Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 20-án megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20-án megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 20-án megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy 39/2015(V.18.) Hatvani Rendőrkapitányság évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása 40/2015(V.18.) Gyermekvédelmi beszámolók átfogó értékelése 41/2015(V.18.) Anya-, Gyermek- és Csecsemővédelem beszámoló elfogadása 42/2015(V.18.) Közbeszerzésekről szóló statisztikai jelentés 43/2015(V.18.) Júniusi soros Képviselő-testületi ülés időpontváltozása 44/2015(V.18.) Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. szerződésmódosítás 45/2015(V.18.) DTC Panthers Cheerleader Csoport kérelmének elutasítása 46/2015(V.18.) Szegények Patikája pályázat 47/2015(V.18.) Petőfibányai Mentőállomásért Alapítvány támogatása Petőfibánya, május 20. Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Dr. Gyirán Viktor Jegyző 103

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 20-án megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri szoba Jelenlévő képviselők: Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Dr. Csillag Imre Juhász Péter Nagy Katalin Ruzsom Lajos Tomecz László Tanácskozási joggal résztvevők: Az ülés napirendje: Dr. Gyirán Viktor, jegyző Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi vezető főtanácsos Martinkovics Sándorné, óvodavezető Juhász János, r. alezredes, kapitányságvezető Tomcsányi Andrea, r. hadnagy Nagy Endre, r. főtörzs-zászlós Martinkovics Sándorné, óvodavezetőt Pintérné Koruhely Zsuzsanna, általános iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelős Szabó Andrea, óvoda gyermek és ifjúságvédelmi felelős Városi Marianna, védőnő Bereczki Judit, Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény vezetője Nagy Péter, családgondozó Rákóczi Ferenc, családgondozó 1. Rendőrség beszámolója Előadó: Hatvan Városi Rendőrkapitányság Vezetője Petőfibánya község Körzeti megbízottja 2. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése Előadó: Hatvani Járási Gyámhivatal Vezetője 1. Oktatási intézmények gyermek és ifjúságvédelmi felelősei 2. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat családgondozója 3. Jegyző 3. Anya-, Gyermek- és Csecsemővédelem beszámolója 104

3 Előadó: Védőnő 4. Indítványok, bejelentések, egyebek Köszönti a jelenlévőket. Külön köszönti a meghívott vendégeket. Szép számmal gyűltünk össze a nyár eleji beszámolók kapcsán. A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 tagja közül 6 fő jelen van. Dr. Csillag Imre, képviselő később csatlakozik. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. A napirend módosítását javasolja a vendégekre tekintettel. Kéri, hogy először a Rendőrség beszámolóját tárgyalják. Kéri, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. Ezt követően a Képviselő-testület jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. I. NAPIREND RENDŐRSÉG BESZÁMOLÓJA A rendőrség részéről köszönti Juhász János alezredest, kapitányságvezető urat, Tomcsányi Andrea r. hadnagyot, Nagy Endre körzeti megbízottat. A rendőrség beszámolójával kezdünk. Mindenki megkapta egy hónappal ezelőtt a közbiztonság és közrend helyzetéről szóló beszámolót. Egy nagyon tartalmas anyag. Szeretném megkérdezni, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést hozzáfűzni? Juhász János, r. alezredes Tisztelettel köszöntöm a testületet. A kiegészítésem rövid lenne. Szeretnék elnézést kérni az egy hónapos csúszásért, a megszigorodott ellenőrzési rendszer miatt csúszott a beszámoló tárgyalása, de így egy egészen minőségi beszámolót tudunk most megtárgyalni. A másik, amiért elnézést szeretnék kérni persze csak idézőjelben az, hogy a település lemaradt egy térfigyelő kamera pályázatról, mert a bűnesetek száma csökkent Petőfibányán. A számok tükrében látszik, hogy a Hatvani Rendőrkapitányság, a petőfibányai megbízott munkája egy szignifikáns különbséget hozott az előző évekhez képest. Ez a bűncselekmények számában és eredményességében mutatkozik meg. A bűnügyek és jogsértések száma csökkent. Szeretnénk, ha ez a tendencia az elkövetkező időszakban is folytatódna! Nyilván ebben a Polgárőrségnek is nagy szerepe van. Nagyon jól együtt tudunk működni a helyi polgárőrökkel. A javulásnak van még egy oka, az Országos Rendőrfőkapitány egy intézkedési tervet adott ki, melynek lényege, hogy mindennap jelen van a rendőrség a településen. Az akut problémákat azonnal tudja kezelni. Ezzel komoly közbiztonság javulást értünk el. Köszönöm szépen a figyelmüket, és ha bármilyen kérdés van, akkor állok a rendelkezésükre. Szeretném megkérni a testület tagjait, hogy kérdéseiket tegyék fel. Tolmácsolják az állampolgárok kéréseit, mert ilyen lehetőségre egy évben egyszer van lehetőség. Ruzsom Lajos, képviselő Örömmel tapasztaltuk többször a traffipax jelenlétét a településen. A beszámolóban olvastam, hogy a közterületen töltött órák száma a duplájára nőtt az eddigiekhez képest. Úgy gondolom, 105

4 hogy elégedettek lehetünk a rendőrség munkájával. Inkább csússzunk le a pályázatról, mint növekedjen a bűncselekmények száma. Juhász János, r. alezredes Köszönjük! Valóban gyakran jelen vagyunk a településen, és ezt az állapotot a jövőben is fenntartjuk. Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, magamhoz ragadom a szót. A településen egyre nagyobb problémát okoz a kukázás. Hamarosan nálunk is bevezetik a szelektív hulladékgyűjtést, és a kukázók akkor fognak igazán problémát okozni. A csomagolóanyagot azért viszi el a Hulladékhasznosítási Kft. ingyen, hogy azt újrahasznosítsa. A Kft. vezetőjével beszéltem, és azt mondta, hogy Hatvanban a kukázókat a közterület-felügyelők megbírságolják. Egyébként a szomszéd településről járnak át, és a társasházak konténereiben turkálnak folyamatosan, nagy szemetet csinálva. Megkeserítik a lakosok mindennapjait. Nálunk a konténerek nagy része zárt ketrecben van, de célszerszámokkal azokat is fel tudják túrni. Bűncselekménynek számít? Mit lehet ellene tenni? Számomra ez bűncselekmény! Juhász János, r. alezredes Amennyiben szétszórják a szemetet az szabálysértésnek minősül és a jegyzőnél lehet feljelentést tenni. Ha elviszik, akkor nem számít bűncselekménynek. Ha rongálnak, akkor is bűnt követnek el. Helyi rendeletben lehet szabályozni? Dr. Gyirán Viktor, jegyző Nem lehet szabályozni, ugyanis az már nem a mi hatáskörünk. Juhász János, r. alezredes Szerintem erre a témára még térjünk vissza! Utánanézek, hogy mit lehet tenni. /Megérkezett Dr. Csillag Imre, képviselő./ Nagy Katalin, képviselő Nekem még van egy észrevételem. A Liszt Ferenc úti egyirányúsítás nem járt sikerrel eddig. Az emberek megszokásból vezetnek. Nagy Endre, körzeti megbízott Amikor jelen vagyunk, mindig betartják az új közlekedési rendet. Egyelőre még csak figyelmeztettünk. Majd ha megkapják az első csekket, jobban odafigyelnek. A Fenyőfa úti forgalmi rend változását is hosszabb ideig tartott megszokni a lakosoknak. Nincs több kérdés? Én is köszönöm a beszámolót. Kerek egésznek tartom. Örülünk annak, hogy Petőfibányán a bűncselekmények száma csökkent. Azért még pályázunk térfigyelő kamerára. Endrével jó a kapcsolat, bármilyen problémával fordulhatunk felé. Nem csak akkor, amikor szolgálatban van. Köszönöm, hogy eljöttetek. A hatvani Rendőrkapitányságnak is köszönöm az együttműködést, hozzátok is bármikor fordulhatok. 106

5 /Felolvassa a határozati javaslatot./ Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy aki a Hatvani Rendőrkapitányság évi tevékenységéről, a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról készült beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon: Ezt követően a Képviselő-testület 7 tagja 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő határozatot hozta: 39/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület a Hatvani Rendőrkapitányság évi tevékenységéről, a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról készül a jegyzőkönyv mellékletét képezőbeszámolóját a rendőrségről szóló mód évi XXXIV. tv. 8. (4) bekezdése alapján elfogadja. Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a Rendőrkapitányságot a határozatról értesítse. Felelős: jegyző Határidő: 15 nap II. NAPIREND GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE Következik a gyermekvédelmi beszámolók értékelése. Az anyagot megkaptátok. A Hatvani Járási Gyámhivatal osztályvezetője jelezte, hogy más elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen. Észrevétel a gyámhivatali beszámolóhoz? Amennyiben nincs. Következik az óvoda GYIV felelősének beszámolója. Köszöntöm Szabó Andreát. Szóbeli kiegészítést kívánsz-e tenni? Szabó Andrea, óvodai GYIV felelős Annyival szeretném kiegészíteni a beszámolót, az óvodapedagógusok 30 napot teljesítettek az iskolás gyermekeknek szóló nyári gyermekétkeztetés szabadidős programjának lebonyolításában. Igen, köszönöm, hogy szóltál, sajnos augusztusban az iskolapedagógusok ígéretük ellenére már nem jöttek át az iskolából a gyermekekhez, így azt nekünk kellett megoldani. Van-e kérdés, a beszámolóval kapcsolatban? Juhász Péter, képviselő Olvastam a beszámolóban, hogy két gyermeknek gyámkirendelésre volt szüksége. Hogy működik a dolog? 107

6 Szabó Andrea, óvodai GYIV felelős Minden rendben működött, azóta már meg is szűnt a gyámság mindkét esetben. Köszönjük a részletes, tartalmas beszámolót. Ebből tényleg képet kapunk az óvodai gyermekvédelmi munkáról. Bárcsak ne kellene ilyen munkát végezni a pedagógusoknak! Jó lenne, ha nem lenne nálunk hátrányos helyzetű gyermek! Következik az iskola GYIV beszámolója. Megkaptuk a beszámolót az ifjúságvédelmi munkáról. Köszönöm Pintérné Koruhely Zsuzsannának, hogy még betegen is eljött az ülésre. Át is adom a szót neki. Pintérné Koruhely Zsuzsanna, iskola GYIV felelős Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Amit gondoltam, azt leírtam, ha kérdésetek van, akkor arra szívesen válaszolok. Ruzsom Lajos, képviselő A beszámolóban olvastam, hogy csökkent a hátrányos helyzetű tanulók száma. Mi az oka? Pintérné Koruhely Zsuzsanna, iskola GYIV felelős A törvényi változások következtében csökkent a hátrányos helyzetűek száma. Nagyon megszigorították a hátrányos helyzet megállapításának feltételeit. Meg merem kockáztatni, hogy a 148 tanulóból valójában tanuló hátrányos helyzetű. Nagy Katalin, képviselő Olvastam a beszámolóban, hogy van egy Lőrinciből járó gyermek, akinek igazolatlan hiányzásai vannak. Mi a helyzet ezzel a gyermekkel? Miért jár ide? Pintérné Koruhely Zsuzsanna, iskola GYIV felelős Itt kezdte az iskolát. Eddig nem volt ilyen gond vele. Juhász Péter, képviselő Az iskola fenntartója a Baptista Szeretetszolgálat. De tudjuk azt is, hogy szoros az együttműködés az Első Szeretet Baptista gyülekezettel. Nem gondoltatok még arra, hogy az angol nyelvoktatást meg kellene erősíteni, vonzóbbá tenni az iskolát ez által? Pintérné Koruhely Zsuzsanna, iskola GYIV felelős Már próbálkozunk vele. Tavaly indult egy angol szakkör, valamiért idén nem indult. Van-e még kérdés, vélemény? Köszönöm a beszámolót. Azt kívánom, hogy egyre eredményesebb legyen a munkád, és nem csak papírforma szerint! Következik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beszámolója. Köszöntöm Bereczki Juditot az intézmény vezetőjét. El kell mondani, hogy tavaly a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál változás állt be. Az előző Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Lőrinci Társuláshoz csatlakozik. Ezúton szeretném megköszönni a munkájukat, a jó színvonalat. Úgy gondolom, hogy a régi formában is jól működött a családsegítés, de ebben a formában több embert lehet megszólítani, mivel hárman látják el azt a feladatot, amit eddig egy ember látott el. 108

7 Bereczki Judit, Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény vezetője Köszönöm a dicsérő szavakat, ezentúl is igyekszünk a jó kapcsolatot és a jó színvonalat megtartani. Szóbeli kiegészítés nincs a beszámolóhoz. Ha bármilyen kérdés van, akkor a két jelenlévő kolléga szívesen válaszol. Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Önnek tennék fel egy kérdést. Hogyan látja előnyös vagy hátrányos az összevont működés? Bereczki Judit, Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény vezetője A társulás több szakellátást működtet, ezáltal a koordináció nehezebb. Viszont az ellátott településeken a szakembereknek könnyebb a dolguk, mert szakmailag nincsenek magukra maradva. Megbeszélik egymás között az eseteket. Lőrinci, Petőfibánya, Nagykökényes, Heréd között a családok jönnek-mennek. Szinte ugyanazok a családok a problémásak, így az esetkezelés szempontjából hatékonyabban tudnak megoldást vagy kontrollt találni a kollégák. Olvastam a beszámolóban, hogy az idősek otthonában szinte kicserélődtek a lakók. Miért van ez? Ez általános dolog? Bereczki Judit, Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény vezetője Nem általános. 17 éve indult Erőműn az idősek otthona, most halt meg az utolsó gondozott, aki akkor átköltözött a kastélyból ban, amikor szigorították a gondozási feltételeket és onnantól már csak olyanok kerülhettek be, akik már jobban igényelték a gondozást, ápolást. A család is inkább akkor adja be az időst, amikor már ők nem tudják ellátni. Van-e még kérdés, vélemény? Annyit még elmondok, hogy a társulásnak van egy petőfibányai dolgozója is, mert Novák Emesét átvette a társulás, csak ő közben a második gyermekét is világra hozta. Köszönöm a beszámolót! Köszönöm a családgondozók eddigi munkáját! Nagy Katalin, képviselő Péterrel még nem dolgoztam együtt, de Feri előtt le a kalappal. Nagyon jól együtt tudunk működni, csak nyert a település vele. Következik a jegyzői gyámhatósági beszámoló. Átadom a szót Jegyző úrnak. Dr. Gyirán Viktor, jegyző Nincs szóbeli kiegészítésem. Ami engem elszomorít, hogy 2012-ben csak 14 gyermek született. Tehát nagyon kevés óvodás lesz. Kérdés, vélemény? Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Tavaly a sportkör focitábort szervezett, ezzel még ki lehetne egészíteni. A beszámolókat egy határozati javaslatban fogadjuk el, ami a 45. oldalon található. 109

8 /Felolvassa a határozati javaslatot./ Aki a Hatvani Járási Gyámhivatal, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola GYIV felelőse és a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde GYIV felelőse, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az I. fokú Gyámhatóság évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja, azt kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon: Ezt követően a Képviselő-testület 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő határozatot hozta: 40/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról a Hatvani Járási Gyámhivatal, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola gyivfelelőse és a Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde gyiv-felelőse, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az I. fokú Gyámhatóság beszámolóját megtárgyalta, azokat a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése szerinti átfogó értékelésként elfogadja. Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a határozattal elfogadott értékelést küldje meg a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére. Felelős: jegyző értékelés megküldésére Határidő: 15 nap III. NAPIREND ANYA-, GYERMEK- ÉS CSECSEMŐVÉDELEM BESZÁMOLÓJA Szeretném Városi Marianna védőnőt szólítani, aki elkészítette az Anya-, Gyermek- és Csecsemővédelem beszámolót. A beszámoló a 46. oldalon kezdődik. Marianna van-e szóbeli kiegészítésed? Városi Mariann, védőnő Nincs szóbeli kiegészítésem a beszámolóhoz ben annyi volt a változás, hogy egy új gyermekorvossal kellett összeszokni. De már ez is kialakult. Ruzsom Lajos, képviselő A beszámolóban olvasom, hogy a várandósak száma 39 volt év közben. Ez azt mutatja, hogy jó lesz a születések száma? Városi Marianna, védőnő Ebből van olyan, aki 2014-ben szült, és van olyan, aki 2015-ben szült, vagy fog szülni. Az idei évben a születés nem lesz harminc, de körül lesz. Most, hogy nőtt a születések száma, hogy bírod egyedül? 110

9 Városi Marianna, védőnő Jól. Voltam Pesten és hallottam az ottani kollegákat. Hozzájuk képest nekem könnyű dolgom van. Inkább az egyedüllét zavar. Most, hogy bevettek minket a méhnyakrák szűrési programban, bővül a tevékenységi köröm. Bővül a gyermekszűrések száma is. Viszont a gond akkor van, ha problémát találunk, mert nincs hova küldeni a gyermeket, szülőket. Szinte csak fizetős fejlesztés van. Vélemény, kérdés? Amennyiben nincs, akkor nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, a munkádat. Az 51. oldalon van a határozati javaslat. Aki ezt elfogadja, azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. Ezt követően a Képviselő-testület 7 tagja, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül következő határozatot hozta: 41/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület a Védőnő Anya-, Gyermek- és Csecsemővédelem évi feladatellátásáról készült beszámolóját elfogadja. Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a határozatról a védőnőt értesítse. Felelős: jegyző értékelés megküldésére Határidő: 15 nap IV. NAPIREND INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, EGYEBEK Következő a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői beszámoló. Kérdés ezzel kapcsolatban? Aki a beszámolót számozás nélküli határozattal elfogadja, az kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a számozás nélküli határozatban a beszámolót elfogadta. A következő tájékoztató anyag a legutóbbi rendes ülés óta kiadott legfontosabb jogszabályi változásokról szól. Kérdés? Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Ildikótól kérdezném, hogy okoz-e létszámváltozást a kötelező óvodáztatás? 111

10 Martinkovics Sándorné, óvodavezető Nem lesz jelentős változás, nálunk eddig is jártak három éves kortól a gyermekek óvodába. Ha nincs több kérdés, kérem tudomásul venni a tájékoztatót. Következik a közbeszerzésekről szóló statisztikai összegzés, ami most nullás. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot elfogadta: 42/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi közbeszerzésekről szóló statisztikai összegezést a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: május 31. (éves statisztikai összegezés megküldésére) Felelős: Petőfibánya Község polgármestere a Jegyző útján A következő téma a 71. oldalon van. Az a kérésem, hogy a június 24-i soros testületi ülést rakjuk át június :00 órára. Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: tartózkodás és 43/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy a június 24-re tervezett Képviselő-testületi ülés időpontját a következőre módosítja: A év 4. rendes ülésének időpontja: június :00 Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a határozat szerinti időpontban hívja össze a Képviselő-testületet. Felelős: polgármester Határidő: június 22. A következő téma a 72. oldalon található, a Bányavagyon - hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. A kiküldött anyagot mindenki olvasta, megértette. Annyi változtatást javasolnék, hogy a felajánlott összeget ne számla ellenében, hanem végleges pénzeszköz átadásaként adják oda. Illetve mivel az önkormányzat nem Áfa-alany, ezért a bruttó összeget írjuk bele a határozatba. 112

11 Kérdés, javaslat? Amennyiben nincs, aki a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja a 74. oldalon található határozati javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: tartózkodás és 44/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bányavagyonhasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. szerződésmódosításra tett javaslatát, és azt a 3. pont alábbiak szerinti módosításával elfogadja: 3./ Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés jelen okirat szerinti módosítása alapján és az Átadó 2./ pontban megjelölt kötelezettség alóli mentesülése alapján az Átadó kötelezettség alóli mentesülése ellenértékeként az Átadó Ft összeget fizet meg az Átvevő részére a jelen szerződésmódosítás hatálybalépésétől számított 30 napon belül az Átvevő által megjelölt bankszámlára történő megfizetés útján. Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást aláírja. A következő téma egy kérelem. Farkasné Kónya Brigitta, a Cheerleader csoport nevében nyújtott be egy kérelmet. Tavaly adott neki a testület egyszeri támogatást Ft-ot. A bizottság most is javasolta a támogatást. Úgy gondolom, hogy ha most is támogatjuk őket, lavinát fogunk elindítani. Minden szülő támogatást fog kérni valamire. A költségvetés összeállításánál vért izzadtunk. Nincs betervezve az ő támogatásuk. A Lövészklubot például Ft-tal támogatjuk és milyen jó eredményeket érnek el. Vagy vegyük a Vöröskeresztet, őket Ft-tal támogatjuk. Én nem javaslom a támogatást. Minden helyi rendezvényen a fellépők jutalmat kapnak. Dr. Csillag Imre, képviselő Én a bizottságin azért támogattam, mert ők legalább mozognak, ezzel az egészségüket védik. Szemben azokkal a segélyezettekkel, akiket támogatunk, és nem érdemlik meg. Igen, de őket jogszabály szerint kötelező támogatni. Dr. Csillag Imre, képviselő De azt az érvet el tudom fogadni, hogy ne csináljunk belőle precedenst. Juhász Péter, képviselő Én is el tudom azt fogadni ezt az érvet. 113

12 Nagy Katalin, képviselő Bármennyi támogatásnak örülnének. Van-e kérdés, javaslat? Aki egyetért azzal, hogy a DTC Panthers Cheerleader Csoport kérelmét elutasítsuk, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 2 ellenszavazattal, 45/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a DTC Panthers Cheerleader Csoport kérelmét. Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kérelemben foglaltakat mérlegelve úgy döntött, hogy a évben nem támogatja a DTC Panthers Cheerleader Csoportot a évi lengyelországi nemzetközi versenyhez való indulásban. Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintettet értesítse. Felelős: Jegyző Határidő: 15 nap A következő téma, gyermekétkeztetési pályázatot írtak ki az önkormányzatok óvodáik, bölcsődéik tálalóinak, étkezőinek vagy főzőkonyháinak fejlesztésére pályázhatnak május 29- ig. /Felolvassa a pályázati kiírást./ Összeültünk Ildikóval, és átgondoltunk, hogy mit kellene feltétlenül kicserélni, mire pályázzunk. A konyha aljzatburkolata, csempéje, a belső ajtó. A konyhaszekrény cseréje egyébként is be van tervezve a költségvetésbe. Jó lenne, ha sikerülne pályázatból megvalósítani a cserét. Kértem árajánlatot a felújításról, de még válasz nem érkezett. Erről még most nem dönthetünk. Május 29-e előtt kell egy rendkívüli testületi ülést tartani ez ügyben. Van még egy pályázati lehetőség, a belterületi utak, járdák, hidak felújítása, sportlétesítmények fejlesztése. Június 9-ig lehet pályázni intézményfejlesztésre 30 millió Ft, közutak aszfaltburkolatának felújítására, járdajavításra 15 millió Ft, sportlétesítmény létrehozására 20 millió Ft értékben. A támogatás maximális mértékét az adóerő-képesség alapján bírálják el. /A testület megtárgyalja a pályázati lehetőséget. Úgy dönt, hogy árajánlatot kérnek a Bánya út aszfaltozására és az iskola járda felújítására./ Ruzsom Lajos, képviselő Lenne még egy javaslatom. A pályázat sportlétesítmény létrehozására is ki van írva. Most lenne alkalom a műfüves pálya megépítésére. Most, hogy növelik a testnevelésórák számát, lehetne tornaórát tartani, ovisok is kijöhetnek. Lőrinciben már a másodikat építik, mert a lakosok igénylik. A buszmegálló mögötti terület szerintem alkalmas lenne a pálya létesítéséhez. 114

13 Dr. Gyirán Viktor, jegyző A megépítés költsége átlag 8,5 millió forint világítás és kerítés nélkül tavalyi árakon. Azt gondolom, hogy elég nagy a hangzavar egy meccs alkalmával. Nem gondolom, hogy jó ötlet a buszmegálló mögé építeni a pályát. Inkább a sportba kellene kivinni. Nem önkormányzati terület. Mi nem pályázhatunk, csak saját területre. /A testület megvitatja Ruzsom Lajos, képviselő javaslatát és felkérik, hogy kérjen árajánlatot a műfüves pálya megépítésére./ A következő a Gyermekétkeztetési Alapítvány kezdeményezése, a Szegények Patikája. A Gyermekétkeztetési Alapítvány a július 01. és július 31. közötti időszakra a jelen pályázaton nyertes települések legszegényebb polgárai gyógyszer- és tápszerellátását havi forint összeggel segíti. A háziorvos azon gyermekek és terhes asszonyok gyógyszereit és tápszereit fizeti ki ebből az összegből, akik anyagi körülményeik miatt a gyógyszert nem lennének képesek kiváltani. A pályázaton részt vehetnek azon települések önkormányzatai, melyek lakossága 1500 és 3000 fő között van, és a településen háziorvos valamint gyógyszertár működik. Az önkormányzat a pályázat benyújtása előtt egyeztet a háziorvossal és a gyógyszerésszel, hogy a pályázat megnyerése esetén azok aláírják a közöttük és a GYEA között létrejövő szerződést a Szegények Patikája programra vonatkozóan. A kritériumnak megfelelünk, megkérdeztem a gyermekorvost, és a gyógyszerészt is. A gyermekorvos vállalta. Átadom a szót a gyógyszerész úrnak. Dr. Csillag Imre, képviselő A rendszergazdám azt mondta, hogy az én rendszerem tudja kezelni. nekem ez nem okoz problémát. Ki kell rakni, hogy szegények patikája matricát és ki kell rakni egy adománygyűjtő urnát a gyerekorvosnak, és a patikának is. Ha nincs más kérdés, vélemény. Aki egyetért azzal, hogy a Gyermekétkeztetési Alapítvány Szegények Patikája elnevezésű pályázatán részt vegyünk, kézfelnyújtással jelezze. Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: tartózkodás és 46/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a Gyermekétkeztetési Alapítvány Szegények Patikája elnevezésű pályázatát és úgy döntött, hogy mivel a petőfibányai házi Gyermekorvos és a petőfibányai Gyógyszerész hajlandó vállalni a pályázati megállapodásban foglaltakat, ezért benyújtja a pályázatot. Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be és értesítse az érintetteket a pályázat benyújtásáról. Felelős: Jegyző Határidő:

14 Az én utolsó témám a Petőfibányai Mentőállomásért Alapítvány kérelme. Sokszor kérelmeztek már, de még egyszer sem kaptak támogatást tőlünk. Annak idején, mikor az iskolából kiszedték az ablakokat, kértek belőle, de nem volt jó a méret. Bejött hozzám Németh János az alapítvány képviseletében, aki megelégelte, hogy négy éve nem tudnak zuhanyozni a mentőállomáson, illetve ecsetelte a mentőállomás rossz állapotát. Elmondta, hogy a mentőállomás dolgozói a szabadidejükben, saját erőből kezdték el felújítani az épületet. Eddig felajánlásokból közel kétmillió forint értékben kaptak bejárati ajtót, csempét, építőanyagokat, konyhaszekrényt stb. Már csak az ablakokat kellene kicserélni, illetve kellene egy előtető a bejárathoz. Ehhez kérnek anyagi segítséget tőlünk. Kért árajánlatot, kb Ft-ra lenne szükség az ablakok kicserélésére, illetve az előtető anyagbeszerzésére. Az önkormányzat még soha nem támogatta őket. Azt találtam még ki, hogy írok egy levelet a környékbeli önkormányzatoknak, amiben kérjük, hogy támogassák a mentőállomást. Csak a tartalék terhére tudjuk őket támogatni. Pályázni sem tudunk a felújításra, mert nem önkormányzati tulajdon. Mi a testület véleménye a támogatásról? Nagy Katalin, képviselő Nem kérdés, hogy támogassuk őket. Dr. Csillag Imre, képviselő Támogassuk őket. Aki egyetért azzal, hogy a Petőfibányai Mentőállomásért Alapítványt forinttal támogassuk, a tartalék terhére, kézfelnyújtással jelezze. Ezt követően a Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta: 47/2015.(V.20.) Képviselő-testületi határozat A Képviselő-testület megtárgyalta a Polgármester előterjesztése alapján a Petőfibányai Mentőállomás felújítási munkálataival kapcsolatos kérelmet és úgy döntött, hogy a Petőfibányai Mentőállomásért Alapítványt (3023 Petőfibánya, Apci u. 9. adószám: ) forinttal támogatja, mellyel a Petőfibányai Mentőállomás épületének ablakai kicseréléséhez járul hozzá. A Képviselő-testület a támogatást a tartalék terhére biztosítja. Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Felelős: Jegyző Határidő: 15 nap Nagy Katalin, képviselő Az orvosi rendelőnél lekopott a sárga jelzés ezt kellene újra felfesteni. Juhász Péter, képviselő Jelezni kellene a közútkezelőnek a Temető út és a Selypi út kereszteződésénél, a felső buszmegállónál lévő kátyúkat. 116

15 Dr. Gyirán Viktor, jegyző Már jeleztem. Négy témát szeretnék előterjeszteni, az egyik a guberálás, ezt már túltárgyaltuk. A másik a települési rendezési terv módosítása. Hárman kerestek meg ezzel kapcsolatban, két garázstulajdonos és egy ingatlantulajdonos. Fáczánné Dobrocsi Julika, tanárnő volt az egyik, neki mondtam, hogy várjon még a levélírással, megkérdezem, hogy mi a helyzet a települési terv módosításával. A költségvetésbe nem terveztük be a határidő, minden önkormányzatnak meg kell csinálni, remélhetőleg kapunk rá támogatást, mivel ennek a költsége közel 15 millió forint. Jó, köszönöm szépen. Abszolút megértem. Csak van olyan garázstulajdonos, aki nem tudja eladni a garázst, mert nincs sehol ez az ingatlan. Az teljesen más dolog. A következő témám az óvoda energetikai pályázatához kapcsolódik. Beszéltem a Tóth Zsolttal, és azt mondta, hogy ő is szívesen pályázott volna a kivitelezésre. A led világítással kapcsolatban is van egy kérdésem. Van-e helyi vállalkozó a karbantartásra? A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban még semmi nem történt. Még nincs szerződés sem. Visszatérve az óvoda pályázathoz, már nem lehet meghívni a Tóth Zsoltot? Nem, már ki van írva a közbeszerzés. Ez egy rendhagyó úgynevezett címzett pályázat. Három céget kellett meghívni, annyit meg is hívtunk. De a nyertes alkalmazhat helyi alvállalkozót. Annak idején az iskola energetikai pályázatához meghívtuk a Tóth Zsoltot, de akkor sem nyert, mert magas volt az ár, amit ajánlott. Az utolsó előterjesztésem a fűnyírással kapcsolatos. Azt gondolom, hogy rengeteg pénzt költünk fűnyírásra olyan területeken, ami nem a miénk. Gyönyörűen le van vágva a vasúti sín mellett a fű. Az nem a vasúti sín miatt van levágva, hanem a kerékpárút miatt, mert az a miénk. Szóljunk a MÁV-nak, hogy nyírja le a füvet. 117

16 Az árok sem a mi területünk, mégis mi tesszük rendbe, mert ha az eső esik, a Fenyőfa utca lesz az első, amit eláraszt a víz. Az előző ciklusban ez ügyben megkerestük Lőrincit, leveleztünk velük. Ha mi levelezgetünk, vagy jogi lépéseket teszünk, akkor a fű csak növekszik és Fenyőfa utca pedig újra el lesz árasztva. Az előző ciklusban nagy erőfeszítéseket tettünk, azért, hogy az árok ki legyen takarítva, és azóta nagy esőzésekkor nincs is víz a Fenyőfa utcában. A másik észrevételem, hogy az Akácfa út 9. előtt nincs kitakarítva az árok, pedig az az önkormányzaté. Vagy a Fenyőfa utca végén, vagy a felső telepen sincs elvégezve a munka. Ez nem igaz, tavaly is ki lett takarítva az Akácfa úti árok. Nyilván a magánterületet nem mi takarítjuk. Minden munkát elvégeznek a közcélú fűnyírók, de kevesen vannak a területre. Egyébként a bérük 85 %-át támogatásként kapjuk, tehát nem kerül milliókba a településnek a fűnyírás. Dr. Gyirán Viktor, jegyző A Fenyőfa utca vége Apc területe, most kifogásolta a képviselő úr, hogy más területét nyírjuk. Egyébként szoktam nekik levelet írni. Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Az a lényeg, hogy a füvet ott kell vágni, ahol a mi lakosainkat zavarná a fű. Akár a mi területünk, akár nem. A másik, hogy egy hét alatt nem lehet az egész településen lenyírni a füvet. Az lenne a legjobb szerintem, ha minden település arányosan megkapná a pénzt a fűnyírásra és lenne egy állandó megbízható brigád, akik folyamatosan karbantartanák a zöldterületet. Nagyon nehezen találunk megbízható közfoglalkoztatottat. Mivel nincs több megtárgyalandó ügy, a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját, és az ülést bezárja. K.m.f. Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Dr. Gyirán Viktor Jegyző A jegyzőkönyv hiteléül: Pollákné Vanicsek Judit Jegyzőkönyvvezető 118

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17-én tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17-én tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17-én tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 25/2013.(IV.17.)

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. május 27-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. április 9-én megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 35-40. d.) rendelete: 3. /2015. T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dzsupin Imréné bizottság elnöke, Borbás Elvira, Szalai Gábor, Szemők Józsefné, Füzesi Péter Pálné bizottsági tag (5 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi, Környezetvédelmi és Szociális Bizottsága 2014. május 29-én 10.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. április 11-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 80/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Gyógyfürdő termálvíz hulladékhőjének

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben