Földeák község Önkormányzat. gazdasági- és munkaprogramjának ( ) végrehajtása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földeák község Önkormányzat. gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014.) végrehajtása"

Átírás

1 Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2014.(IX.10.)Kt. határozatával elfogadta Földeák község Önkormányzat gazdasági- és munkaprogramjának ( ) végrehajtásáról szóló tájékoztatót: Földeák község Önkormányzat gazdasági- és munkaprogramjának ( ) végrehajtása I. Bevezetés A ciklusprogram előterjesztése és elfogadása után történt az államreform, így még nem voltak ismertek a közoktatási, közigazgatási átszervezések, a közszolgáltatásokat végzőkre vonatkozó törvényi előírások változása, a rezsicsökkentés önkormányzat költségvetésére való hatása. Az UNIO-s költségvetés a hátralévő időszakára figyelemmel tervezte a települési és intézmény fejlesztési célkitűzéseit. Azok megvalósulását a kiírt és sikeres pályázatok határozták meg. A UNIO-s tervezési időszak más elvek alapján már meghatározza az egyes keretek felosztási módját, felhasználási lehetőségét. A Csongrád megyei keret Földeákra jutó ( e Ft) részének felhasználásának tervét a képviselő-testület május 21.-én rendkívüli ülésén adta át dr. Lázár János országgyűlési képviselő úrnak. A IV. fejezetben történő hivatkozások erre a forrásra utalnak. II. A program célja Az Európai Uniós támogatások figyelembe vételével, kihasználásával mind az UNIO-s, mind az országos és helyi források igénybevételével, Földeák község tervszerű, folyamatos fejlesztésével, a lakosság megfelelő színvonalú alapellátásának és egyéb igényelt szolgáltatásokat nyújtó intézményhálózat működtetésével, fenntartásával, életminőséget biztosító és javító, vonzó, élhető település maradjon. III. Az államreform önkormányzati feladatai, hatása A közigazgatás átszervezése, a járási közigazgatási hivatal létrejötte szükségessé tette a Körjegyzőségi Hivatal átszervezését, megszüntetését március 1.-vel létrejött a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal január 1.-től a köznevelés, az alapfokú oktatás (általános iskola) állami feladatba történő átadása-átvétele, az iskola fenntartási feladatok államnak történő átadása a KLIK Makói Tankerülete részére megtörtént. Óföldeák község Önkormányzatával létrehozott társulásaink közül: vel megszűnt az

2 2 - Általános Iskolai Intézményi Társulás - Könyvtári Intézményi Társulás ig működött az - Óvodai Intézményi Társulás - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás - Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás - Védőnői Szolgálat Intézményi Társulás, majd vel a Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás jogi személyiségű társulásként alakult meg Óföldeák község Önkormányzatával a többlet normatíva igénybevétele érdekében. A feladat-ellátást továbbra is a földeáki intézmények végzik. Ezen átalakítások, átszervezések a társulások megszüntetése és megalakítása sok adminisztrációval és döntési feladattal jártak együtt. Ugyan ez jellemezte a közszolgáltatásokat is. Azokat is az új törvényi előírásoknak megfelelő vállalatokkal, szervezetekkel lehet végeztetni. Így a szilárd hulladékszállítást, a kéményseprő ipari szolgáltatást és az ivóvízellátást végző közszolgáltatók (A.S.A Településtisztasági Kft., Kéménytechnika Kft., Makó Térségi Víziközmű Kft.) helyett új szolgáltatókkal ( Csongrád megyei Településtisztasági Nonprofit Kft., Szegedi Kéményseprőipari Kft., Alföldvíz Zrt. ) kellett szerződni, illetve a szolgáltatást zökkenőmentesen átadni-átvenni évi költségvetési törvényben az önkormányzatok finanszírozása nagy mértékben változott. Ez természetesen összefügg az oktatás államosításával, a közigazgatás átszervezésével. Az előző évtizedek normatív finanszírozását, feladatfinanszírozás váltotta fel. Ez természetesen nem ment zökkenő mentesen. Önkormányzatunk abba településkategóriába került, ahol kedvezőtlen szorzók (Közös Hivatal), lakosságszám miatti fenntartási hozzájárulás (oktatás) negatívumát, egyes kötelező feladat finanszírozási hiányát (állati hullagyűjtő), alulfinanszírozását (óvoda, művelődés) kellett elszenvedni. Ez természetesen kihatott az egész éves gazdálkodásra. Folyamatos likviditási problémákkal küzdött az önkormányzat, amelyet fokozott a társközség feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás fizetésének (Közös Hivatal) elmaradása szeptemberében az önkormányzat igényt nyújtott be a működőképesség megőrzésére adható kiegészítő támogatásra. dr. Lázár János országgyűlési képviselő úrral októberben, a Bizonyságlevél átadásakor történt személyes tárgyalás után, a megbeszélt forráshiány decemberben kiegészítésre került. IV. Az önkormányzat intézményeinek fejlesztési, felújítási feladatai, a kitűzött célok teljesítése, a ciklus ideje alatt megvalósult beruházások, felújítások, karbantartások, beszerzések Návay Lajos Általános Iskola: Tervezet: 1. Gagarin utcai épület tetőszerkezetének és homlokzatának felújítása

3 3 2. Szent László téri épület tetőszerkezetének felújítása, szilárd burkolatú pálya kialakítása 3. A Zárda utcai iskola homlokzati nyílászáróinak cseréje 4. A Zárda utcai iskola bővítése, és homlokzati felújítása 5. Tornaterem építése Megvalósulás: A Gagarin utcai Napközi-Konyha épület tetőszerkezet felújítása megtörtént (az egyik oldalon új tetőhéjazat került elhelyezésre) e Ft értékben. A Szent László téri épület tetőszerkezetének felújítására pályázati forrás hiányában nem került sor. Az épületben év nyarán tantermek felújítása, festése valósult meg e Ft értékben. A pálya kialakítása folyamatban van. A Zárda utcai iskola homlokzati nyílászáróinak cseréje, az iskola bővítése és a tornaterem építése: a DAOP-4.2.1/2F számú pályázaton a csökkentett tartalmú beruházás megvalósítására szóló kérelmet elutasították (2010.), a teljes költséget, amely mintegy 500 M Ft lett volna az önkormányzat képviselő-testülete nem vállalta fel. Az épületben saját erőből kialakításra került az új számítástechnika terem 212 e Ft értékben. A közoktatási pályázatok segítségével és a költségvetésből a tárgyi feltételek javítása, új eszközök beszerzése folyamatos volt 462 eft összegben: tárgyalószékek beszerzése, osztott palástú székek, kültéri sakk készlet, kis értékű tárgyi eszközök: benzines fűnyíró, porszívók, számítástechnikai eszközök, stb.. A szükséges tisztasági meszelések is megtörténtek az épületben, évben a Zárda utcai épület festése, mázolása e Ft-ba, az iroda, tanári raktár meszelése, mázolása 275 e Ft-ba, a tornaszoba parketta csiszolása lakkozása 240 e Ft-ba, PVC lerakás 156 e Ft-ba került. Az önkormányzat sikerrel pályázott a TIOP / számú Az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges IKT eszközök beszerzése a Návay Lajos Általános Iskola részére projektre. A pályázat összköltsége e Ft, ebből az uniós támogatás e Ft volt. A és 2012 év folyamán a pályázat keretében a Návay Lajos Általános Iskola 6 db interaktív táblát kapott, illetve ehhez kapcsolódó laptopot és projektort, továbbá 28 számítógépet monitorral, billentyűzettel, fülhallgatóval, mely biztosítja az egyéb tantárgyak informatikai támogatottságát. Beszerzésre került 1 db alkalmazás szerver monitorral, operációs rendszerrel. A WIFI csomag lehetőséget biztosít rádióhullámú internet kapcsolat kialakítására. Az iskolák állami fenntartásba vétele január 1-jével megtörtént, 3000 fő feletti település révén az önkormányzatnak a működtetéshez havi e Ft, évi e Ft hozzájárulást kell fizetnie a központi költségvetés részére augusztus 31-ig. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében a KLIK Makói Tankerülete által Földeákra igényelt A típusú tornaterem típusterve elkészült. dr. Lázár János országgyűlési képviselő úr márciusi és májusi látogatásakor személyes támogatásáról biztosította a projekt megvalósulását. Várhatóan a következő évben az állami pénzügyi források rendelkezésre bocsátásával az építés elkezdődhet. Az általános iskola felújítása a évi Európa Uniós költségvetési időszakból származó pályázati forrás tervezésénél beállításra került Gyermekmosoly Óvoda:

4 4 Tervezet: 1. Homlokzati nyílászárok cseréje 2. Az udvari játékok cseréje, felújítása. Megvalósulás: A régi új óvoda homlokzati ablakcseréjére nem került sor, mert a beadott BM pályázatokon nyílászáró cserére nem nyert az önkormányzat. A évi 4/2012. BM pályázaton Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztésre e Ft támogatást nyert az önkormányzat, a kamerarendszer kiépítésére évben került sor 1875 e Ft értékben /188 e Ft volt az önerő/ évben központosított támogatás segítségével új korszerű épületszárny épült, amely helyet ad 1 db óvodai csoportszobának, szociális helyiségeknek, irodáknak.. A beruházás e Ft támogatással valósult meg, az építés teljes költsége e Ft, az eszközbeszerzés költsége e Ft volt, az önkormányzat jelentős önerővel ( e Ft) járult hozzá. A régi óvoda épületben így lehetőség nyílt tornaszoba kialakítására, valamint fűtéskorszerűsítés (radiátorcserék) történt 839 e Ft értékben saját (önkormányzati) forrás segítségével. Közoktatási pályázatok segítségével és a költségvetésből a tárgyi feltételek javítása, új eszközök beszerzése folyamatos volt (számítógép, mosógép, porszívó) január 1. napjával a az általános iskolák állami fenntartásba vételével szervezeti változás történt, a Konyha a Gyermekmosoly Óvoda intézményhez került augusztus hónapban a Konyha eszközeinek felújítására, beszerzésére került sor - villanysütő, burgonyakoptató, főzőüst felújítás, gázzsámoly, új ételleeresztő csapok melyhez a képviselő-testület e Ft önkormányzati támogatást biztosított. A konyha új bejárati ajtaja 200 e Ft-ba került. Az udvari játékok cseréje, felújítása a Földeáki Óvodásokért Közalapítvány támogatásával valósult meg. Az óvoda további felújítása, korszerűsítése szerepel a évi Európa Uniós költségvetési időszakból származó pályázati forrás tervezésénél. Egyesített Egészségügyi és Szociális intézmény: Tervezet: 1. Egészségügyi Központ - kazáncsere - külső nyílászárók cseréje - babakocsi tároló építése, - előtető kialakítása 2. Gondozási Központ - udvari tároló helység építése 3. Bölcsőde - utcai homlokzatának és tetőszerkezetének felújítása - udvari játékok (libikóka, csúszda) beszerzése - csoportszobáira, irodáira redőnyök felszerelése - csoportszobák parketta burkolatainak laminált padlóra cserélése - az előtér,, átvevő helyiség padozatának felújítása

5 5 - konyhai eszközei, berendezései beszerzése Megvalósulás: Az Egészségházban a gázkazán és a vízmelegítő cseréjére évben került sor 435 e Ft értékben. Az ablakok nyílászárók cseréje és a babakocsi-tároló kialakítása pályázati forrás hiányában nem történt meg. Az Egészségház külső festése évben valósult meg évben a Családsegítő Szolgálatnál 2 db beltéri ajtó cseréjére és két iroda összenyitása, valamint a 2 irodában és az előtérben laminált padló lefektetésére került sor. Emellett kifestésre kerültek a munkálatokkal érintett helyiségek közmunkások segítségével (200 e Ft). Gondozási Központ: Az Idősek Napközi Otthonában udvari tároló helység építésére nem került sor, elkészült azonban egy kerékpártároló a közmunkások segítségével. Az épület vakolása, festése 100 e Ft értékben megtörtént. Ezenkívül a szükséges tárgyi eszközök beszerzésére lehetőség volt: számítógép, note book, UNITENS készülék. Bölcsőde: Központosított támogatás ( e Ft) segítségével megvalósult a Bölcsőde felújítása, akadálymentesítése és korszerűsítése. A felújított épületbe új berendezések (konyhabútorok, mosogatótálcák, 12 db gyerekágy, hűtők stb) kerültek beszerzésre, amihez az önkormányzat jelentős saját forrással járult hozzá évben folytatódtak a megújult bölcsődébe az eszközbeszerzések: pólyázó, irattartó szekrények, és 4 db műanyag redőny került megvásárlásra. A bölcsőde homlokzati festése is megtörtént külső vállalkozó felajánlásának segítségével (festék). Udvari játékokat is sikerült vásárolni, így elmondható, hogy a tervezett célok szinte 100 % - a megvalósultak. A tervekben szerepel még sószoba kialakítása. Az intézmény további felújítása, korszerűsítése szerepel a évi Európa Uniós költségvetési időszakból származó pályázati forrás tervezésénél. Művelődési Ház és Könyvtár Tervezet: 1. Színpad felett tető hőszigetelés, a színpad ajtajának cseréje 2. A tükrös terem és a nagyterem homlokzati nyílászáróinak cseréje 3. Homlokzat festése Megvalósulás: Pályázati forrás hiányában a fenti tervek megvalósítására nem került sor, a évi Európa Uniós költségvetési időszakból származó pályázati forrás tervezésénél beállításra került. Elmondható azonban, hogy az intézményben évben jelentős beruházás átadása történt meg: a DAOP /B számú a Közösségi terek infrastrukturális fejlesztése pályázat segítségével a Könyvtár áthelyezés a Petőfi utcai épületbe. Az építési-felújítási munka e Ft-ba került, nagy értékű eszközbeszerzések (4 db számítógép, lézernyomtató, fénymásoló, tűzálló faliszéf) e Ft értékben, kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (bútorok, egyéb

6 6 berendezések) e Ft értékben, mindez e Ft-os uniós támogatás segítségével valósult meg. A könyvtár régi helyére költözött fel a Teleház, kialakítása villanyszerelési munkák, ajtólap, meszelés, festés, riasztó felszerelése több, mint 700 e Ft volt. A ciklusban beszerzett tárgyi eszközök többek között a Leader pályázat segítségével: 130 db csővázas, 30 db osztott palástú, 400 db alacsony támlájú szék e Ft értékben. Ezenkívül térfigyelő kamera kiépítés (97 e Ft), színpadnál fenyő padló bontása, új készítése (272 e Ft); szalagfüggöny a Teleházba (80 e Ft), hangosítási rendszer (248 e Ft; 1 db komplett számítógép (258 e Ft) létesült/került beszerzésre. Az intézmény további felújítása, korszerűsítése szerepel a évi Európa Uniós költségvetési időszakból származó pályázati források tervezésénél. Körjegyzőségi Hivatal, napjától Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal: Tervezet: 1. Nyílászárók cseréje és az ebből következő homlokzati károsodás javítása 2. Fűtéskorszerűsítés befejezése Megvalósulás: Pályázati forrás hiányában a nyílászárók cseréjére nem került sor, a homlokzat és nyílászárók külső festése megtörtént (211 e Ft). A Hivatal épületében teljes belső és külső vízvezeték csere, javítás történt (80 e Ft) év folyamán az összes helyiség belső festése a közmunkások segítségével megvalósult. A nagyterem kazánja ki lett cserélve, így a fűtéskorszerűsítés befejezettnek tekinthető. Tárgyi feltételek biztosítása: Ingatlanvagyon-kataszter program (e-kata) + informatikai eszközök (50 %- os pályázat 375 e Ft), integrált pénzügyi rendszer (EPER) programok megvásárlásával (235 e Ft), 2 db számítógép (100 %-os támogatással), kis értékű tárgyi eszközök (monitorok) beszerzésével. A homlokzati nyílászárók cseréje a évi Európa Uniós költségvetési időszakból származó pályázati forrás tervezésénél beállításra került. Községháza udvara A közmunkaprogram keretében beszerzett járművek, gépek, berendezések elhelyezésére, biztonságos tárolására az udvari tárolók bővítésére, új udvari tároló létesítésére került sor: 2011.: 203 e Ft, 2012.: 448 e Ft, 2014.: 300 e Ft. A vagyonvédelem kamerarendszer évben lett kiépítve. A részben vagy egészben forgalomképes ingatlanok hasznosítási módja határozza meg a felújítási szükségleteket: Tervezet: 1. Volt Mozi épületének a helyén üzletház kialakítása. Három üzlethelyiség kialakításának tervezése (zöldség üzlet, lángossütő épületek megszüntetése közterületről, és azok helyén parkoló kialakítása). Megvalósítás

7 7 Pályázati forrás hiányában az üzletház és a parkoló kialakítása nem jött létre évben a volt mozi épületnél: bontás, kerítésépítés, tűzfalvakolás és tetőfelújítás, járda aszfaltozás, belső gázszerelési munkálatok készültek el e Ft értékben. 2. Ruhásbolt A Szent László tér 17. alatti as Bolt és a Kínai Diszkont üzlet utcai homlokzat újravakolását, festését a közmunkások segítségével sikerült megoldani ( e Ft). Az épület cserépfedésének javítása, használaton kívüli kémények lebontása (186 e Ft) is teljesült. Mindkét üzlet bérbe van adva. 4. Szolgáltatóház/Faluház A Szolgáltató ház Faluházzá lett minősítve, melynek a felújítási munkái jelenleg is folynak évben 799 e Ft, évben eddig e Ft értékű anyag, áru (nyílászárók, faanyagok, burkolók, oszloptartó kehely, mennyezeti lámpa, égő, építési anyagok) került beépítésre a közmunkások értékteremtő munkájának köszönhetően lakásos szolgálati lakás: lépcsőház hőszigetelése, homlokzaton nyílászárók cseréje volt betervezve. Pályázati forrás nem volt a tervekre. Az épületen tetőszegés javítására, illetve bádogos szerkezetek cseréjére 347 e Ft lett költve. 6. Makói utca 38. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan külső homlokzat felújítása, hasznosítása. A homlokzat felújítása pályázat hiányában nem történt meg, jelenleg szálláshelyként hasznosul az ingatlan. A szálláshellyé alakítás feltételeinek megteremtéséhez beszerzésre került az elmúlt időszakban: konyhabútor, asztal, kisebb kiegészítők, hűtőszekrény közel 200 e Ft értékben. IV. Infrastruktúra A területi kiegyenlítés és az Uniós alapokra történő pályázatok lehetőségeit kihasználva, illetve önerő biztosításával az alábbi fejlesztések kerülhetnek sorra: - Szennyvízhálózat kiépítése szeptemberében kezdődött a település történetének legnagyobb infrastrukturális beruházása, a szennyvízcsatornázás. A közbeszerzési eljárás keretében a KEVIÉP Kft. által nettó millió Ft-ért vállalt kivitelezés folyamán 17 km gravitációs, 3 km nyomás alatti vezetékhálózat épült ki, 5 db átemelővel és 1255 db bekötéssel. A kivitelezés folyamán mind a közlekedés, mind az egyéb munkák során kialakult helyzetek miatt szükség volt a lakosság türelmére, megértésére. A Társulás kétszer nyújtott be EU önerőalap pályázatot, mind kétszer sikeresen, így a nyomvonalas úthelyreállítás helyett, teljes pályás úthelyreállítás készülhet el ( e Ft).

8 8 Az intézmények szennyvíz-hálózatra való csatlakoztatása közmunkában, a közmunkások végzik, így az anyagköltséget kell/kellett a költségvetésből biztosítani. Elkészült a községháza (230 e Ft), az óvoda a konyhával együtt (1.000 e Ft), az Egyesített Egészségügyi-és Szociális Intézmény 3 telephelye (200 e Ft); a Návay Lajos Általános Iskola (150 e Ft) szennyvízrendszer kiépítése és csatlakoztatása, hátra van a Művelődési Ház és Könyvtár. - Ivóvízminőség javító program megvalósítása A program a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás keretein belül folyik. - Vízhálózat rekonstrukció és fejlesztés A kritikus részeken a rekonstrukció az Ivóvízminőség-javító programon belül évben befejezésre kerül. - Járdák felújítása (cement hozzájárulás biztosítása) A járdák felújítása folyamatos, melyhez az Önkormányzat lakossági igény esetén biztosítja a cementet (évente 5-10 fő igényelte Ft/fő összeggel), valamint közmunkaprogram keretében több helyszínen (Kölcsey utca, Köztársaság tér 40 * 40 cm-es lapokkal) is járdafelújításokra került sor. A évi kistérségi Start-munka mintaprogram keretében májusában 28 fő közfoglalkoztatott állt munkába, akik betonelemek gyártásába kezdtek és augusztus 30 ig 1200 db 40 * 40 cm-es betonalap (járdalap), 500 db útszegélykő és 450 db folyóka került legyártásra, amely az októberben induló Startmunkaprogram keretében Földeák területén kerül beépítésre, felhasználásra. - Utak, útalapok karbantartása évben került sor e Ft értékben útkátyúzásra, majd a szennyvízcsatornázás kivitelezése kapcsán, annak részeként község úthálózata szinte teljes egészében felújításra kerül. Pályázati lehetőséggel élve jelenleg is folynak az útépítési munkák. - Informatikai eszközök, szoftverek folyamatos modernizációja A modernizáció lehetőség szerint folyamatosan biztosított volt, az intézményeknél részletezettek szerint. - Belvízrendszer felülvizsgálata, karbantartása A belvízvédelmi rendszerek felülvizsgálata megtörtént, karbantartásuk folyamatos volt START illetve közmunkaprogram keretében (József A. utcai, Névtelen utcai csatornák burkolása a Köztársaság térig). - Külterületi utak, csatornák karbantartása Közmunkaprogram keretében, illetve vállalkozó által történik. - Energetikai fejlesztés (hőszigetelés, nyílászárók, fűtési rendszerek)

9 9 A KEOP /A (napelemes) pályázat a Művelődési Ház és Községháza vonatkozásában, a KEOP (napelemes) pályázat a Napközi és Óvoda épületeinek vonatkozásában benyújtásra kerültek. Az előző projekt nyert (össz: e Ft, tám.: e Ft) és ESCO konstrukcióban valósul meg, az utóbbi pályázat augusztus 19-én került benyújtásra e Ft értékben. - Közterületi kamerarendszer kiépítése évben kezdődött meg Földeák belterületén a kamerarendszer kiépítése lakosság, a vállalkozók, az önkormányzat összefogásával. A Földeák Községért Közalapítvány számláján összegyűlt támogatásokkal és az önkormányzat anyagi hozzájárulásával az alábbi szakaszonként valósult meg a beruházás: évben: Igási út Ft 3 csomópont Makói u.,vásárhelyi u., Érmellék utca összesen: Ft évben: Főtér, Művelődési Ház: Ft évben: Községháza, Zárda utcai kerékpártároló Szent László téri Iskola Gagarin utca sarok: Községháza udvara összesen: Ft Összesen: Ft - Településrendezési terv módosítása A Településrendezési terv felülvizsgálata megkezdődött. A településrendezési tervek digitalizálása évben e Ft-ba került. V. Egyéb fejlesztések - Szent László téri (önkormányzati) épülethomlokzatok felújítása Volt mozi, ruhásbolt nyílászáró csere és homlokzat felújítása megtörtént. A Községháza, Egészségház külső homlokzat festése megtörtént. - Kornél-erdei gyermek, diák táborozóhely kialakítása Az Erdészház megvételre került ( e Ft), amelynek felújítása, kialakítása a évi Európa Uniós költségvetési időszakból származó pályázati forrás tervezésénél beállításra került - Játszótéri játékpark bővítése A játékpark bővítése megtörtént (játszótéri láncos függeszkedő: 278 e Ft értékben, régi homokozó felújítása) karbantartása folyamatos. - Sportpályán öltöző épület alárakása, felújítása Pályázati forrás hiányában nem került rá sor, a évi Európa Uniós költségvetési időszakból származó pályázati forrás tervezésénél beállításra került.

10 10 - Fogorvosi rendelő: a fogorvosi kezelő szék törlesztése évben lejárt, a tárgyi feltételek biztosításához 1 db röntgenköpeny beszerzése történt meg. - A régi hulladéklerakó-telep rekultivációja A rekultivációs munkák előkészítési folyamata lezárult. A munkát megkezdték. - A korszerű európai szintű elvárásoknak is megfelelő hulladéklerakási technológia kialakítása, annak régiós szinten történő megvalósítása a DAREH val. A Csongrád megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. végzi a lakossági szilárd hulladékszállítást, a DAREH rendszer kiépülése folyamatban van. - Helytörténeti gyűjtemény, faluház kialakítása A faluház kialakítási munkái jelenleg is folynak, folytatódnak az alsó foglalkoztató és közösségi tér kialakításával. VI. Közérdekű foglalkoztatás Továbbra is biztosított az önkormányzat részéről az eljárás alá vont személyek részére kiszabott és meg nem fizetett pénzbírság közérdekű munkára történő átváltoztatását követően a bírság összegének ledolgozása. A közérdekű munkát az elkövető hetenként legalább egy napon - a heti pihenőnapon vagy szabadidejében - díjazás nélkül végzi. Egy napi közérdekű munkának legfeljebb hat óra munkavégzés felel meg. A ledolgozandó órában kiszabott büntetések teljesítése során, naponta legalább 4 órát kellett dolgoznia a személyeknek évben Földeák községben 1 fő végzett 35 napon át, napi 6 órában közérdekű munkát. Míg 2 fő összességében 170 óra munkát VII. Közfoglalkoztatás Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a segélyezés helyett, illetve annak feltételeként előírt foglalkoztatási idő megszerzése érdekében folyamatos kapcsolatban van a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Makói Kirendeltségével. Az induló közmunkaprogramokban, Start-munkaprogramokban folyamatosan részt vesz. Hatósági szerződés alapján például évben 117 fő, évben eddig 94 fő foglalkoztatására kötöttünk szerződést. Az egyes programok lehetőséget biztosítottak erőgép, nagy értékű gépek, berendezések, kis értékű eszközök, védő-, munkaruhák, anyagok, üzemanyag vásárlására Így például JINMA traktor pótkocsival, kemper kaszával, műtrágyaszóróval e Ft, 2 db fűnyíró traktor e Ft, 6 db fűkasza 681 e Ft, aggregátor 318 e Ft, betonkeverő gép 75 e Ft, stb. beszerzése történt.

11 11 A Nemzeti Művelődési Intézet által decemberében szervezett közmunkaprogramban is partnerként részt vett az önkormányzat, így 2 fő főiskolát végzett fiatal 5 havi foglalkoztatására nyílt lehetőség szeptember 01.-től újabb 2 fő foglalkoztatása kezdődött. VIII. Egyházakkal, civil szervezetekkel való kapcsolat Az Önkormányzat az előző ciklushoz hasonlóan, aktív kapcsolatot tartott fenn az egyházakkal (közös rendezvények: advent, búcsú, állami és egyházi ünnepek). A temető fenntartásra évi 350 e Ft-ot biztosított a Szent László király Katolikus Egyházközség számára. A civil szervezetek a költségvetés elfogadása előtt tájékoztatták a képviselőtestületet az előző évi támogatás felhasználásáról, valamint a tárgyévi működésükről, terveikről, támogatási igényükről. Ezen kívül évközben is nagyobb rendezvényeikhez, pályázataik önerejének megelőlegezéséhez kérhettek, kértek segítséget. Ez éves szinten e Ft támogatást jelent a költségvetéstől függően. Tevékenységükkel segítetik az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását, rendezvényeinek megvalósítását. A választási ciklus folyamán az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása az intézmények, valamint a társulások fenntartásával, működtetésével a törvényi és jogszabályi változások figyelembe vételével történt. A szervezeti átalakítások és a gazdálkodási és likviditási nehézségek a III. fejezetben vannak részletezve évi időszak támogatásait, pályázati eredményeit a melléklet tartalmazza. IX. A gazdasági- és munkaprogram végrehajtása kapcsán a képviselő-testület nevében megköszönöm: Térségünk országgyűlési képviselőjének, Mágori Józsefné asszony segítségét, munkáját, Lázár János országgyűlési képviselő úr segítségét, a lakosság bizalmát, együttműködését, türelmét, közszolgáltató szervezetek munkáját, a KEVIÉP kft. együttműködését, a gazdálkodó szervezetek, pénzintézetek, társaságok, vállalkozók segítségét, támogatását, az egyházak együttműködését, a civil szervezetek és tagságuk segítségét, munkáját, együttműködését, a Návay Lajos Általános Iskola vezetésének, pedagógusainak együttműködését, az önkormányzat intézményvezetőinek, az intézmények dolgozóinak munkáját, a közmunkások munkáját, Óföldeák község polgármesterének és képviselő-testületének együttműködését.

12 12 Földeák, szeptember 4. Vass Imre polgármester

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A négy év alatt a Képviselő-testület munkáját, üléseit éves munkatervek köré szervezte, melyekben a közmeghallgatások és ülések száma a törvényi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Beszámoló az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Jánoshida Község Önkormányzatának tevékenységéről

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2011. ÉVI TELJESÍTÉSE. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚSZOBOSZLÓ oldalszám: 2/12

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2011. ÉVI TELJESÍTÉSE. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚSZOBOSZLÓ oldalszám: 2/12 1. Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése Cél: Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése -

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3. Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról és önkormányzati döntések végrehajtásáról, valamint a közterület használatával, közterület foglalással kapcsolatos intézkedésekről Készítette:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János Farsang az óvodában Farsang az iskolában Fotók: Nádudvari János Polgármesteri beszámoló Nagykovácsi gyerekek a budapesti Angel Dance gálán 2013. február Fotó: Barta Mária Farsang a Nyugdíjas klubban Megint

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre

Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre Tartalomjegyzék Bevezetés 4. 1. Mezőhegyes gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A település

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata

Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata Melléklet a /2014. (VI. 26.) számú önkormányzati határozathoz Kisújszállás Város Önkormányzat intézmény és gazdasági társaság irányítási és finanszírozási modelljének felülvizsgálata a "Szervezetfejlesztés

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekvédelmi koncepciója

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekvédelmi koncepciója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekvédelmi koncepciója 1. oldal, összesen: 23 Tartalomjegyzék I. Demográfiai helyzet 3. oldal II. Jogszabályi háttér 3. oldal III. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Engedjék meg, hogy a több mint 40 év közszolgálati időm befejezése alkalmával néhány szót szóljak Önökhöz. lat volt, melyet a második otthonomban igyekeztem szorgalommal, tudásom

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Füzesgyarmat Város Önkormányzat 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben