Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 20-án megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20-án megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 20-án megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy 39/2015(V.18.) Hatvani Rendőrkapitányság évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 40/2015(V.18.) Gyermekvédelmi beszámolók átfogó értékelése 41/2015(V.18.) Anya-, Gyermek- és Csecsemővédelem beszámoló elfogadása 42/2015(V.18.) Közbeszerzésekről szóló statisztikai jelentés 43/2015(V.18.) Júniusi soros Képviselő-testületi ülés időpontváltozása 44/2015(V.18.) Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. szerződésmódosítás 45/2015(V.18.) DTC Panthers Cheerleader Csoport kérelmének elutasítása 46/2015(V.18.) Szegények Patikája pályázat 47/2015(V.18.) Petőfibányai Mentőállomásért Alapítvány támogatása Petőfibánya, május 20. Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Dr. Gyirán Viktor Jegyző 103

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 20-án megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba Jelenlévő képviselők: Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Dr. Csillag Imre Juhász Péter Nagy Katalin Ruzsom Lajos Tomecz László Tanácskozási joggal résztvevők: Az ülés napirendje: Dr. Gyirán Viktor, jegyző Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos Martinkovics Sándorné, óvodavezető Juhász János, r. alezredes, kapitányságvezető Tomcsányi Andrea, r. hadnagy Nagy Endre, r. főtörzs-zászlós Martinkovics Sándorné, óvodavezetőt Pintérné Koruhely Zsuzsanna, általános iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelős Szabó Andrea, óvoda gyermek és ifjúságvédelmi felelős Városi Marianna, védőnő Bereczki Judit, Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény vezetője Nagy Péter, családgondozó Rákóczi Ferenc, családgondozó 1. Rendőrség beszámolója Előadó: Hatvan Városi Rendőrkapitányság Vezetője Petőfibánya község Körzeti megbízottja 2. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése Előadó: Hatvani Járási Gyámhivatal Vezetője 1. Oktatási intézmények gyermek és ifjúságvédelmi felelősei 2. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat családgondozója 3. Jegyző 3. Anya-, Gyermek- és Csecsemővédelem beszámolója 104

3 Előadó: Védőnő 4. Indítványok, bejelentések, egyebek Köszönti a jelenlévőket. Külön köszönti a meghívott vendégeket. Szép számmal gyűltünk össze a nyár eleji beszámolók kapcsán. A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 tagja közül 6 fő jelen van. Dr. Csillag Imre, képviselő később csatlakozik. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. A napirend módosítását javasolja a vendégekre tekintettel. Kéri, hogy először a Rendőrség beszámolóját tárgyalják. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. I. NAPIREND RENDŐRSÉG BESZÁMOLÓJA A rendőrség részéről köszönti Juhász János alezredest, kapitányságvezető urat, Tomcsányi Andrea r. hadnagyot, Nagy Endre körzeti megbízottat. A rendőrség beszámolójával kezdünk. Mindenki megkapta egy hónappal ezelőtt a közbiztonság és közrend helyzetéről szóló beszámolót. Egy nagyon tartalmas anyag. Szeretném megkérdezni, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést hozzáfűzni? Juhász János, r. alezredes Tisztelettel köszöntöm a testületet. A kiegészítésem rövid lenne. Szeretnék elnézést kérni az egy hónapos csúszásért, a megszigorodott ellenőrzési rendszer miatt csúszott a beszámoló tárgyalása, de így egy egészen minőségi beszámolót tudunk most megtárgyalni. A másik, amiért elnézést szeretnék kérni persze csak idézőjelben az, hogy a település lemaradt egy térfigyelő kamera pályázatról, mert a bűnesetek száma csökkent Petőfibányán. A számok tükrében látszik, hogy a Hatvani Rendőrkapitányság, a petőfibányai megbízott munkája egy szignifikáns különbséget hozott az előző évekhez képest. Ez a bűncselekmények számában és eredményességében mutatkozik meg. A bűnügyek és jogsértések száma csökkent. Szeretnénk, ha ez a tendencia az elkövetkező időszakban is folytatódna! Nyilván ebben a Polgárőrségnek is nagy szerepe van. Nagyon jól együtt tudunk működni a helyi polgárőrökkel. A javulásnak van még egy oka, az Országos Rendőrfőkapitány egy intézkedési tervet adott ki, melynek lényege, hogy mindennap jelen van a rendőrség a településen. Az akut problémákat azonnal tudja kezelni. Ezzel komoly közbiztonság javulást értünk el. Köszönöm szépen a figyelmüket, és ha bármilyen kérdés van, akkor állok a rendelkezésükre. Szeretném megkérni a testület tagjait, hogy kérdéseiket tegyék fel. Tolmácsolják az állampolgárok kéréseit, mert ilyen lehetőségre egy évben egyszer van lehetőség. Ruzsom Lajos, képviselő Örömmel tapasztaltuk többször a traffipax jelenlétét a településen. A beszámolóban olvastam, hogy a közterületen töltött órák száma a duplájára nőtt az eddigiekhez képest. Úgy gondolom, 105

4 hogy elégedettek lehetünk a rendőrség munkájával. Inkább csússzunk le a pályázatról, mint növekedjen a bűncselekmények száma. Juhász János, r. alezredes Köszönjük! Valóban gyakran jelen vagyunk a településen, és ezt az állapotot a jövőben is fenntartjuk. Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, magamhoz ragadom a szót. A településen egyre nagyobb problémát okoz a kukázás. Hamarosan nálunk is bevezetik a szelektív hulladékgyűjtést, és a kukázók akkor fognak igazán problémát okozni. A csomagolóanyagot azért viszi el a Hulladékhasznosítási Kft. ingyen, hogy azt újrahasznosítsa. A Kft. vezetőjével beszéltem, és azt mondta, hogy Hatvanban a kukázókat a közterület-felügyelők megbírságolják. Egyébként a szomszéd településről járnak át, és a társasházak konténereiben turkálnak folyamatosan, nagy szemetet csinálva. Megkeserítik a lakosok mindennapjait. Nálunk a konténerek nagy része zárt ketrecben van, de célszerszámokkal azokat is fel tudják túrni. Bűncselekménynek számít? Mit lehet ellene tenni? Számomra ez bűncselekmény! Juhász János, r. alezredes Amennyiben szétszórják a szemetet az szabálysértésnek minősül és a jegyzőnél lehet feljelentést tenni. Ha elviszik, akkor nem számít bűncselekménynek. Ha rongálnak, akkor is bűnt követnek el. Helyi rendeletben lehet szabályozni? Dr. Gyirán Viktor, jegyző Nem lehet szabályozni, ugyanis az már nem a mi hatáskörünk. Juhász János, r. alezredes Szerintem erre a témára még térjünk vissza! Utánanézek, hogy mit lehet tenni. /Megérkezett Dr. Csillag Imre, képviselő./ Nagy Katalin, képviselő Nekem még van egy észrevételem. A Liszt Ferenc úti egyirányúsítás nem járt sikerrel eddig. Az emberek megszokásból vezetnek. Nagy Endre, körzeti megbízott Amikor jelen vagyunk, mindig betartják az új közlekedési rendet. Egyelőre még csak figyelmeztettünk. Majd ha megkapják az első csekket, jobban odafigyelnek. A Fenyőfa úti forgalmi rend változását is hosszabb ideig tartott megszokni a lakosoknak. Nincs több kérdés? Én is köszönöm a beszámolót. Kerek egésznek tartom. Örülünk annak, hogy Petőfibányán a bűncselekmények száma csökkent. Azért még pályázunk térfigyelő kamerára. Endrével jó a kapcsolat, bármilyen problémával fordulhatunk felé. Nem csak akkor, amikor szolgálatban van. Köszönöm, hogy eljöttetek. A hatvani Rendőrkapitányságnak is köszönöm az együttműködést, hozzátok is bármikor fordulhatok. 106

5 /Felolvassa a határozati javaslatot./ Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy aki a Hatvani Rendőrkapitányság évi tevékenységéről, a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról készült beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon: Ezt követően a Képviselő-testület 7 tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő határozatot hozta: 39/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület a Hatvani Rendőrkapitányság évi tevékenységéről, a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról készül a jegyzőkönyv mellékletét képezőbeszámolóját a rendőrségről szóló mód évi XXXIV. tv. 8. (4) bekezdése alapján elfogadja. Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a Rendőrkapitányságot a határozatról értesítse. Felelős: jegyző Határidő: 15 nap II. NAPIREND GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE Következik a gyermekvédelmi beszámolók értékelése. Az anyagot megkaptátok. A Hatvani Járási Gyámhivatal osztályvezetője jelezte, hogy más elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen. Észrevétel a gyámhivatali beszámolóhoz? Amennyiben nincs. Következik az óvoda GYIV felelősének beszámolója. Köszöntöm Szabó Andreát. Szóbeli kiegészítést kívánsz-e tenni? Szabó Andrea, óvodai GYIV felelős Annyival szeretném kiegészíteni a beszámolót, az óvodapedagógusok 30 napot teljesítettek az iskolás gyermekeknek szóló nyári gyermekétkeztetés szabadidős programjának lebonyolításában. Igen, köszönöm, hogy szóltál, sajnos augusztusban az iskolapedagógusok ígéretük ellenére már nem jöttek át az iskolából a gyermekekhez, így azt nekünk kellett megoldani. Van-e kérdés, a beszámolóval kapcsolatban? Juhász Péter, képviselő Olvastam a beszámolóban, hogy két gyermeknek gyámkirendelésre volt szüksége. Hogy működik a dolog? 107

6 Szabó Andrea, óvodai GYIV felelős Minden rendben működött, azóta már meg is szűnt a gyámság mindkét esetben. Köszönjük a részletes, tartalmas beszámolót. Ebből tényleg képet kapunk az óvodai gyermekvédelmi munkáról. Bárcsak ne kellene ilyen munkát végezni a pedagógusoknak! Jó lenne, ha nem lenne nálunk hátrányos helyzetű gyermek! Következik az iskola GYIV beszámolója. Megkaptuk a beszámolót az ifjúságvédelmi munkáról. Köszönöm Pintérné Koruhely Zsuzsannának, hogy még betegen is eljött az ülésre. Át is adom a szót neki. Pintérné Koruhely Zsuzsanna, iskola GYIV felelős Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Amit gondoltam, azt leírtam, ha kérdésetek van, akkor arra szívesen válaszolok. Ruzsom Lajos, képviselő A beszámolóban olvastam, hogy csökkent a hátrányos helyzetű tanulók száma. Mi az oka? Pintérné Koruhely Zsuzsanna, iskola GYIV felelős A törvényi változások következtében csökkent a hátrányos helyzetűek száma. Nagyon megszigorították a hátrányos helyzet megállapításának feltételeit. Meg merem kockáztatni, hogy a 148 tanulóból valójában tanuló hátrányos helyzetű. Nagy Katalin, képviselő Olvastam a beszámolóban, hogy van egy Lőrinciből járó gyermek, akinek igazolatlan hiányzásai vannak. Mi a helyzet ezzel a gyermekkel? Miért jár ide? Pintérné Koruhely Zsuzsanna, iskola GYIV felelős Itt kezdte az iskolát. Eddig nem volt ilyen gond vele. Juhász Péter, képviselő Az iskola fenntartója a Baptista Szeretetszolgálat. De tudjuk azt is, hogy szoros az együttműködés az Első Szeretet Baptista gyülekezettel. Nem gondoltatok még arra, hogy az angol nyelvoktatást meg kellene erősíteni, vonzóbbá tenni az iskolát ez által? Pintérné Koruhely Zsuzsanna, iskola GYIV felelős Már próbálkozunk vele. Tavaly indult egy angol szakkör, valamiért idén nem indult. Van-e még kérdés, vélemény? Köszönöm a beszámolót. Azt kívánom, hogy egyre eredményesebb legyen a munkád, és nem csak papírforma szerint! Következik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beszámolója. Köszöntöm Bereczki Juditot az intézmény vezetőjét. El kell mondani, hogy tavaly a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál változás állt be. Az előző Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Lőrinci Társuláshoz csatlakozik. Ezúton szeretném megköszönni a munkájukat, a jó színvonalat. Úgy gondolom, hogy a régi formában is jól működött a családsegítés, de ebben a formában több embert lehet megszólítani, mivel hárman látják el azt a feladatot, amit eddig egy ember látott el. 108

7 Bereczki Judit, Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény vezetője Köszönöm a dicsérő szavakat, ezentúl is igyekszünk a jó kapcsolatot és a jó színvonalat megtartani. Szóbeli kiegészítés nincs a beszámolóhoz. Ha bármilyen kérdés van, akkor a két jelenlévő kolléga szívesen válaszol. Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Önnek tennék fel egy kérdést. Hogyan látja előnyös vagy hátrányos az összevont működés? Bereczki Judit, Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény vezetője A társulás több szakellátást működtet, ezáltal a koordináció nehezebb. Viszont az ellátott településeken a szakembereknek könnyebb a dolguk, mert szakmailag nincsenek magukra maradva. Megbeszélik egymás között az eseteket. Lőrinci, Petőfibánya, Nagykökényes, Heréd között a családok jönnek-mennek. Szinte ugyanazok a családok a problémásak, így az esetkezelés szempontjából hatékonyabban tudnak megoldást vagy kontrollt találni a kollégák. Olvastam a beszámolóban, hogy az idősek otthonában szinte kicserélődtek a lakók. Miért van ez? Ez általános dolog? Bereczki Judit, Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény vezetője Nem általános. 17 éve indult Erőműn az idősek otthona, most halt meg az utolsó gondozott, aki akkor átköltözött a kastélyból ban, amikor szigorították a gondozási feltételeket és onnantól már csak olyanok kerülhettek be, akik már jobban igényelték a gondozást, ápolást. A család is inkább akkor adja be az időst, amikor már ők nem tudják ellátni. Van-e még kérdés, vélemény? Annyit még elmondok, hogy a társulásnak van egy petőfibányai dolgozója is, mert Novák Emesét átvette a társulás, csak ő közben a második gyermekét is világra hozta. Köszönöm a beszámolót! Köszönöm a családgondozók eddigi munkáját! Nagy Katalin, képviselő Péterrel még nem dolgoztam együtt, de Feri előtt le a kalappal. Nagyon jól együtt tudunk működni, csak nyert a település vele. Következik a jegyzői gyámhatósági beszámoló. Átadom a szót Jegyző úrnak. Dr. Gyirán Viktor, jegyző Nincs szóbeli kiegészítésem. Ami engem elszomorít, hogy 2012-ben csak 14 gyermek született. Tehát nagyon kevés óvodás lesz. Kérdés, vélemény? Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Tavaly a sportkör focitábort szervezett, ezzel még ki lehetne egészíteni. A beszámolókat egy határozati javaslatban fogadjuk el, ami a 45. oldalon található. 109

8 /Felolvassa a határozati javaslatot./ Aki a Hatvani Járási Gyámhivatal, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola GYIV felelőse és a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde GYIV felelőse, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az I. fokú Gyámhatóság évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, azt kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon: Ezt követően a Képviselő-testület 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő határozatot hozta: 40/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról a Hatvani Járási Gyámhivatal, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola gyivfelelőse és a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde gyiv-felelőse, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az I. fokú Gyámhatóság beszámolóját megtárgyalta, azokat a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése szerinti átfogó értékelésként elfogadja. Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozattal elfogadott értékelést küldje meg a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére. Felelős: jegyző értékelés megküldésére Határidő: 15 nap III. NAPIREND ANYA-, GYERMEK- ÉS CSECSEMŐVÉDELEM BESZÁMOLÓJA Szeretném Városi Marianna védőnőt szólítani, aki elkészítette az Anya-, Gyermek- és Csecsemővédelem beszámolót. A beszámoló a 46. oldalon kezdődik. Marianna van-e szóbeli kiegészítésed? Városi Mariann, védőnő Nincs szóbeli kiegészítésem a beszámolóhoz ben annyi volt a változás, hogy egy új gyermekorvossal kellett összeszokni. De már ez is kialakult. Ruzsom Lajos, képviselő A beszámolóban olvasom, hogy a várandósak száma 39 volt év közben. Ez azt mutatja, hogy jó lesz a születések száma? Városi Marianna, védőnő Ebből van olyan, aki 2014-ben szült, és van olyan, aki 2015-ben szült, vagy fog szülni. Az idei évben a születés nem lesz harminc, de körül lesz. Most, hogy nőtt a születések száma, hogy bírod egyedül? 110

9 Városi Marianna, védőnő Jól. Voltam Pesten és hallottam az ottani kollegákat. Hozzájuk képest nekem könnyű dolgom van. Inkább az egyedüllét zavar. Most, hogy bevettek minket a méhnyakrák szűrési programban, bővül a tevékenységi köröm. Bővül a gyermekszűrések száma is. Viszont a gond akkor van, ha problémát találunk, mert nincs hova küldeni a gyermeket, szülőket. Szinte csak fizetős fejlesztés van. Vélemény, kérdés? Amennyiben nincs, akkor nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, a munkádat. Az 51. oldalon van a határozati javaslat. Aki ezt elfogadja, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. Ezt követően a Képviselő-testület 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő határozatot hozta: 41/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület a Védőnő Anya-, Gyermek- és Csecsemővédelem évi feladatellátásáról készült beszámolóját elfogadja. Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a védőnőt értesítse. Felelős: jegyző értékelés megküldésére Határidő: 15 nap IV. NAPIREND INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK Következő a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői beszámoló. Kérdés ezzel kapcsolatban? Aki a beszámolót számozás nélküli határozattal elfogadja, az kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a számozás nélküli határozatban a beszámolót elfogadta. A következő tájékoztató anyag a legutóbbi rendes ülés óta kiadott legfontosabb jogszabályi változásokról szól. Kérdés? Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Ildikótól kérdezném, hogy okoz-e létszámváltozást a kötelező óvodáztatás? 111

10 Martinkovics Sándorné, óvodavezető Nem lesz jelentős változás, nálunk eddig is jártak három éves kortól a gyermekek óvodába. Ha nincs több kérdés, kérem tudomásul venni a tájékoztatót. Következik a közbeszerzésekről szóló statisztikai összegzés, ami most nullás. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot elfogadta: 42/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi közbeszerzésekről szóló statisztikai összegezést a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: május 31. (éves statisztikai összegezés megküldésére) Felelős: Petőfibánya Község polgármestere a Jegyző útján A következő téma a 71. oldalon van. Az a kérésem, hogy a június 24-i soros testületi ülést rakjuk át június :00 órára. Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: tartózkodás és 43/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy a június 24-re tervezett Képviselő-testületi ülés időpontját a következőre módosítja: A év 4. rendes ülésének időpontja: június :00 Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozat szerinti időpontban hívja össze a Képviselő-testületet. Felelős: polgármester Határidő: június 22. A következő téma a 72. oldalon található, a Bányavagyon - hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. A kiküldött anyagot mindenki olvasta, megértette. Annyi változtatást javasolnék, hogy a felajánlott összeget ne számla ellenében, hanem végleges pénzeszköz átadásaként adják oda. Illetve mivel az önkormányzat nem Áfa-alany, ezért a bruttó összeget írjuk bele a határozatba. 112

11 Kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, aki a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja a 74. oldalon található határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: tartózkodás és 44/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bányavagyonhasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. szerződésmódosításra tett javaslatát, és azt a 3. pont alábbiak szerinti módosításával elfogadja: 3./ Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés jelen okirat szerinti módosítása alapján és az Átadó 2./ pontban megjelölt kötelezettség alóli mentesülése alapján az Átadó kötelezettség alóli mentesülése ellenértékeként az Átadó Ft összeget fizet meg az Átvevő részére a jelen szerződésmódosítás hatálybalépésétől számított 30 napon belül az Átvevő által megjelölt bankszámlára történő megfizetés útján. Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást aláírja. A következő téma egy kérelem. Farkasné Kónya Brigitta, a Cheerleader csoport nevében nyújtott be egy kérelmet. Tavaly adott neki a testület egyszeri támogatást Ft-ot. A bizottság most is javasolta a támogatást. Úgy gondolom, hogy ha most is támogatjuk őket, lavinát fogunk elindítani. Minden szülő támogatást fog kérni valamire. A költségvetés összeállításánál vért izzadtunk. Nincs betervezve az ő támogatásuk. A Lövészklubot például Ft-tal támogatjuk és milyen jó eredményeket érnek el. Vagy vegyük a Vöröskeresztet, őket Ft-tal támogatjuk. Én nem javaslom a támogatást. Minden helyi rendezvényen a fellépők jutalmat kapnak. Dr. Csillag Imre, képviselő Én a bizottságin azért támogattam, mert ők legalább mozognak, ezzel az egészségüket védik. Szemben azokkal a segélyezettekkel, akiket támogatunk, és nem érdemlik meg. Igen, de őket jogszabály szerint kötelező támogatni. Dr. Csillag Imre, képviselő De azt az érvet el tudom fogadni, hogy ne csináljunk belőle precedenst. Juhász Péter, képviselő Én is el tudom azt fogadni ezt az érvet. 113

12 Nagy Katalin, képviselő Bármennyi támogatásnak örülnének. Van-e kérdés, javaslat? Aki egyetért azzal, hogy a DTC Panthers Cheerleader Csoport kérelmét elutasítsuk, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 2 ellenszavazattal, 45/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a DTC Panthers Cheerleader Csoport kérelmét. Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelemben foglaltakat mérlegelve úgy döntött, hogy a évben nem támogatja a DTC Panthers Cheerleader Csoportot a évi lengyelországi nemzetközi versenyhez való indulásban. Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse. Felelős: Jegyző Határidő: 15 nap A következő téma, gyermekétkeztetési pályázatot írtak ki az önkormányzatok óvodáik, bölcsődéik tálalóinak, étkezőinek vagy főzőkonyháinak fejlesztésére pályázhatnak május 29- ig. /Felolvassa a pályázati kiírást./ Összeültünk Ildikóval, és átgondoltunk, hogy mit kellene feltétlenül kicserélni, mire pályázzunk. A konyha aljzatburkolata, csempéje, a belső ajtó. A konyhaszekrény cseréje egyébként is be van tervezve a költségvetésbe. Jó lenne, ha sikerülne pályázatból megvalósítani a cserét. Kértem árajánlatot a felújításról, de még válasz nem érkezett. Erről még most nem dönthetünk. Május 29-e előtt kell egy rendkívüli testületi ülést tartani ez ügyben. Van még egy pályázati lehetőség, a belterületi utak, járdák, hidak felújítása, sportlétesítmények fejlesztése. Június 9-ig lehet pályázni intézményfejlesztésre 30 millió Ft, közutak aszfaltburkolatának felújítására, járdajavításra 15 millió Ft, sportlétesítmény létrehozására 20 millió Ft értékben. A támogatás maximális mértékét az adóerő-képesség alapján bírálják el. /A testület megtárgyalja a pályázati lehetőséget. Úgy dönt, hogy árajánlatot kérnek a Bánya út aszfaltozására és az iskola járda felújítására./ Ruzsom Lajos, képviselő Lenne még egy javaslatom. A pályázat sportlétesítmény létrehozására is ki van írva. Most lenne alkalom a műfüves pálya megépítésére. Most, hogy növelik a testnevelésórák számát, lehetne tornaórát tartani, ovisok is kijöhetnek. Lőrinciben már a másodikat építik, mert a lakosok igénylik. A buszmegálló mögötti terület szerintem alkalmas lenne a pálya létesítéséhez. 114

13 Dr. Gyirán Viktor, jegyző A megépítés költsége átlag 8,5 millió forint világítás és kerítés nélkül tavalyi árakon. Azt gondolom, hogy elég nagy a hangzavar egy meccs alkalmával. Nem gondolom, hogy jó ötlet a buszmegálló mögé építeni a pályát. Inkább a sportba kellene kivinni. Nem önkormányzati terület. Mi nem pályázhatunk, csak saját területre. /A testület megvitatja Ruzsom Lajos, képviselő javaslatát és felkérik, hogy kérjen árajánlatot a műfüves pálya megépítésére./ A következő a Gyermekétkeztetési Alapítvány kezdeményezése, a Szegények Patikája. A Gyermekétkeztetési Alapítvány a július 01. és július 31. közötti időszakra a jelen pályázaton nyertes települések legszegényebb polgárai gyógyszer- és tápszerellátását havi forint összeggel segíti. A háziorvos azon gyermekek és terhes asszonyok gyógyszereit és tápszereit fizeti ki ebből az összegből, akik anyagi körülményeik miatt a gyógyszert nem lennének képesek kiváltani. A pályázaton részt vehetnek azon települések önkormányzatai, melyek lakossága 1500 és 3000 fő között van, és a településen háziorvos valamint gyógyszertár működik. Az önkormányzat a pályázat benyújtása előtt egyeztet a háziorvossal és a gyógyszerésszel, hogy a pályázat megnyerése esetén azok aláírják a közöttük és a GYEA között létrejövő szerződést a Szegények Patikája programra vonatkozóan. A kritériumnak megfelelünk, megkérdeztem a gyermekorvost, és a gyógyszerészt is. A gyermekorvos vállalta. Átadom a szót a gyógyszerész úrnak. Dr. Csillag Imre, képviselő A rendszergazdám azt mondta, hogy az én rendszerem tudja kezelni. nekem ez nem okoz problémát. Ki kell rakni, hogy szegények patikája matricát és ki kell rakni egy adománygyűjtő urnát a gyerekorvosnak, és a patikának is. Ha nincs más kérdés, vélemény. Aki egyetért azzal, hogy a Gyermekétkeztetési Alapítvány Szegények Patikája elnevezésű pályázatán részt vegyünk, kézfelnyújtással jelezze. Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: tartózkodás és 46/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a Gyermekétkeztetési Alapítvány Szegények Patikája elnevezésű pályázatát és úgy döntött, hogy mivel a petőfibányai házi Gyermekorvos és a petőfibányai Gyógyszerész hajlandó vállalni a pályázati megállapodásban foglaltakat, ezért benyújtja a pályázatot. Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be és értesítse az érintetteket a pályázat benyújtásáról. Felelős: Jegyző Határidő:

14 Az én utolsó témám a Petőfibányai Mentőállomásért Alapítvány kérelme. Sokszor kérelmeztek már, de még egyszer sem kaptak támogatást tőlünk. Annak idején, mikor az iskolából kiszedték az ablakokat, kértek belőle, de nem volt jó a méret. Bejött hozzám Németh János az alapítvány képviseletében, aki megelégelte, hogy négy éve nem tudnak zuhanyozni a mentőállomáson, illetve ecsetelte a mentőállomás rossz állapotát. Elmondta, hogy a mentőállomás dolgozói a szabadidejükben, saját erőből kezdték el felújítani az épületet. Eddig felajánlásokból közel kétmillió forint értékben kaptak bejárati ajtót, csempét, építőanyagokat, konyhaszekrényt stb. Már csak az ablakokat kellene kicserélni, illetve kellene egy előtető a bejárathoz. Ehhez kérnek anyagi segítséget tőlünk. Kért árajánlatot, kb Ft-ra lenne szükség az ablakok kicserélésére, illetve az előtető anyagbeszerzésére. Az önkormányzat még soha nem támogatta őket. Azt találtam még ki, hogy írok egy levelet a környékbeli önkormányzatoknak, amiben kérjük, hogy támogassák a mentőállomást. Csak a tartalék terhére tudjuk őket támogatni. Pályázni sem tudunk a felújításra, mert nem önkormányzati tulajdon. Mi a testület véleménye a támogatásról? Nagy Katalin, képviselő Nem kérdés, hogy támogassuk őket. Dr. Csillag Imre, képviselő Támogassuk őket. Aki egyetért azzal, hogy a Petőfibányai Mentőállomásért Alapítványt forinttal támogassuk, a tartalék terhére, kézfelnyújtással jelezze. Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 47/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a Polgármester előterjesztése alapján a Petőfibányai Mentőállomás felújítási munkálataival kapcsolatos kérelmet és úgy döntött, hogy a Petőfibányai Mentőállomásért Alapítványt (3023 Petőfibánya, Apci u. 9. adószám: ) forinttal támogatja, mellyel a Petőfibányai Mentőállomás épületének ablakai kicseréléséhez járul hozzá. A Képviselő-testület a támogatást a tartalék terhére biztosítja. Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Felelős: Jegyző Határidő: 15 nap Nagy Katalin, képviselő Az orvosi rendelőnél lekopott a sárga jelzés ezt kellene újra felfesteni. Juhász Péter, képviselő Jelezni kellene a közútkezelőnek a Temető út és a Selypi út kereszteződésénél, a felső buszmegállónál lévő kátyúkat. 116

15 Dr. Gyirán Viktor, jegyző Már jeleztem. Négy témát szeretnék előterjeszteni, az egyik a guberálás, ezt már túltárgyaltuk. A másik a települési rendezési terv módosítása. Hárman kerestek meg ezzel kapcsolatban, két garázstulajdonos és egy ingatlantulajdonos. Fáczánné Dobrocsi Julika, tanárnő volt az egyik, neki mondtam, hogy várjon még a levélírással, megkérdezem, hogy mi a helyzet a települési terv módosításával. A költségvetésbe nem terveztük be a határidő, minden önkormányzatnak meg kell csinálni, remélhetőleg kapunk rá támogatást, mivel ennek a költsége közel 15 millió forint. Jó, köszönöm szépen. Abszolút megértem. Csak van olyan garázstulajdonos, aki nem tudja eladni a garázst, mert nincs sehol ez az ingatlan. Az teljesen más dolog. A következő témám az óvoda energetikai pályázatához kapcsolódik. Beszéltem a Tóth Zsolttal, és azt mondta, hogy ő is szívesen pályázott volna a kivitelezésre. A led világítással kapcsolatban is van egy kérdésem. Van-e helyi vállalkozó a karbantartásra? A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban még semmi nem történt. Még nincs szerződés sem. Visszatérve az óvoda pályázathoz, már nem lehet meghívni a Tóth Zsoltot? Nem, már ki van írva a közbeszerzés. Ez egy rendhagyó úgynevezett címzett pályázat. Három céget kellett meghívni, annyit meg is hívtunk. De a nyertes alkalmazhat helyi alvállalkozót. Annak idején az iskola energetikai pályázatához meghívtuk a Tóth Zsoltot, de akkor sem nyert, mert magas volt az ár, amit ajánlott. Az utolsó előterjesztésem a fűnyírással kapcsolatos. Azt gondolom, hogy rengeteg pénzt költünk fűnyírásra olyan területeken, ami nem a miénk. Gyönyörűen le van vágva a vasúti sín mellett a fű. Az nem a vasúti sín miatt van levágva, hanem a kerékpárút miatt, mert az a miénk. Szóljunk a MÁV-nak, hogy nyírja le a füvet. 117

16 Az árok sem a mi területünk, mégis mi tesszük rendbe, mert ha az eső esik, a Fenyőfa utca lesz az első, amit eláraszt a víz. Az előző ciklusban ez ügyben megkerestük Lőrincit, leveleztünk velük. Ha mi levelezgetünk, vagy jogi lépéseket teszünk, akkor a fű csak növekszik és Fenyőfa utca pedig újra el lesz árasztva. Az előző ciklusban nagy erőfeszítéseket tettünk, azért, hogy az árok ki legyen takarítva, és azóta nagy esőzésekkor nincs is víz a Fenyőfa utcában. A másik észrevételem, hogy az Akácfa út 9. előtt nincs kitakarítva az árok, pedig az az önkormányzaté. Vagy a Fenyőfa utca végén, vagy a felső telepen sincs elvégezve a munka. Ez nem igaz, tavaly is ki lett takarítva az Akácfa úti árok. Nyilván a magánterületet nem mi takarítjuk. Minden munkát elvégeznek a közcélú fűnyírók, de kevesen vannak a területre. Egyébként a bérük 85 %-át támogatásként kapjuk, tehát nem kerül milliókba a településnek a fűnyírás. Dr. Gyirán Viktor, jegyző A Fenyőfa utca vége Apc területe, most kifogásolta a képviselő úr, hogy más területét nyírjuk. Egyébként szoktam nekik levelet írni. Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Az a lényeg, hogy a füvet ott kell vágni, ahol a mi lakosainkat zavarná a fű. Akár a mi területünk, akár nem. A másik, hogy egy hét alatt nem lehet az egész településen lenyírni a füvet. Az lenne a legjobb szerintem, ha minden település arányosan megkapná a pénzt a fűnyírásra és lenne egy állandó megbízható brigád, akik folyamatosan karbantartanák a zöldterületet. Nagyon nehezen találunk megbízható közfoglalkoztatottat. Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját, és az ülést bezárja. K.m.f. Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Dr. Gyirán Viktor Jegyző A jegyzőkönyv hiteléül: Pollákné Vanicsek Judit Jegyzőkönyvvezető 118

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 2-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 01-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 26-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 15-én tartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 157/2011.(VI.

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 25-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 19-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 19-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 19-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/ Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 35/2013.(V.6.)

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

2. Pályázati önrész módosítása a ravatalozó felújítására benyújtott pályázatban. Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

2. Pályázati önrész módosítása a ravatalozó felújítására benyújtott pályázatban. Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. június 3-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19.00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-6/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. június 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 3-án 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 3-án 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 3-án 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Drabos Imréné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. május 29. (csütörtök) napján 16 30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Könyvtár helyisége 2064 Csabdi, Szabadság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Iktatószám: II/1-15/2016. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2016. október 26-án 18:00 órakor az önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-4/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 10 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 24./2012.(V.16.) határozata A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 40/2014.(V.21.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben