J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete április 18-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

2 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete 4/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Készült: április 18-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből Jelen vannak: dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László Csajkás Géza dr. Herbert Tamás Papp János Sebők János Strung Nándor jegyző képviselők Igazoltan távol: Balázs László képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Bencsikné Takács Márta alpolgármester Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a képviselő-testület ülését. Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

3 3 NAPIREND: I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról II. III. IV. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei Beszámoló a Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról Hosszúhetény Községi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról készített könyvvizsgálói jelentés elfogadása V. Hosszúhetény Községi Önkormányzat évi gazdasági programjának elfogadása VI. VII. VIII. IX. Lakossági tiltakozás a Fatelep felszámolása miatt vásárolt ingatlanok ügyében Előadó: dr. Csörnyei László jegyző A helyi önkormányzat által a gyermekvédelem körében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekek napközbeni ellátásáról és a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről évben Ásvány Rita 7621 Pécs, Toldi M. u. 6. földvásárlási kérelme Wágnőder István és neje Ormándi u telekhatár-rendezési kérelme X. Helyi védettségű lakóépületek felújítására benyújtott támogatási kérelmek elbírálása XI. XII. XIII. Lieberné Éliás Ágnes Ormándi u. 3. támogatási kérelme A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalom-mentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 2/2003.(II.17.) rendelet módosításáról Bejelentések, egyebek

4 4 NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA I. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóját ismerteti. A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 53/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi. II. Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ügyei A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről szóló beszámolóját, az Együttműködési Megállapodás módosítását, valamint a szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítását tartalmazó előterjesztéseket ismerteti. Kéri a képviselő-testülettől a határozati javaslatok, valamint a tájékoztató elfogadását. 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 54/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t megtárgyalta a Komlói Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja. 55/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Együttműködési Megállapodás módosítására tett javaslatokkal egyetért, a módosítást jóváhagyja.

5 5 56/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a szociális ellátások intézményi térítési díjának módosítását tudomásul veszi. III. Beszámoló a Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének végrehajtásáról készült előterjesztésben szereplő beszámolót ismerteti a képviselő-testülettel. Egyetért a Pénzügyi, Ellenőrző bizottság véleményével, mely szerint a költségvetés, illetve az önkormányzat gazdálkodása egyensúlyban volt, ezért a beszámolót elfogadásra javasolja. Kéri a képviselő-testülettől az előterjesztésben szereplő, évi belső ellenőrzési ütemterv végrehajtásáról szóló jelentés, valamint a hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési terv elfogadását. A képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal megalkotja A évi költségvetési zárszámadásról szóló 7/2011.(IV.22.) rendeletét. A képviselő-testület egyhangúan 57/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t megtárgyalta az önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést és azt elfogadja, a feltárt hiányok megszüntetésére készített intézkedési tervvel együtt. IV. Hosszúhetény Községi Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról készített könyvvizsgálói jelentés elfogadása Az előterjesztésben szereplő, az önkormányzat és intézményei évi egyszerűsített könyvvizsgálatáról készül jelentést ismerteti a képviselő-testülettel. Támogatva a Pénzügyi, Ellenőrző Bizottság véleményét, javasolja a kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodást alátámasztó könyvvizsgáló jelentés elfogadását.

6 6 58/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t megtárgyalta az önkormányzat és intézményei évi egyszerűsített pénzügyi beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentést, és azt elfogadja V. Hosszúhetény Községi Önkormányzat évi gazdasági programjának elfogadása Az önkormányzat évi Gazdasági Programjáról készített előterjesztés, Pénzügyi, Ellenőrző és a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslataival átdolgozott formában történő elfogadását kezdeményezi. A Gazdasági Program elfogadása minden választási ciklusban a képviselő-testület törvényi kötelezettsége. A programhoz kapcsolódóan továbbra is indokoltnak és szükségesnek tartja egy önálló településfejlesztési koncepció kidolgozását. Dr. Herbert Tamás képviselő: Szorgalmazza, hogy a település fejlesztési céljainak meghatározásában nagymértékben érvényesüljön a képviselő-testület, bizottságok, civil szervezetek, lakosság véleménye, még abban az esetben is, ha ez a munka külső szakember bevonásával, irányításával kerül kidolgozásra. Mindezt a bizottság költségtakarékosság érdekében javasolta. Csajkás Géza alpolgármester: Kéri, hogy a gazdasági program a bizottsági vélemények és az aktuális információk átdolgozásával, a már megvalósult beruházások kikerülése mellett kerüljön elfogadásra. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 59/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t megtárgyalta az önkormányzat Gazdasági Programját és azt a Pénzügyi, Ellenőrző Bizottság, valamint a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslataival átdolgozva elfogadja.

7 7 VI. Lakossági tiltakozás a Fatelep felszámolása miatt vásárolt ingatlanok ügyében Előadó: dr. Csörnyei László jegyző A Pefőti S. u. 1., a Kossuth L. u és a Fő u hsz. alatti lakások Fatelep felszámolása miatt történő megvásárlása ellen kezdeményezett, közel 200 aláírást tartalmazó lakossági tiltakozást tartalmazó előterjesztést ismerteti. Leirer József a lakosság részéről: Véleménye szerint a jelenleg Fatelepen élő cigányok faluba történő beköltözésekor a szomszédos ingatlanok elértéktelenednek, eladhatatlanná válnak. Ezek az emberek kezelhetetlenek és veszélyesek. A jelenleg szomszédjukban lakó cigány családdal évek óta problémák vannak, melyet a Polgármesteri Hivatal és a Rendőrség folyamatos intézkedései ellenére sem sikerül megoldani. Rendszeresek a lopások, a rendbontások. Amennyiben még egy-két családot erre a környékre költöztetnek, az itt élők helyzete tarthatatlanná válna. Amennyiben a faluba költözés elkerülhetetlen, javasolja, hogy a családok nagyobb szórásban, egymástól távol kerüljenek elhelyezésre. Leirer Olga a lakosság részéről: Elmondja, hogy amennyiben a Kossuth L. és a Petőfi S. utcába is beköltöztetik a tervezett családokat, 25 m-en belül 40 cigány ember kerül elhelyezésre, ami vendégeskedés esetén többszörösére is duzzadhat. Mindez különösen italozás esetén beláthatatlan következményekkel járhat. Ezek az emberek nem ismerik el a törvény előírásait, csak jogaik vannak, kötelességeik nem. Nem ritkán agresszív a viselkedésük, és különösen az egyedülálló, idősebb nőkre nagy veszélyt jelenthetnek. Bencze József a lakosság részéről: Kiemeli, hogy a petíciót aláírók nem a cigányok ellen tiltakoznak, hanem a fatelepi cigányok ellen. Tőlük még a többi cigány is fél, mert közismerten veszélyesek. Cservenka Emilné a lakosság részéről: Kéri, hogy a képviselő-testület az ingatlanok helyének végleges eldöntése után az érintett lakosságot tájékoztassa. Kihangsúlyozza: a Fatelepen élők körülményei feltétlenül megkövetelték, hogy az akkori testület a 100%-os állami támogatottságú pályázatot benyújtsa. Az ingatlanok kiválasztása rendkívül körültekintően, az önkormányzat, a Fatelepi lakosok és a falu lakossága érdekeit is szem előtt tartva történt, a pályázati feltételek, előírások betartása mellett. Az ingatlanok az önkormányzat tulajdonába kerülnek. A pályázati feltételben szereplő 5 év múlva az ingatlanok cserélhetőek.

8 Kiemeli továbbá, hogy a projekt a beköltözéssel nem zárul le. Szakemberek segítségével állandó kontroll mellett segítik a bérlők társadalmi beilleszkedését, munkához jutását, az ingatlanok állagának megóvását. VII. A helyi önkormányzat által a gyermekvédelem körében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekek napközbeni ellátásáról és a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről évben Dr. Orbán László jegyző: 8 A évi jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről, valamint a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat komlói kistérség által készített beszámolójáról szóló előterjesztést ismerteti. 60/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t megtárgyalta helyi önkormányzat által évben a gyermekvédelem körében nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekek napközbeni ellátásáról és a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről szóló beszámolót és azt elfogadja. VIII. Ásványi Rita 7621 Pécs, Toldi M. u. 6. földvásárlási kérelme Dr. Orbán László jegyző: Ásványi Rita nagymezői telekvételre irányuló földvásárlási kérelmét, valamint a Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát tartalmazó előterjesztést ismerteti. Strung Nándor bizottság elnök: Elmondja, hogy a bizottsági tagok véleménye a vételár megállapításában nem volt egységes. Javasolja, hogy a képviselő-testület 300 Ft/m 2 árról induljon, 250 Ft/m 2 -ig lehetőséget biztosítva az esetleges egyezkedésre. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 61/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Ásványi Rita Pécs, Toldi M. u. 6. hsz. alatti lakos földvásárlási kérelmét elfogadja.

9 9 Az önkormányzat tulajdonában lévő 2.754/2 hrsz-ú földingatlan eladásra jelöli ki. Az eladási árat 300,- Ft/m 2 összegben állapítja meg. IX. Wágnőder István és neje Ormándi u telekhatár-rendezési kérelme Dr. Orbán László jegyző: Javasolja, hogy a képviselő-testület Wágnőder István és neje telekhatár-rendezési kérelmét az előterjesztésben szereplő Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság által javasolt földcsere mellett fogadja el. 62/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Wágnőder István és neje Hosszúhetény, Ormándi u hsz. alatti lakosoknak telekhatárrendezéssel a tulajdonában álló 1111 hrsz-ú földrészletből a rendezési tervben meghatározott 6 m feletti szélességű területrészt földcserével átadja, egyben az Ormándi utca kiszélesítéséhez a szükséges földrészletet átveszi. Az átadásra kerülő és átvételre kerülő rész különbsége kb. 500 m 2, melyet Wágnőder István és neje 100 Ft/m 2 áron megvásárolhat. A telekhatár-rendezés bejegyzés minden költségét a vevő állja. Az önkormányzat jogi képviselője a szerződést elkészíti. X. Helyi védettségű lakóépületek felújítására benyújtott támogatási kérelmek elbírálása Dr. Orbán László jegyző: Gál Gábor és Ságodi Péter helyi védettségű lakóépületek felújítására benyújtott kérelmét ismerteti. A Településfejlesztési, Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Bizottság véleményét ismertetve javasolja, hogy a képviselő-testület a döntést halassza el a májusi ülésre. Mivel az elmúlt 3 évben nem volt támogatási lehetőség, és a védett épületek tulajdonosai vélhetőleg nem értesültek a költségvetés elfogadásáról, ezért a támogatásra árpilis 30-ig írjon ki felhívást a testület.

10 10 63/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a helyi védettségű lakóépületek felújítására benyújtott támogatási kérelmekben a döntést a soron következő ülésig elnapolja. A támogatási kérelmek benyújtási határidejét április 30-ig határozza meg. Megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről a lakosságot értesítse. Határidő: azonnal. Felelős: dr. Orbán László jegyző. XI. Lieberné Éliás Ágnes Ormándi u. 3. támogatási kérelme Dr. Orbán László jegyző: Lieberné Éliás Ágnes balatoni gitártábor anyagi költségeihez kért ,- Ft támogatási kérelmét ismerteti a képviselő-testülettel. A Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság a kérelem elfogadását javasolta. 64/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Lieberné Éliás Ágnes Hosszúhetény, Ormándi u. 3. hsz. alatti lakos gitártábor szervezésének támogatására benyújtott kérelmét elfogadja és a szervezés költségeihez ,- Ft támogatással járul hozzá. XII. A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalom-mentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 2/2003.(II.17.) rendelet módosításáról Dr. Orbán László jegyző: A kisújbányai, püspökszentlászlói és szőlőhegyi lakosok szemétszállítási ügyében a márciusi képviselő-testületi ülésen hozott döntés alapján elkészített, közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalom-

11 mentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítását tartalmazó tervezet elfogadását kéri a képviselő-testülettől. A képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal megalkotja 11 A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalom-mentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 2/2003.(II.17.) rendeletét módosító 8/2011.(IV.22.) rendeletét. XIII. Bejelentések, egyebek Vadkerti Árpád Emlékverseny Mini-Rallye A Hosszúhetényi SE Autós Szakosztály Mini-Rallye verseny megrendezése ügyében írt tájékoztatóját ismerteti. Kovács Tamás szakosztály-vezető: A képviselői kérdésekre beszámol a verseny tervezett útvonaláról, a forgalomkorlátozás feloldásának óránkénti lehetőségéről, a károk megelőzésének és esetleges megtérítésének módjáról, az érintett lakosság szólólap formájában történő tájékoztatásáról, a rendezők felkészültségéről, a mentős, rendőrségi és polgárőri biztosítás megszervezéséről, és a verseny miatt várható vendéglátói bevételekről. Biztosítási kárigények A Generali Biztosító Szűcs Benjamin és Orsós Ferenc kárigényének elutasítása ügyében küldött leveléről tájékoztatja a képviselő-testületet. Javasolja, hogy amennyiben a jelenlegi és az esetleges későbbi károsultak a biztosító cég elutasítása ellenére is igényt tartanak kártérítésre, az önkormányzattal szemben bírósági úton érvényesítsék érdekeiket. 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 65/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Szűcs Benjamin Komló, Körtvélyes út 8. I/6. hsz. alatti lakos kártérítési igényét elutasítja.

12 12 66/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Orsós Ferenc Hosszúhetény, Fatelep 18. hsz. alatti lakos kártérítési igényét elutasítja. 67/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t az önkormányzat ellen benyújtott kártérítési, illetve kárfelelősségi ügyekben a károsultakkal nem kíván egyezséget kötni. Amennyiben a károsult igényét polgári peres úton érvényesíteni tudja, úgy a kárösszeget megtéríti. Gyermekorvosi körzet kialakítása iránti kérelem Bacskay Krisztina és Kovács Gabriella gyermekorvosi körzeti kialakítására benyújtott kérelmét, valamint a háziorvosok beadvánnyal kapcsolatos válaszát ismerteti. Javasolja, hogy a napirendben a lakossági igények széles körű felmérése, valamint a bizottsági vélemények és a szakhatósági állásfoglalások beérkezése után a májusi testületi ülésen döntsön a képviselő-testület. 68/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t az önálló gyermekorvosi körzet kialakítására benyújtott kérelem ügyében a döntést a soron következő testületi ülésig elnapolja. Megbízza a polgármestert, hogy a döntéshez szükséges valamennyi rendelkezésre álló OEP finanszírozási és háziorvosi körzet adatot szerezzen be, valamint előterjesztésében a jogszabályi feltételekről is tájékoztassa a képviselő-testületet. Határidő: május 15. Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester.

13 13 Komposztálást népszerűsítő mintaprojekt pályázat Elmondja, hogy a KEOP-6.2.0/A/09-11 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek című, házi és közösségi komposztálásra benyújtható pályázatra a település lakóitól 250 adatlap érkezett be. Ezzel a pályázat összköltsége ,- Ft, melynek 5% önrésze ,- Ft. Az önrész biztosításához kéri a képviselő-testület hozzájárulását. 69/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a KEOP-6.2.0/A/ Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek című, házi és közösségi komposztálásra benyújtandó pályázathoz szükséges 5% önrészt ,- Ft összegben a évi költségvetésében biztosítja. Gyermekétkeztetési Alapítvány paprikás-krumpli főző versenye Orbán Éva családsegítő: A budapesti vidámparkban megrendezésre kerülő, Gyermekétkeztetési Alapítvány paprikás-krumpli főző versenyén való részvételhez kéri a képviselő-testület támogatását. Javasolja, hogy a versenyen résztvevő gyerekek és kísérőik vonaton utazzanak, a főzéshez szükséges eszközök szállítását pedig a képviselő-testület vállalja az önkormányzati autó biztosításával. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan 70/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a hosszúhetényi iskolások Gyermekétkeztetési Alapítvány által meghirdetett budapesti paprikás-krumpli főző versenyére az eszközök szállítását vállalja.

14 Hosszúhetény patak meder rendezés pályázata Schnell Mihály építésügyi tanácsos: 14 Javasolja, hogy a résztvevő tanulók és kísérőik lehetőség szerint vegyék igénybe a kedvezményes vasúti utazást. Hosszúhetényen áthaladó patak egész területét érintő, DDOP pályázat benyújtásához, 5%-os önrész és 4%-os sikerdíj biztosításához kéri a képviselő-testület támogatását. 71/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése címmel, DDOP-5.1.5/B-11. azonosító számon pályázatot nyújt be. A pályázat megírásával a PTI Financing Kft-t bízza meg. A pályázat 5%-os önrészét, valamint a ,- Ft összegű megbízási díjat a évi költségvetéséből biztosítja. ROM pályázat ingatlanvásárlási projektje Elmondja, hogy a ROM-TP-09 pályázat ingatlanvásárlási projektjében szereplő Petőfi S. u. 45. hsz. alatti ház vétele a tulajdonos visszalépése miatt nem valósulhat meg. Az új ingatlan kiválasztása miatt kéri az építésügytől és a pályázatban résztvevőktől a 3 lehetséges ingatlan felülvizsgálatát. 72/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a ROM-TP-09 pályázat lakásvásárlási projektjének keretében a Hosszúhetény, Petőfi S. u. 45. hsz. alatti lakóingatlan helyett másik megfelelő lakást kíván megvásárolni. Megbízza a polgármestert, hogy a Hosszúhetény, Fő u. 104., Ormándi u. 27. és az Iskola u. 92. hsz. alatti ingatlanok eladási áráról tudakozódjon, és műszaki állagukat méresse fel. Határidő: azonnal.

15 15 Felelős: dr. Csörnyei László polgármester. Fatelep bontására érkezett árajánlatok Schnell Mihály építésügyi tanácsos: A Fatelep bontására beérkezett árajánlatokat ismerteti a képviselő-testülettel. A ROM Bt 6, Ft, a Kleffler és Társa Bt. 5 millió Ft, az RFC Promotion Kft ,- Ft, a MEGAÉPKER Kft Ft, a Konstruktion Kft eft összegért vállalja az ingatlan elbontását és a törmelékek megsemmisítését vagy elszállítását. 73/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Fatelepi lakosok lebontásával a 2 legjobb ajánlatot tett vállalkozó közül a hulladékkezelési és hasznosítási engedéllyel rendelkezőt bízza meg. Szabó Krisztián földingatlan eladási ügye Szabó Krisztián tulajdonában lévő, 947/6. hrsz-ú földterület 500 Ft/m 2 áron történő megvételéhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. 74/2011.(IV.18.) sz. képv.test. h a t á r o z a t a Szabó Krisztián Pécs, Aidinger J. u. 39. hsz. alatti lakos tulajdonában lévő 947/6. hrsz-ú földingatlant 500 Ft/m 2 áron megvásárolja. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírásával.

16 16 Bejelentések: A Püspökszentlászló Barátainak Köre szombati közgyűlésén elhangzottakról, a víz- és szennyvíz-hálózat kiépítésének és a püspöki építkezés során megrongálódott út felújításának lehetőségeiről tájékoztatja a képviselő-testületet. Az Állami Számvevőszék Hosszúhetény Község Önkormányzatát évben megillető normatív hozzájárulások elszámolásának ellenőrzéséről szóló számvevői jelentését ismerteti. Az Idősek Klubja működtetésének szakmai és személyi feltételeiről tájékoztatja a testületet. Az 1 vezetővel és 5 gondozóval működő klub fenntartását az önkormányzat normatíván felül kb ,- Ft/év biztosítása mellett tudja vállalna. Érdemes elgondolkodni a SZOCEG ajánlatán, mely cég normatíva fejében vállalja az üzemeltetést. Javasolja, hogy az újabb megkeresést követően a képviselő-testület egy rendkívüli ülés keretében döntsön a jövő héten a kérdésben. Az Alternatív Energia Rendszerek Kft. napelemes rendszerre adott árajánlatáról számol be. A Püspökszentlászlói Arborétum és Oktatóközpont április 27-én tartandó átadó ünnepségéről tájékoztatja a képviselőket. A köztéri virágosítás megoldására irányuló civil szerveződésről számol be a képviselőtestületnek. A polgári védelmi épületek cseréje, megvásárlása ügyében folytatott tárgyalásról értesíti a testületet. Schnell Mihály építésügyi tanácsos: A Vis maior pályázaton nyert felújítási munkákra eddig beérkezett kivitelezői árajánlatokról tájékoztatja a képviselő-testületet. A Hetényker Bt által benyújtott, a temető gyökértelenítésére beérkezett legkedvezőbb árajánlat elfogadásáról számol be a képviselőknek. Bencsikné Takács Márta alpolgármester: Lakossági megkeresés alapján kezdeményezi a cigány kisebbségi önkormányzat rendezvényeinek széles körben történő meghirdetését. Sebők János képviselő: Intézkedést kér a faluban és Kisújbányán tervezett járdalapok elhelyezése ügyében. Dr. Müller Zsuzsanna újságíró: A Magyar Zarándokút útvonalon érkezett vendégek fogadásáról számol be.

17 17 Derksen Gyöngyi Kisújbánya képviseletében: Kisújbánya közössége egyetért a tervezett zajrendeletben megállapításra kerülő, vasárnap esetén a zajjal járó tevékenységek betiltásával; nem javasolja viszont az állattartási rendelet helyi szabályozását, kivéve esetleg a kutyatenyésztés feltételeit. Kéri a településrészen építkezők részére kaukció megállapítását, amennyiben IFA méretnél nagyobb tehergépjárművel történő szállítást végez a falu főutcáján. A főtérre WEB kamera elhelyezését kezdeményezi, a falu időjárását mutató internetes elérhetőség érdekében. A húsvét vasárnapján megrendezésre kerülő kisújbányai gyermekprogramról tájékoztatja a képviselő-testületet. Intézkedést kér a polgármesteri hivatal által kiküldött szemétdíj tartozások eltörlése ügyében. A Vis maior pályázat során nyert, Kisújbányán megkezdett felújítási munkák felülvizsgálatát kezdeményezi. A Szent Márton útvonal ügyében Kisújbányát május 26-án megrendezésre kerülő sajtótájékoztatóról értesíti a képviselő-testületet. s közerületek tisztítása Több hozzászólás hiányában, az ülést berekeszti. K. m. f. Dr. Csörnyei László polgármester Dr. Orbán László jegyző

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. december 18-i közmeghallgatásáról

J e g y z ő k ö n y v. 2012. december 18-i közmeghallgatásáról Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 18-i közmeghallgatásáról 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-26/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben