával. A Himnusz elhangzása után Berecz Antal általános iskola tanulói verssel köszöntötték a tûzoltókat és a meghívott vendégeket. és Püspökiné Nagy Erzsébet Boldog község polgármestere az évforduló tiszteletére az egyesület idõsebb tagjainak, valamint a munkában élenjáró tûzoltóknak elismerõ oklevelet, illetve tárgyjutalmat nyújtottak át. Végezetül Budai Zoltán parancsnok átadta az Év tûzoltója címet Buzás Istvánnak az elmúlt évi munkájáért. Varga Ferenc egyesületi elnök ünnepi megemlékezése után Dorkó Oszkár tûzoltó alezredes úr a Heves Megyei Tûzoltó Szövetség elnöke, Nagy Csaba tûzoltó örnagy úr a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági vezetõje, Zólyomi Géza úr Hatvan város tûzoltó parancsnoka Április Itt szeretném megköszönni a Palotai és társa Kft-nek, Szamosvölgyi Judit és Farkas Ferencné vállakozóknak, hogy hozzájárulásukkal emelték ünnepségünk színvonalát. Az ünnepi közgyûlés befejeztével a résztvevõk megvacsoráztak és fehér asztal mellett elevenítették fel az elmúlt év történéseit. Budai Zoltán egyesület parancsnoka Május elsõ vasárnapján nagy tisztelettel köszöntjük községünk valamennyi édesanyját! Tóth Miska bácsi: Anyám! Tavasz van a földeken, Kiskertekben réteken, Madárdalra ébredtem. Virágillat száll a széllel, Csak nézlek téged szenvedéllyel, Kedves arcod hogyha rám néz, Édes az élet akár a virágméz. Kepes László Sport út Mosolygó két szeme tudom könnybe lábad Odahaza mostan az én jó anyámnak. Mintha látnám sûrû könnyeit peregni, Szent Szûz szobra elõtt halk imát rebegni. Imádkozik értem egész éjszakákat, Hogy ne legyen baja távol a fiának. Hogy segítse haza mielõbb az Isten, Mert nélküle olyan elhagyott most minden. Tudom, hogy hallgatnak imára az égbe, S nem csillog hiába könny a szemébe. Mert mi hazamegyünk innen nemsokára, Felragyog majd Anyám kétszeme világa, Arca is kivirul, lesz öröme néki, Ha elveszett fiát látja hazatérni! 7371 sz. láger Izsveszk május.

4 4 BOLDOGI ÉLET ÁPRILIS Az 1849-es HATVANI CSATA emlékére megrendezett csatabemutató április 2-án már hagyományos rendezvénye Boldog községnek. A színpompás huszár díszszemle, kivo-nulás a csatamezõre, falunk õsgyepén, a Balázs-tanyán lefolytatott hadijáték vonzza a nézõk tömegeit, gyermekeket, felnõtteket, helybelieket és a környék lakóit egyaránt.újabban az elõzõ napi TOBORZÓ is kedves színfoltja lett a község életének.így azok is gyönyörködhetnek a huszárokban, akik idõsebbek, és már nem tudnak HUSZÁROK ÜNNEPE Toborzó - Kaláris Népi Táncegyüttes kijutni a rendezvény színhelyére. A helyi néptáncosok mûsora, a Népdalkör Kossuth-nótái és Szántó tanár úr A két honvéd c. verse még jobban emelik az ünnep hangulatát. Boldogi Huszárok a Díszszemlén A rendezõknek és szervezõknek nagy elismerés jár felelõsségteljes, gondos munkájukért! Falunkban az idõsebb korosztályban még élnek ketten, a Díszszemle - Püspökiné Nagy Erzsébet köszönti a megjelenteket kikben különös nosztalgiát ébreszt a huszárok felvonulása ban nyolc boldogi fiatalember vonult be tényleges katonai szolgálatra a Magyar Néphadsereg utolsó huszárbandériumába. 50 éve, január 17-én tettek katonai esküt a miskolci Szondi-laktanyában. A huszáregyenruhát csak kivételes alkalommal viselték, de a gyakorlóruháik jelvénye, a két keresztbeálló kard jelezte, hogy a huszárhadtest tagjai. Emlékezzünk meg róluk az 50 éves évfordulón. A nyolc boldogi huszár közül: néhai Katona Károly, a még köztünk élõ Tóth P. Zoltán és Záhonyi Mihály mesterlövészek voltak. Záhonyi Mihály egykori huszár A velük szolgáló többi társuk: Kállai Miklós, Koczka Ottó, Kurucz József, Nagy József (gépkocsivezetõ), R o h á c s M i h á l y (kocsikovács), már nincsenek az élõk sorában. Az élõknek k í v á n u n k j ó egészséget, eltávozott bajtársaiknak örök nyugodalmat. A mostani fiatal boldogi huszároknak további szép sikereket kívánunk a látványos bemutatóikhoz, hogy é b r e n t a r t s á k a z i d õ s e k b e n é s fiatalokban is a régi dicsõ csaták emlékét! (Tné) Köszönet a szervezõknek és a támogatóknak: Boldogi Huszár és Hagyományõrzõ Egyesület, Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház dolgozói, Népdalkör, Kaláris Néptánc Együttes, Polgárõrök, Körzeti megbízott, Boldogi Tûzoltó Egyesület, Polgármesteri Hivatal dolgozói, Varga Ferenc, Vaskó Lukács, Luda Ottó, Liget Bisztró, Sport Sörözõ, Fagerendás Kocsma és Négyesfogat Kisvendéglõ. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

5 2004. ÁPRILIS BOLDOGI ÉLET 5 BOLDOG / KÉPEK Néprajzi Múzeum idõszaki kiállítás novenber április 3. Rendezõ: Fejõs Zoltán Mennyiben különbözik a néprajzi fényképezés a mûvészi célú fotografálástól? Mennyiben változnak az ilyen képkészítési módok, milyen stiláris átmenetek vannak közöttük? Hogyan alakul ki egy-egy falu képe mint a népi kultúra vagy még tágabban mint a magyar falu szimbóluma? Milyen állandó elemei és változó módozatai vannak az ilyen metaforikus képeknek? Milyen eszközökkel, milyen csatornákon keresztül jutnak el ezek a képek a társadalom különbözõ rétegeihez? - Ilyen kérdésekkel foglalkozik a kiállítás, mégpedig egyetlen település, a mai Heves megyéhez tartozó Boldog példáján. Boldog képei az 1920-as évek elején a helyi fõjegyzõ, Bruckner Jenõ fényképei jóvoltából jelentek meg elõször az országos lapokban. Az igazi felfedezés azonban Balogh Rudolfnak és a néprajzkutató Gönyey Sándornak volt köszönhetõ. Az õ nyomdokaikon mások is sûrûn felkeresték a Budapesthez közel esõ falut, amely egyre ismertebbé vált népviselete, gyöngyös-bokrétás csoportja, Jézus szíve napi búcsúja, látványos lakodalmai és más szokásai révén, még pontosabban az ezekrõl készültfényképeknek köszönhetõen. Fotográfusok mellett filmrendezõk is felfedezték a falut, s több játékfilmet, híradófelvételt forgattak boldogi szereplõkkel. A számottevõ idegenforgalom keretében amatõrök százai készítettek fényképeket a már elhíresült viseletrõl, szokásokról, a falusi emberrõl. A második világháború után a falu sokat változott, de az érdeklõdés nem szûnt meg iránta. Ezt tanúsítják az ott fényképezõ fotómûvészek, elsõsorban Gink Károly és Kunkovács László munkái. A több évtizedes fotográfiai érdeklõdés jóvoltából Boldog képei a fotómûvészet és a néprajz mellett a közkultúrába is eljutottak. Boldog a magyar faluról elterjedt vizuális képzetek fontos elemévé vált. Ezt a vizuális anyagot a kiállítás alkotók és témák, képtípusok szerint mutatja be. Egymás mellé állítja fotómûvészek, néprajzkutatók s részben amatõrök képeit, részleteket mutat be korabeli, Boldogon forgatott filmekbõl. Az eredeti alkotások mellett sorra veszi azokat a népszerûsítõ eszközöket is, amelyek elõsegítették a képek elterjedését, így bemutatja az újságok, filmek, képeslapok, reklámok, plakátok s hasonlók szerepét. Ezáltal a kiállítás kettõs értelemben foglalkozik a fényképekkel: egyrészt az alkotók, a fényképezõk szemszögébõl, másrészt a (fény)képek felhasználása, fogyasztása szempontjából. Kérjük a lakosságot, hogy akinek a birtokában vannak régi családi fotók és azt szívesen kölcsönadja a Néprajzi Múzeum kiállításához, az jutassa el hozzánk az Ujváry Ferenc Mûvelõdési Házba május 31-ig! Köszönettel: Kepesné

6 6 BOLDOGI ÉLET ÁPRILIS Ha valami újba kezdünk, mindig félünk egy kicsit, hogy vajon Tánckör megtérül-e majd a befektetett energiánk, hogy a kezdetekkor mindig törvényszerû nehézségek nem szegik-e majd idejekorán A kezdeti nehézség után és ellenére egy, a hozzáértõk szerint is kedvünket, és egyáltalán lesz-e értelme a fáradozásunknak? tehetséges hatfõs fiatal roma együttes állt össze. Az együttes nem csak tánctudásban fejlõdött, hanem a zenéléshez is kedvet kapott: a késõbb A Kállai Mária Egyesület az egész országban is fájdalmasan ritka részletezett farsangi bálon nagy sikerrel léptek fel. A folkcsapat hetente feladatot vállalt magára, ezért sok tekintetben új utakon járunk. És az háromszor gyakorolnak a központban, így közösség egyik mozgató ember akkor érzékeli, hogy új utakra tévedt, amikor nem várt rugójává váltak. akadályokkal kerül szembe. Ilyen nem várt akadály több is elénk került az elmúlt idõszakban: csúszott a támogatás utalása, csúsztak a Sportkör programok, sokszor nem volt elég a rendelkezésre álló helyiség, és Havonta egyszer a gyermek és felnõtt korú romákat is megmozgatjuk a sorolhatnánk még oldalakon keresztül a problémákat. És az családi sportnap keretében. útkeresésben persze nyilván több hibát is elkövettünk, de nagy igazság, hogy csak az téved, aki tesz is valamit. És, hogy mi tettünk-e valamit az Egyéb szabadidõs klubok elmúlt hónapokban a boldogi romákért és természetesen az egész faluért, A gyerekek körében töretlen népszerûségnek örvendenek a különbözõ azt döntsék el önök az alábbi beszámolóból. számítógépes játékok, így szombat délelõttönként már nem tömjük a Oktatási programok fejüket, hanem természetesen felügyelet mellett hagyjuk õket játszani. A támogatás késlekedését sajnos az oktatási programok érezték meg Kedves meglepetésként ért bennünket, hogy a felsõs diákok leginkább, hiszen az érdemi munka két és fél hónapot csúszott. Ezért úgy színjátszókört alakítottak és egy helyi drámapedagógus segítségével döntöttünk, hogy leginkább a továbbtanulás elõtt álló gyerekekkel hamarosan egy, a diszkriminációról szóló elõadással rukkolnak elõ. Ha foglalkozunk. Így indult el november közepén az oktatási program: az csapat beválik és sikerül egyben tartani õket, a továbbiakban szeretnénk ötödikesek és hatodikosok mellett fõként a hetedik és nyolcadik újabb elõadásokat megvalósítani velük. osztályos gyerekekre koncentráltunk. A végzõsök hetente háromszor két Vasárnap délutánonként a nõi klub viszi a prímet, a rendszeresen bejáró óra, a többiek hetente kétszer két óra fejlesztésen vesznek részt. tucatnyi asszony hol kötetlen beszélgetéssel, hol rendezvények Összesen tehát huszonnégy felsõ tagozatos általános iskolás roma szervezésével tölti idejét. A központ egyik leghasznosabb csapatát tanuló vesz részt az oktatási programjainkon: ez a felsõs roma alkotják. diákok nyolcvan százaléka. Rendezvények Eredmények: Az elmúlt fél évben önerõbõl három nagy rendezvényt szerveztünk, az Elsõsorban a mérhetõ tudásgyarapodás, illetve az érdemjegyek elsõ kettõ (augusztus végén és karácsonykor) jótékonysági bál volt, a kimutatható javulása a mutatói egy oktatási projektnek, amit a nettó negyedmilliós bevételt egy szabadtéri színpad felállítására programba bevont tanárok és gyerekek túlnyomó többsége fordítottuk. A legutóbbi, februári rendezvény pedig egy farsangi bál volt, egyértelmûen megerõsítenek. Akik rendszeresen bejárnak a fejlesztõ ahol a már említett folkegyüttes mellett a legkisebbektõl egészen a órákra, már most nagyságrenddel jobb érdemjegyeket szereznek. középkorú nõkig mindenki készült egy kis meglepetés elõadással, Ugyanakkor a diákok és a tanárok között érezhetõen javult a viszony, verssel, tánccal, énekkel. A koradélutántól estig tartó rendezvénynek sokkal személyesebb lett a kapcsolatuk, ezt a tanárok és a gyerekek is soha nem látott sikere volt a faluban: gyakorlatilag a teljes roma egyöntetûen állítják. (A központban tanító pedagógusok a helyi lakosság, mintegy négyszáz ember jelen volt. általános iskola tanárai.) Ez pedig szinte teljes bizonyossággal Jószolgálati tevékenység elõrevetíti, hogy a gyerekek tanulmányi teljesítménye év végére javul majd, annál is inkább, mert minden gyerekkel egyéni szinten A teljes munkaidõs munkatársaink reggeltõl estig foglalkoznak az alkalmazott pedagógusok. rendelkezésre állnak, ha bármilyen releváns segítség kell. Ez az érintettek ügyesbajos dolgainak intézését jelenti: fénymáslás, telefon- és Tehetséggondozás Internet használat, hivatalos papírok intézése, stb. Néhány jó kézügyességgel megáldott roma diák vesz részt pluszfejlesztõ Hetente egyszer egy tapasztalt szociális munkás tart órákon, akik májusban egy rajzversenyen bizonyíthatják tehetségüket, fogadóórát a központban: jelenleg három közmûhátralékos család ügyeit továbbá tervezzük egy saját Boldog Naptár elkészítését is: a nem roma intézi, de a vezetésével elkészítettünk egy felmérést a roma telepen lakók gyerekek mellett ebbe is rajzolnak majd a tehetséges roma diákok, a saját helyzetérõl. életükbõl témákat merítve. A nyáron több okj-s szakképzés elindítását tervezzük, jelenleg A középiskolai lemorzsolódás megakadályozása bolti eladói szakképesítés megszerzését segítjük öt fõ részére. Jelenleg egy középiskolás fiatal igényli a szolgáltatásainkat. A rászoruló családoknak megpróbálunk különbözõ plusz Kulturális, szabadidõs tevékenységek segítséget nyújtani. Ehhez felvettük a kapcsolatot az ismertebb karitatív szervezetekkel: több lerakatból sikerült ruhaadományokat szereznünk, Számítógépes oktatás amiket a kisebbségi önkormányzat segítségével szétosztottunk. A számítástechnikai oktatás ahogy az lenni szokott kezdetben óriási Sikerült a falunak több irodai használatra alkalmas népszerûségnek örvendett: hatvan felnõtt és harminchárom gyerek számítógépet szerezni, amiket a mûvelõdési ház, az iskola, és az óvoda jelentkezett a hétköznap délutántól esetig zajló, elsõsorban a szívesen elfogadott. számítástechnika alapjait elmagyarázó oktatásra. Ekkora tömeget Kedves olvasó! Természetesen tudjuk, hogy a valódi változásokra, az természetesen egy ötgépes teremben lehetetlen volt egy turnusban ellentétek csíráinak elhalására, a falu egészének felvirágzására még tanítani, ezért két kéthónapos turnust indítottunk. Késõbb ahogy az éveket várni kell, de akik bejönnek a központba a nap bármelyik lenni szokott elsõsorban a felnõtt résztvevõk körében jelentõsen szakában, a hét bármelyik napján, egyet biztosan megéreznek: valami alábbhagyott a lelkesedés a felnõttek fele lemorzsolódott. Ezért is jó elindult. Erre talán a legjobb bizonyíték, hogy környékbeli települések döntésnek bizonyult, amikor nem rögtön ECDL szintû oktatással már jelezték: segítsünk nekik hasonló intézmények felállítására. kezdtünk, mert most fõhetne a fejünk a kihasználatlan számítógépek és a kidobott pénz miatt. Eredmények Tisztelettel A program december elsejei kezdete óta eltel idõ a számítástechnika alapjainak elsajátítására volt elegendõ, és természetesen arra, hogy kiszûrjük a valóban komoly szándékkal tanulni kívánókat. Terveink szerint nyáron elhelyezkedési lehetõséget is biztosító számítógépes képzést indítunk a központban. Elsõ sikerek Kadét Ernõ Kállai Mária Egyesület

7 2004. ÁPRILIS BOLDOGI ÉLET 7 NÖVÉNYVÉDELMI AKTUALITÁSOK A tavalyihoz képest lényegesen nagyobb tripsz fertõzöttséget tapasztalok egyes (nem kevés) boldogi termelõknél. Sajnos a tripszek többsége hordozza a paradicsom bronzfoltosság vírusát (TSWV), amely ha kiültetés elõtt vagy közvetlenül azt követõen fertõz, akkor sajnos menthetetlen az állomány. Erre a vírustünetre jellemzõ a növény (paprika, paradicsom) felsõ leveleinek sárgulása, kanalasodása, jellegzetes gyûrûs foltokkal. A beteg levelek legtöbbször lehullnak és a tõ elpusztul. A tripszek ilyen mértékû áttelelése több okkal magyarázható: A palántanevelõk fertõtlenítésének hiánya. A palánták virágokkal együtt nevelése. Ahol télen a fólia alatt másodnövényt termesztettek (saláta, karalábé, stb.) ott is rengeteg tripsz áttelelt. Összességében elmondhatom, ha a tavalyihoz hasonló meleg száraz nyarunk lesz, akkor a tripszek járványszerû megjelenésére és kártételére lehet számítani. Ahol még nem késõ kérek mindenkit a rendszeres váltott hatóanyagokkal történõ védekezésre! Május közötti idõszaktól már a fóliákon kívül is megélnek a tripszek, ha hagyjuk ezeket elszabadulni és nem lesz májusban esõ, akkor a nyáron nagy gondok lesznek. tömeges megjelenésekor már májusban el kell kezdeni a rendszeres célzott védekezéseket. Elõfordulhat, hogy a lepke bábja a fóliák alatt telelt át és ezekben a fóliákban, mint belsõ kártevõ már korábban felszaporodhat. Ilyenkor a legértékesebb, májusi és júniusi terméseket károsíthatja. Ilyen helyeken csak rendszeres állományfigyeléssel tudjuk észlelni a kártevõ megjelenését, mert valamilyen oknál fogva a csapdák nem mûködnek a fóliák alatt. A másik aktuális téma az EU csatlakozás. Az EU csatlakozással és szabályozással összefüggésben május 1-i hatállyal több növényvédõ szer engedélyokirata visszavonásra kerül. A teljesség igénye nélkül ezek közül felsorolom azokat, amelyeket tapasztalatom szerint a boldogi termelõk is használnak, vagy használtak. A kivont növényvédõ szereket október 31-ig lehet forgalmazni és szeptember 30-ig lehet még felhasználni. Arra a jövõben fel kell készülni, hogy további készítmények kivonása várható, de véleményem szerint ezen készítmények kivonása alapjaiban nem rengeti meg a hazai zöldségnövények növényvédelmét. Hatóanyag Márkanév acephate chlorfluazuron fenpropatrin metidation setoxydim sulfotep tetradifon tetrametrin triazophos zineb ORTHENE ATABRON 120 EC DANIRUN 11 EC, DANITOL 10 EC ULTRACID 40 EC, ULTRACID 40 WP, SUPRATHION 20 EC NABU-S BLADAFUM POL-AKARITOX CHINETRIN 25 EC HOSTATHION 40 EC MILTOX SPECIAL, PEROCIN 80 WP, CUPROSAN SUPER D Száraz meleg május esetén a gyapottok bagolylepke ismételt megjelenésére és felszaporodására is számítani lehet. A lepke megjelenését és rajzását több csapdával figyelem boldogon, Kassai Tamás egyetemi tanársegéd SZIE Kertészeti Technológiai Tanszék AGRODISZKONT ASZTALITENISZ NB III. tavaszi idény Gy.: Kerek I.: 2, Telekes F.: 2, Dudás J.: 1, Dániel Gábor: forduló: Kömlõ-Boldog: forduló: Boldog-Hatvan: 2-16 Gy.: Kerek I.: 3, Dudás J.: 2, Telekes F.: 1, Gyõzelmeink: Telekes Flórián: 2. a Telekes-Dudás páros. 2. forduló: Lõrinci-Boldog: forduló: Boldog-Pásztó: 9-9 Gy.: Telekes F.: 2, Kerek István: 1. Gy.: Telekes F.: 3, Dudás J.: 3, Dániel János: 1, Dániel G.: 1, 3. forduló: Boldog-Salgótarján: 10-8 a Telekes-Dudás páros. Gy.: Kerek I.: 4, Telekes F.: 3, Dudás János: 2, 8. forduló: Mátraszele-Boldog: 5-13 a Telekes-Dudás páros. Gy.: Kerek I.: 3, Telekes F.: 3, Dudás J.: 3, Záhonyi Gy.: 2, 4. forduló: Balassagyarmat-Boldog: 9-9 a Telekes-Dudás, és a Kerek-Záhonyi páros. Gy.: Kerek I.: 4, Dudás J.: 3, Telekes F.: forduló: Boldog-Karácsond II.: 6-12 Záhonyi György

8 8 BOLDOGI ÉLET ÁPRILIS Nem tudok említés nélkül elsiklani egy sajnálatos esemény mellett, mely a folyamatosan kiújuló térdprobléma Püspöki Petinél és a mindennapos beárnyékolja egyesületünk hírét. Úgy érzem elnézés kéréssel tartozunk a sarokcsont fájdalom Litkei Kornélnál. Azt már nem is említem mi futott község lakói felé ama történés miatt, ami elsõ bajnoki mérkõzésünk végig rajtam akkor, amikor Labát Zolinak a bokája fordult ki edzés alkalmával esett meg. Volt ugyanis egy 15 fõs fõvárosi társaság, aki a alkalmával egy szerencsétlen labdaérintés során. Természetesen ezek hazai csapat buzdítására érkezett ugyan, de viselkedésük miatt rendõri után igazán fel van adva a lecke Józsa Gyuszinak a kezdõ 11 segítséget kellett, hogy hívjunk. Az eset kapcsán egyesületünk Fegyelmi felállításakor. Bizottsága vizsgálatot indított Csoma Gábor játékosunk ellen, aki Engedtessék meg még egy megjegyzés ezek után. A Hort elleni közvetett módon érintett az ügyben. Sajnos ez a Gábor-nap nem úgy mérkõzés alatt és után történtek kapcsán felmerült egyesekben az a buta sikerült, ahogy azt megtervezte, hiszen mindannyiunk (szurkolók, általánosítás, mely röviden csak ennyi: ezek a focisták! Nem tudom játékosok) gyõzelmi örömét tépte ki szívünkbõl. gondolt-e az, aki ilyen megjegyzést tesz arra, hogy iskoláskorú De most már evezzünk egy kissé könnyebb vizekre. Játékos ifjoncaink számára milyen életteret biztosít társadalmunk a TV-n és állományunkban nagy változás nem történt, csupán annyi, hogy videón kívül. Talán a drog, az alkohol és a nyerõ automaták jobb néhányan a régebbiek közül újból kedvet kaptak a motivációk gyermekeinknek? Hát nem tudom! Ezek után eltörpülnek labdazsonglõrködéshez és csatlakoztak társaságunkhoz. Utánpótlás azok az érzelmek, melyek elõtörnek sérülten is játszó sportolóinkból, korosztályú fiatalok leigazolása egész évben folyamatosan történik, miközben egy elveszített mérkõzés után könnyeikkel küszködve mondják mellyel lehetõséget szeretnénk adni ifjú titánjainknak a szerepléshez. el a meccsen vétett saját hibáikat. Nem baj! Ezek vagyunk MI! Felkészülési idõszakunk soha nem látott lendülettel kezdett. Fantasztikus mérkõzéseket játszottunk régi és új edzõpartnereinkkel, Mivel sokan megkerestek az új öltözõ-épületünk felállításával kipróbáltuk magunkat és bizony izgalmas 90 perceken szorongattuk a kapcsolatban tájékoztatásként csak annyit, hogy a tervrajzok készen felsõbb régió szereplõit is. A Magyar Kupán lejátszott két gyõzelmünkkel állnak, amint az idõ engedi a tereprendezést megkezdjük, de a megfelelõ ( Szücsi, Domoszló) bejutott felnõtt csapatunk a megye legjobb 16-os anyagi háttér hiánya miatt pályázatot fogunk benyújtani, ami idõben egy keretébe, ahonnan várjuk a következõ ellenfeleket. Ezek a mérkõzések kis csúszást eredményez. Akik még nem kaptak BELÉPÉSI már szerdai napokon kerülnek megrendezésre. Sajnos szomorú és nem NYILATKOZATot és szándékukban áll a Boldogi Sport Egyesület tagjai mellékes az a tény is, hogy a bajnoki mérkõzésekre egy kissé (sõt!) sorába lépni, azok formanyomtatványt a pályán kérhetnek a mérkõzések, megfogyatkozott állományunk a sérülések miatt. Az állandóan vagy az edzések ideje alatt. húzódásokkal küszködõ Kajári Gabi mellé akaratlanul is felsorakozott Nagy Szabi és Fischer Pisti combizom szakadása, Litkei Ákos bevérzése, Medveczki Tibor KARATE HÍREK március 13-án Százhalombattán megrendezésre került Országos Bajnokságon korosztályban küzdelemben Apró Dominik 2., Szûcs Patrik 3., Bátori Gergely 3., korosztályban Albert Georgina katában 1., küzdelemben 4., Dobák Anett katában 3., küzdelemben 2., Juhász Nikolett küzdelemben 1. helyezést ért el. Küzdelemben Jenes Ignác 2. helyezést ért el. Dudás Armand katában és küzdelemben 4. helyezést ért el korosztályban Dobák Anita küzdelemben 2. helyezést ért el korosztályban katában Baráth Mónika 1., Jenes Barbara 2., Csikós Ágnes 3., küzdelemben Dobák Andrea 3., Jenes Barbara 3. helyezést ért el március 28-án Miskolcon megrendezésre került félországos Diákolimpián Dudás Armand katában 2., küzdelemben 3. helyezést, Szabó Csilla katában 3., küzdelemben 4. helyezést, Dobák Anett katában 3., küzdelemben 2. helyezést, Dobák Anita katában 1., küzdelemben 2. helyezést, Jenes Ignác küzdelemben 3. helyezést, Albert Georgina katában 4., küzdelemben 3. helyezést, Kocsis Ramóna küzdelemben 3. helyezést ért el. Albert Georgina lett a legjobb Kissé keserû szájízzel Hornyák István szakosztályvezetõ BIZTOSÍTÁS Gépjármûbiztosítás (casco, kötelezõ). Lakás-, és vagyonbiztosítás. Életbiztosítás, befektetés. Cégünk 16 biztosítóval áll szerzõdésben. Kiválaszthatja az Önnek legjobbat! Ingyenes tanácsadás. Záhonyi György Mobil: (06 30) Záhonyiné Varga Julianna Mobil: (06 30) Boldog, Zagyva út 10. Tel.: BRILIÁNS OPTIKA Rendel: Dr. Bernáth Éva szemész fõorvos Cím: Hatvan, Grassalkovich út 13. ( a szakképzési intézettel szemben) Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9-18 óráig. Rendelési idõ: hétfõtõl péntekig óráig. Bejelentkezés telefonon: 06-30/ / Felhívás! A szerkesztõség a hozzá érkezett cikkek szövegében csak a fellelt helyesírási hibákat javítja, az írások stílusán nem változtat. Bármilyen az erkölcsi normákat nem sértõ cikket, olvasói levelet közlünk akkor is, ha annak tartalmával nem értünk egyet. Az elõzõ számban megadott feltételek szerint Díszpolgári Címre jelölés leadási határideje: április 30. BOLDOGI ÉLET Kiadó: Polgármesteri Hivatal Felelõs szerkesztõ: Szitányi Péterné Fõszerkesztõ: Kepesné Tóth Katalin Szerkesztõség: Budai Zoltán, Józsa Erzsébet, Medveczki Tibor, Krakóczkiné Tóth Éva, Somogyváry László, Zsírosné Õszi Katalin. A szerkesztõség címe: Ujváry Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár Okiratszám: B/PHF/1418/He/94 Készült: 1300 példányban CoPa-Ker BT - Hatvan

Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS. Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK. Igazság, 1956. október 30.

Iskolai Emlékezet: Hegedûs tanár néni terme ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS. Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK. Igazság, 1956. október 30. XI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2004. OKTÓBER INGYENES Füst Milán ZOKOGNI SZERETNÉK Nacionalizmus-e az, ha valaki tönkretett, agyongyötört, megcsonkított, szegény kis magyar hazája sorsán évek óta sírva fakad? Ez

Részletesebben

Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester

Köszönet! Kiszi baba. Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester X. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2003. JÚNIUS INGYENES Köszönet! Kiszi baba Az óvodában a hagyományõrzés köré építettük fel nevelési programunkat. Szokássá vált, hogy Húsvét környékén tartunk egy olyan ünnepet, amelyen

Részletesebben

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban

Boldogi Búcsú. Egy mûalkotással ismét gazdagabban XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2007. MÁJUS Egy mûalkotással ismét gazdagabban Az Ujváry Ferenc Alapítvány felkérésére helyi mûvésztanárunk Szpisják Pál egy faragott információs táblával lepett meg bennünket. INGYENES

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele. Legyen minden nap Gyereknap! Szárszóra tavaly és az idén is minden hónapban érkezett egy-két újszülött.

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele. Legyen minden nap Gyereknap! Szárszóra tavaly és az idén is minden hónapban érkezett egy-két újszülött. SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele 2014. július augusztus 5. évfolyam 4. szám Legyen minden nap Gyereknap! játszani is engedd, szép, komoly fiadat! (József Attila) Fantasztikus

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

KEDVES KARTALI LAKOSOK!

KEDVES KARTALI LAKOSOK! XX. évfolyam 1. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. JANUÁR KEDVES KARTALI LAKOSOK! Polgármesteri funkciómban lezárult az elsõ gazdasági év, s már készülünk a 2010. évi költségvetés elfogadására. Bár

Részletesebben

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 3. szám 2005. március 60 Ft Március 15. Március aktualitásait tekintve, vezér- hadt világot. Õ nem a béke embere, õ cikkemben három téma közül pusztítani akar. választhattam:

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Bajnokcsapat. Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk. A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária

Bajnokcsapat. Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk. A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária XXI. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. július 2. Bajnokcsapat Feljutott az NB II-be labdarúgócsapatunk A Katolikus Általános Iskola felújításáról Molnár Mária A Gépmúzeum pályázati fejlesztéséről Kádár

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február

MEZÔFAL. Az én falum. A nõnap alkalmából szeretettel köszöntjük Mezõfalva asszonyait és lányait! Tartalom. Böjtelõ hava, télutó, jégbontó hava február Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2010. február Tartalom Választási tudnivalók 2. oldal A gépjármûadóról 2. oldal Átmeneti otthon 3. oldal Kivágatjuk a

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROS PÁLYÁZAT Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonát képezõ, Jázmin utcában található 4057 hrsz-ú, 654 m 2 alapterületû ingatlan ékesítésére. Az ingatlan lakóövezetben

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. Három igennel NEM a koalíció újabb sarcaira. Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól

KEREPESI VÉLEMÉNY. Három igennel NEM a koalíció újabb sarcaira. Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól 2008. MÁRCIUS KEREPESI VÉLEMÉNY KEREPES-HOLLANDIA-SZÉPHEGY-SZILASLIGET FELELÕS KÖZÉLETI LAPJA Három igennel NEM a koalíció újabb sarcaira Tisztelt kerepesi honfitársaim, kedves választópolgárok! Több szempontból

Részletesebben

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI Szép és békés Karácsonyt, eredményekben gazdag, sikeres és boldog új évet kívánunk Hernád és Újlengyel valamennyi polgárának és családjuk minden tagjának bárhol is élnek e hazában vagy a nagyvilágban!

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben

Indul a próbaüzem Mindszenten

Indul a próbaüzem Mindszenten Indul a próbaüzem Mindszenten KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Szinte elkészült a szennyvízcsatorna-hálózat (6. oldal) Ára: 99Ft A Tisza-partra látogattak az ovisok (8.oldal) Kamerarendszert a

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu

Duna-Adony. Az egykori hősökre emlékeztünk. Mit hoz az új év? Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu Ára: 100 Ft. www.4kadony.hu 2013. Január HE LYI KÖZ ÉLE TI HÍR ADÓ XXIII. év fo lyam 1. szám Mit hoz az új év? Sokan felteszik a kérdést az új év kezdetén, aztán többnyire az a válasz, hogy bármit hoz

Részletesebben